Page 1

Wachttijden van het Westfriesgasthuis Wachttijd per:

zondag 1 mei 2011 (driemaandelijks gemiddelde)

Specialisme Cardiologie Chirurgie

Toegangstijd (Weken) Westfries gasthuis Hoorn 4

Polikliniek Heerhugowaard 3

3

4

Wachttijd

Polikliniek Enkhuizen

behandeling (weken)

6

Carpaal Tunnel Syndroom

2

Dupuytren

2

Galblaas

6

Liesbreuk

5

Spataderen

7

Dermatologie

10

Gastro-enterologie (maag-, darm-, leverarts)

7

Geriatrie (klinische)

6

Gynaecologie

3

8

11

4

Baarmoederverwijdering

9

Sterilisatie vrouw

4

Zwangerschapsecho op eigen verzoek Interne Geneeskunde

1 3

Keel-, neus- en oorheelkunde

7

9

7

Neus en/of keelamandelen

4

Neustussenschot

8

Oorbuisjes Kindergeneeskunde

5 5

3

Longgeneeskunde

6

3

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

12

Neurochirurgie Carpaal Tunnel Syndroom

5

Rughernia Neurologie

3 4

Oogheelkunde

3

4

8

Staaroperatie Orthopedie

6 2

2

Kijkoperatie knie

3

Sportletsel (*) Totale heupoperatie

7

Totale knieoperatie

6

Pijnbestrijding / anesthesiologie (**)

3

Plastische chirurgie

16

2

Borstcorrectie met medische indicatie

18

Borstcorrectie zonder medische indicatie

n.v.t.

Buikwandcorrectie

n.b.

Carpaal Tunnel Syndroom

9

Dupuytren

9

Handchirurgie

13

Reumatologie

9

Revalidatie Geneeskunde

19

Urologie

4 Prostaatoperatie/prostaatcarcinoom

5

Sterilisatie man

6

Wachttijden diagnostiek Radiologie CT-scan Radiologie MRI-scan

Toegangstijd (weken) 1 1

Opmerkingen

*

Sportletsel

** Pijnbehandeling

PatiĂŤnten kunnen bij acuut sportletsel altijd binnen 5 werkdagen terecht op de sportpoli NoordHolland, zie www.westfriesgasthuis.nl/sport Voor pijn door een oncologische aandoening is de wachttijd minder dan een week

oncologie

Westfriesgasthuis, Hoorn

Overzicht wachttijden

Wachttijden  

wachttijden

Wachttijden  

wachttijden

Advertisement