Page 1

e m isevelgem r e in W o t

intens genieten 2017


Welkom in Wevelgem! Beste Wevelgemnaar, Beste bezoeker, Wevelgem, met de deelgemeenten Wevelgem, Gullegem en Moorsele, heeft voor iedereen wat te bieden. De verstedelijkte kernen bruisen van de activiteit en in de vele groene zones kun je volledig tot rust komen. In elke deelgemeente zijn er prachtige routes uitgestippeld die je te voet, met de fiets of te paard kan verkennen! Je ontdekt in deze brochure ook de typische Wevelgemse lekkernijen en onze rijke geschiedenis. Verder word je ongetwijfeld aangenaam verrast door het ruime aanbod aan activiteiten en bezienswaardigheden.

Wij wensen jou alvast een tijd van intens genieten in Wevelgem! Namens het college van burgemeester en schepenen, Jan Seynhaeve burgemeester

Welkom

Mathieu Desmet schepen van Toerisme


BEREIKBAARHEID

Wevelgem ligt in het zuidwesten van de provincie West-Vlaanderen en is gemakkelijk te bereiken via de E 17 (Gent, Antwerpen, Brussel, Rijsel), de E 403 (Brugge) en de A19 (Ieper). In Wevelgem kan je gebruik maken van het openbaar vervoer. • Trein: www.nmbs.be | NMBS: 02 528 28 28 | NMBS Kortrijk: 056 26 33 10 • Bus De Lijn: www.delijn.be | 070 22 02 00

ONTDEK DE WEVELGEMSE PARELS Natuur, Erfgoed, Musea, Wevelgem Kunstzinnig, Oorlogstoerisme

5-13 14-16

ACTIEF GENIETEN Wandelen, Paardrijden, Fietsen, Varen, Vliegen 19-21

LEKKERNIJEN Leie Lekker Zoete Tocht, Specialiteiten

23

Gullegem Moorsele

E403

KALENDER Activiteiten, Kermissen, Wekelijkse markt

A19

25-27

Wevelgem

DAGTRIPS EN GELEIDE BEZOEKEN ONLINE

Alle info over de gemeente Wevelgem kan je terugvinden op www.wevelgem.be.

INFOPUNT TOERISME

Wil je nog meer te weten komen? Spring eens binnen in het gemeenteloket, Vanackerestraat 12, Wevelgem.

Geleide wandelingen, Musea, Molens en Sportieve arangementen

29

PROEVEN EN LOGEREN Ontdek onze handige horecagidsen

31


ONTDEK DE WEVELGEMSE PARELS


NATUUR Provinciedomein Bergelen Gelegen in Gullegem en met de wagen bereikbaar via de Rijksweg en de Poezelhoek. Fietsers gaan best via de Hemelhofweg. Een meanderende Heulebeek vormt de ruggengraat van dit water-en bosrijke domein met een totaaloppervlakte van om en bij de 55ha. Een zandwinningsput van 8ha, diverse poelen,

een walgracht en oude meanders zorgen voor het overige water. De vijver is aangelegd voor de hengelsport en voor de vogels. Vanuit een observatiehut en de kijkwanden zie je diverse eenden en andere watervogels uitrusten of foerageren. Je kan elke 1ste en 3de zondag van de maand in de namiddag terecht in het natuureducatief centrum De Rand. In de oude, gerenoveerde boerderij kun je verpozen in de cafetaria met in de nabijheid een speelbos van 6ha met een groot avontuurlijk speelterrein.

Iedere eerste zondag van de maand zijn er geleide wandelingen in het domein. Van oktober tot april, telkens om 9u30, van mei tot en met september om 15u00. Start aan NEC “De Rand” in Gullegem. Voor info en reservatie kan je terecht bij het infopunt toerisme, Vanackerestraat 12, Wevelgem of via 056 43 34 00.

Het Leiebos Situeert zich tussen de E 403 en de Guldensporenstraat en verder tot aan het jaagpad langs de Leie en de Notelaarstraat. Te bereiken via verschillende zijweggetjes van het jaagpad langs de Leie of via de toegangswegen langs de Guldensporenstraat en de Notelaarstraat. Het Leiebos (±20ha groot) is gedeeltelijk ingericht als speelbos, waar de jeugd zich volledig kan uitleven. De rest is voor wandelaars vrij toegankelijk via de bospaden. Je vindt er tal van inheemse boom- en struiksoorten, zoals de zomereik, de es,

de zwarte els, de linde, de berk, de hazelaar en de sleedoorn. Ook de twee oude Leiearmen, een gevolg van de rechttrekking van de Leie, hebben een grote natuur- en recreatiewaarde. In de Leiearm parallel met de Leie kan je vissen op meer dan 10 soorten vis. De Leiearm evenwijdig met de E 403 is ingericht als paaiplaats voor vissen en als rustgebied voor vogels en amfibieën. Met wat geluk spot je er een fuut, ijsvogel, dodaar, bergeend, nachtegaal, fitis, rietgors of kleine karekiet.

5


NATUUR

Heerlijke Heulebeek Ook aan de Heulebeek kan je terecht voor natuurbeleving en recreatie. Deze beek werd omgetoverd tot een oase van rust, waar bezoekers en omliggende bewoners zich kunnen ontspannen. De Heulebeek slingert door de open ruimte ten westen van Moorsele, gaat vervolgens tussen de Overheulestraat en de Ledegemstraat (Groen Lint Moorsele), langs de Groene Slinger Moorsele, door het Provinciedomein Bergelen, door het centrum van Gullegem (Groen Lint Gullegem), tot aan de open ruimte tussen Gullegem en Heule. Met het project ‘Heerlijke Heulebeek’ geeft de gemeente, samen met een aantal partners, bijzondere aandacht aan diverse topics zoals natuur en ecologie, landbouw, recreatie, wonen, landschap, integraal waterbeleid en erfgoed. Er is gestreefd naar een evenwicht tussen mens (wonen, fietsen, spelen) en natuur (ruimte voor vogels, insecten, vegetatie, natuurlijke materialen). De Heulebeek slingert zich door Moorsele over een afstand van 600m door een groenzone van 4,5ha, die zich uitstrekt van de Ledegemstraat tot aan de Overheulestraat. De talrijke natuurvriendelijke oevers, slingerende meanders en overstromingszones zijn een extra troef voor wandelaars, fietsers en spelende kinderen. Bovendien zorgen een aantal specifieke ingrepen ervoor dat het “dichtbij-watergevoel” heropleeft. Denk aan de bruggetjes en vlonders en de doorwaadbare plek. De fietspaden verbinden de dorpskern van Moorsele met de woongebieden rondom. De wandelpaden geven toegang tot aantrekkelijke deelgebieden als de taluds, het speelbos, de vijver, enz. Voor de oudere bevolking werden bankjes neergezet van waaruit zij rustig naar de wandelaars, fietsers en het verkeer kunnen kijken. Zowat het hele gebied is kindvriendelijk en bespeelbaar. Tieners en kinderen kunnen er tal van avonturen beleven. Ze vinden er onder andere een speelheuvel, een sjotveldje, een streetballterrein en zitblokken. 6

Groen Lint Gullegem Ook het Groen Lint Gullegem is een belangrijke schakel in dit project. Het vormt een groene loper van ongeveer 2ha tussen het centrum van Gullegem en de Heulestraat. De ruggengraat wordt gevormd door een veilige fiets- en wandelverbinding langs de Heulebeek, richting Heule en Kortrijk. Er is veel aandacht voor speel- en ontmoetingsmogelijkheden, onder de vorm van speeltuigen, zithoeken, een petanqueveld,… De natuurmogelijkheden van het gebied worden ten volle geëtaleerd. Al wat jij nog moet doen is genieten van de prachtige omgeving!


ERFGOED Kloosterhoeve Guldenbergabdij Lauwestraat 168-170, Wevelgem Op deze beschermde site vind je de vroegere kloosterhoeve van de Guldenbergabdij. Vooral de monumentale westelijke poort (1743) en de duiventoren (1699) op de binnenkoer trekken de aandacht. Deze cisterciënzerinnenabdij werd in 1214 in Moorsele gesticht. De vroegere kloosterhoeve “het Goet ter Coutere” bestaat nog altijd. Tussen 1242 en 1261 verplaatste de abdij haar activiteiten naar Wevelgem omwille van de nabijheid van de Leie. Cisterciënzerinnen leefden zeer sober en streng. Voor hun levensonderhoud was bezit van vee en gronden onontbeerlijk. Van daaruit groeide de abdij verder uit tot een belangrijk machtscentrum in de regio. Na een turbulente geschiedenis van opbloei en verval, plunderingen en rijkdom werd het klooster na de Franse Revolutie in 1797 opgeheven. De kerkelijke gebouwen werden steen voor steen afgebroken. Alleen de kloosterhoeve blijft als getuige van deze periode over. Ook in Gullegem bezat de abdij aanzienlijke goederen, zoals de beschermde Dwarsschuur van ’t Goet te Wynckele.

Het wapenschild van de huidige gemeente Wevelgem is dat van de verdwenen Guldenbergabdij. Men omschrijft het officieel als “in lazuur een berg van goud”.

7


ERFGOED Dwarsschuur van ‘t Goet te Wynckele Peperstraat, Gullegem Deze dwarsschuur met wagenkot is de enige overgebleven getuige van de eeuwenoude hoeve ‘t Goet te Wynckele, gelegen aan een meander van de Heulebeek. De dwarsschuur is sinds 1980 een beschermd monument. De hoeve was eigendom van de Guldenbergabdij in Wevelgem en werd in leen gegeven. In de 18de eeuw onderging de landbouw in onze streken een aanzienlijke verbetering, met grotere graanoogsten tot gevolg. Daarom werd in 1732 (zie jaarsteen in de noordergevel) een oude schuur vervangen door deze nieuwe bakstenen voorraadschuur. Binnenin is het eiken dakgeraamte zeker de moeite waard! Aan de noordergevel van de schuur is er een markant eikenhouten wagenkot te zien. Het gemeentebestuur kocht de schuur aan in 1969 en restaureerde die. Sinds 1996 vinden hier diverse sociaal-culturele activiteiten plaats.

Cultuurcentrum Wevelgem, 056 43 34 95 cultuurcentrum@wevelgem.be

Kasteel van Moorsele Sint-Maartensplein 14, Moorsele

Gemeentehuis en gemeentelijke hovingen Vanackerestraat 16, Wevelgem

Geldolf I van der Gracht bouwde dit pareltje in de eerste helft van de 15de eeuw. De toren is een typisch middeleeuwse donjon. Het koetshuis is van latere datum. Het Sint-Godelievekapelletje bij de kasteelpoort dateert van vóór 1788. Bij opgravingen in 1984 trof men de kernheuvel van een vroegere bebouwing aan. Het kasteel is in privaat bezit en niet toegankelijk voor toeristen, maar niettemin een prachtig gebouw om van buitenaf te bewonderen.

De familie Jules Vanackere - Van der Mersch bouwde het kasteel in 1894 om er in te wonen. Kunsthistorisch is het een mengsel van allerhande neostijlen. De familie Vanackere bezorgde Wevelgem vier burgemeesters. In 1954 kocht Wevelgem dit domein aan. Sindsdien zijn heel wat personeelsleden van het gemeentebestuur de “bewoners” van dit prachtige kasteel. In het park (4 ha) kan je tal van bijzondere bomen zien. Sommige zijn meer dan 90 jaar oud.

Sint-Martinus- en Sint.-Kristoffelkerk Sint-Maartensplein, Moorsele Deze driebeukige hallenkerk met beschermde vieringtoren siert sinds de 16de eeuw het centrum van Moorsele. In 1910 werd zij vergroot en werd het interieur aangepast. Men restaureerde de kerk van 1987 tot 1993. Je kan er schilderijen bekijken van de befaamde 19de-eeuwse Moorseelse schilder Serafijn Vermote. 8


ERFGOED D’Oude Pastorie Bissegemstraat, Gullegem De Oude Pastorie is een mooi omwald historisch goed, gelegen tussen de Bissegemstraat, Pastorijweg en Processieweg. De oudste vermelding dateert van 1105. In 1886 werd de Pastorie verkocht als privaat burgerhuis en in 1964 kocht de gemeente Gullegem het goed aan. Tien jaar later werd het gebouw en de omliggende grond gerenoveerd en in gebruik genomen als ontmoetingscentrum met park. Sedert 1993 gebruikt Heemkring De Meiboom een deel van de Oude Pastorie als documentatiecentrum. Leuk detail: van 1836 tot 1846 verbleef dichter Guido Gezelle er tijdens de schoolvakanties bij zijn tantes, die huishoudster waren van de toenmalige pastoor.

Sint-Hilariuskerk en aanbidding H. Doorn Grote Markt, Wevelgem De neoromaanse Sint-Hilariuskerk werd opgericht in de jaren 1880-1882, naar een ontwerp van de Kortrijkse architect P.N. Croquison. De kerk verving de veel te klein geworden driebeukige Romaanse kerk. Zowel tijdens de Eerste als de Tweede Wereldoorlog werd de kerk zwaar beschadigd.

In de periode 1981-1983 was er een grondige restauratie. Twee markante schilderijen verrijken het interieur. Jan Gaeremijn schilderde “De Lanssteek” in 1756 in opdracht van de Guldenbergabdij. “Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans” dateert uit de 17de eeuw. De Sint-Hilariuskerk was lange tijd een pelgrimsoord voor bedevaarders die de relikwie van de Heilige Doorn kwamen vereren, vooral als remedie tegen hoofdpijn.

Onbevlekt Hart van Mariakerk De Wijnberg Oleanderstraat 21, Wevelgem Deze kerk is een nieuwe kerk, de plannen dateren van 19631965 en met de bouw van de kerk werd gestart in maart 1968. De kerk werd in gebruik genomen op 29 november 1969. De bezoeker vindt de zuiverheid van maat en vorm, lijn en ruimte, van verhoudingen en getallen terug in de kerk zoals het door Dom. Van der Laan werd ontworpen. Ook het meubilair werd ontworpen door Van der Laan.

Vanbutseles Molen Vinkestraat, Wevelgem De molen werd gebouwd in de periode 1848-1851 en is een beschermd monument. Hij werd volledig gerestaureerd in 1996. De witte stenen stellingmolen is industrieel-archeologisch gezien een ware parel. Hij bevat immers veel gerecycleerde onderdelen van zijn houten voorganger: een oliemolen aangevuld met onderdelen uit andere gesloopte windmolens. De molen diende zowel voor het slaan van olie als het malen van graan voor de plaatselijke bevolking. Hiertoe was de molen uitgerust met een koppel platstenen, twee vuisters, een voor- en naslagwerk en twee koppels maalstenen. Een van die koppels is van Franse oorsprong en heeft een diameter van 210 cm, wellicht de grootste van het land. Technische bijzonderheid van deze molen is de zetelkruiing of het systeem waarop de kap rust en naar de wind gezet kan worden.

Gratis toegang iedere 1ste en 3de zondag van de maand. Telkens van 14u00 tot 17u00, van mei tot en met oktober. Voor groepen is bezoek op afspraak mogelijk mits betaling. Inlichtingen: infopunt toerisme: 056 43 34 00

9


ERFGOED

Molen De Grote Macht of “Witte Molen” Wittemolenstraat 2, Moorsele Een rijke koopman uit Menen richtte deze imposante stenen stellingmolen op in 1817. “De Grote Macht” was aanvankelijk een oliemolen, uitgerust met 2 koppels pletstenen, 4 vuringen en 4 grote lades. In de loop der jaren gebruikte men de molen ook om granen te malen. In 1857 werd een stoommachine geplaatst zodat men bij windstil weer de activiteiten kon verder zetten. Nu nog is de molen, met zijn 23m60 nokhoogte, een meer dan opvallende verschijning in het open landschap, vandaar de naam ‘De Grote Macht’. Op het einde van de Eerste Wereldoorlog werd de molen sterk beschadigd. Men bouwde hem nooit meer volledig op. In de plaats werd een mechanische maalderij aangebouwd, met op de gelijkvloerse verdieping de olieslagerij. Een groepje enthousiastelingen richtte in 1994 een VZW op met als doel de molen te restaureren. In 1996 werd de molen wettelijk beschermd en kwam de restauratie beetje bij beetje op gang (2000-2005). De plechtige inhuldiging vond plaats in juli 2005. Er zijn plannen om in een derde fase de olieslagerij her in te richten.

Gratis toegang iedere 2de en 4de zondag van de maand. Telkens van 14u00 tot 17u00, van mei tot en met oktober. Voor groepen is bezoek op afspraak mogelijk mits betaling. Inlichtingen: infopunt toerisme: 056 43 34 00

10


ERFGOED Sint-Pauluscollege Deken Jonckheerestraat 7, Wevelgem

Onze-Lieve-Vrouw ter Biest of Koortskapel Bieststraat, ter hoogte van huisnummer 86, Wevelgem

Dit gebouw was oorspronkelijk het paviljoen van Joegoslavië op de Expo ‘58 in Brussel. Na afloop van de wereldtentoonstelling werd het gebouw aangekocht, ontmanteld en in zijn oorspronkelijke staat opgetrokken om als schoolgebouw te dienen. Het gebouw, ontworpen door de Kroaat Vjenceslav Richter, is één van de weinige herinneringen aan Expo ‘58. Metaal, glas en beton vormen de belangrijkste materialen. De architect zocht naar openheid en helderheid. Verticale en horizontale lijnen worden gebroken door een gebogen lijn in de koepel. De trappen zijn breed en open en geven het zonlicht vrij spel doorheen de ruime hal.

Men noemt O.L.V. ter Biest ook wel de Koortskapel omdat er ook vandaag nog mensen komen bidden om genezing van koorts. Gedurende drie eeuwen kende de kapel een geschiedenis van verval, (herop)bouw en vernietiging. Uit kaarten blijkt dat er vóór 1567 op die plek al een kapel stond. De huidige kapel werd gebouwd in 1893 en gerestaureerd in 1987. Het is wellicht de vierde op deze plaats. De kapel is sedert 2005 beschermd en is kenmerkend door de tweeledige opbouw. De beuk met sierlijke dakruiter meet binnenwerks 8m op 3,5m. Ten oosten is er een kleiner en lager, driezijdig gesloten koor van 2 op 3m.

De oudste bekende vermelding van Wevelgem dateert van 1197 en luidt Wibilinga-heim. Dit betekent: woonplaats van de nakomelingen van het clanhoofd Wibil. In vergelijking met de deelgemeenten Gullegem en Moorsele verschijnt de naam vrij laat in de geschreven bronnen. De oudste teruggevonden vermelding van Gullegem, Godelinchehem, staat in een schenkingsakte uit 1066 van Graaf Boudewijn V van Vlaanderen aan het kapittel van Rijsel. De oud-germaanse vorm ‘godelinga-heim’ betekent: woning van de lieden van Godilo. De oudste vermelding van Moorsele luidt Mortsella. Deze naam werd in 1046 neergeschreven omdat Lambertus van Vijve een bunder grond aan het altaar van de H. Bertulfus van Harelbeke schonk.

11


ERFGOED 5

6

Folklore: de reuzen van Wevelgem Jan van de Pe(rs)cherie 1 en Margriete

4

3

1

2

2

Jan en Margriete doen terugdenken aan de oudst bekende inwoners van Wevelgem. Jan van de Perscherie zag het levenslicht omtrent 1226. Een oorkonde van 1258 laat ons weten dat zijn echtgenote Margriete heet. De Orde van de Vlaskapelle en het gemeentebestuur bouwden reus Jan in 1976, het jaar waarin hij 750 jaar geleden werd geboren. Jan is 5m20 hoog, Margriete meet 4m25.

Soiten Kroote

3

en Treze Biezjong

4

Soiten Kroote en Treze Biezjong herinneren aan de vroegere vlasnijverheid die tot halfweg vorige eeuw zeer belangrijk was. Kroote is het dialect voor afval van bewerkt vlas. Biezjong of bijon (bajon) is een bundel vlas die in de Leie of in het water werd geroot vooraleer men het kon bewerken. Soiten meet 5m20 en Treze is 4m60 groot. Beide reuzen werden in 1975 geboren in Gullegem door de gemeente en de Orde van de Vlaskapelle.

Madeleintje van den Oven

5

en Pol Vandeputte

6

Deze twee reuzen worden genoemd naar twee Moorseelse dorpsfiguren: de kwieke honderdjarige Madeleine Acke (geboren in 1896, overleden in 1999) en Pol Vandeputte, die tal

van straatkermissen met zijn draaiorgeltje opluisterde. Men stelde de twee reuzen voor in 1996, het jaar waarin Moorsele zijn 950-jarig bestaan vierde.

Berke Bierkartje De naam verwijst naar het feit dat de burgemeester, Gilbert Seynaeve, als hem iets gevraagd werd op cafĂŠ, steevast alles noteerde op een bierkaartje.

Rooie Rietje De Stekselorde Moorsele gaat er prat op dat reus Rooie Rietje de eerste proefbuisreuzenbaby is. De reus werd in 1983 in Moorsele geboren.

Stationsgebouw Stationsstraat, Wevelgem Sinds 2001 beschermd als monument. De Staatsspoorwegen bouwden het dorpsstation in 1912-1913 op de plaats van een ouder station, dat er in 1855 door een privĂŠmaatschappij was opgetrokken. Het station was de aanzet voor de uitbreiding van de dorpskern en kende een grote regionale, economische betekenis door het vervoer van kolen en vlas. De goederenloods werd door het gemeentebestuur gerestaureerd.

MUSEA

Het hoevenmuseum

Ontdek de unieke wereld van de landbouw in het verleden Kapelaniestraat 8, Moorsele Je kan het hoevenmuseum vinden in het landelijke Moorsele. In de schuur bevinden zich de grote landbouwwerktuigen en wagens. In het tweede gebouw kan je de kleinere werktuigen, de boerenkeuken, de slaapkamer en waardevolle boeken en documenten bezichtigen. Verder licht men het leven van onze voorouders op de hoeve uitvoerig toe tijdens de rondleiding. Het museum is enkel toegankelijk voor groepen vanaf 10 personen op afspraak. Info en reservatie: Marcel Vandoorne, 056 41 28 02

12


MUSEA

F.A.S-expo

Flanders Aviation Society, Vlaams educatief luchtvaartcentrum met afdeling ruimtevaart Luchthavenstraat 1, bus 2, Wevelgem Deze permanente tentoonstelling bevindt zich in de voormalige hospitaalbunker, die de Duitse bezetter bouwde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Je ontdekt er honderd jaar boeiende luchtvaartgeschiedenis: van de oude tweedekker tot het gesofisticeerde F-16 gevechtsvliegtuig. Je maakt er kennis met oude en moderne constructiematerialen, instrumenten en motoren. Na dit bezoek hebben zelfs de zwarte doos en de weerradar geen geheimen meer voor jou! Hoe werkt een vliegtuig? Hoe werkt de controle in de lucht ? Wat is een luchtzak en wat zijn de gevolgen ervan? Je krijgt een antwoord op al deze vragen en je mag de installaties van de luchthaven, het luchthavengebouw en de controletoren bekijken. Je ontdekt bovendien de fascinerende wereld van de ruimtevaart, met maquettes van de V2 tot de Space Shuttle. Ten slotte kan je genieten van een audiovisuele voorstelling over het dagelijks reilen en zeilen van een luchthaven.

Info en reservatie: 0474 63 22 99, raf@ghekiere.be www.fasinfo.be

WEVELGEM KUNSTZINNIG

Via Vanackere Het gemeentebestuur levert inspanningen om regelmatig een kunstwerk aan te kopen. Op het Guldenbergplein (aan de bushalte) kan je sinds 2010 het wielermonument Via Vanackere bewonderen. Dit bestaat uit 1800 tegels en werd ontworpen door vzw Mentor uit Kortrijk. Op elk tegeltje staat een foto van een bekende wielrenner of (on)bekende wielertoerist uit Wevelgem. Alle tegeltjes samen vormen ĂŠĂŠn groot wielertafereel.

13


WEVELGEM KUNSTZINNIG

1

2

3

4

5

14

6


WEVELGEM KUNSTZINNIG Falling Nature

Werken van Linda Molleman

1

4

De fotoreeks Falling Nature speelt zich af in het gemeentelijk zwembad van Wevelgem. Enkele jongeren die van een springplank sprongen betoverden Annelies Tyberghein. Op de achtergrond zie je een enorme glaspartij die uitkijkt op bomen en struiken. Deze context tegenover het zwevende individu, levert erg sterke beelden op. Een foto uit deze reeks hangt aan de buitenmuur van de sporthal/het zwembad.

De kunstwerken op de Wevelgemse begraafplaatsen zijn een creatie van kunstenares Linda Molleman. In 2014 werd haar werk ‘Voor allen aan wie de oorlog raakte’ in Wevelgem onthuld. In 2015 was het de beurt aan Moorsele waar het werk ‘Van worden…tot vergaan…tot worden’ werd onthuld. Ten slotte werd in Gullegem ‘Mijd de oorlog’ onthuld. Molleman weet als de beste universele thema’s zoals lijden en verlies vorm te geven.

Poort op de wereld

In Tune

In de Kortrijkstraat staat op de rotonde de Poort op de wereld van Stefaan Roelstraete. Hij wil daarmee de eindigheid symboliseren. Het kunstwerk werd eind 1998 tijdens de slotmanifestatie van Wevelgem 800 onthuld.

Ter Nagedachtenis van de Overleden Kinderen Aan de Sint-Hilariuskerk vind je het beeld Ter Nagedachtenis van de Overleden Kinderen, dat kinderen die omgekomen zijn in het verkeer wil herdenken. Het staat in het centrum van de gemeente, de ideale plaats om automobilisten attent te maken op het gevaar. De symbolische betekenis van het beeld is het principe van de levensboom. De houtsculptuur is van de hand van pastoor op rust Omer Gielliet uit Breskens.

De Kikker, naar een ontwerp van Kris Seynhaeve en uitgevoerd door Yves De Coster, vind je in de vijver van de gemeentelijke hovingen. Op de binnenkoer van de sporthal Wevelgem staat het kunstwerk Vrijend paartje, uitgevoerd in keramiek en in de gemeentelijke hovingen staat de Vlasbol in geel koper. Beide werken zijn ontworpen door de Wevelgemse kunstenaar Lionel Holvoet. In Moorsele staat nabij het Sint-Maartensplein de figuratieve beeldengroep Twee meisjes met fiets 2 van Riet Vandecasteele. Gullegem heeft zijn Vlasser van Wilfried Gheysen op de rotonde aan de Bankstraat en in het centrum Rustig genieten van Roland Desserano.

Appolo’s vrouw

5

Dit werk van Anne-Mie Van Kerckhoven, ook bekend als AMVK, kan je vinden op de gevel van de Porseleinhallen. Het werk bestaat uit een grote lichtbox op de muur van de buitenzijde van de Porseleinhallen, samengesteld met behulp van teruggekregen beelden uit het Joegoslavische paviljoen van de Expo ’58 Brussel (het huidige Sint-Pauluscollege in de buurt van de Porseleinhallen). Van Kerckhoven verwijst op deze manier naar de geschiedenis van de moderniteit, terwijl haar ‘cut-up’ en collage methoden met felle kleuren en het gebruik van digitale technieken betrekking hebben op jeugdcultuur. Dit laatste aspect is deels ingegeven door de nabijheid van de jeugdbewegingen en de jeugddienst.

Lichtsculptuur Energeia

6

De ‘Lichtsculptuur Energeia’ van kunstenaar Tjok Dessauvage, kan je bewonderen aan de Dwarsschuur van ‘t Goed Te Wynckele in Gullegem. De halve bolvorm is het uitgangspunt van dit kunstwerk. Uit deze basisvorm werd een obeliskvormig segment geïsoleerd. Het werd los van de oorspronkelijke vorm opgesteld en doet zo een spanning ontstaan tussen vorm en leegte. Deze structuur werd in op elkaar gekleefde glasplaten gemaakt. Een zachte lichtbron doet het werk ’s avonds oplichten en geeft het een eigen vitaliteit. Tjok wil zo een overgang suggereren van materie naar transcendentie. De halve bolvorm in roestkleurig cortenstaal en de lichtgroene glasstructuur integreren zich moeiteloos in de natuurlijke omgeving en scheppen een energetisch veld. De groene reep glas middenin de obelisk visualiseert de start van het “Groen Lint”.

3 van Rik Vermeersch staat op Sint-Maar-

tensplein in Moorsele. De beelden hebben geen saaie perfectie, ze tonen esthetische foutjes, onvolkomenheden die de kijker confronteren met het echte leven. 15


OORLOGSTOERISME Duitse militaire begraafplaats 'Menenwald' Kruisstraat, Wevelgem Op het einde van de Kruisstraat ligt het ‘Deutscher Soldatenfriedhof 1914-1918’ deels op grondgebied Wevelgem, deels op grondgebied Menen. Op deze begraafplaats liggen 47 864 Duitse militairen begraven. Middenin het plantsoen staat een achthoekig mausoleum als herdenkingskapel. Omgeven door eiken, kastanjebomen, rododendrons en ligusters is deze sobere begraafplaats een indrukwekkende oase van rust en bezinning.

Moorsele Military Cemetery Minister De Taeyelaan, Moorsele De begraafplaats ligt achter het klooster van de H. Familie (nu middelbare school). De Duitsers gebruikten dit klooster vanaf 1914 als ziekenhuis. Vanaf 1915 begon de aanleg van de begraafplaats. In oktober 1918 namen Britse en Australische troepen het ziekenhuis over. Er liggen 143 mensen begraven, hoofdzakelijk militairen uit het Verenigd Koninkrijk, maar ook acht Canadese soldaten en één Franse burger. De Duitse begravenen werden overgebracht naar 'Menenwald'.

Kezelberg Military Cemetery Kezelberg, Moorsele De begraafplaats werd aangelegd vanaf oktober 1918. Het bevat de graven van 145 soldaten uit het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast vonden nog 1 Canadees, 1 Chinees en 14 Duitse militairen er hun eeuwige rust. Ook op de plaatselijke gemeentelijke begraafplaatsen ligt een aantal gesneuvelde militairen begraven.

16


Vlasgemeente In de loop der eeuwen haalde de bevolking haar broodwinning uit de landbouw en de vlasnijverheid. Vanaf de 16de eeuw speelde deze vlasnijverheid een belangrijke economische rol in de Leievallei. De vlasproductie en -verwerking gebeurde aanvankelijk manueel en vergde heel wat intensieve arbeid. Vanaf de 19de eeuw werd het hele proces geleidelijk aan gemechaniseerd.

De vlasverwerking had op Wevelgem en de omliggende gemeenten een enorme economische impact. Tussen 1850 en 1943 gebeurde het roten in de Leie en dit was ĂŠĂŠn van de voornaamste bezigheden voor de streek. Daarnaast waren er tal van nevenberoepen die met de vlasindustrie te maken hadden.


NATUUR

ACTIEF GENIETEN

18


WANDELROUTES

Wandelroute

Wevelgemse parels De verschillende heemkundige kringen en erfgoedorganisaties ontwierpen samen met de cel toerisme Wevelgem de prachtige route ‘Wevelgemse parels’. Deze nieuwe wandel- en fietsroute leidt je door de historische kernen van Moorsele, Gullegem en Wevelgem. Naast relicten uit de rijke vlasgeschiedenis krijgen ook andere monumenten, gebouwen en een aantal volksverhalen extra aandacht. Je kan per deelgemeente een aangename wandellus van zowat 5 km volgen. Mooie en rustige fietspaden verbinden de drie lussen. De bijhorende brochure en kaart zijn je gids in je ontdekkingstocht langs de rijke geschiedenis van Wevelgem.

In de drie gemeentehuizen van Wevelgem kan je het pakketje Wevelgemse Parels verkrijgen. Voor slechts 2,5 euro ontvang je een handig boekje en bijgeleverde kaart, waarmee je als wandelaar en/of fietser de gemeente Wevelgem op een nieuwe manier kan ontdekken.

Guldenbergwandelroute 5 km, 9 km of 16 km

Kloefhoekpad 9 km of 11 km

Kan ingekort worden tot 9 of 5 km: deze route geeft een zeer goed beeld van wat Wevelgem allemaal inhoudt. Je wandelt enkel door de deelgemeente Wevelgem.

Deze wandeling brengt je langs wandelpaden, oude kerkwegen en groene zones in de deelgemeente Wevelgem.

Kezelbergpad 9,4 km, 12 km of 15,7 km  Je vertrekt vanuit de dorpskern van Moorsele naar en over de Kezelberg. Aan de Britse begraafplaats kan je het pad inkorten.

Je wandelt in het noorden van Moorsele en gaat langzaam omhoog naar de Draaitap, om via de hoeve het "Waterpacht" naar Rollegem-Kapelle te wandelen.

Hoevenpad  6,1 km of 10,4 km

‘t Hoge Pad 10 km

Het Hoevenpad sluit aan op het Kezelbergpad. In een grote boog wandel je rond de dorpskom van Moorsele.

Hier wandel je voor een deel over ‘t Hoge, een hoger gelegen deel van Gullegem. Je komt voorbij de watertoren gebouwd in 1958.

Kapelletjespad 10 km

Overheulepad 9,8 km of 13,5 km

Deze wandeling leidt je door de kom van de deelgemeente Wevelgem, langs de kapelletjes, getuigen van een bloeiende volksdevotie.

Nonnebospad 8,5 km

Keuntjeswandeling 10 km

Wandeling doorheen het prachtige Provinciedomein Bergelen, langs de Heulebeek.

Wandeling langs het sportcentrum ( in de Menenstraat) en langs de wandelwegen van de Sint-Theresiaparochie. Via het natuurgebied “de Keuntjes” gaan we dan verder richting Menen.

Wandelroute langs de Leieboorden en doorheen het Leiebos.

Meiboompad 9,8 km

19


FIETSEN Guldenbergfietsroute 47 km

Fietsnetwerk Leiestreek West en Oost

Deze historisch-recreatieve en bewegwijzerde route leidt je door de drie deelgemeenten. Op het lusvormige traject kan je om het even waar starten.

Stel zelf je fietsroute samen over de knooppunten in Leiestreek West en Oost. Je vindt het volledige fietsnetwerk Leiestreek op ĂŠĂŠn kaart met voor- en achterzijde.

VAREN Elk jaar organiseren Toerisme Leiestreek en de deelnemende gemeenten heel wat zomerboottochten op de Leie en haar bijrivieren. Deze vinden plaats van juni tot september. De diensten toerisme van Wevelgem, Menen en Wervik slaan telkens de handen in elkaar om een aantal vernieuwende boottochten uit te werken. Onze Golden River de Leie, die de Franse en de Vlaamse Leiestreek verbindt, is de rode draad in het verhaal. Wat kun je verwachten op een boottocht? Eerst en vooral bieden we je een unieke kans om de Leiestreek anders dan anders te bekijken. Je zult merken dat het uitzicht van op de boot zelfs vertrouwde steden en dorpen in een verrassend nieuw perspectief plaatst.

In ons gevarieerde aanbod vind je zeker een boottocht die bij je past. Vraag naar de volledige brochure in het gemeentehuis.

20

Maar er is meer. Tijdens het varen kun je steeds genieten van een hapje of een drankje. Voor de lekkerbekken onder ons raden we zeker de culinaire boottochten aan! Op de plaats van bestemming zorgen we ook nog voor een interessante uitstap. Een begeleid bezoek aan een boeiende stad of museum, een natuurwandeling, een fietstocht,‌ Uiteraard kan je ook steeds op eigen houtje iets ondernemen


PAARDRIJDEN Zilveren Spoor- en Bergelenruiterpad 29 km Het Zilveren Spoor- en Bergelenruiterpad zijn twee lusvormige routes doorheen het lichtglooiende landschap tussen Roeselare en Menen. Vertrekpunt: Hippisch centrum Zilveren Spoor aan vliegveld Moorsele. Het Bergelenruiterpad vormt een rondrit in het Gullegemse Provinciedomein Bergelen.

VLIEGEN Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem Luchthavenstraat 1, bus 1, Wevelgem (op de grens Kortrijk-Wevelgem langs de N8)

Vliegveld Moorsele Ledegemstraat 140, Moorsele

De Duitse Keizerlijke Luchtmacht legde in 1916 het vliegveld aan op een oppervlakte van 30ha. Nu is het een regionale luchthaven.

Het vliegveld in Moorsele is een militair vliegveld. Je kan je er met de paraclub onder meer aan valschermspringen wagen.

Voor meer informatie is er de website www.kortrijkairport.be 056 36 20 40 | airport.kortrijk@skynet.be

Inlichtingen: 056 50 99 01 info@vliegclubmoorsele.be

26 maart 2014: Barack Obama landt in Wevelgem 21


LEKKERNIJEN


LEIE LEKKER ZOETE TOCHT De Leie Lekker Zoete Tocht is een gezinsvriendelijke fietstocht van een 20-tal kilometer. Op verschillende halteplaatsen worden lekkere zoetigheden uit de Leiestreek aangeboden. Op de startplaats kan je genieten van een heerlijk Leie Lekker Menu en op iedere halteplaats is er kinderanimatie. Deze tocht vindt jaarlijks plaats op de laatste zondag van juni of de eerste zondag van juli.

LEKKERNIJEN geven een mooie aanzet en de hop bitterheid geeft net genoeg tegengewicht om van het bier te genieten. Driemasten 126, Gullegem.

Netebukbier en Netebukpaté

Je smaakpapillen verdienen zeker een proevertje van onze heerlijke streekproducten. Op toeristische activiteiten zoals de Leie Lekker Zoete Tocht worden (streekgebonden) hapjes geserveerd. Ten slotte is onze vlasgemeente rijk aan restaurants en andere eetgelegenheden. Je kan een gids “Proeven” verkrijgen aan het onthaal van het gemeenteloket. Deze gids biedt een zeer handig overzicht voor wie een snelle hap of een uitgebreide maaltijd wil. Smakelijk!

XO 10 Een blonde tripel van hoge gisting met nagisting op de fles, volmondig met een bijzondere licht fruitige afdronk (9° Alc.) Neerhofstraat 50, Wevelgem.

Bux Bier Bux Beer Blond: de gist prikkelt de neus en doet je verlangen naar een slok. De smaak is licht mondig met een mooie zachtebittere afdronk die een tijdje blijft hangen en je doet verlangen naar meer. Bux Beer Bruin: een bier met een stevige schuimkraag. De geur van rozijnen en bruine suiker maken het bier speciaal. Rozijnen

Netebukpaté is het exclusieve huisproduct van ’t Rusteel in Gullegem, een herberg waar de folklore en de geschiedenis van de streek nog levendig worden gehouden. De paté wordt bereid volgens een aloud slagersrecept en is heerlijk met wat brood. Netebuk is het huisbier dat men daar graag bij die paté schenkt. Precies dat amber-troebel bier van 8° geeft het streekproduct zijn verfijnde smaak. Een Netebuk is trouwens West-Vlaams voor een koppig iemand waarvoor je beter op je hoede kan zijn. Proef ook de andere bieren van brouwerij Gulden Spoor. Heulestraat 170, Gullegem

Grootmoeders Koffie Grootmoeders Koffie is officieel erkend als Streekproduct 100° West-Vlaams. Het Gullegemse bedrijf bestaat sinds 1935. Grootmoeders Koffie is altijd trouw gebleven aan het ambachtelijke brandproces van weleer. De fijne samenstelling van de koffievariëteiten en de zachte, langdurige branding maken de koffie bijzonder aangenaam en licht verteerbaar. Je kunt de koffiebranderij en het koffiebelevingscentrum bezoeken in groep vanaf 15 personen. Na de rondleiding krijg je de kans om koffie te degusteren. Dit kan ook met gebak of ontbijt, en voor echte “Coffee Lovers” met een barista-demonstratie en koffiecocktails. www.grootmoederskoffie.be of 056 41 21 89

Wevelgemse eierkoeken Worden al 3 generaties vervaardigd volgens het traditionele recept: melk, suiker, bloem. Tramstraat 9, Wevelegem.

Vlasser praline Ambachtelijke praline verkrijgbaar in pure chocolade of melkchocolade. Heulestraat 12, Gullegem.

23


KALENDER


ACTIVITEITEN Januari » Knetter in Moorsele, Retro Annee in Wevelgem en het Gullegems ontmoetingsfeest, kerstboomverbranding in elke deelgemeente onder de noemer Santé. » Zondag vóór aswoensdag: carnavalstoet van de Orde van de Vlaskapelle in Gullegem. De feestvreugde begint al een week vóór de stoet met de verkiezing van Prins Carnaval, een seniorenshow en de welgekende boemelnacht! Speciaal voor de kinderen is er een carnavalsoptocht en een kinderfuif. Na de carnavalstoet volgt nog een carnavalhappening en de revue. www.carnavalgullegem.be. Februari » 14 februari: Valentijnswandeling. Maart » Jeugdboekenmaand: spannende zoektochten en boekenspelen, auteurs en vertellers te gast, speelse themastands en tentoonstellingen in de bibliotheek. » Wielerwedstrijd Gent-Wevelgem, aankomst in het centrum van Wevelgem met randanimatie. Gent-Wevelgem is sinds 1934 een eendaagse wielerwedstrijd in België. De wedstrijd start sinds 2004, ondanks de naam, niet meer in Gent maar in het nabijgelegen Deinze. Het belangrijkste obstakel is de Kemmelberg, een lastige klim met kasseien die twee keer beklommen moet worden. Sinds 2010 worden er veel meer hellingen ingelast voorafgaand aan de Kemmelklim. Het tweeluik Monteberg-Kemmelberg is vaak het breekpunt van de wedstrijd. De renners beklimmen deze reeks hellingen tweemaal alvorens naar de finish te fietsen! Verder is het parcours vrij vlak, waardoor de wedstrijd in Wevelgem toch vaak eindigt in een spannende sprint. www.gent-wevelgem.be. April-mei » The@ter Lokaal: tweejaarlijks in april-mei, telkens in even jaar, in het centrum van één van de deelgemeenten. Mei » 1 mei: bloemenmarkt op de speelplaats van het St.-Pauluscollege, tuin- en hobbysalon in de Porseleinhallen. » 1 mei: West-Vlaams KUBB kampioenschap. » 1ste week van mei: Week van de Amateurkunsten. » 1ste zondag van mei: verbranding van de winterkweene in Gullegem, door Heemkring de Meiboom. » 2de of 3de weekend van mei: Kokopelli, gezinsvriendelijk wereldmuziekfestival in en rond de dwarsschuur van ’t Goet te Wynckele in Gullegem. Kokopelli wil met de top van de wereldmuziek een breed publiek naar Gullegem lokken. Het festival biedt ook stand-up comedy en animatie voor jong en oud. Kokopelli wil zoveel mogelijk festivalgangers laten kennismaken met de mooie kant van diversiteit. www.kokopelli.be 25


ACTIVITEITEN Juni » Gullegem Koerse: laatste dinsdag van mei of eerste dinsdag van juni. www.gullegemkoerse.be. » 1ste weekend van juni: Ommeganckfeesten in Gullegem » Laatste zaterdag van juni om de twee jaar: Roefel voor kinderen uit de lagere school. In de voormiddag kunnen zij een kijkje nemen achter de schermen van de ‘grotemensenwereld’, in de namiddag is er animatie. » Laatste zondag van juni of eerste zondag van juli: Leie Lekker Zoete Tocht. Juli » 1ste weekend van juli: Ter Wallefeesten Gullegem » 2de weekend van juli: Klein Tokyo-festival i.s.m. Moorsele Onderneemt, twee dagen feest in het centrum van Moorsele, voor alle leeftijden. Er zijn optredens en er is rand- en kinderanimatie. » Op de meeste donderdagen in juli en augustus zijn er de ENGIE Parkies, concerten in de gemeentelijke hovingen (in 2017 op het Sint-Pauluscollege). Deze concerten zijn een vaste waarde in de zomerse festivalagenda van 20 verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen en Nederland. Palm Parkies is moeilijk te vatten in enkele woorden maar het is dichtbij, familiaal, eigenzinnig, gratis, groen,… Je bent telkens welkom vanaf 19u, het optreden start om 20u en eindigt om 22u30. www.parkies.net Augustus » Wevelgem-BAT: is een uniek en tof artistiek project van Jeugdclub Ten Goudberge, in samenwerking met de gemeente Wevelgem, op de containersite onder de brug van de E403 over de Leie. Het is een openbare living waar iedereen zijn goesting kan komen doen. Een maand lang kan je hier komen hangen en samen met anderen de zotste projecten realiseren, workshops volgen, optredens checken en zoveel meer! September » 1ste zondag van september: Internationale miniatuur vliegmeeting, Overheulestraat Moorsele » 2de zondag van september: Open Monumentendag » 2de of 3de weekend van september: Jeugdfeesten, deelgemeente Gullegem. Festival dat zich toespitst op iedereen die jong is of zich jong voelt. » 3de weekend van september: Braderie in Wevelgem centrum en de Lauwestraat » 4de weekend van september: om de twee jaar Leiemarathon

26


ACTIVITEITEN Oktober » Bibliotheekweek: de bib toont zich als een onmisbare plaats. We verrassen wie nog niet eerder kwam en verwennen wie ons al veel langer ontdekte. » Dag van de jeugdbeweging November » Seniorenfeesten » Derde weekend van november: Dag van de Natuur. Op zaterdag is er een werkdag in de natuur (natuurbeheerwerken). Op zondag wordt traditioneel een geboortebos aangeplant voor alle kinderen geboren tussen 1 september van het vorige jaar en 31 augustus van het lopende jaar. » 3de weekend van november: Bascuulfeesten in Moorsele » Sintfeest December » Gullegem Wintert » Oudejaarsfeest voor alleenstaanden

KERMISSEN Gullegem

1ste zondag van juni en 3de zondag van september.

Moorsele

Laatste zondag van juli en 4de zondag van september.

Wevelgem

Hemelvaartweekend en weekend ervoor en 3de zondag van september.

WEKELIJKSE MARKT Gullegem: elke vrijdagvoormiddag. Wevelgem: elke woensdagvoormiddag. Moorsele: elke donderdagvoormiddag. 27


WEVELGEM KUNSTZINNIG

DAGTRIPS & GELEIDE BEZOEKEN

28


DAGTRIPS EN GELEIDE BEZOEKEN

Info en reservatie Als bezoeker zijn er diverse mogelijkheden voor een afwisselend en verrassend bezoek aan Wevelgem. Een dagbezoek kan je samenstellen uit 1 optie in de voormiddag en 1 optie in de namiddag.

Infopunt toerisme: Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem 056 43 34 00, toerisme@wevelgem.be, www.wevelgem.be

VERSCHILLENDE OPTIES Geleide wandeling Provinciedomein Bergelen

Vanbutseles molen

Je verkent het Provinciedomein Bergelen, gelegen aan de rand van de Heulebeekvallei. € 50/gidsbeurt

De molenaar leidt je rond in deze witte stenen stellingmolen uit 1851. € 30/gidsbeurt max. 20 pers.

Geleide wandeling door het centrum van Wevelgem

Grootmoeders koffie

Een stadsgids neemt je mee doorheen Wevelgem. Je bezoekt de overblijfselen van de oude Guldenbergabdij, het kasteel Vanackere, het vroegere gebouw van expo’58 (nu St.-Pauluscollege), de prieeltjes en de gemeentelijke hovingen. 60/gidsbeurt

Geleide wandeling door het centrum van Moorsele

Onder leiding van een stadsgids bezoek je in Moorsele ondermeer de St.-Martinus en St.-Kristoffelkerk. Ook het kasteel is er een echte blikvanger! € 60/gidsbeurt

FAS-EXPO Je bezoekt het museum FAS-EXPO, de controletoren en het vliegveld onder begeleiding van een gids. € 4/persoon. Wie dit wenst, kan ook echt “de lucht ingaan” en een luchtdoop van ±30 min. meemaken (meerprijs: € 80 per persoon, min. 3 personen).

Hoevenmuseum Begeleid door een gids bezoek je het Hoevenmuseum, gelegen in het landelijke Moorsele. € 2,5/persoon

Je kunt de koffiebranderij en het koffiebelevingscentrum bezoeken in groep vanaf 15 personen. Na de rondleiding krijg je de kans om koffie te degusteren. Dit kan ook met gebak of ontbijt, en voor echte “Coffee Lovers” met een barista-demonstratie en koffiecocktails. Grootmoederskoffie Coffee Tour Koffie: 1 kopje koffie – koffiegeschenk € 7/persoon Min. 15 personen

Sportief arrangement Liever wat meer actie? Maak dan je keuze uit onderstaande mogelijkheden. • IJsschaatspiste Finlandia, Driemastenstraat. € 6/persoon voor groepen > 15 personen. Het huren van de schaatsen is in de prijs inbegrepen. Deze optie is alleen mogelijk vanaf half september tot half mei. • Bowling Kentucky, Menenstraat. Vanaf € 18/uur/baan • Skaten in Zumiez, Vlamingstraat. € 8,5/persoon Vergeet niet zelf een skateboard mee te brengen. • Karabijnschieten in De Gouden Bank, Hondschotestraat. € 3/persoon min. 20 pers • Watersport: Vijverhof Wevelgem, Marremstraat 3.

Molen De Grote Macht Een gids leidt je rond in deze imposante stenen stellingmolen, opgericht in 1817 in Moorsele. € 30/gidsbeurt max. 20 pers.

29


PROEVEN & LOGEREN


PROEVEN EN LOGEREN

Proeven in Wevelgem

Logeren in Wevelgem

Wevelgem verwent je met vele fijne restaurants en leuke eetgelegenheden. In deze gids vind je ongetwijfeld een gezellige locatie voor een snelle hap of een uitgebreide maaltijd. Smakelijk eten!

Je wilt er even tussenuit met familie of vrienden? Je bent op zoek naar actie en ontspanning in de regio Wevelgem? Je kunt onze gemeente ten volle beleven als je er bij je bezoek ook blijft overnachten. In deze brochure vind je alvast enkele gezellige mogelijkheden.

Deze handige gidsen vind je terug in alle gemeentelijke diensten of bij de infopunt toerisme: Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem | 056 43 34 00, toerisme@wevelgem.be, www.wevelgem.be

31


© Hendrik Massselis

Infopunt toerisme Vanackerestraat 12 8560 Wevelgem 056 43 34 00 toerisme@wevelgem.be Meer info www.wevelgem.be Verantwoordelijke uitgever Mathieu Desmet, schepen, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem, 0486 02 55 52

Ma: 09u00 - 12u00 Di: 09u00- 12u00 Wo: 09u00 - 12u00 en 13u30 - 18u30 Do: gesloten Vr: 09u00 - 12u00 Met dank aan J-Line: www.j-line.be Cover: Wevelgemse modellen Justine De Jonckheere (Miss België 2011) en Joachim Dejonckheere (Mister België 2001).

Profile for Wevelgem

Toeristische brochure wevelgem 2017  

Toeristische brochure wevelgem 2017  

Advertisement