Page 1

Brugsanvisning 3-faset kWh-måler 50 - 1500 A 1 og 2 tarifniveauer

EC 320, EC 321 Funktion Denne kWh-måler måler den aktive elektriske energi, der anvendes i en el-installation. Måleren er udstyret med en totaltæller, en deltæller med mulighed for nulstilling og en kalibreret pulsudgang. Ved dobbelttarifmålere tæller EC 321 separat den energi, der anvendes til hhv. tarif 1 og tarif 2

Tarif 1 og tarif 2 (EC 321) Tælleren opdeler forbruget (totalt og delvist) i den tilsvarende tarif (1 eller 2). 5. Tælleren vil automatisk vise den energi mængde, der er anvendt inden for den tarif, der i gang. 6. Tryk derefter på knap " for at vise det delvise eller det totale forbrug inden for tarif 1 eller tarif 2, eller det totale tarif 1 + tarif 2. Indikatoren & angiver hvilken tarif, der svarer til det viste forbrug. F.eks. delforbrug på tarif 1.

Produktpræsentation:

! " # $ % & '

tot./del. for at vælge visning af delforbrug t1/t2 for at vælge visning af tarif 1 eller 2. res for at nulstille deltælleren. LED (lysdisplayet) blinker for hver 10 Wh 7 cifret display Indikator for betjeningsfunktion prog for indstilling af tæller (for angivelse af trafo-forhold og nettype).

Total eller deltæller 1. Tælleren viser automatisk delforbruget. 2. Tryk på knap ① for at se det totale forbrug (siden første installation af tælleren).

3. Tryk på knap ① for at gå tilbage til det delvise forbrug. 4. Tryk på knap ③ med spidsen af en blyant i 3 sekunder for at nulstille deltælleren.

7. Se punkt 4 for nulstilling af deltælleren (tarif 1 og 2). Programmering af omsætningsforhold for strømtransformer 8. Tryk på knap ' i 3 sekunder, tæller vil vise valgt program i hukommelsen (trafo primær strøm, 100 A forud programmeret). 9. Tryk derefter på knap ! for at rulle gen nem de mulige omsætningsforhold. Displayet vil blinke. 10.Tryk på knap ' for at godkende ønsket omsætningsforhold. Displayet vil stoppe med at blinke. 11.Tryk på knap ' i 3 sekunder for at skifte tilbage til displayet for registrering.

For indstilling af nettype 12.Tryk på knap ' i 3 sekunder, tryk derefter på #. Nettypen vil blive vist på displayet. - Netubl.:ubalanceret net (3 trafo: I1, I2, I3) - Netbl: balanceret net (1 trafo : I3) Netubl. Ubalanceret net er forud programmeret. 13.Se punkt 9 – 11 for valg af omsætnings forhold.

Tekniske data: Spændingsindgang: - driftsspænding: 400 V ~ +20% - frekvens: 50/60 Hz +2 Hz - eget forbrug: < 15 VA og 2 W Strømindgang: - måling med strømtransformer - primær strøm: 50 A – 1500 A - sekundær strøm: 5 A - eget forbrug: < 1 VA for fase Elektriske data: - IP 40 i kapsling - isolationsklasse: II - effekttab: < 16,5 VA Nøjagtighed: - IEC 1036 klasse 2 (2%) Funktionsdata: - direkte aflæsning: enhed = 0,1 kWh - displaykapacitet: 999 999.9 kWh ! - forbrug: blinkede LED (lysdisplay) 10 Wh④ - datalagring foretages regelmæssigt og i tilfælde af strømsvigt Impulsudgang: - reed-relæ - 1 puls: 100 Wh - pulslængde: 60 ms + 10 ms - ekstern forsyning: max. 100 V DC - belastningsstrøm: max. 0,3 A Tarifniveau-indgang: - spændingsforsyning: 230 V ~ +20% - tarifniveau 1: 0 V AC - tarifniveau 2: 230 V AC Omgivelsestemperaturer: 0 0 - driftstemperatur: -5 C til +45 C 0 0 - opbevaringstemperatur: 20 C til +70 C - relativ fugtighed: 85% uden kondensering Ledningstilslutning: 2 - fleksibel leder: 1 – 6 mm 2 - stiv leder: 1,5 – 10 mm Dimension: - 4 moduler af 17,5 mm Installation: Ved forbindelse med fleksibel leder bruges ledningstyller El-forbindelse: - Afhængig af nettype er det muligt med forskellige ledningsforbindelser - 4 leder (3 faser + neutral) med 3 stk. trafo eller 1 stk. trafo - 3 leder(3 faser) med 3 stk.trafo eller 1 stk. trafo - 2 leder (2 faser) med 2 stk. trafo

/EC_320DK_web  

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/EC_320DK_web.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you