__MAIN_TEXT__

Page 1

UW ADMINISTRATIE

ALTIJD UP-TO-DATE DOOR SNEL EN EENVOUDIG ONLINE SAMENWERKEN

Verschillende gebruikers aan het woord

Welkom

Salaris

HRM

Personeel

Koppelingen


INHOUD /04

Salaris Salarisverwerking op maat Rob Bouten - Shoes Unlimited

/08 HRM

Effectieve oplossing bij HRM-vraagstukken Aad Meijer - CONO Kaasmakers

/12

Personeel Duurzaam en efficiënt communiceren met medewerkers Linda van Berkel - CVB Ecologistics

/16

Koppelingen Belangrijkste schakel in ons informatiemanagement Matthijn Vermoolen - PGA Nederland

02

Disclaimer: “deze brochure is een productbrochure en de geïnterviewde personen zijn willekeurige gebruikers van de online applicatie.”


WELKOM Beste relatie, Als ondernemer bent u waarschijnlijk het liefst zo min mogelijk tijd kwijt met de administratieve taken. Liever richt u zich op de kernactiviteiten binnen uw onderneming, en dat is logisch. Graag begeleiden wij u bij de werkzaamheden op het gebied van salaris- en personeel. Via de online applicatie van loket.nl werken wij als kantoor direct met u samen. Via deze applicatie heeft u de mogelijkheid om eenvoudig documenten beschikbaar te stellen aan uw werknemers. Tevens kunt u uw administratie ook eenvoudig aan andere applicaties koppelen. In deze brochure leest u de ervaringen van een aantal gebruikers die reeds met loket.nl werken. Samen bepalen we graag hoe we loket.nl zo optimaal mogelijk kunnen inzetten voor uw onderneming.

Westerveld en Vossers Rogier Hoftijzer

Welkom

Salaris

HRM

Personeel

Koppelingen

03


04


“Loket.nl biedt ons salarisverwerking op maat”

Met loket.nl werken wij samen met u in één online omgeving en dit heeft tal van voordelen. Zo kunt u bepalen wat u zelf doet wat uitbesteedt aan ons. Deze manier van samenwerken is flexibel, efficiënt en minder foutgevoelig. Bovendien beschikt u altijd en overal over de meest actuele salaris- en personeelsinformatie.

Rob Bouten - Shoes Unlimited

Welkom

Salaris

HRM

Personeel

Koppelingen

05


R

ob Bouten is controller bij schoenengroothandel Shoes Unlimited in Waalwijk en heeft ook de salarisadministratie onder zijn hoede.

De onderneming werkt sinds 2012 met loket.nl. Efficiënter en minder foutgevoelig Shoes Unlimited koos ervoor mutaties zelf in de applicatie in te voeren. “Voorheen verzamelde ik de mutaties van de gehele maand. Deze verstuurde ik vervolgens naar de salarisadministrateur”, zegt Bouten. “Dat er een schakel tussenuit is, maakt de werkwijze efficiënter en minder foutgevoelig. Bovendien kan ik de mutaties invoeren, waar en wanneer ik maar wil.” “Als een nieuwe medewerker in dienst is getreden, zet ik zijn of haar gegevens direct in loket.nl. Dan heb ik dat meteen afgehandeld.” Bovendien gaan de loonstroken tegenwoordig rechtstreeks naar het personeel via het werknemerloket.

06

Rob Bouten - Shoes Unlimited


Gebruikersvriendelijk en snel

Of het nu gaat om de loonkostenontwikkeling

De applicatie is gebruiksvriendelijk, betrouw-

per afdeling, verlofoverzichten of kind- en part-

baar en snel. Bouten: “De verwerkingssnelheid

nergegevens van medewerkers: al deze data

is heel hoog. Ik zie binnen enkele seconden

zijn beschikbaar in loket.nl.

welk effect een doorgevoerde mutatie heeft op de loonoutput.” Verder wordt de loonaangifte automatisch afgehandeld. Bron van personeelsinformatie Naast de module voor salarisverwerking maakt Shoes Unlimited maakt gebruik van de verlofmodule en diverse HRM-functionaliteiten van loket.nl. Door de inzet van deze verschillende modules en functionaliteiten is de applicatie een belangrijke bron van personeelsinformatie.

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u graag meer informatie ontvangen?

Neem dan contact met ons op

07


08


“Loket.nl biedt

ons een effectieve oplossing bij HRMvraagstukken” Loket.nl vormt het fundament onder uw personeelsbeleid. Geen papieren dossiers meer, maar een digitale omgeving waarin u belangrijke informatie vastlegt en desgewenst deelt met medewerkers. Denk aan contracten, verstrekkingen, gespreksverslagen of diploma’s. Loopt een overeenkomst ten einde? Loket.nl geeft tijdig een waarschuwing.

Aad Meijer - CONO Kaasmakers

Welkom

Salaris

HRM

Personeel

Koppelingen

09


A

ad Meijer werkt als personeelsfunctionaris en salarisadministrateur bij CONO Kaasmakers in Noord-Holland. Het bedrijf is bekend van de ambachtelijke Beemsterkaas en heeft ongeveer 170

werknemers in dienst. “Ik maak volop gebruik van de HRM-modules van loket.nl”, zegt Meijer. “Het werkt allemaal heel eenvoudig.” Opleidingsplan De module opleidingen, waarin diploma’s en certificaten van werknemers worden bijgehouden, blijkt een handig hulpmiddel bij het opstellen van een opleidingsplan. Meijer: “We zijn bezig met bouw van een nieuwe kaasmakerij, waarin de modernste technieken worden toegepast. In loket.nl kunnen we precies nagaan welke personeelsleden de vereiste diploma’s al hebben om met die technieken te werken.” Ziekteverzuimrapportages Aan de hand van actuele rapportages in loket.nl bespreekt Meijer wekelijks met leidinggevenden het

10

Het verhaal van Aad Meijer - CONO Kaasmakers


ziekteverzuim in de organisatie. “Samen beslui-

Ook informatie die voor alle medewerkers

ten we dan of we actie moeten ondernemen.”

gelijk is, zoals hygiëneregels, stelt hij digitaal beschikbaar. “Al dit soort documenten zijn

Signaal

voor onze medewerkers heel eenvoudig op te

Met loket.nl is Meijer altijd up to date. Geen

roepen. Het werknemerloket is heel overzich-

contract verloopt en geen medewerker jubileert

telijk”, zegt Meijer.

zonder dat Meijer ruim van tevoren op de hoogte wordt gesteld. De applicatie geeft in zulke gevallen automatisch een signaal. Hij kan signalen ook zelf instellen, zo veel hij maar wil. “Ik krijg nu bijvoorbeeld een halfjaar voordat een leasecontract afloopt een melding.” Werknemerloket Sommige informatie deelt Meijer ook met het personeel. Via het werknemerloket hebben medewerkers toegang tot hun personeelsdossier en hun actuele verlofsaldo.

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u graag meer informatie ontvangen?

Neem dan contact met ons op

11


Tevreden medewerker van CVB Ecologistics

12


“Met loket.nl

communiceren we duurzaam en efficiënt met onze medewerkers” Loket.nl is niet alleen handig voor u, maar ook voor uw medewerkers. Loonstroken, jaaropgaven, verlofoverzichten, hun personeelsdossier: als u uw medewerkers toegang geeft tot het werknemerloket, kunnen ze alles online inzien. Waar en wanneer ze willen, op hun pc of smartphone. Ook verlof aanvragen behoort tot de mogelijkheden.

Linda van Berkel - CVB Ecologistics

Welkom

Salaris

HRM

Personeel

Koppelingen

13


L

inda van Berkel is directielid van CVB Ecologistics in Tilburg, dat wereldwijd handelt in recyclebare materialen als papier en plastic. CVB Ecologistics heeft in

Nederland 65 medewerkers verspreid over verschillende vestigingen. Van Berkel is erg te spreken over loket.nl. “Het is een ideale applicatie: gebruikersvriendelijk en helemaal van deze tijd.” Geen zoekgeraakte loonstroken meer De medewerkers hebben via een gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot het werknemerloket. Als een nieuwe loonstrook beschikbaar is in de applicatie, krijgen ze een melding. Voorheen kreeg elke vestiging maandelijks een enveloppe met salarisoverzichten, die dan werden uitgedeeld. Van Berkel: “Nu ontvangen alle medewerkers de salarisstroken in hun persoonlijke online omgeving, wat ten goede komt aan de vertrouwelijkheid.” Bovendien zijn telefoontjes over zoekgeraakte loonstroken en jaaropgaven verleden tijd.

14

Linda van Berkel - CVB Ecologistics


Overal inzage in personeelsdossier

groot voorstander van automatisering. Met een

CVB Ecologistics legt ook personeelsgegevens

knipoog: “Alhoewel het verdwijnen van de pa-

vast in loket.nl. Via het werknemerloket is veel

pieren loonstrook onze business natuurlijk geen

van deze informatie direct beschikbaar voor de

goed doet.”

werknemer. Overal waar ze internettoegang hebben, kunnen medewerkers hun actuele verlofsaldo of jaaropgaven bekijken of bijvoorbeeld hun contract inzien. Van Berkel: “Werkgevers zijn verplicht werknemers in-zage te geven in hun dossier. Dat is met loket.nl makkelijk in praktijk te brengen.” Vernieuwingen stapsgewijs doorvoeren Van Berkel vindt het prettig dat loket.nl zo’n flexibel systeem is. “Doordat we zelf bepalen welke modules we gebruiken, kunnen we de vernieuwingen stapsgewijs invoeren. Hierdoor raakt de organisatie geleidelijk aan vertrouwd met de digitalisering.” Zelf is Van Berkel een Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u graag meer informatie ontvangen?

Neem dan contact met ons op

15


16


“Loket.nl belangrijkste

schakel in ons informatiemanagement” Loket.nl is eenvoudig te koppelen aan applicaties voor bijvoorbeeld financiële administratie, verzuim- of urenregistratie. Op deze manier bieden wij u een integrale oplossing voor uw complete administratie. Het grote voordeel is dat gegevens maar één keer ingevoerd moeten worden. Vanzelfsprekend kiest u voor een koppeling met applicaties die het beste passen bij uw organisatie. Matthijn Vermoolen - PGA Nederland

Welkom

Salaris

HRM

Personeel

Koppelingen

17


E

en bedrijf dat op deze manier werkt, is PGA Nederland in Veenendaal. Onder deze overkoepelende organisatie vallen een reeks gerenommeerde auto-

dealers en enkele aanverwante ondernemingen. Arbodienst meteen op de hoogte PGA heeft loket.nl onder meer gekoppeld aan Absentiemanager, een applicatie voor het verwerken van verzuimgegevens. “Het prettige daarvan is dat de arbodienst ook meteen op de hoogte is als een medewerker zich ziek heeft gemeld bij zijn leidinggevende”, zegt Matthijn Vermoolen, human resources manager bij PGA Nederland. Solide basis onder ons personeelsbeleid “Loket.nl is de solide basis onder ons integrale personeelsbeleid”, zegt Vermoolen. Omdat de personeelsadministratie moet kloppen, is deze bij uitstek geschikt voor een koppeling met andere applicaties. Bovendien kun je er veel gegevens uithalen die interessant zijn voor andere programma’s.

18

Matthijn Vermoolen - PGA Nederland


BI-tool gekoppeld aan loket.nl

Door die verregaande automatisering hoeft de

Sinds kort heeft PGA ook een business intelli-

directeur zich niet meer bezig te houden met

gence tool (BI-tool) gekoppeld aan loket.nl. Die

details. Hij kan zich richten op zijn corebusiness:

tool vertaalt allerlei door loket.nl gegenereerde

ondernemen.

personeelsgegevens en daaraan gekoppelde financiële data naar handige managementinfo. “Bonussen, overwerk, leeftijdsopbouw, de kosten van afvloeiingsregelingen: we kunnen het er allemaal uithalen. We krijgen precies wat we nodig hebben”, zegt Vermoolen. Handig als je het management van dealerbedrijven wil voorzien van stuurinformatie. “Een directeur ziet in één oogopslag dat zijn inspanningen om overuren te beperken resultaat hebben gehad.”

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u graag meer informatie ontvangen?

Neem dan contact met ons op

19


Wij stellen ons graag aan u voor!

20


Meer weten? Graag zijn wij bereid om de mogelijkheden in uw specifieke situatie nader toe te lichten in een vrijblijvend gesprek. Tevens kunnen wij u begeleiden bij het gehele traject van in dienst nemen tot aan begeleiding bij ontslag, zoals: - Detachering van werknemers en inlenersaansprakelijkheid; - Beoordeling personeelsuitkeringen, fiscaal vriendelijk belonen, werkkostenregeling

Contactpersoon Rogier Hoftijzer 0315 - 270 000

- Opstellen functieprofielen en loongebouw;

r.hoftijzer@wenv.nl

- Ondersteuning bezwaar- en beroepsprocedures loonheffingen;

www.wenv.nl/salaris

- Begeleiding bij arbeidsconflicten en gedwongen ontslagen; - Beoordelen en adviseren omtrent pensioenvoorzieningen;

Dames Jolinkweg 52

- Kennis van complexe pensioenvraagstukken;

7051 DL Varsseveld

- Internationale kennis van loonbelasting en sociale wetgeving.

Postbus 35 7050 AA Varsseveld

21


Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?

We komen graag eens bij u op de koffie.

Stuur ons een mail

Profile for Westerveld en Vossers

Westerveld en Vossers  

Westerveld en Vossers  

Advertisement