Page 1

DK

Radiokoblingsmodul med 4 udgange 4 potentialfrie kontakter AC1 16 A

/OFF

2

F ON

OF ON

6T 7358.a

auto

TU

1

prog

304

4 3

Produktbeskrivelse

TU 304 Brugsanvisning

DK 1

Funktionsbeskrivelse Udgangsmodulet TU 304 forbundet med en radiomodtager TU 350 giver mulighed for via radiofjernbetjeningerne TU 202, TU 204, TU 209 og radiokoblingsur TU 250 at styre elektriske strømkredse som f.eks.: - Lamper - Koblede strømkredse - Specifikke automatiske kommandoer (fjerndæmper, styring af rullepersienner, garageporte osv.). Til realisering af anlæg med flere end 4 udgange kan udgangsmodulerne forbindes med hinanden (se tegning).

Med en omskifter på apparatets forside kan man væge driftsarterne “auto” og “prog”. Driftsarten “auto”: - Udgangene kobles efter deres tildeling via fjernbetjening. - Manuel betjening af udgangene er mulig via tilhørende taster på apparatets forside., Driftsarten “prog”: - Tildeling af fjernbetjeningens taster og koblingsfunktionen til udgangene. - Visning af tildelinger og koblingsfunktioner, - Ændring af programmering, - Sletning af en trykknap, - Nulstilling af udgangsmodul.

Tildeling Tildeling af en eller flere udgange til fjernbetjeningstasterne: - Sæt kontakten for driftsart i stillingen “prog”, - Aktivering af tasten(erne) for den/de tildelte udgang(e). - Valg af koblingsfunktion ved at trykke flere gange på funktionstasten: Funktionsart Visning

Funktion

ON ON

OFF ON/OFF

Lukning af udgangskontakten

ON

OFF ON/OFF

Åbning af udgangskontakten

ON

OFF ON/OFF

Lukning og åbning af udgangskontakten

OFF

monostabil (trykknap)

Ingen funktion

ON

OFF ON/OFF

ON

OFF ON/OFF

ON

OFF ON/OFF

Lukning af udgangskontakten, så længde der trykkes på tasten* Anvendelse af radiofjernkoblingsur Sletning af en tasttildeling

* Denne koblingsfunktion bliver overvejende brugt til styring af automatiske indgange som f.eks.: Fjerndæmpning, styring af rullepersienner, garageporte osv. - Aktivering af den fjernbetjeningstast, der skal tildeles, i 2 sek. - Lysdioderne blinker og slukker dernæst - Sæt valgkontakten tilbage i stillingen “auto”.

3

11 13

TU 304 601304 9 230V 16A AC1

Driftsart auto/prog

17 19

auto prog

1

2 ON

3

OFF ON/OFF

4

TU 350

2

4

6

8

12 14

18 20

Visning at tilstand Visning af koblingsfunktion Valg af koblingsfunktion Manuel betjening og valg ved tildeling

Forbindelse til yderligere udgangsmoduler (klemmer 2 og 4).

Bemærkning: - For at tildele flere udgange til en fjernbetjeningstast (oprettelse af en gruppe), er det nok at vælge de ønskede udgange ved programmeringen. - Der er mulighed for at slette tildelingen af fjernbetjeningstast til flere udgangsmoduler samtidigt.

Visning I driftsarten ”prog” vil et kort tryk på en tast på fjernbetjening bevirke visning af den eller de udgange, som er tildelt denne tast samt deres koblingsfunktion.

Ændring af tildelinger Det er muligt at ændre følgende allerede foretagne tildelinger i driftsarten “prog”: - Tilføjelse af en yderligere udgang til betjening af en fjernbetjeningstast, - Sletning af udgangens tildeling til en fjernbetjeningstast - Ændring af udgangens koblingsfunktion. Se punktet “Tildeling” for fremgangsmåde.

Sletning og nulstilling Sletning af tildeling til en udgang. - I driftsart “prog” tryk da 10 sekunder på den tast, der hører til den pågældende udgang (flere udgange kan slettes, hvis man trykker samtidig på tasterne for flere udgange), - Efter ca. 5 sekunder blinker lysdioderne for udgangene og slukkes dernæst. Nulstilling af et komplet udgangsmodul I driftsart “prog” aktiveres funktionstasten i 10 sekunder. Efter 5 sekunder blinker lysdioderne for udgangsmodulet og efter yderligere 5 sekunder slukkes de.

Sletning af alle tildelinger til en udgang - I driftsart “prog” vælges udgangen med den tilhørende tast. - Vælg “ingen” koblingsfunktion (alle 3 lysdioder er slukkede) - Tryk på fjernbetjeningstasten i 5 sekunder - Efter 5 sekunder blinker de 4 lysdioder hurtigt. - Efter 5 sekunder slukker lyddioderne og slukkes dernæst.

Manuel betjening Kobling af en udgang på TU 304: - Stil kontakten for driftsart i stillingen “auto” - Et langt tryk på tasten til den udgang, der skal kobles. - Udgangen skifter tilstand.

Tekniske data Elektriske egenskaber - Forsyningsspænding: 230 V +10 % til -15 % - Forbrug: 5 VA - Udgange: 4 potentialfrie kontakter Funktionsdata: • Kontaktbelastbarhed: - AC1 : 16 A 250 V - Glødelamper: 2300 W - halogen: 2300 W - LV halogen: - Traditionel transformator: 1600 VA - Elektronisk transformator : 1200 VA - Lysstofrør parallelkompenseret: 200 W med 22,5uF - Ukompenserede lysstofrør: 1200 W • Kontaktens levetid: 35000 koblingsspil for hver belastningstype. • Totråds forbindelse mellem modtager og udgangsmodul: - Længde maks.: 50 m - Transmission af kommandoer til udgangsmodulerne - Forsyningsspænding: 20 V maks. • Antal maksimale fjernbetjeningskommandoer, der kan gemmes: 16 pr. modtager. Omgivelse - Driftstemperatur: 0 °C til + 50 °C - Opbevaringstemperatur: -20 °C til + 70 °C Tilslutning via skrueklemmer - Fleksibel: 1 til 6 mm2 - Massiv: 1,5 til 10 mm2 Dimensioner - Hus: 6 PLE.

Garanti

DK

24 måneders garanti fra fakturadato: garantien gælder alle fabrikations- og materialefejl og gælder under forudsætning af, at det defekte produkt returneres sammen med forklaring på fejlen samt kopi af faktura via installatør og leverandør (grossist). Garantien gælder ikke, hvis hagers kvalitetskontrol finder, at produktet er i fuldkommen stand eller, at det ikke er blevet installeret iht. gældende forskrifter.

Hager SAS - 132, bld d’Europe - BP78 - 67 212 Obernai cedex (FRANCE) - Tél. 333.88.49.50.50 - www.hager.com

Hager 09 2008

Driftsarter

ON/OFF (kip)

230 V 50 Hz

L N

6T 7358.a

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/TU304_DK  

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/TU304_DK.pdf

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/TU304_DK  

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/TU304_DK.pdf

Advertisement