Page 1

Информационни технологии растерна графика


Adobe Photoshop е графичен редактор за:  Растерната графика;  Векторна графика;  Нито една от двете;


Ефект на пикселизация е един от недостатъцита на:  Векторна графика;  Растерната графика;  Растерната и векторната; 


   

Точките, от които се изграждат растерните изображения, се наричат: Инчове Пиксели Пунктове Обекти


   

В компютърната графика основните цветове, с който се работи при цветовия модел RGB са: черен, бял и червен червен, зелен и черен светлосин, пурпурен и жълт червен, зелен и син


Кой от изброените формати подържа работа със слоеве:  PSD;  GIF;  JPG; 


    

Лентата Options настройват определени функции на програмата. задава нови размери на изображението променя платното за рисуване съдържа опции за избрания инструмент


    

Палитрите се отварят от: меню File меню Edit меню Image меню Window


Инструмента Marquee Tool служи за:  преместване на селекции, слоеве, линии;  селекция с определена форма;  селекция по цвят; 


Инструмента Stamp Tool служи за:  селекция с определена форма;  клониране на части от изображението;  изтриване на части от изображението 


При въвеждане на обекти от клипборда те се поставят автоматично:  В старият слой;  В нов слой;  По желание и на двете места; 


   

В графичните редактори един от начините за запълване на дадено изображение или част от него е с така нареченото "градиентно запълване". То представлява: плътен цвят шарка преливащи цветове решетка


    

Работата със слоеве се проследяват от: Палитра Actions Палитра History Палитра Layers Палитра Paths


Преимуществото на работата със слоеве е:  Всяко изображение може да се редактира отделно, независимо от останалите изображения;  Може да се отменя изпълнението на стари действия;  Няма преимущества 


За да скрием съдържанието на даден слой е достатъчно да кликнем върху иконата: 


Командата Opacity служи за:  оконтуряване на слоя;  външно сияние на слоя;  непрозрачност на активния слой 


Режима Quick Mask се използва за:  съхраняване на селекции;  по-лесно селектиране;  външно сияние на слоя; 


    

Инструменти за пикселно редактиране „замъгляване” е: Blur Sharpen Smudge Clone Stamp


    

Информация за изображението Палитрата Info Палитра Layers Палитра Actions Палитра History


Елиптична селекция се осъществява с:  Rectangular Marquee  Oval Marquee  Elliptical Marquee; 


Трансформация на селекция  Edit > Copy  Edit > Transform  Edit > Paste 


Пренареждане на слоеве се осъществява:  С командите Copy и Paste.  С влачене на мишката го поставяме на ново местоположение в пакета.  С командите за трансформиране . 


    

Инструмент Type Tool създава: изображения художествени ефекти текст и маска на текст пътечки


    

Художествен (позиционен) се използва: за писане на кратък текст в един ред (например на заглавие). за писане на многоредов текст. за писане на текст с очертаване рамка изрязан текст с маска


Коя група филтри се ползват получаване на художествени ефекти:  Sharpen, Blur;  Artistic, Brush Stroke, Sketch;  Distort, Stylize 


   

В компютърната графика основните цветове, с които се работи при цветовия модел CMYK са: червен, зелен, син, черен син, лилав, бял, черен червен, зелен, жълт и син светлосин, пурпурен, жълт и черен


    

Инструменти за пикселно редактиране „замазване” е: Blur Sharpen Smudge Clone Stamp


Квадратни и правоъгълни селекции се осъществява с:  Rectangular Marquee  Oval Marquee  Elliptical Marquee; 


Коя група филтри подобряват изображението:  Sharpen, Blur;  Artistic, Brush Stroke, Sketch;  Distort, Stylize. 

Информационни технологии растерна графика  
Информационни технологии растерна графика  
Advertisement