Page 1

COMPLEXE DETAILS

Wesley Verhoeven

500623865

Malou Speets

00-00-2012

500600458 Docent: Gulik

1


Voorwoord

Inhoudsopgave

2


Voorwoord

In deze training complexe details gaan we een gebouwfragment ontwerpen en technisch uitwerken tot op DO-niveau aan de hand van de architectonische beelden van de kunstenaar Robbie Cornelissen. Deze staat los van het project in deze Course.

De opgave richt zich op het ontwikkelen/samenstellen van een al dan niet zelfdragende buitenhuid, met andere woorden er is een draagconstructie nodig voor de gebouwschil, opgenomen in de huid zelf of extern ondersteunend. Tegelijkertijd moet worden nagedacht over de vloeren en binnenwanden. Sluiten deze aan bij de amorfe buitenzijde of is er sprake van een traditioneel orthogonaal systeem?

De inspiratie voor de tektoniek, tactiliteit en uitstraling van het fragment haal je, naast het werknvan Robbie Cornelissen, uit zelf gevonden referentieprojecten uit de architectuur en andere vormgevende disciplines.

3


Training bouwtechnisch en constructief ontwerpen

ORTOGONAAL

& ILLUSIE

4


SCALE NIVEAUS Detail

Element

Gevel

Gebouw

Stad

Illusie & Orthogonaal

5


INSPIRATION

Illusie & Orthogonaal

6


REFERENCE

Illusie & Orthogonaal

7


STUDY SKETCHES

Illusie & Orthogonaal

8


STUDY SKETCHES

Illusie & Orthogonaal

9


DETAIL

Illusie & Orthogonaal

Schets overzicht

10


CONCEPT MODEL

Illusie & Orthogonaal

11


ELEMENT

Illusie & Orthogonaal

12


FACADE

Illusie & Orthogonaal

13


PROGRESS

Illusie & Orthogonaal

14


BUILDING

Illusie & Orthogonaal

15


ORTOGONAAL

& ILLUSIE

Vorige week

16


MIRRORS

Illusie & Orthogonaal

17


INSPIRATION

Illusie & Orthogonaal

18


SKETCHES

Illusie & Orthogonaal

19


CONCEPT

Illusie & Orthogonaal

20


CONCEPT MODEL

Illusie & Orthogonaal

21


CAMOUFLAGE VS DISTINCT

Illusie & Orthogonaal

22


CAMOUFLAGE VS DISTINCT

Illusie & Orthogonaal

23


SKETCHES

Illusie & Orthogonaal

24


FOLDING MODELS

Illusie & Orthogonaal

25


FOLDING MODELS

Illusie & Orthogonaal

26


PROGRESS

Illusie & Orthogonaal

27


STUDIES

Illusie & Orthogonaal

28


CONCEPT

Illusie & Orthogonaal

29


CONCEPT

Illusie & Orthogonaal

30


CONCEPT

Illusie & Orthogonaal

31


FELICE VARINI

Illusie & Orthogonaal

32


FELICE VARINI

Illusie & Orthogonaal

33


ORTOGONAAL

& ILLUSIE

Vorige week

34


SUMMARY

Illusie & Orthogonaal

Lichtstralen die van een object evenwijdig naar een convexe spiegel (scheerspiegel) lopen worden naar het centrum afgebogen teruggekaatst (zie afbeelding). Zolang het voorwerp dat je bekijkt binnen de brandpuntsafstand bevindt zie je het vergroot, voorbij de focus zie je het verkleind en op zijn kop.

35


SKETCHES

Illusie & Orthogonaal

36


SKETCHES

Illusie & Orthogonaal

37


Beton

Nadelen:

Hout

Constructioneel niet sterk ‘Lage’ glanswaarde Lage esthetische waarde

Nadelen:

Kunststof

Illusie & Orthogonaal

Nadelen:

Moeilijk te vormen (rond) Lage glanswaarde

MATERIALS

Moeilijk te vormen (rond) Lage glanswaarde Zwaar Koude brug

38


MIRROR-LIKE SURFACING

Illusie & Orthogonaal

39


DETAIL Kliklijst, hoogglans

Illusie & Orthogonaal

40


DETAIL SKETCHES

Illusie & Orthogonaal

41


PROGRESS

Illusie & Orthogonaal

42


FACADE

Illusie & Orthogonaal

43


DETAIL

Illusie & Orthogonaal

44


DETAIL MAKES THE FACADE

Zijaanzicht - 1

Onderaanzicht

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Illusie & Orthogonaal

Zijaanzicht - 2

45


DEFINITIONS Detail = Let op: Spelling van 1858 Fr., het kleine, enkele; en dĂŠtail, in het klein (b.v. verkoopen); het bijzondere en omstandige van een verhaal. Detailleren, ontleden, in kleine en enkele deelen verdeelen; omstandig of breedvoerig verhalen. Illusie = zinsbegoocheling;een valse voorstelling op grond van zintuigelijke waarneming. Orthogonaal = 1) Loodrecht 2) Meetkundige term 3) Rechthoekig Optisch bedrog = verkeerde interpretatie van het visueel waargenomene, die zich bij Moire effect = Het ongewenste effect dat ontstaat als twee rasters over elkaar heen afdrukt onder een bepaalde hoek. = wegmoffeling schijnvertoning. Opvallend = op` val - lend -bijvoeglijk naamwoord en bijwoord- in het oog lopend. Hoogglans = Een stralende, zeer spiegelende oppervlaktekwaliteit, die een meer

Illusie & Orthogonaal

46


Onderzoek complex detail  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you