Page 1

Prezi – narzędzie do tworzenia interaktywnych prezentacji.

Lekcja V Na dzisiejszej, ostatniej już lekcji zapoznamy się z pozostałymi częściami aplikacji Prezi, dostępnymi po wyjściu z widoku edycji. Nauczymy się gdzie zmienić tytuł oraz opis prezentacji oraz jak zapisać ją na twardy dysk naszego komputera. Poznamy także różne możliwości dzielenia się naszym dziełem z pozostałymi użytkownikami internetu.

Gdzie warto zajrzeć... Zapewne zauważyliśmy, że po zalogowaniu się do Prezi, na górze strony pojawiły się trzy zakładki: 1. Your prezis – to zbiór naszych własnych prezentacji. Wiemy już, że z zakładki tej należy również skorzystać w celu rozpoczęcia pracy nad nową prezentacją. 2. Learn – jest przydatna dla osób lubiących uczyć się z filmików po angielsku. Po prawej stronie znajduje się sekcja Manual. Po kliknięciu na Continue pojawi się tradycyjna pomoc. 3. Explore – zainteresuje użytkowników pragnących zapoznać się z już stworzonymi prezentacjami Prezi. Po kliknięciu na rysunek lupy, pojawi się pole Only reusable. Jeśli je zaznaczymy, wyświetlą się tylko te prace, których autorzy pozwolili na ich edycję1. Aby zmienić wybraną prezentację wystarczy ją skopiować. 1 Jeśli sami chcemy określić czy pozwalamy na reedycję naszych prac, należy kliknąć na strzałkę obok naszej nazwy


Wówczas użytkownik zostaje automatycznie przeniesiony do sekcji Your prezis, gdzie ona automatycznie się pojawi. Klikając na Edit możemy zacząć z nią pracę. W ten sposób można na przykład skopiować jakieś ciekawe animacje z dzieł innych użytkowników Prezi. Wymienione zakładki to najważniejsze elementy strony www.prezi.com. Warto zainteresować się też częścią dolną okna przeglądarki, gdzie znajduje się wiele informacji, między innymi o tym, jak powstało Prezi, a także link do portali społecznościowych oraz bloga na jego temat.

Zmiana tematu oraz opisu... Po wybraniu konkretnej prezentacji, pojawi się ona centralnie na ekranie. Powyżej jej widzimy tytuł oraz opis. Przyciski służące do ich zmiany są niestety niewidoczne. Ujawnią się dopiero jak najedziemy myszką na tytuł bądź opis, bardziej po prawej stronie. Wtedy już możemy kliknąć Edit, a po wprowadzeniu zmian Done.

Pozostałe opcje Prezi. Wiele interesujących nas opcji znajdziemy pod konkretną prezentacją. Kliknijmy na dowolną i spójrzmy tym razem na przyciski poniżej. Począwszy od lewego, umożliwiają one: 1. edycję prezentacji (Edit), 2. zaproszenie do wspólnej edycji (Edit together), 3. zaproszenie do wspólnego oglądania (View together), 4. ściągnięcie na na twardy dysk2 (Download), 5. skopiowanie całej prezentacji (Save a copy), 6. usunięcie prezentacji (Delete). Po prawej stronie zobaczymy przycisk Share pozwalający dodatkowo na: 1. wysłanie linka do prezentacji przez pocztę elektroniczną (symbol koperty), 2. wygenerowanie specjalnego kodu do osadzenia prezentacji na stronie, blogu, etc. (Embed). 3. bezpośrednie podzielenie się prezentacją przez Facebook oraz Twitter użytkownika oraz słowa Public, po prawej stronie u góry, tuż nad daną prezentacją. 2 Po kliknięciu na ten przycisk, Prezi przygotuje plik skompresowany w formacie zip, który zapisze się na naszym twardym dysku. Aby otworzyć prezentację, należy go rozpakować (np. darmowym programem 7zip) i odnaleźć wśród wyodrębnionych elementów czerwoną ikonkę. Po jej kliknięciu,, otworzy się nasza prezentacja. W celu przeniesienia jej na inny komputer, musimy skopiować na klucz USB cały ten rozpakowany folder.


To już koniec naszego mini kursu o Prezi. Jeśli chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej o tej aplikacji, warto obejrzeć: 1. prezentację na oficjalnej stronie Prezi, gdzie przeczytacie o zastosowaniu Prezi w nauczaniu, 2. filmy na portalu Youtube (wystarczy wpisać prezi lub prezi presentation) 3. stronę pana Lechosława Hojnackiego z Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej. Szczególnie polecam dla osób nie znających angielskiego, ponieważ tutaj znajdują się tłumaczenia oficjalnych prezentacji. Mam nadzieję, że zechcecie spróbować pracy z tym programem i może nawet zachęcicie w ten sposób Waszych uczniów, aby się z nim zapoznali. Moim studentom wszystkie prezentacje, nawet te najprostsze, przypadły do gustu i wielu z nich bardzo zainteresowało się Prezi. Wiem, że wykorzystali tę aplikację na swoich uczelniach, otrzymując wysokie noty za pomysłowe prezentacje, które dzięki Prezi można przygotować.

Prezi lekcja V  

Ostatnia lekcja na temat aplikacji do tworzenia prezentacji online Prezi.

Prezi lekcja V  

Ostatnia lekcja na temat aplikacji do tworzenia prezentacji online Prezi.

Advertisement