Page 1

December 2011

Jubileumspecial 1926 - 2011

85 85 (en net iets meer) best verkochte boeken jubileumjaar Voor iedereen een gratis boekje!

Dit handboek biedt alles over christelijke meditatie: een kennismaking voor beginners en verdieping voor lezers met ervaring. Lees meer op pagina 2.

0

€ 29,9

,00

In de Bijbel wordt op heel verschillende manieren over God en de ervaringen van mensen met hun God verteld en gezongen. De Bijbel theologisch is een gids in dat boeiende landschap. Lees meer op pagina 6.

In deze toegankelijke life application € 75 bijbel staat de gereviseerde vertaling van Het Boek (2008). Het nieuwe Leven bevat net als de succesvolle studiebijbel Het Leven praktische lessen over levensheiliging, geestelijke groei en persoonlijke geloof. Lees meer op pagina 14.

0

€ 47,5

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl


Handboek Christelijke meditatie vertrekpunten, wegen en vruchten

Bekijk het filmpje van Lex Boot over het Handboek Christelijke meditatie. Kijk ook op de weblog van Lex Boot voor meer informatie.

voor

0

€ 29,9

Boot, L. (red.)

Dit handboek biedt alles over christelijke meditatie in één band: een kennismaking voor beginners en verdieping voor lezers met ervaring. In deze tijd waarin veel mensen zich overprikkeld voelen, groeit de belangstelling voor allerlei vormen van meditatie. Te midden van een bont aanbod legt de christelijke meditatieve beweging wereldwijd haar eigen accenten. Dit handboek brengt alles in kaart wat de lezer over christelijke meditatie zou moeten weten. Wat zijn de vertrekpunten en hoe is de verhouding tot boeddhistische en andere vormen van meditatie? Welke (vaak eeuwenoude) wegen en bronnen kent zij en hoe breng je meditatie in praktijk? Het boek omvat drie delen: de achtergronden, de vormen en de vruchten. Vooral het tweede deel is uitermate praktisch. 368 blz. geb.  -  9789023920342 - € 29,90 2

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl


Geloof in de wetenschap

bekende hoogleraren over wetenschap en levensbeschouwing

Red. Veelen, M. van In de zomer van 2011 is door ForumC onderzoek gedaan onder hoogleraren van Nederland over het thema Levensbeschouwing en Wetenschap. Dit boek geeft de resultaten weer. Het laat ook tien hoogleraren aan het woord, ieder met een eigen verhaal en een eigen visie op het thema. Lees hun persoonlijke verhalen en laat u verrassen, inspireren en op andere gedachten brengen. Met een woord vooraf van Robbert Dijkgraaf (UvA en KNAW) 157 blz. ing.  -  9789058815958  - €

16,00

Thematische concordantie ontdek wat de Bijbel zegt over meer dan 300 onderwerpen

Stonier, G. Hoe vind je onderwerpen in de Bijbel? Deze uitgave heeft een uniek concept: Doorzoek de Bijbel op thema in plaats van op woord! Een gewone concordantie is nuttig, maar woorden als ‘homoseksualiteit’ en ‘voorzienigheid’ komen daar niet in voor. In deze thematische concordantie gebeurt dat wel. Zij verwijst niet per woord, maar per thema naar de relevante bijbelteksten. Dit concept vergroot én vergemakkelijkt het zoeken naar Bijbelse informatie over meer dan 300 thema’s. 334 blz. geb. - 9789043512503 - €

15,00

Het heilige gebeurt

praktijk,theologie en traditie van de protestantse kerkdienst

Immink, F.G. Ik ga naar de kerk, neem plaats in de bank, bid, zing en luister. Wat gebeurt er dan in de ontmoeting met God? Het meest kenmerkende van de kerkdienst is dat het heilige gebeurt in de performance. Door deel te nemen aan de dienst raken kerkgangers existentieel betrokken en wordt God een levende werkelijkheid. Het geheim van de kerkdienst is dat de opgestane Christus Zelf werkzaam is door de kracht van zijn Geest. In de protestantse liturgie komt dit tot uitdrukking in de bede om de heilige Geest. Dit boek is een aanwinst voor lezers die meer willen weten over de protestantse kerkdienst en die geïnteresseerd zijn in theologische achtergronden en historische ontwikkelingen. 344 blz. ing. - 9789023926160 - €

29,90

Vijf nijlpaarden in het kippenhok nieuwe brandende onderwerpen waarover christenen verdeeld zijn

Geschriften over de Perzische tijd

Daniël. Ezra,-Nehemia, Esther, Haggai, Zacharia, Maleachi

Lorein, G.W. & Rose, W.H. Daniel - Maleachi is deel XI in de serie De Brug en behandelt de zogenaamde kleine profeten uit het Oude Testament. Deze reeks bijbelcommentaren slaat een brug tussen de oorspronkelijke betekenis van de bijbeltekst en onze huidige situatie. Naast de historische achtergrond, de literaire opbouw en het theologische belang van de grotere gehelen worden bij elk vers de specifieke aandachtspunten behandeld. De schrijvers gaan uit van de Hebreeuwse tekst, maar geven de lezer ook uitleg bij de verschillende gangbare vertalingen in het Nederlands. 192 blz. geb. - 9789058294937 - €

29,50

Volg ons op: http://twitter.com/wevervanwijnen Een blik in de eeuwigheid Gedeelde ervaringen met de dood

Ouweneel, W.J. Vijf hete hangijzers, waarover christelijk Nederland verdeeld is: - Israël, Gods volk? En onvoorwaardelijk recht op het beloofde land? - Islam, Allah een afgod of dezelfde als de God van de Bijbel? - Afval der heiligen - Eens gered altijd gered of volharden tot het einde? - Hel, verzoening, vernietiging of verlorenheid van de goddelozen? - Occultisme, bedreiging of belasting? Per onderwerp worden twee of drie verschillende standpunten uiteengezet, allemaal met de Bijbel als uitgangspunt. Vijf nijlpaarden in het kippenhok is het vervolg op Vijf olifanten in een porseleinkast.

Moody, R. /Perry, P. Dr. Moody ontvangt jaarlijks niet alleen duizenden verhalen van mensen over wat ze voelden, zagen en hoorden toen ze dicht bij de dood waren, hij krijgt ook verhalen binnen van mensen die aanwezig waren bij het overlijden van een dierbare. In zijn nieuwe boek laat hij zien dat familie en vrienden vaak getuigen zijn van de eerste momenten van de reis van hun dierbare van dit leven naar het volgende. Dat kan het aanschouwen zijn van een helder licht van een onbekende bron, of het zijn onverwachte inzichten in het leven van de overledene met feiten die niet bekend waren bij de nabestaanden. Dit is het eerste boek over het bijzondere fenomeen van gedeelde ervaringen met de dood.

136 blz. ing. - 9789063536190 - €

192 blz. ing. - 9789022998847 - €

12,95

16,95

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

3


Joodse kunst en cultuur

Voolen, E. van Chagall is inmiddels als joodse kunstenaar bekend, maar wat is er joods aan het werk van bijvoorbeeld Modigliani, Pissarro, Soutine of Anish Kapoor? Welk joods verhaal gaat er schuil achter de schilderijen van Barnett Newman of de beelden van Richard Serra? Dit rijk geïllustreerde boek belicht de rol van joden in de beeldende kunst gedurende de afgelopen tweeduizend jaar. Verrassende combinaties van beeld en tekst laten de lezer ervaren wat jodendom, kunst en cultuur met elkaar te maken hebben. 192 blz. geb. - 9789057304538 - €

14,95

Het leven van de heilige Katherina van Alexandrië

Es, H. van / Jongen, L. (red.) Katherina van Alexandrië was in de Middeleeuwen een van de populairste heiligen in de Lage Landen. Volgens de overlevering was zij beeldschoon en buitengewoon intelligent. Zij liet zich dopen toen zij de hogere waarheid van de christelijke leer had ontdekt. Haar argumenten daarvoor overtuigden zelfs vijftig van de geleerdste mannen van die tijd. Uiteindelijk liet keizer Maxentius haar na talloze martelingen onthoofden. Een lange tijd onvindbaar handschrift met een Middelnederlandse versie van Katherina’s vita wordt nu voor het eerst uitgegeven met een hertaling in modern Nederlands en uitvoerig commentaar. 240 blz. ing. - 9789087041892 - €

21,00

Mohammed

een verhaal over de laatste profeet

Chopra, D. In deze historische roman vertelt bestsellerauteur Chopra het betoverende verhaal van de grote en vaak verkeerd begrepen profeet Mohammed. Dit boek heeft veel stof doen opwaaien in de Verenigde Staten. Mohammed was een succesvol koopman en een doodgewone echtgenoot en vader. Dat veranderde toen God tot hem kwam in de gestalte van de engel Gabriël. Hij sprak via Mohammed om mensen ervan te overtuigen zich te richten op één God. Hoewel Mohammeds leven nooit meer hetzelfde werd, zag hij zichzelf niet als de zoon van God of als iemand die verlichting had bereikt. Deepak Chopra laat mensen die dichtbij Mohammed stonden aan het woord, en schetst zo een uniek beeld van de mens Mohammed, zijn inspiratie en zijn gevaarlijke taak. Chopra is een van de belangrijkste leraren die oosterse wijsheden doorgeven aan de westerse wereld. 253 blz. ing. - 9789025961244 - €

4

19,90

Gilgamesj-epos

Westerman, F. De reis van Gilgamesj is een zoektocht naar de verschillende manieren waarop de (westerse) mens zijn gedachten over dood en hiernamaals heeft verbeeld. Uitgangspunt vormt de SumerischAkkadische mythologie en vooral het Gilgamesj-epos, waarin voor het eerst vraagtekens worden gezet bij een beklemmende onderwereldeschatologie. Dit is de opvatting dat de doden naar een onaantrekkelijk onderaards rijk gaan, waar ze voor eeuwig opgesloten zitten. De reis van Gilgamesj is naast een historische reconstructie van ideeën over dood, bewustzijn, hiernamaals en seksualiteit, vooral een wijsgerige doordenking ervan. Dit boek is tevens een genealogisch onderzoek naar de wortels van onze antropogenese of menswording. 151 blz. geb. - 9789025368418 - €

19,95

Oost is West

Reizen door de Arabische wereld en het Westen

Benali, A. De verwevenheid tussen Oost en West houdt Abdelkader Benali al bezig zolang hij schrijft. Misschien niet vreemd voor een schrijver van Marokkaanse afkomst die opgroeide in Nederland en daar een groot deel van zijn tijd doorbrengt. Benali`s onuitputtelijke nieuwsgierigheid dreef hem naar het Midden-Oosten. Hij wilde de dynamiek en hectiek opzoeken en aan den lijve ervaren. Zijn berichtgeving is er een van binnenuit en handelt over uiteenlopende kwesties als Arabische poëzie in Damascus, alcoholvrij bier in Gaza, een televisiezender van Hamas, een literatuurfestival voor joden en Arabieren, een bombardement in Beiroet, kebab met kersen eten in Aleppo, enz. Tevens is de reportage Berichten uit een belegerde stad in dit boek opgenomen. 265 blz. ing. -9789029575010  -  €

15,00

Paulus voor iedereen / Gevangenisbrieven Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, Filemon

Wright, T. In Engeland verschijnt al een aantal jaren een Bijbelgetrouwe uitleg van het Nieuwe Testament, geschreven door de Anglicaanse bisschop N.T. Wright. In deze bijbeluitleg wordt de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 opgenomen. De brieven die Paulus vanuit de gevangenis in Rome schreef hebben een eigen sfeer en urgentie. Wright brengt de woorden van Paulus over naar onze eigen leefsituatie. 224 blz. ing. - 9789051943214 - €

17,50

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl


Waar ben je nu?

over de dood van onze dierbaren

Jansen, W. Dit boek is geschreven voor ieder die een dierbare verloor aan de dood. Het biedt perspectief voor hen die zich niet meer kunnen vinden in het traditionele hemelgeloof, maar evenmin genoegen nemen met ‘dood is dood’. 120 blz. ing. - 9789490708269 - €

12,95

Kerkenwerkagenda 2012

Praktisch, bruikbaar en informatief, met: - Bijbelrooster in het calendarium opgenomen - namen van zondagen - kleuren van het kerkelijk jaar - (semi-) kerkelijke bijeenkomsten en adressen - schoolvakanties per regio - feest- en gedenkdagen - jaarplanner - volop ruimte voor eigen aantekeningen - aparte bladzijden voor de zondag - maandag tot en met zaterdag verdeeld over twee pagina’s - december 2011 als extra maand om over te stappen. 312 blz. geb. - 9789023926092 - €

De Islam

De toekomst van een wereldreligie

Küng, H. In De islam geeft Küng een grondig en compleet overzicht de qua aanhang op een na grootste wereldgodsdienst. Hij toont aan dat er zonder een dialoog met de islam geen uitzicht is op een duurzame wereldvrede of op een harmonieus samenleven met moslims in Europa. Wie de huidige wereld wil begrijpen, moet de islam begrijpen. Küng behandelt onder meer de veranderingen in het verleden, de onderscheiden stromingen, en kiest positie ten opzichte van de klemmende vragen van onze tijd. Hij geeft een omvattende analyse van de politieke, culturele en religieuze betekenis van de islam. Van de theologen van onze tijd kan alleen Küng zo’n magistraal werk schrijven. Al tientallen jaren vormen de wereldreligies het centrale thema voor Hans Küng. Als voorvechter van de dialoog tussen de culturen schreef hij er verschillende boeken over, die in veel talen verschenen zijn. Wie de huidige wereld wil begrijpen, moet de islam begrijpen.

9,00

Psalmen set dl 1 & dl 2

Calvijn, J. Calvijns Verklaring van de Psalmen nu met bijna € 50 voordeel. Calvijns verklaring van de Bijbel wordt nog altijd gebruikt. Zijn commentaar op de Psalmen geeft niet alleen inzicht in dit Bijbelboek, maar biedt ook een blik in het hart van de reformator. Dat komt mede doordat hij juist in het voorwoord op dit commentaar enkele autobiografische gegevens vermeldt. 876+971 blz. geb. - 9789088650581 - €

34,50

Verlichte voorgangers

de strijd tussen dogma en Bijbel in Nederland

Wright, T. In Engeland verschijnt al een aantal jaren een Bijbelgetrouwe uitleg van het Nieuwe Testament, geschreven door de Anglicaanse bisschop N.T. Wright. In deze bijbeluitleg, die in Engeland veel geroemd wordt en enorm populair is, wordt de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 opgenomen. De bijbelverklaring van Wright onderscheidt zich van andere uitgaven met Bijbeluitleg door gebruik van eigentijdse voorbeelden, vlot taalgebruik en een zeer aantrekkelijke prijsstelling. De evangelist Marcus beschrijft het leven van Jezus met grote vaart. Die vaart weet Tom Wright in zijn commentaar er volledig in te houden.

Heyer, C.J. den Na het Calvijnjaar 2009 zouden we het haast vergeten, maar tot de wortels van onze Nederlandse cultuur behoort behalve het calvinisme ook een ruimzinniger stroming, waarvan geleerden als Coornhert, Spinoza en Balthasar Bekker belangrijke vertegenwoordigers zijn. Deze dwarsliggers werden geïnspireerd door bijbelse motieven die zij als bevrijdend beschouwden, bevrijdend ook van eeuwenoude kerkelijke dogma’s. De spraakmakende theoloog C.J. den Heyer voelt zich uitgedaagd om ook deze voorgangers opnieuw tot leven te wekken. In twintig portretten, van Erasmus en Hugo de Groot tot Miskotte, Schillebeeckx en Kuitert schetst hij hoe het denken over de Bijbel in de loop der eeuwen veranderd is. Ook in de 21e eeuw is deze traditie onze aandacht meer dan waard. Dr. C.J. den Heyer was hoogleraar Nieuwe Testament en Bijbelse Theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen en docent aan het Doopsgezind Seminarium te Amsterdam. Bij Meinema publiceerde hij boeken over Jezus en Paulus en een theologisch zelfportret onder de titel Ruim geloven.

240 blz. ing. - 9789051943092 - €

336 blz. ing. - 9789021142791 - €

893 blz. ing. - 9789025960483 - €

35,00

Marcus voor iedereen

17,50

27,50

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

5


De Bijbel theologisch In de Bijbel wordt op heel verschillende manieren over God en de ervaringen van mensen met hun God verteld en gezongen. De Bijbel theologisch is een gids in dat boeiende landschap.

De Bijbel biedt geen samenhangende geloofsleer, maar een veelvoud aan stemmen en benaderingen die de lezer voor vragen stelt. In dit boek schetst een aantal specialisten op toegankelijke wijze doorlopende theologische lijnen in de belangrijkste bijbelboeken.

0

€ 47,5

Daarnaast worden centrale thema’s zoals seksualiteit, dood en leven na de dood, gebed, geweld en schepping behandeld. Bekijk ook de brochure op onze website voor meer informatie.

De Bijbel theologisch

behandelt de theologische eigenheid van clusters bijbelboeken, zoals de Tora, de Profeten en de evangeliën, en gaat ook in op de eigenheid van de afzonderlijke boeken van de Bijbel. De Bijbel theologisch is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor de Bijbel. Met bijdragen van onder meer Patrick Chatelion Counet, Maarten den Dulk, Jan Fokkelman, Piet van Midden, Geert van Oyen, Riemer Roukema, Niek Schuman, Wim Weren, Willien van Wieringen en Annemarieke van der Woude 400 blz. geb.  - 9789021142920 - € 47,50 6

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl


Het Jodendom

wezen,geschiedenis en toekomst

Jong

mores en sores van jongeren van nu

Küng, H. Na Het christendom en De islam verschijnt nu ook Het jodendom van Hans Küng in het Nederlands. Daarmee is de trilogie van de grote theoloog compleet. Speciaal voor de Nederlandse editie schreef hij een nawoord over de actuele situatie van het Midden-Oosten. In dit monumentale boek behandelt Küng de complexe religieuze en politieke geschiedenis van drieduizend jaar jodendom. Zijn panoramisch vergezicht reikt van de tijd dat de Israëlieten aan het eind van het bronzen tijdperk het ‘Beloofde Land’ innamen tot de huidige staat Israël; van de bijbelse tijden van een volk dat door zijn religie overleefde tot de catastrofe van de Holocaust.

Kock. J. de Ook nu wordt gemekkerd over ‘de jeugd van tegenwoordig’. Gezag en autoriteit van ouderen lijken zienderogen af te nemen. De agent op straat, de oudere in de bus en de leraar voor de klas - geen van allen kunnen ze vanzelfsprekend rekenen op het respect van de jeugd. Maar is deze voorstelling van zaken juist? Welke waarden en idealen hangen jongeren aan en wat mag je verwachten van pubers die nog volop in ontwikkeling zijn? En wat betekent dat voor de manier waarop bijvoorbeeld opvoeders, jeugdwerkers, docenten en kerkenwerkers met de jeugd zouden moeten omgaan?

861 blz. geb. - 9789025961008 - €

88 blz. ing. - 9789058815286 - €

69,90

Glory Invasion

een invasie van Gods glorie

Smit, J. de Hiervoor zijn een open hemel en open hemelpoorten noodzakelijk, waaronder wij mogen leven, functioneren en bewegen. Voor sommige mensen is dit vreemd of zelfs “on-Bijbels”. Neem de tijd je te laten onderwijzen door het Woord van God, de Heilige Geest en de liefde en vrede van Jezus. Soms mijden we geweldige dingen die God wil geven, omdat ze niet in de verpakking zitten die wij gewend zijn. Durf eens iets anders te doen, te zijn en te denken. Ga op zoek naar Gods ‘Glory Invasion’ in jouw leven! 144 blz. ing. - 9789048415915 - €

16,95

12,50

Golfslag van de tijd

Europa’s niet te stillen verlangen naar God

Heitink, G. In een tijd van verwarring zijn mensen op zoek naar hun wortels. Die liggen in de klassieke cultuur en het christendom. De golfslag van de tijd heeft de cultuur echter onherkenbaar veranderd. De secularisatie werkt door, maar de Europese cultuur kent ook een onderstroom van diep verlangen naar God. Een belangrijk element in het levensbeschouwelijk gesprek. De auteur wil aan dit gesprek een impuls geven en vindt hiervoor inspiratie in de filosofie van Charles Taylor. 300 blz. ing. - 9789043519625 - €

23,50

Voor meer nieuwe theologische titels: www.wevervanwijnen.nl

Spitters

graven in de Bijbel

Palm, D. Boekje dat bijbellezen voor jongeren spannend maakt! Bijbellezen gaat niet vanzelf! Wil je echt nieuwe dingen ontdekken, dan zul je actief met een bijbelgedeelte aan de slag moeten. Het goede nieuws is dat zo’n actieve manier van bijbellezen je dan ook veel oplevert. Met behulp van diverse ‘leessleutels’ wil Spitters jongeren laten ontdekken hoe ze méér uit hun persoonlijk bijbellezen kunnen halen. Vier weken lang wordt er geoefend met het bijbelboek Job, Hosea, Handelingen en Jakobus. Spitters gaat uit van de zogenaamde SOLVAT-methode, door de HGJB ontwikkeld om kinderen, tieners en jongeren te helpen bij het persoonlijk bijbellezen. Voor jongeren vanaf 14 jaar. Een uitstekend boekje, niet alleen voor jongeren!

Breekveld, H./Maarel, L. van der Een rouwende krijgt vaak clichés te horen waar hij niks mee kan. Zulke adviezen worden in deze scheurkalender op de hak genomen om zo de rouwende een hart onder de riem te steken. De rouwkalender kent geen data; de gebruiker kan op iedere dag starten want ‘rouw laat zich niet vastleggen’. De kalender heeft 400 velletjes, om te verscheuren zoals verdriet verscheurt. Het zijn er dus meer dan 365. Daarmee wordt het cliché ontkracht dat rouwen een jaar duurt. Rouwen is en blijft een zware dobber, maar deze kalender kan dat wat lichter maken: door te relativeren.

72 blz. ing. - 9789023924685 - €

400 blz. ing. - 9789025961428 - €

4,90

Rouwkalender om te verscheuren voor wie rouwt om een dierbare

15,95

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

7


Jaarboek PKN / 2011-2012 + CD-ROM protestantse kerk in Nederland

Alle namen, adressen en gegevens binnen de Protestantse Kerk in Nederland in één band. Onmisbaar naslagwerk voor iedereen die de weg wil weten in de Protestantse Kerk in Nederland. Het bevat alle adressen en gegevens van predikanten, gemeenten, kerkelijke bureaus en organen van bijstand. Ook is de complete PKN-organisatie opgenomen, inclusief de provinciale organen. Met alfabetisch personenregister en plaatsnamenregister. 697 blz. ing. - 9789023925811 - €

20,00

Leve het hellend vlak

Verbree, A. Kijk eerst even om u heen, vóór u dit boek ter hand neemt. Verzeker u ervan dat u alleen bent, ook in uw eigen belang. Want alleen al het feit dat u het heeft aangeschaft, is bedenkelijk: u bevindt zich door deze daad reeds op Het Hellend vlak. Een selectie columns van Verbree, prikkelend en smaakmakend. Hij schrijft over uiteenlopende onderwerpen als zijn gezin, kerkelijke zaken, boodschappen doen, zijn opvatting over predikanten (en dus zichzelf) en wat er verder op het levenspad kan komen. 118 blz. ing. - 9789058040589 - €

De jongen die uit de hemel terugkwam

een bijzonder verhaal over wonderen, engelen en leven buiten deze wereld

Malarkey, K. Ambulancemedewerkers wilden de lijkschouwer laten komen. Zo erg was Alex er aan toe. Kevin Malarkey en zijn zes jaar oude zoon Alex kregen in 2004 een ernstig auto-ongeluk. Door de aanrijding raakte Alex verlamd, en het leek er niet op dat hij het ongeluk zou overleven. ‘Ik denk dat Alex naar de hemel is gegaan’, zei een vriend tegen de verslagen vader. Maar twee maanden later kwam Alex bij uit zijn coma en vertelde een bijzonder verhaal. Hij wist te vertellen van gebeurtenissen op de plaats van het ongeluk en wat er gebeurd was in het ziekenhuis tijdens zijn bewusteloosheid. En hij vertelde ‘het wonderlijkste van alles‘ over een ontmoeting en een gesprek met Jezus. 251 blz. ing. - 9789043518970 - €

17,50

Ik lieg, dus ik ben

12,50

Voor steeds actueel boekennieuws: schrijf in op onze e-mailnieuwsbrief. Geloven in kunst

beeldend kunstenaars en hun verhaal

Veer, A. van der In het programma Nederland zingt op zondag (Ned. 1, zondagmorgen) bezoekt ds. Arie van der Veer regelmatig kunstenaars. Van tien van deze interessante bezoeken geeft dit boekje een uitgebreid verslag. Met stuk voor stuk boeiende levensverhalen en afbeeldingen van prachtige kunstwerken. Bovendien heeft Arie van der Veer bij ieder hoofdstuk een aansprekende overdenking geschreven. 88 blz. geb.  -  9789051943962  -  €

14,95

Schelpen en beschaving

de evolutionaire zienswijze van Geerat Vermeij

Jensen, S. Mensen willen graag alles van elkaar weten, maar hoe eerlijk zijn we zelf? Door WikiLeaks kunnen we niet alleen de macht controleren, maar ook de waarheid. Wordt de samenleving door WikiLeaks nu eerlijker? Stine Jensen meent dat de machtigen der aarde niet minder geheimen zullen hebben en betere mensen zullen worden, maar dat ze hun geheimen voortaan gewoon iets beter zullen gaan bewaren. Liegen behoort tot ‘de dubbele natuur van de mens’. ‘Natuurlijk leren we ook dat liegen moreel verwerpelijk is. Maar wie de waarheid eruit flapt, wordt prompt op het matje geroepen. Voor de meeste mensen is eerlijkheid een dusdanige afwijking van het standaardgedrag dat ze je waarschuwen als er een moment van eerlijkheid aan zit te komen:

Vermeij, G. Dit boek laat zien dat evolutie ook onze maatschappij en de toekomst daarvan verklaart en beïnvloedt. Het biedt een persoonlijke en in veel opzichten onconventionele kijk op evolutie en de verstrekkende gevolgen daarvan voor het menselijk bestaan. De evolutietheorie vormt het fundament voor een wereldbeeld waarin de natuurlijke strijd om het bestaan en het functioneren van de menselijke beschaving en economie samenkomen. Hiermee kunnen we begrijpen waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan. Geerat Vermeij, een van de interessantste intellectuelen van deze tijd, schrijft gedreven en elegant. Hij is bereid om risico’s te nemen in een poging het (zeer) grote geheel in beeld te brengen. Zo ontvouwt zich een grensverleggende en uitdagende zoektocht waarin hij laat zien hoe evolutionaire processen net zozeer bepalend zijn voor het functioneren van de menselijke beschaving en economie als voor de natuur.

207 blz. ing. - 9789047703945 - €

352 blz. ing. - 9789046808931 - €

8

12,50

24,95

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl


Het grote boek van het ware geluk

Grün, A. Wat is geluk? Hoe word ik gelukkig? Anselm Grün weet keer op keer de juiste en rake woorden te vinden om deze vragen te beantwoorden. De belangrijkste conclusie: geluk zit niet in materiële rijkdom, maar in jezelf. Anselm Grün belooft ons geen instant recept om geluk te vinden. Hij hanteert een belangrijk uitgangspunt: dat wij voorbestemd zijn tot vreugde, levenslust en innerlijke vrijheid. Grün spoort ons aan om naar binnen te kijken; om onze echte gevoelens en gedachten waar te nemen en te erkennen. Dit boek is een bloemlezing uit verschillende wijze teksten van Anselm Grün. Nieuwe teksten over het vinden van je innerlijke balans completeren het geheel. Anselm Grün combineert benedictijnse spiritualiteit met inzichten uit de psychologie en filosofie. 317 blz. geb. - 9789059950221 - €

17,99

Het leven als kunstwerk

Dohmen, J. Waarom zou niet ieder van zijn leven een kunstwerk kunnen maken? Deze vraag van Foucault inspireert Joep Dohmen tot een hartstochtelijk pleidooi voor een stijlvol, waarachtig leven. Hij bindt de strijd aan met het paternalisme van links en rechts, met de moraal van ‘vrijheid, blijheid’ die al een halve eeuw onze harten en hoofden bezet houdt, met dominante levenshoudingen zoals onverschilligheid, cynisme, sentimentalisme en fundamentalisme. 264 blz. geb. - 9789026323416 - €

15,00

Een jaar wijsheid uit de abdijen

Ter Steeg, M. 365 teksten voor een persoonlijke bezinning over een leven van eenvoud en liefde voor God. Gebaseerd op geschriften uit de eeuwenoude geschiedenis van het abdijleven. Dit succesvolle boek verscheen eerder onder de titel Wijsheid uit de abdijen en is nu opnieuw beschikbaar. Monniken hebben altijd opgeschreven wat hen inspireerde, vanaf de vierde eeuw, toen de eersten zich terugtrokken in de woestijnen van Egypte, tot vandaag. In dit boek komen ze zelf aan het woord over wat zij met hun levensstijl zoeken en ervaren. Zij hebben geschreven over afzondering, loslaten, alleen kunnen zijn, over stilte en vasten, over zelfbeheersing, zelfonderzoek en de strijd met het kwaad, over solidariteit met de naaste en de moeite van het samenleven, over het aanvaarden van leven en sterven. Hun teksten kunnen een vorm van geestelijke begeleiding worden op onze eigen levensweg. 328 blz. ing. - 9789020992441 - €

9,95

Filosoof-miljardair

de ongeautoriseerde biografie van Paul Fentener van Vlissingen (1914-2006

Smit, M. Paul Fentener van Vlissingen (19412006) leidde ruim twintig jaar shv Holdings, het grootste familiebedrijf van Nederland. Onder zijn leiding als bestuursvoorzitter, president-commissaris en grootaandeelhouder groeide shv uit tot een machtig miljardenconglomeraat. Bij het grote publiek genoot Fentener van Vlissingen vooral bekendheid als filosoferende, dichtende en relativerende miljardair, die het liefst in een simpele blokhut zonder sanitair op zijn Schotse landgoed Letterewe verbleef. Zijn profiel werd de laatste jaren van zijn leven steeds meer bepaald door de African Parks Foundation, die hij oprichtte en financierde om de wildparken van Afrika te redden en te beschermen. In deze biografie gaat historicus en journalist Mathijs Smit op zoek naar de man achter het imago. 364 blz. ing. - 9789035135819 - €

19,95

Wijsheid uit het oude China ontdekken en beleven

Lancaster, V. De principes van de Chinese filosofie praktisch toepassen in uw dagelijks levenWilt u evenwicht in uw leven vinden? Wilt u ontsnappen uit de chaos? Chinese wijsheid kan u helpen om een nieuwe blik te werpen op uw dagelijks bestaan. In dit boek leest u over de I Tjing, het confucianisme, het taoïsme, het boeddhisme. De grondbeginselen van deze Chinese denkwijzen worden u op een duidelijke manier uitgelegd en u zult merken dat deze oude levensfilosofieën nog steeds van toepassing zijn op onze huidige maatschappij. Op basis van concrete situaties nodigt dit werk u uit om de lessen van de Chinese wijsheid toe te passen in uw dagelijks leven. 214 blz. ing. - 9789044726435 - €

19,95

Duetten

stukjes voor stelletjes

Renfroe, J. / Renfroe, A. In je huwelijk kan het soms moeilijk zijn om de muziek van jullie unieke duet te blijven horen. Soms is het nodig om de warboel van het leven even achter je te laten en samen de tijd te nemen om opnieuw op elkaar afgestemd te raken. De stukjes in dit boek helpen je om op deze momenten een goed gesprek op gang te brengen. Ze zijn gebaseerd op levensechte stelletjes uit de Bijbel, die soms mooie, maar vaak ook moeilijke momenten kennen. 171 blz. geb. - 9789063536039 - €

14,95

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

9


Stilte, geste, stem een filosofisch drieluik

Bos, R. ten Dieren praten in gebaren. in zijn nieuwe boek gaat René ten Bos in op deze oude filosofische gedachte. Hij laat zien dat het gebaar een dimensie opent die vooraf gaat aan de taal. Juist daarom wordt het verbonden met een morele oprechtheid die talige wezens kwijt lijken te zijn. Door taal kunnen mensen hun gevoelens immers verborgen houden. Stilte, geste, stem is een filosofisch drieluik over de momenten waarop non-verbaliteit in de plaats treedt van gesproken taal. Stilte verwijst daarbij naar de afwezigheid van taal en geluid. Geste staat voor het moment waarop het doen belangrijker wordt dan het zeggen. Stem duidt ten slotte op het pure geluid dat (nog) geen taal is. 235 blz. ing. - 9789085068334 - €

Paulus voor iedereen / Romeinen 2

Wright, T. Deel 2 van de commentaar op Romeinen in de populaire reeks over de uitleg van het Nieuwe Testament van bisschop N.T. Wright die Uitgeverij Van Wijnen op de markt brengt. De bijbelverklaring van Wright onderscheidt zich van andere uitgaven met Bijbeluitleg door gebruik van eigentijdse voorbeelden, vlot taalgebruik en een zeer aantrekkelijke prijsstelling. 240 blz. ing. - 9789051943177 - €

Handboek voor kringleiders

Genderen, P. van / Meedendorp, Th. / Wijma, H. Steeds meer kerken werken met kleine groepen. In dit boek wordt verteld hoe het werken met kringen het beste kan worden aangepakt. De kringleider vindt helder, beknopt en praktisch antwoord op al zijn/haar vragen.

17,50

Een seculiere tijd

Taylor, Ch. De plaats van de religie in onze wereld is gedurende de laatste eeuwen diepgaand veranderd. Wat is de betekenis van deze ontwikkeling? Wat gebeurt er wanneer een samenleving waarin het vrijwel onmogelijk is niet in God te geloven, verandert in een samenleving waarin geloof slechts één mogelijkheid is tussen andere. De wereld van nu biedt talloze opties - religieus, spiritueel, agnostisch, antireligieus - die individuen en groepen aangrijpen om hun leven betekenis en hun idealen vorm te geven. Er zijn nieuwe vormen van collectief religieus leven die, met hun neiging tot massale mobilisatie, een voedingsbodem kunnen zijn voor geweld. Over dit alles probeert de auteur duidelijkheid te scheppen. 1148 blz. ing. - 9789047701576 - €

Paulus voor iedereen Romeinen 1

Wright, T. In Engeland verschijnt al een aantal jaren een Bijbelgetrouwe uitleg van het Nieuwe Testament, geschreven door de Anglicaanse bisschop N.T. Wright. Het bijbelboek Romeinen stelt voor ingrijpende vragen. In deze bijbeluitleg, die in Engeland veel geroemd wordt en enorm populair is, wordt de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 opgenomen. De serie is geschikt voor persoonlijk gebruik maar ook voor gebruik in groepen. 240 blz. ing. - 9789051943160 - €

10

152 blz. ing.  -  9789058815712 - €

17,50

16,90

Afschaffing van de mens

34,95

Voor meer nieuwe theologische titels: www.wevervanwijnen.nl

17,50

nog steeds actueel.

Lewis, C.W. Over de universele orde in Gods schepping als grondslag voor normen en waarden. In De afschaffing van de mens zien wij C.S. Lewis in de rol van een strijdlustige, gevierde en verguisde intellectueel die met grote kracht van woorden de tijdgeest verjaagt. Opmerkelijk genoeg is deze cultuurkritiek uit 1943 meer dan een halve eeuw na dato juist nu

128 blz. ing. - 9789043519267 - €

14,90

Het probleem van het lijden

Lewis, C.S. Al eeuwenlang worstelen christenen met de vraag: Als God goed en almachtig is, waarom staat Hij dan toe dat mensen moeten lijden? C.S. Lewis, de grootste apologeet van het christelijk geloof in de twintigste eeuw, probeert in dit boek helderheid te verschaffen in deze ingewikkelde problematiek. 128 blz. ing. - 9789043519274 - €

14,90

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl


Het leven van Jezus

Jeruzalem

een reconstructie

de biografie

Montefiore, S.S. Jeruzalem is het centrum van de wereld, de hoofdstad van drie religies, de prijs van vele veroveraars, het oog van de storm van botsende beschavingen. Gek genoeg was er nog geen complete geschiedenis van deze stad. Jeruzalem is een grootse geschiedenis van de Eeuwige Stad aan de hand van de levens van koningen, veroveraars, soldaten en bouwers, van koning David, Nebukadnezar, Caesar, Jezus tot Ariel Sharon; een stad bewoond door Macedoniërs en Perzen, Grieken en Romeinen, Palestijnen en Israëliërs. De stad is zo vaak in andere handen geweest dat dit standaardwerk ook een geschiedenis is van het woelige MiddenOosten, van het verre verleden tot het heden. 732 blz. geb. - 9789046807804 - €

39,95

Het rode paard

Corti, E. Eugenio Corti’s roman Il cavallo rosso, Het rode paard, verscheen in 1983, en bleef onopgemerkt in de media. Niet bij de lezers. Dat bewijzen de verkoopcijfers. En de talloze reacties op het internet, van mensen die verklaren dat het het beste boek is dat ze ooit hebben gelezen. Het boek vertelt het verhaal van een aantal Italiaanse families uit Noord-Italië. De studerende jongens worden opgeroepen voor de Italiaanse veldtocht in Rusland en maken daar onbeschrijfelijke gruwelen mee. Corti’s roman laat zien hoe gewone mensen in het reine proberen te komen met wat ze zien en meemaken, met de verbijstering, het verdriet, de onmacht en het onrecht. Maar het boek toont ook de kracht van liefde en geloof in de bitterste omstandigheden. Een roman als een weids panorama van de twintigste-eeuwse Europese geschiedenis vanuit Italiaans perspectief.

Pascal, B. Teksten over het leven van Jezus als puzzelstukjes in elkaar gelegd. Blaise Pascal heeft aan de hand van teksten uit de vier evangeliën een beknopte biografie van Jezus samengesteld. Door het combineren en chronologisch rangschikken van de vier evangelielijnen ontstaat een lopend verhaal. Met korte commentaren gidst Pascal de lezer door zijn kunstig tekstmozaïek. 109 blz. geb. - 9789043518956 - €

9,90

Visioen en verzet over Dorothee Sölle

Korte, A.M. Een hernieuwde kennismaking met deze bijzondere theologe, die visioen en verzet, strijd en solidariteit in denken en doen combineert. Het boek bevat veel citaten uit het werk van Sölle, waaruit haar profetische kracht ten volle naar voren komt. 87 blz. ing. - 9789089720320 - €

13,50

Volg ons op: http://twitter.com/wevervanwijnen Zwevende gelovigen

oude religie en nieuwe spiritualiteit

Norwich, J.J. De geschiedenis van het pausdom – de oudste monarchie ter wereld – wemelt van intrige, moord, verraad en mysterie. De Britse historicus John Julius Norwich vertelt het verhaal van de pausen van Petrus tot nu met verbluffende helderheid. Daarbij weet hij met speels gemak sprekende documenten te vinden uit de tijd zelf, zoals brieven en dagboeken met vaak onthutsende inhoud.

Hart, J. de In Zwevende gelovigen worden de veranderingen in christelijk Nederland en de opkomst van nieuwe vormen van spiritualiteit besproken op basis van een uitvoerige analyse van Nederlandse en internationale literatuur over nieuwe spiritualiteit, en aan de hand van speciaal voor deze studie verzamelde statistische gegevens.Hoe denken Nederlanders over de zin van het leven? Hoeveel Nederlanders houden zich bezig met astrologie, helderziendheid of spiritisme en welk belang kennen ze toe aan intuïtie bij beslissingen? Wie bezoekt wel eens een parabeurs en wie heeft ooit een mystieke ervaring gehad? En wie gelooft er nog in de letterlijke waarheid van de Bijbel en in wonderen? Waarom lopen sommige kerken leeg en andere vol? Zwevende gelovigen beantwoordt deze vragen en gaat eveneens uitvoerig in op de ontwikkelingen in kerkelijk Nederland. Voor het eerst worden cijfers gepresenteerd over de aantrekkingskracht onder Nederlanders van oude én van nieuwe spiritualiteit. Joep de Hart is sinds 1993 als senior wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau en sinds 2011 als bijzonder hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit.

565 blz. ing. - 9789035136359 - €

325 blz. ing. - 9789035136281 - €

1373 blz. ing. - 9789051943894 - €

49,50 75,00

of 1373 blz. geb.  -  9789051943818 - €

De Pausen

een geschiedenis

34,95

29,50

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

11


Duur betaald

de strijd van een moslim die christen werd

Fadelle, J. Joseph Fadelle is een jonge Irakese moslim uit een vooraanstaande sjiitische familie. Tijdens zijn militaire dienst raakt hij bevriend met een christen. Tussen de twee groeit een paradoxale vriendschap met confronterende gesprekken over ideologie en religie. Langzamerhand gaat hij zijn eigen geloof in vraag stellen. Terug in het burgerleven heeft hij nog maar één wens: zich tot het christendom bekeren. Maar de prijs is hoog. 260 blz. ing. - 9789020999860 - €

19,99

Ruim baan voor gerechtigheid

Keller, T. Wij moeten opkomen voor de armen en verdrukten. Maar we leven in de praktijk een luizenleven. Hoe kunnen we die twee dingen met elkaar rijmen? Hoe gaan we om met de nood in de wereld? En vooral: wat zegt de Bijbel over deze dingen. Want we staan natuurlijk pal voor de waarheid van Gods Woord, en de leer van de Schrift zullen we te vuur en te zwaard verdedigen. Maar diezelfde Schrift kan het ons ook heel ongemakkelijk maken. Moeten christenen die de oude, orthodoxe leer van kruis en verzoening en rechtvaardiging uit het geloof hooghouden zich druk maken over gerechtigheid? Nou en of; en juist zij, betoogt Tim Keller in dit boek. Het is misschien wel zijn meest indringende en ingrijpende boodschap tot nu toe. Des te opvallender is het talent van Keller om ook in het vuur van zijn pleidooi voor kerk- en wereldverbetering altijd de eisen van evenwichtigheid, ruimhartigheid en respect voor alle mensen, meningen en richtingen in het oog te houden. 237 blz. ing. - 9789051944112 - €

19,95

Ironie

Kierkegaard, S. Kierkegaard is misschien wel bij uitstek de denker van de ironie. Keer op keer haalde hij in zijn werk de filosofische conventies van zijn tijd onderuit. Ironie is voor hem een ‘afbijtmiddel’ tegen de pseudogoddelijke pretenties van systeemdenkers als Descartes en Hegel. Het stelt hem in staat te protesteren tegen de romantiek en de daarmee verbonden pathetische zinloosheid. En passant kan hij met zijn beheerste ironie de burgerlijke cultuur belachelijk maken. In deze vroege tekst zet hij zijn gedachten over dit stijlmiddel op aansprekende wijze uiteen. 123 blz. ing. - 9789461052261 - €

12

9,90

Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679)

twee remonstrantse theologen op de bres voor godsdienstige verdraagzaamheid

Visser, S.J. In deze intellectuele dubbelbiografie van Samuel en Johannes Naeranus staat de strijd voor religieuze verdraagzaamheid centraal. Visser laat zien hoe vader en zoon, leden van een bekend zeventiendeeeuws remonstrants predikantengeslacht, handen en voeten gaven aan hun streven naar tolerantie, vooral ten behoeve van de socinianen, unitariërs uit Polen. Doordat gebruik is gemaakt van vele, nooit eerder bestudeerde brieven en ook Poolse bronnen in het onderzoek zijn betrokken, biedt dit boek een belangrijke aanvulling op de bestaande literatuur over de betrekkingen tussen socinianen en hun Nederlandse geestverwanten. 575 blz. ing. - 9789087042165 - €

55,00

Liefde en pedagogiek

Unamuno, M. de Miguel de Unamuno y Jugo (1864 1936) was een van de meest prominente, veelzijdige en tegendraadse Spaanse intellectuelen en schrijvers in de eerste decennia van de twintigste eeuw, een periode die wel de Zilveren Tijd van de Spaanse letteren wordt genoemd. Hij was Rector van de Universiteit van Salamanca, waar hij onder meer befaamdheid verwierf door zijn verzet tegen Franco. Liefde en pedagogiek (1902) is een van de vier ideeënromans waarmee Unamuno zich afzette tegen de traditionele romankunst. Centraal staat de kritiek op een te blind vertrouwen in de wetenschap als voorwaarde voor vooruitgang, vooral wanneer dit niet gepaard gaat met geestelijke ontwikkeling. In dit boek vormt het absolute vertrouwen in de pedagogiek voorwerp van spot, maar tegelijkertijd zoekt de schrijver naar de waarheid, naar wezenlijke kenmerken van de menselijke ziel en de zin van het bestaan. 251 blz. geb. - 9789074622691 - €

22,50

God, religie en ons brein

in gesprek met psychiater Herman M. van Praag

Reus, T. de Journalist Tjerk de Reus brengt in dit boek Van Praags denk-wereld in kaart. De stand van zaken in de psychiatrie komt aan bod, evenals de vraag of de mens samenvalt met zijn brein, zoals hersenwetenschapper Dick Swaab beweert. De gesprekken in dit boek verhalen ook van zijn levensloop en persoonlijke ontwikkeling. 192 blz. ing. - 9789043520331 - €

17,50

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl


Altijd leerling

basisboek catechese

Kock, A. de / Verboom, W. Dit handboek bevat alle theorie over catechese en de lerende gemeente. Altijd leerling voorziet in de behoefte aan een nieuw studieboek voor de catechese. De leidende gedachte in deze nieuwe catechetiek is de lerende gemeente in de brede zin van het woord. Het boek zet in met de praktijk door drie catechetische praktijksituaties te schetsen. Daarna volgen theorievorming, reflectie en pedagogische en didactische aspecten van catechese en geloofsleren. Het basisboek richt zich in de eerste plaats op studenten aan theologische faculteiten en HBO-opleidingen. Bij elk hoofdstuk worden aanwijzingen gegeven hoe de lezer zich de inhoud kan eigenmaken. 320 blz. geb. - 9789023925972 - €

27,50

Gestameld Liedboek moedergetijden

Mortier, E. De moeder van Erwin Mortier lijdt aan alzheimer. Ze heeft geen wilsbeschikking gemaakt en geleidelijk wordt ze door de ziekte overmeesterd. De zoon heeft dit wrede proces vastgelegd in een literair en universeel meesterstuk dat veel verder reikt dan het ziekbed van zijn moeder. Gestameld liedboek is een rauwe en tegelijk tedere elegie over ouders en kinderen, liefhebben en verlies, over afscheid nemen en herinneren. 176 blz. geb. - 9789023464099 - €

17,90

Hoe Jezus God werd

Lenoir, F. Over de identiteit van Jezus zijn de vier Evangeliën zelf nogal vaag. Is hij een profeet? Is hij de Messias op wie de joden wachten? Is hij de Zoon van God? Toch is het christendom de enige godsdienst die stelt dat haar oprichter zowel God als mens is. Godsdienstwetenschapper en filosoof Frédéric Lenoir onderzoekt hoe de eerste christenen langzaamaan een goddelijke status aan Jezus gingen toekennen, terwijl die zichzelf nooit met God vereenzelvigd heeft. Hoe kwamen, op basis van felle debatten, de dogma’s van de goddelijke Drie-eenheid en de incarnatie tot stand? Hoe zijn andere visies op Jezus ‘verketterd’ tijdens heftige theologische twisten die soms mensenlevens kostten? Welke rol hebben politieke machthebbers gespeeld in de ontwikkeling van het credo? In dit nieuwe boek neemt Lenoir de persoon van Jezus onder de loep. 256 blz. ing. - 9789079001262 - €

19,90

Grote denkers over de toekomst

Jakobs, W. / Overdijk, I. `Hoop vergt strijd, cynisme niet.` Deze kernachtige uitspraak van de Amerikaanse filosoof Susan Neiman inspireerde Wilberry Jakobs en Ida Overdijk, de makers van dit boek en de gelijknamige tv-serie, bij hun zoektocht naar internationale denkers die de tijdgeest aanvoelen en kunnen duiden. Het is hoog tijd dat we uitstijgen boven onze nationale polder, waar de zuigkracht van het oer-Hollandse moeras sterker lijkt te zijn dan verbeeldingskracht en nieuwe vergezichten. De `grote denkers` in dit boek zijn stuk voor stuk wereldburgers die een krachtig tegengif bieden voor populisme en onbehagen. Zij sporen ons aan weer vertrouwen te krijgen in onszelf én in de ander. Want wederzijdse afhankelijkheid is de nieuwe realiteit geworden, enomgaan met verschillen de nieuwe deugd. Hoe krijgen we die deugd onder de knie? 352 blz. ing. - 9789047703570 - €

29,95

Tienerbijbel

het mysterie onthuld…

Vink, W. de De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld. Het is ook een heel bijzonder boek - met een groot geheim. Maar ja, denk jij, de Bijbel is zo dik en ingewikkeld! Daarom is deze speciale bijbel voor tieners gemaakt. In dit boek staan bijzondere, spannende en mysterieuze verhalen. Tweehonderdvijftig in totaal, dus je kan er even mee vooruit. Met prachtige illustraties die je meenemen in het verhaal. Lees de wijze spreuken uit de Bijbel, ontdek de spectaculaire wonderen die Jezus deed en probeer de geheime tekens in de illustraties te Tijdelijk t/m ontcijferen. Ontdek zelf het mysterie waar het 24-12-20 11 in de Bijbel om gaat! 592 blz. geb. - 9789086010912 - €

€ 29,95

34,95

Huisbezoek als geestelijke begeleiding voor wie loop ik? hoe komt god ter sprake?

Dam, G. van Wat maakt huisbezoek tot pastoraat? Vaak loopt het gesprek als vanzelf. Maar soms vraagt de contactpersoon van de kerk zich af: is dit nu pastoraat? Heeft dit te maken met Gods weg met ons? In dit boek legt de auteur uit wat de geschiedenis van de geestelijke begeleiding in de kerkelijke traditie is. Daarna geeft hij aan de hand van vijf Bijbelboeken aan waar het in kerkelijk bezoekwerk om gaat. Hij sluit af met vijf verschillende werkvormen die gebruikt kunnen worden door pastorale teams. 71 blz. ing. - 9789059776128 - €

8,95

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

13


Studiebijbel Het nieuwe Leven praktisch geloven

Bekijk de publicatie

Het nieuwe Leven op onze website.

Sterke punten van Het nieuwe Leven: • Gereviseerde versie Het Boek (2008) • 21 teksten van Nederlandse auteurs • Moderne layout • Twee kleuren (zwart en blauw)

0

€ 75,0 Het nieuwe Leven is de herziening van Het Leven.

In deze toegankelijke life application bijbel staat de gereviseerde vertaling van Het Boek (2008). Het nieuwe Leven bevat net als de succesvolle studiebijbel Het Leven praktische lessen over levensheiliging, geestelijke groei en persoonlijke geloof. Het nieuwe Leven kent verschillende onderdelen, zoals tijdbalken, samenvattingen per bijbelboek en persoonsbeschrijvingen. Speciaal voor Het nieuwe Leven hebben 21 auteurs ieder een tekst geschreven die elementen van geestelijke groei voor het voetlicht halen. Achter in Het nieuwe Leven is een cd-rom met de concordantie van Het Boek bijgevoegd. De teksten geestelijke groei zijn geschreven door: Orlando Bottenbleij, Michelle Dusseldorf, Hans Esbach, Kees Goedhart, Noor van Haaften, e.a.

1964 blz. geb. - 9789065393616 - € 75,00 14

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl


Is de Kerk nog te redden

Küng, H. `In de huidige situatie kan ik het niet langer verantwoorden om te zwijgen,` zegt Hans Küng. De katholieke kerk is ziek, misschien wel doodziek. De crisis gaat veel verder dan de misbruikaffaires. De hele structuur van die kerk ­met haar machts- en waarheidsmonopolie ­deugt niet. Toch blijft Küng een visioen van een andere Kerk koesteren. Küng heeft de agenda voor een reddingsoperatie opgesteld. De ingrediënten hiervan zijn onder meer: openstelling van het huwelijk voor priesters en bisschoppen, een grondige hervorming van het kerkelijk recht, opnieuw gegevens leken en de clerus betrekken bij de benoeming van de bisschoppen, en alle kerkelijke ambten voor vrouwen toegankelijk maken. Pas als de kerk hierover het gesprek aangaat, kan zij overleven. 254 blz. ing. - 9789025961664 - €

bijbelstudies over Daniël 1-6

Paas, S. / Wierda, S. Wat houd je nog over als al je zekerheden verdwijnen? Hoe kun je dan jezelf blijven? Het bijbelboek Daniël helpt je om over deze grote vragen na te denken. Ontworteld is ontstaan in de zondagse samenkomsten van Via Nova in Amsterdam, een gemeente die in 2006 is gestart. Vooral twintigers en dertigers nemen aan deze samenkomsten deel. Ontworteld staat daardoor midden in het leven. Thema’s zijn: geloven in ballingschap, macht, schoonheid en angst, hoogmoed, ontkenning van de dood, loyaliteit aan God. Door de toegevoegde gespreksvragen is Ontworteld ook een inspirerend boek voor kringen. 79 blz. ing. - 9789023926283 - €

9,90

19,90

Momenten van geluk 2012 wijsheden voor elke dag

Grün, A. Uit het omvangrijke oeuvre van de meest gelezen christelijke auteurs van deze tijd is een keuze van 366 teksten gemaakt. Zo biedt de levenswijsheid van Anselm Grün elke dag ‘een moment van geluk’. Anselm Grün weet een groot publiek te inspireren, zowel in katholieke en protestantse kringen als daarbuiten. De scheurkalender voor 2011 was een groot succes. Voor het schrikkeljaar 2012 zijn opnieuw 366 spirituele wijsheden en meditatieve teksten verzameld. 384 blz. ing. - 9789021143033 - €

Ontworteld

14,90

Kijk op onze website voor gebruikte theologische boeken

Sustainability and Quality of Life

a study of the religious worldviews, values and environmental impact of amish, hutterite, franciscan and benedictine communities

Vonk, M. In dit proefschrift onderzoekt de auteur hoe kwaliteit van leven en duurzaamheid samen kunnen gaan. Zij spitst haar onderzoek toe op vier oude christelijke tradities, die alle duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan: Amish, Hussieten, Fransiscanen en Benedictijnen. 301 blz. ing. - 9789058815613 - €

19,50

Waarachtigheid

levenskunst volgens Augustinus

Otte, K. / Raven, G. / Vermeulen, I. (red.) De eenmalige glossy Maria biedt een veelzijdig beeld van de religieuze figuur Maria. Zij inspireert gelovigen, maar verrassend genoeg ook ongelovigen, als oermoeder en beschermster. In Maria vertelt domineesdochter Rosita Steenbeek in een openhartig interview over haar jeugd en de rol van Maria in haar leven. Modeontwerpster Sally Pittman legt uit waarom haar prachtige ontwerpen aan Maria refereren. En waarom juist nu modeontwerpers als Jean Paul Gaultier en Ricardo Oyarzún collecties aan Maria opdragen.

Geest, P. van Als we iets uit de huidige kredietcrisis hebben geleerd, is het wel dat het streven naar integriteit van groot belang is in het publieke domein. In dit boek diept Paul van Geest het begrip ‘integriteit’ uit aan de hand van een van de grootste denkers uit de geschiedenis van de Westerse christenheid, Augustinus van Hippo (354-430). Wat betekenen Augustinus’ inzichten over integriteit voor managers van de 21e eeuw? Hoort integriteit voor Augustinus thuis in het publieke domein of is het een deugd die vooral de privésfeer moet kenmerken? Hoe open en oprecht kan en mag iemand zijn in de rol die hij als leidinggevende in het openbaar speelt? Dr. P.J.J. van Geest is hoogleraar Augustijnse Studies aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg en aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.

82 blz. ing. - 9789023926191 - €

182 blz. ing. - 9789021142777 - €

Maria

Idool van alle tijden

6,95

18,50

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

15


Beelden van Paaseiland

over de duurzaamheid van een cultuur

Boersema, J.J. Paaseiland is het meest afgelegen bewoonde plekje op aarde. Op dit kleine eiland - het is weinig groter dan Texel hebben de bewoners een spectaculaire beeldencultuur tot stand gebracht. Maar tegen welke prijs? Toen onze landgenoot Jacob Roggeveen het eiland op eerste paasdag 1722 als eerste Europeaan zag, bleek het landschap geheel ontbost. Ook de cultuur leek op haar retour. Was er een verband? Clive Ponting, Jared Diamond en vele andere wetenschappers vonden van wel. Paaseiland groeide uit tot de icoon van de milieugeschiedenis, hét voorbeeld van een maatschappelijke collaps door verkeerd gebruik van natuurlijke hulpbronnen, en een waarschuwing voor de hele aarde. In Beelden van Paaseiland wordt deze gangbare opvatting tegen het licht gehouden en verworpen. Er moet een ander verhaal verteld worden. 351 blz. ing. - 9789045010526 - €

19,95

Dankbaar voor wie je was teksten bij afscheid en uitvaart

liturgie of op de steen?

Ebbinge, B.W. Praktisch en stijlvol geschenkboek voor iedereen die met verlies te maken krijgt. Bloemlezing met korte poëtische en bemoedigende in-memoriamteksten die kunnen helpen om woorden te vinden bij afscheid en verlies. De teksten kunnen op diverse manieren iets betekenen: herkenning en troost, maar ook praktisch: zetten we een tekst op de kaart, in de

95 blz. geb. - 9789043518925 - €

12,50

Waarom geen vrouwen?

een bijbelse studie over vrouwen in zending, kerkelijk werk en leidende posities

Wanden van de werkelijkheid filosofie van de late oudheid

Vergeer, Ch. Filosofie van de late oudheid. Weinig woorden maar. De late oudheid lijkt zich terug te trekken in stilte. Toch merkte Nietzsche al op dat het niet de stemmen waren van Plato of Aristoteles die klonken in Athene, noch die van Cicero of Seneca in Rome, die ons bereikten. Terwijl een wereld ten onder ging, die van het Rijk en haar recht, de antieke filosofie en het antieke heidendom en christendom, beschaving en man vrouw verhouding, nam deze juist in die laatste eeuwen de beslissende vormen aan. De middeleeuwse en onze moderne wereld stoelen op de late oudheid. Fascinerende thema`s zijn het verdwijnen van de grond onder de voeten van de filosofie, het Grieks; de geboorte van de tijd als slechts tijdelijk hier en nu; de val van het vlees; de rol van de vrouw; en de naderende dood. 307 blz. geb. - 9789460361517 - €

29,90

Metamorfosen

over religie en moderne cultuur

Borgman, E. Dat religie terug is op de maatschappelijke en culturele agenda, is inmiddels een cliché. Maar wat betekent dit? Het suggereert minstens dan de moderne cultuur niet per definitie een geseculariseerde cultuur is, dat het moderne leven nieuwe religieuze vragen oproept. In de hedendaagse maatschappelijke en politieke debatten, in het project van een verenigd Europa, in de pogingen een verhouding te vinden met de islam worstelen wij met thema`s waar religieuze tradities zich vanouds mee bezig houden. Hetzelfde geldt voor ons zoeken naar een omgang met het lijden in het verleden en het heden. In dit boek profileert de auteur zich nadrukkelijk als `religieus intellectueel` in een tijd waarin religie ingrijpend van gedaante verandert. 311 blz. ing. - 9789077070895 - €

24,95

Cunningham, L. / Hamilton, D. / Rogers, J. Waarom krijgen vrouwen zo weinig ruimte in de kerk? Behoren zij niet evenzeer tot het Lichaam van Christus als mannen? Waarom moeten vrouwen van de zijlijn toekijken, terwijl de mannen handen te kort komen om de opdracht van Jezus Christus uit te voeren? O, zegt de Bijbel dat? Zou het niet zo kunnen zijn dat wij de Bijbel selectief lezen, als het gaat om de positie van vrouwen? Loren Cunningham schetst in grote lijnen welke desastreuze gevolgen de uitsluiting van vrouwen heeft op de gemeente van Jezus Christus in een verloren wereld.

Bodar, A. Rembrandt maakte de etsen en Antoine Bodar schrijft daar eeuwen later het kerstverhaal bij. De geboorte van Jesus Christus was een bron van inspiratie voor Rembrandt. Halverwege de 17e eeuw maakte Rembrandt diverse etsen van deze wonderlijke gebeurtenis. Deze kersttaferelen van Rembrandt inspireren Antoine Bodar om de tedere geboorte van het kindje Jesus in woorden te beschrijven en te lofprijzen.

368 blz. ing. - 9789077992203 - €

48 blz. geb. - 9789021142760 - €

16

18,95

God wordt mens

jesus geboren in Bethlehem

17,90

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl


Flirten met God

religiositeit zonder geloof

Velde, K. van der Moet je in Allah, Jezus, het hiernamaals of karma geloven om een religieuze ervaring te hebben? Volgens Koert van der Velde hoeft dat niet. Wie goed kijkt ziet tegenwoordig overal mensen die iets religieus beleven zonder te geloven. Niet alleen binnen traditionele religies, maar ook in sport, kunst, gezondheidszorg en in het gewone, dagelijkse leven. Het zou best eens kunnen dat deze nieuwe vorm van religiositeit de toekomst heeft. Flirten met God is een diepgravende speurtocht naar het fenomeen ‘religieuze ervaring zonder geloof ’. Het verschijnsel wordt rijkelijk geïllustreerd met journalistieke reportages en interviews. 455 blz. ing. - 9789025961381 - €

24,90

Engelen als gasten

Eindelijk thuis

gedachten bij Rembrandts ‘de terugkeer van de verloren zoon’

Nouwen, H.J.M. Henri Nouwen nodigt ons uit om Rembrandts meesterwerk, dat de parabel van de scheppende, onvoorwaardelijke en bevrijdende liefde van God op onnavolgbare wijze afbeeldt, op een nieuwe en directe manier te zien en te begrijpen. In de uitbeelding van het bekende bijbelverhaal van de verloren zoon herkende hij zich eerst als de zoon die zoekt naar warmte en erkenning. Maar later ziet hij dat het zijn opdracht is te worden als de vader, die heeft geleerd te ontvangen en te geven. Aan de hand van bijbelverhalen, het leven van Rembrandt en zijn eigen ervaringen maakt hij de diepere betekenis van het schilderij en van deze geestelijke weg duidelijk; en hij nodigt de lezer uit deze weg met hem te gaan. Winnaar mooiste spirituele boek 2011! 160 blz. ing. - 9789020999792 - €

12,99

over christelijke gastvrijheid

Vosloo, R. Wat is de diepe betekenis van christelijke gastvrijheid tegenover ‘anderen’? Alleen wanneer we deze gastvrijheid herontdekken en oefenen kan een cultuur van angst voor vreemdelingen, racisme en groepsdenken doorbroken worden. Gastvrijheid behoort tot het hart van het christelijk geloof. De Bijbel zegt dat sommigen door gastvrij te zijn onwetend engelen hebben gehuisvest. Toch is gastvrijheid veelal niet onze eerste houding tegenover mensen uit een andere cultuur met andere gewoontes. Hoe komt dat? De auteur beschrijft hoe in verschillende culturen en tradities over gastvrijheid is gedacht en wat de Bijbel erover zegt. Vervolgens geeft hij aan hoe we gastvrijheid in de praktijk kunnen brengen. Het gaat hem daarbij allereerst om gastvrijheid tegenover vreemdelingen en mensen die ‘anders zijn dan jij’. 175 blz. ing. - 9789023925903 - €

16,50

Handboek voor kinderwerkers

Maak van angst je levenskracht spirituele impulsen - een weg naar meer vitaliteit

Grün, A. Hoe ga je met angst om die je verhindert om voluit te leven? Anselm Grün geeft hier handreikingen voor. Hij is er zelfs van overtuigd dat angst een vriend kan zijn op je levensweg. Grün nodigt ons uit om met onze angst in gesprek te gaan, en die onder ogen te zien. Angst kent veel verschijningsvormen. Gaat het om angst om te falen of voor schut te staan, angst voor de toekomst of voor de dood, angst om te binden of angst om alleen gelaten te worden? De auteur wijst ons een spirituele weg waarlangs we kunnen leren met angst om te gaan, er vrede mee te sluiten. Hij geeft daarbij inspirerende voorbeelden uit de Bijbel. 155 blz. ing. - 9789025961268 - €

14,90

Het Verschijnsel Vrijheid

Burger, J. e.a. Kinderen hebben een belangrijke plaats in de kerk. Om wie ze zijn, maar ook om wie ze mogen worden. Dit boek helpt de lezer een eigen visie te ontwikkelen op kinderwerk en geeft praktische tips om het werk vorm te geven. Een paar onderwerpen: welke visie heb je, hoe betrek je kinderen in de kerkdienst, hoe ga je om met ouders, hoe bouw je aan relaties, hoe houd je op een leuke manier orde, hoe zorg je voor een veilige leeromgeving, wat doe je in een jaar, hoe vertel je een bijbelverhaal, bidden met kinderen, bijbellezen met kinderen, etc.

Verhulst, J. De harde wetenschappen vormen zonder twijfel een van de grootste prestaties van de mensheid. Maar in welke mate is het beeld dat de wetenschappen ons leveren te verzoenen met onze spontane opvattingen over de realiteit van ons bewustzijn, onze vrije wil en onze persoonlijke morele verantwoordelijkheid? Zullen ook die kernelementen uit ons mens- en wereldbeeld vroeg of laat verdwijnen door de vooruitgang van de wetenschap?

176 blz. ing. - 9789058815705 - €

90 blz. ing. - 9789079481040 - €

16,90

9,95

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

17


Jij bent de mooiste

bijbels dagboek voor meiden van nu Plezier op school, jaloers op je vriendin, vragen over seks, ruzie met je ouders, heerlijk verliefd, onzeker over je uiterlijk, genieten van niks doen, verdriet om het lijden, twijfels over je geloof. Het lijkt alsof alles en iedereen tegelijk je aandacht vraagt, en of je voortdurend moet kiezen.

Soms zou je de tijd willen hebben om even stil te staan, een blik in de spiegel te werpen en van een afstandje naar jezelf te kijken:

wie ben ik en wie wil ik worden?

5

€ 12,9

In Jij bent de mooiste! houden tien vrouwen je een spiegel voor. Ze schrijven over thema’s die jou bezighouden: uiterlijk&innerlijk, eerlijkheid, seksualiteit, vriendinnen, leven voor God, liefde, vakantie en andere onderwerpen. Kijk eens in de spiegel en knipoog naar jezelf, want wát je ook ziet:

Jij bent de mooiste! Gods mooiste. 320 blz. ing. - 9789086010967 - € 12,95 18

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl


Alles behalve kennis

afkicken van de godgeleerdheid en opnieuw beginnen

Kuitert, H. Theologie is alles behalve kennis van God. Om dat te laten zien herschrijft Harry Kuitert de geschiedenis van de theologie, die met Plato begint en via de scholastiek in de leer van Karl Barth culmineert. Velen beschouwen Barth als de grote bevrijder van de scholastieke theologie, die ervan uitging dat haar kennis van God - van zijn wezen en eigenschappen - aan alle eisen van wetenschappelijkheid voldeed. Wat God van zichzelf bekend maakte werd bevestigd door natuur en geschiedenis. Barth neemt de scholastieke erfenis in zijn geheel over, behalve dan dat hij niet van een weg van beneden naar Boven wil weten. Kennis van God is een kwestie van genade. Alleen kennis die je vanuit Gods genadige toewending ontvangt, is ware kennis van God of kennis van de ware God. Volgens Kuitert heeft Barth daarmee zijn theologie onkwetsbaar gemaakt voor kritiek en zijn vak daarmee geen dienst bewezen. In Alles behalve kennis laat Kuitert de lezer niet alleen ‘afkicken’ van de theologie als godskennis. Hij houdt ook een vurig pleidooi voor zijn vak als geesteswetenschap. Centrale vragen: hoe legden onze voorvaderen, als ze de wereld uitlegden, zichzelf uit? Hoe doen wij dat vandaag? En is de overlevering daarbij een hulpmiddel? 288 blz. ing. - 9789025901127 - €

19,95

Thora, evangelie en Koran

Wessels, A. Als de Koran verboden zou moeten worden waarom dan ook de Bijbel niet? Deze ‘heilige’ boeken, de Tenach of het Oude Testament, het Nieuwe Testament en de Koran, worden immers vaak gebruikt om geweld te verdedigen, kruistochten of heilige oorlogen te legitimeren? Christenen hebben het eerste deel van de Bijbel wel als oud in de zin van verouderd gezien of zelfs antisemitisch uitgelegd en joden en christenen zien de Koran soms als plagiaat, zoals er moslims zijn die de Bijbel als vervalst en achterhaald beschouwen en in ieder geval als definitief vervangen door de Koran. Volgens Anton Wessels is nu het moment gekomen om een andere leeswijzer te kiezen. Mozes was immers geen ‘jood’, Jezus geen ‘christen’ en Mohammed geen ‘moslim’. Deze drie vallen niet samen met wat respectievelijk jodendom, christendom en islam ervan gebrouwen hebben. Bijbel en Koran zijn bedoeld in samenhang gelezen, verstaan en uitgelegd te worden bij voorkeur door alle drie samen: jood, christen én moslim. De drie Boeken willen gelezen worden als één verhaal waarin twee steden tegenover elkaar staan: Babel de stad van het onrecht tegenover het visioen van Jeruzalem als de stad van gerechtigheid en vrede. Zo blijkt dat dit éne verhaal een relevante boodschap heeft aan jood, christen en moslim, in feite aan ieder mens. 363 blz. ing. - 9789043516907 - €

27,50

150 psalmen vrij

Oosterhuis, H Oosterhuis’ meesterlijke vertaling van alle psalmen nu compleet. Het ideale geschenk voor de feestdagen! Prachtig gebonden boek met leeslint voor een mooie prijs. Inspiratie voor zowel kerkelijken als niet-kerkelijken In 1962 begon priester-dichter Huub Oosterhuis aan de vertaling van de psalmen, eerst samen met de schrijver en dichter Michel van der Plas en de exegeet Pius Drijvers. Hun ideaal: ook in het Nederlands moesten de psalmen poëtisch en zingbaar zijn. De God van de psalmen is in deze vertaling ‘vriend voor het leven’. Bijna vijftig jaar na dato is het zover: alle 150 psalmen zijn door Oosterhuis vertaald en verschijnen in deze feestelijke, fraai vormgegeven editie! 304 blz. geb. - 9789025901103 - €

24,95

God bestaat niet en Jezus is zijn zoon

Hendrikse, K. Na het uitkomen van zijn vorige boek, het succesvolle Geloven in een God die niet bestaat, werd hem veelvuldig de volgende vraag gesteld: ‘En Jezus dan?’ Eigenlijk had Klaas Hendrikse geen zin om een boek over Jezus te schrijven: ‘Er is over hem al meer geschreven dan een mens in zijn leven kan lezen.’ Uiteindelijk ging hij overstag en aan de slag met de vraag: Hoe heeft het vroeger toch met mensen zó kunnen gaan dat het met Jezus kon gaan zoals het is gegaan, hoe is het gekomen dat het daarna is gegaan zoals het is gegaan, en hoe gaat het nu met ons? Dit boek is geschreven voor mensen die zichzelf niet als ongelovig beschouwen, die proberen hun weg te zoeken in de overtuiging dat er niet ‘niets’ is, en die eerder geneigd zijn om te geloven in ‘iets’ dan in wat in kerken ‘God’ wordt genoemd. 208 blz. ing. - 9789046811344 - €

18,00

Blond brutaal en bidden waarom ik katholiek ben

Orbán, M. Mariska Orbán begon op 1 septembert 2010 als hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad, met enkel mannelijke redacteurs. Katholieke bloggers volgden haar met argusogen: was ze wel katholiek genoeg, was ze niet te jong, te wild en te onervaren? Na zes weken aan het roer schrijft de kerverse hoofdredacteur een geruchtmakend opinieartikel tegen abortus. Die week krijgt Orban 350.000 tweets, duizenden hatemails, honderden doodsverwensingen en tientallen doodsbedreigingen. In Blond, brutaal en bidden vertelt Mariska Orban over dit stormachtige eerste jaar. 200 blz. ing. - 9789035136618 - €

19,95

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

19


Algemene informatie en bestelvoorwaarden Bestellen en betalen Alle artikelen uit deze catalogus kunt u bestellen via onze website: www.wevervanwijnen.nl maar natuurlijk ook per post, mail of per telefoon. Betalen U kunt het bedrag door middel van een eigen overschrijving overmaken of een machtiging afgeven voor een automatische incasso. Daarnaast kunt u uw bestelling geheel of gedeeltelijk betalen met boekenbonnen of iris-cheques. U kunt de bonnen ter verrekening aan ons opsturen. Verzend- / administratiekosten Bij bestellingen voor een bedrag van € 75,– of meer uit deze catalogus betaalt u géén portokosten. Voor bestellingen onder dit bedrag betaalt u slechts € 1,75 verzendkosten, ongeacht of het ‘nieuwe’ of ‘afgeprijsde’ boeken zijn. Het minimum bestelbedrag is € 15,00. Daaronder wordt tevens € 1,75 aan administratiekosten in rekening gebracht. Op pakketten naar het buitenland worden de verzendkosten volledig in rekening gebracht.

Algemeen Vergissen is menselijk; typefouten ook. Daarom zijn alle gegevens in deze catalogus, zoals aantal bladzijden, prijs etc. onder voorbehoud. Onze algemene leveringsvoorwaarden kunt u vinden op onze website. Geen verzendkosten op nieuwe boeken het hele jaar door? Schaf dan de Wever Van Wijnen Voordeelkaart aan voor het hele jaar door € 0,– verzendkosten. Kijk op onze website: www.wevervanwijnen.nl/klantenkaart.asp of mail of bel ons. Openingstijden Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur Contact Wever Van Wijnen BV Zilverstraat 4-14 8801 KC Franeker Telefoon (0517) 39 31 47 Fax (0517) 39 54 50 verzendboekhandel@wevervanwijnen.nl

www.wevervanwijnen.nl Digitale Nieuwsbrief Wilt u voortaan als eerste op de hoogte zijn van nieuwe aanbiedingen op gebied van theologie en filosofie? Wij sturen u eens per week een nieuwsbrief om u snel op de hoogte te brengen van recent verschenen boeken én de laatste inkopen van ons antiquariaat. Surf naar www.wevervanwijnen.nl en meld u aan voor onze nieuwsbrief. Toch niets voor u? Afmelden gaat net zo gemakkelijk! www.wevervanwijnen.nl 20

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

Jubileumspecial  

Wintercatalogus 2011 van Theologische Verzendboekhandel Wever Van Wijnen.

Jubileumspecial  

Wintercatalogus 2011 van Theologische Verzendboekhandel Wever Van Wijnen.

Advertisement