Page 15

Weslander

Nuus News

21 Februarie, 2013

Sy het haar lewe terug

15

HELÉNE MEISSENHEIMER

by Weskus Kollege ingeskryf vir ’n kursus. Sedertdien is sy Die jong meisies wat hul lywe “skoon” en gaan vorentoe met op die straathoeke vir dwelms haar lewe, maar steeds met die “konstante vrees dat ek sal teverkoop breek haar hart. ruggaan”. Haar babadogtertjie Andrea Jacobs (21) van Sal- help haar om op koers te bly. “Sy danha is al byna sewe jaar is die lig van my lewe en daar is “skoon”. Dankbaar dat sy self as geen manier dat ek haar kan agtiener uit tik se kloue kon ont- terlaat nie.” Andrea sê sy dink jong mense snap, het sy haar storie op die sosiale netwerk Facebook gedeel wat verslaaf raak is dikwels en was verbaas met die reaksie bang vir hul gevoelens. “Dit is hoekom hulle dwelms gebruik wat sy gekry het. sodat hulle die hele tyd Sy deel ook high kan voel.” wenke uit, gee Sy sê dit vat lank om raad en het ook te leer hoe om jou geonlangs ’n brief voelens te hanteer. aan Weslander geSelfs vandag raak sy skryf om tieners nog by tye depressief, te waarsku om maar sy voel beter in van dwelms weg staat om dit te kan hante bly. teer. “Dwelms en tie“Soms dink ek, ek is ners is steeds rê’n baie messed-up perrig na aan my soon, maar dan, dink hart,” sê sy. ek, ek weet God sou my Sy vertel sy was nie meer gee as wat ek in graad 8 by ’n kan hanteer nie.” hoërskool in Vre- Andrea Jacobs wil Sy is baie dankbaar denburg toe sy tik jong mense help om vir haar ouers se onderbegin gebruik het dwelms te laat steuning met haar om gewig te kan staan. FOTO: HELÉNE dwelmrehabilitasie en verloor. “Ek was MEISSENHEIMER met haar latere swanobsessief oor my gewig en ek was mal oor die ge- gerskap. Andrea is vandag ’n envoel van euforie wat tik my gegee kelma van ’n babadogtertjie. Met haar swangerskap is sy gehet. Ek het daarvan gehou om met nuwe dinge te eksperimen- tref daardeur dat daar jong swanger vroue in Saldanha is wat hulteer.” Drie maande later het sy besef self verkoop vir geld vir dwelms. Dit breek haar hart en sy sal sy hou nie van die pad waarop sy is nie. “Ek het na die skoolbe- graag wil sien dat meer gedoen rader gegaan en alles bely. Sy het word om sulke jong mense te toe my ouers gebel – niemand het help. “Tik is die wortel van die kwaad waar misdaad begin. Tik geweet ek is op dwelms nie.” Sy is toegelaat by die HOW-re- breek ons gemeenskap en ons habilitasiesentrum in die Strand jeug op in a bad way.” Gesels met Andrea op Facevir ses maande en toe ontslaan, maar het teruggeval en is weer book by Anja Dionne Jacobs. . HOW se naam het intussen vir nog drie maande opgeneem, dié keer by die HOW-sentrum in verander na Western Cape TheSaldanha (laasgenoemde het in- rapeutic Community. Hulle maak gebruik van gerehabilitussen gesluit). Sy het ’n jaar uit haar skool- teerde dwelmverslaafdes wat as loopbaan verloor, maar het toe beraders opgelei is.

BLACK FRIDAY: In light of the brutal rape and murder of 17-year-old Anene Booysen, these police officers and admin personnel from Langebaan police station wore black on Friday 15 February in support of the Rape Awareness Campaign. From left are Madelize Steenkamp (senior administration clerk), Isabel Koopman (administration clerk), Const. Rosemaree Swartz, WO Melanie Du Preez and WO Magaret Skippers.

Pleegouers vir 12­jarige meisie gesoek Kindersorg Suid-Afrika in Vredenburg soek vir gepaste pleegouers vir ’n twaalfjarige meisie in hul diensgebied.

Beide die meisie se ouers is oorlede. Die persoon om te kontak is Errol Pietersen van Kindersorg Suid-Afrika Vredenburg by 022 713 5769.

VOORTREKKERS HOU PRETDAG: Die Voortrekkers het Saterdag 16 Februarie die kultuurorganisasie aan nuwe lede bekendgestel. Die dag het toutrek, kayak en baie ander prettige aktiwiteite behels op Saldanha se strand. Belangstellendes kan Elize bel by 082 332 3553.

Animal Care kom tot hond se redding Saldanha Animal Care is dringend opsoek na pleeghuise vir die mishandelde en weerlose diere wat hulle gereeld uit die kloue van eienaars wat hulle mishandel moet red.Coco is opsoek na ’n huis waar sy liefde en aandag kan ontvang. Coco is verlede week weggeneem van haar huis in Diazville nadat vrywilligers van Saldanha Animal Care ’n anonieme klag van die publiek ontvang het dat sy ondervoed is en mishandel word. Die dieresorgeenheid wil meer

mense betrek en moedig mense aan om as pleegouers te registreer vir die diere wat die organisasie nie plek voor kry nie. Die bestuur is dringend opsoek na ’n perseel vir die diere.As enigiemand belangstel om vir Coco aan te neem of te registreer, kan hulle Saldanha Animal Care e-pos by saldanhaanimalcare@gmail.com of vir Groesbeek bel by 0833883755. Die diere-organsisaie wil graag almal wat help met Coco se kos bedank.

Dis hoe Coco gelyk het toe vrywilligers van Saldanha Animal Care haar gevind het. FOTO’S: VERSKAF

! ! S E L U A O ARANCE S M A F CLE THE S R E D A TR

!! O ! G ! S T S Y A U D M W G N I FE H T T S Y A L EVER GE S !! HKU DOWN

MAR

SALE accredited

a ff o r d a b l e

OPEN SUNDAYS PHONE TO ENQUIRE

accessible

BELLVILLE MIDDESTAD MALL CAPE TOWN GATESVILLE GOLDEN ACRE

021 021 021 021

949 465 637 418

7639 2835 2416 3439

GRABOUW KHAYELITSHA MALMESBURY MITCHELLS PLAIN PAARL

021 021 022 021 021

859 364 487 391 872

3811 5928 2532 5001 0712

PROMENADE VREDENBURG WORCESTER

021 376 3719 022 715 3303 023 342 4754

HEAD OFFICE & FACTORY SHOP

021 447 4725

Weslander 21-02-2013  

Weslander 21-02-2013

Weslander 21-02-2013  

Weslander 21-02-2013

Advertisement