Page 1

Prezi – narzędzie do tworzenia interaktywnych prezentacji.

Lekcja II Wiele z rzeczy których będziemy się uczyli, Prezi robi na różne sposoby. Zwykle opisuję tylko jeden z nich, a resztę odkryjecie samodzielnie w waszych próbach z programem. Każdy będzie mógł wybrać sposób najbardziej mu odpowiadający.

Dodawanie tekstu. Aby dodać tekst wystarczy, tak jak to podpowiada program, kliknąć w dowolnym miejscu naszej pustej na razie karty lewym przyciskiem myszki. Pojawia się wtedy pole tekstowe, nieco podobne do tych z programów graficznych.

Tutaj możemy wybrać czcionkę (jedną z trzech predeterminowanych w specjalnym „czarodzieju”, o którym za chwilę), zmienić wielkość, kolor, wyjustowanie, dodać listę punktową.


Zauważmy, że rozmiary pola tekstowego można zmieniać za pomocą 2 przycisków znajdujących się po prawej stronie. Jeśli wpiszemy więcej niż jedną linijkę, po lewej stronie pokaże się mały prostokącik. Służy on do ewentualnego rozdzielenia danych linijek od reszty. Wystarczy za niego pociągnąć, aby rozdzielić linijki tekstu.

Aby tekst edytować ponownie, należy na niego kliknąć dwa razy. Pojawi się wtedy znane nam już pole.

Do czego służy „zebra”? Jednorazowe kliknięcie na jakimkolwiek tekście spowoduje wywołanie „zebry”, dzięki której mamy dostęp do wielu dodatkowych opcji.

I tak, aby1: 1. usunąć obiekt zaznaczony zebrą – wystarczy kliknąć delete na klawiaturze lub kliknąć myszką na symbol kosza na śmieci znajdujący się po lewej stronie; 2. przenieść obiekt w wybrane miejsce – należy uchwycić element z wywołaną zebrą za symbol „łapki” oraz przeciągnąć myszką w dowolnym kierunku; 1 Jeśli inaczej nie zaznaczyłam, klikamy lewym przyciskiem myszki.


3. zmienić rozmiar obiektu – służy do tego środkowe, błękitne, pole zebry; należy kliknąć na nie myszką, przytrzymać i pociągnąć myszką płynnym ruchem w górę lub w dół; pomniejszać i powiększać dane elementy można też za pomocą symbolów +/znajdujących się na zebrze, oczywiście klikając na nie; 4. obrócić obiekt – chwytamy za najbardziej zewnętrzne pole zebry i kręcimy myszką w prawo lub lewo; 5. wejść w tryb edycji danego elementu – klikamy na rysunek ołówka widoczny po prawej stronie; 6. przenieść obiekt na wierzch i spód – klikamy tym razem prawym przyciskiem myszki, co daje dostęp do rozwijalnego menu; znajdujące się w nim polecenia pozwalają na przesunięcie obiektu za (send backward) lub przed inny obiekt (bring forward).

Definiowanie czcionek . Aby zmienić 3 odgórnie ustalone czcionki, z których potem wybieramy sobie jedną przy edycji tekstu, musimy znaleźć na okrągłym menu, znajdującym się w lewym, górnym rogu pole Theme. Klikamy na nie i wybieramy Theme Wizard.


Uwaga: kliknięcie jakiegokolwiek kółka z proponowanych przez aplikację w tym miejscu, zmieni nam całą kolorystykę i czcionki. Może się okazać, że niektóre z nich nie będą miały na przykład polskich znaków, dlatego warto wypróbować je na początku prezentacji. Po kliknięciu na Theme Wizard przechodzimy do miejsca gdzie można po pierwsze zmienić kolor tła, a kliknąwszy na next dochodzimy właśnie do tej części, w której wybiera się odpowiadające nam czcionki. Jeśli coś tutaj zmienimy i klikniemy done, zauważymy od razu w edycji tekstu, że nasze 3 czcionki odpowiadają teraz tym przez nas wybranym. Aplikacja sama też zmieniła nam już wpisane teksty i od razu możemy zobaczyć, że niektóre z wybranych przez nas czcionek nie mają polskich znaków. Przy wyborze czcionek pamiętajmy o wybieraniu tych jak najmniej ozdobnych, tak zwanych bezszeryfowych, które nie męczą wzroku odbiorcy. Jak pracować ze zdjęciami i jak wstawiać filmy – tego już dowiecie się w lekcji III.

Prezi lekcja II  
Prezi lekcja II  

Kolejna lekcja na temat aplikacji do tworzenia prezentacji online PREZI.

Advertisement