Forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald

Page 86

Kapitel 3

OPGAVER EFTER NEDRIVNING OG RENOVERING

I dette kapitel beskrives: Bygherrens og kommunens opgaver og ansvar efter nedrivnings- og renoveringsarbejdets udførelse. Det drejer sig om bygherrens ansvar for korrekt transport og aflevering af affaldet, dokumentation herfor, kommunens ansvar for kontrol og håndhævelse, indsamleres/modtageanlægs ansvar vedrørende modtagelse og sammenblanding af affald samt andre muligheder for modtagelse og eksport af affald1. 1 SIDELØBENDE MED DISSE KRAV VIL DER VÆRE EN RÆKKE REGLER I HENHOLD TIL ØVRIG LOVGIVNING, SOM BYGHERREN SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, OG HVOR KOMMUNEN KAN HAVE SIDELØBENDE AKTIVITETER OG OPGAVER. DET DREJER SIG F.EKS. OM BYGHERRENS ANSVAR FOR AFMELDING AF BYGGEARBEJDET (BYGGELOVGIVNINGEN).