Page 1

Wexøe A/S Lejrvej 31 DK-3500 Værløse CVR-nr: DK-16608947

T +45 45465800 F +45 45465801 E wexoe@wexoe.dk W wexoe.dk

HASTER/VIGTIGT

Kære kunde Tilbagekaldelse: WPE2.5, WPE 4 jordklemmer fra Weidmüller Som en del af vores forpligtelser mht. produktovervågning og produktinformation, skal vi med dette brev informere Dem om et teknisk problem vedrørende ovennævnte Weidmüller-produkter. Under en test har Weidmüller opdaget, at sporadiske dele af produktionen af WPE-klemmer, som er blevet leveret i løbet af 2012, har overskredet visse tolerancer. I disse få tilfælde kan det ikke helt udelukkes, at der kan ske en afbrydelse af kontakten mellem PE-klemmen og DINmonteringsskinnen. Derfor vil vi gerne fremhæve, at nedenstående produkter under visse omstændigheder ikke kan fastgøres sikkert på type TS 35/7.5 DIN-skinner (lav DIN-monteringsskinne) med de leverede skruer. I disse tilfælde kan fastspændingsskruerne ikke spændes i PE-klemmen, så den forbindes sikkert til skinnen. En uddannet erfaren fagmand kan finde frem til disse tvivlsomme PE-klemmer ud fra det faktum at klemmerne - på trods af at skruen er helt spændt - kan glide på langs af skinner af typen TS 35/7.5 DIN (lav DIN-monteringsskinne)– hvis de udsættes for en lille kraftpåvirkning når de installeres. Hvis klemmerne allerede er installeret, forudsætter denne test, at potentielt berørte PE-klemmer placeres, så de står frit på skinnen med afstand til klemmerne ved siden af dem.

Hvis en sådan tvivlsom klemme installeres, kan det ikke helt udelukkes, at en fejlstrøm kun ledes utilstrækkeligt til jord - eller slet ikke ledes til jord - på grund af den manglende forbindelse. I så fald kan komponenter være under spænding med fare for elektrisk stød, når de berøres.. Ovenstående omstændigheder optræder ikke ved brug af type TS 35/15 DINmonteringsskinne (høj DIN-monteringsskinne)

Vi skaber forbindelsen


Wexøe A/S Lejrvej 31 DK-3500 Værløse CVR-nr: DK-16608947

T +45 45465800 F +45 45465801 E wexoe@wexoe.dk W wexoe.dk

Følgende produkter er berørte: Varetype: Vare nr. Ean nr.

WPE 2.5 – 1010000000 79.21.182.178 4008190143640

Varetype: Vare nr: Ean nr.

WPE 4 - 1010100000 79.21.182.181 4008190039820

De berørte produkter ligger inden for et interval som kan identificeres vha. Q-nummeret på emballageetiketten. fra: til:

Q no. xx - xx - xxxxxxx- 111206 – xx Q no. xx - xx - xxxxxxx- 120827 – xx

Som bilag finder De en liste over Deres relaterede ordrer

Vi beder Dem venligst træffe følgende forholdsregler med disse produkter: Eksisterende lagerbeholdning Stop omgående anvendelsen af ovennævnte varer, som findes i Deres lagerbeholdning. På baggrund af de tekniske omstændigheder, er det ikke muligt at identificere individuelle klemmer, som ikke er blevet installeret. De skal derfor udskifte alle de varer, der p.t. befinder sig i Deres lagerbeholdning! Tjek af produkter, som allerede er blevet installeret Det er kun en uddannet erfaren fagmand, som kan identificere fejlbehæftede varer, der er installeret, og som kan tjekke produkterne for, om der er skabt sikker kontakt mellem DINmonteringsskinnen og PE-klemmer, som ikke kan glide langs skinnen. Det er kun, hvis der er en tydelig solid elektrisk forbindelse mellem PE-klemmen og DIN-monteringsskinnen, at De kan være sikker på, at dette er en PE-klemme, som er helt fejlfri, og som kan forblive i drift. Vedrørende test af produkterne beder vi Dem sende os en skriftlig bekræftelse vedrørende antallet af testede varer og de tjekkede typer. Til dette formål kan De udfylde og returnere en kopi af vedlagte bilag. Hvis De ikke er absolut sikker vedrørende sikker fastgørelse af PE-klemmen på DINmonteringsskinnen, eller hvis professionel undersøgelse ikke er muligt, så skal produkterne i alle sådanne tilfælde udskiftes!

Vi skaber forbindelsen


Wexøe A/S Lejrvej 31 DK-3500 Værløse CVR-nr: DK-16608947

T +45 45465800 F +45 45465801 E wexoe@wexoe.dk W wexoe.dk

Udskiftning af berørte produkter Venligst informér Wexøe via følgende email: recall@wexoe.dk om antallet af berørte produkter, som allerede er blevet installeret samt antallet af berørte produkter i lagerbeholdningen. Venligst returnér alle udskiftede produkter og den berørte lagerbeholdning til følgende adresse: Wexøe A/S Lejrvej 31 3500 Værløse Vi beder Dem venligst om at mærke pakkerne med følgende information: "Recall: WPE2.5 and WPE4" Erstatningsleverancer afsendes hurtigst muligt efter modtagelse af Deres anmodning.

Hvis De af presserende driftsmæssige årsager (stop af produktion etc.) har behov for hurtigere erstatninger, kontakt da venligst en af følgende kontaktpersoner: Martin Larsen

email:

mla@wexoe.dk

telefon: 45 46 59 22

Michael Lønborg

email:

mi@wexoe.dk

telefon: 45 46 59 28

straks, så vi kan arrangere de nødvendige forholdsregler sammen med Dem. Det samme gælder, hvis De ikke længere har direkte adgang til potentielt defekte produkter. Hvis De har yderligere spørgsmål, eller ikke kan følge de procedurer, som er beskrevet i dette brev, beder vi Dem ligeledes kontakte os så hurtigt som muligt.

Med venlig hilsen Wexøe A/S

Søren Heinrichsen Adm. direktør

Vi skaber forbindelsen

Cover_letter_Homepage_Recall_e_R5_DK_SH__5___2_  

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/Billeder/Weidmueller/Cover_letter_Homepage_Recall_e_R5_DK_SH__5___2_.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you