Page 1

konference torsdag den 2. december 2010 kl. 09.00-17.30 i Oticon-salen, DTU

fra vandteknologi til grøn vÌkst – hvordan realiserer vi Danmarks udviklingspotentiale inden for vandteknologi?

1


Fra vandteknologi til grøn vækst Danmark har brug for en innovativ og bæredygtig vandplatform, der kan give et stærkt afsæt for mere værdiskabende eksport af produkter, processer, systemer og viden om vand.

ATV inviterer dig til konference om, hvordan det danske udviklingspotentiale inden for vand og vandteknologi kan realiseres. Fokus vil være på forskning, innovation, teknologisk udvikling og uddannelse, men også på markedsmuligheder, konkurrenceevne, indtjening og arbejdspladser. Du vil sammen med forskere, erhvervsfolk, politikere, repræsentanter for organisationer, universiteter, kommuner, ministerier og styrelser diskutere og udforme rammer for at styrke vandsek­ toren i Danmark. Tre afgørende udfordringer vil blive sat til debat: Hvordan tilpasser vi vandinfrastrukturen til klimaforandringerne? Hvordan skaber vi en eftertragtet og intelligent håndtering af vandressourcer? Hvordan skaber vi en vandoptimeret energiforsyning og fødevareproduktion?

2

Fra vandteknologi til grøn vækst

Efter konferencen vil der med udgangspunkt i debatten blive udarbejdet en visionsrapport til beslutningstagerne på vandområdet. Du vil gennem din deltagelse i konferencen være med til at give indhold til visionsrapportens anbefalinger. Kom og vær med til at skabe rammer og opmærksomhed om en afgørende problemstilling og til at debattere og udforme nye og ambitiøse løsninger på, hvordan vi styrker en dansk værdi­ skabende vandplatform. Projektets mål er at skabe viden om og bidrage til et koordineret fokus på, hvordan det danske udviklingspotentiale på vandområdet kan realiseres gennem uddannelse, forskning og teknologisk udvikling for at skabe vækst og velfærd i det danske samfund. Konferencen er åben for alle interesserede. Du er derfor velkommen til at videresende programmet til andre, der kunne have interesse i at deltage. ATV takker DTU og Otto Mønsteds Fond for at have bidraget til muliggørelsen af denne konference.


Vand defineres i dette projekt som vandressourcer (low flow hydrologi, vandforsyning, rekreativt vand) og integreret oplandsmanagement (high flow hydrologi, spildevand, regnvand, oversvømmelsesrisici). Definitionen favner således det tekniske vandkredsløb, herunder de kystnære områder. Vand er i denne sammenhæng ikke de egentlige marine recipienter, som eksempelvis Østersøen.

Tegningen illustrerer vandressourcen og det integrerede oplandsmanagement, som omfatter det tekniske vandkredsløb. Vandkredsløbet er under påvirkning af naturlige processer og menneskelige aktiviteter. De blå pile viser grundvandsdannelsen og strømningen, og de røde pile viser påvirkninger fra landbrug, by og industri.

3


Program Torsdag den 2. december 2010, kl. 09:00-17:30 Oticon-salen, DTU, Anker Engelundsvej 1, 101, 2800 Kgs. Lyngby

08:30 Registrering og morgenkaffe 09:00 Velkomst

Direktør Lasse Skovby Rasmusson, ATV Dagens moderator er Verner Kristiansen.

Åbningstale

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen

Fra vandteknologi til grøn vækst

– Den nationale nødvendighed og den internationale mulighed

Vand er i stigende grad den styrende faktor, både når det gælder drikkevand, klimaændringer, energi­ produktion og fødevareproduktion. Formanden for organisationskomitéen og direktør for Water ­Hans-Martin Friis Møller, Grontmij | Carl Bro A/S, vil med udgangspunkt i disse udfordringer belyse, hvordan de kommende vandudfordringer kan vendes til en styrkeposition i Danmark og danne grundlag for grøn vækst og velfærd.

Hvad er vandsektoren værd? Miljøchef Mette Rose Skaksen fra DI – Organisation for Erhvervslivet giver et bud på vandsektorens økonomiske potentiale i Danmark. Hvordan ser de internationale markedsmuligheder ud? Hvad er mulighederne for at skabe et løft i forhold til eksport, arbejdspladser og industrien generelt?

10:30 Pause 4

Fra vandteknologi til grøn vækst


Debattema 1 Hvordan tilpasser vi vandinfrastrukturen til klimaforandringerne?

10:55 Klimatilpasning

– En nødvendighed, men også en ­mulighed for grøn gevinst!

Klimaforandringerne er kommet for at blive, og det er vores håndtering af udfordringen, der kan skabe et attraktivt resultat. Kampagneleder Jens La Cour fra Danmarks Naturfredningsforening belyser, hvordan naturen kan være en del af løsningen frem for en del af problemet, hvis vi tænker nye løsninger og synergier.

11:15 Paneldebat: Dansk vandinfrastruktur version 2.0

Hvad skal der til på kort sigt for at kunne tilpasse Danmarks vandinfrastruktur til de stigende udfordringer med oversvømmelser mm. som følge af klimaforandringerne? Hvordan udvikles de rette løsninger, der samtidig kan understøtte eksporten af systemløsninger og vandteknologier?

Et debatpanel vil diskutere muligheder, udfordringer og barrierer for at skabe et nyt paradigme for håndteringen af klimatilpasning på vandområdet i Danmark.

Panel: Formand for miljøudvalget Ida Auken, SF Direktør Leif Bentzen, Krüger Danmark A/S Teknisk direktør Mikael Jentsch, Frederikshavn Kommune

Direktør Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi Lektor og leder af partnerskabet Vand I Byer Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU

12:15 Frokost

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

5


Debattema 2 Hvordan skaber vi en eftertragtet og intelligent håndtering af vandressourcer?

13:10 Er alternative vandkilder nødvendige for

dansk ressourcesikkerhed?

Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA, sætter fokus på udfordringerne ved dansk

vandforsyning set i et internationalt perspektiv. Kan alternative vandkilder spille en rolle i løsningsmulighederne?

hvad er udfordringerne, barriererne og udviklingsmulighederne ved Københavns vandforsyning?

Produktchef Jens Andersen, Vand & Afløb, Københavns Energi, fortæller om Københavns ressourcemæssige udfordringer i forhold til at bibeholde en vandforsyning af god kvalitet og i tilstrækkelige mængder? Hvad er løsningsmulighederne og barriererne for implementering?

hvordan skaber vi en innovativ vandsektor? Projektleder Palle Munk Weidlich fra Væksthus Hovedstadsregionen sætter fokus på innovation i ­vand­sektoren. Med udgangspunkt i sine erfaringer med Væksthuset reflekteres der over, hvordan de nye virksomheder skabes, og hvordan Danmark får de rigtige vækstvilkår.

Teknologiske muligheder I INTELLIGENT HÅNDTERING AF VANDRESSOURCER Teknisk chef Nils Thorup fra Grundfos vil tage udgangspunkt i en række udfordringer som eksempelvis vandmangel og belyse de teknologiske og forskningsmæssige udviklingspotentialer for danske virksomheder og vidensinstitutioner. Fokus vil derudover være på krav til fremtidens renseanlæg og eksempler på alternative løsninger.

14:55 Pause 6

Fra vandteknologi til grøn vækst


Debattema 3 Hvordan skaber vi en vandoptimeret energiforsyning og fødevareproduktion?

15:15 Ingen vand uden energi – ingen energi uden vand

Hvordan er vand- og energisektoren forbundet?

Afdelingsleder Henrik Larsen fra DHI Water Policy beskriver, hvordan elproduktion og vandforsyning er gensidigt afhængige, og hvorfor det er nødvendigt at samtænke energiproduktion og vandressourceforvaltning.

Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning

Vand og energi beskrives mere og mere som et sammenhængende område. Vice President Knud Pedersen fra Dong Energy Distribution vil give sit bud på, om de danske vandforsyninger potentielt kan indgå i energiforsyningen. Er eksemplerne mere projektspecifikke og enkelteksempler snarere end egentlig strukturelle?

Hvordan sikrer vi en vandoptimeret fødevareproduktion? Direktør Niels Peter Nørring fra Miljø & Energi, Landbrug og Fødevarer, tager udgangspunkt i den nuværende situation, hvor den naturlige tilgang til vandressourcer ændrer sig. Hvordan skaber vi en bæredygtig håndtering af vand og en stabil og bæredygtig fødevareproduktion?

Afsluttende Åben debat: Grøn vækst på to ben

Hvad er de næste skridt for at realisere ­Danmarks udviklingspotentiale inden for vandteknologi?

Debatpanel: Formand for miljøudvalget Ida Auken, SF – Teknisk chef Mikael Jentsch, Frederikshavn Kommune, medlem af KTC – Direktør Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi – Lektor og leder af partner­ skabet Vand I Byer Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU – Senior manager Henning Pedersen, Novozymes A/S – Chefkonsulent Peter Sand, Eksportrådet.

17:20

opsamling

Formand for organisationskomitéen og direktør for Water Hans-Martin Friis Møller, Grontmij | Carl Bro A/S

17:30 NETWORKING & SNACKS AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

7


15 LUNDTOFTE HJORTEKÆR

Praktisk information Helsingør

122

121B

237 234 232

Tid: Nordvej

33

tilmelding

120

121A

Tilmelding sker ved e-mail til Klaus Hornung, khh@atv.dk

Torsdag den 2. december 2010 kl. 09:00-17:30 230

118

Henrik Dams Allé

Sted: Brovej

Deltagergebyr: Deltagere: DKK 2.100,Akademi- og Finansrådsmedlemmer: DKK 1.000,PhD studerende og studerende: DKK 500,Alle priser er eksklusive 25 % moms.

dsvej Lundtoftegår

117

P 223

222

115

Knuth-Winterfeldts Allé

P

224

Søltofts Plads

P 116

Oticon-salen, DTU Anker Engelundsvej 1, 101 A 2800 Kgs. Lyngby

Kolonnevej

P

113

Bygningstorvet

j Rævehøjve

P

205

107

P 101

D

Kemitorvet

E

Kantine

204

Projekts organisationskomité: Direktør Hans-Martin Friis Møller, Water, Grontmij | Carl Bro (formand) ■ Professor Hans-Jørgen Albrechtsen, DTU Miljø ■ Produktchef Jens Andersen, Københavns Energi ■ Videnschef Torben Chrintz, Concito ■ Forskningsdirektør Peter Elvekjær, GRUNDFOS Management A/S ■ Vicedirektør Bjørn Kaare Jensen, GEUS ■ Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA ■ Lektor Peter Steen Mikkelsen, DTU Miljø ■ Adm. direktør Janicke Schultz-Petersen, MJK Automation A/S ■ Forskningsdirektør Jørn Rasmussen, DHI ■ Miljøchef Mette Rose Skaksen, DI Miljø ■ Professor Jes Vollertsen, Institut for Miljøteknologi, AAU

S-huset

Glassal

B

Sportshal

A

F

G

P

P

201

Anker Engelunds Vej

Villum Kann Rasmussen Kollegiet

301

P

302

306

411

415

303

Døgnnetto

402

Konferencesekretariat: vejen

For mere information klik ind på ATV’s hjemmeside www.atv.dk

or Helsingørmot

414

E47 E55

Sponsorer:

421

346

425

444

443 448

447

445

424

426

446

P

Produktionstorvet

345Ø

427

423

441

Projektleder Ole Silkjær Grontmij | Carl Bro Asmussens Allé

Ørsteds Plads

9

345V

344

P

347

8

442

P 343

vej

418

Konsulent Søren Elmer Kristensen T: +45 45 96 08 16 Vagn AA. Jeppesens Vej E: sek@atv.dk

Elektrovej

342

358

ej Lundtoftegårdsv

322

Kampsax Kollegiet

321

341

2

Energivej

413

Nils Koppels Allé

P

Konsulent Maja Lænkholm T: +45 45 96 08 25 E: ml@atv.dk Kollegiebakken

Richard Petersens plads

P

435

417

403

305

412

P

404

Matematiktorvet

416

304

Hvis afbud modtages senere end den 25. november 2010 kl. 12:00, refunderes deltagergebyret ikke.

Oticon Salen

DTU Bibliotek

P

Jægersborg Dyrehave

114

221

P

Miljøvej

119

Børneinstitution og gæsteboliger

Deadline for tilmelding: Akademivej 25. november 2010 kl. 12:00

Ole Nørgaards Have

451

Denne tryksag er fremstillet i en grafisk virksomhed, der via miljøstyring og udarbejdelse af Grønt Regnskab løbende overvåger og reducerer miljøbelastningen ved fremstilling af tryksager.

Andelskollegiet

450

Trykt på 100% Dansk genbrugspapir

16 KGS. LYNGBY C KLAMPENBOR G

j

gbygårdsve

DESIGN OG PRODUKTION: WESTRING + WELLING A/S

Program  

Vandkonference

Program  

Vandkonference

Advertisement