West Swedish Incubators Magazine

Page 1

WEST SWEDISH INCUBATORS M AGA ZINE

BREWHOUSE GU VENTURES BORÅS INK CHALMERS VENTURES FOUNDERS LOFT SCIENCE PARK SKÖVDE THE GAME INCUBATOR INNOVATUM STARTUP SAHLGRENSKA SCIENCE PARK

BE SÖK HOS

INKUBATOR FÖRETAG

NOTION STUDIO

EN REVOLUTIONERANDE KLÄDKOLLEKTION NORRONT FUSION ENERGY

LÖSER HELA PLANETENS ENERGIFÖRSÖRJNING EQUILAB

EN NY APP FÖR ALLA HÄSTTOKIGA

STAYBLE THERAPEUTICS

SNART ÄR RYGGSMÄRTA ETT MINNE BLOTT


2

WEST SWEDISH INCUBATORS


INTRO

INNEHÅLL 5. 8. 12. 14.

BREWHOUSE Notion Studio Aidonair Travelonium

17. GU VENTURES 18. Again 20. Sobrera Pharma 22. Norront Fusion Energy

25. BORÅS INK 26. Rekotex 30. Ekkono 34. CHALMERS VENTURES 35. Stayble Therapeutics 38. Amferia 38. Trine 43. FOUNDERS LOFT 44. Flourish 47. Substly 50. Mindworkout

En västsvensk framgångshistoria VISSTE DU ATT Västsverige intar en tolfte plats

på listan över de mest innovativa regionerna i hela EU? Orsakerna till detta är flera: den långa traditionen av att stötta nya företag att nå sin fulla potential och samarbetsförmågan som gjort det möjligt att bygga ett starkt ekosystem är två. UNDER DE SENASTE tre åren har åtta företags-

inkubatorer i Västsverige genomfört ett kvalitetshöjande program, West Swedish Incubators. Målet har varit att ytterligare förstärka ett redan starkt samarbete och att gemensamt utveckla inkubationsprocesser, ta fram nya arbetssätt och öka närvaron på den internationella arenan. Allt för att ytterligare stärka regionens potential.  Inkubatorerna ägs av Idag har komersiella intressen, inkubatorerna högskolor, omkring 200 universitet, projekt och kommuner och staten. bolag som de Och det är just jobbar aktivt i mötet mellan med. akademi, näringsliv och det offentliga som många livskraftiga idéer kan omvandlas till nya företag, nya jobb och därigenom bidra till förnyelse av näringslivet. INKUBATORERNA har funnits och verkat med

stor framgång i 15–25 år och har sedan start stöttat och utvecklat över 1 600 bolag och projekt. Dessa har tillsammans attraherat närmare tio miljarder kronor i kapital. Idag har inkubatorerna omkring 200 projekt och bolag som de jobbar aktivt med att utveckla till tillväxtföretag i regionen.   I detta magasin möter du 20 av dessa bolag och får ta del av deras historia och resa.

54. THE GAME INCUBATOR 55. Angry Demon Studio 57. Simumatik 59. INNOVATUM STARTUP 60. Equilab 62. Liquid Wind

WEST SWEDISH INCUBATORS har beviljats

projektmedel fram till och med 2022, så att det viktiga arbetet med att stärka samverkan och den innovativa kraften i regionen kan utvecklas ytterligare. Hoppas du får en trevlig och inspirerande läsning!

64. SAHLGRENSKA SCIENCE PARK 65. Goozo 68. Aweria

WEST SWEDISH INCUBATORS

3


INTRO

WEST SWEDISH INCUBATORS BERÄTTAR OM… …VARFÖR DET VAR VIKTIGT ATT STARTA PROJEKTET WEST SWEDISH INCUBATORS. Klementina Österberg vd på GU Ventures och Rasmus Hane-Weijman affärsutvecklare GU Ventures.

Klementina: Vi tog initiativ till samverkansprojektet eftersom vi såg att det är viktigt att vi inkubatorer gemensamt stakar ut vår framtid och hur vi ska kunna hjälpa varandra att nå dit. Genom projektet såg vi stora möjligheter att samordna de utmaningar och behov som våra innovationsföretag har. Rasmus: Även om vi inkubatorer verkar inom delvis olika branscher är utmaningarna för entreprenörerna ofta desamma. Genom samverkan blir vi starkare både i den egna verksamheten och tillsammans. På så sätt kan inkubatorerna utveckla sitt eget styrkeområde samtidigt som vi bejakar och utvecklar bredden för att skapa konkurrenskraft och uthållighet i det västsvenska näringslivet. VILKEN ÄR ER MÅLSÄTTNINGEN?

4

Klementina: För oss inkubatorer kommer alltid bolagen först och vi gör det som vi tror är bäst för deras utveckling. Målet med West Swedish Incubators är först och främst att samarbeta för att nå en större output och effektivisera inkubatorernas arbete. Genom att leverera tillsammans kan vi leverera mera. Rasmus: Visionen är att hitta en långsiktig samverkansform. För det krävs det bred samverkan med ett flertal aktörer, inte bara inkubatorerna emellan. Därför är vi särskilt stolta och tacksamma för det nära samarbete vi har med Västra Götalandsregionen och akademin.

… TILLGÅNGEN PÅ RISKKAPITAL FÖR START-UPS I VÄSTSVERIGE.

FUNGERAR SAMARBET BRA?

Carl-Peter Mattsson, Sahlgrenska Science Park.

Klementina: Vi har alla lång erfarenhet av branschen, tydliga fokusområden och pay it-forward-mentalitet. Det innebär att vi är måna om varandra och delar med oss av både know how och resurser. Om man har vänt sig till en av de västsvenska inkubatorerna för att få hjälp så kan man få hjälp av alla. Rasmus: Var exakt den mentaliteten kommer ifrån är svår att säga och beror nog på flera olika faktorer. Västra Götalandsregionen har historiskt varit en knytpunkt för internationell handel, innovation och kultur. Vi är nog vana vid att vara en del i något mycket större och finna styrka i det.

– Västsverige har en mångfacetterad industri och kunskap i världsklass när det gäller innovation. Innovationsfinansieringen i tidiga faser är väl utbyggd genom bland annat olika riktade insatser från regionen, lärosätena och via Almi Företagspartners olika instrument. Samtidigt har få finansiella institutioner och riskkapitalaktörer sitt säte eller ens närvaro i Västsverige. Nya fönster av affärsmöjligheter öppnas upp i gränsytorna mellan olika branscher och teknologier, vilket ställer högre krav på tillgång till tillväxtkapital i senare faser.

WEST SWEDISH INCUBATORS


… VARFÖR INKUBATORER JOBBAR MED HÅLLBARHET. Stefan Dinér vd på Borås Ink.

– En grundförutsättning för att lyckas med ett bolag idag är att ha en genomtänkt hållbarhetsstrategi. Många gånger glöms det bort då all fokus ligger på att etablera sin affärsidé. Vår skyldighet som inkubator är att såväl påminna, utbilda och också utmana våra bolag att göra hållbarhet till en konkurrensfaktor. HUR JOBBAR DE OLIKA INKUBATORERNA MED HÅLLBARHET?

VAD GÖR INKUBATORERNA FÖR ATT ÖKA TILLGÅNGEN TILL KAPITAL FÖR STARTUPS I VÄSTSVERIGE?

– Stor kraft har lagts på att initiera, driva och samordna relationer till potentiella investerare, vilket bland annat inneburit kontakter med affärsänglar och venture capital-investerare både regionalt, nationellt och internationellt. För att bygga långsiktiga förtroenden hos investerare krävs kvalité och kritisk massa av bolag. Vi har även lagt stor kraft på att utveckla nya events och aktiv matchmaking mellan bolag och investerare. Allt för att öka sannolikheten att i samverkan attrahera mer riskkapital till Västsverige.

WEST SWEDISH INCUBATORS

”En grund­ förutsättning för att lyckas med ett bolag idag är att ha en genom­ tänkt hållbar­ hetsstrategi. ” STEFAN DINÉR Borås INK

– Inkubatorerna jobbar med hållbarhetsfrågan på lite olika sätt. Gemensamt är att vi vill se fler hållbara bolag och ge bolagen bästa förutsättningar att lyckas. Väldigt viktigt framåt att vi lär oss av varandra för att säkerställa att vi ger våra kunder bästa möjliga coachning inom detta område. Vi bör generellt också ställa än högre krav redan vid intag av nya bolag till inkubatorerna för att säkerställa att hållbarhet är en naturlig del in sin affärsidé. Genom West Swedish Incubators lär vi oss av varandra. Vi har också större resurser tillsammans att skapa bra verktyg för oss och våra bolag för att säkerställa att bolagen använder hållbarhet som en konkurrenskraft.

5


INTRO

WEST SWEDISH INCUBATORS BERÄTTAR OM… ”Man måste ha koll, och lansera en idé så att den tajmar med det som händer runtom­ kring” PETRI AHONEN Science Park Skövde AB

…HUR DET ÄR ATT JOBBA SOM AFFÄRSUTVECKLARE. Petri Ahonen, Science Park Skövde AB.

– Det är kul att se när bolag och människor lyckas. Man vill hjälpa folk att lyckas, det är därför man håller på med det här. Personligen är jag även intresserad av samhällsfrågor och vill hjälpa samhället att få fram nya företag och nya arbetstillfällen. Jag har drivit eget och vet vilka utmaningar som finns. Jag hoppas kunna förmedla kunskap om utmaningar på ett pedagogiskt sätt. Att det inte bara är guld och gröna skogar att driva företag, att saker inte sker av sig självt. Det är inte en rak väg. Förhoppningen är att företagarna är motiverade och känner att tid och resurser som de lägger ned är värt det i slutändan. VAD ÄR DEN STÖRSTA UTMANINGEN I ROLLEN SOM AFFÄRSUTVECKLARE?

– Vi får lära oss nya saker hela tiden och det är kul, men också en utmaning. Det är en utmaning att vara effektiv i

6

sin omvärldsbevakning. Vi som affärsutvecklare måste vara på tå och vara nyfikna hela tiden på vad som händer i omvärlden. Vi måste vara à jour med allt nytt som händer. Ny teknik, nya kanaler, det händer så mycket. En annan utmaning är att lära sig avgränsa och prioritera bland det man läser. Hur är den här affärsidén relevant i den värld vi lever i? Man måste ha koll, och lansera en idé så att den tajmar med det som händer runtomkring. Världen förändras fort. VILKEN NYTTA HAR DU HAFT AV SAMARBETET MED WEST SWEDISH INCUBATORS?

– Bland annat nätverkandet och erfarenhetsutbytet som vi haft möjlighet att ta del av. Vi sitter i samma båt och man vill inte och behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Kunskapsutbytet har varit väldigt värdefullt. Jag har fantastiska kollegor och det finns otrolig kunskap där ute.

WEST SWEDISH INCUBATORS


BREWHOUSE

MÖT TRE FÖRETAG PÅ SID 8–15

BREWHOUSE Brewhouse är källan inom kulturella och kreativa näringar - kulturfabriken i Göteborg där konstnärskap och entreprenörskap kan mötas och växa. Brew­ house Incubator bidrar till ökad lönsamhet och sysselsättning, fler hållbara företag och ny innovation inom de kulturella och kreativa branscherna. HALLÅ DÄR PIA DYBECK TF VERKSAM-

HUR SER FRAMTIDEN UT INOM ERT

HETSCHEF BREWHOUSE. HUR GÅR DET

OMRÅDE?

OFTAST TILL NÄR ENTREPRENÖRER

– Vi upplever att de kulturella och kreativa näringarna ges både möjligheter och utrymme i Västra Götalandsregionen. Framtiden ser positiv ut för våra branscher i stort. Vi märker av ett ökat intresse från alla områden inom de kulturella och kreativa näringarna. Fler kulturentreprenörer väljer att söka sig till oss för att få stöd i att starta, driva och utveckla sitt företag på ett hållbart sätt. Som i många andra branscher så är det digitaliseringen som driver på utvecklingen. Samtidigt har vi sedan en tid tillbaka märkt att de entreprenörer vi möter ibland har svårt att kombinera konstnärskap och företagande med det övriga som händer i livet. Det är också det som ligger till grund för att vi nu har lanserat vår distansinkubator som gör att man kan jobba med sin affärsidé när, var och hur man vill. Det tror vi är framtiden.

HAMNAR HOS ER?

– Det kan se lite olika ut. En del hittar oss via hemsidan eller genom vänner och bekanta som tidigare har gått i Brewhouse Incubator och pratat gott om oss. Sen genomför vi aktiva insatser som att visa upp oss och berätta om inkubatorn på till exempel mässor, konferenser och olika utbildningar. Utöver detta så når vi även nya deltagare genom marknadsföring och annonsering. Dessutom väljer många av de entreprenörer och idégivare som tävlat i Brewhouse egen innovationstävling The Brewhouse Award att börja i inkubatorn. HUR SER GENOMSNITTS­ ENTREPRENÖREN UT HOS ER?

– Alla verkar inom kulturella och kreativa näringar och de har alla en ansats till att tänka kring hållbarhet när det kommer till affärsidén. Sen kommer alla in med olika mål och utmaningar kopplade till företagandet. För de allra flesta är drömmen att kunna leva på sin konst. En del är precis i början av sin resa och startar i Brewhouse förinkubator med en enorm entusiasm och stora framtidsplaner. Andra har redan kommit en bra bit på vägen, har försäljning och kundunderlag, men behöver hjälp med att till exempel hitta struktur i affärsmodellen eller nå ut bredare och till nya målgrupper.

FOKUSOMRÅDEN • Kulturella och kreativa näringar MÅLGRUPP • Startups inom kulturella och kreativa näringar

WEST SWEDISH INCUBATORS

”Det är när du skriver ner affärs­ planen som du förfinar, utvecklar och spetsar till ditt koncept.” PIA DYBECK TF verksamhetschef Brewhouse

VI ERBJUDER • Affärsutveckling • Inkubatorprogram och affärsnätverk • Individuell affärscoachning, gruppcoachning • Föreläsningar, workshops och mentorskap • E-learning och online-rådgivning • Restaurang och Arena för konserter, klubbar, events och konferenser • Kontor, studios och coworking space PARTNERS • Business Region Göteborg

DINA BÄSTA TIPS TILL ENTREPRENÖRER SOM VILL UTVECKLA SINA FÖRETAG?

– Gör en affärsplan. Den behöver inte vara omfattande men det är när du skriver ner affärsplanen, och tvingas arbeta igenom idén och affärsmodellen, som du förfinar, utvecklar och spetsar till ditt koncept. Och ta hjälp. Det finns ingen anledning att sitta själv med sina frågor och fundera på vilken väg man ska ta. Det finns så mycket bra hjälp att få från alla olika inkubatorer. Dessutom kan du träffa andra och känna att du ingår i ett sammanhang.

• Västra Götalandsregionen • Creative Point – skapar Sveriges mest tillgängliga kulturscen. Ett kunskaps- och kompetenscentrum kring tillgängligt arrangörskap • Konstnärliga Fakulteten Göteborgs Universitet • CreARTive Sweden – Sveriges inkubatorer för konstnärliga och kreativa näringar KONTAKT Telefon: +46 (0) 31 - 83 41 00 E-post: info@brewhouse.se

7


BREWHOUSE | NOTION STUDIO

8

WEST SWEDISH INCUBATORS


LOUISE UTMANAR HELA MODEINDUSTRIN Varför görs allt mode enbart för en bestämd kroppstyp? Varför ges inte kroppens variationer ett större uttryck när dagens mode skapas och presenteras? Det är frågor som modedesigner Louise Linderoth ställde sig när hon efter många års kämpande presenterade sin revolutionerande klädkollektion som ifrågasatte hela modeindustrin. DESIGNER LOUISE LINDEROTH har

älskat mode och kläder så länge hon kan minnas. Därför var det kanske extra orättvist att hon skulle drabbas av en lunginflammation som på grund av en immunologisk överreaktion resulterade i en inkomplett ryggmärgsskada. Då var hon 10 år och effekten blev att hon förlorade viss kontroll över sina ben. I tolv år mådde hon dåligt, kunde inte acceptera sin rullstol och försökte hoppa fram på kryckor för att verka så ”normal” som möjligt – genom att ha minsta

möjliga hjälpmedel och befinna sig på samma höjd som alla andra. – Jag hade det kämpigt under min uppväxt efter skadan, berättar Louise, men jag gav aldrig upp. Jag hade min målsättning klar och fortsatte därför studera kläder, konst, form och mode tills jag kom in på Textilhögskolan i Borås – vilket alltid varit min dröm. När jag väl kommit igång med högskolestudierna började jag reflektera över det absurda i att vi hela tiden konstruerar mönster för stående kroppar. Modeindustrin är lite platt – det borde vara mer interaktion mellan kropp och plagg, där den mänskliga kroppen visas mer respekt. Inför mitt examensarbete det tredje året började jag må allt sämre, både fysiskt och psykiskt. Att hoppa på kryckor tog enormt mycket energi och koncentration och min kropp orkade helt enkelt inte kämpa längre. Dessutom är det mentalt tungt att börja bearbeta något man förnekat större delen av sitt liv. – NÄR MIN MAMMA till slut hämtade den

Louise Linderoth gör mode som ska motverka psykisik ohälsa genom att ifrågasätta den etablerade modescenen.

WEST SWEDISH INCUBATORS

gamla rullstolen som stått gömd i ett förråd, tog jag mig ut med den mitt i natten för att inte riskera att bli sedd. Frihetskänslan jag upplevde går inte att beskriva. Jag behövde inte längre planera för att förflytta mig, oroa mig för underlaget eller hur långt det var kvar till en sittplats. Istället för att koncentrera mig på att flytta fötterna framåt, kunde jag uppleva omgivningen – lukta, känna och se mig omkring igen. Det vände hela min inställning, fortsätter Louise. Jag var sjukskriven och tillbringade en månad i sängen med min dator och googlade min skada och gjorde research för mitt framtida jag. Vilket fick mig att inse att istället för att, som tidigare, vara bitter över att inte kunna gå, är jag glad över att

9


BREWHOUSE | NOTION STUDIO

– Inför min examen våren 2016 levde jag som i en bubbla med att ta fram ett par jeans som täckte hela kroppen, med en 60 cm lång gylf och långa byxben. Först på visningen, då jag skulle visa mitt jobb för utomstående för allra första gången, sprack bubblan. Det blev ett enormt intresse. Ekot kom och intervjuade mig i livesändning. Och jag fattade först efteråt hur läskigt det hade känts att ge sig ut på djupt vatten – men istället för att drunkna fick jag 100 livbojar. Jag visade kollektionen på Stockholm Fashion Week, London Fashion Week och blev inbjuden till en modevecka i Bryssel med fokus på inkludering. Då förstod jag att jag faktiskt skapat ett utrymme och intresse som gör jag kan nå ut och påverka med min design.

Till sin examen 2016 tog Louise fram ett par jeans som täckte hela kroppen, med en 60 cm lång gylf och långa byxben.

jag kan vara helt självständig. Med rätt inställning blev min livsomställning betydligt mindre än den hade kunnat bli, säger Louise. Efter sin sjukskrivning kom Louise tillbaka i rullstol, lagom till examensarbetet, och kände att hon fått ett kall i livet: Ingen ska någonsin behöva känna sig exkluderad. – Det är inte fel på någons kropp, och det är där modet har stor betydelse. Jag vill vara med och ändra uppfattningen av modescenen, den som är grunden till det

10

vi uppfattar som ”normalt” idag, berättar Louise. Hon gjorde designexperiment på sig själv i sittande position och fastnade för jeans – just för att det är så tydligt att jeanskonstruktionen inte följer kroppen i en sittande position. – Ute bland folk kunde jag få för mig att alla tittade på mina ben, säger Louise, så jag ville experimentera med jeansens proportioner för att se hur mycket eller lite av kroppen som kan uppfattas som ben med hjälp av jeans.

EFTER DENNA rivstart fick Louise

förfrågningar om att föreläsa, och låna ut kläder till fotografering och utställningar. Hennes kollektion fick en enorm uppmärksamhet och hon insåg att hon behövde starta ett företag. Så på sommaren direkt efter sin examen startade hon Notion studio*. Hon googlade på inkubatorer inom de kreativa näringarna i Göteborg och blev ganska snabbt erbjuden plats på Brewhouse. Förutom möjligheten att hyra

WEST SWEDISH INCUBATORS


”Nu strävar jag inte längre efter att vara ”normal”, utan snarare så ”onormal” som möjligt.” LOUISE LINDEROTH Notion Studio

– Det finns ingen anledning att ha mode om det bara är till för en liten procent av alla kroppar som finns, anser Louise. Vi vill att varumärket ska vara så mycket mer än ett namn på ett plagg – det ska betyda något. Om 200 år vill vi att man ska tala om det vi gör som en moderevolution. En milstolpe var intervjun i Vogue 2017, där tolkningen blev ”mode som hyllas av Vogue” istället för ”kläder för rullstolsbundna”. Och att Louise blev inbjuden till den prestigefyllda Copenhagen Fashion Week, men valde att dra sig ur på grund av att hon inte fick använda modeller i rullstol – DET fick en massa uppmärksamhet i media. LOUISE BETONAR:

skrivbordsplats, erbjuds hon här utbildning, professionell handledning samt inspiration. – Det är härligt att få möjlighet att arbeta nära andra egenföretagare och entreprenörer med framåtanda, bekräftar Louise. Och det är särskilt bra att det finns människor omkring mig med spetskompetens. Vid slutpresentationen efter första terminen på Brewhouse fick Louise ett tips från en person i juryn och fann sin

WEST SWEDISH INCUBATORS

affärspartner Amanda. En svensk tjej bosatt i Milano som precis tagit examen i fashion business från Istituto Marangoni. Idag jobbar de tillsammans med målsättningen att expandera och utveckla en inkluderande, internationell modescen. Visserligen har det funnits lite kapital i företaget från Louises föreläsningar, fotograferingar och utställningar, men nu behövs det verkligen tillväxtkapital inför en expansion utomlands och förädling av hela verksamheten.

– Det viktiga är inte hur kläderna ser ut, utan vad de kommunicerar, alltså reaktionerna och känslorna de skapar. Modekroppen idag är inte mer än en vit, platt och kvadratisk kanvas för en tavla – vi vill hellre utgå ifrån unika kroppar. I vår hisspitch berättar vi att vi gör kollektioner som ifrågasätter representationen av kroppar i dagens mode- och mediescen för att motverka psykisk ohälsa. Vi kommer att sälja prêt-à-porter för både stående och sittande positioner, samt toppa med estetiskt provokativa kollektioner som är mer ämnade att skapa debatt. När någon ser våra kläder blir de väldigt berörda och det är något jag verkligen vill satsa på framåt – att beröra och lämna avtryck. Nu känns det både möjligt och genomförbart.

11


BREWHOUSE | AIDONAIR

Patrick Mukanzas mål med Aidonair är inte att gå med vinst, utan att få in pengar så att det täcker administrations- och utvecklingskostnaderna på sikt.

DIREKT ÅTERKOPPLING VID VÄLGÖRENHET Det började som en vision om att hjälpa behövande i fattiga länder till medicin, skola, mat och en hållbar försörjning. Idén var att erbjuda givaren en tydlig återkoppling direkt från den mottagande familjen. Och detta är faktiskt något som gör Aidonair helt unikt. Det är bara när du har ett fadderbarn som du får en liknande återkoppling. MEN LÅT OSS TA det från början. Patrick

Mukanza har varit intresserad av välgörenhet och engagerad i ideella organisationer (NGO:s) i hela sitt unga liv. När han som 20-åring fick idén om direktsänd återkoppling till givaren, blev

12

det grunden till företaget Aidonair. Tanken var att du genom att skänka något enkelt och konkret – en höna eller en get – kan göra en enorm och varaktig skillnad för mottagaren, och få se resultatet. Det var sommaren 2016 det hela

startade. Tillsammans med sin barndomsvän Gabriel Lagerberg finslipade Patrick ursprungsidén och insåg att de behövde ett startkapital för att komma igång. En webbplats måste utvecklas och ett antal resor till Uganda behövdes för att alla bitar skulle falla på plats. På StartUp Bar i Göteborg – ett forum för att främja entreprenörskap – träffade Patrick och Gabriel tre webbutvecklare. När William, Daniel och Hampus fick höra om affärsidén gick de med på att ta fram en webbplats mot aktier i företaget. Detta var i november 2016. Nu började företaget ta form och det blev tydligt att det behövdes kapital. Via ALMI fick Patrick och Gabriel hjälp med

WEST SWEDISH INCUBATORS


Läs mer på aidonair.org

strategin för sin pitch och hur de skulle lägga upp sin presentation enligt modellen problem-lösning-konkurrens-erbjudande. Under 2017 uppvaktades sedan flera potentiella finansiärer innan de tillslut kom i kontakt med den affärsängel som investerade i verksamheten genom att köpa 20 procent av aktierna. ARBETET MED webbplatsen fortskred

parallellt med besöken för att etablera de nödvändiga kontakterna i Uganda – med gräsrotsorganisationer av samma typ som anlitas av Röda Korset och liknande NGO:s. Det kreativa arbetet sköttes enkelt genom att de fem delägarna träffades i sessioner och diskuterade möjliga lösningar. Enkelhet var ett av nyckelorden och skulle reflekteras av webbplatsens utseende. Även införsäljningsarbetet förenklades och gjordes skalbart när teamet fick idén om att samarbeta med skolklasser och föreningar – ett sätt att skapa fördelar för alla parter. Sedan dess är en del av sidan tillägnad skolklassernas arbete, med inbyggda funktioner som att tävla och se resultat i realtid för att öka motivationen. DET TOG TID att få alla detaljer på plats.

Dels handlade det om att få teamet att

”Man är med och skapar något och värdet av det går inte att ersätta.” PATRICK MUKANZAS Aidonair

fungera bra tillsammans, att synka idéer och uppfattningar och att hitta tid och motivation för att orka driva arbetet framåt. Dels förekom en hel del praktiska frågor – såsom var skulle hönan komma ifrån och vem skulle leverera den? Men det krävdes också väldigt mycket testande av hemsidan för att få fram enkelheten i användandet. En hel del kulturkrockar uppstod på vägen, men den allra största utmaningen skulle visa sig vara av ren teknisk natur. EN AV DE BÄRANDE idéerna var ju att

givaren skulle få en återkoppling i realtid med hjälp av direktsänd video från mottagaren i Afrika. Efter många månaders testande blev killarna 2018 till

slut tvungna att lägga denna idé på is på grund av den otroligt svajiga internetuppkopplingen i Uganda. Om givaren blivit lovad en videolänk som sedan inte kom, kunde det skapa en negativ reaktion istället för en positiv. Tills vidare skickas nu istället en länk med foto till givaren, men direktsänd video är fortfarande ett av företagets främsta utvecklingsmål. ETT ANNAT MÅL är att utveckla Aidonair

till att täcka alla länder i Afrika och resten av världen där hjälp behövs. Syftet enligt Patrick är inte att gå med vinst, utan att få in pengar så att det täcker administrations- och utvecklingskostnaderna på sikt med hjälp av sponsorer. – Om 10 år hoppas jag att Aidonair är välutvecklat och kan erbjuda ännu snabbare, smidigare och säkrare betalfunktioner, kanske med hjälp av blockchainteknologi, som vi tittar lite på just nu, säger Patrick. På frågan om han någonsin varit på väg att ge upp svarar han tvärsäkert att det skulle vara alldeles för tidigt. Han berättar om glädjen över att få bevis på att systemet funkar, som när han får höra att en av de första mottagarna fortfarande går kvar i skolan idag – med största sannolikhet tack vare bidraget från Aidonair. Verksamheten har förändrats en hel del sedan starten. I början var det mycket fokus på produktutveckling, men nu har Patrick och Gabriel insett att de måste jobba mycket mer med försäljning. Sedan de gav upp om direktsänd återkoppling, gjorde om lösningen och släppte det nya konceptet i början av året har stressen över tekniken minskat och de har kunnat jobba intensivt med presentationer för skolklasser och föreningar. OCH VEM VET OM det inte dyker upp en

ny affärsidé? Patricks tips till andra entreprenörer är att följa samma devis som han gjort själv: Våga satsa, förbli nyfiken och ha tålamod – för hårt arbete ger resultat med tiden. Enligt Patrick är det högst troligt att han själv fortsätter som entreprenör och kanske sedan affärsängel för andra – och därmed är cirkeln sluten.

Aidonairs grundidé har modifierats tillsammans med Brewhouse Inkubator under resans gång.

WEST SWEDISH INCUBATORS

13


BREWHOUSE | TRAVELONIUM

HAN VILL SKAPA DEN PERFEKTA RESEAPPEN 14

WEST SWEDISH INCUBATORS


Omid Manikhi letade länge efter den perfekta reseappen. När han inte hittade något som matchade önskemålen fanns bara en sak att göra – att starta en egen. Nu ska hans skapelse Travelonium göra vardagen lite enklare för världens flygresenärer.

34-ÅRIGE IT-ingenjören Omid Manikhi

lämnade Iran 2009 för studier i Halmstad, efter några år fick han jobb som utvecklare på ett lokalt IT-bolag. Efter sex år som anställd hade dock hans inre entreprenör vuxit sig lite för stark – och det var hög tid att starta eget. – Både jag och min fru kände egentligen samma sak: Det var dags för en ny utmaning, att göra något större. Jag vill aldrig stanna i samma sak för länge, då slutar du växa som människa. Jag har alltid velat göra något som får ett stort avtryck i världen, som gör människors liv lite bättre. Och Travelonium är förhoppningsvis det som får mig att nå dit, säger Omid. KORTFATTAT ÄR Travelonium en app

framtagen för att planera och utföra flygresor. I appen har användaren tillgång till en kalender över alla sina resor, och kan i realtid se på en karta exakt var samtliga världens flygplan befinner sig – och därmed också få blixtsnabba uppdateringar vid förseningar. – Jag använde en liknande app tidigare och tyckte det var väldigt smidigt, det gjorde mitt resande mer bekvämt. Men företaget som gjorde appen köptes upp av en resebyrå som sedan tog bort appen. Jag kunde inte hitta någon och bra ersättare – så lösningen blev helt enkelt att ta fram den själv, säger Omid, och fortsätter: – Många flygbolag har sina egna appar,

som kan fungera ganska bra. Men reser du ofta och med olika flygbolag innebär det att du måste ha många olika appar. Dessutom är det långt ifrån alla appar som faktiskt skickar ut en notis när planet är försenat. Travelonium fungerar med alla flygbolag och har oftast bättre koll på flygplanens status än flygbolagen själva. Omid hade alltså en tydlig idé: Han skulle göra marknadens bästa reseapp. Samtidigt fanns det två utmaningar: Han hade aldrig tidigare byggt en app, och hade ingen aning om hur man startar och driver ett företag. STEG ETT LÖSTES snabbt. Omid är en

rutinerad programmerare och med några bra böcker och lite envist nötande hade han snart lärt sig det som krävdes för att bygga en användarvänlig app. För att få hjälp med företagardelen började han se sig om efter hjälp hos olika inkubatorer. Han fick upp ögonen för Brewhouse och blev snart antagen till deras inkubatorsprogram. – Jag fastnade snabbt för Brewhouse, de gav ett väldigt professionellt intryck. Och när jag sedan kom dit för första gången kändes det helt rätt. Brewhouse har hjälpt mig med allt från marknadsföring och redovisning till sociala medier och hållbarhet. Jag var verkligen nervös inför att starta företag, men med hjälp från Brewhouse kändes det jättebra, säger Omid. – Brewhouse har också fantastiska affärscoacher som hjälpt mig med affärsplaner och att utveckla min affärsmodell. Det är mycket värt att kunna bolla sina problem och på så vis hitta nya lösningar. Där finns också en stor fördel med att sitta tillsammans med andra entreprenörer, som delar samma typer av utmaningar.

Läs mer på travelonium.com

”Brewhouse har också fantastiska affärscoacher som hjälpt mig med affärsplaner och att utveckla min affärsmodell.” OMID MANIKHI Travelonium

– Människor är vana vid att tjänster ska vara kostnadsfria i dag, säger Omid. Jag är kritisk till det. Man har ingen aning om hur mycket mer annonsörerna betalar jämfört med vad de själva hade behövt betala för appen för att få den reklamfri. De byter bort sin integritet och sitt privatliv mot en fri tjänst och det tycker jag är fel. Har du en tillräckligt bra tjänst är människor beredda att betala för den. TRAVELONIUM lanserades för iOS i

november 2018, och Omid är nöjd med företagets första år: – Vi har en konstant ström av nedladdningar, men självklart tar det tid för en app att bli riktigt stor. Det finns miljoner appar där ute och kommer tusentals nya varje dag. Det gäller att vara uthållig. Gör du en riktigt bra produkt kommer användarna att både hitta och använda den till slut.

TILL SKILLNAD från många appar är

Travelonium kostar 199 kronor om året, i gengäld är tjänsten fri från annonser.

WEST SWEDISH INCUBATORS

Travelonium helt fri från reklam. Intäkterna kommer i stället från att användare – efter en provperiod – betalar 199 kronor om året för tjänsten.

Ladda ner Travelonium här:

15


WEST SWEDISH INCUBATORS I SIFFROR 225

1 606

10 MDKR

AKTIVA INKUBERADE BOLAG

PROJEKT & BOLAG SEDAN START

ATTRAHERAT KAPITAL

2,7 MDKR OMSÄTTNING I AKTIVA BOLAG

3 225 SYSSELSATTA

Läs mer på westswedishincubators.se

16

WEST SWEDISH INCUBATORS


GU VENTURES

MÖT TRE FÖRETAG PÅ SID 18–23

GU VENTURES GU Ventures erbjuder idégivare och entreprenörer stöd i vår välrenommerade inkubator genom en företagsutvecklingsprocess med fokus på affär, finansiering och organisation. Vi investerar också kapital i våra inkubatorföretag. HALLÅ DÄR KLEMENTINA ÖSTERBERG VD PÅ GU VENTURES. HUR GÅR DET OFTAST

verifierat kundbehovet samt börja att skissa på prototypen.

TILL NÄR ENTREPRENÖRER HAMNAR

”Skapa ett vasst team av personer med kompletterande egenskaper.” KLEMENTINA ÖSTERBERG Vd GU Ventures

FOKUSOMRÅDEN • Life Science • Tech/Greentech/IT • Sociala Innovationer MÅLGRUPP • Akademins forskare och studenter • Bransch – Life science, GreenTech, Tech, IKT, sociala innovationer m.fl. VI ERBJUDER Utvecklingsstöd genom inkubationsprocessen • Utveckling av ägarrollen och aktivt ägarstöd • Strategisk utveckling i styrelsearbetet

WEST SWEDISH INCUBATORS

HOS ER?

HUR SER FRAMTIDEN UT INOM ERT

– Vår inkubator har fokus på nya affärsidéer med koppling till Göteborgs universitet. Dessa idéer ska ha hög innovationshöjd och kan vara hur tidiga som helst, eller kan ha kommit igång med kommersialiseringen redan. Antingen blir idégivarna tipsade om oss eller vi kontaktar dem. Därutöver arbetar vi även med entreprenörsskolorna inom universitetet, som förädlar nya idéer och vars studenter vi handleder. När kontakt har etablerats, genomlyser och utvärderar vi idéerna varefter de kan väljas in i inkubatorn.

OMRÅDE?

– GU Ventures upptagningsområde består till merparten av idéer från Göteborgs universitet som är ett av norra Europas största lärosäten. Här har gjorts världsunika upptäckter inom medicin, naturvetenskap och teknik samt samhällssvetenskap. Dessa utvecklas och konkurrensutsätts kontinuerligt i stora nationella och internationella finansieringsanskaffningar, därför måste kvaliteten på forskningen vara, och är, hög. Arbetet drivs av nya samhälleliga utmaningar och behov av disruptiva lösningar för framtiden.

HUR SER GENOMSNITTS­ ENTREPRENÖREN HOS ER UT?

VILKET ÄR DITT BÄSTA TIPS TILL

– Genomsnittsentreprenören finns inte, de allra flesta är allt annat än genomsnittliga. Men generellt sett är företagen som vänder sig till oss grundade på resultat från forskning som bedrivits under lång tid. De har oftast ingen direkt kommersiell entreprenör och söker såväl team som affärsutvecklingsstöd och kapital. De kan ha bildat bolag, ansökt om patent,

ENTREPRENÖRER SOM VILL UTVECKLA

• Operativ affärsutveckling och coaching • Utbildning och träning i workshops • Administrativa tjänster att anlita såsom ekonomi • Kontorsfaciliteter vid behov Strategisk partner för industrin inom innovationsprojekt • Spinn-offs från industri • Entreprenörsskolor vid GU • GU Project Accelerator Strategisk partner för kommersialisering av forskningsresultat • Stöd till forskningsgrupper med forskningsanslag i samarbete med Forsknings- och innovationskontoret. • Operativt stöd inom affärsrätt, IP, affärsut-

SINA IDÉER/FÖRETAG?

– Skapa ett vasst team av personer med kompletterande egenskaper som får möjlighet att bli delägare. Sedan kan du attrahera vassa investerare som också erbjuds att bli delägare. Det är utmanande och ibland omöjligt att göra allt själv som entreprenör.

veckling, administration etc Såddkapital genom investeringsprocessen • Bidrag på 100–300K SEK för att verifiera disruptiva och hållbara affärsidéer med global tillväxtpotential • Projektkapital på 100–300K SEK för att utveckla affärsidéer i projektform • Ägarkapital på 100K–1,5M SEK max per objekt i utbyte mot ägarandelar i aktiebolag PARTNERS • Inom finans, IP, juridik, marknadsföring, affärsutveckling m.fl. KONTAKT information@ventures.gu.se +46 (0)31 786 00 00

17


GU VENTURES | AGAIN

TAR VARA PÅ URIN FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI Mikael Olsson har inte vilket ”pissjobb” som helst – hans företag är nämligen världsledande i att ta vara på näringen i människors urin. Med en unik metod kan Again fånga upp till 98 procent av näringsämnena i kisset för att sedan göra detta till gödningsmedel. Nu ska de hjälpa världen att bli bättre på cirkulär ekonomi.

Näringsämnen från mänskligt urin fångas upp i det koncentrerade gödningsmedlet Gainutri.

18

WEST SWEDISH INCUBATORS


Då Again inte lyckades få det kapital som behövdes för en bred lansering i Europa tog man sikte på tredje världen med sitt luktfria gödsel.

KANSKE KÄNNER DU till fenomenet

guldvatten? Genom att spara ditt kiss och sedan spä ut det med vatten får du en högpotent vätska som kommer att få dina växter att växa mycket snabbare. Förmodligen känner du däremot inte till att det i Göteborg finns ett företag, vars affärsidé i princip går ut på att skala upp fenomenet och att göra det tillgängligt för hela världen. Again AB grundades 2011 utifrån forskningsresultat från Göteborg universitet. Filosofie doktorn Zsofia Ganrot har länge forskat i hållbar sanitet och i sin forskning har hon tagit fram en unik metod för att separera ut fosfor, kväve, kalium och andra näringsämnen från mänsklig urin. – Själva grundproblemet är att vi människor förlorar mycket av de näringsämnen som vi plockar ut från jordbruk, fiske och jakt. Vi stoppar i oss maten, som så småningom hamnar i toaletten och sedan hos reningsverket, men näringsämnena kommer sällan till återanvändning, säger Mikael Olsson, forskare och före detta lektor i tillämpad miljövetenskap och styrelseordförande i Again AB. – Det råder inte heller någon tvekan om att det finns ett stort behov av att bli mer cirkulära med våra näringsämnen. Fosfor, kväve och kalium är inte utbytbart mot några andra ämnen. Växter behöver till exempel fosfor, och fosfor finns nästan inte

WEST SWEDISH INCUBATORS

alls i Europa. Fosfor är dessutom en ändlig resurs, och allteftersom tillgångarna minskar, kommer det att bli dyrare och dyrare att ta fram den. Så det gäller att återföra de näringsämnen som finns. ATT GÖDSLA MED kiss och bajs är inget

nytt – men med Agains metod blir processen luktfri, mer hygienisk, och framförallt enklare att hantera. Det patenterade tillsatsmedlet ZeoPeat tillsätts till urin, vilket startar en process där näringsämnena fångas upp och sedan samlas i det koncentrerade gödningsmedlet Gainutri. Till en början var Agains mål att ta fram en kommersiell produkt som kunde installeras i många av de cirka 700 000 fastigheter i Sverige som inte är anslutna till kommunalt avlopp. Att utveckla den produkten för konsumentmarknaden i Europa visade sig dock bli dyrt och då Again inte lyckades få det kapital som behövdes, lyfte man i stället blicken och tog sikte på tredje världen. Och för en tid sedan fick bolaget sin första kund – i Bolivia. – I många fattiga länder är det vanligt med enklare torrtoaletter där man separerar urin från fekalier, vilket passar vår produkt bra. Förhoppningsvis kan det här också hjälpa vårt företag att ta nästa steg. Vi för hela tiden diskussioner med potentiella investerare, och får då ofta höra att vi ska ta fram en kund som visar

”Vi gör inte det här på något vis för att bli miljo­ närer, vi gör det för att det är fantastisk idé.” MIKAEL OLSSON Again

att det här fungerar. Och nu har vi äntligen den där kunden, så nu hoppas vi att verksamheten ska kunna ta fart, säger Mikael Olsson. Att locka investeringar har varit en av de största utmaningarna för Mikael och Again. Bolaget har i dag ett 30-tal aktieägare och ekonomiskt har man fått hjälp av bland andra GU Ventures, Almi, Vinnova och VGR. – Utöver pengarna har det varit väldigt värdefullt för oss att få hjälp av GU Ventures, de gick in med både pengar och tid. Vi som gör det här är inte direkt några affärsmänniskor, så det är viktigt för oss att bli bättre på hur man till exempel söker kunder, förbereder kundbesök och avslutar affärer, säger Mikael Olsson, och fortsätter: – Vi gör inte det här på något vis för att bli miljonärer, vi gör det för att det är fantastisk idé och för att vi kan bidra till en mer cirkulär ekonomi. Sedan har vi längs vägen lärt oss att ingen vill hälla pengar över oss bara för att vi vill rädda världen. Vi kommer aldrig kunna rädda världen om vi inte också tjänar pengar. Läs mer på again.se

19


GU VENTURES | SOBRERA PHARMA

EFFEKTIVARE BEHANDLING AV ALKOHOLMISSBRUK Mer än 5 procent av alla dödsfall är direkt relaterade till alkoholism, en sjukdom som bara i Sverige kostar samhället 103 miljarder om året. Sobrera Pharma driver just nu en fas 2-studie med ett nytt läkemedel – och om den faller väl ut tyder det på att man kan skulle kunna minska problemet.

ALKOHOLISM ÄR ETT allvarligt hälsoproblem för

människor över hela världen. 107 miljoner människor – 1,4 procent av jordens population – beräknas vara beroende av alkohol. Tre miljoner dödsfall per år kan relateras till alkoholmissbruk. Psykiatriprofessorn Bo Söderpalm och Med Dr Andrea de Bejczy har länge sökt en lösning på det problemet. De har ett forskningsteam som är experter på missbruk och beroendeproblematik och har i 25 års tid forskat på hur alkohol påverkar hjärnans belöningssystem, vilket bland annat sker genom att alkoholen ökar nivåerna av dopamin. – En person som är beroende av alkohol är konstant låg på dopamin, och vill därför få upp nivåerna för att kunna må bra – och då tar man till alkohol, säger Bo Söderpalm. REDAN 1993 KUNDE Bo Söderpalm och hans kollegor

Sobreras vd Ann-Charlotte Rosendahl och psykiatriprofessorn Bo Söderpalm ser med spänning fram mot resultatet på den fas 2-studie som nu pågår.

5 % av alla dödsfall är direkt relaterade till alkoholism

20

103 så många miljarder kostar alkoholism samhället varje år i Sverige

genom experiment på råttor visa att man, genom att blockera hjärnans receptorer för nikotin, också kunde blockera frisättningen av dopamin från alkohol. Alltså borde en medicin som påverkar dessa receptorer kunna användas för att begränsa de positiva effekterna av alkohol. Detta visade sig också stämma både i djurmodeller och på alkoholberoende patienter. Gruppen har därefter funderat på hur den effekt man såg skulle kunna förstärkas ytterligare. – Vi tog därför fram en ny kombinationsprodukt som kombinerar två olika substanser och både påverkar hjärnans nikotinreceptorer och har en väsentlig effekt på dopaminnivåerna, säger Bo Söderpalm. – När vi testade den på råttor visade det sig att suget efter att dricka mycket alkohol verkade försvinna helt och hållet. Det fanns en synergi mellan de två substanserna. Var för sig gav de viss effekt, men tillsammans blev resultatet avsevärt mycket bättre. DET ÄR UTIFRÅN dessa studieresultat som Bo Söder-

palm och kollegorna på Sobrera Pharma nu arbetar. En fas 2-studie på människor startades våren 2019, där man under perioder om 13 veckor behandlar 380 alkoholbe-

WEST SWEDISH INCUBATORS


Det tar lång tid och kostar mycket att ta fram ett nytt läkemedel. Sobrera Pharma behöver ta in ytterligare 40 miljoner kronor i bolaget.

roende personer med hög alkoholkonsumtion. En grupp placebopatienter jämförs med grupper som får aktiv behandling. Resultatet mäts sedan genom att patienterna själva uppger sin alkoholkonsumtion, samt att man fortlöpande mäter en alkoholmarkör i blodet som på ett objektivt sätt speglar den mängd alkohol man druckit. – Vi har redan tagit in mer än 90 patienter och studien går enligt plan. Det är i denna spännande fas vi befinner oss. Det är en stor studie som kräver mycket resurser, men om allt flyter på som vi önskar tror vi att den ska kunna vara klar under 2022, säger Bo Söderpalm, och fortsätter: – Lyckas vi så kan detta bli mycket värdefullt, både för patienter, samhället och för vårt utvecklingsbolag Sobrera. Den nya produkten är potentiellt en betydligt effektivare behandling jämfört med de läkemedel som används idag för att behandla alkoholberoende. SOBRERA PHARMA fick en ny vd under

hösten 2019. Ann-Charlotte Rosendahl har lång, internationell erfarenhet från läkemedelsindustrin. Nu ska hon driva Sobrera Pharmas utveckling framåt – och hon ser ett tydligt behov av ett effektivare behandlingsalternativ för patienter med alkoholmissbruk. – Alkoholmissbruk är ett stort hälsoproblem världen över, med negativa konsekvenser för individen, familjen, närstående och för samhället. Det största värdet med vår produkt skulle vara att hjälpa beroende människor att minska eller sluta med sitt alkoholintag, att inte hela tiden vilja dricka mer, att inte ständigt känna ett sug efter alkohol. Det

WEST SWEDISH INCUBATORS

är lätt att bara se de svårast alkoholiserade framför sig när man tänker på alkoholmissbruk, men då missar man hur stort problemet är, säger hon, och fortsätter: – Det finns många människor som är alkoholberoende och som fungerar fullt normalt. Men om man dricker till exempel två flaskor vin varje kväll år ut och år in har detta förstås förödande konsekvenser för hälsan. Många av de här personerna, önskar att kunna sluta helt eller att minska sitt alkoholintag. DEN PÅGÅENDE fas 2-studien drivs för

”Det största värdet med vår produkt skulle vara att hjälpa beroende människor att minska eller sluta med sitt alkoholin­ tag.” ANN-CHARLOTTE ROSENDAHL Sobrera Pharma

närvarande från Göteborgs Universitet, tillsammans med universitet och forskningscentra i Stockholm och Linköping. Även centra i Lund, Borås och Halland komma troligen att delta i studien. Studien är redan finansierad, men för att kunna fortsätta att driva utvecklingen av läkemedlet vidare söker Sobrera Pharma nu ytterligare kapital. Bolaget söker så kallad mjuk finansiering via till exempel Vinnova och Vetenskapsrådet – men har även öppnat dörren för externa investerare. – Att ta fram ett nytt läkemedel tar mycket tid och resurser i anspråk. Ett team med expertis inom sjukdomsområdet och gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling har etablerats. Vi har precis börjat söka finansiering och känner oss väldigt hoppfulla. Vi ser fram emot att längre fram kunna samarbeta med större läkemedelsföretag för att få ut den här produkten på marknaden, där den verkligen kan göra skillnad för patienterna, säger Ann-Charlotte Rosendahl.

21


GU VENTURES | NORRONT FUSION ENERGY

ÄR PLANETENS ENERGIFÖRSÖRJNING REDAN LÖST? Kol- och kärnkraftverkens död, dramatisk minskning av koldioxidutsläpp i atmosfären och en miljövänlig lösning på planetens energibehov – allt inom fem eller tio år. Hur låter det som mål för ett litet startupföretag från Göteborg?   – Hur realistiskt som helst, säger Leif Holmlid, professor emeritus i kemi vid Göteborgs universitet. BAKGRUNDEN TILL DENNA ljusa

framtidsvision är ett nytt material, ultratätt tungt väte, eller ultratätt deuterium, som är tätare än materian i solens kärna. Denna egenskap kan också uttryckas som att det är ett mycket litet avstånd mellan atomerna i ämnets molekyler. Det i sin tur gör ämnet ytterst lämpligt för att skapa en fusion, den process då lätta atomer slås samman och bildar större och tyngre kärnor, vilket frigör stora mängder energi. I decennier har forskare världen över arbetat med det som kallats ”energiforskningens heliga graal” – att förverkliga drömmen om fusionskraft, en metod att framställa energi som är mycket miljövänligare och mindre riskabel än dagens kärnkraft, som skapas genom klyvning av atomer. DET MEST uppmärksammade projektet

är Iter, Internationella termonukleära experimentreaktorn, en experimentell anläggning för forskning kring fusion projekterad av ett flertal länder i Frankrike. Den började byggas för tiotalet år sedan och beräknas inte stå färdig förrän 2025. – Speciellt viktigt är det att kunnna använda fusion i mindre kraftverk, inte bara i mångmiljardanlägggningar som Iter, säger Leif Holmlid. Forskningen inom småskalig fusionsenergi har länge verkat i uppförsbacke och mötts av mycket skepsis runt om i världen, men Leif Holmlid och hans forskarkollegor har med sina upptäckter

22

börjat få mer gehör för denna typ av fusionsenergi. Leif Holmlid har över femtio års kemisk och fysikalisk grundforskning och över 200 publicerade artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter bakom sig. En stor del av hans forskning har varit inriktad på så kallad Rydbergmateria, det kanske vanligast förekommande ämnet i universum. För tio år sedan lyckades han och hans forskarkollegor vid Göteborgs universitet framställa de första mikroskopiska mängderna av ultralätt deuterium. Deuterium finns i stora mängder i vanligt vatten och är lätt att utvinna utan påverkan på naturen. UPPTÄCKTEN BLEV inledningen på

forskarlagets utveckling av en fusionsteknik där laserstrålar tänder en kärnfusion av deuterium. Genombrottet kom 2015 när Holmlid och hans medarbetare lyckades genomföra en fusionsprocess som inte skapar neutroner med farlig strålning, vilket dittills varit fallet i fusionslaboratorier världen över. Istället skapas i Holmlids process muoner, tunga elektroner, med betydligt lägre nivåer av strålning. Och för första gången kunde en funktionsprocess ”gå med vinst”, det vill säga generera mer energi än vad som tillförts den. Nu var nöten knäckt. Leif Holmlid hade under flera år bedrivit sin forskning i samarbete med Svein Olafsson, professor i kärnfysik vid Islands universitet i Reykjavik, och tillsammans med denne publicerat ett

WEST SWEDISH INCUBATORS


”Med vår teknologi kan man bygga fusionsreaktorer som på ett miljövänligt och säkert sätt kan ersätta kol­ eldning.” Dag Zeiner-Gundersen och Sindre Zeiner-Gundersen visar den senaste versionen av fusion-reaktorn för den norska näringsminister Iselin Nybø. Längst till vänster kommunikatör Dino Prohic.

WEST SWEDISH INCUBATORS

SINDRE ZEINER-GUNDERSEN Norront Fusion Energy

23


GU VENTURES | NORRONT FUSION ENERGY

”Jag tror att den här energikällan i grunden kommer att förändra hur vi ser på vår energi­ försörjning.” SINDRE ZEINER-GUNDERSEN Norront Fusion Energy

antal artiklar på området. Sindre Zeiner-Gundersen, industridoktorand inom tillämpad fysik med Olafsson som handledare, var praktikant hos Holmlid i Göteborg med inriktning på fortsattta experiment med småskalig fusion. FRAMGÅNGEN 2015 blev startskottet för

bolaget Ultrafusion, som Leif Holmlid startade tillsammans med inkubatorn GU Ventures för att förflytta arbetet från en renodlad forskningsmiljö till att parallellt med det forsatta utvecklingsarbetet påbörja ett kommersialiseringsarbete. Tre år senare gick bolaget samman med Norrønt Fusion Energy, som grundats av Sindre Zeiner-Gundersen och dennes far, Dag Zeiner-Gundersen, med lång industriell erfarenhet inom området förnybara energikällor Nu fortgår arbetet i det norska bolagets namn i Røyken sydväst om Oslo, med Sindre Zeiner-Gundersen, inriktad på det praktiska utvecklingsarbetet. Leif Holmlid, en av huvudägarna i det nya bolaget, fortsätter sin forskning på hemmaplan i Göteborg. I höstas ledde samarbetet fram till nästa milstolpe, då Sindre Zeiner-Gundersen med en laserdriven muonkälla i en fusionsreaktor lyckades konvertera laddade partiklar till elektroner i tillräcklig mängd för att tända en LED-lampa, vilket ingen forskare lyckats med innan dess. – Det var stort i det lilla och symboliskt viktigt. Målet är inte att tända en LED-lampa på två watt, utan att få ut

24

kilowatt och megawatt, men det var ett viktigt tekniskt framsteg på vägen mot en kommersialisering av tekniken. Det skapar en pedagogisk kraft som behövs för att lyckas med det vi nu behöver göra – att skaffa finansiering för att kommersialisera teknologin och skapa en industri, säger Sindre Zeiner-Gundersen. På frågan ”hur mycket” är det runda svaret från Sindre – 100 miljoner kronor. Arbetet med kapitalanskaffning leds av bolagets vd, Dag Zeiner-Gundersen, som ser finansiella möjligheter såväl på den internationella riskkapitalmarknaden som bland stora energiaktörer med existerande distributionsnätverk med behov av att investera i framtida energikällor. – Vi tittar mycket brett på finansieringsfrågan. Vi noterar ett intresse också från privatpersoner som vill använda sina resurser till arbetet för en bättre värld, säger Dag Zeiner-Gundersen. NYCKELN TILL att ultralätt deuterium

ska kunna bli bränsle i en framtida energikälla är att man lyckas framställa det i stor skala. Med några partikelfysiker och ett antal fusionsreaktorer som är under utveckling tror Sindre Zeiner-Gundersen att det är möjligt att utveckla teknologin till att inom fem år kunna presentera ett trovärdigt alternativ till koleldade värmekraftverk eller kärnkraftverk. – Med vår teknologi kan man bygga fusionsreaktorer som på ett miljövänligt och säkert sätt kan ersätta koleldning. Då kan man konvertera existerande kolkraft-

verk till fusionskraftverk och drastiskt minska koldioxidutsläppen i hela världen. På samma sätt skulle man kunna ersätta atomklyvningsprocessen med muonfusion i befintliga kärnkraftverk, och därigenom förlänga anläggningarnas livstid, säger Sindre Zeiner-Gundersen. – Att använda befintliga anläggningar med väte som bränsle istället för kol och uran skulle drastiskt kunna snabba på övergången till ny, miljövänlig energiproduktion, eftersom distributionsfrågan redan är löst. HANS TRO PÅ potentialen i denna

kommande superkraftkälla stoppar inte där. Han och hans kollegor tror lika mycket på att de faktiskt sitter på svaret på frågan om vad som i framtiden ska driva bilar, båtar och flygplan. Med en liten muonkälla installerad i till exempel en bil erhålles i en sådan framtid ett kliniskt rent bränsle som helt kan ersätta både fossila drivmedel och eldrift baserad på batterier. – Jag tror att den här energikällan i grunden kommer att förändra hur vi ser på vår energiförsörjning, men det kommer att ta tid för världen att förstå det. Folk kommer inte att tro på det förrän de ser det i praktiken. Men när genombrottet väl sker kommer det att gå fort och då kommer också pengarna att finnas. Vi är 400 forskare världen runt som är övertygade om att det här är en stor del av lösningen på världens energiproblem. Och vi har alla Leif Holmlid och hans forskning att tacka för det, säger Sindre Zeiner-Gundersen.

WEST SWEDISH INCUBATORS


BORÅS INK

MÖT TVÅ FÖRETAG PÅ SID 26–33

BORÅS INK Borås INK stöttar nya teknikbaserade startups med hållbara och skalbara affärsmodeller. Särskilt startups som adresserar textilindustrin eller tillämpar textila teknologier och processer för att utveckla andra branscher. Vi stöttar också nya innovativa design- och modeföretag som har tydligt hållbarhetsfokus. Vi ger entreprenörer och startups stöd för att etablera hållbara företag som kan växa på en internationell marknad. HALLÅ DÄR STEFAN DINÉR VD BORÅS INK. HUR GÅR DET OFTAST TILL NÄR ENTREPRENÖRER HAMNAR HOS ER?

”Inget är viktigare än att ha en nära dialog med dem man ser som kommande kunder.” STEFAN DINÉR VD Borås INK

– För att säkerställa ett bra inflöde av nya spännande idéer arbetar vi efter en ”aktivitetsplan” för att uppmuntra till att kontakta oss. Denna planen består i att vi medverkar på ett flertal lokala event såsom näringslivsdagar, föreläsningsevent, företagsnätverk med mera. Vi är också aktiva på sociala medier där vi uppmanar att utmana/förverkliga sin idé. För närvarande kör vi en ”förslagstävling” där den mest intressanta idén belönas med sex månaders fri affärscoachning. Vi har också ett nära samarbete med Högskolan i Borås. Såväl studenter som forskare känner till Borås INK hyfsat men här arbetar vi med att komma varandra än närmare. De flesta idébärarna ringer eller mailar oss.

MÅLGRUPPER • Entreprenörer • Startups

WEST SWEDISH INCUBATORS

HUR SER FRAMTIDEN UT INOM ERT OMRÅDE?

– Vi verkar i huvudsak inom Boråsregionen. Affärsklimatet och självförtroendet i denna region har varit väldigt bra i många år. Och vi förväntar oss en ökning av kreativa idéer framgent. Eftersom vårt spetsområde är textil och mode ser vi också mycket arbete inom hållbarhet och den omställningen vi ser inom mode-/ textilindustrin till mer cirkulära affärsmodeller. Vi har i genomsnitt cirka 30 kunder som vi arbetar med. Vi tror på en ökning – framförallt inom sektorn textil och mode där många hör av sig från hela Sverige.

HUR SER GENOMSNITTS­ ENTREPRENÖREN UT HOS ER?

DINA BÄSTA TIPS TILL ENTREPRENÖRER

– Generellt är bolagen väldigt tidiga med sin idé när de kommer till oss. Oftast finns ett tydligt behov att undersöka huruvida idén uppskattas gentemot tilltänkt målgrupp. De största utmaningarna som vi ser är att säkerställa ett komplett team med kompletterande kompetenser samtidigt som det är ett

SOM VILL UTVECKLA SINA FÖRETAG?

• Forskare, anställda och studenter på Högskolan i Borås • Avknoppningar från näringslivet

FOKUSOMRÅDEN • Textile & Fashion Tech • Fashion & Design • Tech/IT

konstant jagande efter kapital. En kund hos oss stannar igenomsnitt 2–3 år. Under denna perioden vill vi passera varje steg i vår process för att slutligen se fram emot ett nytt, växande, bolag.

VI ERBJUDER Finansiering • Bidrag 50–200 tkr för att verifiera affärsidéer • Ägarkapital 300 tkr – 1,5 mkr (InkInvest) Affärsutveckling • Strategisk affärsutveckling med syfte att verifiera affärsidéer och affärsmodeller • Kontakter och nätverk för finansiering • Nätverk med branschspecialister • Strategiska partnerskap med tjänsteleveran-

– Prata med tilltänkta kunder. Inget är viktigare än att ha en nära dialog med dem man ser som kommande kunder. De kan utmana din idé. De kan ge tips på att utveckla din idé och du får också koll på vilket värde ditt tjänst eller produkt har.

törer av affärsjuridik, IP, ekonomi och bokföring • Inspiration och utbildningar kopplat till entreprenörskap och affärsutveckling PARTNERS • Högskolan i Borås och Textilhögskolan • Science Park Borås och Smart Textiles • Politecnico di Milano • Institut Francais de la Mode • Media Deals • London College of Fashion • TEKO • Swedish Fashion Council och Association of Swedish Fashion Brands

25


BORÃ…S INK | REKOTEX

26

WEST SWEDISH INCUBATORS


HON SYR IHOP TEXTILBRANSCHEN En gemensam lösning på två skilda problem. Så skapade Marie Jonsson i Borås en ny affärsidé som hjälper textilbranschen att ta steg mot en cirkulär ekonomi och mot att minska sin miljöpåverkan.

WEST SWEDISH INCUBATORS

27


BORÅS INK | REKOTEX

Under varumärket Rekotex länkar hon ihop producenter som sitter på stora restlager av textilier och små modeföretag på jakt efter kvalitetsmaterial för sina kollektioner. – Vi har redan sparat miljontals liter vatten och tonvis med kemikalier för industrin. Rekotex ska bli branschens självklara partner för alla som vill jobba mer resurseffektivt, säger Marie Jonsson. UNDER MÅNGA ÅR som bland annat

inköpare i textilbranschen såg Marie Jonsson, utbildad textilekonom, hur stora mängder tyger regelmässigt blev över i produktionen och hamnade på lager. Hon uppmärksammades också på det faktum att små modeproducenter ofta har svårt att få tag på mindre partier av kvalitetstyger till rimliga priser. När hon ställde dessa två problem emot varandra kläckte hon idén som hon nu, med stöd av Borås INK, förverkligat i Rekotex. – Det här handlar om högklassiga kvalitetstyger som annars hade glömts bort eller i värsta fall bränts upp – och det är ju ett enormt resursslöseri. Modeproducenter sysslar normalt sett inte med att sälja överblivna tyger och den producent som behöver material går inte till en konkurrent och knackar på. Här fyller jag funktionen som den neutrala mellanhanden som hjälper bägge parter att vara mer resurseffektiva samtidigt som de gör en bra affär, säger Marie Jonsson. HON TAR EMOT i sitt kontorsrum i Under 2020 hoppas Marie Jonsson kunna anställa en person, så att hon själv ska kunna fokusera extra på marknadsföring.

Hos Rekotex kan säljaren lägga in information om sina tyger i en databas som sedan köparen kan ta del av i webbutiken.

28

Textile Fashion Center, där ett åttiotal verksamheter inom främst textil och design återfinns. Här ryms företagande, forskning, affärsutveckling och entreprenörskap i ett centrum som har som vision att bli ”Europas ledande science park för textil och mode”. Det var i det här huset hon fann stöd för sin idé, hos Drivhuset och Borås INK, när hon presenterade den 2016. Med hjälp av innovationsbidrag från inkubatorn och konsultcheckar från Västra Götalandsregionen tog hon fram en första version av den webbplattform som är kärnan i verksamheten. I Rekotex databas online kan säljaren lägga in information om sina tyger och i webbutiken kan potentiella köpare botanisera bland alla inlagda material. Säljaren skickar också ett tygprov till Rekotex i Borås, som Marie kan vidarebefordra till kommande intresserade

WEST SWEDISH INCUBATORS


Har du en affärsidé? wsinc.se

köpare. För att underlätta affären för säljare och köpare tar Rekotex hand om hela processen – såväl ekonomi som leverans av tygerna. Kunden betalar säljarens pris, transport och den provision som Rekotex bygger sin affärsmodell på. – Transporterna innebär ibland ganska stora logistiska utmaningar, speciellt när tygerna ska skickas emellan olika länder i Europa, men en förutsättning för att det här ska fungera är att det är enkelt för säljaren, säger Marie Jonsson. Sedan starten har hon jobbat med att utveckla sin idé och presentera den för branschen samtidigt som hon jobbat halvtid i receptionen på Textile Fashion Center. I somras tog hon beslutet att satsa all sin tid på företaget och i augusti tog hon ut sin första lön. – Det har tagit lite tid, eftersom jag bara kunnat jobba halvtid, men jag har föredragit det framför att ta in riskkapital. Jag har inte tagit in några investerare eftersom jag i lugn och ro vill skapa en stabil grund och göra det här på mitt sätt. Jag drivs av min passion för tyger och mode och av att bidra till en hållbar utveckling. Man kan väl säga att jag jobbar med hjärtat, säger Marie Jonsson. WEBBPLATTFORMEN lanserades i en

första version under våren 2018, och fick direkt uppmärksamhet i branschen. Som ett av fyra mode- och textilföretag tilldelades Rekotex i augusti Stockholm Fashion Districts nyinstiftade hållbarhetsutmärkelse Encouragement for Action. Med den ökade kännedomen vaknade intresset alltmer bland företag på såväl sälj- som köpsidan. Nu, ett och ett halvt år efter lanseringen, har det nystartade företaget redan bidragit till att 12 000 meter eller sju ton bortglömda kvalitetstyger kunnat komma till användning av framför allt mindre modeproducenter. – Man brukar säga att det krävs 10 000 liter vatten och ett halvt till ett kilo kemikalier för att tillverka ett kilo bomullstyg, och lite mindre för tyger i andra material. Ett grovt överslag visar då en beräknad besparing hittills på minst 50 miljoner liter vatten och minst fem ton kemikalier. Och då har jag bara precis kommit igång med min verksamhet, säger Marie Jonsson. Marie Jonsson tycker tajmingen är perfekt. Det pågår en stor omställning i branschen eftersom allt fler förstått att

WEST SWEDISH INCUBATORS

det inte går att fortsätta som man gjort, och många företag har dragit igång processer för att minska sin miljöpåverkan. Branschen är resurskrävande och det är produktionen av tygerna som utgör den största miljöbelastningen. BLAND DEM SOM börjat sälja sina lager

”Vi har redan sparat miljontals liter vatten och tonvis med kemikalier för industrin.” MARIE JONSSON Rekotex

via Rekotex återfinns välrenommerade storföretag med höga ambitioner inom hållbarhet som Tiger, Filippa K och Nudie Jeans. Bland regelbundna köpare återfinns bland annat svenska producenter som Atacac i Göteborg, CTH Ericson i Borlänge och Aéryne i Paris, vilka tack vare Rekotex kunnat komma över små partier av kvalitetstyger som de hade haft svårt att beställa direkt ifrån leverantörer. De nya möjligheterna har också lett till att modeproducenterna kunnat utveckla sina kollektioner på olika sätt. Ett exempel är just Aéryne, som regelbundet lanserar små partier av nya modeller, som sytts av resttyger man kommit över via Rekotex. – Jag har också storföretag som vill skapa hela kollektioner med plagg av resttyger till sina konceptbutiker och flera nystartade företag som bett om olika förslag på tyger, där jag kunnat hjälpa till. Den utvecklingen hade jag inte förutsett, säger Marie Jonsson HITTILLS ÄR DET främst svenska företag

som hittat till Rekotex, men nu börjar också allt fler företag runtom i Europa att intressera sig för möjligheterna som Marie Jonsson erbjuder. Europa är den marknad som Marie Jonsson nu riktar in sig på för att börja skapa tillväxt i Rekotex. – För att få upp volymerna och omsättningen behöver jag nå utanför Sveriges gränser och då ser jag Europa som den perfekta marknaden. Där finns gott om producenter och logistiken är hanterbar, jämfört med om jag skulle fokusera på till exempel Asien, säger Marie Jonsson. Nästa år räknar hon med att omsättningen ska fördubblas och hon börjar planera för en försiktig tillväxt. Under 2020 vill hon anställa en person för att själv kunna fokusera mer på marknadsföring och på lite sikt är hennes ambition att ha tre–fyra anställda.

Läs mer på rekotex.com

29


BORÅS INK | EKKONO

ERBJUDER EN INTELLIGENT GENVÄG

Varje dag kopplas miljoner nya föremål upp på ”Sakernas internet”, eller ”Internet of things”. I centrum av den utvecklingen vill det lilla västsvenska företaget Ekkono Solutions ta en global tätposition. – Vi ska skapa en världsstandard för att göra uppkopplade saker smarta, säger entreprenören Jon Lindén.

30

WEST SWEDISH INCUBATORS


H

AN TAR EMOT i spartanskt

inredda lokaler ovanpå en bilverkstad i utkanten av det halländska fiskeläget Träslövsläge. Här arbetar en handfull utvecklare med mjukvaran Ekkono Edge. Som utsikt från kontorsfönstren kan de välja mellan en parkeringsplats och en åker. – Det gäller att vara sparsam med investerarnas pengar. Här är våra kostnader en tiondel jämfört med när jag drev företag i Stockholm, säger Jon Lindén. Allt kopplas upp idag – industriell utrustning, fordon, bostäder och konsumentvaror. Den kraftigt ökande mängden – som redan räknas i tiotals miljarder enheter – genererar enorma mängder rådata som skickas över internet för att skapa nytta av all information, som till exempel att göra maskiner och andra föremål mer driftsäkra och effektiva. EKKONO TAR EN intelligent genväg. Med

utgångspunkt i forskning om så kallad prediktiv (förutsägande) modellering har företaget utvecklat en mjukvara för maskininlärning. Med den lär sig varje uppkopplad maskin utifrån sina egna specifika data vad som kommer att hända härnäst och att upptäcka avvikelser. Inlärningen blir snabb, smidig och säker och allt som behöver skickas vidare är slutsatser istället för rådata. – Vi placerar vår intelligens längst ut i kanten på nätet – så kallad ”edge machine learning”. Det är vi världsbäst på, och det och inget annat levererar vi. Av oss får kunden ett stycke kod som implementeras av de egna programmerarna i den uppkopplade maskinen, säger Jon Lindén.

WEST SWEDISH INCUBATORS

31


BORÅS INK | EKKONO

För att illustrera principen monterar han vant upp sin demonstrationsutrustning – ett klassiskt Brio-tåg i trä. Till loket har han anslutit en minimal datorenhet och på en laptopskärm visar han två kurvor, en för den förutsedda banan och en som beskriver var tåget faktiskt befinner sig. Inledningsvis är de två kurvorna snarlika, men när tåget växlas in på en alternativ bana avviker de genast ifrån varandra. Efter några varv resulterar inlärningsprocessen i att den förutsedda kurvan på laptopskärmen åter börjar likna verklighetens bana. – Jag har varit entreprenör i många år, men den här programvaran är det mest abstrakta jag sålt. Leksakståget släpar vi runt på mässor i hela Europa där vi använder det för att göra vårt erbjudande tydligt och begripligt. Och det fungerar utmärkt, säger Jon Lindén. HAN PEKAR UT tre tydliga områden, där

maskininlärning kan ge stora fördelar: underhåll, självoptimering och självinstallation. – Ett bra exempel är Alfa Laval som har Ekkono Edge installerad i värmeväxlare i skiftande miljöer med olika förutsättningar i temperatur, fuktighet med mera. Hur ofta underhåll bör göras kan variera kraftigt – från veckor till år – men med maskininlärning lär sig varje enhet det utifrån sina egna data så att intervallen kan optimeras för varje maskin, säger Jon Lindén. Samma princip gäller självoptimering. Perfekta inställningar för en motor är beroende av många olika faktorer i varje installationsmiljö. Med inlärning utifrån egna data kan varje motor lära sig hur den ska konfigureras för att fungera optimalt och till exempel begränsa bränsleåtgång och få ner mängden utsläpp. Att maskinen själv kan lära sig att uppdatera sin programvara är ytterligare effektivisering som uppnås med hjälp av Ekkono Edge. ÖKADE MÖJLIGHETER att göra mer på distans är liksom bränslebesparing och ökad maskinlivslängd goda effekter som också bidrar till företagens mål för ökad

32

Ekkono Solutions bedriver sin utveckling i lilla fiskeläget Träslövsläge söder om Varberg.

hållbarhet. Perspektivet är inbyggt i Ekkonos affärsidé, som innehåller en hållbarhetsanalys för varje uppdrag. – Vi gör en Agenda 2030-analys av varje projekt vilket ger oss en bild av hur stor potentialen är för ökad hållbarhet. Det möts med tacksamhet av storföretagen vi arbetar med, säger Jon Lindén. Jon Lindén har en bakgrund som framgångsrik IT-entreprenör. Han var en av grundarna till Varberg-baserade Netintact som sedermera fusionerades med amerikanska Procera Networks och noterades på amerikanska Nasdaq, ett projekt han levde med i 13 år. EKKONO SOLUTIONS startade Jon

Lindén tillsammans med fyra partners i slutet av 2016, sedan han och forskaren Rikard König på Högskolan i Borås tillsammans utformat företagets grundidé om maskininlärning. Rikard König var efter sju års forskning nyfiken på om hans slutsatser kunde omsättas i kundnytta och komma till konkret användning. Jon Lindén kom från telekomvärlden där man börjat tala om möjligheter med artificiell

intelligens. Tillsammans såg Lindén och König en affärsmöjlighet i kölvattnet av all data som produceras av uppkopplade enheter. De kompletterade laget med två av Jon Lindéns tidigare partners, Anders Alneng och Joakim Andersson och drog igång Ekkono med stöd av Borås INK. Tre år senare är företaget etablerat i Göteborg (kundprojekt) och Borås (forskning) förutom i Träslövsläge. – Forskningen är A och O. Vi har fortfarande en koppling till högskolan, vilket ger oss ett inflöde av nya idéer, men idag sker den konkreta forskningen inom företaget. Vi måste hålla innovationsgraden uppe för att förbli relevanta, säger Jon Lindén. JON LINDÉN vände sig på ett tidigt

stadium till familjedrivna Walerud Ventures, teknikinvesteraren som bland annat var först att se potentialen i den globala fintech-succén Klarna. Tillsammans med Almi Invest gick Walerud Ventures in med fem miljoner kronor i den första finansieringsrundan 2017. Bägge

WEST SWEDISH INCUBATORS


Läs mer på ekkono.ai

”Jag har varit entreprenör i många år, men den här programvaran är det mest abstrakta jag sålt.”

Ekkono Solutions startade Jon Lindén tillsammans med fyra partners i slutet av 2016.

JON LINDÉN Ekkono Solutions

hela världen, och närmast väntar etablering i Tyskland. – Vi har en medveten strategi att rikta oss till storföretag som Volvo, Sandvik, Husqvarna och Siemens. Med dem som nöjda kunder blir vi väldigt övertygande när vi ska rikta oss mot nya kundgrupper, säger Jon Lindén. I RELATIONEN med tunga, globala

Ekkono Solutions växer internationellt och etablerar sig i Tyskland.

aktörerna utökade sitt engagemang 2019, då också Lindeblad Venture i Göteborg anslöt till gruppen av finansiärer. – Just nu är vi trygga med vår finansiering. Men behöver vi stöd för att till exempel gå in på fler marknader kommer vi att ta in mer kapital längre fram.

WEST SWEDISH INCUBATORS

Under 2019 har Ekkono börjat få utväxling på sin försäljning och förväntar sig en ökning på ett antal miljoner de närmaste åren enligt Jon Lindén. På kundlistan står sju svenska storföretag och ryktet om Ekkonos metod har nått ut globalt. Man har fått förfrågningar från

företag pekar Jon Lindén på tre styrkor som avgörande för Ekkonos trovärdighet: forskningens tunga roll i utvecklingen, entreprenörernas meritlista – ”vi har gjort det förut” – och kapitaliseringen av bolaget, där externa finansiärer skapar en god uthållighet. Dessutom, inte minst viktigt, ligger man helt rätt i tiden. – Vi är tidigt ute men tajmingen är extremt god och utvecklingen går rasande fort. För arton månader sedan blev kunderna överraskade och fick aha-upplevelser av vår presentation. Idag har de utvecklat egna edge-strategier med tydliga krav på vad de vill ha av oss. Jag ser inga begränsningar – det här kan bli hur stort som helst, säger Jon Lindén.

33


CHALMERS VENTURES

CHALMERS VENTURES

MÖT TRE FÖRETAG PÅ SID 35–42

Chalmers Ventures rankas som Nordens bästa universitetsinkubator och som en av de tio bästa i världen enligt UBI:s rankning. Sedan 1999 har vi arbetat med över 600 startups, investerat i 210 bolag och 29 av dem har gjort framgångsrika exits. Genom våra program och processer stöttar, coachar och investerar vi varje år i cirka 15 nya potentiella tillväxtbolag. Vi investerar i mycket tidiga skeden med kapacitet att följa bolagen över tid och med målet att utveckla och avyttra bolagen i portföljen. viktiga problem som finns på en internationell marknad och ambitionen att bygga ett tillväxtföretag. Det kvittar i vilken fas idén befinner sig, vi har program för företag i idéstadiet såväl som för företag som kommit en bra bit på vägen. De bolag som redan har ett dedikerat team och bevisad betalningsvilja på marknaden kan söka sig direkt till vårt acceleratorprogram där vi även har möjlighet att investera 300 000 kronor.

HALLÅ DÄR LOUISE BRUDÖ, CHALMERS VENTURES. HUR GÅR DET OFTAST TILL NÄR ENTREPRENÖRER HAMNAR HOS ER?

– Det vanligaste är att entreprenörer och företag besöker vår open coaching som vi har varje tisdag kl 15–16. Genom open coaching får du träffa en av våra affärscoacher som guidar dig till nästa steg och berättar mer om hur du kan bli en del av Chalmers Ventures. Det går så klart även bra att söka direkt via vår webb. Utöver att bjuda in till open coachning, arbetar vi aktivt med att vara ute och scouta nya idéer och håller nära kontakt med de andra aktörerna i ekosystemet för att hjälpas åt att slussa personer till rätt organisation. Den största utmaningen är att nå ut till de som inte redan vet att vi finns. Även om en betydande del av bolagen i vår portfölj har sitt ursprung från Chalmers, så välkomnar vi även bolag utifrån att söka sig till oss. Vi har både program som är exklusiva för Chalmers och de som är öppna för vem som helst att söka sig till. HUR SER GENOMSNITTS­

HUR SER FRAMTIDEN UT INOM ERT OMRÅDE?

”Att bygga upp ett framgångsrikt tillväxtbolag handlar om att skapa värde för andra.”

ENTREPRENÖREN UT HOS ER?

LOUISE BRUDÖ Chalmers Ventures

– Vi har huvudsakligen två kategorier av företag/entreprenörer som söker sig till oss. Dels de som redan har ett team på plats och söker guidning i resan från affärsidé till framgångsrikt tillväxtbolag, och dels de som har en lovande teknik,

men söker entreprenöriell drivkraft för att ta nästa steg – då kan vi hjälpa till med att komplettera teamet med entreprenörer. Det som är gemensamt för alla som söker sig till oss är viljan att lösa

MÅLGRUPPER • Forskare med IP • Idégivare inom Tech/IT med IP • Entreprenörer med ett team och affärsidé FOKUSOMRÅDEN • Innovativa affärsidéer • Forskningsresultat • Tech/IT • Medtech/healthtech

34

VI ERBJUDER • Verifieringsmedel – från 50 000–200 000 SEK för nystartade bolag för att verifiera sin affärsmodell. • Försåddsinvestering – upp till 300 000 SEK till nystartade bolag med en skalbar affärsmodell.

– Det är ingen som kan säga hur framtiden kommer se ut, men jag tror att det vi satsar på här och nu kommer att avgöra hur framtiden skapas. Vi har turen att befinna oss i en region som satsar stort på tillväxtbolag och vi hoppas på fortsatt stöd för att kunna fortsätta vara en av motorerna som förnyar näringslivet.En trend som vi har sett de senaste åren är en ökning av impactbolag, vilket vi satsar på och vill se mer av i framtiden. DINA BÄSTA TIPS TILL ENTREPRENÖRER SOM VILL UTVECKLA SINA FÖRETAG?

– Prata med potentiella kunder tidigt och var lyhörd för deras behov och problem. Det är marknaden som i slutändan avgör om din affärsidé är bra. Att bygga upp ett framgångsrikt tillväxtbolag handlar om att skapa värde för andra.

• Såddinvestering – upp till 5 miljoner SEK till bolag i Nail-fasen. • T illväxtkapital – upp till 15 miljoner SEK. Finns för ett fåtal bolag som kan uppvisa en god tillväxt och där det finns en stabil och verifierad affärsmodell. PARTNERS • Chalmers Tekniska Högskola • School of Entrepreneurship at Chalmers • Innovation Office and CIT • Energimyndigheten

WEST SWEDISH INCUBATORS


CHALMERS VENTURES | STAYBLE THERAPEUTICS

5 FRÅGOR OM RYGGAR Det står en ryggrad på bordet framför oss. Vi kommer prata om att 8 av 10 av oss drabbas av smärta i ländryggen, varav 10 procent lider av kronisk ländryggssmärta. Tack och lov är Andreas Gerward, Anders Lehmann och Mattias Münnich en effektiv lösning på spåren. Tillsammans är de Stayble Therapeutics.

WEST SWEDISH INCUBATORS

35


CHALMERS VENTURES | STAYBLE THERAPEUTICS

1. VAD ÄR PROBLEMET? ANDERS: Det ironiska är att trots att ländryggssmärta är

så vanligt behandlas det lite styvmoderligt. Det beror på tre saker. Ett: att ha ont i ryggen är inte en dödlig sjukdom. Två: det är ett så vanligt problem att det sorgligt nog ofta viftas bort som “lite ryggont”. Och tre: för de flesta patienter finns det inget bra sätt att behandla sjukdomen, och därför får de lida i det tysta. Den vanligaste orsaken till smärtan är så kallad diskdegeneration, alltså att disken i ryggraden långsamt faller ihop och att dess vägg spricker. Hos ungefär 40 procent av alla ryggpatienter beror smärtan på degenererade diskar. ANDREAS: Ryggsmärta generellt toppar listan över varför

folk sjukskriver sig. Den ligger också på topp när det gäller samhällsekonomiska kostnader – både indirekta och direkta sådana. Dessutom är de flesta av våra patienter mellan 30 och 50 år. För dem skapar smärtan i ryggen verkliga vardagsproblem; du får svårt att lyfta ditt barn, gå promenader, eller ta på dig strumporna på morgonen. Du får svårt att flyga, och kan därför inte åka på den där semestern eller hälsa på släktingar och vänner. De här sakerna borde kunna gå att förändra, tänker vi. MATTIAS: Det går att mäta hur ont människor med

ländryggssmärta har, och då ser vi något intressant och skrämmande. På en skala 1 till 100, där 1 är “jag har inte ont” och 100 är “jag har så ont att jag håller på att dö” bedömer patienter med den här sjukdomen sin smärta till 68. Det gör med andra ord rätt ont. Och folk mår inte alls bra av det här; när de rejtar sin livskvalitet

landar den på låga 34 procent. Det kniviga är att det inte finns någon effektiv metod för att hjälpa majoriteten av de här patienterna. Istället lider de, på de här nivåerna, i 10–20–30 år. Livet förändras totalt när du drabbas av smärta i ländryggen. ANDERS: Det kan jag intyga, eftersom jag själv lider av

detta sedan 10–15 år tillbaka. Jag är ändå en “lätt patient”, så att säga, i den nedre skalan av smärta. Ändå innebär detta att jag har fått sluta att jogga, har svårt att jobba i trädgården, och inte kan plocka upp saker från golvet. Jag blir inte hjälpt av de “lösningar” som finns idag; smärtstillande biter inte, och sjukgymnastik hjälper inte. Och jag är “för bra” för att opereras. 2. VILKA “LÖSNINGAR” FINNS IDAG? MATTIAS: Alla patienter som har kroniskt ont i ryggen

hamnar hos sjukgymnasten och får smärtstillande preparat. Men bara 30 procent av dessa patienter blir bättre. Nästa steg är en ryggoperation, som är ett stort och dyrt kirurgiskt ingrepp där man skruvar ihop kotorna eller sätter in en diskprotes. Bara 1 procent av de som inte blir bättre får erbjudande om att göra en sådan operation. Mellan sjukgymnast och smärtstillande och steloperation finns egentligen ingenting, inga alternativ. Och det är där vi kommer in i bilden. 3. VILKEN ÄR LÖSNINGEN? ANDREAS: Vi erbjuder lösningen i det här mellanseg-

mentet. Det vi gör är att fokusera på den underliggande orsaken till smärtan. Så här: smärtan beror dels på sprickbildningar i disken, och dels på att det läcker ut

Anders Lehmann Mattias Münnich

Andreas Gerward

36

WEST SWEDISH INCUBATORS


Läs mer på staybletherapeutics.com

inflammatoriska substanser genom dessa, vilket irriterar och smärtar. Titta på ryggraden här. Här har vi kotor, och mellan varje par av kotor finns en disk. Det vi gör är att injicera mjölksyra mitt i disken. Vi positionerar sprutnålen med hjälp av röntgen, så att vi vet att vi träffar rätt. Mjölksyran triggar cellerna att producera bindväv som gör disken stabil och förhindrar läckage. Vi tar bort orsaken till smärtan, medan sjukgymnastik och smärtstillande preparat “bara” tar bort smärtan, utan att påverka själva grundproblemet. ANDERS: Uppfinnaren till det här är professor Kjell

Olmarker. Han funderade på hur det kommer sig att den här typen av ryggsmärta oftast försvinner när patienterna blir 60–65 år. Han kom fram till att det med tiden sker en naturlig bindvävsomvandling i disken. Disken läker av sig själv. Men istället för att låta det ta 30–40 år för kroppen att självläka kan vår lösning göra att det tar ett par veckor eller månader. Den mjölksyra som vi sprutar in accelererar läkeprocessen. Det finns redan mycket höga halter av mjölksyra i disken, och Kjell Olmarker anade att det var just mjölksyra som ledde till den långsamma läkningen. Det kan mycket väl vara precis så. MATTIAS: Kjell Olmarker

kom till Chalmers Entreprenörsskola med den här idén 2014. Jag hade jobbat med Kjell i ett tidigare life-science-projekt som gått jättebra, och nu satt jag som affärscoach på Chalmers Ventures. Den här idén hade jättepotential! Parallellt jobbade jag med Andreas i ett annat projekt, som höll på att gå åt skogen. Så jag sa till Andreas: ”Du, kom in i det här projektet, och bli vd i ett nytt bolag. Du får satsa två månader, för vi har inga pengar ännu. Vi behöver jobba gratis i början och söka pengar.” Vi lyckades få in 2 miljoner från Vinnova, och det blev startskottet. Men både Andreas och jag – en civilingenjör och en civilekonom – kände rätt så snart att vi behövde mer kompetens inom life science. Så vi rekryterade Anders, i september 2015. Och sedan har vi ångat på, full fart framåt. Vi har gjort en mycket snabb resa för att vara inom läkemedel. 4. VILKA FRAMSTEG HAR NI GJORT? ANDERS: Under 2016 gjorde vi en tidig studie på grisar;

deras ryggar är lika våra ryggar. Vi kunde tydligt visa att det skedde en bindvävsomvandling i alla grisdiskar som vi injicerat mjölksyra i. Så vi kunde ta in ytterligare 3 miljoner, för att starta en fas 1-studie: en klinisk prövning på människor.

WEST SWEDISH INCUBATORS

ANDREAS: I fas 1-studien behövde vi hitta och behandla

15 patienter, och följa dem under 12 månader. Kliniken som vi hade anlitat för att göra prövningen hade som plan att de skulle hitta en patient varannan vecka. Men efter 3 månader hade de hittat EN. Då kände vi att ”jamen, det här måste vi ta tag i”. Så vi igång en stor rekryteringskampanj i sociala medier i samarbete med Karolinska Institutet. Då gick det rätt fort att få in de 14 kvarvarande. MATTIAS: Precis efter sommaren 2019 fick vi resultatet

av fas 1-studien: vi kan helt säkert visa att vi kan åstadkomma bindvävsomvandling; det ser vi tydligt medmagnetkamera. Det som återstår att visa är att den omvandlingen i sin tur leder till en smärtminskning. För det behövs betydligt fler patienter, så vi har förberett oss för nästa steg: att göra en fas 2-studie med 100 patienter. Det blir vår proof-of-concept-studie, som blir oerhört viktig för oss. ANDERS: I fas 2 är du mer

selektiv för att få in rätt patienter. Det bäddar också för fas 3-studien, där du har cirka 500 patienter, och den studien ligger till grund för godkännande av läkemedelsmyndigheterna. Under 2019 har vi jobbat stenhårt med att få alla detaljer klart, hur vi kommer att göra studien, inför att vi lämnar in ansökanunderjanuari 2020. Målet är att få godkänt på att göra studien i Ryssland, Holland och Spanien. I maj eller juni 2020 är vi beredda att behandla den första patienten. Vi hoppas ha resultatet i vår hand i början av 2022, allt beroende på hur snabbt vi kan hitta passande patienter. 5. KOMMER DETTA ATT LYCKAS? ANDERS: Jag hade inte fortsatt att jobba här om jag inte

trodde det. Däremot skulle jag ljuga om jag sa att det här till 100 procent kommer att lyckas. Vi har en solid grund att stå på, men att du kommer att lyckas är ingenting du säkert kan säga i läkemedelsutveckling. Jag har jobbat över 20 år på AstraZeneca, med fetma och mag/ tarmforskning, och har ibland sett projekt misslyckas, där alla var stensäkra på att det skulle funka. Och i sällsynta fall har det varit tvärtom: projekt som få tror på lyckas faktiskt. Ingen kan veta vad som händer i framtiden, vad som kommer att lyckas. Men det här har i alla fall väldigt stor chans att lyckas. Vi kan komma att fylla ett enormt stort gap, där det idag inte finns någon konkurrens om patienterna. Det är mycket ovanligt, och innebär en stor möjlighet för oss.

37


CHALMERS VENTURES | AMFERIA

LÖSER VÄRLDSPROBLEM MED INNOVATIVT PLÅSTER Slå dig ner vid runda bordet. Där sitter redan Anand Kumar Rajasekharan, Saba Atefyekta och Martin Andersson från Amferia. Samtalet kan börja. Låt oss kalla leken för ”Korta frågor, långa svar.” Nu kör vi.

VAD GÖR AMFERIA? ANAND: Vi är en startup som utvecklar

medicinska produkter för att bekämpa antibiotikaresistens. Vår första produkt är ett sårplåster som dödar bakterier som kommer i kontakt med det. Plåstret förhindrar att bakterierna sprider sig samtidigt som det bromsar infektionen. Vi har testat plåstret på många olika bakteriestammar och funnit att det fungerar mycket effektivt också mot de stammar som är resistenta mot den antibiotika som vi använder idag. HUR STARTADE DETTA? MARTIN: Jag är professor i materialveten-

skap här på Chalmers och både Saba och Anand har varit doktorander hos mig. De senaste fem åren har vi forskat tillsammans; Anand har fokuserat på bio-material och Saba har fokuserat på hur vi kan förhindra infektioner, till exempel på implantat. När vi i projekten började att 3D-printa material såg vi hur det påminde om ett plåster. Under en världskongress i Montreal satt vi tre och diskuterade. Det var i maj 2016. Där och då föddes idén om att kombinera dessa båda forskningsprojekt; vi hade hittat en gemensam nämnare. Kanske kan vi rikta

38

”Det här plåstret tar död på bakterier och steriliserar såret, utan att på något sätt skada oss eller hudens celler.” ANAND KUMAR RAJASEKHARAN Amferia

in oss på att förebygga infektioner och därmed bidra till att människor inte behöver söka vård? Som det ser ut i dagsläget är det svårt att förebygga bakterieinfektioner, och speciellt de som är orsakade av resistenta bakterier. HUR STORT ÄR PROBLEMET? SABA: Världshälsoorganisationen, WHO,

ser antibiotikaresistens som ett av de största hoten mot mänskligheten, så det är verkligen ett stort problem. Om du reser till ett land som har hög förekomst av resistenta bakterier och får ett mindre sår, det kan vara från en glasskärva på stranden, kan du få en allvarlig infektion, och det finns ingen antibiotika som biter. Då kan du vara illa ute; ett sådant litet sår kan få drastiska konsekvenser. Och problemet kommer att öka; om vi inte får till en förändring är kalkylen dyster: år 2050 kommer antibiotikaresistens skörda fler dödsoffer än cancer. Störst är problemen i Östeuropa, stora delar av Afrika, sydöstra Asien och Indien. ANAND: Siffror som vi tagit del av visar

att minst 5 miljoner människor idag är drabbade av hudinfektioner orsakade av antibiotikaresistens. Och det är verkligen

WEST SWEDISH INCUBATORS


Anand Kumar Rajasekharan, Saba Atefyekta och Martin Andersson från Amferia.

lågt räknat; mycket faller utanför rapporterna, eftersom människor många gånger får en allvarlig blodinfektion innan de hinner söka vård. Antalet människor som riskerar att dö av infektioner som dessa är nära 1 miljon. Jag kommer från Indien, och i tidningarna där står det varje dag om nya utbrott av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier- Jag har släktingar som fått hudinfektioner, de har jobbat ute på fälten och fått ett sår på foten eller handen av en sten eller en spik, och blivit sängliggande under en lång tid. Så problemet är stort och mycket utspritt. VAD ÄR GREJEN MED PLÅSTRET? ANAND: Det här plåstret tar död på

bakterier och steriliserar såret, utan att på något sätt skada oss eller hudens celler. Plåstret innehåller ingenting som går in i vårt blodomlopp; allt det gör är att tillåta såret att läka. Det tar kål på bakterierna genom att störa strukturen i bakteriernas membran, alltså dess cellvägg. Den teknik vi använder liknar hur kroppen själv biologiskt bekämpar bakterier, genom att fysiskt bryta ner cellväggen i bakterien. Det fungerar på alla typer av sår på huden, och är ett effektiv sätt att direkt

WEST SWEDISH INCUBATORS

döda baktierierna i såret. Det besparar sjukvården enorma pengar, och det sparar den drabbade mycket tid när plåstret hjälper kroppen att självläka. ÄR DET TESTAT PÅ MÄNNISKOR? SABA: Vi har utfört hundratals bakteriella

tester; vi har testat såväl gramnegativa som grampositiva bakterier och de allra farligaste bakterierna, alla med överraskande goda resultat. Vi har också gjort jämförande tester med andra plåster och skillnaden är markant. Men nej, vi har ännu inte testat det på människor. Det är mycket svårt att på förhand göra en omfattande studie på människor och det är svårt att till 100 procent kontrollera testet. På sikt kommer vi självklart att låta människor och marknaden utvärdera produkten och ge oss feedback. VAR ÄR AMFERIA NU – OM 10 ÅR? MARTIN: Vi bolagiserade Amferia i

september 2018, med målet att kommersiella tekniken. Dessförinnan har vi utvärderat marknaden, genomfört labbtester och satt oss i kontakt med företag som säljer produkter som behandlar sår. Vi har fått god hjälp av Chalmers Innovationskontor och

självklart också av Chalmers Ventures, där vi är ett Accelerator-företag. Vi har en första prototyp och undersöker nu vilka steg som krävs för att producera och paketera plåstret på bästa sätt. Vi ser inga som helst hinder för att börja massproducera plåstret. Vi tittar på vilken affärsmodell och vilka distributionskanaler som vi ska använda oss av; i det här stadiet är vi verkligen öppensinnade och driver framåt med målet att hjälpa människor att förebygga infektioner. ANAND: Det här plåstret är bara vår

första produkt. Om 10 år är vi ett globalt företag och vi finns i länder där behovet är som störst. Vi hoppas bli en del av lösningen som gör att vi kan spara in på antibiotika. Vi vill bidra till att det här inte är ett världsproblem år 2050. VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT DRIVA BOLAG? SABA: Att vi gör business av vetenskap.

Det är en mäktig wow-känsla. Det är kittlande att ta produkten från labbet till marknaden, och att förhoppningsvis kunna rädda människors liv. Vi tror och hoppas kunna göra skillnad. Det vore fantastiskt.

39


CHALMERS VENTURES | TRINE

VILL FÅ SOLENERGIFÖRETAG ATT VÄXA

40

WEST SWEDISH INCUBATORS


Historien om Trine är en solskenshistoria. 2014 började det. Via Chalmers Ventures Startup Camp, där Sam Manaberi pitchade själva grundidén, tog dem sig vidare till Acceleratorn och in i Chalmers Ventures investeringsverksamhet. Vägen framåt har gått fort och idag lägger tiotusentals människor sina pengar och sin framtid i deras händer. Hur klarar bolaget den enorma pressen? anna Lindquist är Communications & Customer Growth Manager på Trine. Hon pratar fort, mycket och gärna om den investeringsplattform som hon arbetar med sedan hösten 2015. Att det hon gör är både roligt och viktigt, det går inte att ta miste på. LÅT OSS BÖRJA FRÅN BÖRJAN. VAD GÖR TRINE?

– Vi erbjuder privatpersoner i Sverige att spara sina pengar hållbart genom att investera dem i solenergibolag i Östafrika. Dessa bolag ser i sin tur till att sälja mobila solenergisystem till människor på landsbygden, som får tillgång till el som de faktiskt har råd med. Över en miljard människor saknar tillgång till vanlig el. En miljard! Det vi gör innebär att de plötsligt kan ha tv, radio och telefon. Och vi hjälper solenergibolagen att växa med lån som går att lita på. Vi är lösningen på två problem: dels hur energifrågan kan förbättra människors liv och miljön, och dels hur människor kan placera sina sparpengar i något som är hållbart och som de bryr sig om. BERÄTTA MER – HUR FUNKAR DET?

– Låt mig förenkla det och säga att vi arbetar med crowdfunding. När vi hittat ett bolag som behöver finansiering gör vi först en noggrann riskbedömning; vi undersöker deras ekonomi, tillväxtplaner och potentiella kunder. Därefter lovar vi dem ett lån med ränta. Först därefter går vi till vår investeringsplattform och uppmanar privatpersoner att investera pengar. När lånet är fullt finansierat överför vi det, och bolaget

WEST SWEDISH INCUBATORS

börja betala ränta på lånet. Räntan delas mellan oss på Trine och dig som har investerat. När bolaget växer ökar också avkastningen på de investerade pengarna. TRINE HAR FUNNITS SEDAN I BÖRJAN AV 2015. HUR MÅNGA BOLAG ÄR MED?

– Vi har ett tiotal solenergibolag som vi gjort ett eller flera lån med. Totalt har vi förmedlat över 30 lån sedan starten. För oss är det viktigt att inte bara ”låna och dra”; istället hjälper vi bolagen att växa, eftersom de hjälper oss att växa. Om vi kan expandera in på nya marknader tillsammans är det mycket värt. De flesta bolag som vi arbetar med har verksamhet i Kenya, ett land som kommit långt när det kommer till mobila betalningar. Det är en god miljö för företag att växa i. HUR MÅNGA ANSTÄLLDA ÄR NI OCH HUR MÅNGA SPARAR?

– Över 10 000 sparare har lånat ut 34 miljoner euro. Det innebär att över 2,1 miljoner människor redan har fått tillgång till ren solenergi tack vare våra investerare. Och det är bara början. Vi är övertygade om att det går att göra nytta och vara framgångsrik. Man måste inte kompromissa där. Idag är vi 24 personer som arbetar på Trine, däribland grundarna Sam Manaberi, Christian Genne och Christoffer Falsén. HAR DET VARIT EN SPIKRAK VÄG HIT?

– Verkligen inte. Allt var extremt fluffigt till en början. Det var 2015, och Sam, Christian och Christoffer sa ungefär ”Vi lägger det här året på att se om det här kan flyga, annars får vi gå tillbaka till jobb som ger pengar.”

41


CHALMERS VENTURES | TRINE

Hanna Lindquist är Communications & Customer Growth Manager på Trine. Hon har arbetat med företagets investeringsplattform sedan hösten 2015.

Under sommaren började de få fram något, en pilot, som kändes spännande. Det var då jag kom in också. För vår första kampanj använde vi en etablerad crowdfunding-plattform, FundedByMe, och allt var verkligen ”make it och break it”. Men det gick bra, riktigt bra: på 72 timmar var kampanjen fullt finansierad – det innebar nordiskt rekord på FundedByMe! Och för oss innebar det att vi hade en affärsmodell som vi trodde på, och vi började bygga på den plattform som idag är grunden i Trine. OCH NU ÄR PLANEN ATT TA ÖVER VÄRLDEN?

– Både ja och nej. Vi har brottats med vad Trine ska vara, och inte vara. Ska vi finansera, tillverka och installera solenergisystemet? Längs vägen har vi valt att göra det som vi gör bäst: att finansiera. Andra har redan uppfunnit hjulet. Vi behöver få det att snurra. Också inom solenergi – som är brett i sig – har vi valt att avgränsa oss; vi fokuserar på tillväxtprojekt som når en viss marknad, istället för att gå in i enorma projekt där vi pratar miljarder dollar i investering. Du kan inte bli bäst på allt, men du kan bli expert inom ett område och slå alla i konkurrensen. Vi har ett enormt jobb kvar att göra. Många har ännu ingen aning om att vi finns. De som

42

upptäcker oss tycker att det är briljant: ”Jag kan göra nytta och investera mina pengar i något hållbart som får dem att växa”. Hos många banker är det sannolikt att pengarna växer, men du har oftast ingen koll på om pengarna också gör nytta under tiden. NI ERBJUDER MÄNNISKOR ATT INVESTERA SINA PENGAR I NÅGOT SOM ÄR FÖRENAT MED RISK. HUR SER DU PÅ DET?

– För det första är risk något som är viktigt att vara medveten om. Vi vill inte att någon investerar hos oss utan att förstå att det går att förlora pengar. Dessutom bygger hela vår trovärdighet och vårt existensberättigande på att vi är öppna med riskerna, inte försöka spela ner dem, men också bemöta myten om att till exempel en investering i Afrika är förenad med skyhög risk; det beror helt på var, hur och vad du investerar i. Så det går definitivt inte att bortse från riskerna. De är en förutsättning för att pengarna ska kunna växa. Det är viktigt för oss att lägga alla korten på bordet och låta våra investerare göra egna, kloka val. VILKEN HAR VARIT HÖJDPUNKTEN FÖR ER HITTILLS?

– Vi har funnits i sex år nu, men det känns som tio. Det har hänt så oerhört mycket på

”Vi har funnits i sex år nu, men det känns som tio. Det har hänt så oerhört mycket på kort tid.” HANNA LINDQUIST Trine

kort tid. Utmaningarna blir större och större. Som under 2017, då hade vi genomsnittliga lån på 150–200 tusen euro som finansierades på 4–6 veckor. Och så fick vi kontakt med ett ledande bolag med en innovativ arbetsmodell och 450 medarbetare globalt. De ville ha ett lån på 1 miljon euro på en månad! Kunde vi klara det? Det visste vi inte säkert. Vi satte en plan, ”vad behöver vi göras för att lyckas?” och vi litade på oss själva och vårt team. Det här skulle ta oss till nästa nivå, istället för att bara stå och stampa. Det är det steget som avgör om du blir ett nytt Klarna eller Spotify – eller om du inte finns om ett halvår. Och vi lyckades! Pressen att lyckas var triggade, inte förlamande, och känslan att se ”0 kronor kvar till full finansiering”, det var som att vinna OS-guld. Det är inte tur som gör det; det är hårt jobb, fokus och ödmjukhet. Läs mer på trine.com

WEST SWEDISH INCUBATORS


FOUNDERS LOFT

MÖT TRE FÖRETAG PÅ SID 44–53

FOUNDERS LOFT Founders Loft utvecklar startups och entreprenörer med idéer som har en digital koppling till kärnverksamheten. Med stöttning ges du förutsättningar att skapa ett hållbart företag i världsklass. Du får insikter om dina affärsplaner för att kunna ta bolaget vidare. Tillsammans med affärsutvecklare, externa rådgivare och experter samt dina entreprenörskollegor i inkubatorprogrammet ges du och ditt bolag rätt villkor att växa och lyckas. HALLÅ DÄR MALIN JOVANOVIC GUNNARSSON VERKSAMHETSCHEF FOUDERS LOFT. HUR GÅR DET OFTAST TILL NÄR ENTREPRENÖRER HAMNAR HOS ER?

– Vi försöker aktivt att slussa de bolag som är intresserade av vår inkubatorprocess genom vårt ansökningsformulär på hemsidan. Det ger oss möjlighet att se vart bolagen kommer ifrån och ger oss även möjlighet att göra en snabb scanning av vad det är för bolag som söker och om de passar för vår inkubatorprocess. Om detta inte skulle vara fallet har vi flera samarbetsorganisationer inom innovationssystemet i Västra Götaland som vi kan referera dem vidare till, tex andra inkubatorer. För att nå ut till bolag så har vi en social media-strategi for att synas på nätet. Detta kompletterar vi med riktad annonsering till en identifierad grupp av ’personas’. Det digitala arbetet kompletteras av fysisk närvaro i de sammanhang vi identifierat att potentiella entreprenörer befinner sig i. Vi arbetar tillsammans med Forskning- och Innovationskontoret vid Gu för att nå både forskar-och studentidéer. Vi har även långvariga och goda relationer med strategiskt identifierade parters både i näringslivet och i innovationssystemet som kan slussa vidare entreprenörer och goda idéer till Founders Loft. HUR SER GENOMSNITTS­ ENTREPRENÖREN UT HOS ER?

– Vi arbetar med entreprenörer som

FOKUSOMRÅDEN • Tech/It Tjänsteinnovationer MÅLGRUPPER • Startups som är yngre än 5 år med en unik och internationellt skalbar tjänst eller produkt.

WEST SWEDISH INCUBATORS

driver unika och hållbara innovations­ bolag. Ålder mellan cirka 25–50 år, mestadels med erfarenheter från näringslivet där de identifierat ett problem eller ett behov som de har en lösning. Entreprenören behöver stöttning i affärsmodellering, finansiering, product market fit. HUR SER FRAMTIDEN UT INOM ERT OMRÅDE?

– Vi ser ett paradigmskifte inom tjänstesektorn som närmar sig i rasande fart. Förändringstakten har skruvats upp och skiftet drivs av kundens allt högre krav på transparens. Kundupplevelse måste stå i centrum. Vi ser att tjänsteutveckling och kundfokus ökar och tror att detta kommer att hålla i sig länge. Founders Loft och vår inkubatorprocess kommer att vara än mer viktigt i framtiden. DINA BÄSTA TIPS TILL ENTREPRENÖRER SOM VILL UTVECKLA SINA FÖRETAG?

– Kundverifiering! Det viktigaste är att det finns en kund som kommer att köpa tjänsten och ser värdet med erbjudandet. Det är därför centralt att hålla en dialog med de potentiella kunderna och under utveckling våga ställa frågor om vad kunden ser att värdet är. För att skapa hållbarhet i företaget ser vi att vikten av att bygga bolag med sunda värderingar gällande ekologi, jämställdhet och

”Vi arbetar med entreprenörer som driver unika och hållbara innova­ tionsbolag” MALIN JOVANOVIC GUNNARSSON Verksamhetschef Fouders Loft

mångfald. För att säkra kompetensförsörjningen bör ett bolag ha ett kompletterande team som tycker om att arbeta i bolaget, med alla dess utmaningar som en start up har.

• Tech-startups som har en digital koppling till sin kärnverksamhet

• Externa mentorer • Hjälp att modellera startups market fit

VI ERBJUDER Kapital: • Founders Loft kan erbjuda Vinnova verifieringsmedel inom spannet av 50–150k SEK utan att ta ägarandelar.

PARTNERS • SEB • Advokatfirman Glimstedt • BP Konsult AB • VGR • Forsknings- och innovationskontoret - GU • GoMo Group • Stripe • IMT Starter Incubator Paris Region • Karel de Grote Hogeschool i Antwerpen • TJIVA (RISE & Johanneberg Science Park)

Business Development: • Affärsutveckling hela inkubationsprocessen • Kontakter och nätverk till att hitta investeringar • Föreläsningar inom startup och scale up • Ett startupcommunity I världsklass

43


FOUNDERS LOFT | FLOURISH

CHATBOTEN SOM SKA FÅ Ett digitalt verktyg som ger chefen möjlighet att ständigt veta hur medarbetarna mår – det är idén bakom Göteborgsföretaget Flourish.   – Vi erbjuder chefen en förlängd arm ut i organisationen, säger Mårten Andersson, grundare och vd. FLOURISH – ENGELSKA för blomstra eller frodas – är

namnet på såväl det unga företaget som dess enda produkt, en mjukvara i form av en så kallad chatbot, utvecklad specifikt för HR-ändamål. Namnet är sprunget ur den positiva psykologin, som istället för att fokusera på problemställningar studerar tillstånd som lycka och välbefinnande. – Kan vi få arbetslag på olika företag att blomstra genom att prestera bättre kan vi förhoppningsvis leva upp till namnet, säger Mårten Andersson. En chatbot, eller chatrobot, är en sorts digital assistent som kan ge användaren en upplevelse av att chatta med någon. Den används i många olika vardagliga sammanhang, som till exempel i företags kundtjänster. Den är utformad för att ge användaren känslan av att kommunicera med en verklig människa. Chatbots finns idag på många webbplatser och på stora globala plattformar som Facebook Messenger, Slack och Microsoft Teams, där användarna räknas i miljardantal. Och strategin för Flourish är att uteslutande sälja programvaran via dessa plattformar. MED FLOURISH integrerad i till exempel Messenger i

personalens mobiltelefoner kan en chef frekvent få reda på om medarbetarna trivs på arbetsplatsen och om de har förslag på något som kan förbättras. Det är chefen som bestämmer inom vilket område som medarbetarna ska få frågor, och hur ofta de ska få dem. Sedan sköter Flourish resten. I botten finns en databas med frågor inom ett fyrtiotal olika områden. – Flourish hjälper chefer och HR-avdelningar att få feedback från sina medarbetare, såväl genom fördefinierade svarsalternativ som förslag till åtgärder i fritext. Det ökar kontakten mellan chef och medarbetare radikalt, inte minst när de träffas sällan, och kan ge medarbetarna en ökad känsla av delaktighet. säger Mårten Andersson. EN REKOMMENDERAD frekvens är två frågetillfällen

per månad. Ett pling i telefonen är tecknet på att Flourish ställt en fråga. Den styrs av paketeringen av de områden som chefen beställt och kan vara av typen ”Utifrån dina nuvarande arbetsuppgifter, till vilken grad anser du dig nyttja hela ditt kompetensregister?” Efter svaret kommer ett par följdfrågor – vanligen en om bakgrunden till svaret på fråga 1 och en som efterfrågar förslag till förbättringar. Hela dialogen brukar ta ungefär 90 sekunder. Alla svar redovisas

44

WEST SWEDISH INCUBATORS


FÖRETAG ATT BLOMSTRA

Flourish hjälper företag att få feedback från sina medarbetare.

WEST SWEDISH INCUBATORS

45


FOUNDERS LOFT | FLOURISH

Vd Mårten Andersson och IT-utvecklaren Filip Larsson.

”Kunderna började trilla in, men på investerar­ sidan var det tuffare. Jag fick samma svar från alla: de ville se fler betalande användare.” MÅRTEN ANDRESSON Flourish

anoynymt. Så fort medarbetarna svarat kan chefen logga in på sitt konto och se en sammanställning av svaren. – De flesta företag genomför en årlig medarbetarundersökning. I jämförelse med det är ett par snabba frågestunder i månaden en ordentlig nivåhöjning och med vårt enkla verktyg får chefen löpande feedback och kan snabbt genomföra åtgärder, säger Mårten Andersson, som redan sett hur befintliga kunder gjort förbättringar utifrån feedback som kommit in via Flourish. NU ÄR MYCKET arbete inriktat på vidareutveckling av boten. Den första versionen, som är på svenska, fokuserar på att samla in feedback från medarbetarna. Nästa steg kan vara att hjälpa cheferna att konkret agera utifrån de synpunkter de får in via Flourish. Ett sätt kan vara att presentera hur andra team agerat utifrån liknande förutsättningar. Idén till programvaran fick Mårten Andersson efter en studieperiod i USA för tre år sedan. Där uppmärksammade han hur utbrett bruket av digitala verktyg var i HR-sammanhang. Väl hemma igen

46

Flourish skickar automatiskt frågor till anställda och ökar därmed kontakten mellan chef och medarbetare, inte minst när de träffas sällan.

kom han i kontakt med Ulf Larsson och Jonas Malmberg på Halmstadföretaget Quicksearch, veteraner på att hjälpa företag att inhämta sina medarbetares synpunkter. Sedan Mårten Andersson arbetat fram en produktidé bildade han tillsammans med Larsson och Malmberg hösten 2017 det gemensamma företaget Flourish, där de senare blev företagets första finansiärer. Pengarna använde Mårten Andersson till rekryteringen av IT-utvecklaren Filip Larsson, som också gick in som delägare, och kontoret etablerades hos inkubatorn Founders Loft i Göteborg. Dagens produkt bygger på en teknisk plattform som Flourish förvärvat och utvecklat och på frågebatterier som skapats av Quicksearch under 20 års verksamhet. PÅ SENSOMMAREN 2018 hölls release-

party för den första versionen och ett par månader senare blev ett it-konsultbolag med ett tiotal medarbetare Flourish första kund. Affärsmodellen bygger på ett abonnemangssystem, vilket var utarbetat från start. Under det första halvåret jagade Mårten Andersson på två fronter – nya kunder och nya investerare. – Kunderna började trilla in, men på investerarsidan var det tuffare. Jag fick samma svar från alla: de ville se fler betalande användare. Lösningen på finansieringsproblemet blev ett företagslån från Almi, som fortfarande utgör grunden. Men nu finns också en begynnande kundstock om ett tiotal företag, och bortåt 500 medarbetare som börjat generera intäkter. – Vårt mål är att så snabbt som möjligt få till en hållbar affärsmodell där vi inte är beroende av riskkapital, men för att lyckas med detta måste vi sälja en liten

del av bolaget för att få med kompetenta människor som kan hjälpa oss dit. Tanken är att vi ska växla upp till ett större team under 2020 för att ytterligare kunna öka farten på försäljningen, den tekniska utvecklingen, support och digital marknadsföring. Då är jag säker på att vi kan nå break even inom 24 månader, säger Mårten Andersson. KUNDTILLVÄXTEN vill Mårten skapa

inom ett segment han definierar som ”verksamheter där medarbetarna sällan träffar sin chef ”, som bemanningsbolag, hemtjänsten eller väktarbolag. – Våra konkurrenter har gått på kunskapsintensiva bolag, eftersom de driver trender, men nu har trenden kommit igång och börjat rulla, och därför fokuserar vi på mer personalintensiva branscher. Vi går ganska hårt på till exempel bemanning inom lager och logistik. Där träffar medarbetarna i princip aldrig sin chef, och där kan Flourish göra enorm nytta. Det handlar om att hitta vårt hörn av marknaden, säger Mårten Andersson. Med en digital produkt är marknaden global och inom inte alltför lång tid är tanken att presentera en version av Flourish på engelska. I det unga företagets första fas har försäljningen förutsatt fysisk närvaro, och Mårten Andersson spenderar alltjämt sin mesta tid hos kund. Men för att lyckas nå utanför Sverige är strategin helt och hållet inriktad på digital försäljning. – Självklart vill vi nå ut globalt. Potentialen i såväl produkten som marknaden är enorm.

Läs mer på flourish.se

WEST SWEDISH INCUBATORS


FOUNDERS LOFT | SUBSTLY

Ola Stål och kompanjonen Felix Sjöstedt.

FÅ KOLL PÅ FÖRETAGETS ABONNEMANG Under de senaste åren har allt fler prenumerationstjänster börjat användas i företag. Dessa tjänster stärker samverkan och ökar effektiviteten, men det skapar också nya utmaningar. Även i de allra minsta företagen har det blivit allt svårare att hålla koll på vilka tjänster man har och hur mycket de kostar. Substly tycker inte att det ska behöva vara så, och har som affärsidé att hjälpa små och medelstora företag att spara pengar genom att få bättre kontroll över sina prenumerationstjänster.

WEST SWEDISH INCUBATORS

47


FOUNDERS LOFT | SUBSTLY

Enligt Substly lägger företag ungefär dubbelt så mycket pengar på prenumerationstjänster mot vad de själva tror.

Egentligen är det konstigt resonerar Ola Stål, grundare och delägare till Substly AB. Hantverkare verkar alltid ha kontroll över sina verktyg – hur kommer det sig då att tjänsteföretag tillåter sig vara så slarviga med sina? Alla behöver ju bra verktyg för att kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. Under utvecklingen av Substly har teamet upptäckt att företag lägger ungefär dubbelt så mycket pengar på prenumerationstjänster mot vad de själva tror. MÅNGA GÅNGER vet en avdelning inte

ens vad en annan redan har köpt in. Ibland saknar företaget kunskap om vad deras medarbetare använder och det saknas en övergripande strategi kring digitala verktyg och programvaror, vilket leder till onödiga effektivitetsförluster. Ett första steg mot att skapa en fungerande strategi är att ta reda på hur den aktuella situationen faktiskt ser ut – och här kan Substlys tjänst hjälpa till. – Många mindre företag saknar rutiner för att till exempel säga upp konton när en medarbetare slutar. En effekt av detta är naturligtvis att man som företag betalar för något som inte används – men

48

än värre är att man riskerar att känslig information sprids till personer utanför organisationen. Jag känner till flera fall där personer har börjat arbeta i konkurrerande verksamheter, men har fortfarande tillgång till kundregister och orderstock hos sin tidigare arbetsgivare. Så ska det inte behöva vara, och det är en av anledningarna till att vi valde att starta Substly, berättar Ola. DET FINNS MYCKET att tjäna för företag

som tar kontroll över sina digitala verktyg. Förutom den direkta besparingen som kan göras genom att säga upp onödiga tjänster får de flera bonuseffekter. Ola berättar att det finns undersökningar som visar att företag som arbetar aktivt med att se över sina molntjänster får mer effektiva och engagerade medarbetare. Det har till och med visat sig att de blir mer attraktiva som arbetsgivare och får lättare att locka talanger till sitt företag. OLAS BAKGRUND som affärsutvecklare

gjorde honom naturligt intresserad av att hitta en egen affärsidé och bygga upp en verksamhet från grunden. Men, som han själv säger, det gäller att flytta fokus från

själva idén till att finna lösningen på ett problem. Om ett problem är tillräckligt stort för tillräckligt många, finns det underlag för att bygga ett företag. Det är bara en fråga om att hitta rätt angreppssätt. Själv fick han konceptualisera sin idé tre gånger och genomföra ett pilotprogram med fem företag, innan han började känna att han hittat rätt. – Pilotföretagen var alla genuint intresserade av att delta, vilket bådade gott och visade att det fanns ett behov, berättar Ola. När pilotföretagen sa sig vara villiga att betala för tjänsten istället för att föreslå förbättringsåtgärder, förstod han att han var något bra på spåret. Först då gick Substly från att bygga en prototyp till att bygga en produkt. – Man vill alltid att det ska gå fortare, men idag är jag glad att vi gjorde ett gediget grundarbete och inte sänkte pengar i att utveckla något som sedan inte hade haft förutsättningar att fungera, säger han. SUBSTLY ÄR ÄN så länge en självfinansie-

rad verksamhet genom insättning av eget

WEST SWEDISH INCUBATORS


Läs mer på substly.com

Substly vill skapa ett bolag där anställda trivs och vill jobba kvar länge.

kapital från Ola och kompanjonen Felix Sjöstedt. – Men vi har också varit duktiga på att hitta mjuka pengar. Västra Götalandsregionen, Almi och Vinnova har alla varit behjälpliga på olika sätt. Sedan Substly smyglanserade sin tjänst under våren 2020 har företaget fått in användare från 37 länder. Med tanke på hur lite resurser vi har lagt på marknadsföring är det över all förväntan. Under 2020 kommer vi se oss om efter tillväxtkapital för att kunna skala upp vår verksamhet, säger Ola. – I början när man försöker ta reda på om en idé har bärkraft eller inte är det som att åka runt i en mental torktumlare, säger Ola med ett leende. FÖR ATT BALANSERA topparna och

dalarna och få stöd i resan tog Substly tidigt kontakt med inkubatorn Founders Loft. Att vara en del av en inkubator har hjälpt dem att ta sig fram fortare. – Hos Founders Loft befinner vi oss i en omgivning med likasinnade och de andra entreprenörerna blir våra naturliga bollplank. Dessutom får vi konkreta råd och stöd genom själva inkubatorn. Det har hjälpt oss att våga satsa och under det

WEST SWEDISH INCUBATORS

”Tjänsten smyglanse­ rades våren 2020 och har redan fått använ­ dare från 37 länder.” OLA STÅL Substly

senaste året utöka teamet från en till sex personer. Det var när Olas kompanjon, Felix Sjöstedt, kom in i bilden som arbetet med utvecklingen tog fart på allvar. Felix är programmerare och digital marknadsförare. En gemensam bekant presenterade dem för varandra och då kemin stämde var det inte mycket att tveka på. – Jag har alltid velat vara med och starta något eget, bekräftar Felix, det dök bara upp lite tidigare i mitt liv än jag väntat mig. Jag drivs av att förbättra processer och bli effektivare – det har aldrig varit så roligt att gå till jobbet som nu. Ola tillägger: – Vi triggas båda av att göra den här resan, vi har roligt ihop och växer tillsammans. SUBSTLY HAR höga ambitioner och ser

en global potential. De menar att de har möjlighet att bli en naturlig del av ett företags vardag i framtiden. – Vi försöker att från början bygga upp förmågan att skala verksamheten genom att strukturera företaget på ett långsiktigt och hållbart sätt. Inte minst skapa en god kultur där anställda trivs. Länge.

49


FOUNDERS LOFT | MINDWORKOUT

DE HAR SKAPAT ETT

50

WEST SWEDISH INCUBATORS


MENTALT GYM Att fysisk träning kan göra underverk för stress och ohälsa känner alla till – men vad inte lika många vet är hur viktigt det är att också träna hjärnan. Mindworkout är företaget som med sitt mentala gym hjälper organisationer till hållbar prestation och får människor att må lite bättre. CAROLINE SPÄNNAR har en lång karriär inom HR

och har i närmare 20 år arbetat som personalchef inom en rad olika verksamheter och branscher. Gemensamt för alla hennes arbetsplatser har en sak varit, som dessutom bara blev tydligare för varje år: medarbetarna var väldigt stressade. – Vi lever i ett samhälle idag där sjukskrivningstalen bara ökar, och det finns ingenting som tyder på att det skulle gå åt något annat håll. De flesta företag står inför hård konkurrens och behöver öka sin produktivitet, men det gör också medarbetarna blir väldigt stressade, vilket i sin tur leder till improduktivitet, säger Caroline Spännar. För Caroline var situationen frustrerande. Hon

WEST SWEDISH INCUBATORS

var medveten om effekten av stressade medarbetare, men saknade samtidigt bra förebyggande tjänster att erbjuda till organisationer. Människor med stressproblematik får hjälp först när problemen redan uppstått – och då är det redan för sent. – JAG SÅG ATT DET var fullständigt ohållbart att

människor skulle gå i väggen och sedan få rehabilitering, berättar Caroline. Det är förödande för dem på ett personligt plan, men också för företaget och samhället. Bara de tre första månaderna som någon blir sjukskriven kostar ofta runt 400 000 kronor för företaget. Dessutom har många svårt att hitta bra vikarier. Jag insåg att om varje företag

51


FOUNDERS LOFT | MINDWORKOUT

Grundarna till Mindworkout Caroline Spännar och Anna-Klara Larsson.

”Vi kan inte läsa en bok om mental träning ibland och tro att allt ska bli bra.” CAROLINE SPÄNNAR Mindworkout

bara kan rädda en person från att gå i väggen så finns det mycket att vinna. Någonstans hade en idé börjat gro inom Caroline. Hon hade länge reflekterat över hur människor tacklar fysisk träning. De flesta vet att kroppen mår bra av fysisk träning och det är något som prioriteras. Men om vi vill springa ett maraton vet vi att det inte räcker med att gå på en föreläsning eller att läsa en bok. Vi måste träna – och vi måste träna ofta. – Det är samma sak med hjärnan, säger Caroline. Den mår bra av att få träning och återhämtning. Vi kan inte läsa en bok om mental träning ibland och tro att allt ska bli bra. Jag har själv hela tiden vidareutbildat mig inom mental träning och lärt mig stresshanteringstekniker, vilket har varit effektivt för mina stressutmaningar och hjälpt mig att nå önskade mål. HON BOLLADE idén med sin goda vän

och granne Anna-Klara Larsson, som hade ett stort intresse för samma frågor. Duon konstaterade att de hade samma

52

problematik: De kunde verktygen för mental träning, men träningen tenderade att inte bli av. – Den stora frågan var hur man kunde få folk att använda verktygen, berättar Caroline. Och då började vi tänka på hur gym gör för att få människor att träna. Vi har tränat mycket på Sats och inspirerats av deras sätt. När du går dit har du en duktig instruktör som instruerar och engagerar en hel grupp. Det är roligt och smidigt att träna tillsammans. IDÉN KLARNADE: Caroline och An-

na-Klara skulle göra ett mentalt gym, som på ett enkelt sätt skulle ge människor möjligheten till professionell mental träning. Båda hade breda nätverk av personer med olika kompetenser. De tog kontakt med ett antal utvalda psykologer, beteendevetare, mentala tränare, stresspecialister och coacher för att få hjälp med att utveckla mentala träningspass som vilade på neurovetenskaplig grund, och sedan var personalen på

WEST SWEDISH INCUBATORS


Läs mer på mindworkout.se

Dessa bollar ingår i en träningsform, Life Kinetik, som har fokus på hjärnans utveckling. Målet är att vi ska använda en större del av hjärnans potential genom att skapa nya kopplingar (synapser) mellan våra hjärnceller.

OM MENTAL TRÄNING Begreppet mental träning omfattar allt från avspänning, återhämtning, reflektion, meditation, mindfulnesstekniker och självmedvetenhet till coachingtekniker och målvisualisering. När vi tränar mentala träningspass och meditation får vi syre till frontalloben och bättre tillgång till dess kognitiva förmågor som till exempel beslutsförmåga och kreativitet. När vi tränar mentalt mer regelbundet växer delar av hjärnan vilket förbättrar till exempel fokusförmågan, minnet och vår EQ.

Carolines dåvarande arbetsplats Swisslog först med att få testa. En instruktör åkte ut till arbetsplatsen och höll Mindwork­ out-pass för medarbetarna. Resultaten var goda; den mentala träningen uppskattades av medarbetarna och bidrog till att göra dem mindre stressade. – Redan på Swisslog upptäckte vi också vilken potential som fanns digitalt, säger Caroline. Det norska kontoret ville vara med på upplägget, men över länk. Och de som var med från Norge satte lika höga betyg på träningen som personerna som befann sig i rummet, vilket var en aha-upplevelse.

– Det har betytt jättemycket för oss. Vi har fått hjälp att utveckla vår digitala del, så att vi i dag har inspelade pass tillgängliga digitalt för våra kunder. Men vi har också fått en bra säljcoach som hjälpt oss, säger Caroline, och fortsätter: – Det finns många fördelar med att vara en del av en inkubator. Dels är det en rent psykologisk aspekt, att ha någon som bryr sig om en och hur det går. Men det är också en väldigt inspirerande miljö, att få verka så nära många andra entreprenörer. Om man har en utmaning eller en frågeställning kan man slänga ut den vid köksbordet på lunchen och då få bolla den med en rad andra entreprenörer.

NU KUNDE IDÉN utvecklas. Mindwork­out

skulle inte bara vara ett mentalt gym – det skulle också vara ett digitalt mentalt gym. Och en dag när Caroline satt och ringde runt till olika personer som varit på en marknadsföringsträff föll bitarna på plats. En person tipsade om den Göteborgsbaserade inkubatorn Framtidens Företag och att man kanske borde samarbeta – och snart var Mindworkout antagna till inkubatorn.

WEST SWEDISH INCUBATORS

MINDWORKOUT RIKTAR SIG i dagsläget till arbetsgivare som engagerar sina medarbetare i mental träning, vilket kan ske genom att instruktörer kommer ut till företaget, via länk eller via inspelade pass i en digital tjänst. Tjänsteutbudet har också breddats med bland annat ett ettårigt program i hållbart ledarskap och strategiska tjänster för att

utveckla en arbetskultur för hållbar prestation. Mindworkout har redan över 150 kunder och på kundlistan finns till exempel alla världens Lindexbutiker, AstraZeneca, Länsförsäkringar, Thule och Norconsult. Totalt har Mindworkout genomfört över 1 000 mentala gruppträningspass, som i snitt har fått 5,0 av 6 i betyg från deltagarna. 2019 omsatte man 2,5 miljoner och intresset för Mindwork­ out växer stadigt – Det går jättebra för oss, samtidigt som vi har svårt att få tiden att räcka till. Det svåra är att hinna komma ut och träffa ännu fler, så att fler kan få upp ögonen för mental träning, säger Caroline Spännar. – Stress är ett stort problem för individer, företag och samhälle, och det finns mycket kvar att göra. Är det något vi brinner för är det att göra mental träning lättillgängligt, så att så många som möjligt kan få ta del av de goda effekterna i form av ökat fokus, återhämtning , bättre förmåga att hantera motgångar och ett ökat välbefinnande.

53


THE GAME INCUBATOR

THE GAME INCUBATOR

MÖT TVÅ FÖRETAG PÅ SID 55–58

The Game Incubator är ett unikt projekt med det övergripande målet att få ut fler och växande dataspelsföretag på marknaden. Med ett beprövat och skräddarsytt program vägleder vi spelentreprenörer och deras team. Vi utrustar dem med de färdigheter som krävs för att etablera en spelstudio och lansera sina första produkter på en global marknad. Verksamheten bedrivs både i Science Park Skövde och Lindholmen Science Park i Göteborg. Science Park Skövde är en ledande och högst livaktig kunskapsnod som leder utvecklingen i dataspelsbranschen på en nationell nivå när det gäller affärsutveckling, utbildning och forskning inom området. Vi kan också korsbefrukta till andra branscher och på så sätt få fler företag till kommunen och regionen. Om tio år hoppas vi vara dubbelt så många företag och anställda i Science Park Skövde, men vi kommer förmodligen att kunskapsmässigt vara mer kopplade digitalt än att sitta tillsammans på en fysisk plats.

HALLÅ DÄR KENNETH JOHANSSON PÅ SCIENCE PARK SKÖVDE. HUR GÅR DET OFTAST TILL NÄR ENTREPRENÖRER HAMNAR HOS ER?

– Vi är ingen ny aktör på marknaden och vi arbetar kontinuerligt med marknadsföring och positionering inom dataspel, både nationellt och internationellt. Vi finns med på mässor och event runt om i världen. The Game Incubator har funnits sedan 2004 och till viss del hittar entreprenörerna till oss själva. Vi har ett väl etablerat och unikt spelprogram både i Skövde och Göteborg. Vår unikitet är kopplad till vårt ekosystem med snabba kontakter till kunskap och kapital, samt vårt långvariga samarbete med Högskolan i Skövde och deras dataspelsutbildningar som startade 2002. Varje år tar vi emot nya studenter som vill starta spelföretag. En utmaning för oss är att få jobba med långsiktig finansiering. Vi behöver också få tid och kunskap för att jobba i en föränderlig värld så att vi står rustade för att arbeta med de företag och entreprenörer som kommer till oss. Det går väldigt snabbt i branschen idag. HUR SER GENOMSNITTS­ ENTREPRENÖREN UT HOS ER?

– Det är svårt att säga hur den genomsnittlige entreprenören ser ut för det är stor bredd bland våra sökande. Vi tar emot allt från studenter och personer med jobb inom andra branscher till forskare och människor som varit entreprenörer tidigare. Vi har anpassade program för att möta entreprenörerna där

FOKUSOMRÅDEN: • PC‐spel • Mobilspel • Konsolspel • Virtual Reality och Augmented Reality MÅLGRUPPER: • Studenter på dataspelsutbildningar • Spin‐offs från dataspelsbranschen

54

de befinner sig. Det gäller att ha ett program som är up to date och anpassat efter olika behov. Vi måste hela tiden jobba med egen datainsamling för att ligga i framkant och vara attraktiva. En generell utmaning för de allra flesta är att de inte lagt så mycket tid på att verifiera sin produkt mot den tänkta målgruppen/marknaden, men det är därför de ska komma till oss. Vi startar nästan alltid med att våra entreprenörer, tillsammans med den tänkta målgruppen eller marknaden, bygger en prototyp och samlar in användardata på idén. På så sätt vinner vi både tid och pengar. Andra utmaningar är att hitta finansiering samt deras egen tid. Ju mer tid de kan lägga, desto större effekt får de. HUR SER FRAMTIDEN UT INOM ERT OMRÅDE?

– Vi hoppas kunna dubblera antalet kunskapsbaserade företag i Skövde.

DINA BÄSTA TIPS TILL ENTREPRENÖRER SOM VILL UTVECKLA SINA FÖRETAG?

– Våga komma och berätta om din idé, den behöver inte vara så färdig. Man kan aldrig komma för tidigt och behöver inte kunna allt. Våra affärsrådgivare finns där för att hjälpa till. – Var uthållig, lyssnande och lyhörd för vad marknaden säger om produkten. Utveckla tillsammans med målgruppen/ marknaden för att snabbare kunna omsätta produkten och få den lönsam. – Leta upp det bästa du kan få för att accelerera snabbt. Det kan gälla till exempel delägarskap eller samarbete. – Ett vanligt misstag är att entreprenörer värderar sin idé väldigt högt i ett startläge, men den är inte värd något innan det finns köpintresse från den tänkta målgruppen. Vi hjälper till att ta in rätt personer/kapital i rätt tid för att kunna accelerera idén/ produkten. Det är därför vi finns till med vår kunskap och våra nätverk!

VÅRT ERBJUDANDE: Finansiering • Access till investerarnätverk • Access till utgivare av dataspel

• Kontorsmöjligheter • Support inom affärsjuridik, IP‐strategi, affärsutveckling, ledarskap, administration etc.

Affärsutveckling • Strategisk bolagsutveckling • Mentorskap från dataspelsföretag och investerare • Individuell utveckling med hjälp av professionella workshops

PARTNERS: • Embracer Group • Amplifier Game Invest • Thunderful Games • Coffee Stain Studios • Stunlock Studios

WEST SWEDISH INCUBATORS


THE GAME INCUBATOR | ANGRY DEMON STUDIO

I början av augusti 2019 släppte Angry Demon Studio spelet Apsulov – End of Gods.

ATT SKAPA ETT SPEL ÄR INGEN LEK Tjugo månader från idé till färdig produkt, det var tiden det tog för Angry Demon Studio att lansera sitt andra spel. – Vi hade aldrig kommit så långt på så kort tid om vi inte varit en del av Startup-programmet i Science Park Skövde, säger John Kalderon, vd i företaget.

WEST SWEDISH INCUBATORS

55


THE GAME INCUBATOR | ANGRY DEMON STUDIO

Läs mer på angrydemonstudio.com

SPELET SOM Angry Demon Studio

släppte i början av augusti 2019 heter Apsulov – End of Gods. John beskriver det som ”framtida vikingaskräck” där de har kombinerat den nordiska mytologin med science fiction i ett skräckfyllt äventyrsspel. Spelet släpptes på de nätbaserade plattformarna Steam och Good Old Games och har sålt bra. De fem teammedlemmarna i Angry Demon Studio har alla gått på dataspelsutvecklingsprogrammet vid Högskolan i Skövde. De var studiekamrater, men läste olika inriktningar. Parallellt med att de gjorde sina respektive examensarbeten arbetade de på grunden till sitt första spel. Innan examen 2016 hade de fem bestämt sig för att fortsätta jobba tillsammans. Det ledde till att de sökte till Startup-programmet vid Science Park Skövde och började där på våren 2017.

och utifrån det utveckla egna marknadsföringsstrategier. Det går så fort i branschen att det är svårt att hela tiden hålla sig uppdaterad själv. Nu kan vi i vår tur dela med oss av våra erfarenheter till de bolag som kommit in efter oss. Det gäller att ge och ta, säger John. – GENOM ATT VI är en del av

Startup-programmet får vi tillgång till ett eget kontor med datorer, skrivbord, stolar med mera, vilket också har varit värdefullt. Nu är vi på väg att lämna Startup-programmet, göra exit som det heter, och då måste vi skaffa oss ett nytt kontor och lämna plats för nya företag. Om det blir ett kontor i Science Park Skövde eller ”ute på stan” återstår att se, vi är öppna för olika lösningar.

Angry Demons tredje spel är en blandning av blod, våld, leksaker och glitter.

I NOVEMBER var det första spelet,

Unforgiving – a northern hymn, färdigt för release. – Nu jobbar vi med fullt fokus på vårt tredje spel där vi valt att ta en ny riktning. Spelet ska vara lite roligare, inte så tungt som våra tidigare spel, ett lättsamt actionspel men med obehagliga karaktärer. Det är en blandning av blod, våld, leksaker och glitter, säger John. Teamet på Angry Demon Studio gör allting själva. Nu funderar de på bästa strategin för att nå ut till en ännu bredare publik med sitt tredje spel. – Det finns fördelar med att vara ett litet team och jobba nära varandra. Om vi märker att vi är på väg åt fel håll så är det enkelt att ”vända skeppet”, det är mycket svårare i ett större företag. Det räcker nu inte att vara duktiga på att utveckla spel, det gäller att ha koll på så mycket mer för att lyckas. – Vi hade aldrig kommit såhär långt på så kort tid om vi inte varit en del av Startup-programmet. Våra affärscoacher har gett oss ett väldigt bra stöd. Via dem har vi också fått en affärsmässig bas och ett stort kontaktnät, säger John. HAN RÄKNAR upp de största fördelarna

med att vara en del av Startup-programmet vid Science Park Skövde: – Den största nyttan har absolut varit att kunna prata med andra företag i parken, att dra nytt av deras erfarenheter

56

Teamets medlemmar har olika kompetens och kompletterar varandra väl Victor

William

John

Caroline

Carl

3D-grafiker, environment artist och tech artist, vilket betyder att han skapar spelets miljöer.

Företagets audiodirector vilket innebär att han ligger bakom allt som låter. Han skapar ljud och musik till alla spel.

Speldesigner, skriver manus och utvecklar karaktärer för spelet.

2D-grafiker och animatör. Hon ger karaktärerna liv och målar koncept för abstrakta idéer och visioner.

Spelprogrammerare och det betyder att han skriver den kod, alla ettor och nollor, som datorn läser in och som gör hela spelet.

WEST SWEDISH INCUBATORS


THE GAME INCUBATOR | SIMUMATIK

PROVKÖR NYA IDÉER VIRTUELLT Mikel Ayani utbildade sig till ingenjör vid högskolan i Mondragon i Baskien för 15 år sedan. Sitt exjobb gjorde han för ett företag som levererade automatiserade logistiklösningar. Han identifierade problem vid leverans till företagen och började fundera på en lösning.

”Jag såg att det förmodli­ gen skulle kunna gå att spara mycket tid och pengar” MIKEL AYANI Simumatik AB

LÖSNINGEN HAN kom fram till har idag tagit honom till Sverige och Science Park Skövdes Startup-program. Där utvecklar han sedan sommaren 2018 en mjukvara i sitt företag Simumatik AB för att stödja digitaliseringen av Industri 4.0. Det Mikel noterade när han skrev sitt ex-jobb, och senare arbetade för företaget, var att det ofta blev problem vid driftsättningen av en ny teknisk installation. Det innebar mycket resande till och från kunden och höga kostnader för att ”göra om och göra rätt”. Att ha möjlighet att upptäcka fel i ett tidigare skede skulle betyda ekonomiska fördelar för kunden. – Jag såg att det förmodligen skulle kunna gå att spara mycket tid och pengar genom att hitta en lösning för att testa nya idéer virtuellt innan driftsättning. Antalet fel vid driftsättning skulle minska eftersom många av dem skulle kunna upptäckas i ett tidigare skede. MIKEL BÖRJADE fundera och startade

Läs mer på simumatik.com

WEST SWEDISH INCUBATORS

ett fritidsprojekt för att utveckla en egen mjukvara. Med den skulle företagen kunna göra tester på kontoret innan driftsättning. I mars 2011 flyttade Mikel och hans fru från Spanien till Sverige. Båda fick snabbt jobb. Efter några år som konsult till Volvo GTO började Mikel jobba på Högskolan i Skövde där han utvecklade kurser i automatiseringsteknik. Men tankarna på att utveckla mjukvaran och göra skillnad inom industrin fanns kvar. Vid årsskiftet 2017/2018 fick han sin ansökan för Innovativa Startups beviljad hos Vinnova. – När mjukvaran och idén var validerade och klara ville jag ta nästa steg. Högskolan i Skövde, där jag var anställd,

Simumatik fick motta pris som ”Årets inkubatorföretag 2019”. Här Mikel Ayani, vd för Simumatik AB.

har ett nära samarbete med Science Park Skövde, så det var naturligt för mig att söka till Startup-programmet de bedriver. Sommaren 2018 blev jag antagen och kunde börja utveckla min idé och mitt företag med gott stöd från affärscoacherna. TILLSAMMANS med sin första anställda,

Makame Makame, började Mikel att utveckla programvaran. I mars 2019 var prototypen klar och Simumatik fick möjlighet att åka till den stora mässan ”Industrial Innovation” i Hannover. – Industrial Automation i Hannover är en av de största mässorna för industriell teknik med över 6 500 utställare från 75

57


THE GAME INCUBATOR | SIMUMATIK

KORT OM SIMUMATIK Simumatik AB är ett startup-företag som utvecklar mjukvara för att stödja digitaliseringen av industrin i den pågående revolutionen, den så kallade Industri 4.0. Med Simumatiks mjukvara kan användarna skapa digitala tvillingar av produktionssystem för att genomföra virtuell driftsättning. Det leder till avsevärt kortare ledtider för industriprojekt.

stort. Under hela våren har flera intressenter jobba tillsammans med Simumatik för att fortsätta utveckla och utforma slutprodukten. DEN HÄR TYPEN av tjänst eller produkt

Simumatik har idag sex medarbetare med ursprung i Baskien, Spanien, Tanzania och Sverige. Namnet Simumatik är en sammansättning av simulering och automatik

finns på marknaden idag, men några större företag har gjort den svårtillgänglig. – Det finns inget som vår digitala lösning på marknaden idag. Vi vill demokratisera tekniken och göra den mer tillgänglig, därför erbjuder vi en molnbaserad öppen plattform där våra användare ska kunna ta steget till digitalisering. Mikel berättar att det kommer att finnas en fri prenumeration och en som kostar pengar. Små och medelstora företag, gymnasier, högskolor och universitet är de primära målgrupperna. – Med vår lösning kan man beställa datakraft i molnet. Man behöver alltså inte köpa en dator med väldigt mycket kraft och kapacitet för att kunna använda produkten om man vill simulera stora system. PRODUKTUTVECKLINGEN fortsätter och

Simumatik är en mjukvara för att testa nya idéer virtuellt innan driftsättning.

länder, så det är klart att det var en fantastisk möjlighet att visa upp oss och träffa andra startups och intressenter, säger Mikel. Deltagandet på mässan föll väl ut och gav ny energi till Mikel och hans två medarbetare som nu anställts i företaget. Det var dags att ansöka till steg 2 i Startup-programmet. – Vi blev godkända för att gå vidare med vår affärsidé och nu har vi kommersialiserat produkten.

58

Simumatik har nu sex medarbetare. Det är ett internationellt team som, förutom Mikel från Baskien, har sina rötter i Tanzania, Spanien och Sverige. – Vi behöver olika kompetenser. Just nu har jag medarbetare inom IT och spel, webbutveckling, IT-säkerhet, automatisering och marknadsföring. Vi gör också en del konsultjobb för att finansiera verksamheten. Första prenumerationsplanen är nu klar och intresset från lärosäten och företag är

för att stödja finns affärscoacherna vid Science Park Skövdes Startup-program. – Det vi har gjort skulle aldrig fungerat utan det stöd och den hjälp och support vi fått från coacherna, det hade i alla fall varit mycket svårare. De hjälper oss med allt från kontor, coachning, kontakter, redovisning, hitta investerare och hur man bygger en bra pitch. De gör det enkelt för oss att bara fokusera på vårt jobb. Som ett bevis på att det går bra för Simumatik fick de i december motta pris som ”Årets inkubatorföretag 2019”. – Det var överraskande och väldigt roligt, ett bevis på att vi gör något bra. Nu gäller det att fokusera framåt. Under hösten 2020 ska vi öppna dörren för investerare och sedan tar vi nästa steg i vår utveckling, avslutar Mikel Ayani.

WEST SWEDISH INCUBATORS


INNOVATUM STARTUP

MÖT TVÅ FÖRETAG PÅ SID 60–63

INNOVATUM STARTUP Innovatum Startup jobbar för är att bygga tillväxtföretag som är hållbara och bidrar till att utveckla samhället genom nya smarta innovationer som skapar ekonomisk tillväxt i regionen. Genom professionell affärscoachning och tillgång till finansiellt stöd, hjälper vi entreprenörer att verifiera, utveckla och skala sina affärsidéer. Vi är en del av Innovatum Science Park i Trollhättan, och har sedan år 2003 arbetat med entreprenörer och visionärer som är övertygade om att göra skillnad. HALLÅ DÄR EIVIND VOGEL-RÖDIN,

HUR SER FRAMTIDEN UT INOM ERT

VERKSAMHETSCHEF INNOVATUM

OMRÅDE?

STARTUP. HUR GÅR DET OFTAST TILL NÄR

– Den ser väldigt ljus ut! Vårt område har en stark tillväxt, högskolan växer, det byggs mycket bostäder och vi ser ökad inflytt från exempelvis Göteborg. Att tåget från Trollhättan till Göteborg tar knappt 40 minuter är en oerhörd affärsfördel. När det gäller ansökningarna till inkubatorn har de ökat. 2019 fick vi in drygt 100 ansökningar vilket nästan är en dubblering jämfört med för några år sedan.

ENTREPRENÖRER HAMNAR HOS ER?

”2019 fick vi in drygt 100 ansökningar vilket nästan är en dubblering jämfört med för några år sedan. EIVIND VOGEL-RÖDIN Verksamhetschef Innovatum Startup

– Majoriteten av de entreprenörer som kommer till oss har blivit tipsade via personliga kontakter som antingen fått hjälp av oss tidigare, eller som känner till vår verksamhet. De senaste åren har vi jobbat en hel del med event och samarbeten i syfte att öka kännedomen och knyta nya människor till oss. Vi jobbar också mycket med PR och content marketing i samma syfte. Rekryteringsarbetet av nya entreprenörer är ständigt pågående. Vi har ett stort upptagningsområde som sträcker sig över många kommungränser. Det är en av våra största utmaningar.

SOM VILL UTVECKLA SINA FÖRETAG?

– Att våga och att få saker att hända! Genomförandet är allt. Ett annat tips är att tidigt teama upp med bra människor som kompletterar dig.

HUR SER GENOMSNITTS­ ENTREPRENÖREN UT HOS ER?

– Det skiljer sig otroligt mycket åt. Många som vi kommer i kontakt med är relativt tidiga i sina entreprenörsresor. Inom rymdinkubatorn har de däremot ofta kommit längre. Olika faser innebär förstås olika utmaningar och insatser, både för oss och entreprenörerna.

FOKUSOMRÅDEN • Rymd • Blå näringar • Automotive

VI ERBJUDER Finansiering • Upp till 150 000 kr i bidrag för att säkerställa potentialen i affärsidén • 500 000 kr i bidrag för produkt-/tjänsteutveckling inom rymdrelaterad teknik • Introduktion till nätverk av affärsänglar, investerare och riskkapitalbolag

MÅLGRUPPER • Entreprenörer, forskare, visionärer, innovatörer • Studenter från Högskolan Väst och andra utbildningsinstitut i Fyrbodal • Spin-offs från industri

Affärsutveckling • Affärsutvecklare med entreprenörsbakgrund kopplad till din startup • Stöttande aktiviteter: kundvalidering, proof of concept, finansiering och internationalisering

WEST SWEDISH INCUBATORS

DINA BÄSTA TIPS TILL ENTREPRENÖRER

• Möjlighet till operativt stöd från samarbetsföretag inom bl.a. affärsjuridik, ekonomi och marknadsföring • Ett startup community med sociala aktiviteter och kreativa kontorslokaler • E xpertkompetens inom rymd, blå näringar och automotive PARTNERS • Europeiska rymdorganisationen ESA • Trollhättans Stad • Högskolan Väst

59


INNOVATUM STARTUP | EQUILAB

Equilabs app samlar data från både hästen och ryttaren, och användaren kan se allt från hur långt han eller hon ridit och i vilken hastighet, till vilka delar som var trav, skritt eller galopp och hur långt varje steg var.

APP TAR RIDSPORTEN TILL NÄSTA NIVÅ Svenska startupen Equilab digitaliserar en historiskt analog bransch. En halv miljon användare har redan laddat ner deras AI-drivna träningsapp för ridning – och antalet ökar snabbt.

ALLT BÖRJADE med en skada.

Per Ericsson var ingenjör med inriktning på teknisk fysik och hade vid sidan av det ett stort intresse för triathlon. Han hade genomfört världens kanske mest kända uthållighetstävling, Ironman på Hawaii, två gånger och var väldigt framgångsrik inom sin idrott när en allt mer påträngande smärta i ryggen började hindra honom från att göra det han älskade mest.

”Vårt huvud­ sakliga mål just nu är att växa på alla marknader.” ADAM TORKELSSON Equilab

60

Eftersom Per gillar att röra på sig sökte han desperat efter en ny typ av träning. Han testade flera olika sporter innan han till slut fastnade för ridning. Han gillade motionsformen, men tyckte att det saknades något – något som för honom var en väldigt viktig del av träningen. – Alla triatleter loggar sin träning, berättar Per. Man samlar data kring allt från distans och hastighet till puls och kraft i pedalerna. Den här informationen är viktig för att kunna bli bättre, och det var något jag saknade när jag satt i sadeln. Ju bättre jag blev på ridningen, desto mer saknade jag loggandet och analyserandet. Så jag frågade mig själv om det fanns något sätt att uppfinna ett bra mätverktyg för ryttare. PER BÖRJADE experimentera med olika

typer av sensorer som visserligen fungerade bra, men han hade ett stort problem i att de hela tiden lossnade från hästen. En dag testade han att använda sin telefon i stället. Han la den under sadeln, vilket fungerade – men det var när han lät den ligga i sin ficka som han fick sin stora aha-upplevelse. – Det jag ville uppnå fungerade alltså

bara genom att jag hade en telefon i min ficka, och då insåg jag att jag hade något bra på gång. Något som kunde bli en business. Men det fanns ett problem. Jag hade en bra idé, men ingen kunskap för hur jag skulle utveckla den till ett företag. PER ERICSSON kontaktade den svenska

inkubatorn Innovatum Startup för att få hjälp med sin affärsplan och sin företagsstruktur. Tack vare Innovatum Startup hade han snart bokat in ett lunchmöte med en annan ingenjör, Adam Torkelsson, som i dag är vd för Equilab. – Jag älskade verkligen Pers idé, säger Adam. Produkten var otrolig, men det som verkligen fascinerade mig var hur stor marknaden var. Det finns över 90 miljoner ryttare i världen, och nu fanns det ett sätt att hjälpa dem att samla värdefull kunskap om deras största intresse. Den första versionen av Equilabs app lanserades i slutet av 2016, och Adam beskriver den i dag som ”helt värdelös”. När appen lanserades var förväntningarna låga, men appen laddades ner tusentals gånger bara under de första 24 timmarna. Sedan dess har den fått en lång rad av

WEST SWEDISH INCUBATORS


Ladda ner Equilab gratis här:

Per Ericsson är mannen bakom Equilab, Adam Torkelsson är vd.

viktiga uppdateringar, och i dag har Equilab 500 000 aktiva användare. – Det är superkul att se hur appen sprider sig så fort. Vi strävar hela tiden efter organisk tillväxt, och det fungerar väldigt bra. Så snart en person i stallet börjar använda appen delar de med sig av sin upplevelse till andra, och då får vi ytterligare nedladdningar, säger Adam Torkelsson, och fortsätter: – Det här har lett till att våra perspektiv ändras snabbt. 2016 var vi chockade över 1 000 nedladdningar, det var så mycket! Nu börjar vi fundera över om vi gjort något fel om vi bara fått 1 000 nedladdningar det senaste dygnet.

svenska nationella rymdinkubatorn ESA BIC Sweden. Equilab använder en AI-driven algoritm för att samla och analysera datan, och algoritmen blir hela tiden lite bättre för varje gång som appen används. Ryttare som har tillgång till flera olika hästar kan filtrera sin statistik efter varje häst, och appen kan också spåra hur hästen mår fysiskt. Appen är gratis för alla att ladda ner, men betalande prenumeranter får också tillgång till premiuminnehåll, så som extra trender, insikter och ett säkerhetssystem där ryttarens vänner kan följa ridturen i realtid. EN TIDIG INSIKT för Equilab var att

EQUILABS APP samlar data från både

hästen och ryttaren, och användaren kan se allt från hur långt han eller hon ridit och i vilken hastighet, till vilka delar som var trav, skritt eller galopp och hur långt varje steg var. – Ryttare har alltid använt dagböcker där de antecknar sin aktivitet, men tack vare Equilab sker det nu automatiskt, och all statistik blir dessutom tillgänglig på ett nytt sätt, säger Adam Torkelsson. Efter ett tag antogs Equilab till den

WEST SWEDISH INCUBATORS

Sverige har en stor marknad för ridsport, men att det bara är en bråkdel av hur stor marknaden är internationellt. Appen finns just nu tillgänglig i elva olika länder och översätts löpande till nya språk. Just nu finns de flesta användarna i Tyskland och Storbritannien, men Equilab lanserades nyligen också i USA, där ridsporten är enorm – den omsätter till exempel dubbelt så mycket som musikbranschen. – Det finns åtminstone 13 miljoner

hästar och 15 miljoner ryttare i USA, vilket självklart gör det till en intressant marknad för oss. Den stora utmaningen är att förstå användarna i varje enskilt land, att förstå hur deras vanor och önskemål skiljer sig åt, säger Adam Torkelsson. JUST NU ARBETAR nio personer på det

snabbväxande göteborgsbolaget. Tack vare den snabba tillväxten, siktar dock Adam Torkelsson på att man ska vara dubbelt så många inom sex månader: – Det kan vara lite lurigt att växa snabbt utan att spendera massa pengar. För oss har det varit väldigt framgångsrikt med digital annonsering och influencers, och nu vill vi rekrytera ännu fler teammedlemmar med rätt kompetens inom marknad, kommunikation och PR. Vårt huvudsakliga mål just nu är att växa på alla marknader. Tack vare vår självförbättrande algoritm blir vår verksamhet bättre och bättre för varje ny användare som vi får.

Läs mer på equilab.horse

61


INNOVATUM STARTUP | LIQUID WIND

GÖR FOSSILFRITT BRÄNSLE AV KOLDIOXID Koldioxid, CO2, är en av mänsklighetens största utmaningar – och en av de mest bidragande orsakerna är fossilt bränsle. Genom att fånga in CO2 och konvertera det till fossilfri E-metanol, har Liquid Wind hittat en lösning på problemet.

kombinera koldioxiden med vätgas som genereras i Liquid Winds anläggningar. göteborgsingenjören Claes Fredriksson, Processen konverterar då koldioxiden till som jobbat internationellt med förnybar ett flytande bränsle som kallas E-metanol energi i över 15 år. För några år sedan och kan användas för att driva till deltog han i förstudie där han uppmärkexempel båtar, bilar och lastbilar. sammades på möjligheterna till att skapa Eftersom vätgasen är framtagen med en typ av flytande bränsle som var förnybar el och vatten är E-metanolen klimatneutralt. Inget av företagen som klimatneutral och den släpper inte ut deltog i studien ville ta teknologin till några nya växthusgaser. nästa steg, vilket fick Claes att bestämma sig: han skulle starta ett företag och ATT E-METANOLEN kommer i flytande komma på ett sätt att få det att hända. form har också andra fördelar. Det gör till – Jag startade Liquid Wind för att det exempel att den är lätt att transportera behövde startas. Studien hade nio andra och lagra, vilket kan deltagare, som alla lösa problemet med hade kunnat göra det lagring som ofta här på egen hand. Men kommer med el från de var för stora, för sol- och vindkraft. försiktiga eller för – Möjligheterna med rädda för att ta risken. E-metanol är stora. Nu Så då bestämde jag behöver vi marknadsfömig för att ta initiatira det och prata med vet, säger Claes politiker och tillsynsFredriksson, och myndigheter så att fortsätter: koldioxidneutralt – Fossilt bränsle är bränsle kan regleras på den största förorenaett rättvist och rimligt ren i dag, så vi behöver sätt, säger Claes snabbt ändra de typer CLAES FREDRIKSSON Fredriksson. av bränsle som vi Liquid Wind Trots att Liquid använder. Vi måste gå Wind är en start-up, över till förnybara har det redan varit stort lösningar, och vi måste intresse för företaget göra det nu. och deras lösning. Företaget har antagits till inkubatorn LIQUID WINDS idé är att fånga upp Innovatum Startup, där man bland annat befintlig CO2 från lokala källor, så som fått hjälp med affärsplan och coaching, pappersmassafabriker, kraftverk och och när Liquid Wind i maj 2019 lanseraandra typer av fabriker, och sedan GRUNDARE TILL Liquid Wind är

”Pengarna är ofta den svåra delen. Det kostar pengar att skala upp.”

62

de en crowdfundingkampanj lyckades man samla in hela 2,4 miljoner kronor på bara två månader. – Det var väldigt spännande att se kraften i crowdfunding. Vi hade 130 personer från hela världen som ville investera i planetens framtid, och vi hade ingen aning om varifrån de kom. Nu har vi investerare som tror på oss och det vi

WEST SWEDISH INCUBATORS


I maj 2019 lanserade Liquid Wind en crowdfundingkampanj och lyckades samla in 2,4 miljoner kronor på bara två månader. På bilden syns från vänster Claes Fredriksson (vd och grundare), Tuya Bold (ekonomiansvarig) och Christina Thulin (kommunikatör).

gör. Nu är nästa steg att hitta fler kunder som också vill köpa produkten, säger Claes Fredriksson. JUST NU HÅLLER Liquid Wind på att

utveckla den första egna anläggningen för E-metanol, som också är den första storskaliga anläggningen i världen. Planen är att först bygga sex anläggningar i

WEST SWEDISH INCUBATORS

Sverige, för att sedan ta nästa steg genom att bygga anläggningar över hela världen. Varje anläggning kommer att reducera två miljoner ton koldioxidutsläpp, och målet på sikt är att varje år reducera 50 miljoner ton CO2 – lika mycket som Sveriges samlade utsläpp. – Pengarna är ofta den svåra delen. Det kostar pengar att skala upp. Alla väntar

på att någon annan ska gå först, men så snart du har momentum kommer fler och fler vara redo att hoppa på tåget. Ju snabbare vi får den bollen i rullning, desto bättre är det för planeten, säger Claes Fredriksson. Läs mer på liquidwind.se

63


SAHLGRENSKA SCIENCE PARK

MÖT TVÅ FÖRETAG PÅ SID 65–70

SAHLGRENSKA SCIENCE PARK Sahlgrenska Science Park arbetar med innovationer inom life science genom att erbjuda startups behovsanpassad affärsutveckling. Med ett brett internationellt nätverk matchas idéer, företag och kapital. HALLÅ DÄR TED TERNANDER AFFÄRS-

HUR SER FRAMTIDEN UT INOM ERT

RÅDGIVARE PÅ SAHLGRENSKA SCIENCE

OMRÅDE?

PARK. HUR GÅR DET OFTAST TILL NÄR

– Healthtech-branschen är i sin linda och central om vi ska klara vård och omsorg framöver på ett bra sätt. Vi blir fler och vi lever längre. Healthtech handlar mycket om proaktiv vård som gynnar patienten och sparar lidande. Dessutom är det mycket billigare än reaktiv vård. Det är till exempel bättre och billigare att förebygga ett lårbensbrott än att vårda det efter ett fall. Redan nu finns teknik som kan känna av avvikande rörelsemönster och tidigt varna för fallrisk i hemmet. Bilar kan mäta blodtryck och hjärtrytm och varna för en föreliggande stroke. Digitala verktyg kan upptäcka små avvikelser från det normala som vården inte kan fånga upp vid ett läkarbesök. Här finns en stor utvecklings­ potential.

ENTREPRENÖRER HAMNAR HOS ER?

– Vi välkomnar alla som har en lösning inom life science-området och tar alltid ett första möte. De flesta som kommer till oss har bildat ett bolag och kommit en bit på väg, men ibland kan vi få se en första idé skissad på en servett. Tillsammans med entreprenören går vi igenom förutsättningarna för att definiera vad som är det viktigaste och mest värdehöjande steget att ta. För tidiga idéer kan det till exempel vara patentgranskning, kundbehovsverifiering eller regulatorisk rådgivning. För mognare bolag kan det vara att ta in tillväxtkapital, tillverka prototyper eller gå internationellt. Tillsammans med entreprenören går vi igenom förutsättningarna för att definiera vad som är det viktigaste och mest värdehöjande steget att ta. För tidiga idéer kan det till exempel vara patentgranskning, kundbehovsverifiering eller regulatorisk rådgivning. För mognare bolag kan det vara att ta in tillväxtkapital, tillverka prototyper eller gå internationellt.

”Ibland får vi se en första idé skissad på en servett” TED TERNANDER Affärsrådgivare på Sahlgrenska Science Park

– Många har en gedigen bakgrund vad gäller utbildning och yrkeserfarenhet. En stor del av dem vi arbetar med har också personlig erfarenhet av vården. De kan själva ha varit patienter eller har släktingar

med vårdbehov. Att driva bolag inom healthtech innebär att arbeta över flera discipliner. En person kan ha djupa tekniska kunskaper men sakna erfarenhet och kunskap om hälsa och sjukvård. Eller vice versa. Vår uppgift blir ofta att koppla ihop människor och kompetenser för att ta idéen framåt.

FOKUSOMRÅDEN • Life Science och Health Tech MÅLGRUPP •E ntreprenörer/Innovatörer, startups och små innovativa företag VI ERBJUDER •R elevanta behovsägare och kunder för att

verifiera, testa sälja sina produkter/tjänster • Relevant kapital vilket inkluderar både mjuk finansiering och investeringskapital • Relevant kompetens i form av tillgång till experter, kompetensutveckling och kompetensförsörjning till team och styrelse. PARTNERS • Business Region Göteborg • Västra Götalandsregionen • Creative Point • Konstnärliga Fakulteten Göteborgs Universitet

HUR SER GENOMSNITTSENTREPRENÖREN UT HOS ER?

64

VILKET ÄR DITT BÄSTA TIPS TILL ENTREPRENÖRER SOM VILL UTVECKLA SINA IDÉER?

– Vi ställer alltid två frågor redan vid första mötet: 1. Går idéen att skydda? 2. Vem är kunden? Inom life science är fråga nummer två nog den svåraste att besvara. Det finns många behovsägare på flera olika nivåer som alla behöver ett värdeerbjudande anpassat för sitt behov. En absolut grundläggande förutsättning är också att du måste ha ett ordentligt driv. Att skapa ett företag, sälja in idén och ta in kapital är inget man klarar av på fritiden. Du måste brinna för det och vara beredd att satsa.

• CreARTive Sweden • Life Science inkubatorerna i Sverige (ALIS) • Lindholmen Science Park • Chalmers innovationskontor • GU Innovationskontor • Innovationsplattformen • Gothia Forum • MedTech West • ALMI Väst • Region Väst Connect Sverige • Astra Zeneca BioVenture Hub

WEST SWEDISH INCUBATORS


SAHLGRENSKA SCIENCE PARK | GOOZO

Goozo är ett hjälpmedel i arbetet för friskare arbetsplatser.

APPEN SOM MINSKAR SJUKFRÅNVARON Hur kan ett företag bidra till att medarbetarna förbättrar sin hälsa – och därigenom minska sjukfrånvaron? Hur kan olika avdelningar i stora organisationer lära av varandra för att skapa välmående arbetsgrupper? Det kan appen Goozo ge svar på. GOOZO ÄR, TEKNISKT sett, en app. För

de HR-avdelningar den är avsedd för är den ett hjälpmedel i arbetet för friskare arbetsplatser. Och, inte minst viktigt, ett verktyg som tar hänsyn till och redovisar ekonomin i samband med hälsofrämjande åtgärder. – Sjukfrånvaro inverkar negativt på både medarbetare och organisationer och kostar mycket pengar. Det är tydligt att många HR-avdelningar vill förändra sina arbetssätt, men de vet inte riktigt hur. Och det är just det som vi kan hjälpa dem med, säger Viggo Wiström, produktansvarig och en av grundarna av företaget Stromder AB, som utvecklat Goozo.

WEST SWEDISH INCUBATORS

På en arbetsmarknad i förändring, där personalomsättningen och alternativen för arbetstagarna i flera branscher ökar, har många arbetsgivare tvingats inse att de ofta befinner sig i underläge. Och Viggo Wiström och hans kollegor har i sina kontakter med arbetsgivare noterat att HR-processerna inte alltid utvecklats i enlighet med nya krav och att många chefer saknar kunskap om hur de kan arbeta med hälsofrämjande aktiviteter. Målgruppen kan delas in i två kategorier: dels organisationer med hög sjukfrånvaro och dels organisationer med ambitioner att engagera personalen och göra arbetsplatsen mer attraktiv. Viggo

Wiström nämner stora arbetsplatser, såväl privata som offentliga, med många olika arbetsgrupper, som typexempel. – Vi har varit i kontakt med uppåt 200 bolag och förvaltningar och deras beskrivningar är ofta ganska lika varandra. HR-processerna är tröga med medarbetarundersökningar i bästa fall en gång om året och utan variationer mellan arbetsgrupper med olika förutsättningar. Det går lång tid mellan datainsamlingarna och arbetsgivarna får en dålig bild av hur medarbetarna mår däremellan. Och då kan det uppstå stora glapp mellan tiden för datainsamling och beslut om förbättringsåtgärder, vilket inte är så lyckat. Hälsa är färskvara, säger Viggo Wiström. MED APPLIKATIONEN Goozo kan en

HR-avdelning radikalt förbättra såväl datainsamling som analys och beslut om åtgärder för att öka välbefinnande och hälsa. I appen samlas data i form av enkätsvar från medarbetare, genomförda

65


SAHLGRENSKA SCIENCE PARK | GOOZO

aktiviteter och uppgifter om företagets samlade sjukfrånvaro. Chefen får förslag på hälsofrämjande aktiviteter och den enskilde medarbetaren får rekommendationer om hur hen kan förbättra sin egen hälsa och inspiration till att utveckla nya beteenden. – Med hjälp av en unik algoritm hjälper appen också cheferna att få en överblick över kostnader för sjukskrivningar och värdet av hälso­höjande aktiviteter, säger Viggo Wiström.

form av till exempel produktionsbortfall och vikariekostnader och på samma sätt kan förbättrade förhållanden efter genomförda aktiviteter redovisas i ekonomiska termer. – Den ekonomiska redovisningen är en viktig faktor, eftersom den får kunderna att förstå att deras kostnad för Goozo är en investering i såväl medarbetarnas hälsa som organisationens långsiktiga utveckling, säger Viggo Wiström. OM GOOZO ÄR ett namn utan egentlig

APPEN ÄR FRAMTAGEN utifrån svensk

och internationell forskning. Den ekonomiska algoritmen är utvecklad i nära samarbete med Högskolan Väst, utifrån ekonomiska nyckeltal kopplade till hälsa och livsstil. Denna underliggande data är inhämtad från såväl näringsliv som offentlig förvaltning. Det ekonomiska kopplingen särskiljer Goozo från andra konkurrerande digitala HR-verktyg. Arbetsgivaren kan löpande få en bild av hur mycket sjukfrånvaron kostar i

66

Viggo Wiström, produktansvarig och en av grundarna av företaget Stromder AB, som utvecklat Goozo.

innebörd ger (bolagsnamnet) Stromder en vink om delägarnas namn – Ulf Högström, Viggo Wiström och Johan Olander. Initiativet till Goozo kom från Ulf Högström, som under många år i försäkringsbranschen börjat fundera på sambandet mellan olika personalinvesteringar och faktiska resultat, och hur man även skulle kunna mäta det ekonomiska utfallet. Han etablerade bolaget i Trollhättan 2017 med stöd av inkubatorn Innovatum

WEST SWEDISH INCUBATORS


Ladda ner Goozo här:

och fick snart in systemutvecklaren Johan Olander och ekonomen Viggo Wiström som partners. Idag har bolaget vuxit till sex medarbetare. Med egna ekonomiska tillskott och oavlönat arbete samt finansiering via Vinnova, Almi och inkubatorn GU Ventures har bolaget kommit till en punkt där man hoppas kunna uppnå break even under 2020. DEN FÖRSTA VERSIONEN av appen var

utvecklad sommaren 2018 och sedan dess har Trollhättans stad som pilotkund aktivt bidragit i utvecklingsprocessen, liksom teknikkonsultföretaget Combitech, en annan av de tidiga kunderna. Dit räknas också utbildningsföretaget Eductus och bilåterförsäljaren Brandt liksom det halländska kommunala bolaget Vivab. – Just nu tar vi kanske in en ny kund i månaden, men det har blivit dags att accelerera och växa utanför Västsverige. Vi gör under våren en ansträngning för att anskaffa nytt kapital till en expansion,

WEST SWEDISH INCUBATORS

”Med hjälp av en unik algo­ ritm hjälper appen också cheferna att få en överblick över kostnader för sjukskriv­ ningar.” VIGGO WISTRÖM Stromder AB

där vi vill etablera säljare i Stockholm och Malmö. För att sälja vår produkt är det helt nödvändigt att träffa kunderna för att ha möjlighet att komma till avslut, säger Viggo Wiström. NÄSTA STEG i vidareutvecklingen av

Goozo kommer att handla om artificiell intelligens, där tanken är att maskindriven analys av kundernas erfarenheter ytterligare kan förfina verktygets precision när det gäller att upptäcka samband mellan förbättrad hälsa och olika former av aktiviteter. – Med alla nya insikter vi får kan Goozo göra ännu mer nytta för kunderna och bidra till ännu friskare arbetsplatser. Så nu ligger allt fokus på att fortsätta förädla den här produkten. Men att vi själva lär oss mer om artificiell intelligens och vad den kan utnyttjas till ligger också i linje med våra framtidsidéer om nya produkter inom det här segmentet, säger Viggo Wiström. Läs mer på goozo.se

67


SAHLGRENSKA SCIENCE PARK | AWERIA

BYGGER NYTT IT-SYSTEM FÖR AKUT SJUKVÅRD

68

WEST SWEDISH INCUBATORS


Effektivare och tryggare vård – som räddar liv. Det är idén bakom IT-företaget Aweria, som utvecklat ett specialiserat informationssystem för akutsjukvården. – Tack vare vårt unika system kan akutläkarna behandla fler patienter och fatta bättre beslut, säger Karl Ahlstedt, grundare och vd. AKUTSJUKVÅRD skiljer sig på ett antal avgöran-

de punkter från sjukvård på andra avdelningar, där det mesta kan planeras, mycket går enligt fastlagda rutiner och patienter får förutbestämda behandlingar. På akuten vet ingen från dag till dag vilka sjukdoms- eller olycksfall som ska komma att behandlas. Patienter kan anlända med livshotande tillstånd, där mycket litet tid finns för att ställa diagnos. Då kan korta ledtider och snabb tillgång till information vara livsavgörande. Det kan alltså låta som en självklarhet att informationsstöd för verksamheter med så totalt skilda förutsättningar är uppbyggda på helt olika sätt. Men Karl Ahlstedt insåg, när han för första gången kom i kontakt med sjukvården som IT-konsult, att verkligheten såg helt annorlunda ut.

med att söka finansiering, vilket gav resultat under 2014. Då gick Ulf Lindskog och Jerry Fredriksson, kända för att ha byggt upp Sveriges största ambulansföretag, Ulfab, in som finansiärer och delägare – och resan kunde börja. Nu drivs bolaget framgångsrikt ifrån centralt belägna lokaler i Göteborg. – Finansiärerna gav oss möjlighet att starta bolaget och fokusera på att vidareutveckla vår produkt. Sedan 2014 har vi byggt upp vår nuvarande organisation med nio anställda och driftsatt vårt system i tre landsting, säger Karl Ahlstedt.

”Det är självklart att akutsjukvår­ den, där varje sekund kan vara viktig, behöver en helt annan typ av stöd”

I LÖSNINGEN Emergency

Department har personalen på akutmottagningen ett system som helt och hållet är utvecklat utifrån den speciella arbetssituation som råder där. När nu nästa applikation Prehospital, driftsätts täcker systemet hela kedjan från larmcentra– AKUTAVDELNINGARNA är len och ambulansen till normalt hänvisade till att mottagningen med funktioanvända journalsystem som ner som ambulansjournal, är byggda för sjukhusens kliniska beslutsstöd och vårdavdelningar. De verktyg för statistik och systemen är byggda för en KARL AHLSTEDT rapportering. Patientinforhelt annan typ av process Aweria mationen samordnas och jämfört med akuten och är följer patienten genom hela därför mindre användbara processen så att ambulandär. Därför lever fortfarande spersonal, sjuksköterskor och läkare får snabb pappersjournalerna kvar och personalen kan överblick och kan koordinera och planera sitt tvingas använda många olika system parallellt, arbete. vilket tar onödig tid och blir ineffektivt. Det är – Systemet kan användas redan i ambulansen självklart att akutsjukvården, där varje sekund där personalen har systemet igång på platta eller kan vara viktig, behöver en helt annan typ av i dator. Information som läggs in där – till stöd, säger Karl Ahlstedt. exempel blodtryck, puls och smärta – kan ses i Så föddes idén till Aweria. Parallellt med realtid av läkare och sjuksköterskor på avdelordinarie uppdrag började Karl Ahlstedt och ningen som på så sätt kan börja planera sina hans kollegor utveckla en specialanpassad insatser. Och ambulanspersonalen kan få hjälp produkt, som snart blev så lovande att de av specialister på sjukhuset som kan bidra till bestämde sig för att ta steget och etablera en behandlingen på distans. Ingen behöver ringa i start-up. Av Inkubatorn i Borås fick de hjälp

WEST SWEDISH INCUBATORS

69


SAHLGRENSKA SCIENCE PARK | AWERIA

För Aweria är produktutveckling högprioriterad för tillfället berättar Karl Ahlstedt, grundare och vd.

telefon, eftersom all personal har delad vy på sina skärmar och kan se samma saker. Det sparar tid såväl i ambulansen som under överlämningen av patienten till akutmottagningens personal vid framkomsten till sjukhuset, säger Karl Ahlstedt. PÅ EN NORMALSTOR akutmottagning

används Aweria, som också produkten heter, aktivt av några hundra medarbetare, men totalt sett på sjukhuset kan det handla om flera tusen användare som har tillgång till informationen, eftersom Aweria också är integrerat i ordinarie journalsystem. Socialstyrelsens statistik visar svart på vitt att Aweria ger effekt. I Norrbottens och Västerbottens landsting, som arbetar med systemet sedan 2015, har patienterna i akutsjukvården kortast väntetid av alla innan de blir bedömda av en läkare. I Norrbotten var den genomsnittliga väntetiden under 2018, på alla sjukhus utom ett, hälften så lång som genomsnittet för landet i stort. Tid som tidigare användes för att leta efter pappersjournaler eller söka i olika system kan nu läggas på det allra viktigaste – patienterna. – Kortare ledtider är en av effekterna av att köra Aweria, samtidigt som det finns naturliga variationer mellan olika akutmottagningar. Systemet bidrar också till högre vårdkvalitet och ökad patientsäkerhet genom att vårdpersonalen får bästa möjliga patientinformation och beslutsstöd, säger Karl Ahlstedt.

70

Systemet har tagits fram i samarbete med läkare, sjuksköterskor och andra experter på akutsjukvård. En viktig kugge i Awerias team är Arin Malkomian, som arbetar deltid som akutläkare och deltid med utveckling av systemet. Han är också ordförande i Swesem, Svensk förening för akutsjukvård, och har djup kunskap om vårdpersonalens arbetsförhållanden och behov. – Vi diskuterar alla nya funktioner med Arin. Det är en jätteviktig del av vårt utvecklingsarbete och med hans hjälp kan vi hålla oss á jour med utvecklingen av svensk akutsjukvård, säger Karl Ahlstedt. AWERIA KAN vara det första systemet i

världen som är specialutvecklat för att stödja hela akutprocessen. Varken i Europa eller Usa har Karl Ahlstedt eller hans kollegor hittat något liknande när de kartlagt marknaden för att identifiera konkurrensen. Den kommer oftast från journalsystemleverantörer som försöker anpassa sina ordinarie system för akutsjukvården, och leverantörer av hård- och mjukvara till ambulanser som. Men enligt Karl Ahlstedt tillgodoser de systemen inte samma behov. Förutom Norrbotten och Västerbotten som blev kunder 2015 har Aweria också fått Halland som kund och totalt används systemet nu av tio akutmottagningar. Större delen av den svenska marknaden – 20 landsting med ett åttiotal sjukhus – finns dock kvar att bearbeta – Vi har talat med alla, och många är

”AI är en mycket stark trend inom all sjukvård och det är akutsjukvår­ den som kommer att ha mest nytta av det.” KARL AHLSTEDT Aweria

jätteintresserade, säger Karl Ahlstedt. I den fas bolaget befinner sig för tillfället är produktutveckling högprioriterad, och för att öka tempot behöver man rekrytera fler mjukvaruutvecklare. Det som står närmast på tur är utveckling av beslutsstöd baserat på artificiell intelligens. – AI är en mycket stark trend inom all sjukvård och det är akutsjukvården som kommer att ha mest nytta av det, där snabba beslut baserat på data och sannolikheter har stor betydelse, säger Karl Ahlstedt. HANS UPPFATTNING är att Aweria bara

befinner sig i början av en spännande bolagsresa och att potentialen när det gäller teknikstöd inom akutsjukvården är gigantisk. Han ser de nordiska länderna som ett naturligt första steg i en kommande utlandslansering. – Vi har precis bara börjat, och det finns så mycket att göra inom vårt område, så jag vill fortsätta jobba med detta i många år framöver, säger Karl Ahlstedt. Läs mer på aweria.com

WEST SWEDISH INCUBATORS


WEST SWEDISH INCUBATORS

71


West Swedish Incubators finansieras av