Page 1

Urker botter even terug

Wereldnieuws uit je regio nummer

9 juli ‘21 Jaargang 15 week 27

724

Tijd voor ExZi! Bel 0111 420776

Groots adverteren op led-borden. Exposure bij de toegangen tot Zierikzee. Tijd voor ExZi! Exposure Zierikzee Bel WereldRegio: 0111 420776

Voor het allerlaatste nieuws: www.wereldregio.nl

De Urker botter van Hessel Snoek, de UK 141, speelde een belangrijke rol bij het communicatienetwerk van de Urker vissers in 1953.

ZIERIKZEE

Jelle Visser is de huidige eigenaar van de geheel gerenoveerde originele UK 141. Hij voer in een aantal dagen

vermoedelijk dezelfde route die een gedeelte van de Urkers op 2 februari 1953 maakten en bezocht Zierikzee. Het Watersnoodmuseum opende op 7 juli een tentoonstelling over communicatie, waarin ook het verhaal van de Urker vissers wordt uitgelicht. Op verzoek van het museum voer Jelle Visser

met zijn botter via Amsterdam, Gouda en Dordrecht naar het rampgebied en lag enkele dagen in de haven van Zierikzee. In ’53 stonden alle bruggen en sluizen open zodat ze direct door konden varen, nu is dat alleen ’s nachts mogelijk. Burgemeester Jack van der Hoek was ook aan boord toen de boot naar de Werf voer. •

Gemeente gaat strakker op schulden inwoners zitten De gemeente gaat meer werk maken van de schuldenproblematiek, zoals die bij een groeiend aantal inwoners voorkomt. De wet vereist dat, maar ook zijn er ontwikkelingen die erop wijzen dat het aantal mensen met schulden sterk gaat toenemen. ZIERIKZEE

Zo is berekend, dat Corona maar liefst een groei van het aantal schuldhulpvragen laat zien van 30 procent. Kwetsbare groepen zullen sneuvelen op de arbeidsmarkt door het verlies aan banen. Speciale zorg is er ook voor de ZZP-ers. Met name het ministerie van Economische Zaken zal hier een oplossing voor moeten bedenken. De gemeente gaat meer inzetten op afspraken met schuldeisers. Vaak hebben mensen met schulden problemen met meerdere bedrijven. Dus wordt er gewerkt aan zogenoemde vroegsignalering. Wie bijvoorbeeld huurachterstand heeft kan snel een

telefoontje van de gemeente verwachten. Ook wordt er gesproken over het incassobeleid. Als één schuldeiser bijvoorbeeld te snel grote bedragen verlangt, komt de betrokkene in de problemen bij andere bedrijven. En er moet ook beter samengewerkt worden bij schuldregelingen. ,,Uiteindelijk werken we op termijn toe naar een integrale aanpak waarin naast schuldenaanpak ook aandacht is voor armoedebestrijding. Armoedebestrijding en schuldenaanpak staan de afgelopen jaren prominent op de politieke agenda, zowel landelijk als lokaal. Op basis van het landelijke Actieplan Brede Schuldenaanpak van medio 2018 is een scala aan maatregelen genomen om het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden beter te helpen,” schrijft wethouder Paula Schot `(SGP) in haar beleidsstuk, dat deze week door Burgemeester en Wethouders is aangenomen.

Verder denkt de gemeente aan het collectief regelen van schulden, een schuldenknooppunt (digitaal) en een saneringskrediet. Hiermee worden de schulden ineens afgekocht en wordt berekend wat betrokkene per maand kan terugbetalen gedurende een periode van drie jaar. Tot nu toe moest de rechter daaraan te pas komen. Het voordeel van deze landelijke methodiek is dat de cliënt sneller in traject genomen kan worden waardoor deze sneller kan worden toegeleid naar een schuldenvrije situatie en dat efficiënter gewerkt kan worden door gebruik te maken van de landelijke afspraken met schuldeisers. Op Schouwen-Duiveland krijgen vier groepen speciale aandacht. Dat zijn autochtonen, westerse migranten, niet-westerse migranten en gepensioneerden. Opvallend is dat laaggeletterdheid ook één van de oorzaken is van de schuldenproblemen. Hiervoor loopt een traject met de bibliotheek. •

Behoefte-onderzoek naar nieuw Brogum Kevin Hilgers zoekt zoveel mogelijk deelnemers voor zijn enquête over de toekomst van poppodium Brogum in Zierikzee. Hij is vrijwilliger, maar studeert ook media en entertainmentmanagement aan de Hogeschool in Rotterdam. De enquête is te vinden op de facebookpagina van Brogum.

Kevin Hilgers

week heeft de meerderheid van de gemeenteraad de intentie uitgesproken Brogum te gaan helpen bij de nieuwbouwplannen. De gemeente wil garant staan bij een lening van ruim drie miljoen euro. Ook de jaarlijkse subsidie gaat naar boven. In de novemberraad komt er een besluit over. Brogum gebruikt de enquête om de wensen van het (toekomstige) publiek verder te verfijnen. Het mooiste zou zijn als Kevin Hilgers 380 deelnemers neemt, maar vanaf 250 deelnemers kan hij iets met het onderzoek. Dat gaat als scriptie naar zijn school, maar ook direct naar het bestuur van Brogum.’’ De enquête loopt nog zeker twee weken.Brogum staat al lange tijd op de politieke agenda. Sinds 2002 wordt er al gesproken over een nieuw Brogum. Maar nu lijkt er beweging in de plannen te zitten. Het geld lijkt er te komen. Ook is duidelijk dat poppodium Brogum op dezelfde plaats aan de Julianastraat in Zierikzee. Daar werd over getwijfeld toen de gemeente nog bouwplannen in die omgeving had, Maar daarover wordt al lange tijd niet meer gesproken. •

zaterdag 10 juli

zondag 11 juli

DREISCHOR

Het behoefte-onderzoek komt op een strategisch moment. Vorige

20º 14º

Z 2-3 bft Neerslagkans: 90%

21º 14º

ZW 2-3 bft Neerslagkans: 20%

Lees het actuele weer op pagina 5 met weerman Joost Loomans Nieuweweg 1, 4315 PR Dreischor

0111 401 361

COMPUTERREPARATIE AAN HUIS PC’s NOTEBOOKS PRINTERS SMARTPHONES TABLETS GECERTIFICEERD + GEDIPLOMEERD VOOR REPARATIE, ONDERHOUD & VERKOOP

mol 11 zierikzee | tel 410061 | info@krieke.nl

GROTE COLLECTIE TEVA KOM LANGS OF BEL, OF KIJK OP WWW.UNCLE.NL

TELEFOON ABONNEMENT NIEUW & VERLENGEN / MET OF ZONDER TELEFOON

SCHUITHAVEN 10-12 4301 HC ZIERIKZEE WWW.UNCLE.NL

mol 11 zierikzee | tel 410061 | info@krieke.nl


2 Watersnoodmuseum. Tot en met 26 september.

Zaterdag 10 juli Vrijdag 9 juli

Zierikzee Zomerconcert Dik de Koning (klassiek gitaar) in (bij goed weer) tuin Agaath van Zeventer (Middenbank 9) of (bij slecht weer) in huis van Dik de Koning (Schouwenbank 33a). Aanvang 15.00. Bij twijfel en reserveren: 06-57374462 (ook op 6 en 20 augustus en 10 september) Noordwelle Kunstexpositie met deelname van zeven kunstenaars in B & B Sere (Wellandweg 10). Van 11.00 tot 18.00. Tot en met 20 juni. Chillavond bij soos FC de Westhoek. Aanvang 19.30. Expositie ‘Kom ik til je’ van Nanda Runge in Bewaerschole (Weststraat 18). Van 14.00 en 17.00. Tot en met 11 juli (steeds op vrijdag, zaterdag en zondag). Brouwershaven Boottocht naar zeehonden Moana Six op Grevelingenmeer vanuit haven. Vertrek 11.00 en 15.00. (bij minimaal vijf personen. Ouwerkerk

Zierikzee Opening Repaircafe (Scheldestraat 5). Van 10.00 tot 15.00. Kerkwerve Meet & Feed, alpacagolf en alpaca experience op alpca- en falabellaranch. Van 13.00 tot 17.00. Meer info op www.rzadkiewa.nl Burghsluis Natuurrondvaart met ms Onrust vanuit haven. Vertrek 11.00. Dreischor Demonstraties vlasbewerking in museumboerderij Goemanszorg. Aanvang 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00., Renesse Zomerstrandsafari’s natuur- en milieu-eductatiecentrum SchouwenDuiveland vanaf strand Renesse. Aanmelden via www.nmeschouwenduiveland.nl/strandsafari Westenschouwen Bezemkruiskruidtocht op fiets of met skelter vanaf Natuurinformatiepunt/ Trampolinecentrum Westerschouwen. Aanvang 11.00. Yoga en meditatie in natuur door Yogastudio Zeeland. Aanvang 10.00. (verzamelen bij grote trap aan rotonde)

Zondag 11 juli

Tentoonstelling werken kunstschilder Jan van Anrooij in Watersnoodmuseum. Tijdens openingstijden. (Tot en met 12 september). Expositie ‘De Kracht van Water’, animaties van tweedejaars studenten St. Joost Academie in

Hoofdredactie Aad van der Wouden Tel. 0111 420 776 redactie@wereldregio.nl Sport Peter Godrie Tel. 06 50 22 71 91 Advertenties Colinda Verkaart 06 54 65 08 54 Meral Olijhoek 06 12 02 89 32 advertentie@wereldregio.nl

Den Osse Rondvaart met Rederij Zeeland vanuit haven. Vertrek 10.30, 13.30 en 15.30. Kerkwerve Meet & Feed, alpacagolf en alpaca experience op alpca- en falabellaranch. Van 13.00 tot 17.00. Meer info op www.rzadkiewa.nl Renesse Expositie nieuwe werken Elly Mes in ZeeUw-art. Openingstijden op www. zeeuwart.nl Brouwershaven Boottocht naar zeehonden Moana Six op Grevelingenmeer vanuit haven. Vertrek 11.00 en 15.00. (bij minimaal vijf personen). Westenschouwen

Yoga en meditatie in natuur door Yogastudio Zeeland. Aanvang 10.00. (verzamelen bij grote trap aan rotonde) Op safari door het grootste bos van Zeeland, skelterexpeditie door bos en duin vanaf Natuurinformatiepunt/ Trampolinecentrum Westerschouwen. Aanvang 11.00. Burghsluis Familierondvaart met ms Onrust vanuit haven. Vertrek 11.00 en 13.45. Renesse Zomerstrandsafari’s natuur- en milieu-eductatiecentrum Schouwen-

Agendatip Vrijdag 9 juli

Burgh-Haamstede

Expositie ‘Kom ik til je’ van Nanda Runge in Bewaerschole (Weststraat 18). Van 14.00 en 17.00. Tot en met 11 juli (steeds op vrijdag, zaterdag en zondag).

Duiveland vanaf strand Renesse. Aanmelden via www.nmeschouwenduiveland.nl/strandsafari

Maandag 12 juli

Scharendijke Openstelling vinylschuur (Korenbloemstraat 27). Van 18.00 tot 21.00. Renesse Zomerstrandsafari’s natuur- en milieu-eductatiecentrum SchouwenDuiveland vanaf strand Renesse. Aanmelden via www.nmeschouwenduiveland.nl/strandsafari Westenschouwen Plompetoren-skeltertocht vanaf Natuurinformatiepunt/ Trampolinecentrum Westerschouwen. Aanvang 11.00.

Dinsdag 13 juli

Den Osse Rondvaart met Rederij Zeeland vanuit haven. Vertrek 10.30, 13.30 en 15.30. Burghsluis Familierondvaart met ms Onrust vanuit haven. Vertrek 14.45. Natuurrondvaart met ms Onrust vanuit haven. Vertrek 11.00. Brouwershaven Orgelconcert door Marien Stouten in St. Nicolaaskerk. Aanvang 20.00. Westenschouwen Vlierbloesemetorenskeltertocht door de Westhoek vanaf Natuurinformatiepunt/ Trampolinecentrum Westerschouwen. Aanvang 11.00.

Woensdag 14 juli

Bruinisse Koffie-inloop bij Ichtus (Kerkplein). Van 9.45 tot 11.30. Reserveren gewenst via 06-28664081 Den Osse Rondvaart met Rederij Zeeland vanuit haven. Vertrek 10.30, 13.30 en 15.30. Kerkwerve Meet & Feed, alpacagolf en alpaca experience op alpca- en falabellaranch. Van 13.00 tot 17.00. Meer info op www.rzadkiewa.nl Burghsluis Familierondvaart met ms Onrust vanuit haven. Vertrek 11.00 en 14.45. Natuurrondvaart met ms Onrust vanuit haven. Vertrek 18.30. Westenschouwen Zomerstrandsafari’s natuuren milieu-eductatiecentrum Schouwen-Duiveland vanaf strand Westenschouwen. Aanmelden via www.nmeschouwenduiveland.nl/ strandsafari Fietstocht ‘Springen in de tijd’ vanaf Natuurinformatiepunt/

Programma: Vrijdag 9 juli:

Trampolinecentrum Westerschouwen. Aanvang 11.00. Yoga en meditatie in natuur door Yogastudio Zeeland. Aanvang 10.00. (verzamelen bij grote trap aan rotonde)

Donderdag 15 juli

Zonnemaire Fiets- en verteltocht rond vergankelijk Zonnemaire vanaf proeflokaal d’Ouwe Smisse. Vertrek 11.00. (maximaal vijftien personen) Den Osse Rondvaart met Rederij Zeeland vanuit haven. Vertrek 10.30, 13.30 en 15.30. Kerkwerve Meet & Feed, alpacagolf en alpaca experience op alpca- en falabellaranch. Van 13.00 tot 17.00. Meer info op www.rzadkiewa.nl Burghsluis Familierondvaart met ms Onrust vanuit haven. Vertrek 14.45. Westenschouwen

14:00 20:00

De Slag om de Schelde Quo Vadis Aida?

Zondag 11 juli: 14:00 20:00

K3: Dans van de Farao De Oost

Maandag 12 juli: 15:00 20:00

Pieter Konijn op de vlucht Blackbird

Dinsdag 13 juli: 15:00 20:00

fbts door het jaar: Le Sorelle Macaluso fbts door het jaar: Le Sorelle Macaluso

Woensdag 14 juli: 15:00

K3: Dans van de Farao

Donderdag 15 juli:

20:00

De Nog Grotere Slijmfilm De Slag om de Schelde

Vrijdag 16 juli: 15:00 20:00

Op skelter naar hoogste uitkijkpunt Schouwen vanaf Natuurinformatiepunt/ Trampolinecentrum Westerschouwen. Aanvang 11.00.

Vrijdag 16 juli

Scharendijke Openstelling vinylschuur (Korenbloemstraat 27). Van 18.00 tot 21.00. Barbecue voor jeugd vanaf 12 jaar bij soos FC de Westhoek. Aanvang 18.00. Westenschouwen Speurtocht op skelter ‘Waar is Robinia’? vanaf Natuurinformatiepunt/ Trampolinecentrum Westerschouwen. Aanvang 11.00.

Zaterdag 17 juli

Burgh-Haamstede Expositie kunstenaars Gwen van den Bout en Marinus van Dijke in De Bewaerschole. Van 14.00 tot 17.00. Den Osse Rondvaart met Rederij Zeeland vanuit haven. Vertrek 10.30, 13.30 en 15.30. Zierikzee Boekenmarkt Kunst en Eer bij de Harmonie (Kaersemakerstraat). Van 10.00 tot 16.00. Den Osse Rondvaart met Rederij Zeeland vanuit haven. Vertrek 10.30, 13.30 en 15.30.

Contactgegevens WereldRegio is een uitgave van Uitgeverij JeVanHet bv. Poststraat 41 4301 AB Zierikzee Postbus 37 4300 AA Zierikzee T 0111 420 776 www.wereldregio.nl

Le Milieu de l’horizon

Zaterdag 10 juli:

15:00

Zondag 18 juli

Familieberichten familieberichten@wereldregio.nl

20:00

Maandag 19 juli

Scharendijke Openstelling vinylschuur (Korenbloemstraat 27). Van 18.00 tot 21.00.

Buurman en Buurman: bakken en grillen Blackbird

Uitgelicht: K3: Dans van de Farao Hanne, Marthe en Klaasje gaan hun nieuwe album voorstellen in een Egyptisch museum. Ze brengen alles in orde voor hun optreden. Wanneer ze in het museum alle drie een wens doen bij een Egyptische Wenskat, komt die tot hun verbazing uit. De drie vervloekte wensen keren zich tegen K3 en zorgen voor een hoogoplopende ruzie tussen de meisjes.

Blackbird Lily is terminaal ziek. Zij besluit haar leven te beëindigen, met steun van echtgenoot Paul. Ze vraagt haar geliefde familie om nog eenmaal bijeen te komen voor haar afscheid. Maar al snel komt een onopgelost conflict tussen haar dochters, Jennifer en Anna bovendrijven. Perfect spel van een sublieme cast maken Blackbird tot een boeiend familiedrama.

Le Sorelle Macaluso De vijf zussen Maria, Pinuccia, Lia, Katia en Antonella – in leeftijd variërend van kleuter tot een jaar of twintig – wonen bovenin een vervallen appartement aan de rand van Palermo dat uitkijkt over zee. Ze leven van de duiven die ze op zolder houden en verhuren voor ceremonies. Ze hebben het niet breed, maar ze redden zich en zijn gelukkig. Totdat op een warme zomerdag een tragedie hun leven drastisch verandert.

Dinsdag 20 juli

Tot en met 5 september is in de Nieuwe Kerk van Zierikzee de foto-expositie van National Geographic Wildlife Photographs te zien. (foto Chris Johns)

Den Osse Rondvaart met Rederij Zeeland vanuit haven. Vertrek 10.30, 13.30 en 15.30. Brouwershaven Orgelconcert door Lieve van de Rostyne in St. Nicolaaskerk. Aanvang 20.00.

Programmawijzigingen voorbehouden. Voor het actuele aanbod:

www.fizi.nl

fiZi / Kerkhof 3 / Zierikzee


3

,,De angst dat er gebouwd gaat worden voor leegstand ongegrond” Bruinisse smacht naar woningen Je kon je aanmelden via de aangemaakte mail bouwenopbru@ zeelandnet.nl. De uitkomst van de dorpsraadvergadering Bruinisse Voortvarend stond natuurlijk vooraf al vast. Er moet gebouwd worden op Bruinisse en snel. Voorzitter Nico de Dansschutter had het eerder al aangekondigd in WereldRegio. Zo snel er weer afgesproken kon worden in het dorpshuis, zou dat gebeuren. Op anderhalve meter afstand weliswaar, maar het is gebeurd. Van alle woningzoekenden in Bruinisse zegt bijna de helft het dorp te verlaten als er geen passende woning gevonden wordt. De doodsteek voor het dorp. BRUINISSE

Rik van Klinken (dorpsraad) trapte af met zijn onderzoekscijfers. De afgelopen jaren is er veel onderzoek naar de woningbehoefte gedaan in het dorp. Het probleem is bekend. De markt zit op slot en daarmee ook de doorstroming. Jongeren maken geen kans op een woning en worden zo gedongen het dorp te verlaten. Terwijl ze tegelijkertijd aangeven het ontzettend naar hun zin te hebben in het dorp. Ze willen niet weg. Wat de onderzoeken uitwijzen is dat er behoefte is aan alle woningtypes in de diverse prijsklassen. Wat ondernemer Rober to van Velthuizen (directeur van onder meer Market Plaza in Bruinisse) betreft moet de spade dus de grond in. ,,De angst dat er gebouwd gaat worden voor leegstand is ongegrond”, zo stelt hij. Meer woningen is meer mensen en dat is goed voor de ondernemers in het dorp. Die ondernemers zijn weer nodig voor de leefbaarheid. Voor Van Velthuizen staat de noodzaak van woningbouw dus buiten kijf. Ook voor Ron Hagens van Vivalib, een organisatie die levensbestendige woonvormen voor ouderen ontwikkeld naar een Frans idee. Hagens pleitte voor die vorm van bouwen. Volgen hem heeft dat de meeste kans dat er een doorstroming gaat komen. Meer nog dan het neerzetten van gewone huizen. En Vivalib heeft als voordeel dat het ouderen ontzorgt en daarmee ook de financiële druk op de gemeentelijke zorgpot (WMO). Iets wat huisarts Reinier van der Valk erkende. Al vijfentwintig jaar is hij huisarts in Bruinisse en heeft de kleine compacte huisartsenpraktijk zien ontwikkelen tot bedrijf: drie artsen en gespecialiseerde praktijkon-

dersteuners. Wat geldt voor de ondernemers geldt ook voor de zorg: beiden hebben bewoners nodig en andersom. Zoals gezegd het signaal naar de politiek is wel duidelijk. Bruinisse staat vooraan als het gaat om de bouw van nieuwe woningen. Verschillende politieke partijen hoorden het signaal aan.

Bruinisse probeert met haar acties bovenaan het lijstje van de gemeente te komen, terwijl ook andere dorpen woningen nodig zeggen te hebben. Bruinisse onderscheidt zich dan nog van de anderen dat het strategisch goed van Rotterdam tot Brabant ligt. Door het nieuwe thuiswerken, neemt

Er was weer een bijeenkomst in het dorpshuis, op anderhalve meter afstand.

Doppers in vele kleuren verkrijgbaar! Geen wegwerpwaterflessen meer…

Deltastraat 10, Nieuwerkerk www.kooijmanmakelaardij.nl 0111 64 41 45

Mol 25

www.wereldwinkelzierikzee.nl

Leerlingen kiezen Klimbos als prijs

In boerder ijmuseum Goemanszorg heeft Dick Doeswijk uit Zierikzee zijn derde boekje gepresenteerd: Bloedwijn. Een "Crim - streek - roman" bijzonderinele verhaal dat zich in deze regio afgespeeld zou kunnen hebben.

RENESSE In 2019 schreef Stad & Lande een prijsvraag uit voor alle basisschoolleerlingen van SchouwenDuiveland met als thema: ‘Wat is jouw mooiste plek op SchouwenDuiveland?’

Het gaat over misdaad en het leven van een misdadiger, die geboren is op de Beldert bij Dreischor maar dan in de nieuwe fusiegemeente ‘Van Schouwen tot Tholen’. De eerste burgemeester is Cees van Liere uit Bruinisse. En hem viel ook de eer te beurt het boek te presenteren. Dat deed hij door het eerste exemplaar aan Ken Buth te geven, één van de vrijwilligers van het museum. Daar gaat ook de opbrengst van het boekje naartoe. Het is te bestellen via info@goemanszorg.nl en kost 11,95 euro. De vormgeving van het boekje is van Jurre Tjaarda. •

De vereniging kreeg van meerdere scholen inzendingen binnen en ‘t Staepel’of uit Renesse werd de winnaar. Maar liefst 28 zelf geknutselde inzendingen (foto) werden er door deze school ingeleverd die variëren van de vuurtoren van Haamstede, het strand, de molen van Ellemeet, het voetbalveld tot de manege. Door corona kon de prijs, een actief uitje voor de hele klas op SchouwenDuiveland, pas dit jaar worden uitgevoerd. Donderdag gebeurde het. De leerlingen hebben gekozen voor het Klimbos in Westenschouwen. •

DICK DOESWIJKBLOEDWIJN

 In een week dat er een brute aanslag wordt gepleegd op misdaadverslaggever Peter R. de Vries kan ik het even niet hebben over een parkeervignet of een ander lokaal gedoetje. Op zo’n moment staat de wereld even stil. De democratie staat stil als er wapens gebruikt worden. Op dat moment koester ik als nooit tevoren de omgangsvormen die we op Schouwen-Duiveland met elkaar hebben. Waar we kritiek op elkaar mogen hebben en we elkaar op inhoudelijke gronden bevechten. Waar we elkaar vervolgens in de supermarkt weer vriendelijk groeten. Zo kan het ook dus. Ik laat het internet maar even achterwege, want daar ontsporen reacties best wel vaak. Wordt op de man of vrouw gespeeld. Dit is een moment om er bij stil te staan dat het hier nog goed gaat. Maar tegelijkertijd zijn we ook verplicht om hier continue voor te waken. Zorgvuldig onze woorden kiezen als we in debat gaan. Respect hebben voor elkaars standpunten. In de politiek, maar ook op het werk of bij de vereniging. Respect voor elkaar is zo vanzelfsprekend dat we ons er niet bewust van zijn. Het zal hier niet snel tot geweld komen. Daar zijn we de regio niet voor. Maar respect en de juiste omgangsvormen en je bijdrage leveren aan de samenleving staat overal en dus ook hier onder druk. Respect is ook je mening geven in de hoop dat die mening bijdraagt aan iets moois. Daar gaan we natuurlijk gewoon mee door. Graag zelfs. •

Wij komen graag bij u langs.

DRE I S C HORRespect

Verhuisplannen op Schouwen-Duiveland?

Doeswijk’s derde boekje is uitde belangstelling voor een huis in Bruinisse sterk toe. Overigens worden op steenworp afstand in Oude Tonge een paar honderd woningen gebouwd. Maar Oude Tonge is geen Bruinisse. Bruinisse heeft behoefte aan een bescheiden woonwijk. Nu is de politiek aan zet. •

een redactionele beschouwing op de actualiteit door Aad van der Wouden

Dick Doeswijk


Op zoek naar een veelzijdige baan? Hofburg Vers is een ambachtelijke friet producent. Door eigen teelt, en verwerking is onze friet 100% Zeeuws en 100% vers, zonder toevoegingen. We zoeken een collega om ons te ondersteunen met al onze werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit productiewerkzaamheden in de frietfabriek en op ons eigen land gedurende de verschillende seizoenen. Daarnaast los je ook technische problemen op en moet je een rijbewijs hebben. Je komt te werken in een jong groeiend bedrijf. Wij zijn lekker no-nonsense en we bieden jou een fijne werksfeer en goed arbeidsvoorwaarden. Ben jij op zoek naar een baan, hou je van afwisselend werk in een productie- en agrarisch bedrijf en lijkt het je leuk om lekker praktisch bezig te zijn? Dan zijn wij op zoek naar jou! We zoeken iemand met een flexibele werkhouding en die van aanpakken weet. Ben je nieuwsgierig geworden? Stuur dan vandaag nog een mail naar: info@hofburgvers.nl of bel met Leendert Hanse: 06-30334459 www.hofburgvers.nl / instagram: hofburgvers

wasautomaat Bosch WAU28P90NL

EUR 799.-

• i-Dos automatisch doseren • vulgewicht 9 Kg • energieklasse C • toerental 1400 t/min • Gratis bezorging in heel Zeeland • Service die u blij maakt!

Oude Zandweg 24 | 4361 SK Westkapelle | 0118 - 572 427 info@aangeenbrugelectro.nl | www.aangeenbrugelectro.nl

AUTO DE NOBELPOORT PEUGEOT OCCASIONS Peugeot 2008 1.2 110pk Allure 2018 36000km navigatie automaat

Peugeot 308sw 1.2 130pk BL Premium 2016 95000km navigatie automaat

Peugeot Partner 1.6 XT 100pk

HET ADRES VOOR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

APK ONDERHOUD SERVICE BANDEN OCCASIONS VERKOOP PEUGEOT & CITROËN NIEUW BEDRIJFSAUTO’S ELEKTRISCHE AUTO’S PRIVATE LEASE FINANCIAL LEASE TANKEN 24/7 WASSEN (10% KORTING OP WASABONNEMENT!) ELEKTRISCHE AUTO OPLADEN

CITROËN OCCASIONS Citroën C1 1.0 68pk Feel 5D 2018 54000km airco bluetooth

Citroën C3 1.2 110pk Shine 2018 44000km airco parkeerhulp automaat

Citroën Berlingo 1.2 110pk Feel

2018 77000km airco cruise control

Oudeweg 2 • 4301 TC ZIERIKZEE • Tel.: 0111 - 414453 •

2020 21000km airco cruise control

www.nobelpoort.nl


5

Zestig werken van Breetvelt op zolder Stadhuismsueum Feest van herkenning voor wie van Zierikzee houdt

Deze zomer staat het werk van meester G.H. Breetvelt in het Stadhuismuseum centraal in de tentoonstelling op zolder ‘Naar buiten met Breetvelt’. Gerrit Henderik Breetvelt (1896-1982) was naast hoofd van de Openbare Lagere School in Zierikzee een bijzonder actief schilder. ZIERIKZEE

Hij woont en werkt van 1920 tot en met zijn dood in 1982 met zijn gezin in Zierikzee. Hij is bekend als organisator en inspirator van allerlei maatschappelijke en culturele activiteiten. Zo herinnert de naar hem vernoemde speeltuin in de Zierikzeese wijk Malta aan zijn inspanningen in 1968 om de speellocatie, die eerst in de binnenstad is gesitueerd, te behouden en te verplaatsen. Via eigen onderzoek en een uitgebreide publieksactie heeft het team van het Stadhuismuseum de afgelopen maanden originele werken van hem kunnen selecteren voor de expositie. Verder zullen nog enige tientallen werken worden getoond via een digitale catalogus. In 1954 werd speeltuin De Molleman geopend door burgemeester jhr. mr. J. Schuurbeque Boeije. Deze speeltuin lag tussen twee kleuterscholen, de Nutskleuterschool en de protestantschristelijke kleuterschool, in. De grond waarop dit verwezenlijkt werd, was in 1939 aangekocht door de Slavenkas met de bedoeling hier een ziekenhuis te bouwen. Door allerlei omstandigheden is dat plan nooit verwezenlijkt. De speeltuinvereniging huurde de grond van de Slavenkas voor 1 gulden per jaar. Bovendien gaf de Slavenkas een jaarlijkse subsidie. De naam De Molleman

was de historische naam van het toegangspad, nu Baden Powellweg, naar de kleuterscholen en de speeltuin vanaf de Hoge Molenstraat. In 1967 is de speeltuin verhuisd naar de wijk Malta. Opnieuw was het de Slavenkas die hielp door een lening van vijftienduizend gulden te verstrekken. De vrijgekomen grond, mede door afbraak van de beide kleuterscholen, werd aangekocht door de gemeente die hier het parkeerterrein Gasthuisboomgaard liet aanleggen. Op 25 mei 1968 werd de nieuwe locatie van de speeltuin geopend. Het was een goed moment de naam te veranderen in de Meester Breetveltspeeltuin. G.H.

Stokanker in ere hersteld

door Stefan van Doorn Volgende week: Wim Klaassen Afgelopen week belde de KNVB mij op met de vraag of ik de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wilde worden. Ik vertelde ze dat ik geen enkel verstand van voetbal heb. Dat was voor hen geen enkel probleem, dat hadden ze zelf namelijk ook niet. Toch bedankte ik ze voor het aanbod. Terwijl de KNVB zijn zoektocht naar een nieuwe bondscoach voortzette, overwoog ik of ik van het weekend nou wel of niet uitga. De clubs zijn namelijk weer geopend en na bijna twee jaar heb ik wel weer eens zin om te feesten.

Breetvelt (1896-1982), hoofd van de openbare lagere school aan de Nieuwe Bogerdstraat, was sinds 1961 voorzitter en had zich ingespannen voor de nieuwe locatie. Op die dag trad hij af en werd vervolgens tot erevoorzitter benoemd. Zijn werk hangt nu dus in het Stadhuismuseum. Van ieder werk spreekt zijn voorliefde voor Zierikzee. Het is toegankelijk werk voor het grote publiek en dat maakt Breetvelt waarschijnljjk zo populair onder de Stoepeschieters. De expositie (foto) is dinsdag geopend door de voorzitter van de mr. Breetveltspeeltuin, Aad van der Wouden. •

door Joost Loomans

Feestgeruis

De twijfel komt doordat er veel wordt gesjoemeld met de negatieve sneltestuitslag die je bij binnenkomst aan de portier moet overhandigen. Studenten sturen hun negatieve testbewijzen door naar vrienden, zodat zij zonder een test de club binnen kunnen komen. Dit resulteert in een besmettingsbrandhaard waar je u tegen zegt. Kortom, dit systeem is nog lekker dan een incontinente bejaarde. Voor mij dus voorlopig nog geen feestje in een club of op een festival. Ik vermaak me wel met de beelden van anderen. Op sociale media zag ik een filmpje van 40.000 man op een festival die allemaal het feest aan het filmen waren. Ze vonden het klaarblijkelijk belangrijker om het moment te filmen en te delen, dan te genieten van het feest. Wonderlijk! Ik vroeg me af of dit vreemde gedrag misschien een bijwerking is van het

corona vaccin, maar toen besefte ik mij al snel dat dat niet kan. Een groot deel van mijn leeftijdsgenoten wil zich namelijk helemaal niet laten vaccineren.

,,Zelf heb ik al twee keer een shotje Pfizer binnengekregen en ik voel mij kiplekker.” Ze willen wel dat alles weer wordt zoals het vroeger was, maar velen zijn te beroerd om daar iets tegenover te zetten. Zij beseffen zich niet dat ze deel uit maken van iets dat groter is dan zichzelf, namelijk een samenleving. Ik hou mijn hart dan ook vast als groepen feestende jongeren straks terugkomen uit plekken als Lloret de Mar. Zij nemen namelijk naast afgebroken hersencellen en een soa ook een virusvariantje mee naar huis. Ik zou mijn leeftijdsgenoten dus ook willen adviseren een prikkie te nemen bij de onbedaarlijk aardige mensen van de GGD. Zelf heb ik al twee keer een shotje Pfizer binnengekregen en ik voel mij kiplekker. Niks om je zorgen over te maken dus. Natuurlijk ben ik ook niet heilig en heb ik ook weleens een regeltje overtreden, maar ik doe deze vakantie nog maar even voorzichtig. Voor mij geen reisje naar Lloret de Mar, maar gewoon met mijn gepfizerde vrienden naar het strand. Al moet ik dan wel een parkeervignet aanvragen om te parkeren. Oei! Dat wordt dan fietsen ben ik bang. •

Wisselvallig en koel zomers www.hetweeropschouwenduiveland.nl

ZIERIKZEE

In opdracht van de gemeente hebben vrijwilligers van de museumhaven (de werf) een oud stokanker gerestaureerd en maandagmorgen op zijn plek langs de Maritimeboulevard gelegd.

die loopt vanaf het parkeerterrein Havenpoort door de Zoutkeetstraat en langs de Vissersdijk. Dat is de route die de gemeente in gedachten heeft voor mensen, die gebruik maken van het parkeerterrein Havenpoort.

Het anker is in 1983 geborgen in de Oosterschelde. Het anker is nu onderdeel van de Maritime-boulevard,

Een koperen inscriptie plaat zal voorbijgangers informeren over de vindplaats en dergelijke. •

Weersituatie In het weekend zien we een volgend hoogtelaag dat vanaf het zuiden van Scandinavie de Noordzee op is getrokken richting de Britse Eilanden verder trekken alwaar het wordt opgeslokt door een van het westen naderend (hoogte)laag. Aan de voorzijde van een daarmee samengaand koufront wordt dan ook even wat ‘warmere’ lucht aangevoerd. Vrijdag zijn er perioden met zon met de meeste zon bij ons langs de kust. Het wordt in de middag 20°C vlak aan zee en 22° meer landinwaarts. Er waait een zwakke tot aan zee matige westen-

wind. Zaterdag is er veel bewolking met toenemende buienkans met later ook kans op onweer. De wind komt uit zuidelijk richting en is zwak tot matig en de maximumtemperatuur ligt op 20°C Op zondag is de kans op een bui stuk kleiner in onze regio. Af en toe schijnt de zon en het wordt 21°. De wind zuidelijk 2-3 Bft. Na ‘t weekend blijft het licht wisselvallig weer met maxima van 20-22°. Later in de week meer kans op droger weer en vanaf vrijdag kan de middagtemperatuur ook iets verder op lopen.

Nieuweweg 1, 4315 PR Dreischor

0111 401 361


Dezeweek

AANBIEDINGEN WEEK 28 Malse en magere bieflappen (als biefstuk braden!) Deze week 250 gram voor 3.75

van 7 juli t/m 14 juli

Ze zijn er weer

Mosselen bodemcultuur

Actie Roodbaarshaas

Kant en klaar! gebraden ballen gehakt (natuurlijk uit eigen keuken!) Deze week 250 gram voor 2.99

WEEKAANBIEDING

UIT EIGEN VISSERIJ

500 gram OVENSCHAAL

Roodbaarshaas

€ 9,95 per stuk

vol van vlees

zolang voorraad strekt - zetfouten voorbehouden

Groot € 6,95 Middel € 5,95 € 4,95 Klein

GEROOKTE

2 voor

1695

vanaf

750

500 gram

VIS

HUISGEMAAKTE

Stoofpot

€ 9,95 per stuk

12

Bami, paella of mihoen

Vissoepen

2 voor

Vis 1,0 l. 8,95 2 voor Kreeft 0,5 l. 8,95 15,-

16

95

UIT EIGEN VISSERIJ

1

Filet American (vers voor u gemaakt!) Deze week bakje 200 gram voor 3.99

65

95

HUISGEMAAKTE

Zuiderlicht ongesneden

Vleeswaren pakket: 100 gram Rookvlees + 100 gram leverkaas Samen voor 3.99

Vers uit de rookkast! Verse gekookte worst Deze week 250 gram voor maar 2.75

Roomboter Sprits 200 gram + 50 gram GRATIS

Voor de barbecue! Procureur lapjes of aan een stuk Deze week 500 gram voor 4.99

Cake van de week: Boeren Marmercake

379

VOORDEEL

Vissalade MosselACTIE Sashimischotel Nieuw

Barbecue

34

95

ZEEVERS

3 kilo middel voor

15

00

16

Assortiment

Barbecue & Grill

Visspiezen, gevulde vis, ovenschalen vers stokbrood, salades, wijnen, bieren, etc.

AMBACHTELIJK

Tapas & Borrelen Diverse tapas, ambachtelijke salades, gerookte zalm & paling, stokbrood, wijnen, bieren, etc.

RAUWKOST V/D WEEK

Heerlijke Lente salade (romige salade met verse tomaat ei en komkommer en appel) Nu bakje 200 gram voor 1.99 Let op elke woensdag gehaktdag! heel kilo gehakt van 9.50 alleen op woensdag voor maar 7.50

2 tot 3 personen

Per persoon 1 x gevulde zeebaars 1 x zalmspies (150 gram) 2 x scampispies (100 gram)

MAALTIJD V/D WEEK

Uit eigen keuken! Verse Babi pangang Deze week 500 gram voor 5.99 Nu witte rijst gratis!!

95

NIEUWERKERK B U RG E M E E S T E R VA N V E E N S T R A AT 1 -3 TELEFOON 0111-641479

Slagerij en Verswinkel! Kerkring 33, 4306 CK Nieuwerkerk, tel. (0111) 641224

DAGELIJKS VERS

Sushi van het huis

Huisgemaakte sushi, pokebowl, zeeverse tonijn, zalm, wakame, etc.

Aanbiedingen van de week: Spelt eierkoeken 6 halen 5 betalen Rondo’s 5 halen 4 betalen

Koekje van de week:

VERS VAN DE AFSLAG

Noordzeevis

VERS BEREID

Visgerechten

Geniet van de heerlijkste visgerechten. Met uitzicht over onze visserijpercelen.

Paleisbanket

U treft al onze producten op de website

200 gram € 3,30

HUISGEMAAKT

Brood van de week:

proefzeeland.nl

Vis- of Sushischotels

1/2 tijger wit of bruin

UIT EIGEN VISSERIJ

Schaal & Schelp

Niet in Zierikzee

Bezoek onze webshop voor alle schotels

P RO E F Z E E L A N D

‘ T M O S S E L PA K H U YS

FAELWEG 1, VROUWENPOLDER BEL 0111-653451

NIEUWE HAVEN 51 BEL 0111-407611 / 0111-653451

Stormvloedkering Zierikzee

Bij elk gerecht passende (huis-)wijnen en bieren

aravanservice

In Zierikzee geen warme keuken OPENINGSTIJDEN Maandag 09.00 – 17.00 uur Dinsdag 09.00 – 17.00 uur Woensdag 09.00 – 17.00 uur Donderdag 09.00 – 17.00 uur Vrijdag 09.00 – 17.00 uur Zaterdag 09.00 – 17.00 uur

€1,10

OPENINGSTIJDEN Maandag gesloten Dinsdag 09.00 – 17.00 uur Woensdag 09.00 – 17.00 uur Donderdag 09.00 – 17.00 uur Vrijdag 09.00 – 17.00 uur Zaterdag 09.00 – 17.00 uur

Webshop.www.proefzeeland.nl www.proefzeeland.nl

G

A ATE RD

d Palingbroo E LK E Z

1 stuk 4 ,9

2 voor

8

Onderhoud | reparatie | (web)shop 5

50

Middenweg 21 Ouwerkerk | 0111642306

www.caravanservice-ouwerkerk.nl

Acties geldig van maandag 12 juli t/m zaterdag 17 juli Appelmarkt 25, 4301 CA Zierikzee Tel. 0111 416 264


7 door Huib Uil

JUBILARISSEN

Hondenbelasting Op 18 juni 2021 stond achter de lessenaar in de Tweede Kamer geen kamerlid, maar een Zeeuw. Het was Gary Yanover uit Kortgene. Hij pleit al jarenlang voor het afschaffen van de hondenbelasting en had er veel voor over. Acht jaar geleden begon hij met een burgerinitiatief. In 2019 kon hij een verzoek indienen, vergezeld van ruim 60.000 handtekeningen. Het jaar daarop kreeg hij te horen dat zijn initiatief was goedgekeurd en na anderhalf jaar mocht hij dan eindelijk zijn verhaal doen voor de Tweede Kamer, overigens niet nadat dit keer op keer was uitgesteld. Welwillend werd onze Zeeuw aangehoord en er was lof voor zijn doorzettingsvermogen. Nee, over de hondenbelasting was nog weinig gesproken in de kamer. Gary Yanover kon naar huis gaan met de weinig opbeurende constatering dat de hondenbelasting in ieder geval op korte termijn niet zal verdwijnen. Het verweer van minister Ollongren dat de gemeenten erover gaan, was niet helemaal steekhoudend. De hondenbelasting wordt geheven op grond van de gemeentewet en alleen het parlement kan die wijzigen. De hondenbelasting is van oude tijden. In de huidige vorm dateert die uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Bij deze belasting ging het niet op de eerste plaats om de inkomsten, maar om zwerfhonden te voorkomen en de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Tegenwoordig wordt het ook gezien als een middel om de overlast van hondenpoep tegen te gaan. De inkomsten vloeien echter in de gemeentekas zonder dat een tegenprestatie nodig is. Op Schouwen-Duiveland ging Zierikzee voorop door in 1854 de hondenbelasting in te voeren. In de ‘Verordening op de heffing en invordering van eene belasting op de honden’ uit 1865 was opgenomen dat voor elke hond ouder dan zes maanden belasting moest worden betaald. Het tarief was drie gulden per jaar. Dit betroffen de zogenaamde vermaakhonden, want voor honden die werden gebruikt op boerderijen om te waken, te helpen bij het karnen of in dienst waren van schaapherders moest een gulden worden betaald. Meer in het algemeen ging het om honden van een ‘bedrijf van landbouw of nijverheid’. Elk jaar werd een lijst, in vaktermen een kohier, opgemaakt van alle hondenbezitters. Zo nodig kon bezwaar worden gemaakt. Vrijgesteld waren slechts enkele viervoeters,

Door Marjan Riedijk Volgende week: Leo Molenaar

In potlood We leven op een kantelmoment: mijn laptop blijft steeds vaker dicht en in plaats van mensen te ontmoeten via het beeldscherm, ontmoet ik mensen steeds vaker rond de vergadertafel. Zo ook deze maandagavond. Op de agenda staan de plannen voor het

zoals die met hun bazen meevoeren op een schip of de hulp waren van een politieagent. Ook andere gemeenten op Schouwen-Duiveland gingen over tot invoering. Om te weten wie wel of niet belasting had betaald, kregen de Zierikzeese eigenaren na betaling van hun aanslag een hondenpenning, ingevoerd in 1902. De honden moesten die aan een halsband dragen. Een aantal van die hondenpenningen, uit de periode 1914-1921, is bewaard gebleven en ontsnapte aan de metaalinlevering door de Duitse bezetter in 1941. De penningen waren voorzien van de naam van de gemeente Zierikzee, ten dele ook met het stadswapen en het jaartal. Ieder jaar had de penning een andere vorm. Dankzij de kohieren weten we de hondenpopulatie. In 1890 waren er in Zierikzee 156 honden voor vermaak en 64 van beroep. In Bruinisse waren er in 1900 41 honden en in Dreischor in 1921 73. Ieder jaar werd er in de gemeenteraden beraadslaagd over de hoogte van de belasting die sterk kon verschillen. In kleine stapjes liep die op. Na de gemeentelijke herindeling van 1997 werd het tarief vastgesteld op zestig gulden en voor twee of meer honden op negentig gulden. De baten bleven in het geheel bezien steeds bescheiden. Belasting op honden is niet verplicht. Tot iets meer dan de helft van de gemeenten die dat nog doen, behoren tien van de dertien gemeen-

Hondenpenning van de gemeente Zierikzee, 1917 (Collectie Stadhuismuseum Zierikzee)

ten in Zeeland. Sinds 2021 zijn de Schouwen-Duivelandse viervoeters vrijgesteld.

Tijdens de jaarvergadering van de mu z iek verenig ing Nu t en Uitspanning van Zonnemaire zijn jubilarissen gehuldigd en kregen een oorkonde en een speldje van de KNMO en een bos bloemen van de vereniging. Van links naar rechts: Ottelien van der Torren twaalf en half jaar lid, Maurice Hart, 25 jaar lid (Nut en Uitspanning) en 40 jaar lid van de KNMO. Martin van Leersum 65 Jaar lid en Kees Duinhouwer 50 jaar lid.

ZORGEN

Haringvlietbrug is als het ware de toegangspoort voor toeristisch Schouwen-Duiveland. En daar maken de liberalen zich dus ook zorgen over. De vraag wordt ook gesteld aan Burgemeester en Wethouders, waarom de gemeente geen aansluiting heeft gezocht bij de gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard. Die lieten eerder al een protest horen. Mogelijk dat SchouwenDuiveland zich nog kan aansluiten, zo luidt de suggestie. Daags na de vragen kwam het college met de gewenste reactie.

OP BEZOEK

Door het coronavirus en alle beperkingen was het de afgelopen periode lastig om persoonlijke gesprekken te voeren of fysiek te vergaderen. Gelukkig laten de versoepelingen nu meer toe. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om in alle 17 kernen van Schouwen-Duiveland op bezoek te gaan. Zij gaan in gesprek met de leden van de stads-, dorps- en wijkraden en verenigingen.

WEER

De VVD in de gemeenteraad maakt zich grote zorgen over de onderhoudsklus van twee jaar rondom de Haringvlietbrug. Tijdens deze periode is de maximum snelheid vijftig kilometer per uur en wordt het verkeer omgeleid. De vragen zijn opgesteld door de VVD-er Ramòn de Ceuninck van Capelle (foto). De

Geme en t en, w at er s c hap en Provincie hebben samen afgesproken dat zij de negatieve gevolgen van hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen willen beperken. Daarop letten ze bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, maar ook bij groenbeheer en wegonderhoud. Dat legden ze v as t in de Klimaatadaptatiestrategie voor Zeeland (KasZ). In deze strategie staat hoe we ons in Zeeland aanpassen aan het veranderende klimaat en omgaan met de gevolgen daarvan. •

Stichting Obase zoekt per schooljaar ’21/’22 voor SBO de Meie

LEERKRACHTEN (1,6 FTE)

door Peter Noordermeer

De Meie is een speciale school voor basisonderwijs en maakt onderdeel uit van Stichting Obase. De Meie vangt kinderen op die niet verder kunnen op de gewone basisschool. Hier doen ze alle dingen die ze op een ‘gewone’ basisschool ook doen, maar dan afgestemd op hun zorgbehoefte. Zo krijgt elk kind de speciale zorg die het nodig heeft om zich te ontwikkelen. SBO de Meie is uitgebreid met een kleuterobservatiegroep.

MEER?

Op www.obase.nl/vacature vind je alle informatie over deze vacatures. Heb je vragen? Bel naar Maartje de Viet, directeur SBO de Meie, 0111 412762 of 06 13364056. Reageren kan tot en met 11 juli.

OBASE Openbaar basisonderwijs op Schouwen-Duiveland

nieuwe seizoen. We dragen de ervaringen met ons mee uit maart en oktober 2020. Tot twee keer toe werd er een streep gezet door onze plannen. Heeft het nu dan wel zin om vooruit te plannen? De naam van de website van onze regio van de Protestantse Kerk luidt ‘geloven in de delta’. Deze naam klinkt – met de dreiging van de deltavariant van het coronavirus – vandaag de dag wat dubbel: geloven we in de delta of toch niet? In dagblad Trouw lees ik dat er onder wetenschappers in Nederland inmiddels twee scholen bestaan: de zomervrezers en de herfstvrezers. De zomervrezers zijn beducht voor een te lage vaccinatiegraad in de zomer. De herfstvrezers zijn bang voor wat de deltavariant zal doen. Wat moet je geloven? Zelf merk ik dat ik neig naar het maken van plannen in potlood. Het in de verf zetten van de plannen kan in de herfst ook nog wel. De volgende ochtend verlaat ik opnieuw mijn huis. Ik fiets naar een vergadering waar vertegen-

t 0111 418888

WWW.OBASE.NL woordigers uit verschillende kerken gemoedelijk en eensgezind hun stoelen aan dezelfde tafel geschoven hebben. Zou het mogelijk zijn om in het najaar samen een herdenkingsmoment vorm te geven voor hen die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar door o.a. corona? In een eerdere column heb ik al geschreven over het idee In loving memory dat ons aangedragen is door de kunstenares Rosalinde van Ingen Schenau. Hierbij is de vorm om bloemen los te laten vanaf de Dikke Toren. Iemand oppert het idee om op dezelfde dag een zaterdagmiddagconcert te organiseren in de Nieuwe Kerk. We schetsen met elkaar ideeën maar tegelijk beseffen we dat we ook nu niet weten of het in het najaar wel door kan gaan. Toch schrijven we onze ideeën en afspraken in onze agenda’s. Terwijl ik naar huis fiets denk ik: misschien is deze tijd wel een oefening. We schrijven onze plannen in potlood. We leven in een tussentijd, een tijd tussen reeds wel en nog niet. •

Jongeren betrekken bij mensenrechten De voorzitter van de Roosevelt Foundation, Han Polman, en Dean van University College Roosevelt, Bert van den Brink, hebben deze week het Plan of Action ondertekend.

MIDDELBURG

In dit document staat een actieplan beschreven dat de betrokkenheid van jongeren moet stimuleren bij de bevordering van het respect voor mensenrechten. Als onderdeel van een pilotproject van een jaar zullen studenten van de UCR een notitie schrijven over de betrokkenheid van jongeren bij de Four Freedoms Awards. Ook adviseren zij de Roosevelt Foundation over potentiële laureaten onder de 21. In voorbereiding op hun aanbevelingen zullen de studenten onder meer leeftijdsgenoten (zowel lokaal als wereldwijd) interviewen. •

Rotdijk In Dreischor, ook wel Dreister genoemd, zijn ze het zat. De Roterijdijk is een kwaaie doorgang, vooral voor fietsers, kinderen die door weer en wind naar school gaan in Zierikzee. Maar ook voor automobilisten die alert moeten zijn op kinderen die in het halfduister en in zwart gekleed moeizaam hun weg ploegen naar de wetenschap. Zonder achterlicht, laat staan een reflecterend hesje. Ik ben zelf ook vele jaren naar school gefietst, maar destijds van Bruinisse naar Zierikzee, onder een zonnige hemel dan wel gutsende donderwolken, maar altijd achter de brede rug van Ina Hoek, die ons laffaards, gangmaakte, tot we bijna kotsend bij de Tol het ergste achter de rug hadden. En auto’s waren er toen alleen in lange rijen voor de pont over het Zijpe, vooral op tweede Pinksterdag. De broertjes Schults liepen dan met een emmertje zeewater de autorij langs om voorruiten te zemen, waarbij ze een weekloon aan geld ophaalden. Maar op de Roterijdijk gaat het een keer mis, geacht Waterschap. Doe iets, luie donders.


Week 27 • 2021

Gemeente Schouwen-Duiveland Laan van Saint Hilaire 2 4301 SH Zierikzee Postbus 5555 4300 JA Zierikzee Telefoon (0111) 452 000 E-mail: gemeente@ schouwen-duiveland.nl

In gesprek met BenW

Wilt u een gesprek met één van de leden van het college van burgemeester en wethouders? Dan kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, telefoon (0111) 452 376.

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert in het dorpshuis te Ellemeet, aanvang 19.30 uur. U bent van harte welkom om het openbare deel van de vergadering bij te wonen. Aanmelden kan per mail, info@sociaalsd.nl, en via Facebook, op onze eigen pagina. De agenda is enkele dagen voor de vergadering in te zien op onze website, www.sociaalsd.nl, en op onze Facebookpagina.

Zes locaties op het oog voor nieuwe hoogspanningsstation Begin april startte TenneT met een participatieproces voor het nieuwe 150/20 kV-hoogspanningsstation dat op SchouwenDuiveland moet komen. Samen met de omgeving is de netbeheerder op zoek gegaan naar geschikte locaties. TenneT gaat nu zes locaties die in aanmerking komen, nader onderzoeken. Nader onderzoek TenneT organiseerde de afgelopen maanden verschillende digitale bijeenkomsten om gebiedsinformatie op te halen, belangen te peilen en locatiesuggesties vanuit de omgeving te krijgen. Ingenieursbureau Witteveen+Bos onderzoekt in opdracht van TenneT de effecten van de plaatsing van een hoogspanningsstation op de zes locaties. Ze beschrijven in een ‘projectboek’ op een objectieve manier wat de milieueffecten zijn, de technische consequenties, de kosten, de samenhang met het nieuw te realiseren hoogspanningsstation bij Bergen op Zoom en wat de mening is vanuit de omgeving. Het projectboek met de effectbeschrijvingen van de locaties, wordt na de zomer voorgelegd bij de betrokken gemeentes en gepubliceerd op de projectwebsite. Op basis van het rapport kunnen de gemeentes uiteindelijk tot een voorkeursalternatief komen. Laat uw mening horen In het projectboek beschrijft TenneT onder andere hoe de omgeving tegen de verschillende locaties aankijkt. Ook u kunt reageren en aangeven welke locatie uw voorkeur heeft, of waarom juist niet voor een bepaalde locatie gekozen moet worden. U kunt uw mening met TenneT delen via de online projectatlas. Daar zijn de zes zoeklocaties te zien en kunt u heel eenvoudig op de kaart een reactie achterlaten. U vindt de projectatlas op de projectwebsite: www.tennet.eu/schouwenduiveland. Reacties die voor half juli binnenkomen, worden meegenomen in het omgevingsbeeld in het projectboek.

Parkeren met een parkeervignet Hoe werkt het parkeren met een parkeervignet?

Parkeertijd parkeerplaatsen • Op betaalde parkeerplaatsen in de kernen kunt u met het vignet maximaal 2 uur parkeren. • Op betaalde parkeerplaatsen bij het stand is de parkeertijd onbeperkt. Aan en -afmelden als u parkeert Voor parkeervignet deel 1/2 ‘’betaald parkeren kernen’’ zijn er andere inloggegevens dan voor parkeervignet deel 2/2 ‘’stranden’’. Welke gegevens u gebruikt om in te loggen hangt dus af van het parkeerterrein waar u parkeert. Online Parkeert u met uw vignet op een betaalde parkeerplaats? Dan meldt u zich altijd aan via schouwen-duiveland.nl/parkeeractie.

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente over politiek, beleid en inspraak Kijk ook op www.schouwen-duiveland.nl

Aanmelden kan met uw inloggegevens. Deze vindt u in de ontvangstbevestigingen die u hebt ontvangen. Zodra u vertrekt meldt u zich weer af. Telefonisch Vindt u het lastig om uw parkeertijd online door te geven? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0111) 452 254 zodra u parkeert op een betaald parkeerplaats met uw vignet. Het nummer is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. De telefonist zal altijd vragen om uw inloggegevens. Deze vindt u in de ontvangstbevestigingen die u bij uw registratie ontvangen hebt. Zodra u vertrekt, meldt u zich af door hetzelfde telefoonnummer te bellen.

Geen bevestiging aankoop parkeervignet ontvangen? We ontvangen nog steeds telefoontjes dat inwoners de bevestiging van het parkeervignet niet ontvangen hebben op het e-mailadres dat bekend is bij Digid. Het is belangrijk dat u deze krijgt. Hierin staan namelijk inloggegevens die u nodig hebt bij het parkeren op een betaalde parkeerplaats. Het kan zijn dat de spamfilter van uw e-mail deze tegenhoudt. • Controleer eerst de spambox van uw e-mail. • Ontbreekt daar de bevestiging ook? • Dan kunt u met DigiD opnieuw inloggen via parkeren. schouwen-duiveland.nl Dan ziet u uw aangeschafte parkeerproducten op een rijtje. Klik op het nummer van het product. Onder het kopje ‘Documenten’ vindt u de bevestigingen van uw aankopen. U kunt de bevestiging ook downloaden. Hierin staan de inloggegevens die u nodig hebt bij het aan- en afmelden op het moment dat u uw parkeervignet gebruikt op een betaalde parkeerplaats.

Een digitale (mantelzorg) kraskaart kopen in Zierikzee Hoe werkt dat? Woont u in het centrum van Zierikzee en hebt u zich geregistreerd voor de digitale kraskaart of de digitale mantelzorgkraskaart? Dan kunt u vanaf 1 juli de digitale (mantelzorg)kraskaarten kopen. We vertellen u graag nog een keer hoe het kopen van de digitale kraskaart werkt. Kraskaart kopen Let op! Voor de digitale kraskaart zijn er andere inloggegevens dan voor de digitale mantelzorg kraskaart. Dit zijn ook 2 aparte registraties. Welke inloggegevens u gebruikt hangt dus af van het bezoek dat bij u komt. U kunt per tijdvak een kraskaart kopen. De tijdvakken zijn: • 07.00 - 13.00 uur • 13.00 - 19.00 uur • 19.00 - 07.00 uur U kunt de kraskaart op 2 manieren kopen. Online kopen Ga naar de website www.schouwen-duiveland.nl/parkeeractie. Hier voert u de inloggegevens in. Deze vindt u in de bevestiging die gestuurd is naar het e-mailadres dat bekend is bij DigiD. Of die u kreeg van de medewerker Burgerzaken toen u zich daar registreerde. Het is belangrijk dat u in eerste instantie een bedrag op uw account zet. Misschien heeft u dit al gedaan toen u zich registreerde bij de balie Burgerzaken. Heeft u dat toen niet gedaan of zich online geregistreerd volg dan de volgende stappen: • U klinkt links bovenin op het “hamburgermenu” (4 streepjes in grijs vakje). Kies opwaarderen. • U kunt saldo op uw account zetten om kraskaarten te kopen. • Vervolgens kunt u een kraskaart kopen op diezelfde pagina. Houdt het kenteken van de auto bij de hand.

Telefonisch kopen Vindt u het prettig als iemand u helpt met het online kopen van een (mantelzorg) kraskaart? Neem contact met ons op via telefoonnummer (0111) 452 254. Dit nummer is 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar. Geef uw persoonlijke inloggegevens door aan de telefonist. Deze gegevens vindt u in de bevestiging van uw registratie. Deze ontving u in uw e-mail of van de medewerker bij de balie Burgerzaken. Houd ook het kenteken van het vervoermiddel van uw bezoeker bij de hand. Samen met u koopt de telefonist de kraskaart. Het bedrag kunt u online betalen. Kunt u niet online betalen? Registreert u zich dan bij de balie Burgerzaken voor de kraskaart. Een medewerker biedt u dan gelijk de mogelijkheid om een saldo op uw account te zetten voor het kopen van kraskaarten. Einde parkeertijd Hebt u een kraskaart gekocht? Dan is het goed om te weten dat de parkeertijd vanzelf stopt bij het aflopen van de geplande parkeertijd. U hoeft bij vertrek ook niets te doen. Blijft uw bezoek langer? Koop dan een nieuwe kraskaart en meld het kenteken opnieuw via de website of telefonisch aan.

Geen bevestiging registratie voor de digitale kraskaart? Sinds 1 juli zijn papieren kraskaarten in het centrum van Zierikzee vervangen door digitale (mantelzorg) kraskaarten. Hebt u geen bevestiging van uw registratie voor de digitale kraskaart en/of digitale mantelzorg kraskaart ontvangen? Het kan zijn dat de spamfilter van uw e-mail deze tegenhoudt. Controleer eerst de spambox van uw e-mail. Zit de bevestiging daar ook niet in? Dan kunt u met uw DigiD opnieuw inloggen via parkeren.schouwen-duiveland.nl Dan ziet u uw aangeschafte parkeerproducten op een rijtje. Klik op het nummer van het product. Onder het kopje ‘Documenten’ vindt u de bevestigingen van uw aankopen. U kunt de bevestiging ook downloaden. Hierin staan de inloggegevens die u nodig hebt voor het kopen van een digitale (mantelzorg) kraskaart.

Subsidieregeling ‘Samen in Zee’ voor culturele sector

Binnen de regeling Samen in Zee is geld beschikbaar voor projecten die de culturele sector in Zeeland vernieuwen en/of versterken. De pandemie betekende een forse klap voor de cultuursector. Veel organisaties en cultuurprofessionals teerden in op hun reserves. Vernieuwing en krachtenbundeling kunnen helpen om wendbaar en weerbaar te blijven. Provincie Zeeland en de 13 Zeeuwse gemeenten willen deze ontwikkeling versnellen met behulp van de regeling Samen in Zee. Deze regeling is bedoeld om initiatieven te ondersteunen die helpen om de culturele sector in Zeeland toekomstbestendig te maken. Subsidie aanvragen is mogelijk tot en met 23 juli 2021 via zeeland.nl. Hier vindt u ook alle voorwaarden en overige informatie over de regeling. Indien u vragen hebt, kunt u zich richten tot Cultuurkwadraat via (0118) 414 928 of sameninzee@ cultuurkwadraat.nl.

Openingstijden milieustraat

In de zomermaanden juli en augustus hanteert de milieustraat aangepaste openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 15.00 uur Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur Neem bij vragen contact op met de ZRD via info@zrd.nl of (0900) 443 33 33.


Informatiebijeenkomst aankleding kruisingen Scharendijke Herinrichting Elkerzeeseweg, Boutlaan en Kuijerdamseweg We hebben u in december 2020 geïnformeerd over de voorbereiding en uitvoering van de verkeersveiligheidsmaatregelen aan de Kuijerdamseweg, Elkerzeeseweg en Boutlaan. Dit is nodig om deze straten in te richten als 30 km/uur zone. Daarvoor passen we kruispunten aan, versmallen we de rijbaan en brengen we fietssuggestiestroken aan en leggen we op delen langs de Kuijerdamseweg, Elkerzeeseweg en Boutlaan voetpaden aan. In de dorpsvisie hebben we bovendien omschreven dat Scharendijke haar eigen identiteit moet krijgen. Het is belangrijk om de toegangswegen tot het dorp deze eigen identiteit mee te geven. Het bureau Kuijper Compagnons, dat bij meer ontwerpen voor herinrichting van de openbare ruimte in Scharendijke is betrokken heeft deze opdracht uitgewerkt. We informeren u graag over deze ontwerpen. Digitale bijeenkomst We organiseren op 14 juli 2021 om 19.30 uur een digitale informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zal het bureau Kuijper Compagnons u informeren over de ontwerpen van de kruisingen volgens de ‘Scharendijkse stijl’. Duur van de informatiebijeenkomst is ca. 30-45 minuten. Bij veel aanmeldingen houden we een extra bijeenkomst om 20.30 uur. Deelnemen Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Dan kunt u zich tot uiterlijk 13 juli aanmelden bij Sylvia Zenden, e-mail: sylvia. zenden@schouwen-duiveland.nl. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk 14 juli een e-mail met hoe u kunt deelnemen.

Over uw buurt

Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet milieubeheer Activiteitenbesluit • Drieschor, Welleweg 47, wijzigen activiteiten, plaatsen dieselolietank.

• • •

Nieuwerkerk, Platte Capelledijk 4, wijzigen activiteiten, nieuwe bedrijfsloods. Oosterland, Nieuwe Groeneweg 2, wijzigen activiteiten, inrichten recreatieruimte. Zierikzee, Laan van St. Hilaire 2, wijzigen activiteiten, klimaatinstallatie.

• • • •

Aangevraagde omgevingsvergunningen • Bruinisse, Grevelingensluis 3, uitbreiden woning op 30-062021. • Nieuwerkerk, Meidoornstraat 1, uitbreiden berging op 3006-2021. • Oosterland, Burg. v.d, Havestraat 52-62, slopen woningen en verleggen uitritten op 01-07-2021. • Oosterland, Jonkersweg 3, nieuwbouwen bewaarloods op 05-07-2021. • Ouwerkerk, Zuidstraat 17, plaatsen schutting op 02-07-2021. • Renesse, Lagezoom 27, verbouw pand op 05-07-2021. • Zierikzee, Grevelingenstraat 16, wijzigen raamkozijnen op 28-06-2021. • Zierikzee, Nieuwe Koolweg 5, realiseren zorgwoning boven garage op 28-06-2021.

Oosterland, Steengrachtstraat 15, uitbreiden woning (20-062021). Renesse, Jan van Renesseweg ter hoogte van parkeerterrein, plaatsen digibord (30-06-2021). Zierikzee, Gat van West Noord Westen 9, vervangen kozijnen (29-06-2021). Zierikzee, Nieuwe Haven 93, uitbreiden woning en bouw berging (30-06-2021). Zierikzee, Molenstraat 11, uitbreiden berging (05-06-2021).

Rectificatie Uitgebreide voorbereidingsprocedure Kerkwerve, Turelureweg 10a, bouwen woning, beschikking ter inzage tot 16-08-2021

Overige vergunningen/ontheffingen/ verkeersbesluiten/meldingen: Verleende vergunningen/ontheffingen/verkeersbesluiten/ meldingen door Burgemeester en Wethouders: • Zierikzee, Kerkplein, plaatsen zes vlaggenmasten van 08-072021 tot en met 06-09-2021.

Verlengen beslistermijn • Burgh-Haamstede, Hogezoom 68, wijzigen gebruik kantoor en opslagruimte als kantoor, op 06-04-2021. • Burgh-Haamstede, Weeldeweg 33, plaatsen berging op 0705-2021. • Zierikzee, Techniekweg, bouw loods en maken uitrit op 3105-2021.

Verleende vergunningen/ontheffingen/verkeersbesluiten/ meldingen door Burgemeester: • Sirjansland, Zandweg 3, exploiteren kansspelautomaat van 04-06-2021 tot en met 05-06-2022. • Renesse, strand Renesse West tot aan Strand Brouwersdam, open water zwemmen op 26-10-2021.

Verleende omgevingsvergunningen • Burgh-Haamstede, Beatrixstraat 9, plaatsen carport (28-062021). • Burg-Haamstede, Lagezoom 3, uitbreiden woning (01-072021). • Kerkwerve, Kievitsweg 1, nieuw bouwen loods (30-06-2021). • Nieuwerkerk, Oude Noodstraat 1, bouwen tuinkamer (29-062021). • Noordgouwe, Heereweg 28, het vervangen van dakramen (01-07-2021).

Voor meer informatie over deze berichten verwijzen we u naar www.overheid.nl/overuwbuurt.

Uitgebreide informatie

Indien bij de besluiten vermeld is dat u hiertegen bezwaar in kunt dienen, kunt u dit doen binnen de geldende termijnen. Dit kunt u digitaal doen via onze website www.schouwenduiveland.nl.

Debora Molenaar volgt haar hart

INGEZONDEN BRIEF

Lees haar ervaringen op haar blog

Op 14 april jl. is mijn echtgenote (87 jaar) gestruikeld over een loszittend dekseltje van een vlaggenmasthouder en een uitstekende bout op de Nieuwe Haven te Zierikzee. Zij wandelde daar onder begeleiding. De toevallig daar lopende handhavers hebben eerste hulp verleend en een ambulance gebeld want haar gezicht was flink beschadigd. Daar zij niets had gebroken is ze met de ambulance thuis gebracht.

Deze week nog valt er een briefje van vijftig euro op de deurmat van de pastorie in Bruinisse. ‘Voor Debora’ staat erbij. Debora Molenaar (25) is al een paar jaar actief op het Griekse Lesbos, waar het vluchtelingenprobleem zichtbaarder is dan waar dan ook. Mensen die ten einde raad de oversteek maken in de hoop op een beter leven. Maar vaak belanden ze in kampen en zijn afhankelijk van de schaarse inzet door overheden én vrijwilligers als Debora.

BRUINISSE

Na haar eerste bezoek namens de organisatie Euro Relief was het voor haar wel duidelijk dat hier haar werk zou liggen. Het grijpt haar aan, vluchtelingenkampen op nog geen drie-en-half uur vliegen van Nederland. Regelmatig verruilt ze het rustige Bruinisse, waar ze vakantie houdt, voor Lesbos waar vele culturen samen komen. Ze wil er voor de mensen zijn. ,,De eerste levens behoeften zijn er wel. Een chemisch toilet, wat eten, maar we ervaren hoe belangrijk het is om met de mensen in gesprek te gaan. Een luisterend oor. Het gevoel geven dat ze ertoe doen.” Debora is ervan overtuigd dat het werk waardevol is. ,,En natuurlijk helpen we ook met praktische zaken.” Haar geloof is haar inspiratie: ,,Het werk hier doe ik in de overtuiging dat God mij roept om recht te doen aan de verdrukten. Door medeleven te tonen aan de vluchtelingen en te focussen op het verbeteren van de omstandigheden, wil ik een levende getuigenis zijn van Gods liefde voor kwetsbare mensen die lijden onder onrechtvaardigheid. Ik wil een lichtje zijn in deze diepe duisternis. Niet zozeer met woorden, maar vooral met daden. Mijn

Schijnheilig

Via de servicelijn van de gemeente heb ik deze op 17 april aansprakelijk gesteld voor de schade (2 brillenglazen totaal 593 euro). Daar ik geen reactie kreeg heb ik na 2 keer bellen op 5 mei telefonisch contact gehad met een ambtenaar van de cluster juridische zaken. De handhaving zou worden ingeschakeld en ik zou zo spoedig mogelijk worden ingelicht. Van de gemeente heb ik daarna niets vernomen maar tot mijn verbazing kreeg ik op 13 mei een mail van Melior Verzekeringen met verzoek om nadere informatie. Uiteraard heb ik dat verstrekt. Debora vierde van links in Lesbos

doel is dan ook dat de vluchtelingen zich gezien en geliefd voelen’’. Lesbos was in 2020 wereldnieuws toen het vluchtelingenkamp Moria afbrandde. ,,Ik zag de helikopters overvliegen. Dat was een hele ervaring.” Maar wonder boven wonder is er niemand overleden bij de brand en dat terwijl er toch zo’n 15.000 bij elkaar zaten. Haar nieuwe werkplek is Mavrovouni, waar ze de draad weer oppakt. De situatie in Griekenland maakt grote indruk op Debora. ,,Maar ik moet ook voor mezelf zorgen natuurlijk. Dus we

gaan ook naar het strand en bezoeken zaterdagavond graag een restaurantje. Ja gek idee in het begin. Zo dicht bij de vluchtelingen. Maar als ik niet voor mezelf zorg heeft niemand iets aan me.” Ze brandt haar vingers liever niet aan de politiek. Maar ze kan boos worden van het idee, dat Europa dit soort situaties kan toestaan. Dat veel landen liever wegkijken. Zo vluchten Somaliërs naar Turkije. Willen dan de oversteek maken naar Griekenland. ,,Maar dan moeten ze aantonen dat ze in Turkije niet veilig zijn. Ze kunnen

niet vertellen over wat ze in Somalïe hebben meegemaakt. Dan worden ze teruggestuurd naar Turkije, die ze niet meer wil hebben.” Op de vraag of ze niet liever in de politiek gaat om er iets aan te doen, antwoordt ze: ,,Ik heb de meeste voldoening als ik de mensen persoonlijk zie. Ik ze ken en ermee kan spreken. En ik zou ook niet graag de soms enorm lastige politieke keuzes willen maken.” Nog een weekje is ze in Bruinisse. ,,Vakantie” noemt ze het. Wie benieuwd is naar haar verhalen kan meelezen op www.deboraopweg.nl •

Op 21 juni weer een mail van Melior met als aanhef wij benadrukken het nogmaals dat uw vrouw ten val is geraakt. Dan weet je de uitkomst al. Wat een schijnheiligheid! Na geleuter van een aantal juridische argumenten is er geen sprake van een gevaarlijke situatie ondanks dat de bout l,5 cm verhoogd was. Daarna heb ik B en W om meer begrip gevraagd, maar daar hetzelfde laken en pak. Wie zei ook weer: de overheid is er voor de burger. Vergeet het maar, bah. Piet van den Berge, Zierikzee •


Gemiddeld € 1,40 netto per uur

Groene & vertrouwde kinderopvang voor je kind

Benieuwd?

Je bent van harte welkom voor een rondleiding. Stap gerust eens binnen of bel (0113) 760 250 voor een afspraak.

Bij Wiedewei, natuurlijk! Iedere dag zijn we zo veel mogelijk buiten Dankzij de moestuinen leert je kind veel over groei en bloei van de planten Je baby krijgt alle ruimte om te kruipen, rollen en op ontdekking te gaan op in onze babytuin

Peuters leren spelenderwijs een heleboel over alles in de natuur Bij ons heeft je kind de ruimte om zelf de natuur te verkennen en ontdekken. Want bij Wiedewei is de natuur overal!

wiedewei.nl Schot Verreikerverhuur Sportlaan 12 Sint Maartensdijk

Ben jij op zoek naar een uitdagende en afwisselde baan? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zijn een jong en groeiend verreiker bedrijf dat op zoek is naar gemotiveerde medewerkers. Ons materiaal is goed onderhouden en up to date en voorzien van alle gemakken en comfort.

Wat wij zoeken: • Een enthousiast en leergierig persoon die beschikt over een flinke dosis werklust. • Ervaring in het werken met een roterende verreiker(is geen pre) • Technische onderlegt of bereid zijn het te leren. • In het bezit van de rijbewijzen B, C en CE eventueel CE bereid zijn om te behalen. • Stress bestendig en handjes uit de mouwen mentaliteit. • Geen bezwaar om wat langere dagen te maken dus geen 8 tot 17 mentaliteit en eventueel zaterdag werk. (in overleg) • VCA of bereid zijn dit te behalen. • Hijsbewijs 10 ton meter of bereid zijn dit te behalen.

Wat hebben wij te bieden: • Loon conform CAO Beroepsgoederenvervoer. • Werken in een jong en enthousiast team. • Stipte betaling iedere 4 weken. • Afwisselende werkzaamheden. - Bouw. - Industrie. - Wegenbouw. - Staalbouw. - Asbest. - Particulieren klussen. • Gezellige werksfeer. • Auto van de zaak. • Bij- en nascholing voor zowel code 95 als voor het hijsbewijs. • Kleding en PBM’S worden geregeld vanuit de zaak. Bij interesse of informatie graag mailen naar: info@schotverreikerverhuur.nl, t.a.v. Sollicitatie.

TE HUUR

Zorgappartementen in Zierikzee Gezellig, veilig, beschut en zelfstandig wonen in zorglocatie De Wieken. Hoge Molenstraat 13, Zierikzee

Totale huurprijs: ca. € 660,-. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Incl. servicekosten, excl. huurtoeslag. 23 m2 appartement geschikt voor één persoon. Speciaal voor senioren met een lichte zorgvraag. Benodigde zorgindicatie: minimaal ca. 4 uur per week. Verzorging door Eilandzorg Wijkverpleging. Incl. warme maaltijden en gezellige activiteiten in De Wieken.

Meer info: www.eilandzorg.com

TE HUUR

Of neem contact op met Anna Wesdorp via: 0111- 74 57 00, info@eilandzorg.com


11

John en Terry gaan genieten Start orgelconcerten van hun 6 x 6 Volvo camper Brouwershaven Hoog op z’n zes wielen staat hij daar aan de dijk bij Bommenede: de grijze Volvo C304 camper van John Poot en Terry Bom. Het is een bijzondere verschijning, vinden ook de voorbijgangers. Eind juni kwam hij met vlag en wimpel door de APK, nadat John het hele ding eerst helemaal gedemonteerd had en in zeven maanden geheel naar eigen wens opnieuw opgebouwd. Die APK vond John maar wát spannend, nadat hij zeven maanden lang zijn ziel en zaligheid in dit voertuig had gestopt.

ZONNEMAIRE

Begin oktober kocht John de 6 x 6- een ex-legervoertuig uit Zweden, maar al wel op Nederlands kenteken. John zag ooit zo’n Volvo C304 en was op slag verliefd. Toen was het zaak Terry te overtuigen, maar dat bleek geen enkel probleem. ,,Ik dacht dat het een heel groot gevaarte zou zijn, maar toen we om het hoekje keken zag ik gelijk: hij is schattig. Het is een soort beestje: een ‘rhino.’ Nee, geen eland.” Terry houdt van oude dingen en John vindt het geweldig om met zo’n ‘terreincamper’ door de slik te raggen. Ideaal dus. De camper weegt minder dan 3 ½ ton en een bestuurder heeft genoeg aan een B-rijbewijs. Toen de Volvo in de loods van de familie Poot in Dreischor arriveerde kon het klussen beginnen, maar er bleek toch

Op dinsdag 13 juli wordt de Brouwse Orgelzomer geopend met een feestelijk concert in de Grote of Sint Nicolaaskerk in Brouwershaven. Dit concert wordt verzorgd door de vaste organist van de kerk: Marien Stouten. Ook dit jaar staat het Brouwse Van Vulpen-orgel weer in de schijnwerpers met maar liefst zeven orgelconcerten op dinsdagavond in juli en augustus. De grootte van de kerk is zodanig dat de ‘anderhalve meter regel’ geen enkel probleem is.

BROUWERSHAVEN

‘Ons gezinscampertje’ nog wel veel werk aan te zitten. John: ,,Hij was door de vorige eigenaar dicht geplamuurd en sommige delen waren nogal ‘krokant.’” John had nooit eerder een auto opgeknapt, wél motoren. Het was een kwestie van dingen zelf uitvinden, met behulp van het internet en oude handboeken van het leger. Doordeweeks had hij, op stap met de vrachtwagen, mooi de tijd om de vervolgstappen uit te denken. Eerst alles uit elkaar halen, vervolgens puzzelen, meten, tekenen, schuren, slijpen en lassen. Het was een leuke klus zo tijdens de coronaperiode- gelegenheid om te stappen of met muziek bezig te zijn was er toch niet. John vond een andere cabine en een deel van de achterbak in Zweden en transportbedrijf Van den Hamer zorgde dat die deze richting op kwamen. De achterbak was van een Volvo 303- een 4 x 4, dus te kort. Maar met hulp van schoonvader Bom en neef Janick Moelker werd de bak doormidden gezaagd en passend gemaakt. Onder de Volvo kwam een 70 liter LPGtank: de 3 liter B30A motor rijdt namelijk 1 op 4. Door het camperdak ontstond er extra veel ruimte binnenin. Én er is zelfs nog een schuttersluik bovenin. ,,Kijk,” demonstreert John, ‘de bovenkant van de deuren kun je er zó afhalen. Het is net LEGO!” Nee, lacht John, hij zou nooit opnieuw

zo’n restauratieproject aanpakken, daarvoor ging er teveel tijd in zitten. En gaandeweg bleek ook dat Terry zwanger was: de baby wordt over een week of zes verwacht. Samen genieten ze nu van meer tijd voor elkaar en lekker rijden met de camper. De afwerking van de binnenkant komt later, deze winter. De boel wordt geïsoleerd en ook voor de inrichting zijn er al plannen. John: “Het hoeft niet zo luxe. Maar er moet wel een koelkastje in natuurlijk.” Op dit moment kan de Volvo al dienst doen als ‘bandbus’- er zitten legerstoeltjes achterin. Thuis moest ondertussen eerst de babykamer ingericht worden. ,,Zo is John,” straalt Terry. ,,Hij wil het graag goed doen.” En als de baby er straks is en hij is al wat groter, dan gaan ze lekker met z’n drietjes op stap. Er komt een bedje in de camper en tussen de voorstoelen in is precies ruimte voor een autostoeltje, mét Isofix bevestiging, heeft John al uitgemeten. Lekker op reis, naar Zweden, wildkamperen, want dat mag daar nog. En natuurlijk ook voluit door de blubber rijden, met die 6 x 6 met portaalassen. Zo heeft de Volvo veel bodemvrijheid en is hij wendbaar op moeilijk begaanbaar terrein. De Volvo past zelfs in een zeecontainer, weten ze. Dus dromen ze alvast over een wereldreis met hun ‘rhino.’ •

Het programma is zeer divers te noemen. Muziek uit de Renaissance is vertegenwoordigd door het bekende Balla del Granduca van de 500 jaar geleden overleden Jan Pieterszoon Sweelinck. Daarna klinkt een Spaanse Batalha waarbij de trompet van het orgel wordt gedemonstreerd. Warme klanken komen tevoorschijn in twee werken van Felix Mendelssohn-Bartholdy. Halverwege het programma demonstreert Marien Stouten zijn Debain drukwindharmonium. Op dit historische instrument uit Frankrijk klinkt muziek van de Parijse grootmeester Cesar Franck. Het concert wordt op orgel afgesloten met drie spectaculaire Engelse werken van Sumsion, Watson en John Rutter. Marien Stouten (1983) is organist van de Nieuwe Kerk in Zierikzee en de Grote of Sint-Nicolaaskerk in Brouwershaven. Hij studeerde orgel aan het conservatorium van Gent bij Ignace Michiels. Daarvoor studeerde hij achtereenvolgens bij Martin Mans en Rinus Verhage. Op vijftien-

Marien Stouten

jarige leeftijd werd hij kerkorganist en gaf hij ook zijn eerste concerten. Marien is dirigent van drie gemengde koren, Jongerenkoor Matthanja, het Thools Mannenkoor Rehoboth en het Zeeuws Projectkoor. Met Jan Peter Teeuw vormt hij een orgelduo, samen maakten ze twee cd’s, opgenomen in Recklinghausen en Dudelange. Marien is ook opnametechnicus voor Animato Music Productions en Voxus Virtual Organs. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor studenten. Onder de 12 jaar gratis. De verrichtingen van de organist zijn te volgen via projectie op de muur. Het volgende concert in de Brouwse Orgelzomer is op 20 juli door Lieve van de Rostyne uit België. Meer info: Marien Stouten marienstouten@hotmail.com 0622395937 •

Aankleding kruisingen rond Scharendijke De gemeente heeft in december het publiek geïnformeerd over de voorbereiding en uitvoering van de verkeersveiligheidsmaatregelen aan de Kuijerdamseweg, Elkerzeeseweg en Boutlaan.

Het bureau Kuijper Compagnons, dat bij meer ontwerpen voor herinrichting van de openbare ruimte in Scharendijke is betrokken heeft deze opdracht uitgewerkt. Op 14 juli is er om 19.30 uur een digitale informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zal het bureau Kuijper Compagnons belangstellenden informeren over de ontwerpen van de kruisingen volgens de ‘Scharendijkse stijl’. De informatiebijeenkomst duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Bij veel aanmeldingen houden we een extra bijeenkomst om 20.30 uur. Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Dan kunt u zich tot uiterlijk 13 juli per mail aanmelden bij sylvia.zenden@schouwen-duiveland.nl. U ontvangt uiterlijk 14 juli een e-mail met hoe u kunt deelnemen. • 

SCHARENDIJKE

Dit is nodig om deze straten in te richten als 30 km/uur zone. Daarvoor past de gemeente kruispunten aan, versmalt ze de rijbaan en brengt ze fietssuggestiestroken aan en worden er op delen langs de Kuijerdamseweg, Elkerzeeseweg en Boutlaan voetpaden aangelegd. In de dorpsvisie heeft de gemeente bovendien omschreven dat Scharendijke haar eigen identiteit moet krijgen. Het is belangrijk om de toegangswegen tot het dorp deze eigen identiteit mee te geven.

John en Terry, trots voor hun Volvo

PUZZEL MEE EN WIN EEN HEERLIJKE TAART De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. U kunt uw oplossing mailen naar info@wereldregio.nl of opsturen naar WereldRegio, Postbus 37 4300 AA Zierikzee. Doe dat voor woensdag 14 juli 2021 en u maakt kans op een heerlijke taart! Vermeld er wel uw telefoonnummer bij, de winnaar wordt door ons gebeld. De winnaar van deze week is: R. Heersping uit Burgh-Haamstede De oplossing was: LUCIFER

AANHAKEN AGOOG AVONTURIER BISAM BROEK DICTIE ERVEN FORMEREN GERUST GEWAS GHANA KOPJE LOGEMENT MEESJE NATTIGHEID

ONTSMETTEN PILAV POENIG PRAAM PREEK PROEFRIT PRONT SPANLAT STERK TRAAN TRACTOR VERGIF VRUCHT ZEEANEMOON

D T S U R E G O O G A T

Z I T V E R G I F E V A

E N E V R E O F I P O L

E E R H W U O T T I N N

G J K A G R C I C L T A

B I S A M I R H O A U P

G B N E D F T G T V R S

H P R E E K E T R A I T

A E N O O M E N A E E Z

N H R P E P O M A N R N

A P J N E K A H N A A D

N E T T E M S T N O R P


IN M UI PR O G IN M UI PR O G IN M UI PR O G IN IM RU

10% 40%

HOG KOR E TING OP= OP

50%

60%

30%

20%

RUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMIN

OPRUIMING

G IN M UI PR O G IN M UI PR O G IN M UI PR O G UIMIN

de

complete

interieur specialist

  


13 week 27 www.fizi.nl fiZi / Kerkhof 3 / Zierikzee

Uitgelicht

Vrouwen zorgen voor het tegenwicht

Steeds als er nog maar enkele plaatsen voor ‘De Slag om de Schelde’ beschikbaar blijken, worden extra voorstellingen in fiZi ingepland. De belangstelling lijkt alleen maar toe te nemen en voorlopig staan er dan ook nog tot eind augustus vertoningen op het programma. Ook bij die andere oorlogsfilm ‘De Oost’ blijkt de toeloop groot. Dit drama over de strijd in Nederlands Indië van 1946 tot 1948 imponeert, verbijstert en laat je als toeschouwer aan het einde met wat prikkelende vragen achter. Vragen die aanzetten om direct te gaan googelen. Hoe zat dat bijvoorbeeld met die Nederlandse legerkapitein Raymon Westerling? Is hij nooit op de vingers getikt voor het gruwelijke standrecht dat hij toepaste en is hij later echt operazanger geworden? Mooi als een film zo kan aanzetten om je nader in de geschiedenis te verdiepen. Dit geldt ook voor de aangrijpende film ‘Quo Vadis, Aida?’, zater-

dag nog te zien in fiZi. Dit verhaal over

de tolk in het VN-kamp van Dutchbat in Srebrenica in 1996 grijpt je stevig bij de strot, maar is het toch beslist waard om te gaan zien. Veel oorlog en vooral veel mannen die oorlog voeren in het huidige filmaanbod dus, maar er zijn ook vrouwen die voor tegenwicht zorgen. Een blik op het programma voor komende week toont immers dat in films als ‘Le Sorelle Macaluso’ en ‘Blackbird’ specifiek vrouwen de hoofdrol spelen.

Twaalf actrices spelen vijf zussen Een mooi Siciliaans decor, prachtige muziek en twaalf actrices van verschillende leeftijden die vijf zussen spelen, gelden als belangrijke ingrediënten voor de film ‘Le Sorelle Macaluso’. Die vijf zussen zijn Maria, Pinuccia, Lia, Katia en Antonella. Ze leven boven in een vervallen appartement aan de rand van Palermo dat uitkijkt over de zee. Ze leven van de duiven die ze op zolder houden en verhuren voor ceremonies. De toeschouwers volgen de zussen in hun jeugd, als volwassen vrouwen en als hoogbejaarde dames. Het verhaal speelt zich af in de thuisstad van de Italiaanse regisseur en theatermaker Emma Dante. Zij baseerde de film op een toneelstuk dat zij zelf schreef.

De nostalgische soundtrack van de film bestaat uit klassieke stukken van Erik Satie, de Siciliaanse musicus en filmmaker Franco Battiato en de Italiaanse rock-hit ‘Meravigliosa creatura van Gianna Nannini. Bij het Filmfestival in Venetië won ‘Le Sorelle Macaluso’ de Award voor ‘Beste Film’.

Een mooi, maar weerbarstig plan Moeder Lily (fijne rol van Susan Sarandon) lijkt haar plan mooi voor elkaar te hebben, maar de uitvoering ervan blijkt weerbarstiger dan gedacht. In de film ‘Blackbird’ draait het om moeder Lily. Ze heeft de ziekte ALS en ze heeft besloten niet af te wachten tot de aandoening verergert, maar het lot zelf in handen te nemen en binnenkort uit het leven te stappen. Zij heeft haar familie uitgenodigd om nog een paar dagen samen te zijn. De opgewekte Lily heeft de regie in het handen, maar voor de worstelingen van haar geliefden heeft ze maar weinig oog. Wat moeten die nou met hun opgekropte gevoelens? Moeten ze die eruit gooien of kunnen ze beter zwijgen om het Lilly gemakkelijker te maken? Maar was moeder in het verleden zelf wel zo gemakkelijk voor haar dochters? ‘Blackbird’ toont dat een mens niet of nauwelijks controle heeft over een afscheid als dit. Ook de thuiskijktip wijd ik met plezier aan een vrouw, te weten: Astrid Lindgren. De film ‘Becoming Astrid’ die we drie jaar geleden alweer ook in fiZi vertoonden, is zaterdagavond te zien op NPO2 vanaf 23.45 uur. Wederom wat laat, maar zeker de moeite waard om voor wakker te blijven. De f ilm toont de aanloop naar Lindgrens prachtige schrijversloopbaan. Wie zien in feite wie er schuilgaat achter die stoere heldin Pippi Langkous. Het verhaal is geromantiseerd, maar blijft dicht bij de waarheid. Astrid Lingren in haar jonge jaren. Als vrijpostige tiener op het Zweedse platteland van de jaren twintig krijgt ze een baantje bij de

SALE

lokale krant. Ze komt in de problemen als ze zwanger raakt van de hoofdredacteur, maar weet zich daar dapper doorheen te slaan.

Redactie: Ali Pankow

70% TOT WEL

IN DE WERELD VAN PAAUWE

SHOP NU UW VOORDEEL VOOR UW THUIS

Wij kunnen ons goed voorstellen dat door het vele thuiszitten, u wel eens verlangt naar een nieuwe bank, kast, stoel of bed! Wacht daarom niet langer en kom naar onze showroom om de stralende zomersale te bekijken. U vindt mooie designartikelen, voor zowel binnen als buiten, met hoge kortingen tot wel 70%. Wees er snel bij, want op=op.* *Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Zuidweg 20a | 4316 LB Zonnemaire | T (0111) 40 13 18 | E info@interieur-paauwe.nl

INTERIEUR-PAAUWE.NL


DUURZAAM DOEN

Een duurzaam en energieneutraal Schouwen-Duiveland. Om dat te realiseren wil de gemeente u - de inwoners, ondernemers en verenigingen van Schouwen-Duiveland - zoveel mogelijk stimuleren om zelfduurzaamheidsmaatregelen te nemen. Dit doen we onder andere met een aantal stimuleringsregelingen. Verder vertellen we u graag waar u meer over waar u terecht kunt voor informatie en advies en over andere actuele ontwikkelingen.

Zes locaties op het oog voor nieuwe hoogspanningsstation Waarom moet er een nieuw op Schouwen-Duiveland

hoogspanningsstation op

Begin april startte TenneT met een participatieproces

op de projectwebsite. Op basis van het rapport kunnen de

voor het nieuwe 150/20 kV-hoogspanningsstation dat op

gemeentes uiteindelijk tot een voorkeursalternatief komen.

Schouwen-Duiveland

omgeving is de netbeheerder op zoek gegaan naar

Laat uw mening horen

komen?

geschikte locaties. TenneT gaat nu zes locaties die in

In het projectboek beschrijft TenneT onder andere hoe de

Het nieuwe hoogspanningsstation op Schouwen-

aanmerking komen, nader onderzoeken.

omgeving tegen de verschillende locaties aankijkt. Ook u

Duiveland is hard nodig. Op Schouwen-Duiveland en

Schouwen-Duiveland moet komen. Samen met de

kunt reageren en aangeven welke locatie uw voorkeur

Tholen zit het 50 kV-energienet van de regionale

TenneT organiseerde de afgelopen maanden verschillende

heeft, of waarom juist niet voor een bepaalde locatie

netbeheerder Enduris vol.

digitale bijeenkomsten om gebiedsinformatie op te halen,

gekozen moet worden. U kunt uw mening met TenneT

Er kunnen daardoor geen nieuwe, duurzame initiatieven

belangen te peilen en locatiesuggesties vanuit de

delen via de online projectatlas. Daar zijn de zes

worden aangesloten. Tegelijkertijd lopen ook de regionale

omgeving te krijgen. Uiteindelijk ontstond er een ‘longlist’

zoeklocaties te zien en kunt u heel eenvoudig op de kaart

energiewegen van Enexis in West-Brabant vol. Ook daar

met veertien optionele locaties in het gebied tussen

een reactie achterlaten. U vindt de projectatlas op de

bereikt het netwerk het maximum van de

Zierikzee en Bruinisse. Een aantal van die locaties is door

projectwebsite: www.tennet.eu/schouwen-duiveland.

transportcapaciteit.

TenneT zelf bepaald, op basis van technische

Reacties die voor half juli binnenkomen, worden

Door de werkzaamheden en de aanpassingen ontstaat er

uitgangspunten, maar er zaten ook suggesties bij vanuit de

meegenomen in het omgevingsbeeld in het projectboek.

een zogenaamde 150 kV-ring in de elektriciteitsinfrastructuur en een koppeling met het landelijke 380 kV-

omgeving. Van de veertien locaties bleken er acht - op basis van wet- en regelgeving en technische

Planfase

net. Het elektriciteitsnet in de regio wordt daardoor minder

uitgangspunten - niet haalbaar of niet kansrijk.

De reacties die TenneT nu ophaalt, zijn geen officiële

storingsgevoelig. Én de capaciteit breidt fors uit, waardoor

Bijvoorbeeld omdat er teveel woningen binnen 300 meter

zienswijzen. Op dit moment wil TenneT zoveel mogelijk van

ook in de toekomst nieuwe duurzame initiatieven, zoals

van de locatie liggen of omdat Enduris vanaf de locatie niet

de omgeving horen hoe tegen bepaalde locaties wordt

zonnedaken, kunnen worden aangesloten.

het hele eiland kan bedienen. De overgebleven zes locaties

aangekeken, zodat daar bij de planuitwerking rekening

worden nu uitgebreid onderzocht.

mee kan worden gehouden. Zodra er in het najaar een voorkeurslocatie bekend is, wordt die verder uitgewerkt.

Nader onderzoek

Begin 2022 start dan de officiële procedure.

Ingenieursbureau Witteveen + Bos onderzoekt in opdracht van TenneT de effecten van de plaatsing van een hoogspanningsstation op de zes locaties. Ze beschrijven in een ‘projectboek’ op een objectieve manier wat de milieueffecten zijn, de technische consequenties, de kosten, de samenhang met het nieuw te realiseren hoogspanningsstation bij Bergen op Zoom en wat de mening is vanuit de omgeving. Het projectboek met de effectbeschrijvingen van de locaties, wordt na de zomer voorgelegd bij de betrokken gemeentes en gepubliceerd

Uitnodiging online informatiebijeenkomst Ruimtelijk Beleid Duurzame Energievoorziening De gemeente Schouwen-Duiveland heeft in de Energie-

Voor kleinverbruikers is het terug leveren geen probleem

Agenda als doelstelling opgenomen om in 2040

en is het daarom wel mogelijk om duurzame energie op te

energieneutraal te worden. In de Regionale Energie

wekken. Ook is het mogelijk om zonne-energie bij de

Doel bijeenkomsten

Strategie Zeeland is voor Schouwen-Duiveland

grootschalige windenergielocaties te realiseren omdat

Tijdens deze online bijeenkomsten kunt u meedenken over

opgenomen dat zij het als haar plicht ziet om een bijdrage

deze een eigen externe kabel hebben (windpark Krammer

de ruimtelijke inpassing en voorwaarden voor participatie

te leveren aan het totaal op te wekken aandeel duurzame

en windpark Roggenplaat). Voor die onderdelen die wel

voor duurzame energieprojecten die mogelijk zijn binnen

energie in de regio Zeeland. Doordat de capaciteit van het

mogelijk zijn binnen het huidige elektriciteitsnet is het

het huidige energienetwerk.

elektriciteitsnet van Schouwen-Duiveland niet toereikend

noodzakelijk ruimtelijk beleid op te stellen. Dit om de

is, is het voor grootverbruikers die nu duurzame energie

landschappelijke kwaliteiten van het landschap te

Aanmelden?

willen opwekken niet mogelijk om elektriciteit terug

behouden. Daarnaast wordt in het ruimtelijk beleid ook de

Wilt u 1 van deze online bijeenkomsten bijwonen? Stuur

leveren aan het elektriciteitsnet en SDE subsidie aan te

kaders voor participatie voor omwonenden opgenomen.

dan voor 16 juli een mail naar duurzaam@schouwen-

informatiebijeenkomsten.

duiveland.nl onder vermelding van deelname bijeenkomst

vragen.

ruimtelijk beleid duurzame energievoorziening en de

Voor het toekomstbestendig maken van het

Kom naar 1 van onze online informatiebijeenkomsten!

elektriciteitsnet hebben Tennet en Enduris een apart traject

Om u hier over bij te praten organiseren we op dinsdag 20

bijeenkomst een link waarmee u kunt inloggen.

opgestart. Zie hiervoor het bericht over het 150 Kv station.

en donderdag 22 juli van 19.30 tot 21.00 uur twee

datum u wilt deelnemen. U ontvangt vóór de start van de


ENERGIEBALANS VAN SCHOUWEN-DUIVELAND De ambitie van de gemeente is energieneutraal in 2040. Er zijn twee factoren van invloed: enerzijds het totale energieverbruik, anderzijds het opwekken van duurzame energie. Deze infographic geeft een beeld van hoever Schouwen-Duiveland is.

HUIDIGE ENERGIEVERBRUIK

1.000 TJ =

30 windmolens à 3 MW De doelstelling voor 2023 is 3 % (ten opzichte van 2017) van het energieverbruik terug te dringen. Voor 2040 is dit 20 %. Het huidige energieverbruik is 3.781 TJ (op basis van de laatste cijfers van de klimaatmonitor van 2019). De doelstelling 2023, voor het terugdringen van het energieverbruik, is gehaald.

1.000 TJ =

100.000 woningen met zonnedaken

1.539 TJ 40,7 %

1.440 TJ 38 %

135 TJ 3,6 %

Woningen, commerciële- en publieke dienstverlening.

Wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenen recreatievaart en zeescheepvaart.

Industrie, bouwnijverheid, energieproductie en afvalverwerking.

Gebouwde omgeving

Industrie

Mobiliteit

578 TJ 15,3 %

89 TJ 2,4 %

Landbouw, bosbouw en visserij.

Energie die nodig is voor opwek van duurzame energie.

Totaal

Duurzame energie

Landbouw

2017

ENERGIEVERBRUIK

Doel 2023

4.000 TJ

3.880 TJ

3.781 TJ Doel 2040

Gerealiseerd

3.200 TJ

3.781 TJ

Bron: https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/

HOEVEEL ENERGIE WEKKEN WE AL DUURZAAM OP? In 2020 was het aandeel duurzame energie 1.905 TJ, 50,4 % van ons energieverbruik. Dat betekent dat er 1.876 TJ duurzame energie nodig is.

Windenergie

Zonne-energie

Getijdenenergie

Biomassa Sirjansland

239 TJ 12,5 %

142 TJ 7,5 %

0 TJ 0 %

203 TJ 10,7 %

zonder windpark Krammer

1.321 TJ 69,3 %

Totaal

1.905 TJ

windpark Krammer

OPWEK DUURZAME ENERGIE

2017

250 TJ

Gerealiseerd

Doel 2023 Gerealiseerd

585 TJ zonder windpark Krammer 620 TJ

1.905 TJ met windpark Krammer

Doel 2040 3.200 TJ

Voor de opgewekte duurzame energie worden de gegevens opgevraagd bij de exploitanten.

WWW.SCHOUWEN-DUIVELAND.NL


Dankbetuigingen

uitvaartzorg

Overlijdens

Voor uw medeleven betoond na het overlijden van onze geliefde man, pa, opa en overopa

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig ingeslapen onze vader

Lauwerens Johannes Lokker

Cornelis Pieter van Eck

Adri van Eck-Schimmel

U I T VA A RT Z O R G

STEIJN DE VLIEGER

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

UITVAARTZORG

Zierikzee, juli 2021

STEIJN DE VLIEGER UI TVAA

We willen een ieder bedanken voor de getoonde blijken van medeleven na het overlijden van onze lieve moeder, oma en schoonmoeder

Correspondentieadres: Nieuwe Rijksweg 41 4472 AA ‘s-Heer Hendrikskinderen

De crematieplechtigheid heeft naar de wens van de overledene in besloten kring plaatsgevonden.

Heel verdrietig, maar dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn, geven wij kennis dat wij afscheid hebben moeten nemen van onze lieve, zorgzame moeder en oma

Maatje Adriana Gast-Heijboer

Maria Pieternella Capelle-Kwaak ~ Marie ~ ~ voor altijd in ons hart ~

RT ZO

U I T VA A RT S E RV I C E

RG ST E D E V L IJ N IE G E R

UI TVAA

RT SE

ZEELA

RV IC

ND

ZEELAND

E

Zo w mijn u il ik Z Eit E Lv Aa ND ar t UI TVAA

GRATIS WILSBESCHIKKING Voorkom onduidelijkheid. Zet uw wensen in alle rust op papier. Vraag gratis en vrijblijvend aan.

0111 40 2000

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

RT SE

RV IC

UI TVAA

D E V LRT SE RV IC E IE G E R

E

U I T VA A RT S E RV I C E

ZEELAND

UI TVAA

D E V LRT SE RV IC E IE G E R

Voor een respectvolle uitvaart... U I T VA A RT S E RV I C E DE VLIEGER

Schouwen-Duiveland

Oosterland, juli 2021

Oosterland 0111 40 2000 (dag &nacht) info@uitvaartdevlieger.nl | www.uitvaartdevlieger.nl

~ Maatje ~

U I T VA A RT S E RV I C E

echtgenote van Constant Jan Gast † 3 februari 1981 * Nieuwerkerk, 17 februari 1932

dag en nacht bereikbaar

zeggen wij u hartelijk dank.

† 1 juli 2021

Henny en Corny Hans Conny Wim en Birgitta

Sacha Claessen Hoge Hilleweg 27a 4328 RA Burgh-Haamstede www.claessenuitvaartzorg.nl info@claessenuitvaartzorg.nl

06 - 45 775 978

~ Cor ~

~ Lou ~

* 28 juli 1935

Claessen

† Zierikzee, 5 juli 2021

kinderen en kleinkinderen Correspondentieadres: Tanja Gast Wielingenstraat 28 4301 XP Zierikzee De afscheidssamenkomst en de begrafenis vinden in besloten kring plaats. Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Allévo Cornelia, in het bijzonder afdeling Hoge Duin, voor de liefdevolle zorg en aandacht.

Voor de hartverwarmende belangstelling, in de vorm van bloemen, vele kaarten, brieven en telefoontjes, tijdens haar ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Cornelia Janna Pos-de Bruine ~ Corrie ~ weduwe van Martinus den Boer

DE VLIEGER Ik mag nog bezocht worden na overlijden: Ja/Nee • Helpend • Inspirerend • Persoonlijk •

Arjen van de Hee T 06 42 17 94 17 www.yarden.nl/vandehee

& van de Hee

willen wij u oprecht bedanken. Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren dat zij bij zo velen geliefd was. J. Pos wederzijdse kinderen en kleinkinderen Burgh-Haamstede, juli 2021

Zorg met hoofd, hart en handen

omdat afscheid nemen zorg vraagt...

Mark de Bruijne, Janine Schouls en Caroline Giltay

uitvaartonderneming

Lieke Bosveld Woont in Zierikzee werkt door heel Zeeland dag en nacht bereikbaar Tel. 0111 - 40 85 44 0113 - 22 88 49

• Professionele en creatieve begeleiding • aandacht voor kinderen en bijzondere familierelaties • Voorgesprek en nazorg zijn gratis • Geeft lezingen over rouw en afscheid • Dementievriendelijk

www.uitvaartondernemingliekebosveld.nl

In alle rust samen zijn

Afscheidshuis de Omarming

T I M M E R M A N N AT U U R S T E E N

Bel bij overlijden

Vakmanschap sinds 1839

GEDENKSTENEN

VOORHEEN |

0111 450 717 (24/7)

de Jonge & Uijl

0111 - 412877 Uitvaartcentrum “Vredehof”

Oude Lagezoom 6, 4328 ED Burgh-Haamstede

Nieuwerkerk | 0111 64 17 98 | timmerman-natuursteen.nl

Een plaats van warmte en liefde, dag en nacht toegankelijk voor nabestaanden

Willem Grinwis, Arie-Jaap Arensman, Linda Hollestelle-Oosterwijk & Leendert van der Werf

www.arensmanuitvaart.nl

Emil Sandströmweg 2a, Zierikzee www.uitvaartsd.nl


17

Coronacrisis heeft blijvend invloed op de inzet van toeristenponten In heel Zeeland varen er deze zomer negen veren, vanaf Schouwen-Duiveland vier Negen pontjes zijn in het komende zomerseizoen beschikbaar voor recreanten die al eilandhoppend door Zeeland, land van overkanten, willen fietsen. Schouwen-Duiveland is te bereiken via vier veren, die varen naar Anna Jacobapolder, Tholen, Noord-Beveland en de Brouwersdam. De ‘Almanak 2021’, met gedetailleerde, praktische informatie over de pontjes, is al verschenen, maar die kan als gevolg van de coronacrisis worden ingehaald door de actualiteit.

gen, zater- en zondagen. Wemeldinge wordt, in tegenstelling tot vorige jaren, onderweg niet aangedaan. Inlichtingen: info@frisiarondvaarten.nl

ZIERIKZEE

Hij heeft de veerdienst vorig jaar overgenomen van uitbater Eric Moerland, die ermee ophield omdat het opknappen van zijn garnalenkottertje ‘Diana Alfina’ te veel ging kosten. Schipper van het ‘nieuwe’ overzetveer is Bart de Jonge uit Bruinisse, de vaartijd ongeveer tien minuten. Er kunnen telkens hooguit twaalf mensen worden overgezet, die aan boord afstand

moeten houden. Inlichtingen: dominichaaij@gmail.com of 06-23791870. Vanaf 13 juli en dan tot en met 26 augustus vaart tussen Port Zélande op de Brouwersdam en Brouwershaven de ‘Denick II’, normaal een rondvaartschip. Er moet vooraf worden gereserveerd, via www.denick.nl, om op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag mee te mogen. Vaartijd: 45 minuten. Op vrijdagen en zaterdagen is de fietser op zichzelf aangewezen. De derde en vierde pont van en naar Schouwen-Duiveland is de ‘Frisia’, eveneens een rondvaartschip. Voor rondvaartboten gelden beperkingen, die langzaam al of niet worden versoepeld; dat is nog niet haarscherp te overzien. Met name fietsende recreanten krijgen hiermee te maken, zegt Coby Hoogstad, woordvoerster van Frisia Rondvaarten bv. De ‘Frisia’ vaart in juli en augustus, en alleen op dinsdagen, tussen St. Annaland en Zierikzee. “Op deze tocht

nemen we fietsen mee.” De vaartijd is anderhalf uur, online reserveren is nodig, via www.frisiarondvaarten.nl/ reserveren-4. Of er later in het seizoen meer heen en weer gevaren kan worden, is volgens Hoogstad nog “niet in te zien”. Dat hangt af van de versoepelingen. Op woensdag en donderdag wordt de ‘Frisia’ ingezet voor overtochten tussen Kamperland (Roompot Beach Resort) en Zierikzee. “Als het mogelijk is, nemen we fietsen mee.” Maar op deze tochten is het vaak “heel druk” door de aanwezigheid van rondvaartpassagiers. Aan de hand van de laatste corona-versoepelingen wordt daarom bekeken “of we fietsen mee kunnen nemen of niet”, aldus Hoogstad. De onderneming, gevestigd op St. Annaland, helpt ook elders in Zeeland fietsers naar een overkant: tussen Yerseke en Gorishoek, met de ‘Frisia 2’. Van 7 juli tot en met 31 augustus vaart dit schip op dinsdagen, vrijda-

Tussen Kamperland en Veere is het pontje al op 9 mei gaan varen. Op de website deelt de eigenaar van ‘Veerdienst Rondje Pontje’ mee dat “de overheid [daarvoor] toestemming heeft gegeven”. In de maanden mei en juni kunnen fietsers en voetgangers zich alleen op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag laten overzetten. Pas in juli en augustus, het hoogseizoen, zijn er elke dag en elk uur afvaarten. Daarna gaat het beperkte schema weer gelden, en dat duurt tot en met zondag 26 september. De overtocht duurt zo’n vijftien minuten. Passagiers moeten een mondkapje dragen en afstand bewaren tot onbekenden. Groepen van meer dan tien personen wordt aangeraden ruim vooraf, minimaal een week, te reserveren: info@rondje-pontje.nl. Heen en weer gaan is ook weer mogelijk tussen Perkpolder in ZeeuwsVlaanderen en Hansweert aan de overkant van de Westerschelde, op Zuid-Beveland. Het zomerveer heeft een verbrokkelde geschiedenis: het begon in 2005, stopte in 2011 en herbegon in 2014. De pontjesdiensten beginnen op 4 juli en eindigen op 27 augustus. Aan beide zijden zijn er drie afvaarten op de vaardagen. Reserveren is niet nodig, maar rolstoelen en scootmobielen moeten vooraf gemeld worden. Aan boord zijn mondkapjes verplicht. Wie er een is vergeten, kan er ter plekke een kopen voor 1 euro. Vanaf windkracht 6 en bij dichte mist wordt er niet gevaren. Dit geldt merkwaardigerwijs ook voor de dinsdag, donderdag en zaterdag. Dan zijn er geen afvaarten, noch in Perkpolder noch in Hansweert. Inlichtingen bij het rondvaartbedrijf De Atol: www.de-atol.nl Het negende en laatste pontje in dit overzicht is dat tussen Kortgene en Wolphaartsdijk. Het motorschip ‘Hoop’ is al op 7 april gaan varen en stopt pas op 5 september. Maar in het voor- en naseizoen zijn er alleen op bepaalde dagen overtochten. Pas vanaf 15 juni wordt er dagelijks gevaren en dat houdt aan tot 1 september. Op (telefonisch) verzoek en bij voldoende deelname zijn meerdere afvaarten mogelijk. Inlichtingen: www.hoopsportvisserijfietsveer.nl •

bekend geworden met ‘Het einde van eenzaamheid’. Hij is een succesvolle jonge Duitse schrijver. ‘Hard land’ is zijn vierde roman, die wederom meeslepend en ontroerend is. Sam woont met zijn ouders in een middelgrote stad in Missouri. Hij wordt veel gepest op de middelbare school, zijn vader is werkloos en zijn moeder is ziek. Dit zijn geen ingrediënten waar je vrolijk van wordt. Wel op de manier zoals Benedict dit aanpakt. De eerste zin ‘Die zomer werd ik verliefd en ging mijn moeder dood’. Als lezer weet je meteen dat het een jaar later is. Een jaar eerder is het begin van de zomervakantie en Sam vindt een baantje bij de bioscoop, waar hij jongeren ontmoet die iets ouder zijn, beslist anders dan hij. En Sam wordt verliefd op Kristie, hij vindt zichzelf niet bepaald een type waar meisjes voor vallen. Maar door met deze jongeren om te gaan leert hij zichzelf beter kennen en merkt wel dat als je, je laat horen je ook daadwerkelijk serieus wordt genomen. Ook

zijn ouders zijn blij met de vriendengroep van Sam. Ze gaan zelfs een keer mee naar Festival by the Lake. Tijdens de verjaardag van Sam, (hij wordt 16 jaar) hebben zijn vrienden en Kristie een bijzonder feest voor hem. Hij moet meewerken aan drie opdrachten. Verder vertel ik hier niets over, dit laat ik aan de lezer over. De titel ‘Hard land’ is ontleend aan een boek dat gebruikt wordt bij zijn literatuurles op school. De leraar noemen ze Inspecteur Colombo omdat hij een glazen oog heeft en slecht zittende pakken, heet eigenlijk meneer Parker. Dit gegeven en deze leraar lopen als een rode draad door het boek. Thema van het lesboek ‘het verhaal is van de jongen die het meer oversteekt en als man terugkomt’. Muziek speelt een aparte rol, achterin het boek staan belangrijke soundtracks, die ook in het verhaal een functie hebben. ‘Betty’ is de volgende titel, geschreven door Tiffany McDaniel. Dit verhaal berust op een waar gebeurde familiegeschie-

denis, geschrevend door de dochter van Betty. Dit omvangrijke verhaal is opgedeeld in vijf delen, welke loopt van 1909 tot en met 1973. Betty die geboren is in 1954, als zesde kind, is dan bijna twintig. Haar vader is een Cherokee die al zijn kinderen lessen geeft in hoe hij de cultuur heeft eigen gemaakt via zijn moeder en oma. Ook spreekt hij de taal van de ‘witten’. Toen in die tijd, en eigenlijk nog steeds, is er een gigantische kloof tussen andere volkeren, stammen en de ‘witten’. Betty wordt op de lagere school met de nek aangekeken, ze heeft geen fatsoenlijk kleren aan. Ze wil na de eerste dag ook nooit meer naar school. Haar vader, die zijn kinderen allemaal even lief heeft, maar Betty net een streepje voor, weet haar om te praten. Zij vertelt haar vader dat ze veel meer van hem leert (wat uiteindelijk ook zo is) dan op school. Betty trekt samen met haar vader de natuur in, of werkt met hem samen in de moestuin. Haar moeder blijft voor haar altijd een myste-

rie. Hoe dit komt, is in dit boek de rode draad. Haar moeder is op jonge leeftijd misbruikt door haar vader, jarenlang, dit laat zeker zijn sporen achter. Betty is een slim en begaafd kind, zij schrijft alles wat zij voelt en ziet op, verstopt haar verhaaltjes in glazen potjes onder een boom, haar overlevingstruc . Zij vormt samen met haar twee andere zusjes een drie-eenheid. Volgens haar vader de drie belangrijkste gewassen van de Indianen, namelijk mais, boon en pompoen. Een familie is zoveel meer dan een bloedlijn het gaat om de energie en liefde die je er, ondanks alle tegenslag, elke keer weer in weet te stoppen. maar bovenal wordt met dit verhaal duidelijk dat je nooit mag vergeten waar je wiegje gestaan heeft want dat is de plek die je gemaakt heeft tot wat je bent en dat zal de plek zijn waar je altijd naar terug kan keren voor liefde en steun. Een zeer respectvolle familiegeschiedenis. Iedereen ontzettend veel leesplezier, wat je ook leest!! •

De tweetalige pontjesbrochure (Duits en Nederlands) is gratis te downloaden via de nieuwe website Zeeland. com, waarop de websites van de VVV en Zeelandinzee.nl zijn samengevoegd. Rondtrekkende toeristen wordt aangeraden om voor de actuele vaartijden de website van het desbetreffende pontje te raadplegen. Voor actuele informatie over het coronavirus wordt verwezen naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Aan boord is in ieder geval een mondkapje verplicht, een das of sjaal volstaat niet. En bij sommige pontjes moet misschien vooraf gereserveerd worden, zeker bij grotere groepen. De negen veren die Zeeland eilandhoppers biedt, zijn er in feite zeven. De Westerschelde-ferry van Vlissingen naar Breskens is meegeteld. Maar die vaart het hele jaar door. In het hoogseizoen, dat voor de ferryfirma loopt van 3 april tot en met 26 september, zijn er alleen diensten om het halfuur in plaats van om het uur. En er gelden hogere tarieven, voor kinderen zowel als voor volwassenen. Nog een pontje dat het hele jaar door beschikbaar is, is dat tussen Sluiskil Centrum en Sluiskil Oost, in Zeeuws-Vlaanderen, onder Terneuzen. Dit dorpspontje heeft de kortste overzettijd van Zeeland: drie minuten. Bovendien is het gratis. Ooit telde Zeeland meer dan honderd verschillende veerdiensten. Dammen, bruggen en een tunnel kwamen ervoor in de plaats. Onder de verzamelnaam ‘Rondje Pontje’ kwamen er begin deze eeuw speciale zomerveren in de vaart. Daar zijn er intussen vele van verdwenen, ook op Schouwen-Duiveland. Bijvoorbeeld die tussen GoereeOverfl akkee en Den Osse en de pont van Burghsluis via Colijnsplaat naar Zierikzee.

BOEKENPRAAT Met Anne de Jager van boekhandel De Vries

Afgelopen weken twee boeken gelezen die indruk gemaakt hebben, door het taalgebruik, prettige manier van schrijven, en wellicht ook wel het onderwerp. Ieder heeft er mee te dealen, de stap van puber zijn naar het volwassen leven. Het eerste boek is geschreven door Benedict Wells,

Schipper Bart de Jonge uit Bruinisse in de vluchthaven van Zijpe, met achter hem de visserskot Bru 45, die straks, in juli en augustus, op vrijdagen en zaterdagen rondfietsende recreanten gaat overzetten naar Anna Jacobapolder, of andersom. Daartoe wordt op de boeing een houten brug geplaatst, waarmee de fietsen aan boord kunnen worden gezet. (Foto Gert van Engelen)

Hoe kan Schouwen-Duiveland per pont worden bereikt of verlaten? Om te beginnen opnieuw met de veerdienst tussen Anna Jacobapolder en de vluchthave Zijpe bij Bruinisse. De passagiers worden overgezet met de groen-gele BRU-45, een viskotter die normaal dienst doet voor de oestervisserij, paling- en kreeftenvisserij. Gevaren wordt er in juli en augustus, en overigens alleen op vrijdag en zaterdag van 10 tot 18 uur. De dienstregeling? “Zo vaak als nodig is’, zegt de eigenaar, Bruënaar Dominic Haaij.


Barbecue avonden bij TMC Kruiningen!  

Het beste voor jouw interieur bij TMC Kruiningen

50% korting op geselecteerde showroommodellen

START OPRUIMING             

TMC Kruiningen Zandweg 1b - (0113) 38 26 26

WWW.TMCWONEN.NL

Openingstijden Maandag Dinsdag Woensdag

13.00 - 17.30 Donderdag 09.30 - 17.30 Vrijdag 09.30 - 17.30 Zaterdag

09.30 - 17.30 09.30 - 17:30 09.30 - 17.00


19

Leerzame Sparta-training op sportpark Den Hogen Blok In de laatste week van de schoolvakantie komt Sparta Rotterdam naar Zierikzee. Er staat op woensdag 1 september een leerzame voetbalochtend op het programma, waarbij je gaat trainen als een Sparta speler/ speelster. Onder leiding van Spartatrainers, waaronder Dolf Roks, ga je aanvallen, omschakelen en verde-

Vrijdag 9 juli

Tennis Tweede dag Mosseltoernooi (tennispark LTC de Bru-tèn). Voetbal Vriendschappelijk: AA Gent-FC Utrecht (14.30, hoofdveld Scharendijke)

Zaterdag 10 juli

Tennis Derde dag Mosseltoernooi (tennispark LTC de Bru-tèn). Voetbal Vriendschappelijk: ZSC’62-Nieuwdorp (13.00) Regioselectie SD JO14-Kloetinge JO14 (10.00, sportpark Volharding).

Zondag 11 juli

Tennis Vierde dag Mosseltoernooi (tennispark LTC de Bru-tèn).

Maandag 12 juli

Schaken Zomercompetitie schaakvereniging Zierikzee (20.00, recreatiezaal de Veste). Bridge Zomerdrive Bridgekring’68 (13.30, dorpshuis de Schutse).

Dinsdag 13 juli

Jeu de boules Speelmiddag sportclub Zierikzee (14.00).

Woensdag 14 juli

Jeu de boules Speelavond sportclub Zierikzee (19.00).

Donderdag 15 juli

Bridge Zomerdrive Bridgekring’68 (13.30, dorpshuis de Schutse).

Maandag 19 juli

Schaken Zomercompetitie schaakvereniging Zierikzee (20.00, recreatiezaal de Veste).

digen als een echte Spartaan. Ook plezier en talentontwikkeling staan centraal deze dag. Het evenement is zowel voor leden als niet-leden van MZC’11. De kosten bedragen 18,88 euro per persoon, verwijzend naar het oprichtingsjaar van de club: 1888. Verbetering pr voor Staal bevestiging weer terug te zijn

Tommy Staal heeft tijdens een wedstrijden in Heusden-Zolder zijn persoonlijke record op de 800 meter verbeterd. De atleet uit Zierikzee (foto) zette zaterdag in de Belgische plaats op het KBC atletiekgala een tijd neer van 1.52,24 minuten. Hiermee was hij zevenhonderdste sneller dan zijn vorige snelste tijd op deze middellange afstand. Hoewel de verbetering minimaal was, was Staal erg tevreden. ,,Het is een bevestiging dat ik weer echt terug op niveau ben.” De komende tijd wil de hardloper zich richten op de 1.500 meter. ,,Een pr daar zou natuurlijk ook mooi zijn.” (foto Herman Bin) Atlete Meijer wint meerkamp en 600 meter landelijke wedstrijd Noortje Meijer, lid van atletiekvereniging Delta Sport, heeft bij de Pupillen- en C/D Summer Games zowel de meerkamp over sprint, verspringen en balwerpen als de 600 meter gewonnen. Met atleten vanuit alle delen van het land was de zevenjarige Noortje Meijer in Hoofddorp vanaf het begin de sterkste bij de mini’s. De 40 meter liep de Zierikzeese in een tijd van 8,01 seconden. Bij het verspringen kwam ze tot een afstand van 2,69 meter. Bij het balwerpen kwam ze tot een worp van 10,75 meter. Naast deze driekamp was er ook een ‘losse’ 600 meter. Ze wist ook deze te winnen, al was dat toch krapper dan op de meerkamp. Ze finishte namelijk exact gelijk met de Amsterdamse Elena van der Westen. Beide meiden finishten in een tijd van 2.52,94 minuten. Regioselectie JO14 verslaan Middelburgse leeftijdnoten De regioselectie SchouwenDuiveland JO14 heeft een geslaagde wedstrijd achter de rug. Tegen de leeftijdgenoten van Zeelandia/ Middelburg werd een vriendschappelijk duel met 3-1 gewonnen. De Schouwse doelpunten werd gemaakt door Jael Breukel (SJO Bruse Boys/ Duiveland) en Yuri Goedegebure (FC De Westhoek’20). •

Duiveland ook ‘in de markt’ voor kunstgras op trainingsveld Onderdeel van groter plan voor Oosterland Hans van der Have, voorzitter van Duiveland, sloeg vorige week enigszins verbaasd deze krant open. Het betrof het bericht over een mogelijk kunstgrasveld bij SKNWK. En dat terwijl de Oosterlandse vereniging al een tijdje langer met hetzelfde onderwerp bezig was en een zelfs een uitgewerkt plan op papier heeft staan. Maar dat haalde deze kolommen niet. Nu wel.

OOSTERLAND

De plannen van SKNWK en Duiveland stonden in een amendement van de VVD. Hierbij werd verzocht de plannen mee te nemen in de begrotingsbesprekingen van de gemeenteraad in november van dit jaar. Van der Have: ,,Daar ben ik blij mee want nu hebben we voet aan de grond”. Het grote ver-

schil met SKNWK is dat in het geval van de Nieuwerkerkse voetbalvereniging eerst gekeken moet worden wat de kosten zijn en er bij Duiveland al een uitgewerkt plan ligt. Met kosten en al. Het Oosterlandse plan vraagt de gemeenteraad geld beschikbaar te stellen om het trainingsveld aan te pakken. Dit zou dan vervangen moeten worden door kunstgras voor het dorp, stelt Van der Have nadrukkelijk. ,,Op trainingstijden gaan wij er gebruik van maken.” De plannen vertellen ook dat er op veld 2 en het trainingsveld ledverlichting moet komen. ,,Het kunstgrasveld is onderdeel van een groter plan”, geeft Van der Have aan. Natuurlijk wil Duiveland graag kunstgras omdat er dan in de winter ook onder slechte weersomstandigheden,

dat ‘normaal’ gras schier onspeelbaar maakt, kan worden getraind. Echter, van het kunstgrasveld moet vooral een dorpsfunctie uitgaan. In het kader van gezondheid, bewegen, de jeugd achter de pc vandaan krijgen en andere activiteiten (Vitaal SD). ,,Voor een bedrag dat voor de gemeente SchouwenDuiveland redelijk bescheiden is”, aldus Van der Have. Met de dorpsraad, om het totaalplaatje nog maar eens te onderstrepen, wordt het raamwerk van het plan de komende tijd verder uitgewerkt. Hierbij staan de verdere ontwikkeling van het Oostersportpark en bewegen centraal. Van der Have: ,,Dat stuk van het plan is meegenomen in het amendement”. •

Meer wensen voor kunstgras Schouwen-Duiveland telt momenteel twee kunstgrasvelden bij voetbalclubs.

ZIERIKZEE

Het trainingsveld, met daarop Hans van der Have, dat Duiveland graag wil vervangen door kunstgras.

Bruse Boys was de eerste en MZC’11 volgde. De voorzitter van de Zierikzeese vereniging, Leo ’t Mannetje, zei in WereldRegio van 7 mei: ,,Ik heb er met de wethouder over gesproken. De gemeente is er beleid over op poten aan het zetten maar er zijn meer verenigingen mee bezig”. Eén van deze clubs is dus het Nieuwerkerkse SKNWK, blijkt uit berichtgeving in WereldRegio van vorige week. Op sportpark Van Zuijen in Burgh-Haamstede leeft bij FC De Westhoek’20 al jaren de wens voor een kunstgrasveld. Er is plaats voor, zo laat voorzitter Theo Grefkens desgevraagd weten. Echter, zo geeft hij aan, hangt nog een en ander af van de dorpsvisie Burgh-Haamstede en de eventuele komst van een regioschool. •

Ruim zestig tennissers actief weekendeditie Mosseltoernooi BRUINISSE Het was hier en daar een beetje passen en meten maar ruim zestig tennissers kunnen dit weekeinde meedoen aan het Mosseltoernooi.

Vanwege corona was het niet mogelijk om een hele week te tennissen bij LTC de Bru-tèn. Daarom is besloten er een weekendeditie, na het helemaal afgelasten in 2020, van te maken. De

eerste partijen worden vrijdag vanaf 18.30 uur afgewerkt. In negen onderdelen worden er voornamelijk poulewedstrijden gespeeld. Hetzelfde tennispark was vorig weekeinde het toneel van het eerste jeugdtoernooi op Schouwen-Duiveland in 2021. Een goede veertig spelers deden mee aan het Krukeltoernooi. Dit was een geslaagd evenement. •

Luca de Waal


Profile for Wereldregio

WereldRegio Nummer 724  

WereldRegio Nummer 724  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded