Page 1

World Peace Flame Foundation


sponsordossier

1

Wereldvredesvlam Riemst Op 29 april 2012 wordt in België de eerste Wereldvredesvlam geplaatst. Dit internationale vredesmonument komt in het Limburgse Riemst, nabij de grens tussen België en Nederland. Hier krijgt het zijn plaats bij de vernieuwde brug in Vroenhoven - Riemst. Het 2,5 m hoge monument met een brandende vlam vraagt aandacht voor wereldvrede. En dat in de breedste zin van het woord. Vrede is één van de meest dringende noden van deze tijd. Ieder mens heeft recht op vrede en rechtvaardigheid. En dat is de verantwoordelijkheid van iedereen. Als wereldburger, hebben we een bijkomende verplichting. Een volwaardig en bevredigend leven te bieden aan toekomstige generaties. En dat is de verantwoordelijkheid van iedereen.

www.wereldvredesvlamriemst.be

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wereldvredesvlam Riemst, p. 1 Een krachtig symbool, p. 2-3 The World Peace Flame, p. 4-5 Ambassadeurs, p. 6-7 Kostenraming, p. 8-9 Sponsoring, p. 10-15 Contactgegevens, p. 16


sponsordossier

2

Een krachtig symbool De Wereldvredesvlam staat symbool voor vrede tussen naties en volkeren, voor tolerantie en respect. Maar ook voor vrede door enthousiasme, passie en innerlijke balans. Zo wordt vrede toegankelijk vóór iedereen. Zo wordt vrede een keuze ván iedereen. Onder de noemer ‘vrede: jouw keuze’ wordt deze visie in praktijk gebracht. ƒƒ Kinderen zijn de beleidsmakers van morgen. Daarom werken we samen met vele basisscholen. Het Lopend Vuurtje, een op maat ontwikkeld lessenpakket, bevat een heleboel uitgewerkte lessuggesties rond vrede. Zo ging een klasje naar Poverello om speelgoed te geven aan kinderen die het minder goed hebben. Dankzij de vele enthousiaste leerkrachten en kinderen verspreidt dit pakket zich al tot buiten de Limburgse grenzen. ƒƒ Via de vredeswandelingen toonden vele mensen dat ze achter dit project staan. De routes leidden langs de toekomstige plaats van de Wereldvredesvlam. ƒƒ De Dru Yogadag, elk jaar in september, is een schot in de roos. Vele mensen genieten van een dag ontspannende oefeningen op zoek naar innerlijke vrede en balans. ƒƒ Sinds de start van het project in 2009 werden er al meer dan duizend kaarsen van de Wereldvredesvlam Riemst verkocht.

www.wereldvredesvlamriemst.be

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wereldvredesvlam Riemst, p. 1 Een krachtig symbool, p. 2-3 The World Peace Flame, p. 4-5 Ambassadeurs, p. 6-7 Kostenraming, p. 8-9 Sponsoring, p. 10-15 Contactgegevens, p. 16


sponsordossier

3

Een krachtig symbool ƒƒ En we gaan verder: het vredesconcert met Scala op 15 oktober 2011 in ‘t Paenhuys in Riemst was een wervelende show à la Kolacny Brothers. Meer dan 500 bezoekers genoten van de meisjesstemmen met een inspirerende boodschap. Dit was de start van een tweejaarlijkse traditie. Kijk dus uit naar de volgende Voices 4 Peace. ƒƒ De vredeswandeling en de Dru Yogadag worden wegens hun succes een jaarlijkse traditie. ƒƒ Ook na de inhuldiging van het monument houden acties de vlam warm. Misschien komen we met zijn allen in de kerstperiode een kaarsje aansteken aan de Wereldvredesvlam? Of wordt het een veel gebruikte locatie voor inhuldigingen en ceremonies? Al deze activiteiten creëren een draagvlak voor de Wereldvredesvlam. Zo wordt het een monument met inhoud. De vlam brandt reeds in deze acties en intenties.

www.wereldvredesvlamriemst.be

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wereldvredesvlam Riemst, p. 1 Een krachtig symbool, p. 2-3 The World Peace Flame, p. 4-5 Ambassadeurs, p. 6-7 Kostenraming, p. 8-9 Sponsoring, p. 10-15 Contactgegevens, p. 16


sponsordossier

4

The World Peace Flame De Wereldvredesvlam Riemst is onderdeel van een internationaal netwerk onder de naam World Peace Flame. Dit verhaal begint in 1999 wanneer op vijf continenten een vredesvlam aangestoken wordt. De Indiase vlam ontstaat uit de vlam die brandt ter herdenking van Mahatma Gandhi. De Europese vlam wordt in Nederland aangestoken door Irene van Lippe-Biesterfeld, prinses der Nederlanden. Dankzij de vele helpende handen en de militaire en commerciële luchtvaart, die de vlam naar het Verenigd Koninkrijk vlogen, worden de vijf vlammen in Wales verenigd tot de World Peace Flame.

Geloof in vrede De World Peace Flame staat wereldwijd voor het geloof in de vrijheid van elk individu om ongeacht zijn of haar situatie te kunnen bijdragen aan vrede. Iedereen kan een cruciale rol spelen. En dat op elk niveau. Om dit in de praktijk te brengen zorgt de organisatie ook voor educatie en praktische ondersteuning. Zo zijn er wereldwijd lessenpakketten voor vrede (in België gecoördineerd door de Wereldvredesvlam Riemst). Er lopen ook humanitaire projecten. In Gujerat (India) wordt medische hulp geboden. Detraumatiseringsprogramma’s in conflictgebieden (Oost-Europa, Noord-Ierland, Zuid-Afrika en Nepal) hielpen gemeenschappen via zelfhulptechnieken trauma’s te overwinnen.

www.wereldvredesvlamriemst.be

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wereldvredesvlam Riemst, p. 1 Een krachtig symbool, p. 2-3 The World Peace Flame, p. 4-5 Ambassadeurs, p. 6-7 Kostenraming, p. 8-9 Sponsoring, p. 10-15 Contactgegevens, p. 16


sponsordossier

5

The World Peace Flame Daarnaast organiseert de World Peace Flame ook fora over vrede met prominenten. Voormalig VN-secretaris Kofi Annan over de World Peace Flame: “We can build a better world for succeeding generations, if we only summon the will. You are all, in your own way, nurturing the culture of peace for the sake of our children and grandchildren.”

Wereldwijd Na het ontstaan in 1999 verspreidt de vredesvlam zich over de hele wereld: ƒƒ bij het Vredespaleis in Den Haag (NL), zetel van het Internationale Gerechtshof; ƒƒ in Memphis (VS), in het National Civil Rights Museum waar ook de Memorial van Luther King is; ƒƒ in Byron Bay (Australië); ƒƒ in Sydney (Australië), bij een opleidingsinstituut voor natuurlijke geneeswijzen; ƒƒ in Cadzand (NL), midden in de dorpskern, waar jaarlijks duizenden toeristen komen; ƒƒ in Venlo (NL): als signaal tegen zinloos geweld; ƒƒ in Nijmegen (NL): bij het Titus Brandsma monument; ƒƒ in Riemst (BE): 29 april 2012, de laatste van een serie van zes nieuwe monumenten wereldwijd. Meer info: www.worldpeaceflame.org

www.wereldvredesvlamriemst.be

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wereldvredesvlam Riemst, p. 1 Een krachtig symbool, p. 2-3 The World Peace Flame, p. 4-5 Ambassadeurs, p. 6-7 Kostenraming, p. 8-9 Sponsoring, p. 10-15 Contactgegevens, p. 16


sponsordossier

6

Ambassadeurs Vele mensen dragen de Wereldvredesvlam in Riemst een warm hart toe. Ingeborg Sergeant, Staf Nimmegeers en gouverneur van Limburg, Herman Reynders, zijn alvast zeer vereerd ambassadeur te mogen zijn voor dit project.

Ingeborg Sergeant Docent Dru Yoga en zangeres “Het is een enorme kans om de Wereldvredesvlam te verwelkomen in ons land. Dit is een uitnodiging om stil te worden in ons hart en getuige te zijn van alles wat er aandacht vraagt in ons leven.�

www.wereldvredesvlamriemst.be

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wereldvredesvlam Riemst, p. 1 Een krachtig symbool, p. 2-3 The World Peace Flame, p. 4-5 Ambassadeurs, p. 6-7 Kostenraming, p. 8-9 Sponsoring, p. 10-15 Contactgegevens, p. 16


sponsordossier

7

Ambassadeurs Staf Nimmegeers Priester-Publicist, oud-ondervoorzitter Senaat “Vrede is niet enkel de afwezigheid van oorlog, het is het harmonisch samenleven van volkeren en naties. Inwendige vrede is niet enkel de afwezigheid van ruzie of inwendige verdeeldheid, vrede is het gelukgevend besef zichzelf en anderen te aanvaarden zoals ze zijn. Vrede komt niet uit de lucht vallen, maar is het resultaat van bezinning en dialoog, overleg en vooral van veel goede wil.”

Herman Reynders Gouverneur van de provincie Limburg “De Wereldvredesvlam Riemst is een prachtig initiatief. Het is belangrijk dat we met zijn allen blijven werken aan vrede. Ik draag het project dan ook een warm hart toe. Het is een hele eer voor Limburg dat in onze provincie de eerste Wereldvredesvlam van België zal branden.”

www.wereldvredesvlamriemst.be

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wereldvredesvlam Riemst, p. 1 Een krachtig symbool, p. 2-3 The World Peace Flame, p. 4-5 Ambassadeurs, p. 6-7 Kostenraming, p. 8-9 Sponsoring, p. 10-15 Contactgegevens, p. 16


sponsordossier

8

Kostenraming Monument Ga je van Riemst naar Maastricht? Kijk dan voor de brug van Vroenhoven even naar rechts. Daar komt op 29 april 2012 de eerste Wereldvredesvlam van België. Het monument, met de eeuwige vlam, bestaat uit blauw glas. Het geheel wordt 2,50 m hoog.

In het glas op het lage muurtje rond het monument kun je lezen: “Mijn droom is dat iedere man, vrouw en kind van elke geloofsovertuiging, uit ieder volk en land, verenigd wordt door de World Peace Flame.”, Mansukh Patel. Geraamde kostprijs: € 40 000 (incl. btw en uitvoering)

www.wereldvredesvlamriemst.be

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wereldvredesvlam Riemst, p. 1 Een krachtig symbool, p. 2-3 The World Peace Flame, p. 4-5 Ambassadeurs, p. 6-7 Kostenraming, p. 8-9 Sponsoring, p. 10-15 Contactgegevens, p. 16


sponsordossier

9

Kostenraming Omgeving Het monument wordt ingebed in een bijpassende omgeving. Een gebied van 8 m bij 8 m met arduinen (Belgische blauwe steen) tegels vormt de ondergrond. Hierom rusten bankjes in arduin en glas. Op de zitjes in glas vind je inscripties: tolerantie, vertrouwen, ...

www.wereldvredesvlamriemst.be

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wereldvredesvlam Riemst, p. 1 Een krachtig symbool, p. 2-3 The World Peace Flame, p. 4-5 Ambassadeurs, p. 6-7 Kostenraming, p. 8-9 Sponsoring, p. 10-15 Contactgegevens, p. 16


sponsordossier

10

Sponsoring De Wereldvredesvlam in Riemst is het symbool voor de kracht die elk individu heeft om vrede te creëren. Het is een project dat gedragen wordt door de inwoners en bedrijven van Limburg en omstreken. Via dit project kun je op een krachtige manier tonen dat jouw bedrijf met vrede begaan is en dat het hierin wil investeren. We werken dan ook graag met jou samen. Voor je sponsorbedrag ontvang je de ‘klassieke’ return: visibiliteit op communicatie-uitingen. Maar we gaan verder. De Wereldvredesvlam staat symbool voor het geloof dat iedereen kan bijdragen aan vrede. En waar beter beginnen dan bij jezelf, bij innerlijke vrede. Daarom ontvang je een teambuilding voor je bedrijf met Dru Yoga.

www.wereldvredesvlamriemst.be

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wereldvredesvlam Riemst, p. 1 Een krachtig symbool, p. 2-3 The World Peace Flame, p. 4-5 Ambassadeurs, p. 6-7 Kostenraming, p. 8-9 Sponsoring, p. 10-15 Contactgegevens, p. 16


sponsordossier

11

Sponsoring Investeren in vrede, dat loont Dru Yoga is een milde yogavorm die via leuke en haalbare oefeningen innerlijke vrede en balans stimuleert. Uit een studie aan de Universiteit van Bangor (Groot-BrittanniĂŤ) blijkt dat Dru Yoga het stressniveau vermindert en meer energie, zelfvertrouwen en helderheid brengt. En dat loont, want oververmoeidheid, burn-out en stress zijn in BelgiĂŤ, na rugpijn, de belangrijkste oorzaak van afwezigheid op het werk.

10 8 6

stressbeheersing beheersing

10

energie zelfvertouwen voldoening

opgetogen open geest

8

aanvaarding

6

4

4

2

2

0

0 DRU Yoga groep

controlegroep

Hartfiel N et al., The effectiveness of yoga for the improvement of wellbeing and resilience to stress in the workplace.

www.wereldvredesvlamriemst.be

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wereldvredesvlam Riemst, p. 1 Een krachtig symbool, p. 2-3 The World Peace Flame, p. 4-5 Ambassadeurs, p. 6-7 Kostenraming, p. 8-9 Sponsoring, p. 10-15 Contactgegevens, p. 16


sponsordossier

12

Sponsoring Er zijn 3 vaste pakketten voor financiële sponsoring. Sponsoring in natura is ook mogelijk. Zie je het liever anders? Dan werken we graag samen een voorstel op maat uit. Pakket A: € 1 500 ƒƒ Monument: >> >>

visibiliteit bij de opening van het monument blijvende visibiliteit nabij het monument

ƒƒ Teambuilding met Dru Yoga: >>

1 sessie van 2 uur voor max. 20 personen

ƒƒ Online: www.wereldvredesvlamriemst.be >> >>

logo-vermelding op www.wereldvredesvlamriemst.be link naar de website van jouw bedrijf

www.wereldvredesvlamriemst.be

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wereldvredesvlam Riemst, p. 1 Een krachtig symbool, p. 2-3 The World Peace Flame, p. 4-5 Ambassadeurs, p. 6-7 Kostenraming, p. 8-9 Sponsoring, p. 10-15 Contactgegevens, p. 16


sponsordossier

13

Sponsoring Pakket B: € 2 500 ƒƒ Monument: >> >>

visibiliteit bij de opening van het monument blijvende visibiliteit nabij het monument

ƒƒ Teambuilding met Dru Yoga: >>

2 sessies van 2 uur voor max. 20 personen per sessie

ƒƒ Online: www.wereldvredesvlamriemst.be >> >> >>

1 pagina op de website waarin je kunt getuigen waarom je achter de Wereldvredesvlam Riemst staat logo-vermelding op www.wereldvredesvlamriemst.be link naar de website van jouw bedrijf

www.wereldvredesvlamriemst.be

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wereldvredesvlam Riemst, p. 1 Een krachtig symbool, p. 2-3 The World Peace Flame, p. 4-5 Ambassadeurs, p. 6-7 Kostenraming, p. 8-9 Sponsoring, p. 10-15 Contactgegevens, p. 16


sponsordossier

14

Sponsoring Pakket C: € 3 500 ƒƒ Vermelding als hoofdsponsor in alle communicatie-uitingen ƒƒ Monument: >> >>

visibiliteit bij de opening van het monument blijvende visibiliteit nabij het monument

ƒƒ Teambuilding met Dru Yoga: >>

4 sessies van 2 uur voor max 20 personen per sessie

ƒƒ Online: www.wereldvredesvlamriemst.be >> >> >>

1 pagina op de website waar je kunt motiveren waarom je investeert in vrede logo-vermelding op www.wereldvredesvlamriemst.be link naar de website van jouw bedrijf

www.wereldvredesvlamriemst.be

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wereldvredesvlam Riemst, p. 1 Een krachtig symbool, p. 2-3 The World Peace Flame, p. 4-5 Ambassadeurs, p. 6-7 Kostenraming, p. 8-9 Sponsoring, p. 10-15 Contactgegevens, p. 16


sponsordossier

15

Sponsoring Zie je het liever concreter? Koop een bank: € 500 ƒƒ Rond het monument worden vier banken geplaatst. Deze zijn te koop. Eén bank kost € 500. ƒƒ De naam van je bedrijf wordt vermeld op het infobord aan het monument. En je krijgt een vermelding op www.wereldvredesvlamriemst.be Koop een tegel: € 100 ƒƒ De Wereldvredesvlam staat midden op een vlak met 100 arduinen tegels. Voor € 100 draag je letterlijk jouw steentje bij aan het monument. ƒƒ De naam van je bedrijf wordt vermeld op het infobord aan het monument. En je krijgt een vermelding op www.wereldvredesvlamriemst.be

www.wereldvredesvlamriemst.be

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wereldvredesvlam Riemst, p. 1 Een krachtig symbool, p. 2-3 The World Peace Flame, p. 4-5 Ambassadeurs, p. 6-7 Kostenraming, p. 8-9 Sponsoring, p. 10-15 Contactgegevens, p. 16


sponsordossier

16

Contactgegevens Wereldvredesvlam Riemst vzw Sint-Servaasstraat 22 3770 Riemst t +32(0)12 45 74 67 www.wereldvredesvlamriemst.be info@wereldvredesvlamriemst.be Giften zijn altijd welkom op reknr. 068 - 89 00 698 - 05.

www.wereldvredesvlamriemst.be

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wereldvredesvlam Riemst, p. 1 Een krachtig symbool, p. 2-3 The World Peace Flame, p. 4-5 Ambassadeurs, p. 6-7 Kostenraming, p. 8-9 Sponsoring, p. 10-15 Contactgegevens, p. 16

Sponsordossier Wereldvredesvlam Riemst  
Sponsordossier Wereldvredesvlam Riemst  

Sponsordossier Wereldvredesvlam Riemst, Internationaal vredesmonument, eerste van België. Alle info over het monument en de sponsoringsmogel...