a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Leg på Streg Leg på Streg er en innovativ løsning på at imødekomme ønsket om mere bevægelse i fagundervisningen samtidig med at optimere skolens faciliteter med henblik på at nå målet. Fysisk aktivitets store betydning for læring er bredt anerkendt, hvorfor der i dag stilles krav om mere bevægelse i skolen – og en individuel undervisningsdifferentiering, som tilgodeser det enkelte individ og dennes læringsstil forventes. Leg på Streg kombinerer bevægelse og læring samtidig med at I får en mere inspirerende skolegård og bedre udnyttelse af jeres faciliteter, så I kan imødekomme disse krav.


L E G P Å S T R E G

MERE BEVÆGELSE, BEDRE UDNYTTELSE AF FACILITETER OG FLERE LÆRINGSSTILE I SPIL Leg på Streg er et koncept udviklet i samarbejde mellem MOtivaTION og Kræftens Bekæmpelse. Konceptet kombinerer opstregning i skolegårde med bevægelse og læring i fagundervisningen, og rummer primo 2015 inspiration til dansk og matematik i indskolingen og på mellemtrinnet. MOtivaTION og Ji Sport har indgået et samarbejde med henblik på at sikre at lærere og pædagoger altid kan hente ny inspiration til deres Leg på Streg opstregninger. I løbet af 2015/2016 præsenteres ny inspiration til mere bevægelse i flere og flere fag – og udskolingen kobles på Leg på Streg konceptet.

KORT FORTALT GIVER LEG PÅ STREG:  Nye kvalificerede muligheder for inddragelse af skolegården som læringsrum  Opstregninger i skolegården, som aldrig bliver uaktuelle  Bedre udnyttelse af skolens faciliteter  Inspiration til mere bevægelse i skolegården generelt, og i særdeleshed i fagundervisningen  Udvikling af lærere og pædagogers kompetencer i retning af mere bevægelse i fagundervisningen


LEG PÅ STREG PÅ DIN SKOLE

PRISEKSEMPEL:

Leg på Streg etableres efter aftale med Ji Sport med spraymaling eller termoplast i skolegårde med asfaltbelægning. Spraymalingen kræver indkøb af skabeloner og har en kort levetid på mellem 2-6 måneder afhængigt af hvor grovkornet asfaltbelægningen er og skal dermed opstreges jævnligt, men er til gengæld en fleksibel og billig løsning. Termoplast har en lang levetid og står flot i op til 10 år, men er til gengæld dyrere i etableringsomkostninger. Opstregningerne kombineres med en prisbillig Leg på Streg udstyrspakke efter eget valg.

Leg på Streg inspirationskursus med fokus på mere bevægelse i matematik­ undervisningen á 3 timers varighed inkl. frugt og vand ad libitum samt transport – kr. 12.000 ekskl. moms.

Hvis du ønsker at få et godt og solidt afsæt til anvendelse af Leg på Streg opstregningerne på DIN skole, herunder at sikre at alle relevante medarbejdere forstår og er i stand til at benytte opstregningerne, anbefaler vi dig at booke et Leg på Streg inspirationskursus.

INSPIRATIONSKURSUS Vi anbefaler at DINE nye Leg på Streg opstregninger kvalificeres ved at booke et inspirationskursus. Vores kurser er praksisorienterede forløb, hvor I får afprøvet en række Leg på Streg aktiviteter i praksis. Aktiviteterne kvalificeres ved løbende faglig refleksion, ideudveksling og tilpasning. Vi tilbyder fagspecifikke kurser i dansk og matematik, kombinerer fagene eller foretager en helt anden kobling af inspiration til Leg på Streg og mere bevægelse med fokus på andre muligheder end Leg på Streg – I stiller udfordringen, vi forsøger at løse den. Ved aftale om inspirationskurser, kan vi tilbyde gratis lån af skabeloner til opstregning af Leg på Streg. Skabelonerne leveres 14 dage før kurset, hvorefter I med hjælp fra de medfølgende anvisninger etablerer de opstregninger I ønsker.

FAKTA fra Kræftens Bekæmpelses slutrapport: Brugervenlige streger får skoleelever til at bevæge sig: Leg på Streg er etableret på ca. 150 skoler i DK og Nordtyskland, og endnu 30 skoler står på en lang venteliste hos CFU, som udlåner skabelonerne. Leg på Streg skaber ifølge Kræftens Bekæmpelses slutrapport fra januar 2015 bl.a.:  Mere variation i undervisningen  Bedre læring hos eleverne  Bedre koncentrationsevne efter aktiviteterne  Øget fysisk aktivitetsniveau blandt eleverne


”Jeg kan få flere intelligenser i spil i læringsfasen, samt skabe en naturlig

glæde for, at matematik findes alle steder og vækker elevernes interesse for selv at finde på måder, hvor de kan træne deres matematiske færdigheder uden for min undervisning” - Anonym respondent, Leg på Streg spørgeskemaundersøgelse udarbejdet i forbindelse med Kræftens Bekæmpelses slutrapport.

”Leg på Streg er lige til at gå til, og det giver en fantastisk variation i forhold til den almindelige undervisning – det synes eleverne jo er rigtig sjovt. Koblingen mellem faglighed og bevægelse fungerer rigtig godt – det kunne være fint med noget inspiration til mellemtrinnet og flere fag” Design & produktion: Westring kbh  •  Fotos: Risingskolen, Kræftens Bekæmpelse og Maj Carboni

- Tenna Terney, idrætskoordinator fra Valhøj Skole.

MOtivaTION har indenfor idræt, leg og bevægelse gennem en årrække udviklet og ledet idræts- og bevægelsesprojekter, leveret kompetenceudvikling og inspirationsforløb og forestået unikke teamevents og –oplevelser for børn, unge, borgere generelt og medarbejdere i en lang række kommuner landet over. Motivation · Jagtvej 195, kld. tv. · 2100 København Ø · 2100 København Ø T: 3927 4084 / 2063 0158 · info@motivation.dk · www.motivation.dk

Profile for Thomas Westring

Motivation leg på streg  

Leg på Streg er en innovativ løsning på at imødekomme ønsket om mere bevægelse i fagundervisningen samtidig med at optimere skolens facilite...

Motivation leg på streg  

Leg på Streg er en innovativ løsning på at imødekomme ønsket om mere bevægelse i fagundervisningen samtidig med at optimere skolens facilite...

Profile for westring
Advertisement