Page 1

werken voor west-vlaanderen

EVEN ZWEVEN OM BETER TE LANDEN


inhoud werk

1

Ondernemende mensen respecteren, niet viseren.

werk

5

West-Vlaanderen sportief in beweging zetten.

werk

9

werk

2

13

Jong en oud een dak boven het hoofd garanderen.

3

werk

4

De groei van de landbouw- Nieuwe jobs creĂŤren en Werken aan een vlotte mobiliteit met respect voor en agrofoodsector stimule- werkzoekenden gericht ren. fietsers en voetgangers. activeren.

werk

6

De belastingen verlagen voor een betere levenskwaliteit.

10

werk

Cultuur stimuleren en De A19 eindelijk kunstenaars ondersteunen. doortrekken.

werk

werk

14

werk

7

De horeca een duw in de rug geven.

11

werk

8

Bruggen bouwen tussen mensen en gemeenschappen.

12

werk

werk

De armoede in WestVlaanderen erkennen en bestrijden.

Voor elk kind kwalitatieve opvang voorzien.

15

16

werk

werk

werk

Werken aan een zorgeloze oude dag voor iedereen.

Leerlingen en leraren alle kansen geven.

Groei en milieu hand in hand laten gaan.


werken voor west-vlaanderen | 2014

geknipt voor ondernemers Wie zijn nek uitsteekt om te ondernemen en mensen werk te geven, moet beloond worden. Daarom zal Open Vld blijven vechten tegen de oprukkende regulitis en ondernemers vijf jaar lang een stabiel klimaat garanderen. Wie solo gaat, moet bovendien op hetzelfde pensioen en dezelfde kinderbijslag kunnen rekenen als werknemers. Een Vlaanderen waar ondernemende mensen niet geviseerd maar gerespecteerd worden, is immers in het belang van iedereen.

werk 1

“We passen voor een fiscale en sociale heksenjacht op ondernemers.”

VAN LINKS NAAR RECHTS: SANDRINE DE CROM PIET DELRUE STEFAAN VERCOOREN FRANCESCO VANDERJEUGD BERT VERHAEGHE

(Francesco Vanderjeugd – kapper-ondernemer en jongste burgemeester van het land)

3


werken voor west-vlaanderen | 2014

vol op de trappers Files kosten niet alleen tijd en geld, maar wekken ook heel wat ergernis op. Open Vld zal verstandig investeren in meer capaciteit en slimmere wegen. We belasten het gebruik en niet het bezit van een wagen. Ook een stipter openbaar vervoer, afgestemd op woon-werkverkeer, vinden we belangrijk. Het aantal verkeersdoden moet gehalveerd worden tegen 2020. Ten slotte willen we van West-Vlaanderen dé fietsprovincie maken. Ambitieus? Ja. Onmogelijk? Neen.

werk 2 VAN LINKS NAAR RECHTS: ANTHONY DUMAREY FEMKE VERLEYE STEFANIE PLATTEAU DEBORAH LANGBEEN

“West-Vlaanderen moet dé fietsprovincie worden.” (Anthony Dumarey – recreatief fietser, gemeente- en provincieraadslid)

alles van stal halen West-Vlaanderen boert goed, maar het kan nog beter. Daarom zal Open Vld er alles aan doen om groeisectoren als de landbouw- en de agrofoodsector verder te stimuleren. Bij tegenslagen en rampen moet steun er sneller komen. En niet te vergeten: door de groeiende aandacht voor gezonde, eerlijke voeding verdient de biolandbouw zijn plaats naast de klassieke landbouw.

werk 3 VAN LINKS NAAR RECHTS: ALEXANDER VAN HOECKE, MARLEEN SCHILLEWAERT-VERCRUYCE, STEFAAN NUYTTEN, FREDERIK CRUL, MARCO LOMBAERT, PIET VANDERMERSCH

“Milieueisen moeten steeds economisch realistisch en haalbaar blijven.” (Piet Vandermersch – landbouwer en kweker van rundvee van het wit-blauw ras)

4


werken voor west-vlaanderen | 2014

handen uit de mouwen voor werk West-Vlaanderen heeft de laagste werkloosheid van het land. Toch raken duizenden vacatures niet ingevuld en blijven velen werkloos, waaronder heel wat jongeren. Om nieuwe jobs te creëren, wil Open Vld de lasten op arbeid verlagen en werken financieel aantrekkelijker maken. Van onze werkzoekenden vragen we een grotere inspanning. Wie twee jaar werkzoekend is, moet per week twee halve dagen gemeenschapsdienst doen. Dat is geen repressieve maatregel, maar een duwtje in de rug om mensen vlotter op weg naar een volwaardige job te zetten. Passend werk voor wie goesting heeft, dat is ons doel.

“Wie werkt, staat sterk.” (Vincent Van Quickenborne)

werk 4

5


werken voor west-vlaanderen | 2014

recht op doel af West-Vlaanderen in beweging zetten? Dat kan alleen met West-Vlamingen die zelf naar hartenlust bewegen en hun passie voor sport beleven. In het Vlaanderen van Open Vld genieten trainers en vrijwilligers van kleine voetbalclubs een beter sportstatuut en krijgen ook bescheiden wielerwedstrijden alle kansen. We brengen respect op voor aloude Vlaamse tradities als de duiven- en vinkensport. Sport moet er immers zijn van en voor iedereen.

werk 5 VAN LINKS NAAR RECHTS: MICHAEL VANNIEUWENHUYZE, ELKE CARETTE, VALTIN DEMUYNCK, CARL VEREECKE

“Investeren in sport zet meer mensen in beweging.” (Carl Vereecke – West-Vlaams gedeputeerde verantwoordelijk voor o.m. sport)

“We verlagen de belastingen met gemiddeld 1700 euro per gezin.” (Kathleen van der Hooft – OCMW-voorzitter Knokke-Heist) VAN LINKS NAAR RECHTS: CHANTAL VANDE VYVERE CHANTAL LESAGE-GHEKIERE MATTHIEU MOERENHOUT KURT BEIRENS KATHLEEN VAN DER HOOFT

meer geld om te genieten van het leven

werk 6

6

U doet met plezier uw duit in het zakje voor een beter West-Vlaanderen, maar houdt graag nog wat over voor leuke dingen? Volkomen terecht. Daarom kan er voor Open Vld geen sprake zijn van een btw-verhoging die uw koopkracht aantast. Sterker nog: we willen de personenbelasting vereenvoudigen en verlagen, zodat uw gezin jaarlijks 1700 euro meer overhoudt. Zo kunt u méér genieten van het leven.


werken voor west-vlaanderen | 2014

“Iedereen die werkt, mag 500 euro per maand bijverdienen.” (Bart Tommelein)

klinken op een bloeiende horeca West-Vlaanderen is dé horecaprovincie van het land. We hebben niet alleen de meeste cafés en hotelovernachtingen, maar ook het grootste aantal Michelinsterren. Volgens Open Vld kan het nog beter. Met ons Tienpuntenplan voor de horeca willen we in de sector extra groei en jobs creëren. Studenten moeten de kans krijgen om tot honderd dagen te werken. Werkende mensen zullen meer vrijheid krijgen om overuren te doen en maandelijks tot 500 euro – belastingvrij! – bij te verdienen. Dat scheelt een slok op de borrel.

werk 7

7


werken voor west-vlaanderen | 2014

hetzelfde, maar anders

“Niet uw afkomst, maar uw toekomst telt.”

Iedereen is van de wereld, en de wereld is van iedereen. Open Vld is ervan overtuigd dat diversiteit een rijkdom is. Daarom willen we bruggen bouwen tussen mensen en gemeenschappen, ongeacht afkomst of godsdienst. We kiezen voor een samenleving waar discriminatie op de huuren arbeidsmarkt bestreden wordt, en iedereen bijdraagt om onze welvaart betaalbaar te houden. Geen uitkeringseconomie maar een groei-economie. Samen staan we sterk.

(Mohamed Ahouna – ondernemer en gemeenteraadslid Kortrijk)

VAN LINKS NAAR RECHTS: HINA BHATTI MOHAMED AHOUNA

werk 8

meer zuurstof voor cultuur

werk 9 VAN LINKS NAAR RECHTS: MONIEK GHEYSENS, WARD VERGOTE, LIEVEN COBBAERT, FRANÇOISE BOEDTS-MATTHEUS, JASPER PILLEN

“Creativiteit is de motor van de maatschappij.” (Moniek Gheysens – modeontwerpster)

8

Stephan Vanfleteren, Piet Goddaer, Wim Opbrouck… Onze provincie levert aan de lopende band talenten af die West-Vlaanderen nationaal en internationaal op de kaart zetten. Meer zuurstof geven aan onze schrijvers, theatermakers, beeldend kunstenaars en songschrijvers staat hoog op onze aagenda. Zo willen we de succesvolle tax-shelter voor de filmsector uitbreiden naar de volledige cultuursector. Mensen moeten ook geprikkeld worden om van cultuur te genieten. Daarom bouwen we onze musea om tot echte belevingscentra.


werken voor west-vlaanderen | 2014

in één rechte lijn naar de kust en terug De problemen met de Oosterweelverbinding in Antwerpen raken maar niet opgelost. In West-Vlaanderen hebben we met de A19 ook zo’n dossier. Al veertig jaar wordt er getalmd om het stuk snelweg tussen Ieper en de kust door te trekken. Als enige partij wil Open Vld hier eindelijk werk van maken, en zo zorgen voor een vlotte, comfortabele en veilige verbinding.

werk 10 VAN LINKS NAAR RECHTS: EMMILY TALPE, ANN DEGROOTE, SABIEN LAHAYE-BATTHEU

“De verlenging van de A19 moet en zal er komen.” (Sabien Lahaye-Battheu – federaal parlementslid en voorzitter commissie Mobiliteit)

9


werken voor west-vlaanderen | 2014

actief tegen armoede Door de crisis raken steeds meer gezinnen in financiële moeilijkheden, met alle gevolgen van dien. Ook kinderen worden hier steeds vaker het slachtoffer van. Open Vld zal met enkele doortastende maatregelen de zwaksten in onze samenleving beschermen. Door studiebeurzen automatisch toe te kennen en consumenten richting goedkope tarieven te begeleiden, maar vooral door armoede zichtbaar te maken. Want alleen wat we zien, kunnen we verhelpen.

werk 11 VAN LINKS NAAR RECHTS: BRIEUC VAN DAMME, HENK DEJONGHE, DAISY DECOENE, KATRIEN VANDECASTEELE, BART VANDEKERCKHOVE

“Brugfiguren in het onderwijs moeten armoede beter zichtbaar maken.” (Katrien Vandecasteele – OCMW-voorzitter Ingelmunster en vrijwilligster op het muziekfestival Labadoux)

VAN LINKS NAAR RECHTS: INGE SIX BO BENTEIN JEAN-MARIE DE PLANCKE SARA CASTEUR TOON VANCOILLIE JESSIE VANWALLEGHEM BERT SCHELFHOUT

“Een opvangplaats voor elk kind is een must.” (Bert Schelfhout – nationaal voorzitter Jong Vld en toekomstige papa?)

werk 12

kinderopvang beter opvangen De zoektocht naar een geschikte, kwalitatieve kinderopvang bezorgt heel wat ouders kopzorgen. Door de kant van de gezinnen te kiezen en de overvloed aan regeltjes te beperken, wil Open Vld de lange wachtlijsten wegwerken en garanderen dat elk kind een opvangplaats vindt. Kinderopvang moet ook flexibel zijn. Zo kunnen kids waarvan de ouders laat of op onregelmatige uren werken, rekenen op een warme tweede thuis.

10


werken voor west-vlaanderen | 2014

een eigen huis voor jong en oud Een woning is de beste investering voor de toekomst. Voor vele jonge gezinnen wordt de aankoop van een eigen huis echter steeds moeilijker. Daarom wil Open Vld de woonbonus, het fiscale voordeel bij de aankoop van een woonst, koste wat kost behouden. Ook wie ouder wordt, moet zo lang mogelijk van de warmte van zijn eigen huis kunnen genieten. Zorg aan huis en aangepast wonen krijgen dus onze volle aandacht.

“Het fiscale voordeel bij de aankoop van een huis moet blijven.” (Mercedes Van Volcem – Vlaams parlementslid en experte wonen)

VAN LINKS NAAR RECHTS: MERCEDES VAN VOLCEM

werk 13

TIENE CASTELEIN FANNY DECOCK MIEKE SYSSAUW

11


werken voor west-vlaanderen | 2014

rusten maar niet roesten Leve het pensioen, uw recht op welverdiende rust. Meer tijd voor uw familie en vrienden, voor uw hobby’s en die reis die u altijd al wilde maken. Kunt u moeilijk stilzitten en wilt u verder werken aan uw appeltje voor de dorst? Ook dat moet kunnen. Daarom zal Open Vld ervoor zorgen dat u ook als gepensioneerde onbeperkt kunt bijverdienen. Hoe dan ook is uw pensioen met Open Vld in goede handen.

“Uw pensioen blijft volledig geïndexeerd.” werk 14

(Michèle Vandermeeren - actieve vijftiger en gemeenteraadslid)

VAN LINKS NAAR RECHTS: JOHAN VANHOVE, ANNE-MIEKE BORRA, MICHÈLE VANDERMEEREN, GEERT GALLE

een bank vooruit voor onderwijs Tot de top van de Europese klas behoren, daar wil Open Vld voor gaan. Door verouderde schoolgebouwen te renoveren en leraren minder te belasten met administratieve taken geven we ons onderwijs een nieuw elan. En door een aanbod van unieke opleidingen in onze universiteiten en hogescholen kunnen we jonge talenten makkelijker aan onze provincie binden.

werk 15

“Leraren verdienen respect en meer werkcomfort.” (Arne Vandendriessche – selfmade ondernemer en politicus)

12

VAN LINKS NAAR RECHTS: ROMINA VANHOOREN ARNE VANDENDRIESSCHE PASCALE BAERT JEANNIQUE DENYS-WINDELS


werken voor west-vlaanderen | 2014

“Zorgen voor de zee is zorgen voor de toekomst.” (Patrick De Klerck, burgemeester van Blankenberge)

werk 16

blauw = verstandig groen

VAN LINKS NAAR RECHTS: JANNA ROMMEL-OPSTAELE, PATRICK DE KLERCK, HUGO DE PLECKER, WIM JANSSENS.

Een blauw beleid met groene accenten? Met een aarde die onmiskenbaar opwarmt, is dat even noodzakelijk als ademen. Daarom kiest Open Vld voor economische groei met meer aandacht voor het milieu. Energiezuinig wonen, werken en transport willen we fiscaal aanmoedigen én belonen. En de Belgische kust, onze grootste toeristische trekpleister, gaan we verder beschermen tegen een duizendjarige storm.

13


WEST-VLAAMSE KANDIDATEN

kamer 2014

OPVOLGERS

TIP: je kleurt best alle bolletjes voor alle kandidaten van deze lijst. Zo staan we nog sterker.

kamer 2014

WEST-VLAAMSE KANDIDATEN

europees parlement 2014

OR NDEREN

1e PLAATS 1e PLAATS

Guy

VERHOFSTADT

EUROPEES PARLEMENT

voor ons volledig programma: www.werkenvoorwestvlaanderen.be


WEST-VLAAMSE KANDIDATEN

TIP: je kleurt best alle bolletjes voor alle kandidaten van deze lijst. Zo staan we nog sterker.

vlaams parlement 2014

OPVOLGERS

vlaams parlement 2014

voor ons volledig programma: www.werkenvoorwestvlaanderen.be


made by BOA.be

Verkiezingsdrukwerk. V.U.: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/42, Kortrijk & Bart Tommelein, Distellaan 76, Oostende

Werken voor West-Vlaanderen  

Even zweven om beter te landen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you