Page 1

v r a a J

g a l s er

0 1 20


In 2010 konden we met ons allen een forse professionaliseringslag maken. Op het Stadsbalkon zijn 4 meewerkende voormannen aangesteld en we werken inmiddels ook dagelijks met logboeken die naar opdrachtgevers gaan. Daarnaast is Jos Meijers gestart als projectbegeleider voor het Spitstteam. Hij heeft het stokje van Wim Geerdink overgenomen die zich daardoor helemaal kon richten op de uitbreiding van de opdracht bij de AFAC (Fiets Servicepunt) aan de Travertijnstraat. De stalling bij V & D is in maart helaas gesloten en de nieuwe stalling in de Peperstraat liep vanwege allerlei bezwaarprocedures vertraging op en is uiteindelijk in april 2011 geopend. G E VO L G E N VA N K R I M P De gevolgen van krimpende re-integratiebudgetten bij de overheid begonnen in 2010 al vorm te krijgen en dat heeft geleid tot minder instroom van medewerkers als wenselijk. De omvang van onze opdrachten was groter dan de bezetting. Onze medewerkers hebben zich erg loyaal getoond door zich flexibel op te stellen. Iets meer werken, op andere tijden of locaties was vaak aan de orde van de dag. Doordat iedereen de schouders eronder wilde zetten, konden we dit resultaat behalen. We zijn erg blij dat we met zo’n geweldige club mensen onze opdrachten uit kunnen voeren en willen op deze plek iedereen bedanken voor zijn onvermoeibare inzet.

In dit jaarverslag met vele foto’s geven we een overzicht van de activiteiten in 2010. Ik wens u veel leesplezier! Arjan Bos manager Stallingen

2


Inhou

d


De Stallingen biedt openbare bewaakte stallingen, stallingen op scholen en stallingen voor evenementen. Daarnaast dragen we bij aan een bereikbare binnenstad met onze rode lopers en spitsrekken. Hieronder enkele mijlpalen uit 2010.

2 0 1 0 in vogelvl u c h t

1 augustus Plaatsing nieuw onderkomen Kardinge

1 maart Sluiting stalling V & D

31 augustus Politie op bezoek bij beheerders scholen: Hoe herken je een gestolen fiets?

1 april Invoering logboeken

1 september Uitbreiding opdracht AFAC Travertijnstraat (langer open)

15 april Pilot camerabewaking bij AFAC Travertijnstraat

1 oktober Start doorlopende training Gastheerschap en agressie training op locatie Stadsbalkon

1 mei Jos Meijers nieuwe projectbegeleider Spitsteam Wim Geerdink naar AFAC Travertijnstraat

3 november Realisering overkapping van 60 m2 bij Travertijnstraat

25 mei Extra opdracht markt: plaatsen statafels en parasols t/m oktober

3 december Nieuwe reparatiewerkplaats bij stalling Boteringestraat geopend

1 juni Inzet 4 meewerkende voormannen op Stadsbalkon en uitbreiding werkzaamheden naar hele stationsgebied inclusief schoonmaak. 15 juni Leerlingen van scholen tegen kostprijs een nieuw slot aangeboden i.v.m. diefstalgevoeligheid oude sloten

28 december Personeelsdiner met partners bij Ni Hao

4

29 december Erkenning voor opleiding fietshersteller van Innovam voor 2 locaties


S TALLINGEN

Voorwoord

3

1. 2010 in vogelvlucht

6

2. Dienstverlening

8

3. Bijzondere projecten

13

4. De mens achter de Stallingen

16

5. Stallingen in cijfers

22

6. Vooruitblik

26

J aarverslag 2 0 1 0

5


Voor Stallingen stond 2010 in het teken van bestendigen en verbeteren van de dienstverlening bij krimpende budgetten. Een niet geringe opdracht die we alleen konden uitvoeren dankzij de enorme inzet van onze loyale medewerkers. 2 . 1 s c h olen

Deze flexibiliteit is voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door de goede samenwerking met het Spitsteam.

Bij de scholen kenmerkte verslagjaar 2010 zich door consolidatie van het voorgaande jaar. De Stallingen hebben voor 16 middelbare scholen in Groningen en Haren het beheer van de fietsenstallingen verzorgd. De meeste scholen hebben een overeenkomst met de Stallingen afgesloten voor 1 beheerder. Scholen met meer dan 800 leerlingen hebben 2 beheerders.

2 . 2 open b are s t allingen In de binnenstad moesten we in 2010 de V&D stalling sluiten. Daarmee nam het aantal beschikbare plaatsen in dit jaar af. Toch kunnen we over het geheel genomen spreken van een toenemende bezettingsgraad.

In totaal heeft het beheer van schoolstallingen fulltime werk geboden aan ruim 19 medewerkers. Een deel daarvan is een zogenoemde ID-M medewerker. Zij zijn rechtstreeks in dienst bij WerkPro voor onbepaalde tijd. De meeste medewerkers hebben een tijdelijk dienstverband bij Weerwerk van de Gemeente Groningen.

ZZ De V&D-stalling in de Rode Weeshuisstraat is gesloten in februari 2010, daarmee is de capaciteit van de binnenstadsstallingen met 55 plaatsen (5%) afgenomen.

Voordelen specifieke projectbegeleiding Stallingen heeft sinds enkele jaren een aparte projectbegeleider voor de scholen. Deze projectbegeleider is verantwoordelijk voor de invulling van de schoolroosters als het gaat om de fietsenstallingen. Contacten en afspraken met conciĂŤrges en facilitair managers van de scholen kunnen door de komst van een extra projectbegeleider nauwer aangehaald worden. ContinuĂŻteit door flexibiliteit Stallingen is goed in staat gebleken om de continuĂŻteit van de dienstverlening te waarborgen. Medewerkers die uitstroomden naar reguliere arbeid zijn op tijd vervangen en nieuwe medewerkers zijn op tijd ingewerkt, zodat het beheer van de stallingen werd gegarandeerd. Hierbij is altijd gezocht naar afstemming met de betreffende school. Ook verlofaanvragen en ziekteverzuim konden goed worden opgevangen.

ZZ De bezettingsgraad van alle binnenstadsstallingen is in 2010 ten opzichte van 2009 met 11.423 stallers (-5,6%) gedaald. Dit was het gevolg van de sluiting van de V&D-stalling in de Rode Weeshuisstraat. ZZ Wanneer we de V&D-stalling in de Rode Weeshuisstraat buiten beschouwing laten, is de bezettingsgraad van de binnenstadsstallingen in 2010 ten opzichte van 2009 met 7.239 stallers (4%) toegenomen. ZZ Met de opening van de nieuwe fietsenstalling in de Peperstraat, met een capaciteit van 196 plaatsen (19%), verwachten we dat het aantal stallers in de binnenstadsstallingen in 2011 weer zal toenemen.

6


0 2 1.

n i 10

l e g o v

t h c u vl


S TALLINGEN

Boteringestraat Capaciteit 705

2010

2009

2008

134.224

129.475

125.528

Pathé Capaciteit 250

42.071

40.394

36.854

Haddingestraat Capaciteit 75

12.049

11.236

11.696

gesloten

21.570

22.703

190.952

202.375

196.781

V&D Capaciteit 55

Totaal Capaciteit 1.085

Totaal (excl. V&D) Capaciteit 1.030

188.344

181.105

J aarverslag 2 0 1 0

Jaar

Uitbreiding capaciteit Het was de bedoeling dat zodra het Stadsbalkon helemaal klaar was, de fietsenflat afgebroken zou worden. Al snel werd echter duidelijk dat we de capaciteit van de fietsenflat helemaal niet kunnen missen. Daarom is besloten om de fietsenflat helemaal op te knappen. De vernieuwde fietsenflat biedt ook nog eens plek aan ruim 900 fietsen. Er is gebruik gemaakt van dubbele rekken die uitschuifbaar zijn, net als in het Stadsbalkon. Bij de fietsflat is nu ook een officiële plek gecreëerd om je brommer of scooter te stallen. Verder is aan de achterkant van het hoofdstation, op de Achterweg, de mogelijkheid om je fiets te parkeren opnieuw ingericht. Hier kunnen nu 210 fietsen in de rekken geplaatst worden. Meewerkende voormannen Om nog beter aan de opdracht van het parkeerbedrijf om toezicht te houden in het Stadsbalkon te voldoen, is besloten om dagelijks tussen 7.00 en 19.00 uur 4 meewerkende voormannen aan te nemen. Deze 4 voormannen, in reguliere banen, sturen de 6 teams op de werkvloer aan. Dit was onder andere ook nodig omdat de klus is uitgebreid naar het hele stationsgebied. In het hele stationsgebied wordt nu volgens de regels van het stadsbalkon gewerkt. Ook wordt hier nu de 12-dagenstallen-regeling gehandhaafd. Deze regel vervangt de 4 weken regeling. Het was voor de klanten soms wel even wennen dat de termijn werd verkort. Pro-rail Pro-rail is bezig een proef te ontwikkelen met het elektronisch labelen van fietsen. Dit betekent dat elke fiets die in het stadsbalkon gestald wordt, elektronisch wordt gelabeld. Dan staat een fiets dus ook echt 12 dagen in het Stadsbalkon, en wordt er dagelijks, in plaats van wekelijks, geruimd. Deze pilot gaat in 2011 van start.

174.078

2 . 3 S t a d s b alkon Het Stadsbalkon was in juli 2010 alweer 4 jaar in gebruik. Omdat iedereen graag zijn fiets wil stallen in het Stadsbalkon, zijn er te weinig fietsplekken. Om die tekorten te reduceren is het Stadsbalkon maximaal uitgebreid. Alle lage rekken zijn waar mogelijk, dat wil zeggen waar de doorkijk niet in gevaar kwam, opgehoogd en we hebben nu plek voor 5400 fietsen.

8


2.Die

nstve

rlenin

g


S TALLINGEN

J aarverslag 2 0 1 0

2 . 4 S pi t s t eam 2010 was voor het Spitsteam een ware ‘achtbaan’. De nieuwe projectbegeleider en zijn team hadden vooraf niet ingeschat hoe dynamisch het jaar zou worden: ze moesten meer opdrachten uitvoeren met steeds minder personeel.

Inzet en veerkracht Het Spitsteam mocht dit jaar vele complimenten in ontvangst nemen, zoals bijvoorbeeld wanneer zij een hulpbelievende dame hielpen met het doorslijpen van haar fietsslot. Nog meer dan in voorgaande jaren heeft het Spitsteam zijn veerkracht getoond door onvermoeibaar opdrachten uit te voeren. Fietsvervoer, het opbouwen van een megastalling voor een recordpoging fietsbellen, boodschappen rijden voor de stallingen of het invallen op een van de vele stallingen wegens onderbezetting. Geen opdracht gaan ze uit de weg en zij zullen in 2011 dan ook met hernieuwde energie elke uitdaging aangaan.

Groeiende vraag De Stallingen waren goed in beeld dit jaar, steeds meer klanten voor fietsverhuur en organisaties van evenementen wisten de weg naar de Stallingen te vinden. Dit kwam deels omdat de eisen voor publieksregulering tijdens evenementen zijn aangescherpt. Zelfs een klein evenement wordt door de Gemeente Groningen verplicht een fietsenstalling te faciliteren voor haar bezoekers. Het werd zo druk in 2010 dat we helaas zelfs opdrachten moesten afstoten. Al onze reserves aan materiaal en mankracht waren volledig ingezet op evenementen zoals het Noorderzon theaterfestival waar de stallingcapaciteit met meer dan 1/3 verhoogd moest worden.

De kersverse projectbegeleider van het Spitsteam is met recht apetrots op ‘zijn’ mensen!.

Belangrijke bijdrage aan de stad Groningen Niet alleen op cultureel gebied maar ook maatschappelijk vlak heeft de Stallingen zich nuttig gemaakt. Onder andere door de plaatsing van fietsenrekken bij de noodvoorziening voor de afgebrande school in de wijk Gravenburg. Reguliere opdrachten zoals het plaatsen van spitsrekken, uitleggen van rode lopers, vuilprikken in het Europapark en andere incidentele locaties, gingen ook gewoon door. Daarnaast droeg de Stallingen het voetbal ook dit jaar weer een warm hart toe. De medewerkers van het Spitsteam waren daarom in weer en wind van de partij bij de thuiswedstrijden van FC Groningen en het Eurovoetbal toernooi in Haren, waar ze de bewaakte rijwielstalling verzorgden. Verder ging het ruimen van fietsen bij het Stadsbalkon onverminderd door. In 2010 was het aantal geruimde fietsen dat op het blindenpad gestald stond beduidend minder. Dat was een goed resultaat dat het nut van de maatregel bevestigde. Nieuw dit jaar was de opdracht van Stichting marktactiviteiten Groningen om statafels en parasols te plaatsen op

de grote markt voor de proef met het ’foodplein’ van de warenmarkt. Deze proef heeft veel stof doen opwaaien, zowel bij marktkooplieden als bij onze medewerkers. Uiteindelijke conclusie van deze proef laat nog op zich wachten.

10


S TALLINGEN

J aarverslag 2 0 1 0

2 . 5 A fac In 2010 is er een overkapping gerealiseerd die bescherming tegen weersomstandigheden bood voordat de loods af was gebouwd.

11

2 . 6 mo b iele s t allingen Met onze mobiele stallingen ondersteunden wij in 2010 veel evenementen. 14-16 januari

Noorderslag

20 maart

Open dag UMCG

5 mei

Bevrijdingsfestival Stadspark

5 juni

ROEZ infodag garage Damsterdiep

17 en 18 juni

Krachtvelden festival Korrewegwijk

19 juni

Hoornsemeerconcert

20 juni

Opening Fongers tentoonstelling Scheepvaartmuseum

3 juli

New Attraction festival Kardinge

10 en 11 juli

Ridderspektakel Stadspark

19 -29 augustus

Noorderzon festival

16 en 17 september

Noorderlink congres Martinikerk

18 september

Open dag Brandweer Groningen

23 september

Recordpoging SKSG Vismarkt

21-23 december

Festival Carnivale Oosterpark


3. Bijzondere projecten


Bij Stallingen draait het om klanten die we zo goed mogelijk van dienst willen zijn. Maar ook onze opdrachtgevers zijn erg belangrijk. In 2010 stonden enkel speciale projecten centraal om onze klanten en opdrachtgevers nog betere service te kunnen bieden. 3 . 1 S t allingen b o u w t en ver b o u w t

Vervanging onderkomen Kardinge Het onderkomen bij sportcentrum Kardinge was hard aan vervanging toe. In juli zijn we begonnen met de demontage van het oude onderkomen. De overkapping was toen al verwijderd. Op 20 augustus werd het nieuwe onderkomen geplaatst.

Om onze dienstverlening te verbeteren en uit te breiden, zijn steeds uiteenlopende nieuwbouwprojecten en verbouwingen nodig. Dat was ook in 2010 het geval. Lees hieronder kort welke dat waren.

In januari 2011 zijn we verder gegaan met de nieuwe overkapping die in februari verzinkt en gecoat werd.

Overkapping Travertijnstraat In mei waren eindelijk alle vergunningen voor deze overkapping rond en zijn we begonnen met de fundering. Er was veel wateroverlast die problemen gaf bij de bouw. Gelukkig werden die opgelost, zodat de funderingen op 19 juli gestort konden worden. Toen de fundering voldoende was uitgehard, is op 5 september de staalconstructie geplaatst. De dakplaten zijn eind september geplaatst en het zeilwerk eind november.

13


S TALLINGEN

J aarverslag 2 0 1 0

Peperstraat In de Peperstraat werd een nieuwe stalling ingericht. Om goede rekken te kunnen plaatsen moest de ruimte nauwkeurig worden ingemeten. Dat is gebeurd in november. WerkPro paste de rekken aan en plaatste ze op 6 december in de stalling.

3 . 2 I nvoering log b oeken voor op d ra c h t gever Sinds 2010 houden de medewerkers van de Stallingen logboeken bij voor de opdrachtgevers. Daarmee houden we voor de gemeente Groningen onze dagelijkse werkzaamheden bij, per dienst, per dag en per locatie. Gratis fietsparkeren Het gratis fietsparkeren is in Groningen ingevoerd om mensen zoveel mogelijk te stimuleren op de fiets naar de binnenstad te komen en die fiets in een stalling te plaatsen. Dit is van belang omdat de op de stoep geparkeerde fietsen in het centrum op verschillende plekken tot overlast leiden voor voetgangers, blinden en invaliden. Ook het Stadsbalkon is een prachtige voorziening die in het leven is geroepen om het fietsparkeren zo veel mogelijk te structureren en daarmee de overlast te beperken. De Gemeente Groningen maakt dit gratis parkeren mogelijk voor “de Stadjers� en daarmee is de Gemeente tevens onze grootste opdrachtgever. Alle dagelijkse werkzaamheden vastleggen Om als Gemeente diepgaander op de hoogte te zijn en te blijven over het reilen en zeilen in en om de stallingen werd de invoering van logboeken noodzakelijk. Dit ging niet geheel zonder slag of stoot! Het dagelijks bijhouden van de werkzaamheden stuitte in eerste instantie op weerstand maar daar kwam gelukkig snel verandering in. Stallingen heeft een extra medewerker aangetrokken om te helpen bij het introduceren van de logboeken op de verschillende werkplekken. Zij geeft de medewerkers ook de nodige instructies over het invullen ervan. Het is erg leuk om te zien hoe snel de medewerkers zich het invullen van het logboek eigen hebben gemaakt en hoe zij kwalitatief goede informatie aanleveren voor de Gemeente. De logboeken worden iedere maandag verzameld en omgezet van geschreven naar digitale tekst. Iedere vrijdag worden ze vervolgens verzonden naar het Parkeerbedrijf van de Gemeente.

14


4.De m e n s achter de Sta llingen


De Stallingen van WerkPro bestaan voor en door mensen. We bieden onze diensten aan de gemeente, scholen, evenementen en aan de stadjers zelf. Toch zijn we er in de eerste plaats voor mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben om een plek op de arbeidsmarkt te veroveren. Zij helpen ons een geweldige klus uit te voeren. We laten u graag kennis met hen maken. 4 . 1 Beren d R u b ing h M ee w erken d voorman S t a d s b alkon

genoot ik van alle nieuwsbrieven en interne vacatures die via de mail gestuurd werden. Tot ik op een dag een vacature las voor een reguliere baan in Groningen als meewerkend voorman in het stadsbalkon. Ik had hier wel oren naar want ik was nu immers alleen maar op vrijwillige basis aan het werk. Ik heb gesolliciteerd en ik heb een uitnodiging ontvangen en dit is allemaal goed gegaan. Nu heb ik een jaarcontract voor deze fijne baan die ook nog eens betaald wordt. Zo kun je zien dat ook vrijwilligerswerk nog zoden aan de dijk kan zetten en niet nutteloos is. Ik geniet van mijn werk en heb fijne collega’s waar ik mee werken mag. Ik hoop dat het nog even aanhoudt. Dit is toch weer een bewijs dat vrijwilligerswerk ook lonend kan zijn.

Mijn naam is Berend Rubingh en ik ben geboren in Meppel op 31-08-1962. Ik ben gescheiden en heb een kind dat bij mij woont, op het moment is dat in Hoogeveen. Ik heb een gewone opleiding gedaan in de richting metaal, daarnaast heb ik een opleiding gevolgd voor vrachtwagen chauffeur. Ik ben jaren als internationaal chauffeur werkzaam geweest. Die tijd woonde mijn zoon bij zijn moeder. Toen mijn zoon besloot bij mij te komen wonen ben ik van de vrachtwagen afgestapt om hem verder op te voeden. Van af die tijd had ik een uitkering van de sociale dienst, dat betekende dat ik ook een dagbesteding voor een aantal uur per dag moest hebben. Zo ben ik terecht gekomen bij WerkPro in Hoogeveen. Daar ben ik begonnen in de metaal met zoveel plezier dat ik daar bijna alle dagen aanwezig was. Ik heb daarnaast voor WerkPro Drenthe veel taken naar me toe getrokken zoals het regelen van het vervoer van klanten rondom Hoogeveen. WerkPro haalde die mensen op en en bracht ze weer thuis en daarvoor deed ik de planning. Na een langere tijd werd ik benoemd tot assistent begeleider (deelnemer +). WerkPro bood mij ook allerlei cursussen aan waar ik graag gebruik van maakte. Ik kon mijn B.H.V, een heftruck certificaat, V.C.A. en nog een aantal cursussen volgen. Inmiddels had ik ook via WerkPro een eigen e-mail adres gekregen en dus

16


S TALLINGEN

J aarverslag 2 0 1 0

4 . 2 pie t er S w ar t M e d e w erker open b are s t alling pepers t raa t

figuurlijk in het zelfde schuitje en je moet er dan mee zien te dealen. Angst is een slechte raadgever, ik word beroerd van geweld, maar mijn ervaring is dat je dit heel lang kunt voorkomen.

Sinds wanneer werk je bij WerkPro Stallingen? Op 15 april jl. ben ik begonnen op de stalling in de Peperstraat in wat men noemt een 50+ baan.

Je werkt er nu al een tijdje, zie je ook dat het al drukker wordt? Overdag is het nog wat rustig maar ’s avonds begint de loop er al aardig in te komen, echt gezellig! Je merkt dat de bekendheid van mond op mond gaat.

Wat deed je voordien? Eerder heb ik gevaren op de koopvaardij vrachtvaart en op grote zeilschepen met toeristen. Toen dat stopte heb ik een tijd in de verzorging gewerkt op een afdeling fysiotherapie. Dit was een tijdelijke baan. Vervolgens heb ik een tijd gewerkt in het Simplon jongeren hotel. Ik heb dit erg leuk gevonden, de hectiek en de jonge mensen. Helaas kon op een gegeven moment mijn contract niet nog een keer verlengd worden. Door de leiding van het hotel ben ik geattendeerd op een vacature bij de Stallingen en daar ben ik aangenomen.

Wat zou je doen als de stalling jou “toko” zou zijn? Ik zou de rekken verbeteren. Dezelfde rekken als in het Stadsbalkon zouden ideaal zijn maar daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Verder zou ik de Stalling wat vrolijker maken om zo wat aan de sfeer te doen. Het is per slot een stalling in een uitgaansgebied waar dus veel jonge mensen zijn. (zachte) Muziek of kleuren zit ik dan aan te denken.

Hoe is het werken bij de Stallingen voor je? Het is wel wennen voor mij. In tegenstelling tot de hectiek van het hotel is het er (nog) erg rustig. Ik ben speciaal aangenomen voor de Stalling in de Peperstraat. Dit is een nieuwe stalling in “het” uitgaansgebied van de stad. Zelf heb ik aan gegeven dat ik dit graag wilde. Wat trekt jou daar dan zo in aan? Net als in het Hotel vind ik de drukte en de sfeer van jonge mensen die uitgaan en plezier maken erg leuk. Daar naast is het feit dat het een nieuwe stalling is ook iets wat ik leuk vind. Als je in een bestaande stalling aan het werk gaat als nieuweling, is de sfeer voor een groot deel al bepaald, nu heb ik de kans om met mijn collega’s samen een sfeer neer te zetten. Vind je het niet eng om daar te werken? Er zal wel een en ander gebeuren in de Peperstraat met mensen die te veel gedronken hebben enzo... Nee, ik vind dit helemaal niet eng. In de tijd dat ik nog op de zeilschepen werkte had je ook wel te maken met groepen jongeren die op momenten teveel dronken, je zit dan letterlijk en

17


S TALLINGEN

J aarverslag 2 0 1 0

4 . 3 R onnie , M e d e w erker f ie t sservi c ep u n t

Wanneer en hoe ben je bij de stallingen gekomen? Ik zat thuis en ben via internet bij jullie terecht gekomen. Er is vervolgens een afspraak gemaakt met mevr. Bloem die me de keuze heeft gesteld om als vrijwilliger te starten of bij het traject Meedoen. Ik heb voor dat laatste gekozen. Op 20 januari 2010 ben ik aan het werk gegaan bij het spitsteam tot ongeveer mei 2010. Het Spitsteam was niet erg mijn ding, ik wil graag bezig zijn en bij het spitsteam was het wel eens druk maar ook te veel en te vaak was er niets te doen. Ik viel dan ook wel eens in op een school of een openbare stalling. Toen er bij het fietsservicepunt een plek vrij kwam, is mij de keuze gegeven om het daar eens te proberen en deze werkplek bevalt me erg goed.

Hoe zie jij je toekomst? Ik hoop na mijn TOS periode nog op een verlenging van mijn contract bij de stallingen en in het bijzonder bij het Fietsservicepunt, want het werk heeft nog voldoende mogelijkheden. Het fietsservicepunt zal de komende tijd veranderen, er wordt namelijk een nieuwe loods gebouwd. Dat betekent uitbreiding van het aantal plaatsen voor ingebrachte fietsen naar 4000. Daarbij komt een nieuw registratiesysteem, Perfect View, zodat de burger via internet kan zien of zijn of haar fiets bij ons staat. We verwachten meer klanten en dat zal ook de inbreng van fietsen veranderen. Al met al een werkplek waar voor mij nog voldoende groeimogelijkheden in zitten.

Wat bevalt er dan zo goed? Het werk is zeer verschillend omdat er nog veel moet gebeuren op het fietsservicepunt dat pas sinds september 2009 open is. De inrichting en het plaatsen van de overkappingen was afwisselend en uitdagend werk. Je hebt veel omgang met klanten die hun fiets kwamen zoeken als ze die kwijt waren geraakt bij het station. Daar zit ook af en toe een boze klant bij. Ook heb je regelmatig contact met de medewerkers van de Milieudienst die verwijderde fietsen komen brengen. Tijdens de zomervakantie 2010 heb ik hier zelfstandig de boel draaiend gehouden, tot tevredenheid van mijn leidinggevende. Als je je werk op de juiste wijze doet en wat extra moeite doet voor bijvoorbeeld het opsporen van framenummers, dan word dat ook positief beloond. Elke week worden er ook weer fietsen opgeruimd, wat ook het nodige werk met zich mee brengt. Ik heb in het najaar van 2010 nog meegewerkt aan de vervanging van de SL 7 en SL 9 fietssloten op de scholen wat ook weer een leuke ervaring was. Ik had al wat ervaring opgedaan met het verwijderen van deze sloten op het fietsservice punt.

18


S TALLINGEN

J aarverslag 2 0 1 0

4 . 4 Hassan A b d ella h naser , M e d e w erker spi t s t eam

Hassan, geboren in Hamar, Mogadishu Somalië op 3 juni 1969, woont al 17 jaar in Nederland, waarvan pas de laatste 3 jaar met verblijfsvergunning. Sinds zijn komst naar Nederland heeft Hassan het nodige meegemaakt. Om rond te kunnen komen heeft hij jaren hard gewerkt als krantenjongen waarbij hij wekelijks 3 verschillende kranten en folders rondbracht. Als medewerker aan de lopende band in een kippenslachterij heeft hij bij een bedrijfsongeval bijna zijn duim verloren. Daarmee was het ongeluk voor Hassan nog niet uit de lucht, Na een nachtdienst bij een honden- en kattenvoer fabriek was Hassan betrokken bij een ernstig autoongeluk met de bedrijfstaxi. Hassan brak hierbij beide onderbenen. Alle inzittenden kregen € 20.000,- schadevergoeding behalve Hassan… Wantrouwend als de medemens soms kan zijn, zien sommige buurtbewoners een “buitenlander” als verdacht persoon en Hassan is dan ook in de afgelopen jaren meerdere malen door de politie onterecht van zijn bed gelicht “at gun point”. Op mijn vraag: “Wat vind je het leukste bij de Stallingen?” antwoordde Hassan: “Alles!” En op de vraag; “Wat vind je het gekste aan Nederland?” zei hij: “dat iedereen zich zo vaak ziek meld…” Dit geeft duidelijk Hassan’s arbeidsethos weer. Hassan is één van de hardste werkers die ik ken, nooit ziek, altijd vrolijk en een man met een warm en open hart die al jaren maandelijks een groot deel van zijn loon overmaakt naar zijn vrouw en kinderen. Hassan zou bij menig bedrijf zo aan de slag kunnen en een voorbeeld zijn voor de gemiddelde werknemer.

19


S TALLINGEN

J aarverslag 2 0 1 0

4 . 5 S imon b oerema , b e h eer d er s c h ools t alling K . O nnes c ollege Simon komt oorspronkelijk uit het slagersvak. Daar heeft hij van zijn 15e tot aan 2004 in gezeten. Het was een mooi vak, zegt Simon, maar op een gegeven moment was het voorbij; reorganisatie en dan sta je op straat. En dan was ik ook nog wel ambachtelijk slager! Daarna heb ik 4 jaar in de WW gezeten, vertelt hij. In die periode schrijft Simon heel veel sollicitatiebrieven, zoals dat hoort voor de WW. Vooral veel open sollicitaties, maar hij krijgt geen enkele keer een uitnodiging voor een gesprek. Simon zelf wijt dat aan zijn leeftijd, hij is van 1952 en wie wil nog iemand in dienst nemen zoals ik, vraagt hij zich af. Totdat hij in januari 2010 in de Gouden Gids kijkt en De Stallingen ziet staan. Hij neemt contact op en maakt een afspraak met Nolanda Bloem, die de personeelsinstroom voor De Stallingen coördineert. Het is de eerste uitnodiging in de periode dat Simon in de WW zat, voor een sollicitatiegesprek! De uitkomst laat zich raden.

Sinds mei is de aanstelling van Simon bij Weerwerk omgezet in een 50+-baan bij WerkPro voor de duur van 1 jaar. Daarmee is Simon eigenlijk volledig terug in een echte baan, rechtsreeks bij WerkPro. Dit betekent voor de school dat zij voorlopig kunnen blijven rekenen op de inzet van Simon. En dat komt mooi uit, want ze willen het liefst een vast gezicht of team in hun gelederen. Vanuit WerkPro zal Menno - samen met 4 andere collega-projectbegeleiders- alles in het werk stellen om Simon en zijn collega-beheerders aan het werk te houden bij De Stallingen. Maar de toekomst is onzekerder dan enige tijd geleden nu de gesubsidieerde arbeid onder de loep ligt.. Wat Simon betreft blijft hij tot zijn 65e. Dat ziet Menno ook wel zitten.

Het begon in januari 2010 met Meedoen, via de dienst SoZaWe van de Gemeente Groningen. Simon begint 5 ochtenden in de week op het Praediniusgymnasium als schoolstallingbeheerder. Menno Sikkens, projectbegeleider voor de scholen, ziet al snel dat Simon graag werkt. Simon laat een betrouwbare inzet zien en het blijkt dat Simon al snel meer aankan. Voor Menno is dat een uitkomst. Nog tijdens de Meedoen-periode zet Menno Simon in bij het Augustinuscollege, naast de vaste medewerker Riza Yüksel. Het Augustinuscollege heeft een schoolstalling van formaat en de extra inzet van Simon is daar zeer welkom. Hij leert de kneepjes van het vak van Riza. Na zes maanden Meedoen, krijgt Simon van Weerwerk een arbeidscontract aangeboden van totaal 1 jaar. De Stallingen lenen hem vervolgens in. Daarmee is hij weer financieel onafhankelijk geworden, want hij krijgt een salaris. Simon wordt door Menno op verschillende stallingen ingezet en bewijs dat je goed op hem kunt bouwen. Alle scholen zijn anders, zegt Simon. Sinds september 2010 werkt Simon op het Kamerlingh Onnescollege aan de Eikenlaan. Hij werkt daar naast Richard Janssens. Het Kamerlingh

Onnescollege heeft twee beheerders aan het werk, en zij zijn zeer tevreden met de inzet van zowel Richard als Simon. Bij personeelswisselingen is het soms wel even zoeken naar de juiste match qua personeel, maar die is met de komst van Simon gevonden. Er is veel afwisseling in het werk op deze school, vertelt Simon. Elke dag is anders. Ik ben veel in de stalling aan het werk om die zo goed mogelijk in te richten. Tegenwoordig zijn er veel lastige fietsen bij, met grote manden die extra aandacht vragen. Richard en ik doen dat samen. Inmiddels kent hij alle leerlingen wel zo’n beetje.

20


g n i l l a t S . 5 ers f j i c

n i n e


Op de voorgaande pagina’s maakte u kennis met het bedrijfsonderdeel Stallingen van WerkPro en vooral met de mensen achter de Stallingen. Onze dienstverlening laat zich niet altijd makkelijk in getallen uitdrukken. Toch willen we enkele interessante cijfers graag met u delen. 5 . 1 personele b e z e t t ing We zien hier dat de bezetting in fte is gekrompen terwijl het opdrachtenpakket is uitgebreid. Er zijn allerlei acties ingezet om ervoor te zorgen dat deze verhouding in 2011 weer hersteld wordt.

22

1 januari 2010

31 december 2010

DSW Detacheringen

0,80

8,60

ID Maatschappelijk Nuttig

34,22

35,12

ID Re-integratie

1,00

0,00

Meedoen

1,67

1,02

Seniorenbanen

4,78

4,78

Stages

0,00

0,00

Startbaan

5,83

5,83

Vrijwilligers

7,78

11,78

WWB Detacheringen

27,78

21,75

WWB Stage

13,22

9,22

Inzet addiotioneel personeel

97,08

98,1

Inzet regulier personeel

4,40

5,20

Totaal personeel in fte.

101,48

103,30


S TALLINGEN

J aarverslag 2 0 1 0

5 . 2 t raining en oplei d ing Om onze medewerkers optimaal voor te bereiden op hun werk en om hun kennis actueel te houden, investeren we bij de Stallingen structureel in training, scholing en opleiding. Hieronder ziet u een beknopt overzicht van de scholingsactiviteiten in 2010. Opleiding/Cursus

Aantal keren gevolgd

Rijbewijs E achter B

3

Rijbewijs B

1

Sociaal Competentiemodel

5

Getting Things Done

5

Heftruck

2

VCA

4

BHV

29

Ziekteverzuimbegeleiding

3

Ziektebeelden

2

Gastheerschap

28

Agressie Regulatie Training

28

5 . 3 u i t s t room In 2010 zijn 37 mensen uitgestroom om verschillende redenen.

23

Reden

Aantal

Einde dienstverband

23

Pensioen

2

Regulier werk

6

Ander gesubsidieerd werk

3

Verwijtbaar gedrag

2

Arbeidsongeschikt

1

Totale uitstroom

37


S TALLINGEN

J aarverslag 2 0 1 0

5 . 4 b a t en en las t en

5 . 4 . 2 l ast e n

5 . 4 . 1 bat e n Januari t/m december 2010

Stallingen

Januari t/m december 2010

Stallingen

Subsidie ID

1.069.202

Personeelskosten

1.598.801

Overige subsidies

14.000

Overige personeelskosten

74.009

Verkopen

1.231.294

Huisvestingskosten

60.809

Verkoop re-integratie

9.150

Vervoerskosten

24.632

Saldo interne rekeningen

4.527

Kantoorkosten

32.023

Inkoop direct voor verkoop

81.612

Algemene kosten

27.231

Bruto marge

1.154.305

Projectkosten

23.637

Totale baten

2.237.507

Deelnemerskosten

296

Afschrijvingskosten

24.159

Overige baten en lasten

1.223

Doorbelastingen

315.631

Vermogensversterking

31.285

Totale lasten

2.213.736

Resultaat

23.771

24


6.Voor

uitblik

2011


Toekomst We zullen ons gaan richten op het aanbieden van o.a. scholingstrajecten in de beveiliging, het bieden van beschermde werkplekken voor dagbestedingstrajecten in de zorg en het aantrekken van nog meer doelgroepen. Ook maken we ons sterk voor behoud van gesubsidieerde banen.

26


Stallingen door WerkPro Oosterhamrikkade 8c Postbus 4159 9701 ED Groningen Telefoon 050-577 40 25 stallingen@werkpro.nl www.stallingen.nl

Adres per 10 dec 2011: Neutronstraat 5 Postbus 4159 9701 ED Groningen Telefoon 050-577 40 25 stallingen@werkpro.nl www.stallingen.nl

www.werkpro.nl

Jaarverslag Stallingen 2010  

Door WerkPro Groningen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you