SUPERO NR 2 2019

Page 1

SUPERO Student- och karriärmagasin Nr 2 2019

Tema: Jobb och Karriär!

Trafikverket

- vi har de bästa tipsen! Arbetsmarknadsdagar - Guide för 2020

TRÄFFA 3

EX-TRAINEES

Sveriges största inredningsbloggare - Så inreder du din studentbostad

Intervju:

Ishtar Touailat

AI och gigekonomin är här för att stanna.


Berghs Berghsutbildar utbildarnågra några avavvärldens världensbästa bästaoch och mest mesteftertraktade eftertraktade kommunikatörer kommunikatörer PåPå Berghs utbildar Berghs utbildarvividig digsom somvill villbli blibäst bäst inom kommunikation.Oavsett Oavsettom omdu duär är inom kommunikation. intresserad design,entreprenörskap, entreprenörskap, intresserad avavdesign, PR, idéskapandeeller ellernågot någotannat annatinnanför innanför PR, idéskapande marknadsföring,såsåhar harvivien enutbildning utbildning marknadsföring, dig. förför dig. Dessutom jobb!9 9avav1010har har Dessutom fårfår dudujobb! jobb inom det områdede deutbildat utbildat jobb inom det område inom senast6 6månader månaderefter efterexamen. examen. sigsig inom senast berghs.seför föratt attläsa läsamer merom om GåGå in in påpå berghs.se våra heltidsutbildningar. våra heltidsutbildningar.

2

berghs.se berghs.se

Visste Visstedu du att att 99 av av 10 10får fårjobb jobb efter efter en en examen examenpå på Berghs? Berghs?


Malin, kronoinspektör

Kronofogdens uppgift är att hjälpa den som inte har fått betalt och vägleda den som ska betala. Det kräver kunskap och handlingskraft. Omtanke och mod. Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. Vi söker dig som har utbildning inom juridik, it eller samhällsvetenskaplig inriktning. www.kronofogden.se/jobbahososs

Foto: Micke Lundström

Jag känner varje dag att det jag gör är viktigt. De som har skulder hos oss är vanliga människor. Det kan vara din granne, din barndomskompis eller en släkting.


ÄR LUMPEN VÄRT NÅT PÅ DITT CV?

Vi är experter på att översätta militära erfarenheter till civila meritvärden. Söker du extrajobb under studietiden eller ett spännande uppdrag efter skolan? Läs mer på: www.militarywork.se/student 4


Innehåll

Tema: Jobb & Karriär!

INNEHÅLL Nummer 1 2019 8 Ledare 12 Nacka vatten och avfall

Här formas en hållbar och fungerande framtid

16 Arbetsmarknadsdagar

Guide 2020

20 Trafikverket

Framtidens samhälle kommer allt närmare

28 Ishtar Touailat

Serieentreprenörens framtidsvisioner

38 Manpower

Lägg grunden för din framtida karriär

44 IFS

Ta makten över din karriär

48 Military Work

Rätt inställning och attityd

56 Studentprofil

Cornelia Sahlin om studier och jobb

61 Vässa ditt personliga brev

Så blir du kallad till intervju

62 Eric Heimer

Utvecklade en succé-app som 18-åring

65 Att tänka på vid en arbetsintervju

7 tips att tänka på innan och under intervjun

66 Studenttips

10 appar som hjälper dig under studietiden

68 Stipendium

Ett sätt att finansiera dina studier

70 NOWO

Varför pensionsspara så tidigt som möjligt?

72 Inredning - Frida Ramstedt

Hur inreder man en studentbostad?

77 Recept

Vegetariskt, snabbt & gott

80 Nästa nummer

5


Redaktion

SUPERO NR 1 2019

VD & Ansvarig utgivare

Redaktör & Art Director

Charlotte Breyer charlotte@wesupero.com

Hanna von Zweigbergk

Skribenter

Fotografer

Annonsavdelning

Monica Rogstadius Hanna von Zweigbergk Marie Wretström

Rickard L. Eriksson Hanna von Zweigbergk Adam Wrafter

073-542 27 11

DU KOMMER ATT BLI NÅGOT STORT! Hälsningar från oss på SUPERO

VD/Ansvarig utgivare Charlotte Breyer

6

Redaktör & Art Director Hanna von Zweigbergk

Fotograf

Rickard L. Eriksson


7


Ledare

Hanna von Zweigbergk, Art Director och Redaktör

DET BLIR BARA BÄTTRE I denna utgåva av Supero får du bland annat följa med oss när vi träffar Ishtar Touailat, serieentreprenör och innovatör. Vill du veta hur Ishtar gick från att jobba på en pizzeria i 14-årsåldern till att bli en av näringslivets mäktigaste kvinnor? Intervjun hittar du på s. 28. Ännu en inspirerande person är vår studentprofil Cornelia Sahlin. Hon studerade Internationell Marknadsföring på Mälardalens högskola och arbetar nu med att stärka relationen mellan studenter och näringslivet. Läs intervjun med Cornelia på s. 56. Vi träffar även tre medarbetare från Trafikverket som är med och planerar, bygger och sköter Sveriges statliga väg- och järnvägsnät. De har alla tre gått Trafikverkets populära traineeprogram och berättar allt om hur det är att börja som trainee hos en av Sveriges attraktivaste arbetsgivare. Läs intervjun med Pernilla, Clara och Tony på s. 20. Förutom motivation och inspiration inför en framtida karriär tipsar vi som vanligt om goda vegetariska recept (s. 77) och ger dig spartips under studietiden (s. 70). Trevlig läsning! /Hanna von Zweigbergk

8


STUDENTER KOLLA HIT! Ett extrajobb under studietiden ger dig den erfarenhet du behöver för att synas i mängden efter examen. Manpower ser till att lägga en god grund för din framtida karriär. Du får tillgång till en personlig konsultchef som letar varierande uppdrag åt dig i linje med din studietakt. Som konsult hos oss har du alltid kollektivavtal och andra förmåner. Vi hjälper dig att bredda ditt CV och nätverk samt erbjuder fri tillgång till vår e-learningsportal.

Skapa ett konto på manpower.se och kom igång!


Robertsfors kommun är en aktiv och utvecklingsinriktad arbetsgivare! Just nu söker vi vikarier inom ett flertal olika yrkesområden.

Läs mer på vår hemsida robertsfors.se 10


VILL DU VARA DEN VIKTIGASTE BYGGSTENEN?

Vi gör byggandet lite enklare!

Vare sig det ska byggas en bro, anläggas en järnväg eller schaktas inför ett husbygge har vi den expertis och det engagemang som gör allt lite enklare. Det har gjort oss till en av Sveriges mest anlitade leverantörer av material och tjänster inom bygg-och anläggningsbranschen. Vill du också bli en del av Swerock-familjen?

Läs mer på swerock.se


SUPERO Promotion | Nacka vatten och avfall

HÄR FORMAS EN HÅLLBAR OCH FUNGERANDE FRAMTID Har du funderat på vilket sätt du vill att ditt jobb ska bidra till att skapa nytta för andra? Högst upp på listan över vad unga karriärister värderar hos en framtida arbetsgivare står intressanta och utmanande arbetsuppgifter, goda utvecklingsmöjligheter och att organisationen har värderingar som överensstämmer med ens egna. När bristen på kompetens inom olika yrkesgrupper ökar, ökar även kraven på arbetsgivare. Text & foto: Hanna von Zweigbergk

B

risten på kompetens inom diverse yrkesgrupper gör att det nu blir allt lättare att ställa krav på sin arbetsgivare utifrån vad man har för värderingar och ambitioner i sitt yrkesliv. Supero träffar två medarbetare på Nacka vatten och avfall som berättar om hur kompetensbristen i vattenoch avfallsbranschen speglar sig i deras dagliga arbete. Hur kan det relativt unga bolaget fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare för framtida arbetstagare? Det korta svaret är att medarbetare på Nacka vatten och avfall får möjlighet att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor som gör stor inverkan på samhället. Här kan du jobba i en bransch som dagligen tar sig an framtidens utmaningar för att skapa ett tryggt, välmående och hållbart samhälle.

12

För visst är det svårt att tänka sig ett samhälle utan ett fungerande vatten- och avloppssystem eller ett samhälle som saknar avfallshantering? En som har koll på hur framtiden ser ut inom båda dessa områden är miljöingenjören Emma Holmlund, som har arbetat inom dessa områden på Nacka vatten och avfall. Emma blev tidigt intresserad av att hitta nya hållbara system för avfallshantering. När hon jobbade med ett jordbruksprojekt i Västafrika insåg hon att hennes intresse för miljö var större än något annat. Hon funderade på hur vi i västvärlden kör omkring med avfall hit och dit, vilket i det stora hela känns väldigt ohållbart. — Jag frågade mig själv: ”Tänk om man kunde transportera allt samtidigt under mark i rör på samma sätt som när man spolar i toaletten?” och förstod senare att det redan fanns ett sådant

system. Inte via toaletten utan via vacuumledningar som är kopplade till bostäderna. Tanken hängde kvar hos Emma när hon valde utbildning. Det blev Ekoteknikprogrammet på Mittuniversitetet som lockade mest. Via utbildningen lärde hon sig vikten av resurshushållning samt hur teknik och smarta system kan bidra till hållbar samhällsutveckling och förbättrad miljö. — Mitt examensarbete handlade om resurseffektivitet med fokus på sopsugsanläggningar och det smarta i att transportera avfall i ledningar under marken istället för att lastbilar ska åka runt och hämta avfallet. Första gången Emma kom i kontakt med Nacka Vatten och Avfall var när hon arbetade som konsult. Trots att kunderna bestod av många kommuner och myndigheter kände hon att hon lockades av att jobba på en kommunal verksamhet.


SUPERO Promotion | Nacka vatten och avfall — Här får man jobba nära medborgarna på ett helt annat sätt. Man får vara med och påverka och ser snabbt resultatet av sitt arbete. Idag jobbar Emma som VA-ingenjör på Vattenavdelningen, med uppströmsarbete. Ett av hennes uppdrag är att förebygga och minska mängden fett och andra utsläpp i ledningsnätet. Ett spännande uppdrag som berör alla delar i bolaget. — Det är ett uppdrag som delvis rör avfallsområdet och delvis vatten och avlopp. Vatten var något som länge hade intresserat mig men som jag inte hade haft möjlighet att utforska innan. Jag började på Avfallsavdelningen men fick sedan chansen att vidareutbilda mig inom ett annat område. Eftersom det är en brist på kompetens inom branschen får Nacka Vatten och Avfall hitta nya kompetenser på andra sätt än genom den traditionella nyrekryteringen. — Vi får såklart kolla på möjligheterna att ta in personer som kanske inte riktigt har den utbildningen vi söker, men som har drivet och personligheten som vi söker. Vi försöker anställa personer med erfarenhet, men också skapa tjänster som är anpassade till nyutexaminerade där man kan växa in i sin roll. NY HANDLEDARSATSNING Ganska nyligen började Nacka vatten och avfall med ett nytt handledarprogram som ska hjälpa anställda in i sin nya roll. Genom att redan från start få stöd i hur man arbetar på rätt sätt kan nyanställda känna sig trygga i sitt arbete på ett helt annat sätt.

utbildad civilingenjör med inriktning på kemi, — Mitt arbete innebär egentligen att man leder avfallsarbetet utifrån det kommunala insamlingsansvaret. Det handlar inte så mycket om kemi, men i min utbildning har jag lärt mig hur man tar fram rapporter, analyserar problem och åtgärdar problem på ett tydligt sätt. Med en årsbudget på ungefär 85 miljoner kronor har Jan ett stort ansvar för att hans avdelning ska jobba på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt. Samtidigt som budgeten självklart är en stor fråga går det inte att missta vad det är som genomsyrar hela bolaget. — En drivande faktor hos alla medarbetare på Nacka vatten och avfall är miljön och att hitta lösningar som gör framtiden både bättre och säkrare. — Avfallsområdet är spännande att arbeta inom. Det handlar om politik, teknik, miljö, kundkrav och framåtsträvande utveckling. Jag har aldrig sett något behov av att lyfta medvetandet hos våra medarbetare över hur viktigt det är att jobba med t.ex. miljö- eller hållbarhetsfrågor. Det är därför man söker sig hit. SYSTEMFÖRVALTARE, VA-INGENJÖRER OCH KOMMUNIKATÖRER I NÄRA SAMARBETE Nacka vatten och avfall efterfrågar kompetenser inom en rad olika yrkesområden. Vilka kunskaper som krävs för att driva verksamheten framåt skiljer sig åt enormt. Den gemensamma näm-

naren är att alla medarbetare har ett intresse av teknik och samhällsutveckling. På frågan om vilka sorters personer Nacka vatten och avfall ser som attraktiva medarbetare svarar Jan att ambitionen är det viktigaste. Självklart är kompetens också en viktig del, men viljan att åstadkomma något och att driva saker framåt är större. Inom avfallsområdet finns många möjligheter att påverka både på kort och lång sikt. — Avfallsavdelningen består av allt från ingenjörer till kommunikatörer och personer som har kunskap inom IT. Det är det som gör avfallsområdet så pass intressant enligt mig, att det är ett mångfacetterat område. Jan berättar entusiastisk om vilka frågor som han och hans medarbetare på Nacka vatten och avfall brinner för att jobba med. Det är allt från hur Nacka-medborgarna sorterar och hur man kan minska avfallsmängderna till hur man kan öka användningen av återbruk. Mycket har med kommunikation och beteendeförändring att göra, men det är också en hel del tekniska delar som måste lösas. — Det är så många olika kompetenser som ryms inom ett område och vi arbetar väldigt nära varandra. I min lilla avdelning är spektrumet brett och arbetet blir väldigt dynamiskt. Det är det som gör det så roligt att jobba hos oss, avslutar Jan med ett övertygande leende.

Genom programmet får den nyanställde en handledare som personen kan vända sig till om det uppstår några frågor. Handledaren har även avsatt tid för den nyanställde och kan visa från grunden hur det är att jobba hos Nacka vatten och avfall. — Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi tar hand om de som börjar här, oavsett om man är nyexaminerad eller inte. Man behöver såklart ställa både höga och låga frågor när man kommer in som ny. Hur alla system fungerar, vilka förkortningar vi använder oss av och bli upplyst om olika projekt som är viktiga att ta del av. — Men det är också viktigt att man kommer in socialt och att man trivs på jobbet. Handledaren ser till att du alltid har någon som du kan äta lunch med exempelvis. SAMHÄLLSUTVECKLING SOM LOCKAR FRAMTIDA MEDARBETARE En som verkligen vet vad det innebär att jobba med frågor som påverkar människor är Jan Setréus, avdelningschefchef för avfall Han är

"En drivande faktor är miljön och att hitta lösningar som gör framtiden både bättre och säkrare"

13


Hos Kadesjös är det högt i tak! Vill du också jobba i ett kreativt gäng? Sedan starten 1945 är vi ett heltäckande konsultföretag inom Bygg- och VVSprojektering och idag är vi marknadsledande inom vår bransch i Mälardalen. Vår styrka är våra drygt 60 medarbetare med varierande ålder och bakgrund som arbetar tillsammans i kontorshuset Vråken i Västerås. Vi söker ständigt nya medarbetare, både inom Bygg- och VVS. Hos oss får du en trivsam och utvecklande arbetsmiljö samtidigt som du utmanas i spännande projekt både inom och utom landet. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Våra uppdrag spänner runt hela världen.

14

www.kadesjos.se


15


Arbetsmarknadsdagar 2020 Missa inte årets arbetsmarknadsdagar – kanske är det här du möter din framtida arbetsgivare!

JURISTDAGARNA, STOCKHOLM Nordens största arbetsmarknadsmässa för blivande jurister. Över 3000 studenter väntas komma för att träffa över 100 utställare. Oavsett vilket område du är intresserad av är det här en dag för dig! Här träffar du allt ifrån de största affärsjuridiska byråerna till de små ideella organisationerna. Juristdagarna.se JIA-DAGARNA, LUND Tre dagar med föredrag och events avslutas med en arbetsmarknadsmässa där du som student får möjlighet att knyta kontakter med potentiella arbetsgivare. Bland årets utställare hittar du byråer, myndigheter, revision- och frivilligorganisationer. Jiadagarna.se GADDEN, GÖTEBORG Handelshögskolans arbetsmarknadsdagar riktar sig till ekonomer, jurister, logistiker och miljövetare. Drygt 100 utställare kommer till årets mässa – bara för att träffa dig som student! Dessutom arrangeras spännande föreläsningar och kontaktsamtal där du får möjlighet att presentera dig för intressanta företag. Gadden.com UTNARM, UPPSALA Karriärsmässa för teknolog- och naturvetarstudenter. Redan den 30:e oktober inleds eventveckorna som sedan avslutas med en intensiv mässdag där studenter träffar företag och organisationer från flera olika branscher. Här har du möjlighet att finna inspiration, motivation och värdefulla kontakter inför framtiden. Utnarm.utn.se DATE-IT, GÖTEBORG Nischad mässa för data-, elektro- och IT-teknologer. Veckan innan DatE-IT kallas Speakers Week och ger företag möjlighet att presentera sig för intresserade studenter. Det är en stor fördel även för dig som student eftersom du redan på förhand får en bild av de företag du är intresserad av. Du kan också skicka in ditt CV redan innan mässan och hoppas på att du är en av dem som företagen vill intervjua! Date-it.se 16

E-DAY, HUDDINGE Södertörns Förenade Ekonomer arrangerar årligen en mässa där du som ekonomistudent ges ett unikt tillfälle att träffa framtida arbetsgivare. Utöver möjligheten att nätverka med näringslivet erbjuder mässan också föreläsningar som ger dig som student ett försprång. Sofre.se/e-day

KONTAKTIA, GÄVLE Kontaktia är Gävleekonomernas viktigaste dag. Här får såväl studenter som företag chansen att mingla, knyta viktiga kontakter och förhoppningsvis lägga grunden till framtida anställningar. Kontaktia.se

ARKAD, LUND Arkad är den största arbetsmarknadsmässan i södra Sverige. Hit kommer över 150 företag och organisationer för att träffa runt 10 000 studenter. Under uppstartsveckan kommer du som student att kunna ta del av ett antal events – allt för att förbereda dig på de två mässdagarna. Arkad.tlth.se

ZMART, GÖTEBORG ZMART-dagen riktar sig till studenter i maskinteknik, automation och mekatronik och äger rum på Chalmers tekniska högskola. Hela veckan innan Zmart-dagen besöker företag högskolan och presenterar sig genom att hålla föredrag. Nytt för i år är att företagen också erbjuds att hålla events på kvällstid. Zmart-dagen.se

VARM, GÖTEBORG V-teknologsektionen och AE-sektionens årliga arbetsmarknadsmässa på Chalmers tekniska högskola ger studenter möjlighet att träffa företag inom byggnadssektorn. Eventveckan som föregår mässan ger företag och studenter ytterligare möjligheter att knyta kontakter. Under mässan erbjuds kontaktsamtal – förutsättningslösa samtal mellan studenter och företagens representanter. Varm-massan.se THS ARMADA, STOCKHOLM Skandinaviens största arbetsmarknadsmässa äger rum på Kungliga tekniska högskolan och årets upplaga väntas locka över 12 000 studenter. Drygt 300 studenter är involverade i arbetet med mässan – allt för att överträffa såväl utställares som studenters förväntningar. Armada.nu KARRIÄRUM – HI WORK, JÖNKÖPING Jönköpings tekniska högskola arrangerar årligen Karriärum – HI WORK som en del av sin ambition att förmedla kontakter mellan studenter och näringsliv. Som student erbjuds du här en chans att hitta företag för olika typer av samarbeten, t. ex. examensarbeten eller projekt där du får möjlighet att praktisera dina kunskaper. Ju.se/karriarum

JURISTMÄSSAN, ÖREBRO Juristmässan vänder sig till jurist- och rättsvetarstudenter och planeras i år vara större än någonsin. Mässan erbjuder stor variation av utställare i form av advokatbyråer, myndigheter, nationella och internationella organisationer samt föreningar och fackförbund. Juristmassan.se FUTURUM, GÄVLE Futurum är Gefleteknologernas årliga arbetsmarknadsdag för alla som studerar inom Akademin för teknik och miljö. Här kan du som student träffa tjugotalet utställare och knyta kontakter inför ditt framtida arbetsliv. Gefleteknologerna.se/futurum/ LINK, LINKÖPING LINK-dagarna pågår i två veckor och höjdpunkten är förstås den avslutande arbetsmarknadsmässan. På mässan finns möjlighet att skapa kontakter med över 60 utställare och studentföreningar inom data och IT. Under mässdagen erbjuds kontaktsamtal där du under 30 minuter får möjlighet att presentera dig för en representant för det företag du är intresserad av – men glöm inte att ansöka innan mässan! Linkdagarna.se


Nu med ännu fler studentrabatter exklusivt i WeSupero-appen! Gäller på samtliga Sushi Yama vid uppvisande av giltigt student-/kårkort så länge inget annat aviseras. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 17


Fatta ett smart beslut! Bli studentmedlem i Fackförbundet ST. Vi är det största fackförbundet för de som jobbar på statligt uppdrag och med ansvar för samhällsbärande infrastruktur. Vi är experter på staten och kan hjälpa dig att landa rätt i arbetslivet, när det väl är dags för det. Som studentmedlem i Fackförbundet ST får du tillgång till gratis karriärtjänster. fackligt stöd, insikt i hur det är att jobba på statligt uppdrag och förmånliga rabatter på till exempel försäkringar.

Medlemskapet är helt gratis! Läs mer: st.org/student Bli medlem här:

18


Din arbetsdag. Sveriges morgondag.

På Regeringskansliet jobbar vi för att regeringen ska kunna styra Sverige och förverkliga sin politik. Det innebär inte bara att vi analyserar olika frågor, utformar lagar, styr myndigheterna och tar fram underlag till olika beslut. Det innebär också att du som arbetar här faktiskt ser till att samhället fungerar i praktiken. Långt ifrån alla som jobbar hos oss är politiker, tvärtom! Bara 200 av våra 4 600 medarbetare är politisk tillsatta. Oavsett vilken bakgrund du har så är den viktigaste egenskapen att du är engagerad och samhällsintresserad. Regeringskansliet består av 10 departement som alla har olika ansvars­ områden och rymmer en mängd olika roller. De flesta av oss är statsvetare, ekonomer eller jurister – men här finns också IT-arkitekter och kommunikatörer. Vilken roll du än har hos oss är du i händelsernas centrum och bidrar till att Sverige utvecklas, varje dag. På vår LinkedIn-sida och www.regeringen.se/jobb kan du läsa mer om hur en jobbvardag hos oss kan se ut.

Följ oss på LinkedIn På vår nya LinkedIn-sida kan du bland annat testa hur det skulle vara att arbeta hos oss! Testet beskriver olika scenarier som du kan ställas inför om du arbetar i Regeringskansliet. Vad svarar du – och tror du att Regeringskansliet skulle passa dig?

Din arbetsdag. Sveriges morgondag. GÖR

ET!

TEST

Du + Regeringskansliet = sant?

Via QR-koden hittar du vår nya LinkedIn-sida – välkommen!

www.regeringen.se/jobb 19


FRAMTIDENS SAMHÄLLE KOMMER ALLT NÄRMARE I en nära framtid kommer vi bli allt mer beroende av teknik och digitala lösningar. Hur denna digitalisering kommer att påverka samhället är en högst aktuell fråga för medarbetare på Trafikverket. Människor ska kunna ta sig till varandra och varor ska komma fram på ett smidigt och hållbart sätt. För att klara av dagens och framtidens utmaningar behöver Trafikverket några av Sveriges skarpaste och mest lösningsorienterade medarbetare. Text: Hanna von Zweigbergk Foto: Rickard L. Eriksson

20


SUPERO Promotion | Trafikverket

V

ia Trafikverkets traineeprogram får nyutexaminerade möjligheten att lära sig allt om de utmaningar som finns kopplat till Sveriges transportsystem. Trafikverket ansvarar för hela det statliga väg- och järnvägsnätet vilket innebär att framtidens samhälle påverkas av hur Trafikverket planerar, bygger och underhåller våra vägar och järnvägar. De utmaningar som Trafikverket nu står inför rör hela samhället och får enorma konsekvenser om arbetet inte görs på rätt sätt. En som har stor inblick i hela verksamheten och som har klättrat i organisationen är Pernilla Ngo Magnusson, enhetschef inom Investering. Pernilla började som trainee på Trafikverket redan 2011 och har sedan dess arbetat med ett flertal projekt där hon har fått inblick i hur komplext och spännande Trafikverkets uppdrag är. Efter sin ingenjörsexamen arbetade Pernilla som konsult på ett teknikkonsultföretag med bland annat Trafikverket som beställare. Hon var precis i starten av sin karriär och trivdes med sitt nya jobb. Därför var hon lite tveksam när hennes mentor rekommenderade henne att söka in till Trafikverkets traineeprogram. Hon skickade in en ansökan i sista sekund och blev en av de som fick komma in på en intervju. Väl där såg hon vilka enorma möjligheter det fanns för henne på Trafikverket och när hon blev erbjuden en plats tog hon direkt chansen. — Det var spännande att se hur det var att jobba på beställarsidan istället för på konsultsidan, som jag var van vid. Det är två helt olika sidor. Som konsult får du vara med i utredningen men du får inte fatta beslut eller styra inriktningen på projekten. Under Pernillas traineeperiod fick hon möjligheten att ingående utforska flera verksamhetsområden inom myndigheten. Samtidigt var hon involverad i projekt på området Investering där hon var anställd. — Jag hade en väldigt lyhörd chef som gjorde att jag fick möjligheter att arbeta med uppdrag ute hos entreprenörer, men också på bland annat Näringsdepartementet. Under en period fick jag dessutom följa arbetet i högsta ledningsgruppen för att lära mig mer om verksamheten utifrån ett ledarskapsperspektiv. Det hjälpte mig att se hur allt hängde ihop. Den helhetsbild jag fick under min traineeperiod har rustat mig för flera av de roller som jag haft på Trafikverket sedan dess. Idag förstår jag bredden av verksamheten och hur alla dess delar är viktiga för att nå Trafikverkets visioner och mål.

I ETT TIDIGT SKEDE fick Pernilla ett eget projekt att driva. Målsättningen var att få praktisk erfarenhet av alla moment som ingår i projektledning samtidigt som hon hade något att arbeta med i ”mellanperioderna”. Det vill säga de perioder som hon inte befann sig ute på uppdrag i verksamheten eller medverkade i andra projekt. — Jag hade en väldigt tät dialog med min chef där vi tillsammans bestämde vilka områden jag ville lära mig mer om. Det var väldigt viktigt för mig och min chef att allt som ingick i traineeperioden skulle bidra till min personliga utveckling och inom rollen som projektledare. — Traineeperioden bidrog till många utvecklingsmöjligheter för mig och jag kunde bygga upp ett otroligt kontaktnät. Jag fick en jättebra start här på Trafikverket men det är självklart upp till dig själv också. Vilket driv och

vilken initiativförmåga du har spelar stor roll. Som trainee får du själv vara med och påverka många delar i programmet. PERNILLA MEDVERKADE under sin traineeperiod i ett flertal EU-projekt som betydde att hon åkte ner till Bryssel titt som tätt. Vad hon inte visste då var att hon skulle få fortsätta arbeta med olika EU-projekt när hennes traineeperiod var avslutad. — Jag hade aldrig tänkt att jag skulle jobba med internationella frågor när jag började som trainee. När traineeperioden var slut fick jag en skräddarsydd tjänst där jag arbetade halvtid som projektledare på enheten för Investering och halvtid inom EU-projekten. Det visar på vilka möjligheter Trafikverket ser i sina medarbetare. De gav mig en chans att fortsätta arbeta med något som jag hade stött på som trainee. Efter ungefär två år hamnade hon i ett läge 21


SUPERO Promotion | Trafikverket

där det var var svårt rent logistiskt sett att arbeta med både internationella och regionala projekt. Som tur var gick en av chefsstrategerna i pension vilket lämnade plats åt Pernilla att gå över till heltid på ett av de större EU-projekten. — Tillsammans med åtta andra länder arbetade vi med Gröna korridorer i Europa. Projektet handlade om effektiva godstransporter vilket var ett riktigt spännande och roligt projekt. Många av de godstransporter som sker idag är gränsöverskridande och för Sverige, som är beroende av export, är det otroligt viktiga frågor som tas upp. Idag är hon tillbaka på enheten för Investering som enhetschef där hon stöttar och leder enhetens projektledare och projektingenjörer.

— I början hade jag inte tänkt stanna särskilt länge på Trafikverket, man är ny i karriären och det kan vara bra att testa olika vägar. Jag insåg snabbt att Trafikverket hade så mycket av det som man behöver för att utvecklas, både yrkesoch karriärmässigt. — Här får vi vara med och driva samhällsutveckling och påverka både dagens och framtidens samhälle. Samtidigt får jag i min roll jobba med människor genom att lyfta dem, utmana dem och se dem växa. Det är en sak som verkligen driver mig framåt. EN SOM KAN BERÄTTA MER om Trafikverkets nuvarande traineeprogram är Clara Pedersen Bergli, utredare inom verksam

hetsområdet underhåll. Hon sommarjobbade på Trafikverket under sin studietid och började sin karriär på myndigheten som trainee för nästan två år sedan. — Jag lockades av möjligheten att jobba med något som var brett. Det finns så många spännande projekt och möjligheter på Trafikverket. Du får också arbeta med frågor som är viktiga på riktigt. — Som trainee fick du en anställning och du visste vilken tjänst du skulle få efter din traineeperiod. Det var väldigt viktigt för mig, att inte bara hoppa runt en massa. Jag visste var jag hörde hemma. Clara berättar att de som gick traineeprogrammet hade en gemensam vecka i månaden där de tillsammans åkte ut på studiebesök i verksamheten. Alla hade sedan olika upplägg beroende på vilken del i organisationen man hörde till. — Jag och min chef kom överens om att det var viktigt med mycket praktik för min del. Det är inte alla som får den möjligheten så jag passade på att praktisera på så många områden jag kunde.

”Här får vi vara med och driva samhällsutveckling och påverka både dagens och framtidens samhälle” 22

HON BÖRJADE SIN PRAKTIK på nationell planering där planen för transportsystemet 2018-2029 sätts upp. Ett steg ner är den regionala planeringen där åtgärder för Stockholms-området planeras. Efter detta fick hon se hur byggnationen gick till på Förbifart Stockholm. Hon avslutade sin praktik på underhåll där det handlar om underhållsarbete på befintliga vägar och anläggningar. — På praktiken fick jag möjlighet att se hela kedjan - från planeringsstadiet till utförande


och till sist underhåll. Det hjälpte mig att förstå att varje del i vårt arbete är viktig för att helheten ska bli bra. Det stämmer verkligen att vi tillsammans gör Sverige närmare. Hon har sedan sin traineeperiod arbetat med både stora och små projekt som berör området underhåll. Det senaste halvåret har hon dessutom fått prova på projektledarrollen. Som projektledare för underhållet på trafiksäkerhetskamerorna i hela landet. — Mitt jobb är att se till att kamerorna fungerar och att de lagas om vi hittar något fel. Om de inte fungerar är det mitt jobb att se till att de gör det. Det är så tydligt kopplat till trafiksäkerhet som är en viktig fråga. Idag finns ungefär 1800 trafiksäkerhetskameror uppsatta längs de statliga vägarna i Sverige. Att se till att dessa fungerar som de ska är ett arbete som räddar många liv. — Självklart känns det som en stor utmaning att ta sig an. När jag jobbar med större projekt som dessutom är avgörande för andra inser jag att det vi arbetar med verkligen påverkar människors liv. SOM UTREDARE OCH PROJEKTLEDARE har Clara fått uppleva en annan utmaning. Nämligen avståndet mellan sina medarbetare. Trafikverket har sitt huvudkontor i Borlänge och sammanlagt finns 25 olika kontor fördelade i sex regioner. — Jag samarbetar med många medarbetare som sitter i andra städer. Det är lite av en utmaning men oftast är det inga problem. Dagens digitalisering gör det möjligt för oss att kommunicera på olika sätt. Det blir många skype-möten, säger hon och avslutar med ett leende. En av de som Clara gick traineeprogrammet tillsammans med är Tony Börjesson, kommunikatör på en avdelning som jobbar med nationell extern kommunikation. När han berättar om sina erfarenheter och karriärval märks det tydligt att han är stolt över sitt yrke. — I grunden är jag utbildad statsvetare och kommunikatör, så jag har en dubbel kandidatexamen och en master inom kommunikation. Under studietiden arbetade jag extra som Copy Manager och fick även uppdraget att representera Göteborgs universitet som studentambassadör i olika sammanhang runt om i landet. TONY BLEV REKOMMENDERAD att läsa på om olika traineeprogram för att få information om vilka vägar det fanns att gå efter studierna. — Jag hade hört att det var en väldigt bra ingång till arbetslivet och att man fick möjlighet att lära sig mycket under en kort tid. Det visade sig stämma väldigt bra.

”Jag gillar att arbeta med frågor som är viktiga på riktigt” Han fastnade för Trafikverkets populära upplägg som för första gången erbjöd en traineeplats inom just kommunikation.

fördelar med att börja sin karriär som trainee berättar han entusiastiskt om vad hans första tid på Trafikverket gav honom.

— För mig var själva tjänsten avgörande. Att kunna jobba med kommunikation i ett sammanhang som präglas av viktiga beslut, politisk och medial närvaro och som är beroende av allmänhetens förtroende. Det kändes inspirerande att beskriva och förmedla samhällsnyttan och att vara en länk mellan politik och allmänheten. Ser man utifrån min utbildningsbakgrund är det är en perfekt kombination.

— En otroligt lärorik och rolig start på arbetslivet! Som trainee fick jag nya insikter om hur grundläggande transportsystemet är för samhällsutvecklingen och vilka möjligheter som finns inför framtiden. En fördel som trainee är att man får träffa otroligt många trevliga och kompetenta människor, både på Trafikverket och inom branschen. Dessutom lär man känna många nya vänner under året, inte minst i ens eget trainee-gäng, säger Tony med ett leende.

— Jag minns också att jag imponerades av att Trafikverket var en av få stora organisationer som tog in en trainee inom kommunikation. UPPLÄGGET BESTÄMMER TRAINEEN själv tillsammans med sin chef så att det blir anpassat utifrån ens intressen och kompetens. För Tonys del arbetade han halva tiden på kommunikationsavdelningen och halva tiden var han ute på praktik och studiebesök. — Det gjorde att jag fick möjlighet att se många delar i verksamheten. Att lära sig på djupet om alla olika regioner och verksamhetsområden. Det är uppenbart att Tony trivdes på sin nya arbetsplats och snabbt såg nyttan i det han arbetade med. När han får frågan om det finns

— Att få chansen att djupdyka i hur väg- och järnvägssystemen är uppbyggda, och se hur en så pass stor organisation styrs och hur de olika verksamhetsområdena fungerar och hänger ihop. Alla olika delar är beroende av varandra för att helheten ska fungera – och de ser till att vi har ett hållbart transportsystem som gör Sverige närmare. Både för personer och varor. Men det blev också tydligt hur viktigt samarbetet med andra aktörer är för att utvecklingen ska fortsätta. I SLUTET AV TONYS TRAINEEPERIOD valde han, som många andra, att åka på utlandspraktik. Sex veckor spenderades på Sveriges EU-representation i Bryssel där han fick lära sig hur EU:s transportpolitik förhandlas 23


SUPERO Promotion | Trafikverket

24


SUPERO Promotion | Trafikverket och hur kommunikationsarbetet och samspelet med media fungerar på plats. — Det gav mig en unik inblick i hur EU:s beslutsprocess fungerar och hur Sverige är med och påverkar det som bestäms i Bryssel. En grym erfarenhet av internationellt arbete och det var också kul att se vilken stark ställning Sverige har inom EU när det gäller t.ex. trafiksäkerhet och hållbarhet. — Jag fick också en ökad förståelse för hur betydelsefullt det är att EU:s medlemsländer samarbetar inom transportfrågor, vilket starkt inflytande det har på nationell lagstiftning. Frågor som Trafikverket ofta berörs av i slutändan. Betydelsen blev tydlig av att vi, i rollen som expertmyndighet, är med och bidrar med fakta, kunskap och kompetens i frågor som förhandlas i Bryssel. INSKOLAD I KOMMUNIKATÖRSROLLEN satte sig Tony snabbt in i sitt uppdrag på Trafikverket. Han började på avdelningen för kund- och leverantörskommunikation. I praktiken innebar det att han arbetade med extern kommunikation ut mot allmänheten och näringslivet. — Det ryms en hel del. Vi jobbar mot flera stora målgrupper, det är bland annat tågresenärer och trafikanter, men även järnvägsbranschen och leverantörer. Jag jobbar en hel del med utvecklingen av trafikinformation till tågresenärer, omvärldsanalys, och är även med i ett robotiseringsprojekt.

Läs mer om Trafikverkets traineeprogram på trafikverket.se/trainee — Det finns så otroligt många möjligheter att antingen byta spår eller fortsätta växa i din befintliga roll. Du har alltid nytta av din tidigare erfarenhet på Trafikverket och kan använda den inom andra verksamhetsområden i organisationen.

— Tidigare i år fick jag också möjligheten att vara med och projektleda en informationskampanj om sommarens underhållsarbeten på järnvägen – där vi berättade om den stora upprustning som nu sker och att insatserna görs på de ställen som ger störst effekt i hela systemet.

DE UTMANINGAR SOM TRAFIKVERKET har framför sig är stora och det krävs en viss mentalitet för att vara med och driva de viktiga frågor som myndigheten jobbar med. När vi diskuterar de största utmaningarna år 2020 nämner Tony kompetensförsörjning, men lyfter också trafikinformationen till tågresenärer som ett prioriterat område.

Som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom offentlig sektor och med över 150 olika yrken erbjuder Trafikverket många möjligheter att både utvecklas i sin yrkesroll och klättra på karriärstegen.

— När tågförseningar uppstår är det viktigt att snabbt kunna få användbar trafikinformation för att kunna använda sin tid på bästa sätt. Detta jobbar vi stenhårt med att förbättra, och det finns en del kvar att göra. Men många viktiga projekt

är redan igång för att digitalisera och effektivisera trafikinformationen. Vi har också sett hittills under 2019 att nöjdheten med trafikinformationen vid förseningar har ökat hos resenärer. — Det händer just nu väldigt mycket vilket gör att det varje dag är spännande att komma till jobbet. Trafikverket är med och leder omställningen av transportsystemet, det handlar om exempelvis fossilfria transporter och ett digitaliserat transportsystem. Vi pratar elvägar och ett uppkopplat underhållsarbete på Sveriges järnvägar, till exempel. Och allt handlar såklart om att skapa ökad tillgänglighet inom ramen för ett hållbart transportsystem. Något som är både intressant och meningsfullt eftersom det skapar samhällsnytta. Vi lägger grunden för samhällsutveckling och ger bättre möjligheter att bo, studera och arbeta i hela vårt avlånga land. Trots att Tony är relativt ny i sin roll som kommunikatör på Trafikverket har han snabbt blivit varm i kläderna. Det märks att han brinner för de frågor som han arbetar med. — När du jobbar på Trafikverket får du stort eget ansvar och känner en meningsfullhet i ditt jobb. Jag har väldigt varierande arbetsuppgifter och får möjlighet att själv planera mitt arbete i stor utsträckning – vilket är bra för min personliga utveckling.

”Här finns engagerade och kompetenta kollegor samt ett öppet arbetsklimat"

— Här finns också engagerade och kompetenta kollegor samt ett öppet arbetsklimat – det är häftigt att det finns så otroligt mycket kunskap inom en och samma organisation. Alla är väldigt hjälpsamma och ser till att vi kommer framåt tillsammans, avslutar han med stolthet. 25


”Han ringer hela tiden och vill att jag ska komma tillbaka. Jag vet inte hur jag ska orka stå emot.” ”Det hände en grej som jag aldrig trodde skulle hända mig.” ”Varför fattar han inte att det gör ont?” ”Jag tror att min syster har varit med om ett övergrepp.” ”Jag vet inte riktigt om det är våld, men jag mår inte bra. Ska det vara såhär?” ”Jag är så rädd.”

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som upplevt hot, våld eller sexuella övergrepp. Du kan välja att vara anonym och det kostar ingenting att ringa. Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och 26 Akademiska sjukhuset på regeringens uppdrag.

www.kvinnofridslinjen.se


SUPERO Promotion | Berghs School of Communication

Snart

eller

TANDLÄKARE TANDHYGIENIST

?

Grattis! Du har valt ett yrke där du kommer kunna göra stor skillnad för folkhälsan i Sverige. Som student har du redan skaffat dig grundläggande kunskaper inom ditt blivande yrke, men vi tror att de närmaste åren är avgörande för din utveckling som tandläkare eller tandhygienist.

Utvecklas med oss

Vi har en stor bredd av allmäntandvårdskliniker och ett brett behandlingspanorama. Vi erbjuder vård inom samtliga specialiteter, och via fysiska och digitala konsultationer och terapimöten sprids kunskap genom hela organisationen.

Välkommen att söka jobb hos oss! @jobbahosfolktandvarden

folktandvårdenöstergötland.se/jobb

Vi erbjuder:

Tandläkare:

Tandhygienist:

• • •

• • •

• • •

Gemensamt introduktionsår Individuell handledning Verksamhetsförlagd kompetensutveckling (nytt koncept för 2019) Kurser i egen regi, i samarbete med Region Örebro län och Region Jönköpings län

Nischutbildning Meriteringstjänstgöring ST-utbildning

Resurskompetens Arbete på specialistklinik Undervisning

27


SUPERO | Ishtar Touailat

“Du tillhör inte framtiden om du inte är värderingsdriven och hållbar.” Ishtar Touailat har uppmärksammats för både sitt entreprenörskap och ledarskap. Som Innovationschef på Nordens största IT-bolag Tieto har Ishtar lett ett stort förändringsarbete inom AI, tech och jämställdhet. Nu vill hon ge tillbaka till samhället med det nya bolaget Futuristas.

Text: Hanna von Zweigbergk Foto: Rickard L. Eriksson

H

on drivs av att skapa förändring för kvinnor i hela världen. Hon har fått utmärkelserna Årets IT-kvinna, Framtidens kvinnliga ledare, Supertalang och Innovationsängel - för att nämna några. Supero träffar Ishtar för att ta reda på: Hur blev sociologen från Eskilstuna en av näringslivets mäktigaste kvinnor? Jag har tillslut lyckas hitta en dag som passar in i Ishtars välfyllda schema. Hennes kalender rymmer massor av spännande projekt, möten, föreläsningar och event. Jag träffar fotografen utanför hennes lägenhet i centrala Stockholm och när vi går in på gården innanför porten ser vi en vinkande kvinna i ett av fönstrena. Ishtar öppnar dörren till sin lägenhet och vi möts av ett stilrent, men ändå väldigt varmt hem. — Jag har lagt ner min själ i det här hemmet jag är broke tack vare den här lägenheten, säger hon med ett skratt. Det tar inte lång tid förrän jag märker av den otroliga drivkraft och energi som Ishtar utstrå28

lar. Hon är snabb på pucken och börjar direkt berätta om sina framtidsvisioner samtidigt som hon frågor om vi vill ha något att dricka. Vi sätter oss ner och jag försöker backa bandet för att få svar på hur Ishtar blev den framgångsrika kvinna hon är idag. DEN TUFFA UPPVÄXTEN FORMADE ISHTAR För nästan två år sedan valde Ishtar att berätta om sin uppväxt och om de tuffa åren som på ett sätt lade grunden till den självsäkra och starka kvinna hon är idag. Hon flyttade hemifrån redan när hon var 14 år och har sedan dess insett värdet i hårt arbete och en stark framtidstro. Men vi ska inte gå in alltför djupt i denna del av Ishtars liv. Hennes karriär är mer än den uppväxt hon hade. Långt innan hon blev entreprenör och innovationschef på ett storbolag ville hon bli läkare. Drömmen var att jobba med Läkare utan gränser i länder som är utsatta och i krissituationer. Hon insåg att det skulle bli ett problem eftersom hon har fobi för blod.

— Det var då jag kom på att jag istället kan utbilda mig till sociolog, för att kunna forska och jobba i utsatta länder. Hon volontärarbetade som flyktingsamordnare på Röda Korset i kombination med studierna. Där lärde hon sig hur viktigt det är att flyktingar får en chans att integreras i det svenska samhället. — Jag fick jättemycket insikter i hela deras resa. Från de krigsdrabbade områden de lämnade bakom sig till vilka utmaningar de hade när de kom till Sverige. Mitt intresse för att hjälpa människor växte när jag fick höra deras berättelser. PROBLEMET MED AKADEMIN Sista året på högskolan, i samma veva som hon skulle skriva sitt exjobb, stötte hon på ett problem i den Svenska universitetsvärlden. Interaktionen mellan näringsliv och studentliv var bristfällig och majoriteten av de studenter som skulle skriva ett exjobb hade inte hittat ett företag de kunde samarbeta med.


Intervju:

ISHTAR TOUAILAT SERIEENTREPENÖR

29


student som examinerades. Hade de då stora klasser där majoriteten inte examinerades innebar det att lärosätet förlorade väldigt mycket pengar. Bara i min klass var vi ungefär 80-90 studenter, tittar vi på hela Stockholms universitet studerar idag ungefär 30 000 personer. Flera studenter behövde vänta ytterligare ett år för att hitta ett företag till sitt exjobb. Jag menar, vem vill vänta ett år på att göra klart sitt exjobb? Det var då idén om Studentkompetens föddes. Studenter, doktorander och forskare skulle matchas mot företag och på så sätt agera brygga mellan akademin och näringsliv. Men det var inte det enda som låg i vaggan. Ishtars kärlek till entreprenörskap föddes samma dag som hennes första affärsidé kom till liv. — Akademins främsta uppgift är inte utbildning, utan att agera brygga mellan näringsliv och studenter. Utbildning och forskning kommer på andra plats. Det hade de totalt misslyckats med och det var därför jag startade mitt första företag. ILLUSIONEN SOM VÄCKTE ISHTAR På den vägen har det fortsatt. Som entreprenör har Ishtar både drivit framgångsrika bolag och utbildat nya entreprenörer. Hon beskriver det själv som att hon hade levt i en illusion som nu var bortblåst. Hennes syn på företagande och karriär hade förändrats. — Jag insåg att en akademisk bakgrund är jättebra, men med entreprenörskap kunde jag göra vad jag vill när jag vill. Jag behövde inte utbilda mig inom ett speciellt område för att jobba i ett särskilt yrke. — Som entreprenör kunde jag lösa alla problem i världen, om jag ville. Med teknik kunde jag skala upp och skapa en större impact. Glädjen över sin nyfunna kärlek till entreprenörskap gick snabbt över till ilska. Varför hade hon inte hört talas om entreprenörskap tidigare? — I början tänkte jag att det var en slump, men det fortsatte att dyka upp student efter student som hade samma problem. Tillslut träffade jag studenter på daglig basis som saknade denna koppling till näringslivet. Jag insåg att det här var ett verkligt problem, inte bara bland mina egna klasskamrater utan även i andra program och institutioner. Hon berättar att hon är en väldigt nyfiken person som har svårt att acceptera absoluta sanningar utan att först ha upplevt eller upptäckt problemet själv. Hon ville bilda sig en uppfattning om vad det egentliga problemet var och bestämde sig för att prata med studenterna. 30

Närmare bestämt 756 studenter. — Jag började prata med studenterna och gick sedan vidare till handledarna och rektorerna. Då fick jag deras bild av vart problemet låg. — Vad som fattades var bolagens syn på det hela. Så jag pratade med de bolag som kontinuerligt tog in studenter, allt från större jättar som Volvo till mycket mindre företag. Det märks att dessa frågor fortfarande är högst aktuella för Ishtar när hon med inlevelse berättar om hur hennes värderingsdrivna och idealistiska anda kickade in. — På den tiden fick lärosätet 40 000 kr per

— På den här tiden var det mycket snack om företagande och kvinnliga entreprenörer sågs som lallare. Du hade inte direkt någon rockstjärne-status som entreprenör, som vissa har idag. Folk ifrågasatte mitt karriärval och tyckte att jag var en idiot som hade gått en högskoleutbildning och som sedan valde att bli entreprenör. Människor såg inte Ishtar som en seriös person och hon berättar om hur ensamt det kändes i början. Hon hade inte en enda som stöttade henne i sitt val att gå en annan karriärväg än andra. — Många var till och med emot mig.


SUPERO | Ishtar Touailat

Som praktiskt taget den enda kvinnan inom startupscenen blev det väldigt tydligt hur mansdominerat det var. Bilden av att det endast är män som är företagare gjorde att jag som kvinna aldrig hade sett entreprenörskap som ett alternativt karriärval. Visionen var att fler kvinnor skulle få uppleva samma känsla Ishtar kände för entreprenörskap. Hon startade Starta eget-kursen vid Stockholms universitet där hon tränade totalt 14 000 studenter i entreprenörskap.

— När jag startade kursen tänkte jag att det skulle inspirera några studenter i alla fall. Redan första året slog det igenom och nästa 2000 studenter gick kursen. Efter första året drog jag slutsatsen att inspiration är minst lika viktig som att veta hur man praktiskt går från idé till produkt. Insikten fick mig att dra igång Starta Eget-dagen där vi hade föreläsare som Prins Daniel (Prins Daniels Fellowship), Niklas Zennström (Skype), Martin Lorentzon (Spotify) och Carolina “Lina” Gebäck (Linas Matkasse). Såväl som mindre

lokala entreprenörer som kunde berätta om sin resa och lärdomar. VART ÄR ALLA KVINNOR? Som den enda kvinnan på entreprenörsevent och investeringsträffar började Ishtar ifrågasätta varför det inte fanns fler kvinnor inom startupscenen. Hon frågade alla hon träffade och fick oftast svaret “Kvinnor är inte intresserade av entreprenörskap”. — Jag hade svart på vitt att så inte var fallet. Ungefär 40-60 % av de som gick min kurs var kvinnor. Statistiken visade att kvinnor faktiskt vill och kan driva igenom sina affärsidéer, även fast de kanske inte syns där ute. — Kvinnor var väl förberedda, de hade gjort sin research med marknadsundersökningar och pratat med personer som är villiga att betala för deras produkt eller tjänst. Så varför lyckas dem inte ta sin affärsidé hela vägen? Efter att ha intervjuat hundratals kvinnor bottnade resultatet i tre huvudpunkter. Självtillit, riskbenägenhet och synen på den kvinnliga entreprenören. För att få upp självförtroendet hos de kvinnliga entreprenörerna drog Ishtar igång ytterligare ett initiativ - Start Up Bootcamp. Där skulle kvinnor gå från idé till AB på bara en vecka. Redan första omgången lyckades 10 av 12 kvinnor. En av dem vann dessutom Stockholm Stads innovationsstipendium. Tårarna är nära när jag frågar henne hur det känns att veta hur många kvinnor hon hjälpt under de senaste åren. — Jag fick gåshud nu när du sa det. Att se dem växa och bli framgångsrika hedrar mig. Jag har varit med under perioder där de har brytit ihop och sagt ”jag klarar inte det här mer, det är för tufft”. Man jobbar i så extrema situationer där hela du sätts på prov. Du riskerar allt för att göra det här och då krävs det att man litar på sig själv och sina idéer. Man blir rädd och orolig, jobbar långa dagar för att få ihop allt och så lyckas man tillslut. Jag är jättestolt och majoriteten av de jag har jobbat med har jag idag en relation med. PAY IT FORWARD Som den inspirationskälla hon är vill hon nu att andra ska sprida det hon har lärt ut i alla dessa år. Hennes motto är sedan länge “pay it forward”. — Det blir en stor impact då många av de som jag har hjälpt vill hjälpa andra. De förstår värdet i att hjälpa andra och att ge tillbaka. När jag har byggt bolag, utvecklat produkter eller 31


32


SUPERO | Ishtar Touailat

Utmärkelser Global Woman Achiever Award, 2019 Näringslivets mäktigaste kvinnor, 2019 Framtidens kvinnliga ledare, 2018 Sveriges 101 Supertalanger, 2017 Årets IT-kvinna, 2016 Årets innovationsängel 2015

ÅRETS IT-KVINNA Priset för Årets IT-kvinna kammade Ishtar hem och hon blev därefter headhuntad av Tieto. Men det var inte självklart att hon skulle tacka ja till deras jobberbjudande. — Jag var inte intresserad i början. Att jobba för ett så stort bolag har aldrig lockat mig. Men jag funderade på uppdraget som de presenterade och jag förstod att jag skulle kunna fortsätta jobba med startups och entreprenörer. Att bli innovationschef och driva en AI-inkubator kunde vara en förlängning i min karriär och framförallt ett sätt att komplettera allt jag har lärt mig innan. Bli mer tech savvy. Innovation och AI blev vardag för Ishtar under två års tid. När hon valde att lämna bolaget ville hon fokusera mer på sitt arbete med andra startups, investera, föreläsa på globala scener såsom lokala och bli författare. tjänster så har hela mitt motto har varit att pay it forward, att alltid ge tillbaka. Om du inte hjälper andra så kommer du aldrig att bli framgångsrik. Du kommer aldrig ta dig någonstans. För du kan växa exceptionellt men sen kommer du att falla. Hjälper du inte andra är du helt själv. På uppdrag av Näringsdepartementet byggde Ishtar upp Innovationskontoret på Stockholms universitet. Ett uppdrag som bland annat gick ut på att hjälpa forskare att kommersialisera sina forskningsresultat men också att ge studenter och doktorander hjälp att realisera sina affärsidéer. I sju år drev Ishtar Innovationskontoret, Starta Eget-kursen och Starta Eget-dagen i samband

med andra initiativ som Start Up Bootcamp och Women in Business Accelerate. 2016 blev Ishtar nominerad till Årets IT-kvinna som ges ut av IT-bolaget Tieto. — När jag blev nominerad fick jag komma in på förhör… Jag menar intervju, säger hon med ett skratt och fortsätter. De intervjuade mig och ställde ganska tuffa frågor. När intervjun var slut sa jag ”nu är det min tur att intervjua er”. Jag kommer inte att fronta ert företag om jag inte vad ni gör gör och vad ni står för. Årets IT-kvinna är en utmärkelse som handlar om att skapa skillnad för kvinnor. Jag ville veta vad Tieto hade gjort för andra kvinnor.

— Mitt mål har alltid varit att arbeta med kvinnor och ungdomar för att de ska ha en möjlighet att ta för sig lika mycket som männen gör. Jag kommer alltid att jobba med startups och olika pay it forward-projekt för att uppnå mitt mål. När Ishtar var liten och drömde om att bli läkare hade hon alltid en tydlig vision om att hon ville jobba i Afrika med barn, ungdomar och kvinnor. Något som nu är verklighet. — Jag är grundare av och driver Futuristas som är ett initiativ som handlar om att ge tillbaka. Vi utbildar kvinnor, barn och ungdomar i programmering, AI, tech och growth mindset. Och nu har vi börjat utbilda även i Afrika. 33


SUPERO | Ishtar Touailat

Futuristas har en stark och tydlig grundtanke. Detta speglar sig i Futuristas vision: att alla kvinnor ska ha samma förutsättningar att lyckas, oavsett var i världen de befinner sig. Ishtar vill hjälpa kvinnor att ta kontroll över sina egna öden och det spelar ingen roll om det är kvinnor i Sverige eller i Afrika. Alla ska ha lika förutsättningar för att lyckas, för att ta sig fram och för att inta ledande positioner. — Jag har sett, och ser fortfarande, att spelplanen behöver ändras. Vi har en fördelning bland män och kvinnor som är helt sned. Vi behöver tänka om och agera därefter. Övertygelsen om att arbetsmarknaden och våra jobb kommer att förändras snabbare och snabbare går inte att missa. AI och gigekonomin är stora delar i framtiden och framtidens ledare måste vara värderingsdrivna och tänka hållbart, menar Ishtar. — Det är därför jag driver Futuristas, för att utbilda kvinnor och de yngre att inta framtiden, att vara rustade för

framtiden. De ska kunna driva och leda framtidens organisationer. Jag arbetar mer och mer gentemot barn och ungdomar för att lära dem självledarskap och growth mindset. Vi behöver gå ner i åldrarna när vi tränar och utbildar barn i dessa frågor. De är lika viktiga om inte viktigare än programmering och matematik. Att lära dem bli socialt intelligenta och agila är nyckeln. De måste lära sig hur man blir en hållbar ledare och inte kopior av Trump. Sexism, jäv eller korruption kan störta ett bolag på dagen. Ishtar ger ett flertal exempel på bolag som har tagit stora smällar av att grundare eller högt uppsatta män varit sexistiska mot kvinnor. — Nu mer än någonsin måste vi ta ett ansvar att faktiskt lära oss och de yngre generationerna om hållbarhet och etik. Du kan inte utveckla produkter och tjänster som går emot allmänhetens värderingar. Du tillhör inte framtiden om du inte är värderingsdriven och hållbar. Det är mitt budskap, avslutar hon med ett självsäkert leende.

Namn: Ishtar Touailat Ålder: 34 år Bor: Stockholm Karriär: Grundare av Studentkompetens, Starta Eget-kursen, Starta Eget-dagen, Startup Bootcamp, Women in Business och Futuristas. Tidigare Innovationschef på Tieto samt grundare och Innovationschef på Innovationskontoret på Stockholms universitet. Utbildning: Internationell migration och etniska relationer med inriktning sociologi på Stockholms universitet

34


Hjälp oss förhindra illegalt spel och spelmissbruk Spelinspektionen är den myndighet som verkar för en sund och säker spelmarknad. Vi ska säkerställa att de spelbolag som får verka i Sverige tar ansvar – för konsumentens bästa. Vårt mål är att minska de problem som spelmissbruk orsakar för enskilda individer och i samhället i stort. Och så ska vi hålla spelbolag utan svensk licens borta från marknaden. Låter det som ett viktigt uppdrag? spelinspektionen.se/jobb

35


Jobba hos oss! Vi har det största utbudet av kemiska metallanalyser och oorganiska analyser Vi söker dig som är utbildad ingenjör inom kemiteknik

36

——>

Ansök nu på www.degerforslab.se


eo.

ksvid r e v t ä n om n i e r a d e l ads n k a r k i a r s m g r n ä å s g i Ax fram t s e m er. t a n r e å d v u t v s a s av e Flera d a r e i t i er in n o i t a v o n in

Vi erbjuder flera studentmöjligheter och har flertalet ex-jobb, sommaroch deltidsjobb att erbjuda. Vi hittar inte på uppgifter för dig att lösa. Vi ger dig riktiga och de kan ha en enorm inverkan på våra framtida lösningar och produkter! Varje år rekryterar vi många nya kollegor direkt från skolan till våra kontor i Lund och Linköping. Tillsammans innoverar vi för en smartare, säkrare värld.

! a s e r r d på vå

e m g n ä H

P.S vi har massor med ex-jobb ute just nu!


SUPERO Promotion | Manpower

LÄGG GRUNDEN FÖR DIN FRAMTIDA KARRIÄR Funderar du på hur du kan fylla på ditt CV med värdefulla meriter? Som student kan du redan nu öka dina chanser att få drömjobbet. Att extrajobba under studietiden ger dig fler fördelar än att dryga ut studentkassan. Supero träffar två heltidsstudenter som jobbar extra via Manpower. Text och foto: Hanna von Zweigbergk

S

upero träffar Martina Castro som studerar till byggingenjör vid en yrkeshögskola i Eskilstuna. När hon inte studerar arbetar hon extra som konsult på Manpower. Hon har ett tydligt mål, i framtiden vill hon bli projektledare inom stadsplanering.

nande att vara med och skapa morgondagens samhälle. När jag är klar med utbildningen kommer jag att kunna leda hela byggprojekt från start till mål. Då jag är en person som tycker om att skapa så ser jag fram emot att utforma framtidens hus.

Martina har precis börjat sin utbildning och ser positivt på framtiden. Byggbranschen skriker efter byggingenjörer och hon har satt upp en välstrukturerad plan för att ta sig dit hon vill i karriären.

Intresset för bygg, konstruktion, form och design har alltid funnits. Men det är inte förrän nu som Martina har gjort verklighet av sin framtidsdröm.

— Jag trivs väldigt bra med mina studier och känner att mitt val av utbildning är rätt. Det är utvecklande, man lär sig nya saker och man lär sig även mycket om sig själv. Det är jättespän38

— Just nu läser jag en kurs inom ledarskap som handlar om hur man blir en bra ledare. Då mitt mål är att bli platschef måste jag kunna leda och kommunicera på ett bra sätt. Jag gillar ansvar, är orädd och kan prata med alla men det

är viktigt att få grunderna i hur man ska tänka och agera i vissa situationer. Har du något tips på hur man kombinerar extrajobb med studier? — Om man kan planera och strukturera upp sin tid så kommer det att fungera jättebra att arbeta extra under studietiden. Personligen gör jag ett schema där jag planerar några veckor framåt. På det sättet vet jag hur mycket tid jag kan avsätta till studier och hur mycket jag sedan har kvar till jobb. Man ska också vara medveten om att man inte kommer att ha så mycket frihet att hänga med kompisar, men jag trivs bra med det valet jag gjort.


SUPERO Promotion | Manpower

Vad är viktigt hos en arbetsgivare enligt dig? — Det viktigaste för mig är att man känner förtroende och har respekt för varandra, det kommer man långt på. Just nu tycker jag att det är viktigt att min arbetsgivare har förståelse för mina studier. Jag studerar på heltid och kan inte vara tillgänglig för jobb under exempelvis tentamensperioder. Men det har aldrig varit några problem hittills. Tvärtom har Manpower varit väldigt glada över att ha mig i deras gäng, det känns jättebra. Finns det fördelar med att jobba extra, förutom en extra inkomst? —Jag har tidigare haft många olika jobb som egentligen inte har någon koppling till min utbildning. Det som är positivt är att jag har fått chansen att träffa många nya människor i olika yrkesroller. En del som jag har träffat jobbar inom byggbranschen och det är en väldigt bra möjlighet att skapa kontakter i den bransch man har siktet inställt på. Jag är visserligen en nyfiken person, jag gillar att ta för mig och prata med intressanta människor, så det har inte varit svårt att skapa ett stort kontaktnät. Vad skulle du säga till en student som funderar på att jobba extra utanför sina studier? —Testa och känn dig för. Du blir en erfarenhet rikare. Det är ett bra sätt att få arbetslivserfarenhet och ett sätt att dryga ut studentkassan samtidigt som du vässar ditt CV. Att kombinera jobb och studier är inte alltid en dans på rosor, så känn efter när kroppen och knoppen börjar säga ifrån och låt studierna ta den tid det tar. — Markera och strukturera upp jobb, skola och fritid i olika färger i din kalender – då får du snabbt en bra överblick. Förutom att det hjälper dig att nyttja din tid effektivt, gör det också att du håller koll på deadlines. Se sen till att verkligen fokusera på jobb när du är på jobbet och på skolan när du gör skolarbete. Kanske viktigast av allt är att verkligen fokusera på att vara ledig när du är ledig.

39


SUPERO Promotion | Manpower

KOMBINERA STUDIER MED EXTRAJOBB

L

inda Zaharcenoka har precis slutat för dagen när hon möter mig på torget i Eskilstuna. Hon berättar att hon flyttade till Sverige för bara 5 år sedan, men att hon inte har haft några problem att lära sig språket. Hon har idag en konsulttjänst på Manpower samtidigt som hon studerar på heltid. Efter att Linda kommit till Sverige valde hon att söka en tvåårig yrkesutbildning. Efter utbildningen kan hon titulera sig som redovisningskonsult. Men just nu ligger hennes fokus på att samla på sig arbetslivserfarenheter samtidigt som hon läser sitt första år på utbildningen. När Linda letade efter extrajobb hittade hon Manpower och registrerade sig på deras hemsida. Hon tycker att det är viktigt att arbetsgivaren har förståelse för hennes förutsättningar som student. — Efter att jag hade skickat in min ansökan gick det väldigt fort. Efter bara två dagar fick jag komma in på en intervju och sedan började jag på mitt uppdrag nästan direkt. Jag trodde att jag skulle behöva vänta en längre tid innan jag kunde börja, så det var väldigt uppskattat att jag kunde påbörja min tjänst snabbt. — Jag är anställd av Manpower men jag jobbar och får mitt tidsschema från en uppdragsgivare inom logistik. Behöver jag hjälp så kan jag dock alltid vända mig till Manpower, vilket känns skönt. De är väldigt hjälpsamma. Vad är viktigt hos en arbetsgivare enligt dig? — Att man har bra kontakt, om jag behöver hjälp ska jag känna att jag kan prata med min arbetsgivare. Kommunikationen är jätteviktig. De dagar jag pluggar måste de ha förståelse för att jag inte kan jobba. Hur fungerar det för dig att extrajobba samtidigt som du studerar? — Jag har märkt att Manpower är väldigt flexibla och kan anpassa mina arbetsdagar utifrån mitt schema. Jag behöver i princip bara visa dem vilka tider jag är tillgänglig så löser de arbetspass utifrån det. De är verkligen hjälpsamma och frågar alltid om jag behöver extra tid till mina studier. För studenter är det viktigt att arbetsgivaren vet vilka förutsättningar man har. 40


Finns det fördelar att jobba extra, förutom pengar? — Det är alltid bra att få arbetslivserfarenhet. Det är något som jag tror att väldigt många arbetsgivare eftersträvar när du ska söka jobb efter examen. Under en tvåårig utbildning har du möjlighet att samla på dig två års arbetslivserfarenheter om du extrajobbar vid sidan av studierna, vilket är jättebra. Det är också skönt att få komma till en annan miljö, träffa kollegor och inte bara umgås med andra studenter. Du vinner väldigt mycket på att arbeta extra, det är inte bara en extra inkomst.

Vad har du för framtidsplaner? — I framtiden vill jag bli klar med mina studier och börja jobba som redovisningskonsult eller inom ekonomi. Jag tror att Manpower kan hjälpa mig att hitta ett jobb inom det området. De hjälper mig redan, eftersom att jag kan börja jobba en del redan nu. Mitt nuvarande jobb är en bra ingång i arbetslivet. Förutom att få intressanta meriter att ha på cv:t får jag möjlighet att utvecklas inom språket och öva på kommunikationen. För min del är det jätteviktigt att jag kan jobba på min svenska så mycket som möjligt.

41


42


SUPERO Promotion | Berghs School of Communication OBOS, en av Nordens största bostadsutvecklare.

OBOS KÄRNHEM FRAMTIDENS ARBETSPLATS OBOS Kärnhem, med huvudkontor i World Trade Center Växjö, har sedan starten 2003 vuxit kraftigt och finns idag på 15 tillväxtorter från Uppsala till Malmö. Vi ägs av norska OBOS koncernen, en av Nordens största bostadsutvecklare med årlig produktion av över 4500 bostäder. OBOS Kärnhem tar ansvar för hela processen från råmark, detaljplanläggning, utveckling, marknadsföring, försäljning, projektledning till en nyckelfärdig bostad och område till slutkonsumenten. Vi arbetar med allt från mindre projekt till större stadsutvecklingsprojekt, både grupphus och flerbostadshus. Läs mer på www.oboskarnhem.se och på Instagram @oboskarnhem

43


SUPERO Promotion | IFS

TA MAKTEN ÖVER DIN KARRIÄR Möjligheten att investera i sig själv och att göra karriär är något många värdesätter när de ska välja sin framtida arbetsgivare. Ann-Kristin Sander som arbetar på IFS i Linköping menar att det inte är arbetsgivarens uppgift att erbjuda dessa saker. Istället måste varje anställd själv ta ansvar för sin egen karriär och arbeta för att nå sina karriärmål. Text: Mari Wretström Foto: Adam Wrafter

A

nn-Kristin Sander arbetar sedan 2010 på IFS i Linköping. Hon började som Account Manager och gick därefter via rollerna Key accounts och Sales Manager Retail innan hon landade den nuvarande positionen som Sales Director Manufacturing & Retail för den skandinaviska marknaden. Ann-Kristin läste ekonomi på gymnasiet och spenderade ett år som utbytesstudent i Las Vegas. — Det var en fantastisk upplevelse som gav mig en naturlig fallenhet för att kommunicera obehindrat på engelska, säger hon. En annan stor fördel var att jag fick uppleva ett 44

annat skolsystem än det vi har i Sverige. Man formas mycket av erfarenheterna och möjligheterna att få uppleva skillnaderna mellan olika skolsystem gav mig ett otroligt utbyte. Efter gymnasiet åkte Ann-Kristin tillbaka till USA för att studera på University of Las Vegas. Hon läste Communications där fokus låg på marknadsföring och presentationsteknik. Tillbaka i Sverige började hon läsa kommunikationsvetenskap vid Linköpings universitet men bytte sedan till ekonomprogrammet. På CV:t står idag såväl en magisterexamen i ekonomi som en kandidat i kommunikation. — Utbildningen gav mig kunskap i att kommunicera, hålla presentationer och att

övertyga. Jag fick också en analytisk förmåga och lärde mig att kommunicera språkligt korrekt vilket är jätteviktigt, säger hon. Ytterligare en fördel med att läsa ekonomi är att man får en känsla för organisationer och nyckeltal. Vi frågar Ann-Kristin hur hon ser på eventuella motgångar under studie- och karriärtiden. Hon ser motgångar som en naturlig del av både studietiden och arbetslivet men hon har lärt sig att vända dessa till något positivt. — Man möter alltid motgångar, inte minst inom säljjobb. Man jobbar ofta länge med case, lägger ner helger och kvällar utan att kanske få ro hem affären i slutänden. Då måste man hantera både sin egen besvikelse


SUPERO Promotion | IFS

och andras. Men man lär sig av motgångarna och lär sig att dra nytta av dem. Man tvingas tänka på hur man kan använda tiden man lägger ner på ett annat sätt nästa gång. Efter examen började ett spännande traineeår på det linköpingsbaserade företaget Intentia (numera Infor). Traineeåret ledde till anställning som affärskonsult inom CRM/ Supply Chain och eftermarknad. På Intentia stannade Ann-Kristin fram tills att hon fick sitt första barn 2010. Efter föräldraledigheten började hon på IFS.

Utbildningen gav mig kunskap i att kommunicera, hålla presentationer och att övertyga. — Det är överlag en mansdominerad bransch men jag har inte upplevt att det har varit några problem, säger hon. Jag har två barn så jag har ju varit föräldraledig men jag känner inte att det har påverkat vare sig jobbet eller mina karriärmöjligheter. Inte i det här bolaget. Det hänger säkert ihop med tryggheten i IFS organisation. Jag förstår rädslan kring att göra karriär och ha familj samtidigt, men jag har inte påverkats negativt. Min uppfattning är att det, i det dagliga arbetet inte gör någon skillnad om du är kvinna. Ibland får man visa lite mer, anstränga sig lite extra men det ser jag snarare som en möjlighet.

Ann-Kristin säger att IFS är lite unikt i det att de har behållit vad hon kallar en skandinavisk företagskultur trots att de har växt sig stora i branschen genom åren. Hon framhåller att företaget har en familjekänsla där man hjälper varandra, medarbetarna har en nära dialog med ledningen och företaget

genomsyras av ett trevligt klimat. Det råder inga tvivel om att Ann-Kristin uppskattar sin arbetsplats. — Det är lite ovanligt inom IT-branschen att ett så här stort företag har lyckats hålla fast vid den här företagskulturen, säger hon. Jag ser fram emot många spännande år på IFS framöver! Vi ber Ann-Kristin att ge några råd på vägen för studenter som är intresserade av att arbeta på IFS eller liknande företag. — Man bör vara redo att engagera sig, att gå all in. Man måste alltid leverera och göra sitt bästa i den roll man har samtidigt som man tänker framåt. Vill man göra karriär måste man ta eget ansvar för det. Jag styr och påverkar min framtid, det är inte företaget som ska ta ansvar för att jag vill utvecklas. Det är viktigt att sätta upp tydliga mål, att fundera över var man vill vara just nu och var man vill vara om tre år. Vill man göra karriär finns det goda möjligheter men det är mitt eget ansvar att ta tillvara på möjligheterna. Och tro på dig själv, det gör skillnad! 45


Läs mer pü Mazars.se/karriar

46


47


SUPERO Promotion | Military Work

RÄTT INSTÄLLNING OCH ATTITYD ÄR EN EFTERFRÅGAD KVALITET PÅ DAGENS ARBETSPLATS Hur avgörande för din karriär är egentligen inställningen till dina arbetsuppgifter och viljan att hjälpa dina kollegor på jobbet? För en militär är ansvarstagande, lojalitet och förmågan att se sin arbetsinsats som en del av något större inte bara viktigt utan fullständigt självklar. Trots det kan vägen ut i yrkeslivet, efter flera år inom det militära, vara minst lika utmanande som för en nyutexaminerad akademiker. Text & foto: Hanna von Zweigbergk

S

upero träffar Pernilla Heuer och Mohammed Salih som båda har hittat nya karriärvägar via den gemensamma nämnaren, Military Work. Vi träffas på huvudkontoret i Stockholm där öppna och ljusa lokaler välkomnar oss. — Genom Military Work fick jag hjälp att hitta ett uppdrag som chefsstöd på Eltel. Det var en fantastisk tjänst där jag gav cheferna support med allt möjligt. Vi var sju teamledare som hade hand om allt från rekrytering till mötesplanering, säger Pernilla. Pernilla gjorde värnplikten och tog därefter en paus från det militära för att studera idrottsvetenskap i Halmstad. Dock kändes det inte helt rätt och hon sökte sig vidare till Militärhögskolan där hon studerade till officer på Karlberg. — Efter ett år får du välja inriktning och för mig blev det markstridsofficer. Det kändes naturligt för mig att ta en internationell tjänst efter min utbildning och jag åkte därför till Kosovo på en mission som hette KS 13. Utlandsmissionen fick Pernilla att växa i sin 48

roll och hon skaffade sig värdefulla erfarenheter. När hon kom tillbaka till Sverige hade hon en djupare insikt i vad hon ville bidra med i sitt kommande arbete.

När Pernilla var redo att byta karriär igen kunde Military Work kombinera hennes civila och militära kunskaper och erfarenheter och på så sätt göra summan större än dess delar.

— Den perioden var väldigt lärorik för mig. Det är svårt att beskriva vad man upplever och ser under en utlandsmission. Jag arbetade som gruppchef och hade mycket ansvar som gjorde att jag utvecklades och växte som person. Ända sedan jag var 12 år har jag känt att jag ville hjälpa till och göra skillnad och jag är tacksam över att jag fick den möjligheten.

— Jag var personlig tränare i 8 år ungefär och jag kände att det började klia i fingrarna. På ett sätt ville jag komma tillbaka till gemenskapen som fanns i Försvarsmakten. Jag hade tänkt tanken att söka mig till Polismyndigheten, men kom av en slump in på Military Works hemsida. Jag fick kontakt med en person som direkt förstod vad jag hade för erfarenheter och kompetens. Jag hade haft svårt att själv förstå hur jag kunde använda den utbildning och de erfarenheter som jag har fått inom Försvarsmakten. Military Work visste direkt vad jag kunde, vad det innebar i mitt arbete och vad jag skulle kunna arbeta med.

Efter sex månaders arbete på P 4 i Skövde kände Pernilla att det fick räcka för tillfället. Hon sökte sig vidare till det civila där hon utbildade sig till personlig tränare. — Jag har haft väldigt stor nytta av det militära i alla mina jobb, framförallt av de ledarskapsutbildningar jag gått. Det har varit svårt att sätta ord på de kompetenser jag har fått. Men jag har förstått att min erfarenhet av ledarskap är en styrka i alla sorters situationer där jag behöver hantera människor.

— Det som är så bra med Military Work är att jag kommer till min rätt. Det jag sitter på och det jag har erfarenhet av och pluggat under ett antal år får jag nu använda i mitt arbete. Military Work har hjälpt mig att se vilka möj-


SUPERO Promotion | Military Work ligheter jag hade, vilka jobb jag kunde söka och vilka jag ville söka. Idag jobbar Pernilla med ledarskapsutveckling och arbetsprocesser men kommer inom en snar framtid att gå tillbaka till Försvarsmakten som instruktör och övningsledare. — Jag sa innan att jag aldrig mer ville gå tillbaka till Försvarsmakten, men jag fick hjälp av Military Work att söka mig tillbaka via Hemvärnet. Jag har varit med i Hemvärnet under cirka ett års tid och kommer testa på hur det känns till en början. Det är perfekt att kombinera det civila och det militära. Jag kan tycka att det är skönt med en helg där du mediterar och nästa helg kastar du handgranater och skjuter pansarskott, säger Pernilla och skrattar. Till skillnad från Pernilla som hittade tillbaka till militären via Military Work hittade Mohammed vägen till en karriär utanför det militära. Efter gymnasiet gjorde Mohammed GMU på Marinbasen i Karlskrona och flyttade därefter till Stockholm för att utbilda sig på Amfibieregementet. — Jag hade inte sagt något om min flytt till mina föräldrar så de blev en aning chockade när jag nämnde det för dem dagen innan flytten. Efter att ha varit på Amfibieregementet ett år lockade nationella tjänsten mer än internationella. Därav stannade Mohammed i Sverige och bytte förband till Livgardet. När han ville byta karriär var det en kollega som tipsade om

ett extrajobb på Military Work. — Jag fick in foten på en fotbollsmatch mellan Iran och Sverige. Vi skulle stå under läktaren och se till att ingen tog sig in på planen under matchen, det var ett riktigt roligt jobb. Gemenskapen fanns där från början och gav mig en bra känsla av hur det är att jobba på Military Work. — När jag sedan slutade i Försvarsmakten var det naturligt att jag kontaktade Military Work. Jag blev anställd och arbetade som fibertekniker. Det var där jag träffade Pernilla. Mohammed arbetade som fibertekniker i sex månader för att sedan gå över till rollen som projektledare, samtidigt som han pluggade ekonomi vid Stockholms universitet. — Jag bestämde mig för att plugga extra medan jag jobbade då jag hade tid över på eftermiddagarna. Fritiden fick lida lite men det var absolut värt det. Efter ett års studier dök det upp en ekonomitjänst på kontoret som jag pratade med min dåvarande chef om. Hade jag inte arbetat där sedan tidigare hade jag troligen inte fått tjänsten.

— Efter ett och ett halvt år bestämde jag mig för att sluta och fick snabbt en tjänst på Unga Aktiesparare som verksamhetschef. Jag hade siktet på finansvärlden och känner att jag är inne på ett bra spår. VAD HAR MILITARY WORK GETT ER? — Jag har allt att tacka Military Work för, för att jag kom ut i det civila livet. Från tekniker till verksamhetschef. Det är det som är så bra, att personer från Försvarsmakten får chansen att använda sin kompetens i det civila. Military Work kan verkligen kombinera den kompetensen vi har med vad de civila arbetsgivarna söker, säger Mohammed. — För mig har det varit tvärtom, med hjälp av Military Work har jag gått från det civila och tillbaka till det militära. Jag har insett att den kompetens som jag sitter på kan användas både civilt och militärt, vilket är häftigt, inflikar Pernilla. HAR NI NÅGOT TIPS ATT GE TILL STUDENTERNA? — Det är perfekt för de som gör värnplikten och sedan börjar plugga att kombinera sina studier med att extrajobba via Military Work. Passa på, det är en bra inkomstkälla och du knyter väldigt många kontakter. Du får hjälp med att hitta det rätta jobbet för dig, säger Mohammed. — Våga var nyfiken och testa nya saker. Sätt inte för många begränsningar för dig själv, avslutar Pernilla. 49


SUPERO Promotion | Military Work

A

drian tjänstgjorde på Amfibieregementet i Stockholm under ett år, därefter bytte han till K 3 och utbildade sig till Jägarsjukvårdare. Han stannade i två år och fick under sin utbildning specialkompetens inom sjukvård. När han var klar med sin utbildning ville han ta en paus från det militära och tog därför ett jobb som greenkeeper. — Tillslut kom jag in på en utbildning uppe i Stockholm som jag tackade ja till. Som student kom Adrian i kontakt med Military Work då han kände att han ville göra något med all extra tid han hade efter skolan. — Det var väldigt praktiskt, jag arbetade extra på fotbollsmatcher. Oftast jobbade jag kvällar och helger vilket passade bra att kombinera med studierna. Jag skulle rekommendera alla att jobba extra vid sidan av sina studier. Visst har det varit några intensiva perioder i och med att jag har jobbat 80% och studerat 120%, men det har gett mig så mycket mer än bara en utbildning. — Ett tips som jag kan ge är att planera in tentor väl för att ha koll på vilka tider det finns utrymme att jobba. — När jag blev klar med min examen hade jag redan en fot inne på Military Work vilket gav mig möjlighet till en tjänst som rekryterare på kontoret i Malmö. Här har jag ansvar för rekrytering och matchning. Det betyder att jag intervjuar kandidater och matchar deras kompetens med de uppdrag vi har. — Idag hjälper jag även studenter att hitta extrajobb, precis som när jag fick mina första uppdrag. Cirkeln är sluten kan man säga. När Adrian får frågan om vad den största skillnaden är mellan Military Work och andra företag svarar han utan tvekan gemenskapen.

Att komma direkt till högskolan från värnplikten gör att du har mycket erfarenheter, men ibland kan det vara svårt att sätta ord på vad du lärt dig i värnplikten. Adrian Winterhof arbetar som rekryterare på Military Work i Malmö och hjälper dagligen personer att snabbt komma ut på arbetsmarknaden.

— Vi har alla beröringspunkter i vår bakgrund som knyter oss samman. Alla kommer från Försvarsmakten på ett eller annat sätt och det är väldigt lätt att känna igen sig. När jag intervjuar personer kan jag lätt skapa band till folk, jag förklarar hur vi arbetar här och det känner många igen. Förståelsen för varandra och det förtroende som byggs upp gör att vi kan hjälpa personer att hitta rätt jobb. — Vi använder liknande strukturer som i Försvarsmakten vilket gör att många känner att det är som att komma hem igen.

50


SUPERO Promotion | Military Work

Det märks på Sofia Brantfelt att hon brinner för sitt arbete. Sofia började sin karriär som soldat och jobbade bland annat med drönare i Försvarsmakten. Efter många års utbildningar och arbete i Försvarsmakten var det dags att testa något nytt och hon bestämde sig för att studera civilt. I samband med sina studier fick hon kontakt med Military Work som direkt förstod hennes militära erfarenhet och kunde erbjuda henne extrajobb som gav henne de rätta utmaningarna under studietiden.

S

ofia berättar att hon hade tur som fick jobba med drönare tidigare i Försvarsmakten. Hon hade hört att andra plutoner skulle få möjligheten att arbeta med drönare. När hon fick förfrågan om att medverka i en grupp som arbetade med just drönare kunde hon inte tacka nej. — Jag har alltid varit intresserad av att flyga. Med drönare kan du testa på att flyga utan att befinna dig i ett riktigt flygplan. På den tiden var det dessutom väldigt nytt, inte många visste vad en drönare var för något. Trots att vem som helst kan köpa en egen drönare idag är det en helt annan sorts drönare Sofia arbetar med. Men det var aldrig en självklarhet att Sofia skulle få arbeta med drönare igen. — Valmöjligheterna för ett yrke där jag kunde arbeta med drönare var inte stora. Jag sökte mig därför vidare och kom in på en yrkeshögskola i Malmö där jag utbildade mig till logistiker. — Jag behövde ett extrajobb under tiden för att kunna sysselsätta mig och blev tipsad om Military Work. Jag skickade in en spontanansökan och fick nästan direkt komma på intervju. Inom en månad hade jag börjat jobba, så det gick väldigt snabbt. Som lagerarbetare fick Sofia praktisera det hon läste om i skolan. Hon skapade dessutom många kontakter och fick lära känna personer som hade samma bakgrund som henne själv. — Det var häftigt att se hur personalen från Military Work kunde komma in i gruppkänslan så snabbt. Vi arbetade på ett helt annat sätt än de som inte kom från oss. Jag tror att det finns ett annat arbetssätt inpräntat hos personer med militär bakgrund. — Vi var väldigt uppskattade eftersom att vi kunde arbeta med det mesta och vi satte oss snabbt in i arbetet. Sedan hade vi många träffar utanför arbetet också. Vi hade AW och teambuilding med kollegor från Military Work som

arbetade hos andra arbetsgivare. Efter Sofias 2-åriga utbildning kunde hon få hjälp av Military Work att hitta ett jobb som matchades hennes kompetens och erfarenheter. — Jag pratade med min konsultchef och han ville gärna hjälpa mig ut på arbetsmarknaden, de hade sett vad jag gick för i nästan två år och ville såklart att jag skulle hitta ett bra jobb när jag var klar med mina studier. Jag tyckte att det lät jättebra, någon som kunde hjälpa mig att hitta rätt. — Han hade hittat några alternativ och nämnde att det fanns ett jobb närmare Stockholm där jag skulle få arbeta med drönare. Det lät jätteintressant då jag hade jobbat med det tidigare. Jag trodde att jag skulle få vänta några år till med att få jobba med det.

så kan jag sedan utbilda andra i det jag har lärt mig. Nästa steg är att bli en instruktör, en bra sådan. HAR DU NÅGOT TIPS ATT GE TILL STUDENTERNA? — Har du möjlighet att extrajobba - gör det! Har du dessutom bakgrund inom militären så kontakta Military Work och se vad de kan erbjuda. De är väldigt flexibla och du kan jobba de tider som du vill. Du får möjligheten att visa vad du går för och i många fall får du chansen att få in en fot på företag som du kan skapa en framtida karriär på.

Sofia tog examen på fredagen och började på sitt nya jobb på måndagen. Ett jobb hon kände sig trygg och bekväm med. — Det var svårt att förvänta sig något innan jag var på plats, men det är jättekul att få möjligheten att flyga drönare via ett helt nytt system. Military Work har varit väldigt stöttande under hela processen. — Nu känns det som att jag har hittat rätt, jag kommer att vara kvar här ett bra tag. Jag trivs jättebra och tänker att jag får visa vad jag går för. När jag är klar med min internutbildning 51


VI MODERNISERAR VÅR VERKSAMHET

OCH VI SÖKER DIG!

Dinners är det ledande serviceföretaget längs vägarna. Vi befinner oss i en omstrukturering som just nu sker runt om i Europa. Vill du bli en av oss? Skicka ditt CV till info@dinners.se

RESTAURANG • COFFEE SHOP • HOTELL WWW.DINNERS.SE 52


Vi har alltid bra priser fรถr studenter. n

l resa frรฅ

is. Enke udentpr

:8 59

St

G IF T E R T E R , A V S AT IO N T A K S . IN K L MPEN IM AT K O OCH KL

Snabbt, smidigt och klimatkompenserat.

53


SUPERO Promotion | Tullverket

VAR MED OCH BIDRA TILL ETT TRYGGT OCH SÄKERT SAMHÄLLE Genom att kontrollera varor som passerar Sveriges gränser bidrar Tullverket till ett tryggt och säkert samhälle. I alla kanaler och i alla flöden. Digitalt och manuellt, dag och natt, i ur och skur.

FAKTA OM TULLVERKET Tullverket är en statlig myndighet som ska kontrollera flödet av varor in och ut ur Sverige, bidra till ett säkert samhälle och säkerställa konkurrensneutral handel. Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd. Läs mer på tullverket.se

Maja Wasserstrom GÖR SKILLNAD VID GRÄNSEN En av dem som bidrar är Maja Wasserstrom som jobbar i en gränsskyddsgrupp i Malmö. Med hela Skåne som sin arbetsplats och med ett gäng kollegor lika tajta som en andra familj går Maja till jobbet med pirr i kroppen. — Jag vet att det jag gör är meningsfullt jag älskar verkligen mitt jobb. När jag jobbar är jag alert till 100 procent. Jag använder alla mina sinnen för att lista ut var jag kan hitta och stoppa varor som inte ska vara i Sverige. Ingen dag är den andra lik; ena dagen letar jag och mina kollegor narkotika och vapen tillsammans med en sökhund, nästa dag röntgar jag lastbilar med vår toppmoderna skannerbil och en tredje dag gör jag rattfyllerikontroller på vägen. HJÄLPER SVERIGES FÖRETAGARE En annan av dem som bidrar är Zuher Rajpar som jobbar på klareringsexpeditionen på Ar54

landa. Han möter företagare och transportörer som tar in varor till Sverige. — Det här jobbet går aldrig på slentrian Jag möter olika kunder, allt från egenföretagare som ska sälja frukt på ett förortstorg till tullombud som jobbar för näringslivets toppföretag. Tillsammans med andra myndigheter- var och en med sin specialkunskap- får vi Sverige att rulla. JOBBA PÅ TULLVERKET Det är ingen slump att många av Tullverkets medarbetare stannar längre på myndigheten. Utveckling uppmuntras och det finns många möjligheter att bredda sig eller fördjupa sig inom myndighetens breda verksamhet. Tullverket är mån om att ha nöjda medarbetare eftersom att de är övertygade om att nöjda medarbetare gör ett bättre jobb. Därför är frågor som arbetsmiljö, jämställdhet, mångfaldsfrågor och kompetensutveckling viktiga för oss.

Zuher Rajpar Vid anställning till många av tjänsterna inom Tullverket får du en gedigen grundutbildning som kan vara upp till ett år där teori varvas med praktik. Läs mer om att jobba på Tullverket på deras hemsida. Där kan du även söka lediga jobb. De närmaste åren kommer Tullverket att ha ett stort behov av att rekrytera nya medarbetare som vill vara med och göra en meningsfull insats. Är du en av dem?


Are you ready for the future?

We are ready for the future with a passion for making what’s good even better. To be the best, we believe that passionate, innovative and diverse employees with a diverse background are key. In the 150 countries where you can find us, we encourage our employees to take ownership of their own development and careers with the support from their leaders. This way our employees can grow in the business, wherever they are at their careers, from entry level to senior leadership. All open job opportunities globally are posted at our Internal Job Market and open for anyone within the company to apply for. Whether you are looking for a new challenge or more responsibility in your current role, the possibilities are endless. At Epiroc, we care about each other and the world around us. We are all committed to sustainable productivity and the highest ethical standards.

United in Performance. Inspired by Innovation. Performance unites quaerspis us, innovation Suntiis dent ellam milinspires min nesus,. and commitment drives usquid to keep moving forward. Veratur sin pelit, quuntiasped ut quatet lacidunt. Count on Epiroc to deliver the solutions you need to Fugiatio. Veles evello odit mintiur aut dolupta tet harchit succeed today and the technology to lead tomorrow. Optatur conet v olorunt bors

To learn more about Epiroc: Visit epirocgroup.com or follow us on LinkedIn/Epiroc.

epirocgroup.com epiroc.com

55


Studentprofilen Namn: Cornelia Sahlin Ålder: 22 Bor: Strängnäs Utbildning: Internationell Marknadsföring vid Mälardalens högskola

56


SUPERO | Studentprofil

STUDENTPROFILEN Cornelia gick utbildningen Internationell Marknadsföring på Mälardalens Högskola. Det som fick henne att välja just denna utbildning var möjligheten till det internationella perspektivet och utlandsterminen i Italien såklart. Text: Charlotte Breyer Foto: Hanna von Zweigbergk

C

ornelia berättar att hon alltid var kluven kring huruvida hon skulle välja en utbildning med inriktning

på samhällsfrågor eller en med ekonomisk inriktning. Tillslut valde hon marknadsföring. — Det ger mig möjlighet att arbeta med både samhällsinriktade och ekonomiska vinklar, ur ett mer kreativt perspektiv och med fria händer.

VAD FICK DU MED DIG I UTBILDNINGEN SOM DU KAN DRA NYTTA AV I DITT YRKESLIV? — Något som genomsyrat min utbildning var grupparbeten och frihet under instruerade uppgifter. Grupparbeten lärde mig otroligt mycket om vikten av samarbete, tålamod och att kompromissa. — Våra uppgifter gick även ofta att specificera efter ens egna intressen och att själv få styra

över sina arbeten. Det här har jag även nytta av i mitt arbete idag. VAR DU ALLTID SÄKER PÅ ATT DU VALT RÄTT UTBILDNING? — Nej inte alltid! Den första kursen vi hade var företagsekonomi och just siffror har aldrig varit min starka sida och inte heller mitt största intresse. När det blev startskottet för min ut57


SUPERO | Studentprofil

HUR HANTERADE DU SVACKOR UNDER DIN STUDIETID? — Som med allt annat hamnar man såklart i olika svackor och det enda sättet att ta sig ur dom tror jag är att antingen bara köra på och hitta det som motiverar en själv, eller att byta spår totalt. — Om man sitter med en tenta som känns tråkig och jobbig måste man ha en studieteknik som känns rolig. Att göra ett memory-spel, en frågesport eller bara belöna sig själv vartefter, är småsaker som kan göra jättestor skillnad. Sedan kan man alltid tänka framåt! Allt kommer inte vara roligt men du kan alltid göra allt du gör användbart och till en lärdom. KÄNNER DU ATT DU VALT RÄTT UTBILDNING OCH BRANSCH? — Absolut. Som tidigare nämnt har jag alltid tyckt att samhällsfaktorer och hur individer i samhället funkar har varit otroligt intressant. Något som också är intressant är företagsamhet och hur detta hela tiden utvecklas. Allt är ett rullande band. Det jag tycker är extra kul med just marknadsföring är att det är mycket som förändras snabbt, så det är ingenting jag tror att jag kommer att tröttna på. Det går att välja många olika spår och det finns alltid en hel del att lära sig vilket är kul.

“ Att jag ska gå en eftergymnasial utbildning har jag alltid vetat, frågan var väl bara när” bildning så blev jag lite tveksam kring om det verkligen var rätt för mig. Men när vi fick läsa andra kurser, som var mer nischade på marknadsföring, så trivdes jag som fisken i vattnet säger Cornelia med ett stort leende. HAR DU HAFT NÅGON FÖREBILD UNDER DIN STUDIETID? — Min kontinuerliga förebild kommer alltid att vara vara min syster. Jag har alltid tyckt att 58

hon är så smart och att hon resonerar väldigt tydligt och objektivt vilket jag alltid har beundrat. Det är en egenskap jag själv har att jobba på. Sedan tror jag att det är viktigt att alltid ha en slags förebild som man ser upp till eller inspireras av. Vanligtvis så har mina varit tidigare bloggtjejer som skapat egna globala företag eller andra "power-women" som kör sitt egna race och inte begränsas av andras åsikter.

VAD VILL DU GÖRA I FRAMTIDEN? — I framtiden vill jag antingen ha mitt egna företag eller vara i en position där jag kan styra mycket över mina egna arbetsuppgifter. Det är väldigt motiverande att alltid ha sitt egna ansvar och kunna röra sig fritt under en tillit att man kommer få sitt jobb gjort på ett bra sätt. Jag har även upptäckt att jag gillar att vara med på flera olika ställen och veta hur mycket fungerar. Trots att jag inte alls är en person som tycker att siffror är speciellt intressant så fascineras jag över hur ekonomiska aspekter fungerar i sammanhang av ett företag. VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG HOS DIN ARBETSGIVARE OCH FÖR DIN FRAMTIDA KARRIÄR? — Det bästa och viktigaste jag ser i min nuvarande arbetsgivare är det faktum att jag jobbar på ett startup- och tillväxtbolag. Detta ger både mig chansen att alltid pusha mig själv och att försöka hitta vad jag kan göra för att driva saker och ting framåt. Samtidigt som jag får chansen att jobba med en hel del olika arbetsuppgifter, som jag kanske inte hade fått annars.


SUPERO | Studentprofil

VAD GÖR DU FÖR ATT UTVECKLAS SOM PERSON? — Ifrågasätter allt och läser mycket. Att ifrågasätta varför vissa saker fungerar som de gör ger ofta förståelse för hur andra personer tänker och går tillväga samtidigt som man själv får tänka steget längre hela tiden. Att läsa är både avkopplande som hobby men även ett bra sätt att hålla sig stimulerad, beroende på vad man sitter och läser såklart. HAR DU NÅGRA BRA TIPS TILL EN STUDENT? — Ha framförhållning! Jag vet om att alla säger det och att det är lättare sagt än gjort, men börja kolla på arbetsgivare redan under studietiden. Då går det att hitta otroligt mycket möjligheter samtidigt som man kan få mycket bättre grepp om vart man själv vill placera sig i framtiden. På det sättet kan man även hitta olika extrajobb, praktikplatser och liknande som kommer vara både bra erfarenheter för ens egen skull och se snyggt ut på CV:t! HAR DU NÅGRA BRA TIPS ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN SÖKER JOBB? — Var personlig. Ingen vill läsa ett CV med 4 sidor information som inte går att tillämpa till arbetsplatsen, så håll det kort, koncist och relevant. Passa även på att ge en personlig touch i det personliga brevet, många företag väljer ofta sina rekryteringar baserat på deras kunskap men även kring hur väl de passar företaget som person. VAD KAN MAN GÖRA FÖR ATT KLÄTTRA OCH UTVECKLAS HOS SIN FÖRSTA ”RIKTIGA” ARBETSGIVARE? — Våga visa framfötterna, våga göra fel och fråga mycket! Detta visar på engagemang och kommer även göra dig mer användbar hos din arbetsgivare. Det går inte att uppfattas som dum när man agerar med engagemang och övertygelse.

59


YOU DON’T NEED TO PAY MORE THAN YOU HAVE TO.

We give our guests what they need and skip the unnecessary. What’s left is a hotel that’s easy on the wallet, with ace locations. And with a carbon footprint that’s easy on the planet.

60


SUPERO | Studenttips

VÄSSA DITT PERSONLIGA BREV Du har hittat jobbet med stort J och är redo att skriva din ansökan. Men hur gör man egentligen för att inte drunkna i mängden av ansökningar? SUPERO har pratat med Åsa Sollén, rekryteringskonsult på Randstad, som ger sina bästa tips på hur du vässar ditt personliga brev och ser till att bli kallad till intervju. Text: Mari Wretström

E

tt vanligt misstag är att använda samma brev till alla tjänster du söker. Det blir väldigt snabbt tydligt för arbetsgivaren att du inte har ansträngt dig utan använder en standardmall. Det är ingen vinnande strategi om du vill fånga arbetsgivarens intresse! Det händer till och med att vi får in ansökningar där man har glömt att ändra företagets namn, säger Åsa Sollén. Det ger ett slarvigt och oengagerat intryck! 1. GÅ RAKT PÅ SAK Undvik tomma inledningsfraser – namn, ålder och bostadsort står redan på ditt CV. Det finns mer spännande sätt att börja sitt brev än det tråkiga ”Jag heter XX och...”. I det personliga brevet ska du komplettera den information som finns på CV:t. Här har du chansen att vara mer personlig och visa vem du är bakom meritförteckningen. Våga gå rakt på sak! Varför söker du just det här jobbet? Vilka är dina drivkrafter? Motivera varför du skulle vara en tillgång för arbetsgivaren. 2. KOPPLA INNEHÅLLET TILL ANNONSEN Det personliga brevet ger dig möjlighet att förtydliga vad just du kan bidra med på arbetsplatsen och varför du är rätt person för tjänsten. Läs annonsen noga! Vad är det arbetsgivaren efter-

frågar? Lyft fram de egenskaper och erfarenheter du har som svarar mot det arbetsgivaren söker. Lägg också tid på att läsa på om företaget – på så sätt kan du identifiera kärnvärden inom företaget som du kan använda i ditt personliga brev!

Det är en balansgång att sälja in sig själv. Man vill vara personlig samtidigt som man vill ge ett trovärdigt och professionellt intryck. Men var ärlig! Överdriv inte och ljug aldrig men var inte heller onödigt blygsam. Är du duktig på något så våga lyfta fram det, säger Åsa Sollén.

3. VAR TYDLIG

5. KOMPENSERA UPP

Ett bra personligt brev är tydligt och gör det lätt för arbetsgivaren att förstå varför hen ska gå vidare med just dig. Det ska inte krävas något detektivarbete för att förstå vad det är du vill säga.

Många studenter har arbetslivserfarenhet sedan tidigare och kanske också ett extrajobb vid sidan av studierna, men det är inte alla som har erfarenhet inom rätt område. Någon gång ska du söka det där första arbetet som matchar din utbildning.

Korrekturläs innan du skickar ditt brev! Stavfel, slarvfel och otydlighet ger inget professionellt intryck. Ta hjälp av en vän som vågar vara ärlig mot dig och låt denne läsa igenom ditt brev och hjälpa dig slipa det. Se också till att dina kontaktuppgifter finns med, både mejladress och telefonnummer. 4. VÅGA SÄLJA IN DIG SJÄLV - MEN VAR ÄRLIG! Tala om vad du är bra på och motivera det med hjälp av tidigare erfarenheter. Poängen med ditt personliga brev är att du ska sälja in dig till arbetsgivaren. Hen vill givetvis ha den absolut bästa personen för jobbet – förklara varför hen ska välja just dig!

Du ska naturligtvis inte söka ett arbete du inte är meriterad för, säger Åsa Sollén. Om du har utbildningen men saknar praktisk erfarenhet kan det ändå vara en idé att söka. Men var tydlig med att du inser att du saknar den efterfrågade erfarenheten och lägg krut på att förklara varför du ändå har vad som krävs. Här blir det personliga brevet viktigt, eftersom det är din chans att förklara varför du har potential att lära dig och varför du är rätt person för tjänsten. Var konkret och tala om vad du faktiskt kan bidra med så att vi vet varför vi ska gå vidare med just dig! 61


18-ÅRINGEN SOM UTVECKLADE EN SUCCÉ-APP Allt fler aktörer ställer ut elscootrar i städer runt om i Sverige. I Stockholm får du växla mellan nästan 10 olika appar för att jämföra priser, batteri och tillgänglighet på de tusentals elscootrar som finns utplacerade. Ett problem tyckte den 18-årige apputvecklaren Eric Heimer. Text: Hanna von Zweigbergk

62


SUPERO | Reportage

H

ans intresse för spelutveckling och programmering började redan i tonåren. På gymnasiet valde han att läsa teknikprogrammet med inriktning på informations- och medieteknik. Efter att ha skrivit om en av sina appar på en plattform för giggare tog VD:n på ett IT-företag kontakt med Eric för att diskutera programmering och apputveckling. Eric fick jobb som programmerare och har sedan dess fått jobba med bland annat apputveckling. Något som han ser sig jobba med även i framtiden. — När jag började min anställning var jag bara 18 år. Jag hade precis tagit studenten och tyckte att det var roligt att direkt få ett jobb som jag verkligen tycker om.

tillhandahåller elscootrar brer ut sig mer och mer. När vi lanserade appen fanns det fyra bolag som erbjöd tjänsten. Det tog inte lång tid förrän vi behövde bygga om hela appen från grunden för att möta det nya behovet. Det växer nästan för fort, fler och fler företag dyker upp på marknaden och det märker vi även på datan vi får från vår app. Användningen ökar hela tiden. — Problemet just nu, som Zcooters löser, är att man kanske har sina favoritföretag - t.ex. de som är billigast - men för att hitta en scooter som verkligen funkar och med rätt pris så behöver man gå igenom minst 5 olika appar. Med

Zcooters behöver du bara gå in på en app. När jag frågar Eric om han är intresserad av en högre utbildning låter det lockande, men det får troligen vänta i några år. Framtiden ser ändå ljus ut för den nu 19-årige apputvecklaren. — Jag vill definitivt fortsätta på samma karriärspår. Frontend-delen av apputveckling är otroligt spännande samtidigt som jag har fastnat för den kreativa och innovativa sidan. Jag är lite sugen på att läsa en civilingenjörslinje med inriktning på data, men jag har inte bestämt mig riktigt än. Just nu har jag det här gigget, som är så otroligt givande och spännande. Men man vet aldrig, avslutar han med ett skratt.

På gymnasiet fick Eric tid till att testa sig fram och lära sig mer om sitt intresse för programmering. Men det var inte förrän han började arbeta som programmerare som han har insett hur många möjligheter det finns i branschen. — När jag var runt 15 började jag få upp ögonen för att programmera appar och spel. Men man kan knappt kalla det jag gjorde då för programmering. Jag var lite av en spelnörd, som många andra tonåringar, och tänkte att jag kunde göra något produktivt av mitt intresse. Jag började lära mig grunderna och logiken i programmering, mycket genom att testa olika plattformar och program. — Jag började skapa egna spel på fritiden och nu har det gått över till ren apputveckling. Skillnaden är att jag nuförtiden skriver mer och mer kod. I början arbetade jag i olika program som var enkla att förstå. Det gjorde att jag snabbare förstod mig på hur allt hängde ihop. Innan jag började jobba hade jag inte programmerat alls på t.ex. JavaScript, som är det jag arbetar med nu. Han berättar att han fick ett projekt på prov i början. Men det tog inte lång tid förrän Eric kunde jobba på riktiga projekt åt kunder och samarbetspartners. — Under ungefär en månad arbetade jag på mitt första projekt, sedan tog vi det därifrån. Vi är en inkubator för startup-företag och hjälper startups att komma igång med den tekniska delen. När Eric satt och diskuterade olika idéer till sidoprojekt med sina medarbetare kom de på appen Zcooters. Inom två veckor hade appen lanserats och var ett roligt sidoprojekt för Eric, som fick huvudansvaret för projektet. — Det tog ungefär en vecka för oss att ta fram första versionen av appen. Den blev snabbt populär efter lanseringen och växer för varje dag. — Det märks ganska tydligt hur bolagen som 63


Sökes: ägg & spermier Ge någon det finaste du har! Som donator ersätts du ekonomiskt och du får dessutom en kostnadsfri hälsoundersökning. Läs mer på livio.se/umea eller kontakta oss på telefon 090-785 91 59.

64


SUPERO | Studenttips

ATT TÄNKA PÅ VID EN ARBETSINTERVJU Kommer du inte vidare till ett andra urval efter din intervju? Att vara nervös inför en arbetsintervju är helt normalt. Det är nytt och du vill göra ett bra första intryck. Genom att ta del av dessa 7 tips kan du på bästa sätt förbereda dig inför din arbetsintervju.

1 3 5 7

GÖR RESEARCH OM FÖRETAGET Sök upp företaget innan och leta information. Företag gillar om du har kunskap om dem, det gör att du verkar intresserad och engagerad.

TÄNK UT FRÅGOR Under en arbetsintervju är det inte enbart arbetsgivaren som får ställa frågor. Förbered därför frågor som du själv kan ställa till företaget. Det gör att du verkar intresserad i företaget och tjänsten.

DETTA BÖR DU GÖRA OCH UNDVIKA Kom ihåg att inte komma sent och att du i god tid plockat ihop det du behöver ha med dig: cv, personligt brev, penna, block, betyg. Var hellre ärlig och ljug inte. Prata inte illa om dina tidigare arbetsgivare.

FÖLJ UPP INTERVJUN Efter intervjun är det bra om du inom 24h skickar ett kort mail där du tackar för intervjun.

2 4 6

ÖVA PÅ VANLIGA INTERVJUFRÅGOR Tänk på frågor som du tror kan komma upp under intervjun. Du kan söka på google efter de vanligaste frågorna. Öva dessa hemma för dig själv eller tillsammans med en närstående.

KLÄ DIG RÄTT Vad är det för företag du ska bli intervjuad för? Klär de sig på ett visst sätt? Dra nytta av detta för att veta hur du själv ska klä dig.

TÄNK PÅ DITT KROPPSPRÅK Kroppsspråket säger mycket om dina känslor och vad för typ av person du är. Du kan göra mycket bara genom att medvetet tänka på ditt kroppsråk. Tänk på att ha en bra hållning, ha ögonkontakt, lyssna tydligt på frågorna och prata långsamt. Var inte rädd för att pausa och fundera en stund på frågan innan du svarar. Detta gör dig inte bara mer lugnare, det gör också att du utåt uppfattas som mer självsäker. 65


gratis-

10 APPAR SOM HJÄLPER DIG UNDER STUDIETIDEN Vi har alla fått höra att mobilen är en bov när det gäller att ta tid och fokus från plugget. Vi tycker att det är dags att ändra på det. Dessa fem appar hjälper dig att fokusera, planera och lära dig bättre. Vi tipsar även om en app där du kan snoozea mobilen, om du verkligen inte kan låta bli att gå in på de appar som tar tid och energi istället för att ge, smart va? Text: Hanna von Zweigbergk

1. TRELLO Trello är fantastisk om du har många uppgifter att hålla koll på. Du skapar enkelt en tavla där du kan lägga in kort med information på, som du kan dra genom olika stadier. Du kan t.ex. dra en uppgift till ”Att göra” – ”Påbörjad” – ”Klar”. Helt fantastiskt!

2. EVERNOTE Vill du samla alla dina anteckningar på ett och samma ställe? Då är Evernote appen för dig. Du kan både skriva nya anteckningar och scanna in handskrivna anteckningar.

Det går även att dela med sig av en tavla till en pluggkompis om ni arbetar i grupp.

Allt är dessutom sökbart! Med appen kan du även göra checklistor, spara saker som finns online, rita/kommentera i inscannade dokument och mycket mer.

Trello är gratis och finns för Windows, Android och iOS

Evernote är gratis och finns för Windows, Android och IOS

66

3. OFFICE LENS Har du tagit bilder på lärarens anteckningar och glömt bort dem i kamerarullen? Med Office Lens tar du enkelt bilder av whiteboardtavlor, boksidor eller annan text för att sedan få ett redigerbart dokument. Har du alltid velat söka efter ord i din kurslitteratur? Scanna bara in sidorna och sök sedan efter det ord du letar efter. OfficeLens är gratis och finns för Android och IOS


SUPERO | Studenttips 4. WESUPERO I WeSupero-appen hittar du ditt Student-ID och hundratals lokala och nationella erbjudanden. Det bästa med appen är att du lätt kan ändra till den stad du befinner dig i för stunden, och ta del av de studenterbjudanden som finns just där. Erbjudanden varierar från stad till stad och ger dig alltid de bästa lokala studenterbjudandena. Allt från Waynes Coffée, Subway, Sushi Yama och Jack & Jones till Viking Line, Plantagen, Campusbokhandeln och ÖoB. WeSupero är gratis och finns för Android och IOS 5. TEAMWEEK Om du inte gillar Trello kommer du kanske fastna för Teamweek. Teamweek används för att lättare arbeta i grupp. Ni kan planera när ni ska träffas, vem som ska göra vad, sätta upp deadlines osv. Du kan även ställa in hur många timmar du förväntas lägga på en uppgift, smidigt när du vill se hur många timmar som läggs på vad varje vecka. Teamweek är gafiskt snygg

och enkel att använda. Genom att använda sig av färger och block blir planeringen visuell och du ser alltså dina uppgifter mer i sin helhet. Du kan se ditt schema i 3 månaders-vy, månadsvy, vecko-vy eller dags-vy. Teamweek är gratis och finns för Windows, Android och iOS 6. DUOLINGO Läser du en språkkurs eller vill du lära dig ett nytt språk som du kan sätta på CVt? Duolingo gör lärandet till ett spel och använder sig av repetition för att man lättare ska komma ihåg vad man har lärt sig. I början får du lära dig lättare fraser och ord, du sätter upp mål för dagen och vinner priser om du uppfyller målen 10, 20 eller 30 dagar i rad. Du ställer enkelt in om du vill sätta upp ett mål på en eller flera lektioner om dagen. (Tips! Vill du känna dig duktig? Sätt in målet en kurs per dag, då får du lättare priser – och du kan alltid göra fler än en kurs per dag om du känner för det.) Duolingo är gratis och finns för Windows, Android och iOS 7. FREE GRAPHING CALCULATOR Perfekt app för att rita grafer, den är dessutom en vetenskaplig kalkylator som visar beräkningar. Genom att se beräkningarna förstår du lättare hur dessa är gjorda, smidigt när du ska lära dig! Free Graphing Calculator är gratis och finns för Android och IOS 8. CLEARLOCK Kan du inte plugga utan att ta upp mobilen för att kolla vad din bästa vän har ätit till frukost idag? Med ClearLock kan du blockera appar som distraherar dig från hemtentan eller uppsatsen. När

du installerar appen väljer du enkelt vilka appar som du vill blockera och hur länge. Apparna du väljer kommer du inte att komma in på hur mycket du än försöker. När du väl har ställt in blockeringen kommer du inte att kunna ta bort den förrän tiden har gått ut, det enda sättet är att tvångsomstarta mobilen (och det känns ju onödigt?!). Du måste helt enkelt vänta tills blockeringen har upphört innan du kan gå in och kolla dina notiser på t.ex. Facebook eller Instagram. Smart tycker vi! ClearLock finns för Windows och Android 9. GOOGLE DRIVE Google har alltid varit en favorit när det gäller användarvänlighet. Med Google Drive kommer du åt alla dina filer (som t.ex. bilder och dokument) från alla dina enheter; dator, surfplatta och smartphone. Är du uppkopplad mot internet sparas allt i molnet, du jobbar alltså alltid med senaste versionen. Google Docs är drömmen för grupparbeten, då alla jobbar i samma dokument men från olika enheter. Google Drive är gratis (upp till 15 GB lagring) och finns för Windows, Android och IOS

10. MINUTIAE Less på det sociala? Trött på alla perfekta flöden? Med appen Minutiae får du ett ärligt osocialt flöde av dina egna minnen, perfekt när du vill minnas att vardagen är en stor del av ditt liv – allt är inte resor till New York och shoppingturer i Milano. Appen ger dig en notis, slumpmässigt under dagen, och du får då en minut på dig att ta upp mobilen och ta ett kort på ögonblicket du befinner dig i. Det kan vara på jobbet, i skolan eller på tunnelbanan. Alla ögonblick som inte passar in i det perfekta flödet samlas i din Minutiae-app och du kan se tillbaka på autentiska bilder av ditt liv. Minutiae är gratis och finns för Android och IOS

I appen WeSupero hittar du studentrabatter och erbjudanden som är både lokala och nationella. Perfekt när du vill spara pengar, men ändå kunna unna dig en utelunch eller fika med kompisen!

67


STIPENDIUM

- ETT SÄTT ATT FINANSIERA DINA STUDIER Ett stipendium kan vara ett smart sätt att finansiera din utbildning på och underlätta ekonomiskt. Du kan få finansiell hjälp med allt från kursavgifter till studierelaterade resor och forskning. Såhär går du tillväga för att hitta och söka stipendier.

V

arje år delas enorma belopp ut i stipendier. Det finns med andra ord många möjligheter för dig att finansiera dina studier eller enskilda projekt med hjälp av ett stipendium. Du kan finansiera allt från utlandsstudier och studierelaterade resor till forskning och inköp av studielitteratur. Till skillnad från lån behöver stipendier inte betalas tillbaka. Det finns mängder av olika stipendier, så det är inte alltid lätt att veta var man kan söka eller en börja för att hitta ett stipendium. Vi har sammanställt några tips på hur du går tillväga och vad du bör tänka på. 1. VAD VILL DU SÖKA STIPENDIUM TILL? Först och främst är det viktigt att fundera över vad det är du söker stipendium till. Stipendier delas nämligen ut till studenter, privatpersoner och företag beroende på vad det är för stipendium. Även stipendium-beloppet kan variera markant. 68

2. HITTA ORGANISATIONER Stipendier delas ofta ut av olika stiftelser och fonder som förvaltar en summa pengar. Men i stort sett kan alla olika sorters organisationer dela ut ett stipendium - från myndigheter, föreningar och företag till olika branschorganisationer. Fundera över vilka organisationer som finns inom just det området du studerar. Du kan till exempel söka stipendium som har en specifik anknytning till din skola eller studentnation. Vissa stipendier har kopplingar till din födelseort eller orten du bor i, samt länet och församlingen du tillhör. Även idrottsorganisationer, fackförbund och politiska partier delar ut stipendier. Glöm inte att du också kan söka stipendier i andra länder, som du funderar på att studera utomlands. Ibland går det att hitta information om stipendium i ett visst land via landets ambassad. Kom ihåg att du och ditt projekt kan passa in på flera stipendier än vad du kanske först tror,.

Se över om du kan anpassa ditt syfte så mycket som möjligt så att det passar in på just det stipendiets syfte. 3. SÖK SÅ MÅNGA STIPENDIER SOM MÖJLIGT När du väl hittat stipendier att söka gäller det att söka så många som möjligt. Det kostar oftast ingenting att söka ett stipendium och därför är det smart att öka chanserna genom att söka så många du kan. Lite tid och envishet kan löna sig. 4. LÄGG NER TID PÅ DIN ANSÖKAN Självklart är det viktigt att skriva en så bra ansökan som möjligt. Var tydlig och se till att ta med all information som ansökan kräver och bifoga förstås alla dokument som behövs. Olika organisationer kan ha helt olika krav. Om du är osäker på något inför din ansökan, kan du alltid kontakta organisationerna och fråga. Det som efterfrågas är ofta ett personligt brev, ett CV, referenser, anledningen till varför du söker stipendiet och vad du planerar att använda pengarna till.


HÄR

KAN

DU HI DATABA TTA S SER TIPEN De fles DIER: ta stipe n dier gå Exemp r att hi elvis or tta i ol ganisat till en ika dat ionen databa abaser. Global s på di också m G n r a n h t e m e öjlighe rbjude sida. M r tillgå ten att ånga b ng söka ef i b l i otek er ORGAN t e r s tipend bjuder ISATIO ier i sin NER Det gå databa r förstå s. r att hitt nätet. a mäng Dels g d enom er av st stipend sajter s ipendi ier och om sam er på e rbjude l webbsi a r i nform r gratis dor som ation o söktjän tar en m rätt sti ster, m mindre pendie e n o a r . c v k g H så via ift för där du är är n att ma ågra ex kan hi tcha fr tta me empel stipend am r infor på org ium: S mation anisati v e o n och sö Stipen ner ska ins ka efte dieinfo titutet, r rmatio K u Stipen l t u n, Syo rnätet, dieguid guiden Skandi en, Län , Stude Riksid navisk s s tyrelse n rottsfö t s t i p e n n r s b d u s ium, öktjän ndet, k hemsid st, ommu or sam nernas t unive och fö rsiteten BÖCKE rsamlin och hö R garnas gskolo r n Det fin as hem ns en r s idor. ad böc stiftels ker där er. Ett du hitt par exe Fondb ar stipe mpel ä oken. ndier o r Stipe ch ndieha n d boken STUDIE och St VÄGLED ora ARE Även s tudiev ägleda om sti re och pendie studen r som tkårer är kop brukar plade t STIPEN kunna ill din DIELIST tipsa u A tbildni N.SE Webbs ng. ajten S tipend på en o ielistan ch sam .se har m a plats samlat som fin . Sajten många ansiera startad stipend t sina u skapad e s ier t l av en s andsstu e hems t u d i d d i er med an för ent andra att han stipend att hitt ville gö a stipe ium. H utbildn n r an d a i d e r. Du k et enkl ingsniv are för an gör å och d a e ämne din sök n du lä ning u tifrån ser.

69


SUPERO Promotion | NOWO

VARFÖR PENSIONSSPARA SÅ TIDIGT SOM MÖJLIGT? Under studietiden känns pensionen som en väldigt avlägsen framtid. Du investerar redan i din framtid genom att gå en utbildning som förhoppningsvis leder till ett jobb du trivs med. Med små medel kan du dock börja spara redan idag och få mer pengar att leva för när du väl går i pension. Text: Hanna von Zweigbergk

E

tt tidigt pensionssparande gör att du kan känna dig tryggare när pensionen närmar sig. Man brukar säga att varje krona räknas och självklart är det roligt att se när pengarna successivt växer. Hundra kronor i månaden är en bra start om du inte har en fast inkomst utöver ditt studielån. På ett år har du sparat 1200 kr, plus ränta. Tänk över hur länge du behöver spara och hur du ska lägga upp ditt sparande. Ska du spara på längre sikt, som ofta är fallet vid pensionssparande, är det bra att placera pengarna i aktiefonder. Vid ett kortsiktigt sparande bör pengarna helst ligga på ett sparkonto. Det bästa med ett tidigt sparande är att du inte behöver spara lika mycket varje månad. Detta beror på något som kallas för “ränta på ränta-effekten”.

are och snabbare eftersom räntan hela tiden läggs på pengarna du sparar och ökar beloppet som du får avkastning på. Samtidigt som du får ränta på tidigare intjänad ränta kan du fortsätta spara och se en ännu kraftigare ökning på ditt pensionssparande. Med en högre räntesats växer pengarna också snabbare över tid. EXEMPEL PÅ RÄNTA PÅ RÄNTA-EFFEKTEN År 1 sparar du 1 000 kronor och får 6 % avkastning. Ditt marknadsvärde är då 1 060 kronor. År 2 sparar du ytterligare 1 000 kronor. Du har då totalt 1 060 kronor från år 1 och 1 000 kronor från år två att få avkastning på. Ditt marknadsvärde i slutet på år två blir då: 2 183 kr (1 060 + 1 000 = 2 060 x 6 %).

VAD ÄR RÄNTA PÅ RÄNTA-EFFEKTEN? Vill du få dina sparpengar att växa snabbare ska du definitivt lägga ränta på ränta-effekten på minnet. Du kanske har hört talas om effekten tidigare, men vad betyder egentligen ränta på ränta?

Ökningen fortsätter tills du väljer att gå i pension, säg om t.ex. 30 år. Dina 1 000 kronor om året som utan avkastning skulle bli 30 000 kronor har istället blivit cirka 83 000 kr! Det finns en anledning till att Einstein påstås ha kallat ränta på ränta-effekten för världens åttonde underverk.

Den kallas också för snöbollseffekten på grund av att ditt sparande växer exponentiellt. När du får ränta på räntan växer sparpengarna snabb-

Ränta på ränta-effekten betyder alltså att du har en stor fördel av att börja spara tidigt jämfört med de som börjar spara senare.

70

GÅR DET ATT SPARA PENGAR NÄR MAN INTE HAR NÅGRA OCH ÄR STUDENT? Lever du på en tight budget känns det inte särskilt lockande att börja spara till pensionen. Men ett tidigt pensionssparande behöver inte betyda att du måste avsätta flera tusen kronor varje månad. Genom att kontinuerligt avsätta en liten summa kan du påbörja ett sparande som växer över tid. Med NOWO kan du exempelvis dagspara en mindre summa, snabbspara när du har möjlighet, få återbäring när du handlar online eller autospara med No Worries-kortet. Pengarna du sparar via NOWO förs automatiskt över till ett fondkonto som öppnas åt dig. Fonden bygger på ett långsiktigt och enkelt sparande, men du har möjlighet att ta ut pengarna när du vill. SPARA PENGAR VARJE GÅNG DU HANDLAR NOWO ger dig möjlighet att spara pengar till pensionen samtidigt som du handlar det du ändå behöver. Det funkar helt enkelt så att du får cashback på allt du handlar via NOWO i över 1000 anslutna butiker. Du handlar precis som vanligt. Den enda skillnaden är att du går via NOWOs app. När du gjort ditt köp så får du pengar till ditt NOWO-konto och du är på väg mot en riktigt bra ekonomi vid pensionen.


71


HUR INREDER MAN EN STUDENTBOSTAD?

Foto: Lisa Thanner

Frida Ramstedt driver Sveriges största inredningsblogg, Trendenser.se. Nu har hon gjort debut som författare med inredningsboken “Handbok i inredning och styling”. Hon ger nu Supero sina bästa tips på hur man inreder smart i sin studentbostad. Text: Hanna von Zweigbergk Foto: Lisa Thanner och Frida Ramstedt

F

rida är född i Umeå, men har sedan en tid tillbaka bott i Kungsbacka strax utanför Göteborg. Hennes intresse för inredning började tidigt och nu är hennes blogg en av de största inredningsbloggarna i Norden. — Jag är uppvuxen i en familj där både mamma och mormor var väldigt intresserade av design och möbler så jag fick tidigt följa med dem till auktioner och inredningsbutiker. Jag lärde mig mycket om olika formgivare och stilepoker via dem. När jag gick ut gymnasiet fick jag jobb på en inredningsbutik och lärde mig ännu mer om aktuell design och nya företag i branschen och på den vägen blev det. 72

I Fridas bok får läsaren reda på hur man får till helheten i sitt hem. Hon berättar att hon ville att fokus ska ligga på hur vi stylar och inte bara vad vi ska styla med. — Jag är så innerligt trött på fenomenet kring säsongstrender och att exempelvis prata om höstens färg på kuddar. Det inte rimligt att fortsätta dialogen om inredning på den nivån om vi ska ställa om till en mer hållbar livsstil. Den strömning jag känner mest pepp för just nu är att allt fler börjar ifrågasätta vad de köper. Att man börjar läsa innehållsförteckningen på möbler och inredning och tänker lika kritiskt om vad man stoppar in i sitt hem som vad man stoppar i sin kropp. Huden är vårt största organ

och vi får i oss mycket skit från textilier, stoppade möbler, flamskyddsmedel och väggfärger. — Jag vill också uppmuntra mina läsare att ifrågasätta vem som ligger bakom utseendet på sakerna de köper. Om det är en formgivare som har ritat en lampa eller en inköpare med marginalfokus kan göra ganska stor skillnad på funktionen. En lampa är till exempel inte alltid en lampa. Vurmen för nakna glödlampor och belysning med genomskinliga skärmar av glas är ett typexempel på det fenomenet. Vi har forskat på bländfri belysning i 70 år men vår generation väljer att vända den kunskapen ryggen och enbart se till hur sakerna ser ut. Inte om de gör det jobb som är tänkt.


SUPERO | Inredning

73


SUPERO | Inredning

1. Ytan som krävs för stolar och bord avgörs inte enbart av möblernas mått, räkna med att det behövs minst 80 cm från bordsskivan till närmsta vägg för att du ska kunna sätta dig ner utan att behöva tråckla in kroppen.

— Det finns massor med inredningskunskap att ta hjälp av. Det är sådant jag skriver om i min nya bok. Hur man kan skapa en hemtrevlig och bekväm känsla i sitt hem med baskunskaperna inom inredning som alla bör känna till. Något som brukar nämnas i inredningsreportage är vilka inredningsmissar man ska undvika. Vad är en inredningsmiss i enligt dig? — Det jag nyss nämnde. Nakna lampor utan skärm. Det är ett tydligt tecken på att man inte kan inredning. Skärmens uppgift är att fördela, förstärka och rikta eller sprida ljuset från ljuskällan - så väljer man bort den biten till förmån för utseendet väljer man indirekt bort idén med att ha en lampa. Det funkar på ställen där man bara vill ha dekoration men ovanför ett bord eller i taket som allmänbelysning är det sällan sådana lösningar håller i längden. 74

2. Mät inte bara möbelns storlek när du kollar om något får plats - utan även dess öppningsradie + platsen du själv behöver för att kunna använda möbeln i fråga.

Studenter bor ofta i små bostäder och har inte alltid råd att köpa mer än det nödvändigaste till sin studentlya. Hur skulle du tänka om du skulle inreda hos en student? — Jag skulle satsa på bagageinredning. I min bok har jag ett kapitel som handlar om köpråd och investeringar i möbler. Lägg pengarna på sådant du kan ta med dig när du flyttar från studentrummet. Försök skapa dubbla funktioner. Kan sängen agera soffa dagtid? Kan du förvara saker i döda utrymmen, t.ex. under sängen eller i soffbordet? Har du gjort plats för det du gör oftast i ditt hem? Bjuder du sällan hem kompisar till ditt studentrum eller lägenhet finns det ju ingen anledning att upplåta plats för en soffa - då kanske det är bättre att du har ett rejält skrivbord eller matbord exempelvis. Många studenter har precis flyttat hemifrån

för första gången. Fokus ligger kanske på att inhandla det viktigaste. Har du några tips på hur man kan tänka när man är i det stadiet? — Jobba med stora penseldrag. Det är så lätt att fastna i duttet och bli missnöjd när ljuslyktor och små krukväxter inte skapar den atmosfär man vill åt. Man kanske inte får måla om i sitt studentrum men att hänga upp en färgad gardin, jobba med ett färgat överkast eller en större matta kan göra enorm skillnad i ett rum. Tänk också på att ha minst 5 ljuspunkter i rummet. Släck allmänbelysningen i taket och tänd dina smålampor. Var i rummet finns de? Har du tillräckligt många? — Fönsterlampor, bordslampor och klämspotlights med dimmer kan skapa en väldigt stämningsfull atmosfär om man placerar ut dem på olika nivåer runt om i rummet.


Namn: Frida Ramstedt Ålder: 40 år Bor: Kungsbacka utanför Göteborg (född i Umeå) Familj: Man och två barn Utbildning: Civilekonomprogrammet med inriktning mot marknadsföring på Umeå universitet samt två utbytesterminer vid Fudan University i Shanghai och UNB i Kanada. Jobbar: Bloggar om inredning på heltid via egna plattformen trendenser.se och aktuell med Handbok i inredning och styling (utgiven i mars 2019) som sålt till 25 länder (utgivning utomlands 2020).

75


Käka upp din tentaångest!

Ibland verkar syftet med inlämningsuppgifter och tentastress vara att ta ner dig på jorden. Livet låter dig liksom inte komma undan. I stunder av misstro kan det behövas en energikick för skallen. Hallonlakritsskallar gör dig inte automatiskt till en smartskalle, det finns inga vetenskapliga belägg för det, men de underlättar det jobbiga med studentlivet. Du kan vara helt säker på att innehållet är fritt från gelatin och animaliska tillsatser. Sockret är dessutom Fairtrade-certifierat. Gott som gör gott!

bubs.se


Vegetariskt

snabbt & gott

SUPERO | Recept

VEGGIE BOWL

2 PERSONER/20 MIN INGREDIENSER 2 dl quinoa 500 g grönkål 3 msk olivolja 2 pressade vitlöksklyftor 100 g rädisa 200 g gula tomater Dressing: 2 dl grekisk yoghurt 1 dl sweet chilisås 2 msk riven ingefära 1/2 tsk salt Pumpakärnor till servering GÖR SÅHÄR 1. Koka quinoan enligt förpackningen, låt svalna och rinna av. 2. Rör samman alla ingredienser till dressingen. Skär tomat och rädisa i mindre bitar. 3.Skär bort den grova stjälken på grönkålen och skär bladen i mindre bitar. Stek kålen tillsammans med vitlöken i omgångar 2-3 min tills den mjuknar. Salta efter smak. 4. Blanda grönkålen med resten av grönsakerna och lägg i en djup skål tillsammans med quinoan, toppa med rostade pumpakärnor samt chilidressingen.

PUMPASOPPA

4 PERSONER/40 MIN INGREDIENSER 1 kg butternutpumpa 1 gul lök 3 vitlöksklyftor 1 msk olivolja 0,5 tsk kanel 0,5 tsk paprikapulver 0,5 tsk mald ingefära 8 dl vatten 1 grönsaksbuljong 2 dl kokosgrädde 1,5 msk pressad lime Salt och peppar Pumpakärnor till topping

GÖR SÅHÄR 1. Sätt ugnen på 200°. Skala och skär pumpan och löken i mindre bitar. Blanda pumpa, lök och vitlöksklyftorna med olivoljan. Lägg allt på en plåt med bakplåtspapper och rosta mitt i ugnen ca 15-20 min. 2. Ta bort skalet från vitlöken. Lägg pumpa, lök och vitlök i en kastrull. Tillsätt kanel, paprikapulver och ingefära. Fräs allt i olja. Tillsätt vatten och buljongtärning. Låt sjuda under lock ca 10 min. 3. Tillsätt kokosgrädde och limesaft. Mixa tills soppan blir slät. Smaka av med salt och peppar. Servera med rostade pumpakärnor. 77


BELGISKA VÅFFLOR 8 VÅFFLOR/50 MIN

78

INGREDIENSER

GÖR SÅHÄR

75 g smör 1 ½ dl mjölk 1 dl vatten 10 g jäst 1 ägg 2 krm salt ½ dl strösocker 4 dl vetemjöl

1. Smält smöret i en kastrull och tillsätt mjölk och vatten, låt det bli fingervarmt. Smula jästen i en bunke och rör ut jästen med degvätskan. 2. Separera äggula och äggvita och vispa ner äggulan i vätskan. Tillsätt salt, socker och mjöl och rör till en slät smet. Vispa äggvitan hårt och vänd ner den försiktigt i smeten. 3. Låt smeten jäsa 30 minuter och grädda sedan i ett belgiskt våffeljärn. Smörj järnet lite mellan varje gräddning. Servera med valfri topping.


Få mer tid att skjuta upp tentaplugget Handla din mat snabbt och enkelt på citygross.se och hämta nästa dag i din närmaste City Gross-butik. Välkommen till Sveriges färskaste matbutik online!

79


SUPERO

Nästa nummer

Nästa nummer: Ute i mars!

KREATIVITET OCH TEKNISK EXPERTIS:

JOBBA INOM INDUSTRI OCH PRODUKTION

ANSVARSFULLA ARBETSGIVARE HETA TRAINEEPROGRAM

Myndigheter - en bra ingång till arbetsmarknaden

INSPIRERAS AV FRAMGÅNGSRIKA KVINNOR I TEKNIKBRANSCHEN YRKEN MED BÄST FRAMTIDSUTSIKT

80


81


Hur bidrar vi till mindre gaming och mer powerplay? Vi kortar avstånden mellan hemma och borta. Mellan stad och land. Mellan generationer och landsändar. Vill du vara med och göra Sverige närmare? trafikverket.se/jobboframtid

82