Page 1

JA ARVERSL AG 2011 Wer khaven Ant wer p en v z w

1 Jaarverslag2.indd 1

20/07/2012 14:14:23


Jaarverslag2.indd 2

20/07/2012 14:14:23


INHOUD

VOORWOORD 4 INLEIDING 6 ORGANIGRAM 8 OPENBAAR DOMEIN

10

ONDERHOUD & RENOVATIE

18

SOCIO - CULTURELE DIENSTVERLENING

22

PERSONEEL 32 FINANCIテ起 40 ORGANISATIE & ONTWIKKELING

46

3 Jaarverslag2.indd 3

20/07/2012 14:14:23


Beste lezer Voor u ligt het jaarverslag van Werkhaven Antwerpen 2011.Ook 2011 wordt gekenmerkt door groei. Medewerkers van werkhaven worden steeds meer zichtbaar in de stad. Dat heeft alles te maken met de uitbreiding van opdrachten en personeel. Wegens de stijging van het aantal opdrachten werd in 2011 het project sleuteldragers uitgebreid: de schaarse ruimte in de stad maakt dat we die beter gezamenlijk gebruiken. Onze medewerkers staan in voor het openen en sluiten van lokalen en zaaltjes die ter beschikking worden gesteld aan de Antwerpenaar voor vergaderingen, feesten etc . De medichauffeurs vervoeren in opdracht van het zorgbedrijf residenten van Woonzorgcentra naar medisch gerelateerde afspraken . Ook dit project kende een uitbreiding. In 2011 opende in de Abdijstraat een tweede uitleendienst voor bouwwerktuigen. De Kielenaar vindt langzaam aan zijn weg naar deze service. Werkhaven startte eveneens met een nieuwe groenploeg voor de gebouwen van de politie en van het stedelijk vastgoedbedrijf VESPA. Onze medewerkers nemen sinds 2011 eveneens het grasmaaien van 4 percelen in opdracht van de stad voor hun rekening.

4 Jaarverslag2.indd 4

20/07/2012 14:14:25


VOORWOORD

Dankzij bijkomende opdrachten kon het personeelsbestand groeien en telden we 310 medewerkers in december 2011. Een jaar eerder waren dat er nog 282. Het personeel is zeer divers met meer dan 50 verschillende origines. Dat vraagt van Werkhaven een specifiek taalbeleid, want de beperkte kennis van het Nederlands blijft een aandachtspunt. Werkhaven is ondertussen een gevestigde waarde in Antwerpen. Uiteraard is dit succesverhaal niet alleen onze verdienste. Daarom wil ik bij deze gelegenheid ook alle stedelijke diensten bedanken voor het vertrouwen dat zij in Werkhaven stellen bij het uitbesteden van werken. Toch is er ook een kanttekening: de doorstroming naar de reguliere economie blijft moeizaam verlopen. De economische crisis zit daar voor iets tussen, maar iedereen is er zich van bewust dat de doorstroming in 2012 extra aandacht verdient. Werkhaven werkte met andere partners en met steun van Europa een specifiek project uit en zal hier sterk op inzetten in de toekomst. Robert Voorhamme Schepen voor onderwijs, werk, economie en middenstand

5 Jaarverslag2.indd 5

20/07/2012 14:14:27


Werkhaven Antwerpen is een bedrijf dat volop actie onderneemt om vanuit Stad en OCMW omzet re realiseren binnen de sociale economie in Antwerpen. We doen dit niet alleen, maar werken nauw samen met de partners die al actief zijn in de sociale economie, de hogere overheden en de bedrijfseenheden van Stad en OCMW. Werkhaven Antwerpen vzw biedt een helpende hand in allerhande werken. Een ploeg arbeiders voert de werken uit onder begeleiding van ervaren, vakbekwame instructeurs. De arbeiders worden opgeleid op en naast de werkvloer, doen werkervaring op en verhogen zo hun kansen op een job bij de Stad, het OCMW of op de reguliere arbeidsmarkt. Werkhaven timmert niet alleen aan de weg van de Antwerpse sociale economie. Een heleboel andere partners zijn actief op dit terrein. Een greep uit het aanbod: ESO Groep, Kringwinkel Antwerpen , Levanto, Werkmmaat, Het Rekreatief, Cas, Manus, Wotepa, Atel, Posthof, Weerwerk, Kunnig, ‌

6 Jaarverslag2.indd 6

20/07/2012 14:14:29


INLEIDING Werkhaven Antwerpen werkt op allerlei domeinen. Een kort overzicht: - Renovatie: afbraakwerken, voorbereidende werken voor technieken (elektriciteit, loodgieterij, …), opbouwwerken (plaatsen gyproc wanden, kleine metselwerken, kleine pleisterwerken, …), afwerking (schilderwerken, vloerbekleding aanbrengen, …) - Logistiek: vervoer van materiaal, verhuizingen, opbouwen en afbreken van materiaal voor evenementen. - Openbaar domein: zwerfvuil verwijderen, straatmeubilair herstellen, herstellen van voetpaden. - Onderhoud: schoonmaak van kantoren en gebouwen, ramenwas, kleine klussen (vervanging van lampen, meubels monteren, …), periodieke grote schoonmaak. - Groenonderhoud: gras maaien, onkruid verwijderen, hagen scheren. - Kamerzorg - Sleuteldragers - MediChauffeurs - Uitleendienst wonen - Uitleendienst audiovisueel materiaal

7 Jaarverslag2.indd 7

20/07/2012 14:14:30


Algemene vergadering

Raad van Bestuur Robert Voorhamme - voorzitter Monica De Coninck - ondervoorzitter John De Jaeger Marc De Bens Peter Stappaerts Erik Cryns

Staf Peter Stappaerts - directeur Tom Pittoors Els Mertens Nicole Muyshondt Veerle Van Roey Ann Truyen Bart Tomlow Els Claes

Personeel Anneleen Peeters Koen Van Roey Fleur Thys Christophe Parijs Cis Lambaerts Marc De Becker Mina Charif-Tribak Henri Grossfeld Ilse Seberechts Vlayen Sam

Openbaar domein Sanne Van Laerhoven Aby Taghzouti Tom Wouters Jonathan Lambrechts Laura Lemmens Foad Yaznasni Bart Cuyvers Peter Stessens Jesse Philips Micha Onzia Hamza Yasnasni Tim Verberck Ward Brems Guy De Kaey Sander Herremans Suge Lidle Wouter Janssens Catlin Van Der Steen Tom Van Opstal Thomas Vermeirsche

Onderhoud & Renovatie

SOCIOCULTURELE

Gui Geebelen Raf Moors Annemie Van Roey Hans Roofthooft Jim De Jongh Bart De Ridder Geert Van Wesemael Mohammed El Yaghmouri Sandra Vermeir Selma Batista Naomi Raets Stijn Van Nieuwenhove

Rita Wuyts Lies Stuer Tony Coupe Wim Konings Jack Mandos Frank Neuckens Frank Lemmens Simon Segers Bart Van Heuverswijn

DIENSTVERLENGING

8 Jaarverslag2.indd 8

20/07/2012 14:14:30


ORGANIGRAM Werkhaven Antwerpen vzw 31-12-2011

FinanciĂŤn Narangerel Enkhbaatar

Juridische dienst Marijke Schoeters Organisatie & Ontwikkeling Bart Peeters Martine Slootmans Rachid Zarouali Salwa Harchaoui Nikee Isimail

9 Jaarverslag2.indd 9

20/07/2012 14:14:32


OPENBAAR DOMEIN Het Openbaar Domein is een bedrijfseenheid binnen Werkhaven die zich bezig houdt met het proper maken van het openbaar domein van de stad Antwerpen en haar districten. Werkhaven heeft hier samen met andere sociale werkplaatsen in onderaanneming 191 mensen voor werken.

10 Jaarverslag2.indd 10

20/07/2012 14:14:33


We hebben drie stadsdiensten als klanten + een nieuwe ploeg in het groen : 1 - - - - - -

Stads- en Buurtonderhoud SB Manuele onkruid verwijdering op verhardingen Het zwerfvuil verwijderen uit beplanting Het zwerfvuil verwijderen in straten en op pleinen Het verwijderen van zwerfvuil en sluikstort rond glasbollen Het poetsen van de -1 van het centraal station Controle op aanbiedingen van de PMD

2 Samen Leven SL - Buurt aan de Beurt - School aan de Beurt 3 Lokale Politie Antwerpen LPA - Ondersteuning bij de afdeling Verkeer - Ondersteuning bij de afdeling Techniek en Logistiek 4 Groenploeg - Onderhoud voor het groen van VESPA - Grasmaaien in 4 districten : Deurne-Zuid / Hoboken-Polderstad / Borgerhout en het Ringfietspad. (SB) - Onderhoud van het groen rond de gebouwen van de Politie - Onderhoud van het groen rond de gebouwen van Woonhaven. (Voorbereidingen) Hieronder kunnen we de beschrijving van de verschillende diensten en aantallen terugvinden.:

1. Stads -en Buurtonderhoud Manuele onkruidverwijdering op verhardingen Dit is de grootste groep binnen het Openbaar Domein. Er zijn hier 60 doelgroepwerknemers aan het werk die begeleid worden door 4 instructeurs en 1 verantwoordelijke. Deze mensen verwijderen elke dag manueel het onkruid op straten, pleinen, goten, graskanten ‌ Wij hebben hier 10 fietsen, 8 auto’s en 8 aanhangwagens rijden die uitgerust zijn met 18 borstelmachines en 2 grote onkruidbranders. Wij worden hier ondersteund door vzw Het Rekreatief die via aanbesteding de manuele onkruid in BEZALI en Wilrijk heeft verworven. Hier zijn ze met 8 arbeiders en 1 instructeur aan het werk. Het zwerfvuil verwijderen uit beplanting Dit is een ploeg die bestaat uit 30 jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Deze worden begeleid door 3 instructeurs en 0,5 verantwoordelijke. Deze mensen gaan iedere dag op stap met de fiets, hun grijper en met rode vuilniszakken. Hun opdracht bestaat er uit om het zwerfvuil en sluikstort tussen het openbaar groen van de Stad en haar districten te verwijderen. Op afgesproken plekken komt Stadsreiniging de vuilniszakken dan ophalen.

11 Jaarverslag2.indd 11

20/07/2012 14:14:34


12 Jaarverslag2.indd 12

20/07/2012 14:14:36


Het zwerfvuil verwijderen in straten en op pleinen Dit is een opdracht voor Stadsreiniging zoals de witte tornado’s. Hier zijn we met 37 arbeiders en 3,5 instructeurs die ondersteund worden door 0,5 verantwoordelijke. Hun voornaamste taken bestaat uit het vegen van goten. Dit om op de eerste plaats het zwerfvuil en het sluikstort te verwijderen maar ook om de onkruidgroei op deze manier preventief tegen te gaan. Het verwijderen van zwerfvuil en sluikstort rond glasbollen Hier hebben we 5 doelgroepwerknemers op staan die begeleid worden door een 0,5 instructeur. Deze mensen houden zich elke dag bezig met het verwijderen van sluikstort en zwerfvuil rond de glasbollen in Antwerpen en haar districten. Centraal station -1 Dit is een project voor het poetsen van de -1 van het Centraal station voor de afdeling Stadsreiniging binnen Stads -Buurtonderhoud. Dit is volledig uitbesteed aan de vzw Levanto. Zij moeten hier permanent bepaalde stukken vloer onderhouden, maandelijks schuren en afspuiten van de gele vloer…. Hier is gemiddeld 1 persoon voltijds mee bezig. Controle op aanbiedingen van de pmd Dit is ook een nieuw project voor Stads en Buurtonderhoud. (Stadsreiniging) Hier gaan we de straat op met 8 doelgroepwerknemers die begeleid worden door 1 instructeur. Wij gaan iedere dag op pad om de PMD zakken te controleren. Hier zal dan een overzicht gemaakt worden van waar de meest slecht gesorteerde zakken staan. Nadien gaan we deze plaatsen extra controleren en proberen de mensen een duidelijke uitleg te geven waarom ze toch beter zouden moeten sorteren. 2. Samen Leven Buurt Aan De Beurt Dit is een project dat “in-house” door Samen Leven aan Werkhaven werd gegeven. Werkhaven heeft dit op zijn beurt via aanbesteding aan Manus gelaten. Buurt a/d Beurt bestaat uit 29 acties die gegeven worden in bepaalde buurten. Deze bestaan uit verwijderen van zwerfvuil, reiniging van straatmeubilair, het bevestigen van huisnummers, Het verwijderen van stickers van palen en straatmeubilair en het versterken van de sociale cohesie binnen verschillende buurten en wijken.... Hier worden per beurt 220 uren gepresteerd door een 3’tal arbeiders en 2 instructeurs. School Aan de Beurt Dit is het zelfde als Buurt a/d Beurt actie maar dan in scholen. Hier is 1 arbeider aan het werk die ondersteund wordt door 1 instructeur.

13 Jaarverslag2.indd 13

20/07/2012 14:14:37


14 Jaarverslag2.indd 14

20/07/2012 14:14:38


3. Lokale Politie Antwerpen Ondersteuning bij de afdeling verkeer Sinds 2009 hebben we hier een klein opdrachtje van 1 arbeider met begeleiding van 0,5 instructeur. Deze bestaat uit het ondersteunen van de dienst verkeerspolitie met als werk, het meehelpen vervangen van de filmrolletjes uit de flitspalen, het wegbrengen en het terughalen van de meestapper straatjes en behendigheidspiste. Het monteren en demonteren van preventieve radars behoort ook tot het takenpakket. Ondersteuning bij de afdeling techniek en logistiek Eind 2009, begin 2010 is de opdracht bij de politie uitgebreid met een project bij de dienst Techniek en Logistiek. Hier werken 6 arbeiders die ondersteund worden door 1,5 instructeur. Hun taak bestaat uit het plaatsen en weghalen van verkeersborden “verboden te parkeren”. Deze opdracht is volledig overgenomen door Werkhaven. Bij dit project komen er 3 personen mee van bij de politie. (inclusief werkmaterialen, verkeersborden en een bestelwagen) Werkhaven heeft hier zelf in 2 bestelwagens geïnvesteerd. 4. Groenploeg Onderhoud van de gronden van Vespa Wij onderhouden hier de braakliggende stukken grond van VESPA. In dit project hebben wij ook een paar scholen, kinderdagverblijven en de vzw Jeugd & Cultuur. Hier voeren wij groenonderhoud uit. Onderhoud van het groen rond de politiegebouwen Vanaf oktober 2011 zijn wij gestart met het groen te onderhouden rond de gebouwen van de Lokale Politie Antwerpen. Het gaat hier over 23 gebouwen in Antwerpen en haar districten. Grasmaaien in 4 districten Met dit project zijn wij gestart in maart 2011. Wij maaien hier het gras van 4 districten. DeurneZuid, Hoboken- Polderstad, Borgerhout en het Ringfietspad. Hier gaan wij om de 14 dagen maaien of om de 10 dagen mulchen. Elke maand gaan wij al de kanten bosmaaien en 1 keer per jaar worden ook de kanten afgestoken. Wij hebben hier in 2011 2.754.883m² gemaaid. Onderhoud van het groen van de gronden van woonhaven (voorbereiding) Dit project zal van start gaan in april 2012. Wij zijn dit al aan het voorbereiden in 2011

Van deze 4 projecten in het groen gaan wij proberen een elite doorstroom project te maken in 2012. Wij gaan hier de nodige opleidingen voorzien en onze mensen proberen te laten doorstomen naar de Stad en of de reguliere arbeidsmarkt.

15 Jaarverslag2.indd 15

20/07/2012 14:14:38


PERSONEELSAANTALLEN Bedrijfsverantwoordelijke Manuele Onkruid Teamverantwoordelijke

Groen 1

Manuele Onkruid Instructeurs Vaste Arbeiders Artikel 60 TOTAAL

4 41 20 65

1

Teamverantwoordelijke

Instructeurs Vaste Arbeiders Artikel 60 TOTAAL

4 1 5

Instructeurs Vaste Arbeiders Artikel 60 TOTAAL

1 2 2 5

Instructeurs Vaste Arbeiders Artikel 60 TOTAAL

Instructeurs Vaste Arbeiders Artikel 60 TOTAAL

2 18 3 23

Wandeldijk 1 1 2 4

Groen Politie 2 5 4 11

1

2060

Groen Met BTW

Politie Instructeurs Vaste Arbeiders Artikel 60 TOTAAL

Teamverantwoordelijke

Zwerfvuil en PMD

Groen Gras

Glasbollen Instructeurs Vaste Arbeiders Artikel 60 TOTAAL

1

Instructeurs Vaste Arbeiders Artikel 60 TOTAAL

1 3 4 8

Viakiel 0 0 2 2

Instructeurs Vaste Arbeiders Artikel 60 TOTAAL

1 7 3 11

Jaap Instructeurs Vaste Arbeiders Artikel 60 TOTAAL

3 20 6 29

PMD

TOTAAL

82 TOTAAL

TOTAAL

11

Instructeurs Vaste Arbeiders Artikel 60 TOTAAL

1 4 4 9

TOTAAL

81

175

Een totaal van 175 eigen en 16 mensen in onderaanneming. Dus in totaal 191

16 Jaarverslag2.indd 16

20/07/2012 14:14:39


2009

3.392.275

2010

2011

3.367.810 3.039.774

25.263

247.300 218.580 183.940

14.607 12.481

Manuele Onkruidbestrijding (m²)

Verwijderen van zwerfvuil uit beplantingen (aantal zakken)

13.941

14.457

13.511

Verwijderen van zwerfvuil in straten Stortvrij houden van glasbollen noord en op pleinen (volle containers) en zuid (kg.)

17 Jaarverslag2.indd 17

20/07/2012 14:14:39


18 Jaarverslag2.indd 18

20/07/2012 14:14:40


ONDERHOUD & RENOVATIE Renovatieploeg De renovatieploeg groeide in 2011 van 13 arbeiders naar 17 arbeiders en 3 naar 4 instructeurs. Sinds 2011 hebben we ook een teamverantwoordelijke die de renovatieploeg aanstuurt. De renovatieploeg werkt voor een aantal vaste klanten, zoals het Stedelijk Onderwijs, de sportdienst en de transitcel van de stad Antwerpen. Daarnaast hebben we ook gewerkt voor Digipolis, AG Vespa, Samenleven, WNE vzw, CISO vzw, de Lokale Politie en een aantal niet stedelijke scholen. Grootste werf in 2011 was de bouw van 20 leslokalen in gipskarton. Dit gebeurde in opdracht van de dienst Samenleven van de stad voor de uitbreiding van het lessenaanbod van het Huis van het Nederlands op de Desguinlei. Daarnaast hebben we ook de woonkantoren in de Lange Beeldekensstraat en de Driekoningenstraat ingericht in opdracht van CISO vzw. In 2011 kregen we 309 offertevragen, waarvan 260 goedgekeurd en uitgevoerd werden. Dit gaat van zeer kleine klusopdrachten tot grote totaalprojecten. De nadruk lag in 2011 op veilig werken! Elke medewerker heeft zijn persoonlijk PBM zakje gekregen en de nodige opleidingen en handleidingen om hiermee op een correcte manier te werken. In december 2010 startte een nieuwe ploeg binnen de renovatieploeg: de energieploeg. Deze ploeg brengt kleine energiebesparende maatregelen aan in de schoolgebouwen van het stedelijk onderwijs. Doel is om met deze ploeg een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en aan de vermindering van de energiefactuur van het stedelijk onderwijs. In 2011 werden 46 scholen aangepakt en in totaal 108 m buizen geïsoleerd, 1948 m² radiatorfolie gekleefd, 294 m tochtstrips gekleefd, 7464 m² zoldervloeren geïsoleerd, 94 deurpompen geplaatst, 11 klokjes op electroboilers geplaatst, 21 oude koelkasten vervangen door A++ koelkasten en 589 m kieren afgedicht. De focus lag op de opstart van het project, de operationele flow én ook op veilig werken. Op niet beloopbare zoldervloeren wordt bijvoorbeeld met valbeveiliging gewerkt. In de energieploeg werken 5 arbeiders, 1 instructeur en 1 planner.

Jaarverslag2.indd 19

19 20/07/2012 14:14:41


Onderaannemingen Ook in 2011 heeft Werkhaven opdrachten uitbesteed aan collega sociale economie bedrijven. Het ging onder andere om ondersteuning van de technische onderhoudsploegen van de bedrijfseenheid Patrimoniumonderhoud van de stad. Hier werden 800 uren per maand gewerkt door sociale economie. Daarnaast hebben we een sociale economie partner ingezet van mei tot oktober om de logistieke organisatie van evenementen te ondersteunen. Hier werden gedurende de zomermaanden 6 VTE ingezet. Voor de sportdienst werd ook een ploeg van 5 arbeiders van een collega sociale economie organisatie ingezet gedurende een gans jaar om kleine klusjes in sportinfrastructuur uit te voeren.

20 Jaarverslag2.indd 20

20/07/2012 14:14:42


Schoonmaakploeg Ook in 2011 heeft Werkhaven het gebouw “den Bell” schoongemaakt. In totaal worden dagelijks 55.000 m² schoongemaakt, waarvan 33.000 m² kantoorruimte, 5.000 m² vergaderruimte, 5.000 m² ondergrondse parking, … Een strakke planning en organisatie is onontbeerlijk om dit elke dag proper te houden. Dit staat ondertussen op punt en in 2011 hebben we verder gewerkt aan de opleiding van de medewerkers en de efficiëntie van onze interne processen. Continue kwaliteitsbewaking en een goede en directe communicatie met de klant is zeer belangrijk in de schoonmaak. In het Bell gebouw werken ongeveer 2.200 mensen. Dit wil zeggen dat we elke dag 2.200 klanten bedienen. Ons intern kwaliteitscontrolesysteem en klachtenbehandelingsysteem maakt het mogelijk om kort op de bal te spelen bij knelpunten of bemerkingen. Elk kwartaal wordt de kwaliteit van onze dienstverlening op een onverwacht tijdstip gecontroleerd door de schoonmaakdienst van de stad Antwerpen. De resultaten van deze externe kwaliteitscontrole toont aan dat de kwaliteit van onze diensten minstens van even hoog niveau is dan die van de andere schoonmaakploegen die voor de stad werken! De activiteiten van de schoonmaakploeg hebben zich in 2011 ook verder uitgebreid naar het Ontmoetingscentrum TIP, de sporthal All In en het Huis van de Student. Daarnaast krijgen we regelmatig kleinere opdrachten van RESOC Antwerpen, AG Vespa en AG Stadsplanning. In totaal stellen we 37 arbeiders en 4 instructeurs tewerk in de schoonmaakploeg.

21 Jaarverslag2.indd 21

20/07/2012 14:14:44


SOCIO-CULTURELE DIENSTVERLENING

22 Jaarverslag2.indd 22

20/07/2012 14:14:45


Sleuteldragers Op 8 september 2009 startte het project ‘Sleuteldragers’ bij Werkhaven Antwerpen vzw. Bij aanvang werden 1,5 VTE tewerkgesteld, in 2011 zijn er 11 VTE actief binnen het project. Deze groei toont aan dat het project duidelijk zijn meerwaarde heeft aangetoond, zowel naar de klant, zijnde verenigingen en burgers uit Antwerpen, als naar Werkhaven in kader van activering van kansengroepen. De sleuteldragers worden ingezet voor het openen en sluiten van ontmoetingscentra in heel Antwerpen en de districten. Dit betreft vooral avond- en weekendwerk. Momenteel zijn er bijkomend 6 ontmoetingscentra waar sleuteldragers een vaste stek hebben, zijnde Oude Badhuis, Stadsmagazijn, Merksem-dok, Top Hat, Posthof en Atlas. De sleuteldragers nemen hier taken op ter ondersteuning van de dagdagelijkse werking van deze centra. De inzet van de 4 laatste sleuteldragers (vanaf juni 2011) kende een moeizame opstart. Het duurde tot september 2011 voordat er voldoende werk voorhanden was. De laatste maanden van 2011 is hier een ommekeer in de positieve zin, cfr het grote aantal sleuteldrageropdrachten: gemiddeld 250 per maand. En het aantal klanten blijft stijgen. Er is zeer weinig verzuim bij de sleuteldragers wat zorgt dat wij maximaal beroep kunnen doen op onze medewerkers en dit is bovendien een teken van inzet, arbeidsvreugde en motivatie. In de eerste jaarhelft zijn er serieuze inspanningen geleverd op het vlak van administratie en planning in uitstekende samenwerking met het netwerk ontmoetingscentra. Dit heeft geresulteerd in handige tools naar planning en registratie van sleuteldragersopdrachten toe. Het intern ontwikkelde document is een voorlopige oplossing. Het is nodig op zoek te gaan naar een duurzaam systeem, zodat niet alleen registratie maar ook analyse van inzet vlotter kan gebeuren. In het najaar is er extra aandacht gegaan naar de ondersteuning van de sleuteldragers en de afstemming met de ontmoetingscentra. Op basis van regelmatige opvolgingsgesprekken wordt het functioneren van de sleuteldragers opgevolgd en kan nagegaan worden welke sleuteldragers klaar zijn voor doorstroom. In de 2de jaarhelft dienden zich nieuwe opportuniteiten aan om de dienstverlening aan te beiden aan andere partijen dan het netwerk ontmoetingscentra, zoals het Stedelijk Onderwijs, Cultuur Centra, moskeevereniging, begraafplaatsen,… .

23 Jaarverslag2.indd 23

20/07/2012 14:14:46


Uitleendienst Wonen Bij de uitleendienst van Werkhaven huurt u voor een klein bedrag handige toestellen en bouwmaterialen. De klant selecteert de materialen die hij nodig heeft om zijn woning te renoveren of te verfraaien en reserveert de machines of materialen voor een dag of een bepaalde periode. De medewerkers van de uitleendienst zorgen ervoor dat de klant het juiste gereedschap voor de juiste klus vindt en geven tips over het gebruik van de machines In vergelijking met 2010 is de omzet in de eerste jaarhelft 2011 gestegen met 39%, deze trend zet zich in de tweede jaarhelft verder. We sluiten het werkingsjaar 2011 af met een omzet van meer dan â‚Ź 75 000. De aanschaf van een bestelwagen (september 2010) voor leveringen aan huis en de opening van een tweede vestiging (Abdijstraat februari 2011) hebben tot doel nog dichter bij de bevolking te staan en een optimalisatie van onze diensten te garanderen. De leveringen gebeuren regelmatig, vooral voor binnen- en buitenstellingen en blijken een absolute meerwaarde voor de dienstverlening naar de klant. Er is zowel naar huurinkomsten als naar aantal klanten een stijging tov 2010. In 2010 telde we 1180 klanten, in 2011 gaat dit over 2433 klanten, waarvan 20 % in de Abdijstraat. Op dit gebied zorgt de tweede vestiging zeker voor een meerwaarde, cfr betere geografische spreiding, grotere bereikbaarheid. Naar leeftijd bereiken we vooral de dertigjarige; algemeen schommelt de leeftijd tussen de 21 en 51 jaar.

24 Jaarverslag2.indd 24

20/07/2012 14:14:47


In 2011 werd voor € 28 681,21 nieuw materiaal in kader van verhuur aangekocht, en voor € 12 754 herstellingen uitgevoerd. In het najaar zijn enkel ‘dringende’ aankopen en herstellingen gebeurd. Daarnaast zijn er nog diverse kleine aankopen geweest ifv bepaalde onderdelen. Sinds 1 januari 2011 wordt gewerkt met een instructeur in de uitleendienst. Deze staat mee in voor de personeelsbegeleiding op de werkvloer. Hij zorgt voor de dagdagelijkse begeleiding, de technische ondersteuning, de samenwerking en afstemming… . Daarnaast zijn er arbeidsbegeleiders die instaan voor de contextuele begeleiding. Via deze begeleiding en opvolging streven we ernaar om de medewerkers maximaal te laten groeien en zorgen we voor een kwaliteitsvolle opvolging en bediening naar de klanten. Naast de opbrengst is er het voorbije werkingsjaar bijkomend geïnvesteerd in de kwaliteit van de dienstverlening en de service naar de klant. Zo hebben we een procedure opgemaakt voor leveringen en is het reglement juridisch op punt gesteld. Ten tweede hebben we werk gemaakt van de opmaak van een stock en beter beheer van de machines. Tenslotte hebben we het uitleencontract vernieuwd zodat dit gemakkelijker is in gebruik voor de medewerkers en beter tegemoet komt aan de opvolging voor de klant. In 2012 willen we de nieuwe brochure lanceren. Daarnaast willen de werking verder optimaliseren. Door het beheer van twee uitleenpunten, een vervoersservice en een reservatiesysteem is er nood aan een database om deze processen op te volgen. Momenteel gebeuren alle handelingen en transacties manueel wat zeer tijdrovend is. Ten derde willen we de omzet minimaal bestendigen in de Everaertsstraat en verhogen in de Abdijstraat. Als we kijken naar de cijfers van 2011 kunnen we concluderen dat de kosten-batenanalyse voor de Abdijstraat negatief uitvalt. Mogelijke knelpunten zijn de ligging van de winkel, cfr gebrek aan parkeermogelijkheid. Een optie is leveringen in de buurt van de Abdijstraat actief te promoten en ‘goedkoper’ te maken.

25 Jaarverslag2.indd 25

20/07/2012 14:14:48


Uitleendienst Audiovisueel materiaal Werkhaven heeft als kernopdracht de uitbouw van de uitleendienst voor audiovisueel materiaal. Dit materiaal staat in eerste plaats ter beschikking aan het Antwerpse jeugdwerk en aan jongeren. In de uitleendienst kunnen drie jongeren werkervaring opdoen in het beheer en uitlenen van materiaal aan jongeren en jeugdverenigingen op het grondgebied van de stad Antwerpen. Werkhaven staat in voor de opleiding en begeleiding van het personeel, de oprichting van een stuurgroep, communicatie en promotie voor de uitleendienst, uitstippelen van een aankoop – en prijzenbeleid, jeugdvriendelijke dienstverlening en het verzekeren van het materiaal. Werkhaven geeft in nauwe samenwerking met Zappa invulling aan het werk(ervarings)luik van het JCC. Dit door de uitbouw van een uitleendienst waarin drie jongeren werkervaring kunnen opdoen in het beheer en uitlenen van audiovisueel materiaal aan jongeren en jeugdverenigingen op het grondgebied van de stad Antwerpen. Jeugdverenigingen en jongeren kunnen bij de uitleendienst terecht voor het ontlenen van audiovisueel materiaal aan jeugdvriendelijke prijzen. Het aantal ontleningen in 2011 bedroeg 1131. Daarnaast werden 3 acties ondernomen om het Antwerps jeugdwerk beter te leren kennen. Zo is er een toelichting gegeven op de stedelijke jeugdraad. Er is een toelichting geweest op het stadswerkersoverleg van 19 september en op de jeugdraad van Merksem op 15 december. Het ontleenpunt in ter Lo kende in 2010 weinig succes. Dit punt is 2 weekdagen open. Er is een tweede afhaalpunt in de Everaertstraat, bij Werkhaven sinds 1/06/2011. Dit zorgt voor extra service en bereikbaarheid naar de doelgroep. Daarnaast is er voorzien in de mogelijkheid voor levering, tegen €30. En Werkhaven heeft een reglement opgemaakt met leveringsvoorwaarden en een actieplan ikv communicatie. De uitleenpost in Zappa is sinds einde 2010 ook open op zaterdag. Tot nu toe werkt deze zaterdagopening zeer goed, zowel voor de klant als voor Werkhaven. Dit zorgt er oa. voor dat materialen in één weekend 2 keer kunnen ontleend worden.

26 Jaarverslag2.indd 26

20/07/2012 14:14:48


27 Jaarverslag2.indd 27

20/07/2012 14:14:50


MediChauffeurs In de eerste maanden van 2011 is het concept 'MediChauffeurs’ verder uitgediept en getoetst naar vorm en inhoud. De samenwerking met het piloot-woonzorgcentrum Sint Anna in Berchem heeft duidelijk vorm gekregen. Er werd gezocht naar een coöperatiemodel dat kon gekopieerd worden naar andere woonzorgcentra. Welke voorbereidende taken voor het residentenvervoer naar doktersconsulten neemt de instelling zelf voor haar rekening in de definitieve praktijk, welke taken behoren toe aan de MediChauffeurs. Hoe kunnen we de dienstverlening voor de rusthuisbewoners optimaliseren? De werkwijze werd, in samenspraak met onze klant Zorgbedrijf, kritisch (her) bekeken en bijgestuurd. Testing en fine-tuning leverden een best practice en definitieve serviceafspraken op. Daarna zijn, in de loop van de volgende maanden, de diensten van de MediChauffeurs aangeboden aan twee nieuwe woonzorgcentra. Eerst stapte wzc Sint Maria (ook in Berchem) in, daarna wzc Huize Bloemenveld (Wilrijk). Tegen het najaar van 2011 reden onze 5 MediChauffeurs voor 672 residenten, verspreid over 3 instellingen. In totaal werden tussen 1/1 en 31/12/2011 meer dan 2500 ritten gereden. Dé populairste bestemming was ZNA AZ Middelheim. Bijna 30% van de vervoerde passagiers had behoefte aan een rolstoellift. De minder mobiele passagiers moesten vakkundig in een bus getild worden terwijl ze in hun rolstoel bleven zitten. Het overgrote deel van de passagiers is gebruiker van een opvouwbare rolstoel. Een minderheid kan zich nog als voetganger, soms aan de arm van de MediChauffeur, verplaatsen. Gaandeweg steeg de vraag naar persoonlijke begeleiding. Einde 2011 waren bijna een kwart van de ritten met ‘permanente begeleiding’ door een MediChauffeur. Het betrokken zorgteam oordeelt over de begeleidingsbehoefte van de te vervoeren resident. Midden 2011 keurde het Vlaams Subsidieagentschap een LDE-uitbreiding van 5 naar 15 VTE goed. Vanaf november werd overlegd met Zorgbedrijf over de uitbreidingsmodaliteiten. Al in december kwam een voltijdse instructeur MediChauffeurs in dienst, om selectie en werving van 10 nieuwe doelgroepmedewerkers ‘MediChauffeurs’ mee te ondersteunen. Begin 2012 zullen de nieuwe chauffeurs starten. Op vraag van de Seniorenvervoerdienst van het Zorgbedrijf liepen in november en december tryouts in begeleiding bij het dagverzorgingscentrum De Zwaan in Deurne. Met succes! Rond de jaarwisseling verzoekt het Zorgbedrijf de MediChauffeurs om dagelijks te assisteren bij het thuis ophalen van dagverblijfklanten en bij het terug thuisbrengen van die klanten. Een bijkomende opdracht die zeer welkom zal zijn in de namiddag-daluren. Ja, 2012 lonkt naar de MediChauffeurs.

28 Jaarverslag2.indd 28

20/07/2012 14:14:50


29 Jaarverslag2.indd 29

20/07/2012 14:14:51


Kamerzorg 2011 was bij de Kamerzorg een overgangsjaar, een voorbereidend jaar naar consolidatie, een jaar van ontbrekende én aankomende bekrachtiging! Onze 15 kamerverzorgers bij Sint Anna werden op de proef gesteld. Er waren meerdere teamwissels en afdelingswijzigingen. Flexibiliteit bleek erg nodig. Ook het regulier personeel van Zorgbedrijf en Sint Anna viel ten prooi aan vele veranderingen. Gelukkig was tegen einde 2011 een klimaatswijziging duidelijk waarneembaar. Werkhaven kreeg in mei 2011 bij Sint Anna een nieuw, ruimer uitvalslokaal. Vreugde alom! Zelfs een feestje op het aanpalend gazon. Met mondjesmaat meer vezeldoekjes… en moedgevende feedback uit de focusgroepen van alle 4 de afdelingen waar Werkhaven-kamerverzorgers bij Sint Anna actief zijn. Veel pluimen op de hoed van onze coaching! We bleven het jaar lang bij Sint Anna alle dagen 189 residentenbedden dekken, iets meer kamers poetsen, drank bedelen, rolstoelen onderhouden, etc. Maar we pakten het dag na dag wel efficiënter aan! Er werd gerekend in m² onderhoud en een kameraantal per kamerverzorger gebaseerd op kamercodes. We hadden te kampen met groot ziekteverzuim en moeilijke medische ontslagen. Het was geen gemakkelijk jaar, tegen het jaareinde werd onze volharding beloond. De nieuwe wzc-directie kondigt een grote reorganisatie aan vanaf januari 2012. Waardering voor wat we deden, dat kregen we vooral van de bewoners. Het kamerzorgproject maakt dat de meeste residenten ‘tevreden’ zijn. Zij en hun families ervaren een betere zorgkwaliteit. Toch genereert ons project ook ‘adem’ bij de zorgteamleden van de afdeling waar het project loopt (terug wat tijd en extra aandacht voor zorgbehoevende bewoners, soms zelfs persoonlijke bewonersverwenning weer mogelijk). Zorgbedrijf breed werd kamerzorg tijdens het najaar van 2011 uitvoerig geëvalueerd, om argumenten voor en tegen een mogelijke algemene uitrol te verzamelen. 2012 zal hierover duidelijkheid brengen!

30 Jaarverslag2.indd 30

20/07/2012 14:14:51


31 Jaarverslag2.indd 31

20/07/2012 14:14:56


PERSONEEL

Werkhaven werkt ‌ met en voor steeds meer mensen. Werkhaven blijft groeien. Dat is een zeer bewuste keuze. De werkloosheidsgraad in Antwerpen blijft heel erg hoog liggen bij kansengroepen. Door zoveel mogelijk van deze mensen werk te bieden en steeds meer in te zetten op het leertraject, willen we mee het verschil maken voor werkzoekenden uit de kansengroepen.

jan/09

dec/09

dec/10

dec/11

arbeiders

75

112

161

179

bedienden

30

49

53

66

6

45

69

65

111

206

283

310

OCMW-Art 60 TOTAAL

32 Jaarverslag2.indd 32

20/07/2012 14:15:01


Veel mensen, veel menselijke gebeurtenissen In 2011 werden maar liefst 22 kindjes geboren! Proficiat aan alle Werkhaven-vaders en-moeders-: Mohamed, Isaac, Ridouane, Bart, Kwame, Moustapha, Mina, Suvarez, Yassine, Mohammed, Philippe, Mimoun, Said, Imrana, Jane, Ossayyi, Jeton, Gjuliano, Mohammed, Tim, Hamza en Foad en veel geluk aan de kleine spruiten!

33 Jaarverslag2.indd 33

20/07/2012 14:15:07


Voor het eerst in ons korte bestaan gingen ook twee van onze medewerkers met pensioen : onze financieel verantwoordelijke Nicole Muyshondt op 31/12/2011, en arbeider Joseph Korang op 31/7/2011. Wij wensen hen veel succes in al wat ze nog ondernemen! Jammer genoeg bracht 2011 ook twee overlijdens met zich mee. We moesten plots en onverwacht afscheid nemen van Patrick Michielsen (15/6/2011) die als artikel 60 medewerker tewerk gesteld was op het openbaar domein. Ook Patrick van Evercooren (12/9/2011) missen we heel erg als collega in de uitleendienst. We wensen beide families veel sterkte! Veel mensen, veel verschillen Diversiteit is en blijft ons stokpaardje! Maar liefst 83% van onze doelgroepmedewerkers is van allochtone origine, maar belangrijker is dat bij Werkhaven meer dan 50 verschillende origines samenwerken. Met medewerkers uit China tot BraziliĂŤ, uit Rusland tot Marokko en veel verder, is onze werkvloer echt een wereld in het klein. We zijn er trots op dat we ook de problemen die deze diversiteit met zich meebrengt, klein kunnen houden. De kracht van ons personeel bestaat erin dat ze de verschillen met respect en verdraagzaamheid behandelen en dat ze werken aan hetzelfde doel: kwalitatief werk leveren en zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen, ongeacht afkomst of achtergrond. Leeftijd

Totaal aantal

Geslacht

Nationaliteit of origine *

M

V

Belg

Aantal

Aantal

aantal

EU %

niet-EU

aantal

%

aantal

%

1

4%

20

74

89

88

18-25

27

26

1

6

22%

25-45

101

77

24

12

12%

45-65

51

43

8

9

18%

2

4%

40

78

Totaal

179

146

33

27

15%

3

2%

149

83

34 Jaarverslag2.indd 34

20/07/2012 14:15:07


Ook los van afkomst, wil Werkhaven diversiteit hoog in het vaandel blijven dragen. Door de term zo breed mogelijk te interpreteren, willen we een zo groot mogelijke doelgroep bereiken. Dit jaar hebben we extra ingezet op mensen met een psychisch/psychiatrisch verleden. Via deelname aan het ESF-project Zowe hebben 6 mensen uit deze doelgroep stage gelopen op onze werkvloer. Twee van hen zijn ook effectief aangeworven met een vast contract. Een andere doet vrijwilligerswerk; zij is een zeer gewaarde hulp bij het verstellen van onze werkkledij. Dankzij onze vertrouwdheid met diversiteit in het algemeen en dankzij de samenwerking met onder meer De ploeg, VDAB, GTB en een aantal psychiatrische ziekenhuizen, zijn we erin geslaagd deze moeilijke doelgroep op een succesvolle manier een plaats te geven binnen onze werking. Zowe staat voor ZORG en WERK en wil personen met een psychiatrische problematiek begeleiden naar werk door partners uit de zorg- en werksector optimaal te laten samenwerken.

Zuiddag Omdat we ook buiten de grenzen van Werkhaven onze sociale rol niet willen verwaarlozen, deed Werkhaven op 20 oktober 2011 mee aan de campagne Work for Change van Zuiddag. Werkhaven was ĂŠĂŠn van de vele werkgevers die zich engageerden om die dag een of meerdere studenten uit het secundair onderwijs in dienst te nemen. De dagvergoeding van minimum 40 euro per student, wordt afgestaan aan een project uit het Zuiden, dit jaar Tanzania. Zuiddag wil dat jongeren zich vanuit de Zuiddag-ervaring opstellen als bewuste en actieve burgers. Bedrijven kunnen zich via Zuiddag dan weer profileren op gebied van social responsability. In totaal namen meer dan 110 scholen uit Vlaanderen en Brussel deel aan Zuiddag 2011. Werkhaven ontving 2 leerlingen uit het Joma-instituut in Merksem. Emanuel en Siham kwamen tot ieders grote tevredenheid een dagje meewerken in de afdeling Kamerzorg en op de Uitleendienst Audiovisueel Materiaal. Voor herhaling vatbaar!

35 Jaarverslag2.indd 35

20/07/2012 14:15:07


Veel mensen, veel talen Met meer dan 50 origines zal het niemand verbazen dat Werkhaven moet blijven inzetten op een gedegen taalbeleid. Heel wat van onze medewerkers hebben het moeilijk met de Nederlandse taal. Via pictogrammen en eenvoudig taalgebruik in al onze communicatie naar de medewerkers, proberen we ook de taalzwakkeren zo goed mogelijk te betrekken. Anderzijds merken we dat de (te) zwakke kennis Nederlands het belangrijkste struikelblok blijft voor doorstroom naar het reguliere arbeidscircuit. Onze voltijdse lesgever Nederlands heeft dit jaar nog meer medewerkers dan vorig jaar praktijkgerichte lessen Nederlands gegeven. Met onverminderd enthousiasme en in kleine groepjes van maximum vijf deelnemers bogen meer dan 65 mensen zich over de Nederlandse taal. Met succes, want 61 van hen behaalden hun attest.

Veiligheid en welzijn Sinds januari 2011 is Werkhaven voor haar veiligheids- en welzijnsbeleid aangesloten bij de GPD, Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst groep Antwerpen. We zijn ervan overtuigd dat we via deze samenwerking een professioneel preventiebeleid verder kunnen uitwerken om de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers optimaal te garanderen. Onze inschrijving in dit groter geheel biedt ons ook meer mogelijkheden voor vorming en opleiding in dit vakdomein.

36 Jaarverslag2.indd 36

20/07/2012 14:15:09


Verzuimbeleid In 2011 hebben we sterk ingezet op ons verzuim. Met meer dan 12% ziekteverzuim bij onze doelgroepmedewerkers werden we zoals velen in de sector geconfronteerd met een al te hoog verzuimcijfer. De combinatie van positieve motivatie – het in de aandacht brengen en openlijk waarderen van medewerkers met een laag verzuim - en verzuimgesprekken met een daaraan gekoppeld actieplan, bleek vruchten af te werpen. In onderstaande grafiek zien we hoe onze cijfers het afgelopen jaar naar onder de 10% zakten. Een vermindering van bijna 3% in verzuim, dat komt iedereen ten goede!

Competentiebeleid – Persoonlijke ontwikkelingsplannen Van bij de opstart van Werkhaven, ging veel aandacht naar het in kaart brengen en versterken van de competenties van onze medewerkers. Via observaties, competentierapporten, evaluatie- , functioneringsgesprekken en persoonlijke ontwikkelingsplannen willen we wat goed gaat in de verf zetten en wat minder goed gaat bespreekbaar maken en verbeteren. Binnen de sector van de Lokale Diensteneconomie willen we in dit domein mee aan de kar trekken. Sinds september 2011 is Werkhaven actieve partner in een breed Vlaams samenwerkingsverband van de KHLeuven. Samen met acht andere initiatieven in de lokale diensteneconomie en met de Koepel Lokale Diensteneconomie gaan we op zoek naar een gemeenschappelijk model voor persoonlijke ontwikkelingsplannen (POPs) voor werknemers in de sociale economie. Via deze weg willen we als sector een permanent aanbod van individuele en collectieve begeleiding, vorming en opleiding bieden, gericht op werkbaar werk en persoonlijke groei. Dit project van de KHLeuven, met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de medewerking van de Vlaamse Gemeenschap, beoogt een breder doel, nl de uitwerking van een overkoepelend POP-concept dat zich richt op het begeleiden van werknemers in hun loopbaan en loopbaanovergangen. Het project loopt nog tot 31 december 2012.

37 Jaarverslag2.indd 37

20/07/2012 14:15:10


38 Jaarverslag2.indd 38

20/07/2012 14:15:11


Doorstroom In het najaar van 2011 publiceerde het Europees Sociaal Fonds (ESF) volgende oproep: ‘Uitstroom sociale economie’ met als prioriteit het bevorderen van sociale inclusie van kansengroepen via maatgericht werken. De doelstelling van deze oproep is de verhoging van de uitstroom uit de sociale economie naar het normaal economisch circuit. Momenteel is er een lage uitstroom naar de reguliere economie. Verhoging van de uitstroom betekent in deze oproep dat doelgroepwerknemers uitstromen uit hun statuut als doelgroepwerknemer in de sociale economie en als reguliere werknemer/ zelfstandige aan de slag kunnen. Werkhaven sloeg de handen in elkaar met heel wat Antwerpse sociale economiebedrijven (Levanto als promotor, Cas, Manus, Werkmmaat) en een aantal organisaties aan werkgeverszijde (Randstad Diversity en In-Z). We dienden een gezamenlijk project in en kregen dit ook goedgekeurd. We zullen we in een lerend netwerk samenwerken om doelgroepmedewerkers nog beter te oriënteren naar het regulier arbeidscircuit en zullen een methodiek uit werken die ook op bredere schaal kan worden toegepast. Concreet wordt er volgend jaar in het kader van dit project, en aangevuld met eigen middelen, één medewerker voltijds vrijgesteld om te werken aan doorstroom. We kijken uit naar de resultaten de komende jaren!

39 Jaarverslag2.indd 39

20/07/2012 14:15:13


FINANCIテ起

40 Jaarverslag2.indd 40

20/07/2012 14:15:17


Het jaar 2011 was op financieel vlak een probleemloos jaar voor Werkhaven. Dankzij de lening die we in 2010 afsloten met de Stad, waren er in 2011 geen liquiditeitsproblemen meer. Deze lening van 700.000 € zal vanaf 2014 in 7 jaarlijkse schijven van 100.000 € worden afgelost, momenteel betalen we enkel een jaarlijkse intrest. Ook de bouwperikelen in de Everaertstraat zijn achter de rug, waardoor Werkhaven zich in 2011 vooral kon toespitsen op het behalen van de vooropgestelde groei en betere resultaten. Voor het jaar 2011 werd er een positief resultaat begroot van 3.834 €. Het behaalde resultaat bedroeg echter 77.597 €. Dit resultaat werd geboekt op de rekening “Bestemde Fondsen voor Uitbouw Sociale Economie”. Dit hogere positieve resultaat is voor een stuk afkomstig van een terugname van dubieuze debiteuren voor 58.566,42 €. Door de uitbreiding van onze activiteiten stegen onze bedrijfsopbrengsten echter ook aanzienlijk, van 7.308.472 € naar 9.352.934 €, wat een totale stijging met ± 28 % betekent, waar we erin geslaagd zijn om de stijging van onze bedrijfskosten binnen de perken te houden met een stijging van 7.527.205 € naar 9.254.567 €, zijnde ± 23 %. De stijging van de bedrijfsopbrengsten is voor een groot stuk afkomstig van een stijging van de omzet maar verder stegen vooral de effectief ontvangen Vlaamse en federale tewerkstellingstoelagen, zijnde SINE en LDE, dankzij een doorgedreven intensieve opvolging. De afschrijvingskost ligt in 2011 hoger dan voorgaande jaren, aangezien 2011 het eerste jaar was waarin de grote investeringen van 2010 voor een vol jaar moesten worden afgeschreven. Het balanstotaal steeg van 2.523.934 € in 2010 naar 2.991.375 € in 2011. Na controle door de commissaris revisor, werd een goedkeurend verslag zonder voorbehoud afgeleverd voor de cijfers per 31 december 2011.

41 Jaarverslag2.indd 41

20/07/2012 14:15:18


Nr.

BE 0880.141.079

VOL-vzw 2.1

BALANS NA WINSTVERDELING Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA VASTE ACTIVA

20/28

Oprichtingskosten

4.1

20

Immateriële vaste activa

4.2

21

Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen In volle eigendom van de vereniging Overige Installaties, machines en uitrusting In volle eigendom van de vereniging Overige Meubilair en rollend materieel In volle eigendom van de vereniging Overig Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa In volle eigendom van de vereniging Overige Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

4.3

22/27 22 22/91 22/92 23 231 232 24 241 242 25 26 261 262 27

Financiële vaste activa Verbonden entiteiten Deelnemingen Vorderingen Andere vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Deelnemingen Vorderingen Andere financiële vaste activa Aandelen Vorderingen en borgtochten in contanten

4.4/4.5.1 4.13

28 280/1 280 281

4.13

282/3 282 283 284/8 284 285/8

685.552

675.223

683.970

673.885

107.136 107.136

79.888 79.888

95.310 95.310

75.004 75.004

481.525 481.525

518.992 518.992

1.581

1.339

1.581 1.339 243

1.339 1.339

2.305.823

1.848.710

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

29 290 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Grond- en hulpstoffen Goederen in bewerking Gereed product Handelsgoederen Onroerende goederen bestemd voor verkoop Vooruitbetalingen Bestellingen in uitvoering

3 30/36 30/31 32 33 34 35 36 37

52.241 52.241 52.241

Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

40/41 40 41

1.249.921 838.176 411.745

739.098 296.975 442.123

Geldbeleggingen

2915

415 4.5.1/4.6

50/53 54/58

965.340

1.086.894

4.6

490/1

38.321

22.718

20/58

2.991.375

2.523.934

Liquide middelen Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

42 Jaarverslag2.indd 42

3/24

20/07/2012 14:15:18


Nr.

BE 0880.141.079

VOL-vzw 2.2

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA 686.299

628.554

317.559

239.963

368.740

388.591

17/49

2.305.075

1.895.379

17 170/4 170 171 172 173 174 175 1750 1751 176 179 1790

700.000 700.000

700.000 700.000

EIGEN VERMOGEN

10/15

Fondsen van de vereniging Beginvermogen Permanente financiering

10 100 101

Herwaarderingsmeerwaarden

12

Bestemde fondsen Overgedragen winst (verlies)

4.7

(+)/(-)

13 14

Kapitaalsubsidies

15

VOORZIENINGEN

16

Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Belastingen Grote herstellings- en onderhoudswerken Overige risico's en kosten

4.7

160/5 160 161 162 163/5

Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht

4.7

SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Rentedragend Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Borgtochten ontvangen in contanten Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Diverse schulden Vervallen obligaties, coupons en borgtochten ontvangen in contanten Andere rentedragende schulden Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

4.8

168

700.000

700.000

1791 1792 42/48 4.8

4.8

4.8

42 43 430/8 439 44 440/4 441 46

1.451.707

1.061.970

595.871 595.871

255.597 255.597

45 450/3 454/9 48

689.737 7.274 682.464 166.099

578.244 9.845 568.399 228.129

480/8 4890

3.515

4891

162.584

228.129

492/3

153.368

133.409

10/49

2.991.375

2.523.934

43 4/24

Jaarverslag2.indd 43

20/07/2012 14:15:18


44 Jaarverslag2.indd 44

20/07/2012 14:15:25


Nr.

BE 0880.141.079

VOL-vzw 3

RESULTATENREKENING Toel.

Bedrijfsopbrengsten Omzet Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) Geproduceerde vaste activa Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies Andere bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Voorraad: afname (toename) (+)/(-) Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

4.9

4.9

4.9

Uitzonderlijke kosten Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op financiële vaste activa Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke kosten Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) Winst (Verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

70/74 70

9.352.934 1.218.557

71 72 73 74

8.050.818 83.560

60/64 60 600/8 609 61 62

9.254.567 1.049.211 1.101.452 -52.241 1.029.555 7.106.201

7.308.472 605.988

6.650.688 51.795 7.527.205 890.376 890.376 853.094 5.579.419 82.372

4.9

631/4

-58.566

18.276

4.9 4.9

635/8 640/8

8.614

103.669

9901

98.367

-218.733

75 750 751 752/9

3.277

1.907

649

4.10

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening (+)/(-) Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke opbrengsten

Vorig boekjaar

119.552

4.10

Financiële kosten Kosten van schulden Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Andere financiële kosten

Boekjaar

630

(+)/(-)

Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Andere financiële opbrengsten

Codes

65 650

2.210 1.067 23.426 20.736

1.894 13 9.960 6.456

651 652/9

2.691

9902

78.218

-226.786

621

2.023

3.504

76

760 761

4.10

762 763 764/9 66

660 661

4.10

662 663 664/8

621

2.023

77.597

-228.809

669 9904

45 5/24

Jaarverslag2.indd 45

20/07/2012 14:15:33


ORGANISATIE & ONTWIKKELING

46 Jaarverslag2.indd 46

20/07/2012 14:15:34


Kwaliteit Werkhaven biedt een kwaliteitsvolle helpende hand ! Elke dag opnieuw gaan er ploegen arbeiders werken uitvoeren of leveren we diensten onder begeleiding van ervaren, vakbekwame instructeurs. In 2011 hebben onze arbeiders wederom bewezen dat we kwaliteit kunnen leveren op het veld, met als resultaat tevreden klanten. Werkhaven Antwerpen draagt kwaliteit hoog in het vaandel, en gebruikt een kwaliteitshandvest als leidraad. Al wie in zee gaat met Werkhaven Antwerpen, vindt hierin terug welke inspanningen we elke dag leveren met als enige en ultieme doel: tevreden klanten. We garanderen tegelijk aan onze klanten binnen Stad en OCMW dat we de lat voor onze partnerbedrijven in de sociale economie even hoog leggen als voor onszelf.

47 Jaarverslag2.indd 47

20/07/2012 14:15:35


48 Jaarverslag2.indd 48

20/07/2012 14:15:36


Binnen het kwaliteitshandvest hebben we 3 vlaggen waar Werkhaven Antwerpen voor staat. 1. Tevreden medewerkers * werken aan zo groot mogelijke betrokkenheid * aandacht voor welzijn * teambuilding * diversiteit 2. Kwaliteitsvolle bedrijfsvoering * voldoen aan kwaliteitseisen * duurzame en veilige mobiliteit * werken met ecologische grondstoffen en producten 3. Tevreden klanten * meten van tevredenheid adhv evaluatieformulieren en enquĂŞtes * werfopvolging * snelle behandeling van klachten en het aanbieden van oplossingen Om de 3 vlaggen te kunnen waarmaken zijn er 8 meerpalen waar we ons als bedrijf aan vasthangen. 1. Kwaliteitsbeeld 2. Mensvriendelijk ondernemen 3. Doorgroei 4. Professionele begeleiding 5. Tevreden klanten 6. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 7. Veiligheid 8. Plezier, positief, vrolijk en enthousiast.

49 Jaarverslag2.indd 49

20/07/2012 14:15:36


Nota's ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

Jaarverslag2.indd 50

20/07/2012 14:15:36


Jaarverslag2.indd 51

20/07/2012 14:15:36


Colofon Met dank aan alle medewerkers van Werkhaven Antwerpen vzw V.U. Peter Stappaerts, Klamperstraat 40, 2060 Antwerpen Wettelijk depotnummer: D/2011/0306/271

www.werkhaven.be

03 326 95 06

Jaarverslag2.indd 52

20/07/2012 14:15:36

Jaarverslag 2011  

Werkhaven Antwerpen vzw

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you