Page 1

IT-r책dgivning med udgangspunkt i jeres forretning Infrastructure ser vices og Datacenter Solutions


Hvorfor vælge Progressive IT?

Velkommen til et samarbejde­udover det sædvanlige ­ Progressive IT har specialiseret sig I at hjælpe mindre og mellemstore virksomheder og organisationer med effektiv udnyttelse af de muligheder IT tilbyder. Vi er specialiseret i at opbygge og drive IT infrastrukturen hvad enten I har den stående hos jer selv eller i vores topmoderne datacenter.

IT skal skabe værdi Progressive IT betragter en virksomheds IT systemer som en mulighed for at din virksomhed kan styrke sin forretning og opnå konkurrencemæssige fordele. Vi rådgiver om, hvordan I kan udnytte IT til f.eks. at forbedre jeres produktivitet, opnå besparelser eller skabe grundlag for ny forretning. Rådgivning med forretningsmæssigt fokus Progressive IT rådgiver om og implementerer IT infrastruktur med udgangspunkt i jeres forretning. Vi ser IT som et af de redskaber, der skal bidrage til at opfylde virksomhedens mål og strategi. Vi har mere end 10 års erfaring i at rådgive virksomheder om, hvordan de får den optimale forretningsværdi ud af deres IT infrastruktur. I denne brochure kan du læse mere o hvordan vi arbejder, hvad vi kan hjælpe dig med og hvilke kompetencer vi besidder. God fornøjelse.

De værdier og grundindstillinger, der præger vores arbejde er blandt andet: Et samarbejde baseret på jeres behov Hos Progressive IT er du partner mere end kunde. Gennem et tæt samarbejde og ved at forstå din virksomheds forretningsmæssige situation kan vi sammen arbejde for at skabe de mest optimale og værdiskabende løsninger for jer. Det giver også mulighed for at vi løbende kan rådgive jer om nye teknologier og nye muligheder, og at vi dermed kan hjælpe dig med at sikre en fortsat dynamisk anvendelse af IT i din virksomhed.


Forretning og it skal arbejde sammen ­ Progressive IT rådgiver og leverer ydelser med udgangspunkt i hver enkelt kundes forretningsmæssige virkelighed. Vi ser it som et af de vigtigste redskaber, der bidrager til at opfylde en virksomheds forretningsmæssige mål. For at det mål kan nås, skal forretningen være tænkt ind i virksomhedens it. På denne platform kan it blive integreret succesfuldt i hverdagens forretning – med et forretningsmæssigt udbytte! Rådgivning med udgangspunkt i jeres forretning Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i kundens forretning. Vi leverer og implementerer løsninger med fokus på merværdi og konkurrencemæssige fordele. Vi kombinerer vores viden om tekniske løsninger med den dyb forståelse af jeres forretning, behov og mål. Vi giver gerne inspiration til tekniske løsninger på forståeligt dansk og støtter dynamisk anvendelse af it i virksomheden gennem skræddersyet rådgivning om nye muligheder og teknologi.

Frihed til at vælge Optimeret anvendelse af it i et givent forretningsmiljø forudsætter naturligvis også valgfrihed i forhold til den benyttede teknologi. Ud fra jeres konkrete forretningsvirkelighed rådgiver vi om den optimale platform for virksomhedens applikationer og processer. Jeres forretning er afgørende for, hvilken løsning, I vælger! En investering, der skal give afkast Vi ser IT som en investering, der skal kunne betale sig. Gennem vores holistisk på jeres forretning rådgiver og implementerer vi løsninger, der passer til virksomhedens forretningssituation og processer – og sikrer jer den løsning, der giver jer det bedste afkast – både her og nu og på sigt.


Hvordan kan Progressive IT hjælpe jer?

Drift og servicering af IT Infrastruktur ­ Progressive IT har 10 års erfaring i at hjælpe virksomheder og organisationer med at drive, supportere og vedligeholde deres IT-infrastruktur. På baggrund af en forståelse af jeres forretningsmæssige behov og krav, kan vi sammen sætte en ydelse som skaber værdi for jer.

Driftløsninger

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut.

Outsourcing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

Vi tilbyder en bred vifte af ydelser, som dækker alt fra en fuld outsourcingaftale over selektiv outsourcing til rådgivning og projektering. Vores ydelser dækker 5 områder:

Selektiv outsourcing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

Selektiv outsourcing – udnyt Progressive Datacenter som en aktiv komponent i j­ eres fremtidige IT infrastruktur Hvad enten I ønsker jeres infrastruktur baseret på lokale servere eller en fuld outsourcing aftale kan Progressive IT Datacenter give jer en række strategiske fordele og muligheder. Datacenteret tilbyder en lang række ”shared services” som giver jer adgang til teknologiske løsninger som normalt er kun forbeholdt de største virksomheder. Dette indbefatter blandt andet:

Projekter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut.

Rådgivning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

24x7x365 overvågning af både netværk, servere samt applikationer og systemer Avancerede backup og disaster/recovery systemer som sikrer en effektiv håndtering i tilfælde af nedbrug af en enhver karakter Co-location – placer dele af jeres kritiske systemer fordelt mellem to geografisk adskilte lokationer Selektiv outsourcing – lad os tage ansvaret for de kritiske applikationer som kræver 24x7 tilgængelighed og service Vi tager altid udgangspunkt en den enkelte kundes specifikke behov og sammensætter en kundespecifik løsning.


Lokal drift kontra outsourcing og cloud computing – en forretningsmæssig beslutning I forbindelse med vurdering af jeres fremtidige IT strategi vil en vurdering af driftssetup’et være centralt hos de fleste virksomheder. Markedet tilbyder i dag en lang række muligheder for at udnytte løsninger som leveres som en service enten via outsourcing, ”Software As A Service” (SaaS) eller Cloud computing – populært kaldet ”Skyen”.

Vores ydelser og leverancer dækker blandt andet: Serverkapacitet Netværkskapacitet Sikkerhedsløsninger herunder firewall Servicedesk og brugersupport Proaktiv vedligeholdelse Reaktiv vedligeholdelse – med garanteret response-tider (SLA)

Hos Progressive IT har vi specialiseret os i at rådgive vores kunder om de muligheder og begrænsninger der ligger i de forskellige teknologier og løsninger – og vi kan efterfølgende hjælpe dig med at realisere strategien uanset hvilken vej du vælger. Dette gør os samtidig uafhængig af den ene løsning kontra den anden, således at det udelukkende er de forretningsmæssige elementer som afgør netop jeres strategi på området.

Projekter og rådgivning – vi sikrer at Ikommer i mål Progressive IT har erfaring og kompetence til at hjælpe jer sikkert igennem jeres næste infrastruktur projekt. Vi har i mere end 10 år hjulpet mellemstore og store virksomheder og organisationer med en lang række projekter. Vores kunder trækker primært på os når:

Lad os tage det fulde ansvar – vi dækker 360˚ Med en outsourcing aftale hos Progressive IT tilbyder vi at tage det fulde ansvar for drift af jeres IT platform. Med en fuld outsourcing aftale opnår I:

De mangler nogle specialist kompetencer indenfor et givent område De mangler noget kapacitet for at kunne gennemfører projektet rettidigt

Stabil økonomi Ingen store investeringer i hardware Driftssikkerhed Mulighed for løbende at tilpasse kapaicteten til jeres behov


Hvordan kan Progressive IT hjælpe jer?

Drift og servicering af IT Infrastruktur ­ Vores kompetencer indenfor projektområdet dækker blandt andet: Krav- og behovsafdækning Planlægning og afholdelse af workshop forløb Identifikation af løsningsalternativer Udarbejdelse af analyserapporter PRINCE2 certificeret projektledelse Systemarkitektur og design af IT infrastruktur Implementering af infrastruktur Data- og systemkonvertering Test og verifikation Procedure og dokumentation Progressive IT har erfaringen og ekspertisen til at rådgive om udviklingen af systemer og infrastruktur. Vi rådgiver

om alle opgaver i relation til strategi, design, konfiguration, implementering, drift og vedligeholdelse af din virksomheds IT infrastruktur. Progressive ITs systemkonsulenter uddannes løbende og opretholder certificeringer inden for de teknologier, som sikrer vores kunder effektiv og stabil drift af it-infrastruktur og systemer. Benyt vores konsulenter, når I mangler kompetencer inden for et givent område. Vi kan bidrage med viden og erfaring, når I har konkrete projekter eller blot har brug for sparring til at optimere eller vedligeholde jeres IT infrastruktur. Se vores kompetencematrix på side X X X i for en mere detaljeret oversigt over vores kompetencer.

Progressive ITs Datacenter Progressive IT’s driver et fuldt DS484 certificeret datacenter som er fordelt mellem to geografisk adskilte datacentre. Datacenteret giver således mulighed for at tilbyde at jeres applikationer og systemer kan fordeles mellem to datacentre hvormed I er sikret de optimale betingelser for en eksterm høj oppetid. Datacenteret revideres årligt af en ekstern sikkerhedsrevision på baggrund af DS484/ISO9002. Datacenteret indeholder top moderne faciliteter indenfor blandt andet: Nødstrøm, UPS og diesel generatorer Fysisk sikring og adgangskontrol Videoovervågning Brandsikring Redundant køling 24x7 Overvågning


Sådan arbejder vi

Vi kommer hele vejen rundt Progressive IT er ikke blot totalleverandør af løsninger, men varetager samtlige de opgaver, der er knyttet til rådgivning, implementering og drift af it-systemer og infrastruktur. Vi deltager og støtter gerne fra den spæde start af et projekt gennem analyse af jeres behov med efterfølgende etablering af kravspecifikation, formulering af it-strategi samt planlægning af projektet. Vi stiller med projektledere eller konsulenter alt efter opgaven og kan både tilbyde opbygning og implementering af den resulterende løsning foruden efterfølgende drift, support og optimering.

Vores service management model er bygget op med udgangspunkt i ITIL-modellen, der er en er en best practice model for IT leverancer og IT service management. Den anvendes af tusinder af organisationer verden over. Behovsafklaring Alle vores projekter starter med en afdækning af jeres udfordringer og behov. Vi tager udgangspunkt i jeres forretningssituation og beskriver, hvordan løsningen kan bidrage til at fremme jeres forretning og mål. Det kan f.eks. ske gennem workshops, analyser af jeres nuværende infrastruktur m.v. Planlægning og projektering Vores løsninger omfatter en grundig planlægning og projektering. Vi har erfarne projektledere, der kan arbejde med en række forskellige projektværktøjer og -modeller, og vi kan styre projekterne fra start til slut. Vi kan således sikre, at dit it-projekt kommer effektivt fra ord til handling. Design Vi har erfaring i at designe og opbygge alle typer af platforme og kender udfordringerne ved at integrere forskellige systemer og plaforme. Gennem optimalt design af platform og arkitektur støtter vi ligeledes til effektiv udnyttelse af de itressourcerne og sikrer vores kunder lav cost-of-ownership.


Progressive IT har leveret varen, og de har bibeholdt deres engagementet og det høje niveau hele vejen Tom Stengade, Økonomichef

Opbygning, implementering og test Vi sikrer effektiv implementering af de nyeste teknologier på kortest mulig tid og med små omkostninger. Det sker med minimal forstyrrelse af den eksisterende drift. Inden vi sætter løsningen i drift gennemfører vi naturligvis tests og sikrer at løsningen er klar til idriftsættelse.

Drift, support og vedligeholdelse Når det kommer til drift finder du ikke en mere erfaren partner end os. Vi kan tilbyde at hoste løsningen i vores datacenter – eller vi kan stå for driften hos jer. I begge tilfælde kan vi i tillæg sikre stabil drift og effektiv anvendelse gennem proaktiv support.

Konvertering og datamigrering Hvis projektet omfatter flytning af data har vi værktøjerne og ekspertisen til det. Vi kan flytte data mellem forskellige platforme og sikrer at data er valide.

Vi tilbyder ligeledes 24/7-support til både brugere og de implicerede it-folk hos vores kunder samt løbende vedligehold af infrastrukturen. Opgradering og optimering På sigt skal systemerne vedligeholdes, opdateres og optimeres for at kunne holde trit med målsætningen om at støtte forretningerne. Vi kan sikre, at systemer og infrastruktur er helt opdateret. Vi varetager også gerne videreudvikling af eksisterende løsninger og opgraderer/implementerer nye teknologier og applikationer, hvor det giver forretningsmæssig mening.


Progressive ITs kompetencer

Kompetencer Progressive IT har rådgivet om og implementeret it-infrastruktur gennem mere end 10 år. Vores kompetencer omfatter naturligvis de førende teknologier og løsninger på markedet. Herunder dækker vores ydelser alt fra ad-hoc konsulentassistance over samlede projektleverancer til faste service- og driftsaftaler.

Vores hovedkompetence er bygget op omkring løsninger på Microsofts serverteknologi og klientløsninger samt Ciscos netværks- og telefoniplatforme. For at sikre de optimale løsninger for vores kunder har vi ligeledes samlet omfattende kompetence på en række andre teknologier forbundet med bl.a. virtualisering, terminal og remote desktop computing, backup og disaster/recovery, overvågning og system management samt sikkerhed.

Strategi og Analyse

Projektering og Projektledelse

Virtualisering

Analyse og behovsafdækning

Systemarkitektur

VMware arkitektur

Opstilling og analyse af løsningsalternativer Kravspecifikation og udbudsarbejde Udarbejdelse af business cases Vurdering af løsningsalternativer Udarbejdelse af IT strategi IT Sikkerhedspolitik Behovsafklaring Licensrådgivning Tilstandsrapporter

Design PRINCE2 Projektledelse Teknisk projektledelse Risikostyring Afholdelse af workshops Governance Konverterings- og opgraderingsplaner Roll-back planer Test og verfikations startegi/plan

Hyper-V (logo) Dimentionering og design Konsolideringsplaner HA- og Cluster-løsninger Systemarkitektur Performance Tuning Integration med netværksinfrastruktur Multisite løsninger Site Recovery Manager Virtualisering af fysiske servere (P2V) Snapshot Backup og disaster/recovery

Server, blade og storage infrastruktur

Netværks- og kommuni­ kations infrastruktur

Sikkerhed

SAN infrastruktur (fiber og iSCSI)

LAN design, implementering og optimering

Produktvurderinger og sammenligninger

WAN design Layer-2 og layer-3 features Sikkerheds features Wireless - VPN/Firewalls Smart Care Services Routing (OSPF, BGP, EIGRP) WAN Optimering (Cisco WAAS) VPN og DMVPN løsninger Mobile løsninger med device management MPLS infrastruktur Datacenter løsninger Gæsteportaler Intelligente hjemmearbejdsplads løsninger

2-Faktor valideringer Microsoft Certifikat Infrastruktur (PKI) Løsningsarkitektur Teknisk design af sikkerhedsstruktur RSA Authentication (Logo) Secure Mobile Access Token sikkerhedsløsninger Løbende sikkerhedsscanninger McAfee EPO løsninger (Logo) E-mail sikkerhed IronPort (logo) 802.1x og NAC IBM Tivoli Storage Manager

Serverinfrastruktur Bladeserver infrastruktur Storage infrastruktur Clustering Backup/Restore Disaster/Recovery planer Management og overvågning


Messaging og Unified Communication

Systemer, applikationer og databaser

Cisco Unified Communications IP-telefoni Microsoft Lync Server Infrastruktur Videokonferencer Presence teknologier Mobility Device Management

Windows Active Directory Design (AD) SharePoint/MOSS arkitektur SQL Server Exchange Server Project Server Microsoft System Center Intranet, Extranet og Internet løsninger

Zylinc Application Suite Exchange server

SiteCore CMS platform OS/X Symantec Enterprise Vault Arkivering McAfee Scripting og automatisering

Klienter og desktop management

Overvågning og ­Enterprise

Supply Services levering af hardware og software

Microsoft Systemet Center Configuration Manager (SCCM) VDI infrastruktur Udrulningsløsninger AD/GPO/MSI løsninger SoftwareCenter Image løsninger Desktop Management løsninger

Microsoft System Center Operation Manager HP System Insight Manager IBM Director Zenoss Enterprise Cisco Works SNMP og SMS løsninger

HP Proliant og blade servere IBM x-series servere HP SAN infrastruktur Hitachi Storage løsninger IBM SAN infrastruktur Cisco netværks infrasturktur HP ProCurve netværksinfrastruktur McAfee Antivirus Symantec Microsoft MOL, OV, OVS, SPLA APC Desktop, laptop etc. HP Print, kopi

Service Management og drift

High Availibility

Datacenter Services

ITIL Overskrifter Availlibitly Management Capacaty Management Etc. 24x7 Helpdesk

Windows Cluster Services SQL Server Cluster Exchange Cluster Provider uafhængigt Datacenter Multisite løsninger

Application Management SLA aftaler Kundespeficifikke Key Performance Indicators (KPI)

SAN Replikering AD/DFS/IAS HA løsninger

Virtuelle servere og rackskabe Remote Backup Overvågningsløsninger Desktop Management E-mail scanning og arkivering Dedikerede netværkskapaciteter og virtuelle firewalls IP telefoni og Unified Communication Linier og kapaciteter (fiber, MPLS og Internet)

Sikkerhed, firewall og HIPS løsninger Aplikationsstyring Licensrapportering Patch Management Remote Support løsninger

Terminal teknologi Citrix Microsoft Terminal Server Applikationsudrulning Opgraderinger og migreringer Print POS terminaler Sikkerhed og ”lock-down” Devices - Dankort terminaler, bonprint og scannerløsninger Device Management


Partnerskaber og kunder

Partnerskaber

Progressive IT har opnået partnerstatus hos en lang række af de førende leverandører og producenter af hard- og software. Det er et udtryk for både vores kompetencer og de løsninger vi har leveret. Microsoft Microsoft server- og klientteknologi er i dag blandt de mest udbredte teknologier på markedet. Progressive IT A/S er Microsoft Gold Certified Partner samt Microsoft Service Provider (SPLA). Vores konsulenter er Microsoft Certified Professionals inden for bl.a. servere, sikkerhed, SharePoint og Project. Cisco Progressive IT har været Cisco-teknologipartner siden 2001 og vi er i dag Cisco Select Certified Partner. Vi har opnået Cisco specialiseringer indenfor Wireless, Security og VPN, Routing/Switching samt IP Communication. Vores datacenter er 100 % baseret på Ciscos produkter. HP Som HP Preferred Partner kan vi tilbyde en kvalificeret service og vejledning i HP’s produktsortiment. Vi er certificeret på baggrund af en omfattende viden og erfaring, som giver din virksomhed en konkurrencemæssig fordel. Vi er autoriseret til at rådgive, sælge og supporte alle HP’s produkter og løsninger. VMware Progressive IT er VMware Professional Partner. Det betyder, at vores konsulenter er certificerede i salg og installation af VMware’s virtualiseringsløsninger.

Citrix Progressive IT er Citrix Solution Advisor. Vores konsulenter er certificeret I administration og vedligeholdelse af Citrix løsninger og produkter. Et udvalg af partnere Foruden ovenstående er Progressive IT teknologipartner med eller har omfattende kompetencer omkring følgende leverandører og produkter: RSA IBM Tivoli McAfee EPO

2010 Preferred Partner professional

PARTNER


Kunder

Progressive IT har ydet en imponerende indsats. De har arbejdet systematisk og struktureret, og resultatet er en dramatisk forbedret infrastruktur Lars Hammar, Økonomidirektør

Progressive IT har gennem årene ydet konsulentydelser, projektstøtte, implementering og it-rådgivning til en række kunder. Her er et lille udsnit: FDB FDB ledte efter en it-partner til opgradering, konsolidering, forenkling og fremadrettet drift af en aldrende og undertiden ustabil serverpark. Progressive IT omlagde og forenklede den eksisterende it-infrastruktur gennem virtualisering af servere. Med løsningen har FDB fået større driftssikkerhed og kontante besparelser på driftsbudgettet. Rieber & Søn En ustabil, uensartet, forældet og ikke-dokumenteret itinfrastruktur hæmmede produktivitet og funktion hos de administrative medarbejdere hos Riber & Søn Danmark A/S. Progressive IT konsoliderede serverparken, opgraderede netværksforbindelserne og migrerede b2rugerne til tynde klienter. Resultatet er stabil drift med markant forbedret hastighed og dermed mere produktive medarbejdere.

Danfoss Universe Danfoss Universe manglede en partner der kunne overvåge og drive deres eksisterende serverpark. Progressive IT gennemførte et redesign af infrastrukturen, således ”best practice” i forhold til sikkerhed, brugerstyring, remote management m.m. blev implementeret. Danfoss Universe har fået tilført den ekspertise på overvågning, sikkerhed og trådløs infrastruktur, der manglede internt. 7-Eleven Da 7-Eleven i Danmark skulle flytte til et nyt hovedkvarter overvejede man, hvordan man kunne sikre at it-systemerne havde høj oppetid – et ufravigeligt krav fra en virksomhed, der har åbent døgnet rundt. Hele 7-Elevens infrastruktur blev flyttet til Progressive ITs datacenter og serviceniveauet blev garaneteret med detaljerede ”Service Level Agreements”. 7-Elevens systemer har kørt non stop og it-afdelingen har haft tid og ressourcer til at fokusere på forretningsudviklende IT projekter i stedet for drift og vedligeholdelse. Vores kunder omfatter i øvrigt blandt andre

Bisnode Bisnode havde behov for at få ryddet op i en rodet serverstruktur, hvor serverne dels stod på forskellige lokationer og dels havde forskellig alder og kapacitet. Alle servere blev flyttet til Progressive ITs datacenter og opsætning blev forenklet og optimeret. Bisnode har i dag en forenklet serverstruktur, hvor kapaciteten hele tiden kan tilpasses.


Progressive IT A/S

Datacenter Solutions Datacenter Solutions tilbyder alle ydelser inden for drift og vedligeholdelse af virksomhedens it-systemer. Vores ydelser omfatter alt fra komplet hosting af virksomhedens itsystemer til varetagelse af support og vedligeholdelsesopgaver i virksomheden. Enterprise Project Management I Enterprise Project Management hjælper vi virksomheder med at optimerer deres projektarbejde. Det gør vi ved at rådgive om udvælgelse af projekter, optimering af projektplanlægningen, effektivisering af projektgennemførelsen og valg af projektværktøjer. Progressive IT leverer løsninger og komplette systemer, der hjælper virksomheder og organisationer med at udnytte deres ressourcer bedre, opnå højere produktivitet, får bedre overblik og konkurrenceevne. Kort sagt leverer vi ydelser, der sikrer, at it støtter forretningen! Infrastructure Services I Infrastructure Services rådgiver vi om og implementerer optimeret it-infrastruktur. Vi hjælper virksomheder med at opnå forretningsmæssige fordele gennem effektiv anvendelse af IT løsninger.

Information Management I Information Management hjælper vi virksomheder med at optimere viden, informationer og samarbejde. Med udgangspunkt i Microsoft Office SharePoint tilbyder vi rådgivning og implementering af løsninger til at optimere videndeling, arbejdsprocesser og samarbejde i organisationer. Kontakt os gerne for yderligere information: Progressive IT A/S Århusgade 88 2100 København Ø Tlf. 35 25 50 70 Fax 35 25 50 90 info@progressive.dk www.progressive.dk


Progressive IT A/S etableres. Cisco Autorized Reseller. Microsoft Certified Partner. Primært fokus på infrastruktur og udvikling af løsninger baseret på Microsoft teknologi

Progressive IT A/S køber Infrastrukturforretningen NetLogon

Progressive IT etablerer eget datacenter

Opkøb af Infrastruktur og ­sikkerhedsfirmaet ITEA

Udvidelse af domicil på Aarhusgade for at kunne følge med efterspørgslen af vores ydelser

Datacenter opgraderes til fuld redundant multi-site løsning

1999 2001 2002 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Virksomheden flytter til sit nuværende domicil i Aarhusgade på

Etablering af Enterprise Project Management afdelingen

Øget fokus på levering af Microsoft SharePoint løsninger samt Outsourcing aftaler

Progressive IT A/S bliver udnævnt til Microsoft Gold Partner

Datacenter kapacitet 4-dobles

Progressive IT passerer 50 ansatte


Pit  

Computer and solutions

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you