Forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald

Page 55

KAPITEL 1

1.3

Tilsyn før projektstart

1.3.1 Tilsyn på pladsen Kommunen skal efter behov føre tilsyn med anmeldt nedrivnings- og renoveringsarbejde. Det kan være relevant at tage på tilsynsbesøg, før et projekt sættes i gang. Tilsynet skal afklare opgavens omfang og eventuelle potentiale eller behov for sortering af fraktioner. Det kan være særligt relevant at tage på tilsyn i følgende situationer: › ›

› ›

Hvis det formodes, at der er et stort potentiale for direkte genbrug af større dele af bygningen eller anlægget, som kommunen kan indgå dialog om. Hvis der efter gennemgangen af anmeldelsen vurderes at være (stor) uoverensstemmelse mellem de anmeldte affaldstyper og mængder og det, kommunen kan forvente, jf. bygningstype, boligareal, opførelsessår m.v. Se Bilag 5 Affaldsmængder og materialeforbrug. Hvis bygherren eller dennes entreprenør tidligere har haft vanskeligt ved at håndtere tilsvarende projekter. Hvis der er tale om større projekter, f.eks. etage- eller erhvervsejendomme.

Ved gennemførelse af tilsyn forud for igangsættelse af nedrivnings- og renoveringsarbejder kan følgende elementer være relevante at gennemgå på stedet med bygherren eller dennes rådgiver/entreprenør: › ›

Tilsynsmedarbejdere iført sikkerhedshjelm, beskyttelsesbriller og sikkerhedssko. Sikkerhedsvest er typisk påkrævet på større byggepladser.

› › › ›

Hvor mange ekstra prøver skal der udtages for at sikre nødvendig kortlægning af miljøproblematiske stoffer? Hvilke saneringsmetoder vil blive benyttet, herunder foranstaltninger til at mindske gener i form af støv, støj og vibrationer fra sanerings- og nedrivningsarbejde for omgivelserne? Hvordan vil opsamling af affald blive organiseret? Hvilken kildesortering forventes gennemført på byggepladsen? Hvilken introduktion/instruktion bliver givet til medarbejderne på pladsen om kildesortering, emballering og opbevaring af affald på pladsen? Hvilken transportør er valgt, og hvilken information er givet? Er vedkommende godkendt til at transportere den pågældende affaldstype?

55


Articles from Forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald