Page 1

Week 6 • 2014

Gemeente Schouwen-Duiveland Laan van Saint Hilaire 2 4301 SH Zierikzee Postbus 5555 4300 JA Zierikzee Telefoon (0111) 452 000

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente over politiek, beleid en inspraak

E-mail: gemeente@ schouwen-duiveland.nl De weekfoto Foto: Jannie Timmer uit Zierikzee Heeft u een leuke foto? Mail naar info@wereldregio.nl

Spreekuur

Maandag 10 februari houdt het college van burgemeester en wethouders spreekuur tussen 10.00 en 11.00 uur. Wilt u gebruik maken van dit vragenuur, dan is het verstandig hiervoor een afspraak te maken via het bestuurssecretariaat, telefoon (0111) 452 376; dit om wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Voor elk gesprek wordt een half uur gerekend.

Kijk ook op www.schouwen-duiveland.nl

Nieuwe picknickbanken Kaaskenswater

Het Uitvoeringsbedrijf Openbare Ruimte heeft de picknickbanken langs het pad van Kaaskenswater vernieuwd. De picknickbanken zijn door de timmerman in eigen beheer gemaakt. Daarbij zijn ze zo aangepast dat ook mensen in een rolstoel kunnen aanschuiven om te genieten van de mooie omgeving.

Hulp bij aangifte belastingen in het gemeentehuis te Zierikzee De campagne ‘Hulp bij aangifte’ (HUBA) gaat van start. Op diverse locaties in het land wordt hulp bij aangifte geboden door de Belastingdienst. Ook het gemeentehuis in Zierikzee biedt van 19 t/m 27 maart 2014 onderdak aan de Belastingdienst. Ondersteuning voor burgers met zorgtoeslag De Belastingdienst biedt hulp bij aangifte aan belastingplichtigen. Om in aanmerking te komen voor de HUBA geldt wel een inkomensgrens. Feitelijk is het zo dat alleen burgers die recht op zorgtoeslag hebben, gebruik kunnen maken van hulp bij aangifte van de Belastingdienst. Burgers die in belastingjaar 2012 gebruik hebben gemaakt van de HUBA krijgen automatisch weer een uitnodiging tot het doen van aangifte over belastingjaar 2013. Tevens worden deze mensen automatisch benaderd om wederom gebruik te maken van de hulp bij aangifte. Ook burgers die niet eerder deel hebben genomen aan de HUBA maar wel onder de inkomensgrens vallen, kunnen zich uiteraard aanmelden. De aangifte IB (inkomstenbelasting) wordt samen met de burger en onder diens verantwoordelijkheid ingevuld en via internet ingezonden. Veranderde wetgeving Als gevolg van veranderde wetgeving Inkomstenbelasting zijn een aantal aftrekposten voor de zorgkosten voor het jaar 2013 beperkter. Dit heeft effect op de fiscale inkomenshoogte en daardoor ook op het toetsingsinkomen voor het eventueel toekennen van toeslagen. Een groot aantal burgers is hier (nog) niet mee bekend en heeft het toetsingsinkomen niet aangepast. Om het toetsingsinkomen voor 2014 deugdelijk vast te kunnen stellen, is het verzamelinkomen over 2013 nodig. Dit verzamelinkomen blijkt uit de belastingaangifte over belastingjaar 2013. Om te voorkomen dat burgers te veel toeslagen ontvangen en dit op een later moment moeten terugbetalen, is daarom het doen van aangifte van groot belang.

aangifte, kunnen zij hiervoor vanaf 14 januari 2014 een afspraak maken via de Belastingtelefoon 0800-0543 (gratis nummer). Hiervoor geldt wel een inkomensgrens; als iemand recht heeft op een zorgtoeslag, kan hij/zij van deze mogelijkheid gebruik maken. De hulp bij aangifte in het gemeentehuis van Zierikzee wordt geboden in de periode van 19 t/m 27 maart 2014. Schouwen-Duiveland voor elkaar

Komt u ook? De raad vergadert 6 keer per jaar, op maandagmiddag vanaf 15.00 uur. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u ook eens een bijeenkomst bijwonen? U bent altijd van harte welkom! We horen uw mening graag. Er is ook spreekrecht voor mensen op de publieke tribune. Kortom, dit is een goede gelegenheid om uw mening te laten horen.

Nieuwe leden Wmo-adviesraad Schouwen-Duiveland

Activiteiten De adviesraad organiseert ook jaarlijks één of twee informatieve bijeenkomsten die voor iedereen toegankelijk zijn. De eerstvolgende is op maandagavond 26 mei. We maken binnenkort bekend welk thema we dan behandelen. De vergaderagenda kunt u lezen op de website. Vergaderingen worden ook aangekondigd via de gemeenterubriek in de Wereldregio en via twitter @wmoraadsd.

Per 1 januari 2014 zijn de dames Den Boer, Douma en Kostense en de heren Van Breen en Greijn benoemd als nieuw lid van de Wmo-adviesraad. We hebben van drie leden afscheid genomen. De adviesraad bestaat nu uit 13 leden en een onafhankelijk voorzitter. Op www.schouwen-duiveland.nl kunt u zien wie er allemaal in de Wmo-adviesraad zitten. Waarom De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan burgemeester en wethouders over allerlei Wmo-zaken en over onderwerpen binnen de maatschappelijke ondersteuning, zorg voor jeugd, inkomensvoorziening en participatie. Op deze manier willen zij een steentje bijdragen aan het doel dat mensen zo lang mogelijk op eigen benen kunnen staan, blijven meedoen in de maatschappij en in hun eigen omgeving kunnen wonen.

Als belastingplichtigen gebruik willen maken van de hulp bij

Gemeenteraadsverkiezingen

Kandidatenlijsten vanaf vandaag definitief

Voor de politieke partijen is het een belangrijke week. Op 3 februari hebben zij namelijk officieel de kandidatenlijsten bij de gemeente ingeleverd. Bij nieuwe partijen, zoals in onze gemeente de SP, zijn er ook ondersteuningverklaringen nodig van kiezers. Hiermee geeft een kiezer aan dat hij of zij de partij ondersteunt. In onze gemeente moeten dit er volgens de kieswet minimaal twintig zijn per partij. En ook als partijen een lijstverbinding aangaan, zoals de CU en SGP, moeten zij extra documenten inleveren. Het hoofdstembureau heeft op 4 februari onderzocht of alles klopt en vandaag stellen zij de lijsten definitief vast. De lijsten en het proces verbaal, waarbij het centraal stembureau de ingeleverde kandidatenlijsten geldig heeft verklaard, liggen ter inzage bij burgerzaken in het gemeentehuis en zijn te vinden op de website www.schouwen-duiveland.nl onder de knop Verkiezingen.

Graag tot ziens!

Wijzigingen beleid bijzondere bijstand De regels voor bijzondere bijstand veranderen vanaf 8 februari 2014. Dit heeft het college op 4 februari besloten. Het nieuwe beleid is vastgelegd in de Beleidsregels bijzondere bijstand Schouwen-Duiveland 2014. Bijzondere bijstand kan aangevraagd worden voor kosten die bijzonder noodzakelijk zijn en die u niet kunt betalen uit uw inkomen. Met het nieuwe beleid verandert bijvoorbeeld de aanvraagtermijn, het drempelbedrag en de bijzondere bijstand voor medische kosten. Wijzigingen Met het nieuwe beleid wil het college meer verantwoordelijkheid bij de inwoners leggen en stimuleren eerst zelf naar oplossingen op zoek te gaan. - Termijn indienen aanvraag Een aanvraag bijzondere bijstand voor kosten hoger dan €128,- moet binnen drie maanden na het maken van de kosten worden ingediend. - Drempelbedrag Afzonderlijke kosten lager dan € 128,- worden niet direct uitgekeerd. Deze afzonderlijke kosten kunt u wel 12 maanden lang ‘opsparen’ tot u het minimale drempelbedrag van € 128,hebt bereikt. Als u in die 12 maanden kosten heeft boven de € 128, kunt u een aanvraag bijzondere bijstand indienen. - Medische kosten • Er is alleen recht op bijzondere bijstand voor medische kosten die gedeeltelijk vergoed worden op basis van


Sinds 3 februari: Makkelijk en snel? Kom langs op afspraak! Wilt u naar de dokter, tandarts of garage dan maakt u een afspraak. En op afspraak naar het gemeentehuis? Dat kan ook! De voordelen van een afspraak op een rij: • geen/kortere wachttijd wanneer u binnenkomt; • er is speciaal tijd voor u gereserveerd; • u hoort vooraf wat u moet regelen of meenemen; • de medewerk(st)er aan de balie is goed voorbereid en gaat direct voor u aan de slag. Per 3 februari breiden wij de mogelijkheden voor langskomen op afspraak uit. Dit doen we onder andere door bij de balie Burgerzaken onze openingstijden te verruimen. Zo kunt u bijvoorbeeld met een afspraak op maandag en vrijdag al om 07.30 uur bij ons terecht. Heeft u geen afspraak? Dan zijn wij u op deze dagen vanaf 08.30 uur graag van dienst. En omdat de voordelen voor u zo groot zijn, zijn wij vanaf 3 februari op donderdagavond enkel op afspraak voor u geopend. Ook bij de balie Ruimte en Milieu laten wij u optimaal profiteren van de voordelen die langskomen op afspraak heeft. In plaats van de vrije inloop, zijn daarom nu alle openingstijden op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken en wat de openingstijden zijn van de diverse balies, leest u hieronder.

Nieuwe openingstijden balie Burgerzaken

Nieuwe openingstijden balie Ruimte en Milieu

Afspraak maken? Ga naar de website! Een afspraak maakt u digitaal via de afsprakenplanner op www.schouwen-duiveland.nl. Het is een eenvoudig systeem dat direct alle beschikbare tijdstippen laat zien. U krijgt, na de keuze van het tijdstip, per mail een bevestiging van uw afspraak. Ook wordt u direct geïnformeerd over wat u eventueel mee moet nemen. Mocht u er niet uitkomen, neemt u dan gerust telefonisch contact op via (0111) 452 224 en wij kijken met u mee!

Afspraak maken? Neem telefonisch contact op! Neemt u voor het maken van een afspraak telefonisch contact met ons op via (0111) 452 252. Wij weten dan direct waar het over gaat en informeren u over wat u zoal mee moet nemen. U ontvangt daarna een bevestiging van de afspraak via de e-mail. Voor de balie Ruimte en Milieu kunt u dus geen afspraak maken via de website.

Uw paspoort gaat verlopen, u heeft uw rijbewijs verloren of u wilt een parkeervergunning aanvragen? Voor deze en tal van andere producten kunt u terecht bij de balie burgerzaken.

Dag Maandag

NIEUW! NIEUW!

Dinsdag NIEUW! Woensdag Donderdag Donderdagavond Vrijdag NIEUW! NIEUW!

07.30 08.30 13.30 08.30 13.30 08.30 13.30 08.30 13.30 17.00 07.30 08.30 13.30

Tijd - 08.30 uur - 12.30 uur - 15.30 uur - 12.30 uur - 15.30 uur - 12.30 uur - 15.30 uur - 13.30 uur - 17.00 uur - 20.00 uur - 08.30 uur - 12.30 uur - 15.30 uur

Met of zonder afspraak Alleen op afspraak Zonder afspraak Alleen op afspraak Zonder afspraak Alleen op afspraak Zonder afspraak Met EN zonder afspraak Zonder afspraak Met EN zonder afspraak Alleen op afspraak Alleen op afspraak Zonder afspraak Alleen op afspraak

Vragen over een bestemmingsplan of wilt u iets gaan bouwen? Informatie hierover krijgt u bij de balie Ruimte en Milieu. Om u van een beter en sneller antwoord te voorzien, kunt u hier vanaf 3 februari enkel terecht op afspraak.

Dag Maandag NIEUW! Dinsdag NIEUW! Woensdag Donderdag Vrijdag

08.30 13.30 08.30 13.30 08.30 13.30 08.30 13.30 08.30

Tijd - 12.30 - 15.30 - 12.30 - 15.30 - 12.30 - 15.30 - 12.30 - 15.30 - 12.30

uur uur uur uur uur uur uur uur uur

Alleen op afspraak Alleen op afspraak Alleen op afspraak Alleen op afspraak Alleen op afspraak Alleen op afspraak Alleen op afspraak Alleen op afspraak Alleen op afspraak

Nieuwe openingstijden van de balie Werk, Inkomen & Zorg en het Zorgloket vanaf 3 februari Meer maatwerk, vaker op huisbezoek en uw aanvraag sneller beantwoord. Om dat te bereiken worden de openingstijden van de balies aangepast. U bent vanaf 3 februari in de ochtend tussen 08.30 en 12.30 uur van harte welkom aan de balies om uw vragen aan ons te stellen. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. Voor vragen over werk en inkomen kan dat via (0111) 452 254 en voor vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning belt u met (0111) 452 280. de basisziektekostenverzekering Zorgverzekeringswet, de Algemene wet bijzondere ziektekosten of de Wet maatschappelijke ondersteuning. • Kosten die onder de aanvullende ziektekostenverzekering vallen, worden niet vergoed. • Voor de eigen bijdrage aanvullende ziektekostenverzekering en het eigen risico wordt geen bijzondere bijstand verstrekt. Dit betekent dat we in ieder geval de eigen bijdrage van de volgende kosten niet vergoeden: reiskosten voor bezoek aan een specialist, tandartskosten, alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen, fysiotherapie, voetbehandelingen, brillen en lenzen, gehoorapparaten, dieetadvisering, steunzolen etc. De bijdrage die u voor deze kosten van de aanvullende ziektekostenverzekering ontvangt wordt als toereikend gezien. - Ziektekostenverzekering Als u nog niet aanvullend verzekerd bent voor ziektekosten kunt u, als u bij CZ verzekerd bent, op elk moment via ons een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering afsluiten met korting. Wanneer u geen basisverzekering bij CZ heeft, kunt u per 1 januari 2015 overstappen naar CZ. Tot die tijd kunt u zich aanvullend verzekeren via uw eigen ziektekostenverzekeraar.

Dag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08.30 08.30 08.30 08.30 08.30

opnemen met de afdeling Werk, inkomen en zorg via telefoonnummer (0111) 452 254.

Wet Milieubeheer

Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet milieubeheer Activiteitenbesluit • Het bouwen van een loods Gouweveerseweg 7 te Zierikzee.

Wijzigingen bestemmingsplannen Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening een wijziging van het geldende bestemmingsplan vast te stellen voor: • Het omzetten van de camping Weelweg 3 te Kerkwerve; • Het wijzigen van de bestemming van Agrarisch naar Wonen Oostweg 1 te Burgh-Haamstede; • Het nieuw vestigen van een Nieuwe Economische Drager (NED) ten behoeve van een pension Zwanenburgseweg 8 te Ouwerkerk.

Inwoners met inkomsten hoger dan 110% van de bijstandsnorm komen nu ook in aanmerking voor bijzondere bijstand als ze aan de voorwaarden voldoen. Ook het bedrag dat een alleenstaande voor inrichtingskosten kan ontvangen is verhoogd. De Beleidsregels bijzondere bijstand Schouwen-Duiveland 2014 liggen ter inzage in het gemeentehuis.

Het ontwerp van de wijziging en bijbehorende stukken liggen van maandag 10 februari tot en met maandag 24 maart 2014 ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp van de wijziging naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Voor een afspraak om mondelinge zienswijzen naar voren te brengen, kunt u bellen naar (0111) 452 252.

Als u meer informatie wil over het nieuwe beleid bijzondere bijstand en wat dat voor u betekent, dan kunt u contact

Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook inzien op www.schouwen-duiveland.nl.

-

Tijd 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30

uur uur uur uur uur

Zonder afspraak Zonder afspraak Zonder afspraak Zonder afspraak Zonder afspraak

Vaststelling wijziging bestemmingsplan volgens artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening: • Het wijzigen van het bestaande kampeerterrein aan de Kraaijensteijnweg/de Haaijmanweg te Burgh-Haamstede. Ter inzage Dit besluit en andere van belang zijnde stukken liggen van maandag 10 februari tot en met maandag 24 maart 2014 ter inzage bij de balie Ruimte en Milieu in de hal van het gemeentehuis. Een wijzigingsbesluit dat is gebaseerd op artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening kunt u ook inzien op www.schouwen-duiveland.nl. Beroep Tegen deze wijziging kan binnen 6 weken na de dag waarop dit wijzigingsbesluit ter inzage is gelegd (dat wil zeggen tot en met uiterlijk maandag 24 maart 2014) beroep ingesteld worden bij de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door • belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit; • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Omgevingsvergunningen

A. Aangevraagde omgevingsvergunningen • Het aanleggen van een fietspad Stolpweg te Nieuwerkerk op 29-01-2014; • Het herbouwen van een woning Laone 41 te Renesse op 29-01-2014;


• Het vernieuwen/ verhogen van een dak Dijk van Bommenede 36 te Zonnemaire op 29-01-2014; • Het uitbreiden van een woning Vloedstraat 29 te Kerkwerve op 30-01-2014; • Het uitbreiden van een woning Vroonstraat 17 te Kerkwerve op 31-01-2014; • Het plaatsen van een trap/zitbank Muraltmuur Haven Scharendijke op 03-02-2014; • Het aanleggen van een brug nabij Rampweg te Scharendijke op 03-02-2014; • Het brandveilig gebruik van Stenenpad 3 te Bruinisse op 03-02-2014; • Het bouwen van een dakopbouw garage Stuifketel 7 te Burgh-Haamstede op 03-02-2014. Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen. B. Voorgenomen verleningen van omgevingsvergunningen Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen: • Het verbouwen pand tot woning Korte Ring 4 te Bruinisse. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 10 februari tot en met maandag 24 maart 2014 ter inzage in het gemeentehuis te Zierikzee. Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0111) 452 252. C. Verlengen beslistermijn Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: • Voor het plaatsen van 2 bouwborden op het adres hoek Houwersweg/Nieuwe Koolwegen hoek Houwersweg te Zierikzee. De beslistermijn wordt verlengd in verband met de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning.

D. Verleende omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning hebben verleend voor het: • Uitbreiden van een woning Duinroosweg 2 te BurghHaamstede (verzonden 28-01-2014; • Het uitbreiden van een recreatiewoning Hoogenboomlaan 50a 30sp te Renesse (verzonden 29-01-2014); • Het uitbreiden van een recreatiewoning Meeuwenstein 16 te Brouwershaven (verzonden 29-01-2014); • Het renoveren van een woning Gat van West Noordwesten 2 te Zierikzee (verzonden 31-01-2014); • Het bouwen van een loods Gouweveerseweg 7 te Zierikzee (verzonden 31-01-2014); • Het bouwen van een loods Nijverheidsweg 38 te Bruinisse (verzonden 31-01-2014); • Het bouwen van een loods Adriaan Oudsweg 1 te Dreischor (verzonden 31-01-2014).

• Ontheffing sluitingsuur voor Beatrixstraat 1, Dorpshuis te Kerkwerve op 9 februari 2014 tot 02.00 uur, 27 april 2014 tot 02.00 uur en 5 oktober 2014 tot 02.00 uur; • Het houden van een collecte ten behoeve van het dierenasiel Schouwen-Duiveland in de periode van 20 oktober 2014 tot en met 25 oktober 2014 (verzonden 04-02-2014); • Ontheffing van het sluitingsuur Julianastraat 46, Brogum, te Zierikzee op 15 juni 2014 tot 02.00 uur.

Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen deze vergunningen bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning schriftelijk worden ingediend. Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ingediend en de motivering van het bezwaar. Als een bezwaarschrift is ingediend kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

Belanghebbenden kunnen tegen de verleende c.q. geweigerde vergunningen en ontheffingen bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van de vergunning respectievelijk de ontheffing schriftelijk zijn ingediend. Het bezwaarschrift dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het bezwaar. Indien bezwaar is ingediend, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover nader berichten.

Overige vergunningen

A. Verleende vergunningen/ontheffingen/verkeersbesluiten door B&W: • Het venten met oliebollen door de Christelijk Gereformeerde Kerk te Kerkwerve op 15 februari 2014 in Kerkwerve en omstreken (verzonden 29-01-2014); • Een inrijverbod aan de Ring en Noordstraat te BurghHaamstede van 06:00 tot 20:00 uur op 2 mei 2014; • Het wijzigen van een standplaatsvergunning voor van Loon Kaas- en Vershandel V.O.F. te Nieuwerkerk, Oosterland en Bruinisse (verzonden 31-01-2014); • Het plaatsen van een steiger op de Scheepstimmerdijk nabij nr. 26 te Zierikzee van 27 januari 2014 t/m 8 maart 2014 (verzonden 31-01-2014);

B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de burgemeester: • Een exploitatievergunning horecabedrijf Appelmarkt 8 te Zierikzee (verzonden 31-01-2014); • Een geregelde snuffelmarkt op de Ring en Noordstraat te Burgh-Haamstede op 2 mei 2014 van 10:00 uur tot 17:00 uur (verzonden 31-01-2014); • Een terras- en exploitatievergunning horecabedrijf Schuithaven 6 te Zierikzee (verzonden 31-01-2014).

Digitaal indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening U kunt ook langs digitale weg het beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak. nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

WWW.SCHOUWEN-DUIVELAND.NL

Gemeentenieuws nummer 6  
Gemeentenieuws nummer 6  
Advertisement