Page 1

Kursusprogram forår 2009

KLINIKASSISTENTER Tandrensning - teori og praksis

Kan du lave en IFB ?

Opgrader dine klinikassistenter - og få frigivet kostbar tid

KURSUSSTED & KURSUSDAGE: Onsdag den 15. april 2009 Tandlæge Tine Starch-Hytoft Ndr. Frihavnsgade 6 2100 København Ø Eller:

Autorisationslovens §17 giver rige muligheder for at udvikle klinikassistenters behandlingskompetencer. Vi tilbyder derfor dette unikke kursus i tandrensning, så du kan opgradere dine klinikassistenter og selv få frigivet kostbar tid til mere krævende behandlinger.

Torsdag den 16. April 2009 TandlægeCenter Vorting Dæmningen 37 7100 Vejle

Kursets formål Kursets formål er, at bibringe uddannede klinikassistenter en tilstrækkelig teoretisk viden om det parodontale vævs anatomi og patologi til at kunne foretage almindelige tandrensninger på patienter med sund gingiva eller gingivitis.

Normalpris: 4.295,Medlemspris: 3.295,-

Begge dage kl. 17.00 - 21.30

Endvidere skal det teoretiske indhold sikre, at klinikassistenten kan foretage instruktion og motivation af patienten i optimal mundhygiejne samt forklare patienten om årsagssammenhænge mellem svigtende mundhygiejne og tandsygdomme. Efter den teoretiske del vil det lærte blive afprøvet i praksis under vejledning fra et team af instruktører. Kursets indhold Kurset er opdelt i 3 moduler. Et teoretisk modul og et praktisk modul på kursusaftenen, hvor klinikassistenterne får lov til at afprøve teorien ”hands-on”, samt et opfølgende modul til brug hjemme på egen klinik, som også fungerer som dokumentation for kompetenceudviklingen.

Kursusprisen inkluderer forplejning: Eftermiddagskaffe/the med frugt kage/chokolade, Aftenservering med vin/vand mv.

KURSUSGIVERE:

Kirsten Warrer …er uddannet fra Tandlægehøjskolen i Århus i 1982. Lic.odont., lektor ved afd. for parodontologi på Århus Tandlægeskole. Kirsten har gennem en årrække været tilknyttet TANDLÆGENET som kursusgiver og parodontosespecialist.

Lisbeth Kristensen

Vi kan også k øre på din mindre hold klin - ring o g hør n ik ærmer e

Daglig leder for klinikassistentgruppen, ansvarlig for ansættelse og efteruddannelse af klinikassistenter. Assisterer ved såvel daglige behandlinger som operationer.

Asger Vesterby

8

…er tandplejer uddannet fra SKT 2002 i København. Har siden 2002 været ansat i privat praksis, herunder 4 år på specialklinik for parodontitis behandling i Hamborg, Tyskland.

KURSUSPROGRAM FORÅR 2009 - skynd dig at sige det videre...


Kursusprogram forår 2009

Kursusprogram forår 2009

KURSUSOVERSIGT KURSER FOR TANDLÆGER: Protetetisk behandlingsplanlægning - se mulighederne s. 5

TILMELDINGSINFORMATION

AFBESTILLING

Du kan tilmelde dig til kurserne hos TANDLÆGENET på telefon 88 13 10 60 eller på vores hjemmeside www.tandlægenet.dk.

Alle kursustilmeldinger er bindende. Indtil en måned før kursusstart er afmeldingen omkostningsfrit. Mellem en måned og 14 dage før kursusstart, refunderer vi halvdelen af det fakturerede beløb.

Når du har afgivet din bestilling, vil du modtage en skriftlig bekræftelse. Skulle du være så uheldig, at det ønskede kursus er fuldt booket, kan du naturligvis komme på en venteliste. Ca. 14 dage inden kursusstart vil du modtage deltagerliste og faktura.

Afmeldes der senere end 14 dage før kursusstart, mistes det fulde beløb, dog kan kursuspladsen afsættes til anden deltager omkostningsfrit. Navn og kontaktdata på anden deltager, skal være TANDLÆGENET i hænde senest 3 dage før kursusstart.

2

TANDLÆGENET UDVIKLER HELE KLINIKKEN Formålet med vores kurser er at kompetenceudvikle alle faggrupper. I forårets kursuskatalog finder du derfor faglige inspirationskurser for tandlæger såvel som parallelle, supplerende kurser for tandplejere/klinikassistenter.

Præparation og aftrykstagning til fast protetik s. 7

De nye tandlægefaglige kurser giver friske, kompetente indspark til behandlingerne i hverdagen, så den enkelte får mulighed for at ”flytte overliggeren”

KURSER FOR TANDPLEJERE & KLINIKASSISTENTER:

På utallige opfordringer udbyder vi igen i år ligeledes vores efterspurgte kursus i tandrensning for klinikassistenter.

Formidling og salg af behandlingsplaner - hvis det var mine tænder... s. 4

Tandplejere og klinikassistenter har en stadig vigtigere funktion på den moderne tandklinik i takt med, at autorisationslovens §17 giver mulighed for at udvide deres ansvarsområder. Det åbner op for nytænkning i arbejdstilrettelæggelse og opgavefordeling mellem faggrupperne på klinikken og gør behovet for kompetenceudvikling endnu større. Se de spændende muligheder på de næste sider i TANDLÆGENETS nye kursprogram.

Forberedelse til fast protetik - teori og praksis s.6 Tandrensning - teori og praksis s.8

I TANDLÆGENET vægter vi også, at vores kursister har mulighed for at netværke. Derfor er der ved alle kurser sat tid af til netop dette.

AFLYSNING

NYE KURSER

Skulle TANDLÆGENET være nødsaget til at aflyse et kursus på grund af for få tilmeldinger, sygdom eller lignende, refunderes det fulde beløb.

Vores kursusprogrammer bliver til på baggrund af opfordringer fra vores medlemmer, så har du en god idé til et kursus, hører vi gerne fra dig.

- du optjener selvfølgelig CE - point

3


KLINIKASSISTENTER & TANDPLEJERE

"- hvis det var mine tænder..."

Formidling og salg af behandlingsplaner for klinikassistenter og tandplejere

Formålet med kurset er at ”klæde dig på” til at sikre, at dine patienter/kunder får lyst til at modtage de behandlingstilbud og nye metoder, du og din klinik kan tilbyde nu og i fremtiden. Kurset vil indeholde områder, som giver dig mulighed for personlig udvikling gennem kommunikation, psykologi og kropssprog, som alt sammen giver dig større gennemslagskraft i hverdagen.

På kurset vil vi bl.a. diskutere løsninger på følgende problemstillinger:

• Hvordan øger jeg kvaliteten af min kommunikation med patienten? • Hvordan sikrer jeg den rigtige information? • Hvordan bliver jeg bedre til at argumentere for den rigtige/nye behandling/løsning? • Hvordan behandler jeg eventuelle indvendinger fra patienten? • Hvordan sikrer jeg et bedre kropssprog? • Hvordan bliver jeg bedre til at bakke op om tandlægerne i hverdagen? • Hvordan sikrer jeg god prisbehandling? • Hvordan giver jeg mine kolleger god feed-back i hverdagen? • Hvordan bidrager jeg til en god og positiv stemning på klinikken?

Kursusprogram forår 2009

Kursusprogram forår 2009

KURSUSSTED & KURSUSDAGE:

KURSUSSTED & KURSUSDAGE:

Onsdag den 29. april 2009 Scandic Hotel Sydhavnen Sydhavns Plads 2450 København SV

Onsdag den 29. april 2009 Scandic Hotel Sydhavnen Sydhavns Plads 2450 København SV

Eller:

Eller:

Onsdag den 13. maj 2009 Scandic Hotel Jacob Gade Flegborg 8-10 7100 Vejle

Onsdag den 13. maj 2009 Scandic Hotel Jacob Gade Flegbog 8-10 7100 Vejle

Begge dage kl. 17.30 - 21.30

Begge dage kl. 17.30 - 21.30

Normalpris: 2.195,Medlemspris: 1,795,-

Normalpris: 2.395,Medlemspris: 1.995,-

Der vil være buffet ca. 30 min inden kursusstart, samt en kaffepause med kage/frugt etc. ca. midtvejs i kurset med rig mulighed for at netværke.

Der vil være buffet ca. 30 min inden kursusstart, samt en kaffepause med kage/frugt etc. ca. midtvejs i kurset med rig mulighed for at netværke.

KURSUSGIVER:

I samarbejde med

Protetisk behandlingsplanlægning - se mulighederne

KURSUSGIVERE:

I samarbejde med

TANDLÆGER

Lad dig inspirere for en aften til også at udføre de større protetiske behandlinger. Vi gennemgår trinnene og teknikken fra enkle kronebehandlinger inkl. præparationsteknik - til større og meget store behandlinger. Vi vil gennemgå de enkelte faser i behandlingsplanlægningen og give dig konkrete værktøj til selv at springe ud i større behandlinger. Derudover vil vi omtale de faldgruber der kan gøre det vanskeligt at prisfastsætte de mere omfattende behandlinger. Ud over at vi guider dig gennem behandlingsplanlægning vil vi præsentere flere spændende patienttilfælde - med fokus rettet mod en forudsigelig tankegang - som gør det sjovt for både PATIENT OG TANDLÆGE. Kurset henvender sig til alle tandlæger - da vi når vidt omkring både på unge og gamle tandsæt. Er du i forvejen er i tvivl om, hvad der tjener dine patienter bedst fx bidhævning eller henvisning til kollega - så er dette kursus - med konkrete bud - noget for dig.

Lars Nygaard …har siden 1995 fungeret som klinisk lærer i protetik. Fra 2001 endvidere afd. Tandlæge på først specialklinik for kæbeprotetik med avancerede behandlinger, siden på afd. for tand/mund og kæbekirurgi. Lars har siden 2000 været kursusgiver på større komplekse behandlinger.

Kurset er baseret på cases og røntgenbilleder fra klinikkens dagligdag. Der er rige muligheder for diskussion og erfaringsudveksling undervejs.

Lars Holde Jensen Med mere end 20 års erfaring som virksomhedskonsulent og med speciale inden for salg og marketing, er Lars i dag ejer af Diticon, som tilbyder rådgivning til bl.a. medicinalbranchen, alm. praktiserende læger og speciallæger, samt tandlæger.

4

Trondur Joensen …er behandlingstandlæge på Tandlægeskolens Specialklinik for Kæbeoperatik og har arbejdet med superavancerede protetiske behandlinger. Trondur har siden 2002 arbejdet i privatpraksis på Frederiksberg.

5


Kursusprogram forår 2009

Kursusprogram forår 2009

KURSUSSTED & KURSUSDAGE:

KURSUSSTED & KURSUSDAGE:

Onsdag den 6. maj 2009 Scandic Hotel Sydhavnen Sydhavns Plads 2450 København SV

Onsdag den 6. maj 2009 Scandic Hotel Sydhavnen Sydhavns Plads 2450 København SV

Formålet med kurset er at forberede tandplejere og klinikassistenter til selvstændigt at udføre dele af krone- og brobehandlinger. På kursets første del gennemgås teorien omkring forskellige aftryksmaterialer og metoder. Du lærer hvad du skal tage højde for, når du skal tage en farveprøve, der sikrer æstetisk flotte resultater. Du lærer også om vigtigheden af pochepakning og de udfordringer du kan støde på undervejs.

Eller:

Eller:

Onsdag den 27. maj 2009 Scandic Hotel Jacob Gade Flegborg 8-10 7100 Vejle

Onsdag den 27. maj 2009 Scandic Hotel Jacob Gade Flegbog 8-10 7100 Vejle

Begge dage kl. 17.30 - 21.30

Begge dage kl. 17.30 - 21.30

Kurset vil bl.a. belyse følgende steps omkring behandlingen: • Farveprøvning, herunder elektronisk farveprøvning • Indledende aftryk • Pochepakning • Præcisionsaftryk • Provisoriefremstilling

Normalpris: 2.795,Medlemspris: 2.295,-

Normalpris: 2.995,Medlemspris: 2.395,-

Der vil være buffet ca. 30 min inden kursusstart, samt en kaffepause med kage/frugt etc. ca. midtvejs i kurset med rig mulighed for at netværke.

Der vil være buffet ca. 30 min inden kursusstart, samt en kaffepause med kage/frugt etc. ca. midtvejs i kurset med rig mulighed for at netværke

KLINIKASSISTENTER & TANDPLEJERE I samarbejde med

Forberedelse til fast protetik - teori og praksis

På kursets ”hands-on”-del lærer du at pakke pocher på blødtvævsmodel, med henblik på at tage nøjagtige aftryk, som sikrer det optimale resultat. Du prøver også at tage aftryk, samt at fremstille provisorier på modellen. Den får du selvfølgelig med hjem, så du fortsat kan træne dine nye kompetencer.

TANDLÆGER I samarbejde med

KURSUSGIVERE:

Præparation og aftrykstagning til fast protetik Den største udfordring i krone-brobehandling består i 1) en korrekt udformning af præparationen, 2) en perfekt gengivelse af tanden og 3) dens sammenbid og 4) et velfungerende provisorium - således at laboratoriet har mulighed for at fremstille en optimal restaurering. Overblikke og adgangsforholdene er ikke altid optimale når der præpareres. Ofte er tænderne stærkt destruerede og sjældent volder blødtvævet ingen problemer ved aftrykstagningen. Vi tandlæger kender alle sammen til: • vanskelige forhold med caries eller frakturer langt under tandkødet • blødning fra gingiva • fugt under aftrykstagningen • luftblærer og/eller trækninger i aftrykket • patienters svælgreflekser • dårlige lysforhold • provisorier der svigter • kroner der er for høje • etc.

Lisbeth Kristensen

Ledende klinikassistent og Eksamineret Coach. Har gennem de sidste år været kursusgiver for Confex og TANDLÆGENET. Udfører selvstændigt forberedelse til og påsætning af kroner og broer, alle former for aftryk, tandrensninger, samt klinikblegninger.

Hensigten med kurset er at vide, hvordan du som behandler kan sikre dig, at ovennævnte ikke får indflydelse på det endelige resultat. Under kurset vil de enkelte kliniske faser 'step by step' blive gennemgået, og et omfangsrigt billede og video-materiale vil illustrativt belyse proceduren.

Dirk Leonhardt

KURSUSGIVER: ... er uddannet i Tyskland og har de sidste 20 år været tilknyttet Århus Tandlægeskolens Centrallaboratorium med speciale i fast protetik og siden 2000 været leder for samme. Dirk har adskillige gange været publiceret i internationale magasiner. Han underviser endvidere i både ind- og udland.

Sponsoreret af Inge Lundgaard

...er uddannet cand.odont i 1984 fra Århus Tandlægeskole. Har siden været ansat hos 3M a/s. Arbejder i dag som produktspecialist og salgschef for dentalafdelingen.

6

Kimmo Karstoft

Privatpraktiserende tandlæge i Gråsten. Underviser desuden på Fællesklinisk afdeling på Tandlægeskolen i Århus.

7

Kursusprogram  
Kursusprogram  

Kursusprogram for 2009 - tandlægenet.dk

Advertisement