Page 1

Første idriftsættelse

Brugsanvisning

2-kanals programmeringsenhed for års- og ugecyklus

DK

SUNDAY

PROGRAM

Når komponenten tages i brug første gang, skal følgende indstilles : - Vælg sprog - Vælg år, måned, dag - Vælg timer og minutter - Vælg automatisk skift mellem sommer-/vintertid. Tryk på knapperne +/– for at indstille displayet. Tryk på ok for at bekræfte. Når disse punkter er indstillet, skifter klokken til automatisk modus.

DATE/TIME ON

menu

PROGRAM

SET HOUR 00:00 SETTINGS

PROGRAM CREATE (Opret program)

SP01 ON 07:00

6E 6377.a

Ved samtidig tryk på knapperne, menu, –, +, ok nulstilles uret. Programmet forbliver gemt.

EG 293B

CONTINUE PROGRAM

menu

PROGRAM

PROGRAM CREATE

Præsentation ⦁ Komponent leveret med indstillet aktuel tid og dato. ⦁ Automatisk skift mellem sommer- og vintertid ⦁ Programmeringsnøgle - Til permanente overstyringer - Til at kopiere eller gemme program ⦁ 300 programtrin ; ON (til), OFF (fra), impuls eller .

Produktpræsentation

⦁ Permanente overstyringer TIL eller FRA ( permanent tændt lys). ⦁ Midlertidige overstyringer TIL eller FRA ( blinker). ⦁ Overstyringer (midlertidige, permanente eller forsinkede) fjernaktivering mulig. ⦁ Simulering af tilstedeværelse . ⦁ Tastatur låsefunktion med PIN-nummer. ⦁ Tæller for driftstimer på hver udgang. ⦁ Programmerbar med strøm frakoblet. ⦁ Display med baggrundsbelysning.

Menu Tryk på knappen menu for at komme ind i programmerings-/indstillingsmodussen. Al programmering og justeringer er baseret på følgende princip : - Den 1. linje og/eller 2. linje i displayet angiver ønsket indstilling, - Knapperne +/- giver mulighed for at navigere gennem menuerne og indstillingerne, - Knappen ok bekræfter valget. Ved at trykke på knappen menu, kan du få adgang til følgende indstillinger :

Kanal A kommando Kanal B kommando

Valg af ugedage 1 = Mandag, 2 = Tirsdag ... 7 = Søndag

CHANNEL A

MODIFY

SET MONTH 00:00

DELETE

SET DAY 00:00

FUNCTIONS

WEEKLY

SETTINGS

Gå ind i PROGRAM-modus & vend tilbage til forrige trin

+

SP1 - SP10

ON

OFF

DAY/TIME

Navigation & Værdiindstilling

PROGRAM CREATE

Bekræftelse

PROGRAM READ PROGRAM MODIFY

Forbindelsesdiagram

PROGRAM DELETE

L N

*

PROGRAM COPY

COUNTER

S/W TIME

CYCLE

LANGUAGE

PIN CODE

FACTORY SETTINGS BACK AUTO

* NO MONDAY

A

BACK AUTO

CONTINUE PROGRAM

Til at udføre den årlige programmering af klokken har du følgende 4 typer program til rådighed : - Basis ugeprogram Dette er et ikke prioriteret ugeprogram.

Elektriske egenskaber ⦁ Spændingsforsyning : 230 V +10/-15% ⦁ Frekvens : 50/60 Hz ⦁ Energiforbrug : < 2 VA ⦁ Udgang : 2 skifte kontakter ⦁ Maks. belastning : AC1 μ 10A 250 V~ Glødelampe : 1500 W Halogenlys : 230 V 1500 W Kompenseret lysstofrør // : (maks. 45 μF) 400 W Ukompenseret lysstofrør, Kompenseret i serie : 1000 W Kompakte lysstofrør : 400 W ⦁ Minimumsbelastning AC1 100 mA 250 V~ ⦁ Galvanisk isolering mellem strømforsyning og udgang : < 4 kV

SP1 - SP10

Programmering Indgang for ekstern overstyring

Funktionelle egenskaber ⦁ Programmeringskapacitet : 300 trin ⦁ Minimumstid mellem 2 trin : 1 minut ⦁ Driftsnøjagtighed : ± 0,2 sek./ 24 timer ⦁ Driftsreserve : lithiumbatteri, i alt 5 års autonomi (ubegrænset programbackup) Produktet indstilles til standby (frakoblet display) efter 1 minut med strømmen fra. Det kobler tilbage til automatisk modus, så snart strømmen er tilbage, eller hvis der trykkes på en hvilken som helst knap. ⦁ Tætningsgrad : IP 20 / IK 04 Miljø ⦁ Driftstemperatur : ⦁ Opbevaringstemperatur :

-10 °C til +50 °C -20 °C til +70 °C

- Underprogrammer 1 til 10 Disse er ugentlige underprogrammer, der aktiveres for en defineret dato-til-dato periode. Efterhånden som underprogramnummeret stiger, således gør prioriteten det også. - Dato/Tid (DATE/TIME) Dette er et programtrin sammensat af tid og en dato, der vil køre udover det sædvanlige program. Hvis der er konflikt mellem dette programtrin og et andet programtrin (SP (underprogram) eller ugentlig), har dette trin første prioritet. - Ferier Dette program giver dig mulighed for at definere permanent TIL eller FRA fra dato-til-dato. Dette program har den højeste prioritet.

Forbindelse med lyntilslutningsklemmer ⦁ Fleksibel : 0,75 til 2,5 mm2 ⦁ Fast : 0,75 til 2,5 mm2

1

CONTINUE PROGRAM

BACK AUTO

SP PROGRAM

*

28.01 - 14.02 SP1

DELETE

Opret et underprogram (SP1-10) :

B

Technical specifications

MODIFY

DAY/TIME

HOLIDAYS

SP ACTIVATE

Der kræves to faser til at oprette en underprogram: Definér ugeprogrammet. Definér perioden, hvor programmet skal være aktivt. 1. Definér ugeprogrammet SP PROGRAM

SP NUMBER 01

VARIABLE DATE

MODIFY

NOT REPEATED

SP01 ON

SP01 OFF

YES MONDAY

SP01 IMPULS

DELETE

Et underprogram kan tilknyttes flere forskellige perioder. Hvis startdato og slutdato er identiske, gælder underprogrammet kun for denne dag. Hvis flere programmer er aktiveret i samme tid, samme dato, vil programmet med det højeste nummer (f.eks. Pg 10) være det, der vil blive aktiveret. De andre underprogrammer vil blive annulleret.

Opret et specifikt programtrin (dag-tid) : Et specifikt programtrin er et programtrin, der er sammensat af en koblingstid og en dato. Dette sker ud over ugeprogramtypen eller underprogrammet. Hvis der er konflikt, har dette højeste prioritet. SP1 - SP10

DATE/TIME

SUNDAY

6E 6377.a

BACK AUTO

Vælg : - FIX DATE (faste datoer) : hvis programmet skal gentages hvert år de same datoer. - VARIABLE DATE (variable datoer) ( ) : hvis datoerne skal omregnes hvert år i forhold til datoerne for Påske. - NOT REPEATED (ikke gentaget) : hvis programmet kun skal aktiveres én gang. Bekræft med ok.

WEEKLY NO MONDAY

2

DELETE

BACK AUTO

SP1 - SP10

DAY/TIME

HOLIDAYS

For at definere dit ferieprogram : HOLIDAYS ON

SP ACTIVATE

SP NUMBER SP SP 02 NUMBER NUMBER ... 10

MODIFY

Vælg : - FIX DATE (faste datoer) : hvis programmet skal gentages hvert år de same datoer. - KEEP DAY WEEK (hold dag uge) : hvis datoerne skal omregnes hvert år for at forekomme samme dag i ugen. - NOT REPEATED (ikke gentaget) : hvis programmet kun skal aktiveres én gang. Bekræft med ok.

WEEKLY

END DAY 14.02

INPUT

Til enhver tid vil et tryk på knappen menu giver dig mulighed for at komme tilbage til forrige valgniveau.

2 4 6 8 10 12 14 16

END MONTH 01.02

muligt, hvis en eller flere cyklusser er defineret i menuen FUNCTION/CYCLE (Funktion/Cyklus).

EX 03.03 ON 07:00

NOT REPEATED

Opret et ferieprogram Ferieprogrammet giver mulighed for at vælge en eller flere perioder, hvor udgangskontakten er på ON (til) eller OFF (fra). Dette program har den højeste prioritet.

START DAY 28.01

FIX DATE

ON 07:00

WEEKLY

EG 293B

SP SP NUMBER SP NUMBER 02 NUMBER ... 10

START MONTH 01.01

* Cyklussen Programmet er kun

KEEP DAYWEEK

CONTINUE PROGRAM

HOLIDAYS

SP ACTIVATE

CYCLE

SET MINUTE 00:00

BACK AUTO

1 3 5 7 9 11 13 15

DAY/TIME

HOLIDAYS

IMPULSE

SET HOUR 00:00

DATE-TIME

SP1 - SP10

SP NUMBER 01

FUNCTIONS

ok

WEEKLY

CHANNEL B

PIN-nummerlås menu

FIX DATE 07:00

2. Aktivér underprogrammet. For at definere start og slut på aktiveringsdato for underprogrammet :

PROGRAM PROGRAM READ MODIFY PROGRAM DELETE PROGRAM COPY

SUNDAY

PROGRAM

BACK AUTO

SP PROGRAM

YES MONDAY

menu

SETTINGS

DATE/TIME CYCLE

SET MINUTES 00:00

Opretter basisugeprogrammet :

Nulstilling

DATE/TIME IMPULSE

SET HOUR 00:00

SET MINUTE 00:00

FUNCTIONS

DATE/TIME OFF

HOLIDAYS OFF

START MONTH 01.07 START DAY 14.07 END MONTH 01.08 END DAY 03.08

FIX DATE

14.07 - 03.08 HOLIDAYS

CONTINUE PROGRAM

VARIABLE DATE

MODIFY

NOT REPEATED

DELETE

BACK AUTO

Vælg : - FIX DATE (faste datoer) : hvis programmet skal gentages hvert år de same datoer. - VARIABLE DATE (variable datoer) ( ) : hvis datoerne skal omregnes hvert år i forhold til datoerne for Påske. - NOT REPEATED (ikke gentaget) : hvis program met kun skal aktiveres én gang. Bekræft med ok. PROGRAMME READ (Læs program)

HOLIDAYS

Gennemse et program Kontrollér trinnene i et optaget program uden risiko for ændring og sletning.

6E 6377.a


PROGRAM

PROGRAM CREATE

SETTINGS

FUNCTIONS

SETTINGS (Indstillinger) PROGRAM READ

PROGRAM MODIFY PROGRAM DELETE PROGRAM COPY

Antallet af ledige programtrin vises. Tryk ok for at godkende. Du kan bladre gennem programtrinnene med knapperne + og – . Når du er færdig med at gennemse, tryk da på ok. PROGRAMME MODIFY (Ændring af program)

For at ændre et eller flere programtrin.

menu

LANGUAGE (Sprog) PROGRAM

SETTINGS

FUNCTIONS

SETTINGS

PROGRAM CREATE

PROGRAM MODIFY PROGRAM DELETE PROGRAM COPY

DATE/TIME

FUNCTIONS

PROGRAM PROGRAM READ MODIFY PROGRAM DELETE PROGRAM COPY

PROGRAMME COPY (Kopier program) Kopifunktionen giver dig mulighed for at kopiere et program fra en kanal til en anden. menu

BACK AUTO

S/W TIME

LANGUAGE

PROGRAM MODIFY PROGRAM DELETE PROGRAM COPY

Vælg kanalen, som du vil kopiere programmet fra. Vælg (+, – og så ok) det program, du vil kopiere: WEEKLY (uge), SP1-SP10, DAY-TIME (dag-tid), HOLIDAY (ferie). Vælg kanalen, som du vil overføre det kopierede program til. Bekræft ved at trykke på ok.

COUNTER

CYCLES

PIN-CODE

CYCLE 2

CYCLE 3

CYCLE 4 WITH SWITCH

CANCEL

ACTIVATE

Deaktivering af en cyklus deaktiverer også de berørte programtrin.

FUNCTION CHANGEOU

WITH PUSH BUTT

TIMER FUNCTION

FACTORY SETTINGS BACK AUTO

SETTINGS

DATE/TIME

COUNTER

Første linje viser antallet af driftstimer for udgangen. Anden linje viser antallet af tidsskift (ON (til) så OFF (fra) udført af udgangen. Med knapperne + eller – kan du bladre gennem de forskellige indikatorer. Tryk på knappen ok for at komme ud af denne menu.

BACK AUTO

LANGUAGE

FACTORY SETTINGS

CONFIRM RESET

Bekræft hele nulstillingen med ok. Efter nulstilling som ved første idriftsættelse, skal følgende indstilles : - Sprog - Valg af dato og tid - Automatisk skift mellem sommer-/vintertid.

For at oprette et cyklusprogram skal man først forinden have defineret driftscyklussen (cyklusserne). En cyklus defineres af x t, x min, x sek. ON (til) så x t, x min, x sek. OFF (fra). Denne menu giver dig mulighed for at definere, ændre eller deaktivere op til 4 forskellige cyklusser. Under oprettelsen af et programtrin, kommer den aktive cyklus til syne i valget af udgangens tilstand. FUNCTIONS

S/W TIME

LANGUAGE

COUNTER

CYCLES

SOMMER/ VINTER SOMMER/ VINTER

Start for sommertid

Start for vintertid

Anvendelses zone

Sidste søndag i marts

Sidste søndag i oktober

European Union

Anden søndag i marts

Første søndag i november

Nordamerika

Sidste søndag i marts

Australien

AUSTRALIA Sidste søndag SOMMER/ i oktober VINTER

USER (bruger) Dato kan Dato kan frit program- frit programSOMMER/ meres meres VINTER

PIN-CODE

Intet skift

Med knapperne + eller –, vælg da ACTIVATE (aktivér). Bekræft med ok.

PIN-CODE

PIN-CODE ACTIVATE

PIN-CODE CANCEL

PIN-CODE PROG 0000

Brug knapperne + eller –, til at indtaste eller ændre de 4 tal i PIN-nummeret. Bekræft med ok.

PIN-CODE PROG 0000

BACK AUTO

For at deaktivere tastaturlås med PIN-nummer : PIN-CODE

PIN-CODE ACTIVATE CYCLE 1

PROGRAM

CYCLE 2

CYCLE 3

CANCEL

FUNCTIONS

Funktionsmenuen giver dig adgang til følgende funktioner og informationer :

ACTIVATE

TEMPO ON HOUR 00:00 00 TEMPO ON MINUTE 00:00 00

FUNCTIONS

TEMPO ON SECOND 00:00 00 COUNTER

PIN-CODE CANCEL

CYCLES

PIN-CODE

INPUT

BACK AUTO

TEMPO OFF HOUR 00:00 00 TEMPO OFF MINUTE 00:00 00 TEMPO OFF SECOND 00:00 00

6E 6377.a

I automatisk modus, viser symbolet at en overstyring fra overstyringsindgangen er aktiv.

Nøgle Så snart nøglen er tilstede på kontakten vises PROG KEY på skærmen. To driftstyper : A. Permanent overstyring : Isæt nøglen i kontakten. Efter 10 sekunder vil programmet inde i nøglen blive udført uden at slette programmet i tidskontakten. Så snart nøglen fjernes, vil programmet i tidskontakten være gældende igen. B. Kopier/Gem : Nøglen giver mulighed for at gemme programmet indeholdt i tidskontakten. Du kan også kopiere indholdet fra nøglen til klokken. 1. Sæt nøglen i og PROG KEY kommer frem på skærmen. Tryk ok. 2. Brug + eller –, vælg : save on key (gem på nøgle) : for at gemme programmet indeholdt i produktet, Record in clock (optag i klokken) : for at lade nøgleprogrammet i tidskontakten, apply key prog (brug programmeringsnøglen) : for at udføre programmet indeholdt i nøglen uden at slette det, der befinder sig i komponenten. Key readout (Nøgleudlæsning) : for at tjekke programmet, der er indeholdt i nøglen. 3. Bekræft dit valg med ok. Der kan komme en fejlmelding frem på skærmen. : Tjek nøgletypen.

Overstyringer Tilfældig drift

CYCLE 4

FUNCTIONS

COMPTEUR

BACK AUTO

Fejlmeldingen bliver stående på displayet, sålænge nøglen er tilstede, men det er det program, der befinder sig i tidskontakten, der bliver udført.

INPUT (Indgang) SETTINGS

Intet skift

3

INPUT

FUNCTIONS (Funktioner)

NO (uden) SOMMER/ VINTER

Menuen PIN CODE (PIN-kode) giver mulighed for at låse klokketastaturet. Hvis PIN-nummer er aktivt : Symbolet blinker for at indikere, at funktionen er aktiveret. Efter 1 minut uden aktivitet af komponenten, låses tastaturet. Symbolet indikerer, at tastaturet er låst. Du skal indtaste PIN-nummeret for at genaktivere tastaturet.

CYCLE

menu

Tilgængelige typer :

CONTINUE BACK AUTO

PIN-CODE PROG 0000

Opret eller ændre en cyklus : FACTORY SETTINGS BACK AUTO

Vælg type for skift mellem sommer-/vintertid og bekræft med ok.

INPUT

PIN-CODE PROG 0000

SUMMER/WINTER (Sommer-/vintertid) DATE/TIME

PIN-CODE

CYCLE (cyklus)

CONTINUE

Tryk på ok for at komme tilbage til automatisk modus. For andre indstillinger (automatisk skift mellem sommer-/vintertid, sprog, nulstilling), tryk på + og vælg CONTINUE (fortsæt).

CYCLES

For at aktivere tastaturlås med PIN-kode (eller ændre PIN-koden)

FUNCTIONS

S/W TIME

CHANNEL A NO

CHANNEL B

menu

PROGRAM

CHANNEL A YES

PERMANENT PERMANENT ON RANDOM OFF FUNCTION

INPUT

Nulstil For at nulstille produktet til fabriksindstillinger, dvs. slette alle programmer og indstillinger, der er lavet :

30.04.08 MINUTE 15:31

USA PROGRAM READ

FACTORY SETTINGS

Vælg sprog blandt følgende : FRANÇAIS, DEUTSCH, ENGLISH, NEDERLANDS, PORTUGUES, ESPANOL, ITALIANA. Bekræft med ok.

30.04.08 HOUR 15:00

EURO* FUNCTIONS

INPUT CYCLE 1

FUNCTIONS

DAY 30.04.08

Type

SETTINGS

LANGUAGE

FACTORY SETTINGS (Fabriksindstillinger)

Alt det slettede skal bekræftes ved at trykke på knappen ok.

PROGRAM CREATE

FACTORY SETTINGS BACK AUTO

MONTH 01.04.08

menu

PROGRAM

S/W TIME

YEAR 01.01.08

Menuen DELETE (slet) giver dig mulighed for at slette : - Hele programmet, der er indeholdt i klokken. - Hele programmet på en kanal. - En programtype (uge, SP1-10, specifikt, ferie) for en given kanal. - Et programtrin.

PROGRAM CREATE

LANGUAGE

Tids- og datoindstilling

PROGRAMME DELETE

SETTINGS

CYCLE

PIN-CODE (PIN-kode) DATE/TIME

FUNCTIONS

Antallet af ledige programtrin vises. Tryk ok for at godkende. Du kan bladre gennem programtrinnene med knapperne + og – . Knappen ok giver dig mulighed for at vælge det programtrin, der skal ændres.

PROGRAM

S/W TIME

DATE-TIME PROGRAM READ

FUNCTIONS

SETTINGS

DATE/TIME

SETTINGS

“Tæller”-menuen giver dig mulighed for at se antallet af driftstimer (stilling ON (til) for hver udgang og antallet af tidsskift siden idriftsættelsen. Tælleren giver dig også mulighed for at se antallet af driftstimer for klokken (komponent tilsluttet til strømforsyningen). Tællerne kan ikke nulstilles (selv efter aktivering af funktionen fabriksindstillinger). Tryk på knappen menu. Brug knapperne + eller –, dernæst ok, vælg menuen FUNCTIONS (funktioner), dernæst COUNTER (tæller). FUNCTIONS

Indstillingsmenuen giver dig adgang til følgende indstillinger :

menu

PROGRAM

Hvis USER (bruger)-type er valgt : Definér måned, dernæst ugen for skift til sommertid. Definér måned, dernæst uge for skift til vintertid. Skiftet sker altid om søndagen mellem kl. 2 og 3 om natten. Skiftet sker altid på en søndag.

- Permanent ON (til). - Tilfældig funktion. • Kanalen (eller kanalerne) berørte af den overstyrede indgang.

Deaktivér en cyklus:

COUNTER (Tæller)

* Defaulttype

CYCLES

PIN-CODE

INPUT

BACK AUTO

Overstyr indgang Denne menu giver mulighed for at definere : • Komponenten som driver indgangen (trykknap eller kontakt). • Funktionen er aktiveret : - Ombytning af udgangskontaktens tilstand. - Tidsforsinkelse ON (til) udgang aktiveret i en justerbar tid. - Permanent OFF (fra).

Ved at trykke på kanalkommandoknappen flere gange efter hinanden. Hvis udgangens tilstand er On (til) : 1. tryk : Midlertidig overstyring. Off og blinker. Der returneres til automatisk modus ved næste programtrin. 2. tryk : Permanent overstyring. Off og er faste. Denne overstyring skal annulleres manuelt. 3. tryk : Tvunget permanent. On og er faste. Denne overstyring skal annulleres manuelt. 4. tryk : Tilfældig drift. Til simulering af tilstedeværelse. samt tilstand for udgangen vises i displayet. Skal annulleres manuelt. I dette tilfælde forskydes programtrinene tilfældigt inden for ± 59 min. 5. tryk : Returner til automatisk modus. Tilstanden for udgangen samt symbolet vises på displayet.

Hager SAS - 132 bld d’Europe - BP 78 - 67 212 Obernai cedex (FRANCE) - Tel. +333 88 49 50 50 - www.hagergroup.net

4

6E 6377.a

Hager 12.2008

Vælg CONTINUE (fortsæt), hvis du vil kopiere flere programmer. Vælg AUTO RETURN (autoretur) for at komme tilbage til automatisk modus.

menu

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/EG293B_Kontaktur_2_kanal_aarsprogram  

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/EG293B_Kontaktur_2_kanal_aarsprogram_DK.pdf

Advertisement