Page 1

Brugsanvisning 3-faset kWh-måler 80 A

EC 310, EC 311 Funktionsprincip Denne kWh-måler måler den aktive elektriske energi, der anvendes i en el-installation. Måleren er udstyret med en totaltæller, en deltæller med mulighed for nulstilling og en kalibreret pulsudgang. Ved dobbelttarifmålere måler og registrerer EC 311 separat den energi, der anvendes til hhv. tarif 1 og tarif 2 Produktpræsentation:

El-forbindelse Der er 2 løsninger til at forbinde de tre faser og nullen til kWh-måleren. 1. Skub ledningen gennem kWh-måleren uden at klippe eller afisolere den. 0 - løft klemdækslerne ved at dreje dem 180 - før ledningerne gennem kWh-måleren - spænd de øvre og de nedre klemmer for at fastspænde ledningen i position - spænd måleskruen for at tilslutte måling af spænding - ledningerne skal have et tværsnit på 2 - min. 10 mm 2 - max. 25 mm , dette betyder en udvendig diameter på max. 10,5 mm

! tot./del. for at vælge visning af delforbrug " t1/t2 for at vælge visning af tarif 1 eller 2. # res for at nulstille deltælleren. $ LED (lysdisplayet) blinker for hver 10 Wh % 7 cifret display & Indikator for betjeningsfunktion Total eller deltæller 1. Tælleren viser automatisk delforbruget. 2. Tryk på knap ! for at se det totale forbrug (siden første installation af tælleren). 3. Tryk på knap ! for at gå tilbage til det delvise forbrug. 4. Tryk på knap # med spidsen af en blyant i 3 sekunder for at nulstille deltælleren.

Tarif 1 og tarif 2 (EC 311) Måleren opdeler forbruget (totalt og delvist) i den tilsvarende tarif (1 eller 2). 5. Tælleren vil automatisk vise den energimængde, der er anvendt inden for den tarif, der er i gang. 6. Tryk derefter på knap " for at vise det delvise eller det totale forbrug inden for tarif 1 eller tarif 2, eller det totale tarif 1 + tarif 2. Indikatoren & angiver hvilken tarif, der svarer til det viste forbrug. F.eks. delforbrug på tarif 1.

7. Se punkt 4 for nulstilling af deltælleren (tarif 1 og 2).

2. Det er også muligt at forbinde afisolerede ledninger. - forbind indgående og udgående ledninger, der er afklippet og afisoleret 0 - løft klemdækslerne ved at dreje dem 180 - foretag alle nødvendige forbindelser - ledningerne skal have et tværsnit på 2 - min. 4 mm 2 - max. 50 mm , dette betyder en udvendig diameter på max. 10,5 mm (afisoleret)

Tekniske data: Spændingsindgang: - driftsspænding: 400 V ~ +20% - frekvens: 50/60 Hz +2 Hz - eget forbrug: - L1 & L2 < 2 VA - L3 < 0,2 VA Strømindgang: - direkte forbindelse: max. 80 A (lb = 30 A) - startstrøm: 0,8 A - eget forbrug: - afklippede og afisolerede ledninger < 2,5 VA - gennemførte ledninger < 0,1 VA Elektriske data: - IP 30 uden kapsling - isolationsklasse: II - effekttab: - afklippede og afisolerede ledninger < 9,7 VA - gennemførte ledninger < 2,51 VA Nøjagtighed: - IEC 1036 klasse 2 (2%) Funktionsdata: - direkte aflæsning: enhed = 0,1 kWh - displaykapacitet: 999 999.9 kWh % - forbrug: blinkede LED (lysdisplay) 10 Wh$ - datalagring foretages regelmæssigt og i tilfælde af strømsvigt Impulsudgang: - reed-relæ - 1 puls: 100 Wh - pulslængde: 60 ms + 3 ms - ekstern forsyning: max. 100 V DC - belastningsstrøm: max. 0,3 A Tarifniveau-indgang: - spændingsforsyning: 230 V ~ (fase/nul) +20% - tarifniveau 1: 0 V AC - tarifniveau 2: 230 V AC Omgivelsestemperaturer: 0 0 - driftstemperatur: -5 C til +45 C 0 0 - opbevaringstemperatur: 20 C til +70 C - relativ fugtighed: 85% uden kondensering Dimension: - 7 moduler af 17,5 mm Forbindelse: Tarifindgang og pulsudgang: 2 - fleksibel leder: 1 – 6 mm 2 - stiv leder: 1,5 – 10 mm Strømledninger: Vi anbefaler at bruge minimum tværsnit (fleksibel eller stiv) 2 - I < 32 A: min. 4 mm 2 - 32 A < I < 57 A: min. 10 mm 2 - 57 A < I < 76 A: min. 16 mm 2 - 76 A < I < 80 A: min. 25 mm

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/EC310-311DK_web  

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/EC310-311DK_web.pdf

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/EC310-311DK_web  

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/EC310-311DK_web.pdf

Advertisement