Page 1

Wereld Vandaag

‘Over tien jaar is er geen Free Record Shop meer’

ROTTERDAM, 23 september 2011– De onlangs aangekondigde sluiting van de Fame megastore aan de Kalverstraat in Amsterdam op 29 januari aanstaande heeft gevolgen voor meerdere winkels van de Free Record Shop holding. Winkels van Van Leest, tot dusver centraal aangestuurd vanuit Free Record Shop, in filialen van de Bijenkorf en Selexyz boekenwinkels zouden ook de naam Fame gaan dragen en vergaand met de megastore samenwerken, maar een dag voor de overgang werd het gehele project op losse schroeven gezet. Diederik Versnel, verant- safdeling komt. ‘Op dit mowoordelijk voor de overgang ment werken er binnen het van de Van Leest filialen naar bedrijf mensen met weinig die van Fame spreekt van ‘een passie voor het product dat donderslag bij heldere hemel’, zij verkopen. Tenzij het om gevraagd naar het moment dat de nieuwste knokfilm van Arhij hoorde dat de Fame megas- nold Schwarzenegger gaat’. tore de deuren moet sluiten. Om de winkels in de warenHij stelt dat het voelt alsof een huizen draaiende te houden jaar werken voor niets gewe- wordt binnen Fame geprefest is. Bovendien zal een nog ereerd dat personeel van hun onbekend deel van het perso- winkel op eerder genoemde neel op straat komen te staan, afdelingen kan gaan werken. wat voor onzekerheid binnen ‘Alleen dan kan Van Leest de winkel zorgt.:Gevraagd overleven’. De wens van naar de reden van sluiting zegt Fame om meer grip te krijhij: ‘in één jaar tijd is de situ- gen op de vernieuwde winatie sterk verslechterd voor kels is uitgesproken binnen Fame. Dit jaar was 10 miljoen het bedrijf en er wordt vurig euro omzet benodigd om een gehoopt dat ernaar geluisterd kleine winst te boeken. Met wordt. ‘Free Record Shop een voorspelde omzet van zal wel moeten. Er moet iets 9,3 miljoen euro over 2011 gebeuren, anders zullen de werd de situatie onhoudbaar. winkels geen fatsoenlijke In de toekomst was deze situ- voorraad in huis hebben en atie zeker niet te handhaven’. kunnen we de winkels wel Voor de toekomstige Fame dichtdoen’. Gevraagd of Free afdelingen in de Bijenkorf en Record Shop over tien jaar Selexyz ziet Versnel nog wel nog bestaat wanneer er niets toekomst, mits er binnen Free verandert aan deze cultuur, Record Shop een geschikte antwoord Versnel pessimisinkoop -marketing -en sale- tisch: ‘Op deze manier niet’.

Pas in 2013 Station Media Park

HILVERSUM, 23 september 2011– Treinstation Hilversum Noord zal pas met de ingang van de dienstregeling in 2013 omgedoopt kunnen worden in station Media Park. De stad Hilversum wil zich graag promoten als ‘de mediastad’ van Nederland en daarom graag zijn Station Hilversum Media Park. Maar taaie procedures zorgen voor vertraging. ProRail woordvoerster Elles borden en dienstregelingin ’t Hout benadrukt des- netwerken bij zowel de NS gevraagd dat het gaat om als bij ProRail. Dat laatste administratieve procedures verklaart ook de lange duur die worden gesteld aan de van de verandering: een digemeente Hilversum. Maar enstregeling wordt anderhalf op de vraag om welke proce- jaar van te voren al in elkaar dures dit dan gaat blijkt In ’t gezet. SpoorinfrastructuurbeHout het antwoord schuldig heerder ProRail wil bovente moeten blijven. Een niet bij dien garanties dat de nieuwe naam genoemde regiodirect- naam van het station niet bineur van ProRail stelde eerder nen afzienbare tijd opnieuw in De Gooi- en Eemlander dat verandert, zo meldt De Gooier “veel meer bij komt kijken en Eemlander. In 1989 werd dan het neerzetten van andere het station van Hilversum naamborden op de perrons.” NOS nog in het huidige HilWoordvoerster van vervo- versum Noord omgedoopt. In ersbedrijf NS Nancy Mulder principe kan elke gemeente weet echter te melden dat een naamsverandering aaneen onderdeel van de formele vragen bij een speciaal daarprocedures een geldkwestie voor opgerichte commissie betreft. Bij een naamsveran- (bestaande uit leden van de dering van een station is het NS en ProRail). De comgebruikelijk dat de aanvrager, missie spreekt vervolgens in dit geval de gemeente Hil- een advies uit gebaseerd op versum, mee moet betalen enkele eisen als functionele aan de gemaakte kosten voor namen en consistentie met de het vervangen van naams- verschillende locaties.

Binnenland

Vrijdag 23 september 2011

Rotterdam Zuid: On-Nederlands Probleem

ROTTERDAM, 23 september 2011 – De vandaag gepresenteerde plannen van minister Donner en burgemeester Aboutaleb, moeten Rotterdam-Zuid er weer bovenop krijgen. Het is voor het eerst dat de nationale politiek zich met specifieke stadspolitiek gaat bemoeien. gesloopt of opgeknapt. Ook wordt er extra geïnvesteerd in onderwijs. De gemeente Rotterdam en het ministerie van Onderwijs gaan samen 18 miljoen euro extra investeren in talentontwikkeling van leerlingen in RotterdamZuid. Behalve het bedrag dat aan onderwijs wordt besteed, is het nog niet bekend hoeveel de nieuwe plannen gaan kosten, en wie er voor gaat betalen. Met de plannen hopen de gemeente en Rotterdam-Zuid loopt achter on-Nederlandse problemen. Rijksoverheid meer mensen op de rest van de stad. Zo Omdat de verbetering van met een middeninkomen liggen de inkomens lager, en Rotterdam-Zuid volgens naar Zuid te krijgen, waaris de werkloosheid er hoger. Deetman van nationaal be- door er meer variatie in de Tweederde van de bewoners lang is, wordt de gemeente woningbouw ontstaat. Het komt rond van een inkomen Rotterdam door de landeli- idee is dat Rotterdam-Zuid in rond de bijstandsnorm. Ook jke overheid gesteund. Het 2030 in sociaal-economisch zijn er op Zuid duizenden Rijk zal de komende twin- opzicht op hetzelfde niveau slecht onderhouden en kleine tig jaar bijzondere aandacht is als de noordkant van Rothuizen. Een ander probleem besteden aan Rotterdam- terdam, en de andere grote is taalachterstand bij scholi- Zuid. Op welke manier hier steden binnen Nederland. eren. Bijna een derde van concreet invulling aan wordt Om dit te bereiken moet de kinderen die van de ba- gegeven kon een medewerk- ook de werkgelegenheid in sisschool komt, kampt met er van de gemeente Feije- de wijken fors stijgen. een taalachterstand, en de noord nog niet vertellen. Het investeren in Rotterdamschooluitval is hoog. Uit het Wel is het duidelijk dat de Zuid is geen nieuw fenomrapport dat werd uitgevoerd woningbouwverenigingen een. De afgelopen decennia onder leiding van Wim Deet- een grote rol gaan spelen bij is veel geld geïnvesteerd in man en Jan Mans, blijkt dat de nieuwe plannen. Het is Katendrecht en Pendrecht. de wijken ten zuiden van de de bedoeling dat er 35.000 Met deze wijken gaat het Maas, te maken hebben met oude woningen worden inmiddels de goede kant op.

Jeugdig XTC gebruik onderschat

Steeds meer jongeren denken licht over het gebruik van de hard drug XTC. Een groeiend probleem vinden drugsdeskundigen. De drug tast op een gevaarlijk manier het geheugen aan. Eveline Kuit (19) gaat naar “Met één pilletje heb je meer lijk altijd ‘anti-drugs’ was, Awakenings, een technofeest, plezier dan met 5 biertjes én maar omdat iedereen uit haar dat zal plaatsvinden in de West- het is ook nog eens goed- vriendinnengroepje weleens ergasfabriek in Amsterdam. Ze koper”, zegt Sam, 23 jaar en een ‘pilletje’ nam, zij het ook vertelt aan haar zus dat ze van fervent XTC gebruiker.XTC wel een keer wilde proberen. plan is om samen met haar is een harddrug en staat op Sam beweert zelfs dat je in vriendinnetjes voor het eerst lijst 1 van de Opiumwet uit menige club eerder opvalt als een XTC pil te gaan gebruiken. 1976. Het bezit, productie je niet gebruikt. Iedereen doet Na afloop van het feest zal ze en de handel in XTC is in het, het is maar een pilletje. worden opgehaald door de Nederland verboden, echter “En daar zit nou net het probmoeder van één van hen. Op het gebruik van XTC wordt leem “ zegt Jeroen Tielbeek, de vraag of ze niet bang is dat in Nederland ‘gedoogd’. werkzaam als arts onderzoeker de moeder iets door zal hebben In de praktijk betekent dit aan het AMC. Een pilletje lijkt van hun drugsgebruik reageert dat mensen met één tot drie relatief onschuldig: het verEveline verbaasd: ,,Nee hoor, XTCpillen, de officiële ge- slavingsgehalte is laag, geeft zij weet toch gewoon dat we bruikershoeveelheid, op zak 4 tot 6 uur een energieboost, een pilletje hebben genomen,’’. niet worden gearresteerd, een gelukzalig effect en het Eveline is geen uitzondering. alleen hun XTC wordt in is relatief goedkoop. Er zijn Steeds meer jongeren denken beslag genomen. Wordt ie- weinig ongevallen met XTC licht over het gebruik van de mand betrapt met meer dan bekend en daarom is de dremhard drug XTC en ook bij hun drie XTCpillen in bezit, dan pel tot het nemen van deze ouders wekt het gebruik weinig is diegene strafbaar. Hoewel partydrug laag. “Het gevaar zit weerstand, XTC is de nummer cijfers uitwijzen dat het XTC hem echter in het lange termijn één partydrug van Nederland gebruik onder jongeren sinds effect. Het gebruik van XTC en is favoriet op technofeesten, 1996 aan het dalen is, lijkt tast het lange en korte termijn dancefeesten en festivals. De het gemak waarmee jongeren geheugen aan. Dat merk je niet prijs ligt meestal tussen de 3 een pil slikken toe te nemen. meteen, maar het effect treedt à 5 euro en is dus niet hoog. Eveline bekent dat ze eigen- pas na een aantal jaar op”.


Binnenland

Wereld Vandaag

Donner wil Randstad-Noord en Randstad-Zuid

ROTTERDAM (30-092011) – Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken wil de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht op korte termijn laten fuseren. Vandaag komt de ministerraad bijeen om zich te buigen over het voorstel voor een grote Randstad provincie. Opvallend bij het fusieplan is dat Zuid-Holland niet voorkomt in de fusie. Minister Donner vindt het niet nodig Zuid-Holland bij de fusie te betrekken. De reden hiervoor is dat de steden Rotterdam en Den Haag onderling al voldoende samenwerken. Donner stuurt met zijn plannen dan ook bewust aan op een verdeling tussen Randstad-Noord, met grote steden Amsterdam, Utrecht, Almere en Haarlem, en Randstad-Zuid, met Rotterdam en Den Haag als grootste steden.

De plannen moeten kostenbesparing en de stimulatie van grote economische groei in de steden bewerkstelligen. Cees-Jan Pen van het Nicis Institute in Den Haag, dat onderzoek doet naar economische samenwerking tussen steden, spreekt op de website van De Volkskrant echter van een gemiste kans. Pen vindt dat ZuidHolland juist wel bij de fusie betrokken moet worden vanwege de internationale concurrentie positie van Nederland. Wanneer van de Randstad werkelijk één provincie gemaakt zou worden, zou dit passen binnen de ontwikkelingen die je op veel plaatsen binnen de westerse wereld ziet. Regio’s als Boswash (Boston en Washington) en GrootLonden. “De economische groei concentreert zich primair in dit soort regio’s”,

Rotterdam schrapt mogelijk nog meer banen

ROTTERDAM (30 september 2011) – Rotterdams wethouder van financiën Jantine Kriens (PvdA) meldde vandaag tijdens de presentatie van

de begroting voor 2012 dat de gemeente nog meer banen zal schrappen dan aanvankelijk gepland. Precieze aantallen zijn nog onbekend. Ver-

aldus Pen in de Volkskrant. Het samenvoegen van provincies werd reeds vermeld in het regeringsakkoord. Om welke provincies dat het zou gaan, was niet in de plannen van het kabinet opgenomen. De fusie moet ook bezuinigingen opleveren. Door het samenvoegen van de provincies zijn op termijn minder ambtenaren nodig, sluit het openbaar vervoer beter op elkaar aan en kan er een betere coördinatie uit de topbedrijven worden gehaald Voor het zover is en we kunnen spreken van ‘Randstad-Noord’ zullen eerst de coalitiepartijen VVD en CDA het eens moeten worden. Het RTL Nieuws meldt dat het VDD aanstuurt op een zo snel mogelijke gang van zaken, maar dat het CDA zo zijn twijfels heeft over een ‘superprovincie’.

schillende nieuwsbronnen melden dat het gaat om nog honderd banen meer, bovenop de reeds aangekondigde duizend. Wethouder Kries gaat komende week om tafel met de verschillende vakbonden om het banenverlies te bespreken. De oorzaak voor het extra aantal komt volgens Kries voornamelijk door de terugval in nieuwe bouwplannen bij de gemeente. Hierdoor is er komende tijd minder werk voor ingenieurs, bij de afdeling Gemeentewerken.

Vrijdag 30september 2011

Kroongetuige Peter la S. linkt Holleeder aan moord AMSTERDAM (30 september 2011) - Crimineel Willem Holleeder is rechtsreeks betrokken bij de moord op cafebaas Thomas van der Bijl in 2006. Dat zegt Peter la S., kroongetuige in de zogenoemde Passagezaak, waarbij een reeks liquidaties zijn gepleegd als afrekening binnen het criminele millieu van Amsterdam. Peter la S. legde vrijdag in de gerechtsbunker in Amsterdam- Osdorp een verklaring af in de strafzaak tegen Dino Soerel. Soerel wordt beschouwd als kompaan van Holleeder en wordt in de zaak Passage verdacht van het geven van de opdracht voor de moord op Thomas van der Bijl. Hiermee wordt Willem Holleeder gelinkt aan de moord op van der Bijl. Holleeder zou opdracht hebben gegeven tot een reeks liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Het is de eerste keer dat een getuige Holleeder direct in verband brengt met een van de liquidaties van de zaak Passage. Thomas van der Bijl

werd op 20 april 2006 in zijn café De Hallen in Amsterdam-West doodgeschoten. Volgens La S. zouden hij en zijn criminele partner Jesse R., een van de hoofdgedachten in Passage, deze opdracht voor hun rekening nemen. Jesse R. zou hem op een avond gevraagd hebben om met hem naar De Hallen te gaan. Daar zou Holleeder hen dan opwachten en het beoogde slachtoffer, Thomas van der Bijl, aanwijzen. Uiteindelijk is deze afspraak niet doorgegeaan omdat hij had geblowd en niet in staat was om aan het verzoek gehoor te geven verklaarde La S. Hoewel Holleeder geen verdachte is in de zaak Passage, is zijn naam veelvoudig terug te vinden in het dossier. Holleeder zit momenteel in de eindfase van zijn straf die hij heeft gekregen voor een reeks afpersingen en mishandeling. Hoewel Holleeder wordt verdacht als opdrachtgever van een reeks liquidaties, is hier nooit bewijs voor aangeleverd.

Krakers weigeren hun demonstratie te verplaatsen

ROTTERDAM (30 September 2011) - Krakers willen zaterdag demonstreren tegen het kraakverbod in Amsterdam. Zij weigeren hun demonstratie te verplaatsen van het spui naar het plein bij het stadshuis van Am-

sterdam., Waterlooplein. Burgemeester Eberhard van der Laan wil de demonstratie niet op het Spui hebben omdat daar op zaterdagmiddag te veel winkeld publiek rondloopt. Dit lieten de krakers vrijdag weten.

30-9-2011  

Binnenlandpagina 30-9-2011 groep 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you