Page 1

Første idriftsættelse

Brugsanvisning

Når komponenten tages i brug første gang, skal følgende indstilles : - Vælg sprog - Vælg år, måned, dag - Vælg timer og minutter - Vælg automatisk skift mellem sommer-/vintertid. Tryk på knapperne +/– for at indstille displayet. Tryk på ok for at bekræfte. Når disse punkter er indstillet, skifter klokken til automatisk modus.

4-kanals programmeringsenhed for ugecyklus med programmeringsnøgle

6E 6376.a

DK

Opret et ferieprogram Ferieprogrammet giver mulighed for at vælge en eller flere perioder, hvor udgangskontakten er på ON (til) eller OFF (fra). Dette program har den højeste prioritet.

PROGRAM menu

PROGRAM

SETTINGS

WEEKLY

FUNCTIONS

PROGRAM CREATE (Opret program)

For at definere dit ferieprogram :

Opretter basisugeprogrammet : HOLIDAYS ON

menu

PROGRAM

Nulstilling

EG 403E

Ved samtidig tryk på knapperne, menu, –, +, ok nulstilles uret. Programmet forbliver gemt.

Præsentation ⦁ Komponent leveret med indstillet aktuel tid og dato. ⦁ Automatisk skift mellem sommer- og vintertid ⦁ Programmeringsnøgle - Til permanente overstyringer - Til at kopiere eller gemme program ⦁ 300 programtrin ; ON (til), OFF (fra), impuls eller . ⦁ Permanente overstyringer TIL eller FRA ( permanent tændt lys). ⦁ Midlertidige overstyringer TIL eller FRA ( blinker). ⦁ Overstyringer (midlertidige, permanente eller forsinkede) fjernaktivering mulig. ⦁ Simulering af tilstedeværelse . ⦁ Tastatur låsefunktion med PIN-nummer. ⦁ Tæller for driftstimer på hver udgang. ⦁ Programmerbar med strøm frakoblet. ⦁ Display med baggrundsbelysning.

WEEKLY

Menu Tryk på knappen menu for at komme ind i programmerings-/indstillingsmodussen. Al programmering og justeringer er baseret på følgende princip : - Den 1. linje og/eller 2. linje i displayet angiver ønsket indstilling, - Knapperne +/- giver mulighed for at navigere gennem menuerne og indstillingerne, - Knappen ok bekræfter valget. Ved at trykke på knappen menu, kan du få adgang til følgende indstillinger :

Tekniske specifikationer

Kanal B kommando

Valg af ugedage 1 = Mandag, 2 = Tirsdag ... 7 = Søndag

Kanal C kommando Kanal D kommando

DCF antenne (tilbehør) PIN-nummerlås menu

Gå ind i PROGRAM-modus & vend tilbage til forrige trin

+

Navigation & Værdiindstilling

ok

Bekræftelse

Forbindelsesdiagram

Funktionelle egenskaber ⦁ Programmeringskapacitet : 300 trin ⦁ Minimumstid mellem 2 trin : 1 minut ⦁ Driftsnøjagtighed : ± 0,2 sek./ 24 timer ⦁ Driftsreserve : lithiumbatteri, i alt 5 års autonomi (ubegrænset programbackup) Produktet indstilles til standby (frakoblet display) efter 1 minut med strømmen fra. Det kobler tilbage til automatisk modus, så snart strømmen er tilbage, eller hvis der trykkes på en hvilken som helst knap. ⦁ Tætningsgrad : IP 20 / IK 04

➀ EG 001

1 3 5 7 9 11 13 15 C

D

EG 403E A

Elektriske egenskaber ⦁ Spændingsforsyning : 230 V +10/-15% ⦁ Frekvens : 50/60 Hz ⦁ Energiforbrug : < 2 VA ⦁ Udgang : 2 skifte- + 2 NO kontakter ⦁ Maks. belastning : AC1 μ 10A 250 V~ Glødelampe : 1500 W Halogenlys : 230 V 1500 W Kompenseret lysstofrør // : (maks. 45 μF) 400 W Ukompenseret lysstofrør, Kompenseret i serie : 1000 W Kompakte lysstofrør : 400 W ⦁ Minimumsbelastning AC1 100 mA 250 V~ ⦁ Galvanisk isolering mellem strømforsyning og udgang : < 4 kV

Miljø ⦁ Driftstemperatur : ⦁ Opbevaringstemperatur :

B

2 4 6 8 10 12 14 16

➀ Indgang for ekstern overstyring

➁ Tilbehør

1

PROGRAM

PROGRAM READ PROGRAM MODIFY PROGRAM DELETE PROGRAM COPY

CHANNEL B

CHANNEL C

SETTINGS

FUNCTIONS

DATE-TIME

COUNTER

S/W TIME

CYCLE

IMPULSE

LANGUAGE

PIN CODE

FACTORY SETTINGS BACK AUTO

VARIABLE DATE

muligt, hvis en eller flere cyklusser er defineret i menuen FUNCTION/CYCLE (Funktion/Cyklus).

SET MINUTE 00:00

DELETE

MODIFY

NOT REPEATED

DELETE

CYCLE

* Cyklussen Programmet er kun

SUNDAY

CONTINUE PROGRAM

END DAY 03.08

14.07 - 03.08 HOLIDAYS

NO MONDAY

MODIFY

END MONTH 01.08

FIX DATE

* YES MONDAY

START DAY 14.07

CHANNEL D

HOLIDAYS

OFF

HOLIDAYS OFF

START MONTH 01.07

FUNCTIONS

PROGRAM PROGRAM READ MODIFY PROGRAM DELETE PROGRAM COPY

ON

ON 07:00

PROGRAM CREATE

SETTINGS

SET HOUR 00:00

menu

Produktpræsentation

L N

PROGRAM CREATE

CHANNEL A

Kanal A kommando

HOLIDAYS

CONTINUE PROGRAM

BACK AUTO

Vælg : - FIX DATE (faste datoer) : hvis programmet skal gentages hvert år de same datoer. - VARIABLE DATE (variable datoer) ( ) : hvis datoerne skal omregnes hvert år i forhold til datoerne for Påske. - NOT REPEATED (ikke gentaget) : hvis program met kun skal aktiveres én gang. Bekræft med ok.

PROGRAMME READ (Læs program)

Gennemse et program Kontrollér trinnene i et optaget program uden risiko for ændring og sletning.

BACK AUTO

menu

INPUT PROGRAM

BACK AUTO

BACK AUTO

PROGRAM CREATE

Til enhver tid vil et tryk på knappen menu giver dig mulighed for at komme tilbage til forrige valgniveau.

SETTINGS

PROGRAM READ

FUNCTIONS

PROGRAM MODIFY PROGRAM DELETE PROGRAM COPY

Antallet af ledige programtrin vises. Tryk ok for at godkende. Du kan bladre gennem programtrinnene med knapperne + og – . Når du er færdig med at gennemse, tryk da på ok.

-10 °C til +50 °C -20 °C til +70 °C

Forbindelse med lyntilslutningsklemmer ⦁ Fleksibel : 0,75 til 2,5 mm2 ⦁ Fast : 0,75 til 2,5 mm2

6E 6376.a

2

6E 6376.a


For at ændre et eller flere programtrin.

SETTINGS (Indstillinger)

Hvis USER (bruger)-type er valgt : Definér måned, dernæst ugen for skift til sommertid. Definér måned, dernæst uge for skift til vintertid. Skiftet sker altid om søndagen mellem kl. 2 og 3 om natten. Skiftet sker altid på en søndag.

menu

menu

PROGRAM PROGRAM

PROGRAM CREATE

SETTINGS

SETTINGS

FUNCTIONS

FUNCTIONS

Indstillingsmenuen giver dig adgang til følgende indstillinger : PROGRAM READ

PROGRAM MODIFY PROGRAM DELETE PROGRAM COPY

Antallet af ledige programtrin vises. Tryk ok for at godkende. Du kan bladre gennem programtrinnene med knapperne + og – . Knappen ok giver dig mulighed for at vælge det programtrin, der skal ændres.

LANGUAGE (Sprog)

SETTINGS

SETTINGS DATE/TIME

S/W TIME

Deaktivér en cyklus:

COUNTER (Tæller)

* Defaulttype

FUNCTIONS

“Tæller”-menuen giver dig mulighed for at se antallet af driftstimer (stilling ON (til) for hver udgang og antallet af tidsskift siden idriftsættelsen. Tælleren giver dig også mulighed for at se antallet af driftstimer for klokken (komponent tilsluttet til strømforsyningen). Tællerne kan ikke nulstilles (selv efter aktivering af funktionen fabriksindstillinger). Tryk på knappen menu. Brug knapperne + eller –, dernæst ok, vælg menuen FUNCTIONS (funktioner), dernæst COUNTER (tæller).

CYCLE

INPUT CYCLE 1

FACTORY SETTINGS BACK AUTO

menu

S/W TIME

LANGUAGE

DATE/TIME

PROGRAM CREATE

SETTINGS

S/W TIME

LANGUAGE

COUNTER

FACTORY SETTINGS

CYCLES

BACK AUTO

PIN-CODE

Deaktivering af en cyklus deaktiverer også de berørte programtrin.

PROGRAM PROGRAM READ MODIFY PROGRAM DELETE PROGRAM COPY

BACK AUTO

PROGRAMME COPY (Kopier program)

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM CREATE

PROGRAM READ

S/W TIME

FUNCTIONS

PROGRAM MODIFY PROGRAM DELETE PROGRAM COPY

Vælg kanalen, som du vil kopiere programmet fra. Vælg (+, – og så ok) det program, du vil kopiere: WEEKLY (uge), HOLIDAY (ferie). Vælg kanalen, som du vil overføre det kopierede program til. Bekræft ved at trykke på ok. Vælg CONTINUE (fortsæt), hvis du vil kopiere flere programmer. Vælg AUTO RETURN (autoretur) for at komme tilbage

S/W TIME

LANGUAGE

FACTORY SETTINGS

CONFIRM RESET

For at oprette et cyklusprogram skal man først forinden have defineret driftscyklussen (cyklusserne). En cyklus defineres af x t, x min, x sek. ON (til) så x t, x min, x sek. OFF (fra). Denne menu giver dig mulighed for at definere, ændre eller deaktivere op til 4 forskellige cyklusser. Under oprettelsen af et programtrin, kommer den aktive cyklus til syne i valget af udgangens tilstand. FUNCTIONS

Bekræft hele nulstillingen med ok. Efter nulstilling som ved første idriftsættelse, skal følgende indstilles : - Sprog - Valg af dato og tid - Automatisk skift mellem sommer-/vintertid.

SUMMER/WINTER (Sommer-/vintertid)

SETTINGS

FUNCTIONS

Tryk på ok for at komme tilbage til automatisk modus. For andre indstillinger (automatisk skift mellem sommer-/vintertid, sprog, nulstilling), tryk på + og vælg CONTINUE (fortsæt).

DATE/TIME

LANGUAGE

FACTORY SETTINGS BACK AUTO

COUNTER

CYCLES

SOMMER/ VINTER

USA SOMMER/ VINTER

CONTINUE BACK AUTO

Menuen PIN CODE (PIN-kode) giver mulighed for at låse klokketastaturet. Hvis PIN-nummer er aktivt : Symbolet blinker for at indikere, at funktionen er aktiveret. Efter 1 minut uden aktivitet af komponenten, låses tastaturet. Symbolet indikerer, at tastaturet er låst. Du skal indtaste PIN-nummeret for at genaktivere tastaturet.

Start for vintertid

Sidste søndag i marts

Sidste søndag i oktober

Anden søndag i marts

Første søndag i november Sidste søndag i marts

USER (bruger) Dato kan Dato kan frit program- frit programSOMMER/ meres meres VINTER NO (uden) Intet skift

Intet skift

3

Anvendelses zone European Union

PIN-CODE ACTIVATE

PIN-CODE CANCEL

PIN-CODE PROG 0000

Brug knapperne + eller –, til at indtaste eller ændre de 4 tal i PIN-nummeret. Bekræft med ok.

PIN-CODE PROG 0000

PIN-CODE

INPUT

BACK AUTO

For at deaktivere tastaturlås med PIN-nummer :

CYCLE 1

FUNCTIONS (Funktioner)

CYCLE 2

CYCLE 3

ACTIVATE

Funktionsmenuen giver dig adgang til følgende funktioner og informationer :

TEMPO ON MINUTE 00:00 00 TEMPO ON SECOND 00:00 00

FUNCTIONS

TEMPO OFF HOUR 00:00 00 CYCLES

PIN-CODE

INPUT

BACK AUTO

6E 6376.a

BACK AUTO

I automatisk modus, viser symbolet at en overstyring fra overstyringsindgangen er aktiv.

Nøgle Så snart nøglen er tilstede på kontakten vises PROG KEY på skærmen. To driftstyper : A. Permanent overstyring : Isæt nøglen i kontakten. Efter 10 sekunder vil programmet inde i nøglen blive udført uden at slette programmet i tidskontakten. Så snart nøglen fjernes, vil programmet i tidskontakten være gældende igen. B. Kopier/Gem : Nøglen giver mulighed for at gemme programmet indeholdt i tidskontakten. Du kan også kopiere indholdet fra nøglen til klokken. 1. Sæt nøglen i og PROG KEY kommer frem på skærmen. Tryk ok. 2. Brug + eller –, vælg : save on key (gem på nøgle) : for at gemme programmet indeholdt i produktet, Record in clock (optag i klokken) : for at lade nøgleprogrammet i tidskontakten, apply key prog (brug programmeringsnøglen) : for at udføre programmet indeholdt i nøglen uden at slette det, der befinder sig i komponenten. Key readout (Nøgleudlæsning) : for at tjekke programmet, der er indeholdt i nøglen. 3. Bekræft dit valg med ok. Der kan komme en fejlmelding frem på skærmen. : Tjek nøgletypen.

Overstyringer Tilfældig drift

CYCLE 4

FUNCTIONS

FUNCTIONS TEMPO ON HOUR 00:00 00

COUNTER

PIN-CODE CANCEL

INPUT (Indgang) CANCEL

SETTINGS

CHANNEL A NO

Fejlmeldingen bliver stående på displayet, sålænge nøglen er tilstede, men det er det program, der befinder sig i tidskontakten, der bliver udført.

menu

PROGRAM

PERMANENT PERMANENT ON RANDOM OFF FUNCTION

PIN-CODE

CYCLE

Nordamerika

Australien

Med knapperne + eller –, vælg da ACTIVATE (aktivér). Bekræft med ok.

PIN-CODE

PIN-CODE ACTIVATE

Start for sommertid

AUSTRALIA Sidste søndag SOMMER/ i oktober VINTER

SOMMER/ VINTER

INPUT

PIN-CODE PROG 0000

Tilgængelige typer :

EURO*

PIN-CODE

PIN-CODE PROG 0000

Opret eller ændre en cyklus :

Vælg type for skift mellem sommer-/vintertid og bekræft med ok.

Type

CYCLES

CYCLE (cyklus) SETTINGS

DATE/TIME

CONTINUE

Kopifunktionen giver dig mulighed for at kopiere et program fra en kanal til en anden. menu

Første linje viser antallet af driftstimer for udgangen. Anden linje viser antallet af tidsskift (ON (til) så OFF (fra) udført af udgangen. Med knapperne + eller – kan du bladre gennem de forskellige indikatorer. Tryk på knappen ok for at komme ud af denne menu.

For at aktivere tastaturlås med PIN-kode (eller ændre PIN-koden)

30.04.08 MINUTE 15:31

Alt det slettede skal bekræftes ved at trykke på knappen ok.

CHANNEL A YES

menu

30.04.08 HOUR 15:00

TIMER FUNCTION

CHANNEL D

Nulstil For at nulstille produktet til fabriksindstillinger, dvs. slette alle programmer og indstillinger, der er lavet :

DAY 30.04.08

FUNCTION CHANGEOU

WITH PUSH BUTT

INPUT

FACTORY SETTINGS (Fabriksindstillinger)

YEAR 01.01.08

FUNCTIONS

ACTIVATE

FUNCTIONS

FACTORY SETTINGS BACK AUTO

MONTH 01.04.08 PROGRAM

CYCLE 4

FUNCTIONS

Vælg sprog blandt følgende : FRANÇAIS, DEUTSCH, ENGLISH, NEDERLANDS, PORTUGUES, ESPANOL, ITALIANA. Bekræft med ok.

Tids- og datoindstilling DATE/TIME

CYCLE 3

PIN-CODE (PIN-kode) LANGUAGE

DATE-TIME PROGRAMME DELETE (Slet program)

CYCLE 2

WITH SWITCH CANCEL

COUNTER

Menuen DELETE (slet) giver dig mulighed for at slette : - Hele programmet, der er indeholdt i klokken. - Hele programmet på en kanal. - Et programtrin.

- Permanent ON (til). - Tilfældig funktion. • Kanalen (eller kanalerne) berørte af den overstyrede indgang.

TEMPO OFF MINUTE 00:00 00 TEMPO OFF SECOND 00:00 00

COMPTEUR

CYCLES

PIN-CODE

INPUT

BACK AUTO

Overstyr indgang Denne menu giver mulighed for at definere : • Komponenten som driver indgangen (trykknap eller kontakt). • Funktionen er aktiveret : - Ombytning af udgangskontaktens tilstand. - Tidsforsinkelse ON (til) udgang aktiveret i en justerbar tid. - Permanent OFF (fra).

Ved at trykke på kanalkommandoknappen flere gange efter hinanden. Hvis udgangens tilstand er On (til) : 1. tryk : Midlertidig overstyring. Off og blinker. Der returneres til automatisk modus ved næste programtrin. 2. tryk : Permanent overstyring. Off og er faste. Denne overstyring skal annulleres manuelt. 3. tryk : Tvunget permanent. On og er faste. Denne overstyring skal annulleres manuelt. 4. tryk : Tilfældig drift. Til simulering af tilstedeværelse. samt tilstand for udgangen vises i displayet. Skal annulleres manuelt. I dette tilfælde forskydes programtrinene tilfældigt inden for ± 59 min. 5. tryk : Returner til automatisk modus. Tilstanden for udgangen samt symbolet vises på displayet.

Hager SAS - 132 bld d’Europe - BP 78 - 67 212 Obernai cedex (FRANCE) - Tel. +333 88 49 50 50 - www.hagergroup.net

4

6E 6376.a

Hager 12.2008

PROGRAMME MODIFY (Ændring af program)

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/EG403E_Kontaktur_4_kanal_ugeprogram_  

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/EG403E_Kontaktur_4_kanal_ugeprogram_DK.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you