Issuu on Google+

A NBO PRAAT Secr. F.J. Groeneveld, 0229 201519

Pieter Wariuslaan 1,

1679 XD Midwoud

Uitnodiging

voor de kerstmiddag in De Post

november 2013 Jaargang 15 nr.10

email: afd.noorderkoggenland@anbo.nl www.anbo.nl/afdelingen/Noorder-Koggenland

In dit nummer

Kerstmiddag Vacatures vrijwilligers Thalia Verslag over het heelal Ouderen en preventie Boekenmarkt Het Bestuur Het Koggenlandhuis Agenda Diverse adressen

Blz.

1 2 2 3 3 4 4 4 4 4

Hierna is er de buitengewoon goed verzorgde kerstmaaltijd, verzorgd door de mensen van De Post.

De kosten bedragen per persoon € 15,00, dat is dus inclusief de maaltijd. Op zondagmiddag 22 december houdt de Niet-leden kunnen het middag programma ANBO haar traditionele kerstmiddag met bijwonen. De kosten hiervoor bedragen deze keer het koor Allerhande uit Abbekerk. € 10,00 Dit koor, dat uit ongeveer 30 personen

Introducés die het hele programma willen meemaken betalen €. 17,50. bestaat, zingt niet alleen Nederlandstalige Onder aan deze bladzijde ziet u een muziek, maar ook operette- en musical antwoordstrook melodieën en natuurlijk kerstnummers. U kunt de strook opsturen naar Henk Veenstra, Weth. Kuitstraat 16, Allerhande dus. 1679 VK Midwoud, of bellen 0229 201824. Het koor treedt al 12 jaar op met veel succes U kunt de strook bij hem, maar ook bij een van en staat o.l.v. Wil Luiken die het mooiste uit de andere bestuursleden afgeven. het koor weet te halen. De middag begint om 14.00 uur

In bepaalde gevallen kan voor vervoer gezorgd worden.



antwoordstrook Kerstmiddag 2013

opgeven vóór 15 december!!!!!

Naam----------------------------------------------------------------------------------------Introducé ………………………………………………………… Adres en woonplaats----------------------------------------------------------------------


ANBO Praat

Pagina 2

Vacatures vrijwilligers ANBO heeft zo'n 180.000 leden. Velen van hen zetten zich op vrijwillige basis voor ANBO in. Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst ons werk goed kunnen blijven doen, zoeken we meer mensen die zich sterk willen maken voor de belangen van senioren in Nederland. U bijvoorbeeld!

Zonder vrijwilligers geen ANBO Als vrijwilliger kunt u op tal van terreinen bij ANBO aan de slag:  Als belangenbehartiger komt u op voor de belangen van senioren op lokaal en regionaal niveau.  Als regionaal woordvoerder bent u beschikbaar voor interviews, schrijft voor en ondersteunt de pers en communiceert via social media.  Als docent of trainer aan de ANBO Academie verzorgt u een opleiding of workshop voor andere vrijwilligers.  Als individuele dienstverlener zet u zich in om één op één leden te helpen.  Als ledenwerver organiseert u in uw eigen regio activiteiten om nieuwe leden voor ANBO binnen te halen.  Ervaring met het coördineren van werkzaamheden? Als netwerkcoördinator maakt u plannen voor activiteiten en stemt deze af met andere coördinatoren en het landelijk bureau van ANBO

THALIA Thalia Muziektheater uit de Wieringermeer is weer volop bezig is met het instuderen van een nieuwe productie. De keus is dit jaar gevallen op de prachtige musical: “Aida”. Het verhaal van de bekende opera van Verdi is op muziek gezet door Sir Elton John. Thalia haalt weer alles uit de kast om u een avond te laten genieten van deze geliefde en ontroerende musical. Leden van de ANBO zijn in de gelegenheid om de tryout van deze voorstelling bij te wonen. Deze vindt plaats op vrijdag 14 maart 2014, in “Het Vikingschip” in Den Oever. De voorstelling begint om 20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 uur geopend. De toegangsprijs bedraagt € 12,50, inclusief een kopje koffie of thee. De zaal in “Het Vikingschip” is niet zo heel groot, wees dus op tijd met het bestellen van de plaatsen om teleurstelling te voorkomen. Als u weet met hoeveel personen u komt, wilt u dit dan doorgeven vóór 14 februari 2014? Dit kan zowel schriftelijk, telefonisch, als per e-mail bij: Willie van Haastrecht-Veenvliet Dr. Hoogkamerlaan 18 1775 EK Middenmeer 0227 501275 of 0649139497 e-mail: ahs.van.haastrecht@quicknet.nl

Actief worden? Kaderadvieslijn@anbo.nl Voor meer informatie mail naar kaderadvieslijn@anbo.nl of bel naar de kaderadvieslijn (034) 46 66 86 Meer weten over ANBO? Kijk op www.anbo.nl U kunt ook bellen naar Henny Ramakers 0229 581817

Moeite met uw administratie? We helpen u graag!!! Bel 0229 201519


ANBO3Praat Pagina

Verslag over het heelal Het was druk in de zaal van het dorpshuis Twisk. Er waren veel mensen die toch wel iets meer wilden weten over de reizen met het ruimtevaartuig. De beelden die we zagen ging eigenlijk ons bevattingsvermogen te boven. Zo’n ruimtestation: net zo groot als een voetbalveld. Hoe krijg je het alleen al de lucht in. En dan die verschillende afdelingen, die je ook nog eens van elkaar kunt afsluiten. André Kuiper was 5 cm. in de ruimte gegroeid. Dat gaat er weer af zodra hij op aarde komt. In de ruimte is geen zwaartekracht, dus gaat alles iets uit elkaar. Helemaal gezond is het niet. Maar de heer Kuiper is goed onder controle bij de artsen, dat scheelt. Hoe interessant ook, velen van ons gingen naar huis met het gevoel dat het toch wel heel prettig is gewoon met je voeten op de aarde te staan.

ANBO@ctueel Elke maand verschijnt ANBO@ctueel, de nieuwsbrief waarin u op de hoogte gehouden wordt van het laatste nieuws op het gebied van inkomen, gezondheid, wonen en mobiliteit en participatie. Ook (uiteraard gratis) op de hoogte blijven? Meld u aan voor ANBO@ctueel.

ANBO@ctie Daarnaast bestaat ANBO@ctie. Dat is de maandelijkse nieuwsbrief met actuele voordeel- en kortingsacties. Ook hier kunt u zich voor aanmelden. Kijk op de website van de ANBO.

ANBO Praat3 Pagina

Ouderen en preventie Het voorkomen van kwetsbaarheid We worden met elkaar steeds ouder. Maar met het ouder worden krijgen we ook steeds meer kwaaltjes. Meer dan 25% kan een gezondheidsprobleem krijgen en dat aantal loopt op tot 300.000 ouderen in 2030. Het is daarom belangrijk dat deze gezondheidsproblemen op tijd gesignaleerd worden. Een aantal dokters is daar druk mee. Zij proberen al in een vroeg stadium de problemen in te schatten. Hun bevindingen zullen er voor zorgen dat de ouderengeneeskunde steeds beter wordt. Campagne gericht op gedragsverandering ouderen Zij kunnen niet alles regelen. De leefstijl van ouderen is ook belangrijk om een goede gezondheid te waarborgen. Een paar voorbeelden. - Eén op de vijf ouderen heeft een ernstig overgewicht (RIVM, oktober 2013). Dit pleit voor een campagne Ouderen op Gezond Gewicht. - Voldoende vitamine D vermindert het risico vallen en botbreuken; tijd dus voor een ‘schijf van grijs’. Preventie loont, juist bij ouderen. Gezond ouder worden en blijven is méér dan een landelijk deltaplan dementie. Aandacht voor gezond ouder worden en blijven is zeer belangrijk in deze tijd dat ouderen steeds meer en langer zelfstandig moeten kunnen blijven.


Pagina 4

ANBO Praat nieuwsbrief

Het Koggenlandhuis

Boekenmarkt

Zondag 24 november a.s. houdt Activiteiten Centrum Woudrust een BOEKENMARKT van 14.00 uur tot 16.30 uur. Dr. Mulderstraat 13 in Oostwoud. U kunt tegen redelijke en kleine prijzen allerlei boeken vinden: romans – kookboeken – kinder- en knutselboeken noem maar op.

Bingo

De bingo is deze keer op 8 december Er worden 4 rondjes gespeeld voor € 3,50. Hierbij is koffie inbegrepen. Neem gerust je kind en kleinkind mee. Aanvang 14.30 uur

Zingen

Elke donderdag zingen om 14.30 uur Waar altijd tijd voor is

Crea Op 12 december kerststukjes maken. Uhoeft niets mee te nemen. De kosten zijn € 2,50. Aanvang 14.00 uur.

Elke dag is een kans om iemand te waarderen en een klein applaus te geven voor iemand die het gewone doet.

Het bestuur van de afdeling ANBO Noorder-Koggenland wenst u en de uwen prettige feestdagen en een gezond en mooi 2014.

Elke dag is een kans om naar iemand toe te gaan om tegen iemand te zeggen: goed dat je er bent. Elke dag is een kans om iemand een warm gebaar te geven om iemand aan te raken dat hij/zij voelt: ik word gezien.

Agenda

Elke dag is een kans om voor iemand interesse te tonen vooral als iemand aan de grens is is een teken van liefde onmisbaar. Voor deze kleine signalen van aandacht is altijd tijd ze kosten niets en geven zoveel.

24 november: 8 december: 12 december: 22 december:

Oostwoud, Boekenmarkt Midwoud, Bingo Midwoud, kerststukjes maken Midwoud, kerstmiddag

2014 14 januari:

reis door Amerika

ANBO NOORDER-KOGGENLAND, Belastingaangifte: Henny Ramakers, 0229 581817 en Jaap Surink 0229 201738 Belastingaangifte en Vrijwillig Ouderenadviseur: Cisca Groeneveld, 0229 201519 Adreslijst bestuursleden ANBO NKL Voorzitter Secretaris Penningm. 2e secr. Lid Lid Lid Ledenadm.

Anneke Zander Cisca Groeneveld Henny Ramakers Frida Otten Loes Veldman Marijtje Posch Anita Noverraz, Piet Mekkering

Noordeinde 79 P.Wariuslaan 1 Populierenlaan 34 Molenstraat 31 Pletering 14 Westerstraat 57A Papenveer 4, Molenstraat 17

1658 1679 1657 1654 1678 1655 1691 1654

CD Lambertschaag XD Midwoud AN Abbekerk KA Benningbroek HN Oostwoud LD Sijbekarspel ET Hauwert KA Benningbroek

0229 0229 0229 0229 0229 0229 0229 0229

582059 201519 581817 591586 201594 591786 namens 0 & 0 201764 591577


Anbopraat 2013 nr 10