Page 34

profi elschool r u u t l Cu Lid worden v an de landeli jk Vereniging C ultuurProfielS e cholen-PO De landelijke Vereniging voor CultuurProfielScholen PO biedt een landelijk netwerk van scholen die een zeer ambitieus cultuureducatie­ programma hebben. Scholen nemen deel aan en dragen bij aan landelijke inspiratiebijeenkomsten met programma’s gericht en gebaseerd op hun onderwijs en lespraktijk. Kennisbevordering en expertise worden verkregen door ambitiegesprekken met experts, landelijke en regionale bijeenkomsten en door onderlinge uitwisseling via het VCPS-platform. Wil je lid worden van de vereniging? Je kunt Cultuurweb inschakelen als steunpunt bij de aanmeldprocedure. Data In overleg Tijdsinvestering In overleg Kosten  Ondersteuning door Cultuurweb is gratis. De Landelijke Vereniging vraagt een bijdrage voor deelname.

Profile for Westland Cultuurweb

Brochure Kunstkundig 2019-2020  

Brochure Kunstkundig 2019-2020  

Advertisement