__MAIN_TEXT__

Page 1

Nieuw-West

Westerpost Week 47 - november 2020 - 18

VOLG ALTIJD EN OVERAL HET NIEUWS IN UW GEMEENTE OP WESTERPOST.NL

Participatie voor nieuwe Meervaart volgt NIEUW-WEST – Een strak geregisseerd gemeentelijk toneelstukje, dat niet had misstaan als voorstelling in één van de zalen in de huidige Meervaart. Dat is de indruk die vorige week donderdag achterbleef, na het volgen van de digitale informatiebijeenkomst over de tweede fase ‘Vernieuwing Osdorpplein en de bouw van een nieuwe Meervaart’. Afwisselend, en zo te zien volgens een minutieus uitgeschreven script, stelde de presentatrice vragen aan de gemeentelijke omgevingsmanager, of de gemeentelijke projectleider. Die antwoordden telkens zo snel dat gauw duidelijk werd dat ook de antwoorden geregisseerd en geoefend waren voor 84 minuten STER-reclame. De uitzending werd door 143 tot 195 personen gevolgd.

Presentatie Het enige interactieve element tijdens de presentatie op 12 november was, dat kijkers via hun smartphone, tablet of laptop antwoorden konden geven op vragen die op een website getoond werden. Ook konden zij vragen stellen, waarvan er enkele beantwoord werden.Een video-opname van de uitzending, antwoorden op de onlangs gehouden enquête en antwoorden op alle vragen die tijdens de bijeenkomst gesteld zijn, komen beschikbaar op de projectpagina voor het Osdorpplein.

Verbinding plein-plas Als we de gemeentelijke projectleider mogen geloven, dan ‘wordt het Osdorpplein een stevig en levendig stadshart voor Nieuw-West, waar iedereen zich thuis voelt. Met meer werkplekken, meer woningen, meer vrijetijdsvoorzieningen, waaronder cultuur, maar ook zeker meer aandacht voor groen en voor water’. Ook wil de gemeente de verbinding tussen het Osdorpplein en de oever van de Sloterplas verbeteren. Dit is opmerkelijk. Want de Meer en Vaart is kort geleden voor ettelijke tonnen euro’s voorzien van nieuwe, letterlijk in beton gegoten tramrails. Hier-

■■ De Meervaart, blijft een onderwerp van gesprek. (FOTO: BRANDEISFOTOGRAFIE )

door is de betonzee, tussen de rijbanen voor auto’s, nu ook geschikt als vrije baan voor de Westtangent; de versnelde bus 69.In een video liet de gemeente zien, dat alle passenten op het Osdorpplein die geïnterviewd werden, blij waren met het voorstel om de Meer en Vaart autoluw te maken.

Input van bewoners In 2019 hadden bewoners tijdens bijeenkomsten al de nodige betrokkenheid getoond voor het herinrichten van de openbare ruimte. Hen was gevraagd waar zij zich zorgen over maakten en welke voorzieningen zij wilden laten versterken. De gemeente gaat de vraag naar ‘meer vrijetijdsvoorzieningen’, invullen met meer ruimte voor horeca, cultuur en een bioscoop.Onlangs is er ook een digitale enquête geweest over de vernieuwing van het Osdorpplein en het theater De Meervaart. Daaraan hebben maar liefst 2497 personen deelgenomen, waarvan 80 procent aangaf in Nieuw-West te wonen. Eén van de vragen was: “Wat heeft het Osdorpplein nog meer nodig om een

goed centrum te zijn voor NieuwWest?” Er werd meer dan een onderdeel genoemden. In bijna 50 procent van de reacties werd ‘meer groen’ ingevuld. Op de vraag “Wat zou u aan de Zuidwestoever van de Sloterplas willen aanpassen?” werden ook meerdere antwoorden geven. 63 procent noemde ‘rust met meer groen’. 28 procent vond die plek geschikt als nieuwe locatie voor de Meervaart. Slechts 17 procent gaf ‘laten zoals het nu is’ als antwoord.

Nieuwe Meervaart Wat de gemeente betreft staat de vraag óf er een nieuw Theater De Meervaart moet komen, niet meer ter discussie. Maar naast de voorkeurslocatie die de gemeenteraad heeft gekozen, in de Sloterplas, zullen ook de andere locaties waarop al wel eerder inspraak mogelijk was, opnieuw beoordeeld worden.Volgens de manager gebiedsontwikkeling was het idee voor een theater in de Sloterplas al in 2017 door de Kunstraad geopperd. Het beeld van een grijze blokkendoos, zoals op social media te zien is, klopt niet.

Sinterklaas helpt de Voedselbank AMSTERDAM – Sinterklaas en de Pieten zijn veilig aangekomen in Amsterdam. De Burgemeester van Amsterdam heeft, in aanwezigheid van de kinderburgemeester Dominic, de sleutel van de stad overhandigtD aan Sinterklaas en de Sinterklaasperiode in Amsterdam kan nu beginnen. Sinterklaas in Amsterdam helpt ook mensen voor wie Sinterklaas geen feest is. Daarom is er, naast de kleinere acties, één grote actie georganiseerd. Sinterklaas roept alle Amsterdam-

mers op de Voedselbank Amsterdam te helpen. Elke week helpt de Voedselbank Amsterdam 4.498 Amsterdammers, waaronder 1.645 kinderen, met een voedselpakket. Via de website van Sinterklaas in Amsterdam kunt u doneren. Op vier december overhandigt Sinterklaas de opbrengst aan de Voedselbank Amsterdam. Soms heel soms, hebben media niet alle beschikbare advertentieruimte kunnen verkopen. Mocht dat bij uw medium het geval zijn, dan kunt u overwegen bijgaande poster te gebruiken, aan te passen door een gewenst formaat,

om de ‘lege ruimte’ op te vullen. Sint Nieuws is het nieuwe televisieprogramma van AT5, dat vanaf 16 november dagelijks wordt uitgezonden rond 17.45 uur. Het programma bestaat uit drie onderdelen: Wat doen Sinterklaas en de Pieten elke dag? Hoe gaat de actie ‘Voedselbank Amsterdam’? Tenslotte leest Sinterklaas leest dagelijks, vanuit het Grachtenmuseum aan de Herengracht, voor uit het Gouden Boekje, het verhaal van Sinterklaas. Voor de sociale media is een promotiefilmpje gemaakt.

“Het nieuwe ontwerp moet energie neutraal zijn en naadloos in zijn omgeving passen.” De bouw is begroot op 99 miljoen euro. Maar herontwikkeling van de oude, huidige locatie van de Meervaart, misschien een hotel, zal geld opleveren. Uit de onlangs gehouden enquête blijkt dat ongeveer 50 procent van de deelnemers tegen de bouw van het theater in de Sloterplas is, en de andere 50 procent voorstander. Het ‘rondje Sloterplas’ moet in elk geval behouden blijven. De gemeente gaat digitale thema-bijeenkomsten organiseren om bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden de gelegenheid te bieden te participeren. Kijk hiervoor op de website van de gemeente op de projectpagina van het Osdorpplein.

Behoud de Bieb heeft effect De inzet en doorzettingsvermogen van actiegroep Behoud de Bieb, voor een nieuwe vorm van OBA in Slotervaar-Zuid, is tot nu toe niet voor niets geweest. In september vorig jaar heeft de actiegroep een protestactie gevoerd bij de sluiting van de OBA in Slotervaart aan het Sierplein. Eerst heeft de groep het ongenoegen over de gang van zaken met afgevaardigden van de directie van de OBA gedeeld. Daarna heeft Behoud de Bieb zich ontwikkeld tot een meer oplossingsgerichte organisatie. De OBA vroeg de groep criteria op te stellen voor een nieuwe vorm van OBA in Slotervaart-Zuid. In een proces van meer dan een jaar hebben beide partijen geleerd om naar elkaar te luisteren en zijn er duidelijke wensen opgesteld voor een toekomstige OBA functie. In oktober is een bijeenkomst met de OBA geweest waarbij nu drie ambtenaren van het stadsdeel zich hebben aangesloten. Behoud de Bieb had op deze bijeenkomst aangedrongen toch al wetende, dat er niet heel veel nieuws zou zijn. ‘’Wij vinden het belangrijk, dat we met elkaar een vertrouwensruimte creëren. In deze ruimte kunnen we met elkaar in de eerste plaats als mens spreken en daar na pas met een pet op. En inderdaad konden de ambtenaren en de vertegenwoordiger van de OBA niets zeggen. Het met ons delen van hun optimisme voor een oplossing heeft bij ons vertrouwen gewekt. Voor het eind van het jaar horen we meer. Volg ons op Facebook, Behoud de Bieb’’, aldus een vertegenwoordiger van de actiegroep.

CEES FISSER

Tandheelkunde centrum in Osdorp

U kunt bij onze tandarts, mondhygiënist, kaakchirurg, implantoloog, tandprotheticus en orthodontist terecht voor: kroon- en brugwerk, esthetische tandheelkunde, prothese, tandvlees-behandeling, wortelkanaalbehandeling, implantologie. Klikgebit nodig!Maak Scherpe prijzen (buiten standaard tandartstarieven) voor implantaten, kronen en bruggen of protheses omdat we beschikken over ons eigen tandtechnisch laboratorium

Pieter Calandlaan 327 • 020-7767989

direct een afspraak voor een GRATIS intakegesprek

www.tpi-tandartsen.nl

Uw kunstgebit aan vervanging toe... Ga eens naar de tandprotheticus. Een tandprotheticus is gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van een gebitsprothese, waardoor kleur, tandvorm en zetting worden afgestemd op uw wensen.

C.J. Ligthert, tandprotheticus reparaties klaar terwijl u wacht

Wij volgen de corona richtlijnen

GESPECIALISEERD IN PROTHESES OP IMPLANTATEN

T.P.P. OSDORP

Pieter Calandlaan 312, Winkelcentrum ´De Dukaat´ Amsterdam-Osdorp-Telefoon 020-6195482 www.tpposdorp.nl


Badhoevedorp, Zwanenburg, Halfweg

Westerpost Week 47 - november 2020 - 18

VOLG ALTIJD EN OVERAL HET NIEUWS IN UW GEMEENTE OP WESTERPOST.NL

The Style Outlets bijna open

Mogelijk breidt Amsterdamse haven uit naar Houtrakpolder

HALFWEG – Nog ruim een week en dan gaat het eerste outletcentrum in de Randstad open. Winkelcentrum The Style Outlets begint op vrijdag 26 november met zaken van merken als Guess, Nike, O’Neill, Puma en Björn Borg, nog net voor de feestdagen.

AMSTERDAM/HAARLEMMERMEER – De Amsterdamse haven heeft zijn oog laten vallen op de Houtrakpolder om uit te breiden. Als de haven binnen de ring A10 moet plaatsmaken voor de nieuwe wijk Haven-Stad kan het naar het groen in buurgemeente Haarlemmermeer uitwijken. De gemeente Amsterdam wil tot 2050 40.000 tot 70.000 woningen bouwen in de nieuwe wijk. Voor de in het havengebied bedrijven is het dan onvermijdelijk dat de haven uitbreidt naar de Houtrakpolder, het groen tussen de haven en recreatiegebied Spaarnwoude.

In gedrang Zeven jaar geleden zijn daar al afspraken over gemaakt met de hele regio. Als de haven binnen de gemeente Amsterdam in het gedrang komt, kan de haven volgens die afspraken uitbreiden naar de noordelijke helft van de Houtrakpolder. Het onderwerp kwam onlangs aan de orde in het jaarlijkse Havendebat van vakblad Nieuwsblad Transport. Tijdens dat debat kwam aan de orde dat In de Visie Noordzeekanaalgebied staat dat de Houtrakpolder dan één van de opties is. Havendirecteur Koen Overtoom refereerde dat als die afspraken toen niet waren gemaakt, dat de nieuwe zeesluis die nu wordt gebouwd bij IJmuiden er volgens hem nooit was gekomen.

■■ De Amsterdamse Haven komt krap te zitten als de gemeente de nieuwe woonwijk Haven-Stad gaat bouwen. (FOTO: PIXABAY )

terrein nodig voor de overgang op duurzame energie en een circulaire economie die van afval weer grondstoffen maakt. De gemeente Haarlemmermeer heeft er natuurlijk ook een rol in. In een Omgevingsvisie keerde Haarlemmermeer zich eerder dit jaar al tegen de mogelijkheid dat de Houtrakpolder wordt ingenomen door de haven.

Voorwaarden Circulaire economie Ook volgens ondernemersvereniging Oram is er zelfs ‘geen enkele twijfel’ dat de haven op de lange termijn uitbreidt naar de Houtrakpolder. Het zou een logisch gevolg zijn van de woningbouwplannen, maar ook van de verduurzaming van de Amsterdamse haven. De haven heeft op den duur zeker 20 procent meer

De Amsterdamse wethouder van Economische Zaken Victor Everhardt onderschreef in het Havendebat eveneens de afspraken met de regio over de Houtrakpolder in het debat. Maar volgens hem zijn er voorwaarden verbonden aan de opoffering van het groen. De haven moet op eigen terrein wel eerst alle mogelijkheden hebben benut om haar huidige be-

drijventerreinen intensiever te gebruiken. Volgens de wethouder kan de haven nog tientallen jaren vooruit binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam. Voor planoloog en lector aan de Fontys Hogescholen Cees-Jan Pen is er geen twijfel dat de haven op den duur krap komt te zitten. Vooral het hergebruik van materialen voor een duurzamere, circulaire economie zal veel meer opslagruimte vergen, zei hij bij het Havendebat.

Cruciaal Ook binnen de gemeenteraad wordt uiteenlopend gedacht over de noodzaak om de haven uit te breiden naar de Houtrakpolder. VVD en CDA vinden het belangrijk dat er duidelijkheid komt voor de haven. “De ruimte is rap aan het opraken,” zei

Haarlemmermeer verruimt terrasruimte HAARLEMMERMEER – Zodra het weer kan en mag kunnen terrashouders hun gasten weer veilig en gastvrij ontvangen op verruimde terrassen. Het college Haarlemmermeer verlengt verruiming maximale terrasruimte. Net voor de zomer sprak de gemeente met horecaondernemers en maatschappelijke organisaties maatregelen af voor een tijdelijke verruiming van hun terrassen. Die verruiming werd ingevoerd om hen in staat te stellen de 1,5 meter afstand te waarborgen. Dat is veiliger voor de gasten en het personeel. Ook in 2021 wil de gemeente de terrashouders, zodra zij weer open mogen, meer ruimte blijven bieden en hen de mogelijkheid

geven om hun verdiencapaciteit te optimaliseren. Daarom heeft het college besloten de tijdelijke verruiming te verlengen tot 1 oktober 2021.

Verlenging De tijdelijke verruiming wordt in juni 2021 geëvalueerd. Mocht het nodig zijn dan worden de regels aangepast. Voordat het college tot dit besluit is gekomen, is gesproken met onder meer omwonenden, ondernemers en de stichting Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer. Uit die gesprekken blijkt dat er voldoende draagvlak is voor de verlenging van deze verruiming. “Het is fijn om te merken dat er veel draagvlak is om de terrassen te verruimen, dat biedt voor iedereen meer perspectief.” zegt

wethouder Marja Ruigrok.

Geen blauwdruk Het Rijk zal nog aanvullende besluiten gaan nemen over coronamaatregelen. Op basis van hoe het virus zich ontwikkelt houdt de gemeente rekening met de dynamiek van wijzigingen, onverwachte ontwikkelingen en nieuwe besluiten. Er ligt geen blauwdruk voor de te volgen route maar de gemeente blijft in gesprek met de terrashouders en kijkt samen met hen naar wat er wel kan. Ook deze aangepaste tijdelijke verruiming is opgesteld in samenwerking met ondernemersverenigingen en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlemmermeer.

CDA-raadslid Diederik Boomsma. VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé noemde de Houtrakpolder cruciaal. GroenLinks vindt dat er nog genoeg ruimte is binnen de haven. GroenLinks raadslid Jasper Groen denkt bijvoorbeeld aan de overslagterreinen die vrijkomen als de haven per 2030 stopt met de overslag van steenkool, zoals afgesproken. Hij wil de Houtrakpolder niet in.

Nog niet alle winkelruimtes zijn verhuurd. Van de 115 ruimtes staat een derde nog leeg. Het outletcentrum wil vooral mensen uit de regio trekken, mensen die ongeveer op een half uur autorijden van Halfweg wonen. Dat zijn zo’n 2,5 miljoen potentiële bezoekers per jaar uit de omgeving of toeristen aan de kust.De komst van het complex in Halfweg is omstreden. Omliggende gemeentes, waaronder Amsterdam en Haarlem, de provincie Noord-Holland en ondernemersorganisaties, hebben tien jaar lang tevergeefs tegen de toenmalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gestreden. Halfweg behoort sinds vorig jaar tot de gemeente Haarlemmermeer, die ook fel tegen was.De komst van het outletcentrum zou ten koste gaan van de modewinkeliers in een grote straal rondom Halfweg. The Style Outlets is eigendom van het Spaanse Neinver, dat achttien outletcentra in Europa uitbaat en biedt uiteindelijk aan 600 mensen werk bieden.

Zonweringen Zonweringen Zonwering & raamdecoratie Showroom: Showroom:Marconistraat Marconistraat Hoek HoekLorentzplein LorentzpleinBadhoevedorp Badhoevedorp open: vrijdagavond open: vrijdagavond19.00-21.00 19.00-21.00uur uurzaterdag zaterdag10.00-17.00 10.00-17.00uur uur

020-659 020-6597095 7095• •06-5428 06-54286987 6987

Tandheelkunde centrum in Osdorp

U kunt bij onze tandarts, mondhygiënist, kaakchirurg, implantoloog, tandprotheticus en orthodontist terecht voor: kroon- en brugwerk, esthetische tandheelkunde, prothese, tandvlees-behandeling, wortelkanaalbehandeling, implantologie. Klikgebit nodig!Maak Scherpe prijzen (buiten standaard tandartstarieven) voor implantaten, kronen en bruggen of protheses omdat we beschikken over ons eigen tandtechnisch laboratorium

Pieter Calandlaan 327 • 020-7767989

direct een afspraak voor een GRATIS intakegesprek

www.tpi-tandartsen.nl

Uw kunstgebit aan vervanging toe... Ga eens naar de tandprotheticus. Een tandprotheticus is gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van een gebitsprothese, waardoor kleur, tandvorm en zetting worden afgestemd op uw wensen.

C.J. Ligthert, tandprotheticus reparaties klaar terwijl u wacht

Wij volgen de corona richtlijnen

GESPECIALISEERD IN PROTHESES OP IMPLANTATEN

T.P.P. OSDORP

Pieter Calandlaan 312, Winkelcentrum ´De Dukaat´ Amsterdam-Osdorp-Telefoon 020-6195482 www.tpposdorp.nl


10,21 kilo KILO5,98 10, 21 KILO kilo 5,98 10, 2 KIL

12kilo KILO 5,98

1 kilo 5,98

versNZL NZL LAMSBOUTJE vers NZL LAMSBOUTJE vers NZL LAMSBOUTJE vers LAMSBOUTJE vers NZL LAMSBOU WEEK 47 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 2 met klein beentje met klein beentjemet klein beentje met klein beentje met beentje 1 klein KILO ,98 1 KILO 9,981 KILO 9,981 KILO 99 ,98 1 KIL

superzachte VARKENSVARKENS- VAR superzachte superzachte superzachte superzachte VARKENS- VARKENS4 dagen-Vers-Vlees-Aanbiedingen KOGEL HAASFILET KOGEL KOGEL KOGEL KOGEL 4-Vers-Vlees-Aanbiedingen HAASFILET HAASFILET HAASFILET HAA 4-Vers-Vlees-Aanbiedingen 4-Vers-Vlees-Aanbiedingen 4-Vers-Vlees-Aanbiedingen 4-Vers-Vlees-Aanbieding

BIEFSTUK ROLLADE BIEFSTUK BIEFSTUK BIEFSTUK BIEFSTUK WOENSDAG 18 * DONDERDAG 19 *3VRIJDAG 204* *ZATERDAG 21 NOVEMBER ROLLADE ROLLADE ROLLADE RO DONDERDAG **VRIJDAG ZATERDAG 5 SEPTEMBER WOENSDAG 2 * DONDERDAG WOENSDAG 3 *2VRIJDAG * DONDERDAG WOENSDAG 4WOENSDAG * ZATERDAG 398 * 2VRIJDAG * 2DONDERDAG 5* SEPTEMBER WOENSDAG 4 * ZATERDAG 398 * VRIJDAG 2 5 DONDERDAG SEPTEMBER 4 * ZATERDAG 3 * VRIJDAG 5 SEPTEMBER 4KILO * ZATERDAG 98 985 SEP 98 98 98 98 250 gr. , 1 , 250 gr. , 250 gr. , , 250 gr. ,, 250 gr. , 1 KILO 1 KILO 1 KILO 1K superzachte LANGE superzachte superzachte superzachte superzachte LANGE LANGE LANGE LA KE,N Nr.,5,5S04 E4,5N0,5,5S00 R E K 0S 0 0 ,50 K A R 5 5 R V A A V KIPDIJFILET V g4 VARKENS0r. 4 g , 4 4 0 r. 0 5 g g r. r. r. 4 4 4 4 KIPDIJFILET KIPDIJFILET KIPDIJFILET KIPDIJFILET 0 0 g g g 0 0 5 VARKENSVARKENSVARKENSVAR r. r. r. r. 5 0 0 0 0 0 g g g g 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 R 0 0 0 0 N 0ER0P,PE 5 HOUDE 5 5 OU,5D 5 50 54 A r. g L , , 0 C 4 4 4 4 M 1 kilo 5,98 HAAS 0 H S 5 r. r. r. r. A g HAAS S00C1gkilo 1 kilo 5,98 5,98 5,98 HAAS HAAS woensdag • donderdag • 5vrijdag 24 • •Ezaterdag 25 5010 kilo 50H01g kilo 500 g H woensdag 22 •woensdag donderdag 2223 • donderdag •woensdag vrijdag 2422 23 • 22 zaterdag ••donderdag woensdag vrijdag 25 245,98 juni •22 23 zaterdag •23 • donderdag vrijdag 2524juni •A 23 zaterdag vrijdag 2524 juni •juni zaterdag 2 U D A E N D O T N B 98 A gr.,98 ILE A2Rkilo RIC500 ,982F500 2 Fkilo kilo kilo ,98 2 kilo ,98 ,98 500 gr. ,982Kl 500 gr. ,98 gr. 500 ts ,98, w e w s s s e r E t t t s e e e e D s D A w w w A u e e e e n r r r L m s s s s o e rk Lp rD lAVr l VARKENSso sm kene Der et e Ae Ael Ok u uD u n r pr R muADlV o om o e e A u rmAV r r s es e e p p e A u u u r HAMVArkens VArskuepn s s s e k R e e e e kOe VARKENSVARKENSVARKENSVARKENSr HAMe DD 7 erHAMe NRROr DDOH O k k k Or R R NRD D co DOR560-D63 k k OO r RHAMANNM e eDM ON OOOO M ORA ODR63 e Dk lDe l lEAARe NANOe N O 56E7l M Dk NOb NOOR0-D6313 NOO 13ET Al M M RM 77S 75656 r r r r AD 01 EAk n 13 56 M 7 n 7T RRAD e e D TDe 6363 63 13 AM AM AM 02 MEESRRTDD n 56 567n 56 SRDe u R R 530-0-•63 0•6313 63 D A D D D D E HAAS13n 13 13 r 02 02 M BURGERS 00m ou o o R R D S r 530T T T 63 •HAAS•02 e ru A 02 02 E E E E n n n n R S S S 00m M M c c • • • nt 53 53 T T T T D O ru 02 02 02 02 A A M M M ce S S S S u u u A A 53 53 53 m m O • • • • n nt e A A A HAASHAASHAASr r r r ru ru M M M M BURGERS BURGERS BURGERS BU m m m 9 N ce D D D D u bAcon bAcr b b r r r 53 53 53 53 nn ntr ntru e330-•0-723302w33138072in0-en eruO ru A A A97 enBatrnnum 80nn Re m mD m 9lc13 cent nt nt nn D 7um ORe O02Re0-400-33•3372027280 O• 0-R02 O run 0 eR 97A 980 ce An Ba 33 O OD n nt ntrun nt 02 eA nnnn nneeBa 72 D 0-80 trBa NmOD N NruM Nijk 9tr72um 9en56 ce ce u u u u Ba 33 72 er ece ece 80 80 63 400-0-•33 EA r r Ba Ba M M M nne centru • 020-337280tr9um E nn 72 72 um 02 ke AceM A tr7um lcER BaA BaD 56 56 56 um um SRBaTeD 02 w Dceenr 0en tr tr ke e ijk •ru ••02 13 13en 40 40 -A02in0-wke63wp7230inlcinKIP en40 lc lcen um RnnDe Roln intrS 02 02 w••of 53 en 63 63 63 trum Bae tr tr 40 40ijk An e ke kelcA D Eum Enn w •02 •w ijk ijk l en 0-33 00-ke M inl en en wl TD Tum TtrM ke ke ijk ijk ijk ol 40 40 02 02in lcenA lcen lc lc SATÉ Sn Sen Sp e in in lekker gekruid enen w wwol M •KIP •m02 •w p um nt53 keA ke ke e e ijk-40 KIP ijkm ijkpagina ww w w ol olen trM n en en MSATÉ M M M 9T ce in wof wru w w 53•lekker 5340 53 lekk g um ol olMBa eru en Alcke A A e e e 80 D D D winke winb l l tr o ennt enw m mA lcum M M M nn 72 p p p o olenl olce ol ol e ru en A A A ke of SATÉ of KIP SATÉ of KIP SATÉ e e trn gekruid lekker gekruid lekker gekruid lc 33 Me Me M M p p p um um um nt ntk ntrume De Stadskrant 4 november 2020 in D k 0n n n n en tr tr tr ke 9 9 9 w ce ce ce r A A A g g g g lc lc um um um um um in 02 e e e e en en en 80 80 80 l l l l tr tr tr tr tr o o o o • ke ke A w lc lc lc nn nn nn nn 72 72 7 o o o o in in in en e e e en en en en ke ke 40 b b b b lc Ba Ba Ba Ba u lc lc lc lc k 33 33 33 33 w w w in in in D D D D k 0- wlck 0- w w keum um A A A98 A ininke inke in inke wijk trum tr • 02 • 020-ww k entrum en ol 40r 40 • 02w lcke utrsk kAr kAr wk kArkwinkewk k kelcwen ijken40 ijk suk suMk sum ink inkelcentr su wijkA wijk w50 um winkew enM en8 9408• 020olen olen9 ol ol9 lcenM 8 889u 80 um M inke u trum tr8 tr 9958wt 9 8 en t 950 lcentrum M98 lc9 lcengr. 8 98k winkelcen9 k k 98 98 50 98 50 s 8 8 9 8 500 inkew inke9 500 gr. , 500 , u u f 8 8u winke w w 9 , t t t 8 8 e 9 8 8 8 9 9 9 9 8 i s s s s 9 9 9 9 8 8 8 8 9 lo 500 gr. , 500 500 gr. gr. , , 500 gr. gr. , , 500 gr. , 500 b , 9 9 9 f f f f 8 8 8 8 ki , , , 9 ,6, , kilo31 kikilolo25ralo , kilo13 kikikiralolo b b b,graime , ilo325k1ki0ilkilogloo3ram, loe 5, lo ,4 3 kilo kii, kie , 1lo 1mi 6 ,,,,41pagina , lo , ,2020 ,9 mlo kira lo ,49, 11 kikkiloillobo ie6 ,49,Stadskrant g1 ki 1 1 kilo De 4glo 30 125 1ki 0-1ki 0 gki 0m8 6,, 1 k1 1 25101 251 okilo6 ilo ilnovember ilo 6,4 klo k k 11 ki 1 VARKENS RIBKARBONADE 98 GRTRIBKARBONADE 9 98 VARKENS RIBKARB 9,898 ! 8 98gRIBKARBONADE ,89 ,9g8raRIBKARBONADE TVARKENS A ! ! VARKENS !IS ! ,9 mVARKENS , , , raIS IS IS IS T T T r , , 0 A A A A O o e m m m m 5 o R R R R 2 v IL ra ra ra G G G G o K g g g r r r il 0 0 0 0 O O O O o o o k e e e e 5 5 5 5 o o 2 2 2 2 2 2 v v v voor IL IL IL IL o o o K K K K il il il ilo98 k k k k 2 2 2 De1Stadskrant 2 20202 2 98 1 kilo 2 982 KILO 2 98 4 november 30 BADHOEVEDORP 6,98 BADHOEVEDORP kilo- 6,98 2 pagina 1KILO kilo 6,98 ,2 KILO 1 kilo 6,98 , 2 KILO 1 kilo 6,98 , 2, KILO

3

3 73

37

37 7

EKRESR - RVVUARN S-4-Dagen-Vers-Vlees-Aanbiedingen 4-Dagen-Vers-Vlees-Aanbiedingen -KRNESESEN- S- RVVUERANURDNKSEEDERNESR- V B VRIAR D EV EVNREDSREESRE VER RIB- 4-Dagen-Vers-Vlees-Aanbiedingen VRAIRBK- EN4-Dagen-Vers-Vlees-Aanbiedingen VRRAUIRNRBKDI-EBENR-S4-Dagen-Vers-Vlees-Aanbiedin U R N KIP EODRE- R KKSOICKPGHOPEO10 D6 N NLE-R K NE6 K ULBDR-EOBR-O-KSK ELP-6 PHRULOE-DBU6 GLEUE-10 CIISHGA KARBO- K PPCOE10 SCAHORUBDOER- SKKCOHA IKPGIPEP10 GOREA10 KOK O K EK PFO ATED ILSTTEED FFLEA ENFTSD ILIEA ILEIO ILBFIETESTEFTSN NADE N FILAETDE FBN UKE BFPFIN UTKUK PBIOEPFTOSETNUEKN POT TETTUN E I B ROLLADE ROLLADE RORLOLALLDAEDE ROLLADE 6 4 5 5 6 6 4 6 4 6 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 7 4 4 4 4 5 7 7 7 7 .COM ERAA VAND .ARIE WWW

.COM O EMR A A VAA. NC D O M D RED IREEA RAA.C .A WN VA N IWE W A . A. R WW WW ARIEV WW

.COM ERAA VAND .ARIE WWW M AA.CO NDER A V E I .AR WWW

AA.C RM EO DC IEEERVRAAAANA. C. O M RD .AN WI EW V VAAN D . AW R RI E W. A WWWWW

O .MC O M . AC A ENRDAEAR A.COM V IAENVDAV A N D E R A ER R .I A .WAW RIE WWWW WW.A A.COM DC EO RMA N A V . AN RD IEER A A . WE W A W V I .AR WWW

3 9 33 9 3 9910 10 10 10

3

.COM ERAA VAND .ARIE WWW

BADHOEVEDORP BADHOEVEDORP Pa Verkuyllaan BADHOEVEDORP BADHOEVEDORP 45 • •020 - -6598256 Pa Verkuyllaan 6598256 PaS Verkuyllaan 45 • 020Pa - 6598256 Verkuyllaan 45 • 020 -Pa 6598256 Verkuyllaan 45BUITENVELDERT • 45 020 020 - Pa 6598256 Verkuyllaan 45 • 020 - 659825 AMSTERDAM Slagerijen l a Sg le ar gi BADHOEVEDORP jeerni j e n S l a g e BADHOEVEDORP rijen BADHOEVEDORP AMSTERDAM BUITENVELDERT AMSTERDAM NOORD BADHOEVEDORP BADHOEVEDOR AMSTERDAM BUITENVELDERT AMSTERDAM BUITENVELDERT AMSTERDAM BUITENVELDERT AMSTERDAM BUITENVELDER AMSTERDAM NOORD AMSTERDAM NOORD AMSTERDAM NOORD AMSTERDAM NOOR Arent Janszoon Ernststraat 601 • 020-7059900 R winkelcentrum Banne centrum 53 • 020-6313567 TE winkelcentrum Arent Janszoon Ernststraat 601 •020-6313567 020-7059900 TS RBEcentrum Pa Verkuyllaan 45 ••Verkuyllaan 020 - 6598256 IE TE winkelcentrum Banne centrum winkelcentrum • 020-6313567 Banne • 020-6313567 Banne winkelcentrum Banne centrum •0 T BE TE R Arent TE R Arent Janszoon Ernststraat Janszoon 020-7059900 Arent •53020 020-7059900 Ernststraat Arent 601 Janszoon •53020 020-7059900 Ernststraat 601 •53020 020NE BE TE Rcentrum TS TS Pa Verkuyllaan 45601 Pa • •53Verkuyllaan 020 -Ernststraat 6598256 45601 •Janszoon Pa Verkuyllaan 6598256 45 • Pa 6598256 45 • IE T NE T IE TS BE NE T IE TS BE NE T IE NE winkelcentrum Molenwijk 40 • 020-3372809

Ariev/dv/dRaa Raav/d Raa Arie v/dArie Raa v/d Arie Raa Arie Slagerijen

W W W. A R I E VA N D E R A A . C O M W W W. A R I E VA N D E R A A . C O M

Ariev/dv/dRaa Raa v/d Raa Arie v/d Raa Arie v/d Raa Arie Arie

S l a g e r i j 40 e n • 020-3372809 winkelcentrum 40 • 020-3372809 W W W. A R I E A N . C 40 O M • 020-3372809 S VlMolenwijk a g De rE iRjAe Anwinkelcentrum S lMolenwijk a g e r i j e n winkelcentrum S lMolenwijk a g e r i j e n winkelcentrum S lMolenwijk a g e r i jBE e nTE R 40 • 020 www.facebook.com/vanderaaslagerijen W W W. A R I E VA N D E R A A . C O M W W W . A R I E V A N D E R A A . RC O M R www.facebook.com/vanderaaslagerijen www.facebook.com/vanderaaslagerijen www.facebook.com/vanderaaslagerijen www.facebook.com/vanderaasl TS TBEIETETSR NE T IE TS BE TE NE T IE TS BE TE NE T IE NE

Badhoevedorp

Badhoevedorp

Pa Verkuijllaan 45 T: 020 6598256

Pa Verkuijllaan 45 T: 020 6598256

Amsterdam Buitenveldert

Arent janszoon ernststraat 601 T: 020-7059900 ma t/m vrij: 08.00 - 18.00 uur zaterdag:08.00 - 17.00uur

Amsterdam Buitenveldert

Arent janszoon ernststraat 601 T: 020-7059900 ma t/m vrij: 08.00 - 18.00 uur zaterdag:08.00 - 17.00uur

Badhoevedorp Badhoevedorp Badhoevedorp

W W W. A R I E VA N D E R A A . C O M

Pa Verkuijllaan 45 Pa Verkuijllaan 45 Pa Verkuijllaan 45T: 020 6598256 T: 020 6598256 T: 020 6598256 Amsterdam Buitenveldert Amsterdam Buitenveldert Arent janszoon 601 Amsterdam Buitenveldert Arenternststraat janszoon ernststraat 601 Arent janszoon ernststraat 601T: 020-7059900 T: 020-7059900 020-7059900 ma t/m vrij:T:ma 08.00 18.0008.00 uur - 18.00 uur t/m- vrij: ma t/m vrij: 08.00zaterdag:08.00 - 18.00 uur - 17.00uur zaterdag:08.00 - 17.00uur zaterdag:08.00 - 17.00uur

Dezeopnieuw kunnen wij vullen, opnieuw vullen, en dan hetweer weer jaDeze kunnen wij en dan kankan het ren mee. Leer dat versleten is kunnen wij laten herleven. jaren mee. dat HetLeer reinigen vanversleten uw meubelsis of kunnen alle anderewij meubel werkzaamheden. Bel voor eenvan vrijblijvende afspraak bij laten herleven. Het reinigen uw meubels ofu thuis. Of kijk op onze website www.tmeubeltje.nl alle andere meubel werkzaamheden. Deze kunnen wij opnieuw vullen, en dan kan het weer jaBel voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis. e14,50 per uur. sierbestrating, tegelwerk, ren mee. Leer dat versleten is kunnen wij laten herleven. 06 307 372 07 Of kijk op onze Het website www.tmeubeltje.nl meubels of alle andere meubel werkTevens aanleg + reparatie plaatsen hek en raster Deze kunnen wij opnieuw vullen, enreinigen dan kanvan het uw weer jazaamheden. Bel voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis. ren mee. Leer dat versleten is kunnen wij laten herleven. sierbestrating, tegelwerk, schuttingwerk, alles leverop onze website Het reinigen van uw meubels ofOf allekijk andere meubel werk- www.tmeubeltje.nl plaatsen hek en raster baar. Geheel vrijblijvend. zaamheden. Bel voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis. schuttingwerk, alles lever- 023 - 5841515 Of kijk op onze website www.tmeubeltje.nl 06 307 372 07

uw stoel of bank doorgezakt Tevens aanleg +Is reparatie sierbestrating, tegelwerk, plaatsen hek en raster schuttingwerk, alles lever-baar. Geheel vrijblijvend. baar. Geheel vrijblijvend. 06 307 372 07 023 - 5841515 023 - 5841515

www.rodi.nl

Badhoevedorp

W W W. A R I E VA N D E R A A . C O M

Altijd op de hoogte via rodi.nl en like onze Facebook pagina

Tuinbedrijf Tuinbedrijf Allround Is uw stoel of bank doorgezakt Voor al uw tuinonderhoud Voor al uw tuinonderhoud Allround e14,50 per uur. Is uw stoel of bank doorgezakt Voor al uw tuinonderhoud e14,50 per uur. Tevens aanleg + reparatie

W W W. A R I E VA N D E R A A . C O M W W W. A R I E VA N D E R A A . C O M

W W W. A R I E VA N D E R A A . C O

Pa Verkuijllaan 45 T: 020 6598256

Amsterdam Buitenveldert

Arent janszoon ernststraat 601 T: 020-7059900 ma t/m vrij: 08.00 - 18.00 uur zaterdag:08.00 - 17.00uur

COMPUTER - TAAL - LEREN

MOEITE MET ONLINE JE WEG VINDEN? Cybersoek helpt! Digitale belmaatjes Waar: (video)bellen of afspreken Wanneer: per direct Of Wekelijkse groepsles Waar: Daadkr8, President Allendelaan 719 Wanneer: start dec/jan, verschillende dagdelen mogelijk 2 uur per week / 12 weken / persoonlijke begeleiding in verschillende talen / gratis Samen kijken we wat jij nodig hebt! Iets voor jou of iemand die je kent? Geef je op bij Josette: 06-48718270 Email: josette@cybersoek.nl

WIJ ZOEKEN EEN WERKVOORBEREIDER DIE WIL KNALLEN IN ÉÉN VAN ONZE TOPTEAMS

Bij Bonarius draait alles om de monteurs. Een sterk projectteam zorgt ervoor dat zij hun werk optimaal kunnen doen. Daarom hebben we ervaren werkvoorbereiders nodig waar onze monteurs op kunnen bouwen. Net als onze projectleiders, onze onderaannemers en klanten. Teambuilders dus die hun technische skills moeiteloos combineren met een soepele projectvoorbereiding en een strakke projectadministratie. Kortom, professionals met hart voor het vak, die zich van begin tot eind van een project betrokken willen voelen en mee willen bouwen aan de groei van ons mooie bedrijf.

91

.COM ERAA VAND .ARIE WWW

Bonarius heeft 300 medewerkers en zorgt voor het onderhoud van ruim 200.000 cv- en wwtoestellen in opdracht van woningcorporaties en vastgoedbeheerders. Dat doen we in NoordHolland, Zuid-Holland, Midden-Nederland en Oost-Nederland. We zijn thuis op alle vlakken van de installatietechniek, inclusief duurzame oplossingen. Kwaliteit staat voorop: van ons werk en onze dienstverlening. Bonarius groeit flink, maar is nog steeds een echt familiebedrijf. Alles is goed geregeld: we bieden een stevig salaris, goede voorwaarden en een eigentijdse, gedigitaliseerde werkomgeving. We werken in hechte teams met een goede sfeer. Feestjes en team-uitjes horen daar zeker bij. Binnen onze eigen Bonarius Academy kun je jezelf verder ontwikkelen of specialiseren. Daar worden we allemaal beter van!

Wil jij: • Werken bij een professioneel en groeiend bedrijf? • Met volop doorgroeimogelijkheden? • En een bruto salaris van max. € 3.953,-? • Een auto én een smartphone van de zaak? • In een topteam met een goeie sfeer? • Waar we de lat graag hoog leggen? En heb jij: • Een afgeronde opleiding MBO Installatietechniek? • Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie? • Ervaring met Syntess Atrium (niet verplicht, wel een pre)? • Talent voor gestructureerd werken en prioriteiten stellen? • Gevoel voor kwaliteit, veiligheid en service? • Teamspirit en verantwoordelijkheidsgevoel? SOLLICITEER DAN VANDAAG NOG! BEL ONS OP 020-4074900 OF MAIL NAAR INGRID@BONARIUS.COM WWW.WERKENBIJBONARIUS.NL


WEEK 47 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 3

Gemeente kan blokkade Sloterweg voorkomen NIEUW-WEST – Zes van de zeven insprekers bij de vergadering van stadsdeelcommissie (SDC) op 10 november pleitten voor een fiets-veiliger Sloterweg. De Sloterweg is nu zo onveilig voor fietsers, omdat er veel te veel auto’s rijden en vaak te hard. De vraag is: wat kan de gemeente daaraan op korte én lange termijn verbeteren?

den Powellweg, Plesmanlaan, Huizingalaan, Henk Sneevlietweg en Oude Haagsweg om op de A9, A10 of A4 te komen. En omgekeerd natuurlijk. Alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten krijgen een dezer dagen een huis-aan-huisbrief van de gemeente, waarmee zij geïnformeerd worden over de ‘ins en outs’ van het autoluwe gebied. Na een participatietraject voor Sloten en Nieuw Sloten gaat een advies naar burgemeester en wethouders. Nadat b&w het plan begin 2021 hebben goedgekeurd, volgt de officiële inspraak en de besluitvorming door de gemeenteraad in maart. Een autoluw gebied voor Sloten en Nieuw Sloten met intelligent cameratoezicht kan dan eind 2021/begin 2022 een feit zijn.

Uit de Stadsdeel commissie De afgelopen jaren heeft de gemeente diverse terreintjes langs de Sloterweg uitgegeven als zelfbouwkavels. De kavels zijn intussen bebouwd en in de huizen hebben zich jonge gezinnen gevestigd. Die waren tot dezelfde conclusie gekomen als wat de oudere bewoners van de Sloterweg al lang wisten: de strook asfalt bovenop de slappe veendijk is te smal voor intensief auto- en fietsverkeer. Daarnaast is vorig jaar de ‘Sarto Badhoevedorp Hockey Combinatie Xenios’ verplaatst van de Ringvaartdijk naar Sportpark Sloten. De jeugdleden van Xenios die in Badhoevedorp wonen, ongeveer 50 procent, moeten nu dus meermalen per week via de Sloterweg naar het sportpark, en terug.

Autoluw gebied Eind vorig jaar hadden bewo-

■■ Zelfs op een druilerige zondagmiddag rijdt er voortdurend ‘doorgaand verkeer’ op de Sloterweg. (FOTO: CEES FISSER)

ners van de Sloterweg bij de SDC nog eens aandacht gevraagd voor de fiets-onveilige verkeerssituatie, met name voor jeugdige fietsers. Ook de gemeente Amsterdam zag in dat meer dan 12.000 autobewegingen per dag op dat ‘Hoofdnet Fiets’ niet veel langer houdbaar was. Voor de middellange termijn (minimaal een jaar, red.) hebben verkeerskundigen van de gemeente een oplossing gevonden, door zowel het dorp Sloten met de Sloterweg, als de naastgelegen wijk Nieuw Sloten met

de Laan van Vlaanderen ‘autoluw’ te maken. Op twee plekken op de Sloterweg, en op twee plekken in de Laan van Vlaanderen komen ‘inrijdverboden voor snelverkeer, met slim camera toezicht’. Amsterdam heeft een startnotitie voor dit plan op 4 november openbaar gemaakt.

Geen strobreed Bewoners en ondernemers met motoren, personen- of vrachtwagens die ‘op naam staan van een persoon of bedrijf in Sloten en Nieuw Sloten’ worden geen

strobreed in de weg gelegd. Zij krijgen automatisch ontheffing van de inrijdverboden en kunnen altijd vanaf twee kanten de plaats van hun bestemming bereiken, of de wijk verlaten. Bestemmingsverkeer kan elke plek in Sloten en Nieuw Sloten altijd vanaf één kant bereiken zonder een ‘inrijdverbod’ te passeren. Al het overige, doorgaande verkeer, dat in feite ‘niets te zoeken heeft in Sloten of Nieuw Sloten’, kan gebruik blijven maken van het Hoofdnet Auto, dat daarvoor bedoeld is. Zoals de Ookmeerweg, Ba-

resultaten uitblijven.

Strenge handhaving Desgevraagd door Pieter Nijhof (GroenLinks) opperden de insprekers enkele maatregelen: de maximum snelheid omlaag naar 30 km/u met strenge handhaving; de aanleg van flexdrempels (zoals op de Baden Powellweg) en/of chicanen met wisselende voorrang; verwijderen wegversmallingen om hard rijden juist te voorkómen. De VVD kwam met een ongevraagd advies om een achteringang van het sportpark open te stellen voor fietsers.

Fiets-veiligheid Alle politieke partijen in de SDC waren en zijn het met de insprekers eens, dat de gemeente tijdelijke maatregelen moet treffen om de fiets-veiligheid op de Sloterweg te verbeteren. Dagelijks bestuurder voor Verkeer, Erik Bobeldijk (SP) zag en ziet die noodzaak ook. Hij wil op korte termijn met alle belanghebbenden om de tafel gaan zitten. Intussen onderzoeken verkeerskundigen al ‘mogelijke maatregelen op de veendijk’, die overigens geen nadelige gevolgen mogen hebben voor de verkeersdrukte in Nieuw Sloten, waar dagelijks vele tientallen basisschoolleerlingen de Laan van Vlaanderen in beide richtingen moeten oversteken.

Korte termijn oplossing De woordvoerders van de jonge gezinnen langs de Sloterweg en van de ouders van jeugdige hockeyers hadden kennis genomen van de autoluw-plannen van Amsterdam. Zij steunen die plannen, maar ze willen geen jaar wachten op verbetering van de veiligheid voor fietsers. Zo snel mogelijk: het liefst binnen enkele weken, hooguit in een paar maanden verwachten zij resultaten. In een ‘brandbrief’ (per e-mail) aan het dagelijks bestuur van Nieuw-West werd al gezinspeeld op een “blokkade van een uur” op de Sloterweg, als

CEES FISSER

Danspaleis brengt ouderen troost en plezier met podcast AMSTERDAM – Sociale onderneming Het Danspaleis brengt elke drie weken ‘Radio Danspaleis’ uit. Een podcast gemaakt om ouderen die door COVID-19 aan huis gebonden zijn, troost en plezier te bieden. Het is een mix van muziek en interviews met bijzondere ouderen en artiesten op leeftijd, waarbij persoonlijke muziekverhalen en herinneringen worden opgehaald. Naast het in contact blijven met ouderen, laat Het Danspaleis met de podcastserie juist ook de veerkracht en

levenslust van ouderen zien in deze tijd van sociaal isolement. Het aantal ouderen dat zich eenzaam voelt, is in het eerste halfjaar van corona helaas verdubbeld. De podcast is te luisteren via alle grote platforms, waaronder Spotify, Deezer en Apple Podcasts.

Buurt De presentatie is in handen van Danspaleis oprichter en directeur Suna Duijf. In de eerste reeks van acht afleveringen, staat steeds een andere buurt centraal. De geïnterviewde ouderen zijn

bewoners en kenners van de buurt, die vertellen over hun leven aan de hand van muziek.

Verhalen en weetjes In elke aflevering wordt ook een bekende Nederlandse artiest geïnterviewd over hun muzikale roots, wat vaak onbekende verhalen en weetjes oplevert. Te gast waren onder andere Willeke Alberti, George Baker en Marianne Weber. In de nieuwe reeks, gaan de makers de zorgcentra in, om zo te weten te komen hoe het er daar aan toe gaat in de coronatijd.

KILO WORST PAKKET VAN 1 250 gram Grillworst 250 gram Ossenworst Gekookteworst 250 gram 250 gram Leverworst 12,50 r aa m or vo en m Sa VLEESWAREN TRIO sbief 100 gram Ontbijtspek 100 gram + Ro + Gekookte worst 100 gram 4,00 Samen 300 gram Woensdag: Gehakt half om half kilo ... 5,00 Rundergehakt kilo .............. 7,50

Podcast Het Danspaleis is een sociale onderneming met als doel alle ouderen (65+) in Nederland vitaal en inclusief te houden, met onder andere theatrale dansmiddagen voor ouderen in woon- en zorginstellingen. Corona maakte dit onmogelijk, terwijl het juist belangrijker dan ooit is om met ouderen in contact te blijven. Suna Duijf: “Wat deden mensen vroeger in tijden van crisis? Dan luisterden ze samen naar de radio. Dat verbindt, het brengt mensen samen.” Zonder achtergrond in radiomaken, maar met veel

Slagerij

■■ Het Danspaleis is te beluisteren via de grote platforms. (FOTO: PR)

ervaring in muziek, theater maken en positieve ouderenzorg, is Het Danspaleis ge-

Filet americain Carpaccio tapenade Italiaanse runderrollade

Biefstuk stroganoff

Runderbraadworst 4 stuks

Idsinga Louis Bouwmeesterstraat 16 tel 020 - 615 25 39

Donderdag Biefstukdag 100 gram ........ 1,75 4x 150 gram ....................... 9,99

start met hun podcast. Voor meer informatie: www.hetdanspaleis.com.

200 gram 2,50 200 gram 2,50 150 gram 2,25 750 gram 9,99 ca 500 gram 4,99

Runderhamburgers of tarta artjes 8 halen 4 BETALEN!!!!!! Rundergehakt

Vrijdag t/m zaterdag: 500 gram shoarma + 4 broodjes + 1 sausje naar keuze samen 5,89

Kilo

5,00

Maandag t/m zaterdag: Paarden biefstuk 4 x 150 gram .................. 10,00


WEEK 47 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 4

NL-Alert controlebericht op 7 december IJK” T K A R P E HAD

SELSC

E LET L E R U T L NTERCU

‘‘I

Tussen Meer 1-B, 1068 EX Amsterdam

Tussen Meer 1-B, 1068 EX Amsterdam

020 - 410 94 94 amsterdam@letseladvies.nl

020 - 410 94 94 amsterdam@letseladvies.nl

Tussen Meer 1-B, 1068 EX Amsterdam

020 - 410 94 94 amsterdam@letseladvies.nl

REGIO – Maandag 7 december rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Ook in de provincie Noord-Holland. Het NL-Alert controlebericht ontvang je op je mobiel. Met het NL-Alert controlebericht kun jij ervaren hoe het is om een NLAlert te ontvangen. Let op: het NL-Alert controlebericht kan luid binnenkomen als je een koptelefoon of oordopjes gebruikt. Een giftige rookwolk. Een terroristische aanslag. Een grote natuurbrand in een wandelgebied. Alleen bij noodsituaties waarbij direct handelen noodzakelijk is, zetten veiligheidsregio’s NL-Alert in. Dat is belangrijk, want daardoor weten Nederlanders dat zij alert moeten zijn en in actie moeten komen wanneer zij een NL-Alert ontvangen.

WETEN WANNEER JE ALERT MOET ZIJN DOOR NL-ALERT In april 2018 is notaris Mr Peggy E.M. DUKKERS opgevolgd door Mr Wesley R. HARRIS. Notaris HARRIS bewaart de akten en dossier van notaris DUKKERS. Bij NVA-Notaris kunt u terecht voor alle notariële zaken. Oud notaris Dukkers werkt nog part time. U kunt bij haar terecht voor: uw TESTAMENT, om uw laatste wil in vast te leggen, een VERKLARING VAN ERFRECHT, na het overlijden van een familielid of het AFWIKKELEN van een nalatenschap. De bespreking kan ook bij u thuis. Nicolaas Beetsstraat 152, 1054 XV AMSTERDAM, 020-238 00 00 www.nvanotaris.nl ; notaris@nvanotaris.nl

In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie kunt vinden. Negen op de tien Nederlanders gaf in een recent onderzoek aan een NLAlert direct na ontvangst te lezen en over te gaan tot actie.

Controlebericht

■■ Het controlebericht verschijnt op je mobiele telefoon. ((FOTO: AANGELEVERD))

controlebericht kun jij ervaren hoe het is om een NL-Alert te ontvangen. Zie je een NLAlert? Lees meteen het bericht, kom in actie en help anderen. Dinsdag 1 december start een landelijke publiekscampagne voor het NL-Alert controlebericht.

Hoe werkt NL-Alert? Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. Daarvoor hoef je niets te doen. Wanneer je een NL-Alert op je mobiel ontvangt, laat je telefoon een hard en doordringend alarmgeluid horen. Let op: NL-Alert kan luid binnenkomen als je een koptelefoon of oordopjes gebruikt.

Hoog bereik Het vorige controlebericht dat op 8 juni 2020 is verzonden, werd door 90 procent van de Nederlanders van 12 jaar en ouder op de mobiele telefoon ontvangen. Ook onder ouderen is het bereik zeer hoog: driekwart van de 75-plussers heeft het controlebericht van afgelopen juni ontvangen.

LET OP: NL-ALERT KAN HARD BINNENKOMEN OP KOPTELEFOON NL-Alert is ook te zien op steeds meer digitale reclameschermen en in het openbaar vervoer. Zie je een NL-Alert? Lees meteen het bericht, kom in actie en help anderen.

Met het landelijke NL-Alert

Heeft u te maken met huiselijk Heeft u te maken met huiselijk geweld of of kindermishandeling, geweld kindermishandeling, bijbij uzelf of of bijbij iemand omom u heen? uzelf iemand u heen? UHeeft kunt iets tegen doen, U kunt er iets tegen doen, hoe u teer maken met huiselijk geweld of hoe kindermishandeling, bijsoms uzelf ook of bij iemand om u heen? moeilijk datdat soms lijkt. moeilijk ook lijkt. U kunt er iets tegen doen, hoe moeilijk dat soms ook lijkt. Bel gratis 24 uur per dag 7 dagen per week gratis 24 uur per dagper Bel gratis 24 uur

el dagen7 per week dagen per week

0800-2000

dag

0800-2000 0800-2000

of kijk op

of kijk op of kijk op 020veiligthuis.nl

020veiligthuis.nl 020veiligthuis.nl


WEEK 47 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 5

Euforie rond dorpshuis en sporthal Zwanenburg-Halfweg is groot ZWANENBURG/HALFWEG – De opening van het nieuwe dorpshuis van Zwanenburg en Halfweg is twee keer uitgesteld vanwege corona. Maar dat maakt Zwanenburg en Halfweg niet minder blij met het nieuwe dorpshuis plus sporthal. Wethouder Marjolein Steffens-van de Water laat dat blijken tijdens een gesprek via computerschermen met een aantal hoofdrolspelers. Suzanne van Houweninge van Stichting Zwanenburg-Halfweg, verzorgt sportactiviteiten voor onder anderen jonge kinderen. Zij zegt: “Gebruikers van de sporthal zijn ontzettend blij met alles wat er staat. Alles is mooi en nieuw. Veel elektrisch bedienbaar. Ik was een beetje bang dat jonge kinderen zouden ‘verzuipen’ in die grote hal maar dat is niet het geval. Ze beleven extra veel lol aan alle extra’s die ik ze kan bieden.”

“Gebruikers van de sporthal zijn ontzettend blij met alles wat er staat” Positief Peter Vreeswijk, voorzitter van de dorpsraad Zwanenburg-Halfweg: “Negenennegentig procent van de reac-

ties is positief. Ik merk ook dat doordat er zo veel gebruik van wordt gemaakt de contacten van de bewoners hechter worden.” Ray de Haan van de Stichting Zwanenburg-Halfweg, die zich vooral bezighoudt met de financiën, zegt: “Als Zwanenburger ben ik echt trots. En iedereen om me heen is dat ook.”

“We zijn er inmiddels echt klaar voor om helemaal los te gaan maar dat kan dus niet” Schiphol De grootste frustratie in het ‘’rare openingsjaar”, zo zegt voorzitter Wim Hut van de stichting Zwanenburg-Halfweg, is ‘dat we nu draaien met én de handrem én de voetrem erop.’ “Eerst dacht ik stiekem: door corona kunnen we lekker langzaam op gang komen. Maar we zijn er inmiddels echt klaar voor om helemaal los te gaan maar dat kan dus niet.” Allen geven aan dat het soms best verwarrend is als er nieuwe maatregelen komen of dat ze worden aangescherpt of versoepeld. “Wat kan nu wel, wat kan nu niet. Dat is niet altijd eenduidig. Plots zijn er dan

■■ Het nieuwe dorpshuis plus sporthal in Zwanenburg. (FOTO: JUR ENGELCHOR )

weer uitzonderingen in positieve of negatieve zin. Dat is erg lastig in onze communicatie naar de klanten. Als dan vervolgens de Tweede Kamer weer een ander signaal afgeeft, hebben wij zelf ook meer vraagtekens dan antwoorden.”

Voorstellen

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water kan zich dat allemaal levendig voorstellen. “Voor ons is de noodverordening leidend. En die speelt niet direct in op wat in het parlement wordt gezegd. Ik kan niet beloven dat jullie nooit meer last hebben van verwarring. Maar laten we de lijntjes kort houden.”

In 2021 alsnog een openingsfeest Openingsfeest Ze zijn het er allemaal over eens om in 2021 alsnog dat grootste en meeslepende openingsfeest te vieren. Keiharde toezeggingen of uitspraken hierover kunnen niet worden

gedaan in deze onzekere tijden. Maar stel je voor dat de situatie in juni, als ook het plein volgens planning is heringericht en de weersomstandigheden gunstig zijn en er veel bewoners op de been zijn. Afgesproken wordt wel dat als die kans zich voordoet deze met handen en voeten wordt aangegrepen.

Honderden smienten in Inlaagpolder HAARLEMMERMEER – Fotograaf Peter Vreeswijk is fervent vogelspotter. Afgelopen weekend was hij in de Inlaagpolder, vlakbij Spaarndam. Daar zag hij op een plas honderden smienten. Smienten komen in de zomer voor in Noord-Scandinavië en Siberië. Ze broeden maar schaars in Nederland. In het najaar trekken de eenden in groten getale naar het zuiden en zijn ze te vinden in Middenen West-Europa. De mannetjes zijn te herkennen aan hun oranjerode kop met een geel voorhoofd. Onder

de kop is een gedeelte zalmroze en naar achter de grijze onderdelen. Het achterste gedeelte is zwart. Smienten hebben een relatief korte, grijze snavel. Vrouwtjes zijn minder getekend dan mannetjes en zijn grotendeels bruin. Het geluid van de mannetjes is een hoog kenmerkend ‘piiew piiew’ en van vrouwtjes ‘rarr’. De kenmerkende roep heeft ze de bijnaam fluiteend gegeven. Smienten trekken en zijn daarbij erg beïnvloedbaar door koude weersomstandigheden. Ze trekken in grote groepen vanuit hun broedgebieden in de late zomer naar de overwin-

teringsgebieden in landen aan de Noordzee, West- en Zuidwest-Europa. De meeste smienten arriveren in oktober en november in Nederland en zij die hier overwinteren, vertrekken in de periode februari-april en beginnen in mei met broeden. Een fantastische eenden soort om te zien en vast te leggen op de gevoelige plaat. De Inlaag polder is vanouds een vogelrijk gebied met akkers, grasland en watergebieden. Niet allen de smient, ook de tafeleend, kuifeend, bergeend en kluut zijn een veel geziene gast in dat gebied. SASKIA VREESWIJK

Riemond Schripsema Uitvaartverzorger

■■ De smienten, gewoon in de Inlaagpolder. (FOTO: PETER VREESWIJK )

13 jaar of ouder?

Hier is je bijbaan!

Bij het overlijden van een dierbare staat de wereld even stil. Toch moet er veel geregeld worden. Ik ben er om u zorg uit handen te nemen en u te helpen een waardig afscheid te organiseren. Achterweg 40 2132 BX Hoofddorp 023 - 563 35 44 info@dunweg.nl

verspreiding

#Woensdag, donderdag of vrijdag #Altijd bij jou in de buurt #Wordt bij je thuis afgeleverd #Tijd over? Verdien eenvoudig bij met extra wijken

Word Rodi bezorger in jouw buurt! www.dunweg.nl

Telefoon 0226-331020 www.rodibezorger.nl


WEEK 47 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 5

Vier ton voor heel veel mooie plannen NIEUW-WEST Maar liefst vijftien mooie plannen van bewoners voor een leukere buurt werden vrijdag 13 november aangewezen om uitgevoerd te worden. Onder andere de kofferbakmarkten, de fitnesstoestellen in het Gerbrandypark en het watertappunt Plein ’40’45 kregen van medebewoners de meeste stemmen. Het was een record. Meer dan 250 plannen, inclusief begroting, werden ingediend voor het Buurtbudget Geuzenveld/ Slotermeer. Er is 400.000 euro om te verdelen door bewoners, die als geen ander weten wat goed is voor de buurt. Een gemeentelijke haalbaarheidscheck liet uiteindelijk 97 plannen de stemronde behalen. En daarop kon iedereen vanaf twaalf jaar in Geuzenveld en Slotermeer online of telefonisch stemmen. Voorafgaand enthousiasmeerden negentien buurtbudgetambassadeurs hun medebewoners, waarna meer dan vijfduizend mensen stemden. Vijftien procent en dat is veel voor een participatietraject. Voor zover de getallen.

Gratis en lekker Vrijdag was de uitslag. Dit keer niet in het Tuinstadhuis met hapjes en honderden mensen zoals tijdens de editie 2019, maar online. Dat mocht de uiteindelijke pret voor bewoners

die hun plan beloond zagen worden met een deel van de vier ton niet drukken. “Trots dat mijn idee erdoor is gekomen!” schreef Mo Elmess op Facebook na de uitslag. Fitnesstoestellen wil hij in het Gerbrandypark laten plaatsen. “Sporten in de openbare ruimte is gratis en het is lekker om te trainen in de buitenlucht,” is de gedachte achter dit plan waar meer bewoners van zullen genieten. Omdat het andere plan voor een outdoor gym in hetzelfde park mooi aansluit, krijgen de beide initiatiefnemers een gezamenlijk budget.

Ook kinderen De 12-jarige Imane Valk diende vijf plannen in en zag er twee de eindstreep vrijdag halen: een watertappunt én avondverlichting op Plein ’40’45. Imane: “Ik zie marktbezoekers soms water tappen uit een kraan die voor de marktkooplieden bestemd is. We missen hier echt een tappunt waar je gratis en gezond je waterfles kunt vullen. Daarnaast is het plein ’s avonds best donker en een beetje saai. Gezellige verlichting is goed voor de sfeer.” De jongste plannenindiener vindt het belangrijk om haar stem te laten horen, zeker als ze daarmee haar buurt een stukje beter kan maken. Vorig jaar kreeg ze de smaak te pakken, toen ze won met haar

idee voor een groot schaakbord op het plein. Dat plan wordt binnenkort uitgevoerd. Imane: “Ook kinderen hebben goede ideeën. Het is fijn dat wij ook mogen indienen en mogen stemmen op onze favoriete plannen. Dát is nou echte democratisering!”

Kofferbakmarkten Meer plannen behaalden voldoende stemmen. Zo zullen we binnenkort – of wat later – bewoners per sup de Sloterplas zien schoonmaken (sport, ontmoeten en een schonere plas ineen!), gaan vrouwen samen fietsen, komen er verschillende activiteiten om bewoners en ondernemers bewust te maken van het afvalprobleem, worden er kofferbakmarkten met laag staangeld georganiseerd, komt er verlichting op de rotonde Jan Evertsenstraat/Oostoever/Noordzijde (fijner en veiliger!) en een weggeefwinkel (niet alles is rijp voor het grof vuil), zullen wilde bloemen op bestaande groenstroken gaan groeien (meer kleur en bijen in de buurt!), wordt er plek gemaakt voor een jeu-de-boulesbaan en bewegingsapparaten voor senioren, die vanuit een ander plan ook kunnen rekenen op meer groepsactiviteiten, en worden voor de biodiversiteit rondom honderd bomen samen met bewoners bloemen en planten geplant.

■■ Buurtbudget 2019 leverde onder andere een klimaattuin in Slotermeer op. (FOTO: BRANDEISFOTOGRAFIE)

Meer wegen naar Rome

deel Nieuw-West werden de meeste plannen per aantal inwoners ingediend. Het aantal stemmers – 5507 – beslaat tien keer een volle Meervaart, Dat is voor het participatieproces een goede prestatie.”

Alle energie die bewoners hebben gestoken in plannen die het niet haalden, zal in sommige gevallen niet voor niets zijn geweest, benadrukte stadsdeelvoorzitter Emre Ünver vrijdag tijdens de online bijeenkomst. “We gaan kijken wat we met goede ideeën die het qua stemmenaantal niet haalden toch kunnen doen. Ook na de editie 2019 bleek dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden. Een aantal plannen met minder stemmen werd toen toch gerealiseerd, omdat wij die als gemeente ontzettend goed en belangrijk vonden.” Ünver is trots op de opkomst. “In stads-

Lokaal lekkers Inmiddels is een aantal plannen van vorig jaar uitgevoerd. Zoals de bloemrijke klimaattuin, waar eind september tientallen bewoners aan de Burgemeester Vening Meineszlaan samen de handen voor uit de mouwen staken. Of het plan voor uitjes voor ouderen, door ESAN (Energieke Senioren Amsterdam Nieuw-West)

uitgevoerd. Die gaf er ondanks corona een mooie draai aan en besteedde het budget aan het uitdelen van pakketten vol lokaal lekkers aan de senioren. Ook zo’n goed idee? Na een succesvolle editie in Slotermeer Noordoost vorig jaar en een nog beter ‘bezochte’ editie dit jaar voor Slotermeer en Geuzenveld, kunnen bewoners in 2021 voor heel Nieuw-West een plan dat de buurt beter, gezellig en fijner maakt indienen. Hou de social media en nieuwsbrief van het stadsdeel in de gaten voor meer informatie. SHIRLEY BRANDEIS

Nomineer Amsterdammer(tje) van het jaar 2020 AMSTERDAM – Amsterdam koestert barmhartige, vastberaden en heldhaftige Amsterdammers die het verschil maken in hun omgeving, in de stad en soms tot ver daarbuiten. Stichting Amsterdammer van het Jaar (AvhJ) en Stichting Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) geven deze helden een podium en organiseren met steun van de gemeente Amsterdam de verkiezing voor de Amsterdammer en het Amsterdammertje van het jaar 2020. Amsterdammers kunnen hun grote en kleine stadsge-

noten nog tot 26 november nomineren voor deze felbegeerde titel, die op 14 februari in het Internationaal Theater Amsterdam (ITA) wordt uitgereikt. Het gaat om Amsterdammers die zich barmhartig hebben ingezet voor iets of iemand anders; voor hun buren, een achterstandsgroep, de buurt, een hoger doel of op welke manier ook voor de stad. Welke Amsterdammers (tjes) verdienen het om in het zonnetje te worden gezet’, dat is de vraag die Amsterdammers bij zichzelf kunnen stellen.

Amsterdammer van het Jaar Iemand voordragen voor Amsterdammer van het jaar 2020 kan tot 26 november. Motiveer kort waarom hij of zij voor deze titel verdient. Nomineren kan door een mailtje te sturen naar info@ amsterdammervanhetjaar.nl. Motiveer waarom jouw kandidaat de titel Amsterdammer van het Jaar 2020 verdient. Een jury beoordeelt alle inzendingen en kiest daar genomineerden uit. Zij worden via uitgaven van Rodi Media en de website bekend gemaakt. Er kan worden van 1 tot en

met 12 februari worden gestemd via: www.amsterdammervanhetjaar.nl

Amsterdammertje van het jaar De titel ‘Amsterdammertje van het Jaar’ wordt sinds 2012 jaarlijks uitgereikt. Aanmelden van Amsterdammertjes tussen van 8 t/m 18 jaar kan tot 1 januari via: www. dkjl.nl/amsterdammertje Halverwege januari worden de tien finalisten bekend in twee categorieën: 8 t/m 13 jaar en 14 t/m 18 jaar. De twee winnaars worden uiteindelijk verkozen door een deskun-

■■ De Amsterdammer van het jaar 2019, Femke Halsema, samen met

burgemeester Femke Halsema tijdens de uitreiking in de ITA. (FOTO: JURRE ROMPA)

dige jury. Elk jaar wordt er tijdens een feestelijke show in het Internationaal Theater Amsterdam door burgemees-

ter Femke Halsema bekend gemaakt wie de winnaars zijn. Dat gebeurt deze keer op zondag 14 februari.

Informatiepagina Altijd op de hoogte van het nieuws uit Nieuw-West? Neem dan een abonnement op de wekelijkse nieuwsbrief: www.amsterdam.nl/actueel/nieuwsbrief/in-of-uitschrijven/

Nieuws van de Stadsdeelcommissie Nieuw-West Agenda vergadering Stadsdeelcommissie 24 november 2020 start om 19.30 uur Digitaal Voorzitter SDC: Sarah Biddle Secretaris SDC: Ilse Plasmeijer

1. Opening 2. Actualiteiten rondom Corona 3. Mededeling

4. Vaststelling besluitenlijst SDC van 10 november 2020 5. Ingekomen stukkenlijst 6. Insprekers 7. Mondelinge vragen 8. Vuurwerkoverlast 9. Verdieping Wildemanbuurt 10. Sluiting

Mocht u willen inspreken dan kunt u zich tot maandag 12.00 uur aanmelden via stadsdeelcommissie.nieuw-west@amsterdam.nl Dit is een conceptagenda. De agenda kan wijzigen. De meest actuele versie kunt u vinden op: https://nieuw-west.notubiz.nl/


WEEK 47 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 6

Online open dag Clusius mbo

Gratis dieetadvies bij Voeding + Advies

REGIO – Wat ga ik doen na mijn vmbo? Een vraag die momenteel bij menig derde en vierdejaars vmbo-er leeft. Zeker nu de fysieke open dagen, in de huidige coronatijd, niet door kunnen gaan is het extra lastig om je goed te oriënteren op je vervolgopleiding. Daarom verzorgt het Clusius College 25 november een online open dag.

REGIO – De kosten voor dieetadvies van een diëtist worden vergoed vanuit de basis zorgverzekering, Hiervoor moet in de meeste gevallen eerst het eigen risico worden betaald.

Het Clusius College doet er alles aan om middelbare scholieren toch een goed beeld te geven van de verschillende mbo-opleidingen die je bij hen kan volgen. Allereerst door een online open dag die plaatsvindt woensdag 25 november 2020 van 18.00 tot 20.00 uur. Tijdens dit online event kun je met behulp van korte filmpjes digitaal sfeerproeven bij de verschillende vestigingen en de opleidingsclusters. Per opleiding zijn webinars te volgen en ook voor ouders is er een speciaal webinar. Of wil je alles weten over de stagemogelijkheden binnen het mbo, ook daar is een webinar van. Bovendien kun je al je vragen stellen in de live chat met docenten en studenten.

Menukaart Tijdens de online open dag introduceert het Clusius College ook een keuzemenu aan coronaproof voorlichtingsactiviteiten op kleine schaal: de menukaart. Activiteiten die

Er kan tot eind van het jaar nog gratis dieetadvies worden ontvangen van een diëtist Tegen het eind van het jaar is de kans groot dat het totale eigen risico, dat dit jaar is vastgesteld op een bedrag van 385 euro, op is. Gelukkig kan er dan tot eind van het jaar nog gratis dieetadvies worden ontvangen van een diëtist van Voeding + Advies. De diëtisten helpen graag met een oplossing voor een voedingsvraag.

■■ Praktijklessen tijdens het leren bij het Clusius College. (FOTO: AANGELEVERD)

leerlingen individueel kunnen ‘boeken’ en activiteiten waar vmbo-docenten een groep voor kunnen aanmelden. Van proefstuderen tot praktijkles van workshop tot webinar en van excursie tot gastles. Het aanbod is heel divers. De kracht van het Clusius College? Het Clusius College heeft 16 zeer verschillende mbo-opleidingen (in Alkmaar, Hoorn en Schagen) waarbij goed onderwijs in een kleinschalige setting centraal staat. Leren in

de praktijk is daarbij belangrijk en dat vertaalt zich in veel praktijkles en uitgebreide (internationale) stagemogelijkheden. Dat is de kracht van het Clusius mbo.

Aanmelden en meer info Meer informatie over de mbo-opleidingen van het Clusius College en aanmelden voor de online open dag (en daarmee toegang tot de menukaart) kan via www.clusius.nl/mbo.

Eigen risico Iedereen in Nederland heeft een basis zorgverzekering. In 2020 wordt voor iedereen vanuit deze basisverzekering 3 uur dieetadvisering van een diëtist vergoed. Deze kosten gaan wel ten laste van het eigen risico. Wanneer dat helemaal op is, doordat er bijvoorbeeld andere zorg of medicatie dit jaar is gebruikt, worden er géén kosten meer door de zorgverzekering voor de diëtist in reke-

Kies jij ook voor een groene toekomst?

■■ Voeding+Advies biedt inmiddels al 8 jaar professioneel voedingsadvies. (FOTO: PR)

ning gebracht. Een afspraak maken bij een diëtist van Voeding+Advies kan dus nog.

Ketenzorg Bij enkele doelgroepen is er nooit sprake van een eigen risico. ‘’Kinderen onder de 18 jaar hebben bijvoorbeeld geen eigen risico, waardoor dieetadvisering dus gratis is. Dieetadvies binnen de ketenzorg voor diabetes type 2, CVRM (harten vaatziekten) en COPD gaat ook niet af van het eigen risico’’, aldus praktijk eigenaar Gaby Herweijer.

Klachten Voeding+Advies biedt inmiddels al 8 jaar professioneel voedingsadvies. De praktijk on-

derscheidt zich doordat elke diëtist haar eigen specialisaties heeft. Zo bieden zij individuele begeleiding bij diverse klachten zoals diabetes, coeliakie, reuma, prikkelbare darm syndroom, voedselallergieën en oncologie. Maar ook bij sport, zwangerschap en een kinderwens.

Contact De praktijk locaties in Amsterdam-West zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer en er is voldoende parkeergelegenheid. Neem bij vragen over de voeding contact op via: 020 3629376 of stuur een bericht via het contactformulier op www.voedingplusadvies.nl.

Food • Voeding & Kwaliteit • Voeding & Technologie • Voeding & Voorlichting

Groen & Styling • Bloem & Design • In- & Outdoor Styling

Groen & Techniek • Tuin, Park & Landschap • Recreatie & Natuur • Groen, Grond & Infra • Monteur Mobiele Werktuigen

Agribusiness • Commercieel Ondernemen • Plantenteelt • Veehouderij

Bezoek onze online Open Dag met workshops, chatsessies en webinars

Dier & Zorg • Dierenartsassistent • Dierverzorging • Paardenhouderij • Maatschappelijke Zorg & Groen

Entree-opleiding • Entree-opleiding • GroenStart

Alkmaar Hoorn Schagen

Meld je aan op clusius.nl/mbo


WEEK 47 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 7

Mokumse mikmak 2021 Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen. De beslistermijn is verlengd met zes weken. De aanvraag betreft het realiseren van een beschermingswand en het uitbreiden van een bestaande betonvloer rond bestaande opslagtanks.

■■ Clementine Vrooland is één van de makers van Mokumse Mikmak. (FOTO: BRANDSEIS FOTOGRAFIE)

Vorig jaar maakten Jan van Zijp, Clementine Vrooland en Shirley Brandeis vanuit NieuwWest hun eerste Mokumse mikmak. De scheurkalender werd zo goed ontvangen, dat er nu een editie 2021 is. Online of in elke boekwinkel te koop. De Westerpost sprak met een van de makers, Clementine Vrooland uit Slotervaart. Hoe is het idee voor een scheurkalender ontstaan? “Het aanbod kalenders is enorm. Dus je zou je kunnen afvragen, moet er dan nog een bij? Ja zeker! Een kalender met veel interessants en leuks over alleen Amsterdam kon ik nooit vinden. Samen met Shirley Brandeis stelde ik wel al jaren de Amsterdamse Spreukenkalender samen. Maar we wilden meer, iets anders, iets nog gezelligers. Uitgever Jan van Zijp bleek de perfecte match. We zijn alle drie geboren en getogen Amsterdammers die het heerlijk vinden om in beeld en woord de pareltjes van hun stad te verzamelen.” Met welk doel? “Het oude taaltje, het echte Mokums, is steeds minder te horen. Dat willen we bewaren en daarom halen we graag op straat of het web de gevatte, geestige en brutale uitspraken op. Met camera of tekenpotlood leggen we de typisch Amsterdamse beelden vast. Niet alleen in Nieuw-West, waar we in onze achtertuin of aan de huis-

kamertafel vergaderen, maar door de hele stad. We hebben opgeteld overal in de stad gewoond, dus kennen vrijwel heel Mokum.” En na de eerste smaakte dat naar meer? “We hebben ons echt kenbaar moeten maken als nieuweling op een best verzadigde markt. Maar voor het Amsterdamse is altijd plek, merk je. En wij brengen dat weer op een anders dan andere manier. Misschien omdat we het met hart en ziel én gezelligheid samen maken. Of omdat elk van de 365 blaadjes ambachtelijk door onszelf is opgemaakt. Maar vooral omdat veel Amsterdammers graag door een nostalgische bril naar hun stad kijken. Er is dan ook veel moois, leuks en bijzonders aangeleverd. Mensen kwamen met verhalen uit de oude doos, familiefoto’s, Mokumse uitspraken en grappen. Ook uit eigen herinnering en archief – ik ben alweer de vierde generatie in Slotervaart – hebben we geput. De kalender is een bonte verzameling Amsterdams materiaal; een vrolijke mikmak.” Leuk voor de echte Amsterdammer dus. “Voor meer dan die alleen. Het is een kalender voor stadsgenoten die hier al generaties lang wonen, of juist nét hun sleutel hebben gekregen. Geinige is dat de bestellingen van stadverlaters van heinde en verre binnenstromen; van Gronin-

gen tot Canada! Een kalenderrubriek die daarop inspeelt is ‘De ex-Amsterdammer’ waar we voormalige stadgenoten vragen naar hun grootste Mokumse gemis. Het verzamelen van nieuw materiaal houdt voor ons ook nooit op. Er zijn nog meer edities te vullen. Van mensen die vorig jaar hun scheurkalender bij ons kochten kregen we te horen: “We zitten nu al bijna een heel jaar met jullie op de plee te lachen!” Dat hopen we natuurlijk weer te horen over editie 2021. Wie hem hier in Nieuw-West bestelt, zal door een van ons op de wenken bediend worden, want we leveren regelmatig aan huis met onze mikmakfiets. Maar je kunt hem natuurlijk ook gewoon bij de boekhandel in je buurt vinden.” Weggeefactie Onder de bestellers die deze maand bestellen via mokumsemikmak.nl, worden drie unieke, handgemaakte en ingelijste afdrukken verloot (winkelwaarde € 29,95) van een van de typisc Mokumse stempels van Clementine Vrooland. Voorbeelden daarvan zijn te vinden in de kalender. Begin december 2020 wordt met de prijswinnaars contact opgenomen. Mokumse mikmak 2021 (ISBN 978-90-828229-9-1). Winkelprijs 14,50 euro. Zie ook mokumsemikmak.nl. Voor meer informatie: info@mokumsemikmak.nl.

Glazen Huis wordt ingericht

■■ Het bewust glazen huis. (FOTO: FACEBOOK)

NIEUW-WEST – Op Plein ‘40’45 staat sinds kort een glazen huis. Het huis is nog leeg, maar wordt binnenkort ingericht.

Wie wil meedenken over de inrichting kan donderdag 19 november om 17.30 uur meedoen. Aanmelden kan via: lizl@wij-

zijnplein4045.nl of ga naar @Inrichting Buurtstudio Wij Zijn Plein ‘40-’45.

Datum verlengingsbesluit: 9 november 2020 Aanvrager: Bunge Netherlands B.V. Locatie: Coenhavenweg 3, Amsterdam Zaaknummer: 9844630 Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen. De beslistermijn is verlengd met zes weken. De aanvraag betreft het realiseren van een verplaatsbare leescabine - sorteerunit, voor het handmatig uitsorteren van afvalstromen. Datum verlengingsbesluit: 10 november 2020 Aanvrager: PARO Amsterdam B.V. Locatie: Siciliëweg 38, Amsterdam Zaaknummer: 9813978 Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.


WEEK 47 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 8

Pijn?

Amsterdam start afvaloffensief AMSTERDAM – Amsterdams is gestart met een aanvalsplan in de strijd tegen het afval. Want de hoeveelheid huishoudelijk afval is het afgelopen jaar flink gestegen. En daarmee ook het zwerfafval. Onze inzamelaars en reinigers zetten daarom een extra stap om de stad schoner te maken.

Specialisten in pijnbehandeling Nu ook in Amsterdam!

Geen wachttijden

De beste zorg. Dichterbij.

SAMEN ZORGEN VOOR EEN SCHONERE STAD

Amsterdam • 085 - 0180 939 Hilversum • 085 - 0479 271 | Velsen-Noord • 085 - 0479 273 www.excellentcareclinics.nl pijnbestrijding • bewegen met pijn • overgangsklachten carpaal tunnel syndroom • therapieresistente depressie Behandelingen vergoed uit de basisverzekering

DOET U MEE MET DE...

weken

K C A BL RIDAY F

2020

PROMOOT UW SCHERPSTE DEALS! Vlak voor Black Friday staan alle deals in deze krant en op Rodi.nl.

Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met uw media adviseur via: 0226-333311 of via advies@rodi.nl

www.rodimedia.nl/blackfriday

m

e

d

i

a

Dunweg.nl/dunweg-depositofonds

Profiteer van een uitvaartdeposito Uw uitvaart goed geregeld! ▪ 1% rente in 2021 ▪ Geen gezondheidsvragen ▪ Directe uitbetaling bij overlijden

Adri van den Bergh Uitvaartconsulent

Achterweg 40 2132 BX Hoofddorp 023 - 563 35 44 info@dunweg.nl

HOLLAND PALING ‘PALINGROKERS SINDS 1832’

Bij ons kunt u dagelijks terecht voor heerlijke vers gerookte paling direct uit eigen rokerij. Wij zijn van maandag t/m zaterdag geopend van 8:00 uur tot 14:00 uur.

Afval en troep op straat prijken steevast bovenaan de lijstjes met grootste ergernissen van Amsterdammers. Er zijn plekken in de stad waar dagelijks afval op straat wordt gezet. Of het nu een berg huishoudelijk afval is, karton bij een afvalcontainer, een bankstel of zelfs een hele inboedel op de hoek van een straat: het ziet er niet uit, het is smerig, milieuonvriendelijk, trekt ongedierte aan en kan gevaarlijk zijn voor verkeersdeelnemers en spelende kinderen. Hoe komt het eigenlijk dat er vaker afval op straat staat? Daar zijn verschillende redenen voor aan te wijzen. Bijvoorbeeld de coronacrisis. Het was al bekend dat mensen massaal aan het opruimen en klussen zijn geslagen nu we al maanden meer thuis zijn dan voor de crisis. En dat betekent ook meer afval. De cijfers laten het nu ook zien: het afgelopen jaar steeg het aanbod van grof afval bijvoorbeeld

i.v.m. het coronavirus hebben wij veiligheidsmaatregelen getroffen bij de verkoop van onze paling

RM)

met 20,5% en dat van het grof afval dat bij de afvalpunten gebracht werd met maar liefst 22,5%. Naast kluswoede zijn er nog meer oorzaken aan te wijzen. Soms werken de afvalcontainers niet goed of worden ze niet vaak genoeg geleegd. Ook lijken papiercontainers soms vol te zitten, doordat grote kartonstukken bovenin de container weer openvouwen en de ingang blokkeren. Onderin zijn ze dan nog leeg. Daarnaast weten Amsterdammers niet altijd goed wat de afvalregels zijn in Amsterdam. Hoe je hier van je grof afval afkomt of wanneer en waar je je afval mag aanbieden. En helaas komt het ook voor dat mensen de regels best kennen, maar die negeren.

Amsterdam zet nu een aantal stappen. Ze informeren de Amsterdammers over de regels die er zijn en proberen zo veel mogelijk Amsterdammers in beweging te krijgen om mee te werken aan een schone stad. Maar ze zorgen ook dat mensen die zich niet aan de regels houden, een boete krijgen. Per stadsdeel is een lijst gemaakt met 150 plekken waar de meeste overlast is van afval. Daar gaan ze dagelijks langs. De reinigers verhelpen stremmingen in de containers, maken melding van volle containers en ruimen verkeerd aangeboden afval op. Ze krijgen hierbij niet alleen hulp van de Werkbrigade (Pantar), maar ook van slimme technologie.

Oranje Fonds zoekt klussen voor NLdoet 2021 REGIO – Alle maatschappelijke organisaties in Nederland kunnen weer hun klussen aanmelden voor NLdoet 2021. Het Oranje Fonds maakt het voor alle stichtingen en verenigingen die helpende handen kunnen gebruiken weer mogelijk om mee te doen aan de grootste vrijwilligersactie van ons land. Aanmelden voor de 17e editie op 12 en 13 maart 2021 kan via nldoet.nl.

AANMELDEN VOOR NL-DOET Dit jaar wordt NLdoet georganiseerd in aangepaste vorm, zodat de dan geldende coronamaatregelen te allen tijde nageleefd kunnen worden. In deze tijd is de rol van verenigingen en stichtingen nog belangrijker dan voorheen en hebben zij helpende handen extra hard nodig. Het Oranje Fonds spoort deelnemende organisaties aan om online activiteiten te organiseren of buitenklussen aan te bieden. Op nldoet.nl zijn verschillende ideeën te vinden. Organisaties die zelf een goed idee hebben kunnen dit ook delen zodat ze anderen kunnen inspireren.

Veel mogelijk Spaarndammerdijk 101, 2063 JX Spaarndam, hollandpaling.nl

■ Wie afval verkeerd aanbiedt krijgt een boete. (FOTO: WENDY RUITTEMANZ/

“Gelukkig is er ook op anderhalve meter afstand veel mogelijk”, zegt Oranje Fonds-directeur Sandra Jetten. “Videobellen met een oudere

■ ((FOTO: RVL/ORANJE FONDS))

tijdens een wandeling bijvoorbeeld, zodat diegene digitaal mee kan wandelen. Gezamenlijk het terrein van de zorgboerderij onderhouden of de moestuin bij het buurthuis onder handen nemen.”

Coronacrisis “Afgelopen jaar moesten we NLdoet vanwege het uitbreken van de coronacrisis op het laatste moment afgelasten. Noodzakelijk, maar ook een beslissing die grote gevolgen had voor alle deelnemende maatschappelijke organisaties. Tijdens NLdoet zetten honderdduizenden mensen zich in om iets goeds te doen voor een ander. En in deze tijd is dat – zoals we allemaal gevoeld hebben – nog harder nodig dan voorheen.”

Vrijwilligerswerk NLdoet is voor veel mensen een eerste kennismaking met

vrijwilligerswerk. De landelijke actie leidt er vaak toe dat mensen zich voor langere tijd inzetten en is voor organisaties dan ook een goede manier om nieuwe vrijwilligers te vinden. En het biedt de deelnemers de kans om op een laagdrempelige kennis te maken met vrijwilligerswerk. Dat sluit aan bij de missie van het Fonds: er samen voor zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan in onze samenleving.

Oranje Fonds De steun van het Oranje Fonds bestaat uit kennis, tijd, erkenning en geld. De steun van het fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.


WEEK 47 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 9

Profiteer van het Dunweg Depositofonds REGIO – Met het Dunweg Depositofonds zet u voordelig geld opzij voor uw uitvaart. Bij het overlijden komt het gehele depositobedrag direct vrij om de uitvaart te betalen. Regel het nu. Zo worden uw nabestaanden niet belast met de financiële zorg over uw laatste afscheid. De kosten van een uitvaart lopen snel op. Als u uw familie en/of vrienden niet met deze rekeningen wilt opzadelen, raden wij u aan om tijdig geld te reserveren voor uw uitvaart. De opbouw van uw vermogen is gegarandeerd; in 2021 ontvangt u 1% rente, zo levert uw spaargeld ook nog iets op. Wanneer u overlijdt, komt het volledige bedrag van het deposito direct vrij om de uitvaartkosten te betalen. Dit bedrag wordt aangevuld met de tot het overlijden opgebouwde rente. Zo bespaart u uw nabestaanden de financiële nasleep van

Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen. De aanvraag betreft het opslaan van onbrandbare materialen in het leegstaande DBA-gebouw.

■■ Adri van den Bergh, uitvaartconsulent (FOTO: AANGELEVERD)

een uitvaart. Het Dunweg Depositofonds is er voor iedereen en wij stellen geen gezondheidsvragen. Een deposito kan tevens op elke leeftijd worden afgesloten. Dat is van belang als u geen langlopende uitvaartverzekering kunt of wilt afsluiten. Er zijn geen extra kosten verbonden aan het Dunweg Depositofonds en u betaalt geen maandelijkse premie. U stort aan het begin minimaal € 500,00, maar u kunt ook

meer inleggen en bijstorten. Het minimumbedrag is € 500. U ontvangt van ons elk jaar een overzicht van het opgebouwde depositobedrag. Vragen over uw uitvaart? Wij denken graag met u mee en inventariseren uw wensen en vragen. Neem vandaag nog gratis en vrijblijvend contact op met Spierings & Dunweg voor meer informatie (020 – 618 47 71 of info@spieringsendunweg.nl).

Ontvangstdatum aanvraag: 4 november 2020 Aanvrager: AEB Exploitatie B.V. Locatie: Australiëhavenweg 21, Amsterdam Zaaknummer: 9930490 Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Meer groen en ontmoeting bij winkelcentrum Nieuw-Sloten NIEUW-WEST – Winkelcentrum Nieuw-Sloten blijft ook in de toekomst de plek voor bewoners, ondernemers en bezoekers voor hun dagelijkse boodschappen. Met meer ontmoetingsplaatsen en verbetering van groen en uitstraling. Daar zijn ruim duizend deelnemers aan de online vragenlijst naar de herinrichting van dit winkelcentrum het roerend over eens.

“Goed om te zien dat zoveel inwoners betrokken zijn” De vragenlijst was in opdracht van stadsdeel Nieuw-West en bedoeld als eerste stap voor het nieuw ontwerp. Ronald Mauer, portefeuillehouder Economie binnen stadsdeel Nieuw West, ziet het als een mooie aanzet. “Goed om te zien dat zoveel in-

woners betrokken zijn en zich voelen bij de herinrichting van de openbare ruimte van het winkelcentrum Nieuw-Sloten. Een mooie uitgangssituatie.” Ook hoog op de wensenlijst van deelnemers staat verbetering van de verkeerskundige knelpunten rond fietspad en de kruising bij het parkeerterrein Hageland. “Deze zorg om het fietspad is herkenbaar. Dat is een belangrijke uitdaging in het nieuwe ontwerp,” geeft Erik Bobeldijk, portefeuillehouder openbare ruimte binnen stadsdeel Nieuw West, aan.

Onderzoek als eerste stap Het stadsdeel wil met de herinrichting van het winkelcentrum een klimaatbestendig, intiem en gezellig centrum creëren waar bewoners graag verblijven en elkaar ontmoeten. In dat kader wordt ook

met en voor de buurt een nieuwe inrichting van de openbare ruimte gemaakt. De online vragenlijst was een eerste stap om tot een nieuw ontwerp te komen. In het gebiedsplan van het gebied de Aker, Sloten en Nieuw-Sloten is dit ontwerp een van de belangrijkste opgaven van 2020.

Hoe nu verder Eerst worden schetsvarianten uitgewerkt. Onder andere aan de hand van de resultaten van de vragenlijst. Deze worden, in de tweede fase van de participatie, aan de buurt voorgelegd. Dit staat komende winter op de rol. Zodra het nieuwe ontwerp er ligt, wordt gekeken naar financiering van de uitvoering van de plannen, in samenhang met andere plannen in de stad. De voortgang hierover staat ook op www.amsterdam.nl/belgieplein.

In actie tegen huiselijk geweld REGIO – Huiselijk geweld is ingrijpend. Helemaal als het jezelf of je directe omgeving raakt. Uit eerder onderzoek1 blijkt dat in een periode van vijf jaar naar schatting 747.000 volwassenen slachtoffer zijn geweest van minstens één incident van fysiek en/of seksueel geweld. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om partnergeweld. De overheidscampagne ‘Ik doe iets tegen huiselijk geweld’ helpt slachtoffers en omstanders in actie te komen bij huiselijk geweld. Door corona leven gezinsle-

den dichter op elkaar. Ze hebben minder sociale contacten en afleiding en hebben vaker financiële zorgen of onzekerheid over werk. Dit kan ervoor zorgen dat spanningen

Wij zijn op zoek naar jou!

thuis oplopen. Slachtoffer van huiselijk geweld of vermoedens dat iemand wordt mishandeld? Kijk dan op ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl of bel 0800-2000.

(Aankomend) Onderhoudsen/of Servicemonteur Wat vragen wij van jou?

Affiniteit met techniek Relevante MBO-opleiding, niveau 2 of 3 en/of bereidheid tot het behalen van de juiste diploma’s Een flexibele instelling en verantwoordelijkheidsgevoel Een representatieve uitstraling en enthousiasme Je werkt graag zelfstandig, maar ook samen met collega’s Servicegerichtheid met oog voor de klant en de bedrijfsbelangen Jij maakt het verschil en wil dit graag doen bij ons!

Wij bieden jou onder andere:

Een informeel, jong en gezellig Noord-Hollands bedrijf Een salaris ruim boven de CAO Uitgebreide opleidingsmogelijkheden Welkomstbonus van € 500,-

Kijk snel op: www.esnw.nl Mail direct naar: personeelszaken@esnw.nl ■■ Slachtoffer van huiselijk geweld of vermoedens dat iemand wordt


WEEK 47 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 10

Klankbordgroep teleurgesteld in verbeteringsproces Osdorperweg

41e 42e jaargang nummer 2001 2079

Help mee de impasse te doorbreken 9 november werd bekend dat de portefeuillehouder Erik Bobeldijk nu wéér een nieuw verkeerstechnisch onderzoek wil starten. Het resultaat daarvan (een advies) wordt pas in de zomer 2021 verwacht. Dat advies moet dan weer besproken en aangenomen worden...

Vorige week was de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) nog in de veronderstelling dat er op korte termijn echte maatregelen vanuit de gemeente zouden worden ondernomen. Maatregelen die bijdragen aan verhoging van de veiligheid op de Osdorperweg (minder en langzamer verkeer), terwijl iedereen tóch bereikbaar blijft. Deze aanname bleek helaas te optimistisch. Tijdens informatieavonden van het stadsdeel in september, werd duidelijk uitgelegd wat de selectieve toegang inhield: Alle woningen en bedrijven blijven altijd via minimaal één kant bereikbaar en kunnen ontheffingen krijgen, maar het doorgaande verkeer wordt geweerd. Van de 93 mensen die toen hun mening gaven was 60% vóór, 24% tegen. Dit resultaat bleek echter voor het stadsdeel niet voldoende om van start te gaan met de maatregelen. Nóg een onderzoek? Tijdens het digitale overleg van

SPOED is nodig! De KOO wil niet wachten tot ernstige ongelukken maatregelen af gaan dwingen, maar zoekt naar alternatieven om het proces te versnellen. Het kan niet zo zijn de weg (vol gaten en scheuren) nog maanden of zelfs jaren een gevaarlijke racebaan blijft. De KOO is druk bezig met een andere aanpak, maar er is nog steeds hoop dat het nu lopende herinrichtingsproces kan worden versneld.

colofon

NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM-SLOTEN, 6174511 NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM-SLOTEN dorpsloten@gmail.com, www.slotenoudosdorp.nl Deze Rubriek wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther. Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar bovenstaand emailadres.

Vermelding Dorpengids

Komend voorjaar verschijnt de 36e editie van de Dorpengids SlotenOud Osdorp. In deze praktische gids staat beschreven wat er in het landelijk gebied van Nieuw-West in 2020 gebeurd is. De gids bevat ook allerlei praktische en persoonlijke gegevens. Wilt u dat er aan uw vermelding in de gids iets verandert? Laat dat dan vóór 1 december weten via dorpsloten@gmail.com. Ook nieuwe adverteerders kunnen zich hier aanmelden!

Sloterweg niet langer oprit A4, A9 en A10, deel II Aflopen dinsdag spraken bewoners zich in de stadsdeelcommissie uit over de onhoudbare verkeerssituatie op de Sloterweg. Vooral fietsers en voetgangers zijn hun leven daar niet zeker. Mede dankzij een brandbrief van bewoners, met tal van foto’s van recente aanrijdingen, stond de noodsituatie op de agenda. Steun kwam er met een brief van negen bewonersorganisaties. Zij vragen om een handhaafbaar 30 km-regime, ter overbrugging tot de definitieve oplossing met elektronische knips in de loop van 2021.

Vooral voor fietsers: zéér gevaarlijk wegdek…

Meld het gevaar De titel van de informatiebrief van juli 2019 luidde: “Op weg naar een veiligere Osdorperweg”. Een dik jaar verder is er feitelijk nog níets aan de gevaarlijke weg gedaan. Sterker, het hele probleem wordt doorgeschoven naar een volgend jaar. U kunt helpen door uw zorgen en angsten hierover met de gemeente te delen. Of bijvoorbeeld dat een auto u met de fiets en al de berm in gedrukt heeft. Google de woorden “meldingen amsterdam” en klik op “Meldingen openbare ruimte en overlast”. Maak foto’s en filmpjes van de gevaarlijke plekken en situaties op de weg en voeg die bij uw melding. Als u de melding instuurt, krijgt u op uw emailadres een bevestiging. Stuur die door naar de KOO. Zij gebruiken alle meldingen om samen sterker te staan.

Route dóór Sportpark krijgt weinig steun Op de agenda van de ‘virtuele’ vergadering stond ook een advies waarin werd geopperd om een apart fietspad aan te leggen door het Sportpark heen, via de noodingang. Nog los van complicaties en hoge kosten werd het plan door de meeste aanwezigen afgewezen, omdat het slechts een

De Sloterweg valt onder het ‘Hoofdnet Fiets’, maar is nu nog zeer gevaarlijk voor fietsers. Allen benadrukten de gevaren voor oplossing biedt voor een beperkte fietsers en de hyperurgentie van een groep: alleen voor sporters die via snelle oplossing. Als een rode draad het dorp naar het Sportpark fietsen. liep verlaging van de snelheid door de gedachtewisseling met commisInsprekers en reacties sieleden. De overgrote meerderheid Er waren insprekers namens Bedaarvan deelt het gevoel voor urgenwonerscomité Sloterweg-west en tie. Ook langzamer rijden als de kern Ditlaar, hockeyvereniging Xenios, van elke spoedoplossing vond brede Werkgroep Sloten en ook enkele weerklank. individuele bewoners spraken in.

Zet een ‘zettertje’

Hoe nu verder? Ook portefeuillehouder Bobeldijk bleek in zijn reactie in te zien dat zo spoedig mogelijk noodmaatregelen genomen moeten worden. Hij zei snel bewoners, gebruikers en deskundigen bijeen te willen brengen om “de puzzel op te lossen”. Inmiddels blijkt dat de Begeleidingscommissie ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’ een noodmaatregelenpakket gereed heeft. Deze commissie staat onder regie van de Centrale stad en bestaat uit bewoners, deskundigen en ambtenaren van het stadsdeel. Dit pakket wordt op 1 december ter goedkeuring aan de Centrale Verkeerscommissie voorgelegd. Kern van het pakket is een 30 km-regime, af te dwingen met drempels ter vervanging van of ter aanvulling op de bestaande chicanes. “Het verkeersvolume verandert zo nagenoeg niet”, aldus een woordvoerder van de gemeente, “maar de veiligheid is er zeer mee gediend”. Meer info op slotenoudosdorp.nl.

WWW.BALKEBROMMOBIELEN.NL

In- verkoop en onderhoud WWW.BALKEBROMMOBIELEN.NL WWW.BALKEBROMMOBIELEN.NL WWW.BALKEBROMMOBIELEN.NL merken nieuw en gebruikt In- verkoop enAlle onderhoud Inverkoop onderhoud Inverkoop enen onderhoud Alle merken nieuw en gebruikt JDM + Canta Alle merken nieuw en gebruikt Alle merken nieuw enCity gebruikt

JDM City +JDM CantaCity + Canta JDM Zuiderakerweg City + Canta 22 B, Amsterdam

Advertenties: 020-6196000 verkoop@westerpost.nl www.rodimedia.nl Redactie: 020-6196000 redactie@westerpost.nl www.westerpost.nl Termijn van inzending: Redactie dinsdag 11.00 uur Advertenties dinsdag 12.00 uur Uitgever: Rodi Media Broeker Werf 8 1721 PC Broek op Langedijk Postbus 150 1723 ZK Noord-Scharwoude 0226-333311 advies@rodi.nl www.rodimedia.nl Druk: Rodi Rotatiedruk Visseringweg 40 1112 AT Diemen 020-3980808 rotatiedruk@rodi.nl

Zuiderakerweg 22 B, Amsterdam Zuiderakerweg 22 Amsterdam B, Amsterdam Tel: 06-24234788 / 020-6190291 Zuiderakerweg 22 B, Tel: 06-24234788 / 020-6190291

Tel: 06-24234788 / 020-6190291

Tel: 06-24234788 / 020-6190291

EERLIJKE APK € 48,50

Westerpost Een rubrieksadvertentie plaatsen is nu heel eenvoudig via

VOLG ALTIJD EN OVERAL HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL

WWW.ZETTERTJES.NL Hoe kunt u aanleveren: • Maandag vóór 12.00 uur. Indien uw opdracht na sluitingstijd bij ons binnenkomt, wordt deze automatisch in de eerstopvolgende editie geplaatst. • Eenvoudig via zettertjes.nl (betaling via Ideal) Prijzen zijn inclusief BTW. Brief onder nummer € 7,- toeslag. Erotiek zetters worden berekend volgens het mm tarief.

Rodi Rotatie werkt milieuvriendelijk en verantwoord. Waterless Printing, ISO 14001 Grafimedia en KVGO.

Rodi Media bv is nimmer aansprakelijk voor schade, door wie dan ook geleden, welke veroorzaakt is door niet, niet tijdig of onjuiste plaatsingen van zetters. In geval van twijfel beslist de uitgever.

Dit krantenproduct is geproduceerd door Rodi Rotatie onder gecontroleerde omstandigheden conform ISO 14001 Grafimedia getoetst door de SCGM, Certificaatnummer SCGM-MZ:2011.01.02

Gratis huis-aan-huis op woensdag in: Geuzenveld, Slotermeer, Bos & Lommer, Slotervaart, Overtoomseveld, Nieuw Sloten, Osdorp (incl. De Aker), Map, Sloten, Badhoevedorp, Lijnden, Zwanenburg en Halfweg.

Verspreiding: Rodi Verspreiding Keplerstraat 16 1704 SJ Heerhugowaard Postbus 150 1723 ZK Noord-Scharwoude 0226-331020 Bezorgklachten www.westerpost.nl/bezorgklachten/ Verspreidingsgebied: 82.200 Aantal te verspreiden exemplaren wijkt af van verspreidingsgebied door Nee/Nee stickers, afzetpunten en nieuwbouwwijken.

Diesel € 65,00

Nieuw-West

Meer informatie: www.rodimedia.nl

Volg altijd en overal het laatste nieuws in je gemeente op rodi.nl

Bel voor een afspraak 020 2357809 www.auto24uurservice.nl Geen stuntprijzen, schimmige voorwaarden of onverwachte kosten!

APK

Keuringsstation Loogman Lutkemeerweg 220 Osdorp Mobiel 06-57614324

Gebruikte elektrische fietsen uitzoeken vanaf €500,met garantie. Merken o.a. Batavus,Gazelle,Sparta,Giant enz. Edwin Groen Tweewielers Middenweg 554 Heerhugowaard www.edwingroen.nl

Gedipl. Hovenier

Al 35 jaar een begrip! Voor tuinaanleg, onderhoud, sierbestrating en verwijdering van bomen e 14,50 per uur. Tel. 023-5332532 of 06-54912081 Een opdracht groot of klein klus timmer montage 06-20626378

te koop gevraagd In-verkoop nieuw & tweedehands witgoed. Altijd de beste inruil deal! Evt. defect 06-30055815 /072-5620182 / 075-6414632 wouterswitgoed.nl Inkoop goud, sloop- goud, gouden munten/penningen. 072-5119982. Ma t/m zat. Postzegelhandel Alexander, Koorstr.14 Alkmaar fil. Hoorn, Gedempte Turfhaven 4

computers

Erik vraagt tk oud ijzer/metalen. Wordt opgehaald 06-54367626

alles voor uw huis

Bel de PC Monteur bij PC of Internet storing. 0628688976 vanaf €59

tuinartikelen onderhoud

Geen tijd om uw Houtenvloer te schuren of leggen, bel de Jong kwaliteits-vloeren. 0223-615517 06-51750662. Ook Verkoop vloeren.

LIKAESCORT.NL 24u. 06-30078890 18-2763-APV_V

auto’s Bel voor de beste prijs voor uw auto! Wij demonteren uw auto op een verantwoorde en vakkundige wijze. Direct contant geld en uw vrijwaring. U ontvangt altijd het afgesproken bedrag! ADB De Ooyevaar BV Gildenweg 33 0229-262182.

bromfietsen/fietsen/motoren Gebruikte fietsen keuze uit 250 stuks. Ook veel kinderfietsen v.af €50,-- Op alle fietsen 3 maanden garantie. Edwin Groen Tweewielers Middenweg 554 Heerhugowaard 072-5716100 Met meubelstoffeerwerk van Bob van Noord zit u weer goed. Tel: 020-6841736 www.bobvannoord.nl

erotiek

onderhoud/reparatie

Tuinman heeft tijd voor al uw werkzaamh. Alles bespreekb. Vrijbl. Offerte 06-53442975. KvK Winterklaar en bladerenvrij maken van tuin en dakgoten 06-83850263

HOVENIERSBEDRIJF DE ZONNEBLOEM Voor al uw tuinwerkzaamheden Telefoon: 06 391 49 826

Email: info@hoveniersbedrijfdezonnebloem.nl www.hoveniersbedrijfdezonnebloem.nl

‘Uw wensen zijn ons uitgangspunt’

De Loos

uitvaartverzorging 020 497 2694 Altijd bereikbaar www.deloosuitvaartverzorging.nl


WEEK 47 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 11

Bos en Lommerplein wordt ‘huiskamer van de wijk’

■■ Het plein functioneert in de nieuwe stijl als de ‘huiskamer van de wijk’.

NIEUW-WEST – Er wordt fors geïnvesteerd in bomen en beplanting, zitmeubilair, nieuwe bestrating, bewegwijzering, een paviljoen en een upgrade van de reclamevoering en puien van de winkelpanden aan het Bos en Lommerplein. De operatie neemt zo’n vier maanden in beslag. De herontwikkeling van het plein aan de Bos en Lommerweg kan officieel van start nu de gemeente Amsterdam op heeft besloten dat de markt

op het plein eind dit jaar verdwijnt. Dat biedt letterlijk ruimte om de nieuwe plannen, in samenspraak met de buurt, uit te gaan voeren. Met winkels, horeca, leisure en vermaak in de vorm van kleine evenementen geeft het getransformeerde plein de levendigheid van de buurt een impuls. Naar verwachting is de renovatie in het voorjaar afgerond.

Groenvoorzieningen Het nu vrij kale plein wordt getransformeerd tot een uitno-

digende ruimte, een ‘huiskamer van de buurt’. Door het plaatsen van nieuwe verlichting, bomen, plantvlakken en vlonders ontstaan wandelpaden en pleintjes, terrasmogelijkheden en speelplekken met alle een verschillend karakter. Zo is er voor ieder wat wils: samenzijn met vrienden, in je eentje een kopje koffie drinken in de buitenlucht en zelfs het bijwonen van kleine evenementen en optredens. Op het ruim vijfduizend vierkante meter tellende plein is

bovendien een honderd vierkante meter groot paviljoen voorzien. Een nieuwe eyecatcher die vanaf alle kanten toegankelijk is en waar bezoekers en bewoners kunnen samenkomen. “Het wordt een gebouw waar je graag naar kijkt, waar reuring omheen is. Het geeft het plein een nieuwe identiteit”, vertelt Jeroen IJzer namens de eigenaar van BoLo. De exacte invulling van het paviljoen is nog niet bekend, maar interactie met de bezoekers is het uitgangspunt. “Denk aan een goede delicatessezaak, een chocolaterie, een ijssalon, of een klein zaakje met een terrasje. Maar ook andere invullingen zijn mogelijk.”

Winkelcentrum Niet alleen het plein, ook de omliggende winkels worden fors aantrekkelijker gemaakt. De reclamevoering wordt uniform, er worden nieuwe gevelarmaturen geplaatst en de winkelpuien krijgen een upgrade, zodat ook hier meer eenheid ontstaat. Als middelpunt van de opbloeiende wijk moet winkelcentrum BoLo ook voor ondernemers een aantrekkelijke plaats worden om zich te vestigen. Afgelopen oktober opende Coffeecompany al zijn deuren en werd met de aanleg van het

■■ Een impressie van een nieuw Bos en Lommerplein.

Stop de overgewicht-pandemie AMSTERDAM – De afgelopen 30 jaar zijn overgewicht en obesitas problemen van wereldniveau geworden, wat door de nieuwe corona-crisis nog eens extra pijnlijk wordt benadrukt. Zorgprofessionals roepen de politiek op om meer werk te maken van een verbetering van de leefstijl in ons land. Daarin wordt benoemd dat gewichtsverlies noodzakelijk is, maar dat crashdiëten en extreem afvallen afgeraden worden. In het boek De hamster in je brein; methode voor duurzaam gewichtsverlies benadrukken de Amsterdamse artsen Kreier en Biezeveld, dat de moeilijk-

■■ (FOTO: AANGELEVERD)

heid bij duurzaam afvallen veroorzaakt wordt door tegenwerking van bepaalde gebieden in

ons brein. Het blijkt dat, hoewel de noodzaak hoog is, deze gebieden in ons brein elkaar tegenwerken. Met name ons oerbrein wil afvallen voorkomen. Het boek ondersteunt de oproep van de zorgexperts dat een crashdiëet het duurzaam afvallen alleen nog maar moeilijker maakt, zo niet onmogelijk. In heldere taal beschrijven de auteurs hun bevindingen die door vooraanstaande hersenwetenschappers worden ondersteund. Daarnaast bieden ze met hun nieuwe ‘Hamster-breinmethode’ een reële mogelijkheid om op een gezonde manier tot een duurzaam verlaagd gewicht te komen.

bijbehorende terras de eerste stap van de transformatie van het plein gezet. In het recentste Gebiedsplan Bos en Lommer van de Gemeente Amsterdam staat onder meer dat de forse bevolkingsgroei in het stadsdeel vraagt om extra aandacht voor de woonomgeving: de openbare ruimte, horeca, winkels, culturele voorzieningen en evenementen. “Het vernieuwde Bos en Lommerplein geeft hier op bijna alle vlakken invulling aan en zal aanzienlijk gaan bijdragen aan de levendigheid van de buurt”, bevestigt IJzer.

Buurtparticipatie Hij vervolgt: “De herontwikkelingsplannen staan in grote lijnen vast, maar we vinden het heel belangrijk dat ook de buurt, de omwonenden en de winkeliersvereniging, actief participeert en meedenkt. Willen zij bijvoorbeeld een kunstwerk op het plein? Vinden ze het fijn als er extra terrasjes komen? En in wat voor evenementen hebben zij interesse? Zij worden betrokken hen actief bij deze vragen, onder meer via onze sociale media-kanalen.” Carolien de Heer, als stadsdeelbestuurder verantwoordelijk voor onder meer open-

bare ruimte, groen en afval, vult aan: “Het is heel goed dat het plein groener en gezelliger wordt en we vinden het als stadsdeel belangrijk dat de eigenaar van het plein de buurtbewoners een stem geeft in de uiteindelijke plannen.”

Informatie-unit De beelden van het nieuwe plein zijn te zien in de etalage van informatie-unit LOKO op het plein. Buurtbewoners en andere nieuwsgierigen kunnen daar, vanaf buiten, een kijkje nemen. Als de coronamaatregelen het weer toelaten worden ook in de unit zelf presentaties gegeven en kun je door middel van een VR-experience een indruk krijgen hoe het nieuwe plein eruit gaat zien. Meer informatie: www.bosenlommerplein.com/verbouwing. Winkelcentrum BoLo, een verbastering van Bos en Lommerplein, heeft een divers aanbod aan winkels en horeca. Onder het plein bevindt zich een ruime parkeergelegenheid. Het gebied werd in de jaren veertig aangelegd in de nieuw geannexeerde Amsterdamse gemeente Sloten. In 2004 werd het huidige winkelcentrum gerealiseerd.

Nieuwe kinderburgemeester NIEUW-WEST De nieuwe kinderraadsleden en kinderburgemeester van Amsterdam zijn door burgemeester Femke Halsema geïnstalleerd. Zij adviseren beleidsmakers en bestuurders een jaar lang vanuit hun eigen stadsdeel en zorgen dat de wensen van Amsterdamse kinderen op de politieke agenda komen. De kinderraadsleden leren zo over democratie en participatie en ervaren dat inspraak en betrokkenheid zin heeft. De nieuwe kinderburgemeester, Dominic uit Nieuw-West, ontving samen met Halsema Sinterklaas in de stad.

■■ Dominique uit Nieuw-West in gesprek met de burgemeester.


BELLY

hanglamp

179,-

RUSTIG RETRO.

HYLO

2-zitsbank in extra stof (foto: Brenta Ecru)

899,-

OTTA

fauteuil in Velvet of in stof incl. hocker van 349,-

nu 299,-

JUNO

hoekbank in actiestof (foto: Utica Old Green) 315 x 84 x 211 cm (bxhxd)

1399,-

ESPO

eettafel met HPL-blad en metalen frame 240 x 74 x 120 cm (bxhxd)

699,-

Woonboulevard Cruquius Spaarneweg 26 Cruquius

trendhopper.nl

xooon.nl

Openingstijden: Ma.: 13:00 - 17:30 uur - Di. t/m Vr.: 09:30 - 17:30 uur - Za.: 09:30 - 17:00 uur - Zo.: 12:00 - 17:00 uur

Official Dealer van:

Profile for Westerpost

Westerpost 18 november 2020  

Participatie voor nieuwe Meervaart volgt, Behoud de Bieb heeft effect, Sinterklaas helpt de Voedselbank, Mogelijk breidt Amsterdamse haven u...

Westerpost 18 november 2020  

Participatie voor nieuwe Meervaart volgt, Behoud de Bieb heeft effect, Sinterklaas helpt de Voedselbank, Mogelijk breidt Amsterdamse haven u...

Advertisement