Page 1

30 september 2011

Leider Al-Qaeda Jemen gedood ROTTERDAM - Een leider van Al Qaeda, Anwar al-Awlaki, is vandaag in Jemen gedood. Hij is vermoedelijk bij een Amerikaanse raketaanval om het leven gekomen.

Awlaki zou vandaag gedood zijn in een aanval met een gevechtsvliegtuig en een drone, een onbemand vliegtuigje dat zeer gericht raketten op een doelwit afstuurt. De in Amerika geboren Awlaki is vorig jaar door de Amerikanen op hun terreurlijst gezet. Hij werd verdacht van verschillende aanslagpogingen. De Amerikanen hebben hem al eerder met onbemande vliegtuigjes proberen te doden. In mei 2011 hebben de Amerikanen al geprobeerd meneer Awlaki te doden. Ze hebben toen een raket aanval ingezet in een afgelegen regio in Jemen, maar de poging hem om te brengen was mislukt. Amerikanen kregen Awlaki in het zicht toen hij gelinkt werd aan Nidal Malik Hasan. Hasan, een AMSTERDAM - Schrijfster Hella Haasse is overleden na een kort ziektebed. Haar dood betekent het verlies van een groots literaire icoon. Zij heeft haar plaats waardig verdiend met drieëntwintig romans, een verhalenbundel, vijf autobiografische boeken en enkele essaybundels. Haar meest bekende boek ‘Oeroeg’ heeft geleidt tot een solotheatervoorstelling door Willem Nijholt, die dezelfde achtergrond als Haasse heeft in voormalig Nederlands-Indie. Haasse werd uiterst gewaardeerd door literatuurbeschouwers en heeft zij in de jaren zestig veel betekend voor de vrouwenliteratuur. Met haar werken heeft ze een bijdrage geleverd aan de bewustwording van de kwaliteiten van de vrouw. Haasse heeft diverse prijzen verdiend met haar oeuvre, waarbij zij in 2004 van koningin Bea-

Amerikaanse islamitische legerpsychiater die in 2009 dertien collega’s doodschoot op de basis Ford Hood in Texas. Hun link kwam uit door email contact tussen de twee. Het drone-netwerk is pas net uitgebreid naar de landen Somalië en Jemen.”Toen Al Qaeda zich terugtrok uit Afghanistan en naar Pakistan vertrok in 2001 en 2002, duurde het jaren voordat de CIA een drone-programma had waarmee terroristen onder druk gezet konden worden”, schrijft Greg Miller van de Washington Post.”Door de langzame actie en dure deals met omliggende landen om van daaruit te kunnen opereren, kon Al Qaeda bloeien.” Deze berichten komen op een moment dat er steeds meer kritiek is op het gebruik van drones in de strijd tegen terroristen. Het heeft geleid tot sterke antiAmerikaanse gevoelens in Pakistan, waar de CIA het aantal drone aanvallen op Al-Qaeda opvoerde.

Onderzoek Alphen gepubliceerd

ROTTERDAM - Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat aanvragers van een wapenvergunning voortaan een bewijs van mentale gezondheid moeten kunnen overleggen. Deze maatregel volgt als reactie op het rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid gisteren uitbracht naar aanleiding van de schietpartij in winkelcentrum de Ridderhof in Alphen aan de Rijn in april van dit jaar, waarbij zeven mensen om het leven kwamen. Uit het rapport bleek dat de huidige wetten voor de verstrekking van wapenvergunningen niet toereikend zijn. Een kamermeerderheid

van VVD, CDA, PVV en PvdA is voor het bewijs van psychische gesteldheid bij de aanvraag van een wapenvergunning. VVDminister Opstelten van Veiligheid en Justitie gaf gisteren in een eerste reactie op het rapport al aan dat hij voortaan de bewijslast van geschiktheid voor een vergunning wil omkeren. Hij neemt hiermee een van de adviezen van het onderzoeksrapport over. Dit zou betekenen dat in de toekomst niet meer de politie moet aangeven twijfels te hebben over de geschiktheid van een kandidaat voor een vergunning, maar de schutter zelf moet aantonen capabel te zijn.

Hella Haasse is niet meer trix de prestigieuze Prijs der Nederlandse Letteren mocht ontvangen voor “de artistieke en menselijke waarde van haar veelzijdige oeuvre”. Koningin Beatrix heeft een condoleancetelegram verstuurd naar de familieleden van Haasse. Diens interesse voor Haasse’s werk blijkt uit de uitspraak van een

woordvoerder van de Rijksoverheid."Als ik met vakantie voor mijn plezier boeken meeneem en er daar een van u bij is, lees ik dat altijd het eerst''. Schrijfster Charlotte Mutsaers laat weten “Ik vind het heel erg. Ik zie het als een persoonlijk gemis in mijn leven. Ik zal haar schaterlach missen. Ik heb haar 15 jaar

geleden leren kennen en sindsdien ging ik veel bij haar op bezoek. De laatste tijd belden we heel veel. Ze was een gretig levend persoon en heel eigenzinnig. Ze was niet alleen een groot schrijfster, maar ze zei ook heel waardevolle dingen.”

Onverwachte inflatiestijging 3% eurozone ROTTERDAM - Vrijdag is door het Europees bureau voor Statistiek Eurostat bekendgemaakt dat de inflatie in de eurozone onverwacht hard is toegenomen. De prijzen van goederen en diensten zijn met 3% gestegen ten opzichte van september vorig jaar. Dit is het hoogste inflatiecijfer sinds oktober 2008. De scherpe stijging komt ook voor economen als een verrassing. ING-econoom Martin van Vliet legt aan het Financieel Dagblad uit dat er twee redenen vermoedelijk de verklaring zijn voor de toename. Allereerst is de olie in euro’s de afgelopen maand 5% duurder geworden waardoor de energieprijzen waarschijnlijk zijn gestegen. Hiernaast is de daling van de prijzen voor schoenen en kleiding omgeslagen in een scherpe prijsstijging. De onverwacht hoge inflatie noemt Van Vliet ‘een erg ongemakkelijk cijfer voor de Europese Centrale Bank (ECB)’. De toename zou namelijk komende rentebesluiten van de ECB kunnen bemoeilijken. De bank staat al een langere tijd onder druk om de rentetarieven te verlagen. Inflatiestrateeg Laurent Bilke van Nomura, de enige zakenbank die het niveau van de inflatie juist voorspelde tegenover persbureau Bloomberg, stelt dat de ECB de rente niet op korte termijn zal gaan verlagen. De hoge inflatie geeft de Europese bank weinig bewegingsruimte. “De beleidsmakers zullen waarschijnlijk eerst nog meer maanden met negatief economisch nieuws moeten zien voor een renteverlaging aan de orde is, wellicht is dat in november of december,” aldus Bilke.Een analist van BNP Paribas geeft echter aan dat het aannemelijk is dat de inflatie de komende kwartalen weer gaat dalen.


Wereld Vandaag

‘Over tien jaar is er geen Free Record Shop meer’

ROTTERDAM, 23 september 2011– De onlangs aangekondigde sluiting van de Fame megastore aan de Kalverstraat in Amsterdam op 29 januari aanstaande heeft gevolgen voor meerdere winkels van de Free Record Shop holding. Winkels van Van Leest, tot dusver centraal aangestuurd vanuit Free Record Shop, in filialen van de Bijenkorf en Selexyz boekenwinkels zouden ook de naam Fame gaan dragen en vergaand met de megastore samenwerken, maar een dag voor de overgang werd het gehele project op losse schroeven gezet. Diederik Versnel, verant- safdeling komt. ‘Op dit mowoordelijk voor de overgang ment werken er binnen het van de Van Leest filialen naar bedrijf mensen met weinig die van Fame spreekt van ‘een passie voor het product dat donderslag bij heldere hemel’, zij verkopen. Tenzij het om gevraagd naar het moment dat de nieuwste knokfilm van Arhij hoorde dat de Fame megas- nold Schwarzenegger gaat’. tore de deuren moet sluiten. Om de winkels in de warenHij stelt dat het voelt alsof een huizen draaiende te houden jaar werken voor niets gewe- wordt binnen Fame geprefest is. Bovendien zal een nog ereerd dat personeel van hun onbekend deel van het perso- winkel op eerder genoemde neel op straat komen te staan, afdelingen kan gaan werken. wat voor onzekerheid binnen ‘Alleen dan kan Van Leest de winkel zorgt.:Gevraagd overleven’. De wens van naar de reden van sluiting zegt Fame om meer grip te krijhij: ‘in één jaar tijd is de situ- gen op de vernieuwde winatie sterk verslechterd voor kels is uitgesproken binnen Fame. Dit jaar was 10 miljoen het bedrijf en er wordt vurig euro omzet benodigd om een gehoopt dat ernaar geluisterd kleine winst te boeken. Met wordt. ‘Free Record Shop een voorspelde omzet van zal wel moeten. Er moet iets 9,3 miljoen euro over 2011 gebeuren, anders zullen de werd de situatie onhoudbaar. winkels geen fatsoenlijke In de toekomst was deze situ- voorraad in huis hebben en atie zeker niet te handhaven’. kunnen we de winkels wel Voor de toekomstige Fame dichtdoen’. Gevraagd of Free afdelingen in de Bijenkorf en Record Shop over tien jaar Selexyz ziet Versnel nog wel nog bestaat wanneer er niets toekomst, mits er binnen Free verandert aan deze cultuur, Record Shop een geschikte antwoord Versnel pessimisinkoop -marketing -en sale- tisch: ‘Op deze manier niet’.

Pas in 2013 Station Media Park

HILVERSUM, 23 september 2011– Treinstation Hilversum Noord zal pas met de ingang van de dienstregeling in 2013 omgedoopt kunnen worden in station Media Park. De stad Hilversum wil zich graag promoten als ‘de mediastad’ van Nederland en daarom graag zijn Station Hilversum Media Park. Maar taaie procedures zorgen voor vertraging. ProRail woordvoerster Elles borden en dienstregelingin ’t Hout benadrukt des- netwerken bij zowel de NS gevraagd dat het gaat om als bij ProRail. Dat laatste administratieve procedures verklaart ook de lange duur die worden gesteld aan de van de verandering: een digemeente Hilversum. Maar enstregeling wordt anderhalf op de vraag om welke proce- jaar van te voren al in elkaar dures dit dan gaat blijkt In ’t gezet. SpoorinfrastructuurbeHout het antwoord schuldig heerder ProRail wil bovente moeten blijven. Een niet bij dien garanties dat de nieuwe naam genoemde regiodirect- naam van het station niet bineur van ProRail stelde eerder nen afzienbare tijd opnieuw in De Gooi- en Eemlander dat verandert, zo meldt De Gooier “veel meer bij komt kijken en Eemlander. In 1989 werd dan het neerzetten van andere het station van Hilversum naamborden op de perrons.” NOS nog in het huidige HilWoordvoerster van vervo- versum Noord omgedoopt. In ersbedrijf NS Nancy Mulder principe kan elke gemeente weet echter te melden dat een naamsverandering aaneen onderdeel van de formele vragen bij een speciaal daarprocedures een geldkwestie voor opgerichte commissie betreft. Bij een naamsveran- (bestaande uit leden van de dering van een station is het NS en ProRail). De comgebruikelijk dat de aanvrager, missie spreekt vervolgens in dit geval de gemeente Hil- een advies uit gebaseerd op versum, mee moet betalen enkele eisen als functionele aan de gemaakte kosten voor namen en consistentie met de het vervangen van naams- verschillende locaties.

Binnenland

Vrijdag 23 september 2011

Rotterdam Zuid: On-Nederlands Probleem

ROTTERDAM, 23 september 2011 – De vandaag gepresenteerde plannen van minister Donner en burgemeester Aboutaleb, moeten Rotterdam-Zuid er weer bovenop krijgen. Het is voor het eerst dat de nationale politiek zich met specifieke stadspolitiek gaat bemoeien. gesloopt of opgeknapt. Ook wordt er extra geïnvesteerd in onderwijs. De gemeente Rotterdam en het ministerie van Onderwijs gaan samen 18 miljoen euro extra investeren in talentontwikkeling van leerlingen in RotterdamZuid. Behalve het bedrag dat aan onderwijs wordt besteed, is het nog niet bekend hoeveel de nieuwe plannen gaan kosten, en wie er voor gaat betalen. Met de plannen hopen de gemeente en Rotterdam-Zuid loopt achter on-Nederlandse problemen. Rijksoverheid meer mensen op de rest van de stad. Zo Omdat de verbetering van met een middeninkomen liggen de inkomens lager, en Rotterdam-Zuid volgens naar Zuid te krijgen, waaris de werkloosheid er hoger. Deetman van nationaal be- door er meer variatie in de Tweederde van de bewoners lang is, wordt de gemeente woningbouw ontstaat. Het komt rond van een inkomen Rotterdam door de landeli- idee is dat Rotterdam-Zuid in rond de bijstandsnorm. Ook jke overheid gesteund. Het 2030 in sociaal-economisch zijn er op Zuid duizenden Rijk zal de komende twin- opzicht op hetzelfde niveau slecht onderhouden en kleine tig jaar bijzondere aandacht is als de noordkant van Rothuizen. Een ander probleem besteden aan Rotterdam- terdam, en de andere grote is taalachterstand bij scholi- Zuid. Op welke manier hier steden binnen Nederland. eren. Bijna een derde van concreet invulling aan wordt Om dit te bereiken moet de kinderen die van de ba- gegeven kon een medewerk- ook de werkgelegenheid in sisschool komt, kampt met er van de gemeente Feije- de wijken fors stijgen. een taalachterstand, en de noord nog niet vertellen. Het investeren in Rotterdamschooluitval is hoog. Uit het Wel is het duidelijk dat de Zuid is geen nieuw fenomrapport dat werd uitgevoerd woningbouwverenigingen een. De afgelopen decennia onder leiding van Wim Deet- een grote rol gaan spelen bij is veel geld geïnvesteerd in man en Jan Mans, blijkt dat de nieuwe plannen. Het is Katendrecht en Pendrecht. de wijken ten zuiden van de de bedoeling dat er 35.000 Met deze wijken gaat het Maas, te maken hebben met oude woningen worden inmiddels de goede kant op.

Jeugdig XTC gebruik onderschat

Steeds meer jongeren denken licht over het gebruik van de hard drug XTC. Een groeiend probleem vinden drugsdeskundigen. De drug tast op een gevaarlijk manier het geheugen aan. Eveline Kuit (19) gaat naar “Met één pilletje heb je meer lijk altijd ‘anti-drugs’ was, Awakenings, een technofeest, plezier dan met 5 biertjes én maar omdat iedereen uit haar dat zal plaatsvinden in de West- het is ook nog eens goed- vriendinnengroepje weleens ergasfabriek in Amsterdam. Ze koper”, zegt Sam, 23 jaar en een ‘pilletje’ nam, zij het ook vertelt aan haar zus dat ze van fervent XTC gebruiker.XTC wel een keer wilde proberen. plan is om samen met haar is een harddrug en staat op Sam beweert zelfs dat je in vriendinnetjes voor het eerst lijst 1 van de Opiumwet uit menige club eerder opvalt als een XTC pil te gaan gebruiken. 1976. Het bezit, productie je niet gebruikt. Iedereen doet Na afloop van het feest zal ze en de handel in XTC is in het, het is maar een pilletje. worden opgehaald door de Nederland verboden, echter “En daar zit nou net het probmoeder van één van hen. Op het gebruik van XTC wordt leem “ zegt Jeroen Tielbeek, de vraag of ze niet bang is dat in Nederland ‘gedoogd’. werkzaam als arts onderzoeker de moeder iets door zal hebben In de praktijk betekent dit aan het AMC. Een pilletje lijkt van hun drugsgebruik reageert dat mensen met één tot drie relatief onschuldig: het verEveline verbaasd: ,,Nee hoor, XTCpillen, de officiële ge- slavingsgehalte is laag, geeft zij weet toch gewoon dat we bruikershoeveelheid, op zak 4 tot 6 uur een energieboost, een pilletje hebben genomen,’’. niet worden gearresteerd, een gelukzalig effect en het Eveline is geen uitzondering. alleen hun XTC wordt in is relatief goedkoop. Er zijn Steeds meer jongeren denken beslag genomen. Wordt ie- weinig ongevallen met XTC licht over het gebruik van de mand betrapt met meer dan bekend en daarom is de dremhard drug XTC en ook bij hun drie XTCpillen in bezit, dan pel tot het nemen van deze ouders wekt het gebruik weinig is diegene strafbaar. Hoewel partydrug laag. “Het gevaar zit weerstand, XTC is de nummer cijfers uitwijzen dat het XTC hem echter in het lange termijn één partydrug van Nederland gebruik onder jongeren sinds effect. Het gebruik van XTC en is favoriet op technofeesten, 1996 aan het dalen is, lijkt tast het lange en korte termijn dancefeesten en festivals. De het gemak waarmee jongeren geheugen aan. Dat merk je niet prijs ligt meestal tussen de 3 een pil slikken toe te nemen. meteen, maar het effect treedt à 5 euro en is dus niet hoog. Eveline bekent dat ze eigen- pas na een aantal jaar op”.


Binnenland

Wereld Vandaag

Donner wil Randstad-Noord en Randstad-Zuid

ROTTERDAM (30-092011) – Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken wil de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht op korte termijn laten fuseren. Vandaag komt de ministerraad bijeen om zich te buigen over het voorstel voor een grote Randstad provincie. Opvallend bij het fusieplan is dat Zuid-Holland niet voorkomt in de fusie. Minister Donner vindt het niet nodig Zuid-Holland bij de fusie te betrekken. De reden hiervoor is dat de steden Rotterdam en Den Haag onderling al voldoende samenwerken. Donner stuurt met zijn plannen dan ook bewust aan op een verdeling tussen Randstad-Noord, met grote steden Amsterdam, Utrecht, Almere en Haarlem, en Randstad-Zuid, met Rotterdam en Den Haag als grootste steden.

De plannen moeten kostenbesparing en de stimulatie van grote economische groei in de steden bewerkstelligen. Cees-Jan Pen van het Nicis Institute in Den Haag, dat onderzoek doet naar economische samenwerking tussen steden, spreekt op de website van De Volkskrant echter van een gemiste kans. Pen vindt dat ZuidHolland juist wel bij de fusie betrokken moet worden vanwege de internationale concurrentie positie van Nederland. Wanneer van de Randstad werkelijk één provincie gemaakt zou worden, zou dit passen binnen de ontwikkelingen die je op veel plaatsen binnen de westerse wereld ziet. Regio’s als Boswash (Boston en Washington) en GrootLonden. “De economische groei concentreert zich primair in dit soort regio’s”,

Rotterdam schrapt mogelijk nog meer banen

ROTTERDAM (30 september 2011) – Rotterdams wethouder van financiën Jantine Kriens (PvdA) meldde vandaag tijdens de presentatie van

de begroting voor 2012 dat de gemeente nog meer banen zal schrappen dan aanvankelijk gepland. Precieze aantallen zijn nog onbekend. Ver-

aldus Pen in de Volkskrant. Het samenvoegen van provincies werd reeds vermeld in het regeringsakkoord. Om welke provincies dat het zou gaan, was niet in de plannen van het kabinet opgenomen. De fusie moet ook bezuinigingen opleveren. Door het samenvoegen van de provincies zijn op termijn minder ambtenaren nodig, sluit het openbaar vervoer beter op elkaar aan en kan er een betere coördinatie uit de topbedrijven worden gehaald Voor het zover is en we kunnen spreken van ‘Randstad-Noord’ zullen eerst de coalitiepartijen VVD en CDA het eens moeten worden. Het RTL Nieuws meldt dat het VDD aanstuurt op een zo snel mogelijke gang van zaken, maar dat het CDA zo zijn twijfels heeft over een ‘superprovincie’.

schillende nieuwsbronnen melden dat het gaat om nog honderd banen meer, bovenop de reeds aangekondigde duizend. Wethouder Kries gaat komende week om tafel met de verschillende vakbonden om het banenverlies te bespreken. De oorzaak voor het extra aantal komt volgens Kries voornamelijk door de terugval in nieuwe bouwplannen bij de gemeente. Hierdoor is er komende tijd minder werk voor ingenieurs, bij de afdeling Gemeentewerken.

Vrijdag 30september 2011

Kroongetuige Peter la S. linkt Holleeder aan moord AMSTERDAM (30 september 2011) - Crimineel Willem Holleeder is rechtsreeks betrokken bij de moord op cafebaas Thomas van der Bijl in 2006. Dat zegt Peter la S., kroongetuige in de zogenoemde Passagezaak, waarbij een reeks liquidaties zijn gepleegd als afrekening binnen het criminele millieu van Amsterdam. Peter la S. legde vrijdag in de gerechtsbunker in Amsterdam- Osdorp een verklaring af in de strafzaak tegen Dino Soerel. Soerel wordt beschouwd als kompaan van Holleeder en wordt in de zaak Passage verdacht van het geven van de opdracht voor de moord op Thomas van der Bijl. Hiermee wordt Willem Holleeder gelinkt aan de moord op van der Bijl. Holleeder zou opdracht hebben gegeven tot een reeks liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Het is de eerste keer dat een getuige Holleeder direct in verband brengt met een van de liquidaties van de zaak Passage. Thomas van der Bijl

werd op 20 april 2006 in zijn café De Hallen in Amsterdam-West doodgeschoten. Volgens La S. zouden hij en zijn criminele partner Jesse R., een van de hoofdgedachten in Passage, deze opdracht voor hun rekening nemen. Jesse R. zou hem op een avond gevraagd hebben om met hem naar De Hallen te gaan. Daar zou Holleeder hen dan opwachten en het beoogde slachtoffer, Thomas van der Bijl, aanwijzen. Uiteindelijk is deze afspraak niet doorgegeaan omdat hij had geblowd en niet in staat was om aan het verzoek gehoor te geven verklaarde La S. Hoewel Holleeder geen verdachte is in de zaak Passage, is zijn naam veelvoudig terug te vinden in het dossier. Holleeder zit momenteel in de eindfase van zijn straf die hij heeft gekregen voor een reeks afpersingen en mishandeling. Hoewel Holleeder wordt verdacht als opdrachtgever van een reeks liquidaties, is hier nooit bewijs voor aangeleverd.

Krakers weigeren hun demonstratie te verplaatsen

ROTTERDAM (30 September 2011) - Krakers willen zaterdag demonstreren tegen het kraakverbod in Amsterdam. Zij weigeren hun demonstratie te verplaatsen van het spui naar het plein bij het stadshuis van Am-

sterdam., Waterlooplein. Burgemeester Eberhard van der Laan wil de demonstratie niet op het Spui hebben omdat daar op zaterdagmiddag te veel winkeld publiek rondloopt. Dit lieten de krakers vrijdag weten.


Buitenland

Wereld Vandaag

Drugsoorlog ontwricht Mexico ROTTERDAM - Vorig jaar kwamen 15.273 mensen om het leven in de drugsoorlog. Dit aantal is nog nooit zo hoog geweest, zo meldt de Mexicaanse regering. Het aantal moorden steeg met name in de eerste negen maanden van 2010, aldus Alejandro Piore, regeringswoordvoerder voor veiligheidszaken. Afgelopen juni werd José de Jesus Mendez Vargas, de meeste gezochte drugsbaron, gearresteerd. Hiermee is het drugsgeweld in Mexico allerminst verholpen. , sinds Sinds oorlog tegen de drugskartels heeft het geweld eerder extremere vormen aangenomen. De Mexicaanse president Felippe Calderon verklaarde vlak na zijn inhuldiging in 2006 de oorlog aan de drugsmaffia in zijn land. Deze strijd heeft sindsdien aan minstens 40.000 mensen het leven gekost. Niet alleen leden van drugsbendes zijn om het leven gekomen, maar ook burgers. Het toenemende aantal slachtoffers onder de bevolking heeft tot grote onrust geled onder de Mexicaanse bevolking. De 26-jarige student Jorge Villa woont in de staat Chihuahua, waar het drugsprobleem het grootst is. Volgens hem heeft de strijd tussen en tegen de drugskartels er voor gezorgd dat de samenleving totaal is ontwricht.

“Door de drugsoorlog ligt het openbare leven in sommige steden helemaal plat. Iedereen is bang”, zegt hij. De strijd wordt vanwege de vele slachtoffers inmiddels zwaar bekritiseerd door de Mexicaanse samenleving. “Onder de burgers vallen elke dag opnieuw vele slachtoffers, hierdoor groeit het protest tegen de drugsoorlog onder de bevolking. De angst is hetgeen wat nu regeert en dit kan zo niet langer. Ik ben er helemaal klaar mee. Wie wil er nu leven in een land met oorlog?” Al tientallen jaren is Mexico de belangrijkste doorvoerroute van harddrugs. Het land ligt tussen de Verenigde Staten, de grootste drugsmarkt ter wereld, en de grootste drugsproducent, Zuid-Amerika. Via deze route wordt naar schatting voor 30 miljard euro aan drugs vervoerd. De strijd tegen de drugshandel wordt mede gesubsidieerd door de Verenigde Staten, maar tegenstanders van de oorlog menen dat dit niet de juiste oplossing is. Volgens de tegenstanders moeten de VS het drugsprobleem eerst in eigen land aanpakken voordat het Mexico wil helpen. “Mexico heeft geen drugsprobleem. De VS hebben een drugsprobleem en dat moeten wij in dit land oplossen”, zegt Villa.

Koude nazomer treft Oostenrijk en Noord Italië

die komende week in het oosten van Oostenrijk en in Noord Italië de weg op gaan voor aanhoudende hevige sneeuwval. “Het inpakken van sneeuwkettingen en winterbanden is niet direct noodzakelijk.” aldus de ANWB. Wel wordt reizigers aangeraden rekening te houden met de winterse weersomstandigheden.

DEN HAAG - Niet alleen in Nederland heeft te maken met een kille nazomer. Ook in Noord Italië en Oostenrijk was september aan de koele kant. Vakantiegangers die de komende dagen deze richting op gaan kunnen maar beter hun winterjas en een dikke sjaal inpakken. Toeristen in Noord Italië en Oostenrijk zijn verrast door het weer. Wat normaal gesproken in deze tijd van het jaar een zonnig vakantieoord zou zijn, is veranderd in een winters sneeuwlandschap. In het Oostenrijkse Tirol viel maandag alleen al 40 centimeter sneeuw. De eerste bergpassen zijn afgesloten vanwege de onverwachte sneeuwval. Medewerkers van de ANWB waarschuwen Nederlanders

Dodental Jemen opgelopen tot 100

Jeminitische ordetroepen bestormen demonstranten - Foto AP / Anees Mahyoub

Zware sancties Israël voor Palestijnse oproep lidmaatschap VN ROTTERDAM - De Israëlische regering heeft laten weten zware sancties te willen leggen op een eventuele oproep tot stemming voor Palestijns lidmaatschap in de VN-veiligheidsraad. De Palestijnse president Mahmoud Abbas bevestigde tegenover VN Secretarisgeneraal Ban Ki-moon zijn uitgesproken voornemen om tijdens de bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad in New York te pleiten voor een volledig lidmaatschap voor de staat Palestina. Deze actie wordt door de Palestijnse Autoriteit uitgelegd als een poging om de vastgelopen onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit op te schudden, in de hoop om zo toch nog tot een tweestatenoplossing te kunnen komen die ook de

Apple pakt Samsung aan ROTTERDAM - Elektronicaconcerns Apple en Samsung zijn in meerdere landen juridisch met elkaar in strijd verwikkelt. Apple heeft in verschillende landen een importverbod afgedwongen, omdat de smartphone en tabletcomputer van Apple teveel gelijkenissen zou hebben met de Galaxy SII (van Samsung). Samsung daagt zijn concurrent voor de rechter wanneer Apple zijn nieuwste smart-

Vrijdag 23 september

phone, de IPhone 5 op de Amerikaanse markt lanceert. Samsung heeft de strijd eerder verloren toen de Duitse rechtbank een verkoopverbod instelde op zijn tabletcomputer, die volgens de rechter teveel gelijkenissen vertoonden met de iPad van Apple. Het bedrijf zal tegen deze uitspraak ingaan. Het gerucht gaat dat de lancering van de Iphone 5 van Apple, die in oktober zou

Palestijnen kan bekoren. Abbas heeft te kennen gegeven bij zijn voornemen te willen blijven. “Vanaf dit ogenblik tot aan het moment dat ik mijn speech geef, hebben we maar één optie: naar de Veiligheidsraad stappen,” verklaarde Abbas tegenover de pers. Diverse stemmen vanuit de Israëlische regering hebben naar buiten gebracht dat deze hard op zal treden tegen een eventuele poging deze kwestie tot stemming te brengen. Één van de stappen die de overheid zou overwegen te nemen, is het opschorten van de overdracht van douanegelden die Israël onder de voorwaarden van de Oslo-akkoorden namens de Palestijnse Autoriteit int. Dit komt maandelijks al snel neer op ruim 400m shekels

(€80m). Deze maatregel zou volgens Reuters gesteund worden door onder andere de Israëlische ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën. De Israëlische vicepremier Dan Meridor liet maandag tijdens een persconferentie weten dat er nog geen concrete beslissing genomen was over eventuele maatregelen. “Ik probeer niet in dreigende uitspraken te vervallen,” verklaarde hij. Mocht het echter toch zo ver komen dat Abbas daadwerkelijk een oproep doet tot erkenning van Palestina als lidstaat, dan heeft de Amerikaanse overheid al laten weten Israël te zullen steunen door haar vetorecht in de VNveiligheidsraad te gebruiken.

plaatsvinden, wordt uitgesteld tot 2012. Displayfabrikant Wintek schijnt problemen te hebben met de productie van de touchscreens. In het productieproces van de touchscreens schijnen luchtbellen te ontstaan. Het schijnt een veelvoorkomend probleem de te zijn bij de productie van touchscreens, aldus 9to5mac, een internetsite voor alle informatie over Apple. De kwaliteit van de IPhone 4 zou onderdoen aan de Galaxy SII. “ Het is een moeilijk proces om uit te leggen, maar

zeker is dat het besturingssysteem van de Galaxy SII van betere kwaliteits is dan die van de IPhone4”, aldus een medewerker van telefoonketen ThePhoneHouse.Volgens opiniemaker Elias Samuel van International Business Times is het aanklagen van Samsung en andere concurrenten een truc om te laten zien dat Apple nog steeds de beste speler is van de smartphonemarkt. Juridische acties bepalen of de Iphone5 in oktober in Nederland beschikbaar is.


Buitenland

Wereld Vandaag

Vrijdag 30 september

Overstromingen Mekong eisen 150 levens

ROTTERDAM - De Europese Unie had verwacht donderdag tot een overeenstemming te kunnen komen over hun standpunt in het Israëlisch-Palestijns conflict. De gezamenlijke verklaring werd echter geblokkeerd door minister van Buitenlandse zaken Uri Rosenthal. Hij gaf, in reactie op een artikel in Der Spiegel, aan de verklaring onevenwichtig te vinden. Rosenthal was tegen de melding van mensenrechtenschendingen in Israël. De wijzigingen die hij wilde doorvoeren konden echter niet op de steun van Duitsland, Tsjechië en Italië rekenen, waardoor de verklaring weer terug naar de onderhandelingstafel is gestuurd.

Reddelingen op een gebroken dijk in de Thaise An Giang provincie - foto: Reuters ROTTERDAM – Het dodental ten gevolge van de overstromingen van de Mekong rivier hebben in Vietnam en Cambodia in de afgelopen maand al aan zeker 150 mensen het leven gekost. Dit aantal werd vrijdag officieel bevestigd door de Vietnamese en Cambodiaanse authoriteiten. De overstromingen, die het gevolg zijn van hevige regenval, zijn de meest extreme die de region in 11 jaar hebben getroffen. De vooruitzichten voor de

situatie bieden weinig hoop nu de Tyfoon Nesat, die in China al aan ruim 39 mensen het leven kostte, Vietnam binnenraast en nog meer regenval met zich meebrengt. Het Vietnamese departement van rampenpreventie bracht naar buiten dat inmiddels 23 provincies in het noordelijke en centrale deel van Vietnam onder water staan en ruim twee miljoen mensen door de overstromingen getroffen zijn. Ook in de hoofdstad Bangkok is het water inmid-

dels de straten ingelopen. De verwachtingen voorspellen dat de overstromingen in oktober hun piek zullen bereiken. De overstromingen hebben tevens desastreuze gevolgen voor de agricultuur in de regio, aangezien ruim 2,4 miljoen hectare landbouwgrond onder water staan. Met name de rijstoogst lijkt in groot gevaar te komen. Als gevolg van deze situatie zijn de prijzen van rijst naar het hoogste punt in drie jaar gestegen.

De Vietnamese vicepremier Hoang Trung Hai heeft de provinviale authoriteiten opdracht gegeven de risico-gebieden te evacueren, de rijstoogst te versnellen en scholen te sluiten, om zo meer doden te voorkomen. In 2000 werd dezelfde regio ook al getroffen door zware overstromingen, wat toen al meer dan 480 dodelijke slachtoffers tot gevolg had in de Mekong Delta.

Schietincident Spaanse kerk ROTTERDAM – Een baby is gisteren met een keizersnee ter wereld gebracht nadat zijn moeder omkwam tijdens een schietpartij in een kerk in Madrid. Daarbij drong een man de kerk binnen tijdens de mis en schoot het slachtoffer en haar moeder neer alvorens de hand aan zichzelf te slaan. Voor zover bekend was de dader geen bekende van de slachtoffers. Het incident vond even na acht uur plaats, net nadat de mis was begonnen in de parochie van Santa Maria del Mar in de Spaanse hoofdstad. Daarbij liep de 34-jarige schutter de kerk in met een geladen pistool en loste vier schoten. Volgens de Spaanse krant El Mundo knielde de schutter vervolgens voor het altaar en schoot zichzelf door het hoofd. Het dodelijke slachtof-

fer was een hoogzwangere bankmedewerkster die samen met haar moeder de mis bijwoonde. De vrouw werd door haard hoofd geschoten en was op slag dood. De toestand van de baby, een jongetje, is stabiel en moet ter observatie een nog een aantal dagen in het ziekenhuis blijven. De moeder van het slachtoffer, een 52-jarige vrouw, is buitenlevensgevaar. Het motief van de dader was niet duidelijk. De man droeg een afscheidsbrief bij zich waarin stond “de duivel volgt mij”. De dader was een dakloze man die in het verleden al was veroordeeld voor drugssmokkel en geweld tegen vrouwen. Sinds zijn twintigste werd hij al meerdere keren opgepakt en was een bekende van de politie. De laatste tijd leefde hij op straat en opvangcentra in Madrid.

© ap

Aan de Noord Engelse kust werd donderdag op 800 meter afstand van de zee een dode walvis gevonden. De Noorse vinvis was hoogstwaarschijnlijk vast komen te zitten nadat ze met abnormaal hoog tij de zeemonding was ingezwommen

Poetin presidentskandidaat 2012 ROTTERDAM - De Russische president Medvedev heeft afgelopen vrijdag besloten om zich niet kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Volgens de president

Nederland blokkeert EU verklaring Midden-Oosten

heeft Poetin dezelfde doelstellingen als hij, maar kan de oud-president rekenen bredere steun van de bevolking. Poetin trad in 2008 af als president, omdat hij het maximaal aantal termijnen als president had volbracht. Na zijn aftreden bleef de oud-president

Levenslang voor moordenaar Mirco Olaf H. is veroordeeld tot levenslang, naar aanleiding van de moord op de 10-jarige Mirco. In september vorig jaar heeft H. de jongen misbruikt en vermoord. H. werd ontmaskerd na een tip over een bepaald type auto. De rechtbank in het Krefeld heeft vandaag zijn uitspraak gedaan en is gelijk aan de eis van het Duitse Openbaar Ministerie. De rechtbank stelde dat het vrijwel is uitgesloten dat H. na vijftien jaar vervroegd vrij kan komen, vanwege de ‘zeer zware schuld’. De 45-jarige Olaf H.is getrouwd en vader van drie kinderen, heeft de moord in januari van dit jaar bekend. H. heeft stress op zijn werk als oorzaak gegeven van zijn daad. De politie heeft ongeveer vijf maanden naar het lijk van de Duitse jongen gezocht en leidde tot een van de grootste Duitse zoekacties ooit. de touwtjes in handen nemen, waardoor het bijna zeker is dat Poetin de verkiezingen zal winnen. De partij van premier Poetin heeft ingestemd met het voorstel om na de verkiezingen Medvedev als premier te benoemen. De oppositie was tegen dit voorstel.


Wereld Vandaag

Rabobank schiet tuinbouw te hulp EHEC-bacterie zorgt nog steeds voor grote verliezen bij handelsbedrijven Westland. Door Jim van der Meer Rabobank Westland heeft besloten om telers en handelsbedrijven, die in de problemen zijn gekomen, bij te staan. “Rabobank Westland heeft voor de gedupeerde ondernemers een drietal regelingen bedacht.” vertelt Jaap Breugem, directeur Bedrijven bij Rabobank Westland. Ten eerste gaat de Rabobank de inperking op oogstkredieten uitstellen. Dit houdt in dat tuinbouwbedrijven die zijn getroffen door de bacterie uitstel krijgen om de bekostiging van hun krediet te realiseren. Ten tweede kunnen tuinders de aflossingen op leningen uitstellen. De derde regeling die Rabobank Westland biedt, is het verstrekken van leningen tegen gunstige voorwaarden. “Wij geloven in de kracht van de sector en rekenen erop dat de sector uit de huidige problematiek kan komen”, aldus Jaap Breugem.

Bezuinigingen politie slecht voor aanwas agenten Door Marieke van der Pol Bezuinigingen in de politiesector zullen dit jaar vooral de politieopleidingen treffen. In de hoek van politiekorpsen in Nederland zijn al eerder bezuinigingen doorgevoerd met betrekking tot hun salaris. Gevreesd wordt dat er met nog meer bezuinigingen veel agenten in opleiding vroegtijdig zullen afhaken. Zo weet een voormalig agente in opleiding van district Rotterdam Rijnmond te melden dat er al ingrijpende veranderingen zijn geweest met betrekking tot het salaris. “In het begin moest je 3 maanden op school zitten en vervolgens 2 maanden de straat op. Later werden de periodes op school

Economie

Vrijdag 30 september 2011

Pensioenakkoord zorgt voor ruzie binnen FNV ROTTERDAM - De vakcentrale FNV heeft ingestemd met een nieuw pensioenakkoord ondanks de tegenstand van AbvaKabo en Bondgenoten. Beide grote vakbonden hebben het vertrouwen in FNV voorzitter Agnes Jongerius opgezegd. Door Nicky van den Berg Gisteravond tijdens een vijf uur durende bijeenkomst stemde de Federatieraad van vakcentrale FNV in met het door minister Kamp opgestelde pensioenakkoord, dat afgelopen juni al werd gesloten door werkgevers, vakbeweging en kabinet. Dit ondanks het ontbreken van steun van de twee grootste vakbonden. Doordat er concessies zijn gedaan door Kamp stemde de FNV Bouw op het laatste moment toch in, waardoor de raad al kon rekenen op een meerderheid zonder de steun van AbvaKabo en Bondgenoten. Deze twee bonden zijn samen verantsteeds korter en de periodes op straat steeds langer. Er werd ook niet gelet op het aantal uren dat je op school zat, je kreeg gewoon volledig betaald.” Daar is sinds kort verandering in gekomen. De periodes op straat worden nu betaald met een normaal salaris, terwijl de periodes op school teruggebracht zijn naar een beurs. De voormalig agente in opleiding zegt dat veel meer mensen voortijdig afhaken, omdat zij niet rond kunnen komen van het salaris wat zij gedurende hun opleiding ontvangen. “Tijdens de schoolperiodes schijnen ze nu 3 keer minder te verdienen, sommigen redden het daar niet mee”. Dat de aankomende bezuinigingen voor de aanwas van nieuwe agenten niet veel goeds zullen doen, wordt ook door haar gevreesd.

woordelijk voor 60% van de FNV-leden, maar hebben in de Federatieraad geen meerderheid. Henk van der Kolk, voorzitter van Bondgenoten, legt na de federatieraad uit aan Nieuwsuur dat de meerderheid van de FNV-leden tegen het akkoord is: “Als democratische organisatie rest ons daarom niets anders, hoe pijnlijk dit ook is, ons vertrouwen in de voorzitter op te zeggen,” vertelde Van der Kolk. Het draagvlak voor het voorzitterschap van Jongerius lijkt op deze manier erg smal te worden. Zelf is ze desondanks niet van plan om op te stappen. “Als 17 bonden vol vertrouwen uitspreken, ben ik blij dat het pensioenakkoord is aangenomen, en ben ik ook blij dat we met een commissie aan de slag gaan om de onderliggende problemen is verder boven water te halen,” zei Jongerius tegen de NOS. In de praktijk zou het kunnen betekenen dat AbvaKabo en Bondgenoten alsnog hun zin krijgen, denkt

FNV-voorzitter Agnes Jongerius geeft toelichting na het bereiken van pensioenakkoord. © ANP

pensioenexpert, Alfred Kool van Towers Watson. Doordat zij de twee grootste bonden zijn, leveren deze vakbonden veel bestuurders aan pensioenfondsen. Aangezien alle pensioenregelingen individueel moeten worden aangepast aan het akkoord tijdens toekomstige Cao-onderhandelingen, blijft de rol en houding van de bestuurders van AbvaKabo en Bondgenoten uiteindelijk van groot belang. De pijn zit bij de bonden volgens Kool in twee punten. Allereerst dat ze de mogelijkheid willen hebben om mensen met lagere inkomens, dit zijn tevens vaak mensen werk-

zaam in fysiek zwaardere beroepen, eerder te kunnen laten stoppen met werken zonder dat deze werknemers hier teveel op inleveren. Minister Kamp heeft op dit punt inmiddels concessies gedaan. Het tweede punt blijft echter dat de tegenstanders van dit akkoord vinden dat de risico s van de regelingen teveel bij de werknemers komen te liggen. ,,Hier komt de term casinopensioen vandaan. Het risico bestaat in het nieuwe akkoord dat de pensioenfondsen geld uitgeven wat mogelijk niet terugkomt, aldus Kool.

Rotterdamse studenten grootste bijverdieners

Door Esther Audier Rotterdamse studenten verdienen het meest. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Student en Geld: met het oog op de toekomst’, dat door het Economisch Bureau van de ING is gedaan om inzicht te krijgen in de manier waarop studenten met geld omgaan. Uit het onderzoek blijkt dat Rotterdamse werkende studenten veel meer bijverdienen dan werkende studenten uit andere steden. Het onderzoek werd afgenomen onder ruim 1000 Nederlandse voltijd universitaire studenten afkomstig uit verschillende studentensteden door heel Nederland. Bijna

driekwart van de studenten (73%) heeft een bijbaan naast zijn studie. Gemiddeld levert dit de werkzame studenten 10 euro per uur op. De meerderheid van de studenten ziet een bijbaan bovendien als een belangrijkere inkomstenbron dan de studiefinanciering. De Rotterdamse student verdient gemiddeld 540 euro per maand, waarmee hij maar liefst 90 euro meer verdient dan het landelijk gemiddelde van 450 euro. Hoe het komt dat Rotterdamse studenten gemiddeld zoveel meer verdienen wordt in het onderzoek niet nader uitgelegd. Marten van Garderen van het Economisch Bureau ING zegt

daarover: “In ons onderzoek hebben we gezien dat het uurloon tussen de verschillende studentensteden niets uitmaakt. Wel werken de Rotterdamse studenten gemiddeld de meeste uren. Zo komen ze in totaal aan de hoogste verdiensten per maand.” Gemiddeld zijn studenten 11 uur per week aan het werk. Thuiswonende studenten werken gemiddeld vaker dan uitwonende studenten, terwijl leden van een studentenvereniging gemiddeld minder uren werken dan niet-leden. Geld is voor 82% van de studenten de belangrijkste reden voor een baantje. Bijna 1 op de 5 studenten vindt werkervaring belangrijker


Economie

Wereld Vandaag Guur beursweer Amsterdam - De AEX krijgt vandaag te maken met een terugslag. Tegen het middaguur stond de beurs 2% lager. Grootste dalers zijn Philips, ING en Air France/KLM. De drie fondsen zien hun koers dalen met 5%. De overige Europese beurzen zakken ook weg. Parijs en Frankfurt verloren 2,1% respectievelijk 2,9%.

NL spil in grondstoffenhandel Rotterdam – De helft van de wereldwijde omzet van grondstoffenhandel loopt, om fiscale redenen, via Nederland. De reden hiervoor is dat Nederland met veel regeringen een gunstig belastingverdrag heeft afgesloten, meldt Nieuws.nl . Hoeveel deze fiscale route oplevert voor de Nederlandse schatkist is onbekend.

Garagesale VS Washington – De Amerikaanse overheid wil een ‘garagesale’ organiseren om snel aan geld te komen. De regering overweegt om een eiland, regeringsgebouwen, vliegvelden en tv-frequenties te verkopen. De verkoop zou in de komende tien jaar circa 22 miljard dollar (16 miljard euro) moeten opleveren.

Knapen tegen plan Barrosso Den Haag - Staatssecretaris Ben Knapen (Europese Zaken) is tegen de maatregelen die Europese Commissie voorzitter Barroso voorstelt om de eurocrisis aan te pakken, zoals het invoeren van Eurobonds (obligaties namens alle eurolanden). “ Wat Nederland betreft is dat niet aan de orde” aldus Knapen.

Vrijdag 30 september 2011

TomTom gaat files bestrijden Door Marieke van der Pol Rotterdam - Navigatiefabrikant TomTom wil zich in de toekomst meer gaan bezighouden met het bestrijden van files. De verkeersinformatie die door TomTom nu al verzameld wordt, kan worden ingezet om de reistijd van autogebruikers te verminderen. In een poging het marktaandeel terug te winnen, richt het bedrijf hiervoor de TomTom International Traffic Foundation op. Alain Taeye van de Raad van bestuur zegt dat TomTom nog steeds als primaire bezigheid het navigeren heeft, maar dat er toekomst ligt in het verschaffen van verkeersinformatie. Nu al is TomTom verantwoordelijk voor de aanvoer van verkeersbulletins bij radiozender 538 en het

© ANP File op de A9

leveren van verkeersinformatie aan gemeenten en bedrijven die zich bezighouden met wegwerkzaamheden. De International Traffic Foundation wil zich echter ook meer toe gaan spitsen op het leveren van verkeersinformatie aan overheden en buitenlandse bedrijven, zo laat Taeye weten. Daarnaast zegt hij dat het

fileprobleem niet geheel zal worden opgelost, maar dat met kwalitatief goede informatie veel verbeteringen mogelijk zijn. De switch van TomTom naar het andere segment van de verkeersmarkt komt op een moment dat het bedrijf financieel gezien verlies heeft geleden. Pas werd duidelijk dat TomTom in het

tweede kwartaal van dit jaar een nettoverlies van 489 miljoen euro heeft geleden. Het marktaandeel van TomTom daalde op zowel de Europese als de Amerikaanse markt. Met de oprichting van de nieuwe verkeersstichting wil het bedrijf weer wat marktaandeel terugwinnen.

‘Strandtenthouders alsnog gedwongen te sluiten’ Door Esther Audier Rotterdam – Strandtenthouders aan de pier in Scheveningen moeten alsnog hun deuren sluiten. Door het zonnige nazomerweer wilde een groot deel van strandtenthouders langer openblijven om hun verlies van de natte zomer te compenseren. Het kort geding wat door de Vereniging van Strandexploitanten (VVS) is aangespannen tegen de gemeente Den Haag is afgewezen. Doordat een drietal uitbaters weigert nog langer open te blijven, worden alle strandteneigenaren alsnog gedwongen vanaf 1 oktober hun tent te sluiten. Dat

heeft de rechter afgelopen woensdag bepaald. Advocaat Roland Mans, die in het kort geding de VVS vertegenwoordigde, benadrukte de economische gevolgen voor de eigenaren. ‘Het gaat naar schatting om 1,5 miljoen euro aan mogelijke omzet die wordt misgelopen. Bovendien dreigt ontslag van tachtig tot negentig mensen’. De rechter blijft ondanks deze argumenten bij zijn besluit, waardoor de tenten aanstaande maandag hun deuren moeten sluiten. De regenachtige zomer heeft veel horecabedrijven verlies doen draaien. In het afgelopen kwartaal ging 31 procent meer kroegen

en restaurants failliet dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit recentelijk gepubliceerd onderzoek van adviesbureau Dun & Bradstreet.,,De slechte zomer heeft er absoluut aan bijgedragen dat veel horecazaken de deuren moesten sluiten’’, aldus algemeen directeur Jan Willem de Vries van Dun & Bradstreet. Het warme zomerweer leek voor veel strandtenteigenaren een laatste redmiddel om het hoofd boven water te kunnen houden. Daarom pleitte een grote groep strand tenteigenaren voor een verlenging van het horecaseizoen tot en met de laatste dag van de herfst-

vakantie. Pas als minstens 24 van de 26 eigenaren langer open wilden bl ijven zou de gemeente het seizoen willen verlengen tot half oktober. Aangezien drie eigenaren hebben aangegeven hun deuren te willen sluiten is het verzoek alsnog afgewezen. Volgens de gemeente moet het strand op 1 november volledig ‘schoon’ zijn. Als iedere strandtent eigenaar voor zichzelf zou kunnen beslissen open te blijven of te sluiten zou dat voor veel chaos en overlast kunnen zorgen, omdat de tenten dan ook niet allemaal tegelijkertijd kunnen worden opgeruimd.


Wereld Vandaag

Duurzaam eten in 2012

Ons voedsel halen we vaker uit eigen regio, want dat is duurzaam en lekker. In 2012 zet deze trend zich voort, zegt sustainability trendwatcher Lisette Kreischer. Het festival Rotterdamse Oogst dat op 17 september plaats vond is daar een voorbeeld van. Door PRISCILLA DE PUTTER ROTTERDAM. Rotterdamse Oogst past in de duurzaamheidstrend die volgens Sustainability Trendwatcher Lisette Kreischer zal doorzetten in 2012. Het festival heeft tot doel het versterken van de regionale voedselketen. Want “wat je van dichtbij haalt, is lekker!” aldus Nicole Hoven, mede-oprichter van

het festival. “Dit jaar ervaar ik een omslag” zegt Kreischer, vorig jaar door SecondSight uitgeroepen tot Trendwatcher in Sustainability. De ontwikkeling van duurzaam eten heeft volgens Kreischer een boost gekregen en zet door in 2012. Ze ziet een belangrijke rol voor zeewier weggelegd. “De oceaan staat onder druk. Als we zo doorgaan leven er in 2048 geen vissen meer in de zee” aldus Kreischer. In algen ziet ze een oplossing want deze zorgen voor zuurstof en zijn eenvoudig te telen. Met hun Omega-3 zijn algen erg voedzaam. “Ze kunnen dus een belangrijke visvervanger worden” concludeert ze.

Door IVANA ZOLAK ROTTERDAM. Alexander Oost, medeoprichter van Camera Japan, herinnert waarom zes jaar geleden besloten werd een festival over Japan op te zetten. “Medeoprichters Yusuo Kishibe en Dirk Zschunke hadden een interesse in de cultuur en films van Japan, maar er was geen aanbod. We wilden dit daarom zelf creëren”.

Het thema van het festival ‘Made in Japan?’ richt zich op een onderwerp dat vorig jaar aan bod kwam.”Sommige films die vertoond werden waren niet door Japanse regisseurs gemaakt en mochten niet de benoeming Japanse film krijgen. Door het vraagteken wordt de vraag volgens Oost aan het publiek gesteld. “Ik ben van mening dat het niet relevant is waar de maker vandaan komt. Een Japanse film van een niet-Japanner verschaft nog steeds informatie over Japan, maar dan vanuit een ander oogpunt, dat tevens zeer interessant kan zijn”.

Donderdag 22 september 2011

“Niets over van culturele diversiteit van Rotterdam” Wethouder Antoinette Laan van Cultuur heeft begin september de plannen gepresenteerd voor het nieuwe cultuurbeleid voor 2013-2016. Het bedrag van 99 miljoen daalt naar 77, 25 miljoen per jaar. Dit heeft consequenties voor de samenstelling van de cultuursector. Vanuit culturele instellingen en politieke partijen is er kritiek. “Het nieuwe beleid brengt de diversiteit in het geding en belemmert de bevordering van cultuurparticipatie”, zegt GroenLinks-raadslid Nourdin El Ouali. Door CATERINE BAETEN ROTTERDAM. De speerpunten van het nieuwe beleid zijn talentontwikkeling, een levendige binnenstad en ondernemerschap.

Start Camera Japan Festival

De zesde editie van het Camera Japan festival heeft als thema ‘Made in Japan?’. Op het festival wordt er een scala aan Japanse films, kunst, architectuur en muziek geboden.

Cultuur

De nadruk komt te liggen op grote en kwalitatieve organisaties. Voor de stedelijke musea zal er zodoende weinig veranderen. De criteria van subsidieaanvragen worden flink aangescherpt. Er zal nu bijvoorbeeld gekeken worden naar de eigen inkomsten van instellingen, financiële reserves en naar de subsidiebehoefte in het verleden. Nourdin El Ouali; “De criteria waaraan instellingen moeten voldoen zijn te moeilijk voor kleine organisaties. Groter instellingen hebben daarom een voorsprong. Hierdoor verdwijnen kleine initiatieven in de stad waardoor de diversiteit in gevaar komt.” De organisaties die in het cultuurplan worden opgenomen zijn sterke instellingen van kwalitatief hoog niveau. Verwacht

wordt dat zij bijdragen aan de realisatie van sociale, economische en ruimtelijke ambities van de stad. “Wij hebben keuzes moeten maken. Er is gekozen voor kwaliteit. Ook regionale voorzieningen worden in staat gesteld kwalitatief hoogwaardig aanbod te bieden. Rotterdam kent een grote creatieve sector. Zij leveren een steeds grotere bijdrage aan de economie. Deze sector zal ook meer worden ondersteund,”laat de VVD in een reactie weten. Dans- en theatergezelschappen moeten verplicht fuseren: de gemeente heeft maar geld voor één gezelschap. Hetzelfde geldt voor de debatcentra De Unie en Arminius.Wel wil de wethouder Antoinette Laan meer in gaan zetten op cultuur in het primaire onderwijs.

Inge van Iersel wint Photo Academy Award

Op 15 september 2011 is de Photo Academy Award in het Fotomuseum Den Haag uitgereikt aan Inge van Iersel, voor haar boek ‘I love you forever’. Een uitgebreide fotoserie over een gezin in financiële problemen, zonder vaste huisvesting. TESSA SAVONIJE

Nieuw Rotterdams Café moet culturele huiskamer worden Vorige week opende het Grand Café NRC de deuren. Het moet de huiskamer van cultureel en creatief Rotterdam worden.

Door ANNELIES LACOR ROTTERDAM. De naam van het nieuwe café, afgekort NRC, is een verwijzing naar de journalistieke

historie van het gebouw. Tegenwoordig huisvest het pand verschillende culturele instellingen. “We willen de huiskamer van de Witte de With zijn” zegt Max Weterings, communicatiemanager van NRC, “de doelgroep omvat creatievelingen en cultuurliefhebbers vanaf 20 jaar”. Met deze instelling sluit NRC aan

bij andere bedrijven in de buurt. Galeries, horeca en designshops wisselen elkaar af. Het café is gevestigd op een steenworp van het Museumpark. De ‘creatieve ’ doelgroep lijkt daarom voor de hand te liggen. Max verteld dat NRC graag culturele samenwerkingen wil aangaan, “het zou te gek zijn als studen-

ten van de Fotovakschool bij ons exposeren”. Dat het café nog niet helemaal af is, is duidelijk. “De ruimte onder het grand café wordt nog verbouwd, het moet een luxe bar worden met goede wijnen en cocktails”, aldus Max. Wordt de Witte de Withstraat de nieuwe uitgaanstraat van Rotterdam? Max

denkt dat dit het geval zal zijn, “ik denk dat dit het nieuwe uitgaanscentrum van Rotterdam wordt, maar wel voor een hoger seg-

ment”. Max ziet het NRC niet als een concurrent voor de reeds gevestigde horecazaken in de straat., “wij zijn eerder een toevoeging” verklaart hij.


Wereld Vandaag

Cultuur

Geschiedenismaand

1 oktober gaat voor de achtste keer ‘De Maand van de Geschiedenis’ van start, een initiatief van het Nationaal Historisch Museum. Er zullen er op zo’n 580 verschillende locaties door heel Nederland ongeveer 800 activiteiten worden georganiseerd. Het thema dit jaar, ‘Ik en Wij’, speelt in op de multiculturele samenleving en het beschikbaar maken van ‘de geschiedenis’ voor iedereen. Door ANNELIES LACOR. ROTTERDAM. Jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor de maand van de geschiedenis, door het grote scala aan culturele

aanbiedingen wordt geprobeerd ook de jongere doelgroep bij de Nederlandse geschiedenis te betrekken. Een van de belangrijke hoogtepunten is ‘de nacht van de geschiedenis’ die plaats zal vinden op zaterdag 22 oktober in de Amsterdamse zuiderkerk. Tijdens deze avond zal de Libris Geschiedenis Prijs worden uitgereikt door FNV Voorzitter Agnes Jongerius. Daarnaast zijn er lezingen van schrijvers en een hoogleraar. Aan het eind van de avond is er goed nieuws voor de aanwezige jongeren, dan kunnen namelijk de voetjes van de vloer tijdens een feestelijke afsluiting.

Vrijdag 30 september 2011

Gouden Kalveren 2011: de genomineerde vrouwen Vanavond worden de Gouden Kalveren 2011 uitgereikt in Utrecht. Opvallend is dat er voor het eerst in de geschiedenis van deze prestigieuze filmprijzen drie vrouwen genomineerd zijn in de categorie ‘Beste Regie’. Daarbij staan er veel vrouwen op de nominatielijsten in diverse categorieën. Door CATHERINE BAETEN. ROTTERDAM. In de categorie ‘Beste Regie’ strijden de films Gooische Vrouwen (Will Koopman), Black Butterflies (Paula van der Oest

) en Brownian Movement (Nanouk Leopold) voor de felbegeerde hoofdprijs. De laatste twee zijn ook genomineerd in de categorie ‘Beste Film’. Mocht ‘Brownian Movement’ de prijs winnen in de categorie ‘Beste film’ dan zal hier veel discussie over ontstaan omdat de film door weinig mensen bezocht is. In tegenstelling tot de film Gooische vrouwen, deze film was succesvol maar is niet genomineerd. In de categorie ‘Beste Actrice’ is Carice van Houten genomineerd voor haar hoofdrol in Black

Butterflies. Deze film ontving goede kritieken en werd goed bezocht. Andere genomineerden voor beste vrouwelijke bijrol zijn Lineke Rijxman voor Alle Tijd, Beppie Melissen voor Gooische Vrouwen en Rifka Lodeizen voor Onder Ons. Catherine van Campen maakt met haar jeugddocumentaire Anna Vliegt kans op een Gouden Kalf in de categorie ‘Beste Documentaires’. De film over Anna met de ziekte Gilles de la Tourette is een internationaal succes en al op meer dan 50 filmfestivals vertoond.

Culinaire top afwezig bij Restaurantweek

Van 26 september tot en met zondag 2 oktober vindt de jaarlijkse Restaurantweek plaats, een initiatief van diningcity. com. De meeste mensen zien het als een kans om bij een duurder of sterrenrestaurant te eten. Horecagelegenheden zien het op hun beurt als kans, op meer klandizie. niet de culinaire toprestaurants, blijkt uit hun afwezigheid tijdens de Restaurantweek. Door PRISCILLA DE PUTTER. ROTTERDAM. In 1000 Nederlandse restaurants kan je tijdens de Restaurantweek genieten van een driegangen diner voor €27,50. Echt goede restaurants hebben de Restaurantweek niet nodig, lijkt de afwezigheid op de deelnemerslijst van sterrenrestaurants ‘Oud Sluis’ en ‘De Librije’ te zeggen. Beide behoren met hun drie sterren tot de absolute culinaire top van Nederland. En beide restaurants onttrekken zich

aan de Restaurantweek. Toch zijn er andere sterrenrestaurants, met maximaal twee sterren, die wél deelnemen aan het culinaire evenement. Zoals het Rotterdamse Parkheuvel, een populair doel van menig Restaurantweek-bezoeker. “We zaten binnen vier uur helemaal volgeboekt,” zegt bedrijfsleider Yves Wamelink. Vanaf 7 september kon je er reserveren voor een voordelig sterrenmenu. Hij begrijpt dat de driesterrenrestaurants niet deelnemen aan de week, “zij zitten al maanden vooruit volgeboekt,” zegt hij hierover. Ook Parkheuvel heeft het, met twee sterren, druk genoeg. De deelname aan de Restaurantweek vinden ze nuttig en “gewoon leuk.” Voor toch al voordelige restaurants, zoals eetcafés, doet de Restaurantweek weinig. Reserveren is in veel gevallen niet eens nodig. En dat is nu net waar de Restaurantweek-liefhebber niet naar op zoek is.

Paulo Coelho geeft werk online weg Paulo Coelho’s werk is gratis online te downloaden van zijn website onder Pirate Coelho. Dit is een opvallende zet omdat de boekenindustrie, door de toenemende populariteit van de e-reader, een steeds groter probleem ziet in het gratis illegaal downloaden van boeken,. Door TESSA SAVONIJE. ROTTERDAM. Coelho vraagt de mensen die het boek gratis gedownload hebben en het waarderen, het boek ook te kopen. Hij meent dat er ‘op deze manier bewezen wordt dat het gratis delen van boeken op internet niet

levensbedreigend hoeft te zijn voor de boekenindustrie’. Daarnaast denkt Coelho dat mensen een service kunnen bieden voor de leefgemeenschap door boeken uit te printen en uit te delen aan een lokale bibliotheek, ziekenhuis of gevangenis. Het belangrijkste doel hiervan is het delen van gedachten met mensen die geen boeken kunnen betalen. Deze week is Coelho’s nieuwe boek, Aleph, uitgekomen. Aleph vertelt over Coelho’s eigen openbaring tijdens een pelgrimstocht door Azië in 2006 met de TransSiberië Express. Net als

vorig werk van Coelho, verschijnt ook dit boek online. De teksten zijn niet in het Nederlands online verschenen, maar wel in het Engels, Duits, Portugees, Italiaans en Spaans. Zie: www.paulocoelhoblog.com/piratecoelho/

30-09 FINAL  

Eind krant

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you