__MAIN_TEXT__

Page 1

.nl Nieuw-West

Woensdag 16 januari 2019

Uitgeverij Het Weekblad b.v., Melbournestraat 20, 1175 RM Lijnden. Tel. 020-6196000. Fax 020-6196391. E-mail: info@westerpost.nl

Ouderen gezocht!

Nieuw-West groener en regenbestendiger door bewoners Tientallen bewoners en organisaties in Nieuw-West hebben samen hun leefomgeving groener en meer ‘rainproof’ gemaakt. Met het project Groen in de Buurt zijn er ruim 100 plannen aangeleverd die samen met stadsdeel Nieuw-West zijn uitgevoerd. Vanwege het succes kunnen inwoners ook in 2019 weer plannen aanleveren. Stenen eruit, groen erin! Nieuw-West is het groenste stadsdeel in Amsterdam en toch is het stadsdeel nog groener geworden in 2018. Groen in de Buurt is een project waarbij bewoners plannen kunnen aanleveren bij de gemeente om hun leefomgeving te vergroenen. Het is een centraal project dat ook in de andere stadsdelen leeft. De uitwerking gebeurt samen met de gemeente, voorwaarde is wel dat initiatiefnemer(s) het groenproject zelf onderhouden. Het project heeft drie belangrijke doelstellingen: het beter afvoeren van regenwater, de openbare ruimte groener maken en bewoners dichter bij elkaar brengen door samen te tuinieren.

Leerlingen in gesprek met Hanny uit Geuzenveld Woonde u tussen 1940 en 1945 in Bos en Lommer of De Baarsjes? Voor ‘Oorlog in mijn Buurt’ zijn we naar u op zoek. Bij dit schoolproject staat de ontmoeting tussen ouderen en leerlingen uit groep 7 en 8 centraal. Zij krijgen enkele weken les en gaan vervolgens in kleine groepjes langs bij mensen die tijdens de oorlog in hun buurt hebben gewoond (of nodigen hen uit op school). In stadsdeel West gaan weer enkele klassen van start in Bos en Lommer en De Baarsjes. We zijn op zoek naar mensen die de oorlog daar hebben meegemaakt en die het gesprek met enkele goed voorbereide tien- en elfjarigen willen aangaan. Om de kinderen te vertellen over de oorlog in hun buurt, opdat zij uw verhaal als erfgoeddrager mee zullen nemen in hun leven. Meer weten of aanmelden? Neem dan contact op met Shirley Brandeis op s.brandeis@upcmail.nl of 0626140255. Zie ook www. inmijnbuurt.org.

Erik Bobeldijk, dagelijks bestuurder bij stadsdeel Nieuw-West: ‘Het afgelopen jaar heeft duidelijk gemaakt dat de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij de leefomgeving groot is; ik ben ontzettend blij dat het project voor vergroening en verbinding tussen bewoners heeft gezorgd. Ook in 2019 is er weer geld beschikbaar voor initiatieven van bewoners’. Projecten in Nieuw-West Meer dan 100 projecten zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld aan de Westlandgracht waar voor bewoners van drie nieuwe woontorens een zelfbeheertuin is aangelegd. De omwonenden zijn nu samen verantwoordelijk voor

het onderhouden van deze tuin. Daarmee wordt de buurt niet alleen groener, maar door het beheren van de tuin wordt het ook veiliger. In de Sierpleinbuurt hebben bewoners samen boomspiegels beplant. Boomspiegels zijn de vakken rondom

Voortbloemen.nl

Pieter Calandlaan 786 Amsterdam

Specialist in rouw-& trouwarrangementen

Telefoon 020 667 3301

Uw kunstgebit aan vervanging toe... Ga eens naar de tandprotheticus. Een tandprotheticus is gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van een gebitsprothese, waardoor kleur, tandvorm en zetting worden afgestemd op uw wensen. Wij zijn

C.J. Ligthert, tandprotheticus reparaties klaar terwijl u wacht

aangesloten bij uw zorgverzekeraar

GESPECIALISEERD IN PROTHESES OP IMPLANTATEN

T.P.P. OSDORP Pieter Calandlaan 312, Winkelcentrum ´De Dukaat´ Amsterdam-Osdorp-Telefoon 020-6195482 www.tpposdorp.nl

de boomwortels. Leefgemeenschap Slotervaart, de Protestantse kerk de Ark en Combiwel onderhouden samen deze boomspiegels. Daarnaast hebben bewoners op meerdere plekken een geveltuintje aangevraagd. Dat zijn stroken met planten langs de gevels van huizen of complexen. Tot slot uniek in NieuwWest is er eind dit jaar een pilot gestart om de zelfbeheer groenprojecten te voorzien van duurzame bordjes met de tekst “beheerd door bewoners”. De bordjes zijn ontwikkeld door Circlefied. Zij versmolten plastic plantenpotjes tot 20 bordjes om op moestuinbakken te plaatsen.

Leden gevraagd Klaverjasvereniging K.D.V. zit weer in de lift en heeft weer plek voor een aantal nieuwe leden. Wij hebben op dit moment 16 leden. Iedereen die op vrijdagavond wil klaverjassen is welkom. Wij klaverjassen in het “Pluspunt Albardakade 5-9 “ De contributie bedraagt maar €.2,00 per week. Het begint om 18.30 uur tot ± 21.00 uur, de zaal gaat om 18.00 uur open. Meer informatie bij E.Tokkie op tel: 06-24994186.

Onze familiepraktijk biedt al 20 jaar efficiënte behandelingen in een rustige omgeving en een ontspannen atmosfeer: wellness in tandheelkundige zorg.

Tussenmeer 80 – telefoon 020 – 610 8384 – internet tandartsenpraktijkvandeveer.nl

Focwa Eurogarantbedrijf Langsom 6 - 8 1066 EW Amsterdam (Sloten) 4 jaargarantie op reparatie Tel. (020) 615 39 09 Gratis vervangend vervoer E-mail: hulsebosautoschade@planet.nl www.hulsebos-autoschade.nl

Tegenover de Molen van Sloten

Afwikkeling met alle verzekeringsmaatschapijen Dé oplossing voor autoschade

Kunstgebit op implantaten DKronen & Bruggen Klikgebit wordt wel vergoed uit de basisverzekering! DMondhygiëne DFacing & Tanden bleken Maak direct een afspraak voor een GRATIS intakegesprek DKindertandarts DComplete mondzorg voor het hele gezin! DOok op zaterdag geopend! Pieter Calandlaan 327 ‡ 020-7767989 www.tpi-tandartsen.nl


.nl Badhoevedorp, Zwanenburg, Halfweg

Woensdag 16 januari 2019

Uitgeverij Het Weekblad b.v., Melbournestraat 20, 1175 RM Lijnden. Tel. 020-6196000. Fax 020-6196391. E-mail: info@westerpost.nl

Nieuwjaarsreceptie Ondernemingsvereniging Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede e.o.

Uw kunstgebit aan vervanging toe... Ga eens naar de tandprotheticus. Een tandprotheticus is gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van een gebitsprothese, waardoor kleur, tandvorm en zetting worden afgestemd op uw wensen. Wij zijn

C.J. Ligthert, tandprotheticus reparaties klaar terwijl u wacht

aangesloten bij uw zorgverzekeraar

GESPECIALISEERD IN PROTHESES OP IMPLANTATEN

T.P.P. OSDORP Pieter Calandlaan 312, Winkelcentrum ´De Dukaat´ Amsterdam-Osdorp-Telefoon 020-6195482 www.tpposdorp.nl

Voortbloemen.nl

Pieter Calandlaan 786 Amsterdam

Specialist in rouw-& trouwarrangementen

Telefoon 020 667 3301

Op maandag 14 januari hield de Ondernemingsvereniging haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Dit jaar eens niet in Zwanenburg maar in De Zoete Inval in Haarlemmerliede dat per 1 januari onder de nieuwe gemeente Haarlemmermeer valt. Het was wederom een druk bezochte bijeenkomst waarbij behalve de leden ook wethouder….. van de gemeente Haarlemmermeer en vertegenwoordigers van de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg aanwezig waren. Na een hartelijke ontvangst was het de beurt aan de voorzitter, Rob Koster, om zijn speech te houden. Diverse gebeurtenissen uit 2018 liet hij de revue passeren. Het slaan van de eerste paal voor het nieuwe dorpshuis was zo’n in het oog springende gebeurtenis. De ondernemingsvereniging heeft zich samen met de dorpsraad hard gemaakt voor het realiseren van het “Hart van Zwanenburg”. Ook heeft de ondernemingsvereniging zich sterk gemaakt voor een herinrichting van de Dennenlaan die dit jaar zijn beslag zal krijgen. Dit toont maar weer eens aan dat er wel degelijk naar de wensen van de Zwanenburgers wordt geluisterd. Dat geldt ook voor de befaamde Knip op de Dijk. Dat de Knip niet definitief is geworden op de

plek van de eerste proef is vanwege het belang van de ondernemers aldaar. Een ander vraagstuk voor 2018 was de bereikbaarheid van bewoners en bedrijven in de regio. De grootscheepse onderhoudswerkzaamheden aan de N200/A200 waren een bron van zorg. De voorzitter betreurt het dat de plannen voor een Parkmanagementvereniging voor de Weeren nog niet gerealiseerd zijn. Hij spreekt de hoop uit dat dit in 2019 wel gaat lukken. De ondernemingsvereniging was in 2018 frequent met het gemeentebestuur en de ambtenaren in gesprek. Hij spreekt de hoop uit dat de prettige samenwerking zal worden voortgezet met het nieuwe college. Verder is er het afgelopen jaar weer een aantal mooie netwerkevents georganiseerd, zoals de geslaagde Awardnight bij het Zwaantje met mooie winnaars die zeer terecht in het zonnetje zijn gezet. Tenslotte spreekt Rob Koster Joop Verburg toe. De voormalige filiaalhouder van Albert Heijn heeft zich ruim 18 jaar ingezet voor de ondernemingsvereniging en gaat nu echt stoppen. Hij overhandigt hem een cheque van € 400,--die een bijdrage vertegenwoordigt voor de

foto’s Peter Vreeswijk Stichting Betheljada, die geld inzamelt voor meervoudig gehandicapte kinderen in Suriname. Als blijvend aandenken aan het afscheid van het personeel van Albert Heijn ontvangt Joop een fotocollage, gemaakt door Peter Vreeswijk. Ook oud voorzitter Paul Kok spreekt Joop Verburg nog hartelijk toe en geeft een kleurlezing over alle projecten waar Joop zich in die 19 jaar mee bezig heeft geworden. Zo was hij initiatiefnemer van de zondagsopening voor de winkeliers in de Haarlemmermeer en was hij de drijvende kracht achter het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Maar bovenal is Joop een mens met humor die door zijn medewerkers op handen werd gedragen. Zij gingen hem missen maar de ondernemingsvereniging gaat dit nu ook doen. Joop houdt na afloop nog een toespraak waarin hij bij ieder jaar van zijn lidmaatschap stilstaat bij memorabele gebeurtenissen. Emotioneel en zeer herkenbaar! Al met al was het een zeer geslaagde avond waarbij de voorzitter alle leden een gezond en succesvol 2019 wenste.

Start nader onderzoek Niet Gesprongen Explosieven Boezembruggen Gespecialiseerd team van duikers checkt komende twee weken diverse objecten Vanaf morgen zijn gespecialiseerde duikers actief in het Zijkanaal F in Halfweg rondom de Boezembruggen. Dit is verdacht gebied voor munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Afgelopen maanden heeft een gespecialiseerd bedrijfsonderdeel van aannemerscombinatie ééN200 bij en in het werkgebied voor de nieuwe Boezembruggen detectieonderzoeken uitgevoerd ter voorbereiding op de aanleg van de nieuwe Boezembrug. Uit deze onderzoeken zijn 22 duidelijke objecten in de waterbodem gevonden die verstoring geven. Momenteel is niet bekend wat voor objecten dit zijn. Een team van gespecialiseerde duikers onderzoekt deze objecten de komende twee weken, om uit te sluiten of het om munitie gaat of niet. Uiteraard treffen ze hierbij maatregelen  om de veiligheid te borgen. De objecten

worden niet naar boven gehaald en blijven in de stabiele ondergrond liggen. Uitkomsten en vervolgstappen Zodra het aanvullende onderzoek is afgerond, wordt het bevoegd gezag, gemeente Haarlemmermeer, geïnformeerd over de uitkomsten. Als uit dit onderzoek naar voren komt dat er inderdaad Niet Gesprongen

foto Peter Vreeswijk Explosieven liggen, bepaalt de gemeente in samenspraak met de Explosieven Opruiminsdienst Defensie (EOD) de vervolgstappen. Bewoners, de dorpsraad en andere belanghebbenden worden naar verwachting eind januari over de uitkomsten en eventuele vervolgstappen geïnformeerd.

Zonwering & raamdecoratie -…œÜÀœœ“\ >ÀVœ˜ˆÃÌÀ>>Ì œiŽ œÀi˜Ì⫏iˆ˜ >`…œiÛi`œÀ« œ«i˜\ ÛÀˆ`>}>ۜ˜` £™°ää‡Ó£°ää ÕÕÀ â>ÌiÀ`>} £ä°ä䇣ǰää ÕÕÀ

äÓä‡Èx™ Çä™x U äȇx{Ón șnÇ

Focwa Eurogarantbedrijf Langsom 6 - 8 1066 EW Amsterdam (Sloten) 4 jaargarantie op reparatie Tel. (020) 615 39 09 Gratis vervangend vervoer E-mail: hulsebosautoschade@planet.nl www.hulsebos-autoschade.nl

Tegenover de Molen van Sloten

Afwikkeling met alle verzekeringsmaatschapijen Dé oplossing voor autoschade

Kunstgebit op implantaten DKronen & Bruggen Klikgebit wordt wel vergoed uit de basisverzekering! DMondhygiëne DFacing & Tanden bleken Maak direct een afspraak voor een GRATIS intakegesprek DKindertandarts DComplete mondzorg voor het hele gezin! DOok op zaterdag geopend! Pieter Calandlaan 327 ‡ 020-7767989 www.tpi-tandartsen.nl


¬*!.5!2)¬¬s¬7%34%20/34¬¬s¬0!').!¬

DYPSIS LUTESCENS

(I^IEGXMIPSSTXZERÏ„XSXIRQIXNERYEVMSJ3T!3T/MNOSSOST[[[SWHSVTRPEGXMIW

goudpalm

van € 27

,95

13,99 

GQGEGQ

3WHSVTIV[IKw%178)6(%1w[[[SWHSVTRP


ÂŹ*!.5!2)ÂŹÂŹsÂŹ7%34%20/34ÂŹÂŹsÂŹ0!').!ÂŹ

Onvoldoende kennis van financieringsmogelijkheden grootste struikelblok bij verduurzamen koopwoning Onderzoek De Hypotheker toont aan dat ruim 6 op de 10 huiseigenaren eigen woning willen verduurzamen Ruim de helft van de huiseigenaren vindt het verduurzamen van een woning een taak voor de huiseigenaren zelf. Het ontbreekt hen echter aan kennis over de mogelijkheden om de verduurzaming van hun woning te financieren. Veel woningbezitters in zijn mede daardoor terughoudend om over te gaan tot het verduurzamen van hun huis. Dat blijkt uit onderzoek van De Hypotheker onder huiseigenaren en omgeving naar de vraag in hoeverre zij het verduurzamen van de eigen woning belangrijk vinden.

dat de kosten voor het verduurzamen van de woning op termijn worden terugverdiend. Voor EFIFMGUWBOEFIVJ[FOCF[JUUFSTXFFHUIFUFJHFO voordeel van verduurzaming net zo zwaar als de milieuvoordelen ervan en voor een derde weegt dit eigen voordeel zwaarder.

WBO IFU /BUJPOBBM &OFSHJFCFTQBBSGPOET FO de Duurzaamheidslening die in verschillende gemeenten wordt aangeboden. Ons onderzoek toont aan dat een ruime meerderheid van de huiseigenaren wel degelijk bereid is hun woning te verduurzamen, maar het ontbeert ze de LFOOJTPNEJUUFGJOBODJFSFOu

Betere informatievoorziening nodig om verduurzaming te stimuleren &FO NFFSEFSIFJE WBO EF IVJTFJHFOBSFO HFFGU aan dat hun woning al is voorzien van duurzame WPPS[JFOJOHFOPGEBU[FWBOQMBO[JKOEJUUFEPFO Het verbeteren van de isolatie, het vervangen van de cv-ketel en beglazing zijn het meest populair. Wil de energietransitie echter kans van slagen hebben, dan moet er volgens Nico EFO #VUUFS WBO %F )ZQPUIFLFS JO "NTUFSEBN nog veel werk worden verricht. “Er ligt een belangrijke taak bij de overheid, geldverstrekkers en adviseurs om de woningbezitter te JOGPSNFSFO PWFS EF NPHFMJKLIFEFO PN IFU verduurzamen van zijn huis te realiseren. Met elkaar kunnen wij huiseigenaren bereiken en hen handvatten bieden die nodig zijn om een eerste stap te zetten in verduurzaming van de woningvoorraad�.

Het onderzoek toont aan dat ruim zes op de tien woningeigenaren het verduurzamen van hun eigen woning belangrijk vinden. Als zij zich gaan oriĂŤnteren op een nieuwe woning zal twee derde dan ook letten op de (potentiĂŤle) duurzaamheid van een huis. )FU HFCSFL BBO EF KVJTUF JOGPSNBUJF FO LFOOJT PWFS GJOBODJFSJOHTNPHFMJKLIFEFO CMJKLU FDIUFS een struikelblok. Daarbij wordt door bijna de IFMGU WBO EF XPOJOHCF[JUUFST IFU POUCSFLFO WBOGJOBODJĂŒMFNJEEFMFOHFOPFNEBMTPCTUBLFM voor verduurzaming. “Veel signalen wijzen erop dat de lasten van de energietransitie bij de consument worden gelegdâ€?, zegt Nico den #VUUFS GSBODIJTFOFNFS WBO %F )ZQPUIFLFS in Amsterdam. “Nu worden al best veel oplossingen aangeboden om bestaande woningen te verduurzamen. Zo is er bijvoorbeeld de Energiebespaarlening

Milieu en duurzaamheid belangrijk voor woningbezitters Dat huiseigenaren het milieu belangrijk WJOEFO CMJKLU VJU IFU GFJU EBU SVJN ESJFLXBSU het (zeer) belangrijk noemt om verantwoord om te gaan met het milieu. Duurzaamheid ten aanzien van woningen noemen zes op de tien woningbezitters (zeer) belangrijk. Dit wordt vaker genoemd dan het kiezen van ‘groene’ MFWFSBODJFSTPGEVVS[BNFWPFEJOH#JKOBOFHFO op de tien woningbezitters vinden het belangrijk

Stichting Woon en ESAN organiseren een Themabijeenkomst ‘Blijven wonen Ăłf Verhuizen?’ Voor senioren van 55 jaar of ouder die worstelen met de vraag: zelfstandig blijven wonen of verhuizen binnen de sociale sector? - Denkt u wel eens met het verstrijken van de jaren: - Hoelang kan ik nog blijven wonen in mijn huidige woning? - Is verhuizen naar een seniorenwoning niet beter? - Woon ik nog wel prettig? - Hoe zal dat zijn over 5 tot 10 jaar?

- En als ik moet verhuizen, wat komt daar bij kijken? Deze themabijeenkomst gaat over de (on) mogelijkheden om langer thuis te kunnen wonen. Maar ook over de stappen die je op voorhand al kunt maken als je denkt op termijn te moeten verhuizen. Denk daar bij onder andere aan woonaanpassingen, voorrangsregels voor senioren en het gebruik van woningnet. De themabijeenkomst wordt georganiseerd door ESAN en inhoudelijk uitgevoerd door Stichting WOON Nieuw West.

Badhoevedorp/ Sloten

Salsalessen op zondag in Slotervaart Heb je altijd al salsadansen willen leren? Dan is dit je kans! Ieder zondagmiddag kun je FFO MFT WPMHFO JO IFU "OLFS + 7FMUNBOTUSBBU 427 in Slotervaart. Ook zonder partner ben je welkom. De cursussen zijn doorlopend en tussentijds instromen is mogelijk. Mannen zijn NFFSEBOXFMLPN+FLVOUUJKEFOTFFOQSPFGMFT kennismaken met de salsa op zondag 27 januari van 13.00-14.00 uur. De cursussen van MFTTFO CFHJOOFO PQ [POEBH GFCSVBSJ WBO 13.00-14.00 uur voor beginners en van 14.15-

Idsinga

 VVS WPPS IBMG HFWPSEFSEFO )FU MFTHFME bedraagt 56 euro voor een cursus en 5 euro WPPS FFO QSPFGMFT %F MFTTFO XPSEFO HFHFWFO door Ben Bron, dansdocent met meer dan 25 jaar ervaring. De locatie is het huis van de wijk het Anker, +BDRVFT7FMUNBOTUSBBU 4MPUFSWBBSU Gratis parkeren en makkelijk bereikbaar met 07FOPQMPPQBGTUBOEWBOTUBUJPO-FMZMBBO 7PPS NFFS JOGPSNBUJF FO BBONFMEJOHFO )BOOFLF,PDL

Entrecote ...................................... 200 gram Runder schnitzel

....................... 300 gram

Roomschnitzel ............................ 400 gram ...................... 200 gram

Schouderham .............................. 150 gram Gebraden gehakt

...................... 150 gram

Geldig van woensdag 16 t/m dinsdag 22 januari 2019

Op donderdag 17 januari organiseert Startpunt een taal- en participatiemarkt van 9.30 tot en met 11.30 uur bij De Vlugt (Westside) aan de Burgemeester de Vlugtlaan 125. Taal is van ons allemaal en de Nederlandse taal leren is belangrijk. Deze dag is voor iedereen in Nieuw-West die hulp wil bij bijvoorbeeld het leren van de Nederlandse taal. Of voor een stage, vrijwilligerswerk en werk. Samen met u kijken wij hoe wij u verder kunnen helpen. Wat u kunt verwachten op deze dag: Er zijn mensen op deze markt die u kunnen helpen met de Nederlandse taal, een stage, vrijwilligerswerk en werk U kunt zich meteen inschrijven bij Startpunt. Zij kunnen u verder helpen U krijgt bij binnenkomst kofďŹ e of thee en iets lekkers Ga voor meer informatie naar de website: www.amsterdam.nl/startpunt. Of u belt met telefoonnummer: 020 253 6888.

Vanaf â‚Ź 7,50 per uur

www.taichitrainen.nl BANKETBAKKERIJ

24 uur per dag 7 dagen per week

Taal- en participatiemarkt in Nieuw-West

Een goed voornemen begint met een gezonde sport in het nieuwe jaar

Nu ONLINE winkelen!

Louis Bouwmeesterstraat 16, Amsterdam Tel 020 – 615 25 39 www.facebook.com/slagerijidsinga

Grillworst salade

Tai Chi

* HACCP - GECERTIFICEERD

Slagerijen

4,98 5,00 3,99 4,49 2,00 2,50 1,95

Ochtend/middag/avond, Volw. & Senioren

WWW.SCHOUTEN-BANKET.NL

Zuurkool stamppot .................. 500 gram

r%BUVNFOUJKETUJQEJOTEBHNJEEBH 22 januari van 13.30 tot 15.30 uur. r-PDBUJF)FU)POL +BOEF-PVUFSQBE Slotermeer r,PTUFOÊ WPPSLPGGJFFOUIFF met een koekje  Aanmelden vóór 20 januari bij Joke Veldkamp, tel. 06-29482731 of E: j.veldkamp45@upcmail.nl Voor inhoudelijke vragen kunt u contact PQOFNFONFU&TUIFS5VSLWJBFUVSL!XPPOJOGP OMPG+BOOFLFEF)BBOWJBKEFIBBO!XPPOJOGPOM

Joh. Huizingalaan 76 Amsterdam Tel. 020-6151935

Wij bezorgen aan huis en kantoor


¬*!.5!2)¬¬s¬7%34%20/34¬¬s¬0!').!¬

Zeven dagen per week kringloopshoppen bij RataPlan Amsterdam Generatorstraat

HOLLAND AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ LEERSPECIALIST

© BANKEN EN

Mogen wij ons even voorstellen. Wij zijn Jan, Piet en Ben, STOELEN vader, zoon en schoonzoon TOT 20% KORTING! Wij komen uit een stoffeerdersfamilie en zijn al drie generaties lang succesvol in dit vak. Bij ons staat persoonlijk contact, GRAT kwaliteit en service hoog in het vaandel. IS OPHA LEN E N TERU GBEZ ORGE N

Voor al uw stoffeerwerk, leer- en antiekrestauratie bent u bij ons aan het goede adres! GRATIS LEENMEUBELEN AANWEZIG!

STOFFEERWERK RataPlan Amsterdam, aan de Generatorstraat 10 te Amsterdam Westpoort, is per 20 januari elke zondag geopend van 12:00 - 17:00 uur. Vanaf aanstaande zondag kunt u daar dus zeven dagen per week kringloopshoppen. Geen tijd om te winkelen? Mensen hebben tegenwoordig een steeds drukker leven. Veel mensen hebben een gezin, werken daarnaast, hebben sociale verplichtingen en sporten af en toe. Daardoor is er steeds minder tijd om doordeweeks te winkelen. Nu zijn alle RataPlan vestigingen natuurlijk al op zaterdag open, maar om te voldoen aan de wensen van de klant is RataPlan Generatorstraat vanaf 20

januari ook elke zondag geopend! De kringloopwinkel van RataPlan aan de Van Slingelandtstraat is al geruime tijd op zondag open. Door de positieve reacties volgt de kringloopvestiging aan de Generatorstraat nu ook. Shop till you drop op zondag! Stelt u zichzelf weleens de vraag; wat gaan we deze zondag doen? En wilt u er lekker een dagje op uit?

Kom dan langs bij RataPlan. De kringloopwinkel biedt een uitgebreid assortiment tweedehands spullen. Van kleding tot speelgoed en van meubels tot boeken. U noemt het, wij hebben het. Drink een kop koffie in de koffiecorner tussen het shoppen door en maak er een gezellig dagje uit van. Wist u al dat wij ook diverse gebakjes en broodjes verkopen in onze koffiecorner? Kom langs en ontdek het zelf! Wilt u meer informatie over een kringloopwinkel bij u in de buurt? Ga naar www.rataplan. nl of volg RataPlan via social media.

Eenvoudig beeldhouwen met speksteen bij Nivon In het Nivonhonk zijn er altijd veel activiteiten van zeer verschillende aard. Een aantal groepen houdt zich bezig met specifieke activiteiten op creatief gebied. Een daarvan is het SPEKSTEEN SNIJDEN om de week op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. Onder leiding van een kundige en ervaren beeldhouwster wordt door de deelnemers gewerkt

aan eigen beeldjes. Ieder kiest zelf uit wat hij of zij wil maken, de leidster helpt en adviseert. Met speksteen werken is niet moeilijk, omdat het een zachte steensoort is. Iedereen die dit wil kan het ook. Bovendien is het altijd gezellig in het Nivonhonk en zeker ook bij het speksteen snijden. Deelname kost €32,50 per half seizoen (januari-april) voor Nivonleden en €40,00

voor niet-leden en uiteraard de materiaalkosten voor eigen gebruik. Door het wegvallen van enkele deelnemers is er weer plaats voor nieuwe groepsleden. Zoals uit het bovenstaande blijkt staat de deelname open voor mensen, die geen lid zijn van het Nivon. Wie meer informatie wil kan zich wenden tot Riki Simonis via 020 3373883.

1 JAAR GARAN TIE!

Wij stofferen o.a: Bankstellen, fauteuils, stoelen, bedden, boxsprings, boot en caravan kussens. Tevens gespecialiseerd in diverse merken: Gelderland, Jan des Bouvrie, Leolux, Artifort, Gispen, Rolf Benz, Young, Pander, Jori, Pastoe, Topform, Oisterwijk en Italiaanse merken ( o.a. Natuzzi) Ook doorgezakte banken en stoelen waar de stof nog goed van is, kunnen wij opnieuw opvullen met o.a. koudschuim, polyether en/of drakron. Tevens reinigen wij banken en stoelen en voorzien deze van een teflon laag (vuil- en waterafstotend).Wij hebben een grote collectie aan meubelstoffen.

RESTAURATIE Wij zijn het oude ambachtelijke werk nog niet verleerd. Wij restaureren alle soorten kasten, cabinetten, tafels, stoelen en bureau's. Tevens lijmen en verstevigen van stoelen. Ook voorzien wij stoelen opnieuw van biezen of rieten zitting. Dit alles wordt handmatig gemaakt. Houtworm verwijderen is voor ons ook geen probleem. ANDERE WERKZAAMHEDEN EVENTUEEL IN OVERLEG

Ook werkzaam in de provincie Zuid Holland - 079 - 750 22 50 , Utrecht & Gelderland 0487 - 761161

LEERSPECIALIST

50+ KORTING!

In leer zijn wij groot. Wij stofferen met het beste kwaliteit leer al uw banken, stoelen en chesterfield meubelen. Ook doen wij diverse leerreparaties zoals stiknaden, kleine scheurtjes en beschadigingen.Wij laten oud leer herleven door het in te kleuren op natuur basis. Dit is alleen mogelijk in dezelfde kleur. Wij hebben een grote collectie leer op voorraad. BEL VOOR EEN GRATIS PRIJSOPGAAF / OFFERTE BIJ U THUIS: Telefonisch bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur, - bezoekers showroom uitsluitend na telefonische afspraak -

020-497 6650

Wij maken ook uw schaderapport voor de verzekering!

www.meubelstoffeerderijholland.nl Zwanenburgerdijk 460 - 1161 NW Zwanenburg K.v.K.nr.: 34206744

CORENDON CINEMA

OPENING SOON! 23 januari 2019 @Corendon Village Hotel Bekijk je favoriete bioscoopfilms nu bij jou om de hoek! Kom gezellig langs met vrienden en familie en profiteer van de speciale openingsactie. In onze nostalgische Corendon Cinema met 75 zitplaatsen geniet je van de nieuwste films onder het genot van een bak popcorn. Wil jij de beste films zien terwijl je wegzakt in onze comfortabele bioscoopstoel? Boek dan snel je tickets via

www.corendonhotels.com/cinema

• Corendon Village Hotel

ALTIJD

• Corendon Cinema • Schipholweg 275 • 1171 PK Badhoevedorp


¬*!.5!2)¬¬s¬7%34%20/34¬¬s¬0!').!¬

Voor mij dit jaar een

STRALEND BEGIN

ering, Heleen Oev -20 kg

Als ik het kan, kan jij het ook!

Toen ik begon met PowerSlim woog ik inmiddels 100 kg, wat ik ook probeerde, ik werd alleen maar zwaarder. Totdat ik een filmpje zag van mezelf tijdens de nieuwjaarsduik. Ik schrok zo dat ik besloot dat het genoeg was. In de maand januari heb ik van alles geprobeerd, toen niets bleek te helpen was ik radeloos. Uiteindelijk kwam ik terecht bij een PowerSlim center bij mij in de buurt. Mijn coach vertelde mij over PowerSlim. In het begin was ik een beetje sceptisch omdat ik al zoveel had geprobeerd, maar door de fijne begeleiding, de 6 eetmomenten op een dag en de lekkere producten van PowerSlim is het mij heel goed bevallen. Ik ben nu beland in de laatste fase van PowerSlim waarin ik samen met coach ervoor ga zorgen dat mijn gewicht nu in balans blijft. Met mijn nieuwe voedingspatroon moet dat zeker gaan lukken. Ik zit weer lekker in mijn vel en ik ben enorm blij dat ik weer broeken kan dragen met een goed gevoel. Om dit jaar goed te starten maak ik weer een nieuwjaarsduik, maar dan vol zelfvertrouwen.

Langsom 28 1066 EW Amsterdam M: 06 12063273 06 30755416 info@afslankenenzo.nl www.afslankenenzo.nl

: Wij zoeken per direct de volgende medewerkers: KEUKEN HULP M/V SPOELKEUKEN HULP M/V en een MEDEWERKER BEDIENING M/V

Parttime Geen ervaring vereist. Flexibele werktijden tussen 17.00 en 22.30 uur.

Dagelijks geopend van 16.00 – 22.00 uur Hageland 67 Winkelcentrum Nieuw Sloten 1066 RD Amsterdam Tel.: 020 669 67 87

Ben je gemotiveerd om in een fijn team aan de slag te gaan neem dan contact met ons op voor meer informatie.

www.royalfooklong.com

Via mail: info@royalfooklong.com of bel ons 020 669 67 87

Aannemersbedrijf D. Louman B.V. heeft al meer dan 45 jaar ervaring in het restaureren, renoveren en onderhouden van woningen en gebouwen. Als middelgroot bouwbedrijf doorlopen wij in samenwerking met onze opdrachtgevers, het gehele bouwproces. Kwaliteit en service staan bij ons hoog in het vaandel. Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zoeken wij een Calculator/werkvoorbereider m/v.

“Calculator/werkvoorbereider” m/v (fulltime)

Westerpost zoekt bezorgers voor de woensdag Meld je snel aan

Osdorp:

Bezorgen in je eigen buurt Verdien je eigen zakgeld bepaal zelf je werktijden

Slotermeer: Omgeving MAP Trijn Hullemanlaan/Ernst Cahnsingel 365 kranten Omgeving Burgemeester de Vlugtlaan / Omgeving MAP Ghandilaan/Anielewiczsingel 325 kranten Slotermeerlaan 740 Omgeving Meervaart-Ookmeerweg 310kranten kranten 2PJHYLQJGH3XQW+RRJKHHPUDDGZHJNUDQWHQ Omgeving Slotermeerlaan / Bernard Loderstraat 425 kranten Nieuw Sloten: Omgeving: Burg. de Vlugtlaan/ Omgeving Bastenakenstraat/Anderlechtlaan 440 kranten Burg. Fockstraat 425 kranten Omgeving: Bern. Loderstraat / Burg van Leeuwenlaan 420 kranten Nieuw-Sloten Omgeving Bastenakenstraat/Leuvenstr. 425 kranten Omgeving Belgieplein /Ardennenlaan 450 kranten Omgeving Willebroekstraat/Knokkestr. 430 kranten Osdorp: Omgeving aker Cycladenlaan/ Balearenlaan Omgeving Osdorper Ban /Hoekenes Omgeving: MAP M. Gandhilaan Omgeving: MAP M.Gandhilaan Omgeving de Punt Hoogheemraadweg Pieter Calandlaan/ Hoekenes

‡'RHOEHZXVW ‡.ODQWJHULFKW ‡)OH[LEHO ‡=HOIVWDQGLJ ‡,QKHWEH]LWYDQHHQ076+76GLSORPD ‡,QKHWEH]LWYDQULMEHZLMV% ‡,QKHWEH]LWYDQ9&$ RIEHUHLGRPGLWWHKDOHQ

Wat bieden wij?

Allround timmerman m/v (fulltime) Als allround timmerman ben je in staat om zelfstandig of in teamverband timmerwerkzaamheden op projecten uit te voeren.

Ben jij? ‡'RHOEHZXVW ‡.ODQWJHULFKW ‡)OH[LEHO ‡=HOIVWDQGLJ ‡-HKHEWHHQDIJHURQGHERXZNXQGLJHRSOHLGLQJ90%2/76 ‡,QKHWEH]LWYDQULMEHZLMV% ‡,QKHWEH]LWYDQ9&$ RIEHUHLGRPGLWWHKDOHQ

Wat bieden wij? ‡'RHOEHZXVW ‡(HQXLWGDJHQGHEDDQPHWHHQSUHWWLJHFROOHJLDOHVIHHU ‡*RHGHDUEHLGVYRRUZDDUGHQFRQIRUPERXZ&$2 ‡3DVVHQGVDODULVDOQDDUJHODQJHUYDULQJ

‡(HQXLWGDJHQGHEDDQPHWHHQSUHWWLJHFROOHJLDOHVIHHU ‡*RHGHDUEHLGVYRRUZDDUGHQFRQIRUPERXZ&$2 ‡3DVVHQGVDODULVDOQDDUJHODQJHUYDULQJ

Ben jij? ‡'RHOEHZXVW ‡.ODQWJHULFKW ‡)OH[LEHO ‡=HOIVWDQGLJ ‡,QKHWEH]LWYDQHHQ076+76GLSORPD ‡,QKHWEH]LWYDQULMEHZLMV% ‡,QKHWEH]LWYDQ9&$ RIEHUHLGRPGLWWHKDOHQ

Wat bieden wij? ‡(HQXLWGDJHQGHEDDQPHWHHQSUHWWLJHFROOHJLDOHVIHHU ‡*RHGHDUEHLGVYRRUZDDUGHQFRQIRUPERXZ&$2 ‡3DVVHQGVDODULVDOQDDUJHODQJHUYDULQJ

410 kranten 500 kranten

Aannemersbedrijf D. Louman B.V. heeft al meer dan 45 jaar ervaring in het restaureren, renoveren en onderhouden van woningen n gebouwen. Als middelgroot bouwbedrijf doorlopen wij in samenwerking met onze opdrachtgevers, het gehele bouwproces. Kwaliteit en service staan bij ons hoog in het vaandel. Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zoeken wij een allround timmerman m/v.

Wat doe je?

Ben jij?

kranten kranten kranten kranten

Ben je 15 jaar of ouder en heb je interesse, meld je dan aan : bezorging@westerpost.nl of www.westerpost.nl/bezorger-worden/

Als calculator/werkvoorbereider ben jij zeer belangrijk voor de organisatie. Door jouw technische kennis en cijfermatig inzicht ben je in staat op een gedegen wijze op prijsvorming te komen. Jij beheerst het calculatietraject als geen ander.

‡'RRUQHPHQEHVWHNHQWHNHQLQJHQ ‡2SQHPHQYDQZHUN]DDPKHGHQRSORFDWLH ‡2SVWHOOHQFRPSOHWHNRVWSULMVHQEHJURWLQJHQ ‡+HWRSVWHOOHQYDQRYHU]LFKWHQYRRUOHYHUDQFLHUVHQRQGHUDDQQHPHUV ‡%HDIKDQGHOLQJYDQSULMVDDQYUDJHQ ‡0DNHQYDQSODQQLQJHQ ‡2SVWHOOHQYDQEHJURWLQJHQWEYPHHUHQPLQGHUZHUN

320 325 325 335

Je sollicitatie kan je richten aan: Aannemersbedrijf D. Louman B.V. t.a.v. Mark Louman Hoofdweg 131, 1175 KN Lijnden mark@dlouman.nl


ÂŹ*!.5!2)ÂŹÂŹsÂŹ7%34%20/34ÂŹÂŹsÂŹ0!').!ÂŹ

TER OVERNAME AANGEBODEN Boinge & Beauty al 40 jaar een begrip in Badhoevedorp. Een vloeroppervlakte van 100 m2 ingericht met 9 behandelplaatsen, 3 wasunits en een schoonheidssalon. Een goedlopende kapsalon met een groot klantenbestand. Wie gaat deze uitdaging aan in 2019. Lokatie zijstraat winkelgebied Huurprijs n.o.t.k. Personeel 3 personen 2 FTE Bij interesse bedrijfsstatistieken opvraagbaar. Vraagprijs n.o.t.k.

0645119895

.HXULQJVVWDWLRQ /RRJPDQ

CURSUS EN OPLEIDINGEN

start maandag 28 jan. (18.00-18.45) bij DE SERRE, P.Calandlaan 258a/hoek Baden Powellweg. Cursusgeld e 95,- / met Stadspas e 50,-. Aanmelden kan op: info@detypedocente.nl of 0683320509

start maandag 28 jan. (19.00-19.45) bij DE SERRE, P.Calandlaan 258a/hoek Baden Powellweg. Meer informatie op: www.detypedocente.nl of bellen naar 0683320509

SCHILDERCURSUS. Donderdagmorgen in Osdorp. Vrijdagmorgen in Zuid.

Alie weduwe van Cle Schumacher in de leeftijd van 88 jaar.

H I L HOR S T u i t va a r t v e r z orgi ng

SALSA zondag 27 januari

Info: 020.6190314 info@banketbakkerij-roetman.nl DIVERSEN

ONDERHOUD EN REPARATIES

BROMMOBIELEN

#ODCEJVGNKLMGDKPPGP UEJKNFGTJGGHVPQIVKLF QXGTXQQTJGVUCW\GP DGJCPIGPGP\GP\ 8TKLDNKLXGPFG RTKLUQRICXG LCCTGTXCTKPI +PIGUEJTGXGP-8-

IN- VERKOOP EN ONDERHOUD Alle merken nieuw en gebruikt Zonder bromfietsrijbewijs

JDM City + Canta Zuiderakerweg bereikbaar vanaf P. Calandlaan, Valutaboulevard, linksaf Zuiderakerweg op. Zuiderakerweg bereikbaar vanaf P. Calandlaan, Valutaboulevard, linksaf Zuiderakerweg op. Zuiderakerweg 22 B, Amsterdam www.balkebrommobielen.nl

Tel: 06-24234788/020-6190291

 Met meubelstoffeerwerkvan Bob van Noord zit u weer goed. Tel: 020 – 6141087/6841736

Post Keurslager Lekker voordeel KipMager rundergehakt cordonbleu 90% mager

Zelfgemaakt

3.10

4.10

1.20

100 gram

500 gram

100 gram

Biefstuk

Broodje v/d week

Zalm salade

per stuk e 2.80

Vleeswaren

Vleeswaren

Yorkham

Magere 100 gr. e 1.89 runderlappen

persoonlijk en aandachtsvolle begeleiding

een uitvaart hoeft niet duur te zijn

020 - 66

72 666

voor nadere informatie zie onderstaande link:

www.Amsterdam-uitvaar tzorg.nl

UITVAARTVERZORGING

A. DE JONG 020 - 676.13.37

5.25 500 gram

Woensdag

Dinsdag

Vrijdag

Half om

Schnitzels

Shoarma

500 gr. 3.15

500 gr. 6.50

kilo 6.60

Post, uw keurslager Pietercalandlaan 798 Winkelcentrum Dukaat Tel 020 4100952

www.uitvaartcentrum.amsterdam Cliostraat 42 / Sloterweg 1184 Rouwkamer Pancratius aan de Sloterweg 1186, met eigen sleutel, te gebruiken ongeacht waar de crematie of begrafenis zal plaatsvinden.

GEBAK BESTELLEN BANKETBAKKERIJ

Joh. Huizingalaan 76, Amsterdam

BELLEN 020 - 615 19 35

Hij gaat ZEKER vallen STAATSLOTERIJ trekking 10 februari JACKPOT 27,8 MILJOEN KOOP NU LOTEN !!!

œ8ZZHQVHQ]LMQ RQVXLWJDQJVSXQW¡

'H/RRV

XLWYDDUWYHU]RUJLQJ Altijd bereikbaar www.deloosuitvaartverzorging.nl

Laat u niet kisten Rubriek over de dood en alles wat daarmee samenhangt

Necrologie Een necrologie is een levensgeschiedenis van een pas overledene. Journalist Peter de Waard, sinds 2007 werkzaam bij de Volkskrant, schrijft er iedere week drie. Een necrologie schrijven is een journalistiek genre dat is komen overwaaien uit Engeland. Peter de Waard haalt zijn personen uit eigen onderzoek via het lezen van overlijdensadvertenties. Hij neemt dan contact op met familie of collega’s om zich zo breed mogelijk te oriĂŤnteren. De onderwerpkeuze voor “Het Eeuwige Levenâ€?, zoals de rubriek heet, haalt De Waard uit de gebieden van sport, cultuur en wetenschap. Het zijn niet de meest bekende Nederlanders die De Waard beschrijft, deze worden door journalisten die meer specialist zijn gedaan. De Waard geeft aandacht aan overleden Nederlanders wiens leven het waard is gememoreerd te worden. Vragen of een afspraak maken: 020 4972694 Henk de Loos

Voor al uw tuinwerkzaamheden Snoeien, onderhoud, aanleg van uw nieuwe of bestaande tuin. Alles is bespreekbaar. Vrijblijvende prijsopgave. Tel. 020 7737843. KVK. www.hoveniersbedrijfdepopulier.nl

Tuinman heeft tijd voor al uw werkzaamheden. Alles bespreekb.

06-53442975. KvK

Te koop gevraagd

grootmoederstijdmeubelen of antiek, inboedels + klein spul

www.sinaasappelman.nl Verstand van lekker fruit!

Tegen inlevering van deze bon:

ZOETE WITTE

Kilo

DRUIVEN 250

Gedipl. Hovenier Al 35 jaar een begrip! Voor tuinaanleg, onderhoud, sierbestrating en verwijdering van bomen e 14,50 per uur. Tel. 023-5332532 of 06-54912081

ook antiek; mogen defect zijn. Tel. 020-6751689 of 06-55597786

Tel. 020-6751689 of 06-55597786

TUINONDERHOUD Hovenier de Populier

grote en kleine klokken

Films en video’s overzetten naar DVD. Info: bel 020-6594238 of info@fotocdshophalsema.nl

Primera Brouwer Burg. de Vlugtlaan 178, tel: 020-6131538

Te koop gevraagd

DVD’S

SAPPIGE TOP 40 (zoet) stuks

MANDARIJNEN 398

GROTE DOOS

✃

Salami 100 gr. e 1.79 Kalfsberliner 100 gr. e 1.79

Gebraden kipfilet 100 gr. e 1.75 Snipper kipfilet 100 gr. e 1.75

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

✃

Salade topper Stroganoff 1.80 Filet americain 100 gr. e 1.80 100 gram

familie Schumacher familie Van Weerdenburg

Wim Hilhorst gedipl. uitvaartondernemer sinds 1989

ruim 50 jaar advies vanuit ons familiebedrijf

13.00 uur proefles â‚Ź 5 8 lessen â‚Ź 56 beginners/h.gevorderden mannen welkom 06 10 66 22 89

Geldig van 14 t/m 26 januari

ALIDA GEERTRUIDA SCHUMACHER - VAN WEERDENBURG

Blindtypen voor Volwassenen

Vincent van Oss 06-23464281

Met spoed gevraagd bezorger voor de Maandag, dinsdag en woensdag,

Mals en lekker

Op 8 januari 2019 is, thuis in haar vertrouwde omgeving, rustig van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Cursus Blindtypen Kinderen

PERSONEEL GEVRAAGD

Kogel biefstuk

De grenzeloze liefde, die zij naar ons heeft uitgestraald, wordt nu in eindeloze herinnering vertaald.

/XWNHPHHUZHJ 2VGRUS 0RELHO

✃

De gerubriceerde advertenties in de Westerpost Posters worden geplaatst in de gehele oplage Prijs per kolom per millimeter E 0,73 (maximaal 2 kolom) Posters plat gezet over 1 kolom 1-10 woorden E 10,- elk woord meer E 0,25 Genoemde prijzen zijn exclusief BTW Opgeven Posters uiterlijk voor dinsdag 11.00 uur Ook telefonisch 020-6196000, fax 020-6196391 of e-mail: verkoop@westerpost.nl

FAMILIEBERICHTEN

✃

POSTERS

$3.

(circa

HANDSINAAS- 15 kilo)

APPELEN 998 Aanbieding geldig t/m zondag 20 januari

Dagelijks bij Tuincentrum Osdorp (Bij de uitgang, binnen in de hal)


¬*!.5!2)¬¬s¬7%34%20/34¬¬s¬0!').!¬

41e jaargang nummer 1990

Dorpsraad reikt twee Wapenborden uit Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad op 11 januari bij Tuinpark VAT werden twee actieve vrijwilligers verrast met de nieuwe dorpsraadonderscheiding: het Wapenbord. Deze nieuwe borden zijn handgemaakt door Ronald Verschuren van ZuLa Ceramics uit Sloten en vervangen de Zilveren Borden. "BOHF[JFOTUBETEFFMWPPS[JUUFS&NSF¾OWFS[JFLXBT LPOEPSQTSBBEWPPS[JUUFS4KPFSE+BBTNBXBUVJUHFCSFJEFS UFSVHLJKLFOPQ0WFSIFU1PMJUJFCVSFBVUKF EBUOBEF TVDDFTWPMMFDSPXEGVOEJOHUPUOPWFNCFSJFEFSXFFLFOE

PQFOXBT FOJOBQSJMXFFSPQFOHBBU )JKVJUUF[JKO [PSHFOPWFSEFHSPFJWBO4DIJQIPMFOEFWPPSUEVSFOEF HSPUFPOWFJMJHIFJEPQEF0TEPSQFSXFHPQ0VE0TEPSQ &OPWFSEFHSPUFCPVXESVLPQIFUMBOEFMJKLHFCJFEWPPS [FFS EVSFXPOJOHFOiwFSJTKVJTUCFIPFGUFBBOTUBSUFST FOHPFELPQFXPOJOHFOWPPSPVEFSFOwu*OTQFMFOEPQEF BDUVBMJUFJUi%PPSIFUHSPPUPOEFSIPVEBBOEF4MPUFSXFH XBSFOHBTFOFMFLUSB[ÓWBBLBGHFTMPUFOEBU4MPUFO[JKO LMJNBBUEPFMTUFMMJOHFOBMIFFGUHFIBBMEu5PUTMPUEBOLUF 4KPFSEÃMMFWSJKXJMMJHFSTEJF[JDIPQIFFMWFFMNBOJFSFO JO[FUUFOWPPSIFUMBOEFMJKLHFCJFE

NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM-SLOTEN, 6174511 dorpsloten@gmail.com, www.dorpsraadslotenoudosdorp.nl Deze Rubriek wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther. Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar bovenstaand emailadres.

Wapenbord voor Johan van Weerdenburg “Johan zet zich als kranige tachtigplusser – gesteund door Corrie – al decennia in voor de Slotense Pancratiuskerk. Als veelzijdig koster, dé steun en toeverlaat van de kerk. Denk aan: Johans penningmeesterschap van het parochiebestuur, beheerder van het kerkhof, toezichthouder op het groot onderhoud van de rijksmonumentale Pancratiuskerk (herstel van het dak en de toren). /JFUTHBBUWBO[FMG +PIBOEPFUBMEJUXFSLVJUFSBBSEOJFU BMMFFO NBBSIJKJTWBBLXÊMEFHFOF EJFBMMFTUFSQMBBUTFJOHPFEFCBOFO MFJEU3FDFOUOPH)FUOJFVXFEFFM WBOEFCFHSBBGQMBBUTNPFTUXPSEFO PQHFIPPHE8JFMPPQUEBOPQ[JKO MBBS[FOBBOUFXJK[FOXBBSIFU[BOE QSFDJFTHFTUPSUNPFUXPSEFO +PIBO 8JFTUBBULMBBSPNNFUSPVXFOEF OBCFTUBBOEFOFFOHSBGVJUUF[PFLFO +PIBO 8JTUVPWFSJHFOTEBUJFEFSFFO BDIUFSEFLFSLCFHSBWFONBHXPSEFO FOEBUKFEBBSWPPSHFFOMJEWBOEF LFSLNFFSIPFGUUF[JKO -FLLBHF CJKIFU1BSPDIJFIVJT+PIBOLMJNUPQ

IFUEBLFOLJKLUPGIJKIFU[FMGLBO SFQBSFSFO7PPSÃ MNPQOBNFTUPUEJFQ

JOEFOBDIU+PIBOJTQSFTFOU.BBS KB XJFHBBUKFPQWPMHFO u

4JOET FJOE PLUPCFS XBT FS PQ EF 4MPUFSXFH HFFO TUSBBUWFSMJDIUJOH UVTTFO DBGÊ ,FSL[JDIU FO IFU %PSQTQMFJO %JU MFJEEF UPU HFWBBSMJKLF TJUVBUJFT 0Q KBOVBSJ [JKO EF MBOUBBSOQBMFO FJOEFMJKL UFSVHHFQMBBUTU NBBSBMMFFOEFQBBM

r VVS;XFSGBGWBMQSJLLFOJOFOSPOE4MPUFOOBBáPPQHSBUJT ESBOLKFWPPSBMMFQSJLLFST7FS[BNFMFOJOEFTQFFMUVJO r VVS.BUJOFFDPODFSU4MPUFSLFSL#FUPWFSFOEPQUSFEFOWBO TVDDFTWPMMFUSJP7JWF[[B WJPPM LMBSJOFUFOQJBOP 5PFHBOHÅŽ 7SJFOEFO ÅŽ /BBáPPQHF[FMMJHOBQSBUFONFULPGGJFUIFF0TEPSQFSXFH 4MPUFO

Wapenbord voor Nico Jansen

NPFUMJKLFO*LXFFUEBUKJK /JDP EBU NBBSOJLTWJOE.BBS UPDIJTEJUFFO HSPPUXJOTUQVOU/JFUBMMFFOWPPSOV NBBSPPLWPPSEFUPFLPNTU.FEFEPPS KPVXWPMIBSEJOHIFFGUEFHFNFFOUFWPPS EF[FIVJTKFTFFONJOJCFTUFNNJOHTQMBO NFUTUSJLUFFJTFOPQHFTUFME%JUOJFVXF JOTUSVNFOULBOmBMT1MBO#mPPLJOEF UPFLPNTUJOIFUMBOEFMJKLHFCJFEOPH HPFEWBOQBTLPNFOu

Voorvechter De Oeverlanden

Johan van Weerdenburg (links) met dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma (foto: Peter de Zwart).

AKERTJE Straatverlichting

AGENDA Zondag 20 januari

WPPS OVNNFS HFFGU MJDIU %F MBOUBBSOT [JKO IFMBBT OJFU JO MJKO NFU EF QBBMUKFT 4MPUFOBBSUKFT UFSVHHFQMBBUTU %BBSEPPS JT FS PQ EFMPPQTUSPLFONJOEFSSVJNUFWPPS SPMTUPFMHFCSVJLFST FO XBOEFMBBST NFULJOEFSXBHFOT %F HFNFFOUF HBBU EJU MBUFS

IFSTUFMMFOw -JBOEFS IPPQU PQ KBOVBSJ EF ADPNQMFYF TUPSJOH WBO EF BOEFSF MBOUBBSOQBMFO FJOEFMJKL UFWFSIFMQFO%FIFMFEBHEVTXÊÊS HFFOTUSPPN ;P HBBO XF EF LMJNBBUEPFMFO PPL JO[FLFSIBMFOÖ©

Nico Jansen met zijn Wapenbord (foto: Arie van Genderen) i/JDP+BOTFOJTWPPSWFFMCFXPOFSTWBO IFUMBOEFMJKLHFCJFE4MPUFO0VE0TEPSQ WPPSBMCFLFOEBMTSFEBDUFVSWBOEF HFMJKLOBNJHF3VCSJFLJOEF8FTUFSQPTU 3VJNWJFSKBBSMBOHIFFGUIJKPOT JNNFSTXFLFMJKLTWBOOJFVXTWPPS[JFO %BUJTWFFMXFSLFOXJK[JKOIFNEBBS FSHEBOLCBBSWPPS.BBS/JDPWFS[PSHU PPLBMKBSFOCJK[POEFSJOUFSFTTBOUF DVMUVVSIJTUPSJTDIFà FUTSPOEMFJEJOHFO MBOHTEF4DIJOLFMUPUPQEF4MPUFSXFH &OmTBNFONFUEF%PSQTSBBEmIFFGU IJKIBSEHFLOPLUWPPSIFUCFIPVEWBO EFMBOEBSCFJEFSTXPOJOHFOBBOEF 4MPUFSXFH%BUJTOJFUHFMVLU NBBSXFIFCCFOXÊMCFSFJLUEBUEF OJFVXCPVXPQEFBSCFJEFSTXPOJOHFO

i%BBSOBBTUJT/JDPBMNFFSEBOEFSUJH KBBSBDUJFGWSJKXJMMJHFSCJKEFWFSFOJHJOH %F0FWFSMBOEFO#MJKWFO.FEFEPPSKPV [ÎKO%F0FWFSMBOEFOFSOPHFOJTEJUOV ÊÊOWBOEFXBBSEFWPMTUFOBUVVSQMFLLFO WBO"NTUFSEBN&OIFUTUBBUWBTU ;PESBKJKFOKFDPMMFHBTFFOQMBOPMPPH TQPUUFO EJFNJKNFSUPWFSFFO/PPSE ;VJEMJKOTUBUJPO XBOEFMCPVMFWBSETFO HSPPUTDIBMJHFCFUPOOFODPOTUSVDUJFT EJF %F0FWFSMBOEFOCFESFJHFO HBBOKVMMJF XFFSJOEFBDUJFTUBOE %F[FHSPFOFPBTFJOIFUMBOEFMJKLHFCJFE CMJKGU[P[FLFSCFIPVEFO0PLBMNPFU EBUUFHFOXPPSEJH[POEFSEFKBBSMJKLTF FVSPWPPSIFUCFIFFS&FO TDIBNFMCFESBHmPQEFHFNFFOUFMJKLF CFHSPUJOH [PVKF[FHHFO 8JMEFHFNFFOUF%F0FWFSMBOEFO IJFSNFFPOEFSNJKOFO /PV EBUHBBU[F EBOÊDIUOJFUMVLLFOu

Kringloop RataPlan Amsterdam Generatorstraat vanaf 20 januari ook elke zondag geopend!

OPENINGSTIJDEN maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

7 dagen per week kringloopshoppen

09:00 - 18:00 uur 09:00 - 18:00 uur 09:00 - 18:00 uur 09:00 - 18:00 uur 09:00 - 18:00 uur 10:00 - 17:00 uur 12:00 - 17:00 uur

Leuk, sociaal en duurzaam

Generatorstraat 10 Amsterdam Westpoort

T 088-8282782

W W W . R ATA P L A N . N L


ÂŹ*!.5!2)ÂŹÂŹsÂŹ7%34%20/34ÂŹÂŹsÂŹ0!').!ÂŹ

2019-2020

VOORTGEZET ONDERWIJS HAARLEMMERMEER

OPEN SCHOOL 67'19/0154*+7</08

Hoofdweg 727, 2131 BD Hoofddorp tel. (023) 561 21 36, info@praktijkschooldelinie.nl

Veilig Rust Structuur Maatwerk Succes Diploma Vervolgopleiding

open dag: do 7 feb. 2019

17.00 - 19.00 uur

3';5@;3(5(+75+68-+7/).9@;'1)522+-+9+).4/+1 informatieavonden voor ouders: di 15 jan. 2019 19.00 - 20.30 uur ma 11 feb. 2019 19.00 - 20.30 uur doe-middag met open inschrijving: wo 23 jan. 2019 12.30 - 15.00 uur

de brug naar een kansrijke toekomst!

open huis (voor kinderen en ouders): vr 1 feb. 2019 19.00 - 21.00 uur za 2 feb. 2019 11.00 - 13.00 uur

Paxlaan 20, Hoofddorp, tel. (023) 555 57 77 info@hoofdvaartcollege.nl www.hoofdvaartcollege.nl

;<5@ havo @3';5@8)/+4)+@9+).4'8/:3@(A9'*+8/-4 informatieavonden ouders: wo 9 jan. 2019 19.30 - 21.00 uur do 10 jan. 2019 19.30 - 21.00 uur

ruimte voor jouw talent!

open dagen: vr 18 jan. 2019 za 19 jan. 2019 lesjesmiddag: wo 30 jan. 2019

Kaj Munkweg 3, 2131 RV Hoofddorp tel. (023) 561 61 98 info@kajmunk.nl www.kajmunk.nl

19.00 - 21.30 uur 11.00 - 13.30 uur 13.30 - 15.30 uur

->34'8/:3@'9.+4+:3@.';5@3';5@;3(5@+7(+79$/88+7+%6257+ Herbert Vissers College Jouw stijl van leren!

Noorderdreef 175, 2152 AC Nieuw-Vennep tel. (0252) 66 15 66 info@hvc.nl www.hvc.nl

X:

nd HV o v a e i at inform . 2019 jan ma 21 uur 19.30

super 8 dag: vr 11 jan. 2019 08.30 - 12.00 uur informatieavond mavo en havo: ma 14 jan. 2019 19.30 uur informatieavond atheneum en gymnasium: di 15 jan. 2019 19.30 uur informatieavond vmbo basis en -kader: wo 16 jan. 2019 19.30 uur open dag: vr 25 jan. 2019 16.00 - 21.00 uur

tweetalig onderwijs: vwo - havo - mavo / daltononderwijs: vwo-havo

Proeflessen groep 8 Tto en dalton: zie website 9+2  @/4,5.''72+33+73++72>)+:342 <<<.''72+33+73++72>)+:342

Baron de Coubertinlaan 2 2134 CG Hoofddorp Open huis: 29 + 30 jan. 2019 18.30 - 21.00 uur Nieuwe Molenaarslaan 20 2134 AS Hoofddorp Open huis: 5 + 6 feb. 2019 18.30 - 21.00 uur

Studium Excellentie proeflessen: wo 9 jan. 2019 14.00-16.00 uur locatie: Zuidrand Dalton proeflessen: wo 16 jan. 2019 14.00-16.00 uur locatie: Zuidrand alg. informatieavond Tto en dalton voor ouders van groep 7: do 17 jan. 2019 19.00 uur locatie: Baron de Coubertin informatieavond tweetalig onderwijs (ouders+leerlingen): di 22 jan. 2019 19.00 uur locatie: Baron de Coubertin informatieavond over daltononderwijs (ouders+leerlingen): do 24 jan. 2019 19.00 uur locatie: Zuidrand

->34'8/:3@'9.+4+:3@vwo plus @.';5@3';5 informatieavond ouders groep 8: wo 23 jan. 2019 inloop vanaf 19.30 uur aanvang 20.00 uur

Assumburg 10, 2135 BA Hoofddorp, tel.(023) 567 75 88 info@kshcollege.nl, www.kshhoofddorp.nl

open dagen: do 31 jan. 2019 vr 1 feb. 2019 lessenmiddag: wo 6 feb. 2019

18.00 - 21.00 uur 18.00 - 21.00 uur 56-';+;/'<+(8/9+

14.00 - 15.30 uur


¬*!.5!2)¬¬s¬7%34%20/34¬¬s¬0!').!¬

Expositie Galerie Kunst 2001 geopend

Cursus ‘Omgaan met niet aangeboren hersenletsel”

Beelden die wonderbaarlijk matchen voor zichzelf spreken Badhoevedorp - In Galerie Kunst 2001, gevestigd in het Dorpshuis van Badhoevedorp werd zondag 6 januari onder grote belangstelling een tentoonstelling geopend met stenen beelden en bijzondere fotografie. Het zijn 2D en 3D beelden die qua sfeer op een wonderbaarlijke manier bij elkaar lijken te passen en toch hebben de kunstwerken en hun scheppers Bas van der Poel en Ton van Os niets gemeen, behalve dat ze beiden naar beelden zoeken. De tentoonstellingscommissie van de Galerie was door die match aangenaam verrast, vertelde voorzitter Ingrid Henkemans. De expositie krijgt hierdoor een extra spannende laag. Van der Poel maakt bijzondere fotografische kunst en Van Os stenen beelden. Van der Poel vertelde iets meer over de spannende en tijdrovende wijze waarop een foto bij hem meestal tot stand komt. De serie ‘De facto’ is een serie die gemaakt is tijdens zijn maanden durende reis door Georgië en Abchazië, een voormalige provincie van Georgië. Hij maakt nooit iets stuk om een vervallen gebouw in te gaan verzekerde hij,

Zorgt u voor iemand met niet aangeboren hersenletsel, zoals een hersenbloeding of andere aandoening? Op 5 maart start Mantelzorg & Meer een cursus “Omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel” voor mantelzorgers woonachtig in Amstelland en Haarlemmermeer. De gevolgen van niet aangeboren hersenletsel zijn vaak heel ingrijpend. Niet alleen voor de getroffene, maar ook voor de partner, familie, vrienden en kennissen. De cursus bestaat uit vijf dagdelen en is speciaal voor degenen die helpen bij de dagelijkse zorg van hun naaste met niet aangeboren hersenletsel.

maar een openstaand raam, een gat bij de kelder, daar maakt hij graag gebruik van en als het juiste licht er

nog niet is voor de perfecte plaat, dan komt hij terug. Hij manipuleert foto’s niet, maakt ze niet donkerder of lichter met Photoshop maar soms ‘projecteert’ hij foto’s over elkaar heen met fotobewerking om de toeschouwers te kunnen laten zien hoe hij het beeld zelf heeft ervaren toen hij ter plekke was. Hij ziet schoonheid in verval en laat de kijker, door de wijze waarop hij het vastlegt, ook oog krijgen voor de schoonheid van vervallen gebouwen. Bij die waardering spelen de aantrekkelijke pastelachtige kleuren zeker een rol. En daar sluit zijn werk, hoewel van een heel andere aard, wonderbaarlijk goed aan bij de abstracte beelden in speksteen, albast, serpentijn en seleniet van Ton van Os, alsof het afgesproken werk was. Van Os zoekt het beeld in de steen maar laat

die steen zelf vertellen wat hij wil. Hij laat zich helemaal leiden door het materiaal, maar een enkele keer trekt hij zijn eigen plan. De magie zit volgens hem in het polijsten want daarbij onthult de steen de ware kleurenschoonheid. Dat is een verrassing, dat zijn cadeautjes, zei hij. Soms heb je pech een breekt een zachte steen, maar die ‘uitdaging’ ziet hij ook weer als een kans om twee stenen te kunnen bewerken. Nog voor de opening was verricht, was er al één van zijn albasten beelden verkocht. Dat blijft wel te zien tot en met 3 februari 2019. Voor meer informatie over de kunstenaars en het werk van Galerie Kunst 2001 kan de website van Galerie Kunst 2001 worden geraadpleegd: www.galeriekunst2001.nl

Onderwerpen zijn onder andere: - De gevolgen van hersenletsel - Waar vind ik steun en goede hulp - Handvatten hoe om te gaan met de situatie - Kennismaken met de PRET strategie - Uitwisselen van ervaringen en kennis. Locatie en data 5, 12, 19, 26 maart en 2 april van 13.30 -15.30 uur bij Mantelzorg & Meer, Laan van de Helende Meesters 431, Amstelveen. Informatie of aanmelding Vragen? Bel met 020-3335353 of mail info@mantelzorgenmeer.nl. Aanmelden kan tot 1 maart bij voorkeur via het aanmeldformulier op mantelzorgenmeer.nl.

Gevestigd in: Uithoorn Ò Almere Ò Schiphol Ò Utrecht

WIJ ZOEKEN JOU! SCHOONMAKERS VOOR EEN (BIJ)BAAN MET VELE EXTRA’S

Solliciteer nu!

0297-56 30 70

sollicitatie@raggers.nl

www.raggers.nl


¬*!.5!2)¬¬s¬7%34%20/34¬¬s¬0!').!¬

voor Lentestad. Bob vraagt een andere bouwer, Conrad, om met zijn Mega Machines te helpen met het leegmaken van de steengroeve. Maar Conrad is stiekem jaloers en besluit de dam te saboteren… www.meervaart.nl | tel. 020 410 7777 | Meer en Vaart 300 | 1068 LE Amsterdam Van der Laan & Woe | Pesetas wo 16 januari (reprise) | 20:15 uur | rode zaal | vanaf € 13,00 | cabaret Niels van der Laan en Jeroen Woe maken een virtuoze reis door de tijd die u alleen gelooft als u erbij bent geweest. Een avond totaalcabaret die bol staat van de grappen, scènes en muzikale acts.

de eerste superhelden saga musical happening ter wereld! ‘Marvellous’ is een muzikale ode aan het superheldengenre. Een grappig, spannend en ontroerend epos over de vraag wat het precies inhoudt om een superheld te zijn, met een flinke knipoog naar de succesvolle superheldenfilms.

Jack Wouterse | De Laatste wo 16 januari | 20:30 uur | blauwe zaal | vanaf € 15,00 | theater Jack Wouterse speelt een tragikomedie waarin werkelijkheid en fictie naadloos samenvallen. “Het is origineel, af en toe vervreemdend en ontroerend theater”, schreef de Volkskrant (4 sterren) en NRC vat samen “het is zoeken naar houvast, het ontraadselen van een complex leven. Wat betekent ouderdom?” (4 sterren).

De Partizanen | Het leven an sich vr 18 & za 19 januari (tryouts) | 20:30 uur | blauwe zaal | vanaf € 11,00 | cabaret “Verplichte kost voor wie cabaret een warm hart toedraagt”, concludeerde 8Weekly. Na winst op het Leids Cabaret Festival kregen De Partizanen de cabaretprijs Neerlands Hoop uitgereikt en werden ze een seizoen huiscabaretiers van De Wereld Draait Door. “Wij gaan er alles, maar dan ook echt alles aan doen om u te verbazen, te verwarren, te ontroeren en heel hard te laten lachen”, laten Merijn en Thomas weten.

Marvellous | De eerste superhelden saga musical happening ter wereld do 17 & vr 18 januari (tryouts) & za 19 januari (première) | 20:15 uur | rode zaal | vanaf € 20,00 | musical Na het succes van ‘Watskeburt?! de musical’ volgt nu een opvolger van dezelfde makers: ‘Marvellous’,

Bob de Bouwer - Mega Machines | Oxville Cinema za 19 januari | 13:00 uur | blauwe zaal | vanaf € 5,00 | film Scoop, Muck en Liftie zijn er helemaal klaar voor om Bob te helpen met de grootste klus die hij ooit heeft gedaan: een dam bouwen en een oude steengroeve veranderen in een waterreservoir

Aladdin (6+) | Theater Terra zo 20 januari (première) | 14:30 uur | rode zaal | vanaf € 10,00 | familie Laat u betoveren door de magische wereld van Aladdin! Een compleet nieuwe familiemusical naar het wereldberoemde sprookje van 1001nacht. Van Theater Terra, bekend van ‘De Kleine Zeemeermin’, voor iedereen vanaf 6 jaar. Om een prinses te redden en een tovenaar te verslaan, moet straatjongen Aladdin bewijzen een echte prins te kunnen worden. De verse tijd | Dood Paard en het Toneelhuis zo 20 januari | 15:00 uur | blauwe zaal | vanaf € 12,00 | theater De twee in Antwerpen wonende theatermakers Mokhallad Rasem en Kuno Bakker spelen op één avond negen kleine voorstellingen over negen grote thema’s, telkens in een andere vorm, maar met als basis de ontmoeting tussen twee mannen en twee werelden. Twee dolende zielen op zoek naar common ground. “Een ontroerende ode aan gelijkwaardige uitwisseling van ideeën”, aldus NRC Handelsblad (4 sterren). Dogman | Oxville Cinema zo 20 januari | 20:00 uur | blauwe zaal | € 9,00 | film Dogman is de nieuwe film van

Matteo Garrone, de maker van Gomorra. Marcello Fonte won voor zijn rol de Gouden Palm voor Beste Acteur op het Cannes Filmfestival. Hoofdpersonage Marcello bezit een hondentrimsalon in een vervallen buitenwijk aan de Italiaanse kust. De rust in de wijk wordt verstoord als Simone, een ex-bokser verslaafd aan cocaïne, vrijkomt en de buurt terroriseert. Nieuwe Oogst | Studio West zo 20 januari | 20:00 uur | foyer | gratis | dans/theater Studio West presenteert haar nieuwe lichting Theater & Dans Lab’ers in De Meervaart. Tijdens Nieuwe Oogst kunt u een avond genieten van nieuw dans- en theatertalent dat rechtstreeks uit de kweekvijver van de Studio West Labs komt. Studio West is dé plek waar Amsterdamse jongeren van 14 tot 25 jaar hun creatieve talent kunnen ontdekken en ontwikkelen. Meer info via www. studiowest.nl Jan Beuving | Rotatie wo 23 januari | 20:30 uur | blauwe zaal | vanaf € 12,00 | cabaret |

UITVERKOCHT Een rotatie is een wiskundige draai, en dat is precies wat Jan Beuving doet: hij geeft een wiskundige draai aan de dingen. Hij telt zijn passen en past op zijn tellen. Hij staat ronduit vierkant achter zijn woorden, lijnrecht tegenover wat krom is. De taal maakt pirouettes in zijn liedjes. De logica tolt in zijn zinnen.

Edwin Evers Band aankomende zomer naar Live At Amsterdamse Bos Beroemde radiomaker met zijn band op 13 en 14 september 2019 te zien in het befaamde Amsterdamse openluchttheater

Graham Nash, Typhoon en vele andere artiesten uit binnen- en buitenland in het openluchttheater. De kaartverkoop start vrijdag 18 januari om 10:00 uur.

Amsterdam, 15 januari 2019 - Edwin Evers Band geeft op vrijdag 13 en zaterdag 14 september 2019 een show in het Amsterdamse Bos. De band is daarmee de vierde act die wordt aangekondigd voor het nieuwe seizoen van Live at Amsterdamse Bos. Eerdere edities speelden o.a. Little Steven and the Disciples of Soul, alt-J,

Edwin Evers Band Hij heeft dan wel afscheid genomen van de radio, maar gelukkig niet van het Amsterdamse Bostheater. Op veler verzoek komt Edwin Evers dit jaar met zijn band terug naar het Amsterdamse Bos. Afgelopen zomer wist de alleskunner al een flinke indruk te maken met twee stijf uitverkochte

Kun je goed luisteren, samenvatten en doorvragen? Heb je interesse in de medemens en respect voor de mening van anderen? Kun je omgaan met weerstand? Meld je dan aan! Voordat je als bemiddelaar aan de slag gaat volg je een training. De eerstvolgende trainingsdagen vinden plaats in maart 2019. Aan de opleiding zijn voor de vrijwilliger geen kosten verbonden. Heb je interesse en/of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Nelleke van Wonderen, coördinator buurtbemiddeling Haarlemmermeer via telefoonnummer 023-5698883 of buurtbemiddeling@meerwaarde.nl.

Vogelbeurs Vogelvereniging Haarlemmermeer e.o. organiseert zaterdag 19 januari een vogelbeurs. De leden verkopen hier aan een ieder hun vogels. Ook diversen vogel benodigdheden zoals een ruim assortiment zaden, bakjes e.d. zijn hier te koop. Er is altijd iemand van het bestuur aanwezig zodat u aan hen vragen kunt stellen. Adres: Marialaan 86 te zwanenburg. Van 09.00 tot 13.00 uur. Toegang gratis. Voor inlichtingen 06-5733 2096

Klaverjassen in ‘t Rietland Zaterdag 19 januari is er weer een prijsklaverjaswedstrijd in het wijkgebouw ‘t Rietland, gelegen aan de Chr. Huijgensstraat 21 te Badhoevedorp. In een gezellige sfeer zijn dan met het kaartspel en een loterij aantrekkelijke prijzen te winnen. Aanvang 20 uur. Deelname € 2,50. Verdere informatie: 020 – 6597786.

avonden waarbij de mensen zingend en fluitend het bos verlieten. Op vrijdag 13 september en zaterdag 14 september komt er een feestelijk vervolg met een nieuwe show. Many more to come Eerder werden Band of Horses, De Dijk en Paul Carrack aangekondigd voor shows bij Live at Amsterdamse Bos. Op 23 november verkochten de eerste twee shows van De Dijk binnen een mum van tijd uit. Paul Carrack brengt op zondag 2 juni een avond vol

Buurtbemiddelaars gezocht uit Haarlemmermeer

hits naar het Amsterdamse Bos en op zondag 30 juni staan de indierockers van Band of Horses op het podium in het Amsterdamse Bos. De rest van het programma zal de komende maanden bekendgemaakt worden.

Ticketinfo Kaarten voor beide concerten zijn verkrijgbaar vanaf vrijdag 18 januari om 10.00 uur via LiveatAmsterdamseBos.nl en Eventim.nl.

Kringloop RataPlan Amsterdam Generatorstraat vanaf 20 januari ook elke zondag geopend!

OPENINGSTIJDEN maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

7 dagen per week kringloopshoppen

09:00 - 18:00 uur 09:00 - 18:00 uur 09:00 - 18:00 uur 09:00 - 18:00 uur 09:00 - 18:00 uur 10:00 - 17:00 uur 12:00 - 17:00 uur

Leuk, sociaal en duurzaam

Generatorstraat 10 Amsterdam Westpoort

T 088-8282782

W W W . R ATA P L A N . N L


ÂŹ*!.5!2)ÂŹÂŹsÂŹ7%34%20/34ÂŹÂŹsÂŹ0!').!ÂŹ

'HEHVWHZLQWHUGHDOVYLQG GMH RSZZZJRRGQLJKWQO

DE GEHELE MAAND JANUARI

EXTRA KORTING! 90

AUPING ESSENTIAL

BOXSPRING FLY STREAM

2.495,-

1.999,-

2.895,-

*

BOXSPRING PORTLAND

2.799,-

*

*

[FP

3.799,-

3.499,-

30

*

[FP

60

[FP

+RRIGERUG LQNOHXUHQ OHYHUEDDU

Incl. 2 vlakke spiraalbodems & 2 Auping Inizio matrassen

Incl. Velda matras Wellness, nachtkastjes optioneel

SILVERLINE PREMIER

Incl. hoofdbord, 2 boxsprings & 2 Silverline Premier matrassen

7(0385 WINTER SALE!

AUPING MAESTRO

p

699,-

1.395,-

1.195,-

*

    [ [ [ [       FP F

*

NĂ&#x161; EL 2 A R T IK e

 [FP

 KO R T IN

G*

TEMPUR CLOUD

SILVERLINE EXCELLENCE

AUPING VIVO

1.595,-

1.248,,-

799,-

936,6,-

*

 [   FP P

1.345,-

*

*

*

90

[ [ FF P

[ FP

Kom nu naarr de winkel voor alle Auping Wintersale Deals!

BOXSPRING 'STITCH IN THE MIDDLE'

BOXSPRING HILTON

BOXSPRING MYBED

2.799,-

1.995,-

3.599,-

3.074,-

*

6WDQGDDUG PHWOX[H VWLNVHO

4.167,-

2.495,-

60

*

*

60

[FP

[FP

1LHXZELM *RRGQLJKW 6ODDSNDPHUV

[FP FP

Î&#x2013;QFOKRRIGERUGJHVWRÎ?HHUGHPDWUDVVHQ WRSGHNPDWUDVVHQ

Altijd Goedemorgen! Spaarneweg 18 | Woonboulevard Cruquius T 023 - 529 39 84 E info@goodnight.nl GN Slaapkamers

GNslaapkamers

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel

0HWP GHgrootste VODDSNDPHUYDQ 1HGHUODQG

Incl. hoofdbord, 2 Recoil boxsprings, 2 matrassen & luxe potenset

7

DAGEN PER WEEK

OPEN!


¬*!.5!2)¬¬s¬7%34%20/34¬s¬0!').!¬


¬*!.5!2)¬¬s¬7%34%20/34¬¬s¬0!').!¬

Nieuw jaar, nieuw college b & w

Nieuwe portefeuilleverdeling voor zes wethouders Schadebehandelaar/ administratief medewerker 24 uur per week Wij vragen: - HBO niveau - in bezit van WFT Schade is een pré (in ieder geval bereid zijn deze te halen)

Oude en nieuwe gezichten Er is weer sprake van zes wethouders, vier daarvan zijn nieuwkomers. Degenen die blijven zijn Marjolein Steffens-van de Water en Ap Reinders (beiden HAP). Hun portefeuilles zijn aangepast, maar verschillen niet wezenlijk van hun vorige takenpakket. Marjolein Steffens gaat over Fysieke Leefomgeving, Gebiedsgericht Werken, Vastgoed en Maatschappelijk Vastgoed, Jeugd, Onderwijs, Dienstverlening Inwoners en Doelgroepenbeleid en Emancipatie. Ap Reinders gaat zich onder meer bezighouden met Economie & Ondernemerschap, Werk en Inkomen (Sociale Zaken) en Dienstverlening

Lezing in dorpshuis van Badhoevedorp

Je functie bestaat o.a. uit de volgende taken: - schadeafhandeling - CRM systeem onderhouden - prolongeren - polis administratie bijhouden Ben jij onze nieuwe collega die dagelijks tijdens schooluren ons team wil gaan versterken? Loop eens bij ons binnen of stuur een motivatiebrief naar jos@dgbnet.nl

Pa Verkuijllaan 16 | 1171 EE Badhoevedorp 020 659 59 52 | www.dgbnet.nl

Haarlemmermeer. Vrij snel na de verkiezingen (21 november) is Jurgen Nobel (VVD) erin geslaagd zijn opdracht om naar aanleiding van de verkiezingsuitslag een nieuw college te vormen tot een goed einde te brengen. Vorgie week werd een nieuw team van wethouders geïnstalleerd.

Aanstaande dinsdagmiddag kunt u het tweede deel van de korte collegereeks van 4 lezingen bijwonen. De lezingen reeks gaat over de geschiedenis van Rusland en vind plaats in het dorpshuis van Badhoevedorp. Het derde en vierde deel van deze lezingen zijn te volgen op de dinsdagmiddagen van 5 februari en 12 februari 2019. Rusland is een fascinerend land. De revolutie van 1917, ruim honderd jaar geleden, is maar één van de hoofdstukken uit Ruslands meeslepende geschiedenis. Die geschiedenis begint in de Middeleeuwen en is een verhaal van geweld, kolonisaties en intriges. Maar ook een verhaal van Tolstoj en Tjaikovski, het rode plein en het Kremlin. Een verhaal van Iwan de Verschrikkelijke , Catharina de Grote, Lenin, Stalin, Gorbatsjov en Poetin. Waarom

Ondernemers. Nieuw in het college is Marja Ruigrok. Zij vertegenwoordigt de VVD, is nu nog woonachtig in Amsterdam, waar ze zeven jaar fractievoorzitter van de VVD is geweest. Zij is ondernemer. Haar portefeuille? Economie & Innovatie, Toerisme en Evenementenbeleid (city marketing), Verkeer & Vervoer, Cultuur en Deregulering. ‘Formateur’ Jurgen Nobel doet zelf ook mee. Hij wordt namens de VVD de wethouder Financiën, Grondzaken, Energietransitie en Haven- en Luchthavenzaken. Namens het CDA wordt Mariette SedeeSchuitemaker – eerder CDA-fractievoorzitter – wethouder Ruimtelijke Ordening/ Omgevingswet, Grootschalig Groen & Recreatie, Agrarische Zaken en Milieu. Ook de gebiedsontwikkeling van Badhoevedorp hoort bij haar portefeuille. Tot slot is er Mieke Booy, eerder fractievoorzitter van de PvdA, die nu tijdens haar wethouderschap verantwoordelijk wordt voor Zorg, Jeugdzorg, Woonbeleid, Sport en Welzijn. aanbidden de russen Poetin toch zo, waarom kun je overal weer t-shirts met de beeltenis van Stalin kopen? Hoe zit het met de Russische . geheime dienst en waarom hoort de Krim nu weer bij Rusland? Waarom worden de russen in Letland geminacht en in Oezbekistan gekoesterd? Hans Luiten, bevlogen docent geschiedenis, enthousiast verteller, reisleider en schrijver van het boek” Begrijpt u het Midden Oosten nog? “, laat op zeer toegankelijk en gepassioneerde wijze zijn licht schijnen over de geschiedenis van Rusland. De lezingen van deze collegereeks zijn onafhankelijk van elkaar te volgen en worden georganiseerd door de Vereniging van Vrouwen van Badhoevedorp. Niet leden, ook mannen, zijn van harte welkom. De lezingen kosten per lezing, inclusief koffie of thee, 5 euro voor leden van de V.V.B., te betalen aan de zaal, niet leden betalen 12,50 euro aan de zaal. Er hoeft niet gereserveerd te worden. De lezingen beginnen om 13.30 en eindigen om 15.30 uur, er is een pauze van een half uur, in het Dorpshuis van Badhoevedorp, Snelliuslaan 35, 1171CZ Badhoevedorp.

Gevestigd in: Uithoorn Ò Almere Ò Schiphol Ò Utrecht

WIJ ZOEKEN JOU! FLEXIBELE FULLTIME SCHOONMAKERS

VOOR ONS CALAMITEITENTEAM

SPECIALISTISCHE SCHOONMAKERS GLAZENWASSERS

n erdie

v

0 5 , 7 1 € ur

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP: Lieneke van Amerongen: 0297-56 30 70

per u

sollicitatie@raggers.nl

g a l s toe

f e i s u incl www.raggers.nl


¬*!.5!2)¬¬s¬7%34%20/34¬¬s¬0!').!¬

Voor mij dit jaar een

STRALEND BEGIN

Als ik het kan, kan jij het ook!

Toen ik begon met PowerSlim woog ik inmiddels 100 kg, wat ik ook probeerde, ik werd alleen maar zwaarder. Totdat ik een filmpje zag van mezelf tijdens de nieuwjaarsduik. Ik schrok zo dat

wonderfull winter sale

ik besloot dat het genoeg was. In de maand januari heb ik van alles geprobeerd, toen niets bleek te helpen

ering, Heleen Oev kg -20

was ik radeloos. Uiteindelijk kwam ik terecht bij een PowerSlim center bij mij in de buurt. Mijn coach vertelde mij over PowerSlim. In het begin was ik een beetje sceptisch omdat ik al zoveel had geprobeerd, maar door de fijne begeleiding, de 6 eetmomenten op een dag en de lekkere producten van PowerSlim is het mij heel goed bevallen. Ik ben nu beland in de laatste fase van PowerSlim

Het is nog volop Winter Sale op Boulevard Cruquius

waarin ik samen met coach ervoor ga zorgen dat mijn gewicht nu in balans blijft. Met mijn nieuwe voedingspatroon moet dat zeker gaan lukken. Ik zit weer lekker in mijn vel

Langsom 28 1066 EW Amsterdam M: 06 12063273 06 30755416 info@afslankenenzo.nl

en ik ben enorm blij dat ik weer broeken kan dragen met een goed gevoel. Om dit jaar goed te starten maak ik weer een nieuwjaarsduik, maar dan vol zelfvertrou-

www.afslankenenzo.nl

wen.

Beleef de 55 (woon)winkels tussen Hoofddorp en Heemstede 7 dagen open ȟ gratis parkeren

www.boulevardcruquius.nl ~ƎēĚĺūūijƥĚċŕǞDŽĚŠDŽîŠŠĿĚƭDžƥŏĚƙĚŠîŕŕĚĚDŽĚŠĚŞĚŠƥĚŠȧ¬ČĺƑǞIJŏĚĿŠDŽūūƑēĚŠĿĚƭDžƙċƑĿĚIJȣ

Gevestigd in: Uithoorn Ò Almere Ò Schiphol Ò Utrecht

GEVRAAGD

VOOR ONS KANTOOR IN UITHOORN

OFFICE MANAGER

(full-time)

Taken zijn o.a. ÒAdministratieve werkzaamheden t.b.v. loon- en voorraadadministratie ÒControlerende werkzaamheden ÒCoördinatie van taken en verantwoordelijkheden

Stuur uw sollicitatie en CV naar sollicitatie@raggers.nl Ò 0297-56 30 70 Ò www.raggers.nl


¬*!.5!2)¬¬s¬7%34%20/34¬¬s¬0!').!¬

GTV de Badhoeve wint 7x goud Zondag 13 januari jl vond in Utrecht de eerste voorwedstrijd plaats voor de ritmische gymnasten van de tweede divisie. GTV de Badhoeve begon het wedstrijdseizoen goed met 7x goud, 4x zilver en 3x brons. Meer dan 100 gymnasten hadden zich ingeschreven voor deze wedstrijd, er moest dus hard gevochten worden voor een medaille. Badhoeve-junioren Solenne Evers en Cato Hartog begonnen de dag uitstekend met hun duo-lintoefening. In geboortejaar 2004 wonnen zij goud, op de voet gevolgd door Nadine Bol en Anastasia Kistanov. Ook in het individuele klassement was er Badhoeve-succes met een gouden medaille voor Solenne en brons voor Cato. Veel van de mini’s, geboren in 2011 en 2012 kwamen voor het eerst in acie op een individuele wedstrijd. Ondanks de zenuwen presteerden de Badhoeve-mini’s uitstekend. In jaar 2012 was het hele erepodium voor de Badhoeve: Adriana Bondarenko won goud, gevolgd door Melissa Vullinghs en Dila Uluyazi. In jaar 2011 won Dinara Akhmedbaev zilver en Lia Wallach brons. Aangestoken door dit succes liet prejunior Larishta Bindesrisingh (2007) een spetterende hoepeloefening zien. Op haar verjaardag kreeg zij een score van 19.30 punten waar niemand meer in de buurt kwam. In een veld van 33 gymnasten won zij goud, een perfect verjaardagscadeau. Maire Tolk won brons in jaar 2008 met vlak

UITAGENDA

De grote Sebas en Martin Karaoke Show vr 18 jan 20:00 uur, Duycker, Hoofddorp, www.duycker.nl Badhoeve-gymnasten mee om de prijzen. Livia Klaver, debuterend op dit niveau, draaide een mooie hoepeloefening waarmee zij goud won in jaar 2010. In jaar 2009 was de concurrentie moordend. Alle 21 gymnasten waren aan elkaar gewaagd waardoor een kleine fout al grote gevolgen had. Asu Nilsu Okyay liet zich niet kisten. Met een mooie oefening won zij goud. Het 7e Badhoeve-goud was voor Veronica Kistanov en Stacey Mollers die met een score van 19.80 overtuigend goud wonnen. De zilveren medaillle was eveneens voor Veronica, dit keer met duo-partner Livia Klaver. daarachter Ella Groepenhoff. Bij de duo’s grepen Larishta en Maire net naast een medaille met een 4e plek. Als laatste kwamen de benjamins op de vloer. Ook hier streden de

Ook de overige Badheovegymnasten die niet in de prijzen vielen, zijn nog volop in de race voor een finaleplaats. Een succesvolle start van het wedstrijdseizoen. www.gtvdebadhoeve.nl

Zondagmiddag 20 januari

Filmhuis Badhoevedorp presenteert Gone with the wind Badhoevedorp. Gejaagd door de wind, de Nederlandse vertaling van Gone with the wind. Wie kent het meeslepende liefdesepos dat zich afspeelt tijdens de Amerikaanse burgeroorlog eigenlijk niet? Clark Gable en Vivien Leigh maakten van de personages Rhett Butler en

18 jan - 24 jan

Scarlett O’Hara indringende mensen van vlees en bloed in de film, die kort voor de Tweede Wereldoorlog zijn première beleefde. Historie, een blik op de burgeroorlog vanuit vooral het zuidelijke kamp, overlevingsdrang en hartstocht, het komt op de vaste filmzondag van Filmhuis Badhoevedorp allemaal weer voorbij.

Expositie Daar word je stil van

(

vr 18 jan t/m za 16 mrt 10:00 uur, Galerie de Tuinkamer, Hoofddorp, www.galeriedetuinkamer.nl

Stripfiguren Tekenen

-

vr 18 jan 15:00 uur, Jeugdland, Hoofddorp, www.jeugdland.net/hoofddorp/agenda

Maria by Callas

)

vr 18 jan 20:00 uur, Pier K, Nieuw-Vennep, www.pier-k.nl

PJG Cabaret

7

vr 18 jan 20:00 uur, Van Zanten Hal, Nieuw-Vennep, www.vanzantenhal.nl

Friday Lion DJ Lakabo

0

vr 18 jan 23:00 uur, Brasserie Café Sylvia's Leeuwtje, Nieuw-Vennep, www.facebook.com/Sylviasleeuwtje

Fiesta deluxe za 19 jan, Event Center Fokker, Hoofddorp, www.eventcenterfokker.nl

Waar? Dorpshuis Badhoevedorp Wanneer? Zondag 20 januari Hoe laat? 13.30 uur Kosten? 6,50 euro voor een kaartje, inclusief een consumptie

za 19 jan 14:00 uur, Cruquius Museum, Cruquius, www.haarlemmermeermuseum.nl

Zin in een weekend-uitje in de saaie januarimaand? Hartelijk welkom bij Filmhuis Badhoevedorp. Nu veel stoeltjes met een kussentje.

za 19 jan 20:00 uur, Duycker, Hoofddorp, www.duycker.nl

Kindergidsen Cruquius Museum

Popkoor in Wonderland

Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat

-

0

7

zo 20 jan 13:30 en 16:00 uur, De Meerse, Hoofddorp, www.demeerse.nl

Loena's Sterren

-

zo 20 jan 14:00 uur, De Meerse, Hoofddorp, www.demeerse.nl

Lezing Kleine beestjes voor een gezonde bodem

Gezocht: secretarieel medewerker met interesse voor huurderbelangen Vereniging Huurders Haarlemmermeer is een onafhankelijke en zelfstandige vereniging die de belangen van alle huurders in Haarlemmermeer in hun woon- en leefomgeving op professionele wijze behartigt.

Ter versterking van ons secretariaat zoeken wij een secretarieel medewerker (m/v) voor 10 uur per week (minimaal twee ochtenden) Waar ga je werken? Vereniging Huurders Haarlemmermeer is een belangenvereniging voor huurders in Haarlemmermeer en heeft haar kantoor aan Wormerstraat 29, 2131AX Hoofddorp. Wat vragen we van jou? Je beschikt over een afgeronde opleiding voor secretaresse op MBO-niveau en bereidheid om enige keren per jaar ‘s-avonds aanwezig te zijn voor verslaglegging. Wat mag je van ons verwachten? We bieden een gevarieerde functie met goede arbeidsvoorwaarden. Meer weten? Neem contact op met de VHH op 023-5626276 of info@vhh2000.nl of bekijk onze website www.vhh2000.nl Solliciteren? Heb je interesse? Stuur je cv en motivatie naar Bert Slotboom op info@vhh2000.nl

zo 20 jan 14:30 uur, De Heimanshof, Hoofddorp, www.deheimanshof.nl

Schiphol Talentenorkest geeft Kamermuziekorkest

0

zo 20 jan 14:30 uur, Huis van de Buurt Floriande, Hoofddorp, huisvandebuurtfloriande.nl

Marcel Scherpenzeel

0

zo 20 jan 16:00 uur, The Shack, Oude Meer, www.the-shack.info

Film: Becoming Astrid

)

zo 20 jan 20:00 uur, Het Oude Raadhuis, Hoofddorp, www.demeerse.nl

Aquarel-tekenworkshop wo 23 jan 09:30 uur, Atelier Tekenruimte, Hoofddorp, www.tekenruimte.nl

Americana: Arkansauce

0

do 24 jan 20:00 uur, Duycker, Hoofddorp, www.duycker.nl

BAM!

7

do 24 jan 20:15 uur, De Meerse, Hoofddorp, www.demeerse.nl Expositie Film Jeugd Muziek Senioren Theater

Bekijk de volledige agenda op www.uitinhaarlemmermeer.nl Activiteit aanmelden? www.uitinhaarlemmermeer.nl/aanmelden


ÂŹ*!.5!2)ÂŹÂŹsÂŹ7%34%20/34ÂŹÂŹsÂŹ0!').!ÂŹ

TER OVERNAME AANGEBODEN Boinge & Beauty al 40 jaar een begrip in Badhoevedorp. Een vloeroppervlakte van 100 m2 ingericht met 9 behandelplaatsen, 3 wasunits en een schoonheidssalon. Een goedlopende kapsalon met een groot klantenbestand. Wie gaat deze uitdaging aan in 2019. Lokatie zijstraat winkelgebied Huurprijs n.o.t.k. Personeel 3 personen 2 FTE Bij interesse bedrijfsstatistieken opvraagbaar. Vraagprijs n.o.t.k.

0645119895

.HXULQJVVWDWLRQ /RRJPDQ

CURSUS EN OPLEIDINGEN

start maandag 28 jan. (18.00-18.45) bij DE SERRE, P.Calandlaan 258a/hoek Baden Powellweg. Cursusgeld e 95,- / met Stadspas e 50,-. Aanmelden kan op: info@detypedocente.nl of 0683320509

start maandag 28 jan. (19.00-19.45) bij DE SERRE, P.Calandlaan 258a/hoek Baden Powellweg. Meer informatie op: www.detypedocente.nl of bellen naar 0683320509

SCHILDERCURSUS. Donderdagmorgen in Osdorp. Vrijdagmorgen in Zuid.

Alie weduwe van Cle Schumacher in de leeftijd van 88 jaar.

H I L HOR S T u i t va a r t v e r z orgi ng

SALSA zondag 27 januari

Info: 020.6190314 info@banketbakkerij-roetman.nl DIVERSEN

ONDERHOUD EN REPARATIES

BROMMOBIELEN

#ODCEJVGNKLMGDKPPGP UEJKNFGTJGGHVPQIVKLF QXGTXQQTJGVUCW\GP DGJCPIGPGP\GP\ 8TKLDNKLXGPFG RTKLUQRICXG LCCTGTXCTKPI +PIGUEJTGXGP-8-

IN- VERKOOP EN ONDERHOUD Alle merken nieuw en gebruikt Zonder bromfietsrijbewijs

JDM City + Canta Zuiderakerweg bereikbaar vanaf P. Calandlaan, Valutaboulevard, linksaf Zuiderakerweg op. Zuiderakerweg bereikbaar vanaf P. Calandlaan, Valutaboulevard, linksaf Zuiderakerweg op. Zuiderakerweg 22 B, Amsterdam www.balkebrommobielen.nl

Tel: 06-24234788/020-6190291

 Met meubelstoffeerwerkvan Bob van Noord zit u weer goed. Tel: 020 â&#x20AC;&#x201C; 6141087/6841736

Post Keurslager Lekker voordeel KipMager rundergehakt cordonbleu 90% mager

Zelfgemaakt

3.10

4.10

1.20

100 gram

500 gram

100 gram

Biefstuk

Broodje v/d week

Zalm salade

per stuk e 2.80

Vleeswaren

Vleeswaren

Yorkham

Magere 100 gr. e 1.89 runderlappen

persoonlijk en aandachtsvolle begeleiding

een uitvaart hoeft niet duur te zijn

020 - 66

72 666

voor nadere informatie zie onderstaande link:

www.Amsterdam-uitvaar tzorg.nl

UITVAARTVERZORGING

A. DE JONG 020 - 676.13.37

5.25 500 gram

Woensdag

Dinsdag

Vrijdag

Half om

Schnitzels

Shoarma

500 gr. 3.15

500 gr. 6.50

kilo 6.60

Post, uw keurslager Pietercalandlaan 798 Winkelcentrum Dukaat Tel 020 4100952

www.uitvaartcentrum.amsterdam Cliostraat 42 / Sloterweg 1184 Rouwkamer Pancratius aan de Sloterweg 1186, met eigen sleutel, te gebruiken ongeacht waar de crematie of begrafenis zal plaatsvinden.

GEBAK BESTELLEN BANKETBAKKERIJ

Joh. Huizingalaan 76, Amsterdam

BELLEN 020 - 615 19 35

Hij gaat ZEKER vallen STAATSLOTERIJ trekking 10 februari JACKPOT 27,8 MILJOEN KOOP NU LOTEN !!!

œ8ZZHQVHQ]LMQ RQVXLWJDQJVSXQW¡

'H/RRV

XLWYDDUWYHU]RUJLQJ Altijd bereikbaar www.deloosuitvaartverzorging.nl

Laat u niet kisten Rubriek over de dood en alles wat daarmee samenhangt

Necrologie Een necrologie is een levensgeschiedenis van een pas overledene. Journalist Peter de Waard, sinds 2007 werkzaam bij de Volkskrant, schrijft er iedere week drie. Een necrologie schrijven is een journalistiek genre dat is komen overwaaien uit Engeland. Peter de Waard haalt zijn personen uit eigen onderzoek via het lezen van overlijdensadvertenties. Hij neemt dan contact op met familie of collegaâ&#x20AC;&#x2122;s om zich zo breed mogelijk te oriĂŤnteren. De onderwerpkeuze voor â&#x20AC;&#x153;Het Eeuwige Levenâ&#x20AC;?, zoals de rubriek heet, haalt De Waard uit de gebieden van sport, cultuur en wetenschap. Het zijn niet de meest bekende Nederlanders die De Waard beschrijft, deze worden door journalisten die meer specialist zijn gedaan. De Waard geeft aandacht aan overleden Nederlanders wiens leven het waard is gememoreerd te worden. Vragen of een afspraak maken: 020 4972694 Henk de Loos

Voor al uw tuinwerkzaamheden Snoeien, onderhoud, aanleg van uw nieuwe of bestaande tuin. Alles is bespreekbaar. Vrijblijvende prijsopgave. Tel. 020 7737843. KVK. www.hoveniersbedrijfdepopulier.nl

Tuinman heeft tijd voor al uw werkzaamheden. Alles bespreekb.

06-53442975. KvK

Te koop gevraagd

grootmoederstijdmeubelen of antiek, inboedels + klein spul

www.sinaasappelman.nl Verstand van lekker fruit!

Tegen inlevering van deze bon:

ZOETE WITTE

Kilo

DRUIVEN 250

Gedipl. Hovenier Al 35 jaar een begrip! Voor tuinaanleg, onderhoud, sierbestrating en verwijdering van bomen e 14,50 per uur. Tel. 023-5332532 of 06-54912081

ook antiek; mogen defect zijn. Tel. 020-6751689 of 06-55597786

Tel. 020-6751689 of 06-55597786

TUINONDERHOUD Hovenier de Populier

grote en kleine klokken

Films en videoâ&#x20AC;&#x2122;s overzetten naar DVD. Info: bel 020-6594238 of info@fotocdshophalsema.nl

Primera Brouwer Burg. de Vlugtlaan 178, tel: 020-6131538

Te koop gevraagd

DVDâ&#x20AC;&#x2122;S

SAPPIGE TOP 40 (zoet) stuks

MANDARIJNEN 398

GROTE DOOS

â&#x153;&#x192;

Salami 100 gr. e 1.79 Kalfsberliner 100 gr. e 1.79

Gebraden kipfilet 100 gr. e 1.75 Snipper kipfilet 100 gr. e 1.75

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

â&#x153;&#x192;

Salade topper Stroganoff 1.80 Filet americain 100 gr. e 1.80 100 gram

familie Schumacher familie Van Weerdenburg

Wim Hilhorst gedipl. uitvaartondernemer sinds 1989

ruim 50 jaar advies vanuit ons familiebedrijf

13.00 uur proefles â&#x201A;Ź 5 8 lessen â&#x201A;Ź 56 beginners/h.gevorderden mannen welkom 06 10 66 22 89

Geldig van 14 t/m 26 januari

ALIDA GEERTRUIDA SCHUMACHER - VAN WEERDENBURG

Blindtypen voor Volwassenen

Vincent van Oss 06-23464281

Met spoed gevraagd bezorger voor de Maandag, dinsdag en woensdag,

Mals en lekker

Op 8 januari 2019 is, thuis in haar vertrouwde omgeving, rustig van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Cursus Blindtypen Kinderen

PERSONEEL GEVRAAGD

Kogel biefstuk

De grenzeloze liefde, die zij naar ons heeft uitgestraald, wordt nu in eindeloze herinnering vertaald.

/XWNHPHHUZHJ 2VGRUS 0RELHO

â&#x153;&#x192;

De gerubriceerde advertenties in de Westerpost Posters worden geplaatst in de gehele oplage Prijs per kolom per millimeter E 0,73 (maximaal 2 kolom) Posters plat gezet over 1 kolom 1-10 woorden E 10,- elk woord meer E 0,25 Genoemde prijzen zijn exclusief BTW Opgeven Posters uiterlijk voor dinsdag 11.00 uur Ook telefonisch 020-6196000, fax 020-6196391 of e-mail: verkoop@westerpost.nl

FAMILIEBERICHTEN

â&#x153;&#x192;

POSTERS

$3.

(circa

HANDSINAAS- 15 kilo)

APPELEN 998 Aanbieding geldig t/m zondag 20 januari

Dagelijks bij Tuincentrum Osdorp (Bij de uitgang, binnen in de hal)


¬*!.5!2)¬¬s¬7%34%20/34¬¬s¬0!').!¬

Bokkenloop in Zwanenburg Op zondag 13 januari werd voor de 36ste maal de traditionele bokkenloop gehouden bij H.S.C. De Bataaf in Zwanenburg. Er was voor ieder wat wils. Op het parcours van De Bataaf werd om 12.00 uur gestart voor de 5 km run voor dames en heren. Om 13.00 uur werd het startschot voor de 10 km gegeven door de plaatselijke politieagenten Kasper Rooyakkers en Arjen Schut. Het parcours liep grotendeels buiten het terrein van De Bataaf. De 10,8 km werd afgelegd via de IJweg, Boesingheliede en Bottelierpad,

waarna de laatste ronde over het terrein van De Bataaf plaats vond. Om 13.05 luidden Kasper en Arjen de bel voor de jeugd van respectievelijk 9 t/m 11 jaar en 4 t/m 8 jaar. De eerste categorie liep 2 ronden over het terrein en de tweede categorie één ronde. Ruim 50 deelnemers telde de Bokkenloop dit jaar. Om 14.30 vond in de kantine de prijsuitreiking plaats. Op de eerste plaats eindigden achtereenvolgens: op de 5 km heren/dames: Renee Hoogakker en Nadien Duursma. Op de 10 km heren/dames: Laurens Kalverdijk en

foto’s Peter Vreeswijk Nathalie Bartels. Bij de jeugd 9 t/m 11: Lars v.d. Bos en Isa Barendsen. Bij de jeugd 4 t/m 8: Bart v.d. Bos en

Kim Barendsen. Ook waren er nog bloemen voor de oudste deelnemer aan de 10 km, de 80 jarige Henk

Hagemeijer. Een ieder kon terugkijken op een geslaagde middag.

Onvoldoende kennis van financieringsmogelijkheden grootste struikelblok bij verduurzamen koopwoning Onderzoek De Hypotheker toont aan dat ruim 6 op de 10 huiseigenaren eigen woning willen verduurzamen Ruim de helft van de huiseigenaren vindt het verduurzamen van een woning een taak voor de huiseigenaren zelf. Het ontbreekt hen echter aan kennis over de mogelijkheden om de verduurzaming van hun woning te financieren. Veel woningbezitters in zijn mede daardoor terughoudend om over te gaan tot het verduurzamen van hun huis. Dat blijkt uit onderzoek van De Hypotheker onder huiseigenaren en omgeving naar de vraag in hoeverre zij het verduurzamen van de eigen woning belangrijk vinden.

Het onderzoek toont aan dat ruim zes op de tien woningeigenaren het verduurzamen van hun eigen woning belangrijk vinden. Als zij zich gaan oriënteren op een nieuwe woning zal twee derde dan ook letten op de (potentiële) duurzaamheid van een huis. Het gebrek aan de juiste informatie en kennis over financieringsmogelijkheden blijkt echter een struikelblok. Daarbij wordt door bijna de helft van de woningbezitters het ontbreken van financiële middelen genoemd als obstakel voor verduurzaming. “Veel signalen wijzen erop dat de lasten van de energietransitie bij de consument worden gelegd”, zegt Nico den Butter, franchisenemer van De Hypotheker in Amsterdam.

“Nu worden al best veel oplossingen aangeboden om bestaande woningen te verduurzamen. Zo is er bijvoorbeeld de Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds en de Duurzaamheidslening die in verschillende gemeenten wordt aangeboden. Ons onderzoek toont aan dat een ruime meerderheid van de huiseigenaren wel degelijk bereid is hun woning te verduurzamen, maar het ontbeert ze de kennis om dit te financieren.” Milieu en duurzaamheid belangrijk voor woningbezitters Dat huiseigenaren het milieu belangrijk vinden, blijkt uit het feit dat ruim driekwart het (zeer) belangrijk noemt om verantwoord om te gaan

met het milieu. Duurzaamheid ten aanzien van woningen noemen zes op de tien woningbezitters (zeer) belangrijk. Dit wordt vaker genoemd dan het kiezen van ‘groene’ leveranciers of duurzame voeding. Bijna negen op de tien woningbezitters vinden het belangrijk dat de kosten voor het verduurzamen van de woning op termijn worden terugverdiend. Voor de helft van de huizenbezitters weegt het eigen voordeel van verduurzaming net zo zwaar als de milieuvoordelen ervan en voor een derde weegt dit eigen voordeel zwaarder. Betere informatievoorziening nodig om verduurzaming te stimuleren Een meerderheid van de huiseigenaren geeft aan dat hun

I T T E R O FI EN

G A D OPEN LISSE

, atheneum, gymnasium o havo en mav

19 r. 25 jan. 20

v

open dag n en ouders voor leerlinge t 21.00 uur van 16.00 to

019 di. 29 jan. 2 nd rmatieavo

M O G E L L HI

en, ie & ondernem elzijn, econom w en & o rg av m zo , , chniek e leerweg vmbo met te ten, gemengd ng & produc ni rle ve st en . di 1-3) havo (leerjaar onderbouw 019

info

or ouders havo/vwo vo r uu 0 vanaf 19.0

19 . 30 jan. 20 o w 9 01 ond formatieav a. 28 jan. 2

m

ond formatieav

in

voor ouders mavo/havo uur vanaf 19.00

Sportlaan 3,

in

m& vwo (atheneu rs ) voor oude gymnasium r uu vanaf 19.00

e 2161 VA Liss

FIORETTI.NL

019 vr. 18 jan. 2

open avonn den ouders voor leerlinge t 21.00 uur van 19.00 to

ma.

9 21 jan. 201

di. 29 jan. 2

n

voor leerlinge gastlesseantieavond r en inform tot 21.00 uu voor ouders

19.30

2019 wo. 30 jan. eavond ti tra informa ex

t van 19.30 to voor ouders 21.00 uur * voor leerlinge .00 uur len t 21 to 0 .0 19 n assen, profie va , opstroomkl eg w . er lie le cu e en dyscal gemengd ing, dyslexie *Uitleg over , ondersteun ht ic er sg ep bero ES Hillegom laan 5a, 2182 de En n de n Va

open avonn den ouders

woning al is voorzien van duurzame voorzieningen of dat ze van plan zijn dit te doen. Het verbeteren van de isolatie, het vervangen van de cv-ketel en beglazing zijn het meest populair. Wil de energietransitie echter kans van slagen hebben, dan moet er volgens Nico den Butter van De Hypotheker in Amsterdam nog veel werk worden verricht. “Er ligt een belangrijke taak bij de overheid, geldverstrekkers en adviseurs om de woningbezitter te informeren over de mogelijkheden om het verduurzamen van zijn huis te realiseren. Met elkaar kunnen wij huiseigenaren bereiken en hen handvatten bieden die nodig zijn om een eerste stap te zetten in verduurzaming van de woningvoorraad”.


Hallo Wereld

TWEETALIG ONDERWIJS TTO INFO AVOND 7 FEBRUARI van 19.00 tot 20.30 uur

OPEN AVOND 29 & 30 JANUARI van 18.30 tot 21.00 uur

www.hlw.nl

Profile for Westerpost

Westerpost 16 januari 2019  

Nieuw-West groener en regenbestendiger door bewoners, Nieuwjaarsreceptie Ondernemingsvereniging Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede e.o., St...

Westerpost 16 januari 2019  

Nieuw-West groener en regenbestendiger door bewoners, Nieuwjaarsreceptie Ondernemingsvereniging Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede e.o., St...

Advertisement