Page 1

Strandgangers zeer tevreden over bezoek Weer Blauwe vlaggen voor Schouwse stranden

Sommige strandovergangen zijn onneembare vestingen voor minder-validen RENESSE Misschien wisten we het al, maar onderzoek heeft uitgewezen dat de duizenden bezoekers uitermate tevreden zijn over het strand. Rust, ruimte, brede en schone stranden en een sterk gevoel van veiligheid (96 procent) zijn de meest gehoorde kwalificaties van de ruim elfhonderd geënquêteerden door het Kenniscentrum Toerisme. Een opsteker voor de gemeente, die de 21 kilometer strand beheert én exploiteert.

Van de ondervraagden komt 57 procent uit Nederland, 33 procent zijn Duitsers gevolgd door 8 procent Belgen. Het strand is blijkbaar het populairst bij de leeftijdscategorie 40 tot 70 jaar. Maar

liefst 73 procent van de ondervraagden zit in deze leeftijdscategorie. Uit het onderzoek blijkt dat de belevingen van het strand en de ervaringen van de strandbezoeker over het algemeen positief zijn. Strandbezoekers geven aan dat zij het strand gemakkelijk kunnen bereiken. Minpuntje is misschien dat het gros van de mensen met de auto naar het strand komt en dat het transferium minder populair is bij de doelgroep. Andere kwalificaties zijn een gevoel van veiligheid hebben op het strand, op het strand tot rust kunnen komen en dat er voldoende aanbod is van activiteiten en horeca. Er zijn ook punten waarbij nog niet optimaal aan de behoefte van de

strandbezoeker wordt voldaan. Zo geven verschillende bezoekers aan dat het strand niet altijd goed bereikbaar is voor rolstoelafhankelijke personen of personen die slecht ter been zijn, zijn er niet altijd voldoende openbare toiletten en zou de bereikbaarheid van de reddingsbrigade verbeterd kunnen worden. Deze punten kunnen gezien worden als verbeterpunten zodat het strandbezoekers aan niets ontbreekt. Daarnaast tonen de resultaten verschillende wensen van strandbezoekers. Een deel van de strandbezoekers geeft aan speciaal voor een evenement het strand te bezoeken. Ook zouden de bezoekers het leuk vinden wanneer zij iets kunnen leren over de zee, duinen en/of het strand en de onderwaterwereld. Een mogelijkheid zou zijn om dit te faciliteren door middel van beeld en geluid, een meerderheid van de bezoekers geeft namelijk aan interesse hierin te hebben. In het tevredenheidsonderzoek is nog niet de verhoging van de parkeergelden meegenomen. Die zijn verdubbeld. Op die manier betalen de dagjesmensen ook iets mee aan de voorzieningen. Verblijfsrecreanten doen dat al via de toeristenbelasting. De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International in Denemarken heef t dit jaar opnieuw Blauwe Vlaggen voor de stranden van Renesse, het strand van Westenschouwen, van NieuwHaamstede en het strand aan de Brouwersdam aan SchouwenDuiveland uitgereikt. •

Beachboom rekent op vergunning SCHARENDIJKE Hoewel de organisatie al enthousiast begonnen is met de kaartverkoop, is de vergunning voor het strandevent Beachboom bij Scharendijke nog niet afgegeven. Overigens is het normaal dat het evenement pas later in het jaar een vergunning krijgt. Het zal afhangen van hoe COVID-19 zich ontwikkelt en welke eisen het rijk eraan stelt.

Vooruitkijken naar een heerlijke zomer vol zon en vette beats. Want, in welk vorm dan ook, we gaan er vol voor.’’ Burgemeester Jack van der Hoek laat desgevraagd weten dat de pap nog niet

gestort is. ,,De aanvraag voor het evenement is ingediend maar er is (nog) geen vergunning afgegeven. Lees verder op pagina 3 •

Afgelopen week ging er weer een streep door diverse evenementen. Bijvoorbeeld de Zierikzeese Havendagen, maar ook de aanzienlijk kleinere voorstellingen van de Rederijkers, waar normaliter slechts enkele tientalen mensen bij een toneelspel kunnen zijn. Verrassend was dus de eerdere aankondiging van Beachboom, dat het zaterdag 14 augustus weer door gaat. Op de site staat: ,,Na een jaar van beperkingen kunnen we gelukkig weer vooruitkijken naar meer vrijheid.

Wereldnieuws uit je regio

715

Tijd voor ExZi! Bel 0111 420776

Exposure Zierikzee Bel WereldRegio: 0111 420776

Voor het allerlaatste nieuws: www.wereldregio.nl

Van Burg gewend aan afstaan stoel aan Lievense De gemeente gaat extra geld uittrekken om culturele instellingen te compenseren voor hun coronaverliezen. De raad staat unaniem achter een motie van Robbert Lievense van Leefbaar Schouwen-Duiveland.

extra geld nog eens naar de culturele instellingen te gaan. Dat geld kan wat Lievense betreft uit de compensatie voor parkeergelden en toeristenbelasting komen. Het rijk maakte een bedrag van 1,8 miljoen euro over. Acht ton daarvan is nog voor het verlies aan inkomsten, dus is er nog een miljoen voor andere regelingen waaronder die voor de culturele sector. •

ZIERIKZEE

Zijn partijgenoot en wethouder Jacqueline van Burg had instellingen al eerder geld gegeven, maar wat Lievense betreft mag dat wel wat ruimhartiger. Volgens hem is er geld genoeg. Hoeveel er nodig is, moet voor 31 mei blijken. Dan moet het college een besluit genomen hebben. Alle partijen waren akkoord maar VVD-raadslid Margo Lemsom moest het wel van het hart dat Lievense met zijn interventie op de stoel van de wethouder is gaan zitten. Van Burg: ,,Ik raak er een soort van aan gewend dat Lievense op mijn stoel gaat zitten. Ik heb daar geen moeite mee.” Lievense reageerde daarop met ,,ik zat vroeger al op schoot bij de wethouder. Maar dat zegt iets over mijn leeftijd of die van de wethouder natuurlijk.’’ Kortom Van Burg heeft er geen moeite mee en zegde toe met

Robbert Lievense

zaterdag 8 mei

zondag 9 mei

15º 4º

Z 4-5 bft Neerslagkans: 90%

20º 12º

ZW 3-4 bft Neerslagkans: 40%

Lees het actuele weer op pagina 5 met weerman Joost Loomans Nieuweweg 1, 4315 PR Dreischor

OPEN

VERSE... GEROOKTE... GEMARINEERDE... Burg. Boumanstraat 3 • Nieuwerkerk • Tel. 0111 641 555

nummer

7 mei ‘21 Jaargang 15 week 18

Groots adverteren op led-borden. Exposure bij de toegangen tot Zierikzee. Tijd voor ExZi!

MARKT 44, BROUWERSHAVEN •

Tuincentrum

zondag 9 mei

Vishandel van Beveren

/ VISHANDELVANBEVEREN • VISHANDELVANBEVEREN.NL

Computerreparatie aan huis

0111 401 361

Renesse

Korte Moermondsweg 1, Renesse, 0111-461031

www.lifeandgarden.com Voel je thuis in je tuin!

Marel Compleet - Zierikzee >>>>> Geen voorrijkosten <<<<<

Reparatie – Verkoop – Onderhoud - Deskundig advies

Tel.: 0111-642830

www.marelcompleet.nl - marelcompleet@zeelandnet.nl

0111 413 264 www.pizzeria-akino.nl

0111- 461248

www.haboallemekinders.nl

info@haboallemekinders.nl


2 Wekelijks schrijven leden van het college van burgemeester en wethouders over hun bevindingen rond corona. Vandaag met burgemeester Jack van der Hoek

Wil jij deze zomer lekker bijverdienen en ook gewoon van je vakantie genieten?

Herdenken … en Vieren! Deze week herdachten wij. En vierden dat wij al 76 jaar lang in vrede en vrijheid mogen leven. De officiële herdenking vond noodgedwongen voor het tweede achtereenvolgende jaar in kleine kring plaats en werd afgelopen maandag opgenomen. De woorden die ik sprak zette ik vorige week zondag op papier, niet wetend hoe actueel de insteek van mijn toespraak in de loop van maandag zou worden. Mijn column bestaat deze keer uit mijn toespraak. Voor een ieder die niet aanwezig kon zijn of de herdenking op onze website niet heeft gezien. Twee minuten stil. Twee minuten per jaar waarin we bewust stil zijn, en daadwerkelijk stil staan, bij de offers die zijn gebracht voor de vrijheid, waarin wij iedere dag mogen leven. Hoe het is om, deels, onvrij te zijn, voor een deel niet zelf te kunnen bepalen wat je wel en niet mag doen, hebben de naoorlogse generaties al ruim een jaar zelf kunnen ervaren. Gelukkig was de oorzaak geen vreemde bezetter, die voor jou bepaalde wat je wel of niet mocht doen, waar je mocht gaan of staan, wanneer en met wie. Geen bezetter die zich toe-eigende wat van jou was. Geen bezetter die je naasten gevangen nam, wegvoerde of doodde. Gelukkig niet. Dáárdoor werd onze vrijheid níet beperkt. Wel door een virus. Een virus dat ons dwong anders met elkaar om te gaan, dat ons beperkte in ons doen en laten. Dat was en is, ontegenzeggelijk, voor velen zwaar. Maar een vergelijking trekken met de onvrijheden van oorlog, wat sommigen in hun protest tegen de huidige beperkingen doen, gaat niet op. Het onteert de nagedachtenis aan hen die vielen, of hebben geleden, en is ronduit ongepast. Laten we met respect, fatsoen, én kennis van zaken onze doden herdenken, en de offers die ooit gebracht zijn in oorlogen níet vermengen met de tijd en de beperkingen waarin we nu leven. Toén zijn de ultieme offers gebracht. Toén

Hoofdredactie Aad van der Wouden Tel. 0111 420 776 redactie@wereldregio.nl Sport Peter Godrie Tel. 06 50 22 71 91 Advertenties Colinda Verkaart 06 54 65 08 54 Meral Olijhoek 06 12 02 89 32 advertentie@wereldregio.nl Familieberichten familieberichten@wereldregio.nl Contactgegevens WereldRegio is een uitgave van Uitgeverij JeVanHet bv. Poststraat 41 4301 AB Zierikzee Postbus 37 4300 AA Zierikzee T 0111 420 776 www.wereldregio.nl

Allévo geeft je

PLEZIER IN JE WERK

!

werden jonge mannen gedood bij de verdediging van ons land of omdat zij deel uitmaakten van het verzet. Toén werden vaders gescheiden van hun gezinnen om in een werkkamp aan de slag te gaan. Toén verhongerde een deel van de bevolking in een barre winter. Toén werden hele families, van baby tot grootouders, systematisch omgebracht in vernietigingskampen. En in latere jaren werden ónze militairen gedood tijdens oorlogssituaties en vredesmissies die de vrijheid van anderen moest herstellen en bewaren. Dit is mijn eerste herdenking als burgemeester van Schouwen-Duiveland. Mijn eerste keer bij dit monument. Net als mijn voorganger vorig jaar staan wij ook dit jaar met een beperkt gezelschap. Met de kinderen die het monument hebben geadopteerd, met onze kinderburgemeester Josefien van der Meer en met één veteraan, namens alle gesneuvelde militairen. Ikzelf zal één krans leggen. Ik doe dat mede namens u, inwoners van de gemeente Schouwen-Duiveland de familie en nabestaanden van de Tien van Renesse en alle slachtoffers die gevallen zijn door hun bijdrage aan het verzet de Oud-Mariniers Schouwen-Duiveland de Stichting Veteranen Schouwen-Duiveland de kinderen van basisschool ’t Staepel’of Ik zal voor het eerst langs de graven lopen van ónze “10 van Renesse” – 10 heldhaftige mannen die in onze eilandelijke geschiedenis zo’n belangrijke betekenis hebben gekregen. Mannen die na een mislukte vluchtpoging door de Duitsers werden opgepakt en op zondag 10 december 1944 bij Slot Moermond zijn opgehangen. Ook zij betaalden hun verzet tegen onderdrukking en onvrijheid met de hoogste prijs. In het geloof te strijden voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Die vrijheid en vrede kwam. Zoals, in een gedeelte van een sonnet van Frans Budé, zo mooi beschreven: “Toen verscheen een duif boven het oorlogspuin, Een olijftak als teken van vrede, Verdrong de donkerste schaduw ooit gebracht. Vrijheid werd een kloppend hart, herwonnen kracht, Een plaats op de hoogste trede. Plots bloeiden er bloemen in de vredestuin. …” Laten we ons gelukkig prijzen dat wíj vrijheid en vrede níet meer hoeven te bevechten, zoals in veel landen op deze wereld nog steeds dagelijkse praktijk is. Dat wij niet leven in een dictatuur of een democratie die weliswaar op papier bestaat, maar in de praktijk monddood wordt gemaakt. Ons gelukkig prijzen dat er inmiddels vele generaties zijn in ons land die nooit een oorlog hebben hoeven meemaken. Dat wij leven in een land waarin vrijheid en vrede een groot goed is. Dat is niet vanzelfsprekend. Daar moeten we iedere dag aan werken. Dat verdient het om ieder jaar bij stil te staan. Twee minuten.

Kies je voor thuiszorg, werken op een woongroep of flexibel inzetbaar team?

Bij Allévo heb je een flexibel rooster, goed salaris en je ontvangt een vaccinatie uitnodiging!


3

,,Mijn doel op het schip was om iets zinvols doen en te dienen’’ Marianne Glerum draaide tien weken mee op het hospitaalschip ‘Africa Mercy’ En ineens was ze twee weken geleden weer terug in Zierikzee, Marianne Glerum, zongebruind na tien weken aan boord van het hospitaalschip Africa Mercy in Tenerife en in een prachtige tuniek in haar lievelingskleuren uit de ruilwinkel aan boord. Door de ‘uitzwaaitunnel’ van mensen vertrok ze van het schip- naar iedereen die haar lief is in Zierikzee. Haar kinderen, kleinkinderen en moeder ontmoette ze eerst op de stoep, vanwege quarantaine. En ondertussen mist ze de mensen dáár alweer, want wat was het een bijzondere tijd.

ZIERIKZEE

Mariannes werk was eind oktober opgehouden en ze overdacht wat haar volgende stap zou zijn, toen ze een noodkreet kreeg via bekenden. Er waren veel te weinig vrijwilligers voor de Africa Mercy. Normaal, in ‘field service’, zijn dat er wel zo’n 450. Marianne schreef zich in. ‘Wat houdt me eigenlijk tegen?’ bedacht ze. “Mijn familie, maar die zou ook vast trots op me zijn. Mijn moeder snapte het ook meteen.” Vervolgens moest ze allerlei verklaringen aanleveren en vloog ze vanaf een ingesneeuwd Schiphol via Praag, Parijs en Madrid naar Tenerife. Aan boord van het schip moest ze eerst in quarantaine. Marianne was tien weken op de Afrika Mercy om een zinvolle bijdrage te leveren en te dienen, met rond de 150 andere vrijwilligers. Gedurende die tijd werkte ze op vier verschillende afdelingen. “Ik ben geen mens om langere tijd hetzelfde te doen. Dan ga ik me vervelen. Ik begon op housekeeping. Desinfecteren, toiletten poetsen, lange gangen vegen, heel veel was vouwen. Dat is voor mij heel snel heel saai. Daarna werkte ik in de dinner room. Het eten was er heerlijk: iedereen wordt daar dik.” Het slapen in de cabins in smalle bedjes viel haar zwaar. “En in het donker wakker worden vond ik ook afschuwelijk. Ik wil graag wakker worden van licht.” De Africa Mercy werd veertig jaar geleden gebouwd als ferry en voer in Denemarken. Het schip is zo groot als een stad en lopen betekent altijd: trappen opklimmen. Marianne kijkt terug: “Het leven in zo’n community bevalt me eigenlijk prima. Het is een ‘kleurloos bestaan’zwart, wit, geel of rood bestaat niet.

Iedereen is gewoon een mens, met een eigen verhaal. Ik ontdekte dat ik daar met mijn talenten prima uit de verf kom en dat het waardevol is om zelf initiatieven te ondernemen. Zo kun je het verschil maken. Ik dacht in eerste instantie: ik ga ‘dienen’ voor de mensen in Afrika die medische zorg nodig hebben. Maar uiteindelijk ging het erom dat ik deel van het geheel werd: we deden het samen. Zo zorgden we voor hoop en heling.” Een van de mooiste momenten: de zwemlessen aan Adam en Emilia. Marianne: “Adam, uit Benin, moest voor zijn cursus als BHV’er in de haven kunnen springen met veiligheidspak, maar hij kon niet zwemmen. Leren zwemmen brengt een verandering in hun leven. Daar sta je dan als grote man van 26, met kurkjes om. Ik leerde Adam en Emilia de principes van drijven: dat is bijna een Bijbelse metafoor. Je moet altijd omhoog kijken. Zodra je naar je voeten kijkt, gaat het mis en zink je.” Marianne maakte in de tien weken aan boord vrienden voor het leven uit allerlei landen en kreeg ook zelf een speciaal plekje in het hart van anderen. “Ik droom nog veel over mijn tijd daar. Ik zal wel het een en ander moeten verwerken. En eigenlijk ben ik bekaf, want het is lichamelijk best zwaar werk en ik was ook niet veel gewend. Dit was ook de eer-

VAN DEN DOEL

Dilemma

ste keer dat ik helemaal in mijn eentje ergens op af ging.” Wat ze hierna gaat doen ligt nog open. Iets met jongeren, voorspelde iemand aan boord. ‘Je bent als een boom die geplant is

Naast de fontein is het centrum van Bruinisse verfraaid met speciaal ontworpen plantvakken in de vorm van mossels. Ook is er een compleet nieuwe speeltuin aan de zijde van de Deestraat gemaakt. Deze speeltuin is binnenkort ook open voor publiek. De aanleg van de fontein en de speeltuin zijn gefinancierd door de Stichting Renesse. Zij hebben een bijdrage van 150.000 euro gedaan en zijn blij met het eindresultaat. Ad Verseput, voorzitter van de Stichting Renesse: ,,Als Stichting Renesse ondersteunen we lokale initiatieven op veelal prominente plaatsen in kernen, zoals nu in Bruinisse. De

www.mercyships.nl •

Ook voor mediation

Overtuigend doeltreffend

Oude Haven 41 4301 JK Zierikzee T: 0111-420.410 E: info@vddoeladvocaten.nl www.vddoeladvocaten.nl

Bij twijfel niet inhalen luidt het gezegde. Met de eindstreep van corona in het zicht, voel je gretigheid van evenementen om weer los te gaan. Maar het rijk heeft er strakke regels voor. En hoe je het ook wendt of keert, die anderhalve meter krijg je niet voor elkaar op – laat ik zeggen – een Havendag of Visserijdagen. Ook voor Beachboom wordt dat een hele kluif. Hoe laat je een paar duizend mensen dansen op het strand met die anderhalve meter in gedachte. Beachboom heeft wel het voordeel dat het buiten is en een gesloten evenement. Je kunt er dus de zoveel besproken zelftest op loslaten. Of maak er een fieldlab van. Wel een evenement, maar met de nodige spelregels. Ik lees er elke dag over, maar heb het hier nog niet meegemaakt. Maar dan nog geldt bij twijfel niet inhalen. Aan de andere kant moeten we wel iets. Het blijkt moeilijker om regels los te laten, dan te stellen. En het verlangen naar een open samenleving komt je tegemoet als je naar de terrassen kijkt. De overheid bevindt zich in een lastig parket. Ze kan het niet snel goed doen en de kritiek is niet van de lucht. Maar als burgemeester Jack van der Hoek zegt dat hij er alles aan zal doen om wel mee te werken, moeten we hem geloven. En voorlopig liggen de ziekenhuizen nog vol en moeten teveel mensen wachten op reguliere zorg. Een ondergeschoven kindje in de discussie, maar het zal je maar overkomen. Dus laten we stap voor stap naar een open samenleving gaan en ons niet verslikken in het staartje van de pandemie. Laten we maar eens kijken hoe we Hemelvaart en Pinksteren doorkomen. Het is al behoorlijk druk op het eiland. En wat dat aan besmettingen oplevert weten we nooit. Een Duitser gaat bij klachten meteen naar huis en een eventuele besmetting zit niet in onze dagelijkse cijfers. Een lastig dilemma voor de overheid.•

T. 06 13643056 info@vanbeveren-dakwerken.nl WWW.VANBEVEREN-DAKWERKEN.NL

Forse bijdrage stichting Renesse aan Bru BRUINISSE De fontein op het Kerkplein in Bruinisse is 7 mei in werking gesteld. De fontein is een van de inrichtingselementen die het Kerkplein en directe omgeving tot een prettig verblijfsgebied moeten maken voor zowel bewoners als bezoekers.

aan water en er gaan straks jongeren onder je schuilen.’ “Ik ben benieuwd,” zegt Marianne.

Op donderdagavond - na telefonische afspraak - vanaf 18.00 uur gratis spreekuur.

ADVOCATEN

een redactionele beschouwing op de actualiteit door Aad van der Wouden

fontein is een onderscheidend element dat publiek aantrekt en een bepaalde beleving met zich meebrengt. De speeltuin is vooral bestemd voor de plaatselijke kinderen, maar uiteraard kunnen de talrijke bezoekers hier ook

gebruik van maken. We zijn als bestuur erg content met het resultaat.” Het is de bedoeling om de integrale herinrichting van het Kerkplein, waaronder ook de Nieuwstraat, half juni 2021 af te ronden. •

Plantenbakken in de vorm van mosselschelpen moeten de visserijsfeer in Bruinisse verhogen.

Beachboom rekent op vergunning Vervolg van pagina 1 ,,Stand van zaken is dat wij, net zoals met vele andere organisatoren van evenementen in gesprek zijn. Of de vergunning te zijner tijd verleend kan worden en Beachboom doorgang kan vinden hangt af van de ontwikkelingen rond COVID-19 en de regels die half augustus van kracht zijn’’. Het gaat hierbij volgens Van der Hoek om rijksregelgeving en geen eigen gemeentelijke regels. ,,Mijn uitgangspunt is binnen de geldende regelgeving steeds proberen te kijken naar wat wél mogelijk is. Omdat het belang van ondernemers en organisatoren zeker ook gezien wordt. Vaak kan er ook best het een en ander onder specifieke voorwaarden, maar maken die voorwaarden het voor organisaties toch (te) lastig. Daarbij gaat het vaak om het waarborgen van de afstandseis van 1,5 meter.

Hierdoor leiden de thans geldende regels, of de onvoorspelbaarheid over hoe die over een aantal weken of maanden zullen zijn, ertoe dat organisatoren er zelf voor kiezen hun evenement wederom een jaar uit te stellen’’. De organisatie van Beachboom reageert: ,,We zien het organiseren van Beachboom met vertrouwen tegemoet maar zijn zeker niet naïef. Het Beachboom-terrein is volledig in de openlucht, maar wat vooral geldt: het is een afgebakend terrein. Bezoekers kunnen dus eventueel gecontroleerd het festivalterrein op, maar liever zien we dat natuurlijk niet en zien we dat onze gasten zich vrij voelen. Wanneer Beachboom niet door kan gaan bieden we de kopers, net als vorig jaar, restitutie of (voor sommigen opnieuw) een ticket voor 2022 aan’’. Overigens wordt de vergunning meestal pas half juni afgegeven. •


Dezeweek

AANBIEDINGEN WEEK 19 Let op! A.s. Donderdag 13 mei zijn wij de gehele dag gesloten!!

van 5 mei t/m 12 mei

SEIZOENSPRODUCTEN

Oosterschelde kreeft

ActieZeebaars

Levend/vers gekookt vanaf € 25,00 per stuk Ovenschaal kreeft gratin € 27,50

Maïs bolletjes 6 halen 5 betalen Appelflap € 1,65

Verse asperges

OVENSCHOTEL

Vers gesneden 100 gram € 2,25 500 gram € 9,50 kilo € 17,50

€ 9,50 per stuk

Zeeuwse tafeloesters

HUISGEMAAKTE

Bami, paella of mihoen

2 voor

1695

500 gram

HUISGEMAAKT

vanaf

Roggebroodje voor € 1,75

Koekje van de week:

750

HUISGEMAAKTE

Visstoofpotje

Melkvrij 12 stuks € 11,95

Op vrijdag 14 mei en zaterdag 15 mei:

1250

Zeebaarsfilet

Zeeuwse lamsoor

Vissoepen

Pitmoppen 200 gram € 3,30

Uit eigen worstmakerij!! Onze heerlijke saucijzen Deze week 500 gram voor 3.95 Vers uit de oven! Snackspekjes (dobbelstenen mager grillspek) Deze week 200 gram voor 3.50 Heerlijk op toast! Kip-kerrie salade Deze week bakje 150 gram voor 2.45 Voor een heerlijke soep!Soeppakketje • 200 gram soepvlees • 200 gram runder gehakt • 200 gram verse soepgroente • Mergpijpje Samen voor maar 6.25 Vleeswaren pakket: 100 gram Kippencervelaat + 100 gram leverkaas Samen voor 3.25

MAALTIJD V/D WEEK

Italiaanse gehakt schotel Deze week ovenbakje 400 gram voor 6.75

RAUWKOST V/D WEEK

€ 9,50 per stuk

zolang voorraad strekt - zetfouten voorbehouden

500 gram

Zeeverse Zeebaarsfilet

AAA van de Brabantse Wal 500 gram € 7,50 1000 gram € 12,50

Aanbiedingen van de week:

Lekker sudderen! Deze week extra voordelig! Magere stooflappen Nu 500 gram voor 5.99

MOEDERDAG

Schotel

49

95

ZEEVERS

1695

MENU

VERWENBOX

49

Brunch

Heerlijk geschenk 0,5 l. kreeftensoep 1 x breekbrood 2 x garnalen cocktails Luxe gerookte vistrio Bakje aarbeien

Assortiment

Barbecue & Grill

Visspiezen, gevulde vis, ovenschalen vers stokbrood, salades, wijnen, bieren, etc.

Let op elke woensdag gehaktdag! heel kilo gehakt van 9.50 alleen op woensdag voor maar 7.50

MOEDERDAG

Compleet diner 0,5 l. kreeftensoep 4 oesters gratine 2 x zalm-ovenschaal met asperges Zeeuwse pasta 95 2 x moederdag gebakjes

AMBACHTELIJK

Tapas & Borrelen Diverse tapas, ambachtelijke salades, gerookte zalm & paling, stokbrood, wijnen, bieren, etc.

Rauwkost speciaal salade Nu bakje 200 gram voor 1.95

Vis 1,0 l. 8,95 2 voor Kreeft 0,5 l. 8,95 15,-

MOEDERDAG

Zalm Asperge

SPECIAAL

2 voor

Acties geldig van maandag 10 mei t/m zaterdag 15 mei

49

95

Appelmarkt 25, 4301 CA Zierikzee Tel. 0111 416 264

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste winkelmedewerkster voor ongeveer 15-20 uur per week! Heb je enige ervaring in een slagerij of winkel reageer dan naar info@slagerijtimmers.nl

Slagerij en Verswinkel! Kerkring 33, 4306 CK Nieuwerkerk, tel. (0111) 641224

DAGELIJKS VERS

Sushi van het huis

Huisgemaakte sushi, pokebowl, zeeverse tonijn, zalm, wakame, etc.

VERS VAN DE AFSLAG

Noordzeevis

6 DAGEN PER WEEK

Take Away

Geniet van de heerlijkste visgerechten. Met uitzicht over onze visserijpercelen.

U treft al onze producten op de website

proefzeeland.nl HUISGEMAAKT

Vis- of Sushischotels

UIT EIGEN VISSERIJ

Schaal & Schelp

In Zierikzee geen warme keuken

P RO E F Z E E L A N D

Bezoek onze webshop voor alle schotels

• volledig geïntegreerd vaatwasser • volledig capaciteit 13 couverts geïntegreerd va a a w a sNs sSe err Sa IE Ma Es •• volledig geïntegreerd v ttw • capaciteit energieklasse D 13 couverts couverts •• capaciteit 13 SNS H X 0 0 B N S6II3 E M E N S infoLight • volledigDgeïntegreerd EvM Sasser ••• energieklasse aE aN tw energieklasse D volledig geïntegreerd v a a t w a s s e r • varioSpeed plus 13 couverts • capaciteit SE NU 63 3 HSX X 0 0 BE N infoLight S N 6 RH 8I0 40 9B .N -NS •• infoLight E M capaciteit 13 couvertsD • energieklasse SIEMENS • varioSpeed varioSpeed plus Gratis montage • plus energieklasse D in heel Zeeland EUS RN8 4H9X.0 - 0BN• Service• infoLight 63 die u blij in maakt! SN63HX00BN infoLight Gratis• varioSpeed montage heel Zeeland plus Zeeland •• Gratis montage in heel

‘ T M O S S E L PA K H U YS

Stormvloedkering Zierikzee FAELWEG 1, VROUWENPOLDER BEL 0111-653451

NIEUWE HAVEN 51 BEL 0111-653451 / 0111-407611

OPENINGSTIJDEN Maandag 09.00 – 17.00 uur Dinsdag 09.00 – 17.00 uur Woensdag 09.00 – 17.00 uur Donderdag 09.00 – 17.00 uur Vrijdag 09.00 – 17.00 uur Zaterdag 09.00 – 17.00 uur

OPENINGSTIJDEN Maandag gesloten Dinsdag 10.00 – 17.00 uur Woensdag 10.00 – 17.00 uur Donderdag 10.00 – 17.00 uur Vrijdag 10.00 – 17.00 uur Zaterdag 10.00 – 17.00 uur

Webshop.www.proefzeeland.nl

Bij elk gerecht passende (huis-)wijnen en bieren

AG ATE RD

d Palingbroo E LK E Z

1 stuk 4 ,9

2 voor

8

5

50

EUR 849.- •• Service varioSpeed Service die die u uplus blij maakt! maakt! blij EUR 849.• Gratis montage in heel Zeeland

Gratis• Service montage in uheel Zeeland Oude Zandweg 24 | 4361 SK• Westkapelle | die 0118 - 572 427 blij maakt! • Service die u blij maakt! info@aangeenbrugelectro.nl www.aangeenbrugelectro.nl Oude Zandweg 24 24 || 4361 4361 SK SK |Westkapelle Westkapelle 0118 -- 572 572 427 427 Oude Zandweg || 0118 info@aangeenbrugelectro.nl | www.aangeenbrugelectro.nl info@aangeenbrugelectro.nl | www.aangeenbrugelectro.nl Oude Zandweg 24 | 4361 SK Westkapelle | 0118 - 572 427 Oude Zandweg 24 | 4361 SK Westkapelle | 0118 - 572 427


5

Wandelgids voor omgeving van musea BROUWERSHAVEN De Vereniging Musea Schouwen-Duiveland heeft zeven erfgoedwandelingen op SchouwenDuiveland ontwikkeld, die de wandelaar het belangrijkste cultuurhistorische erfgoed in de omgeving van het museum laat zien. De wandelroutes zijn gebundeld in een fraaie gids, die in de musea voor twee euro te koop is. De gids is donderdag gepresenteerd.

De zeven wandelroutes variëren tussen de twee en vijf kilometer en brengen de wandelaar langs de meest bijzondere bezienswaardigheden in de plaatsen Brouwershaven, Bruinisse, BurghHaamstede, Dreischor, Ouwerkerk en Zierikzee. Elke wandeling is voorzien van een plattegrond en heeft als startpunt en eindpunt een museum. Omdat er in Zierikzee twee musea zijn, zijn er in deze monumentenstad twee wandelroutes samengesteld en in kaart gebracht.

door Stefan van Doorn Volgende week: Babette van Langeraad Vorige week vond ik uit het niets de muziek van Jan Smit leuk, de tv-serie “Goede Tijden, Slechte Tijden” goed in elkaar zitten en Arie Boomsma een sympathieke vent. Nu weet ik dat smaakverlies een van de symptomen is van corona, dus besloot ik uit voorzorg een testafspraak te maken. Ik belde een goede vriend op, die ik een dag daarvoor nog had gezien, om dit te melden en te vragen of hij ook klachten had. Dat had hij. Hij had namelijk hoofdpijn en last van een benauwd gevoel. Achteraf bleek dit door zijn vriendin te komen.

,,In de afgelopen week hebben we herdacht waar boosheid, haat en rechtsextremisme toe kan leiden”

De cultuurwandelingen zijn aantrekkelijk voor iedereen die een uurtje over heeft en die de ‘high lights’ van een stad of dorp wil weten. ,,Dorpen en steden hebben vele verhalen die niet direct zichtbaar zijn. Erfgoed gaat pas leven als het verhaal wordt verteld van een woonhuis, toren, kerk, schip of monument”, vertelt projectleider Ria Geluk. ,,Met de gids in de hand kunnen wandelaars niet alleen kennismaken met het museum in een dorp en stad maar ook

met de omgeving en dat levert unieke belevingen op met veel interessante weetjes over de bezienswaardigheden. Er is een boel het ontdekken waard”. De gids: ‘Wandelen rond de musea’ geef t informatie over historische pandjes, molens, kerken, landschap en natuur. Het is geïllustreerd met foto’s en plattegronden/kaartjes. Kenmerk van alle zeven wandelroutes is dat het

Fotowandeling boswachterij

rondwandelingen zijn die in één dagdeel goed te doen zijn (twee tot vijf kilometer lang). De gids is te koop bij het Brouws Museum, Brusea, Burghse Schoole, Museumboerder ij Goemanszorg, Watersnoodmuseum, Museumhaven Zeeland en het Stadhuismuseum, uiteraard pas vanaf het moment dat de musea weer open mogen. •

Onvrede op een stokje

Aangekomen bij de teststraat, trof ik de meest sadistische teststraat medewerker aan die je je voor kan stellen. Hij stak het wattenstaafje hardhandig in mijn neus, wat ervoor zorgde dat ik met traanogen achter mijn stuur zat. Ik stelde mij voor dat de teststraat sadist mijn columns leest en een hekel aan mij had gekregen en dat hij nu zijn kans schoon zag om mij wat aan te doen. Dat was echter niet het geval. De man in kwestie vertelde dat hij niet zozeer boos was op mij, maar meer op de overheid en op de media. Hij

voelde zich als burger weggezet en ongehoord. Hij was dan ook groot aanhanger van de nieuwe omroep op de NPO, genaamd Ongehoord Nederland. Dit is een nieuwe omroep die, zoals zij zelf zeggen, opkomt voor de ongehoorde Nederlanders. Opkomen voor ongehoorde Nederlanders betekent in hun geval vanuit een heel boos perspectief tv maken en een eigen journaal presenteren waarin de complotjes en extreemrechtse geluiden niet worden verafschuwd. De omroep staat min of meer voor een beweging die zich afspeelt in de samenleving, waarin boosheid en haat richting anderen overheerst. In de afgelopen week hebben we herdacht waar boosheid, haat en rechtsextremisme toe kan leiden. Iets waarvan we ooit zeiden: “Dit nooit meer!”. Er moet dus een oplossing worden gevonden om de onvrede bij een grote groep mensen te laten afnemen. Daar zullen ze in politiek Den Haag goed over na moeten denken in de komende maanden. Ik heb goede hoop, want ze zijn daar erg goed in sensibiliseren. Dat moet dus ook wel lukken met een grote groep ontevreden mensen. Een ding is zeker, de onvrede verdwijnt grotendeels met versoepelingen. Dan kan iedereen weer zijn stoom afblazen in de sportschool of tijdens het uitgaan. Dat merkte ik al toen ik vorige week op het terras zat (na een negatieve coronatest). Je voelde de opluchting en vrolijkheid bij iedereen op het terras. Gelukkig staat er dan ook een zomer vol versoepelingen voor de deur, wat er hopelijk voor zorgt dat de onvrede verdwijnt. Al zal het niet helemaal verdwijnen, want met bondscoach Frank de Boer naar het EK zal toch de nodige ontevredenheid blijven. •

De dorpsraad Burgh-Haamstede steekt al haar inwoners, verenigingen en ondernemers graag een

Op zaterdag 15 mei kun je fotograferen en wandelen in het grootste bos van Zeeland. Onderweg krijg je fototips direct in de praktijk. Bovendien wandel je met een groepje gelijkgestemden.

WESTENSCHOUWEN

onder de riem. Beste dorpsgenoten uit Burgh-Haamstede

Zie voor de actuele informatie www.dorpsraadburghhaamstede.nl

De wandeling wordt begeleid door een professionele fotograaf. Karin den Boer kent de omgeving goed en brengt je naar fotogenieke plekjes. Je kunt deelnemen met elk gewenste camera of smartphone. De deelnemers lopen circa vijf km over onverharde paden. De groep is klein zodat er voldoende tijd is voor individuele aandacht. Start: parkeerplaats A. van de Weijdeweg, Westenschouwen. 15 mei van 9.30 tot circa 12:00 uur. Meer informatie: tel 06 29441561 of www.karindenboer.nl/workshop •

Uitnodiging digitale openbare dorpsraadbijeenkomst 10 mei a.s. aanvang 19.00 uur De dorpsvisie gaat een nieuwe fase in die leidt tot diverse Herinrichtingsplannen, die voor iedereen dichtbij komen. Omdat er keuzes moeten worden gemaakt, horen wij graag wat u ons allereerst wil meegeven. Vele aandachtspunten vindt u op de flyer die is bezorgd. Op onze site www.dorpsraadburghhaamstede.nl treft u op de homepage de link waar u met één klik meteen aan de vergadering deelneemt, DOEN!

Besmettingen in de regio

door Joost Loomans

Temperatuur spurt omhoog op zondag www.hetweeropschouwenduiveland.nl

25

15

16 13 10 4

Do 29 apr.

Vr 30 apr.

Za 1 mei

6

Zo 2 mei

Ma 3 mei

Di 4 mei

Wo 5 mei

Weersituatie De ogen zijn echter gericht op een hogedrukgebied wat zich op vrijdag gaat vestigen boven centraal Europa. Hierdoor ontstaat een stevige stroming vanuit het zuiden en kan de warme lucht zich razendsnel naar het noorden verplaatsen. Echter hebben we ook te maken met een depressie boven Engeland met veel bewolking en kans op neerslag Vrijdag is er geregeld zon met vorming van stapelwolken en blijft het droog. Bij een tot matig aantrekkende westenwind wordt het 11°C.

Zaterdag veel wolkenvelden met een enkele opklaring. Gaande de dag kans op perioden met regen. Er staat een vrij krachtige Z-wind. Het wordt een graad of 15. Zondag een heerlijke Moederdag. Er zijn zonnige perioden, maar ook wel weer wolkenvelden en er kunnen buien ontstaan. De matige wind blijft zuidelijk. De temperatuur loopt mogelijk op naar 20+ Na het weekend is het wisselvallig met regelmatig kans op een bui. De wind blijft zuidwestelijke en de maximum temperaturen overdag rond de 16°C

Nieuweweg 1, 4315 PR Dreischor

0111 401 361


Strandpark De Zeeuwse Kust

Wegens onze uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste collega's die ons team willen komen versterken!

ONDERWIJSASSISTENTEN voor in totaal 2,5 fte

Floormanager Heb jij leidinggevende kwaliteiten en kan jij het hoofd koel houden tijdens het managen van het team? Aarzel dan niet en solliciteer als Floormanager!

Medewerking bediening Samen met je collega's zorg je er elke dag weer voor dat onze gasten zullen genieten van een mooie dag/avond in één van onze bruisende restaurants of Strandclub Horizon!

Ontbijtmedewerker Ben jij vrolijk zodra je opstaat en wil jij onze gasten hun dag vrolijk laten beginnen met een heerlijk ontbijt? Dan is dit de perfecte baan voor jou!

Leidinggevende housekeeping Housekeeping medewerker Hou jij ervan om ervoor te zorgen dat vakantiegasten in een schone woning terecht komen en kunnen genieten op een mooi en verzorgd vakantiepark in Renesse? Kijk voor meer informatie op www.strandparkdezeeuwsekust.nl of stuur een e-mail naar personeel@dezeeuwsekust.eu. Het aantal uren kan besproken worden.

Namens het samenwerkingsverband zoeken CSG Prins Maurits en de RGO onderwijsassistenten. De onderwijsassistenten gaan werken binnen de nieuwe voorziening voor gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Beschik je over een opleiding gericht op pedagogisch werk of juist in de richting van sociaal werk? Dan nodigen wij je uit op onze vacatures te reageren. Geïnteresseerd? Marleen van Berkum, directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee vertelt u graag meer over de vacature. Zij is te bereiken op 06-10 473 688. Uitgebreide informatie over deze vacature op: www.rgomiddelharnis.nl/vacatures www.csgpm.nl/vacatures

Deltastraat 22, NIEUWERKERK

E info@achteromme.nl

T 0111 642236

I www.achteromme.nl

WEER TROTS OP JE HUIS KEUKENS

SANITAIR

DOE-HET-ZELF

BEVEILIGING

INTERIEUR

(VER)BOUW

Precies de vloer die jij bedoelt...

De nieuwe Kom langs en laat je verrassen door ons aanbod in vloeren. I www.achteromme.nl collectie is T 0111 642236 Showroom bezoeken? Maak een afspraak! binnen! Deltastraat 22, NIEUWERKERK

KEUKENS

SANITAIR

DOE-HET-ZELF

E info@achteromme.nl

BEVEILIGING

INTERIEUR

(VER)BOUW


7 door Huib Uil

HERDENKING

J. de Bruijne (1923-2021) Jaap de Bruijne was een onderwijzer in hart en nieren. Een man die optimistisch en blijmoedig van aard was. Het was iemand die vast hield aan zijn geloofsovertuiging en die dit door zijn houding ook uitstraalde. Driekwart eeuw deelde hij zijn leven met Zierikzee. Jacob de Bruijne werd geboren in Zeist, maar de familie had zijn wortels in Zeeland. Zeeuws-Vlaanderen was het land van herkomst. Vader en grootvader waren mandenmakers. Het onderwijs, en voor Jaap vanzelfsprekend christelijk onderwijs, werd zijn toekomst. In 1942 begon hij als kwekeling in Utrecht en een jaar later kreeg hij zijn eerste tijdelijke baan. In 1945 werd Jaap benoemd als onderwijzer aan de Christelijke lagere school in Zierikzee. Jaap behoorde tot degenen die vooruit wilden komen en dat kon door verder te studeren. Hij behaalde de akten Engels en wiskunde. Mede daardoor kon hij de overstap maken naar de ULO-school. Dat Jaap de Bruijne in Zierikzee bleef, had er onder meer mee te maken dat hij er zijn hart verloor. In Maria Jacoba Catharina de Vlieger (1931-2013) vond hij zijn levensgezellin. Het paar kreeg vijf kinderen waarvan er een op de leeftijd van 3½ jaar overleed. De Christelijke ULO-school was in 1933 gestart in het gebouw van de voormalige kweekschool aan het Kerkhof (nu bekend onder de naam de Driehoek). Drie jaar later werd J.C. Spaans hoofd van deze school. Hij vormde het gezicht ervan, zodanig dat de school bekend stond als de school van Spaans. Was de school gestart met 40 leerlingen, Spaans en zijn team, waaronder Jaap de Bruijne, zagen het leerlingenaantal groeien tot 200 in 1958 en 320 in 1973. In 1959 werd een nieuw gebouw in de wijk Malta in gebruik genomen. Het pand werd gedeeld met de openbare ULO-school. In 1968 werd de naam veranderd in Christelijke school voor MAVO. Na de fusie met de Christelijke Huishoudschool in Bruinisse, die in 1978 plaatsvond, werd dat Christelijke Scholengemeenschap voor MAVO en LHNO, de nieuwe naam voor de Huishoudschool. In 1982 kwam het deel van het gebouw van de Openbare ULO beschikbaar voor de Christelijke school. Tot dat moment was de LHNO-school gevestigd in een noodgebouw aan de Schuurbeque Boeijestraat. Ter gelegenheid van het feit dat MAVO en LHNO nu onder een dak zaten, schreef Jaap de Bruijne een

Door Leon de Borst Volgende week: Marjan Riedijk

Alles of Niets We zitten vast, in lockdown, om veilig te zijn. Elkaar te beschermen. Tegelijk verlangen we naar weer helemaal vrij zijn, geen corona meer, geen ziekte, geen beperkingen. We willen Alles of Niets. De werkelijkheid vertelt ons: dat is een illusie. Je hebt altijd met ziektes te maken. De meeste mensen zijn chronisch ziek. Niet per sé beperkt. Maar tel alle percentages van

brochure voor de ingebruikneming op 16 oktober 1982. Hij was er de aangewezen man voor vanwege zijn lange staat van dienst. Jaap maakte de veertig jaar in het onderwijs vol. In 1984 ging hij met de VUT. Wegens terugloop van het aantal leerlingen zou de school in 1992 gesloten worden. Vanaf 1955 was Jaap de Bruijne diverse malen ouderling van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zierikzee waarmee hij in de voetsporen van zijn vader trad die dat in Zeist was. Ook was hij scriba. Meermalen werd hij afgevaardigd naar vergaderingen van de classis, particuliere synode en generale synode. Politiek actief werd Jaap de Bruijne binnen de RPF, letters die stonden voor Reformatorisch Politieke Federatie, opgericht in 1975. Hij was voorzitter van de afdeling Zierikzee. Nadat Jaap de Bruijne al commissielid was, werd hij in 1994 raadslid. Het was omdat er geen jongere beschikbaar was. Samen met W.F. Sprengelmeijer vormde hij daar de fractie van SGP/ RPF. Tot de herindeling van 1997 bleef hij raadslid. In 1985 was Jaap de Bruijne benoemd tot ridder in de Orde van OranjeNassau. Het geloof bleef de rode draad in zijn leven. Hij sloot in datzelfde jaar een landelijke ambtsdragersconferentie in Amersfoort af door te wijzen op het moedgevende woord dat Jozua meekreeg toen hij het beloofde land introk: Wees sterk en heb goede moed (Jozua 1:6). Het klinkt ons als een echo achterna.

De gemeente heeft de slachtoffers van oorlogsgeweld niet op 4 mei herdacht, maar een dag eerder. Op maandag drie mei spraken burgemeester Jack van der Hoek en kinderburgemeester Josefien van der Meer bij het monument in Renesse. Radio Schouwen-Duiveland maakte er opnamen en heeft die dinsdagavond uitgezonden.

TOESLAGEN J. de Bruijne, 1994 (foto: J.D.C. Berrevoets; Zeeuws Archief, Collectie SchouwenDuiveland).

Door de toeslagenaffaire zijn veel gezinnen de afgelopen jaren in de problemen gekomen. Ook op Schouwen-Duiveland. Dit komt omdat de Belastingdienst ten onrechte de kinderopvangtoeslag heef t stopgezet. Veel gezinnen moesten daardoor geld terugbetalen. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor gezinnen die in de problemen zijn geraakt, is dat niet

altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan zijn rondom huisvesting, f inanciën, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Bent u gedupeerd door de kinderopvangtoeslagaf faire en woont u in de gemeente SchouwenDuiveland? En is er nog geen contact met u opgenomen? U kunt zich melden door te bellen naar (0111) 452 280 of een mail sturen naar sociaaldomein@schouwen-duiveland.nl.

DORPSVISIE

Op 10 mei gaat de dorpsraad van Burgh-Haamstede om 19.00 uur weer vergaderen over de dorpsvisie. De link voor deelname aan de vergadering, komt op de homepage van de website te staan: www.dorpsraadburghhaamstede.nl. Het dorp wil zoveel mogelijk mensen deelgenoot maken van de plannen.

WATERSPORTERS BOOS

Na de gemeente roert nu ook het Watersportverbond zich in de kwestie van de kapotte brug bij Bruinisse. Het verbond met meer dan vierhonderd aangesloten watersportverenigingen ergert zich eraan dat de brug nog steeds kapot is.En dat Rijkswaterstaat erover communiceert via de media en niet met de belanghebbenden zelf. De brug is al sinds november vorig jaar buiten werking en er wordt maar vijf keer per dag geschut. Dat levert veel overlast op voor de scheepvaart. En ook het autoverkeer ondervindt er hinder van. Het Watersportverbond maakt zich grote zorgen over de drukke weekeinden die er aan komen. Het Watersportverbond vindt dat de belangen van de scheepvaart onvoldoende behartigd worden. •

door Peter Noordermeer

Goed nieuws

mensen met aandoeningen bij elkaar op en je zit over de 50%. Toch kunnen de meeste mensen best functioneren. De kunst is om met de beperkingen om te gaan. Zelfs met corona. Niet stoppen met leven. Maar dóór leven. Door te doorleven. We willen foutloze leiders in de politiek. We balanceren momenteel op het wankele koord van een afrekencultuur die de minste fout genadeloos bestraft. Bij ieder incident roept men: ‘Aftreden!’ Dat zorgt voor bange, beschaamde en daardoor vergeetachtige of liberaal met de waarheid omspringende leiders. Dit is het spel van Alles of Niets. Maar wat als we fouten ruiterlijk toe konden geven omdat deze royaal vergeven kunnen worden? Wat als we minder overspannen eisen stellen aan degenen die ons leiden? We willen geloof dat van A tot Z klopt en vertegenwoordigers van dat geloof die vlekkeloos zijn. Anders is het niet de moeite waard. Heeft het afgedaan. Dan zetten we God en geloof bij het

vuilnis of op zijn best in de koelkast. We geloven Alles of Niets. Maar geloof is geloof van mensen. Ook al geloven we in een goede God. Wij zijn Zijn werkmateriaal. En wij mensen zijn zwak, kwetsbaar, denken soms te veel of net zo vaak veel te weinig aan zichzelf. God heeft met onze frisse tegenwerking te maken. Kun je er doorheen kijken, naar wat er achter zit? Kijk naar wat, of beter: in Wie geloofd wordt en niet te veel naar de gelovigen. Want het werkt zo zelfbevestigend. Wie Alles wil, krijgt meestal Niets. Mensen die vragen worden overgeslagen. En wie Niets wil, krijgt dat Allemaal per definitie. Maar wat schiet je daar mee op. Als je durft is er een tussenweg. Niet Alles of Niets, maar Genoeg. Briefschrijver Paulus in de Bijbel zegt het mooi: Uw genade, o Heer, is mij genoeg. Genoeg is genade, genade is genoeg. Leef van de geef. Van wat je krijgt. Dan leef je meer ontspannen. En kom je zelden iets tekort.•

Winkelakties Voedselbank ZIERIKZEE Komende zaterdagen houdt de Voedselbank weer winkelakties. Dat houdt in dat men bezoekers van de betreffende supermarkt vraag wat extra’s te kopen voor de cliënten van de voedselbank.

Afgelopen jaar zijn er weinig van deze acties geweest vanwege de corona problematiek. Nu raakt de voorraad echter op zodat aanvulling nodig is om voldoende pakketten te kunnen blijven verstrekken. De acties zullen plaats vinden op zaterdag 8 mei bij de Coop in Oosterland en zaterdag 15 mei bij de Jumbo in Nieuwerkerk. De bezoekers krijgen bij de ingang een lijstje mee met producten waar het meest behoefte aan is. •

Met het ouder worden gebeuren er allerlei rare dingen met je lijf. Voor het op rij leggen van mijn medicijnen moet ik elke ochtend even tijd uittrekken en uit één potje moet ik er ook nog één apart leggen voor de avond. Die is makkelijk te onderscheiden van de andere want roze. Het is overigens knap van de pillenindustrie dat elk van die medicijnen een andere vorm heeft. Zouden ze daar afspraken over maken op congressen, in dure oorden als Lausanne of Acapulco? Vroeger deed ik aan atletiek: speerwerpen en kogelstoten, maar een talent was ik niet. Daarna ben ik gaan hardlopen. We woonden aan een Reeuwijkse plas met een omtrek van precies 10 kilometer. Zes dagen van de week een rondje, in het weekend soms twee, drie keer achter elkaar. Later in Amsterdam, dagelijks twee keer rond de Sloterplas. Door een mankement aan twee lendenwervels gaat dat niet meer. Maar er is ook goed nieuws: mijn grijze haar is weer gaan krullen. Misschien wel door die pillen…


Week 18 • 2021

Gemeente Schouwen-Duiveland Laan van Saint Hilaire 2 4301 SH Zierikzee Postbus 5555 4300 JA Zierikzee Telefoon (0111) 452 000

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente over politiek, beleid en inspraak

E-mail: gemeente@ schouwen-duiveland.nl

In gesprek met BenW

Wilt u een gesprek met één van de leden van het college van burgemeester en wethouders? Dan kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, telefoon (0111) 452 376.

Vergaderingen gemeenteraad

Vanwege het coronavirus vergaderen de raadscommissies en de gemeenteraad digitaal. U kunt de vergaderingen live volgen en terugkijken via schouwenduiveland.raadsinformatie.nl. Ook vindt u er de bijbehorende documenten per agendapunt. De eerstvolgende vergaderingen zijn op: • maandag 10 mei - commissievergadering Ruimte en Economie (start om 19.30 uur). • woensdag12 mei commissievergadering Samenleving en Bestuur (start om 19.30 uur). • donderdag 27 mei - raadsvergadering (start om 20.00 uur). Digitaal inspreken Bij commissievergaderingen kan worden ingesproken. U kunt zich minimaal 24 uur voor een vergadering per e-mail melden bij de griffie via griffie@schouwen-duiveland.nl. U ontvangt vervolgens een bevestiging en een uitgebreide instructie over het digitaal inspreken. Ga voor meer informatie over de gemeenteraad naar schouwen-duiveland.nl/gemeenteraad.

Weekmarkt Zierikzee verzet naar vrijdag 14 mei

Vanwege Hemelvaart wordt de weekmarkt in Zierikzee van 13 mei verzet naar vrijdag 14 mei. De locatie blijft Havenplein Zierikzee.

Kijk ook op www.schouwen-duiveland.nl

Op grond van artikel 2.22, lid, 1 van de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) en met toepassing van artikel 2.60, onder d, van de Wet BRP heeft het college van burgemeester en wethouders daarom besloten uw registratie als ingeschreven persoon van de gemeente Schouwen-Duiveland te beëindigen. Wij nemen ambtshalve het gegeven op van het vertrek uit Nederland op grond van art. 2.22 van de Wet BRP. Dit betekent dat hij formeel niet meer in deze gemeente als ingezetene is ingeschreven. Op grond van artikel 2.22, lid 2 van de Wet BRP is de datum van opschorting de datum waarop van het voornemen tot ambtshalve opneming van de gegevens aan betrokkene schriftelijk mededeling is gedaan. Naam : Geboortedatum : Adres : Datum opschorting : Datum besluit :

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken bezwaar tegen dit besluit maken bij het college van B en W. Het bezwaarschrift moet bevatten: naam, handtekening en adres van de indiener, datum en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee.

Een Koninklijke onderscheiding aanvragen

De lintjesregen van 2021 is achter de rug en de voorbereiding voor de lintjesregen 2022 is alweer gestart. Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient?

Afvalinzameling Hemelvaartsdag

Op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) zamelen we geen afval in. In plaats daarvan legen we op zaterdag 15 mei uw rolemmer. Tip: Zet uw rolemmer op tijd buiten. Het kan zijn dat we eerder dan normaal langskomen.

Overal op SchouwenDuiveland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Maar deze personen zouden best eens in het zonnetje mogen worden gezet. Wilt u zo iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, gesteld uiteraard dat betrokkene nog geen lintje heeft ontvangen, dan wordt u daartoe van harte uitgenodigd. Een voorstel moet te allen tijde vanuit de samenleving komen. Men moet worden voorgesteld door anderen. Voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding moet u met een aantal zaken rekening houden. •

Ambtshalve opneming van het gegeven van het vertrek uit Nederland

Uit onderzoek is gebleken dat de volgende persoon niet kan worden bereikt, van hem geen aangifte van wijziging van zijn adres of van vertrek is ontvangen als bedoeld in artikel 2.20, eerste lid, of 2.21, eerste lid, en na gedegen onderzoek geen gegevens over hem kunnen worden achterhaald betreffende het verblijf in Nederland, het vertrek uit Nederland noch het volgende verblijf buiten Nederland.

de Feiter, Damian 07-07-1997 Wielingenstraat 69, 4301 XN Zierikzee 12-03-2021 26-04-2021

Op tijd aanvragen. Belangrijk is dat u de onderscheiding vroegtijdig aanvraagt. Voor de lintjesregen van 2022 moet uw aanvraag vóór 15 juli 2021 zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland. Contact. Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten kunnen in aanmerking komen voor een lintje. Neem vooraf contact op met de kabinetsmedewerker van de gemeente, om in grote lijnen na te gaan of betrokkene door zijn verdiensten inderdaad in aanmerking komt voor een lintje. Deze kan u vertellen wat u moet doen om iemand voor te dragen. Voorstel. Wilt u iemand voordragen dan moet u een hiervoor een voorstel maken. In uw voorstel moet u uiteraard ook motiveren waarom u de betrokkene wil voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. In uw motivatie moet u een antwoord geven op vragen als; welke activiteiten verricht de kandidaat, waarom zijn de

verdiensten zo bijzonder, wat is het belang ervan voor de samenleving, in welke perioden is de kandidaat actief geweest en is er sprake van een vergoeding voor deze activiteiten. Het voorstel moet eveneens door derden ondersteund worden. Advies. Op basis van het voorstel brengt de burgemeester advies uit aan de Commissaris van de Koning. Ook hij oordeelt over de voordracht, die vervolgens wordt voorgelegd aan het Kapittel voor de Civiele Orden. Is het eindoordeel van de minister ook positief dan wordt de Koninklijke onderscheiding bij Koninklijk besluit verleend. Website. Algemene informatie is ook te verkrijgen via de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden: www.lintjes.nl. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Nannie Dorst. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0111) 452 168 (maandag en donderdag de gehele dag en dinsdagen vrijdagochtend) of per e-mail nannie.dorst@schouwenduiveland.nl.

Hulp voor gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire

Door de kinderopvangtoeslagaffaire zijn veel gezinnen de afgelopen jaren in de problemen gekomen. Dit komt omdat de Belastingdienst ten onrechte de kinderopvangtoeslag heeft stopgezet. Veel gezinnen moesten daardoor geld terugbetalen. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor gezinnen die in de problemen zijn geraakt, is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan zijn rondom huisvesting, financiën, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Melden Bent u gedupeerd door de kinderopvangtoeslagaffaire en woont u in de gemeente Schouwen-Duiveland? En is er nog geen contact met u opgenomen? U kunt zich melden door te bellen naar (0111) 452 280 of een e-mail te sturen naar sociaaldomein@schouwen-duiveland.nl. Wij willen gedupeerde gezinnen namelijk helpen bij problemen die zijn ontstaan.

Wet Milieubeheer

Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet milieubeheer Activiteitenbesluit • Het gebruik van loods als caravanstalling Ravensweg 1 te Scharendijke. • Het bouwen van een loods voor vee Kievitsweg 1 te Kerkwerve. • Het stallen van taxi’s en uitvoeren klein onderhoud Duinzoom 6 te Renesse. • Het vestigen van een fitnesscentrum Grevelingenstraat 6b te Zierikzee.

Wijzigingen bestemmingsplannen

Wijzigingsplan Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken bekend dat het vastgestelde wijzigingsplan voor het vergroten bouwvlak ten behoeve van de realisatie van een schuur Kievitsweg 1 Kerkwerve in te zien is van 10 mei tot en met 21 juni 2021 waarbij belanghebbenden zowel schriftelijk als mondeling hun bezwaarschriften kunnen indienen. Het plan is digitaal in te zien op de gemeentelijke website.

Omgevingsvergunningen

A. Aangevraagde omgevingsvergunningen • Het plaatsen van een gevelreclame Lange Reke 32 te Renesse op 22-04-2021. • Het uitbreiden van een woning achterzijde, Groenendaal 18 te Oosterland op 23-04-2021. • Het verbouwen van een woning Ring 12 te Ouwerkerk op 2604-2021.


• • •

• • •

Het nieuwbouwen van een schuur Serooskerkseweg (19) te Serooskerke op 27-04-2021. Het vervangen van rasters Natuurgebied de Schelphoek te Serooskerke op 28-04-2021. Het in gebruik nemen van een recreatiewoning als dienstwoning Donkereweg 74 te Noordgouwe op 29-042021. Het plaatsen van een reclame uiting hoek Laan van St. Hilaire-Nieuwe Koolweg te Zierikzee op 30-04-2021. Het bouwen van een loods Groeneweg 2 te Noordgouwe op 30-04-2021. Het plaatsen van een schutting en schuurtje Elzenstraat 10 te Nieuwerkerk op 02-05-2021.

Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen. B. Verlengen beslistermijn Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: • voor het tijdelijk vestigen van een ijssalon Hoofdpoortstraat 1 te Zierikzee ontvangen op 11-03-2021; • voor een functiewijziging huisvesting tijdelijke werknemers op Noord Hogeweg 4 te Sirjansland ontvangen op 26-02-2021; • voor het verlengen van parkeervakken Laone 6 te Renesse ontvangen op 15-02-2021. De beslistermijn wordt verlengd om de kans te vergroten dat er een positief besluit op de aanvraag wordt genomen. C. Verleende omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning hebben verleend voor: • het samenvoegen van twee woningen (nrs. 20 en 22) Weststraat 20 te Burgh-Haamstede (verzonden 26-04-2021); • het plaatsen van een keerwand in achtertuin Rietveld 4 te Oosterland (verzonden 26-04-2021); • het verbouwen en uitbreiden van een woning Westerseweg 3 0005 te Burgh-Haamstede (verzonden 29-04-2021); • het uitbreiden van de kapconstructie Dorpsweg 23 te Bruinisse (verzonden 29-04-2021); • het renoveren van een balkon, balkonhekwerk en aanbrengen isolatie Schelpweg 15 te Ellemeet (verzonden 29-04-2021); • het uitbreiden van een recreatiewoning en plaatsen dakkapel Noordzeelaan 43 te Scharendijke (verzonden 03-05-2021); • het verbouwen van een woning Grevelingenhout 19 te Bruinisse (verzonden 03-05-2021). Bezwaar U kunt tegen bovenstaande besluiten bezwaar maken. Zie daarvoor de informatie onder het kopje ‘Bezwaar indienen’. RUD ZEELAND Definitief intrekkingsbesluit voor V.O.F. van Driel Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken bekend dat zij hebben besloten de omgevingsvergunning van V.O.F. van Driel, gelegen te Nieuwe Groeneweg 2 en 4 in Oosterland, geheel in te trekken. In het besluit zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het besluit ligt ter inzage vanaf 8 mei tot en met 18 juni 2021 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland te Zierikzee.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpbesluit, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerpbesluit (belanghebbenden die zienswijzen hebben over wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbesluit) en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpbesluit kunnen tot en met 18 juni 2021 tegen het besluit beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het besluit treedt op 19 juni 2021 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer R.M. de Mul, medewerker van RUD Zeeland, telefoon 06 51 20 02 19 of (0115) 745 100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-IOV200034/00262337.

Overige vergunningen/ ontheffingen/verkeersbesluiten/ meldingen A. Verleende vergunningen/ontheffingen/ verkeersbesluiten/meldingen door burgemeester en wethouders: • Het verlenen van een ontheffing van het inrijverbod gedeelte Scholderlaan gelegen tussen Bremweg en de Laone te Renesse in de periode 01-05-2021 tot en met 31-08-2021.

B. Verleende vergunningen/ontheffingen/ verkeersbesluiten/meldingen door Burgemeester: • Het tijdelijk uitbreiden van een terras vanwege COVID-19 maatregelen tot 01-01-2022 op de locaties: Ring 33 te Burgh-Haamstede Ring 9 te Burgh-Haamstede Havenplein 7 te Zierikzee Grevelingenstraat 4 te Zierikzee Engelse Kade 6 te Zierikzee Nieuwstraat 26 te Bruinisse Dam 8 te Zierikzee Strand Westenschouwen 1 te Burgh-Haamstede Havenplein 1 te Zierikzee Noordstraat 2 te Burgh-Haamstede Noordstraat 4 te Burgh-Haamstede Ring 5 te Burgh-Haamstede Westenschouwenseweg 14 en 18 te Burgh-Haamstede Nieuwe Haven 23 te Zierikzee ’t Luitje 2 te Zierikzee Kraanplein 12 te Zierikzee Havenplein 26 te Zierikzee Havenplein 25 te Zierikzee Havenplein 1 te Zierikzee • Het exploiteren van een clubgebouw Jachthavenweg 61f te Bruinisse. • Het verstrekken van een drank- en horecavergunning voor het clubgebouw locatie Jachthavenweg 61f te Bruinisse. • Het exploiteren van een restaurant met terras Laone 32 te Renesse. • Het verlenen van een drank- en horecavergunning Laone 32 te Renesse. Bezwaar U kunt tegen bovenstaande besluiten bezwaar maken. Zie daarvoor de informatie onder het kopje ‘Bezwaar indienen’.

Digitaal indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening

U kunt ook langs digitale weg het beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

Bezwaar indienen

Indien bij de besluiten vermeld is dat u hiertegen bezwaar in kunt dienen, kunt u dit doen binnen 6 weken na de datum van verzending van het betreffende besluit. Dit kunt u digitaal doen via onze website www.schouwen-duiveland.nl. Door het correct invullen van het formulier bevat het bezwaarschrift automatisch de benodigde gegevens. U kunt ook een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij ons college. Dit bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: • de naam en het adres van de indiener • de dagtekening • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht • de gronden van het bezwaar Indien bezwaar is ingediend, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De griffier van de rechtbank zal u daarover nader berichten.

Gemeentelijke berichtgeving over plannen en regels gaat veranderen!

Binnenkort zullen de officiële bekendmakingen, zoals bijvoorbeeld berichten over vergunningen, bouwplannen, verbouwingen en regelgeving, in deze gemeenterubriek in een verkorte versie worden vermeld. Steeds meer inwoners en ondernemers kiezen ervoor om berichten van overheidsinstanties over ontwikkelingen in hun dorp, stad of buurt digitaal te ontvangen. Ook de gemeente Schouwen-Duiveland biedt haar diensten en berichten digitaal aan. Een ontwikkeling die in de huidige samenleving niet meer is weg te denken. Kennisgevingen van de gemeente Schouwen-Duiveland over uw dorp, stad of buurt zijn ook online te vinden. Via de gratis e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ kunt u continue op de hoogte blijven van wat er speelt in uw omgeving. U ontvangt informatie van regionale overheidsorganisaties zoals de gemeente, de provincie of het waterschap, rechtstreeks in uw mail of via de app op uw smartphone of tablet. U kunt zelf instellen welke berichten, van welke organisatie, u wilt ontvangen. De app downloaden, of inschrijven voor de e-mailservice, kan via de website overuwbuurt.overheid.nl. Met deze gratis service zijn de kennisgevingen snel en eenvoudig te vinden via de digitale weg. Informatie van de overheid komt via ‘Over uw buurt’ op één plek samen. Als service blijven we de kennisgevingen zoals die tot nu in de Gemeenterubriek in Wereldregio worden gepubliceerd nog wel vermelden. Dit zal wel in een iets andere, kortere, vorm zijn.

GEMEENTEZAKEN? AFSPRAAK MAKEN! 24/7 VIA WWW.SCHOUWEN-DUIVELAND.NL


- Advertentie -

Volwaardige viswinkel op karakteristieke locatie Proef Zeeland heeft in ’t Mosselpakhuys een klein zusje In één van de oudste pakhuizen van Zierikzee ’t Mosselpakhuys is deze week de laatste hand gelegd aan een gloednieuw interieur. Al het ‘oude spul’ is na 10 april verwijderd met een prachtige nieuwe viszaak, met een klein homarium voor kreeften, als resultaat op een logische locatie.

ZIERIKZEE

Slechts een straat, een parkeerplaats en een wandelpad scheiden ’t Mosselpakhuys van de mosselkotters in de haven van Zierikzee. Alsof de mosselen en andere vissen zo vanaf de boot in de winkel ‘gegooid’ kunnen

worden. Hoe vers wil je het hebben? De historie van ’t Mosselpakhuys als viswinkel dateert van ongeveer acht jaar geleden. Eén van de mannen van de mosselkotters, Sjaak Paardekoper, stapte op vrijdag en zaterdag van boord om de viswinkel op de hoek van de Nieuwe Haven/Venkelstraat te beginnen. Eerst verkocht hij er alleen mosselen, maar langzaam maar zeker werden er ook oesters verkocht en kwamen er een koelkast en vriezer in te staan vanuit waar steeds meer verschillende (vries)producten werden verkocht. ,,Spelenderwijs is de winkel groter geworden”, schets Carolien Schot, die zelf in het vernieuwde ’t Mosselpakhuys gaat staan. ,,Er is verse vis zoals zalm en kabeljauw bij gekomen. Gaandeweg werd het groter (qua assortiment) en leuker.” Het smaakte naar meer en aan klanten werd gevraagd of de winkel een dag langer open zou moeten dan alleen vrijdag en zaterdag. Zodoende kwam de donderdag erbij. ,,Dit werd goed ontvangen en was weer een kleine stap waar we nu heen willen”, aldus Carolien Schot. ,,We zijn gegroeid dankzij een vaste klantenkring in

Het oude pakhuis zoals dat in 1976 in de steigers stond.

Actie

HEROPENINGS Van harte welkom in onze compleet vernieuwde winkel. Graag willen we dit met u vieren

Het nieuwe interieur van ’t Mosselpakhuys. (Art impression: Studio Arie van der Meer)

Zierikzee.” Concreet betekent dat ’t Mosselpakhuys nog eens twee dagen extra opengaat: op dinsdag en woensdag. Carolien Schot staat er die twee dagen en de vrijdag, Chris van Vossen doet de verse viswinkel donderdag en zaterdag. Deze openingsdagen gelden vanaf vrijdag 7 mei. De openingstijden zijn van dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur maar in het sluiten van de winkel op dat tijdstip willen Carolien Schot en Chris van Vossen zich flexibel opstellen. In het ‘nieuwe’ ’t Mosselpakhuys is veel te verkrijgen wat bij het veel

,,We zijn gegroeid dankzij een vaste klantenkring in Zierikzee” grotere Proef Zeeland bij Neeltje Jans ook te koop is. Dus niet alleen de verse vis, maar ook delicatessen, ovenschaaltjes en sushi. Carolien Schot: ,,Het is een breed assortiment zoals bij Proef Zeeland”. Ook de visstoofpotjes van kok Jurian van de Ketterij uit Arnemuiden zijn niet aan te sle-

AL HE T GOEDE VAN DE ZILTE ZEE

pen”, aldus Carolien Schot. Tot slot nog een keer terug naar de historie. ’t Mosselpakhuys werd waarschijnlijk rond 1660 gebouwd met als bestemming een haringpakhuis. Hiermee is het één van de oudste pakhuizen in Zierikzee. Het is ook nog gebruikt als turf- en kolenhandel en in 1970 hebben de Schotjes het gekocht waarna het in 1976 gerestaureerd werd. Het pand bestaat uit vier lagen: de kelder, de winkel, opslag op de eerste verdieping en erboven zit een kantoor waar elke vrijdag vergaderd wordt door de firma Schot. •

SCHELPEN & SCHALEN

Verse Mosselen EN UIT EIG

Visserij

KLAAR TERWIJL U WACHT

Verse Broodjes

VERSE HUISGEMAAKTE

Deze week bij besteding vanaf 25,-

Sushi&Tapas Sushi& Sushi & Tapas &Tapas

GOODIEBAG

CADEAU

HET ALLERBESTE VOOR DE

Barbecue & Grill

(zolang de voorraad strekt)

Overige (moederdag)acties zie advertentie elders in deze krant

Met ingang van heden ook ruimere openingstijden Dinsdag t/m Zaterdag 10.00 – 17.00 uur NIEUWE HAVEN 51 0111-653451 / 0111-407611

MAALTIJDEN, WIJNEN EN MEER

Specialiteiten

VERS VAN DE AFSLAG

Zeevis & meer


,,Je moet het oppakken en er iets van zien te maken” Nieuwerkerks melkveebedrijf Van der Wel heeft 230 koeien

! p o r e de bo pagina

Zwagers vinden elkaar in nieuwe vorm van gras telen: indoor farming

pagina

Kees Hanse: ,,Ik ben iemand die gaat staan waar anderen blijven zitten”

pagina

In voedselbos versterken gewassen elkaar vanuit een duurzame gedachte

pagina

Boerenerf 2.0 maakt veel mensen enthousiast en biedt diverse oplossingen

12 (foto Marieke Mandemaker)

De tijd van vroeg uit de veren ligt al een tijdje achter hem. Terwijl melkrobots hun werk doen, zit melkveehouder Leon van der Wel met zijn vrouw en kinderen tussen half acht en acht uur aan de ontbijttafel. Inmiddels bijna vijfentwintig jaar boeren zij in de Nieuwerkerkse polder. Over tweehonderddertig stuks vee (melkkoeien en jongvee), kringlooplandbouw en (steeds meer) duurzaamheid.

NIEUWERKERK

Met gemengde gevoelens keek de 49-jarige Leon van der Wel vorig jaar naar de boerenprotesten. Enerzijds was er begrip en trots om een punt te maken op het Malieveld, anderzijds zette hij grote vraagtekens bij de blokkades van distributiecentra van supermarkten, nota bene plekken waar boerenproducten worden verkocht. ,,De meeste boeren zitten verstrikt in regels”, schetst de Nieuwerkerkse melkveehouder de huidige situatie in zijn sector. ,,Ze zijn niet leuk. Je moet het oppakken en er iets van zien te maken. Elke sector wordt helaas strenger qua regelgeving en certificering. Daar moet je allemaal niet te spannend over doen.” Nuchter als Leon van der Wel is, gaat hij met zijn tijd mee. Hij werkt steeds duurzamer. ,,Daar vraagt de wereld naar. Ik gebruik sinds drie jaar groene stroom. Anderen doen het met zonnepanelen of windmolens.” Ook wordt de uitstoot van ammoniak gereduceerd door de voeding van de koeien wat aan te passen en verder te optimaliseren. Helaas denken veel mensen duurzaam maar kiezen in de supermarkt nu toch

vaak voor het goedkoopste, dit remt het verdienmodel nog wel af. En een beter verdienmodel is echt nodig om op een duurzame wijze voedsel te produceren.

,,Doel is dat koeien hier op een zo’n gezond mogelijke manier oud worden” Wat zeker werkt, is de kringlooplandbouw. Leon van der Wel doet dat samen met buurman Robbert van de Zande. Laatstgenoemde gebruikt de koeienmest voor de teelt van zijn aardappelen en tarwe, en dat laatste kan zijn collega dan weer gebruiken als voer voor zijn koeien. ,,Een akkerbouwer wil meer natuurlijke, organische mest. Zo hoef ik weinig afstand af te leggen voor de mest en heb ik voer uit de eigen regio”, legt Leon van der Wel uit. Koeien - want daar draait het om bij melkveebedrijf Van der Wel - staan er genoeg in de stallen aan de Stoofweg. Leon van der Wel heeft er ongeveer tweehonderddertig, daarvan geven er honderdzestig melk. Het principe is steeds om in twee jaar tijd koeien te fokken die dan qua gewicht en omvang ‘klaar’ zijn om vanaf dan gemiddeld vier jaar melk te produceren. ,,Het doel is dat koeien hier op een zo’n gezond mogelijke manier oud worden. Dat is het beste voor de dieren en dus het beste voor ons. Hoe langer ze

leven en melk produceren, hoe beter.” Wanneer zijn koeien niet meer goed melk kunnen geven of geen kalveren meer kunnen krijgen, verdwijnen ze uit de stallen. ,,Dat zijn de enige redenen dat je ze voor het vlees wegdoet.” Met andere woorden: na jaren melkproductie van gemiddeld veertigduizend liter gaan ze naar de slachterij. Eigenlijk was Leon van der Wel niet van plan op een boerderij te gaan werken en was hij eerst op de MEAO te vinden om iets op kantoor te gaan doen. ,,Op een gegeven moment kregen we Spaans op school, maar ik kreeg het ook Spaans benauwd”, lacht hij. Hij was snel ‘genezen’ van een kantoorbaan en ging verder kijken. Daar hoefde hij niet lang over te peinzen want zijn vader had in zijn geboorteplaats Wateringen een bedrijf wat hij kon overnemen. ,,Mijn broer en zus hadden er geen interesse in.” Leon van der Wel besloot echter zijn heil te zoeken op Schouwen-Duiveland waar in de jaren negentig veel boeren van buiten het eiland heen kwamen. ,,De akkerbouwbedrijven hier hadden lagere grondprijzen ten opzichte van de rest van Nederland. Ik kon ook naar Groningen of de Flevopolder, maar ik ben gehecht aan mijn familie en vrienden. Ik ben in 1995 ook in Nieuw-Zeeland geweest. Daar heb ik vier maanden op een melkveebedrijf gewerkt. Daar heb ik geleerd hoe het wel en niet moet. Ik kreeg daar ook de kans om een bedrijf over te nemen.” In 1996 besloot hij echter het bedrijf in Nieuwerkerk over te kopen. ,,Ik ben van Nieuw-Zeeland naar Zeeland gegaan.” •

13 15 15

Duik in de historie van de landbouw Landbouw- en streekmuseum Goemanszorg ligt aan de rand van Dreischor. Het was vroeger een echte boerderij, daterend uit het begin van de achttiende eeuw. Zij werd gebouwd op de plaats van een andere hofstede, die vanaf de eerste helft van de zeventiende eeuw wordt vermeld.

DREISCHOR

Je krijgt er een beeld van het boerenleven aan het begin van de vorige eeuw tot aan de jaren vijftig toen de mechanisatie van de landbouw zijn intrede deed. Goemanszorg bevat een compleet ingerichte boerenwoning in de sfeer van begin 1900 met een deftige woonkamer, authentieke kelder, een verrassende bedstede, een knusse keuken en een originele opkamer. In een grote schuur worden the-

ma’s op zuilen en in diorama’s uit-

gewerkt. De thema’s zijn meekrap,

Goemanszorg: Oude ambachten in landbouwmuseum Goemanszorg

vlas en het werkpaard. In de ‘vlasschuur’ staan de werktuigen die nodig waren voor het verwerken van het vlas. De tweede zaterdag van de maand worden er demonstraties van de vlasverwerking gegeven. Op verzoek kan er ook een vlasdemonstratie aangevraagd worden. Een paar keer wordt er dit seizoen een boerenpaard voorzien van nieuwe hoefijzers. Via de bijenobservatiekast met haar vele duizenden bijen wordt aandacht geschonken aan de noodzakelijke bestuiving van fruit en groenten. Rondom het museum is een tuin aangelegd met oude en hedendaagse landbouwgewassen, een kruidentuin en er staat een zwart geteerde kapschuur. Daarnaast heeft het museum een uitgebreide collectie oude landbouw-

werktuigen en ambachtelijk (hand-) gereedschap. Het museum kun je goed met een gezin bezoeken; er zijn verschillende activiteiten. Wisseltentoonstellingen: Veranderd eiland Voor en na de Ramp met films, interviews en foto’s over de mensen, het transport, het landschap en de boerderijen (tentoonstelling vanwege 65 jaar na de Watersnood van 1953). Schouwen-Duiveland bevrijd Vijf musea op het eiland vertellen op bijzondere wijze over de aangrijpende gebeurtenissen gedurende het laatste oorlogsjaar, de bevrijding en de wederopbouw. Let op dat door COVID-19 het museum vooralsnog gesloten is. •


12

Heeft indoor farming de toekomst? Eerste resultaten van binnen gras kweken hoopvol en bemoedigend Is het mogelijk om gras binnen te telen? ,,Ja”, luidt het antwoord. En, is het economisch haalbaar? ,,Dat moeten we afwachten.” De eerste resultaten zijn echter hoopvol en bemoedigend. Het principe van binnen gras telen heet ‘indoor farming’. BURGH-HAAMSTEDE

De antwoorden komen van John van de Sluis van Organizc (kader), een bedrijf dat sinds 2010 bestaat. Samen

met vader Johan en zoon Chico Boot van Graszodenbedrijf Boot uit BurghHaamstede is John van de Sluis bezig met een haalbaarheidsonderzoek. John van de Sluis is geen onbekende op het nu te onderzoeken gebied. Vroeger liep hij al eens stage op een graszodenbedrijf en werkte hij in de glastuinbouw. Kennismaken met elkaar hoefden ze ook niet: Johan Boot en John van de Sluis zijn zwagers van elkaar. Boot heeft een succesvol bedrijf. Al

dertig jaar levert zijn bedrijf graszoden in de regio aan hoveniers, campings en particulieren. Met een bedrijf in Maasdijk, Logiqs, is John van de Sluis aan de slag gegaan. Ze zijn begonnen met graszoden. ,,Het is een gewas dat laag blijft zodat je meer kwijt kunt op een vierkante meter en omdat het als eerste kans van slagen heeft.” De basis van indoor farming is een organisch vezelmatje wat je ook gebruikt voor het kweken van

bijvoorbeeld tuinkers. ,,Met een matje is de sterkte al geregeld”, legt John van de Sluis uit. ,,Bij ‘echt’ gras moeten de wortels nog steviger worden. Op het matje wordt gezaaid en dan is het een kwestie van achttien uur licht geven en het vier uur donker houden. Het is een soort eb- en vloedsysteem. Eén keer in de twee dagen wordt er water opgezet. Ook licht, beluchting en temperatuur zijn te regelen. Dat is wel het nadeel van indoor farming: er zitten zoveel ‘knoppen’ aan dat het moeilijker wordt.”

,,Op een matje wordt gezaaid en dan is het een kwestie van achttien uur licht geven en het vier uur donker houden’’

John van de Sluis (links) en Chico Boot met een grasmatje dat binnen is geteeld. Op de kar liggen de traditionele graszoden.

Het resultaat is echter redelijk verbluffend. Johan en Chico Boot kijken hun ogen best uit wanneer John van de Sluis het eerste indoorgrasmatje heeft meegenomen. Het is ongeveer tien dagen oud en de grassprieten zijn duidelijk te zien. Ter (mooie) vergelijking: Johan Boot had op het moment van de afspraak een week geleden gras gezaaid op zijn land maar er was nog amper een sprietje te zien. ,,Wij moeten wachten tot het gras boven komt en het dan intensief betelen. We moeten het langst wachten op het ‘wortel-

Subsidie Organicz Organicz heeft van de provincie Zeeland subsidie gekregen voor een haalbaarheidsonderzoek om vanuit daar te kijken wat deze teeltechnieken kunnen bijdragen aan Zeeuwse voedselproductie. Je kunt hierbij denken aan zeekraal en andere zilte groenten, zachtfruit, akkerbouw en vollegronds groentegewassen. De resultaten in de graszoden laten zien dat de productie per vierkante meter verveelvoudigd kunnen worden. Grofweg kan worden gesteld dat de investeringskosten van indoor farming gelijk zijn aan de investering in grond, gebouwen en machines voor buitenteelten. De hogere energiekosten voor conditionering en licht moeten worden goedgemaakt door een hogere productiesnelheid per stuk of kilogram. Organicz zoekt nog telers die interesse hebben in indoor farming. pakket’”, aldus Johan Boot. Met indoor farming hoef je daar niet op te wachten. ,,Het matje moet alleen wat dikker worden om water vast te houden.” Hoewel indoor farming zich in een experimentele fase bevindt, zijn er al wat voordelen op te noemen. Binnen zijn er geen bestrijdingsmiddelen nodig, je hebt geen schaarste aan grond omdat je in lagen op elkaar kan werken. Daarom wordt indoor farming ook wel vertical farming genoemd. Buiten ben je afhankelijk van het weer. ,,Hoe korter de doorlooptijd, hoe minder duur het is”, geeft John van de Sluis nog een voordeel aan. Johan Boot, samengevat: ,,We hebben er zeker belangstelling voor”. •

samen ondernemen... in akkerbouw, tuinbouw en veeteelt Wij zijn namelijk niet alleen je accountant, maar we kijken verder dan uitsluitend de cijfers. We zijn de verbindende factor tussen jou en de bank in een financiering of overname-traject, maar we zijn ook jouw informatiemanager. Wil je weten hoe dit werkt en wat we voor jou kunnen doen? Vraag naar de mogelijkheden bij één van onze Agro-specialisten.

Goes 0113 25 63 00

Zierikzee 0111 45 37 00

www.weaagro.nl

agro@weazuidwest.nl


13

,,Ik heb moeite met groene mensen uit de grote stad die van niks weten” Kees Hanse eilandelijk boegbeeld van ‘tripple B’ Hij is het gezicht van de BBB, de Boer Burger Beweging (BBB) op Schouwen-Duiveland. ‘Tripple B’ om met de woorden van minister Hugo de Jonge te spreken. Kees Hanse uit Zierikzee kan er wel om lachen. Ook om de verontwaardiging die het Tweede Kamerlid Caroline van der Plas er over uitsprak. ,,Ze is een goeie voor ons. Komt uit de journalistiek en weet hoe het werkt. Je moet gezien worden.’’ Hanse is zelf sinds 2008 actief in de politiek. Voor de Partij voor Zeeland. Maar nu ook het lokale boegbeeld van de BBB op SchouwenDuiveland. ZIERIKZEE

Het leverde hem op SchouwenDuiveland 750 voorkeurstemmen op; 50 meer dan zijn vertegenwoordiger in de Tweede Kamer. ,,Dat viel me eerlijk gezegd wel wat tegen. Ik had op meer gerekend. Maar het kost je als nieuwe partij – en dat zijn er zoveel – veel moeite om in beeld te komen.’’ Hij regelde zelfs de oplegger van de BBB in Zierikzee. Alles voor de aandacht. Hoe anders was het voor het Waterschap, waarin hij met 3000 voorkeurstemmen vanuit een onverkiesbare plaats in het bestuur kwam. Hij voelt zich als een vis in het water. Een kind van zijn vader, die als mede-oprichter van de Partij van Zeeland ook van zich liet horen. ,,Ik ben iemand die gaat staan, waar anderen blijven zitten. En dat moet ook. Daarvoor wordt je gekozen.’’ Zijn populariteit heeft hij te danken aan zijn bekendheid. Hij neemt trekkerexamens af, was actief in het groene onderwijs en nog veel meer.’’ Maar hij is vooral bekend vanwege zijn activistische manier van politiek voeren; staat vooraan als de boeren naar Den Haag gaan. Want er moet iets gebeuren. De par-

tijen die van oudsher voor de boeren stonden, doen dat in zijn ogen niet meer. CDA, VVD en SGP zijn niet meer leidend. Dus een partij, die het vooral voor de boeren en de burgers buiten de Randstad ging opnemen liet niet lang op zich wachten. ,,Het had natuurlijk mooier geweest, zeker voor Caroline, om met twee zetels in de Kamer te komen. Even leek het erop, maar net niet. Het was wachten op Rotterdam en daar haalden we geen stemmen natuurlijk.’’ Nu ziet hij mensen van de gevestigde partijen overlopen naar de BBB. ,,Zelfs SGP-ers. Niet allemaal natuurlijk maar het zegt wel wat. Die SGP-ers zijn in de regel erg trouw aan hun partij.’’ Het wordt wat Hanse betreft tijd dat de mensen een beter zicht hebben op wat de boeren doen. Dat ze begrijpen waar het eten vandaan komt en wat er allemaal bij komt kijken. ,,Ik heb moeite met die groene mensen. Ze weten vaak niet wat er speelt, komen uit de stad en roepen maar wat. Dat de veestapel naar beneden moet. Dat er minder landbouw moet komen om stikstof terug te dringen.’’ En verder: ,,Maar ze snappen niet dat die stikstof vooral terug moet om de industrie ruimte te geven, vliegvelden aan te leggen en zo.’’ Maar de boeren zijn van groot belang voor de voedselvoorziening. De wereldbevolking blijf groeien. ,,Soms denken mensen wel ga dan in het buitenland meer verbouwen. Maar hier hebben we de beste grond en de beste kennis om te telen. Je kunt vier hectare oerwoud kappen, maar dat levert net zoveel op als één hectare hier. Dat kan dus niet de oplossing zijn.’’ Het komt er wat Hanse betreft op aan dat de consument zich bewust is van wat de boeren hier al doen.

Kees Hanse in zijn aardappelschuur waar het wachten is op een betere prijs

Biologische landbouw is prima en misschien gaat Hanse die stap ook wel zetten. ,,Maar op dit moment is het nog maar vijf procent van de markt en de prijzen staan ook onder druk.’’ De markt is sowieso van slag. Zijn schuur ligt vol met aardappelen. Daarvoor hoopt hij de kostprijs terug te krijgen. Het zijn maar centen voor een kilo, terwijl de prijs in de supermarkt vele keren over de kop gaat. De aardappelen liggen in zijn schuur te wachten op een betere prijs. Maar rijk zal hij er niet van woorden. ,,Onze zoon wil graag in het bedrijf. Hij wil niet anders. Maar we zullen er over moeten hebben op welke manier dat moet. Boeren veranderen niet zo gemakkelijk. Vader deed het zo, ik en de volgende generatie ook. Toch zul-

len we mee moeten veranderen met de samenleving en dat is wat we proberen.” Maar dat moet dan wel eerlijk en daar heeft hij zo zijn vraagtekens bij. ,,Je schaamt je bijna om boer te zijn.” Maar met de BBB wordt het misschien anders. De partij heeft maar één zetel maar net zoveel spreektijd als de grote partijen. Dus kan de BBB het verschil maken en daar heeft Hanse wel vertrouwen in. Bij de volgende Kamerverkiezingen verwacht hij een zetel of vijf, zes te kunnen halen. Afhankelijk natuurlijk van hoe Caroline van der Plas het doet ,,of hoe er over haar geschreven wordt.’’ Hanse is ook actief op provinciaal niveau en binnen het Waterschap.

Nu al wordt er aan de koffietafel van Hanse gesproken over de Zeeuwse verkiezingen. Gekeken wordt of de Partij voor Zeeland niet samen moet optrekken met de BBB en misschien wel Ja21 ,,al is die wel wat te rechts misschien. En wij zijn eigenlijk niet links of rechts. We willen gewoon aandacht voor de boeren en de burgers. Ook al hebben die soms tegengestelde belangen.’’ Als voorbeeld geeft hij de waterschapsheffing. Die gaat uit van het aantal personen per huishouden. Dat is voor de boeren wel een voordeel als ze ook veel water gebruiken voor het vee bijvoorbeeld. Dan moet je daar een standpunt innemen, wat misschien de boeren niet leuk vinden. Maar zeg dat dan gewoon: Neem een standpunt in.’’ •

Boeren nu aan zet voor zo gewenste zoetwater Volgens initiatiefnemer van De Puupe, Wim in ’t Veld, is alles nu wel onderzocht ZIERIKZEE Er is lang genoeg aan gerekend en technisch is alles tegen het licht gehouden. Wat Wim in ’t Veld uit Zierikzee betreft is het nu aan de boeren van Schouwen-Duiveland om te kiezen tussen de twee overgebleven zoetwaterplannen. In ’t Veld heeft samen met Florus van der Paauw de stichting De Puupe opgericht. En die stichting wil dat er in 2025 via een ringleiding zoetwater beschikbaar komt voor de meer dan 150 agrariërs (13.000 hectare). Komt dat er niet, dan verwacht In ’t Veld een verschraling van het landschap. De boeren zijn bereid € 60,- per hectare te betalen voor zoetwater en kunnen daarmee hun opbrengst per hectare fors verhogen. Bijkomend voordeel is dat de landbouwgrond meer waard wordt als er zoetwater beschikbaar is.

Van der Paauw (raadslid SGP en werkzaam in de agrarische sector) en In ’t Veld hebben elkaar gevonden in hun plan om nu eindelijk zoetwater naar het eiland te krijgen. Al decennia is dat de wens van de boeren. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was het even dichtbij, maar sneuvelde

het plan op de kosten. Maar de markt is veranderd, teelten zijn veel duurder geworden en het klimaat werkt ook niet mee, dus wat In ’t Veld betreft is dit dé kans om door te pakken. Wat hem betreft wordt het zoetwater aangevoerd vanuit het Schelde-

Rijnkanaal en komt het over Sint-Philipsland naar SchouwenDuiveland. Daar komt een ringleiding, waarvan de boeren kunnen aftappen. De aanleg kost naar berekening van Stichting De Puupe en afhankelijk van het aantal aftappunten zo’n vijftig tot

Wim in ’t Veld wil nu doorpakken met het zoete water

tachtig miljoen euro. ,,Maar daarvoor stappen we naar het rijk. Dat kunnen de boeren niet opbrengen. Zoetwater heeft op dit moment de aandacht van de politiek en er zou geld beschikbaar zijn. De boeren zelf en een aantal medegebruikers moeten de jaarlijkse exploitatie voor hun rekening nemen. Dat ligt tussen de één en anderhalf miljoen euro”. In ’t Veld heeft bedacht om ook op te trekken met Tennet, dat een kabel moet gaan graven voor een tweede 150 kV-station op het eiland. Dat is het moment om meteen een leiding te leggen en kunnen de kosten gedeeld worden. ,,Een voordeel is dat de kVkabel mogelijk over Sint-Philipsland gaat lopen. Dan kun je beter met de boeren daar spreken over het elektriciteitsnet dan alleen over zoetwater voor de boeren op SchouwenDuiveland.’’ Het houdt de druk ook op de ketel. Tennet wil in 2025 klaar zijn. ,,Wat mij betreft hebben we de voorstudie nu wel afgerond en is het aan de boeren om keuzes te maken. In juni zal stichting De Puupe nog twee bijeenkomsten beleggen om ons afgeronde plan door te spreken. We weten waar we aan toe zijn en als de keuze op ons

plan valt kunnen we doorpakken.” Hoewel de investering allereerst nodig is voor de boeren, ziet In ’t Veld meer belangen. Zo is voldoende water goed voor de brandweer, maar hij denkt ook aan de recreatie. Die heeft ook steeds meer te maken met extreem droge periodes. Marieke Braber-Schot voorzitter van de Recron, heeft daarvoor eerder ook al aandacht gevraagd. ,,Deze zomer moesten we de mensen al verbieden om de barbecue aan te steken. Het was te droog. En soms valt er extreem veel water en hebben we drainage nodig.’’ Verder noemt In ’t Veld nog belanghebbenden als de beheerders van de sportvelden en de natuurgebieden. Hij vindt het dan wel zo eerlijk dat ook andere partijen meebetalen aan de jaarlijkse kosten van de zoetwatervoorziening. Komt het zoetwater er niet, dan voorziet In ’t Veld dat er meer extensieve gewassen zullen komen als graan, mais, grasland, lucerne en mogelijk zelfs bos. Met zoetwater hoeft dat niet en kunnen de boeren op SchouwenDuiveland ook in de toekomst een goede boterham verdienen. Meer informatie www.depuupe.nl •


14

,,Dit is meer het teeltsysteem van volgende generatie” Lennert den Boer volgt zijn hart met biologische akkerbouw Lennert den Boer – what’s in a name – is niet bepaald over een nacht ijs gegaan om de hele bedrijfsvoering om te gooien. Verleden, heden en toekomst bepaalden zijn keuze om over te gaan van traditionele naar biologische akkerbouw en groenteteelt. KERKWERVE

T ijdens een bijeenkomst van Veldleeuwerik, een studieclubje, sprak iemand over biologische akkerbouw. ,,Daar werd ik door getriggerd.

,,Het is best wel een hele stap die ik gemaakt heb. Je gaat een heel traject in en moet alles van tevoren regelen” Ook kwam het stoppen met ploegen aan bod. Dat vond ik rigoureus maar interessant. Ik was al op zoek naar vernieuwing.” Vijfentwintig jaar geleden volgde Lennert den Boer een studie aan de Hogere Landbouw School in Dronten. ,,Daar zaten een paar biologen tussen en die heb ik later nog eens gebeld. Het biologisch boeren zat altijd al in mijn achterhoofd.” De akkerbouwer uit Kerkwerve ging nog eens goed bij zichzelf te rade en vroeg zich af: waar sta ik over twintig jaar? ,,Ik zag voor mezelf weinig perspectief om het op de traditionele manier voort te zetten. Ik voorzag al

problemen met dat er minder mag, ruimtegebrek en minder acceptatie van burgers. Ik vond ook dat ik moest mee bewegen om in de toekomst een meerwaarde aan de samenleving te kunnen leveren en voor de volgende generatie een gezonde bodem achter te laten: rentmeesterschap! Na hier en daar advies te hebben ingewonnen, besloot de 44-jarige Lennert den Boer zich in 2016 aan te melden als biologisch akkerbouwer. Met de overname van het bedrijf van zijn vader Kees (71 jaar) in 2017 kon hij er meteen ‘zijn’ draai aan geven. ,,Het is best wel een hele stap die ik gezet heb. Je gaat een heel traject in en je kunt niet veel van tevoren regelen. Je springt ook wel in het diepe en hoopt dat het goed komt.” Het omschakelen van traditionele naar biologische akkerbouw kost tijd en geld. Vanaf 2016 heeft Lennert den Boer steeds een deel van vijfenzeventig hectare tellende grond ‘omgeschakeld’. Van dat deel had hij tijdens zo’n omschakeling minder inkomsten. Daar bovenop kwamen de vele investeringen in mechanisatie. ,,Je moet een goede onkruidwieder en schoffelapparatuur hebben. De kosten gaan voor de baten uit. Een goede mechanisatie, daar valt of staat alles mee.” Zo werkt zijn vader nog bijna fulltime mee op het bedrijf en vindt het ook erg leuk om de bestaande mechanisatie aan te passen voor de biologische teeltwijze. Hij ziet trots toe hoe zijn zoon Lennart langzaam maar gestaag de goede biologische kant, zowel qua producten als financieel, opgaat.

Op het land van Lennert den Boer groeien tien gewassen: aardappelen, uien, cichorei, industriepeen, conservenerwten, pompoenen, rode bieten, bruine bonen, grasklaver en suikermais. Met deze producten op vijfenzeventig hectare is hij uniek op Schouwen-Duiveland. Maar het is ook erg arbeidsintensief. ,,We gebruiken geen chemische middelen om ziektes en onkruiden te bestrijden. Alles gaat mechanisch om het onkruid eruit te halen. Onkruidbestrijding

ratie.” Zo constateert hij onder meer dat de kwaliteit van de akkers vooruitgegaan is. Eerlijk zegt hij ook: ,,Er komt veel op je af. Je moet het willen en het is ook spannend. De afzet is ook een dingetje. Ze kennen je niet in deze wereld. Dus je moet ook weer aan nieuwe relaties en netwerken bouwen. Je moet erg achter je omzet aan.” Anderzijds is er veel vertrouwen. De bruine bonen en bieten liepen in 2020 als een trein. ‘Machinist’ Lennert den Boer stoomt rustig verder op. •

Lennert den Boer en zijn vader Kees op één van de akkers waar ze biologisch telen. (foto Marieke Mandemaker)

Krabbendijke - Goes - Nieuwerkerk - Koudekerke

info@gebrweststrate.nl

staat op nummer één in de maanden mei, juni en juli. Dat is echt topsport. Wanneer we om de drie dagen kunnen eggen, dan zijn we het onkruid redelijk de baas.” Het hele spuiten heeft Lennert den Boer nooit superinteressant gevonden. ,,Dit ligt dichter bij mijn hart.” De Kerkwervenaar, vader van twee jonge kinderen, is inmiddels zo enthousiast en vergevorderd dat hij niet meer terug wil. ,,Dit is meer het teeltsysteem van de volgende gene-

gebrweststrate.nl

Uw specialist in landbouwmachines!


15

Alternatief boeren in een voedselbos Veertien hectare bij Den Osse in wording Het is nu nog een grotendeels grasland met de eerste twijgjes, die verraden dat er iets aan zit te komen. Nou ja iets, een voedselbos van maar liefst ruim 14 hectare als het aan de initiatiefnemers Vincent Dellebeke (Rotterdam), Anniek Risseeuw (Vlissingen) en Conny Schoenmakers (Burgh-Haamstede) ligt. Drie ondernemers met een ideaal die geloven in een andere manier van boeren en hun ervaringen graag delen met de ‘klassieke’ boeren in de omgeving. ,,Er is nieuwsgierigheid. Kan het wel bijvoorbeeld, maar ook boeren die oprecht geïnteresseerd zijn,” legt Anniek Risseeuw uit.

lagen bestaat, ontstaat er leefgebied voor verschillende soorten. Zo kan een buizerd gaan broeden in een van de hoge bomen of vormen de bessen van struiken een belangrijke voedselbron voor (overwinterende) vogels.’’ Ook de politiek in ’t Zeeuwse is er mee bezig. Met name GroenLinks.

DEN OSS

Dellebeke: ,,Je ziet de boeren in de omgeving, die werkelijk elke vierkante meter proberen te benutten. Maar dat is voortborduren op wat altijd al gebeurde; steeds minder opbrengst per hectare. ” Een voedselbos is anders, heel anders. Gewassen die elkaar versterken vanuit een duurzame gedachte en dus bij voorkeur niet de wereld overgaan. De eerste verkennende gesprekken met afnemers in de regio zijn al gevoerd en die zijn hoopgevend. Toch duurt het nog zeker een jaar of vijf, voordat de kale akker aan de Hoogenboomsweg in Den Osse de uitstraling van een voedselbos heeft. Risseeuw: ,,We realiseren ons dat wij als initiatiefnemers het niet zozeer voor onszelf doen maar ook voor de generatie(s) na ons. Het heeft tijd nodig.’’ Maar tegelijkertijd genieten ze van elke stap die ze zetten. Elke plantje gaat met handenarbeid de grond in. Een voedselbos is er nadrukkelijk ook om mensen kennis te laten maken met wat er in de natuur gebeurt. Speciaal daarvoor komt er een inspiratiebos aan het begin van de

,,Het inspiratiebos wordt vooral romantische plek maar geeft geen goed beeld van wat het behelst”

Anniek Risseeuw en Vincent Dellebeke op de plaats waar hun voedselbos over vijf jaar vorm moet krijgen.

akker. Dat is bedoeld voor bezoekers, voor educatie. Dellebeke: ,,Het voedselbos zelf wordt wat zakelijker aangelegd. Er moet wel geoogst kunnen worden. Daar moet het land op ingericht worden natuurlijk. Het inspiratiebos wordt vooral een romantische plek, maar geeft een goed beeld van wat het behelst.’’ Volgens het tweetal is dit het eerste en grootste commerciële bos van Nederland. De grond is aangekocht door ASR Dutch Farmland Custodian bv. Dat bedrijf heeft ook veel zakelijke belangen in de sector en ziet met het project in Den Osse kans om haar kennis van deze nieuwe agrarische

vorm te vergroten. Verder is de groep afhankelijk van subsidies, want het aanplanten van een voedselbos kost veel geld en de opbrengst laat jaren op zich wachten. Met name het commerciële succes wordt door critici in twijfel getrokken, naar niet door de initiatiefnemers zelf. Die geloven erin. De st icht ing Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) is er ook enthousiast over, getuige verhalen op haar website. ,, De afgelopen jaren is het aantal voedselbossen explosief gegroeid. De belangstelling er voor is groot. Het doel van een voedselbos is op een duurzame wijze voedsel produceren. Maar een voedselbos is tege-

lijkertijd een krachtig ecosysteem met een hoge biodiversiteit en een gezond bodemleven. Daarnaast leveren voedselbossen een bijdrage aan klimaatadaptatie. SLZ hoopt binnenkort te starten met een nieuw project, zodat er meer Zeeuwse voedselbossen worden aangelegd, die passen in het landschap van Zeeland. Een voedselbos bestaat uit verschillende vegetatielagen. Een vitaal voedselbos heeft een  kruinlaag  met hoge bomen, een tussenlaag met lagere bomen, een struiklaag, een kruidlaag, een laag met  bodembedekkers  en een laag met klimmende planten. Doordat een voedselbos uit verschillende

Fractievoorzitter Gerwi Temmink uit Nieuwerkerk heeft het al vaker geagendeerd. ,,Insteek is één of meerdere pilots te realiseren voor een rendabel voedselbos in Zeeland. Dit omdat we allemaal voor grote maatschappelijke uitdagingen staan, die duidelijk maken dat we niet klakkeloos door kunnen gaan met wat tot op heden normaal was en is. Zo kunnen voedselbossen een bijdrage leveren aan meer CO2 opvangen, stikstofreductie tegengaan, zorgen voor verbetering van de bodemstructuur, waterhuishouding en biodiversiteit. Dit alles zonder intensieve kunstmest, ploegen etc. terwijl je – wanneer alles volgroeid is – het jaarrond kunt oogsten hetgeen je twee tot zelfs zes keer zoveel kan opleveren per hectare dan thans het geval is. Bovendien spelen ze in op veranderend consumentengedrag’’. De drie initiatiefnemers gaan ondertussen door met planten en het plaatsen van een hekwerk, zodat de omgeving duidelijk wordt wat gaande is. •

Experiment Boerenerven 2.0 op Schouwen-Duiveland In 1950, nauwelijks drie generaties geleden leefden mijn voorouders nog vrijwel zelfvoorzienend. De forse moestuin voorzag in verse groenten, peultjes en fruit. Vis en schelpdieren vulden het menu aan. Het jaarlijkse varken, een toompje kippen en de poepdoos spaarden goeiig de restjes. Alles maar dan ook werkelijk alles werd hergebruikt en als vanzelfsprekend terug in kringloop gebracht. Want dat kon toen nog. Inmiddels zijn we op dit wonderlijke maar kwetsbare eiland vrijwel volledig afhankelijk van een financieel-economisch systeem dat de ecologische grenzen van de flinterdunne biosfeer met voeten treedt.

BRUINISSE

,,Alles maar dan ook werkelijk alles werd hergebruikt en als vanzelfsprekend terug in kringloop gebracht’’ Een systeem dat door ongebreidelde schaalvergroting en groei alternatieve en wel volhoudbare invullingen moeilijk zo niet onmogelijk maakt voor huidige en toekomstige generaties. “Kwantiteiten betwisten elkaar de

leefruimte/ kwaliteiten vullen elkaar aan” – Dietrich Bonhoeffer. Boerenerf 2.0 is het idee om vrijkomende agrarische bebouwingen (boerderijen -erven) met behoud van de agrarische functie, een duurzaam nieuw leven in te blazen met een bestemming als knooppunten in een nog te vormen biodivers eilanddekkend netwerk van robuuste ecologisch verbindingen. En dit te combineren met lokale voedselproductie en compacte kleinschalige woonvormen. Deze 3 tot 5 ha grote “boerenlandgoederen” vormen daarmee als het ware de “nieuwe ecologische dragers” die ook zittende boeren kunnen helpen een haalbare duurzaamheidsslag te maken. Vanaf 2014 zijn onder de noemer B2.0 daarom verschillende goed bezochte bijeenkomsten en workshops georganiseerd, hebben studenten van de Hogeschool Rotterdam er aansprekende projecten aan gewijd en is op uitnodiging van de gemeente Schouwen-Duiveland een bijdrage geleverd aan de concept omgevingsvisie buitengebied. B2.0 heeft op deze manier veel mensen ook van buiten het eiland, enthousiast gemaakt. Daarnaast sluit het idee naadloos aan op de actualiteit en biedt oplossingen op het gebied van krimp en vergrijzing, zorg en welzijn, wonen en werken, toerisme en recreatie. Enerzijds is er aldus sprake van een groeiende maatschappelijke vraag naar meer zelfvoorzienende en daarmee veerkrachtiger vormen van samenwerken en samenleven met

elkaar en met de natuur. Bestaande initiatieven als Erfdelen, Land van Ons, Herenboeren en bijvoorbeeld Hof van Twello getuigen hiervan. Anderzijds is er mede onder invloed van de eerder genoemde schaalvergroting met name in de landbouw al langer sprake van een enorm aanbod aan vrijkomende agrarische bebou-

wingen. Een ongekend optimistische dynamiek kan met één pennenstreek op gang gebracht worden. Vergroot met behoud van de agrarische functie en onder strikte randvoorwaarden de gebruiksmogelijkheden op deze in potentie multifunctionele erven. Daarom wil ik hier een oproep richten aan het gehele maatschappelijk

veld (gemeente, boeren en burgers) om medewerking te verlenen aan een Experiment Boerenerven SchouwenDuiveland. Te beginnen met het vinden van een passende locatie. Boerenerf 2.0 contact: Tom Hage www.tomhage.nl •

Aan het merendeel van de locaties zullen echter de sporen af te lezen zijn van de strijd die de boer heeft moeten leveren om te overleven


AMBACHTELIJK GENIETEN

BIJ MOEDERDAG HOREN AARDBEIEN

MOEDERDAG TOMPOUCEN HART

€ 9,95

Bestel ‘m Nu! Sint Joostdijk 34 - Oosterland - T. 0111 64 15 79 - M. 06 13 891 021 Bestel nu ook via WhatsApp!

BAKKERBOUMAN.NL

9 mei

moederdag

25%

Of het helemaal toevallig is, blijft de vraag maar de start van het aardbeienseizoen valt samen met de Moederdag.

We delen graag een aantal geheimen van goede slagroom. Ondanks dat het voor de bakker een erg vanzelfsprekend ingrediënt is, blijft het een uitdaging om de kwaliteit goed en constant te houden.

En dat komt voor ons als bakkerij ontzettend goed uit. Want het lekkerste gebak maak je toch echt met verse aardbeien. Het liefst gebruiken wij de Zeeuwse aardbeien, want deze zijn nu eenmaal het lekkerst!

Allereerst is de kwaliteit van de melk waarvan de slagroom gemaakt wordt van belang. Want dat is de basis van het eindproduct. Onze slagroom wordt gemaakt van weidemelk van Nederlandse koeien.

Elk jaar weer is het aardbeien-slagroomtaartje de absolute favoriet. Want goede slagroom met smakelijke aardbeien blijft een gouden combinatie. Maar wat is nu eigenlijk het geheim van die échte goede slagroom? U weet wel, de slagroom die je eigenlijk alleen bij de ambachtelijke bakker vindt.

Als tweede is het vetpercentage van de slagroom van belang. Dit geeft de juiste stevigheid aan de slagroom. Niet onbelangrijk is de hoeveelheid suiker dit bepaald namelijk de smaak. Wist u dat in een aantal andere Europese landen al het gebak gemaakt wordt van slagroom zonder suiker?

Mensen die thuis wel eens aan de slag gaan met het bakken van taarten weten dat je thuis eigenlijk niet zulke lekkere en stevige slagroom krijgt als bij de bakker.

Als laatste is de luchtigheid van de slagroom natuurlijk van belang. Dit moet precies goed zijn om een stevig maar ook lekker resultaat te krijgen.

En ook het slagroomgebak uit de schappen van de supermarkt haalt het niet bij de smaak van de slagroom van de ambachtelijke bakker.

Zien we u in de winkel om het aardbeienslagroomtaartje eens te proberen? Want uiteraard is het niet alleen voor moeders.

KORTING

op alle damesgeuren en cadeausets Zierikzee, Appelmarkt 24 www.dakik.nl

19

www.fizi.nl

week 18

fiZi / Kerkhof 3 / Zierikzee

Uitgelicht

Luchtige horror met een zwart randje

Veel bekommernis om kinderen

Voorlopig blijven we als filmliefhebbers aangewezen op de beeldschermen thuis. Perfect passend in de sfeer van deze herdenkingsweek is de Netflix-documentaire ‘De kinderen van Truus’. Het betreft een eerbetoon aan Geertruida Wijsmuller-Meijer, ofwel ‘Tante Truus’. Zij redde voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan tienduizend Joodse kinderen. De film zou in het begin wat meer structuur mogen hebben, maar al snel ontstaat toch een imponerend portret van een vrouw die maar één doel blijkt te hebben: Helpen van kinderen in nood. Vooral de herinneringen aan 14 mei 1940 hakken er stevig in. Truus wist toen tientallen kinderen uit het Amsterdamse Burgerweeshuis in veiligheid te brengen, vlak voor

de Nederlandse overgave. Er zijn komende week meer films te zien met ‘bekommernis om kinderen’ als thema. Op vrijdag 14 mei op televisie om 20.30 uur op Net 5 bijvoorbeeld de Oscars-winnende film: ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’. Hierin speelt Frances McDormand de rol van een moeder die volledig door het lint gaat. Haar tienerdochter werd verkracht en vermoord. Eén jaar na dato is er nog steeds geen dader opgepakt. De moeder kan dat niet verkroppen en besluit de lokale sheriff onder druk te zetten. De herinnering aan de vertoning van deze film in fiZi destijds dringt zich op: Komisch en tragisch tegelijk met messcherpe dialogen van schrijver/regisseur Martin McDonah. Nu dus thuis te bekijken. Ook in de Netflix-film ‘Honeyboy’ draait het om een ouder-kind relatie. Wees voorbereid op een verrassende openingsscène. De film is gebaseerd op het levensverhaal van de acteur Shia LaBeouf. Hij speelt in ‘Honeyboy’ de rol van de vader van de 12-jarige Otis. Vader en zoon wonen samen in een sober motel. Als succesvol kindacteur is Otis de kostwinnaar van het stel. Zijn vader, een Vietnamveteraan, raakte door zijn drank- en drugsverslaving aan lager wal en richt zich nu op het managen van de carrière van zijn zoon. De film levert een fraaie mix van mooie en pijnlijke scènes op.

De muziek en het camerawerk zorgen voor een dromerige sfeer in contrast met de vaak rauwe dialogen.

Twijfel begint venijnig binnen te sijpelen Terwijl deze week steeds meer jaarlijkse evenementen en manifestaties worden afgelast: Kunstschouw, Havendagen Zier ik zee, Bruse Visserijdagen, begint bij mezelf ook de twijfel venijnig binnen te sijpelen. Alle registers van hoop en goede moed houden, lijken inmiddels te zijn open getrokken: Nog even volhouden, er is licht aan het einde van de tunnel, als iedereen straks is gevaccineerd gaan we stapsgewijs terug naar een normale samenleving. Even fl akkerde de hoop op dat Filmtheater fiZi in de tweede helft van deze maand de deur weer zou kunnen openen. De datum van 26 mei stond als mogelijkheid

genoemd in het stappenplan van de Rijksoverheid, maar over een gedeeltelijke heropening op die datum kan nu nog geen enkele toezegging worden gedaan. En toch, en toch….er gebeurt achter de schermen in fiZi echt wel wat: Er is een nieuwe mengtafel voor het geluid aangeschaft en de noodverlichting in de zaal die ‘een eigen leven ging leiden’, wordt vervangen voor een gloednieuwe. Dus, wellicht is het beter die binnen sijpelende twijfel toch maar te blijven bestrijden met een rotsvast vertrouwen dat het ooit goed gaat komen. Dat de lichten in fiZi binnen afzienbare tijd echt weer aan gaan.

Wie naast ‘zware kost’ ook eens wat anders wil, kan binnen het ouderkind thema wellicht plezier beleven aan de film ‘Little Evil’, luchtige horror met een zwart randje, ook te zien op Netflix. Gary is net getrouwd met Samantha, de vrouw van zijn dromen. Dat zij al een zoontje van 6 jaar heeft uit een eerdere relatie ziet hij niet als probleem. Gary is vast van plan met dit kereltje, Lucas genaamd, een goede band op te bouwen. Nou lijkt Lucas daar zelf heel andere plannen over te hebben. Hij toont zich een zogeheten ‘creepy kid’. Daar zijn best veel films over gemaakt en ‘Little Evil’ neemt dit soort films heerlijk op de hak. Er komen dan ook verwijzingen naar ‘Poltergeist’, ‘Children of the Corn’ en ‘The Shining’ voorbij.

Redactie: Ali Pankow


17

Massagepraktijk van der Meij doet mee aan landelijke campagne

Wetenswaardigheden over ondernemend Schouwen-Duiveland

Massagepraktijk van der Meij in Dreischor doet mee aan een grote landelijke campagne om de gezondheidsvoordelen van een massage onder de aandacht te brengen.

DREISCHOR

Deur antiekzaak gaat dicht ,,Door jaren heen veredelde verzamelwinkel geworden”

In samenwerking met masseurs in Nederland is mei tot Massagemaand benoemd. Elke week in mei wordt er een gratis massage gegeven aan iemand die dat ontzettend goed kan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan zorgpersoneel, ondernemers en mensen die het (financieel) moeilijk hebben door corona. Op deze manier dragen masseurs bij aan meer positiviteit en ontspanning in Nederland. Corona heeft gezorgd (en zorgt nog steeds) voor veel onzekerheid en spanning bij veel mensen. Dit in combinatie met het werken vanuit huis, vaak niet meer mogen sporten en het missen van de nodige ontspanningsmomenten heeft ertoe geleid dat de fysieke en mentale klachten fors zijn toegenomen het afgelopen jaar. De massagebranche draagt bij aan het sociaal maatschappelijk functioneren en bij deze klachten kan een massage

goed helpen. Een massage is een gezonde en hygiënische manier om het lichaam te stimuleren en om spanning los te laten. Ook is het bewezen effectief tegen stres gerelateerde klachten en verbetert een massage het immuunsysteem. Om het massagevak in het zonlicht te zetten is daarom de landelijke massagecampagne #masserendoenwesamen in het leven geroepen door DeMassageWinkel. com en Belangenvereniging BMS. Frans van der Meij (Massagepraktijk van der Meij): ,,Ik vind het heel erg dat ik mijn vaste cliënten niet heb kunnen helpen in tijden dat zij het juist extra hard nodig hadden. Sommige cliënten komen iedere maand bij mij langs en heb ik over een langere periode echt kunnen helpen met hun klachten. Nu ik ze een aantal maanden niet heb kunnen masseren, kan ik eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen. Met deze campagne wil ik samen met de andere masseurs het belang van het massagevak onder de aandacht brengen”. www.massagepraktijkvandermeij.nl •

Het echtpaar Van Dijk met hun zoon Remco in de antiekzaak aan het Havenplein die voor 1 juli helemaal leeg moet zijn.

Hoe meer er nog verkocht wordt, hoe minder het gezin Van Dijk hoeft op te ruimen of op internet hoeft te zetten. Wat er ook van overblijft, ze zet sowieso een punt achter de enorme antiekzaak aan het Havenplein. Per 1 juli komt het pand namelijk in andere handen.

ZIERIKZEE

Het is nauwelijks voor te stellen dat de antiekwinkel over een kleine twee maanden helemaal leeg is. Er liggen, staan en hangen nog zeker zo’n tienduizend artikelen in de zaak, wachtend op kopers. ,,Onder normale omstandigheden hadden we drieduizend mensen per dag in de winkel”, weet de 74-jarige Robert van Dijk. Samen met zijn vrouw streken ze in 1993 in het pand van antiquair Leen Borsboom neer. ,,Ik hoorde dat hij er graag uit wilde, maar hij wilde alleen maar verkopen. Zes à zeven weken na ons eerste gesprek belde hij terug voor een gesprek om te huren. Met recht op koop”, voegt Robert van Dijk er aan toe. Hij was niet onbekend met de business. In 1970 stond hij in het Haagse circusgebouw met antiek en tijdens een langdurig verblijf in ZuidAfrika zat hij onder meer in dezelfde branche. Eind 1995 boekten hij en zijn vrouw genoeg resultaat om het pand aan het Havenplein te kunnen kopen. ,,Door de jaren heen is het een ver-

edelde verzamelwinkel ten opzichte van het klassiek antiek geworden. Mensen zoeken bijvoorbeeld leuke, Europese vaasjes uit de jaren zestig en zeventig. Ze willen geen Chinees spul.” Ook lampen en spiegels vonden altijd gretig aftrek bij hun klanten. ,,Na de renovatie van het Havenplein hebben we ons gericht op het massatoerisme. De Duitsers hebben ons heel veel gesteund. En nog.”

Leeftijd speelt zeker een rol om de deur achter de antiekzaak dicht te doen. ,,Of mensen nu voor acht, tachtig of achthonderd euro iets kopen, ze vragen dezelfde aandacht van je. De energie achter de toonbank verdunt. Het voor- en naseizoen vonden wij het prettigst. Het hoofdseizoen hebben we altijd in een roes ervaren. We zaten op de mensen te wachten, maar als het eenmaal zo ver was vonden we dat na veertien dagen genoeg.” •

Frans van der Meij

De Heerenkeet in mooi rijtje gecertificeerde visrestaurants De certificering van het eerste onafhankelijke visrestaurant van Nederland, De Heerenkeet, is afgerond. Eigenaren Richard en Marion Snijder: ,,Wij hebben de lockdown aangegrepen om in de volle breedte te verduurzamen. Een belangrijke stap want niet alleen het restaurant, ook de viswinkel is gecertificeerd.” Viswinkel De Heerenkeet is de twintigste MSC- en ASC-gecertificeerde visspecialist van Nederland.

KERKWERVE

Het certificeringsproces voor restaurant De Heerenkeet werd gedaan door DuraCert. Richard Snijder is trots dat het traject is afgerond: ,,Wij willen vooroplopen. Dat we hiermee het

eerste gecertificeerde visrestaurant van Nederland konden worden was natuurlijk een extra stimulans om nu door te zetten. Gasten willen steeds vaker kunnen kiezen voor duurzaam gevangen vis. Het is natuurlijk geweldig dat we dit kunnen bieden als we zo weer open mogen.” Het ondernemersechtpaar ontwikkelde de afgelopen maanden de ‘Hello Fish Box®’ en de ‘Vitamine Zéé Box®’, waardoor zij tijdens de lockdown vol konden inzetten op take away. Voor het restaurant, de winkel en de boxen wordt bijna alleen gebruik gemaakt van verse vis. Deze komt rechtstreeks van de afslag of wordt voor de deur uit de Oosterschelde

GEZOCHT MEDEWERKER IJSSALON HEAVEN ICECREAM Voor aankomend seizoen zoeken we een aantal medewerkers voor achter de ijsvitrine, vooral voor in de weekenden. • Leeftijd 16-21 jaar; • Enthousiast; • Representatief; • Flexibel inzetbaar; • Woonachtig in de omgeving van Bruinisse; • Ervaring in de horeca is een pré.

BESTRATING VERANDA enBLOKHUTTEN TUINVERLICHTING ZONWERING Daarmee kunnen we gevist zoals zeebaars kreef t. visrestaurants. Richard Snijder: ,,Hopelijk volgen er dan goed samenwerken, bijvoorbeeld snel meer MSC- en ASC-gecertificeerde door gezamenlijk in te kopen.” •

Livingstone Goes, voor al uw tuinmaterialen! U kunt bij ons terecht voor o.a.: BESTRATING

* Bestrating voor uw tuin * Aluminium veranda's * zand en grind * Carport

VERANDA

BLOKHUTTEN TUINVERLICHTING ZONWERING * Tuinhout zoals schuttingen en blokhutten

* Zonwering * Tuinverlichting * Binnentegels

BESTRATING

VERANDA

BLOKHUTTEN

TUINVERLICHTING

ZONWERING

Livingstone Goes, voor al uw tuinmaterialen! U kunt bij ons terecht voor o.a.:

Zoek jij nog een leuke bijbaan? Reageer dan snel! Stuur een mailtje met je sollicitatie naar: heavenicecream.nl@gmail.com

* Bestrating voor uw tuin * Aluminium veranda's * zand en grind * Carport

* Tuinhout zoals schuttingen en blokhutten * Zonwering * Tuinverlichting * Binnentegels

Livingstone Goes,Livingstoneweg voor al2 uw tuinmaterialen! 4462 GL Goes Openingstijden:

maandag t/m vrijdag:

www.livingstonegoes.nl

* Bestrating voor uw tuin * Aluminium veranda's

U kunttel. bij0113-222000 ons terecht voor o.a.: zaterdag

7.30 - 17.30 uur 7.30 - 12.00 uur

* Tuinhout zoals schuttingen en blokhutten * Zonwering


NA 28 JAAR

GAAN WE 1 JULI

STOPPEN TOTALE LEEGVERKOOP

RUIME KORTINGEN HAVENPLEIN 18 - ZIERIKZEE


Liefdevol en positief stond jij in het leven Straalde het uit, om liefde te geven

Overlijdens

Lieve

Met heel veel liefde en intens verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze Conny en onze lieve mama.

Conny van OudenaardeGroenewegen

Conny stond voor liefde, kracht, vreugde, steun, vrijheid, blijheid en een grote passie voor de natuur.

We zullen je missen... voor altijd in ons hart.

Conny van Oudenaarde

Janne-Marij, Robbert, Toby, Lotus en Jacky Landegent-Hanse

* 10-06-1982

Vol ongeloof en verdriet hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van

Mia Wesdorp

Ruim 41 jaar heeft Mia gewerkt bij De Zuidhoek. Wij zullen Mia blijven herinneren als een fijne collega. Wij wensen haar partner Daan en de familie veel sterkte toe om dit zware verlies te dragen. Directie en personeel De Zuidhoek

† 01-05-2021 De mooiste bloemen worden als eerste geplukt

Jeroen Elle Jasmijn Madelief

Een vechter tot het laatst, lieve

Yvonne en Jeffrey Jace, Dayna, Lexy Sjon en Moniek Rien en Henny

Mia Wesdorp

Conny

Ben en Elly

Verslagen en verdrietig zijn wij door het plotselinge overlijden van Partner van onze brandweercollega Daan Nuijens.

We zullen je missen.

Wij wensen Daan en verdere familie veel sterkte met het verlies van Mia en tevens ook met het overlijden van zijn vader afgelopen zondag.

Rinus en Hennie Danny en Ariët Bas, Stijn

Collega’s Brandweerpost Zierikzee

Danny en Ariët Bas, Stijn Wij hebben in huiselijke kring samen afscheid van Conny genomen en haar begeleid naar haar laatste rustplaats.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Correspondentieadres: J. van Oudenaarde Burghseweg 78, 4328 LB Burgh-Haamstede Opeens was er nog zo veel te zeggen. Opeens was er nog zo veel te vragen. Opeens is het te laat.

Verberg mij nu onder Uw vleugels Heer Houd mij vast in Uw sterke hand Stil en intens verdrietig zijn wij om het overlijden van

Conny van OudenaardeGroenewegen moeder van onze leerlingen Elle, Madelief en Jasmijn Wij wensen Jeroen, Elle, Madelief, Jasmijn, familie en vrienden veel sterkte en kracht toe met dit grote verlies. Namens het bestuur, team, leerlingen, MR en ouders van Radarschool Onder de Wieken

Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij deze strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn lieve partner, zus, schoonzus, schoondochter en tante

Jacomina Martina Wesdorp ~ Mia ~

* 29 oktober 1961 Daan Nuijens

Mia Wesdorp

Partner van onze collega Daan Nuijens

Namens alle Zeelandia collega’s wensen wij Daan en verdere familie veel sterkte toe.

Verdrietig hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Mia Wesdorp

De Personeelsvereniging van De Zuidhoek verliest een gewaardeerd lid en een fijne collega. We zullen haar missen. Bestuur en leden Personeelsvereniging De Zuidhoek

† 5 mei 2021

Iman en Ria Ko en Roberta Johan en Jopie Geertje Kees en Annejet

Th. Nuijens † 2 mei 2021 A.A. Nuijens - Kristalijn

Huil niet, omdat ik er niet meer ben, maar glimlach, omdat ik er was. Onze lieve moeder en oma is van ons heengegaan

Cornelia Adriana Brasser-Dokter

Neven en nichten

Willem Grinwis, Arie-Jaap Arensman, Linda Hollestelle-Oosterwijk & Leendert van der Werf

VOORHEEN |

de Jonge & Uijl

0111 - 412877 Uitvaartcentrum “Vredehof”

Oude Lagezoom 6, 4328 ED Burgh-Haamstede

www.arensmanuitvaart.nl

Correspondentieadres: Haringvlietstraat 45 4301 XG Zierikzee

We willen Mia herdenken op dinsdag 11 mei om 17.00 uur in crematorium “Het Zeeuwse Land”, Kandtweg 2, Goes.

Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie persoonlijk te ontmoeten in de koffiekamer van het crematorium. ~Geen bezoek aan huis ~ ~ Geen bloemen ~

Cock 24 februari 1940

c

c

26 april 2021 Robert en Juana Wietse Jelle Femke Mike en Ciara Synthia en Johan

Correspondentieadres: Schouwenbank 23 4301 ZW Zierikzee De begrafenis heeft maandag 3 mei plaatsgevonden op begraafplaats Vredehof aan de Oude Lagezoom te Burgh-Haamstede.


Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde die zij ons schonk en de zorg waarmee zij ons omringde, geven wij u kennis dat na een kort ziekbed, zacht en kalm van ons is heengegaan mijn lieve echtgenote, onze allerliefste moeder en trotse oma

Johanna Maria Louisa Stouten - Kouijzer ~ Jopie ~

De nacht nam je mee tot achter de horizon Diep van binnen weten wij dat het niet anders kon Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze vader en schoonvader en onze Opa Zee

* Kerkwerve, 5 januari 1937

Thonia Thonie † Tanja en Timber Lisa, Elin Roij en Cathy Brenden Daan en Mia †

Adriaan Stouten

Louis en Andrea Stouten Louisa Julia Lincy

1 mei 2021

Correspondentieadres: L. Stouten Prinses Marijkestraat 50 1077 XD Amsterdam

Er is gelegenheid tot afscheid nemen van Jopie op zaterdag 8 mei van 14.00 uur tot 16.00 uur in de rouwkamer van Uitvaartzorg Steijn - De Vlieger, Wilgenstraat 12, 4307 DA Oosterland. Er is gelegenheid de familie te ontmoeten, woensdag 12 mei van 11.30 uur tot 12.45 uur in Dorpshuis “De Schutse” Julianastraat 22, 4328 AS Burgh-Haamstede, aansluitend willen we Jopie herdenken om 13.00 uur.

Na de dienst zullen we haar in besloten familiekring begraven op RK Begraafplaats St. Barbara te Zierikzee. Met veel verdriet berichten wij u dat toch nog onverwachts op 1 mei is overleden onze geliefde zus, schoonzus en tante

Jopie Stouten - Kouijzer Gent: Yerseke: Amstelveen: Yerseke: Goes:

Loes en Roland † Tiny en Joz † Chris en Truus Marijke en Ko Helma en Pim † Jeanne † en Joop †

Onze kinderen en kleinkinderen

Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van onze schoonzus en tante

Jopie Stouten - Kouijzer echtgenote van Adrie Stouten

Wij wensen Adrie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Rinus en Paula Bolier - Stouten Jan en Joke Stouten - Bevelander neven en nichten

TIM MERMAN NATUURSTEEN Vierbannenstraat 1 4306 BH Nieuwerkerk  0111– 64 17 98

Grafgedenkstenen Traditioneel en eigentijds In alle prijsklassen Natuursteen of glas/RVS Deskundig advies T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L

Niko - Neeltje Leny - Piet † Jacob - Cato Madie Arie † - Hennie An - Martin

† Zierikzee, 2 mei 2021

In de leeftijd van 79 jaar.

Lauren Boris Bobby

Ria van der Linde-de Koning

Thomas Nuijens

Echtgenote van Adriaan Stouten

Linda Stouten en Ben Schepers

Wij hebben afscheid moeten nemen van onze schoonzuster en tante.

Neven en Nichten

“tjonge jonge, ‘t kost wé held!”

Correspondentieadres: Borrendamme 45, 4301 VD Zierikzee Het afscheid vindt in besloten kring plaats op zaterdag 8 mei om 14.30 uur. We vinden het fijn om in verbondenheid samen een kaars aan te steken bij aanvang.

Leen

Onverwacht is overleden mijn lieve man, onze vader en opa

Leendert Fluijt

We zijn dankbaar voor de zorgen die Thomas kreeg in Cornelia, afdeling Zandplaat. Liever geen bloemen en geen bezoek aan huis.

~ Leen ~ Sirjansland, 23 mei 1937

Zierikzee, 29 april 2021

Willie Fluijt-van Felius Marja en Theo Michel en Jolanda Naomi Renske en Jamie Tjerk, Nienke

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt Als je veel wordt ontnomen Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt Als het leven niet meer jouw leven is Dan komt de tijd dat het einde goed is Na een enerverend, werkzaam en prachtig leven is mijn vrouw, omgeven door geliefden, in alle rust overleden. Wij zijn verdrietig, omdat wij afscheid moeten nemen van Ria, mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma. Wij herdenken Ria als liefdevol, zorgzaam en behulpzaam.

Maria van der Linde-de Koning ~ Ria ~ Den Haag, 20 juni 1936

Scharendijke, 3 mei 2021

Connie en Erwin Lenny en Ilona Wesley Correspondentieadres: Poortdijkstraat 2-17 4318 AN Brouwershaven De begrafenis zal in familiekring plaatsvinden. Wij willen het personeel van Allévo Cornelia afdeling Hoge Duin bedanken voor de liefdevolle verzorging.

Ria, bedankt voor de mooie momenten die we samen hebben doorgebracht. Wout van der Linde Jacqueline ~ in liefdevolle herinnering ~ Marcel & Henriët Bas, Loes José & Laurens, Linda, Esmee & Martjan Cees & Mireille Tim & Michelle Mathijs & Fleur

Plotseling is van ons heen gegaan, onze zwager en oom

Pauline ~ in liefdevolle herinnering ~

Leen Fluijt

Ronald & Susan Guusje Noor Renée

Corrie van Felius Adrie en Betsie Steenpoorte van Felius Dick en Els van Felius van Ast

Pieter Laurens ~ in liefdevolle herinnering ~

Neven en Nichten

Grevelingenlaan 12 4322 EC Scharendijke Het afscheid vindt in kleine kring plaats. U kunt de afscheidssamenkomst maandag 10 mei om 11.00 uur beluisteren via: www.kerkdienstgemist.nl/stations/1768 Onze dank gaat uit naar: huisarts J.M.M. Hage-Veldhuizen, huisarts M.M. Leenhouts en de medewerkers van Allévo Zorg Thuis, voor de liefdevolle aandacht en verzorging.

Claessen

uitvaartzorg

Sacha Claessen Hoge Hilleweg 27a 4328 RA Burgh-Haamstede www.claessenuitvaartzorg.nl info@claessenuitvaartzorg.nl dag en nacht bereikbaar

0111 - 852 773

06 - 45 775 978


Dankbetuigingen

Uw persoonlijke reacties, kaarten en brieven na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader

Wat ’n verrassing “een lint je” en de vele lieve kaarten, bloemen, attenties en felicitaties in welke vorm dan ook.

Hartelijk dank daarvoor.

Kees de Jonge waren hartverwarmend en voor ons een grote steun. Het is fijn te weten dat Kees door zovelen geliefd en gewaardeerd werd. Wij zijn u hiervoor oprecht dankbaar.

Teunt je

Bianca Jeffrey & Roxan Colinda

Schot-van Gilst

Voor uw medeleven na het overlijden van onze lieve, zorgzame vrouw, moeder, oma en overgrootmoeder

Janny Vermeulen-Verroen willen wij u dankzeggen, het heeft ons goed gedaan. Ko Vermeulen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Oosterland, mei 2021

Oosterland, mei 2021

Wij willen u hartelijk danken voor de overweldigende blijken van medeleven, de vele bezoekjes, kaarten en lieve woorden, zowel tijdens het ziek zijn als na het overlijden van onze lieve vader en opa

De ontelbare kaarten, brieven, telefoontjes en bloemen die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn dierbare man en mijn unieke vader

Cornelis Goudzwaard

Han van de Sande

~ Cees ~

hebben ons ontroerd.

Het heeft ons diep geraakt en gesteund in deze moeilijke tijd. Johan en Jeanine Loura en Jan Marja en Leonard en kleinkinderen Oosterland, mei 2021

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling en het medeleven na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma

Corrie Rentmeester-de Jonge

Zierikzee, mei 2021

• Helpend • Inspirerend • Persoonlijk •

Arjen van de Hee T 06 42 17 94 17 www.yarden.nl/vandehee

& van de Hee

Het was fijn om te merken dat ook in verdrietige tijden er zovelen waren (en zijn) die met ons meeleefden en dat zovelen geraakt zijn door het overlijden van Han. Wij willen iedereen hiervoor hartelijk bedanken. Het was voor ons een grote troost te merken hoe velen hem als een goed mens hebben leren kennen. Het doet ons goed om te weten dat Han door zo velen werd gewaardeerd om wie hij was. Jozé en Michelle van de Sande Zierikzee, mei 2021

Moederdag het is geen dag van samen

omdat afscheid nemen zorg vraagt... uitvaartonderneming

Uw medeleven heeft ons goed gedaan. Jan Rentmeester, kinderen en kleinkinderen

Uitvaartverzekering / Particulier?

Lieke Bosveld Woont in Zierikzee werkt door heel Zeeland dag en nacht bereikbaar Tel. 0111 - 40 85 44 0113 - 22 88 49

• Professionele en creatieve begeleiding • aandacht voor kinderen en bijzondere familierelaties • Voorgesprek en nazorg zijn gratis • Geeft lezingen over rouw en afscheid • Dementievriendelijk

www.uitvaartondernemingliekebosveld.nl

als je moeder niet meer leeft het is geen dag van cadeautjes die je haar met aandacht geeft het is geen dag van kusjes als je kind er niet meer is het is geen dag van genieten als je hart klopt vol gemis

U I T VA A RT Z O R G

STEIJN DE VLIEGER UITVAARTZORG

Zorg met hoofd, hart en handen

STEIJN DE VLIEGER UI TVAA

Mark de Bruijne, Caroline Giltay en Janine Schouls

RT ZO

U I T VA A RT S E RV I C E

ST E D E V L IJ N IE G E UI TVAA

RG

R

ZEELAND

RT

Z E E L ASE RV IC E ND

Zo w mijn u il ik Z Eit E Lv Aa ND ar t

In alle rust samen zijn

Afscheidshuis de Omarming

Een plaats van warmte en liefde, dag en nacht toegankelijk voor nabestaanden Bel bij overlijden

0111 450 717 (24/7)

Emil Sandströmweg 2a, Zierikzee www.uitvaartsd.nl

UI TVAA

GRATIS WILSBESCHIKKING Voorkom onduidelijkheid. Zet uw wensen in alle rust op papier. Vraag gratis en vrijblijvend aan.

0111 40 2000

RT SE

RV IC

UI TVAA

D E V LRT SE RV IC E IE G E R UI TVAA

D E V LRT SE RV IC E IE G E R

het is een dag van bloemen zonder folie op een graf het is een dag van tranen om knutsels, die je kind niet gaf het is een dag van liefde nooit meer kwijt een dag van moeder en van kind verbonden voor altijd

E

— FLOORTJE AGEMA

U I T VA A RT S E RV I C E

ZEELAND

Voor een respectvolle uitvaart... U I T VA A RT S E RV I C E DE VLIEGER

Schouwen-Duiveland

Oosterland 0111 40 2000 (dag &nacht) info@uitvaartdevlieger.nl | www.uitvaartdevlieger.nl

U I T VA A RT S E RV I C E

DE VLIEGER

Mark de Bruijne en medewerkers


Voor de beste nachtrust ga je naar TMC! Persoonlijk • Deskundig • Inspiratie Met de “Beddenspecialist” hebben wij alle know how in huis om onze klanten de juiste ligging (bed en bodem) te adviseren en te leveren. Echter voor we dat advies geven meten we eerst het slaapgedag van de klant, want meten is weten. We hebben met slaap-ID de juiste tool in handen om het persoonlijk slaapgedrag in beeld te brengen. De goede nachtrust daar staan we voor bij de Beddenspecialist. Beddenspecialist vindt u bij TMC Wonen (Marconistraat 13). In TMC WoonWenz (Marconistraat 15b) hebben we met Budget slapen een aantrekkelijk geprijsd alternatief met Caresse boxsprings en de Budget home huiscollectie voor degene die minder willen besteden aan slapen. Daarbij hebben wij ook slaapkamerkasten, inbouwkasten, comfortkamers, ledikanten, dekbedden kussens etc. Dus welkom in Goes om uw nachtrust te garanderen!

Caresse vind je bij TMC WoonWenz, acties gelden t/m week 20

TMC GOES - MARCONISTRAAT 13 - (0113) 22 41 02 TMC WOONWENZ - MARCONISTRAAT 15 - 15B - (0113) 22 41 14

WWW.TMCWONEN.NL


23

,,Ik vind het een hele eer om te doen” Kennismakingslessen bij Golfclub Grevelingenhout

Golfclub Grevelingenhout in Bruinisse begint weer met een reeks kennismakingslessen. De nieuwe serie begint zondag 9 mei. Met maximaal acht deelnemers kun je voor negenennegentig euro tijdens zes lessen kennis maken met golfen. De lessen worden gegeven door Jonathan Wills, de golfprofessional van Grevelingenhout. Het programma is geschikt voor jong en oud en borduurt verder op het programma (golfstart.nl) dat eind vorig jaar is opgestart. Inmiddels zijn er drie series van elk zes lessen succesvol afgerond. De golfsport mag zich de afgelopen maanden op een toenemende belangstelling verheugen. Het is één van de weinige sporten die tijdens corona ‘gewoon’ kan worden beoefend. Ook bij Grevelingenhout was het een stuk drukker dan gebruikelijk, laat bestuurslid Ernst Erhardt weten. Pattinama-Kerkhove zet zich te kijk tegen nummer 527 Lesley Pattinama-Kerkhove heeft een slechte beurt gemaakt tijdens een ITFtoernooi in Praag. In de Tsjechische stad verloor de nummer 179 van de wereld in twee sets van Ipek Oz, De Turkse, 527e op de WTA-ranking, versloeg Kerkhove in de eerste ronde met 7-5 7-6. •

Leo ’t Mannetje, voorzitter MZC’11, hoeft niet stil te zitten ZIERIKZEE Leo ’t Mannetje had zich graag al elk weekend aan de zijlijn van jeugdwedstrijden willen laten zien. Door corona kan het nu eenmaal niet. In het nieuwe seizoen gaat hij een schema maken om alle jeugdteams in actie te kunnen zien. ,,Ik ken de jeugdtrainers niet en dat vind ik een gebrek. Maar als voorzitter hoef ik ook niet iedereen te kennen.”

Leo ’t Mannnetje is nu een halfjaar voorzitter van MZC’11 en kwam vorige week positief in het nieuws omdat hij een koninklijke onderscheiding in ontvangst mocht nemen: onder meer voor zijn vrijwilligers- en bestuurswerk bij Zelltech en de Zierikzeese voetbalvereniging. ,,Ik was wel verrast”, zegt de zeventigjarige Zierikzeeënaar over het telefoontje van de burgemeester. ,,Het is een stukje waardering. Niet alleen voor mij, maar ook voor de sport. Er wordt steeds meer gekeken naar wat mensen er voor gedaan hebben”, gaat ’t Mannetje in op de inhoud van de onderscheiding. ,,Vroeger was het meer bestuurlijk, nu is het meer een maatschappelijke waardering geworden.” Weinigen zullen niet weten dat ’t Mannetje al een hele poos bij de voetbalsport in Zierikzee is betrokken. Dat begon in 2003 bij Mevo in de facilitaire commissie en dat vloeide in 2011 over in MZC’11. Sterker nog, ’t Mannetje zat in de fusiecommissie met Bas Groothedde, Jan Bijdevaate en Willem Renger. De eerste heeft zich gestort op de triatlonsport, de laatste twee leven niet meer. Toen de fusie

Keepersclinic bij MZC’11 voor categorieën JO11 tot en met JO17 Voetbalvereniging MZC’11 organiseert zaterdag 15 mei vanaf 9.30 uur een keepersclinic. Deze is bedoelde voor de leeftijdscategorieën JO11 tot en met JO17.

via je trainer of via jo15@mzc11.nl (foto Kees Bin)•

Twee oud-keepers van het eerste elftal van MZC’11, Peter Brusse en Jurgen Schoenmakers, nemen de clinic in samenwerking met keeperstrainer Leon Weeda voor hun rekening. De clinic is niet alleen bedoeld voor degenen die nu al keeper zijn, maar ook voor jongens en meiden die het keepen gewoon een keertje zouden willen proberen. Naast het doen van leuke trainingsoefeningen, zullen er nuttige tips en trucks worden gedeeld. Aan de clinic zijn geen kosten verbonden. Je kunt je aanmelden

PUZZEL MEE EN WIN EEN HEERLIJKE TAART De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. U kunt uw oplossing mailen naar info@wereldregio.nl of opsturen naar WereldRegio, Postbus 37 4300 AA Zierikzee. Doe dat voor woensdag 12 mei 2021 en u maakt kans op een heerlijke taart! Vermeld er wel uw telefoonnummer bij, de winnaar wordt door ons gebeld. De winnaar van deze week is: Carla Bergman uit Renesse De oplossing was: ECHOPUT

Als voorzitter van MZC’11 heeft Leo ’t Mannetje (rechts) ook te maken met de komst van een nieuwe trainer zoals Adriaan Nieuwenhuijse. (foto Kees Bin)

rond was, trad ’t Mannetje toe tot het bestuur onder leiding van voorzitter Eric Ronkes. ,,Na drieëneenhalf jaar is het geklapt”, refereert ’t Mannetje heel kort aan de bestuurscrisis binnen MZC’11 waarna hij zelf uit het bestuur stapte. ,,Ik ben er vijf maanden niet geweest. Ik wilde niemand in de weg lopen.” In die periode werd hij wel bijgepraat door Rob Droppert met wie hij nu als MZC’11-voorzitter goed kan samenwerken. Na de ‘voetbalstilte’ sloot ’t Mannetje weer aan voor het technisch onderhoud en de activiteitencommissie waarmee hij in 2019 actief was voor het jubileumjaar van de club. Als voorzitter draagt hij anno 2021 nog altijd zijn steentje bij op woensdagavond wanneer een vast clubje op het park is te vinden voor (technische) klusjes. Kortom, hij zet zich graag in voor de voetbalclub. In de zoektocht naar nieuwe mensen voor het bestuur en vrijwilligers voor commissies, samen met zijn voorganger Roland Backx, werd ook Leo ’t Mannetje zelf het haasje. ‘Jij bent de enige kandidaat’, zei Roland Backx tegen mij. ,,Ik vind het een hele eer om te doen.” De Zierikzeese installateur stond zeker niet onwelwillend tegenover de functie maar stelde wel als voorwaarde dat er dan een voltallig bestuur moest zijn. ,,Een penningmeester en secretaris waren er ook niet. ,,We”, spreekt AMBACHT AMBTENAAR BALSEM BLIEP BRIEFJE CADANS FIBERGLAS FRUITZAAK GAMMA GAPPEN GELUKKIG JARIGE KIKKERPOEL MARGE PIKET

functies makkelijker maken. Anders ga je mensen overvoeren en stoppen ze. En dan zit je helemaal zonder.” Met een club van zo’n 675 leden moet het een en ander wel goed georganiseerd zijn. ,,We zijn zo groot. Dan moet je min of meer een professionele organisatie hebben. Dan moet je het vooral met zijn allen doen.” Dat staat ’t Mannetje zeker aan. ,,Ik ben altijd een teamworker geweest.” Hij kan ook dingen goed loslaten. ,,Wanneer ik het idee heb dat dingen goed gaan, bemoei ik me er niet mee. Maar ik wil het achteraf wel weten.” Vooruit gekeken staat er genoeg op stapel voor ’t Mannetje en zijn club. De oude Mevo-kantine is dringend aan vervanging toe, er liggen nog altijd plannen voor nieuwe kleedkamers (met eventueel een kantine erop) naast de hoofdtribune en MZC’11 ambieert een tweede kunstgrasveld op veld 4 want daar is verlichting. ,,Ik heb er met de wethouder over gesproken. De gemeente is er beleid over op poten aan het zetten maar er zijn meer verenigingen mee bezig.” Het ‘echte’ voorzitterschap heeft ’t Mannetje nog niet mogen ervaren. Vanwege corona is het nogal stilletjes geweest in het huidige seizoen. ,,Het is een rustige start, maar we doen genoeg. We staan te popelen. Zeker om weer wedstrijden te kunnen spelen.” Opdat hij eindelijk de jeugdtrainers kan leren kennen. •

’t Mannetje voor hem en Backx, ,,zijn samen de boer opgegaan om mensen warm te maken voor functies. Zo hebben we ook de activiteitencommissie nieuw leven ingeblazen en nu doen we dat met de vertrouwenscommissie. We zijn heel erg bezig geweest met de bemensing.” Het is gelukt door goed met mensen te communiceren, wat in het algemeen niet gebeurt, en geen zware taken neer te leggen en activiteiten te spreiden.” Zo is er besloten de functies van secretaris en penningmeester in tweeën te delen. ,,Eén laat zich zien op de voorgrond, de ander is bezig op de achtergrond. Zo kun je

Leo ’t Mannetje, in beeld gebracht door kunstenaar Peter van Zoetendaal.

PISTE PLUSJE PRISMA PROEVEN PUBER RAFTING ROUGE RUMBA STAAR TOEPASBAAR TRIPPELEN URAAN VERDERAF WAARDIG ZWELGEN

S R O U G E L U K K I G

T N K W A A R D I G E N

R G A M M A P I K E T I

I Z A D B J N P K O S T

P W Z S A L G R E B I F

P E T R C C A P R N P A

E L I E H A A I P R U R

L G U L T S E R O R B E

E E R S B F I E E U E D

N N F A J S V T L M R R

P I A E M E S L A B E E

U R A A N E T B M A R V


RECLAME

IN MEI KAN HET WEER

INVESTEREN IN WINDPARK KRAMMER

ht

oc

nt ce Re

rk ve

w eu

w eu

Ni

Ni

Poststraat 26 Nieuwerkerk Verkocht w eu

Nieuwstraat 3 Brouwershaven €249.500,- k.k.

Zeeasterstraat 1, Nieuwerkerk €250.000,- k.k. w eu

w eu

Ni

Ni

Ni

Leuvenstraat 25, Oosterland €499.000,- k.k.

Korte Nobelstraat 30, Zierikzee €189.000,- k.k.

Kerkring 43, Nieuwerkerk €449.000,- k.k.

Vrijstaande woning met garage • • • • • • •

Simpel

382 m2 perceel 4 slaapkamers Woon- en eetkamer Halfopen keuken Zonnige achtertuin Royale garage 2 opritten

Interessant Hoe blijf ik op de hoogte?

meld je aan voor de obligatie nieuwsbrief

€349.000,- k.k. I.M. v/d Bijlstraat 16, Zonnemaire

BESTE BUREN VAN WINDPARK KRAMMER, Wat is uw woning waard in de huidige markt?

0111 64 41 45

Woning laten taxeren?

Maak een afspraak

Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland en we vinden het belangrijk dat inwoners van Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Tholen mee kunnen doen. Daarom geven we volgende maand opnieuw een obligatielening uit. Zo kan iedereen die dat wil financieel participeren in Windpark Krammer. Interesse? Ga naar www.windparkkrammer.nl en schrijf u in voor de obligatie nieuwsbrief.

0111 64 41 45 info@kooijmanmakelaardij.nl www.kooijmanmakelaardij.nl

Profile for Wereldregio

WereldRegio Nummer 715  

WereldRegio Nummer 715  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded