Page 1

WENTYLATORYSKLEP.PL http://www.wentylatorysklep.pl/


WENTYLATORYSKLEP.PL - przedstawienie

WentylatorySklep.pl to firma zajmujące się dystrybucją wentylatorów oraz osprzętu wentylacyjnego dla domu, przemysłu oraz rolnictwa. Sklep internetowy od lat cieszy się zaufaniem Klientów z województwa podkarpackiego. http://www.wentylatorysklep.pl/


Vademecum wentylatorów

Wybrane kluczowe pojęcia

http://www.wentylatorysklep.pl/


Przepływ powietrza

Przepływ powietrza to przemieszczenie mieszaniny gazów z jednego pomieszczenia do drugiego. W tym celu najczęściej instaluje się w budynku specjalne kratki ułatwiające przepływ powietrza. http://www.wentylatorysklep.pl/


Systemy wentylacyjne Do popularnych systemów wentylacyjnych zalicza się: • wentylacje grawitacyjną • wentylacje wywiewną • wentylacje nawiewno-wywiewną

http://www.wentylatorysklep.pl/


Wentylatory mechaniczne Wentylatory mechaniczne montowane są w celu wspomożenia działania wentylacji grawitacyjnej. Ich praca polega na wymuszaniu przepływu powietrza w danym kierunku. Praca wentylatora mechanicznego uzależniona jest od dopływu energii. http://www.wentylatorysklep.pl/


Wentylatory ścienne Są to jedne z popularniejszych wentylatorów na rynku. Stosowane są w przemyśle, rolnictwie oraz w gospodarstwach domowych. Cechuje je odporność na zapylenie, wilgoć oraz podwyższoną temperaturę. http://www.wentylatorysklep.pl/


Wentylatory transportowe Wentylatory transportowe znajdują zastosowanie w fabrykach oraz zakładach przemysłowych, w których znajduje się duża ilość granulatów, styropianu, trocin, pyłów czy też wiórów, które powstają w wyniku produkcji przemysłowej. http://www.wentylatorysklep.pl/


Wentylatory przemysłowe Wentylatory przemysłowe spełniają funkcję zwykłej wentylacji ogólnej oraz usuwają zanieczyszczenia z powietrza. Szczególnie te, które powstały w procesie technologicznym. http://www.wentylatorysklep.pl/


Wentylatory kanałowe Wentylatory kanałowe odgrywają kluczową rolę w budynkach mieszkalnych. Do ich zadań należy usuwanie: - wilgoci - nieprzyjemnych zapachów - roztoczy

http://www.wentylatorysklep.pl/


Rodzaje wentylatorów kanałowych Klasyfikacja wentylatorów kanałowych: • osiowe • promieniowe • przelotowe • rewersyjne • przeciwbieżne • przeciwwybuchowe http://www.wentylatorysklep.pl/


Wentylatory dachowe

Wentylatory dachowe pełnią ważną funkcję w wywiewaniu zużytego powietrza, ponieważ wyciągają je z spod stropu. Umożliwiają najprostszy sposób wentylacji mechanicznej.

http://www.wentylatorysklep.pl/


Wentylatory rolnicze Wentylatory rolnicze stosowane są w obiektach inwentarskich i rolniczych typu obory, chlewnie, fermy, kurniki, szklarnie, suszarnie. Dzięki dużej odporności z powodzeniem mogą być także dedykowane dla obiektów przemysłowych. http://www.wentylatorysklep.pl/


Rekuperator Rekuperator jest urządzeniem stosowanym w systemach wentylacyjnych. Stosowany w celu ograniczenie strat ciepła spowodowanych wentylacją budynku. Pozwala zmniejszyć o 80% energii potrzebnej do ogrzania nawiewanego powietrza. http://www.wentylatorysklep.pl/


Nagrzewnice Nagrzewnice to urządzenia przeznaczone do ogrzewania powietrza. Stosowane są w budynkach oraz pomieszczeniach różnego typu - magazynach, halach produkcyjnych oraz placach budowy.

http://www.wentylatorysklep.pl/


Rodzaje nagrzewnic

Nagrzewnice dzieli się ze względu na: • Miejsce stosowania (np. nagrzewnice samochodowe) • Budowę (np. wiszące) • Źródło zasilania (np. nagrzewnice wodne)

http://www.wentylatorysklep.pl/


Kurtyny powietrzne Kurtyna powietrzna oddziela dwie strefy o różnych temperaturach powietrza. Urządzenia te dość często spotka się w hotelach, kinach, klubach, teatrach, biurach, szpitalach, hipermarketach, galeriach handlowych czy warsztatach naprawczych.

http://www.wentylatorysklep.pl/


Tłumiki akustyczne Tłumiki akustyczne to element systemu wentylacyjnego służący do ograniczania hałasu przenoszonego wewnątrz przewodów wentylacyjnych. Dzieli się ja na: tłumiki absorpcyjne, tłumiki refleksyjne oraz tłumiki aktywne. http://www.wentylatorysklep.pl/


Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna służy do nawiewania bądź wyciągania powietrza wentylacyjnego z pomieszczenia. Jest łącznikiem między pomieszczeniem, a kanałem wywiewnym, tym samym umożliwia swobodny przepływ powietrza. http://www.wentylatorysklep.pl/


Przepustnica Przepustnica służy do regulacji, wyrównywania, ustawiania natężenia przepływu powietrza oraz jako element odcinający przepływ powietrza. Podział: • Przepustnica jednopłaszczyznowa • Przepustnica wielopłaszczyznowa http://www.wentylatorysklep.pl/

Vademecum wentylacji  
Vademecum wentylacji  

Z poniższej prezentacji można dowiedzieć się nieco na temat pojęć związanych z systemem wentylacyjnym. Uważny użytkownik poszerzy swoją wied...

Advertisement