__MAIN_TEXT__

Page 1

Nieuw-West

Westerpost Week 42 - oktober 2020 - 14

VOLG ALTIJD EN OVERAL HET NIEUWS IN UW GEMEENTE OP WESTERPOST.NL

Sport- en Funtoer in Aristos Hal

Hoe ziet Nieuw-West er in 2050 uit? NIEUW-WEST – ‘’Hoe zou ‘ons Amsterdam’ er in 2050 uitzien? Heeft u daar al een beeld van?’’ Die vraag had wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Marieke van Doorninck, voorgelegd aan zes ontwerpteams, bestaande uit architecten en landschapsarchitecten. De gemeente gaat hun ideeën gebruiken bij het opstellen van een zogeheten ‘Omgevingsvisie’ voor Amsterdam in het jaar 2050. Om misverstanden te voorkómen: het zijn slechts ideeën; het zijn geen concrete bouwplannen.

NIEUW-WEST – Kinderen met een visuele, auditieve, lichamelijke of/en verstandelijke beperking kunnen zich vandaag, woensdag 14 oktober, helemaal uitleven tijdens de gratis Sporten Funtoer. Stichting Prisma organiseert deze dag in samenwerking met stadsdeel Nieuw-West en Team Sportservice. Er worden vijf verschillende sporten aangeboden. Er is kickboksen, dansen, voetballen, atletiek, judoën en een springkussen.

Amsterdam groeit. Eèn van de vragen die de gemeente moet beantwoorden, is: hoe kan de stad aantrekkelijk blijven voor bewoners? Omdat er veel nieuwe woonruimte nodig is, in totaal 150.000 nieuwe woningen, moet de gemeente zorgvuldig te werk gaan bij het reserveren van bouwlocaties en plekken die groen of blauw moeten blijven. Daarnaast is ook de vraag: waar liggen kansen voor ondernemers? De antwoorden komen terecht in de ‘Omgevingsvisie Amsterdam 2050.’

Plezier voorop

Ruimte beter benutten

Zo zou de publieke ruimte van het metrostation naar Nieuwe Meer eruit kunnen komen te zien.

De zes ontwerpteams hebben hun ideeën omgezet in ‘artist’s impressions’, dat zijn globale schetsen hoe delen van de stad er in 2050 zouden kunnen uitzien. De schetsen geven vooral een beeld hoe de bestaande ruimte in de stad in de toekomst ‘beter benut’ kan worden en wat dat kan opleveren. Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, Marieke Van Doorninck (GroenLinks) zei eerder deze maand hierover bij de opening van de tentoonstelling van alle schetsen: “Een omgevingsvisie is een visie voor hoe we het landschap, de omgeving van de stad kunnen beschermen tegen de oprukkende stad. Als je groen wil behouden, kun je de stad niet z’n gang laten gaan. Maar ook: kunnen we door een betere ruimtelijke ordening, eenzaamheid terugdringen en sociale cohesie versterken?”

FOTO: CEES FISSER)

voldoet aan het uitgangspunt: “Gebruik de verdichtingskans om naoorlogse stadsuitbreidingen fijnmazig aan te hechten aan het centrum.” In die gedachte ontstaan nieuwe centra, die via ‘stadsstraten’ in verbinding staan met het centrum. Waar de ruimte voor vernieuwing langs de Overtoom beperkt is, kan een herinrichting van de Lelylaan, bijvoorbeeld afgraven van de verhoogde ligging, veel ‘bruikbaar oppervlak’ opleveren. Zo ook kan de aanleg van een metrolijn én de afwaardering van de A10West leiden tot minder verkeer en nieuwe bouwmogelijkheden. Dan is er ook ruimte voor nieuwe, doorgaande fietsroute tussen Osdorp en de Overtoom.

Stadsstraat Overtoom-Lelylaan

Nieuwe Meerstad

Een van de toekomstbeelden is de ontwikkeling van de Cornelis Lelylaan. Het is tot stand gekomen in een samenwerking tussen BURA Urbanism en gemeente Amsterdam (Ruimte en Duurzaamheid). Het plan

Voor de variant ‘Stad aan landschap en spoor’ is een ontwerponderzoek gedaan naar de Oeverlanden/Schinkelkwartier (ten noorden van De Nieuwe Meer). De verwachting van ontwerpbureau NLÉ is, dat het zwaar-

tepunt van stadsuitbreiding naar het zuiden van Amsterdam verschuift. NLÉ: “Daarbij vormt De Nieuwe Meer het centrum van een gezonde, diverse en ecologische stadsontwikkeling.” NLÉ gaat er vanuit dat bij de Anderlechtlaan een metrostation komt van een doorgetrokken Noord/Zuidlijn. Hoewel de gemeente deze ideeën alleen gebruikt bij het schrijven van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050, dan nog kan de ‘artist’s impression’ van een nieuwe recreatieplek aan De Nieuwe Meer, bij bewoners in Sloten en Nieuw Sloten voor wat onrust zorgen.

Tentoonstelling bij OBA De ideeën van de ontwerpbureaus worden tot en met 12 november 2020 tentoongesteld in de hoofdvestiging van de Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokskade 143, toegang gratis. Ze vormen de basis voor het opstellen van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. Zie www.oba. nl voor de coronamaatregelen. Wie

Bewoners hebben inspraak in betaald parkeren NIEUW-WEST – In Geuzenveld en een gedeelte van Slotermeer en Eendracht is veel parkeeroverlast. De gemeente Amsterdam wil om die reden vanaf het najaar van 2021 betaald parkeren invoeren. Bewoners worden nu al in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over het plan. Dat kan tot en met 18 november. Het gaat om een groot gebied in Geu-

zenveld en aan het noordwesten van de Sloterplas. Het voorstel is om betaald parkeren in te voeren van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur. Het plan is online te bekijken en op het stadsdeelkantoor. In verband met de coronarichtlijnen moet er wel eerst afspraak worden gemaakt om de stukken in te zien via: 14 020. Het plan online inzien en inspreken

kan via www.amsterdam.nl/inspraak. Het college verwerkt alle inspraakreacties in een Nota van Beantwoording. De reacties worden meegenomen in het uiteindelijke voorstel aan de gemeenteraad. De planning is om de nota en het definitieve voorstel in het tweede kwartaal van 2021 in de raadscommissie te bespreken, en daarna door de gemeenteraad vast te laten stellen.

(FOTO: BRON XLÉ,

zijn of haar reactie achterlaat, werkt mee aan de toekomst van de stad

De Sport- en Funtoer is voor kinderen uit het speciaal onderwijs, cluster 1, 2 en 3 en SBO-scholen, in de leeftijdscategorie van ongeveer 6 tot en met 20 jaar. Tijdens dit event kunnen kinderen kennis maken met de verschillende sporten. Natuurlijk staat plezier voorop. De sportdag is van 13.00 tot 16.00 uur in de Aristos Hal, Tom Scheursweg. Vooraf aanmelden is verplicht via: rsawri@stichtingprisma.nl of 06 12606902.

CEES FISSER

Tandheelkunde centrum in Osdorp

U kunt bij onze tandarts, mondhygiënist, kaakchirurg, implantoloog, tandprotheticus en orthodontist terecht voor: kroon- en brugwerk, esthetische tandheelkunde, prothese, tandvlees-behandeling, wortelkanaalbehandeling, implantologie. Klikgebit nodig!Maak Scherpe prijzen (buiten standaard tandartstarieven) voor implantaten, kronen en bruggen of protheses omdat we beschikken over ons eigen tandtechnisch laboratorium

Pieter Calandlaan 327 • 020-7767989

direct een afspraak voor een GRATIS intakegesprek

www.tpi-tandartsen.nl

RNA Makelaardij Amsterdam, Aan-En-Verkoop en Verhuur * Hypotheekadvies * Waardebepaling * Taxateur * Notaris Valutaboulevard 53, 1060 RX Amsterdam Tel: 020-3319928 - 0654718321 Gratis: Waardebepaling info@rna-makelaardij.nl www.rna-makelaardij.nl

Zorgt voor uw Kunstgebit • Volledige boven- en onderprothese • Gebitsprothese op implantaten • Gedeeltelijke prothese, frame en plaatje • Reparaties en aanpassingen • Aangesloten bij uw zorgverzekeraar • Reparaties klaar terwijl U wacht • Bel of kom langs voor een afspraak Sloterweg 20a – 1171 CR Badhoevedorp I 020 – 823 29 23 I info@tppvonk.nl I www.tppvonk.nl


Badhoevedorp, Zwanenburg, Halfweg

Westerpost Week 42 - oktober 2020 - 14

VOLG ALTIJD EN OVERAL HET NIEUWS IN UW GEMEENTE OP WESTERPOST.NL

Zonnepanelen op schooldaken

Feestje rond Dorpshuis uitgesteld

HAARLEMMERMEER – De gemeente stimuleert zonnepanelen op daken van gebouwen. Onlangs heeft de eerste Montessorischool in Hoofddorp als eerste school binnen de gemeente 188 zonnepanelen gekregen uit een samenwerkingsproject van NMCX (Centrum voor Duurzaamheid), schoolbesturen en de gemeente Haarlemmermeer.

HALFWEG/ZWANENBURG – De officiële opening van het nieuwe Dorpshuis die gepland stond op 24 oktober is voorlopig van de baan in verband met de verscherpte corona maatregelen. Eind 2019 startte een feestcommissie al enthousiast met de voorbereidingen voor een feestelijke opening van het nieuwe dorpshuis. Deze stond eerst gepland op zaterdag 16 mei dit jaar.

Feestje De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, Stichting Zwanenburg-Halfweg, gebruikers van Het Dorpshuis en de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg. Er was een compleet programma in elkaar gezet met muziekoptredens, demonstraties van de verenigingen, sprekers vanuit diverse geledingen en een hapje en een drankje. Immers na tien jaar voorbereidingen en het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures, werd het wel eens tijd voor een feestje.

Goede moed In maart dit jaar werd duidelijk dat een dergelijk uitgebreid feest zeker niet door kon gaan op 16 mei. Vol goede moed is uiteindelijk een nieuwe datum gepland op 24 oktober.

Gekeken wordt naar een datum in 2021

■■ Het nieuwe Dorpshuis wacht geduldig op een officiële opening. (FOTO: PETER VREESWIJK )

Het zou een opening worden in afgeslankte vorm waarbij maximaal 70 personen konden worden uitgenodigd met in gedachte dat een feest voor de inwoners van Zwanenburg en Halfweg in 2021 zal plaatsvinden.

Uitgesloten Gelet op de sinds de noodverordening van de Gemeente Haarlemmermeer zijn de bar en horeca activiteiten in de ‘huiskamer’ weer gesloten. Het is zo goed als uitgesloten dat dit

jaar nog een feestelijke opening gehouden kan worden. Gekeken wordt naar een datum in 2021.

Sportclubs en scholen doen mee met Coming Out Dag HAARLEMMERMEER – Sportclubs en basisscholen zetten zich tijdens deze week, de week van de Coming Out Dag, in voor een LHBTIQ-vriendelijke gemeente. In de gemeente Haarlemmermeer. Maar liefst 24 scholen en 18 sportverenigingen deden mee. “Prachtig om te zien hoe dit jaar weer meer scholen en verenigingen uitspreken dat bij hun iedereen zichzelf mag zijn’’, zegt Daphne Tervelde enthousiast. Zij is coördinator van het LHBTIQ-sportprogramma van Team Sportservice Haarlemmermeer en kijkt terug op een geslaagde week. In het onderwijs maakten 24 scholen enthousiast gebruik van de Regenboog-beweegbingo. “Docenten en vakleerkrachten hebben leerlingen weer extra gemotiveerd om te bewegen en kaartten daarbij ook het thema LHBTIQ aan. Hier werd door de kinderen en docenten erg goed op gereageerd. De beweegbingo was een goede combi van actief, speels en informatief.” Een hoogtepunt was het wedstrijdweekend van 10 en 11 oktober: 18 sportclubs besteedden actief aandacht aan de Coming Out Dag. De

hun steun aan de sociale acceptatie en veiligheid van LHBTIQ-inwoners in de sport. Uniek dit jaar is het aantal teams dat haar wedstrijden in regenboogsokken speelde. Voor het eerst hebben drie herenteams binnen het voetbal en hockey zich daarvoor aangemeld. Hiermee wordt de heersende heteronormativiteit in deze sporten onder de aandacht gebracht. ■■ Scholen en sportverenigingen spraken

zich uit tijdens Coming Ouit Day. (FOTO: AANGELEVERD)

meeste verenigingen hesen in het weekend de regenboogvlag. Hiermee betuigen deze clubs zichtbaar

Sinds december 2019 is Haarlemmermeer een regenbooggemeente. De komende jaren geeft Haarlemmermeer een extra impuls aan de sociale acceptatie en veiligheid van LHBTIQ’s in Haarlemmermeer met het Regenboogbeleid.

Zorgt voor uw Kunstgebit • Volledige boven- en onderprothese • Gebitsprothese op implantaten • Gedeeltelijke prothese, frame en plaatje • Reparaties en aanpassingen • Aangesloten bij uw zorgverzekeraar • Reparaties klaar terwijl U wacht • Bel of kom langs voor een afspraak Sloterweg 20a – 1171 CR Badhoevedorp I 020 – 823 29 23 I info@tppvonk.nl I www.tppvonk.nl

Wethouder energietransitie Jurgen Nobel: “Wij vinden het belangrijk dat er vooral op gebouwen veel zonnepanelen komen. Stroom opwekken op schooldaken is een mooi voorbeeld van hoe we veel stroom kunnen opwekken en tegelijkertijd ons mooie polderlandschap kunnen behouden.” Ook een aantal andere scholen heeft zonnepanelen gekregen dit jaar. Bijvoorbeeld Het Kompas, de Van Voorthuisenschool en de Vijfsprong. In de herfstvakantie worden nog vier scholen van Meer Primair van ruim 600 panelen voorzien. De Klimop, de Klippeholm en Vredeburg 1&2 zijn hiervoor gekozen. Arjanne lagendijk (NMCX): “Wij ondersteunen scholen bij alle vormen van verduurzaming, In dit project is er aandacht voor het gebouw en voor educatie, want met het in gebruik nemen van de zonnepanelen wordt meteen de flitsende Energy Game uitgevoerd. Dat is een educatieactiviteit over schone energievormen voor bijna de hele school.”

Tandheelkunde centrum in Osdorp

U kunt bij onze tandarts, mondhygiënist, kaakchirurg, implantoloog, tandprotheticus en orthodontist terecht voor: kroon- en brugwerk, esthetische tandheelkunde, prothese, tandvlees-behandeling, wortelkanaalbehandeling, implantologie. Klikgebit nodig!Maak Scherpe prijzen (buiten standaard tandartstarieven) voor implantaten, kronen en bruggen of protheses omdat we beschikken over ons eigen tandtechnisch laboratorium

Pieter Calandlaan 327 • 020-7767989

direct een afspraak voor een GRATIS intakegesprek

www.tpi-tandartsen.nl

Zonweringen Zonweringen Zonwering & raamdecoratie Showroom: Showroom:Marconistraat Marconistraat Hoek HoekLorentzplein LorentzpleinBadhoevedorp Badhoevedorp open: vrijdagavond open: vrijdagavond19.00-21.00 19.00-21.00uur uurzaterdag zaterdag10.00-17.00 10.00-17.00uur uur

020-659 020-6597095 7095• •06-5428 06-54286987 6987

RNA Makelaardij Amsterdam, Aan-En-Verkoop en Verhuur * Hypotheekadvies * Waardebepaling * Taxateur * Notaris Valutaboulevard 53, 1060 RX Amsterdam Tel: 020-3319928 - 0654718321 Gratis: Waardebepaling info@rna-makelaardij.nl www.rna-makelaardij.nl


WEEK 42 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 2

ACTIE!

KIPPIE AMSTERDAM-OSDORP geldig van donderdag 15 oktober t/m zaterdag 14 november 2020

om je vingers bij af te likken 

tegen inlevering van deze bon:

Kippie-pakket 3 + + +

gegrilde kippenpoten naturel 300 gram kipballetjes 12 kipkluifjes 500 gram aardappelpartjes samen voor:

tegen inlevering van deze bon:

Chinese rijsttafel 600 gram Chinese nasi + 3 stokken kipsaté + 12 kipkluifjes + 1 zak kroepoek

10,

10,

00

deze aanbieding is alleen geldig bij Kippie Amsterdam-Osdorp van 15-10 t/m 14-11-2020

tegen inlevering van deze bon:

Combi-pakket 3 gegrilde kippenpoten naturel + 3 kiploempia’s + GRATIS 500 gram maaltijd naar keuze samen voor:

10,

00

deze aanbieding is alleen geldig bij Kippie Amsterdam-Osdorp van 15-10 t/m 14-11-2020

Kippie Amsterdam-Osdorp Tussen Meer 2 1068 GA Amsterdam osdorp@kippie.nl

00

deze aanbieding is alleen geldig bij Kippie Amsterdam-Osdorp van 15-10 t/m 14-11-2020

tegen inlevering van deze bon:

1 kilo Spareribs pittig of zoet normaal 13,98 per kilo nu voor:

9,

99

deze aanbieding is alleen geldig bij Kippie Amsterdam-Osdorp van 15-10 t/m 14-11-2020

www.kippie.nl


WEEK 42 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 3

Kinderen maken de krant van hun eigen buurt NIEUW-WEST Hoe is dat nou, journalist in de buurt zijn? De Westerpost mocht dat een klas leerlingen op basisschool Pro Rege Noorderhof in Slotermeer laten ervaren. Na interviews met onder andere de wijkagent en ouderen in de buurt werd vorige week een echte krant gemaakt. Met lijm, schaar, gekleurd papier en vooral veel enthousiasme. Onder schooltijd leren over

architectuur, geneeskunde, wetenschap, rechten of journalistiek. Leerlingen die op hun school een programma van IMC Basis volgen kunnen dat. Voor hun klas staan bijvoorbeeld artsen, advocaten, technici, ondernemers of kunstenaars. Dat is weer eens wat anders dan met je eigen juf sommen maken of begrijpend lezen. Niet minder of meer educatief, maar op een andere manier. “We laten de leerlingen ervaren hoe het is

DE REDACTIE MAAKT DE KRANT. (FOTO: BRANDEISFOTOGRAFIE)

in de praktijk,” vertelt IMC Basis coördinator Leonie de Lorijn. “Samen met gastdocenten, professionele vrijwilligers, ervaren en ontdekken ze.”

Moeilijke tijd Onder schooltijd gingen de leerlingen uit groep 7/8 van juf Medina een week eerder in groepjes de buurt in om het nieuws op te halen. Hoe veilig is het hier, vroegen ze wijkagent Arjen van de Merwe? Hoe gaat het met u in deze moeilijke tijd, vroegen ze de ouderen bij het Honk? Kent u uw buren, vroegen ze buren rondom het thema Burendag? En wat doen ze in de Buurtkeuken, vroegen ze de eigenaar van de Buurtkeuken? Met alle input maakten de leerlingen respectievelijk een krantenartikel met de Westerpost en een vlog met videojournalist Esra Can. “Ik denk dat grote mensen dit heel leuk vinden,” zei Fatima al knippend, schrijvend en plakkend. De Westerpost denkt dat ook en

Mondkapjes verplicht en registreren voor zitplaats bij de OBA NIEUW-WEST – In de OBA gelden striktere en aanvullende coronaregels om het bezoek zo veilig mogelijk te houden. Het dragen van een mondkapje is voor iedereen in alle OBA-vestigingen verplicht. Om de toestroom van bezoekers te beperken, geeft een druktemeter bij OBA Oosterdok aan of je naar binnen kunt. Op de andere locaties is het gebruik van een winkelmandje verplicht om het aantal bezoekers bij te houden. Deze scherpere maatregelen gelden in ieder geval voor drie weken en dragen bij aan het beleid om een verdere verspreiding van het coronavirus terug te dringen.

gelijk de OBA zoveel mogelijk open te houden voor iedere Amsterdammer. Zo blijft het, naast het lenen, reserveren, verlengen en terugbrengen van materialen, mogelijk om te kunnen studeren, werken of lezen in de vestigingen die hiervoor studie- en werkplekken hebben ingericht. Wel is er een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Aanvullend geldt er voor OBA Oosterdok een maximale verblijfsduur van vier uur. Hiervoor worden speciale toegangskaarten gebruikt die bij de ingang van het gebouw worden uitgegeven. Bezoekers die gebruik willen maken van een studie- of werkplek worden gevraagd zich aan de deur te registreren via een (digitaal) formulier.

Registreren voor zitplaats De nieuwe extra maatregelen zoals het dragen van een mondkapje, de toegangsbeperking en het gebruik van een winkelmandje, maken het mo-

Veilig deelnemen Om het bezoek aan activiteiten zo ontspannen en veilig mogelijk te maken, geldt dat voor programma’s online kaarten

LET OP! ELKE - WOENSDAG MAANDAG - DINSDAG

Alle karbonades 500 gram Speklappen 500 gram Hamlappen 500 gram Schnitzels 400 gram

6,50 4,95 6,50 4,99

besteld kunnen worden. Dit is zowel van toepassing op de programmering voor volwassenen als activiteiten voor jeugd en jongeren. Het theater en de zalen zijn ingericht om aan de richtlijnen en de 1,5 meter afstand te voldoen. Ook is de maximale capaciteit teruggebracht naar 30 personen. Tevens voldoet de ventilatie aan alle veiligheidseisen.

Daluren Risicogroepen, waaronder ouderen en kwetsbare volwassenen, worden geadviseerd de OBA te bezoeken tijdens daluren. De rustige uren zijn voor OBA Oosterdok van 8.00 tot 9.30 uur op maandag tot en met vrijdag. Voor de overige vestigingen is dit van 9.30 tot 11.00 uur op dinsdag, donderdag en vrijdag. Aan alle andere bezoekers wordt gevraagd hiermee rekening te houden en op andere tijdstippen naar de OBA te komen.

■■ Leerling Ayoub tijdens het interview met bewoner Evert. (FOTO: PR)

vindt dat elke krant er zo vrolijk uit moet zien.

Toekomst Leonie: “Door de lessen van IMC Basis denken leerlingen na over hun toekomst. Ze ontdekken wat ze interessant vinden, waar ze goed in zijn, wat

bij hen past en ook wat niet. Ze leren vaardigheden die de rest van hun leven van pas komen. Ook vergroten ze hun netwerk, krijgen ze meer zelfvertrouwen doordat ze hun talenten en voorkeuren ontdekken en ze krijgen een breed beeld van de maatschappij en hun mo-

gelijkheden daarin. Hopelijk draagt dat bij aan het maken van gemotiveerde keuzes voor de toekomst.” Voor meer informatie: www. imcbasis.nl. SHIRLEY BRANDEIS

Vernieuwing sport- en speelplekken Nieuw-West NIEUW-WEST – Stadsdeel Nieuw-West wil dat kinderen een mooie eigen buurtspeelplaats hebben. Daarom knappen worden de komende jaren zo’n 50 sport- en speelplekken opgeknapt. Ook komen er nieuwe speelplaatsen bij. Het gaat om verouderde speeltoestellen, of plekken waar toestellen neerzetten worden neergezet voor een nieuwe generatie buurtkinderen.

50 sport- en speelplekken worden opgeknapt ■■ Speelplaatsen worden vernieuwd voor een nieuwe generatie jeugd.

Het doel is om goed toegankelijke, aantrekkelijke en uitdagende speelplaatsen te maken waar kinderen samen spelen en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en sporten.

Meedenken Kleine en grote buurtbewoners krijgen de gelegenheid om te

(FOTO: PIXABAY )

zeggen wat ze belangrijk vinden: schommelen, klimmen, wippen, glijden, balspellen of iets anders. Meedenken -en praten kan op een bewonersbijeenkomst of in de buurtbus. Vragen over de vernieuwing van de speelplek in de buurt

Slagerij

kunnen gemaild naar sportenspel.ib@amsterdam.nl. Vervolgens wordt geprobeerd om zoveel mogelijk van de wensen te verwerken in het ontwerp. De buurt kan daarna kiezen uit meerdere voorstellen. Stemmen kan op de website van stadsdeel Nieuw-West.

LET OP! ELKE

DONDERDAG - VRIJDA G - ZATERDAG

Idsinga

Louis Bouwmeesterstraat 16 tel 020 - 615 25 39

Stooflappen 750 gram 8,99 Malse runderrollade 600 gr am 12,50 Runder hamburgers 4 x 10 0 gram 4,99 Runder schnitzels 2 x 150 gr am 4,99

VRIJDAG EN ZATERDAG Gebraden fricandeau 150 gram + Gebraden rosbief 150 gram samen 300 gram........................... 3,98

Alle soorten gebr. gehakt 200 gram... 2,00 Eiersalade 200 gram .................... 2,25 Grillworst stukje 250 gram Gekookte worst stukje 250 gram samen 500 gram........................... 5,00

Runder kogelbiefstuk 2 x 150 gram. 7,50 Biefstuk stroganoff 500 gram ......... 7,50 Franse runderstoofpot, boeuf bourguignon 500 gram of Oma’s stoofpot 500 gram NU ...... 5,00

SNERT PAKKET Hamschijf ca. 750 gram Vleeskrabben ca 400 gram, Rookworst ca 250 gram Samen ....................................... 10,00

Woensdag: Gehakt half om half kilo ... 5,00 Rundergehakt kilo .............. 7,50

Donderdag Biefstukdag 100 gram ........ 1,75 4x 150 gram ....................... 9,99

Vrijdag t/m zaterdag: 500 gram shoarma + 4 broodjes + 1 sausje naar keuze samen 5,89

Maandag t/m zaterdag: Paarden biefstuk 4 x 150 gram .................. 10,00


WEEK 42 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 4

Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen

Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het verplaatsen van het lozingspunt van het hemelwaterriool naar een sloot langs de Oceanenweg aan de oostkant van het terrein.

De aanvraag betreft het bouwen van een crew room achter de controlekamer van Tankstorage Argent. Ontvangstdatum aanvraag: 29 september 2020 Aanvrager: Argent Energy Netherlands B.V. Locatie: Hornweg 61, Amsterdam Zaaknummer: 9863335

Ontvangstdatum aanvraag: 23 september 2020 Aanvrager: PPG Coatings Nederland B.V. Locatie: Oceanenweg 2, Amsterdam Zaaknummer: 9857142

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

FILM

FILM DO 15 OKT, 10:00 UUR

Ontdeugende dierenverhaaltjes

4+

COMPILATIE FILM

DO 15 OKT, 16:00 UUR

Cinekid Festival

FILMS

My brother chases dinosaurs

10+

NEDERLANDS ONDERTITELD WORKSHOPS HERFSTVAKANTIE

DO 15 & VR 16 OKT

FILM DO 15 OKT, 13:30 UUR

De fantastische 9+ tijdreis van Margot en Marguerite

FILM VR 16 OKT, 10:00 UUR

NEDERLANDS ONDERTITELD

DO 15 OKT, 11:00 UUR

Entree € 1,- met Stadspas Groene Stip

Pelle no Tail

FILM

Amira

DOCUMENTAIRE

8+

Tickets & info meervaart.nl

6+


WEEK 42 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 5

Zorgboerderij Badhoeve verduurzaamt

Roodborstje weer terug in de tuin

BADHOEVEDORP – Zorgboerderij de Badhoeve wordt verduurzaamd en dat gebeurt met buurtbewoners. Deze instelling richt zich op dagopvang voor mensen met speciale behoeften, zoals ouderen met dementie en kinderen met autisme, maar is in de loop der tijd een belangrijke ontmoetingsplek geworden voor de lokale gemeenschap. Het is daarom nu het moment om de plek toekomstbesteding te maken.

HALFWEG – Elk jaar kijkt fotograaf Peter Vreeswijk uit naar de terugkeer van het roodborstje in zijn tuin. En ja hoor, vorige week meldde hij zich weer door op de tuinstoel voor het raam te gaan zitten zingen.

“Wanneer we grote stappen willen zetten op het gebied van duurzaamheid, dan moet ook iedereen daaraan mee kunnen doen. Ongeacht hoeveel je te besteden hebt. Daar willen we natuurlijk graag bij helpen’’, zegt Andrea van de Graaf van Tegenstroom | om. Dit bedrijf is Haarlemmermeers lokale duurzame energieleverancier.

Zonnestroom ‘’De stroom die wij leveren, komt van daken van bedrijven ín Haarlemmermeer. Stap je naar ons over, dan gebruik je thuis 100 procent lokaal opgewekte zonnestroom. En voor elke klant die overstapt, doneren we 25 euro aan de Badhoeve. Een win-win situatie lijkt mij.’’

Roodborstjes zijn vaak nieuwsgierig en goed van vertrouwen. Tegen soortgenoten zijn zowel het mannetje als het vrouwtje daarentegen heel agressief en ze verdedigen ‘s zomers en ‘s winters fel hun territorium. Ze tonen daarbij de rode borstveren.

Geliefde tuinvogel

■■ De duurzame zorgboerderij wil actief bijdragen aan een leefbare en

sociale wereld.

(FOTO’S: PR)

Lokale gemeenschap Daarom roepen deze partijen de lokale gemeenschap op om mee te doen en zelf eenvoudig de stap te zetten naar een duurzamere woning. Want wanneer zij besluiten om 100 procent groene energie af te nemen via Tegenstroom | om, of zonnepanelen aan te schaffen via Solar Totaal Advies of overstappen op duurzame verwarming via ThermIQ, dan doneren zij hun opbrengst rechtstreeks aan de boerderij. Zo doneren Tegenstroom | om en Solar Totaal Advies 25 en 75 euro per klant en doneert ThermIQ voor ieder verkocht infrafroodpaneel 45 euro.

Nieuwe stappen

■■ Zorgboederij Badhoeve is een

ontmoetingsplek voor de buurt.

Op die manier draagt de buurt bij aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van hun zorgboerderij en verduurzamen ze ook nog eens hun eigen woning. Bij voldoende deelnemers kan de boerderij nieuwe stappen zetten om toekomstbestendiger te wor-

den, zoals CO2 neutraal worden door over te stappen op 100 procent duurzame energie uit de eigen regio en energieneutraal door zonnepanelen te plaatsen en van het gas af te stappen.

Leefbare wereld Ronald de Vre, voorzitter van Zorgboerderij de Badhoeve: “We vinden het fantastisch dat deze partijen ons op deze manier willen helpen bij het verduurzamen van onze locatie. Dankzij hun hulp en de buurtbewoners die aan deze actie meedoen, kunnen we de volgende stap gaan zetten naar een nog duurzame zorgboerderij en actief bijdragen aan een leefbare en sociale wereld voor onze kinderen en kleinkinderen.” Meer informatie over de actie en deelname is te vinden op www.samenom.nl/debadhoeve.

Het roodborstje is met zijn opvallende kleur en zijn zwarte grote ogen een mooi en nieuwsgierig vogeltje. Hij is niet bang voor mensen en is daardoor ook de meest geliefde tuinvogel. Terwijl je in de tuin aan het klussen bent, houden ze je nauwlettend in het oog. In de winter is het in de meeste tuinen een welkome, beken-

■■ Het zingende roodborstje in de tuin van Peter Vreeswijk. (FOTO: PETER VREESWIJK )

de verschijning. De vogels die zich in de winter laten zien zijn meestal afkomstig uit Denemarken of de Scandinavische landen.

Bosdomeinen In het najaar trekken deze dan naar onze regio en daar de bosdomeinen dan al ingenomen

zijn door onze inheemse achtergebleven exemplaren zakken ze dan af naar onze tuinen. Roodborstjes helpen om de winter door te komen kan met gedroogde meelwormen, ongekookte havermout of een zadenmix. Het is en blijft en mooi vogeltje.

Loket helpt energie en geld te besparen HAARLEMMERMEER – Het virtuele Energieloket helpt bewoners en bedrijven in Haarlemmermeer met energie besparen en opwekken. Dit loket is onlangs in de lucht gekomen en op de website zijn tips om energie te besparen en informatie over maatregelen zoals ledverlichting en radiatorfolie te vinden. Woningbezitters kunnen er ook terecht voor grotere maatregelen, zoals isolatie en zonnepanelen. Met behulp van een vragenlijst op de website krijgen mensen

direct inzicht in hun bespaarmogelijkheden. Ook kan iedereen in Haarlemmermeer via gratis een persoonlijk en onafhankelijk online adviesgesprek aanvragen. Het Energieloket is een samenwerking van NMCX Centrum voor Duurzaamheid en de gemeente Haarlemmermeer. Wethouder Jurgen Nobel, van Energietransitie: ““In een woud aan informatie is onafhankelijk advies schaars. Daarom zijn we samen met NMCX dit loket begonnen. Wij vinden het belangrijk dat mensen zelf die stappen zetten in de ver-

duurzaming van hun huis. Vaak scheelt het ook flink in de portemonnee. We hopen dat dit loket drempels wegneemt, zodat mensen makkelijker informatie inwinnen.” Het gratis online adviesgesprek is bedoeld voor iedereen die graag wil weten welke maatregelen voor zijn of haar eigen situatie het meest zinvol zijn. Een energieadviseur geeft tijdens dit gesprek advies over met welke maatregelen het energieverbruik kan worden verlaagd en welke subsidies er beschikbaar zijn.

Servicecentrum is weer open

Repair Cafés gaan weer open

HALFWEG – Het servicecentrum is weer open, voorlopig met ruimere openingstijden. Een afspraak maken bij burgerzaken en het servicecentrum in Halfweg, kan via het telefoonnummer 0900 1852 of via het online formulier.

HAARLEMMERMEER – Enkele Repair Cafés zijn in september en oktober weer begonnen. Niets is zeker in deze coronatijd, maar het is de bedoeling dat ze geleidelijk allemaal weer open gaan. Kijk op de Facebookpagina fa-

De balie van burgerzaken Halfweg is open van 09.00 tot 17.00 uur. Er is nog geen avondopenstelling. Inwoners kunnen er weer terecht voor dezelfde producten als voor de sluiting.

■■ De servicebalie is weer geopend. (FOTO: MARGO OOSTERVEEN)

Heb jij een stadspas - groene stip? Bestel dan GOEDKOOP GROENTE EN FRUIT, VAN DE LOKALE BOER! JE HEBT KEUZE UIT DRIE PAKKETTEN:

De vaste inhoud (aardappelen, uien, peen, tomaten, paprika, komkommer, en appels) wordt gecombineerd met een aantal seizoen groenten.

plicht. Door de 1,5 meter afstandmaatregelen en drukte kan de wachttijd langer zijn dan normaal. Voor alle informatie en ook opgeven als vrijwilliger-reparateur: repaircafehaarlemmermeer.nl of 06 16040860.

Uw uitvaart goed geregeld Maak vrijblijvend een afspraak ▪ Uw uitvaartwensen op een rij ▪ Voordelig geld reserveren ▪ Geen gezondheidsvragen ▪ Directe uitbetaling bij overlijden

Dunweg.nl

• 16 kilo voor € 14,95 • 10 kilo voor € 9,95 • 5 kilo voor € 4,95

cebook.com/repaircafehaarlemmermeer voor de laatste gegevens. Spaarnwoude start weer in november, Nieuw-Vennep en Badhoevedorp in januari. In de Repair Cafés zijn mondkapjes voor alle bezoekers ver-

VOEG EEN SEIZOENSPECIAL MET 6 EXTRA SEIZOENSGROENTEN (3,5 KG) VOOR € 4,65 TOE AAN JE PAKKET.

NERGENS GOEDKOPER EN VERSER! - DUURZAAM GETEELD, - ALLEEN GEZONDE PRODUCTEN, VOL MET NUTRIËNTEN. Bestellen: www.boerenvoorburen.nl/bestellen Haal jouw pakket op in: Amsterdam Nieuw-West: Daadkr8, President Allendelaan 719 Amsterdam Nieuw-West: Basisschool ‘t Koggeschip, Abraham Kuyperplein 2 Op zaterdag 24 oktober tussen 9:00 en 13:00 uur. Neem zelf een grote tas mee voor het vervoer van je pakket!

Achterweg 40 2132 BX Hoofddorp 023 - 563 35 44 info@dunweg.nl


WEEK 42 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 5

Lambertus Zijlplein krijgt groene opfrisbeurt NIEUW-WEST Het Lambertus Zijlplein is het buurtwinkelcentrum voor de dagelijkse boodschappen in Geuzenveld. Het plein voldoet momenteel niet aan de wensen van bewoners en bezoekers, zo bleek vorig jaar zomer uit een consumentenonderzoek uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Amsterdam. Eén van de dingen die bewoners en bezoekers graag op het plein zouden terugzien, is meer groen en bomen. Samen met bewoners zijn Stadsdeel Nieuw West en De Gezonde Stad daarom nu bezig met een nieuw groen ontwerp voor het plein.

Buurtbewoners en ondernemers van het Lambertus Zijlplein hebben de afgelopen maanden op verschillende manieren meegedacht aan het groenontwerp. Online hebben 75 personen een uitgebreide vragenlijst ingevuld en meer dan

700 personen hun mening laten horen via verschillende Facebookpolls. Op plein zelf konden de buurtkinderen hun ideeën uittekenen onder begeleiding van kunstenaars Remco Mooijekind en Olia Ganzha van de Pleinkamer.

Bewoners ontwerpen mee aan een groener en gezelliger plein Tijdens de zomervakantie vulden ingestuurde kleurplaten met ideeën een gehele expositie in de Pleinkamer. De expositie werd in september afgesloten met een inloop ontwerpsessie. Tijdens deze sessie konden bewoners op verschillende deelonderwerpen hun input leveren en in ge-

sprek met de ontwerper. Het participatietraject wordt begeleid door De Gezonde Stad, een stichting die Amsterdam duurzaam en gezond wil maken in samenwerking met bewoners.

Presentatie ontwerp Alle input van de bewoners is nu door ontwerper Guido Hermans van Stadsruimte vertaald in verschillende ontwerpen voor een groen Lambertus Zijlplein. Op woensdag 21 oktober van 19.00 tot 20.00 uur worden deze ontwerpen voor het eerst gepresenteerd. De interactieve presentatie, te volgen via het programma Zoom, geeft buurtbewoners nogmaals de mogelijkheid hun stem te laten horen over de plannen. De ontwerper en De Gezonde Stad hoort graag welke varianten de voorkeur hebben en de feedback van de bewoners. Ook zal er worden gepeild of er buurtbewoners zijn die interesse hebben om te helpen in

■ Buurtbewoners en ondernemers van het Lambertus Zijlplein hebben de afgelopen maanden op verschillende

manieren meegedacht aan het groenontwerp.

het beheer. Hoe meer animo, hoe meer er mogelijk is qua beplanting. Verder is de presentatie een geschikt moment om vragen te stellen. Aanmelden kan via: https://forms.gle/

(FOTO: PR )

9umJfEGEHTBeek3o9

Vervolgstappen De verschillende schetsontwerpen worden na de presentatie vertaald in een defi-

nitief ontwerp. De voorkeuren en feedback van de bewoners worden hier uiteraard in meegenomen. Gemeente Amsterdam gaat aan de slag met de uitvoering van de plannen.

CoronaMelder-app vanaf nu voor iedereen beschikbaar REGIO – Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. De app informeert je als je mogelijk bent besmet. Zo kun je voorkomen dat je onbewust een ander besmet. Elke download helpt om de verspreiding van corona te stoppen. In de App Store en de Google Play Store is de CoronaMelder te vinden.

AANVULLING OP HET REGULIERE BRON- EN CONTACTONDERZOEK VAN DE GGD De CoronaMelder-app stuurt een melding als je langer dan

15 minuten dicht bij iemand in de buurt bent geweest, die later het coronavirus blijkt te hebben. Dit kan een bekende zijn, maar ook een app-gebruiker bij wie je in de buurt was en die je niet kent. Als je een melding hebt ontvangen, lees je in de app welke maatregelen je kan nemen en of je je kan laten testen. Zo weet je na een melding dat je meer kans hebt om besmet te zijn en kun je voorkomen dat je onbewust een ander besmet. Want je kunt het coronavirus al doorgeven, voordat je je ziek voelt. CoronaMelder is een aanvulling op het reguliere bron-

en contactonderzoek van de GGD. Met de app kunnen ook mensen worden geïnformeerd die niet naar voren komen uit het bron- en contactonderzoek. De app weet niet wie of waar je bent. Ook geeft de app geen meldingen over actuele besmettingen in de buurt. Daarom is het belangrijk dat je je blijft houden aan de basisregels, zoals 1,5 meter afstand houden en vaak je handen wassen. Het gebruik van CoronaMelder is altijd vrijwillig. CoronaMelder vraagt je niet om persoonsgegevens. De app werkt met bluetooth, niet met locatiegegevens (GPS).

■ De app informeert je als je mogelijk bent besmet met Corona. (FOTO: AANGELEVERD)

Onderzoek naar hersenschade door corona AMSTERDAM – De Hersenstichting is een crowdfundactie gestart om het urgente onderzoek naar hersenschade door het coronavirus te financieren. Het virus kan tijdens én na de infectie op verschillende manieren ernstige schade

toebrengen aan de hersenen. Schade waar de patiënt direct en op langere termijn de negatieve gevolgen van ondervindt. De Hersenstichting roept iedereen op een bijdrage te leveren aan het onderzoek. Tot nog toe is er gezamenlijk al bij-

na 265.000 euro opgehaald. Er is echter nog ruim 60.000 euro nodig. “Corona is primair een longziekte, maar heeft grote gevolgen voor de hersenen, ”zegt Merel Heimens Visser, directeur

Heb jij een stadspas - groene stip? Bestel dan GOEDKOOP GROENTE EN FRUIT, VAN DE LOKALE BOER! JE HEBT KEUZE UIT DRIE PAKKETTEN: • 16 kilo voor € 14,95 • 10 kilo voor € 9,95 • 5 kilo voor € 4,95

van de Hersenstichting. “Afgelopen week bleek uit het onderzoek van het Amsterdam UMC dat het virus ervoor kan zorgen dat het immuunsysteem in de hersenen op hol slaat. En dat is niet het enige. Sommige mensen krijgen zuurstoftekort in

het bloed en daarmee ook in de hersenen. Verder kan het virus een hersenontsteking veroorzaken of de bloedstolling ontregelen. Een bloedstolsel kan een herseninfarct veroorzaken. Ook het lange verblijf op de intensive care is erg schadelijk

13 jaar of ouder?

Hier is je bijbaan!

De vaste inhoud (aardappelen, uien, peen, tomaten, paprika, komkommer, en appels) wordt gecombineerd met een aantal seizoen groenten.

Doordeweeks en in het weekend Deel zelf je tijd in Verdien eenvoudig extra met extra wijken Altijd bij jou in de buurt Alles wordt thuis afgeleverd

VOEG EEN SEIZOENSPECIAL MET 6 EXTRA SEIZOENSGROENTEN (3,5 KG) VOOR € 4,65 TOE AAN JE PAKKET.

NERGENS GOEDKOPER EN VERSER! - DUURZAAM GETEELD, - ALLEEN GEZONDE PRODUCTEN, VOL MET NUTRIËNTEN. Bestellen: www.boerenvoorburen.nl/bestellen Haal jouw pakket op in: Amsterdam Nieuw-West: Daadkr8, President Allendelaan 719 Amsterdam Nieuw-West: Basisschool ‘t Koggeschip, Abraham Kuyperplein 2 Op zaterdag 24 oktober tussen 9:00 en 13:00 uur. Neem zelf een grote tas mee voor het vervoer van je pakket!

voor de hersenen. Veel patiënten houden er blijvende cognitieve klachten aan over, zoals minder aandacht en concentratie, problemen met herinneren en met plannen.” Voor meer informatie zie: www.steunonderzoek.hersenstichting.nl.

verspreiding

Word Rodi bezorger in jouw buurt! Telefoon 0226-331020 www.rodibezorger.nl


Zoek jij een BIJBAANTJE? Wij zoeken BEZORG(ST)ERS!

WEEK 42 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 6

! W U NIE HERFST GRANOLA KOM PROEVEN OP

JIJ BENT Minimaal 13 jaar

Zoek jij een BIJBAANTJE? WIJ ZOEKEN BEZORG(ST)ERS!

WANNEER BEZORGEN Woensdag

JIJ BENT Minimaal 13 jaar

Zoek jij een BIJBAANTJE? Wij zoeken BEZORG(ST)ERS!

WANNEER BEZORGEN Woensdag

INTERESSE APP dan je postcode EN huisnummer naar 06 57 31 55 62 voor meer informatie!

INTERESSE APP dan je postcode EN huisnummernaar 06 57 31 55 62 voor meer informatie!

WIJ BIEDEN JOU: Een bezorgwijk in jouw eigen buurt!

WIJ BIEDEN JOU: JIJ BENT Een bezorgwijk in jouw eigen buurt! Wekelijks13dejaar kranten thuis aangeleverd! Minimaal

Wekelijks de kranten thuis aangeleverd!

Zaterdag 17 oktober Zuidermrkt Jacob Obrechtstraat

Zondag 18 oktober Pure Markt Amsterdamse Bos

WWW.KITCHENFREAKS.NL

WANNEER BEZORGEN Woensdag INTERESSE APP dan je postcode EN huisnummer naar 06 57 31 55 62 voor meer informatie! WIJ BIEDEN JOU: Een bezorgwijk in jouw eigen buurt! Wekelijks de kranten thuis aangeleverd!

Maatwerkvoorschriften, reguliere procedure, beschikking

Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij maatwerkvoorschriften heeft opgelegd. Door het opleggen van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag afwijken van de algemene regels voor milieubelastende activiteiten indien de situatie of de locatie van een inrichting hierom vraagt.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.

De maatwerkvoorschriften zijn opgelegd aan Waternet en hebben betrekking op de tijdelijke lozing van grondwater vrijkomend bij bodemwerkzaamheden, op het gemeentelijk gemengd rioolstelsel. Datum besluit: 30 september 2020 Locatie: Nieuwezijds Voorburgwal, Amsterdam Zaaknummer: 9846804 Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op de website loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. Bezwaar Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Vermeld in uw bezwaar­ schrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoon­ nummer in het bezwaarschrift te vermelden. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschrift­ procedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal het verzoekschrift in­ dienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief). De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde datum van het besluit.

Het betreft een vergunning voor: - het realiseren van de verplaatsing van de Vapor Recovery Unit (VRU) op een andere locatie dan nu in de vergunning is vastgelegd; - het continue aansluiten van de afgassen (ademverliezen) vanuit de ethanoltanks op de VRU; - het vervangen van de drijvende daken van de ethanoltanks door vaste daken. Datum besluit: 1 oktober 2020 Aanvrager: GPS Amsterdam B.V. Locatie: Oceanenweg 22, Amsterdam Zaaknummer: 9771048 Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op loket. odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. Bezwaar Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief). De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde datum van het besluit.


WEEK 42 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 7

Documentaire toont veranderend landschap

14 oktober 2020 Amsterdam, 15

De najaarsschouw 2020 Minder doen voor meer groen

De jaarlijkse schouw van sloten wordt gedaan van 2 tot 13 november.

Brede schouwsloten Optie 1: in het midden 1x per jaar 2 meter planten weghalen

We controleren dan of de sloten voldoende zijn onderhouden, zodat het water goed kan doorstromen. Als u geen brief van ons ontvangt dan is alles in orde.

Brede schouwsloten Optie 2: onderhoud vanaf 1 kant

1x per jaar 2,5 meter planten weghalen

■■ Hoe is het landschap door de eeuwen heen veranderd? ((FOTO: AANGELEVERD))

REGIO – De ruimte in Nederland staat onder druk en dat geldt zeker voor het gebied van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het is een uniek cultuurhistorisch gebied, met zeer uiteenlopende landschappen en sferen. Door de eeuwen heen hebben opeenvolgende innovaties en nieuwe economische verdienmodellen het landschap en de verhoudingen in deze regio gevormd. In opdracht van de MRA heeft MuseumTV een documentaire gemaakt over deze geschiedenis,

die inzicht geeft en helpt om de grote opgaven van de eenentwintigste eeuw in samenhang te bezien. In de vorm van een 25-minuten durende documentaire laten de makers van MuseumTV zien dat Nederlanders door de eeuwen heen erg inventief zijn geweest bij het maken van verdienmodellen. Deze manier van leven leidde tot zowel geografische als demografische veranderingen in het landschap van deze regio. Van de

kleine nederzetting in de 11e eeuw tot de opkomende metropool. De regio Amsterdam is veranderd door het verdienmodel van de mens. Deze documentaire is gebaseerd op het narratief van architectuurhistoricus dr. Marinke Steenhuis, Narratief voor het Landschap, wat een leidraad was voor het verhaal. De documentaire te zien op www.museumtv.nl, www.noord-holland.nl, www. metropoolregioamsterdam.nl, de KPN-box en de XL-box van Ziggo.

Meer weten? Schouwsloten smaller dan 2,5 meter

De regels voor het onderhoud van sloten en dijken staan beschreven in de Keur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Meer informatie over onderhoud en regelgeving (Keur) vindt u op www.waternet.nl/schouw. U kunt ook bellen met Waternet; tel: 0900-9394 (lokaal tarief).

1 x per jaar 90% planten weghalen

Strijd voor gelijke kansen voor alle kinderen NIEUW-WEST – Door de coronacrisis zijn de verschillen tussen kinderen in het onderwijs nog groter geworden. Kinderen in een achterstandsituatie zijn nog verder achterop geraakt. Een aantal Amsterdammers vindt dat het tijd wordt om hier iets aan te doen en heeft de handen ineengeslagen. Zij lanceren een nieuwe geefkring voor de stad: Stichting Coöperatiekring Amsterdam. Door gezamenlijk bij te dragen aan projecten die kansengelijkheid vergroten, strijdt de Coöperatiekring voor gelijke kansen voor alle Amsterdamse kinderen.

Voor alle schoolgaande kinderen in Amsterdam Klanten en leden van Rabobank hebben daarom het initiatief genomen om een geef-

kring op te richten: Stichting Coöperatiekring Amsterdam. De Coöperatiekring heeft als doel om gelijke kansen te bevorderen voor alle schoolgaande kinderen in Amsterdam. Iedereen kan deelnemen aan de kring, ook betrokken Amsterdammers.

Extra taallessen voor kinderen Deelnemen aan de Coöperatiekring Amsterdam kan met een donatie vanaf 1.000 euro. De kring verdeelt gezamenlijk de totale financiële bijdragen over projecten die financiering nodig hebben en bewezen bijdragen aan het bevorderen van gelijke kansen. Denk aan huiswerkbegeleiding voor kinderen in achterstandssituaties, extra taallessen voor kinderen met een taalachterstand of laptops voor kinderen uit gezinnen die moeten rondkomen van het minimuminkomen. Erik Broekhuis, voorzitter Stichting Coöperatiekring Am-

sterdam: “Om onze impact te vergroten schenken we gezamenlijk als kring. We bundelen onze middelen en steunen concrete projecten die kansengelijkheid voor schoolgaande kinderen bevorderen. We komen een paar keer per jaar samen, verdiepen ons in het thema en leren van onze ervaringen. Omdat we met elkaar een eigen project financieren, voelen we ons betrokken bij de effectieve besteding van onze bijdrage. Als lid krijg je terugkoppeling over de resultaten van het project. Zo krijgt je donatie meer betekenis. We zoeken nog nieuwe leden voor de kring.”

Contact Voor meer informatie en aanmelden: www.cooperatiekring. nl. Coöperatiekring Amsterdam is een onafhankelijke stichting (ANBI-status is aangevraagd), die losstaat van Rabobank. Donaties kunnen worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting.

Kanshebbers Appeltjes van Oranje gezocht AMSTERDAM – Het Oranje Fonds is gestart met de zoektocht naar bijzondere projecten uit Amsterdam die kans maken op een Appeltje van Oranje 2021. Dit jaar is het thema Mentale Kracht en staan de prijzen in het teken van projecten

die ervoor zorgen dat mensen die het mentaal niet gemakkelijk hebben, zich weer goed voelen. Projecten uit Amsterdam die aansluiten op het thema kunnen zich tot en met 1 november aanmelden via oranjefonds.nl/

appeltjes. Drie initiatieven krijgen in juni een Appeltje van Oranje uit handen van Koningin Máxima. De Appeltjes van Oranje worden jaarlijks uitgereikt aan drie initiatieven die verschillende groepen mensen verbinden.

@RodiBezorger.nl @RodiBezorger.nl Droom jij ’s nachts over Savage Love van Jason Derulo? Word jij wakker met het dansje van de Renegade? Zitten de nummers ‘’Say so’’ en ‘’Supalonely’’ de hele dag in je hoofd?

Dan is de Rodi #KrantinjeHand Challenge echt iets voor jou! 4. Plaats de video op TikTok met de hashtag

1. Kies je favoriete TikTok dansje uit 2. Pak een Rodi krant 3. Maak een te gekke video op je favoriete nummer

#krantinjehand en tag

n en ka t o d e Me me o t en t g o n ag! zo n d

PRIJZEN?

@rodibezorger.nl Wanneer je video privé is, volg dan @rodibezorger.nl. Dan sturen wij jou een volg verzoek. Op deze manier kunnen wij jouw te gekke video ook zien!

JA JE LEEST HET GOED! Naast dat je kans maakt op eeuwige TikTok fame, maak je ook kans op échte prijzen bij de #krantinjehand challenge! S TE MEE S VIEW

S TE MEE S LIKE

JBL Tune

ORIG

INEE

LS T

JBL Flip

Ringlamp met statief

Word Rodi bezorger in jouw buurt! Telefoon 0226-331020 www.rodibezorger.nl


WEEK 42 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 8

JK”

AKTI R P E D A H LSC

ETSE

RELE L U T L U C R NTE

‘‘I

KLEDINGKASTEN OPGERUIMD? breng ons de kleding die je niet meer draagt. wij zijn er blij mee ! (dames-, heren- en kinderkleding van alle seizoenen)

Tussen Meer 1-B, 1068 EX Amsterdam

020 - 410 94 94 amsterdam@letseladvies.nl

Tussen Meer 1-B, 1068 EX Amsterdam

020 - 410 94 94 amsterdam@letseladvies.nl

U kunt uw kleding inleveren bij onze 50I50 BUDGETSTORE Middenlaan 14, Amsterdam ophalen kan ook, bel dan naar: 020-4604200

Tussen Meer 1-B, 1068 EX Amsterdam

020 - 410 94 94 amsterdam@letseladvies.nl Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend

Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.

Het betreft een vergunning voor het realiseren van een biomassaboiler (niet-houtige biomassa) ten behoeve van stoomopwekking.

Het betreft een vergunning voor het uitbreiden van de inrichting met het terrein gelegen aan Corsicaweg 6 en het op dit terreindeel realiseren van een hal en installaties voor de verwerking van reststromen bestaande uit organische restproducten (meestal afkomstig van supermarkten, levensmiddelenfabrikanten en horeca), inclusief het realiseren van opslagtanks, parkeerplaatsen, een leidingbrug en twee weegbruggen.

Datum besluit: 6 oktober 2020 Aanvrager: Cargill B.V. Locatie: Oceanenweg 19, Amsterdam Zaaknummer: 9681792 Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op loket. odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. Bezwaar Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief). De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde datum van het besluit.

Datum besluit: 5 oktober 2020 Aanvrager: Orgaworld Nederland B.V. Locatie: Corsicaweg 2, Amsterdam Zaaknummer: 9717091 Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op loket. odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. Bezwaar Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief). De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde datum van het besluit.


WEEK 42 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 9

All-Inclusive filmavond in de OBA NIEUW-WEST Andere mensen ontmoeten, wat babbelen en gezellig wat drinken, maar kan dat nog wel? Hoe doe je dat nu en hoe was dat voor de Coronatijd? Is het uitgaansleven in Amsterdam nog wel aantrekkelijk voor LHBTI-ers? Of kan je beter ergens anders uit je dak gaan? Tijdens deze All-Inclusive filmavond in OBA/Casa Sofia gaan aanwezigen daarover met elkaar in gesprek. Ook deze filmavond staat in het teken van inclusiviteit, persoonlijke keuzes en tolerantie. De tweede filmavond donderdag 22 oktober, de zaal is open vanaf 19.45 uur, het programma begint om 20.00 uur. Deze avond wordt de documentaire ‘Hola Yumbo’ van journalist en regisseur Tim Dekkers vertoond. Hij is deze avond aanwezig.

Trendy smaak Het winkelcentrum Yumbo op het Spaanse eiland Gran Canaria is van oudsher een topattractie voor homo’s uit alle hoeken van Europa. De vraag is: waarom in hemelsnaam? Want dit in 1982 gebouwde winkelcentrum van 20.000 vierkante meter behoort overdag tot één van de meest deprimerende en afzichtelijke winkelcentra van Europa. Hoe komt het dat homo’s, die toch bekend staan om hun meestal verfijnde en

Ontgrondingenwet, uitgebreide procedure, beschikking De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bekend dat zij een beschikking ingevolge de Ontgrondingenwet heeft verleend. De beschikking betreft het uitvoeren van graafwerkzaamheden ten behoeve van de verlenging van de kadeconstructie CCN.

■■ All-Inclusive filmavond in OBA/Casa Sofia. (FOTO: PIXABAY )

trendy smaak, naar deze betonnen jungle trekken? Wat is het geheim van de Yumbo? Dat is de vraag die centraal staat in documentaire Hola Yumbo, het betonnen gay-paradijs op Gran Canaria. De documentaire volgt vier trouwe bezoekers aan het betonnen winkelcentrum: Kees en Theo, Victor en Andreas. Ze komen uit Nederland en Duitsland. Ze vertellen thuis iets over hun leven en achtergrond. En ze worden gevolgd op Gran Canaria in de Yumbo.

Geschiedenis De belevenissen van deze bezoekers worden afgewisseld met de verhalen van twee uitbaters in het winkelcentrum. Phil, de Britse eigenaar van Bunker, één van de grootste cruisebars in de Yumbo en Frank, de Nederlandse eigenaar van bar Adonis. Hij heeft sinds 1994 een zaak in

de Yumbo en hij kent als geen ander de geschiedenis van het winkelcentrum. De verhalen van al deze hoofdpersonen zijn openhartig, hilarisch, ontroerend en verrassend.

Uitgaansleven Aansluitend is naast Tim Dekkers, ook Daan Smeelen aanwezig, die voorzitter is van Stichting Homomunument. Zij zal reageren op de documentaire en vertellen over het uitgaansleven van lesbische vrouwen. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met het uitgaansleven van gay mannen? De avond wordt gehouden in de OBA, Casa Sofia, Ottho Heldringstraat 3. De toegang is gratis en de film is in het Engels ondertiteld. Aanmelden gewenst op facebook: All Inclusive #2 Genderdiversiteit of stuur een mail aan i.zian@ oba.nl.

Meedenken over de Reimerswaalbuurt NIEUW-WEST – de openbare ruimte van de Reimerswaalbuurt wordt de komende jaren opgeknapt en vernieuwd. Aan het eerste deel in de Saaftingestraat wordt al gewerkt. Voor de rest van de Reimerswaalbuurt is nu een voorlopig ontwerp gemaakt. Bewoners kunnen hier hun mening over geven. Bij het maken van een voorlopig ontwerp moet de gemeente voldoen aan bepaalde eisen, voorwaarden en beleid.

Dingen veranderen

Maar het woord ‘voorlopig’ betekent dat het ook nog mogelijk is om dingen te veranderen. Daarom wil de gemeente Amsterdam weten wat bewoner vinden van het ontwerp of wat hun wensen zijn.

Haalbaar Misschien zijn niet alle wensen en ideeën haalbaar, maar als ze dat wel zijn, dan kunnen ze misschien ook worden verwerkt in de plannen. De inbreng van bewoners komt dan terug in de vervolgstappen; het Definitief Ontwerp.

Wensen In het voorlopig ontwerp van

de openbare ruimte Reimerswaalbuurt zijn bijvoorbeeld nog geen nieuwe speelplekken bedacht of ingetekend. Daar waar de nieuwe woningen komen aan het Steelvlietplein en de Viveporterstraat, gaan de speel- en sporttoestellen weg. Bewoners in de buurt worden gevraagd mee te denken over de wensen voor speelplekken. Aanmelden hiervoor kan door een e-mail te sturen naar k. kortbeek@amsterdam.nl. Dat kan tot 1 november. Het voorlopige ontwerp is te vinden op de website van Stadsdeel Nieuw-West.

Amsterdamse geboortemuisjes AMSTERDAM – Een geboorte moet gevierd worden! In Nederland gebeurt dit met de eeuwenoude traditie van beschuit met muisjes. Sinds de geboorte van prinses Beatrix in 1938 hebben we dit als volk collectief omarmd. Bij de komst van een jongetje kan kraamvisite rekenen op blauwe muisjes en bij een meisje op roze muisjes. Olaf Ouwerkerk en zijn tweelingzus Marise vinden het tijd om hier verandering in te brengen en introduceren Stadsgenootjes, met de vertrouwde anijssmaak maar in de kenmerkende kleuren rood, wit en zwart

■■ Een doosje Amsterdamse Stadsgenootjes vergezeld met Artis de Partis,

het bekende karakter van de Amsterdamse dierentuin ARTIS. (FOTO: AANGELEVERD)

van Amsterdam. Vanaf nu kan de komst van een klein Am-

sterdammertje in stijl worden gevierd. Zie: www.stadsgenoo

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbesluit, het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp. Aanvrager: Havenbedrijf Amsterdam Locatie: Ruijgoordweg, Amsterdam Zaaknummer: 9549644 Inzage De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket. odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij: - provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-5144440); - gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw West, Osdorpplein 1000 te Amsterdam. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. In verband met sluiting van overheidsdiensten als gevolg van de Corona-pandemie, kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plekke kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met gemeente of provincie over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 088-5670200. Beroep Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/ kenmerk van dit besluit. Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).


WEEK 42 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 10


WEEK 42 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 11

Maatwerkvoorschriften, reguliere procedure, beschikking

Wet milieubeheer, Ontheffing

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij maatwerkvoorschriften heeft opgelegd. Door het opleggen van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag afwijken van de algemene regels voor milieubelastende activiteiten indien de situatie of de locatie van een inrichting hierom vraagt.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een ontheffing ingevolge artikel 10.63 van de Wet milieubeheer heeft verleend. Het betreft een ontheffing van het verbod om gevaarlijke afvalstoffen buiten een inrichting nuttig toe te passen of te verwijderen (artikel 10.54, eerste lid, Wet milieubeheer).

De maatwerkvoorschriften zijn opgelegd aan vergunninghouder A. Korting namens Schijff Groep B.V. en hebben betrekking op de tijdelijke lozing van grondwater vrijkomend bij bodemwerkzaamheden voor het realiseren van een kelder, op het gemeentelijk gemengd rioolstelsel.

De ontheffing is verleend aan GreenPoint Shared Service B.V. voor het doen van een tijdelijke proefneming met het stilliggend ontgassen van ladingtanks van binnenvaarttankschepen aan de ‘Groene Kade’ in de Amerikahaven van Amsterdam, gedurende een periode van 6 maanden.

Datum besluit: 7 oktober 2020 Locatie: Prinsengracht 172, Amsterdam Zaaknummer: 9871599

Zaaknummer: 9734599

Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op de website loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. Bezwaar Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal het erzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief). De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde datum van het besluit.

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerp-ontheffing. De ontheffing is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp. Inzage De ontheffing en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij: - provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-514 4440); - stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1 te Amsterdam. In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met gemeente of provincie over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200. Beroep Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).


WEEK 42 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 12

KENNISGEVING KENNISGEVING Wet milieubeheer, Ontheffing De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een ontheffing ingevolge artikel 10.63 van de Wet milieubeheer heeft verleend. Het betreft een ontheffing van het verbod om gevaarlijke afvalstoffen buiten een inrichting nuttig toe te passen of te verwijderen (artikel 10.54, eerste lid, Wet milieubeheer). De ontheffing is verleend aan Endegs B.V. voor het doen van een tijdelijke proefneming met het stilliggend ontgassen van ladingtanks van binnenvaarttankschepen aan de ‘Groene Kade’ in de Amerikahaven van Amsterdam, gedurende een periode van 6 maanden. Zaaknummer: 9734726 Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerp-ontheffing. De ontheffing is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp. Inzage De ontheffing en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij: - provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-514 4440); - stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1 te Amsterdam. In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met gemeente of provincie over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200.

Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Haarlemmermeer Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Haarlemmermeer voor de uitvoering van het bestemmingsplan Badhoevedorp voor de uitvoering van het bestemmingsplan Badhoevedorp Lijnden-Oost. Lijnden-Oost. De burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer deelt mee De burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer deelt mee dat, ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet, vanaf dat, ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet, vanaf 15 oktober 2020 tot en met 25 november 2020 een afschrift van het 15 oktober 2020 tot en met 25 november 2020 een afschrift van het koninklijk besluit van 1 september 2020, nr. 2020001611, ter inzage ligt. koninklijk besluit van 1 september 2020, nr. 2020001611, ter inzage ligt. De in het koninklijk besluit ten name van de gemeente Haarlemmermeer De in het koninklijk besluit ten name van de gemeente Haarlemmermeer ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Badhoevedorp Lijnden-Oost. uitvoering van het bestemmingsplan Badhoevedorp Lijnden-Oost. De door de Kroon ter onteigening aangewezen onroerende zaken De door de Kroon ter onteigening aangewezen onroerende zaken hebben de bestemmingen Natuur en de dubbelbestemmingen hebben de bestemmingen Natuur en de dubbelbestemmingen Leiding- Brandstof en Leiding - Water. Op de onroerende zaken worden Leiding- Brandstof en Leiding - Water. Op de onroerende zaken worden werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen. bestemmingen. Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 30 september 2020, nr. 48545. 30 september 2020, nr. 48545. Tegen dit besluit staat geen beroep open. Tegen dit besluit staat geen beroep open. Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties: locaties: • gemeente Haarlemmermeer, in het Raadhuis, Raadhuisplein 1 te • gemeente Haarlemmermeer, in het Raadhuis, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp. In het kader van de maatregelen Hoofddorp. In het kader van de maatregelen in verband met het Covid-2019-virus kan het in verband met het Covid-2019-virus kan het inzien van het koninklijk besluit bij de gemeente inzien van het koninklijk besluit bij de gemeente Haarlemmermeer uitsluitend op afspraak. Haarlemmermeer uitsluitend op afspraak. Belanghebbenden kunnen hiervoor telefonisch Belanghebbenden kunnen hiervoor telefonisch een afspraak maken met de heer Van Lemmen een afspraak maken met de heer Van Lemmen via telefoonnummer 06 181 995 37. via telefoonnummer 06 181 995 37. • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht in de centrale hal. te Utrecht in de centrale hal.

ALL SKINS bestaat

Beroep Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit.

7

jaar.

U bent van harte welkom op onze nieuwe locatie Iedereen is bij ons welkom voor: Gezichtsbehandeling Peeling Definitief ontharen Permanente make-up Massages Pedicure Wij zijn gespecialiseerd in alle huidtypen, maar wij hebben extra veel kennis van de getinte en donkere huid!

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht.

Ook kunnen wij u goed en deskundig advies geven over de producten die wij gebruiken en verkopen. Wij hebben onder andere het merk BOB cosmetica (black-owned beauty business). De producten van BOB zijn speciaal gemaakt voor de donkere huid.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

NIEUW

Binnenkort Speciale behandeling van donkere kringen

Boek uw afspraak online, in onze online agenda. Voor deze aanbiedingen komt u zeker bij ons langs:

GRATIS HUIDANALYSE

Oksels definitief ontharen nu tijdelijk van € 85,00

voor € 45,00

Wij willen graag met je

Permanente samenwerken, daarom zijn make-up nu wij op zoek naar zzp’ers: 10% KORTING Nagelstyliste Kom je samen Wimperstyliste met je Huidtherapeute vriendin dan En iedereen die bij ons krijg je samen

20% KORTING

past dus meldt je gerust aan


WEEK 42 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 13

Eendagszaak en Studiezalen vallen in de prijzen NIEUW-WEST – Bij de een kun je als bewoner je eigen onderneming runnen. Bij de ander kun je als kind onder begeleiding aan je toekomst werken. De Eendagszaak en Studiezalen, beide gevestigd in NieuwWest, kregen onlangs een gedeelde eerste prijs tijdens de Leefbaarheid Innovatie Challenge van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

heid in wijken & buurten verbeteren?’ Met die vraag riep het ministerie van Binnenlandse Zaken bewoners, wijkprofessionals en buurtmakers op om hun beste idee of al bestaand project in te sturen. Uit de meer dan 140 inzendingen werden 11 genomineerden gekozen. Deze elf mochten hun verhaal half september voor de vakjury doen.

Uit de meer dan 140 inzendingen werden 11 genomineerden gekozen

Straat met uitdagingen

‘Hoe kunnen we de leefbaar-

Onder hen Roel Schoenmakers van Cascoland van Deyssel. Dit collectief van onder andere kunstenaars en architecten streek twee jaar geleden neer in de Lodewijk van Deysselstraat met als doel deze ‘straat met uitdagingen’ prettiger te maken. Met de vernieuwingsplannen

van woningstichting Rochdale in het verschiet en met goede resultaten in de Kolenkitbuurt werd Cascoland met open armen door de gemeente en woningstichting ontvangen.

Naailes en koudgeperste olie In De Eendagszaak, op nummer 57, kunnen buurtbewoners met een goed idee voor een sociale onderneming één dag per week in de winkel hun onderneming runnen. En dat levert een aanbod van winkeltjes op. Zoals de kleding van Latifa met naailes, kinderkleding en koudgeperste olie van Sofia of de kapsalon van Ilias. De Eendagszaak-ondernemers zijn meer dan winkelier. Ze zijn als medebuurtbewoner er ook voor mensen uit de buurt met een hulpvraag. “Al drie ondernemers zijn inmiddels doorgegroeid naar een eigen winkelpandje in de straat,” vertelde Schoenmakers aan de jury. En die was onder de indruk. Inmiddels zijn zeven nieuwe buurtondernemers actief plus twee in de Werkplaats op nummer 103.

Deze projecten zijn allebei zo bijzonder Een goede nachtrust ■■ De Eendagszaak aan de Lodewijk Van Deysselstraat.

Ook het verhaal van Geuzenveldbewoner Abdelha-

■■ Abdelhamid Idrissi. (FOTO: W. VAN DER WOLK )

mid Idrissi over Studiezalen maakte indruk. Begonnen in Nieuw-West zijn er inmiddels locaties in heel Amsterdam en daarbuiten. Plekken die meer bieden dan huiswerkbegeleiding, waar het om bekend staat. Idrissi: “Wij kijken naar meer dan het schoolwerk. Wij kijken ook naar wat een kind nodig heeft. We doen er kort gezegd alles aan om een kind een goede nachtrust te geven.”

De jury kwam er niet uit, “Deze projecten zijn allebei zo bijzonder”, en kwam met twee eerste prijzen. En dus was er een cheque en veel eer voor De Eendagszaak en Stichting Studiezalen. “Kinderen en ouders hebben schouderklopjes nodig, maar nu wij deze krijgen, steunt het ons nog meer om iets te kunnen betekenen,” sprak Idrissi op het podium. Tot de Westerpost: “Ik wilde zo

graag winnen.

Het geld wordt goed besteed De termen leefbaarheid en innovatie passen enorm bij Studiezalen.” Blij is hij ook voor De Eendagszaak, dat met hun project en de prijs de Van Deysselbuurt in een goed daglicht zet. Schoenmakers sluit zich

Gratis hulp bij digitale overheid

Introductie Speelgoededoelendoos

AMSTERDAM – Vragen over de online dienstverlening van de overheid, zoals over huuren zorgtoeslag, belasting, rijbewijs, (verkeers)boetes, pensioen en uitkering, kunnen ook worden gesteld op het Informatiepunt Digitale Over-

AMSTERDAM – Met de lancering van de Speelgoededoelendoos is de Mondial Movers Foundation van start gegaan! Mondial Aad de Wit Verhuizingen (werkzaam in Amsterdam) is één van de oprichters van de Foundation. Het doel

heid in de OBA-vestigingen Mercatorplein en Osdorp. Daar helpt een OBA-medewerker mensen met een vraag graag op weg bij het vinden van informatie op internet en bij het vinden van de juis-

te instanties. Hulp is gratis, ook zonder llidmaatschap van de OBA. Voor meer informatie: oba.nl/ ido. Belangstellenden kunnen binnenlopen zonder afspraak. Reserveren voor een plekje via: 020 5230831.

Uitnodiging Regioraad 20 oktober 2020 De regioraad van de Vervoerregio Amsterdam vergadert op dinsdag 20 oktober 2020 van 18.30 – 20.00 uur. De vergadering vindt digitaal plaats vanwege het COVID-19 virus. De vergadering is rechtstreeks te volgen via de livestream op de website van de Vervoerregio: https://vervoerregio.notubiz.nl. Inspreken is ook bij deze digitale vergadering mogelijk. Dit kan aan het begin van de vergadering. Aanmelden hiervoor kan tot 19 oktober 12:00 uur bij Bestuurszaken@vervoerregio.nl De vergadering van de regioraad wordt gehouden van 18:30 – 20:00 uur. • In de vergadering wordt besloten over: De Programmabegroting 2021. • Daarnaast bespreekt de regioraad: De concept-tariefvoorstellen OV 2021, het Concept Regionaal Mobiliteits Programma (uitwerking Klimaatakkoord) en het Concept Uitvoeringsprogramma Inclusieve Mobiliteit. De beleidsstukken en de volledige agenda van deze regioraadsvergadering zijn te vinden op www.vervoerregio.nl. Voor meer informatie kunt een mail sturen naar Bestuurszaken@vervoerregio.nl De Vervoerregio Amsterdam De vijftien gemeenten in de Vervoerregio Amsterdam zetten zich in voor een optimale bereikbaarheid van de Amsterdamse regio. Een gemeente heeft een gemeenteraad, de Vervoerregio heeft een regioraad. De regioraad bestaat uit raadsleden, wethouders en burgemeesters van de vijftien gemeenten. De regioraad beslist over onderwerpen die de gehele regio aangaan op het gebied van verkeer en vervoer.

van de stichting is om armoede en eenzaamheid te bestrijden. Eén van de acties van deze stichting is de ‘Speelgoededoelendoos’. Mondial Aad de Wit geeft deze verhuisdoos mee aan gezinnen die gaan verhui-

zen. Om te voorkomen dat er speelgoed wordt weggegooid dat in goede staat verkeert, kunnen kinderen dit meeverhuizen. Mondial Movers haalt de dozen weer op en zorgt er met de stichting Present voor dat ze goed terecht komen.


WEEK 42 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 14

Afspraken bij afsluiting Plesmanlaan geschonden Vorige week maakten wij in deze Rubriek melding van de afsluiting van de Plesmanlaan. Dankzij tussenkomst van de werkgroep Sloten van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en de werkgroep Stop Sluipverkeer Nieuw Sloten kwam de toezegging van het Ingenieurs Bureau Amsterdam (IBA) om tijdige omleidingsborden te plaatsen. Hierbij zou het verkeer zo veel mogelijk over de Pieter Calandlaan worden afgewikkeld. Gedurende de werkzaamheden zou het verkeer in de omgeving gemonitord worden. Zo nodig zouden extra maatregelen getroffen worden. De zorg van beide werkgroepen gaat vooral om de grote stromen verkeer die dagelijks van en naar Osdorp en De Aker rijden. Ook onder normale omstandigheden leidt

dit verkeer al tot onverantwoorde overlast in Nieuw Sloten en Sloten. Daarom werd afgesproken dat tenminste signalering met behulp van omleidingsborden plaats zou vinden op de Plesmanlaan tussen Ecuplein en Baden Powellweg, op de Baden Powellweg vóór dit kruispunt en bij de rotonde bij de Ookmeerweg. Van deze afspraken kwam echter niets terecht. Er werden alleen signaleringsborden vlák bij de werkzaamheden geplaatst. In de fuik Automobilisten worden nu niet tijdig gewaarschuwd en rijden tot hun grote ergernis in een fuik. Op de westelijke tak van de Laan van Vlaanderen reed afgelopen week vooral meer vrachtverkeer en op de Sloterweg nam het verkeer zoveel extra toe dat het nog vaker

NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM-SLOTEN, 6174511 NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM-SLOTEN dorpsloten@gmail.com, www.slotenoudosdorp.nl Nóg grotere drukte op de Sloterweg op 8 oktober. dan anders vaststond. De reactie van IBA: “Die toegezegde borden zijn verspilling: te duur en niet nodig.” Beide werkgroepen zullen in het kader van Amsterdam Autoluw des te meer blijven ijveren voor verschuiving van het doorgaande verkeer van Sloten en Nieuw Sloten naar het Hoofdnet Auto.

Driesprongschool: Brons in de E-waste race Héél lang stond de Slotense school voor speciaal basisonderwijs De Driesprong fier bovenaan de scorelijst als topscoorder van het ophalen van oude en kapotte elektrische apparaten. Maar, vlák voor de eindstreep werden zij nog ingehaald door twee andere Amsterdamse basisscholen. Daarom kregen de 16 leerlingen van groep Planeet en juf Carolina een grote eervolle vermelding voor de veroverde derde plaats. Toen deze teleurstelling verwerkt was, waren de leerlingen van de gecombineerde groep 7/8 vooral blij dat ze zoveel oude ongebruikte spullen hebben kunnen inzamelen. Dat voorkomt een grote milieuschade. Zo dragen zij bij aan een beter milieu. Er zijn in totaal 610 apparaten en snoeren ingezameld! Hieronder maar liefst 36 oude telefoons, een keyboard, een ouderwetse carmenset om krullen in je haar te maken, een ‘we balance

colofon

board’ en een voetmassage-apparaat… Veel dank aan alle inleveraars! Het YouTube-filmpje dat Raouan maakte, leverde ook nog bonuspunten op. Helaas wonnen

ze geen uitje naar Nemo, maar deze leerlingen zullen wél de rest van hun leven (hopelijk!) voorvechters blijven het belang van duurzaamheid en afvalscheiding.

Zet een ‘zettertje’

Advertenties: 020-6196000 verkoop@westerpost.nl www.rodimedia.nl Redactie: 020-6196000 redactie@westerpost.nl www.westerpost.nl Termijn van inzending: Redactie dinsdag 11.00 uur Advertenties dinsdag 12.00 uur Uitgever: Rodi Media Broeker Werf 8 1721 PC Broek op Langedijk Postbus 150 1723 ZK Noord-Scharwoude 0226-333311 advies@rodi.nl www.rodimedia.nl Druk: Rodi Rotatiedruk Visseringweg 40 1112 AT Diemen 020-3980808 rotatiedruk@rodi.nl

Nieuw-West

Westerpost Een rubrieksadvertentie plaatsen is nu heel eenvoudig via

VOLG ALTIJD EN OVERAL HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL

WWW.ZETTERTJES.NL Hoe kunt u aanleveren: • Maandag vóór 12.00 uur. Indien uw opdracht na sluitingstijd bij ons binnenkomt, wordt deze automatisch in de eerstopvolgende editie geplaatst. • Eenvoudig via zettertjes.nl (betaling via Ideal) Prijzen zijn inclusief BTW. Brief onder nummer € 7,- toeslag. Erotiek zetters worden berekend volgens het mm tarief. Rodi Media bv is nimmer aansprakelijk voor schade, door wie dan ook geleden, welke veroorzaakt is door niet, niet tijdig of onjuiste plaatsingen van zetters. In geval van twijfel beslist de uitgever.

Dit krantenproduct is geproduceerd door Rodi Rotatie onder gecontroleerde omstandigheden conform ISO 14001 Grafimedia getoetst door de

Gratis huis-aan-huis op woensdag in: Geuzenveld, Slotermeer, Bos & Lommer, Slotervaart, Overtoomseveld, Nieuw Sloten, Osdorp (incl. De Aker), Map, Sloten, Badhoevedorp, Lijnden, Zwanenburg en Halfweg.

Bezorgklachten www.westerpost.nl/bezorgklachten/ Verspreidingsgebied: 82.200 Aantal te verspreiden exemplaren wijkt af van verspreidingsgebied door Nee/Nee stickers, afzetpunten en nieuwbouwwijken.

Deze Rubriek wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther. Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar bovenstaand emailadres.

AGENDA OVERAL GELDEN DE CORONA-REGELS Donderdag 15 oktober • 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom. Zondag 18 oktober • 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin. Dagelijks • Politiebureautje Sloten open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

Natuurpark Vrije Geer als kunstwerk Kunstenaar Linda Hartman wil iedereen laten genieten van álle Amsterdamse parken.

Wilt u meer weten over dit kunstproject? Stuur dan een mail naar: hartyspice@gmail.com.

Linda: “In mei las ik in het Parool over het Slotense natuurpark Vrije Geer. Dat het bestaat dankzij de referendumwinst 25 jaar geleden. Ik ben meteen de documentaire op geheugenvanwest.amsterdam gaan bekijken. Toen wist ik: Dít park wíl en kán ik niet overslaan. Ik verbeeld het park van bovenaf, dan kun je er als het ware ‘zelf doorheen wandelen’. Achter dit prachtige parkje - behouden dankzij de inzet van zovelen - kan ik nu ook een vinkje zetten”. De eerste elf Amsterdamse stadsparken die Linda vastlegde, exposeert zij tot 26 oktober in artistiek café tHuis aan de Amstel, Korte Ouderkerkerdijk 45. Het schilderij van Natuurpark Vrije Geer is pas in september gemaakt en hangt daar dus niet.

Linda Hartman: “Het veengebied beeld ik af als een gouden oker ondergrond. De knalgele sporen geven aan hoe ik zelf door het park ben gewandeld. De blokken zijn de bebouwing rond het park. Het rode driehoekje linksboven wijst naar de kerk waar je vanaf het wandelpad prachtig zicht op hebt.” Dit schilderij heeft in het echt het formaat van 70 x 100 cm en is geschilderd op 400 grams zuurvrij papier. (Foto: Linda Hartman)

alles voor uw huis Geen tijd om uw Houtenvloer te schuren of leggen, bel de Jong kwaliteits-vloeren. 0223-615517 06-51750662. Ook Verkoop vloeren.

WWW.BALKEBROMMOBIELEN.NL

In- verkoop en onderhoud WWW.BALKEBROMMOBIELEN.NL WWW.BALKEBROMMOBIELEN.NL WWW.BALKEBROMMOBIELEN.NL merken nieuw en gebruikt In- verkoop enAlle onderhoud Inverkoop onderhoud Inverkoop enen onderhoud Alle merken nieuw en gebruikt JDM + Canta Alle merken nieuw en gebruikt Alle merken nieuw enCity gebruikt

JDM City +JDM CantaCity + Canta JDM Zuiderakerweg City + Canta 22 B, Amsterdam Zuiderakerweg 22 B, Amsterdam Zuiderakerweg 22 Amsterdam B, Amsterdam Tel: 06-24234788 / 020-6190291 Zuiderakerweg 22 B, Tel: 06-24234788 / 020-6190291

Tel: 06-24234788 / 020-6190291

Tel: 06-24234788 / 020-6190291

auto’s

Rodi Rotatie werkt milieuvriendelijk en verantwoord. Waterless Printing, ISO 14001 Grafimedia en KVGO.

Verspreiding: Rodi Verspreiding Keplerstraat 16 1704 SJ Heerhugowaard Postbus 150 1723 ZK Noord-Scharwoude 0226-331020

41e 42e jaargang nummer 2001 2074

Meer informatie: www.rodimedia.nl

Volg altijd en overal het laatste nieuws in je gemeente op rodi.nl

Gevraagd loop- ,sloop- en schadeauto’s Wij betalen min. €100,- voor uw auto Direct contant geld + uw vrijwaring ADB De Ooyevaar B.V. Gildenweg 33 1695 GD BLOKKER 0229-262182    www.deooyevaar.nl

bromfietsen/fietsen/motoren Gebruikte elektrische fietsen uitzoeken vanaf €500,met garantie. Merken o.a. Batavus,Gazelle,Sparta,Giant enz. Edwin Groen Tweewielers Middenweg 554 Heerhugowaard www.edwingroen.nl Gebruikte fietsen keuze uit 250 stuks. Ook veel kinderfietsen v.af €50,-- Op alle fietsen 3 maanden garantie. Edwin Groen Tweewielers Middenweg 554 Heerhugowaard 072-5716100

erotiek LIKAESCORT.NL 24u. 06-30078890 18-2763-APV_V

markten/braderien GROTE VLOOIENMARKT 2 dagen 24&25 Oktober AMSTELVEEN,EMERGOHAL CORNAPROOF Ingericht DonEvents.nl 0294-237320 MEGA VLOOIENMARKT AMSTERDAM ZON. 1 NOV. BORCHLANDHAL (duivendrecht) DONEVENTS.NL 0294-237320

onderhoud/reparatie Een opdracht groot of klein klus timmer montage 06-20626378

te koop gevraagd Inkoop goud, sloop- goud, gouden munten/penningen. 072-5119982. Ma t/m zat. Postzegelhandel Alexander, Koorstr.14 Alkmaar fil. Hoorn, Gedempte Turfhaven 4

Erik vraagt tk oud ijzer/metalen. Wordt opgehaald 06-54367626 INKOPER VAN PLATEN ZOEKT HELE COLLECTIES LPs EN SINGELS EERLIJKE PRIJS, CASH BETALING! BEL VOOR INFO 0625488551 In-verkoop nieuw & tweedehands witgoed. Altijd de beste inruil deal! Evt. defect 06-30055815 /072-5620182 / 075-6414632 wouterswitgoed.nl

tuinartikelen onderhoud Tuinman heeft tijd voor al uw werkzaamh. Alles bespreekb. Vrijbl. Offerte 06-53442975. KvK Tuinman/Stratenmaker heeft tijd gratis offerte 06-33389805

Nieuws te melden? www.rodimedia.nl

Met meubelstoffeerwerk van Bob van Noord zit u weer goed. Tel: 020-6841736 www.bobvannoord.nl

Gedipl. Hovenier

Al 35 jaar een begrip! Voor tuinaanleg, onderhoud, sierbestrating en verwijdering van bomen e 14,50 per uur. Tel. 023-5332532 of 06-54912081

APK

Keuringsstation Loogman Lutkemeerweg 220 Osdorp Mobiel 06-57614324

HOVENIERSBEDRIJF DE ZONNEBLOEM Voor al uw tuinwerkzaamheden Telefoon: 06 391 49 826

Email: info@hoveniersbedrijfdezonnebloem.nl www.hoveniersbedrijfdezonnebloem.nl

‘Uw wensen zijn ons uitgangspunt’

De Loos

uitvaartverzorging 020 497 2694 Altijd bereikbaar www.deloosuitvaartverzorging.nl


WEEK 42 • VOLG HET LAATSTE NIEUWS IN JE GEMEENTE OP RODI.NL • PAGINA 15


E T S ! K EU INKEL L D E ONW WO

KEUZE UIT VELE STOFFEN & KLEUREN

Z EL F TE N SA M EL LEN STE

2

1

VAN A

IN

3

799 ,-

F

OE GR OF ST

P1

1. Hoekbank Alpa in stof Unit. H84xB262xD220cm zoals afgebeeld exclusief luxe opties 871,-. 2. Kast Atrio in de kleur Oriënt Decor. H165xB94xD48cm 779,-. 3. Karpet Verdellino in diverse maten & kleuren. B200xL290cm 399,-, B160xL230cm 249,-.

ALLE LADEN & DEUREN ZIJN VOORZIEN VAN EEN SOFTCLOSE SYSTEEM

Dressoir Atrio in de kleur Oriënt Decor. H78xB202xD48cm 799,-.

KIES UIT 6 KLEUREN

Op zoek naar een unieke in huis? robuus te sfeer io. tr A Ontdek

Pronto Wonen

Boekenkast Atrio

met deur 649,-,

in de kleur Oriën t Decor. H188xB 58xD48cm met open vakken 599,-.

Sierkussen Mocha incl. binnenkussen. B45xL45cm per stuk 12,95.

ALLE LADEN & DEUREN ZIJN VOORZIEN VAN EEN SOFTCLOSE SYSTEEM

95

, 9 7

99, 95 TV-meubel Atrio in de kleur Oriënt Decor: Groot H48xB173xD45cm 549,-, Klein H48xB115xD45cm 449,-.

WOONBOULEV ARD CRUQUIUS

Eettafel Atrio B100xL220cm 399,-, Stoel Sirocco in vintage lederlook met arm 99,95, zonder arm 79,95.

PRONTO WONEN WOONBOULEVARD CRUQUIUS Spaarneweg 22 www.prontowonen.nl/winkel/cruquius

Kijk op Facebook en Instagram voor meer wooninspiratie en de nieuwste collecties.

Openingstijden:

Snel in huis? Maak gratis gebruik van onze leenbus of aanhanger*.

Ma.: 13:00 - 17:30 uur - Di. t/m Vr.: 09:30 - 17:30 uur Za.: 09:30 - 17:00 uur - Zo.: 12:00 - 17:00 uur

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel.

Elke zond openag

Profile for Westerpost

Westerpost 14 oktober 2020  

Hoe ziet Nieuw-West er in 2050 uit?, Bewoners hebben inspraak in betaald parkeren, Feestje rond Dorpshuis uitgesteld, Sportclubs en scholen...

Westerpost 14 oktober 2020  

Hoe ziet Nieuw-West er in 2050 uit?, Bewoners hebben inspraak in betaald parkeren, Feestje rond Dorpshuis uitgesteld, Sportclubs en scholen...

Advertisement