Page 1

Brugsanvisning 4-kanals kontaktur Ugeprogram

Indstilling af dag og tidspunkt:

EG 470 Funktion: EG 470 er et kontaktur for automatisk styring af elektrisk belastning. Uret kan programmeres med max. 84 trin, som deles mellem de fire kanaler. Hvert programtrin kan tilføjes én eller flere dage, for maksimal anvendelse af hukommelsen. En indtastning tvinger samtidig de fire kanaler på OFF: Frontdækslet kan plumbes for at forhindre utilsigtet ændring i programmet. Advarsel: Før programmering, venligst reset komponenten for at nulstille hukommelsen før programmering. Dette gøres ved at trykke med en blyant el. lign. på resetknappen.

Kontrol af program på kanalerne A, B, C eller D: 1. Tryk gentagne gange på knap ↻ for at placere cursoren under ”prog” for kanal A, B, C eller D. 2. Tryk på ”enter” knappen gentagne gange, og display viser de forskellige programtrin (koblingstid, dage i ugen og status på kanalen ON eller OFF).

1. Tryk på knappen ↻ gentagne gange for at placere cursoren under 2. Vælg den faktiske dag med knap ”1” til ”7” (1 = mandag, 2 = tirsdag..) 3. Vælg tidspunkt med knapperne ”+” og ”-” Programmering af kanal A:

1. Tryk gentagne gange på knap ↻ for at placere cursoren under ”prog” for kanal A, B, C eller D. 2. Tryk på ”enter” knappen gentagne gange og vælg program, der skal ændres eller slettes. 3. Ændring: - vælg tidspunkt med knap ”+” eller ”-” - dag vælges med knap ”1” til ”7” - vælg kanal med knap ”on/off” Tryk ”clear” for sletning af et programtrin. 4. Godkend med ”enter” knappen. Tvangsstyring af udgang:

② Kontaktstatus kanal A, B, C og D (ON eller OFF) ③ Indik. for manuel tvangsstyring af kanal A,B,C & D ④ Ugedag (1 = mandag, 2 = tirsdag ……) ⑤ Indikator for driftsfunktion : indstilling af ur prog programmering af kanal A, B, C og D auto drift tidsmæssig tvangsstyring Knapper: ⑥ Vælger for tvangsstyring af kanal A, B, C og D ⑦ ”1” – ”7” for valg af ugedage ⑧ ”clear”: slet et programtrin ⑨ ”on/off”: vælger om kredsen er on eller off ⑩ ”+” og ”-”: skifter stilling ⑪ ↻ for valg af driftsfunktion (tidsindstilling, programmering,løbende eller tvangsstyring) ⑫ ”enter”: godkend ⑬ ”reset”

Den tvangsstyrede varighed kan justeres fra 1 time til 47 timer i trin med 1 time ad gangen, derefter fra 2 til 99 dage i trin med 1 dag ad gangen. Tidsperioden for den midlertidige tvangsstyring kan variere for hver kanal.

Ændring og sletning af programtrin på kanal A, B, C eller D:

Præsentation:

Display: ① Ur

Tidsbestemt tvangsstyring:

1. Tryk gentagne gange på knap ↻ for at placere cursoren under ”prog” for kanal A. 2. Vælg dag(e) med knapperne ”1” og ”7”, tildelt dette programtrin. En pil vises over hver valgt dag. 3. Indtast tænd/sluktid med knapperne ”+” og ”-”. 4. Vælg koblingstype med knap ”on/off” (for første trin foreslås ON automatisk) 5. Godkend programmeringen ved tryk på ”enter”.

Konstant tvangsstyring: I automatisk funktion tillader 3-positionsomskifteren (on – auto – off) for kanalerne A, B, C eller D tvangsstyring af ON eller OFF.

Reset af kontaktur: Tryk ”reset” for at slette program.

Midlertidig tvangsstyring på kanal A 1. Tryk gentagne gange på knap ↻ for at placere cursoren under for kanal A. 2. Indtast varighed for tvangsstyring med knapperne ”+” og ”-”. 3. Vælg ønsket tilstand knap ”on/off ”. 4. Godkend med ”enter”. Midlertidig tvangsstyring på kanal B, C eller D 1. Tryk gentagne gange på knap ↻ for at placere cursoren under for kanalerne B, C eller D. 2. Brug samme procedure som for A. 3. Tryk gentagne gange på knap ↻ for at placerer cursoren under ”auto” og vende tilbage til automatik. Kanalcursoren blinker. Dette betyder tidsbestemt tvangsstyring. Returnerer til det oprindelige program efter udløb. Annullering af tidsbestemt tvangsstyring på kanlerne A, B, C eller D:

Programmér yderligere tider ved at gentage trin 2 til 5. Programmering af kanal B, C og D: Tryk på knap ↻ for at placerer cursoren under ”prog” for kanal B, C eller D. Programmér som kanal A. Driftsstilling ”Auto” Skift til automatisk funktion foretages automatisk, såfremt der ikke aktiveres en tast inden for 2 minutter. Man kan også vælge ”auto” ved at trykke på knappen ↻ for at placere cursoren neden under ”auto”. I denne stilling vises de valgte funktioner i displayet. Visning af tid, dag og status på de fire kanaler. Ændringer tillades ikke i denne stilling med undtagelse af ændring til sommertid / vintertid. Tryk på knap ”+” eller ”-” og godkend med ”enter”.

1. Stil 3-positionsomskifteren for kanalerne A, B, C eller D på ”ON” eller ”OFF”. 2. En cursor på displayet (foran kanal A, B, C eller D) indikerer konstant tvangsstyring. Tilbagestilling til automatik: Sæt funktionsomskifter på ”auto”.

Ekstern indtastning for afbrydelse af tvangsstyring: Denne eksterne indtastning gør det samtidig muligt at tvinge alle fire kanaler på én gang. For at aktivere denne indtastning forbindes blot 230 V faseforsyningen til terminal 20. Denne indtastning har fortrinsret, selv om alle 4 kanaler blev tvunget manuelt på on.

1. Tryk gentagne gange på knap ↻ for at placere cursoren under ↻ for kanalerne A, B, C eller D. 2. Tryk ”clear” for at annullere tidsbestemt tvangsstyring. 3. Tryk gentagne gange på knap ↻ for at placere cursoren under ”auto” og vende tilbage til auto.

Tekniske specifikationer: Elektriske data: - spændingsforsyning: 230V +10/-15% 50Hz - udgang: 4 skiftekontakter µ 16 A – 250 V AC1 µ 3 A – 250 cos ϕ = 0,6 1000 W lysstofrør - effektforbrug: 20 VA - berøringsbeskyttelse: IP 20 - isolationsklasse: II Funktionsdata: - nøjagtighed: + 1 sek. / dag ved 200 C - gangreserve: lithium batteri totalt 5 år Omgivelsestemperatur: 0 Driftstemperatur: - 10 til + 50 C Lagertemperatur: - 20 til + 600 C Ledningstilslutning: Blød: 0,5 til 2,5 mm2 Massiv: 0,5 til 4 mm2 Mål: 5 moduler Elektrisk tilslutning:

EG470DK_web  
EG470DK_web  

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/EG470DK_web.pdf

Advertisement