Page 1

W

W E

R

M

L

A

N

NUMMER 2

ÅRGÅNG 57

D

U

S


REDAK TÖRENS ORD

REDAKTÖRSKRÖNIKA

A

tt resa.

Det finns så många sätt att resa och att färdas på. Att resa kan vara något man gör fysiskt, en förflyttning från punkt a till b, men också något abstrakt, något som kanske bara märks på insidan. Den Wermlandus du håller i din hand i detta nu, handlar om just resor. Vi tyckte att det var något värt att fokusera på, eftersom många av nationens medlemmar genomgått resor på olika sätt. Man kan tala om den där klassiska resan, som nämns i sångboken, från recce i disken till senior på honnören. Men man kan också tala om den resan som sker inne i hjärtat på en sann värmlänning. Jag kan bara tala för mig själv och min korta resa här på Värmlands.

FOTO: EMMA TEGLER

!

inte

Jag började som en förvirrad recce på nationens fredagsklubb, utan att egentligen veta vad som förväntades av mig eller vilka möjligheter som låg framför mig. Två år senare är jag redaktör för ”den där konstiga tidningen” som delas ut två gånger per termin. Samtidigt som jag känner mig ganska hemma och rutinerad ser jag upp till veteranerna i min omgivning, de som genomgått en nationsresa tio gånger så lång som min. Jag kan bara drömma om vad de gått igenom, hur de formats som människor, vad de lärt sig och vad de tar med sig. Många gånger är det under sin studietid som man faktiskt växer upp, flyttar hemifrån på riktigt. Jag trodde att jag hade stenkoll när jag kom hit, att jag var så gott som vuxen och

till ! Länk landus e/ m r e .s W igitala snation örsta d ://varmland f n e d läpps å http I maj s n hittar ni p e g tidnin

a Miss

2 WERMLANDUS

visste hur man hanterade allt ifrån bråkiga tvättmaskiner till massproduktion av matlådor. Men så var det inte riktigt. Nog för att jag fortfarande tycker orimligt mycket om min egen mat (när jag väl lagar något) och för att jag krymper väldigt få plagg när jag får tummen ur och tvättar, men det är under min tid som student här i Uppsala som jag verkligen fått känna på hur det är att skapa sig ett helt nytt liv. Utan Värmlands hade den resan varit betydligt mer grå, trist och långtråkig än vad den blev och fortfarande är. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det röda tegelhus jag trodde var domkyrkans oklara extrabyggnad, skulle komma att spela så stor roll på min resa in i det akademiska, vuxna livet. Wermlandus kommer i detta nummer att bjuda på just nationsresor, gamla som nya värmlänningar berättar om hur nationen följt dem på olika sätt under studietiden, men vi kommer också att få åka med på betydligt mer geografiska resor. Testa gärna vårt resequiz och se hur mycket du kan om Värmlands geografi, och passa på att utöka dina Görankunskaper i en exklusiv intervju med allas vår vaktmästare. Välkommen till Wermlandus!

ett

nytt

nummer

av


REDAKTIONEN

VI SOM GÖR WERMLANDUS In order to get to know us a bit better, we here answer the question of this issue - What is a perfect vacation for you?

Emma Mihlzén, chief editor I need sun, music and to dance on a beach. After that I am happy!

Marcus Hjorth, writer I would describe it as The Bermuda Triangle – a tropical getaway from the square life. Seize the day, folks!

Daniel Schück, writer A perfect vacation to me is to be at a place where i can recover from a stressful semester

Giovana Fleck, writer and designer Anything that gets me out of the routine is already a great vacation - but thinking about perfection, going to the exosphere is a personal dream

Julia Gustavsson, writer and designer For me, the perfect vacation is an adventure, to experience something out of the ordinary

FOTO: EMMA TEGLER

Redaktör

Emma Mihlzén 073-3655919

Redaktionssekreterare

Textverk baksida Richard Krantz

Tryckeri

Julia Gustavsson Giovana Fleck Daniel Schück Marcus Hjorth

Exaktaprinting Wermlandus c/o Värmlandsnation Ingmar Bergmansgatan 2 753 09 Uppsala

Omslagsbild

Ansvarig utgivare

http://freebigpictures.com Teckning Johannes Eriksson Emma Mihlzén

Anders Edström 073-5591502

Heltidsanställda Oscar Flores Peña 1Q 018-134445 1q@varmlandsnation.se

Sofie Laurent 2Q 018-134020 2q@varmlandsnation.se Amanda Andersson 3Q 018-134030 3q@varmlandsnation.se Abbe Nasr Klubbmästare klm@varmlandsnation.se Sandra Wiklund Köksmästare kxm@varmlandsnation.se Almir Barucija Hovmästare uth@varmlandsnation.se WERMLANDUS 3


INDEX

INDEX 1Q-Krönika

2Q-Krönika

2Q-Electa

Köksmästare

Landskapskallelse

5 6 7 8 9

10-13

Gamla klubbverk berättar

Klubbverket VT-16

14-15

16

Internationell student berättar

17-18 19

Värmlänning på vift

Värmlandsquiz

20-21

Värmlands gille 110 år

22-23

Nationsfotografen

24-25

Personporträtt: Göran

26

Nationskörfestivalen

27

Kalendarium

BILD: HTTP://WWW.FREE-PICTURES-PHOTOS.COM/

V

RESESTIPENDIEUTLYSNING

ärmlands nation utlyser ett antal Uddeholms resestipendier. Stipendium utdelas till ”förtjänt medlem av Värmlands nation i Uppsala, som är svensk medborgare och bedriver heltidsstudier vid Uppsala universitet på grund- eller forskarnivå.” Det kommer sannolikt utdelas mellan 5 och 10 stipendier. Medborgarskap skall styrkas. Om inte särskilda skäl föreligger delas inte stipendium ut för redan påbörjad resa. Bifoga specificerad projekt-/resplan och ange om du ämnar genomföra resan även om stipendiebeloppet fastställs till ett lägre belopp än det sökta. Särskilda ansökningshandlingar för resesti-

4 WE R M L A N D U S

pendier finns att hämta i trapphuset på Söderbomska huset eller via nationens hemsida. Samtliga handlingar skall vara i original eller kopior vidimerade av två personer. Alla övriga omständigheter som den sökande önskar åberopa skall styrkas. Ansökningar lämnas in i den svarta brevlådan i Söderbomska huset. Sista ansökningsdag är fredagen den 6 maj kl. 12.00. För mer information, se nationens hemsida www. varmlandsnation.se under fliken Verksamhet/Stipendier. Vid frågor kontakta stipendiesekreterarna. Anna Kullander stipsek@varmlandsnation.se


1Q-KRÖNIKA

KRÖNIKA edaktören påminner mig om att deadline närmar sig och krönikan måste in. Jag slår mig själv för pannan och tänker ”redan!? Gud, va tiden går fort!” Jag ska dock stoppa er där och konstatera att jag ska göra allt jag kan för att undvika att skriva den klassiska och klyschiga tiden-går-fort-så-se-till-att-stanna-upp-och-tavara-på-tiden-krönikan. Istället ska jag försöka ha en annan vinkel och fokusera på de personer som redan har stannat upp och tagit vara på tiden. Det kommer en tid då allting tar slut. För att tona ner dramatiken och samtidigt förtydliga, så är ”allting” i detta fall ämbetsperioder. Folk kommer och går på de olika ämbetsposterna, och något annat vore konstigt. Nationerna är tänkta att vara föränderliga och dynamiska. Det finns dock vissa eldsjälar på vår fina nation som har funnits omkring så länge att ämbetet har blivit förknippad med personen. Eller personen med ämbetet. Det är hursomhelst svårt att tänka sig någon annan på just det ämbetet. Lite som att det är svårt att tänka sig någon annan än Alan Rickman att spela Severus Snape. Han har blivit Snape med hela världen. Våra motsvarigheter på Värmlands skulle kunna vara våra skattmästare, vår vaktmästare eller vår inspektor. För andra kan till exempel våra DJs och vaktchef på fredagsklubben vara ytterligare motsvarigheter. Dessa personligheter har för många av oss blivit så förknippade med sina roller på nationen att det är helt otänkbart att ha något

annat namn framför titeln. På reccegasken fick jag äran att gratulera vår skattmästare Göran Rudenholm för att det på nämnda dag var 50 år sedan han själv var recce. Samtidigt under middagen satt jag och 2Q Sofie Laurent och diskuterade hennes eventuella efterträdare (grattis Anna!). Nu har tiden snart kommit då en 2Q emeritus äntrar gruppen skattmästare emeriti och en annan ansluter sig till gruppen 2Q emeriti. Jag är dock övertygad om att vi kommer att se mer av dem även efter att de klivit av och jag kan bara hoppas att de känner sig ordentligt avtackade när de väl gör det. Det förtjänar de. Så, se till att ta vara på tid…nej just det, jag skulle ju undvika den klyschan. Äsch, jag kör den ändå. Tiden går på tok för fort kära landsmän, så se till att ibland stanna upp och försök fånga dagen. Jag har därmed uppfyllt klysch-kvoten i även denna krönika men för att vara säker på att jag toppar den rundar jag av med en filmreplik ”My job here is done”.

FOTO: EMMA TEGLER

R

/Oscar Flores Peña

V

FORSKARSTIPENDIEUTLYSNING

ärmlands nation utlyser ett Uddeholms forskarstipendium med tillsättande inför och första utbetalning HT-16. Utbetalningen kommer då att ligga på 110 000 SEK/termin, men summan kan komma att ändras längre fram. Stipendiet får uppbäras i tre år och kan tilldelas ”svensk medlem av Värmlands nation i Uppsala som är (eller ska bli) heltidsstuderande inom forskarutbildningen vid Uppsala universitet, och med hänsyn till framsteg i studier och andra omständigheter må anses därav förtjänt”. Medborgarskap skall styrkas. Uddeholms forskarstipendium syftar till att täcka levnadsomkostnaderna för heltidsstuderande inom forskarutbildningen. Stipendiet kan även sökas av studerande som ej har antagits till forskarutbildning. I sådant fall krävs i ansökan ett intyg från aktuell institution att den sökande kommer att prövas för antagning till forskarutbildning och att institutionen åtar sig att finansiera det fjärde utbildningsåret i det fall den sökande antas. Uddeholms forskarstipendium kan inte uppbäras av den som har ett motsvarande stipendium från annat håll, inte hel-

ler av den som har utbildningsbidrag eller doktorandtjänst. Stipendiet kan också utdelas för tvååriga forskarstudier som skall avslutas med licentiatexamen. Ansökan skall minst omfatta: Ansökningsblankett (kan hämtas på nationen/nationens hemsida eller på universitetets studerandekansli, samma blankett som för vanliga stipendier). De meriter den sökande önskar åberopa. Beskrivning av pågående eller förestående forskningsprojekt. Intyg om antagning till forskarutbildning vid Uppsala universitet, eller intyg om att sådan antagning kommer att ske om den sökande tilldelas stipendiet. Eventuella rekommendationsbrev. Samtliga handlingar skall vara i original eller kopior vidimerade av två personer. Alla övriga omständigheter som den sökande önskar åberopa skall styrkas. Ansökningar lämnas in i den svarta brevlådan i Söderbomska huset. Sista ansökningsdag är fredagen den 6 maj klockan 12.00. För mer information, se nationens hemsida www.varmlandsnation.se under fliken Verksamhet/Stipendier. WERMLANDUS 5


2Q-KRÖNIKA

KRÖNIKA

Värmlands nation har över hundra ämbetsmän och de flesta av dessa är i kategorin “vuxna på tillväxt” men vi har också ämbetsmän som är just fullfjädrade, vuxna akademiker. Vi vuxenpraktikanter tycker jag beter oss ungefär som förväntat; vi gör vårt bästa så långt vi orkar och kämpar för att leva upp till omgivningens förväntningar. “Vilken tur för er”, tänker du, “att ni har rutinerade vuxna på nationen att snegla på och ha som förebilder”. Dessvärre beter de sig inte alltid som förväntat. Låt mig bjuda på en handfull citat: “Jag var och köpte underkläder, jag orkar inte tvätta.” “Jag har fastnat på level 48 i candy crush.” “Min status borde fått mer än nio likes” “Varför fick hon mer vin än jag?” Jag är alltså fortfarande inte tvärsäker på vad det innebär att vara en vuxna akademiker men det verkar således finnas möjlighet att få titulera

6 WERMLANDUS

sig som sådan utan att varken behöva hålla koll på tvättider eller acceptera att bordsgrannen får mer dryck. Stor lättnad och en utmärkt lärdom från nationen. Jag har lärt mig mycket annat också, och upplevt massor, som jag fåfängt skulle vilja sammanfatta här i slutet av mitt kuratorsår. Dessbättre skulle inte ens den vassaste av krönikörer kunna sammanfatta ett kuratorsår på 400 ord. Jag väntar därför med detta till ett kapitel i min självbiografi. Ett långt kapitel. Eventuellt titulerat “Tusen sätt att säga nej till en 1Q”, eller kanske bara kort och gott “punsch åt 2Q”. Här och nu återstår bara för andre kurator nummer 145 i ordningen att tacka för sig och lyckönska inte bara nummer 146 utan alla kommande kuratorer och krönikörer.

Tack för mig, kära landsmän, det har varit ett nöje.

FOTO: EMMA TEGLER

U

tan att på något vis förminska det utmärkta universitet i vars väldiga skugga vi verkar (läs: härjar) vill jag påstå att även vi, nationerna, bidrar till Uppsalas epitet “lärdomsstaden”. Utöver högre studier finns här nämligen tretton institutioner som erbjuder repetitions- och fördjupningskurser i allt det där vi borde lärt oss på lågstadiet; ledarskap och laganda, självständighet och samarbete, ansvar och arbetsmoral. Sådant som en vuxen akademiker bör behärska åtminstone hjälpligt.

Sofie “River” Laurent Andre kurator


2 Q E L E C TA

ELECTA

A

nna Kullander är en 23-årig juridikstudent från Säffle och numera 2Q electa på Värmlands nation. Anna tillträder formellt sett inte förrän 1 juli men är numera en flitig gäst på Söderbommen och på 2Q:s kontor där Sofie ”River” Laurent lär ut allt hon kan till sin efterträdare. Anna berömmer Sofie för hennes tålamod och engagemang. Det är mycket att lära sig men mycket är sådant som görs automatiskt med hjälp av olika mallar och program som bokföring och redovisning. Basala saker som löneutbetalningar har hon redan lärt sig men mycket handlar om hur allting fungerar. Anna skickade inte in en egen kandidatur först utan valnämnden ringde upp henne och övertygade henne om att hon skulle ställa upp som 2Q. Efter detta smickrande samtal fanns det ingen anledning till att inte kandidera som heltidare tyckte Anna. Anna är som sagt ingen ekonomstudent vilket är vanligt att 2Q är vid tillträde Anna har inte heller varit klubbverkare vilket även det är vanligt att man har i bagaget innan man tar en heltidarpost. Anna har dock stor vana av att hantera pengar då hon varit både stipendienämndsledamot och stipendiesekreterare. Från sin juridikutbildning har Anna läst kurser i både skatterätt och bolagsrätt vilka var kurser som roade, så hon är väl förtrogen med vad man får och inte får göra som andre kurator. Det och lite extra 2Q-mässiga kurser samt Sofies handledning kommer att göra att det kommer gå galant när Anna får stå på egna ben. Anna känner att hon har ett stort stöd från heltidarna, och från ämbetsmännen också för den delen, även om det bara 1Q-Oscar och 3Q-Amanda som Anna med säkerhet kommer att ha med i heltidargänget till hösten.

Annas mål och ambitioner som 2Q är att fortsätta på den väg som tidigare andre kuratorer grundat, men när hon blivit lite varmare i kläderna och fått en bättre helhetsbild så får man se vad som händer. I skrivande stund är inga prisregleringar på mat och dryck bestämda, särskilt inte då vinsterna har ökat generellt även om antalet sålda mat- och dryckenheter har sjunkit. Anna har inga större farhågor än så länge och även om någon väldigt stor plötslig utgift skulle inträffa som till exempel en köksrenovering som GH:s nation genomför så finns det täckning för det. I egenskap som 2Q kan hon stå som firmatecknare och sköta alla avtal som nationen ingår. Det som Anna vill göra tidigt är att se över alla avtal som nationen nu har och se hur fördelaktiga de är, till exempel med Carlsberg och Menigo. Text: Daniel Schück

FOTO: EMMA TEGLER

Anna Kullander 2Q electa

WERMLANDUS 7


K Ö K S M Ä S TA R E

S

andra ska nu börja runda av sin andra termin som köksmästare på Värmlands nation. Sandras motivation var på topp för att fortsätta inför denna termin och hon kände att det skulle bli jätteroligt att få göra ytterligare en vända, den här gången med en annan ledningsgrupp, det kändes spännande. Den här terminen var det även Valborg, något som Sandra inte ville missa som köksmästare. Sandra har lärt sig väldigt mycket under föregående termin, till exempel vilka favoriträtter gästerna har och det visade sig vara kycklinggryta och pulled pork, medan fisk säljer sämre, om den inte är panerad. Men framförallt är det rutinerna som är inlärda vilket ger en stor trygghet när man ska påbörja sin andra termin. Att dimensionera hur mycket mat man ska laga är svårt men en tumregel är att fler äter när det är bra väder och att försäljningen går ner under tentaperioder. Men alla har något man kan oroa sig för även för en veteran. För Sandras del var det att något dyrt skulle gå sönder till exempel en kyl eller frys och vilka följder det skulle få. Den stora nyheten för den här terminen är att efterrätt serveras på fredagar vid lunchen. Det kan vara kladdkaka, pajer eller pannacotta som exempel. Även pubmenyn i Värmlandskällaren förnyades till vårterminen. Nytt för denna gång är att det har införts sallader, en texmex-burgare och hemfriterade pommes frites. ”Nationen är min familj i Uppsala, jag tillbringar gärna mycket tid här och den är en av anledningarna till att jag vill stanna i Uppsala resten av livet.” Så beskriver Sandra de känslor hon hyser för Värmlands nation här i Uppsala. Sandra har gjort en lång nationsresa som säkerligen kommer att fortsätta när hon gått av som mästare. Sandra har även givit Värmlands nation en kulinarisk resa med rätter från världens alla hörn. FOTO: EMMA TEGLER

8 WERMLANDUS

Text: Daniel Schück


LANDSKAPSKALLELSE

PRELIMINÄR FÖREDRAGNINGSLISTA VÄRMLANDS NATIONS ANDRA ORDINARIE LANDSKAP Härmed kallas Värmlands nations landsmän till terminens andra ordinarie landskap inför inspektor, måndagen den 9 maj kl. 18.00 i nationshuset

2016-05-09 1.Landskapets öppnande 2.Val av två justeringsmän 3.Val av två rösträknare 4.Godkännande av kallelseförfarandet 5.Fastställande av föredragningslistan 6.Meddelanden 7.Ekonomisk rapport 8.Ändring i reglementarisk föreskrifterna 41 kap. 2 § (stående punkt) 9.Ändring i nationens reglementariska föreskrifter 2 kap. 1 §, 2 §, 4 § samt 39 kap 1 § 10.Val av: a)Seniorer b)Styrelseordförande enligt 11 kap 3 § 1 st (ht 16-vt 18) c)Ledamöter av styrelsen, 4 st enligt 11 kap 3 § 2 st (ht 16-vt 17) d)Ledamöter av styrelsen, 2 st enligt 11 kap 3 § 3 st (ht 16-vt 17) e)Ledamot (ek) av styrelsen, 1 st enligt 11 kap 3 § 3 st (ht 16-vt 17)) f )Ledamot (jur) av styrelsen, 1 st enligt 11 kap 3 § 3 st (ht 16-vt 17) g)1:a suppleant av styrelsen, 1 st enligt 11 kap 3 § 2 st (ht 16-vt 17) h)2:a suppleant av styrelsen, 1 st enligt 11 kap 3 § 2 st (ht 16-vt 17) i)1:a suppleant av styrelsen, 1 st enligt 11 kap 3 § 3 st (ht 16-vt 17) j)2:a suppleant av styrelsen, 1 st enligt 11 kap 3 § 3 st (ht 16-vt 17) k)Stipendiesekreterare, 1 st (ht 16-vt 17) l)Ledamöter av valnämnden, 2 st (ht 16-vt 17) m)Klubbmästare (ht 16) n)Köksmästare (ht 16) o)Hovmästare (ht 16) p)Biträdande klubbmästare, 2 st (ht 16) q)Barvärdar, 7 st (ht 16) r)Köksvärdar, 5 st (ht 16) s)Lunchvärdar, 3 st (ht 16) t)Torgkaffevärdar, 6 st (ht 16)

u)Bibliotekarie, 1 st (ht 16-vt 17) v)Sekreterare (ht 16-vt 17) w)Internationell sekreterare, 1 st (ht 16-vt 17) x)Redaktionssekreterare, 2 st (ht 16-vt 17) y)Nationsfotograf (ht 16-vt 17) z)Sånganförare (ht 16-vt 17) å)Marskalk, 1 st (ht 16-vt 17) ä)Fanbärare, 1 st (ht 16-vt 17) ö)Recentiorsförman, 1 st (ht 16-vt 17) aa)Ledamot av recentiorskommittén, 1 st (ht 16-vt 17) bb)Antikvarie (ht 16-vt 17) cc)Nationstekniker (ht 16-vt 17) dd)Kulturansvarig (ht 16-vt 17) ee)Affischerare, 2 st (ht 16-vt 17) ff )Datorförman (ht 16-vt 17) gg)Ljud- och ljusansvarig (ht 16-vt 17) hh)Marknadsföringsansvarig (ht 16-vt 17) ii)Sportpubsförman (ht 16-vt 17) jj)Sportpubsvärdar 3 st (ht 16-vt 17) kk)Frukostvärdar 5 st (ht 16) ll)Jämlikhetsansvarig (ht 16-vt 17) mm) Kommunikationsansvarig (ht 16-vt 17) nn)Uthyrningsvärdar, 4 st (ht16) (beror av punkt 9) 11.Fyllnadsval: a)Affischerare, 1 st (ht 15-vt 16) b)Lunchvärdar. 2 st (vt16) c)Torgkaffevärdar, 2 st (vt16) d)Frukostvärdar, 2 st (vt16) e)Sportpubsvärdar, 2 st (ht 15-vt16) f )Sportpubsvärdar, 1 st (vt 16-ht16) g)Bibliotekarie, 1 st (ht 15-vt16) h)Nationsredaktör, 1 st (vt 16-ht 16) i)Stipendiesekreterare, 1 st (vt 16-ht 16) 12.Revision av: a)Stiftelsen Uddeholms aktiebolags stipendiefonds styrelse 2015 13.Övriga frågor 14.Ordet fritt 15.Inspektors hemförlovande 16.Landskapets avslutande

WERMLANDUS 9


G A M L A K L U B B V E R K A R E B E R ÄT TA R

NATIONEN HAR FUNNITS I VILKA HAR EGENTLIGEN HUR VAR DET ATT VARA 70-TALET? FÖLJ MED PÅ ERFARNA KLUBBVERKARE D SINA GULDKLIMPAR AV MIN

10 W E R M L A N D U S


G A M L A K L U B B V E R K A R E B E R ÄT TA R

FOTON: NATIONSARKIVET ALBUM VT 1977

ITS I ÖVER 350 ÅR, MEN IGEN VISTATS I HUSET? VARA KLUBBVERKARE PÅ ED PÅ EN TIDSRESA DÄR KARE DELAR MED SIG AV AV MINNEN

WERMLANDUS 11


G A M L A K L U B B V E R K A R E B E R ÄT TA R

D

agens klubbverkare är vardagshjältarna som erbjuder kalla Tuborg på fredagsklubben, luncher av yppersta klass och gör caféet till ett andra vardagsrum. Den dagliga verksamheten är inget självspelande piano, men varje termin sätter dessa ämbetsmän guldkant på nationshuset. Den rutinerade besökaren kanske minns för två år sedan när en värmlandspôjk fick Cocktailbaren att dofta som ett hovkonditori genom oortodoxa mängder till en drink som smakade kanelbulle, men inte lika många minns det glada 70-talet på Värmlands. En som inte bara minns utan även var en nyckelfigur i dåtidens klubbverk var Jan Ståhl – klubbmästare 1971. ”På den tiden var det lite annorlunda utskänkningstillstånd. Det har förekommit groggbänk i det här rummet (läsesalen reds.anm.) en vanlig förmiddag”.

kare inte fick vara med om något utöver det vanliga. De fick ta emot anstormningar till trädgården på Valborg och fick sedan betalt för städningen i godisremmar och läsk. De erövrade hela nationshuset när krögar’n som huserade där äntligen gav sig av. Klubbverket slapp då trängas på Söderbommen och kunde driva lunchservering och pubkvällar med stor framgång. Höstterminen rivstartades med kräftskiva och fredagsrestaurangen var ett häftplåster med sina gastronomiska upplevelser. Klubbverkarna deltog i hejdundrande städsexor efter att inventarier polerats till kromglans och golvet skrubbats otaliga gånger inför vårbalen. I våra ögon verkar det vara ett årtionde lika bra som vilket annat för en klubbverkare.

Klubbverket bestod av en stark trupp på sju personer, men det var knappast vilopuls innanför nationens väggar. Till ”Fredagsdansen” – State of Minds förebild – bokades välkända orkestrar, gärna av värmländsk härkomst eftersom det garanterade trevliga sexor efter att alla dansanta studenter vinglat hem i tre fjärdedelstakt. Till tonerna av ”Brunskogs Tom Jones” tändes många glädjeeldar på fredagarna. ”Det enda vi serverade på danserna var öl. Inget vin, ingen grogg – det kom fram på gaskerna”, berättar Jan Ståhl. Uppklädda studenter anlände runt 21-tiden och på ovanvåningen var det lounge med fåtöljgrupper och soffor, inte sällan med ”Karlskoga-maffian” i mitten. Arvikafalangen placerade sig med kortare avstånd till baren.

Under senare delen av 90-talet fortsatte arbetslaget att sprida glädje och den goda grannsämjan med Stockholms nation innebar att respektive klubbverk utbytte festligheter på regelbunden basis. Dock behöll vi patent på fredagarna med finare middagar i restaurangen innan diskoteket drog igång, vilket slutade med ett syrefattigt bibliotek framåt midnatt. Vid tidpunkten prövade Värmlands ett nytt koncept och gjorde mer reklam för sina evenemang. Tuborg hade ännu inte blivit nationens signum, men det fanns ett brett dryckessortiment och samarbete med flera bryggerier. ”Vi var tre barmästare som gillade öl”, berättar Erica Frykström, pubbarmästare och senare 3Q. I sitt ämbete ansvarade hon för arbetet bakom baren, redovisning och mycket annat. Det fanns även flertalet alkoholfria alternativ som prydde hyllan i Övre Bar, men åtgången var inte strykande. ”Sortimentet var ganska intakt, men myndigheterna var glada”.

Klubbverksamheten bestod även av lördagskaffe med punsch och konjak, som givetvis lockade även äldre nationsmedlemmar. Det var kulturafton varannan tisdag (“fint ska det va”) med föreläsare såsom musiker, kända advokater eller idrottsprofiler. Det anordnades även badmintonsexor. ”Vi hade ett par killar som spelade i svenska eliten. En av dem blev barmästare”, berättar Jan och undertecknad drömmer sig bort till bilderna av vita pannband och träracketar. Romanser inom klubbverket har varit en röd tråd genom årtiondena, men tobakskonsumtionen har däremot minskat dramatiskt. På 70-talet fick man nämligen röka på sittningarna och festsalen kunde täckas av en dimma värdig Lützen. ”Tänk också landskapet som höll på två timmar; satt man där med pilsner och en askkopp”. Efter avslutad tjänst som klubbmästare, vilket motsvarade dagens 3Q, köpte Jan Ståhl ut nationens champagnelager och firade med sina landsmän. ”Det kostade mig x antal hundra, för det tömde vi. Och sköt korkar i taket”. Det visade sig vara svårt att hitta en klubbverkare från 80-talet. Vi sökte oss då till vårhälsningar och årskrönikor från den tiden för att försöka lösa gåtan varför dessa människor hamnat i radioskugga. Vi förväntade oss tragedier, Tuborgtorka och kanske en klubbverksepidemi, men det verkar som att dessa klubbver-

12 W E R M L A N D U S

På fredagskvällarna syntes många bekanta ansikten besöka lokalen. Förutom lediga ämbetsmän fanns en rad stamgäster som inte bara svingade loss på k-märkta dansgolv utan bidrog till att befästa den goda sexa-kulturen. Andra höjdpunkter på 90-talet var herr- och dammiddagarna, med exempelvis James Bond-tema. Under dessa kvällar förflyttades aktiviteterna ofta ner i katakomberna under stora huset, dit dagens klubbverkare sällan vågar sig. Med 1Q Staffan ”Ludde” Lundin i rollen som (högst inofficiell) ambassadör för Bäska Droppar blev detta ljuvliga elixir den nya trenden inom klubbverket och även idag har ”Bäsken” en given plats i nationens hjärta. Luddes militärbakgrund innebar dessutom att slutstädet skulle göras extra pedantiskt och ”det var dygnet runt med en skurborste i handen”, vilket bör tolkas som ett certifikat för ännu en minnesvärd termin. För allt annat vore ju en sorglig historia på den bästa av studentnationer.


G A M L A K L U B B V E R K A R E B E R ÄT TA R

EN KLUBBVERKSODYSSÉ BÄSKA DROPPAR, LJUVA MINNEN Text: Julia Gustavsson & Marcus Hjorth

WERMLANDUS 13


KLUBBVERK V T-16 Max Miller From: Oregon, U.S. Study: Master’s in chemistry with focus on bio and nanomaterials Position: Bar host Why be a club worker? Mainly because of the contact with people. “The “work hard-play hard” attitude really drewns me”

Nicoline Persson From: Uppsala, Sweden Study: Teacher Education for Preschool Position: Bar host Why be a club worker? “I wanted to join it 100%”

KLV

Elin Wirman From: Häggeby, Sweden Study: Language Science focused on English and Spanish Position: Assistant club master Why be a club worker? “I was a kitchen host last semester and i really liked it, but my favourite place to be has always been the club and that is why I wanted to be one of the assistant club masters this term” Axel von Bonsdorff From: Tromsø, Norway Study: On a break Position: Bar host Why be a club worker? “I like the "vibe" of all the workers who are all positive and friendly. I thought I would get to know great people as a clubworker, and I obviously have.” Edvard Edsgård From: Karlstad, Sweden Study: Civil Engineering with focus on Computer Science Position: Bar Host Why be a club worker? “I figured that becoming a club worker would be a good position to feel as a part of the nation-life. You get to meet so many people when you are a club worker, and it is also nice to get to know people outside of your study field” Beata Larsson From: Rimbo, Sweden Study: Physical Education Position: Lunch host Why be a club worker? “I missed being such a big part of the nation and the people in the clubwork” Malin Ekblad From: Uppsala, Sweden Study: History Position: Kitchen host Why be a club worker? “I wanted to be an active member at a nation [...] and haven’t regretted my decision for a second!” 14 WERMLANDUS

Aleksander Okonski From: Seattle, U.S. Study: Computer Science Position: Assistant club master Why be a club worker? Influenced by some friends, he decided to work on a barback shift. “After my first time working I was hooked.” It was getting closer to the landscape and he was encouraged to sign up as a Bar host.


KLUBBVERK V T-16

VT-16

Trevor Wallace From: Texas, U. S. Study: Master in Religion in Peace and Conflict Position: Bar host Why be a club worker? "The main reason is to meet people and have something to do outside of studying for the masters courses"

Malin Grönberg From: Uppsala, Sweden Study: Dietitian Position: Kitchen host Why be a club worker? “People told me “You have to be a club worker at least one semester in your student life”, and it sounded really fun”

FOTO: EMMA TEGLER

Joel Gustafsson From: Uppsala, Sweden Study: Graduated in Advanced Web Development Position: Kitchen host Why be a club worker? “I got back home just before new years eve after a few months of travelling and didn't really have anything to do. I didn't really have any expectations more than trying to have as much fun as possible and it has been really amusing so far!”

TEXT: GIOVANA FLECK

Mikaela Sandqvist From: Ekshärad, Sweden Study: Future Landscape Architect Position: Bar host Why be a club worker? “All of the nicest people I’ve met in the nation told me it will be really fun. We are like a family and they haven’t disappointed me on the fun aspect!”

Frederik Calme From: Nälsta, Sweden Study: Bachelor in Psychology Position: Bar host Why be a club worker? “Because of the people and the activities we are able to do” George Mar From: Greece Study: Master degree in Molecular Medicine Position: Bar host Why be a club worker? “I wanted to be involved more actively in the nation and contribute more and I thought that joining the club workers was a genuine way of doing that”

Nora Arnell Bongiovanni From: Uppsala, Sweden Study: Medicine Position: Kitchen Host Why be a club worker? “I was a club worker last semester and wasn't intending to do it this semester too, but then I just had to join again because I missed it so much.” WERMLANDUS 15


I N T E R N AT I O N E L L S T U D E N T B E R ÄT TA R

ANOTHER POINT OF VIEW

"This article is a field research based on an international non-swedish student point of view. After working several times at lunch, pub and the club, a few conclusions could be concluded and, hopefully, well illustrated on the next paragraphs"

L

et's begin with a simple and unquestionable fact: Being a student is stressful. It doesn't matter the major, being desperate about your studies will happen - eventually. So, what can we do to cope better with this problem? Social interaction might be one good answer. By not being immersed in loneliness, with a blank page on a computer screen in front of you, one can find perspective in life again. And that’s basically the reason justifying Värmlands stability.

If it’s friday, we can see the agitation on the other side of the lawn. The main house starts to be prepared for something that many waits all week to get lost in - the club. It’s not only the drinks and the frenetic music that makes that a pleasent experience on the life of our stressed students. The preparation goes way deeper. After a brief meeting with the assistant club masters, the workers get in war position to reduce the possibilities of mistakes. A confusion of tags and hangers is quickly organized at the wardrobes, the bars are set up and the dish room basically is The club work consists on running the nations’ kitchen, pub turned into a private hall with their own light and music systems. and club. But, as a main characteristic, it is based on using The frenesi starts when the main doors opens and you put your Värmland`s structure to make fun things. And fun is a cen- stamina to the test. If no one has vomited anywhere, if all of the tral word here. It can begin as the simple action of getting a jackets and bags are returned to their owners and if there wasn't colourful light canon and putting loud music while you cook any fire or catastrophe - you can call the night a success. After pancakes, to dressing up in a full costume cleaning - of course - the workers reunite as a with fake beard and and crappy jeans enti"it's the feel of last proof of strenght to a feast that has been tled - to make cleaning dishes less tedious. prepared by the Kitchen hosts to the nines. Everything is valid. Creativity is really val- belonging that consumes By that time, seeing that, even at the dayued. break you can be surrounded by exhausted your being" but still enthusiastic people is overwhelming. In a normal week, everything starts and ends at the kitchen. Boxes of food are sorted on the first floor And that's what pinned me about working at Varmlands. You of the nation and quickly go up to the second floor (if the eleva- find yourself on this environment of young and altruistic peotor is not broken) where we can find the classic salty bread being ple - who really want to help as they can, and with what they baked. The preparation of the lunch’s food begin around 6 a.m. can. It doesn’t cost much to work eight hours straight, sleep for with a lot of disposition from the Kitchen Master. With erudite four hours and have a full day of classes on the next morning. It’s music playing on the background (and, sometimes, some Game rewarding, actually. And, by talking to the rest of the club workof Thrones theme) everything is arranged for being presented ers to indict this article, I found out that this is not a particuupstairs. After setting everything, the guests come as a starving lar feeling. This statistic is true - 100% of them were final when herd and get fed from the Värmlands menu. The dish room starts affirming that the major motivation for working is this nice feelto work with, usually, loud electronic music and two or three luch ing of escaping from the common duties. workers with high adrenaline levels on their blood (which doubles on desert day). By one o’clock, things start to slow down, the It’s a quick way to feel useful and sociable - and learn a lot of cleaning begins and coffee starts to run out. useful knowledge (like opening a bottle in 3 seconds or less using a rail). But mostly, it's the feel of belonging that consumes your At 4:30 p.m., the pub starts to be arranged. Chairs are placed being. You are inserted in this group, in this system and - as under the tables, the silver is rolled in white napkins, fridge is many mentioned - in this family. Being and expressing yourself filled, vegetables are cut, burgers are defrosted and the barbacks is a master prerogative. And last, but not least, you have a colstart running around. The draft beers are served with a cirurgical lection of fun moments to save and remember. Those tasty little precision to not overload the collars. Burgers and salads begin to moments that makes you laugh alone on the street - and it feels be delivered on a system that divides the centenary room into five great. different zones. When the drunk people find their way home and /Giovana Fleck the pub crawls finish their routines somewhere else, it’s time to take everything out of the ground and start swapping the floor. If anyone got locked on the bathroom or slept on the couch, then the alarm can be set on and the main door is locked. 16 W E R M L A N D U S


V Ä R M L Ä N N I N G PÅ V I F T

FOTO: HTTP://FREEBIGPICTURES.COM

NG I N N Ä VÄRML FT PÅ VI

WERMLANDUS 17


V Ä R M L Ä N N I N G PÅ V I F T

F

ör ungefär ett år sedan slog det mig, att nästa vår kan jag studera utomlands. Så att försöka slänga med orden, försöka vara vitsig och påstå att mitt utbyte var ett spontant beslut – det hade varit att ljuga. Men tillfället låg så oförskämt väl i tiden, mitt program vid Uppsala universitet erbjöd en fri termin, jag ville komma iväg och att slänga iväg en ansökan till historiska institutionens Erasmus-kontor tog inte mer än tio minuter. Utbytet via Erasmus är ett program anordnat av Europeiska unionen. Uppsala universitet har avtal med många andra universitet i Europa, och reser man via en institution kan avtalen ofta innehålla villkor för vad man får studera vid det utländska universitetet (eftersom jag ansökte via historiska institutionen måste jag läsa humaniora). I början av terminen innan resan lämnas ansökan in. Sedan blir man nominerad till universitetet man valt och efter det sköts antagningen av värduniversitetet och dessa processer är individuella. Via Erasmus får studenten ett stipendium, och allt är CSNberättigat. Jag blev antagen till mitt förstahandsval, Maynooth University, Kildare, Irland. En liten ort belägen utanför Dublin, en timme med buss. Maynooth har ungefär 13 000 invånare, av dessa är det sagt att studenterna är 10 000. Det är en studentstad i all sin ära, men en studentstad som skiljer sig från kära Uppsala med hästlängder. Det finns inga nationer (inget Värmlands!), och den puben som finns i kårhuset har inte ett enda studentpris (hua!). Livet på utomlandssemester är precis så spännande som en gör det till. Hittills har jag sett en hel del av den irländska östkusten, Bray, Howth, Greystone och Dublin såklart. De känns lite, särskilt efter att halva terminen redan passerat (tiden går fort när man har roligt, är det så de säger?); men äntligen har jag kommit in i vardagslivet, hittat mitt lilla tjejgäng som gillar att resa med mig, och äventyret har bara börjat. Emilias Irländska spellista The Dublin Pubcrawl – The Irish Rovers

The Spanish Lady – The Dubliners

GÄSTKRÖNIKA FÖR WERMLANDUS Text: Emilia Bergström Foto: Lucy Busch, Katja Heikklä

Det är snart påsk. För irländska universitet är det vanligt att ha två veckor ledigt över högtiden, en ”study week” och sedan själva påsklovet. 2016 infaller S:t Patrick’s day under study week, och jag är glad över att få uppleva den nationella högtiden här, som en riktig turist i Dublin City. S:t Patrick’s day är Irlands nationaldag, och firas till minne av landets skyddshelgon, S:t Patrick. Den klassiska symbolen för dagen, och kanske hela landet, är klövern, och här om dagen lärde jag mig att S:t Patrick använde klövern som en symbol för den kristna treenigheten. Dessa två veckors studielov kommer inte ägnas till mycket studerande dock (don’t tell my teachers), och jag kan nog säga att det gäller för de flesta av Maynooth Universitys internationella studenter. Något som var till stor hjälp för att finansiera min utbytestermin var att jag tilldelades Uddeholms resestipendium. Man säger ofta att man ska söka något stipendium, men läser sedan om allt pappersarbete och ger upp ganska snart. Men när jag äntligen tog tag i att söka stipendiet som passade mina behöv och kvalifikationer, hade jag tur och fick det på fösta försöket. Stipendiet går att söka när det utlyses, och tveka inte. Hittills har pengarna betalat min flygbiljett, kurslitteratur och busskort. (Mer information om hur man söker ett stipendium via Värmlands nation och vilka stipendier som finns att söka finns på www. varmlandsnation.se). Tillsammans med Erasmusstipendiet är summan densamma som de vanliga uppsalastudentens CSNlån, vilket även detta stipendium är kompatibelt med.

Irland är ett land fullt av kultur, historia, rödhåriga (ja, stereotypen är sann) och öl. Den största kulturkrocken kan dock vara hur pratglada irländarna är när de väntar på bussen. Seven Drunken Nights – The Men som svensk i Dublin är det endast en timme med buss Dubliners till Ikea och lingonsylten, min påsk spenderas med Ikea senapssill och en Guinness. Och får ni chansen, åk på utbyte, Vad som helst med The sök stipendium – Värmlands finns alltid kvar, tryggt och Dubliners Bra länkar: varmt, när ni kommer tillbaka. http://www.uu.se/student/utlandsstudier/erasmus http://www.uu.se/student/utlandsstudier/ My goodness, my Guinness! Mountain Dew – The Clancy Brothers

18 W E R M L A N D U S


VÄ R M L A N D S Q U I Z

R

KAN DU DITTquiz VÄRMLAND? Text: Daniel Schück

10p. 8p. 6p. 4p. 2p. Samhälle

Det bor cirka 12 000 i kommunen

Karlstad ligger i söder, Forshaga i öst, Arvika i väst och Grums i norr om den ort vi söker

Samhället saknar en gymnasieskola

Samhället är en viktig järnvägsknut och stadens slogan är ”På rätt spår”

Profiler från detta samhälle är bland annat Stefan Holm, Bengt Alsterlind och Irene Eklund

Personen vi söker föddes 1966 i Glava

Uppträdde som gitarrist med SvenIngvars på Allsång på Skansen

Deltog i SVT:s program Mästarnas Mästare 2011

Vår person är känd för en våldsam krasch under tävling

Personen delar förnamn med Johan Rheborgs barnprogramshjälte Starfighter

Bildades vid Herrhagen i Karlstad år 1946

Klubben är den enda klubb som har tagit SM-titlar både på herr och damsidan i samma sport samma år

Storhetstiden ägde rum på 1980-talet

Tingvalla IP är Framstående spelare hemmaborg för den genom åren är Ola klubb vi söker Fredricson, ”Bempa” Ericsson och ”Pinnen” Ramström

Företaget började som ett järnbruk redan på 1600-talet

Sedan 2005 är vårt företag brittiskt ägt av BAE Systems inc

Under 1980-talet var företaget inblandat i tvivelaktiga affärer med Indien

Karlskogas ishockeylag som numera heter BIK Karlskoga bar innan dess företagets namn

Företaget ägnar sig åt vapenindustri Alfred Nobel var huvudägare under slutet av 1800-talet

Sevärdheten som vi söker kostade cirka 137.000 kr att skapa

Skaparen heter KG Bejemark

Den är belägen längs med Skillerälven i Filipstad

Det är en staty gjord i brons

Statyn föreställer en man med cylinderhatt och är en av våra mest berömda poeter

Person

Företag

Sevärdighet

RÄTT SVAR Samhälle: Kil. Person: Kenny Bräck. Idrottsförening: IF Boltic. Företag: Bofors. Sevärdighet: Nils Ferlin

Idrottsförening

19 W E R M L A N D U S


VÄ R M L A N D S G I L L E

”ETT SEKEL AV TRANOR OCH HEMBYGDSKÄRLEK” Värmlands Gille i Uppsala firar 110 år Text: Marcus Hjorth

F

ör många värmlänningar finns en önskan om ett sammanhang bakom den tidshorisont där studentlivet tar slut, en plats för lokalpatriotism och nostalgi – att träffa landsmän i diasporan. Värmlands Gille i Uppsala har överlevt både världskrig och börskrascher i syfte att stärka känslan för hembygden. I år firar gillet 110 år, men traditionerna lever vidare i dagens ljus. I efterskalvet av jordbävningen i San Francisco skedde även ett historiskt utslag i Oxenstiernska huset i Uppsala den 27 april 1906. Per Adolf Geijer och Karl Reinhold ”Kurre” Geijer, professorer tillika f.d. inspektorer på Värmlands nation, grundade här Värmlands Gille efter att ha bjudit in värmlänningar bosatta i lärdomsstaden. En samling med 20 W E R M L A N D U S

välkända namn som Stenbeck, Lilliehöök och Belfrage närvarade i festsalen denna fredag. ”Ja, det var naturligtvis Uppsalas värmländska societet”, berättar nuvarande ordförande Ulf Geijer, men påpekar snabbt att det inte är någon statussymbol att vara medlem i Gillet. Gillet har dock inte fört en anonym tillvaro genom åren. Efter grundandet skickades varje år silverbrickor med julgåvor från stadens konditorer till Värmlandsfamiljerna i Uppsalatrakten. Under kalla krigets bistraste dagar på 60-talet samlades medlemmarna till glädjens värn och ära för festligheter. ”När man hade fest och tranafton var det alltid ett litet reportage i UNT”. 100-årsjubiléet 2006 rönte även medial uppmärksamhet med en artikel i DN.

Tranafton är en högtidlighet som hänger kvar i modern tid och kvällarnas festföremål är två förtjusande ”tranor” som tycks ha innehaft sina roller på livstid utan att tappa vare sig glöd eller kreativitet. ”De är båda i 80-årsåldern idag. Två utklädda tranor som flaxar runt och har med sig tranbrev”, förklarar Ulf. Tranbreven består av rimmade personliga kännetecken av utvalda personer – en tradition från Värmland och Dalsland där barnen kastade in brev till grannarna under våren. Ulf Geijer är en Karlstadbördig civilingenjör och med sitt bekanta efternamn även släkt med den första ordföranden. Han är primus motor i Gillet som trots en gedigen historia inte har för


VÄ R M L A N D S G I L L E

"De är båda i 80-årsåldern idag. Två utklädda tranor som flaxar runt och har med

"

sig tranbrev

FOTO: EMMA TEGLER

avsikt att bromsa sin framfart. Idag finns drygt 150 medlemmar och för att bli medlem behövs inga födelsebevis eller geografisk tillhörighet utan det räcker gott med att ha förvärvat särskild kärlek till den värmländska hembygden. ”Det är många värmlänningar här i förskingringen i Uppsala som inte vet om att vi finns”. Gillet är dock inte som Frimurarlogen, vars verksamhet helst sker bakom lyckta dörrar utan Ulf Geijer välkomnar fortsatt publicitet (Gillet har en hemsida: www. varmlandsgille.se för mer information). Varje år erbjuds en rad aktiviteter och förutom tranafton är ”En värmlänning berättar” en stående programpunkt, gästat av kända föredragshållare med värmländsk anknytning och satirisk träffsäkerhet. Inspektor Lars Burman har hållit ett uppskattat föredrag om ”Diktande

värmlänningar i Uppsala under 1600och 1700-talen” och under våren gästar Birgitta Karlsson Dorph, även känd som ”Palmes hemliga agent”, till förtjusning för alla oss som följt Sydafrika-spåret i Palmeutredningen. ”Nu till hösten har vi värvat Göran Hägglund”, tillägger Ulf apropå ambitionen att boka aktuella personer. Sedvanliga kaffestunder, studiebesök i och utanför Värmland samt vinprovningar varje höst är andra återkommande aktiviteter.

lite olika infallsvinklar om tranan och alla har säkert läst på Wikipedia”. Det är trots allt traditioner och moderna impulser som gör att kärleken till solens och sagans landskap kan vandra över generationer även i Uppsala. Ett 110-årsjubileum gör Värmlands Gille till ett lysande exempel. För vem minns Erik Lemmings världsrekord i spjutkastning från 1906?

Föga överraskande har Värmlands nation alltid varit en naturlig samlingspunkt för Gillets festligheter och ett drivhus för studenternas romantik gentemot värmländska brukstraditioner. Därtill är 1Q självskriven styrelseledamot i Gillet och håller traditionsenligt ”Talet till tranan” varje vår. ”De har skött sig bra, haft W E R M L A N D U S 21


N AT I O N S F O T O G R A F E N

V

i är många som sett den nuvarande nationsfotografens bilder, använt dem som profilbilder på sociala medier, och slängt ut tusen likes på hennes digitala fotoalbum. De flesta av oss som är någorlunda aktiva på nationen har sett hennes namn lite här och var, men det är färre som känner henne och haft lyxen att få sitta ner och prata med henne. Jag är en av de personer med lyx och får träffa Emma Tegler, den självlärda mästarfotografen, för en intervju i vårt gemensamma kök på Phyllebo.

22 W E R M L A N D U S

FOTO: LISA DAHLIN

Emma Tegler är en 20-årig skåning som är inne på sin fjärde termin på veterinärprogrammet vid SLU. Redan som femåring visste hon att det var veterinär hon ville bli, och istället för att rita streckgubbar på fyraårskontrollen på BVC så ritade hon hästar. Ointresset för att avbilda människor följde med henne även när det kom till att fotografera, varför hästar fick agera fotomodeller i början av hennes karriär. Emmas resa som fotograf började 2009, när hon och familjen spenderade några ljumna sommardagar på en ö. Hon fick tag på familjens digitalkamera och började fotografera hundar som fanns i deras närhet, och utan tidigare intresse för fotografi fastnade hon i kamerans underbara värld. Hon köpte snabbt sin första systemkamera och började fota saker i hennes närhet. Eftersom hon har ett stort hästintresse blev stallet den naturliga miljön för fotografering, i kombination med blommor och andra djur. Hon uttryckte tidigt som ung att “människor är tråkigt att fota, jag ska aldrig fota människor”, och höll sig länge till saker med fyra ben innan hon fotograferade människor och annat. En av hennes nära vänner fotade också hästar och Emma smög med henne på olika uppdrag för att lära sig tips och trix. Utöver den introduktion Emma fått av kompisen så är hon självlärd. 2011 köpte hon sin andra kamera och runt 2012 började hon förstå att hon hade potential och faktiskt var riktigt duktig på det som kommit att bli ett av hennes stör-


N AT I O N S F O T O G R A F E N

EMMA TEGLER -VÄRMLANDS NATIONSFOTOGRAF Text: Emma Mihlzén

sta fritidsintressen. Hon säger själv att det som inspirerar henne mest är ljus och rörelse. Ser hon något vackert ljus på väg till skolan måste hon stanna för att fånga det. Även vackra människor och djur är något hon gillar att jobba med, vilket gör Värmlands nation till en föredömlig arbetsplats på många sätt. Samma år som Emma köpte sin första fullformatskamera skrev hon in sig på Värmlands nation, och här slås hennes fotografiska resa ihop med nationen. Som ny i stan visste hon varken hur, var eller när man skulle skriva in sig, så vår fd köksmästare Lisa Dahlin visade henne rätt i djungeln. Redan vid inskrivningen skrev Emma upp sig på alla jobblistor som fanns, och några veckor senare gled hon in i Wermlands källarn och började steka burgare. I nästan ett års tid jobbade hon 1-2 pass i veckan i puben och förgyllde studenternas vardag med hemkokt kolasås och episkt goda pastarätter. Hon har även gått vidare med matlagningen och börjat kocka på uthyrningar, något som hon hoppas det blir mer av i framtiden. Under den första terminen på Värmlands märkte hon sakta men säkert att hennes fotokunskaper skulle komma väl till pass på nationen. Som hon säger själv (reds. anm.: eftersom hon är en av de mest ödmjuka personer jag känner) ville hon “komplettera nationsbilderna, kände att jag kunde göra en insats”. Och det har hon verkligen gjort. Från att hetsa runt på olika sittningar till att montera upp en studio i nedre trapp i nationshuset. Sedan hon skrev upp sig på sitt första ämbete på Värmlands, nationsfotograf, så har hon hunnit fota ett flertal gasker, informella sittning-

ar, events och personporträtt. Hon är nöjd över sin insats och tycker att det är roligt att ha kunnat höja nationens fotografiska nivå. Vi avrundar med att diskutera framtiden och vad hon vill med studierna, nationen och fotograferandet. Eftersom Emma redan nu lider av åldersnojja så får hon lite panik när jag frågar vad hon har för framtida mål, och på frågan var hon ser sig själv om 30 år svarar hon “om 30 år är jag ju SUPERGAMMAL!?”. Efter att hon lugnat ner sig berättar hon att hon skulle vilja ha fotograferandet som ett stadigt extraknäck, och att hon, om hon vill, ska kunna försörja sig på det om hon någon gång tröttnar på veterinäryrket. Inom en närmare framtid vill hon starta eget företag för att kunna utöka sin verksamhet, bredda sin kompetens och fota saker utanför nationsvärlden och stallet. På hennes nyårslöftesfotolista (reds. anm.: ja, det är ett ord) hittar vi bland annat; bygga upp ett större fotokontaktnät i Uppsala, bli bättre på studiobilder samt bli mer aktiv både i Skåne och Uppsala. Själv tvivlar jag inte ett dugg på att hon kommer lyckas med sina mål, och som hon själv säger “med vishet kommer man långt, med envishet kommer man längre”. Emmas bilder kan ni hitta bl.a. på http://emmategler.se/ och Värmlands nations facebooksida.

W E R M L A N D U S 23


G P E R S O N P O R T R ÄT T : G Ö R A N

M

annen som fixar allt, speciellt på nationen. Det finns nog inget som vår alldeles egna fastighetsskötare inte kan lösa, om det så är att hissen har fastnat ännu en gång eller om några klubbverkare behöver ett par skidor till nästa klubbverkarfest, så löser Göran det. För honom är alla problem värda ett försök och han säger nästan alltid ja. Hans första kontakt med Värmlands var ett bröllop för många år sen. Kaffet serverades i biblioteket, men alla fick inte plats och Göran hamnade på en soffa i Tegnér, det lilla rummet innan biblioteket. Det rummet kom sedan att ha stor betydelse för honom och det var där resan började. 1989 f ick han uppdraget att måla i Tegnér, han arbetade då som målare och det var hans första arbete på nationen. ”Det är nog det finaste rummet i huset”, säger han och då förstår jag varför han valde den platsen för vår intervju. Han har arbetat som fastighetsskötare på Värmlands nation i 22 år nu, lika länge som jag har levt och han blev anställd efter en renovering av Söderbomska huset. ”Det är lätt att komma ihåg när jag började här, för året står på huset.” Och mycket riktigt står det 1994 längst upp på huset där kuratorerna och mästarna håller till. Årtalet kom dit när Göran målade huset. Han är född i Uppsalaområdet och hans enda anknytning till landskapet Värmland är en faster från Filipstad, något som han kallar Filipstad-klanen. Men Värmlands nation är idag lika mycket ett andra hem för honom som för våra medlemmar. ”Det behövs någon som tar hand om huset, det ska användas och inte vara ett museum. Det ska kunna vara fest här och det är inte många gamla byggnader som får stå ut med de kollisioner som sker här. Det är klubb och fest på fredag och redan nästa dag är det bal. Det kanske passerar 2000 människor här varje vecka, så det är klart att det blir slitage.”

24 W E R M L A N D U S

Ö R A N T e x t J u l i a G u s t a v s s o n


""

Jag böjde mig ner för att se om han andades och det gjorde han, så då kunde jag andas ut

Han är precis som många andra imponerad över att nationen fungerar med tanke på allt ideellt arbete som läggs ner och att de som sköter verksamheten byts ut ganska ofta. Men för oss, vi som engagerar oss, är det ett andra hem och det är klart att man tar hand om sitt hem. Vi börjar prata om nationernas historia och att idén med att andra hem var själva startskottet för själva nationslivet. Värmlands har funnits i över 350 år och har en gedigen historia. En historia som även Göran är en del av. Hans delaktighet i nationen är inte bara förevigad i vår nya sångbok från 2008 där bland annat hans 1650 nödlösningar omnämns, utan han finns också avbildad på en tavla som Jessica StuartBeck målade till nationen. Även om han håller till på nationen väldigt ofta så tar han ibland ut lite semester. ”Jag gillar att resa. Jag och min fru försöker åka kanske två gånger om året. Men vi blir inte borta så länge, åtta dagar brukar bli lagom, sen börjar det krypa i kroppen. Då är det dags att komma tillbaka till jobbet.”. Ha ns fru, Gunnel, och Göran blev inte äkta makar förrän i julas. De har varit tillsammans i 10 år, så det var säkert någon som anande något när de ställde till med en överraskningsvigsel på annandagen i samband med Gunnels 60-årsfirande. ”Barnen fattade ingenting, och när prästen kom in vände sig Gunnel till sin oförstående dotter och frågade: Fattar du nu?” Vi svävar ut på ämnet fritidsintressen och diskuterar bilar, olika märken och modeller. Göran tycker speciellt om engelska sportbilar, men efter ett tag får vi lägga band på oss och återgå till intervjun. Det är inte första gången Göran har blivit intervjuad för Wermlandus, det har blivit två eller

tre gånger genom åren. Men visst finns det mycket att berätta. Han får se allt som händer på nationen ur ett annat perspektiv. ”Jag är inte med på festligheterna på samma sätt, men jag får städa upp resterna av roligheterna” säger han och skrattar lite. En vanlig morgon på väg till jobbet hittade han en 3Q innanför dörren i bara frackbyxor och skjorta. ”Han bara låg där och jag blev riktigt skraj i några sekunder. Jag trodde han var död. Han bara låg där utan skor och utan glasögon. Jag böjde mig ner för att se om han andades och det gjorde han, så då kunde jag andas ut .” Denna händelse säger Göran var både rolig och hemsk, men en annan händelse som bara var kul var när en 1Q ringde och behövde hjälp. ”De var någon tillställning på nationen och han förklarade att det inte fanns någon ström alls i köket. Jag frågade honom om han hade kollat propparna. Svaret blev: ”Vad är det för något? Personen i fråga hade alltså igen aning om vad en propp var.” Men Göran hjälper gärna till med både stort som smått. Kommer du sluta någon gång? Finns pension med i framtidsplaneringen? ”Ja absolut, det finns redan en plan för att hitta en efterträdare. Det är en fantastisk arbetsplats, att vara runt omkring så engagerade ungdomar som ser på livet som att inget är omöjligt. Det är härligt och de som engagerar sig är så duktiga. Jag fick faktiskt ett ganska fint erbjudande från Stockholms nation en gång i tiden, då jag jobbade på båda nationerna som fastighetsskötare, men det kändes inte rätt mot Värmlands så jag tackade nej.” Det är nog inte bara jag som är tacksam för att mannen som alltid säger ja faktiskt tackade nej till erbjudandet från Stockholms nation och stannade kvar hos oss. För hur hade vi klarat oss utan mannen som fixar allt?

FOTO: EMMA TEGLER

G

P E R S O N P O R T R ÄT T : G Ö R A N

WERMLANDUS 25


N AT I O N S K Ö R F E S T I V A L E N

TVÅ TIMMAR REN MAGI D Text: Emma Mihlzén. Bild: Körkonventet

et kan tyckas ha varit en vanlig lördag eftermiddag, men inne på Uppsala Konsert & Kongress (UKK) var allt utöver det vanliga. Jag pratar om Körkonventets omtyckta och välarbetade event Nationskörsfestivalen som i år ägde rum 9/4. Med internationella sångare, väletablerade dirigenter och genomtäntka program lyckas NKF år efter år erbjuda shower med nytänkande arrangemang. I år var temat filmmusik och jag hade turen att få närvara under konserten där 17 körer medverkade.

då renovering pågår flyttades i år konserten till UKK. Joel Viegård, ordförande i konventet, ser bara positivt på flytten, ”det bidrar till att vi på ett nytt sätt kan förhöja konsertupplevelsen genom att utnyttja lokalens flexibilitet” säger han till tidningen. Nytt för i år var t.ex. att körerna själva kunde välja ljussättning. Anders Nyberg var inbjuden som gästdirigent, och enligt Viegård är det vanligt att

samarbete med en sydafrikansk sångerska inleda med ”Circle of Life”, något som gav både mig och de runt omkring mig gåshud.

Givetvis framträdde även Värmlands nations kör under konserten, och jag måste helt opartiskt säga att det var den bästa showen av alla. Framträdandet var inte bara väl komponerat rent sångmässigt, utan även koreografi var inlagd för att KÖRKONVENTET förstärka musiken och känslorna de ville förmedla. Alva Roxell, - Samarbetsorgan för nationskörer ordförande för Värmlands nations - Underkonvent till Kuratorskonventet, kör, berättar att repertoaren - Helt ideell organisation varje år väljs med omsorg av ett Körkonventet, som är repertoarråd, som tillsammans ett underkonvent till KONVENTETS GRUNDVÄRDERINGAR med dirigenten arbetar fram Kuratorskonventet, har i 38 år Främja gemenskap och samarbete inom ett slutgiltigt program. Kören anordnat Nationskörsfestivalen, studentlivet jobbar under en lång tid med men också olika Hjälpa varandra att utvecklas förberedelserna inför festivalen, välgörenhetskonserter som Bidra till en stark körkultur samtidigt som de parallellt repar mottagits tacksamt av den på andra framträdanden och Uppsaliensiska publiken. Som många välkända ansikten dirigerar samarbeten. Det är vanligt att delar exempel kan Körhjälpen nämnas, Nationkörsfestivalen, tidigare år av kören har mindre uppträdanden som arrangerades i samband med har till exempel Vibafemba, Robert på sittningar och andra event, men Musikhjälpen 2014 och genererade Sund och Cecilia Rydinger Alin de är noga med att få till en till två en stor summa pengar som helt medverkat. Årets tema, filmmusik, större konserter per termin. och hållet gick till välgörande röstades fram i demokratisk anda ändamål. Många av deras event har inom konventet, och man försöker Avslutningsvis; har ni möjlighet kommit att bli en del av Uppsalas alltid att anpassa temat både till att gå på Nationskörsfestivalen fasta kulturliv. festivalens breda målgrupp och så gör det! En professionell dess stora antal medverkande tillställning som får det att kittla Nationskörsfestivalen har tidigare körer. Nyberg satte själv sin prägel till i hjärtat. ägt rum i universitetshuset, men på konserten genom att i ett

!

e nt

i

SKANSEN 125 ÅR – WERMLÄNDSKA SÄLLSKAPET 200 ÅR

15.00 Landshövding Kenneth Johansson hälsar välkommen, sånglustspelet Värmlänningarna framförs på Stora scenen med Wermland Opera orkester. 18.00 Helgsmålsbön tillsammans med biskop Esbjörn Hagberg. 19.00 Konsert i tre akter på stora scenen. Opera och musikal med Wermland Opera orkester och solister som Karolina Andersson, Katarina Leonson m fl. Hans Backenroth med jazzvänner, Wermland Opera presenterar musik ur Les Miserables. 21.00 Wermlandsensemblen och Linus Tunström framför texter ur och musik till Göran Tunströms ”Ökenbrevet”. Se www.wermlandskasallskapet.se för mer information. Programmet är ännu inte klart.

a

s is

M

VÄRMLANDSDAG PÅ SKANSEN LÖRDAGEN 13 AUGUSTI 2016

26 W E R M L A N D U S


KALENDARIUM

KALENDARIUM Maj 7/5 Majmiddag 9/5 LANDSKAP 21/5 Vårbal 27/5 Sista klubben 29/5 Avskedscocktail

Varje vecka Frukost MTOTF 8-10 Lunch MTOTF 11.30-13.30 Studieplatser MTOT 08-18 Bibliotek MÅNDAG 17-18 Wermlandskällar'n TOTFL 17.30-00 Nattklubb FREDAG 20-01/02 Söndagsfika SÖNDAG 12-15

Mottagningstider Måndag 11-12 Tisdag 13-15 Onsdag 11-12 Torsdag 17-19 Fredag 15-17


Posttidning B 03

WERMLANDUS, c/o Värmlands nation Ingmar Bergmansgatan 2 753 09 Uppsala Begränsad eftersändning Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med den nya adressen på baksidan.

Wermlandus 2 årgång 57  

VT-16:s andra tidning i digital form, den allra första digitala!

Wermlandus 2 årgång 57  

VT-16:s andra tidning i digital form, den allra första digitala!

Advertisement