__MAIN_TEXT__

Page 1

Vi skaper hytter – du skaper minner


Tremaxhytta Vi er stolte av å ha levert mer enn 1000 hytter siden oppstarten i 1978. Våre oppdrag varierer fra å levere byggesett til å oppføre innflytningsklare hytter på fjellet og ved sjøen. Vi legger vår sjel i at du skal oppleve prosessen fra første kontakt til nøkkelen i døra som effektiv og positiv. Vi leverer helnorske produkter med basis i tradisjonsrik byggeskikk. Våre særpregede, koselige og praktiske hyttemodeller spenner over et vidt spekter av størrelser og stiler. Vi ønsker deg velkommen til en hyggelig hytteprat på vårt hovedkontor i Sandefjord, eller kom innom vår visningshytte på Norsk Hyttesenter på Hellerud utenfor Oslo. Du finner ytterligere informasjon og inspirasjon på tremaxhytta.no Vi skaper hytter – du skaper minner! Kenneth Fredriksen, Daglig leder Knut Håkon Frølich, Prosjektsjef


Skogfiol Hellerud vüre e ll A ! NB er kan modell er s ett e n g e t om nsker. egne ø


B

B

14 622 11 598

1 750

1 948

3 024

Alkove 4,2 m²

Sov. S ov. ov

5,7 5 ,7 m m²²

Sov. S ov.. ov

Bod B od

0,9 0 ,9 9 m² m²

Bad B ad

8,9 m² DW

Hall H alll al

A

1 950

1 350

Skogfiol Hellerud er vår visningshytte utstilt på Norsk Hyttesenter, Hellerudsletta. Velkommen på visning.

1 800

2,4 2, ,4 m² m²

Bod

5,0 m²

3 300

2 400

2,5 m²

B

2 250

Vask/tekn. Vask Vas k/tekkn. k/

4 200

B

19,6 1 9,6 6m m²²

Badstu

1,3 m²

5,4 4 m²

Oppstuge Oppstug e

11,4 1 1,4 m² m²

Ved/Bod Ved/B Bod

Bad Ba ad

8 400

11 950

33,6 3 3,6 6m m²²

11 950

6,7 6 ,7 m m²²

9,4 9 ,4 m² m²

Stue/kjøkken S tue/kkjjøkken

A

Sov. S ov. ov

6 000

5 802

6,6 6 ,6 m² m²

Sov. S ov. ov

600

Plan 1:100 BYA 117,8 kvm BRA 123,3 kvm

1 422

A

A

5 400


Klokkelyng


4 800

Gang Gan g

6 171

5,3 5, 3m m²²

3,3 3 ,3 m²

Kjøl .

8 571

Stue/kjøkken S tue/kjøkken

1 200

1 200

17,7 1 7,7 7m m²²

2 335

2 465

Plan 1:100 BYA 45,0 kvm BRA 35,5 kvm

2 571

1 371

2,6 m m²²

1 200

Bad B ad Sov. S ov.. ov

600

1 500

3 600

Hems Hem He ms 9,7 9, 7m m²²

600

3 171

6 300 4 800


Selje


8 400 4 176

600

3 624

VF V F

1 800

Bod

2,7 2 ,7 m² m²

2,9 m²

Bad B ad

3,7 3 ,7 7 m² m²

8 400 4 800

Stue/kjøkken S tue/kj k økken kj

Sov.

24,5 2 4,5 m²

3,8 3 ,8 8 m² m²

Sov. S ov. ov

8,5 8 ,5 5 m² m²

1 200 600 4 776

Plan 1:100 BYA 60,9 kvm BRA 49,8 kvm

3 624


Rødkløver


Sov S ov

4,7 4, 7m m²²

Sov.

5 700

9,1 m²

Kjøkken/stue 30,5 3 0,5 m² m²

Gang Gan g

8 700

Sov. S ov.. ov

4,7 4, 7m m²²

5,1 m²²

DW

V.F. V.F

WC

3,5 3 ,5 m m²²

3 000

1,2 m m²²

Bad B ad

Bod

3,3 3 ,3 3 m²

600

2,3 m²

4 200

1 200 10 800

Plan 1:100 BYA 77,8 kvm BRA 66,7 kvm

4 800


BlĂĽklokke


14 400 5 700

6 900

600

1 800

Sov. S ov. ov

4,9 m m²²

Tekn.

2,6 m²

Sov.

8,2 m²

6 576

Stue/kjøkken S tue/kjøkken

5 700

36,3 3 6,3 6, 3m m²²

Gang Gan g

9 600

6,8 m m²²

Bad B ad

Sov. S ov. ov

4,4 m m²²

2,2 m² m²

900

Bod

4,5 m²

1 948

2 400

3 024

300

4,9 m m²²

Badstu stu

5 552

Plan 1:100 BYA 99,0 kvm BRA 83,9 kvm

2 400

1 500

3 000


Fjellbrud


13 200 4 224

Bod

2,3 2, 3 m² m²

Gang Gan g

4 800

3,7 3 ,7 7 m²

5,7 5, 7m m²²

2,1 m²

Tekn.

1,5 m²

Sov. S ov. ov

6,4 m m²²

Stue/kjøkken S tue/kjøkken 37,0 37 ,0 m m²²

Sov. S ov.. ov

9,0 m m²²

Sov. S ov. ov

700

2 200

4,4 m m²²

5 376

7 824

Plan 1:100 BYA 96,7 kvm BRA 80,6 kvm

8 800

VF V F

Bad B ad

600

1 800

1 200

6 300

7 176


Revebjelle


A3

A3

13 500 1 800

6 300 1 200

11 700

Sov. S ov.. ov

Sov.

5,8 m m²²

10,0 m²

Sov.

5 800

7,5 m²

Stue/kjøkken S tue/kjøkken

Bad B ad

5 800

8 200

8 200

32,9 3 2,9 m m²²

Gang Gan g

5,8 m m²²

5,2 m m²²

6,5 m²

Bod

3,4 m m²²

VF V F

2,6 m m²²

WC

1,1 m m²²

5 100

1 200

5 400

1 800

A3

2,7 m²

1 200

Badstu stu

A3

2 400

Sov.

Plan 1:100 BYA 93,4 kvm BRA 76,9 kvm

Oppstuge Oppstug e 17,8 1 7,8 m² m²


Fjellrose


13 200 1 800

11 400

Bad B ad

3,4 3 ,4 m² m²

Sov. S ov. ov

6 000

5,6 m² m²

5,6 m m²²

Hall H alll al

Stue/kjøkken S tue/kjøkken

6,1 m m²²

31,9 3 1,9 m m²²

8 300

Sov. S ov. ov

Sov.

2 300

7,6 m²

VF/gang VF/gan VF/ gang gan g

Bod/tekn.

4,5 m m²²

5,2 m²

6 276

1 200

5 124 6 324

Plan 1:100 BYA 93,7 kvm BRA 77,4 kvm


Rabbetust


5 100

1 200

2 100

1 300

Bod

Sov. S ov.. ov

1 500

3,5 m²

5,2 m² m²

WC

VF V F

1,8 m m²²

9 600

2,8 m²²

Sov.

Plan 1:100 BYA 97,6 kvm BRA 81,0 kvm

8,5 m²

6 000

Stue/kjøkken S tue/kjøkken

Gang Gan g

32,4 3 2,4 m m²²

6,1 m m²²

Sov. S ov. ov

5,1 m m²²

Badstu stu Tekn.

1,3 m²

1 800

11 400 13 200

Bad B ad

4,8 m m²²

2,1 m m²²


Fjellpryd


13 800 1 200

1 000

4 100

5 700

1 800

Bod

4 200

3,6 m²

Sov. S ov.. ov

5,7 5, 7m m²²

WC

VF V F

1,3 1, 3m m²²

3,7 3 ,7 m²

12 000

DW

Sov. S ov. ov

5,8 m m²²

Plan 1:100 BYA 111,6 kvm BRA 89,8 kvm

Gang Gan g

5,5 m m²²

Stue/kjøkken S tue/kjøkken

6 000

33,3 33 3m m²²

Bod B od Sov.

8,9 m²

1,8 m²

Bad B ad

5,6 m m²²

Badstu

1 800

2,4 m²

Alkove Alkov e 3,3 3 ,3 m²

9 618

2 424


Tyrihjelm


3 418

1 800

5 604

1 800

6 400

Bod

4,8 m²

WC

1,1 m m²²

Bod/tekn.

2,1 m²

Sov. S ov. ov

Bad B ad

5,8 m² m²

5,6 m m²²

Sov. S ov. ov

6,5 m m²²

Hall H alll al

8,2 m m²²

5 800

9 700

2,4 m²

Badstu

Stue/kjøkken S tue/kjøkken

7 900

41,7 41, 7 m² m²

2 760

Sov.

9,8 m²

6 700

3 040

DW

Oppstuge Oppstug e 20,0 2 0,0 0m m²²

Sov. S ov. ov

1 800

A

4 600

5 800 15 422

Plan 1:100 BYA 121,3 kvm BRA 116,6 kvm

3 222

A

1 800

A

1 200

1 200 900

7,6 7 ,6 m m²²

5 800

A


Fjellsveve


15 200 4 800

7 400 1 300

2 600

3 000 2 200

1 300

2 100

7 400 1 200

Bod

4,2 m²

5 000

1 200

WC

600

1,3 1, 3m m²²

Tekn.

1,3 m²

2,4 m²

Hall H alll al

15,1 1 5,1 m m²²

Bad B ad

5,7 5, 7 m² m²

Stue/kjøkken S tue/kjøkken

Sov. S ov. ov

44,9 m m²²

6,5 m m²²

7 500

5 100

10,7 10, 7 m²²

Opphold O pphold pphol d 18,4 18, 4m m²²

Sov.

11,0 m²

1 800

9 600

Sov. S ov.. ov

Badstu

A

A

Plan 1:100 BYA 105,4 kvm BRA 92,9 kvm

A

A


Skogfiol


14 622 2 622

10 200

1 800

1 800

Alkove 3,6 m²

Badstu stu 2,2 m m²²

Bad B ad

Sov.

5,1 m² m²

Sov. S ov.. ov

8,2 m²

Bod B od

6,8 m m²²

Sov. S ov. ov

6,8 m² m²

33,6 33 ,6 m m²²

Bod B od

1,1 m m²²

9 000

Stue/kjøkken S tue/kjøkken

10 800

6 000

1,1 m m²²

Sov. S ov. ov

7,1 7 ,1 m m²²

Gang/hall Gang/hal

DW

12,5 12, 5m m²²

Opphold O pphold pphol d 25,9 2 5,,9 m m²²

Bad B ad

A

6 000

A

Bod

4,9 m²

1 500 1 800

3 000

3,3 3 ,3 3 m²

3 900 5 400

A

A

5 400 1 422

Plan 1:100 BYA 111,9 kvm BRA 119,3 kvm


Solblom


5 400 2 000

900

1 700

Bod

Bad B ad

3,6 m²

1 700

WC

7,2 7 ,2 m m²²

1,3 1, 3m m²²

Vaskk Vas

3,1 3 ,1 m m²²

Sov.

3,6 m²

13,4 m²

Bad B ad

6,9 m m²²

VF V F

5,0 m²²

Tekn.

6 834

Badstu

7 600

1 500

5 600

2,1 m²

Sov. S ov. ov

7 632

5,9 m m²²

Gang Gan g

4,2 m m²²

A

A

Hall H alll al

DW

14,8 1 4,8 m²²

Kjøkken K Kj jøkken 8,4 m m²²

7,6 7 ,6 m² m²

5 100

4 200

4 998

Sov. S ov. ov

1 500

7,6 7 ,6 m m²²

13 632

Sov. S ov. ov

Stue/spis S tue/spis

A

16,9 16, 9m m²²

1 800

Oppstuge Oppstug e

5 232

40,7 m 40, m²²

A 6 600

Plan 1:100 BYA 167,8 kvm BRA 146,4 kvm


Tiriltunge


18 000

Carport Carpor arport arpor

8 400

20,2 m² m²

4 200

6 600

1 200

1 200

Bad B ad

2 600

3 000

6 000

Sov.

10,4 1 0,4 m² m²

1 800 1 500

13 724

5 600

10,5 m²

2 300

Sov. S ov. ov

8 400

Sov.

8,8 m²

Opphold O pphold pphol d 14,1 1 4,1 m m²²

5 600

7,6 7 ,6 m² m²

5 852

Bad B ad

5,5 5 ,5 5 m² m²

Hall H alll al

Stue/kjøkken S tue/k kjjøkken

Bod B od

2,7 2 ,7 m² m²

17,2 2 m²²

2 400

DW

2 976

37,8 3 7,8 m² m²

WC

3 024

4 776

Vask/tekn. Vask/ Vas k te k/ tekn. 3,9 3 ,9 9 m²

Vedbod

Bod

2,2 m²

4,4 m²

4 200

1 250 6 000

Plan 1:100 BYA 151,6 kvm BRA 149,7 kvm

1 300

2 148

4,0 m²

2 124

Alkove

1 750

1 898

1,3 1 ,3 m² m²

(1:200)

Sov.

7,2 m²


Kornblomst


4,0 4 ,0 m m²²

4,7 4 ,7 m² m²

4 200

6 600

Stue/kjøkken S tue/kkjjøkken Sov. S ov. ov

1 200

Bad B ad

23,0 2 3,0 m m²²

Hall H alll al

6,3 6 ,3 m² m²

Sov. S ov. ov

10,3 1 0,3 m m²²

Sov. S ov. ov

10,3 1 0,3 m m²²

Opphold O pphold pphol d

4 200

7,5 m²

6 600

Sov.

9 571

1 000

1 200

8 571

A

A

9 571

3,0 m²

3 723

1 000 A

1 977

A

2 871

1 200

1 200

Bod

DW

1 275

16,8 1 6,8 m m²²

Plan 1:100 BYA 63,2 kvm BRA 49,9 kvm


Skogsveve


A

A

11 144 9 796

11 144

1 200

1 348

3 45 450 0

Bad Ba ad

Sov.

4,0 0 m² m²

8,1 m²

Hall H all al DW

Sov.

1 500 500

Bod

2 056

2 744

3,3 m²

A

600 6 00

5,8 m²

1 200

3 450

6,7 6 ,7 m m²²

32,0 3 2,0 0m m²²

8,0 8 ,0 m² m²

6 344

Sov. S ov. ov Hems/opphold Hem He ms/opphol opphold d

Plan 1:100 BYA 81,2 kvm BRA 104,6 kvm

7 800

1,0 1 ,0 0 m² m²

34,1 3 4,1 m m²²

7,5 7 ,5 m m²²

6 900 4 500

7 800

WC

Stue/kjøkken S tue/kkjjøkken

A

6 900

Sov. S ov. ov


Svarttopp


6 000

10 000 1 000

600

600

9 000

Sov. S ov. ov

6,8 6 ,8 8m m²²

Sov. S ov. ov

6,8 6 ,8 8 m² m²

Sov.

8,7 m²

7 600

6 000

Bad B ad

4,2 4 ,2 m m²²

6 000

3,4 m²

25,2 2 5,2 2m m²²

Opphold O pphold pphol d 23,4 2 3,4 m m²²

Hall H all Bod

3,1 m²

6,5 6 ,5 m²

WC

0,9 0 ,9 m m²²

1 000

1 000

7 000

DW

Bod

Stue/kjøkken S tue/kkjjøkken

1 200

6 000

1 800

1 000

Plan 1:100 BYA 66,0 kvm BRA 49,9 kvm


Reinrose


14 800 6 100

6 100

6 000

3 120

2 980

2 980

1 200

2 850

B

3 120

1 200

2 700

DW

20,6 2 0,,6 m m²²

Bod

5,3 m²

Stue S tue e

23,0 2 3,0 0m m²² 3,7 3, ,7 m m²²

29,4 2 9,4 4m m²²

10 800

1,0 m²

Opphold O pphold pphol d

Vask/tekn. Vask/ Vas k te k/ tekn n.

6 300

5 100

Bod

Hall H alll

2 100

12,0 1 2,0 0m m²²

Bod B od

Bad B ad d

3,2 3 ,2 m m²²

5,3 5 ,3 m²

Bad B ad d

Badstu Bad stu

6,9 6 ,9 m² m²

Sov. S ov. ov

8,1 8 ,1 1m m²²

A

3,6 3 ,6 6 m² m²

Sov. S ov. ov

Sov.

9,4 m²

A

Plan 1:100 BYA 117,5 kvm BRA 136,2 kvm

2 100

1 400

B

1 300 2 850

10 800

3 000

Kjøkken/spis K Kj jøkken økken/spi spiss spi

A

7,6 7, ,6 m m²²

Sov. S ov. ov

6,7 6 ,7 7m m²²

A


Rabbetust Gautefall


1 800

12 000 3 134

Sov 2

Sov 1

Bod Bo d

1,0 1 ,0 0 m² m²

9,4 m²

6 250

35,1 3 5,1 m m²²

Hems Hem s

12,3 1 2,3 3m m²²

Badstu Badst

Gang Gan g

1,6 1 ,6 6 m²²

8,1 8 ,1 1 m² m²

9 850

6 250

Stue/kjøkken Stue Stu e/kjøkke kjøkken n

Bad Ba d

4,1 4 ,1 m²² W

4,2 2 m²

VF

2 04 040

3 600

3,5 m²

1 800

2 516

Bad/vask Bad/vas Ba vask vas

4,2 4 ,2 m² m²

1 800

Sov 3 Bod

2,5 m²

1 800

5 400

4 560 13 800

Plan 1:100 BYA 107,9 kvm BRA 96,7 kvm

1 000 750

290

4 800

5,7 5 ,7 m² m²


Forglemmegei


19 856 5 097

13 200 600

1 559

Sov 3

10,7 10, , 7 m2

9,3 9 ,3 3 m2

Bod Bo d

Sov 1 9,7 m2

Bad Ba d 5,8 5 , 8 m2

1,2 1 ,2 2 m2

00 18 Stue Stu e

Gang Gan g

Kjøkken/spis Kjøkken Kjøkke n/spi spiss

VF

3,9 3 ,9 9 m2

19,2 1 9,2 2 m2

4,9 9 m2

Utebod 4,1 m2

Sov 2 6,9 9 m2

Plan 1:100 BYA 126,1 kvm BRA 114,1 kvm

4,9 4, , 9 m2

W/D

900

75 12 5 247

Bad/vask Bad/ Ba /vas vask k 1 960

DW

18,1 1 8,1 m2

87 32

7 660

Stue Stu e

5 700

86 58

4 316

3 000


Mariklokke


18 235 1 472

4 157

10 806

1 800 A

10 806

00 48

27,1 2 7,1 1

m2

Bad 1 5,8 5 , 8 m2

Sov 2

Sov 3 8,8 m2

8,3 8 , 3 m2

Gang Gan g 4,9 4 ,9

m2

WIC 1,9 1 ,9 9 m2

00 45

18 235

4 157

10 806

1 800

1,2 m2

DW

78 20

1 800

Hall 6,5 m2

20,9 m2

Bad 2

6,1 m2

VF 3,2 m2

W/D

4,2 m2

Sov 1

5 898

Bod Kjøkken/spis

10 200

1 800

A

Bod

1 500

4,6 m2

1 200 11 400

1 800

2 400

A

1 472

A

94 23

(1:200) Plan 1:100 BYA 130,0 kvm BRA 117,2 kvm

4 500

00 17

Stue Stu e


Fjelltun


4 500

B

B

3 270

1 200

3 130

2 200

3 600

14 500 6 400

1 900

DW

Kjøkken/spis. Kjøkken Kjøkke n/spi spiss. 20,5 2 0,5 m2

Bad Ba d

9,1 m2

3,0 3 ,0 0 m2

Stue Stu e

Tekn. Tekn Tek n. 1,2 1 , 2 m2

21,5 2 1,5 5 m2

Badstu Badst u

5 700

2,2 2 ,2 2 m2

Kott

5 400 10 200

Sov 1

3 126 310

3 274

2,7 2 ,7 7 m2

V/T

5,5 5 ,5

2 500 3 600

1 600 6 400

A

19,4 1 9,4 m2

A B

800

2,2 m2

m2

600

Bod

1 400

1 400

5,7 5 , 7 m2

A

Bad/vask. Bad Ba d/vas vaskk.

5 850

Sov 3

Hems Hem s

1 800

11,2 1 1,2 2 m2

B

6,2 6 ,2

m2

6 160

Hall Hal

Sov 2

2 300

A

1 200 4 500

Plan 1:100 BYA 110,1 kvm BRA 98,5 kvm

4 000 6 400

1 200


Røsslyng


B

15 600

1 800

1 824

8 376

900 6,2 6 ,2 2 m2

1,8 1 , 8 m2

1 200

Bod Bo d

wc w c

1,4 1 ,4 4 m2

Halll Hal 7,5 5 m2

4 900

Bad Ba d

2,8 m2

DW

V/T

Tekn.

2 100

1 200

A

3 600

Stue, Stue Stu e, spis og kjøkken kjøkken

6 400

41,3 4 1,3 m2

Sov 2 6,0 6 ,0 0 m2

Sov 1

Sov 3 6,0 6 ,0 0 m2

300

1 500

10,2 1 0,2 m2

3 624 15 600

Plan 1:100 BYA 105,6 kvm BRA 91,3 kvm

4 176 A

4 200 B

3 600


Miljømerket trykksak 2041 0711, Reklamehuset Wera

HOVEDKONTOR TREMAX AS Kilgata 16, 3217 Sandefjord Tlf.: +47 334 73 800 post@tremax.no TREMAX VISNINGSHYTTE Norsk Hyttesenter, Hellerud Kragerudveien 2026 Skjetten

www.tremaxhytta.no

Profile for Wera AS

Hyttekatalog Tremax  

Vi skaper hytter – du skaper minner!

Hyttekatalog Tremax  

Vi skaper hytter – du skaper minner!

Profile for wera2010