Page 1

KerkContact Informatieblad van de Protestantse Gemeente Westervoort jaargang 3 – nummer 1 25 maart – 15 september 2018


Als de hemel en de aarde elkaar de hand reiken Als de hemel en de aarde elkaar de hand reiken, Pasen overal weerklinkt, dan weet ik, Heer, dat Uw liefde niet vergeefs is geweest. Als een zorgverlener stilstaat bij een zieke, deze optilt uit zijn eenzaamheid en de pijn wat helpt verzachten, dan weet ik, Heer, dat Uw liefde niet vergeefs is geweest. Als een zorgverlener de hand reikt aan een collega en zo een daad van vriendschap stelt, samen met anderen een vriendenkring vormt, dan weet ik, Heer, dat Uw liefde niet vergeefs is geweest. Als mensen samen op weg gaan, willen delen met al wie ziek en eenzaam is, met al wie honger lijdt, dan weet ik, Heer, dat Uw liefde niet vergeefs is geweest. Als deze lente in ons hart ontspringt, wij hoopvol in de toekomst kijken, leven als blije, verrezen mensen, dan weet ik, Heer, dat Uw liefde niet vergeefs is geweest. Als mensen de weg gaan van Uw Zoon, dan weet ik, Heer, dat Gij hen altijd nabij zult zijn, dat Uw liefde hen altijd zal omvatten, omdat dit uw Paasboodschap is, voor altijd, voor mij, voor elk mensenkind.

2


Welkom Beste lezer, Als u dit leest is de Veertigdagentijd al bijna voorbij. Een periode van veertig dagen samen op weg gaan, bezinnen, even stilte … openstaan voor wat God ons aanreikt. Veertig dagen op weg, ieder op zijn eigen plek en vanuit eigen hoedanigheid. Maar toch met elkaar verbonden en elke dag even stilstaan op die reis door de veertig dagen. Even bezinnen op wat we doen. Wat geeft het leven ons, waar ervaren we pijn en tekort, waar kunnen we van betekenis zijn voor anderen? En dan wordt het Pasen, het feest van de Opstanding, het nieuwe begin. Voor u ligt alweer de zesde uitgave van KerkContact. Via KerkContact hopen we met u in contact te blijven. U bent van harte welkom om mee te doen met onze activiteiten en kerkdiensten. In dit boekje vindt u daarvan een overzicht. Ook voor de jongeren zijn er allerlei activiteiten, zoals de Jeugdkerk eenmaal per maand of de activiteiten op “’t Zoldertje”. Heeft u behoefte aan een persoonlijk of pastoraal gesprek, neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons altijd bereiken via onze predikant, of via de scriba. Hun adresgegevens vindt u in dit blad. Wilt u wekelijks geïnformeerd worden over onze activiteiten en actualiteiten, geef dan uw e-mailadres door via: gemeentebrief@gmail.com. U ontvangt dan elke vrijdag de gemeentebrief in uw mailbox. Ook vindt u alle informatie op onze website: www.werenfried.nl. We hopen u te (blijven) ontmoeten.

Namens de

Een hartelijke groet, Henk Bonnink (voorzitter)

kerkenraad wens ik u allen heel fijne Paasdagen toe!

3


Bij de tijd Het is bijna Pasen. Nog één week om te gaan, dan is het zover. In die Goede Week leven we naar Pasen toe, daarop zijn de vieringen gericht. Op de pagina hiernaast een korte vooruitblik op de vieringen in de Goede Week. Met Pasen vieren we ‘met heel de gemeente’ de opstanding van Jezus uit het graf. Er is geen dood meer, maar het leven en daar getuigen de engelen, de vrouwen en Petrus en Johannes van die het graf leeg hebben aangetroffen. In de Vijftig dagen na Pasen zijn er drie zondagen waarin we weer een prekencarrousel houden. Zondag 15 april begin ik de carrousel, zondag 22 april is Alle Jongman uit Zevenaar de voorganger en zondag 29 april gaat Chris Kors uit Doesburg voor. Het gezamenlijke thema van de prekencarrousel ligt in het jubileum van de Wereldraad van Kerken. De Wereldraad, die in 1948 werd opgericht in Amsterdam, bestaat 70 jaar en het grote thema uit 1948 is voor ons het centrale thema van de carrousel. In 1948, kort na de Tweede Wereldoorlog en aan het begin van de Koude Oorlog was het thema voor de Wereldraad ‘De Chaos van de mens en de orde van God’. Daar willen we alle drie vanuit een verschillend subthema en verschillende lezingen, ons licht op laten schijnen. Daarna gaan we met verhalen uit Genesis via Hemelvaart en Pinksteren op weg naar de zomer. Oorsprongverhalen zijn het, de verhalen van Genesis 1-11. Ze gaan over waar de wereld, de mensen en het kwaad vandaan komen. Niet als geschiedenisverhaal, maar als verhaal wat de betekenis ervan weergeeft. En dan wordt het weer de tijd van de zomer. Dat is in de liturgie een groene tijd, een tijd waarin het groene antipendium op de tafel hangt. Het is ook de tijd waarin wij ons over al het groen in de wereld kunnen verbazen en wij tot rust kunnen komen, thuis of waar je ook maar wilt zijn in die tijd. Arjen Hiemstra

4


Bij de vieringen in de Goede Week In de Goede Week staan we stil bij het thema: “Wie is toch deze?” Wie is toch deze man, die zijn weg gaat tot het einde er op volgt? Die door Israël is getrokken, mensen heeft genezen, boze geesten heeft uitgedreven, die bijna geen plek had om tot rust te komen – alleen in de eenzaamheid was er af en toe rust – en die uiteindelijk gekruisigd zal worden door het Romeinse bestuur in Israël. Deze man heeft ons tijdens zijn hele leven verwezen naar waar hij vandaan komt. Hij verwijst naar zijn Vader, die in de hemel is. Die de schepper is van hemel en aarde, en die door deze Zoon te sturen ons nogmaals duidelijk wil maken wat God wil met deze wereld. Daarom is het ook belangrijk deze Jezus goed te leren kennen: door hem te kennen, kennen wij God de Vader. In de Goede Week krijgen de vieringen vorm rond een psalm, rond muziek, een afbeelding en soms een videofragment. Er is ruimte om stil te zijn en om na te denken. En uiteindelijk zullen wij de verhalen horen van de maaltijd, de kruisiging, hoe hij in het graf gelegd werd. Maar ook hoe nieuw licht een kans kreeg in de nacht en er nieuw leven was. Bent u er dit jaar ook bij? Op de volgende pagina vindt u in het overzicht datum, tijd en thema.

5


Kerkdiensten De diensten beginnen gewoonlijk om 10.00 uur. Bij afwijkende tijden is dat aangegeven. Van harte welkom! Datum

Voorganger

25 maart

Arjen Hiemstra

26 maart 19.30 uur 27 maart 19.30 uur

Raad voor de Eredienst Raad voor de Eredienst

28 maart 19.30 uur 29 maart 19.30 uur

Raad voor de Eredienst Arjen Hiemstra

30 maart 19.30 uur

Arjen Hiemstra

31 maart 22.00 uur

Arjen Hiemstra

1 april* 10.30 uur 8 april

Arjen Hiemstra

15 april*

Prekencarrousel

22 april

Prekencarrousel

29 april* 6 mei

Prekencarrousel Prekencarrousel

Bijzonderheden Bestemming collecte Collecte: Kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda Thema - Wie is toch deze: Hij vergeeft jullie je zonden! Thema - Wie is toch deze: Zelfs de wind en de zee gehoorzamen hem! Thema - Wie is toch deze: Hij beveelt onreine geesten! Witte Donderdag Heilig Avondmaal Thema - Wie is toch deze: Hij deelt brood en vis aan de mensen! Goede Vrijdag Thema – Wie is toch deze: Hij gaat zijn weg tot het einde toe! Paasnacht Thema - Wie is toch deze: Je zult hem zien, steeds weer! Pasen Collecte: Jeugdwerk Zangdienst Collecte: Bloemengroet gemeenteleden Jeugdkerk Collecte: Jaarproject diaconie voor hospice Rozenheuvel Collecte: ‘Stille hulp’ eigen gemeente Collecte: Diaconie algemeen Collecte: Missionair werk en kerkgroei 6


10 mei 13 mei*

Predikant uit Duiven Mirjam Verschure

Hemelvaart

20 mei

Arjen Hiemstra

27 mei*

Arjen Hiemstra

3 juni

Dick Kruyt

10 juni*

Arjen Hiemstra

17 juni

Arjen Hiemstra

24 juni* 1 juli 8 juli*

Akke-Clara Thimm-Stelwagen Leen den Besten Jelle van Nijen

15 juli

Mirjam Verschure

22 juli* 29 juli

Arjen Hiemstra Arjen Hiemstra

5 augustus* 12 augustus

Arjen Hiemstra Harry Pals

19 augustus*

Christa Klaver

26 augustus

Arjen Hiemstra

2 september*

Arjen Hiemstra

9 september

Arjen Hiemstra

Collecte: Jaarproject diaconie voor hospice Rozenheuvel Pinksteren Collecte: Kerk in Actie (zending) Zanggroep Collecte: Diaconie algemeen Collecte: Jaarproject diaconie voor hospice Rozenheuvel Collecte: Kerk in Actie (werelddiaconaat) Heilig Avondmaal Jeugdkerk Collecte: ‘Stille hulp’ in eigen gemeente Collecte: Bloemengroet gemeenteleden Collecte: Jeugdwerk Collecte: Jaarproject diaconie voor hospice Rozenheuvel Collecte: ‘Stille hulp’ in eigen gemeente Collecte: Diaconie algemeen Collecte: Bloemengroet gemeenteleden Collecte: Diaconie algemeen Collecte: Kerk in Actie (zending) Collecte: ‘Stille hulp’ in eigen gemeente Heilig Avondmaal Collecte: Jaarproject diaconie voor hospice Rozenheuvel Collecte: ‘stille hulp’ in eigen gemeente Collecte: Jeugdwerk

*) Na de dienst koffie/thee/limonade drinken in het Paalmanhuis.

7


Diensten in de Meridiaan, Wilgenpas en Haemerstaete/Westerstaete In de woonzorgcentra in Westervoort worden regelmatig (meditatieve) diensten gehouden voor de bewoners. Maar ook anderen zijn van harte welkom om deze kleinschalige diensten bij te wonen. Datum do. 12 april 15.00 uur di. 17 april 15.00 uur di. 15 mei 15.00 uur wo. 6 juni 14.30 uur di. 19 juni 15.00 uur do. 19 juli 15.00 uur ma. 10 sept. 14.30 uur

Voorganger Maarten Smits

Waar? Haemerstaete/Westerstaete

Maarten Smits

Wilgenpas

Arjen Hiemstra

Wilgenpas

Arjen Hiemstra

Meridiaan

Thanh Ta

Wilgenpas

Arjen Hiemstra

Haemerstaete/Westerstaete

Arjen Hiemstra

Meridiaan

Gewijzigde opzet collecterooster voor de diaconie De diaconale gelden worden elk jaar ingezet voor verschillende doelen. Dit jaar hebben we ons collectebeleid iets gewijzigd. We hebben geïnventariseerd welke “landelijke” voorgestelde doelen we willen blijven ondersteunen. Verder hebben we bekeken aan welke “eigen doelen” we willen geven. Dit jaar benoemen we dit nu zo veel mogelijk concreet bij de collecte. Zo hebben we nu ook collectes voor “stille hulp in de eigen gemeente”, “bloemen uit de dienst” en “kerstviering ouderen”. We hebben er ook voor gekozen om de collecte voor ons speciale doel niet aan te vullen met een vast bedrag, maar hier een paar maal extra voor te collecteren. Zo collecteren we dit jaar 6 maal voor het “hospice Rozenheuvel in Rozendaal”. Dat betekent dat we 1 maal in de twee maanden voor dit doel collecteren. Tot slot hebben we ook nog ruimte in het rooster gelaten om “incidentele speciale doelen” te ondersteunen. 8


9


Activiteiten in de gemeente Concerten van de Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk In het afgelopen jaar heeft de Vriendenstichting, in het eerste jaar van haar oprichting, 3 succesvolle concerten georganiseerd in de Werenfriedkerk. Ons eerste concert was op vrijdagavond 16 juni 2017, waar Popkoor Repeat uit Duiven optrad. Dit was een schot in de roos, want het koor nam de bezoekers mee in hun enthousiasme, waardoor er een geweldige sfeer ontstond. In het tweede concert op zondagmiddag 19 november was OBK onze gast. Dit harmonieorkest uit Westervoort trekt altijd veel bezoekers en ook nu in onze kerk was het vol en heerste er een gezellige sfeer. Het derde concert op zondagmiddag 17 december stond in het teken van de winter- en kersttijd en 6 dames, Notice Vocaal, zongen prachtige (kerst) liederen passend bij de maand december en werden ondersteund door een combo. Traditioneel werd er in de pauze glühwein en chocomel geschonken! Wederom een groot succes! Maar een nieuw jaar is aangebroken en de Vriendenstichting is alweer druk om nog eens vier Vrijdagavond concerten te organiseren in 2018. 23 maart: Het eerste concert zal plaatsvinden op vrijdagavond 23 maart a.s. Aanvang 19.30 uur! De lente is aangebroken en daarom is er een geheel nieuw concept bedacht en nog nooit vertoond in Westervoort; een Prom concert, waar iedereen met diverse kan meezingen! Er zullen diverse artiesten artiesten optreden en ik kan u nu al verzekeren dat het een geweldige en iedereen kan avond wordt! Het is afgeleid van de meezingen beroemde Promconcerten in Engeland, dus u kunt zich Van harte welkom! voorstellen waar dat toe kan leiden! Graag nodigen wij u hiervoor uit. De toegangsprijs is € 7,50, inclusief koffie of thee, en in de voorverkoop € 6,-. U kunt op deze avond ook vriend worden. Dan zijn de kaartjes € 5,-, ook voor gezinsleden, en u krijgt een gezellige middag aangeboden. U steunt daarmee ook de Vriendenstichting, waardoor wij ook de uitvoerende musici een passende vergoeding kunnen

Prom concert

10


geven. Maar wij hebben sinds kort ook een website: werenfriedkerk.nl, waar u ook kaartjes kunt reserveren. En u weet het, u steunt een goed doel want de opbrengsten gaan naar het onderhoud van het kerkgebouw! We zien uit naar uw komst op 23 maart, maar wees er vroeg bij, want op = op! Frieda van Geest (Voor informatie 06-42525243)

6 april en 25 mei: Zanggroep nieuw liedboek Inmiddels is deze zanggroep bekend in onze kerkelijke gemeente. Zij oefenen de nieuwe liederen uit het liedboek. Het is een hele fijne, muzikale en mooie aanvulling op de vieringen en heel prettig om naar te luisteren. En … zij leren de kerkgangers ook deze liederen te zingen. Het koor oefent onder de bezielende leiding van Marius de Boer in de Werenfriedkerk, Dorpstraat 61. Het is geen koor waar je lid van kunt zijn, maar bestaat uit mensen die het fijn vinden om te zingen. Men kan net zo vaak meezingen als men wil, eenmalig of vaker. De liederen worden gezongen in de viering volgend op de oefenavond. De avonden zijn:  vrijdag 6 april voor de dienst van zondag 8 april (zangdienst met Mirthe Dokter)  vrijdag 25 mei voor de dienst van zondag 27 mei. 11


Vrijdag 13 april: Meet & Eat Op vrijdag 13 april gaan we weer bij elkaar eten! Vanaf 18.30 uur zijn de tafels gedekt bij de gastgezinnen en kunnen de gasten aanschuiven. Nog even hoe het in zijn werk gaat: Iedereen kan meedoen, jong, ouder, alleen of als stel/gezin. Als je deelneemt mag je zelf weten of je wilt koken voor gasten, of bij iemand wilt gaan eten. Als alle opgaven binnen zijn proberen wij een gezellige match te maken van jong, oud, alleen komenden en stellen. De voorgaande avonden waren heel gezellig en gevarieerd, maar we zouden het leuk vinden als de groep zich uitbreidt. Een keer proberen mag! Je wordt nergens lid van. Opgeven kan tot en met 3 april, bij één van ons. We weten graag wie er willen meedoen, en of jullie willen koken of mee-eten. Een dieet is geen probleem, maar geef het even door van tevoren. Groeten, Evelien en Hetty e.dewijk@hotmail.com en hetty@prot-gem-westervoort.nl Elke 2e dinsdag van de maand: Koffieochtend Elke 2e dinsdag van de maand is er een koffieochtend in Het Paalmanhuis. Onder het genot van een kopje koffie of thee ontstaan leuke gesprekken. De ontmoeting staat centraal. Het is niet alleen voor leden van de PKN maar voor álle inwoners van Westervoort. U bent


ook van harte welkom en neemt u gerust iemand mee. De eerstvolgende data zijn: 10 april, 8 mei, 12 juni, 10 juli, 14 augustus en 11 september. U leest het goed: er is zelfs koffiedrinken in de zomervakantie. Plaats: Het Paalmanhuis, Dorpstraat 63 te Westervoort. Elke 2e woensdag van de maand: Passage - Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging Elke 2e woensdag van de maand is er een verenigingsavond. Deze wordt gehouden in Het Paalmanhuis en begint om 20.00 uur. Het zijn hele afwisselende avonden. De eerstvolgende avond is op 11 april en gaat over Naamrecht. Dhr. W. Zondag uit Baarn vertelt hoe wij aan onze naam komen. Het programma voor het nieuwe seizoen, dat start in september, is nog niet rond. U kunt de uitnodiging tegen die tijd lezen in de Kerkbrief, in de Gemeentebrief en op Facebook. Wij hopen u op een van de avonden te ontmoeten. Ook gasten zijn tegen een kleine vergoeding welkom. Meer informatie: Elly Kuijvenhoven, tel. 3118553 of per e-mail: ekuijvenhoven@upcmail.nl. Jeugdkerk samen met Duiven Sinds de zomer van 2017 hebben we een aantal keren de jeugdkerk samen gedaan met Duiven. We hebben dit geëvalueerd en we kwamen tot de conclusie dat de samenwerking goed verloopt en van toegevoegde waarde is! De jongeren hebben samen een gezellige en interessante ochtend met elke maand een leuk thema. De komende jeugdkerkdiensten zijn:  18 maart om 10.00 verzamelen bij het ’t zoldertje en gezamenlijk vertrekken naar Duiven  15 april om 10.00 verzamelen bij het ’t zoldertje en gezamenlijk vertrekken naar Duiven  In mei geen jeugdkerk i.v.m. Pinksteren  17 juni de laatste jeugdkerk, we gaan iets leuks doen. Info volgt nog! Zien we je dan? Groetjes, Bas en Evelien 13


17-19 augustus: Jeugdkamp Het duurt nog lang, en we hebben nog niet veel te melden, maar de datum voor het kamp staat al vast: van 17 t/m 19 augustus! We hopen dat het net zo’n gezellig kamp gaat worden als vorig jaar. Aan de locatie zal het niet liggen, want we gaan weer naar Beusink in Lievelde. Het is altijd de vraag of we iedereen bereiken met onze uitnodigingen, dus wil je op de hoogte gehouden worden, stuur dan even een mailtje naar: hetty@prot-gem-westervoort.nl. Het komt dan zeker goed. Daarnaast kun je straks natuurlijk ook info vinden op de Facebookpagina van het Zoldertje en via de Zoldertjemail. Por alvast je vrienden op, maak reclame bij de brugklassers, vraag vrij van je werk en SAVE THE DATE! Verder jeugdnieuws Samen met de jeugd van Duiven zijn we bezig om een aantal dingen te organiseren. Voor jong en ouder, om gemeenteleden dichter bij elkaar te brengen en de band tussen de jeugd onderling te versterken. Een paar van de ideeën die opborrelden:  De stamtafel, op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek. Niet gebonden aan leeftijd, maar juist gemengd.  Huiswerkhulp, jeugd helpt jeugd met hun eigen expertises.  Infoavond over vervolgopleidingen en schoolkeuze: wie kan er beter over vertellen dan iemand die op de betreffende school heeft gezeten, of de studie doet die je leuk lijkt.  Pubquiz, het Zoldertje open voor iedereen, jong en oud. Teamwork is vereist.  Meidenmiddag, even lekker samen iets leuks doen. We hopen dit jaar al enkele activiteiten te realiseren, en wie weet gaan er ook nog andere dingen gebeuren. Er staat nog meer op stapel! In ieder geval is er enthousiasme en saamhorigheid genoeg.

14


Wanneer: Zaterdag 9 juni in het Paalmanhuis Aanvang 19:00 uur

Kosten: â‚Ź 7,50 p.p. (op de avond te voldoen)

Wat kunt u verwachten: Uitgebreid Zomer Buffet Dessert Koffie / Thee

Opgave voor 30 mei bij Roel Buitenhuis Telefoon: 026 - 3113884 E-mail: r.buitenhuis@xs4all.nl De voorbereidingsgroep: Roel Buitenhuis, Rina van Langeveld, Ron von Schukkmann, Geeske Meurs en Meta Siahaan

15


Programma voor Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met de Protestantse Gemeenten van Duiven en Zevenaar. Een uitgebreide beschrijving van onderstaande activiteiten vindt u op onze website: www.prot-gem-westervoort.nl. 

Mogen we het leven als geschenk van God teruggeven? Hoe denken we als christenen over euthanasie en voltooid leven? 10 april, 20.00 uur in de Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar. Leiding: Mirjam Verschure. Kosten € 5,-. Contactpersoon: Theo Salemink, tel: (0316) 340668. Kerkenpad Op zondag 11 maart was in Zevenaar het eerste van drie kerkenpaden. Er volgen nog kerkenpaden in Duiven en Westervoort. Doel is om elkaar als gemeenten wat beter te leren kennen, met het oog op de toekomst als er wellicht verdergaande samenwerking zal ontstaan tussen gemeenten in de regio. Daarom nodigen we alle gemeenteleden uit om als gasten een keer aanwezig te zijn in elkaars kerkdiensten. Na de dienst is er koffie, gevolgd door een rondleiding in de kerk die zeker de moeite waard zal zijn, want over elk kerkgebouw kunnen interessante verhalen worden verteld. De data zijn:

Elkaar leren kennen

Zondag 29 april om 10.30 uur in de Samen Op Weg kapel, Kastanjelaan 3 te Duiven Zondag 27 mei om 10.00 uur in de Protestantse Kerk, Dorpstraat 61 te Westervoort. Als u mee wilt naar Duiven, geef dat dan even door aan: Henk Bonnink, voorzitter@prot-gem-westervoort.nl of tel: 0263114522. Wellicht kunnen we samen rijden.

16


Vanaf het Rhijnvelt - Russische koormuziek Afgelopen zondag (25 februari) ben ik naar een concert geweest van het Oost Nederlands Kamerkoor en Musica Vocale in de Martinikerk van Doesburg. Mijn schoonzusje is lid van het Oost-Nederlands Kamerkoor, dat is altijd een goed argument om naar een concert te gaan. De gezamenlijke koren zongen prachtige muziek van componisten met een band met Rusland: Georgy Sviridov, Alfred Schnittke en Arvo Pärt: Sviridov is een Rus, Schnittke een Rus met Duitse voorouders en Arvo Pärt is een Est die diep beïnvloed is door de muziek van de Sovjet-Unie. Sviridov bouwt voort op een rijke Russische koortraditie van vóór de Russische revolutie met eenvoudige, lyrische melodieën met een nationaal karakter. Hij bezingt de natuur van Noord-Rusland, bijvoorbeeld in ‘Grust Postorov’: Ik hou van de triestheid van het grenzeloze landschap. Mijn lieve land, Heilig Rusland. … Ik zal het niet in de steek laten. Ik verdrijf niet de geest van het kwaad, maar als een gebed uit mijn hoofd herhaal ik steeds deze vier woorden: Wat een grenzeloos landschap! Wat triest! In tegenstelling tot de oude koortraditie – Sviridov leeft immers in de Sovjet-Unie – mag dit natuurlijk geen christelijke muziek heten. En toch: het zit er dicht tegenaan. Het gaat over heiligheid, bidden, stilte en oneindige leegte. En als je de totaal onbegeleide koormuziek hoort in die Martinikerk van Doesburg is het alsof de Eeuwige rakelings voorbijgaat. De ervaring met God kun je niet altijd in woorden vinden. Soms komt Hij naar je toe in een grenzeloos Russisch landschap. En soms komt hij voorbij in bijna hemelse klanken. Maar je moet je er wel door willen raken. Je moet je ogen en oren wijd open houden, van tijd tot tijd. De koormuziek van Svidorov kunt u niet beluisteren op internet. Schnittke en Pärt kunt u ongetwijfeld wel op internet beluisteren. Maar de muziek van alle drie kunt u natuurlijk ook beleven bij de herhalingen van het concert in Kalkar (23 maart) of in Lochum op 22 juni. Het Russische klimaat kwam trouwens ook voorbij in Doesburg: dankzij de harde oostenwind was het ijskoud in de kerk… Arjen Hiemstra 17


Gemeente in beweging Ingekomen:

van:

naar:

Mw. Jenneken v Ingen-Fick Mw. Klazina Kroen Dhr. Jaap & Mw. Jannie Vd Berg-Huising

Angerlo Veendam

Het Geerken 26 Klapstraat 172f

Arnhem

Sonnedach 26

Verhuisd:

van:

naar:

Dhr. Cor & Mw. Ank Veenhuijsen-de Goei Mw. Johanna v Soolingen Mw. Judith Douma Mw. Irma Leneman Mw. Conny vd Linden Mw. Diny Passchier-Hofman Fam. Mateman-van Vorst Dhr. Jur Timmerman Mw. Dirkje Timmerman Mw. Emmie Brouwer

Tiggeland 25 Sonnedach 78 Kraayenhof 4 Kaeltjes Hofstede 45 Vrouwenslag 32 Waemelslant 83 Hessepas 1 Hamersestr. 33 b10 Hamersestr. 29 m3 De Rosmolen 19A

De Rosmolen 19c Het Geerken 264F Lange Maat 47 Tullekens Hofstede 32 Tiggelland 25 De Rosmolen 25A Hessepas 18 Hamersestr. 29 l3 Hamersestr. 29 l3 Hamersestr. 33 a3

Vertrokken:

van:

naar

Mw. Linda v.Son-Puijman De Steenderens 9 Dhr. Gijp & Mw. Ria Vink-vd Pol Goltackers 90 Mw. Rowan Dorrepaal Klapstraat 99 Mw. Hannelore Meijer De Mars 5 Dhr. Jelmer Scheper Begijneslag 8 Mw. Esther Schotanus Halve Morgen 177

Duiven Meteren Didam Arnhem Woudenberg Nijmegen

Bedankt:

Dhr. Henk Dorland Fam. de Keizer-Meijers Mw. Ilse van Weers Mw. Meta Lafeber Dhr. Rene, Dhr. Johan & Mw. Naomi van Domburg Dhr. Jan Smit Mw. Marieke de Groot

Jagerskamp 11 Paepestraat 8 Mommenkamp 25 Lentsenburg 21 Vicarije 27 Het Geerken 238 Mosterdhof 40

Overleden:

Dhr. Gerrit Puijman Rijnstraat 1, Velp 09-12-2017 Mw. Janny v Norel-Klaassen Hamersestraat 29 K6 25-12-2017 Dhr. Teunis Apperloo Hamersetraat 29 L1 27-12-2017 Mw. Jenny Willems-Hermsen Hamersestraat 29D 06-01-2018 Mw. Sjoukje Driespron-vd Molen Dorpstraat 1A 12-01-2018


Hospice Rozenheuvel voegt leven toe aan de dagen Ieder jaar kiest de kerkenraad een bestemming waar extra voor gecollecteerd wordt. Dit jaar is gekozen voor Rozenheuvel, het hospice van het Leger des Heils, gelegen in de bossen bij Rozendaal, gemeente Velp. Een interview met Marcia van den Akker en Petra Wienk, beiden zorgvrijwilliger in hospice Rozenheuvel. Voor wie is Rozenheuvel bestemd? Marcia: “Het hospice is bestemd voor terminale patiënten, die hier te gast zijn in de laatste levensfase. Meestal hebben ze een levensverwachting van drie maanden, maar het verblijf kan langer of korter duren. Het maakt niet uit welke religie je wel of niet aanhangt, iedereen is welkom. Van de vrijwilligers wordt wel verwacht dat zij een christelijke achtergrond hebben. Ik verzorg hier de rondleidingen, Petra houdt onder andere de bibliotheek bij.” De procedure is meestal dat de toekomstige gast, of een naaste, zelf contact opneemt met het hospice. Er volgt een intake gesprek en soms een rondleiding. Voor de uiteindelijke opname is een verwijzing van een arts nodig. Er zijn tien bedden beschikbaar. 19


Waar bestaat de zorg uit? Petra: “We doen ons best het onze gasten zo veel mogelijk naar de zin te maken. Respect en liefdevol zijn de leidende woorden. Natuurlijk zijn er altijd, ook ’s avonds en in het weekend, een verpleegkundige en artsen aanwezig, maar ook een team van honderd vrijwilligers staat voor hen klaar. Iedere middag komt er een kok. Hij of zij stelt een gerecht voor, maar er is veel mogelijk. Vaak wordt een gerecht aangepast aan de wens van de gast. De gasten mogen met eigen spullen hun kamer gezellig en vertrouwd maken. We proberen zo veel mogelijk laatste wensen te vervullen.” Er is een bloemengroep en de tuin wordt onderhouden. Verder ontvangen de gasten zo nodig ondersteuning van een geestelijk begeleider, een muziektherapeut of een creatief therapeut die met humor en liefde de laatste dagen veraangenamen. Marcia: ”In de familie van de zieke gaat vaak een zucht van verlichting als eenmaal bekend is dat hun dierbare terecht kan in het hospice. Veelal kunnen ze de zorg niet meer aan op het laatst. Nu de zorg en de verantwoordelijkheid uit handen genomen is, kunnen zij hun taken beperken met bijvoorbeeld eten geven of het wassen van kleding.” Is het niet enorm zwaar iedere keer met de dood geconfronteerd te worden? Marcia en Petra praten om en om en vullen elkaar aan: “Wij ervaren het niet als zwaar. We zijn dankbaar dat we in deze bijzondere fase zo dicht bij iemand mogen zijn. Het is erg fijn en zingevend om in deze laatste levensfase er voor iemand te kunnen zijn. Je kunt met iemand bidden of voorlezen, praten over het verleden, luisteren.” Iedere maandag is er een weekopening van het Leger des Heils. Dat is een mooi begin van de week. Daarin wordt stilgestaan bij de mensen die in die week zijn overleden, waar ook de naasten van de overledenen aanwezig mogen zijn. Eén maal in de drie maanden is er een herdenkingsdienst in het nabijgelegen kerkje van Rozendaal. “Is iemand overleden, dan wordt er een kaars aangestoken bij de receptie. De kist wordt bedekt met een doek en respectvol uitgedragen, al het personeel en de vrijwilligers staan daar om heen

“We proberen

zoveel mogelijk laatste wensen te vervullen.”

20


en lopen met de familie mee achter de kist aan. Bij terugkomst in het hospice blaast de familie de kaars uit.” Hospice Rozendaal werkt met enkel giften en veel vrijwilligers. Waar wordt de collecte zoal voor gebruikt? “We zouden graag zogeheten turnsheets willen aanschaffen, glijlakens waarbij de patiënten gemakkelijker van de ene op de andere zij gerold kunnen worden. Er hoeft dan niet onnodig aan een patiënt getrokken te worden en het scheelt enorm in de belasting van de rug van het verplegend personeel. Maar ook bijvoorbeeld etherische oliën voor de massages die gegeven worden, staan op het verlanglijstje.” De collecten voor hospice Rozenheuvel worden van harte bij u aanbevolen. Ook kunt u een gift overmaken naar rekeningnummer: NL77 RABO 0369 7186 31 t.n.v. Diaconale Raad Protestantse Gemeente, onder vermelding: Hospice Rozenheuvel in Rozendaal. Miriam Harten

Vrijwilligerswerk Rozenheuvel Wil je iets betekenen voor mensen in de laatste fase van hun leven? Er zijn verschillende mogelijkheden. Rozenheuvel zoekt:  hulp bij het koken op zaterdag en zondag.  mensen die willen helpen bij het verlenen van zorg.  mensen met groene vingers die het onderhoud van de tuin voor hun rekening willen nemen. Zie voor meer info www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/vacatures

21


Collectes Diaconie Opbrengst van de collectes in de maanden november-januari: 5 nov 12 nov 19 nov 26 nov 3 dec 10 dec 17 dec 24 dec 24 dec 25 dec 29 dec 31 dec 7 jan 14 jan 21 jan 28 jan

Najaarszending Diaconie Diaconie Eigen gemeentewerk Missionair werk en kerkgroei Pastoraat Diaconie Diaconie Kinderen in de knel (kerstnacht) Kinderen in de knel Top 2000 Eigen gemeentewerk Diaconie Hospice Rozenheuvel Oecumene Catechese en Educatie

€ € € € € € € € € € € € € € € €

83,65 81,78 102,26 184,10 78,20 80,96 92,00 93,15 350,71 149,97 249,66 120,40 108,90 111,90 96,05 112,30

Hartelijk dank voor uw bijdragen! Bert Frijlingh, penningmeester diaconale raad

Verjaardagsfonds 2017 Banksaldo 01.01.2017 Opgehaald in 2017 en bijgeschreven Via de bank betaald: Kerstverlichting en piek Tapijttegels ’t Zoldertje Paaskaarsen Kaarten

€ 3.581,55 € 739,32 + € 4.320,87

€ 160,96 200,00 222,81 118,58 € 702,35 € 3.618,52

Banksaldo 01.01.2018

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage. Ook alle medewerksters: bedankt voor jullie inzet. Gelukkig is Diny Breunissen bereid gevonden de wijk Waemelslant, Hessepas en de Gemeint per 1 september 2017 over te nemen. Namens het Verjaardagsfonds, Klaaske Enklaar 22


Amnesty International: “Kom digitaal in actie” Ruim 25 jaar liggen er eenmaal per maand in de kerk voorbeeldbrieven van Amnesty. Die kunt u meenemen, ondertekenen en versturen naar de autoriteiten van landen waar mensenrechten geschonden worden. Landen die meestal wél de Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekenden. Aan deze gewoonte komt nu een einde: onze diaconie denkt dat het in dit digitale tijdperk logischer (en goedkoper) is om digitaal te protesteren. En dat blijft heel erg zinvol. In 2017:  Verstuurden we in Nederland meer dan een miljoen e-mails, brieven en handtekeningen op verzoek van Amnesty International.  Werden 650 mensen vrijgelaten omdat er actie voor hen gevoerd werd.  Wijzigden 40 landen hun wetten door de acties van Amnesty. Het zal misschien even wennen zijn zonder brieven in de kerk, maar Amnesty heeft een website die heel duidelijk aangeeft, hóé te protesteren. 1. ga naar www.amnesty.nl 2. Klik op Kom in actie! Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief en kies een actievorm die bij je past: 1. Spoedacties per e-mail Razendsnel actie voeren als iemand in gevaar is? Geef je dan op voor de supersnelle spoedacties. Je ontvang een actieoproep per e-mail. Met één druk op de knop zet je je handtekening onder de petitie. Maximaal 3 e-mails per maand. 2. Spoedacties per SMS Ontvang ongeveer twee keer per maand een sms van Amnesty met 23


een urgente actie. Je hoeft slechts ‘JA’ terug te sms’en om de petitie te ondertekenen. Snel en simpel. Maximaal twee sms-acties per maand. Kosten: € 0,50 per deelname aan één actie. 3. Schrijfacties Write for Rights Brieven schrijven is Amnesty’s meest beproefde actiemethode. Iedere maand schrijven vrijwilligers van over de hele wereld brieven: voor gewetensgevangenen die al heel lang vastzitten en andere mensen die onze steun nodig hebben. De postzakken vol brieven maken indruk op autoriteiten van landen die mensenrechten schenden. Je ontvangt iedere maand een e-mail met daarin drie tot vijf schrijfacties. (Hieruit zijn onze brieven 25 jaar geselecteerd, eerst door de Werkgroep Amnesty Duiven-Westervoort, later door ondergetekende) 4. Online brieven versturen Iedere dag komen op het Amnestykantoor urgente zaken binnen van mensen voor wie nú actie nodig is. Bijvoorbeeld omdat ze worden gemarteld of dreigen te ‘verdwijnen’. Via de website stuur je razendsnel een protest e-mail. Geef je op en ontvang een seintje wanneer er nieuwe acties zijn. Maximaal 2 e-mails per maand. 5. Stuur een groetenkaartje Met jouw persoonlijke bericht een mensenrechtenactivist of gewetensgevangene steunen? Stuur met een paar klikken online een groetenkaartje! Meld je nu aan en ontvang de nieuwste groetenacties in je mailbox. Maximaal 6 e-mails per jaar. Tenslotte wil ik iedereen die in de afgelopen jaren met de kerk brieven verstuurde, danken. Danken namens de diaconie. Maar vooral danken namens allen die weer verder konden leven door uw inzet. Ik hoop dat u er mee dóórgaat! Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij: Thea van Schaik (namens de diaconie), tel. 026 3118663; ptvschaik@zonnet.nl

24


Bijbelleesrooster April zo 1 april ma 2 april di 3 april wo 4 april do 5 april vr 6 april za 7 april zo 8 april ma 9 april di 10 april wo 11 april do 12 april vr 13 april za 14 april zo 15 april ma 16 april di 17 april wo 18 april do 19 april vr 20 april za 21 april zo 22 april ma 23 april di 24 april wo 25 april do 26 april vr 27 april za 28 april zo 29 april ma 30 april Mei di 1 mei wo 2 mei do 3 mei vr 4 mei za 5 mei zo 6 mei ma 7 mei di 8 mei wo 9 mei do 10 mei vr 11 mei

Marcus 16:1-8 Sefanja 1:1-13 Sefanja 1:14–2:3 Sefanja 2:4-15 Sefanja 3:1-8 Sefanja 3:9-20 Genesis 2:4b-17 Genesis 2:18-25 Genesis 3:1-24 Spreuken 22:17-29 Spreuken 23:1-14 Spreuken 23:15-25 Spreuken 23:26-35 Psalm 4 Genesis 4:1-16 Genesis 4:17-26 Spreuken 24:1-9 Spreuken 24:10-22 Spreuken 24:23-34 Psalm 10 Genesis 5:1-24 Genesis 5:25–6:4 Spreuken 25:1-15 Spreuken 25:16-28 Spreuken 26:1-12 Spreuken 26:13-28 Spreuken 27:1-11 Spreuken 27:12-27 Genesis 6:5-22 Genesis 7:1-24 Spreuken 28:1-16 Spreuken 28:17-28 Spreuken 29:1-14 Spreuken 29:15-27 Spreuken 30:1-9 Genesis 8:1-14 Genesis 8:15-22 Spreuken 30:10-14 Spreuken 30:15-33 Psalm 93 Genesis 9:1-7

za 12 mei zo 13 mei ma 14 mei di 15 mei wo 16 mei do 17 mei vr 18 mei za 19 mei zo 20 mei ma 21 mei di 22 mei wo 23 mei do 24 mei vr 25 mei za 26 mei zo 27 mei ma 28 mei di 29 mei wo 30 mei do 31 mei Juni vr 1 juni za 2 juni zo 3 juni ma 4 juni di 5 juni wo 6 juni do 7 juni vr 8 juni za 9 juni zo 10 juni ma 11 juni di 12 juni wo 13 juni do 14 juni vr 15 juni za 16 juni zo 17 juni ma 18 juni di 19 juni wo 20 juni do 21 juni vr 22 juni 25

Genesis 9:8-17 Genesis 9:18-28 Spreuken 31:1-9 Joël 2:18-27 Joël 3:1-5 Joël 4:1-8 Joël 4:9-21 Genesis 10:1-32 Genesis 11:1-9 Spreuken 31:10-31 Jozua 23:1-16 Jozua 24:1-13 Jozua 24:14-28 Jozua 24:29-33 Romeinen 12:1-8 Romeinen 12:9-21 Romeinen 13:1-7 Romeinen 13:8-14 Psalm 11 Marcus 2:1-12 Marcus 2:13-22 Marcus 2:23–3:6 Job 1:1-12 Job 1:13-22 Job 2:1-13 Job 3:1-26 Psalm 12 Marcus 3:7-19 Marcus 3:20-35 Marcus 4:1-9 Psalm 84 Job 8:1-22 Job 9:1-24 Job 9:25–10:7 Job 10:8-22 Psalm 55:1-12 Psalm 55:13-24 Job 28:1-28 Job 29:1-20 Job 29:21–30:19 Job 30:20-31 Job 31:1-15


za 23 juni zo 24 juni ma 25 juni di 26 juni wo 27 juni do 28 juni vr 29 juni za 30 juni Juli zo 1 juli ma 2 juli di 3 juli wo 4 juli do 5 juli vr 6 juli za 7 juli zo 8 juli ma 9 juli di 10 juli wo 11 juli do 12 juli vr 13 juli za 14 juli zo 15 juli ma 16 juli di 17 juli wo 18 juli do 19 juli vr 20 juli za 21 juli zo 22 juli ma 23 juli di 24 juli wo 25 juli do 26 juli vr 27 juli za 28 juli zo 29 juli ma 30 juli di 31 juli Augustus wo 1 aug. do 2 aug. vr 3 aug.

Job 31:16-40 Job 38:1-15 Job 38:16-30 Job 38:31–39:12 Job 39:13-30 Job 40:1-14 Job 40:15-24 Job 40:25–41:26 Job 42:1-17 Marcus 4:21-34 Marcus 4:35-41 Marcus 5:1-20 Marcus 5:21-34 Marcus 5:35-43 Psalm 123 Marcus 6:1-13 Marcus 6:14-29 Marcus 6:30-44 Romeinen 14:1-12 Romeinen 14:13-23 Romeinen 15:1-13 Efeziërs 1:1-6 Efeziërs 1:7-14 Efeziërs 1:15-23 Psalm 14 Klaagliederen 1:1-11 Klaagliederen 1:12-22 Klaagliederen 2:1-12 Klaagliederen 2:13-22 Klaagliederen 3:1-39 Klaagliederen 3:40-66 Klaagliederen 4:1-22 Klaagliederen 5:1-22 Rechters 1:1-21 Rechters 1:22-36 Rechters 2:1-5 Rechters 2:6-15 Rechters 2:16-23 Rechters 3:1-6 Efeziërs 2:1-10 Efeziërs 2:11-22 Rechters 3:7-11

za 4 aug. Rechters 3:12-31 zo 5 aug. Efeziërs 3:1-13 ma 6 aug. Efeziërs 3:14-21 di 7 aug. Rechters 4:1-16 wo 8 aug. Rechters 4:17-24 do 9 aug. Rechters 5:1-11 vr 10 aug. Rechters 5:12-22 za 11 aug. Rechters 5:23-31 zo 12 aug. Efeziërs 4:1-16 ma 13 aug. Efeziërs 4:17-24 di 14 aug. Efeziërs 4:25–5:2 wo 15 aug. Efeziërs 5:3-20 do 16 aug. Marcus 6:45-56 vr 17 aug. Marcus 7:1-23 za 18 aug. Marcus 7:24-30 zo 19 aug. Rechters 6:1-10 ma 20 aug. Rechters 6:11-24 di 21 aug. Rechters 6:25-40 wo 22 aug. Marcus 7:31-37 do 23 aug. Marcus 8:1-13 vr 24 aug. Marcus 8:14-26 za 25 aug. Efeziërs 5:21-33 zo 26 aug. Efeziërs 6:1-9 ma 27 aug. Deut. 1:1-8 di 28 aug. Deut. 1:9-18 wo 29 aug. Deut. 1:19-33 do 30 aug. Deut. 1:34–2:1 vr 31 aug. Deut. 2:2-15 September za 1 sept. Deuteronomium 2:16-25 zo 2 sept. Efeziërs 6:10-17 ma 3 sept. Efeziërs 6:18-24 di 4 sept. Psalm 20 wo 5 sept. Deut. 2:26-37 do 6 sept. Deut. 3:1-11 vr 7 sept. Deut. 3:12-22 za 8 sept. Deut. 3:23–4:4 zo 9 sept. Deut. 4:5-20 ma 10 sept. Deut. 4:21-31 di 11 sept. Deut. 4:32-43 wo 12 sept. Romeinen 15:1-13 do 13 sept. Romeinen 15:14-33 vr 14 sept. Marcus 8:27–9:1 za 15 sept. Marcus 9:2-13 26


Namen, adressen en bankrekeningen P.G.W. GEBOUWEN Kerk: Dorpstraat 61 Paalmanhuis: Dorpstraat 63  3115696 POSTADRES Protestantse Gemeente Westervoort Postbus 63, 6930 AB Westervoort WEBSITE www.prot-gem-westervoort.nl PREDIKANT Arjen Hiemstra, Rhijnvelt 15  3114104 arjenhiemstra@prot-gem-westervoort.nl Vrije dag: woensdag *) *) Mogelijkheid tot antw.apparaat inspreken KERKENRAAD Voorzitter; Henk Bonnink, De Hoge Hoeve 33  3114522 voorzitter@prot-gem-westervoort.nl Scriba; Frieda van Geest, Lange Griet 62  3117557 scriba@prot-gem-westervoort.nl Penningmeester; Ard Rougoor, Dorpstraat 60  3211584 ardrougoor@hetnet.nl Diaconale Raad; Henk de Graaf, Hoge Eind 104  3114297 diaconie@prot-gem-westervoort.nl

LEDENADMINISTRATIE Verhuizingen, geboortes en verzoeken tot uitschrijving s.v.p. melden bij: Klaaske Snoek, Halve Morgen 20  3117391

ledenadministratie@prot-gem-westervoort.nl

KOSTER kerk Lydi Buitenhuis, Dr. Schaepmanstraat 29  3113884 koster@prot-gem-westervoort.nl PAALMANHUIS Beheer en verhuur: Wilma en Ron Meijer, De Mars 5  3116131, paalmanhuis@prot-gem-westervoort.nl MEDEDELINGEN voor de Gemeente- en Kerkbrief voor woensdag 18.00 uur naar beide adressen: Gera van der Steege, Rhijnvelt 15  3114104 geravandersteege@planet.nl Thea van Schaik, Goltackers 86  3118663 ptvschaik@zonnet.nl GEMEENTEBRIEF aan/afmelden Gemeentebriefpgw@gmail.com

COLLECTEBONNEN Jan Koedoot, Jeugdwerk; Hamersestraat 33 B7  3118690 Contactadres: Hans van Norel, hetty@prot-gem-westervoort.nl Pals 6  3118796 Henk Meemelink, Sonnedach 54  3112234 BANKREKENINGEN; Protestantse Gemeente Westervoort inzake…. inzake Kerkenraad NL 51 RABO 0383 9686 90 NL 25 INGB 0000 9362 02 inzake Diaconie NL 77 RABO 0369 7186 31 inzake Z.W.O. NL 21 RABO 0369 7724 07 inzake Bloemenfonds NL 43 INGB 0003 5088 03 inzake Verjaardagsfonds NL 43 RABO 3030 8588 07 inzake Jeugdwerk NL 08 RABO 0175 2663 01

KerkContact KerkContact verschijnt 3x per jaar en wordt verspreid onder de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Westervoort. Het volgende nummer verschijnt rond half september en loopt tot half dec. 2018. Kopij kunt u tot uiterlijk 27 augustus 2018 sturen naar Gerdi van Eck en Miriam Harten: kerkcontact@prot-gem-westervoort.nl Wilt u wekelijks geïnformeerd worden over activiteiten en actualiteiten in de Protestantse Gemeente Westervoort? Geef uw e-mailadres dan door via: gemeentebriefpgw@gmail.com. U ontvangt dan elke vrijdag de GEMEENTEBRIEF in uw mailbox. Ook vindt u alle informatie op www.werenfried.nl

27


Is het geen wonder zoals als groeit en zelfs na een winter zo prachtig opbloeit Het blijft toch bijzonder dat warmte en licht bij plant, dier en mens dit wonder verricht.

28

Kerkcontact maart 2018  

Informatieblad van de Protestantse Gemeente Westervoort

Kerkcontact maart 2018  

Informatieblad van de Protestantse Gemeente Westervoort

Advertisement