Page 1

Ondanks bezuinigingen toch geld voor dorpen En drie lokalen voor de Bredeschool

Wereldnieuws uit je regio 15 november ‘19 nummer Jaargang 13 week 46

638

Vadertje gemeente wikt De trouwe burger schrikt Openbaarheid is een last Die niet op dit eiland past @jangreijn

Voor het allerlaatste nieuws: www.wereldregio.nl

De buit was al binnen, maar toch kwamen leerlingen van de Bredeschool donderdagmiddag met lawaai naar het gemeentehuis. Mét succes (foto Marieke Mandemaker)

Hoewel de gemeente de vinger op de knip moet houden, kunnen de ‘opknapbeurten’ van de dorpen wél doorgaan. Voor de komende tien jaar zit er twintig miljoen euro in de pot om dorpsvisies uit te voeren. Zelfs voor de kleintjes (minder dan 1500 inwoners) komt er geld beschikbaar. De gemeenteraad heeft de begroting vastgesteld. ZIERIKZEE

Even leek het erop dat Haamstede voorlopig geen cent zou krijgen

om de dorpsvisie uit te voeren. Dorpsraadvoorzitter Kees Veerhoek reageerde furieus wat hem vervolgens weer op een boze reactie vanuit de raad kwam te staan. Hij had voor zijn beurt gesproken, zo luidde het. Maar een wijzigingsvoorstel, ingediend door Leefbaar Schouwen-Duiveland en de VVD, kreeg donderdag grote steun zodat ook daar volgend jaar begonnen kan worden. Voor vervolgprojecten moet het geld nog gevonden worden.

De aandacht voor de dorpen en hun visies is er al enkele jaren. Het was eerder reden om de toeristenbelasting fors te verhogen. Toeristen genieten ook van de dorpen en mogen dus meebetalen, zo klonk het bij het aantreden van het nieuwe gemeentebestuur. Die aandacht voor de dorpen is groter geworden nadat er vanuit die dorpen veel kritiek kwam dat er vooral in Zierikzee werd geïnvesteerd. Lees verder op pagina 9 •

Stad en Lande richt zich op de toekomst Vul enquête in op website WereldRegio ZIERIKZEE Het 80-jarige Stad en Lande sluit haar jubileumjaar af met een gevarieerd programma rondom het thema ‘de toekomst van SchouwenDuiveland. Op vrijdag 29 november is de Nieuwe Kerk in Zierikzee het middelpunt van de festiviteiten.

In de middag presenteren 150 leer-

lingen van Pontes Pieter Zeeman hun visie op het thema. Maandenlang werden ze uitgedaagd om tijdens de vakken kunst, cultuur, geschiedenis en Nederlands hun visie te verwerken in 2D, 3D én in een (ook online) magazine. Het middagprogramma omvat een expositie, muziek en een debat van en voor de leerlingen. Vanaf 16.00 uur is 11

agen Jarig Stad en Lande heeft wat vr Doe mee en vul de enquête in

Er zijn Stad en Lande bestaat 80 jaar. gepasal diverse activiteiten de revue Stad en seerd. Maar nu bent u aan zet. erfgoed het Lande wil als hoeder van ngraag uw mening horen over Schouwe vragen Duiveland. Vandaar dat er wat verwerkt zijn opgesteld. De uitkomsten dat het Stad en Lande in een rapport, zal krijgemeentebestuur overhandigd gen.

Boeren en bedrijven die de daken van hun schuren ter beschikking stellen voor zonnepanelen, moeten een belastingvoordeel krijgen

Ž

Om de natuur en de visserij in de Oosterschelde te behouden moeten we de stormvloedkering afbreken en dijken verhogen. q eens q oneens q weet niet

Ž

q eens q oneens q weet niet

de Er moet een getijdencentrale in Brouwersdam komen q eens q oneens q weet niet





Schouwen-Duiveland moet zich onderscheiden door autoluw te zijn. Om dat te bereiken worden transferia aangelegd op de vier er toegangswegen tot het eiland. En wordt natuurlijk alternatief vervoer



Eigenaren van monumentale panden moeten gestimuleerd t worden hun pand met regelmaa open te stellen omdat dit een goede manier is om inwoners kennis te laten nemen van ons erfgoed. q eens q oneens q weet niet

Ž

Profiteer nu van winterkorting!

st ook De bedoeling is dat de vragenlij gio te snel op de website van WereldRe aan de zien is. Maar u kunt nu ook al bij inleveren pagina slag. U kunt deze even en antwoord WereldRegio of de naar helder op de mail zetten. Dat kan wel het redactie@wereldregio.nl. Doe voor 15 november. Alvast bedankt.

Energieneutraal en klimaatvriendelijk eiland

Œ

Voor een energieneutraal eiland moeten de beperkende regels voor beschermde stads- en dorpsgezichten versoepeld worden q eens q oneens q weet niet



aangeboden. q eens q oneens q weet niet

Toeristen zorgen met hun auto’s voor veel extra uitstoot van CO2 en daarom moet er een toeslag geheven worden op de toeristenbelasting. q eens q oneens q weet niet

Infrastructuur en vervoer

Œ

Door de verhoging van de zeeop spiegel en een toenemende kans de overstromingen zullen doorgaan wegen fors verhoogd moeten worden



Er moeten doorgaande fietsroutes aangelegd worden langs alle waardevolle cultuurhistorische elementen van SchouwenDuiveland. q eens q oneens q weet niet





We acceptere onder water komen te staan bij extreem hoog water q eens q oneens q weet niet

AKANT ANKERGAT BELET DEELNEMEN EELDE FALSETSTEM GESLOTEN IMMUUN INHAM JUTLAND KATHEDER KEBAB KOPEKE KRAPTE KWEEK

zaterdag 16 november

7º 2º

zondag 17 november

ZW 3-5 bft Neerslagkans: 40%

8º 2º

Z 2-4 bft Neerslagkans: 40%

Lees het actuele weer op pagina 5 met weerman Joost Loomans Nieuweweg 1, 4315 PR Dreischor

0111 401 361

Uitbreiding van bebouwing in het open polderlandschap is een van aantasting van de kernkwaliteit Schouwen-Duiveland. q eens q oneens q weet niet

gripmetkik.nl - 0111-218000

0111 413 264 www.pizzeria-akino.nl

q eens q oneens q weet niet

M O N D M R E D O F A L D O N E E S M V M A R S I U E I M N L N M A H N Deskundig Uadvies E K E U J U T N N E S

LATEX MAKREEL MARSKRAMER MODEM OMSTREEKS ONDERTITEL PLAATSEN PLANEET RIBBE SAUNA TENNISVELD TOSSEN VIVALDI VLIES

- Zierikzee

Reparatie – Verkoop – Onderhoud -

De winnaar van deze week is Leny Schouls uit Zierikzee De oplossing was: RUKWIND

Op commercieel terrein komt er wel een samenwerking met DPG Media. DPG heeft WereldRegio gekozen om haar advertenties door te plaatsen van bovenregionale aanbieders. Van ’t Leven: ,,Anderzijds heeft WereldRegio voor doorplaatsing van advertenties in omliggende regio’s aantrekkelijke afspraken met DPG en andere uitgeverijen.’’ •

WEEKENDWEER

Om jonge kinderen bewust te

>>>>> Geen voorrijkosten <<<<<

ldregio.nl of U kunt uw oplossing mailen naar info@were 37 4300 AA Zierikzee. opsturen naar WereldRegio, Postbus 2019 en u maakt kans op Doe dat voor woensdag 13 november telefoonnummer bij, een heerlijke taart! Vermeld er wel uw de winnaar wordt door ons gebeld.

WereldRegio startte in augustus 2007 op Schouwen-Duiveland als lokale onderneming en ontwikkelde zich al snel tot marktleider. Volgend jaar viert deze krant haar 12,5 jarig bestaan. In die tijd is er veel veranderd in het medialandschap. Daarom heeft DPG Media haar vele kranten nog eens tegen het licht gehouden. Ons Eiland is niet de enige titel die verdwijnt. DPG gaat meer inzetten op digitale

media. Jeroen van ’t Leven, uitgever van WereldRegio, is ervan overtuigd dat een krant met een lokale redactie een relevante rol in de samenleving speelt. ,,Daar hebben we altijd op ingezet en blijven dat doen. Met het verdwijnen van Ons Eiland komt daarin geen verandering.” WereldRegio dankt haar hoge bereik aan relevantie, niet aan huis-aanhuis verspreiding.

q eens q oneens q weet niet

Computerreparatie aan huis

en diagonaal in De woorden zitten horizontaal, verticaal Ze kunnen elkaar ook alle richtingen in de puzzel verstopt. De overblijvende overlappen. Zoek ze op en streep ze af. de oplossing. gelezen elkaar achter vormen letters

ZIERIKZEE Ons Eiland stopt ermee. Na vele decennia heeft uitgever DPG Media besloten het blad per 1 januari uit de markt te halen. Volgens Jan van Dun, directeur local media van DPG Media, is er in een gebied vandaag de dag nog maar plaats voor één sterke lokale krant. Vanaf 1 januari is dat dus WereldRegio.

Behoud erfgoed

Œ

PUZZEL MEE EN WIN T KE TAAR EEN HEERLIJ Marel Compleet

Per 1 januari uit de markt

Om monumenten in stand te houden is commercieel gebruik toegestaan ook al vraagt dit om t. aanpassingen van het monumen

q eens e maken van de lokale historisch Burg. Boumanstraat q oneens 3 | 4306 CP | Nieuwerkerk nis waarden, moet lokale geschiede  Boeren en bedrijven moeten q weet niet het deel uitmaken van de lessen in verplicht worden hun daken Tel. 0111 64 15 55 | info@addewit.nl | www.addewit.nl basisonderwijs ter beschikking te stellen voor n dat stukken land zonnepanelen q eens q oneens q weet niet

de expositie door iedereen te bezoeken. Om 16.45 uur begint een lasershow die tot 19.00 uur de oorspronkelijk geplande hoogte van de Dikke Toren uitlicht. Deze show is uiteraard voor iedereen te zien in en rondom Zierikzee. Na de najaarsledenvergadering van Stad en Lande begint om 19.30 uur het avondprogramma met een lezing van Jan Rotmans, hoogleraar transitiestudies en duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit. Ook zal de uitkomst van de in WereldRegio afgedrukte enquête worden bekendgemaakt en besproken door socioloog Dick van der Wouw en is er een paneldiscussie. De vragenlijst kan nog tot 20 november ingevuld worden. Het volledige programma is gratis en voor iedereen toegankelijk. Wie deelneemt aan de ledenvergadering en vooraf graag soep en een broodje mee-eet om 17.30 uur wordt verzocht zich aan te melden op de website van Stad en Lande: www.stad-en-lande.nl. •

DPG Media stopt met Ons Eiland

Tel.: 0111-642830

E E S T S K T P I P L T

www.marelcompleet.nl - marelcompleet@zeelandnet.nl

R H E O N R L R A O A A

T T T L T A G R E K N A

De Reus

I A S S N M K L B E D L

T K T E L E B A B E K P

E A E G I R M T I W O S

L I T D M L E A D V L I E V E X R N K L A O M T

Aanhangwagens & Techniek Het adres voor: aanhangwagens, paardentrailers en boottrailers. Verkoop, reparatie en verhuur.

Weststraat 41, 4306 CM Nieuwerkerk Telefoon: 0111 - 64 42 92, Mobiel nummer: 06 - 536 934 60 info@dereusaanhangwagens.nl www.dereusaanhangwagens.nl Middelharnis Zernikeweg 10 Middelharnis

Alles was geregeld Ik hoefde alleen maar schade te rijden

Bruinisse | Middelharnis www.bosmanenvandermeer.nl


2

AGENDA Vrijdag 15 november

Zierikzee Uitvoering toneelstuk ‘De Jossen’ in theater De Verdieping. Reserveren via www.theatergroepzierik.nl Omlijsting film ‘Fisherman’s Friends’ door shantykoor Netunus in fiZi. Aanvang 20.00. Najaarsconcert Zeeuws orkest in Nieuwe Kerk. Aanvang 20.00. Burgh-Haamstede Hoe slim ben jij-quiz bij jeugdsoos in kantine sportpark Van Zuijen. Aanvang 19.30. Oosterland

Ouwerkerk Filmvoorstelling ‘Operatie Oosterschelde’ in Het Vijfde Caisson. Aanvang 14.30. Noordgouwe Concert Lucie Horsch en Alexandra Nepomnyshchaya in Driekoningenkerk. Aanvang 15.00. Port Zelande Rondrit met Boemeltreintje vanaf Port Zelande. Vanaf 11.00.

Maandag 18 november

Dreischor Openbare dorpsraadvergadering in trefpunt De Dorsvloer. Aanvang 20.00. Zierikzee ‘Gratis oefenen met taal, rekenen en computer’ in bibliotheek. Van 14.00 tot 15.15.

Dinsdag 19 november

Winterfair met optreden Oranjekoor in loods Verwijs (Wilgenstraat 14). Van 16.00 tot 19.00.

Zierikzee Gespreksgroep voor mantelzorgers van naasten met dementie bij Cornelia Allevo (Emil Sandstromweg 2). Van 13.30 tot 15.00. Onbekommerd Schrijfcafe in De Zeeuwse Hemel. Aanmelden via www.studioonbekommerd.nl Port Zelande Rondrit met Boemeltreintje vanaf Port Zelande. Vanaf 11.00.

Zaterdag 16 november

Woensdag 20 november

Zierikzee Uitvoering toneelstuk ‘De Jossen’ in theater De Verdieping. Reserveren via www.theatergroepzierik.nl Samen het weekend in bij De Wieken (Hoge Molenstraat 13). Van 15.00 tot 17.00. Burgh-Haamstede Jaaruitvoering Witte van Haemstede in dorpshuis de Schutse. Aanvang 19.30.

Zondag 17 november

Zierikzee Uitvoering toneelstuk ‘De Jossen’ in theater De Verdieping. Reserveren via www.theatergroepzierik.nl

COLOFON

Hoofdredactie Aad van der Wouden Tel. 0111 420 776 redactie@wereldregio.nl Sport Peter Godrie Tel. 06 50 22 71 91 Advertenties Colinda Verkaart 06 54 65 08 54 Meral Olijhoek 06 12 02 89 32 advertentie@wereldregio.nl

Zierikzee Samenkomst PCOB met lezing over Israel in kerkcentrum PKN (Hoge Molenstraat). Aanvang 14.15. Zonnemaire Openbare dorpsraadvergadering in dorpshuis De Maire. Aanvang 19.30. Brouwershaven Lezing van Wereldwinkel en Sinterklaasfeest bij Vrouwen van Nu in Tonnenmagazijn. Aanvang 20.00. (alleen voor leden) Koffie-ochtend bij Pastorie (Markt 9). Vanaf 10.00. Haamstede Levenskunst met workshop intuïtief schilderen, Roterij 15, info@levenskunstZeeland of 06-22699672

Donderdag 21 november Burgh-Haamstede

Rijbewijskeuring in dorpshuis de Schutse.

Vrijdag 22 november

Burgh-Haamstede Meeting voor vrouwen bij boerderij de Hoop (Meeldijk 14). Aanvang 19.30. Bakavond bij jeugdsoos in kantine sportpark Van Zuijen. Aanvang 19.30. Zierikzee X-Fade invites Panic in Brogum.

PETER’S THEATERTIP De koningin van het Zeeuws cabaret komt naar Renesse! Zeeuwse Sien heet in het dagelijks leven Marijke van Peene en ze komt uit Grijpskerke. Marijke: “Het personage is ontstaan uit een karakter dat ik speelde in een toneelstuk. Vervolgens is Zeeuwse Sien een eigen leven gaan leiden”. Telkens wanneer Marijke nu het karakteristieke pruikje op zet, komt Sien meteen tot leven. Met wat kleding aan uit de kringloop en staande in een vintagedecor gaat Sien dan helemaal los. In Zeeuws dialect beschrijft ze ‘hele normale’ zaken uit het alledaagse leven op zo’n droogkomische manier, dat de meest gekke, herkenbare en gênante dingen die ze vertelt, leiden tot heerlijke lachsalvo’s vanuit de zaal. Ook van haar hilarische improvisaties smult het publiek. Zaterdag 16 november in Dorpshuis Renesse. Info & kaarten: www.theatersaanzee.com Voor het gehele programma: www.theatersaanzee.com

Aanvang 22.00.

Zaterdag 23 november

Ouwerkerk Filmvoorstelling ‘Operatie Oosterschelde’ in Het Vijfde Caisson. Aanvang 14.30.

Zondag 24 november

Zierikzee Optreden Ten Years After in Brogum. Aanvang 21.00. Muziekmatinee met Del Norte in fiZi. Aanvang 14.30.

Maandag 25 november Zierikzee

Zierikzee Kerstbingo Senioren Vereniging Schouwen-Duiveland in zaaltje Gasthuiskerk (Havenplein). Aanvang 14.00. Seniorencafe met thema ‘Kweek van schelpdieren in de Oosterschelde’ door Jeroen Wijsman in parochiecentrum (Mosselstraat). Aanvang 20.00. Burgh-Haamstede ‘Gratis oefenen met taal, rekenen en computer’ in bibliotheek. Van 10.30 tot 11.30.

Woensdag 27 november

Bruinisse Koffie-inloop in Ichtus aan het Kerkplein. Van 9.45 tot 11.30.

Vrijdag 29 november

Burgh-Haamstede Filmavond bij jeugdsoos in kantine sportpark Van Zuijen. Aanvang 19.30. Jubileumavond Stad en Lande in

10:30 20:00

Downton Abbey Fisherman’s Friends

Zaterdag 16 november: 14:00 20:00

Fisherman’s Friends The Matrix (20th Anniversary)

Zondag 17 november: 14:00

Everest: De Jonge Yeti fiZi Sneak Preview

20:00

Zaterdag 30 november

Dinsdag 19 november:

Renesse Boekenmarkt in Jacobuskerk. Van 10.00 tot 15.00. Ellemeet Bingo in dorpshuis. Aanvang 20.00. Aanmelden via activiteitenellemeet@gmail.com Westerschouwen Strandjutten op Schouwen vanaf Excursieschuur Boswachterij Westerschouwen. Aanvang 10.00. Aanmelden via www.staatsbosbeheer.nl/schouwenduiveland Zierikzee ‘Gratis oefenen met taal, rekenen en computer’ in bibliotheek. Van 14.00 tot 15.15.

Dinsdag 26 november

Vrijdag 15 november:

Nieuwe kerk met een lasershow die de werkelijke grootte van de kerk verbeeldt van 16.45 uur tot 19.00 uur.

Maandag 2 december

Onbekommerd Schrijfcafe in De Zeeuwse Hemel. Aanmelden via www.studioonbekommerd.nl

Programma:

Vrijdag 6 december

Burgh-Haamstede Pepernoten maken bij jeugdsoos in kantine sportpark Van Zuijen. Aanvang 19.30.

Dinsdag 10 december

Maandag 18 november: 20:00

10:30 14:00

Ad Astra Pavarotti Wat is dan Liefde

Woensdag 20 november: 15:00 20:00

Everest: De Jonge Yeti After the Wedding

Donderdag 21 november: 20:00

Downton Abbey

Vrijdag 22 november: 10:30 20:00

The Last Male on Earth De Patrick

Uitgelicht: Fisherman’s Friends Een muziekproducent, Danny, hoort in Cornwall een amateurkoor van vissers zeemansliederen zingen. Danny wordt gegrepen door hun optreden. Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een groep vissers uit Cornwall die de hitlijsten bestormden en nationale roem vergaarden.

Burgh-Haamstede ‘Gratis oefenen met taal, rekenen en computer’ in bibliotheek. Van 10.30 tot 11.30.

Woensdag 11 december

Bruinisse Koffie-inloop in Ichtus aan het Kerkplein. Van 9.45 tot 11.30. Ouwerkerk Filmvoorstelling ‘Operatie Oosterschelde’ in Het Vijfde Caisson. Aanvang 14.30.

Ad Astra Topastronaut Roy McBride maakt een ruimtereis twintig jaar nadat zijn vader de ruimte in ging en niet terugkwam. Roy zoekt het zonnestelsel af om hem te vinden. ‘Introspectieve zoektocht naar de zingeving van de mens.’ (De Filmkrant) ‘Met een fascinerende Brad Pitt.’ (Cinemagazine)

Vrijdag 13 december

Nieuwerkerk Kerstmarkt PKN-gemeente in gebouw Punt-3. Van 13.00 tot 19.00.

Maandag 16 december

Zierikzee ‘Gratis oefenen met taal, rekenen en computer’ in bibliotheek. Van 14.00 tot 15.15.

Familieberichten familieberichten@wereldregio.nl Contactgegevens WereldRegio is een uitgave van Uitgeverij JeVanHet bv. Poststraat 41 4301 AB Zierikzee Postbus 37 4300 AA Zierikzee T 0111 420 776 www.wereldregio.nl

Everest: De Jonge Yeti Tienermeisje Yi vindt op het dak van haar flatje in Shanghai een jonge Yeti die zijn ouders kwijt is. Samen met haar ondeugende vrienden Jin en Peng noemen ze hem ‘Everest’. Ze maken een avontuurlijke tocht om dit magische wezen te herenigen met zijn familie. Maar om Everest weer thuis te krijgen moeten de vrienden zoöloge Dr. Zara en zakenman Burnish een stap voor blijven. Die twee willen koste wat kost een Yeti vangen.

The Last Male on Earth Even was hij wereldnieuws: Sudan, de allerlaatste mannelijke noordelijke witte neushoorn op aarde, op de dag van zijn overlijden in maart 2018. The Last Male on Earth toont zijn laatste levensdagen op de Keniase savanne. Dagen waarin hij liefdevol wordt verzorgd, beschermd tegen stropers en dagelijks wordt bezocht door tientallen toeristen en journalisten. Programmawijzigingen voorbehouden. Voor het actuele aanbod:

Zondag 17 november is in blikmuseum De Blikvanger in Renesse de tentoonstelling ‘Hoe kwamen we vroeger de winter door?’ te bezichtigen. Dit kan van 12.00 tot 17.00 uur.

www.fizi.nl fiZi / Kerkhof 3 / Zierikzee


3

Centree start uitpluisactie Noordzeekust en Oosterschelde Grote speuractie naar ‘blauwe draadjes’ jes een kunstwerk te laten maken door kunstenaar Kianoosh Gerami. Stichting Centree heeft jarenlang een netwerk opgebouwd van inwoners en partners en legt culturele verbindingen rondom het “Cultuurplein” in Zierikzee. Hierbij vervult zij ook een maatschappelijke rol. Centree wil het VisPluis onder de aandacht brengen omdat het onderwerp nog niet zo bekend is maar wel een grote impact heeft op ons eiland als kustgemeente en op onze leefomgeving in het algemeen.

Wie regelmatig langs de kust loopt herkent ze, blauwe plastic draadjes; “VisPluis”. VisPluis is eigenlijk niet zo pluis, het is plastic dat in zee belandt en niet vergaat. Er is veel aandacht voor zwerfvuil maar de blauwe draadjes zijn minder zichtbaar. Maar heb je ze eenmaal gezien, dan ontdek je dat er honderden touwtjes langs de kust liggen.

Daar naas t gaan Technas iumleerlingen van de Pieter Zeeman en het Goese Lyceum op zoek naar alternatieven en wil Centree een symposium organiseren in samenwerking met wetenschappers, belangenorganisaties en de jonge onderzoekers. Centree hoopt hiermee de visserijsector te ondersteunen bij het vinden van een oplossing. Het is belangrijk om goed voor de Noordzee te zorgen met haar rijke en prachtige natuur en om deze bron van voedsel en welvaart te beschermen.

worden vervolgens ter beschikking gesteld voor onderzoeksprogramma’s. De uitpluisactie is een initiatief van Centree in samenwerking met het NME Schouwen Duiveland, Schoon Schouwen Duiveland, MEC Goes, De Bende van het Strand, Dorpsraad Ouwerkerk, Paal 10, Hogeschool Zeeland, burgerinitiatief Schoon Goeree Overflakkee, Juttersgeluk Bloemendaal, Jutters Katwijk, Jutters Noordwijk en Doe Mee Verlos De Zee. De locaties op Schouwen Duiveland zijn; Strandje Ouwerkerk, werkha-

ven De Val, Strandje ‘Levensstrijd” Zier ikzee, De Heerenkeet, De Schelphoek en Strand De Punt Westenschouwen. Je kunt je opgeven door een email te sturen naar terry.bom@nmesd.nl of door je aan te melden via de facebookpagina @ CentreeZierikzee. Kun je niet meedoen of vind je nog meer? Stop het VisPluis (voor 1 februari 2020) voorzien van datum en vindplaats in een envelop en stuur het op. Dit kan naar Stichting Centree, p.a. Nieuwe Bogerdstraat 25, 4301 CV Zierikzee. Meer informatie op www.centree.nl •

ZIERIKZEE

Volgens de nationale tellingen van Stichting De Noordzee maar liefst 1 draadje of bosje per meter strand, het is daarmee één van de meest voorkomende soorten afval dat aanspoelt langs de Nederlandse kust. En hoeveel draadjes drijven er nog in zee of zitten al in de magen van vissen en vogels? De plastic draadjes zijn afkomstig van visnetten en worden gebruikt om deze te beschermen tegen de bodem. De plastic draadjes slijten echter snel af, jaarlijks komt hierdoor alleen al in Nederland en België 65.000 kilo plastic in zee! Als je al deze draadjes aan elkaar knoopt heb je een draad van 260.000 kilometer die zes keer rond de aarde kan. Een plastic-probleem dat opgelost kan en moet worden.

Op zaterdagochtend 30 november 10.00 uur zullen meer dan tien verschillende locaties langs de hele Noordzeekust van Nederland en de Oosterschelde letterlijk worden uitgeplozen. Het VisPluis wordt verzameld voor het kunstwerk en ook de hoeveelheden worden geteld. Deze gegevens

Stel zelf uw menu samen van onze kaart Driegangen menu voor € 37,50 Of viergangen menu voor € 42,50 HRC De Schelphoek Serooskerkseweg 24 4327 SE Serooskerke 0111 - 67 12 12 www.deschelphoek.nl info@deschelphoek.nl

Voor het kerstmenu kijk u op www.deschelphoek.nl Of mail naar info@deschelphoek.nl en we sturen het naar u toe.

VRIJE STEMMEN een redactionele beschouwing op de actualiteit door Aad van der Wouden

Jammer Burgemeester en wethouders gaan voortaan niet meer meteen naar buiten met hun besluiten. Ze houden ze een week vast, zodat de raadsleden ze kunnen lezen. Dat heeft het college eenzijdig onder druk van de gemeenteraad besloten. Tot nu toe vergaderde het college dinsdagmorgen en werden de besluiten ’s middags wereldkundig gemaakt. En daarmee schuift het bestuur een wederzijdse afspraak opzij met de media op het eiland; zonder enige vorm van overleg. Het is de eerste communicatiedaad van Groen Links-wethouder Ankie Smit die immers verantwoordelijk is voor de communicatie. Een verrassend besluit. Ook is onder haar verantwoordelijkheid besloten dat de media de agenda niet meer krijgen om zo een beeld te kunnen hebben van wat er ter tafel komt. Als je de samenleving later gaat informeren over je besluiten onthoudt je de inwoners informatie. Ook zullen veel raadsvoorstellen pas kort voor de gemeenteraadsvergadering naar buiten komen. En daarmee perk je de mogelijkheid in om er als inwoners actie op te ondernemen behoorlijk. Welke zwaarwegende argumenten heeft het college eigenlijk? Volgens Smit krijgen raadsleden nu een week de tijd om de besluiten te bestuderen voordat de samenleving ze mag zien. En twee, burgers zouden niet altijd begrijpen dat een besluit van B en W nog geen raadsbesluit is. Kom op zeg, de burger is niet zo gek dat ze wat langer dom moet worden gehouden. De media worden met minimaal een week vertraging buitenspel gezet. Verder is het voortaan de raad die bepaalt wanneer een raadsvoorstel openbaar wordt. Een voorgenomen besluit kan dus weken geheim blijven. Wie herinnert zich nog de overvaltactiek van de raad om de onroerendzaakbelasting voor bedrijven te verhogen? Nul kans op inspraak. Jammer, mevrouw Smit. Dat had ik niet verwacht van u. •

De culturele stichting Centree wil het VisPluis onder de aandacht brengen door van deze aangespoelde draad-

Piekerplaat

Wekelijks gaat fotograaf Joop van Houdt het eiland manipuleren en dat levert verrassende, soms kunstzinnige beelden op van… ja waarvan eigenlijk? Enig idee welke markante plaatsen deze week bij elkaar komen? Het antwoord staat op pagina 7. joopvanhoudt@gmail.com •


SPETTER AANBIEDINGEN WEEK 47 • 18 T/M 23 NOV

Verse POONFILET met huid (om te bakken) 100g

vanaf 500g

Aanbiedingen van de week: Krentenbollen 6 halen 5 betalen

vanaf 1000g

Uit eigen keuken: Heerlijke PAËLLA

Saucijzen broodje €1,55

100g

Weekendtaartje nu met €1,00 korting

€ 1,45 € 1,25 p/100g € 0,95 p/100g

€ 1,45

Gebakken LEKKERBEK 100g

vanaf 300g

€ 2,10 € 1,85 p/100g

Op bestelling leverbaar: Stellendamse PELGARNALEN

Koekje van de week:

s r e V Schou we n-d ive la n Du

Ook 30.000 lezers bereiken met uw (vers)aanbiedingen? Bel 0111 420 776 of mail advertentie@wereldregio.nl

Zandsprits

200 gram voor €3,10

STANDPLAATSEN VERKOOPWAGENS Albert Heijn Leliendaleweg Burgh-Haamstede Woensdag 10.00 - 16.30 uur

Houd vrijdag r 22 novembe 23 en zaterdag ze november on gina in Facebook pa extra de gaten voor . en ng di ie aanb

Parkeerterrein Scheldestraat Zierikzee Zaterdag 08.30 - 14.30 uur Plus Supermarkt Boutlaan Scharendijke Vrijdag 09.30 - 17.00 uur Zaterdag 09.30 - 16.30 uur

Bestel vroegtijdig uw boterletters en amandelstaven.

Stoofweg 17, 3253 MA Ouddorp T : 0187-683148 info@sperlingvis.nl

Acties geldig van maandag 18 november t/m zaterdag 23 november Appelmarkt 25, 4301 CA Zierikzee Tel. 0111 416 264

f

X-MAS

t

Uitnodiging

Shopping Night

t 20 november 2019

f

f

t

t

t

t

f

t

f

t

f

t

Op deze speciale avond hebben we vele leuke acties en laten lokale ondernemers u kennis maken met hun producten. Tijdens deze gezellige avond zorgen wij voor een hapje en een drankje. Houd onze website en Facebook in de gaten om op de hoogte te blijven van de plannen voor de f X-Mas Shopping Night.

t

f

Renesse Korte Moermondsweg 1, 0111-461031 Voor openingstijden, routebeschrijving en inschrijven inspiratiemail, ga naar:

www.lifeandgarden.com

f

f

t

t

* M.u.v. lopende acties en (folder)aanbiedingen

t

t

t f

f

Shopping Night

Deze avond is Life & Garden de plek om met vrienden, familie of collega’s inspiratie op te doen voor de komende wintermaanden en Kerst.

f

f

f

Graag nodigt Life & Garden u uit voor dé X-Mas Shopping Night op woensdag 20 november van 18.00 tot 21.00 uur.

t

f

X-MAS


5

Succesvol nieuwjaarsconcert in Weense sferen komt weer

COLUMN

door Cies Meinders Volgende week: Jan Deurloo

Boeren laat die koeien gaan, geef óns het graan. Wij mensen zijn sociale dieren zoals olifanten die voor elkaars kinderen zorgen, of zoals apen die vlooien en spelen met elkaar en aan een arm in de boom hangen en cool rondkijken of zoals de tuimelaardolfijnen, die al zwemmend een stukje zeesla met de neus opgooien en het dan precies met hun staartvin weer opvangen. Zij weten ook wel dat ze er met dat lichtgroene blad heel aantrekkelijk uitzien.

,,Laten we de aarde nog een kans geven. Laten we de dieren nog een kans geven. Laten we onszelf nog een kans geven.” Tegen de residentie van het Wiener Philharmoniker kunnen ze niet op, maar de kerk in Dreischor is absoluut ook bijzonder sfeervol

Ze waren met stomheid geslagen door het overweldigende succes van hun eerste nieuwjaarsconcert. Zouden de mensen op 1 januari wel naar Dreischor komen om zich te laten onderdompelen in Weense walsen? Nou en of. Dus organiseren Jolanda den Boer, Jaap Everwijn en Anthon de Bruijn op 1 januari 2020 een tweede editie. Vanaf 13 december zijn de (gratis) kaarten af te halen in het gemeentehuis.

DREISCHOR

Iedereen kent de Weense traditie wel van televisie. Op 1 januari - als iedereen went aan het nieuwe jaar – speelt het Wiener Philharmoniker op de achtergrond haar Weense walsen; al sinds 1939. En toen de stichting MuziZee vorig jaar dacht daar een eilandelijke vertaling van te kunnen maken met een projectorkest hadden de bestuursleden niet verwacht dat de belangstelling zo groot was. Er werd een oogje dichtgeknepen in de Adriaanskerk in Dreischor want er waren beduidend meer mensen binnen dan officieel toegestaan. Jolanda den Boer legt uit dat dat niet meer kan. Vandaar dat er kaarten uitgegeven gaan worden. Gratis, dat dan weer wel. ,,We konden ons niet voorstellen dat zoveel mensen juist op 1 januari de deur uit zouden gaan. Het is voor de meesten van ons toch een familiedag.” Maar niets bleek minder waar. Dirigent Jaap Everwijn en zijn gelegenheidsorkest werden door een enthousiast publiek bejubeld. En het

orkest zorgde voor de komische noot. Met ‘drinkende’ musici, de inzet van een aambeeld én een confettikanon. Met na afloop bubbels en een oliebol. Een geslaagde formule waaraan ook komende editie wordt vastgehouden. Er kunnen zich overigens nog muzikanten aanmelden. Maar die moeten zich wel realiseren dat er slechts drie oefenbijeenkomsten zijn en dat die allemaal tussen kerst en oudjaar zullen plaatsvinden. Vorig jaar bleek dat geen probleem, ondanks het feit dat ook de muzikanten het in die periode

erg druk hebben. Het enthousiasme wint het van de agenda. Volgens Anthon de Bruijn is er nog wel behoefte aan klarinet en ‘klein koper’. Wie zich geroepen voelt bij te dragen aan het bijzondere concert van een uur kan zich via de mail aanmelden: muzizee@zeelandnet.nl. Net als vorig jaar gaan de bloemen in de kerk na het concert naar een goed doel; de thuiszorg. Het concert begint om 17.00 uur, maar een half uur eerder gaan de deuren open. Maar nu eerst voorbereiden dus. •

Vergadering Stadsraad WEER WERK

Woensdag 27 november wordt de jaarvergadering van de Stadsraad Brouwershaven gehouden. Zoals altijd in het Tonnenmagazijn aan de Oude Haven en de zaal gaat open om 19.00 uur.

BROUWERSHAVEN

Naast het verslag over het afgelopen jaar door voorzitter Hanno Canters belicht hij ook de voortgang van de uitwerking van de Stadsvisie en is er ruime aandacht voor het onderwerp

“veiligheid”. Dit laatste wordt toegelicht door de ploegleider van de brandweer, Arno van de Sande. Loes de Jong van Rijkswaterstaat komt ook. Zij zal de bezoekers bijpraten over het project Getij Grevelingen. Gaat het echt door? In een korte presentatie zullen veel vragen beantwoord worden. Wie op de hoogte wil zijn van dit stand van zaken van dit grote waterstaatkundige project gaat woensdagavond naar het Tonnenmagazijn. •

door Joost Loomans

Weersituatie De hoogtetrog boven West Europa blijft nog even aanwezig. Daardoor bij ons een aanhoudende afwisseling van lagedrukgebieden met bijbehorende fronten en af en toe opklaringen. Vrijdag is het bewolkt en blijft het vrijwel droog. Het wordt slechts 6°C. . De noordoostenwind waait matig en aan zee (vrij) krachtig. Zaterdag is een grijze kille dag voor Sinterklaas en zijn Pieten. De koud aanvoelende ZW-wind waait door de bomen met 3-5 Bft. Aanvankelijk is er veel bewolking, maar in de loop

Een kans

We zijn zoals bijen, goed volk, met gemeenschapszin, ieder individueel in staat het persoonlijk belang te overstijgen. Bij de kaasboer in Nieuwerkerk. Ik zeg: neen de kaas gaat zo wel mee… dat plasticje kan erom blijven. Verkoopster: dit plasticje? niet even inpakken, extra papiertje? Ik: niet nodig, beter zo, beter voor de vissen…V: dat is wel beter ja, mijn oom zegt dan ja..duh.. als ze in China gewoon doorgaan met de oceaan vol te gooien met plastic wat zouden wij dan… Ik: ja dat vind ik nou zo kinderachtig, dat is zoals vroeger op de lagere school: ‘maar

juf zij doet ‘t ook...’. Laten we warm lopen voor onze planeet. Als wij willen dat onze kinderen in 2050 nog toekomst hebben, moeten wij: vaders/moeders/ opa’s/oma’s/ ooms/broers/tantes/zussen/nichten/neven/stiefmoeders/ stiefvaders/ halfbroers en halfzussen de verantwoordelijkheid nemen voor de manier waaróp we leven. Niet wachten tot alle vaders/moeders/opa’s/ oma’s/ ooms/broers/tantes/zussen/ nichten/neven/stiefmoeders/stiefvaders/ halfbroers en halfzussen in China het ook doen. Gewoon hier beginnen, op Schouwen-Duiveland. Laten we posten voor de supermarkten, waar we klant zijn en met velen ook koning zijn. Ik wil geen blauw plastic om de champignons. Geen plastic potje voor de basilicum. Overigens een goeie actie van de redactie van WereldRegio te pleiten voor gratis openstelling van de dorpshuizen. Compenseer daarvoor dan wél de beheerders. Verenig jezelf, bel elkaar op en loop de dorpshuizen binnen. Ga de straat op, nodig een blaaskapel uit en loop voorop met spandoeken. Zet het gemeentehuis in Zierikzee open voor de bewoners. Heb compassie voor uzelf en kom in actie. Laten we de aarde nog een kans geven. Laten we de dieren nog een kans geven. Laten we onszelf nog een kans geven. Laten we bijeenkomen op de burelen van deze krant. Laten we persberichten schrijven. Laten we zeggen wat we op ons hart hebben, wat we nodig hebben om in harmonie te zijn. We geloven in ons vermogen onze angst op de arm te nemen, onze boosheid te kalmeren. Laten we onszelf omarmen, laten we onze kunstenaar naar voren schuiven. Ik wil zo graag in actie komen en úit deze geestelijke verlamming. U ook? •

Kil aanvoelend weekend www.hetweeropschouwenduiveland.nl van de middag breekt mogelijk de zon even door. Het blijft aan de koude kant koud voor de tijd van het jaar met 6-7°C. Zondag is er ook weer vrij veel bewolking maar met iets wat meer zon. Er is een kleine kans op wat neerslag. De maxima komen uit op 5-7°C. Na het weekend is het op maandag bewolkt met perioden met regen. Het blijft vrij koud met in de middag een temperatuur van 7 of 8 graden. Er is ‘s nachts een kleine kans op vorst aan de grond. Daarna mogelijk wat zachter maar wel wisselvallig

Nieuweweg 1, 4315 PR Dreischor

0111 401 361


AANBIEDINGEN WEEK 47 Mooie magere Bieflappen (braden als biefstuk!) Deze week 250 gram voor 3.75

AANBIEDINGEN WEEK 47: Broodje van de week

Verse gekookte worst… Deze week stukje 250 gram voor 2.55 Vers gevulde stokbroden in 3 smaken… Nu per stuk geen 5.50 maar 4.75 Vers Gebraden kippenbouten Deze week 350 gram voor 2.95 Voor op toast of stokbrood, heerlijke vleessalade Nu bakje 150 gram voor 1.49

RAUWKOST V/D WEEK

Winter rauwkost salade Nu bakje 200 gram voor 1.95

MAALTIJD V/D WEEK

Div. soorten stamppot met vlees of spek Nu 400 gram voor 3.49 Deze week bakje met jus gratis!!

Volgranen Mais ongesneden

165 Zeeuwse Boluskoekjes 200 gram + 50 gram GRATIS

Kerkring 33, 4306 CK Nieuwerkerk, tel. (0111) 641224

van een winters vergezicht over de Oosterschelde en het Krekengebied tijdens een high tea of verrassende kerstbrunch. RESERVEER TIJDIG

KERSTBRUNCH

0111 - 745 010 WEG VAN DE BUITENLANDSE PERS 3-5

Op 24 en 26 december*

OUWERKERK

Tijd 12.00 tot 15.00 uur Prijs € 32,50 p.p. / € 17,50 p.p. (tot 12 jaar) Incl. Watersnoodmuseum ticket Tip van Sint:

EEN GOEDE WENK, BESTEL UW BOTERLETTERS BIJ HENK! Ook met uw bedrijfslogo! Bel of mail ons voor meer informatie.

*Gesloten op 25 december.

hetvijfdecaisson.nl

EINDEJAARSBORREL OF NIEUWJAARSRECEPTIE

3 GANGEN MUSEUMMENU NOV/DEC € 27,50 P.P.

Te combineren met een bezoek aan het Watersnoodmuseum.

Oosterschelde plank Tonijnsteak, salade en friet Sabayon met ijs en fruit

Informeer naar de mogelijkheden.

MUSEUM HIGH TEA

Ook dit jaar weer kunnen wij op bestelling hartige saucijzenletter of hartige staaf leveren in div. smaken, bestel ze tijdig!!

Slagerij en Verswinkel!

KOM GENIETEN

of

Elke donderdag en zaterdag

Zeeuwse pokebowl Entrecote, salade en friet Sabayon met ijs en fruit

Tijd 12.00 tot 15.00 uur Prijs € 22,50 p.p. / € 15,00 p.p. (tot 12 jaar) Incl. Watersnoodmuseum ticket

bestellen@bakkerijtenhove.nl

AANBIEDING!

Erwtensoep, sandwich met kaas van De Stolpe en een drankje naar keuze

€ 12,50 P.P.

Geldig in november en december 2019. Op vertoon van deze bon.

Weekaanbieding Geldig van 14 november t/m 20 november

VERSE VIS

VRIJDAG & ZATERDAG

Actie ActieZalm

Zalm

van de plaat

spartelverse zalmfilet

1 kilo + 500 gram

ZEER SMAKELIJK Geserveerd met frites of stokbrood en salade

Gratis

1295

€ 2,75 per 100 gram

OVENSCHOTEL

Gevulde Zalm

(niet in Zierikzee)

WEEKENDSPECIALITEIT

ZATERDAG

Zalmgratin

Oesters gratin Kerst

TIP Kerst

TIP

HUISGEMAAKT Gevulde zalm met kruidige Di Nocci notenmelange Per stuk € 9,50

2 voor

1595

ZEER SMAKELIJK

ZALMGRATIN

Om zelf te gratineren 5 oesters met gratin.

Rijk gevuld met zalm etc.

500 gram

750

Nu voor Voora bestell f en

10,-

KENNISMAKINGSACTIE

Idee voor de feestdagen

Proef Zeeland Gerookte Vissaladeschotel Zalmsalade, gerookte paling. Zalm en Makreel, Hollandse garnalen en Scampi’s. + gratis Wit of Waldkorn Stokbrood.

1595

p.p. (vanaf 2 personen)

P RO E F Z E E L A N D

‘ T M O S S E L PA K H U YS

FAELWEG 1, VROUWENPOLDER BEL 0111-653451 OPENINGSTIJDEN MA - ZA 9.00 - 17.00 UUR

NIEUWE HAVEN 51 BEL 0111-653451 / 0111-407611 OPENINGSTIJDEN VR & ZA 9.00 - 17.00 UUR

Stormvloedkering Zierikzee

A ATE RD

G

d Palingbroo E LK E Z

1 stuk 4

2 vo o r

,9 5

850

zolang voorraad strekt - zetfouten voorbehouden

Vleeswaren Duo: 100 gram leverkaas + 100 gram boeren rauwe ham Samen voor 3.75


7

SCHOUWEN-DUIVELAND IN STUKKEN

door Huib Uil

MICHIEL DE RUYTER

De mijnexplosie in 1969 te Zierikzee Vijftig jaar geleden, op maandag 17 november 1969, werd Zierikzee opgeschrikt door een enorme explosie. Het was een wonder dat er geen dodelijke slachtoffers vielen. De ravage was enorm. Het was groot landelijk nieuws. Op maandagmorgen 17 november 1969 haalde de oud ijzerhandelaar Cees Snijders een mijn op. Deze lag op een terrein achter de Engelse Kade bij de zogenoemde Pit van Geelhoed. Het terrein werd gebruikt voor het dumpen van onbruikbare materialen. Daar lagen ook twee mijnen. Hoewel Snijders er geen recht op had, nam hij de ene mijn mee naar een door hem gepacht weilandje bij de roomskatholieke begraafplaats. De andere haalde hij die bewuste ochtend op. Net zoals de vorige keer laadde Snijders met een kennis de mijn op zijn kar, die werd getrokken door een pony. De tocht naar de firma Groenleer, die handelde in oude metalen, ging dwars door de stad. Onderweg viel de mijn enkele malen van de kar. Het duo stopte bij het Duivelands Koffiehuis aan het Kraanplein. De twee lieten de kar onbeheerd achter. Na een lange pauze gingen zij naar hun bestemming. Van de firma Groenleer, gevestigd aan de Gravenstraat, kregen ze twintig gulden voor de mijn die op het terrein werd gedumpt. Een van de medewerkers van Groenleer, J.W. Roggeband, was in de buurt van de mijn bezig met een snijbrander om stukken ijzer door te branden. De vonken spatten ook op de mijn. Even voor half twaalf hoorden de medewerkers een sissend geluid. Ze begrepen dat ze moesten zorgen weg te komen. Enkele seconden later ontplofte de mijn. Iedereen in Zierikzee werd opgeschrikt. Zelf had ik op dat moment gymnastiek in onze school aan de Manhuisstraat; we speelden volleybal. Door de enorme luchtdruk werd een ruit ingeblazen. De mijn had een krater in het terrein van Groenleer geslagen met een doorsnee van zeven meter en een diepte van vijf meter. Slechts vijf personen waren gewond, maar allen licht. De autoriteiten waren snel ter plaatse, met burgemeester Kastelein voorop. ’s Avonds kwamen ook mr. J. van Aartsen, commissaris van de koningin, en de minister van Binnenlandse Zaken, mr. H.K.J. Beernink. Die laatste maakte een goede beurt bij mevrouw Clerx uit de Gravenstraat. Zij vertelde dat ze die dag jarig was.

GEESTDRIFT Dorpsdominee Piter Goodijk

Hoezo dankbaar? Zondag vierden we dankdag. In verbondenheid met de vrijere kerken, die geen vrije woensdag meer durven vragen van hun leden. In Amerika krijgen ze zelfs twee vrije dagen voor ‘Thanksgiving Day’. Maar met teveel kalkoen. In Renesse komen we samen met een steeds kleinere kudde, die steeds meer geeft aan de armen. Dat blijkt uit het recente armoederapport van de landelijke diaconie. We komen bijeen met onze mantelzor-

De minister liet drie dagen later een taart bezorgen. Het zwaarst beschadigd waren vanzelfsprekend de woningen in de directe omgeving, tot en met de Balie en de Weststraat. De mensen van Gemeentewerken werkten eendrachtig samen met het brandweerpersoneel om de ergste schade provisorisch te herstellen. Slechts drie gezinnen moesten elders overnachten. Ongeveer driehonderd huizen waren beschadigd. In Garage Braal, op de hoek van het Kerkhof en de Varremarkt, werd een noodkeuken ingericht voor de slachtoffers. Het Nationaal Rampenfonds, met oud-minister Beel als vice-voorzitter, bleek bereid de schade te vergoeden. Onderzoek wees uit dat het een mijn van Engelse makelij uit de Eerste Wereldoorlog betrof. Hoewel essentiële onderdelen van de mijn waren verwijderd, bleek nog een derde deel van de springstof, circa 50 kilo, achter te zijn gebleven. Ook de andere mijn bleek nog springstof te bevatten. Al de volgende dag, 18 november, werd deze tot ontploffing gebracht door het opruimcommando van de Hulpverleningsdienst, de voormalige Mijnopruimingsdienst, op de gemeentelijke vuilstortplaats in de buurt van het Westhavenhoofd. Frans Beekman en Joop van Loo belichten in hun artikel over de mijnexplosie, verschenen in de Kroniek van het land van de zeemeermin-1997, ook de afwikkeling van de schade en de

ONDERTUSSEN OP WERELDREGIO.NL

Burgemeester Kastelein en commissaris Van Aartsen, 1969 (foto: J. Krakeel, Collectie Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, ZZG 0093)

hulpacties. Het bedrijf van Groenleer werd in 1990 verplaatst naar het industrieterrein. Op de plaats ervan werden woningen gebouwd.

Muziektheater Zeeland bestaat in 2020 liefst 75 jaar. Ter gelegenheid van dat bijzondere feit brengt het gezelschap een unieke productie met de titel “Michiel de Ruyter, de musical”. Schouwen Duiveland heeft als eerste de eer deze bijzondere musical (in concertvorm) te mogen verwelkomen. Op vrijdag 22 november om 20.00 uur geeft het gezelschap namelijk een eerste concert in de Grote Kerk in Zierikzee. Het koor en enkele solisten zullen een aanzienlijk deel van de liederen uit “Michiel de Ruyter, de musical” ten gehore brengen. In tegenstelling tot de reguliere voorstellingen in maart 2020 zal de begeleiding in Zierikzee nog niet door het live orkest worden verzorgd, maar door de vaste pianist van het gezelschap, Eric Brabants. De muzikale leiding is deze avond in handen van de dirigent Hans Laureyn.

HELDER

Het CDA in de gemeenteraad vindt dat er in stukken van de gemeente heldere taal geschreven moet worden. Namens de christen-democraten heeft raadslid Rutger Punt hiervoor een motie ingediend. Hij vreest een onnodige kloof tussen burger en overheid. Ook nodigen moeilijke zinnen niet uit om gebruik te maken van regelingen die er voor veel mensen zijn. Dat pleidooi staat dan formeel zo in de motie: ,,verzoekt het college van burgemeester en wethouders beleid voor helder en eenvoudiger taalgebruik te ontwikkelen door zich aan te melden bij de Direct

Duidelijk-campagne en zich actief in te zetten om alle uitgangspunten van deze campagne toe te passen in haar communicatie-uitingen en gaat over tot de orde van de dag.” einde citaat.

BRAND

Maandagavond rond 23.15 uur is brand ontstaan in een schoorsteen van een woning aan de Vloedstraat in Kerkwerve. De brandweer wist de brand in de schoorsteen en de smeulende resten snel te doven. Vanuit een hoogwerker is de schoorsteen hierna geveegd. De woning heeft door de brand geen schade opgelopen. (bron AS Media)

DORCAS

De Dorcas voedselactie heeft zaterdag op Schouwen-Duiveland 533 voedseldozen opgeleverd. In acht supermarkten en acht kerken hebben meer dan 160 vrijwilligers op Schouwen-Duiveland de producten aangepakt van ontzettend veel klanten die de actie steunden. De komende weken zullen van alle ingezamelde goederen voedselpakketten samengesteld worden in sorteercentrums in Nederland. Het grootste deel van de pakketten zullen nog voor de kerst bij de allerarmsten in Oost-Europa worden afgeleverd.

Oplossing Piekerplaat “Boederijtje aan de Zuidweg Noordgouwe met de restanten van een container aan de Dreischorsedijk”

KIEKIERIS door Peter Noordermeer

Het moment voor een mooie aanbieding

100

0111 420 776 advertentie@wereldregio.nl

www.wereldregio.nl gers, geïnspireerd door Sint Maarten. En met de medewerkers van de Dorcasvoedselactie. Voor een betere balans tussen West en Oost- Europa, bij de 30-jarige herdenking van de val van de muur. De kerkklok uit 1458 roept ons samen op deze dankzondag en we leven mee met de bevolking van Hoogmade. Hun kerk is afgebrand , omdat de verf vlam vatte. Een mirakel, dat de spits in het lege schip zelf viel in plaats van op de burenwoningen. Pas dan blijkt hoeveel mensen, ook buiten de kerk, dankbaar zijn voor hun dorpskerk, in het hart van het dorp. We collecteren in de dienst voor de landelijke ‘Dorpskerkbeweging’, die zich niet opsluit in de krimpende kerk, maar zich dienstbaar opent naar het dorp. Ook collecteren we voor de eigen kerk, in het besef dat ik eind volgend jaar geen voltijds opvolger krijg. Na de dienst delen we ruim 100 potjes eigengemaakte jam uit onder onze dorpsgenoten. JAM staat vandaag voor ‘Jouw Aandacht voor Medemensen’. Dat levert dankbare gesprekken op bij de deur in de straat.

“Je gaat niet weg, dominee, anders snij ik je fietsbanden door”. Zulke hartelijke bedreigingen. We komen samen op deze dankdag na weken van protest van boze boeren, bouwers en leerkrachten. We voelen ons medeverantwoordelijk. We kunnen hen helpen met een autoloze zondag en de 100 kilometer grens. Ook goed voor de rustdag. Over de drempel van de kerk posten we onze kerstkaarten alvast in de diaconale brievenbus. Bestemd voor gevangenen en daklozen. Een persoonlijke kerstwens met alleen je voornaam als afzender voor een medemens, die het minder getroffen heeft. Tijdens de dienst zingen we dankliederen met een mooi koor, gesponsord door een dankbaar bruidpaar. We laten ons inspireren door het danklied van David, vlak voor de prestigieuze tempelbouw door zijn zoon Salomo. David voelt zich niet afgedankt, schenkt een legaat en looft de Eeuwige: Alles wat wij geven ontvangen we uit Uw hand. Wij zijn maar tijdelijke migranten op deze aarde. Principiëler kan ik dankdag niet omschrijven. •

Huurders welkom in dorpshuis Zeeuwland nodigt huurders van Burgh-Haamstede uit om over hun buurt te praten. Medewerkers zijn hiervoor op 19 november aanwezig tijdens de inloopochtend “Thuis in uw dorpshuis” van 10.00 uur tot 12.00 uur in dorpshuis De Schutse.

BURGH-HA AMSTEDE

Een plezierige woonomgeving maak je samen. Zeeuwland vindt het belangrijk om hierover de verhalen van huurders te horen en samen te werken aan verbeteringen. Het gesprek vindt plaats in kleine groepjes. Enthousiaste vrijwilligers van de bewonerscommissie zijn aanwezig om dit in goede banen te leiden. SMWO, gemeente SchouwenDuiveland en woningcorporatie Zeeuwland zijn vorige maand gestart met “Thuis in je dorpshuis.” •

Ik herinner me nog de hoon van collega’s toen ik bij mijn laatste werkgever als lease-auto een Citroën Berlingo had besteld. Al na de eerste dag dat ik ermee naar kantoor was gereden zat hij onder de aanplakbiljetten met teksten als ‘Slechthorend’, ‘Pas op, beginner!’ en ‘Invalide’. Wat ze niet wisten was dat ik in Dreischor een huisje voor de weekenden had gekocht, en dat in een Ford Taunus GTi geen twaalf gipsplaten passen. Sindsdien rijd ik in Berlingo’s, ook nu ik ze zelf moet betalen, want het is een auto waar veel in kan. Complete kampeeruitrustingen van het De Waard-kaliber, inclusief koelkast en kampeerfornuis. Of als het moet minstens tien kleinkinderen als je ze een beetje handig opstapelt. Je kan er 160 mee, maar dat voelt niet lekker, ik heb het in de stille uurtjes weleens geprobeerd tussen Parijs en Orléans. Ik rijd er hooguit 100 in, meewarig aangestaard door o.a. Ford GTi-rijders die mij voorbij gieren. Maar binnenkort is iedereen die mij inhaalt strafbaar. Lekker puh!


Week 46 • 2019

Gemeente Schouwen-Duiveland Laan van Saint Hilaire 2 4301 SH Zierikzee Postbus 5555 4300 JA Zierikzee Telefoon (0111) 452 000

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente over politiek, beleid en inspraak

E-mail: gemeente@ schouwen-duiveland.nl

In gesprek met BenW

Wilt u een gesprek met één van de leden van het college van burgemeester en wethouders? Dan kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, telefoon (0111) 452 376.

Vergadering dorpsraad Zonnemaire

De dorpsraad Zonnemaire houdt haar openbare jaarvergadering op woensdag 20 november om 19.30 uur in het dorpshuis ‘De Maire’ in Zonnemaire.

Vergadering wijkraad Hart van Poortambacht De wijkraad Hart van Poortambacht houdt haar openbare jaarvergadering op vrijdag 22 november. Inloop vanaf 19.00 uur bij de Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee.

Welkom voor nieuwe inwoners Op donderdag 28 november organiseert het gemeentebestuur een kennismakingsbijeenkomst voor diegenen die zich het afgelopen jaar op Schouwen-Duiveland hebben gevestigd. Deze jaarlijkse bijeenkomst voor nieuwe inwoners wordt gehouden in het gemeentehuis in Zierikzee tussen 19.00 en 22.00 uur. Nieuwelingen kunnen tijdens deze bijeenkomst kennismaken met het gemeentebestuur en uiteraard ook met andere nieuwkomers. In de hal van het gemeentehuis is een informatiemarkt waar uitleg wordt gegeven over allerlei gemeentelijke en maatschappelijke zaken. Inwoners die recentelijk in de gemeente zijn komen wonen maar geen uitnodiging ontvingen kunnen zich alsnog aanmelden: nannie.dorst@schouwen-duiveland.nl.

Gemeente peilt ideeën voor parkeren in centrum Zierikzee Hebt u onze enquête over parkeren in het centrum van Zierikzee al ingevuld? Dat kan nog tot en met zondag 17 november. De uitslagen helpen ons om te kijken hoe wij de beschikbare parkeerplaatsen in het centrum van Zierikzee het beste kunnen verdelen.

Parkeerbeleid In ons huidig parkeerbeleid hebben we onder andere vastgelegd waar er betaald, vrij of vergunning parkeren geldt in Zierikzee. In onze parkeervisie die we in 2016 opstelden hebben we gezegd dat we moeten onderzoeken of dit parkeerbeleid nog wel past bij de mensen die gebruikmaken van onze stad (inwoners, ondernemers en bezoekers). Dat doen we nu middels deze enquête. Wat doen we met de uitkomsten? De uitslag van de enquête geeft ons input om nieuwe maatregelen te ontwikkelen. Invullen Meedoen kan nog tot en met zondag 17 november via http://bit.ly/Parkerenzierikzee. Het invullen duurt ongeveer 5 à 10 minuten. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking!

Kijk ook op www.schouwen-duiveland.nl

Wet Milieubeheer

Stoken ontheffing stookverbod van snoei- en resthout tot 15 maart 2020:

• • •

Burgemeester en wethouders hebben een stookontheffing verleend op grond van artikel 10.63 tweede lid Wet milieubeheer voor het in artikel 10.2, eerste lid Wet milieubeheer gestelde verbod om afvalstoffen (snoei- en resthout) te verbranden en op grond van artikel 5.34 van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor: • het verbranden van snoei- en takkenafval Trambaan 21 te Zonnemaire; • het verbranden van snoei- en takkenafval Capelleweg 5 te Nieuwerkerk; • het verbranden van snoei- en takkenafval Cauersweg 12 te Burgh-Haamstede; • het verbranden van snoei- en takkenafval Hoogenboomsweg 1 te Scharendijke.

Omgevingsvergunningen

A. Aangevraagde omgevingsvergunningen • Het dichtmetselen van een deurgat Dijkstraat naast 8 te Bruinisse 01-11-2019. • Het vervangen van een gedeelte riolering, herstraten en herinrichten Poststraat Zierikzee op 04-11-2019. • Het uitbreiden van een woning Provincialeweg 10a te Kerkwerve op 05-11-2019. • Het bouwen van een vrijstaande woning Torenweg (53) te Burgh-Haamstede op 05-11-2019. • Het plaatsen van een mantelzorgwoning Sint Joostdijk 98 te Oosterland op 07-11-2019. • Het wijzigen van de verleende vergunning Talingstraat 9 te Zierikzee op 07-11-2019. • Het brandveilig gebruiken van een hotel Torenweg 10 te Burgh Haamstede 07-11-2019. • Het uitbreiden van een woning Molenweg 12b te Bruinisse op 08-11-2019. • Het uitbreiden van een woning Acacialaan 7 te BurghHaamstede op 10-11-2019. • Het wijzigen van een bestaande vergunning Zandweg 13 te Kerkwerve op 10-11-2019. • Het realiseren van vervangende nieuwbouw Karnemelksvaart 1, 3, 5 en 7 te Zierikzee op 08-11-2019. • Het bouwen van een nieuwe woning Laone (28) te Renesse op 08-11-2019. Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen. B. Verlengen beslistermijn Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken: • Voor het bouwen van een woning Taaijersweg (5) te Kerkwerve ontvangen op 22-08-2019. De beslistermijn wordt verlengd om de kans te vergroten dat er een positief besluit op de aanvraag wordt genomen. C. Verleende omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning hebben verleend voor: • het plaatsen van zonnepanelen Lammermarkt 26 te Zierikzee (verzonden 06-11-2019); • het plaatsen van een hardhouten vlonder Mytilus 19 te Brouwershaven (verzonden 06-11-2019);

• • •

het wijzigen van een bestaande vergunning B&B Lagezoom 27 te Burgh-Haamstede (verzonden 08-11-2019); het verbouwen van een woning Donkereweg 52a te Noordgouwe (verzonden 08-11-2019); het renoveren van een woning Havenpark 19 te Zierikzee (verzonden 08-11-2019); het herinrichten van een winkel en vervangen reclame Kraanplein 2 te Zierikzee (verzonden 08-11-2019(; het plaatsen van tuinhuisjes en zonneluifels Domineesbosje 14 te Burgh-Haamstede (verzonden 08-11-2019); het bouwen van een woning Regenwulpstaat 4 te Zierikzee (verzonden 08-11-2019).

Bezwaar U kunt tegen bovenstaande besluiten bezwaar maken. Zie daarvoor de informatie onder het kopje ‘Bezwaar indienen’.

Overige vergunningen

A. Verleende vergunningen/ontheffingen/ verkeersbesluiten door B&W: • Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen Zierikzee, Grachtweg vanaf de kruising met de Caustraat, Scheepstimmerdijk vanaf de kruising met het Rollandthof, Oude Haven noordzijde en het Kraanplein op 16 november 2019 van 12.00 uur tot 17.00 uur. • Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen: Renesse, Kromme Reke en Lange Reke op 22 mei 2020 van 17.00 uur tot en met 23 mei 2020 om 17.00 uur. • Het instellen van een inrijverbod en het bord E2 een parkeerverbod voor de volgende locaties: Bruinisse, Havenkade, 23 november 2019 van 12.00 uur tot 18.00 uur en op 6 december 2019 van 18.00 uur tot 21.00 uur en Bruinisse, Kerkplein, 23 november 2019 12.00 uur tot 16.30 uur. B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de burgemeester: • Het organiseren van de Anton Pieckdagen in centrum Zierikzee op 27 december 2019 van 11.00 tot 19.00 uur en 28 december 2019 van 11.00 tot 16.00 uur. • Het organiseren van een Canicross wedstrijd Grevelingendam te Bruinisse op 15 december 2019 van 09.00 tot 17.00 uur. • Het organiseren van de Sinterklaasintocht op 16 december 2019, de Wildgeraasdag en de Pretpietenzaterdag op 30 november 2019 van 11.00 tot 16.00 uur in centrum Zierikzee. • Het organiseren van een kerstmarkt Havenplein Zierikzee op 21 december 2019 van 10.00 tot 17.00 uur en het plaatsen van een kerstboom van 6 december 2019 tot 8 januari 2020. • Het organiseren van de Renessedag terrein Jacobuskerk, Kromme Reke en Lange Reke op 23 mei 2020 van 10.00 tot 17.00 uur. • Het plaatsen, exploiteren en verwijderen van een (schaats) ijsbaan met oliebollenverkoopwagen Havenplein te Zierikzee van 6 december 2019 tot en met 7 januari 2020. • Het exploiteren van een restaurant Hogezoom 181 te Renesse. • Het organiseren van de in- en uittocht van Sinterklaas Havenkade te Bruinisse op 23 november 2019 van 14.00 tot 14.30 uur en 6 december 2019 om 19.00 uur. Bezwaar U kunt tegen bovenstaande besluiten bezwaar maken. Zie daarvoor de informatie onder het kopje ‘Bezwaar indienen’.

Bezwaar indienen

Indien bij de besluiten vermeld is dat u hiertegen bezwaar in kunt dienen, kunt u dit doen binnen zes weken na de datum van verzending van het betreffende besluit. Dit kunt u digitaal doen via onze website: https://www.schouwen-duiveland.nl.


Door het correct invullen van het formulier bevat het bezwaarschrift automatisch de benodigde gegevens. U kunt ook een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij ons college. Dit bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: • de naam en het adres van de indiener • de dagtekening • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht • de gronden van het bezwaar

Indien bezwaar is ingediend, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De griffier van de rechtbank zal u daarover nader berichten.

Digitaal indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening

U kunt ook langs digitale weg het beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

GEMEENTEZAKEN? AFSPRAAK MAKEN! 24/7 VIA WWW.SCHOUWEN-DUIVELAND.NL Ondanks bezuinigingen toch geld voor dorpen INGEZONDEN BRIEVEN Vervolg van pagina 1 Voor Scharendijke bijvoorbeeld wordt er direct na de bouw in de Dorpsstraat twee keer €350.000 opzijgezet, Noordgouwe rijgt volgend jaar ene ton voor het aanpassen van parkeervoor-

zieningen, Kerkwerve kan een voetbalkooi van €20.000 neerzetten, Ellemeet een spelplein voor €25.000. Het zijn maar enkele voorbeelden van investeringen in de dorpen. Voor de kleine dorpen is er geen dorpsvisie, maar zet de gemeente toch een bescheiden

bedrag van €25.000 opzij mochten er zich plannetjes aandienen. Donderdag was er ook een succes voor de Brede school (Theo Thijssen) in Zierikzee. De school groeit explosief, maar nieuwe lokalen bouwen zagen burgemeester en wethouders eerder niet zitten. De kinderen moesten maar naar Binnen de Veste gaan lopen, twee kilometer van de huidige school vandaan. Dat schoot niet alleen bij schooldirecteur André Koster in het verkeerde keelgat. Ook de raad ziet dat niet zitten. Met een voorstel van de VVD kunnen er nu drie noodlokalen neergezet worden. Het kinderprotest donderdagmiddag was eigenlijk niet meer nodig, omdat zich maandagavond al een duidelijke meerderheid voor de lokalen aftekende. Maar Koster wilde geen risico nemen en toog naar het gemeentehuis met en lawaaioptocht. Kijk vrijdag op de website van WereldRegio voor de alle besluiten, die tijdens het begrotingsdebat zijn genomen. •

Duo Campana in Zierikzee Herfstfair Scharendijke

De Vrienden van de Nieuwe Kerk Zierikzee hebben aanstaande zaterdag 16 november weer hun jaarlijkse donateuravond. In plaats van een traditioneel koor is er nu een lichtvoetiger programma met een optreden van het Duits/Zwitserse Duo Campana, dat ook tijdens zomerconcerten succesvolle uitvoeringen in de kerk geeft. ZIERIKZEE

Martina (zang) en Martin Glock (piano) brengen een gevarieerd programma van liederen, songs en musical. Veelal is het thema: de liefde.

Regelmatig treedt het duo internationaal op. Maar er is meer te beleven deze avond. De donateurs zullen zien wat er met hun jaarlijkse bijdrage gebeurt, hoe dankzij hun steun het de kerk lukt up to date te blijven. Wat dat is blijft tot aanstaande zaterdag een verrassing. De avond staat open voor iedereen, donateur of geen donateur. De laatste betalen een toegangsprijs of kunnen door middel van een nieuw donateurschap gratis deze feestelijke avond bezoeken. De avond begint met een gezellige inloop om 19.30. Het concert begint een half uur later. •

De creagroep van de Bethlehemkerk te Scharendijke organiseert op zaterdag 16 november van 10.00 tot 15.00 uur een herfstfair in de Hoeksteen. SCHARENDIJKE

Op deze fair worden de producten van de creagroep verkocht: prachtig haak- en breiwerk. Verder zijn er mooie en decoratieve herfststukken. De loterijboom staat opgesteld en voor de inwendige mens is er een gezellig herfstcafé waar koffie, thee, gebak, soep en broodjes worden geserveerd. Ook worden boeken, zelfgemaakte jam, gebak en curiosa verkocht. De opbrengst van de fair is voor de Stichting Thuredrith (vakantiehuizen Renesse) en voor de kerktuin. •

Zee van Licht Op vrijdagavond 22 november om 19.30 uur wordt onder de naam ‘Zee van Licht’ in de Grote of st. Nicolaaskerk een gedachtenisbijeenkomst georganiseerd. BROUWERSHAVEN

Inwoners van Brouwershaven kunnen hier, samen met anderen, hun overleden dierbaren herdenken door lichtjes te ontsteken: eeen Zee van Licht.. Voorafgaand aan het ontsteken van de lichtjes is er een moment van bezinning met muziek en lied, een gedicht, een woord van troost en stilte. Na afloop wordt een kopje koffie of thee aangeboden en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Aanmelden is niet nodig en jong en oud is welkom. Warme kleding wordt aanbevolen. •

Bedankt minister Schouten Bedankt Minister,

Minister Schouten, ik heb een boodschap voor u, aan het politiek Den Haag ! Ik denk nog wel eens terug aan de tijd net na de oorlog. Toen hadden we minister Manscholt. Dit was een minister met LEF en Wilskracht en nam het op voor de sector. Het was, zoals wij dat noemen: een minister met ballen. Het landbouwbeleid wat nu gevoerd wordt is desastreus voor de akkerbouw. Ik kan wel zeggen dat we een Minister tegen Landbouw hebben, bijna bij elke maatregel die u neemt, zaken we verder weg als Akkerbouw. Wij akkerbouwers hebben een grote zorg, het bestrijdingsmiddelen beleid wat gevoerd wordt. We hebben net de uitslag van de tweede levering van onze bieten binnen. Mij wordt duidelijk dat het verbod van de zaadcoating, grote gevolgen heeft voor onze teelt hier, en wat zeker ook ten nadele is voor het milieu. Als eerste meer teeltkosten (2 extra gespoten met insecticiden), lager suikergehalte en minder kilo,s . En dit omdat de minister vorige jaar een keuze heeft gemaakt op basis van emotie. Want we kunnen heel goed aantonen als sector dat de zaadcoating minder schade doet voor het milieu, dan deze teeltmanier. En wat nog veel erger is dat we op deze manier een ongelijk speelveld hebben, in het 1 Europa ! En dan volgt nu weer de volgende maatregel, ons onkruid bestrijdings middel Betanal is verboden. Ook in de pootgoed teelt spelen er grote problemen op het gebied van Luizenbestrijding. Nu weer het middel Actara wat verboden is. Wat inhoudt dat zo onder tussen de teelt in gevaar is, we zien nu al dat er ongeveer 40% van ons pootgoed is afgekeurd of in klasse is verlaagd. Dit is nog nooit zo hoog geweest. We kunnen wel constateren dat we een teelt overhouden die niet meer rendabel te voeren is. En dan hebben we ook nog een uienteelt waarbij de trips bestrijding niet meer afdoende is, we hebben hier in het Zuid-Westen van Nederland met name in Zeeuws- Vlaanderen al tientallen boeren die geen uien meer telen vanwege de trips bestrijding die niet meer aanslaat vanwege het middelen pakket wat nog over is. Deze trips rukt steeds verder op, richting het Noorden. Dan krijgen we ook nog te horen dat het middel chloor verboden wordt, ook uit de keukenkastjes is dan mijn vraag, of pakt u alleen de Landbouw aan ? Dit middel wordt al generatie,s lang gebruikt en heeft grote gevolgen bij verbod ( ik neem aan in heel

de EU). Mijn aardappelen worden ermee behandelt tegen schot, we hebben ook biologische middelen maar deze geven een extra teeltprijs van ongeveer 2 cent per kilo, wie gaat die betalen? En de lange bewaring komt in gevaar, want de biologische middelen zijn niet afdoende tot het laatste, andere landen in de EU zullen dit gat gaan vullen. En dan in de teelt van de uien en cichorei, waar het middel in het voorjaar wordt gebruikt voor onkruid bestrijding, dit is in een teelt als cichorei toch al niet gemakkelijk. Maar ik neem aan, dat wij ook dit weer lekker uit mogen zoeken. Dan het middel Reglone om onze aardappelen dood te spuiten gaat verdwijnen, hoe gaan wij volgend jaar onze aardappelen dood spuiten ? Mijn teeltadviseur zegt, we hopen dat we voor volgend jaar hier iets voor uitvinden. En dan het middel Roundup ! Dit middel zit op de wip. Er wordt aan ons akkerbouwers gevraagd om zorgvuldig om te gaan met de bodem. Het organische stof gehalte moet omhoog, minder diep ploegen. Dit is ook nog goed voor opslag van de CO2. De NKG is misschien wel de uitkomst. Maar als we deze kant opgaan, moeten we wel een middel als Roundup achter de hand hebben om in het voorjaar in te kunnen grijpen. En dan als laatste, ons zoet water, we hebben te veel of te weinig. Dit is een uitdaging voor onze sector. In deze discussie kan ik u melden dat wij in Zuid-West Nederland erg afhankelijk zijn van het Volkerak Zoommeer. In onze ogen mag dit meer nooit verzout worden, wel moeten we maatregelen nemen om de water kwaliteit op orde te houden en we zien dat dit lukt. Er zijn namelijk veel minder problemen met de blauw alg de afgelopen jaren. Er ligt ook nog een een andere maatregel op de loer, dat we bij hevige regenval geen water meer mogen lozen op het oppervlakte water. Met andere woorden, er mogen straks geen greppels meer gegraven worden. Als ik nu zie dat er in sommige percelen soms 20 greppels uit voorzorg gegraven zijn, om bij hevige neerslag het water gelijk af te voeren. Is dit toch wel uiterste noodzaak dat dit blijft, zonder grote maatregelen die weer grote kosten met zich meebrengen. Om vito bakken in de percelen zitten we niet verlegen, om maar eens wat te noemen. Minister Schouten, ik als boer ben zo onder tussen metselaar/timmerman/ electricien/handelaar/ monteur/ technisch medewerker en als laatse boekhouder (minstens twee dagen in de week) en tegen welk salaris? Er wordt steeds gesteld door de politiek, dat we minder regels moeten krijgen als sector, maar of dit zo is ? U mag het zeggen ! Kees Hanse, Akkerbouwer te Zierikzee •


Rabo Raboin inde de WereldRegio WereldRegio

Investeren kwaliteit met een “culitrip” Geen inclub zonder vrijwilligers

Rabo Starter in Zeeland

Rabobank is vanaf haar oprichting nauw betrokken bij clubs en verenigingen. Dat komt omdat wij als coöperatie ook een soort vereniging zijn. Verenigingen zijn belangrijk voor onze samenleving, net als vrijwilligers voor verenigingen. Geen club die zonder kan. Daarom willen wij deze vrijwilligers in het zonnetje zetten met de verkiezing Clubheld van het Jaar 2019! Laat ons weten wie jouw clubheld is. Je kunt je stem uitbrengen op jouw favoriete clubheld tot 2 december via clubheldvanhetjaar.nl

Updates van het marktteam Updates van het marktteam Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland vanvan Rabobank Rabobank Oosterschelde Oosterschelde Om u maandelijks bij te ‘praten’ in WereldRegio

Om u maandelijks bij te ‘praten’ over activiteiten in uw regio.

Metbezoek de busbijnaar Op het Hospice

het Watersnoodmuseum

Deze week werden een aantal medewerkers en de directeur van Rabobank Oosterschelde gastvrij ontvangen door mevrouw Joziasse in het Hospice in Zierikzee. Na een uitleg volgde een interessante rondleiding. Het hospice had dit jaar de hoogste score bij Rabo ClubSupport, waarna we werden uitgenodigd voor dit bezoek. Wat een mooie organisatie; die steunen wij als In februari is de Watersnoodmuseumbus voor het eerst op pad gegaan. maatschappelijk betrokken bank graag!

De eerste schoolkinderen die gratis vervoerd werden naar het Watersnoodmuseum, kwamen uit groep 5 met 22 leerlingen en hun lerares Greetje Slegt van de Zierikzeese openbare basisschool Theo Thijssen. De bus is mogelijk gemaakt met sponsoring van Zeeuwse Rabobanken. Jos van Esbroeck, directeur Particulieren voor de schooljeugd. Louwerse van het van Rabobank Oosterschelde gaf samen met Siemco Louwerse, directeur Watersnoodmuseum hierover: ,,Het kabinet zegt in het nieuwe regeerakkoord van het museum, het vertreksein. De Watersnoodramp is onderdeel van dat ze geld wil investeren in het zichtbaar maken van cultuurhistorische plaatsen de Canon van Nederland. Daarom en de schooljeugd daar meer bij wil biedt het museum (basis)scholen de betrekken met als leidraad de nationale mogelijkheid om een bezoek te brengen canon. Eigenlijk lopen wij daar met deze aan het Watersnoodmuseum met Watersnoodmuseum-bus op vooruit. De behulp van de Watersnoodmuseum-bus. gevenRoodenburg met deze steun Vervoerskosten namelijk V.l.n.r.: Ron Rozinga,vormen Anita Joziasse, Janinevaak Schoneman, Rabobanken Jolanda Herfst, Roellien en FrankalCapel een drempel voor scholen. Het project invulling aan hun lokale betrokkenheid. Zo komt alles bij elkaar.” Inmiddels in Ouwerkerk haakt aan op de plannen uit het nieuwe regeerakkoord. Hierin hebben zich al zoveel scholen aangemeld voor de Watersnoodmuseum-bus dat staat dat het kabinet wil investeren in het deze tot aan de zomer volgeboekt is. toegankelijk maken van cultuurhistorie

Mobek: startende ondernemer op de Contacta-stand van Rabobank Een gastles tijdens de Week van het Geld

‘No fuel, just power’. Niet zo maar een mooie kreet, maar de basis van de filosofie van Mobek. Ondernemers Hans en Mirjam Elenbaas uit Stavenisse bieden met Mobek elektrische scooters aan, die niet schadelijk zijn voor het milieu. Op donderdag 7 november waren zij de ‘starter van de dag’ op de stand van de drie Zeeuwse Rabobanken tijdens Contacta.

Bank voor de klas Een mooi voorbeeld van Growing a better world together!

Elke maand zetten de drie Zeeuwse Rabobanken een starter in the spotlights. Deze maand zijn dat ondernemers Jimmy Verboom (23) en Bas van den Berg (22). Zij werken al zeven jaar samen in de horeca in Renesse. Op 22 december 2017 openden ze hun eigen restaurant: The Italian Cuisine. ‘Met weinig ingrediënten heel smaakvol koken, dat is het geheim.’

Jimmy: ‘De houtgestookte oven is het hart van onze keuken. We hebben geïnvesteerd in een nieuwe inrichting en bijzondere verlichting. Natuurlijk hebben we keuzes moeten maken en waren er tegenvallers tijdens de verbouwing. Maar persoonlijk vond ik al het rekenwerk het pittigst! Gelukkig kreeg ik hulp van onze accountant en ook de Rabobank keek mee naar de cijfers.’ Twee weken voor de opening hebben ze proefgedraaid voor vaste gasten en vrienden. ‘Zo haal je de Als ze samenwerken in de keuken, kinderziektes eruit en leer je als team op hebben ze aan een half woord genoeg. elkaar inspelen’, vertelt Bas. Hebben ze ‘Maar bij The Italian Cuisine wordt de nog een gouden tip? Jimmy: ‘Geloof in taakverdeling anders’, legt tot Basgrote uit. ‘Ik sta je eigen kracht en denk nawakker hoe jevan. Van regelmatig rood staan schulden: veel Nederlanders liggen er ‘sgoed nachts in de keuken en Jimmy doet de financiën. jezelf wilt onderscheiden van anderen.’ Banken bundelen daarom hun krachten met maatschappelijke partners om die zorgen aan te Hij pakken. blijft namelijk kokeninbij Wig,van dekoningin Máxima is de Nederlandse Schuldhulproute Met resultaat: hetDe bijzijn zaak van zijn ouders waar we elkaar ookiedereen Daphne Bustenai, accountmanager (NSR) gelanceerd. Een soort ‘traject’ voor met geldproblemen – met de websiteMKB Geldfit. hebben leren kennen.’ Toen ze hoorden bij Rabobank Oosterschelde vult aan: ‘Het nl als startpunt. Eén loket dus waar íédereen terecht kan. ‘Ik ben er trots op dat we dit samen datmet eenanderen pizzeriavoor in Renesse ermee zou is mooi om te zien hoe gedreven en vol elkaar boksen’, zegt Mariëlle Lichtenberg, directeur Particuliere Klanten bij stoppen, gingen ze plannen maken. Bas: passie Jimmy en Bas zijn. Ze zijn nog jong, Rabobank. ‘De missie ‘financieel gezond leven’ geldt voor al onze klanten én alle Nederlanders. Als ‘We hebben een prognose opgesteld en maar toch al erg ervaren. Wat ons over coöperatieve bank zijn we zeer gecommitteerd om ons daar hard voor te maken.’ een begroting gemaakt. Al snel waren de streep trok bij deze financiering was we het eens. Het moet een zaak worden hun duidelijke visie: ze weten hoe ze zich Eén route, vier afslagen met een moderne uitstraling, warme sfeer willen onderscheiden en je voelt dat ze De landelijke schuldhulproute begint dus op Geldfit.nl. Na het invullen van een korte test vind je en een kaart met robuuste gerechten vol dat ook kunnen waarmaken. We hebben hier gemakkelijk de juiste weg, die gesplitst wordt in vier ‘afslagen’: online zelfhulp, een digitale smaak. We hebben onszelf getrakteerd een financiering voor de verbouwing vrijwilliger (‘buddy’) van de organisatie fiKks, een lokale vrijwilliger van bijvoorbeeld Humanitas of op een “culitrip” naar Sicilië en daar en aankoop van de inventaris verstrekt SchuldHulpMaatje en professionele hulp van een sociaal-werkorganisatie of schuldhulpverlening meegelopen met een kok om authentieke en een startkapitaal voor hun voorraad. via je eigen gemeente. gerechten te leren koken.’ Hun verhaal bewijst voor mij dat het niet Op 1 juli 2017 ging de grondige uitmaakt hoe jong je bent: als je maar een Rabobankvan Oosterschelde en Humanitas verbouwing start. goed idee hebt.’

NSR en Geldfit: financieel gezond leven voor iedereen

Op de dag van de lancering van Geldfit hebben adviseurs Dagelijkse Bankzaken samen met vrijwilligers van Humanitas besproken hoe we elkaar nog beter kunnen helpen. Enerzijds weet de adviseur nu nog beter wat er op financieel gebied ondersteund kan worden door iemand van Humanitas en anderzijds gaven de vrijwilligers anonieme voorbeelden om problematiek beter en Alle leden van de Rabobank ontvangen opieder 3 april per post een eerder te herkennen. Een mooi initiatief wat we kwartaal zullen voorzetten. stemkaart voormet de het Rabobank Campagne. Stem Zelf aan de slag oplossenClubkas van schulden? Neem dan eenmee kijkje op Rabobank.nl/geldzorgen, en steun de clubs op Schouwen-Duiveland! Stemmen kan van of ga meteen naar Geldfi t.nl.

Rabobank Clubkas Campagne: Stem mee! 4 tot en met 16 april. Clubs konden zich inchrijven tot 1 maart. Promotiemiddelen voor de deelnemende clubs zijn verkrijgbaar via onderstaande website.

Bij Rabobank je met Meer informatie iskun te vinden op www.rabobank.nl/oosterschelde Nu bij Rabobank: Apple Pay betalen. Dat is:

Apple Pay

Straô Noordwelle • • •

Joyce Wijgerse, financieel adviseur van Rabobank Oosterschelde, woont in Nieuwerkerk en zal die week de scholen in haar dorp gaan bezoeken. Met de kinderen uit de groepen zes, zeven en acht speelt ze de cash-quiz; een speelse De Week van het geld vindt plaats van 12 manier om de jeugd bij te praten over geld. Op de foto poseert Joyce met de tot en met 16 maart. Het doel van deze themaweek is om leerlingen te leren leerkrachten Tim Ravia (groep 6 en 7) en Op donderdag 5 december sluit ons kantoor in Zierikzee eerder in verband met omgaan met geld. Door kinderen al jong Maurice Brul (groep 7 en 8), beiden van pakjesavond. Het kantoor is geopend tot 16:30 uur. Met vragen kunt u 24 uur per dag te leren omgaan met geld, wordt de basis de openbare basisschool Duiveland in terecht bij onze klantenservice via rabobank.nl gelegd voor financiële zelfredzaamheid Nieuwerkerk. Scholen kunnen zich nog op volwassen leeftijd. aanmelden tot 4 maart. In de Week van het Geld gaan de banken weer op bezoek bij de basisscholen om kinderen wegwijs te maken in financiën. Want geld is prettig, maar kent ook gevaren.

Kantoor Zierikzee sluit eerder op pakjesavond

Contactloos betalen, maar dan met je iPhone of Apple Watch Online afrekenen via je IPad Snel, makkelijk én veilig

Hoe werkt het? Overal waar je contactloos kunt betalen, kun je ook betalen met Apple Pay. Dit is een veilige en snelle manier om in de winkels te betalen. Zo reken je af met je telefoon of smartwatch die je altijd bij je hebt. Je activeert Apple Pay in de Rabo Bankieren App. Hier zet je je digitale betaalpas van de Rabobank in de Apple Wallet. Daarna ben je klaar om te betalen met je iPhone, Apple Watch of iPad. Trouwens, Apple Pay kost helemaal niets extra’s. Rabobank Oosterschelde heeft tijdens Probeer het zelf op rabobank.nl/applepay

de Straô in Noordwelle twee prachtige paardendekens uitgereikt. Één voor het mooiste paard, één bij de verloting. T

(0113) 24 80 00

E

info.oosterschelde@rabobank.nl

Rabobank Oosterschelde rabobank.nl/oosterschelde 0113 248 000 info.oosterschelde@rabobank.nl www.rabobank.nl/oosterschelde

Activeer in je Rabo App

Bert van den Bos, accountmanager Grootzakelijk: “Lokale evenementen die de leefbaarheid versterken, vinden wij belangrijk”.

Herda Heikamp, commissievoorzitter van Straô Noordwelle, laat in een reactie weten: “Onze organisatie is afhankelijk van donateurs en vrijwilligers. Wij stellen dit gebaar daarom bijzonder op prijs. De dekens worden ook écht gebruikt door de winnaars. De Rabobank toont altijd grote betrokkenheid en wij kunnen al jarenlang rekenen op hun steun. Ze nemen ook altijd de moeite om aanwezig te zijn tijdens de Straô”. (Foto 100% Bas) 164294 MASTERCARD_RABO_APPLE PAY_FLYER_A5.indd 1

04/11/2019 15:23


Nieuws

Laan van St. Hilaire 2 - 4301 SH Zierikzee - 0111-453444 - www.smwosd.nl - info@smwosd.nl

Vrijwilligers vacatures: Vluchtelingenwerk: Juridisch begeleider * SMWO: Vrijwilliger bij Vrijwilliger Thuis * Unicef Zeeland: Evenementen vrijwilliger * Allévo Cornelia: Zangvrijwilliger Op zoek naar vrijwilligerswerk? Kijk op www.vrijwilligerspuntsd.nl

Uitnodiging Dag van de Vrijwilliger 2019 Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en vanuit het Vrijwilligerspunt SD willen we hen op donderdag 12 december in het zonnetje zetten. In de middag of in de avond kunnen de vrijwilligers in Fizi terecht voor een gratis film en hebben ze na afloop van de film gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje

en een drankje. Wethouder Ankie Smit zal bij beide voorstellingen aanwezig zijn en de vrijwilligers toespreken. De inloop voor de middag begint om 13.45 uur en de film begint om 14.00 uur. De middag duurt tot ca. 16.15 uur. De natuurfilm “Galapagos: Hope for the

future” zal dan worden vertoond. In de avond zullen wij de uitslag van de verkiezing van de jonge vrijwilliger bekend maken. De inloop van de avond is om 19.00 uur en om 19.15 uur starten we met het programma. De avond zal tot ca. 22.15 uur duren. We vertonen de film “”Sorry We Missed You”. Deze film vertelt een eerlijk en ontroerend verhaal over een gezin dat zich met beperkte financiële mid-

delen staande probeert te houden in het hedendaagse Engeland. Als u vrijwilliger bent bij een organisatie op Schouwen-Duiveland, dan kunt u zich aanmelden via de website www. welzijnsd.nl > vrijwilligers > vrijwilligersdag U kunt zich aanmelden tot 9 december. Er is per film een beperkt aantal plaatsen.

Gezinsmaatjes

Iedere ouder is wel eens onzeker. In een situatie van onzekerheid is een steuntje in de rug vaak erg welkom. Veel ouders vinden deze steun bij familie, vrienden of kennissen. Maar wat als u geen hulp in uw eigen netwerk kunt vinden? Voor deze ouders biedt SMWO op Schouwen-Duiveland een gezinsmaatje.

Jonge Vrijwilliger 2019 Aanmelden mogelijk tot 25 november De Verkiezing Jonge Vrijwilliger 2019 is nu al een succes. Maar we hopen natuurlijk op meer. Inmiddels zijn er tien jonge vrijwilligers aangemeld. De jongste daarvan is 10 jaar oud en zet zich in voor haar zieke oom. Daarnaast zijn jongeren aangemeld die vrijwillig helpen in de kringloopwinkel, of zich gaan inzetten voor minderjarige straatkinderen in Zuid-Afrika. Ook zijn jonge vrijwilligers aangemeld die zich inzetten voor hun voetbalclub en de scouting. Misschien ken jij ook wel een jonge vrijwilliger. Het zou erg leuk zijn als je dan meehelpt hem of haar eens in het zonnetje te zetten. Meld de jonge vrijwilliger aan via de website www.smwosd. nl > vrijwilligers > verkiezing-jongevrijwilliger. Ken je een buurmeisje dat helpt met de boodschappen, de leider van de scoutingactiviteiten, de

hulp bij de Koningsspelen? Iedereen kan meedoen. Of ze nu vrijwilliger zijn vanuit een vereniging of niet, elke vrijwilliger tot en met 25 jaar kan worden aangemeld.

Een gezinsmaatje is een getrainde vrijwilliger en heeft ervaring met het opgroeien en opvoeden van kinderen, kan goed luisteren en is ondernemend. Een maatje biedt bijvoorbeeld een luisterend oor voor de ouders, geeft praktische opvoedtips, zoekt naar activiteiten in de buurt, vergroot het netwerk van het gezin, onderneemt samen activiteiten zoals een bezoek aan de bibliotheek of speel-

tuin, zoekt samen naar oplossingen of maakt ouders van een andere cultuur wegwijs in de Nederlandse cultuur. Door de inzet van een gezinsmaatje kunnen gezinnen op een laagdrempelige en gelijkwaardige manier ondersteund worden in de opvoeding. Het inzetten van een gezinsmaatje kan voorkomen dat er hulpverlening in het gezin moet komen. Het kan een steuntje in de rug geven als de hulpverlening minder vaak of niet meer komt, of het kan bijvoorbeeld de drempel richting hulpverlening verlagen. Chantal Bruijnzeel is de coördinator van Gezinsmaatjes Schouwen-Duiveland. Mocht u interesse hebben als vrijwilliger of denkt u als gezin wel een steuntje in de rug te kunnen gebruiken, dan kunt u contact opnemen via het infopunt van SMWO, 0111-453 444.

In de Wereldregio van 29 november zullen alle genomineerde vrijwilligers bekend gemaakt worden. Daarna zal via een poll worden bepaald wie van hen uiteindelijk zal worden verkozen tot Jonge Vrijwilliger 2019. Op donderdag 12 december -de dag van de vrijwilliger- zal de winnaar of winnares bekend gemaakt worden.

Vrijwilliger Thuis

Wilma Jansen is coördinator van “Vrijwilliger Thuis”. Vrijwilligers worden ingezet bij mensen die nog thuis wonen en die een vraag hebben naar extra ondersteuning, bijvoorbeeld om de mantelzorger voor enkele uren te vervangen, voor gezelligheid en contact, het maken van een levensboek of voor het samen naar buiten gaan en boodschappen doen. Wij vinden het erg belangrijk dat er een goede klik is tussen beiden. Op de website www.smwosd.nl vindt u meer informatie over de mogelijkheden van Vrijwilliger Thuis. Als u interesse heeft in dit vrijwilligerswerk nodigen wij u van harte uit voor een vrijblijvend gesprek.

Wederom grote dank!

Met bijna 120 vrijwilligers die 1170 bossen bloemen hebben rondgebracht is de Dag van de Mantelzorg 2019 wederom een succes geworden. De dag is bedoeld om de Schouwen-Duivelandse mantelzorgers een hart onder de riem te steken en hen in ieder geval één moment per jaar extra aandacht voor hun dagelijkse, vaak onzichtbare en intensieve zorg voor hun naaste te geven. SMWO en de gemeente SchouwenDuiveland bedanken de vrijwilligers. Zonder hun hulp is deze attentie niet te realiseren.

Schaatsbaan Zierikzee

In december zal het extra gezellig zijn in de stad! Dit jaar ligt de ijsbaan namelijk in december op het Havenplein in Zierikzee. Er kan worden geschaatst van woensdag 11 december 2019 t/m vrijdag 5 januari 2020. SMWO zal, in samenwerking met de scholen van Schouwen-Duiveland en de schaatsbaan, ook dit jaar er weer voor zorgen dat de kinderen van de basisscholen kunnen schaatsen. Voor meer informatie kijk op www. smwosd.nl > Sport en bewegen > Schaatsbaan of ga naar www.winterstadzierikzee.nl

De Verkiezing Jonge Vrijwilliger is een initiatief van de Rotary Club Zierikzee en SMWO Schouwen-Duiveland. Heb je vragen? Neem contact op met Sandra Engel van SMWO via e-mail: s.engel@smwo.nl

Agenda • 21 november Start training Sociale Vaardigheden en Weerbaarheid • 29 november RegioRuis • 11 december Inloopochtend rouwbeleving • 12 december Dag van de Vrijwilliger

• 14 december Kerstmarkt & Rommelmarkt Ruilwinkel Ruilzaterdag • Iedere maandagochtend Postcafé • Iedere maandagavond Timmerclub • Iedere 2e en 4e dinsdagmiddag Breicafé

• • • • •

Iedere dinsdagmiddag Zaalvoetbal Iedere woensdagochtend Koffie-inloop Iedere woensdagmiddag Kinderclub Iedere woensdag- en vrijdagavond Jongerencentrum Iedere maandagmiddag Pleintjesactiviteit

15 & 16 NOV.

5 EIERKOEKEN € 1,99

VANAF 18 NOV.

BAYERISCH DINSDAG €1,99 REST VAN DE WEEK €2,25

SCHUITHAVEN 14, ZIERIKZEE| OPRILGROTEMARKT 4-6, OOSTSINGEL 44, GOES

LAST VAN ZWAMMEN? BEL TRAAS: 088-22 121 22

WWW.TRAAS.NL


NU OOK OP ZATERDAG GEOPEND! Kom inspiratie op doen in onze nieuwe showroom

TIJD VOOR EEN NIEUWE WASMACHINE? Is de wasmachine of droger toe aan vervanging? Kom gerust inspiratie opdoen in onze showroom, dan zorgen wij voor de rest. Want Aangeenbrug laat al 25 jaar het witgoed in Zeeland zijn werk doen. Ovens, fornuizen, koelkasten, vaatwassers, wasmachines, wasdrogers en stofzuigers bijvoorbeeld. Inbouwapparatuur vervangen en repareren is ons dagelijkse werk en wat aanpassingen aan de keuken is geen probleem. Met een winkel, een webshop, een showroom en vakmensen op de weg die altijd tijd voor u hebben. Zodat u gewoon ongestoord kunt genieten gedurende het hele traject.

VOOR IEDERE PRIJSKLASSE EEN GESCHIKTE KEUS!

Komt wel goed Oude Zandweg 24 | 4361 SK Westkapelle | 0118 - 572 427 www.aangeenbrugelectro.nl

De Hyundai i10 nu met € 2.100

Je rijdt al een Hyundai i10

vanaf € 9.795 (incl. € 2.100 Try and Buy bonus)

Private Lease vanaf

€ 199 p.m.

Obv 60 mnd/10.000 km/p.j.

Ervaar nu zelf de Hyundai i10 en je bent meteen verkocht. En met de € 2.100 Try and Buy bonus wordt een Hyundai i10 wel héél aantrekkelijk! Al onze modellen zitten vol slimme technologieën die je verbonden en veilig houden. Bovendien is er de 5-jaar garantie met onbeperkte kilometrage én bieden we een interessante 50/50 deal. Heb je een auto in te ruilen? We doen je graag een scherp aanbod. Kom langs, try én buy de Hyundai i10 nu voor slechts € 9.795. Kom verder. Ontdek meer op sturm.hyundai.nl Auto Sturm Goes: Amundsenweg 39, tel. 0113 - 602 000 Middelburg: Noordweg 467, tel. 0118 - 612 042 Gecombineerd verbruik: 4,7-5,6 (l/100 km)/17,9-21,3 (km/l); CO2 - emissie: 107-129 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek. Private lease prijs is een vanaf prijs inclusief BTW, o.b.v. een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Kijk voor de voorwaarden en condities op hyundai.nl. De Hyundai actie ‘Try and Buy bonus’ bestaat uit een maximaal voordeel tot € 2.100 op het aankoopbedrag van een Hyundai i10. De bedragen verschillen per model. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-11-2019 tot en met 30-11-2019 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is wel geldig op geselecteerde (voorraad)modellen en niet geldig in combinatie met andere lopende acties, m.u.v. de 50/50 deal. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 01-01-2019 beschreven in het service & garantieboekje. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.


r e t m o k Hij ! n a a r e e w De spanning neemt weer toe onder de kinderen op Schouwen-Duiveland. Want nog even en Sinterklaas zet weer voet op eilandelijke bodem. Na een lange reis vanuit Spanje komt hij ook dit jaar weer naar het eiland.

Kijk snel in deze bijlage!


B

bouwt Jumelet aan de toekomst

Bruinisse

( + activiteit Pietenschool) Start feest in ‘de Schutse’ thema: Welkom op de Pietenschool 16.30u Start disco - met DJ 17.00u Einde feest Kijk voor meer info op www.facebook.com/ sinterklaasintochtburghhaamstede 15.00u

FINANCIËLE ADMINISTRATIES, LOONADMINISTRATIES EN FISCALE AANGIFTEN

ZATERDAG 23 NOVEMBER Sinterklaas komt in Bruinisse aan op de Havenkade en wel om 14.00 uur. Tot 16.30 uur is er van alles te doen.

bakkerij

Brouwershaven

ZATERDAG 16 NOVEMBER Op zaterdag 16 november komen Sinterklaas en Pieten per boot aan in de haven van Brouwershaven. De drumband en majorettes doen eerst een rondgang door Brouwershaven om de kinderen op te halen. Om circa 13.30 uur komen Sint en de Pieten, met medewerking van scouting Brouwershaven, aan wal langs de Haven Noordzijde en worden verwelkomd door de havenmeester. (Even opletten, want andere jaren meerde de “Spanje” af aan de Haven Zuidzijde. Door de werkzaamheden aan de haven kan dat dit jaar niet, vandaar afmeren aan de Haven Noordzijde ter hoogte van het Tonnenmagazijn.) De drumband en de majorettes begeleiden Sinterklaas en zijn Pieten naar het parkeerterrein op de Nieuwe Jachthaven, waar ze hartelijk welkom worden geheten. Op het terrein is er dan een spetterend optreden van de majorettes samen met de drumband. Daarna gaan Sinterklaas en Pieten met de kinderen naar het Tonnenmagazijn om het feest Sint en de hutkoffer te vieren. Alle kinderen zijn vanzelfsprekend van harte welkom. Circa 16.00 uur is het afgelopen en ontvangen alle kinderen bij de uitgang een presentje van Sint en zijn Pieten. Deze middag wordt mogelijk gemaakt door de inzet van heel veel vrijwilligers en de plaatselijke ondernemersvereniging.

Nieuwerkerk

ZATERDAG 23 NOVEMBER 12:45 Verzamelen ‘bij ONS’ Dorpshuis 13:00 Vertrek met muziek/majorettes 13.45 Terug bij dorpshuis Kinderen tot 9 jaar mogen naar binnen 14:00 Meeleef theater De Pakhuissleutel 15:00 Aansluitend cadeautje van Sinterklaas ROOIEDAL 28 4328 PZ BURGH-HAAMSTEDE TELEFOON 0111 415840 MOBIEL 06 51618421 E-MAIL FIERFIN@ZEELANDNET.NL SITE WWW.FIERENSFINANCIEEL.NL

B

N T I M M E R M A N N AT U U R S T E E N

Vakmanschap sinds 1839

vloeren, wanden, aanrechtbladen haardbekleding, dorpels, stoepen terrassen, gevels, restauratie (graf)monumenten, urnen

Vierbannenstraat 1 4306 BH Nieuwerkerk telefoon 0111 – 64 17 98 info@timmerman-natuursteen.nl

N D

meer informatie en gerealiseerde projecten: timmerman-natuursteen.nl

Kom kijken naar onze

oranje producten!

Noordwelle

Dreischor

ZATERDAG 30 NOVEMBER Om 10.45 uur intocht Sinterklaas

ZATERDAG 23 NOVEMBER Zaterdag 23 november komt Sinterklaas om 10.00 uur met zijn Pieten naar Dreischor. Ze verzamelen bij de kruising Bogerdweg/ Slotstraat (bushokje). Daarna lopen de kinderen gezamenlijk een route door Dreischor. Ze eindigen bij Trefpunt “De Dorsvloer”. Hier kunnen ze samen met de Pieten verschillende spelletjes spelen en krijgen ze na afloop een Pieten-diploma. Natuurlijk kunnen de kinderen Sinterklaas een hand geven, vragen stellen en op de foto gaan met Sinterklaas en één van zijn Pieten. Als Sinterklaas en zijn Pieten zijn uitgezwaaid, is er nog een verrassing voor de kinderen.

N K B Noordgouwe ZATERDAG 30 NOVEMBER

Burgh-Haamstede

ZATERDAG 23 NOVEMBER Op zaterdag 23 november komt Sinterklaas met zijn pieten aan in Burghsluis. De Sinterklaasintocht van dit jaar staat in het teken van “de pietenschool”. Alle kinderen mogen vanaf 12:45 op de muziek dansen en springen. Met deze warming-up blijven ze lekker warm voor de hele dag en kunnen dan bij de brandweer, tijdens de tocht en in ‘de Schutse’ laten zien hoe goed ze een piet kunnen zijn. 13.00u Ontvangst op de kade (warming-up Pietenschool vanaf 12:45) 13.30u Welkom bij de brandweer (activiteit Pietenschool) 14.30u Optocht door het dorp o.b.v. Brassband

Kerkwerve

WOENSDAG 20 NOVEMBER Deze dag worden de kinderen om 14.00 uur op de Ring verwacht. Sinterklaas en zijn Pieten komen natuurlijk ook. Met z’n allen gaan de kinderen met de goedheiligman een rondgang door het dorp maken , richting de kantine van svWIK. Alle kinderen van 0 tot en met 9 zijn welkom. In het dorp zijn formulieren uitgedeeld voor een cadeautje voor de kinderen..

In het dorpshuis van Noordgouwe is het zaterdag de 30e feest van 11.00-14.00 uur. Een feestelijk programma met een lunch mét Sinterklaas erbij. Lekker en zeker gezellig.

• boeketten • losse snijbloemen


O Oosterland

ZATERDAG 30 NOVEMBER Rond 13.00 uur komt de Sinterklaas express naar Oosterland. Er zijn diverse haltes op het dorp waar men met een plaatsbewijs kan instappen. U kunt bij Textil Mode een plaatsbewijs ophalen voor vervoer met een trein over Oosterland naar de Oosterlandse Molen. Leeftijd tot 10 jaar en kleintje evt onder begeleiding. (Plaatsen zijn beperkt). De trein brengt iedereen naar de Molen, waar Sint om 13.30 uur iedereen zal verwelkomen. Aansluitend is er een rondgang over het dorp en kindermiddag in Oosterhof. 13.00 Halte Oosterburcht Sinterklaas express 13.20 Halte COOP Sinterklaas express 13.45 Halte Sinterklaas express Molen

Sinterklaas en zwarte piet, vergeet ook onze dieren niet.

O

St. Joostdijk 54 - 4307 AV Oosterland - Telefoon: 0111 647224

Ouwerkerk

Administratiekantoor Stuy

Koninginneplein 1-3 | 4307 BA Oosterland Tel. 0111-641232 | Fax 0111-644259

VRIJDAG 22 NOVEMBER Op vrijdag 22 november zal Sinterklaas weer een bezoek brengen aan Ouwerkerk, uiteraard weer vergezeld van de doldwaze pieten. Het thema van dit jaar houden we nog even geheim maar wordt weer spectaculair, zoals we dat van Ouwerkerk gewend zijn. Om 15:30 uur worden de kinderen met ouders en grootouders verwacht in het dorpshuis van Ouwerkerk en het duurt tot ongeveer 18:00 uur. Voor de kinderen die zich voor 18 november hebben opgegeven zal een presentje klaar liggen.

www.administratiekantoorstuy.nl

GEBR. BEIJE B.V. STAALKONSTRUKTIE STAALSNIJTECHNIEK CENTRALE VERWARMING GAS - WATER - SANITAIR ELEKTROTECHNIEK Wilgenstraat 3 Oosterland telefoon 0111 - 64 15 09

www.gebrbeije.nl info@gebrbeije.nl

R Renesse

ZATERDAG 24 NOVEMBER Zaterdag 23 november is weer de grote dag; Sinterklaas en zijn Pieten komen naar Renesse. Om 13.00 uur verzamelen in het centrum van Renesse bij de kerk. Van daaruit zal er een optocht zijn over het dorp. Om 13.30 uur is het verzamelen in het dorpshuis. Daar is het feest met Sinterklaas en zijn Pieten. Dit duur tot 15.30 uur. Toegang gratis Muziekverenigingen Luctor et Emergo en Oosterlands Fanfare geven een Sinterklaasconcert in het dorpshuis op zaterdag 23 november, aanvang 16.30 uur, inloop vanaf 16.15 uur. Het programma zit vol met muzikale verrassingen. De Sint en zijn Pieten zijn er ook. Het orkest staat onder leiding van Jaap Everwijn. De toegang is gratis.

Welkom Sinterklaas!

Coop Bolle Oosterland Koninginneplein 2, Oosterland Tel. 0111-647002

lange reke 33 renesse


S Scharendijke

ZATERDAG 23 NOVEMBER Intocht Sinterklaas bij de haven. Om half twee. Voor warme chocolademelk wordt gezorgd. Aansluitend gaat de club naar de Putmeet voor het traditionele feest. Er is ook Pietendisco.

Z Zierikzee

ZATERDAG 16 NOVEMBER Zaterdag 16 november komt Sinterklaas met al zijn pieten om 13.30 uur aan in Zierikzee. Ze zullen aanmeren aan de steiger van de Scheepstimmerdijk/Rollandthof. De intocht zal in het teken staan van: “talent”. En dat hebben de pieten genoeg! Er is natuurlijk niet voor niks een Hoofdpiet, Wegwijspiet en een Paardenpiet. Sinterklaas barst ook van het talent, maar hoe zit dat met Manon van het Sinterklaasjournaal? En wat voor talent hebben de kinderen? Op het Havenplein staat, deze dag van de intocht, een muzikaal programma klaar. Ook worden de logeerspullen van Sinterklaas en zijn pieten weer naar het Huis van Sinterklaas gebracht in de Meelstraat. Daar is alle hulp van kinderen, vaders/moeder, opa/oma’s enz. hard bij nodig. De Grote WildGeraasdag vindt plaats op de Winkelboulevard in Zierikzee op het Haringvlietplein. Zaterdag 30 november mogen de kinderen in diverse winkels deelnemen aan Sinterklaasspelletjes of knutselactiviteiten. De activiteiten starten om 13.00.

Tevens zal, deze middag, de pietenband Taai Taai een vrolijke (peper) noot spelen in de binnenstad. www.sinterklaaszierikzee.nl of Facebookpagina: sinterklaaszierikzee Lezing Margreet Leijdekker geeft op maandagmiddag 18 en 25 november (14 - 16 uur) en dinsdagavond 19 en 26 november (20 - 22 uur) een lezing met als titel “Van Sint Nicolaas van Myra tot Sinterklaas” over de iconografie en symboliek van de heilige Nicolaas in de Oosterse en Westerse beeldende kunst. De lezing verhaalt de geschiedenis van de heilige Nicolaas van Myra tot Sinterklaas, van zijn geboorte tot zijn dood; een aantal (van de meer dan 100!) oosterse en westerse legenden en wonderverhalen over Nicolaas op iconen en schilderijen; de omzwerving van zijn gebeente, de wonderolie uit zijn botten en hoe Nicolaas in de loop van de tijd bekendheid kreeg in het Westen. Sinterklaas-feesten in de schilderkunst en de wandschilderingen in de Nicolaaskerk in Amsterdam worden ook besproken. Kortom, een lezing waarin u nieuwe kennis opdoet over een heilige die we al van kindsbeen kennen (zelfs de enige heilige die ook grote aantallen aanhangers vond bij niet-katholieken en niet-gelovigen!), waarin u te weten komt wat de relatie is tussen Sint Nicolaas en Bari, sinds wanneer Sinterklaas per boot uit Spanje komt en wat baby’s in een tobbe met de Goed Heiligman van doen hebben. De lezing wordt gelardeerd met dia’s en vindt plaats in Zierikzee. De kosten voor de twee Sinterklaas-bijeenkomsten bedragen € 25,= (inclusief thee/koffie en: wie zoet is krijgt lekkers; contant te voldoen op de eerste bijeenkomst). Informatie/aanmelden bij: Margreet Leijdekker via telefoonnummer 0111-417839 of tttsenzo@solcon.nl.

• Gezonde voeding • Lekkere thee • Natuurlijke huid- en gezichtsverzorging • Homeopathische geneesmiddelen • Voedingssupplementen en nog veel meer…

Z Zonnemaire

ZATERDAG 23 NOVEMBER Zaterdag 23 november komt Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten aan om 10 uur in de haven van Bommenede. Er zal vanaf Breedveld in Zonnemaire een bus om 21.40 vertrekken om met alle kindjes naar de haven te rijden. En weer terug Daar zal Harmonievereniging Nut en Uitspanning de Sint en zijn gezelschap ook verwelkomen. Er is tevens een tocht door het dorp. Aangekomen in het dorpshuis zal er voor de kinderen een meet en Greet zijn met de Sint. Ook zijn er tal van leuke pietenactiviteiten. Uiteraard een kadootje voor ieder kind ter afsluiting Vanaf 19.oo uur is er de welbekende Playbackshow in het dorpshuis. Geef je op bij Marlène voor deze leuke show…voor jong en oud!!

Zuidweg 38 4316 LB Zonnemaire Tel. 0111 - 401111 Website: www.deltadak.nl

Van de Velde GROENVERZORGING

Zuidweg 18B 4316 LB Zonnemaire Telefoon 0111 402173 Fax 0111 402167 www. velde-groenverzorging.nl info@velde-groenverzorging.nl

Talentvol Huis van Sinterklaas Dit jaar is een bezoekje aan het Huis van Sinterklaas Schouwen-Duiveland echt ‘uit de kunst’. Tijdens een bezoek aan de verschillende kamers van het Huis laten de Pieten zien wat ze kunnen: ze schilderen, bakken, dansen en zingen dat het een lieve lust is. Ook dit jaar neemt Sinterklaas zijn intrek in het prachtige Stadhuismuseum in Zierikzee. Sinterklaas is heel blij dat hij tijdens zijn bezoek aan Schouwen-Duiveland het museum weer zijn thuis mag noemen. Totdat hij weer naar Spanje vaart is het Stadhuismuseum dan ook omgedoopt tot “Huis van Sinterklaas”. Na de ontvangst door de welkomstpieten worden de bezoekers meegenomen voor een 80 minuten durende rondleiding langs de vertrekken van de Sint en zijn Pieten. In deze vertrekken is alles te vinden wat Sinterklaas en zijn Pieten bij hun bezoek aan ons eiland nodig hebben: een bakkerij voor de pepernoten, een stal voor het paard, een werkkamer voor de Sint en natuurlijk een prachtige Pietenslaapzaal waar de Pieten kunnen rusten na een drukke nacht van pakjes bezorgen. Natuurlijk mogen de kinderen zelf ook meedoen. Probeer

eens op het dak te klimmen met klimpiet of speel een spelletje met een van de rijmpieten. Of help je liever de inpakpieten bij hun werk? Er staan stapels cadeaus klaar om in te pakken. Zelfs Hoofdpiet neemt heel graag de tijd voor een praatje, hoewel hij het natuurlijk erg druk heeft. De kunstkoorts heeft namelijk toegeslagen. Onder leiding van Piet Casso en Piet Mondriaan wordt het Huis van Sinterklaas gevuld met prachtige kunstwerken. Hoofdpiet ziet erop toe dat de talenten van alle Pieten worden benut. Jij hebt ook vast wel iets waar je goed in bent… Sinterklaas is benieuwd! Wil je alvast wat van je talent laten zien? Stuur dan jouw brief of tekening naar Sinterklaas. Vanaf 16 november kan je deze in de speciale brievenbus doen of sturen naar Het Huis van Sinterklaas, t.a.v. Sinterklaas, Meelstraat 6-8 4301 EC Zierikzee. Sinterklaas en zijn Pieten verheugen zich erop jullie te ontmoeten, dus boek snel je tickets! Kijk voor openingstijden, tickets en alle info over het Huis van Sinterklaas op www.huisvansint.nl en volg Sinterklaas op Facebook via Huis van Sinterklaas Schouwen-Duiveland.


www.uwgroenevakwinkelschuddebeurs.nl

Maandag t/m zaterdag open!

Unieke woonaccessoires dames- en herenmode

Tot 31 december 2019 op al het speelgoed

10% korting*

Kom voor nog meer actieprijzen naar onze winkel of kom om een gratis catalogus Weidemann hoftrac van € 22.49 voor

€ 20.24 Joskin 3 asser 1:16 van € 27.49 voor

€ 25.15

DE LEUKSTE SINTERKLAASCADEAUS VIND JE BIJ ZEE&MEER Tegen inlevering van deze bon

20% korting

op een artikel naar keuze

Caterpillar kraan van € 52.99 voor

€ 47.69

New Holand T7.315 1:16 van € 38.99 voor

€ 35.09

Brandweerauto met ladder en waterpomp 1:16 van € 52.49 voor

€ 47.25

€ 40.94

* uitgesloten actieartikelen

Politieauto met politieman 1:16 van € 45.49 voor

Mol 15, Zierikzee

Alles onder één dak! verf behang raamdecoratie gordijnen vloeren sleutels

gratis

parkeren

Grevelingenstraat 11, 4301 Zierikzee, tel.: 0111 - tel.: 45 110111 20, Grevelingenstraat 11, XZ 4301 XZ Zierikzee, - 45 11 20, www.decohomezierikzee.nl www.decohomezierikzee.nl

Scharendijke

Boutlaan 1B | Scharendijke | Openingstijden: ma - za 8:00 - 20:00 | zo 9:00 - 17:00


IK BROUW VAN JOU! GOEDE BEREIKBAARHEID GRATIS PARKEREN

VERRASSENDE WINKELS


MOGEN WIJ OOK UW WONING VERKOPEN? geen opstartkosten, scherpe tarieven & goede dienstverlening

! W U IE N

! W U IE N

! W U IE N

! W U IE N

Nieuwerkerk Meeuwenlaan 27 €498.000,- k.k.

Oosterland Groenendaal 15 €179.500,- k.k.

Zonnemaire Zuidweg 6 €209.500,- k.k.

Bruinisse Langeweg 18 €539.000,- k.k.

Nieuwerkerk Ooststraat 13 €219.500,- k.k.

Nieuwerkerk Ooststraat 7 €1.300.000,- k.k.

Oosterland Leeuwenburg 1 €398.000,- k.k.

Zierikzee Zeesterpad 6 €189.500,- k.k.

Zierikzee Nassaulaan 22 €619.000,- k.k.

Sirjansland Kerklaan 1 €299.500,- k.k.

Nieuwerkerk Plataanstraat (garages)

Kijk voor ons complete aanbod op

T! H C KO ER V

Nieuwerkerk Ribesstraat 5

T! H C KO ER V

T! H C KO ER V

Scharendijke Baken 10 €389.500,- k.k.

Oosterland Sandströmstraat 28

Door recente succesvolle verkopen zijn wij op zoek naar nieuw extra aanbod! Wellicht hebben wij uw koper al in ons zoekersbestand staan!

www.kooijmanmakelaardij.nl

Deltastraat 12 • 4306 BK Nieuwerkerk • 0111 644 145 • info@kooijmanmakelaardij.nl

Nieuw !

SORENNE VAN HARRIE LEENDERS Beproefde verbrandingstechniek in een oerdegelijke constructie, dat is de Sorenne.

OOMSWARMTEWERELD.NL/PRODUCTEN BEZOEK ONZE SHOWROOM: ZUIDWEG 20A, ZONNEMAIRE - 0111 463496


21

De Soepkokerij GANG verder als webwinkel VAN ZAKEN Drie bedrijven in pand Havenpark Wetenswaardigheden over ondernemend Schouwen-Duiveland

Visagiesalon, B&B en coaching en mindfullness ZIERIK ZEE Vanessa en Arjan van Vaardegem zijn op het adres Havenpark 28, het voormalige Lange Uus, in Zierikzee drie bedrijven gestart. Het zijn Van-V Natural, Arjen van Vaardegem coaching en mindfullness en een B&B Slapen bij Van-V.

Aan de voorkant van het pand is Van-V natural beauty inside en out, gerund door Vanessa van Vaardegem. Op zoek naar make up en verzorgingsproducten zonder ‘meuk’ ontdekte ze een prachtige lijn minerale make up. Ze werd hier zo enthousiast over dat ze het niet alleen voor zichzelf wilde houden maar ook anderen ermee wilde verwennen. Met als achtergrond het vak visagie was een concept geboren. Naast een fysiek verkooppunt op het Havenpark, startte ze daarnaast ook een webshop om nog meer mensen te kunnen bereiken. In haar visagiesalon verzorgt Vanessa van Vaardegem regelmatig workshop, waar ze vrouwen kennis laat maken met de mogelijkheden van natuurlijke make up. Omdat ook Arjen van Vaardegem, na een lange periode in het kappersvak en lesgeven nieuwe ondernemende plannen had, werd het idee geboren om het voormalige Lange Uus om te toveren tot de nieuwe onderneming waar iedereen zijn ding kon doen. De nieuwe plannen van Arjen van Vaardegem ontstonden na een hef-

tige blessure met een lange revalidatie. Die periode van noodgedwongen stilzitten zorgde ervoor dat hij zijn leven overzag en besloot het anders te gaan doen. ,,Ik had mensen jarenlang aan de buitenkant mooier gemaakt en ontdekte dat mensen van binnen helpen mooi maken nog meer voldoening geeft”, legt hij uit. ,,Als kapper ben je een halve psycholoog zei men wel eens gekscherend. Daarnaast heb ik ook nog lesgegeven aan jonge volwassenen vanaf zestien jaar. Dat was ook een goede leerschool. Ik heb vooral heel veel mensenkennis opgedaan en dat helpt nu enorm. Intuïtief weet ik vaak wat iemand nodig heeft. Wat me erg helpt in de eerste contacten, is dat mensen zich bijna altijd bij me op hun gemak

voelen en er snel vertrouwen is. Ik werk holistisch als ik mensen coach, dat wil zeggen op fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch vlak. Mensen komen met allerlei thema’s bij me. Van meer innerlijke rust tot meer vrijheid creëren in hun leven of hoe ze hun emoties beter kunnen controleren. Lichamelijke en emotionele issues, mentale thema’s, er speelt bij iedereen wel wat. Ik help mensen van allerlei leeftijden. Soms heb je iemand nodig die je de zaken in het leven even van de andere kant laat zien. Soms zijn er drie sessies nodig, soms vijftien.” De derde poot van Havenpark 28 is een B&B. Dit werd uiteindelijk Slapen bij Van-V. Het is een sfeervol, trendy en kleurrijk appartement geworden en van alle gemakken voorzien. •

Vanessa en Arjan van Vaardegem.

Inloopdag huurappartementen Eilandzorg-locatie De Wieken Eilandzorg organiseert dinsdag 19 november een inloopdag voor geïnteresseerden die meer willen weten over de nieuwe huurappartementen in locatie De Wieken (Hoge Molenstraat 13). Dit kan tussen 10.00 en 11.00 en tussen 14.30 en 15.30 uur. ZIERIKZEE

Vanaf november biedt De Wieken namelijk eenkamerappar tementen, geschikt voor één persoon, om beschut te kunnen wonen op basis van Huren met Zorg. Het oude verzorgingshuis (in de volksmond ook wel eens bejaardenhuis genoemd) bestaat niet meer. Mensen wonen langer thuis en krijgen, wan-

neer dat nodig is, hulp vanuit de wijkverpleging. Alleen met een zware zorgindicatie is het tegenwoordig nog mogelijk om in een verpleeghuis te wonen. Toch blijkt in de praktijk dat er behoefte blijft bestaan om in een beschutte woonvorm te kunnen wonen, zoals in het voormalige verzorgingshuis. Met de renovatie van De Wieken is met deze groeiende ontwikkeling rekening gehouden. Op de begane grond zijn dan ook veertien éénkamerappartementen bestemd voor ‘Huren met Zorg’. Met dit nieuwe woonconcept biedt Eilandzorg een veilige woonomgeving voor mensen met een lichtere zorgbehoefte die niet meer zelfstandig thuis kunnen

PUZZEL MEE EN WIN EEN HEERLIJKE TAART De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. U kunt uw oplossing mailen naar info@wereldregio.nl of opsturen naar WereldRegio, Postbus 37 4300 AA Zierikzee. Doe dat voor woensdag 20 november 2019 en u maakt kans op een heerlijke taart! Vermeld er wel uw telefoonnummer bij, de winnaar wordt door ons gebeld. De winnaar van deze week is Mevr. de Koning uit Bruinisse De oplossing was: MALLOOT

wonen. De eenkamerappartementen zijn gemiddeld 23 vierkante meter. Vanaf 1 november zijn de eerste appartementen beschikbaar gekomen voor verhuur. Iemand huurt het eenkamerappartement bij Eilandzorg en de zorg wordt geleverd door team wijkverpleging. Je kunt gebruik maken van de warme maaltijden die in het restaurant worden aangeboden en deelnemen aan één van de vele activiteiten. Om in aanmerking te komen voor de huurappartementen, moet je wel in het bezit zijn van een geldige indicatie voor minimaal drie kwartier per dag persoonlijke verzorging of verpleging. Daarbij is de minimale leeftijdsgrens 55 jaar. •

AFWEERSTOF ALLES APRIL BEEMD BONUS FIETSBEL GOMBAL GRAFFITI INKOMEN JUKEBOX KIKKER KNIPMES METER MOSLIM MUSKUS

K r ingl o opw inkel D e Soepkokerij sluit 1 december de deuren.

ZIERIK ZEE

Hogere kosten, een mogelijk koude winter en veranderingen in de wereld van kringloopverkoop zijn de redenen met de fysieke winkel aan de Lange Nobelstraat in Zierikzee te stoppen. De huur van het pand wordt elk jaar hoger, geeft Carla Burcksen, eigenaar van De Soepkokerij, aan. ,,Het pand is van de gemeente en staat ook op de lijst voor verkoop. Ook de kringloop is helemaal veranderd. Tegenwoordig handelt iedereen zelf op Koopjeshoek en Marktplaats.

Wij”, betrekt ze zichzelf en collegakringloopzaken erbij, ,,moeten er van leven en de kosten betalen.” Derhalve heeft Carla Burcksen er na zo’n zeven jaar De Soepkokerij tegenover de Albert Heijn besloten ermee te stoppen en verder te gaan als webshop. Online kunnen klanten er terecht voor vintage, design, retro, brocante en tweedehands spullen. Tot de sluitingsdatum van 1 december is er een flinke uitverkoop bij De Soepkokerij, dat ook te volgen is via Facebook en Instagram. Op afspraak zijn de spullen te bezichtigen in de opslagruimte op het industrieterrein van Zierikzee. www.desoepkokerij.nl •

Nieuw resort in 2022 op locatie Duinrand In 2022 kunnen de eerste gasten ontvangen worden op het nieuwe vakantiepark van Roompot Group op de locatie waar nu nog camping Duinrand in Burgh-Haamstede zit.

BURGH-HAAMSTEDE

Roompot is naar buiten getreden met de plannen die voor veel beroering hebben gezorgd bij de huidige campinggasten van Duinrand. Het resort komt aan de Hogeweg in Haamstede waar vroeger twee campings waren. Midden in het natuurschoon zal het resort de uitvalsbasis vormen om te wandelen, paardrijden, hardlopen, fietsen en mountainbiken. ,,Verbluft door de prachtige naastgelegen duinen wensen de ontwikkelaar en Roompot Group het resort op een natuurlijke manier in die fantastische omgeving te integreren. De vorm is opgezet naar regionaal historisch voorbeeld van Haamstede, met cirkel-

MYTHE OERAL OUDERE POEDEL SHIRT SPAARKAART SPELT STEELS THEEPOT TUCHT TURFVUUR UNIEK VISOLIE VISSCHOTEL WELGEVULD

D T S E L L A F X N N G

M Y T H E E P O T V E O

E R E D U O B T I U M M

E M E T L E P S U N O B

vormige aarden wallen en grachten. Water zal door het gehele resort terugkomen. De vloeiende, golvende lijnen van de naastgelegen duinen en het zandkleur typeren verder de plannen voor het resort”, zo schrijft Roompot. Die plannen lieten Leisure2B en Roompot Group tekenen door het award winnende Londense architectenbureau Jestico + Whiles dat ook het creatieve werk op papier zette voor Vakantiepark VeerseKreek dat Roompot op 1 november aankondigde. Leisure2B zal de ontwikkeling voor haar rekening nemen, terwijl Roompot Group de verkoop van de luxe vakantievilla’s via Roompot Projects zal verzorgen en de verhuur en exploitatie via luxemerk Largo zal organiseren. Bij Roompot Projects verwacht men dat de interesse groot zal zijn om in een van de vakantievilla’s op deze toplocatie te investeren. •

B O L R K U S R T I K A

P S S U U C V E I E N L

O L J U H U R E K K I K

E I L O S I V W G R P F

R M T H C U T F P L M M

A E I T I F F A R G E A

L R E T E M U S K U S W

T S P A A R K A A R T N


22

FAMILIEBERICHTEN Geboorte God, Die leven gaf en leven spaarde, verblijdde ons met de geboorte van een zoon en broertje

DOMUS JAKOB ADRIAAN

Diepbedroefd, maar ook dankbaar voor alles wat hij in zijn leven voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat na een kort ziekbed door de Heere uit ons midden is weggenomen onze lieve zeer zorgzame vader en opa

Cornelis Bouwman

Sinds 12 oktober 2011 weduwnaar van Maria Bouwman - Bakker

In de leeftijd van 81 jaar.

Oosterland: Marian en Cor René en Froukje Marije

We noemen hem

DANIËL Geboren op 7 november 2019, hij weegt 3230 gram en is 50 cm lang

Bruinisse: Suzan en Wim

’s-Gravenpolder: Ineke en Ad Martine en Gerrit Hadassah Chavah

Sandra en Leendert Sara Eliza

Dominic, Carolien, Elisabeth en Rebekka Haaij

Leendert Arnold Gerlinde

Oudestraat 17, 4311 AV Bruinisse

Oosterland: Arjon en Elsa Leon en Lizanne Nathalie en Jacco Arne Oosterland, 12 november 2019 Correspondentieadres: Prins Bernhardstraat 10, 4311 GM Bruinisse

Overlijdens Na een kortstondig maar hevig ziekbed is overleden onze geliefde man en zorgzame vader

Anthon van Mourik in de leeftijd van 57 jaar 16-03-1962

08-11-2019 Jolanda Johan Silvester

Anthon ligt thuis opgebaard. Laat even weten als u thuis afscheid wilt nemen. De crematie zal plaatsvinden op maandag 18 november 2019 om 09.30 uur in het uitvaartcentrum Het Zeeuwse Land, Kandtweg 2 te Goes. Als laatste eerbetoon zouden wij het fijn vinden als u een rode of witte roos meeneemt. Er is geen koffietafel. Fokkerstraat 18, 4301 MD Zierikzee

Dankbaar voor alles wat besproken kon worden hebben we met verdriet in ons hart afscheid genomen van

Hanna Johanna Wilhelmina Constantia Dalebout * Renesse, 12 februari 1946

† Zierikzee, 4 november 2019

Ellemeet, Janet Dalebout

Cornelis Bouwman

Genderen: A. Bakker E.W. Bakker - Stouten Oosterland: L. Bakker in liefdevolle herinnering J. Bakker - de Jonge Zierikzee: S. Labeur - Bakker D.J. Labeur in liefdevolle herinnering Oosterland: M.P. Bakker Neven en Nichten

Oosterland, 12 november 2019

Na een leven van toewijding en zorg is na een ernstige ziekte toch nog onverwachts overleden onze nicht

Thea Blommaert * 11 februari 1961

† 6 november 2019

Familie Blommaert Correspondentieadres: Schoonoordstraat 27 3036 XG Rotterdam De begrafenis heeft dinsdag 12 november plaatsgevonden op de St. Barbara begraafplaats aan de Grachtweg te Zierikzee.

D.V. vrijdag 15 november en zaterdag 16 november is er van 14.00 uur tot 16.00 uur gelegenheid de familie te condoleren op het huisadres, Hofplein 8 te Oosterland.

De rouwdienst zal worden gehouden D.V. maandag 18 november om 13.30 uur in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, St. Joostdijk 11 te Oosterland. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene begraafplaats van Oosterland.

Dankbaar voor wat zij voor ons tijdens haar leven heeft betekend, geven wij u met veel verdriet kennis van het overlijden van onze lieve, zorgzame moeder en oma

Indien u door omstandigheden geen rouwbrief heeft ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Rachel Capelle-van der Have

Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid de familie te condoleren in het verenigingsgebouw “De Ark” van bovengenoemde kerk.

echtgenote van Kees Capelle † 11 februari 2005

Het behaagde de Heere van onze zijde weg te nemen, onze geliefde broer, zwager en oom

Cornelis Bouwman

Weduwnaar van M. Bouwman - Bakker

in de leeftijd van 81 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies

Driebergen: E. Schuurman - Bouwman J.C. Schuurman Zierikzee: H. Bouwman J.W. Bouwman - Jumelet

Oosterland: M. Bouwman Weduwnaar van R. Bouwman - van Westerveld

* Oosterland, 21 augustus 1928

† Bruinisse, 9 november 2019

Hanna Capelle Trudy van Putten-Capelle Stoffel Capelle ~ in herinnering ~ en kleinkinderen Molenweg 8 4311 AE Bruinisse De begrafenis heeft woensdag 13 november in familiekring plaatsgevonden. Wij willen alle medewerkenden van Allévo “In ‘t Opper” dankzeggen voor de liefdevolle zorg en aandacht.

neven en nichten

Oosterland, 12 november 2019 30 oktober jl. is ons trouwe Strao comitélid

Kats, Els & Wiek † Renesse, Hans & Ida

Giel Overbeeke

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

overleden. Vele jaren heeft hij onze Strao mee helpen organiseren. We zullen Giel z’n bijzondere bijdrage missen.

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling die aan Hanna is geschonken in de afgelopen periode.

Heden werd op het onverwachts van onze zijde weggenomen onze geliefde zwager en oom

Strao comité Burgh-Haamstede

Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze lieve zus, schoonzus en tante

Rachel Capelle-van der Have in de leeftijd van 91 jaar. Oosterland, Truus van ‘t Hoff-van der Have Koos van ‘t Hoff neven en nichten Bruinisse, 9 november 2019


23

Dankbetuigingen Voor de vele blijken van medeleven en belangstelling na het overlijden van mijn lieve zorgzame vrouw, moeder, schoonmoeder en trotse oma

Nieuwe toonzaal te Oosterland

Zorg met hoofd, hart en handen

Van Dalen natuursteen-grafmonumenten Ter introductie op alle modellen 10% korting, prijzen zijn inclusief plaatsing!

Mark de Bruijne, Rien de Bruijne en Janine Schouls

Gevestigd bij Jan P. Boogert van de Abeelestraat 1 Tel. 0111-642682 info@vandalen-natuursteen.nl

Willy Klazina Viergever - de Kok ~ Willy ~

betuigen wij u onze oprechte dank. Anton Viergever Arno en Anita Zenna

Burgh-Haamstede, november 2019

Afscheidshuis de Omarming

Willem Grinwis, Arie-Jaap Arensman, Linda Hollestelle-Oosterwijk & Leendert van der Werf

Een plaats van warmte, rust en samenzijn. 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk.

VOORHEEN |

WERELDREGIO HÉT MEDIUM VOOR FAMILIEBERICHTEN

0111 - 412877 Partner van

Emil Sandströmweg 2a 4301 NW Zierikzee

Uitvaartcentrum “Vredehof”

www.uitvaartsd.nl info@uitvaartsd.nl

Oude Lagezoom 6, 4328 ED Burgh-Haamstede

www.arensmanuitvaart.nl

24 uur per dag bereikbaar op 0111-450717

0111 420 776 advertentie@wereldregio.nl

uitvaartonderneming

Vervoer in volgauto / Gezamenlijk in Rouwbus?

voor crematie en begrafenis

• Helpend • Inspirerend • Persoonlijk •

omdat afscheid nemen zorg vraagt...

www.wereldregio.nl

Lieke Bosveld

TIM MERMAN NATUURSTEEN Vierbannenstraat 1 4306 BH Nieuwerkerk  0111– 64 17 98

Grafgedenkstenen

Woont in Zierikzee werkt in heel Zeeland dag en nacht bereikbaar Tel. 0113 – 228849

• deskundige, creatieve begeleiding • “aandacht Een voor kinderen “Samen en bijzondere familierelaties persoonlijk een mooie • voorgesprek en nazorg zijn gratis • geeft lezingen over rouw herinnering afscheid voor

elk budget” www.uitvaartondernemingliekebosveld.nl

Traditioneel en eigentijds In alle prijsklassen Natuursteen of glas/RVS Deskundig advies

de Jonge & Uijl

Verkoop

Arjen van de Hee T 06 42 17 94 17 www.yarden-vandehee.nl

creëren’’

Verhuur

Leasing

Service

T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L

UITVAARTZO RG

STEIJN DE VLIEGER UITVAARTZORG

STEIJN DE VLIEGER UI TVAA

RT ZO

RT SE

ZEELA

RV IC

ND

HUSQVARNA KETTINGZAAG 120 MARK II EEN ECHTE HUSQVARNA VOOR EEN B-MERK PRIJS!

UITVAARTS E RVI C E

RG ST E D E V L IJ N IE G E R

UI TVAA

n Tuinhanisatie e c e m w u o b d ! t in Lan n-Duiveland Dé specialis p Schouwe o s e in h c a en Parkm

ZEELAND

E

Zo w mijn u il ik Z Eit E Lv Aa ND ar t UI TVAA

GRATIS WILSBESCHIKKING Voorkom onduidelijkheid. Zet uw wensen in alle rust op papier. Vraag gratis en vrijblijvend aan.

0111 40 2000

RT SE

RV IC

UI TVAA

D E V LRT SE RV IC E IE G E R UI TVAA

D E V LRT SE RV IC E IE G E R

E

UITVAARTS E RVI C E

ZEELAND

Voor een respectvolle uitvaart... UITVAARTS E RVI C E DE VLIEGER

€ 179,Incl. BTW

Schouwen-Duiveland

Oosterland 0111 40 2000 (dag &nacht) info@uitvaartdevlieger.nl | www.uitvaartdevlieger.nl

Nu met 5 LITER ALKYLAAT BRANDSTOF € 20,40 GRATIS

UITVAARTS E RVI C E

Claessen

DE VLIEGER

uitvaartzorg

Sacha Claessen Hoge Hilleweg 27a 4328 RA Burgh-Haamstede www.claessenuitvaartzorg.nl info@claessenuitvaartzorg.nl dag en nacht bereikbaar

0111 - 852 773

06 - 45 775 978

Actie geldig t/m: 31-12-2019 *Zolang de voorraad strekt De Weel 1 4306 NV Nieuwerkerk T 0111 - 64 22 40 info@gebrweststrate.nl

Openingstijden: ma t/m vr za

7.45 – 17.00 uur 9.00 – 12.00 uur

www.gebrweststrate.nl

& van de Hee


RENEWI Renewi is een toonaangevende dienstverlener op het gebied van afvalinzameling en afvalrecycling in Zeeland. Vanuit Renesse zamelen wij bijna alle denkbare afvalstoffen in. Op het eigen sorteercentrum wordt het afval gesorteerd en bewerkt en zodoende geschikt gemaakt voor hergebruik, grondstof of brandstof voor groene energie.

Voor onze vestiging in Renesse zoeken wij een:

ALLROUND MACHINIST De functie Je werkt op onze locatie waar afval wordt gesorteerd, opgewerkt tot grondstof en overgeslagen. Naast het beladen van vrachtwagens en containers bedien je de kraan t.b.v. de sorteer en/of bewerking processen. Je bent tevens verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en schoonhouden van de kraan. Wij zoeken een gemotiveerde collega met: • Een no-nonsens mentaliteit, die veiligheid / milieubewust hoog in het vaandel heeft staan • Technisch inzicht is een pré • Verantwoordelijkheidsgevoel • Ervaring met de machines • Kandidaten die in het bezit zijn van een kraan- of heftruckcertificaat genieten de voorkeur • Bereidheid om incidenteel andere werkzaamheden te verrichten • Enige kennis van afvalsoorten in verband met de grove sortering is een pré • In het bezit van een geldige VCA certificaat is een pré • Overwerk behoort tot de werktijden • In bezit van rijbewijs C Renewi zoekt mensen met een gezonde drive tot resultaat, die graag in een dynamische omgeving aan de slag gaan. Renewi hanteert de CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen.

SOLLICITEREN?

Ben je in bezit van een gezonde drive tot resultaat en vind je het leuk om in een dynamische werkomgeving aan de slag te zijn? Dan willen wij graag met jou in contact komen. Download ons sollicitatieformulier en stuur deze met je motivatie en CV naar michel.meulmeester@renewi.com of marco.de.vlieger@renewi.com Of per post aan Renewi, Postbus 18, 4325 ZG Renesse

Op korte termijn zoeken wij een:

D’ACHTEROMME GROEIT!

WINKELMEDEWERKSTER (16 uur per week)

Groei jij met ons mee? Kijk voor meer informatie op

Werken bij d’Achteromme Pas jij in ons familiebedrijf met ruim 25 medewerkers en een ontspannen sfeer? Ben jij flexibel, accuraat, zelfstandig, sociaal vaardig en heb je ervaring in de bouwwereld en affiniteit met woninginrichting?? Dan is deze vacatures zeker iets voor jou!

WWW.ACHTEROMME.NL Interesse?

Twijfel niet en mail ons direct!

Solliciteren? Stuur je sollicitatie inclusief CV naar h.debilde@achteromme.nl

KEUKENS

SANITAIR

DOE-HET-ZELF

BEVEILIGING

INTERIEUR

(VER)BOUW


25

SPORTAGENDA Vrijdag 15 november

Volleybal NeVoBo-competitie, promotieklasse mannen: Benevia-Forza (20.30). Biljarten Persoonlijk kampioenschap libre klein 2e klasse (19.00, HCR Van der Weijde). Tafeltennis Najaarscompetitie, vierde klasse A: Middelburg 8-Kerkwerve (20.00).

Zaterdag 16 november

Volleybal NeVoBo-competitie, promotieklasse vrouwen: RVC/Libanon’50 2-Forza (15.30). Zaalhandbal Competitie, hoofdklasse: Achilles-HC Zeeland (21.00). Biljarten Persoonlijk kampioenschap libre klein 2e klasse (11.00, HCR Van der Weijde). Voetbal Bekercompetitie, eerste ronde: FC De Westhoek-ZSC’62, Luctor/ Heinkenszand-Duiveland (beiden 14.30).

Zondag 17 november

Biljarten Persoonlijk kampioenschap libre klein 2e klasse (11.00, HCR Van der Weijde). Hockey Competitie, vrouwen, reserve derde klasse: HSD-Oudenbosch (12.00), mannen, reserve tweede klasse: HSD-Tilburg 10 (14.00). Locatie: Sportblok.

Maandag 18 november

Schaken 10e ronde interne competitie (20.00, recreatiezaal de Veste). Bridge Speelmiddag Bridgekring’68 (13.30, dorpshuis de Schutse).

Dinsdag 19 november

Bridge Speelavond bridgeclub Schouwen (19.30, dorpshuis de Schutse). Vrije speelavond Zierikzeese Bridgeclub (19.30, Ons Dorpshuis). Speelavond badmintonclub Zierikzee (20.00, Laco sportcentrum). Aanmelden bij Jos Kempen 06-18686089

Woensdag 20 november Zaalvoetbal ZieZaVo-competitie, 19.15: Intersport-Clerx, BootFietsoutlet, 19.41: DDEZOMKort, ASVB-Van Klinken, 20.10: Kerkwerve-Torenboys, Stella Boys 2-Ginsterveld, 20.50: IntersportWhizzburger, Clerx-Fietsoutlet, 21.16: Boot-Kort. Locatie: Laco sportcentrum.

,,Heeft ons meer gebracht dan gekost” Robert Eenhoorn (AZ) spreekt uitgebreid over dak en is helder over Feyenoord Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ, was al enkele maanden geleden vastgelegd als spreker van de jaarlijkse bijeenkomst van MZC’11 bij één van de grote sponsors van de voetbalclub. Dus, nog voordat het zo goed ging met AZ, voordat het dak van het Alkmaarse stadion instortte en voordat Eenhoorn in de belangstelling stond van Feyenoord. Ineens stond zijn komst naar Zierikzee in het teken van de actualiteit en dat maakte de bijeenkomst woensdag bij Omoda extra interessant. ZIERIKZEE

,,Ik laat me nooit verplicht iets zeggen wat een ander in gang heeft gezet” Gewoontegetrouw werd het gesprek met een bekende uit de vaderlandse sportwereld vakkundig en bevlogen geleid door voormalig Radio Rijnmond-verslaggever en – in de setting van woensdagavond niet geheel onbelangrijk - Feyenoord-fan Jan-Dirk Stouten. De interviewer legde eerst een paar stellingen aan Eenhoorn voor die de voormalig tophonkballer van New York Yankees, de grootste sportorganisatie ter wereld, slechts met ja of nee mocht beantwoorden. Stouten: ,,Ik ben de ideale kandidaat voor Feyenoord?” Eenhoorn: ,,Nee’. Stouten: ,,Ik ambieer het wel?” Eenhoorn: ,,Nee”. Stouten: ,,Ik heb onverwacht verstand gekregen van stadiondaken”? Eenhoorn: ,,Ja”. Natuurlijk - ook die vraag krijgen de BN’ers bij hun bezoek aan Zierikzee

Laatste seizoen van Seedo bij Westhoek Steven Seedo is bezig aan zijn laatste seizoen bij FC De Westhoek. Dit hebben club en speler aan het begin van deze week naar buiten gebracht.

BURGH-HAAMSTEDE

De trainer uit Middelburg heeft er dan vier jaar opzitten op sportpark Van Zuijen in Burgh-Haamstede. Onder leiding van Seedo is er een gezonde en jonge selectie ontstaan waar plezier voorop staat. ,,Het is genoeg en leuk geweest”, reageert Seedo. ,,Nu wil ik eens in andere keuken kijken.” Vorig seizoen verloor FC De Westhoek de nacompetitiewedstrijd tegen ZSC’62 voor een plaats in de derde klasse van het zaterdagvoetbal. De huidige jaargang bezet het elftal de negende plaats in de vierde klasse A. •

Feyenoord kwam tijdens het gesprek tussen Feyenoord-supporter Jan-Dirk Stouten (links) en Robert Eenhoorn, volgens velen de gedroomde kandidaat als algemeen directeur bij die club, regelmatig aan bod. (foto Kees Bin)

voorgeschoteld - werd Eenhoorn gevraagd wat hij met Zeeland heeft. Het antwoord luidt inmiddels traditioneel hetzelfde. Zomers op vakantie, Renesse, camping. Stouten: ,,Achter de Zeeuwse meisjes aan?” Eenhoorn glimlachte. Veel minder blij was Eenhoorn, die in 2011 als coach van Oranje wereldkampioen honkbal werd, deze zomer met het veelbesproken dak van AZ. ,,Mijn ouders waren over en we waren een hapje aan het eten in Bergen. Ik kreeg op mijn telefoon een berichtje met een foto waarop ik een ingestort dak zag. Eerst denk je dat het een foute grap is. Maar toen ik twee oproepen van onze veiligheidscoördinator had gemist, bleek het helaas werkelijkheid te zijn.” Het grootste geluk was natuurlijk dat er geen gewonden zijn gevallen. ,,Anders was het de grootste ramp in de Nederlandse voetbalgeschiedenis geworden. Op de eerste plaats heb ik toen de pers bij elkaar geroepen en moest ik heel snel leren hoe met zo’n situatie om te gaan.” De oplossing voor AZ werd gevonden in het Haagse ADO-onderkomen. Eenhoorn: ,,Meerdere clubs waren welwillend ons te helpen, maar je hebt bijvoorbeeld ook te maken met lokale autoriteiten. Het ADO-stadion is iets kleiner dan van ons. Het parkeren is goed geregeld: we kunnen er vijftig bussen vanuit Alkmaar kwijt. De boxen zijn hetzelfde. Er is alleen kunstgras in plaats van natuurgras. Maar ook voor

‘Den Haag’ had AZ een aardige record op kunstgras.” Zoals bekend moet het stadion van ADO bij elke ‘thuiswedstrijd’ van AZ aangepast worden. ,,We hebben een paar honderd vrijwilligers en die doen fantastisch werk voor ons. Op wedstrijddagen gaan er 250 mensen mee. Vijfentwintig mensen gaan een dag voor de wedstrijd om het ADO-stadion AZ-branded te lijken. ’s Nachts halen ze alles weer weg. Dat maakt de huidige tweede plaats extra bijzonder. In de historie van sport zie je teams in zulke situaties bijna allemaal minder presteren. Bij ons is het tegenovergestelde waar. We zijn redelijk onverzettelijk. Spelers zien ook hoe hard onze organisatie werkt. Hoe gek het ook klinkt: het heeft ons meer gebracht dan gekost.” De cijfers liegen bovendien niet: AZ staat na dertien wedstrijden in de eredivisie keurig tweede met vijf punten voorsprong op PSV en liefst negen op Feyenoord. ,,Ik kijk graag naar feiten”, gaf Eenhoorn aan. ,,Er zijn drie clubs in Nederland en we wisten dat we vorig seizoen al dicht tegen Feyenoord aan zaten. Uit de laatste tachtig wedstrijden hebben we zeven punten meer gehaald dan Feyenoord. En in de laatste dertig duels hebben we drie punten meer dan PSV gehaald.” Stouten: ,,Is een tweede plek reëel dan”? Eenhoorn: ,,We willen structureel topvier spelen”. Zulke cijfers komen wel hard aan bij interviewer Stouten die zo nu en dan in

de huid van een Feyenoord-fan kroop. ,,Waarom ga je niet naar Feyenoord? Geef gehoor aan mijn smeekbede.

,,Uit de laatste tachtig wedstrijden hebben we zeven punten meer gehaald dan Feyenoord” Vertel hier in Zeeland een keer waarom je niet wil.” Eenhoorn: ,,Er komen wel eens vaker dingen voorbij die ik niet heb gedaan. Persoonlijk vind ik het vervelend dat niet ik maar anderen iets naar buiten toe vertellen en dat ik verplicht ben iets te vertellen. Ik laat me nooit verplicht iets zeggen wat een ander in gang heeft gezet. En als het al zo zijn zijn”, doelde hij op de belangstelling van Feyenoord, ,,heb ik ergens nee gezegd.” Stouten, hopend op betere tijden: ,,Vier keer kampioen in 45 jaar is structureel geen winnende organisatie”. Eenhoorn: ,,Waarom wil iemand van Feyenoord niet bij AZ werken? Het begint ermee of je je senang voelt. Ik kan bij AZ mijn visie uiten. Als je dat gevoel niet hebt, doe ik het niet. En mensen die bepaalde lijntjes hebben en voor de muziek uitlopen, zo werkt dat niet in mijn wereld.” Stouten probeerde het nog één keer. ,,Zondag zit je bij Studio Voetbal. Ga je dan precies hetzelfde zeggen?” Eenhoorn knikte bevestigend. •

VERKIEZING JONGE VRIJWILLIGER Wie wilt u in het zonnetje zetten voor zijn/haar vrijwilligerswerk?

Denk bijvoorbeeld aan: • de trainer bij uw sportvereniging; • uw buurmeisje die helpt met de boodschappen; • de leiding bij de scoutingactiviteiten; • collectant; • de hulp bij Koningsspelen; • redactie van de schoolkrant of het clubblad.

STEMMEN 1. Meld aan (mogelijk tot 25 november) 2. Stem (vanaf 25 november via de Poll op www.facebook.com/smwosd) 3. Deel uw stem, en zorg ervoor dat uw vrijwilliger wordt gekozen tot jonge vrijwilliger van het jaar! OPGEVEN VIA: WWW.SMWOSD.NL -> vrijwilligers -> verkiezing jonge vrijwilliger

Vrijwilligers t/m

25 jaar!


Technisch Medewerker Recreatie m/v (fulltime)

In de Boogerd In de Boogerd is een (familie) recreatie bedrijf met camping en verhuur van familiehuizen en groepsaccommodaties gedurende het hele jaar. Het park is gelegen op een voormalige fruitboomgaard te Burgh Haamstede. De sfeer van de boomgaard, de rust van de duinen en de bossen en de charme van Zeeland zijn goed waarneembaar. Door een persoonlijke relatie met de gasten, een hoge betrokkenheid en servicegerichtheid, streeft men er naar om het vakantieverblijf zo optimaal mogelijk te maken. Voor meer informatie zie www.indeboogerd.nl. De functie: In deze veelzijdige functie ben je mede verantwoordelijk voor het technisch op orde zijn van de gebouwen en camping. Dit houdt o.a. in: • Het oplossen van storingen en uitvoeren van reparaties aan apparatuur en installaties. • Onderhoudswerkzaamheden en periodieke controles. • Het meewerken aan verbouw- en nieuwbouw projecten. • Het helpen van gasten met (technische) problemen, bijvoorbeeld t.a.v. van de WiFi. • Indien nodig ondersteun je bij receptiewerkzaamheden. Je werkt in opdracht van de directie maar je bent in staat je werkzaamheden zelfstandig te plannen en efficiënt uit te voeren. Je bent kritisch en je denkt actief mee om werkprocessen te optimaliseren en om bijvoorbeeld het periodiek (preventief) onderhoud verder te structureren en hier invulling aan te geven. In deze functie werk je regelmatig op zaterdag en een aantal zondagen per jaar. Gevraagd wordt: • Mbo werk- en denkniveau, in een technische richting. • Aantoonbare ervaring in een zelfstandige allround technische functie. • Uitstekende communicatieve vaardigheden, representatief. • Flexibele werkinstelling. • Oplossingsgericht denken en handelen. • Woonachtig in de nabije omgeving of de bereidheid te verhuizen. Een woning is eventueel beschikbaar. Arbeidsvoorwaarden: Een afwisselende en zelfstandige functie binnen een familiebedrijf met nononsens cultuur. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Solliciteren Heb je vragen over deze functie, neem dan contact op met de heer Niek Dambruin (0111 – 653672). Wil je solliciteren op deze functie, mail dan jouw motivatie met curriculum vitae aan dambruin@zeelandnet.nl.

Gebroeders Beije B.V. is een veelzijdig bedrijf, werkzaam in de staalconstructie en installatie branche. Wij zijn voor zowel onze installatie afdeling als voor onze constructie afdeling op zoek naar enthousiaste nieuwe collega’s.

VACATURES: MONTEUR INSTALLATIETECHNIEK (38 UUR) Functie profiel: • VMBO diploma installatietechniek • Ervaring als installatiemonteur • Rijbewijs B • Representatief, klantvriendelijk en zorgvuldig MONTEUR ELEKTROTECHNIEK (38 UUR) Functie profiel: • VMBO diploma elektrotechniek • Ervaring als installatie/elektro monteur • Rijbewijs B • Representatief, klantvriendelijk en zorgvuldig CONSTRUCTIE BANKWERKER / LASSER (38 UUR) Functie profiel: • VMBO diploma • Ervaring met lassen en metaalbewerking • MIG/MAG niveau 1 en 2 • Bij voorkeur ervaring met montagewerk op locatie • Je kunt tekeningen lezen en deze vertalen naar de praktijk • In het bezit van een VCA certificaat of bereid dit te behalen • Nauwkeurig en praktijkgericht Wij bieden: • Een prettige werkomgeving met opleidingsmogelijkheden • Een uitdagende en afwisselende functie • Beloning conform CAO Kleinmetaal • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden Zie je een vacature die je aanspreekt, stuur dan je sollicitatie met CV naar info@gebrbeije.nl en geef daarin duidelijk aan op welke functie je solliciteert.


27

SPORT KORT Kwartet biljarters vertegenwoordigd tijdens eindstrijd tweede klasse libre

Schouwen-Duiveland is met vier biljarters vertegenwoordigd op het districtskampioenschap tweede klasse libre. De finale van deze spelsoort wordt van vrijdag 15 tot en met zondag 17 november gehouden bij HCR Van der Weijde in Noordgouwe. Het viertal bestaat uit Edwin Fluijt en Sjaak Visser (beiden d’Eule), Joop Rijnberg (Onder Vrienden) en Adrie Noordijke (Windenburg). In totaal doen er dit weekeinde acht finalisten mee. Komende editie OZAK heeft nu al recordaantal inschrijvingen

De vierde editie van Open Zeeuwse acrokampioenschappen (OZAK op zaterdag 4 en zondag 5 januari 2020 is op weg naar een recordaantal inschrijvingen. Momenteel zijn er in de categorieën A tot en met E 121 teams met 296 gymnasten officieel ingeschreven en er kan nog tot eind november worden ingeschreven. Bij de derde editie in januari 2019 waren er 94 teams actief. Inmiddels hebben Longo Utrecht, SVH Hellendoorn, Thor Sas van Gent, Bredagym, Olympia Landgraaf, Delta Sport, Dos Rijssen, VTV Vlissingen, KDO Hellevoetsluis, Leleaart Wijchen, Doto, Devona Wateringen en Allianza Waalwijk ingeschreven. De verwachting is dat er nog meer teams bijkomen. De eerste OZAK in 2017 startte met 31 teams.

Noord-Zeeuwse kant op. Graaf had het geluk dat zijn tegenstander een niet goed offer bracht en incasseerde de zege met een brede glimlach. Even later rondde Rick van de Pluim de middag fraai af met een scherp berekende matcombinatie en haalde daarmee de zege binnen. De eerste winstpartij kwam op naam van Martin Krijger. Kees van den Nieuwendijk (foto), Olaf van der Sloot en Rick van de Breevaart remiseerden. ZSC staat na de nipte overwinning op de derde plaats.

Gezondheid noopt Padmos tot beëindigen fraaie turncarrière Beste prestaties Brouwse in laatste twee seizoenen

Goed optreden jonge atleet Van der Vegt eerste indoormeerkamp Thijs van der Vegt heeft een goede, eerste meerkamp van het indoorseizoen achter de rug. Tijdens de Herfstindoor van Hellas Utrecht werd de jonge atleet uit Zierikzee derde in een veld van 27 jongenspupillen A2. Op de drie onderdelen, zestig meter, kogelstoten en verspringen, verbeterde hij driemaal zijn persoonlijk record. Tafeltennissers Kerkwerve met overtuiging langs Middelburg 7 Het eerste mannenteam van tafeltennisvereniging Kerkwerve heeft de uitgestelde wedstrijd tegen Middelburg 7 met 3-7 gewonnen. Stoffel van de Wekken opende het duel tegen Hans Rijkse en won afgetekend in drie games, die verder ook niet al te veel moeite had met de Middelburgers Justin Belfroid en Sven van Flierenburg. Bart de Bruine verloor van Belfroid maar zowel Rijkse als Van Flierenburg konden de Kerkwerfse speler niet bijhouden. Edwin van de Bok klopte Van Flierenburg in vijf games en Rijkse bleek kansloos met de cijfers 1-11 11-5 7-11 4-11. De dubbel Van de Wekken/Van de Bok ging nipt verloren. •

Marika Padmos in actie tijdens haar gouden vloeroefening op het NK 2018 in Tilburg.

Op vele momenten presteerde haar lichaam, maar op momenten – in de turnhal – dat het moest, presteerde haar lichaam de afgelopen twee seizoenen juist wel. Het waren haar laatste seizoenen want Marika Padmos is definitief gestopt met turnen.

BROUWERSHAVEN

Op haar Facebook-pagina verklaarde

ze het zondagavond als volgt: ,,We hebben gelachen, we hebben gehuild. Gebaald maar vooral ook veel gejuicht. Een zestienjarige rollercoaster die me heel ver heeft gebracht, die mij mijn doelen heeft laten bereiken en mij vooral veel heeft geleerd: fysiek maar met name mentaal. Turnen is zo lang ik me herinner mijn passie geweest. Toen makkelijk op nummer één te zet-

Sponsoren voor twee ploegen Stella Boys Sponsorfoto

Schakers ZSC blijven scherp in tweede duel landelijke vierde klasse

Zie Scherpe Combinatie (ZSC) heeft ook de tweede wedstrijd in de landelijke vierde klasse F winnend afgesloten. Na de monsterzege van 7-1 op Souburg in de eerste ronde was de tweede tegen Scheldeschaak een stuk lastiger. Het zag er lang naar uit dat de bezoekers uit Zeeuws Vlaanderen aan het langste eind zouden trekken maar in de slotfase viel het kwartje de

De twee zaalvoetbalteams van Stella Boys kunnen er weer even tegen aan met hoofdsponsor eetcafe De Banjaard en subsponsoren Duinhouwer las & montagewerk en Van Beveren Dakwerken.

genieten in de grootste (maar vooral mooiste) Leolux Studio van Nederland

woonexperts

binnenuit.nl

ten, nu heel moeilijk los te laten. Eind juni ging ik deze periode in als voorlopige verplichte pauze. Nu vier maanden later besef ik me dat het beter is om de knoop door te hakken en definitief te stoppen met turnen. Het is genoeg geweest en tijd om een ander pad te kiezen en volledig te herstellen”. Enkele dagen erna zegt Padmos, die vorig jaar met een burn-out kreeg te maken, in haar woning boven de zaak Moana Six in Brouwershaven: ,,Ik moet verplicht stoppen. Mijn therapeute verklaarde me al voor gek dat ik bleef turnen. Ik leefde echt voor het turnen. Alle energie die ik nog had, ging daar in”. Dan: ,,Ik kan nog steeds niet echt werken. Ik werk nu acht uur per week”. Padmos vertelt verder: ,,Het is puur voor mijn gezondheid dat ik stop. Door het op Facebook te zetten kan ik het voor mezelf afsluiten en dat het voor anderen duidelijk is. De reacties doen je goed. Natuurlijk moet ik er van huilen”. Na haar laatste wedstrijd in Ahoy in juni 2019 is Padmos twee keer in de turnhal van Laco sportcentrum geweest. Dat was geen onverdeeld succes. ,,Ik kan er beter niet meer komen en ik denk niet dat er nog kom”, pinkt ze wat traantjes weg. Wat blijft is een mooie herinnering over haar laatste twee turnjaren. In 2018 werd ze Nederlands kampioen op balk en vloer in de tweede divisie en dit jaar was ze op hetzelfde niveau derde tijdens de nationale meerkamptitelstrijd. ,,Dat was echt mijn doel.” •


GROEN I RUIMTE I WONEN

KOMT HIER UW VILLA?

BEZOEK VRIJBLIJVEND ONS VERKOOPCENTRUM OP DE BOUWLOCATIE GEOPEND OP WOENSDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG TUSSEN 11.00 EN 15.00 UUR

LAATSTE KANS OP EEN DUURZAME NIEUWBOUW VILLA AAN DE RAND VAN ZIERIKZEE

� � �

Verlang je naar rust, ruimte en privacy? Droom je van thuiskomen in een karakteristieke jaren 30 woning? Eigentijds en voorzien van alle comfort? Duurzaam gebouwd op een royale kavel? Die dromen kunnen binnenkort in vervulling gaan. Want aan de groene rand van monumentenstad Zierikzee wordt Weids gerealiseerd. Een in ieder opzicht aantrekkelijke villawijk met ruime woningen in zes architectonisch op elkaar afgestemde typen.

� � �

Luxe afwerking Complete keukeninrichting naar keuze Duurzaam, gasloos, zonnecollectoren Garage vrijstaand of aangebouwd Kantoor aan huis Slaapprogramma op de begane grond

Droom je van een compleet nieuw en luxe afgewerkt huis waar je zorgeloos kunt wonen? Kom dan vrijblijvend langs in ons verkoopcentrum.

va. 479.500 v.o.n.

478.000 v.o.n.

va. 564.500 v.o.n.

va. 355.000 v.o.n.

va. 345.000 v.o.n.

BAAR! ESCHIK HIKBAAR! B 3 G NOG 3 BESC NO

HIKBAAR! NOG 2 BESC

VERKOOPCENTRUM WEIDS

KAVELDIJK, 4303 AK ZIERIKZEE

WWW.WEIDSZIERIKZEE.NL

va. 508.500 v.o.n.

Profile for Wereldregio

WereldRegio nummer 638  

15 november 2019, Jaargang 13, week 46

WereldRegio nummer 638  

15 november 2019, Jaargang 13, week 46

Advertisement