Page 1

VAANSTER ENERGIE (Y)our environmental responsibility

Het comfort van vloerverwarming, koeling en warmtapwater in een duurzaam energiesysteem voor bij u thuis.

Brochure woningen vloerverwaring, ventilatorconvector en luchtwarmtepomp (Vleuterweide)


Inleiding Ons klimaat verandert. Het toepassen van milieuvriendelijke warmtepomptechnologie en de seizoensopslag van warmte en koude draagt bij aan een duurzamere samenleving door een grote reductie in CO2-uitstoot. Naast dit milieuaspect heeft u als bewoner ook nog eens extra comfort door de aanwezigheid van laag temperatuursverwarming en koeling in uw woning.

Vaanster Energie Vaanster Energie is een 100% duurzaam energiebedrijf. Als onafhankelijke energieleverancier kiezen wij er bewust voor om uitsluitend te investeren in projecten die het milieu aantoonbaar ontlasten. Duurzaamheid is voor ons geen prettige bijkomstigheid, maar een absolute kernwaarde. Wij leveren en produceren duurzame energie voor woningen, kantoren en winkels. Door te investeren in duurzame energiesystemen willen wij samen met u als bewoner een bijdrage leveren aan de reductie van de uitstoot van CO2voor huidige en toekomstige generaties. Wilt u meer over ons weten kijk dan op www.vaanster.nl.

Zo werkt het Opwekking Voor de energieopwekking wordt gebruik gemaakt van een warmte- en koudeopslag systeem (WKO). Een WKO bestaat uit een warmtepomp met een warme en koude bron. Diep in de bodem wordt in een grondwaterlaag warmte en koude opgeslagen. In de winter wordt uit de warme bron water gehaald. De warmtepomp gebruikt dit om warmte voor de verwarming van uw woning te maken. Nadat dit water uw huis heeft verwarmd is het water afgekoeld en wordt in de koude bron opgeslagen. Dit koude water wordt in de zomer weer gebruikt om uw woning te voorzien van comfortabele koeling. Deze cyclus wordt vervolgens in de winter weer herhaald. Door een koppeling met HR-ketels kan de collectieve installatie ook bij extreme koude voldoende verwarming voor uw woning leveren. Wat levert Vaanster Energie? 1 kW Warmtepomp 4 kW Vaanster Energie levert warmte om uw woning te verwarmen en koude om uw woning te koelen. Het warme tapwater in uw woning wordt opgewekt door een luchtwarmtepompboiler van 300 liter. De luchtwarmtepompboiler is geen eigendom van Vaanster Energie en valt buiten de leveringsdemarcatie van Vaanster Energie. Voor eventuele storingen dient u contact op te nemen met de installateur van de boiler of de verhuurder van de woning. De lucht warmtepompboiler De lucht-warmtepompboiler maakt gebruik van de retourlucht uit de ventilatie van de woning om warm tapwater te maken van 60 graden Celsius. De woning heeft zo altijd een ruime voorraad warm tapwater beschikbaar die op zeer duurzame wijze is opgewekt. De ventilatielucht heeft vrijwel een constante warme temperatuur en wordt het gehele jaar uit de woning afgezogen. Door de energie uit de retourlucht te halen voor deze naar buiten te blazen gaat er geen energie verloren en kan de lucht-warmtepompboiler efficiĂŤnt tapwater maken. De warmtepompboiler wordt preventief eenmaal per week automatisch verhoogt tot boven de 65 graden Celsius. Bij deze temperatuur wordt de legionella bacterie in het boilerwater gedood. Distributie De warmte en koude wordt via een collectief leidingnet naar de woningen getransporteerd en vervolgens afgeleverd in uw woning met behulp van de afgifteset. Na de afgifteset wordt de warmte en koude door uw eigen binneninstallatie verdeeld over uw woning. Kijk voor de complete werking op pagina 5 en 6 van deze brochure


Voordelen De woning beschikt over een modern verwarming- en koelingsysteem. Dit betekent dat u het hele jaar door profiteert van een comfortabel binnenklimaat. De warmte en koude wordt gelijkmatig afgegeven in de woning. Grote temperatuurschommelingen, zoals die bij traditionele verwarming kunnen optreden, behoren tot het verleden. De woning kan eenvoudig op een aangename constante temperatuur worden gehouden met uw kamerthermostaat. Het hanteren van een constante kamertemperatuur is energiezuiniger dan het dagelijks variĂŤren van de temperatuur, tevens wordt aangeraden om de thermostaat niet lager te zetten wanneer u voor een korte periode van huis bent. In uw woning wordt geen gas gebruikt. Niet voor de verwarming, en niet voor het koken. Dit levert een aantrekkelijke besparing op, bijvoorbeeld op de vaste kosten voor een gasaansluiting. Bovendien brengt het gebruik van gas altijd zekere risico's met zich mee. Ook daar hoeft u zich dus geen zorgen over te maken.

Verwarming en Koeling Gezond verwarmen! Vloerverwarming is een comfortabele en gezonde manier van verwarmen. Het zorgt voor minder luchtbewegingen en daardoor voor minder stof in de lucht. Bewoners met een allergie of luchtweginfectie hebben profijt van het systeem. De ventilatorconvectoren in woonkamer en slaapkamers regelen de temperatuur, luchthoeveelheid en kunnen tevens verwarmen en koelen. Middels de convectoren kan het vertrek sneller op temperatuur worden gebracht. Aangenaam koelen Behalve constante verwarming kan het systeem in de zomer ook koelen. Er ontstaan hierbij geen onaangename luchtstromen zoals bij een airco. Bovendien is vloerkoeling de meest energie zuinige vorm van koeling.

Vloerafwerking Voor de goede werking van de vloerverwarming en vloerkoeling is de keuze voor een juiste vloerafwerking erg belangrijk. Informeer uw interieurspecialist altijd dat er in de woning gebruik wordt gemaakt van vloerverwarming en koeling. De vloerafwerking moet de warmte en koude in vloer goed kunnen afgeven aan de ruimte. Een verkeerde vloerafwerking kan de afgifte van verwarming en koeling negatief beĂŻnvloeden. Zoek de vloer daarom altijd met zorg uit. Wilt u meer over dit onderwerp weten kijk dan op www.vaanster.nl/vloerafwerking.


Belangrijke informatie thermostaat vloerverwarming Het is aan te bevelen de thermostaat op een constante temperatuurstand te laten staan. Vloerverwarming heeft ten opzichte van een ‘ouderwets’ radiatorverwarming langer de tijd nodig om op de juiste temperatuur te komen. Een constante temperatuursinstelling is energiezuiniger dan een wisselende temperatuur. U heeft uw woning dus altijd perfect ‘op temperatuur’ terwijl u het verbruik minimaliseert.

Gas, elektra en water Vaanster Energie levert geen gas, water of elektra. Het (koude) leidingwater koopt u in bij het lokale waterbedrijf. Elektriciteit kunt u inkopen bij een energieleverancier naar keuze. Als u een extra bijdrage wilt leveren aan het milieu kunt u kiezen voor Groene Stroom. Een gas leverancier is niet meer nodig, uw woning heeft immers geen gasaansluiting meer. Wat is elektrisch koken? Uw woning heeft geen gas. De woning is dan ook voorzien van een aansluiting voor elektrisch koken. Er is een grote keuze aan elektrische kookplaten, gebaseerd op verschillende technieken te weten: elektrische kookplaat, keramische kookplaat, halogeen kookplaat, inductie kookplaat en quicktherm kookplaat. Houdt u er wel rekening mee dat dat niet alle pannen geschikt zijn voor elektrisch koken. Tips om energie te besparen Energie besparen is goed voor het milieu en uw portemonnee. Wilt u extra energie besparen kijk dan op www.energielastenverlager.nl.

Het voorkomen van legionella Legionella is een schadelijke bacterie die voor kan komen in ons drinkwater. De bacterie kan bij mensen ziekte veroorzaken. Dit wordt ook wel de “Veteranen ziekte” genoemd. Onze centrales voldoen aan alle voorschriften op het gebied van Legionella en zijn fysiek gescheiden van de binneninstallatie in uw woning. De Legionella bacterie ontstaat meestal in stilstaand en/of lauw water in bijvoorbeeld verwarming- en koudwaterleidingen. De bacterie is in kleine hoeveelheden niet gevaarlijk maar kan dit wel worden als hij zich kan voortplanten. Bijvoorbeeld in het geval dat de leidingen door een vakantie enige tijd niet gebruikt worden. Mocht u voor een langere periode geen gebruik hebben gemaakt van warm/heet tapwater dan is het aan te bevelen de leidingen voor gebruik minimaal één minuut met heet tapwater door te spoelen door het tappunt volledig open te zetten. Voor meer informatie over legionella verwijzen wij u naar de website van Postbus 51 (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella).


Leveringsovereenkomst Voor de levering van warmte en koude sluit u een leveringsovereenkomst met Vaanster Energie waarin de afspraken voor levering- en afname worden vastgelegd. Vaanster Energie is eigenaar van de energie-installatie en verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer daarvan. Het eigendom geldt tot en met de afgifte set (inclusief de energiemeter) in uw woning. Na de afgifte set begint de zogenoemde binneninstallatie. Het onderhoud en beheer hiervan ligt niet bij Vaanster Energie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de naregeling in de woning, de verdeler, de vloerverwarming, de luchtwarmtepompboiler, en/of ventilatorconvectoren en de kamerthermosta(a)t(en). De luchtwarmtepompboiler valt dus buiten de verantwoordelijkheid van Vaanster Energie. Tarieven De energie die u gebruikt voor de verwarming van uw woning rekent u af per GigaJoules (GJ) . Vaanster Energie hanteert hiervoor altijd marktconforme tarieven. De hoogte van deze tarieven wordt vastgesteld op basis van de Warmtewet. Vooruitlopend op de definitieve wetgeving conformeert Vaanster zich nu al aan de zogenoemde Warmtewet. U betaalt dus nooit te veel voor uw energie. Voor het gebruik van koeling betaalt u een vaste maandelijks vergoeding. U kunt dus onbeperkt gebruik maken van koeling. Wilt u meer weten over de Warmtewet kijk dan op www.vaanster.nl/warmtewet. Vastrecht tarief U betaalt vastrecht als vergoeding voor uw aansluiting op het warmte- en koudenet van Vaanster Energie. Tevens zijn de kosten voor onderhoud en service in het vastrecht tarief verwerkt. Variabel tarief De gebruikskosten voor warmte voor ruimte verwarming zijn gerelateerd aan het gemeten warmte verbruik. Dit wordt door een energiemeter gemeten in GigaJoules of kWh . Het warm tapwater wordt in rekening gebracht op basis m3 of GigaJoules . Gebruiksmeting Iedere woning beschikt over een of meerdere individuele meter(s) voor de registratie van uw afname. De meters worden door Vaanster Energie digitaal en op afstand uitgelezen. U hoeft ons dan ook geen meterstanden door te geven of thuis te blijven voor het opnemen van de meterstanden. Natuurlijk kunt u ook zelf de meterstand op het display van de meters aflezen. De maandelijkse huur van de energiemeter worden separaat gespecificeerd op de factuur. Indexatie De tarieven worden jaarlijks ge誰ndexeerd op basis van de prijsstijging van materiaal, arbeid, elektriciteit en gas. De wijze van indexeren en de voor u geldende tarieven kunt u nalezen op de persoonlijke pagina en in uw leveringsovereenkomst. Uw energienota U ontvangt maandelijks van ons een digitale voorschotnota voor de afrekening van uw energie. Deze voorschotnota is gebaseerd op een vooraf ingeschat energiegebruik van uw woning. Na ieder verstreken jaar ontvangt u van ons een eindafrekening. Bij verhuizing ontvangt u uiteraard ook een eindafrekening. De eindafrekening is gebaseerd op het werkelijke verbruik van de voorgaande periode. Wat u teveel heeft betaald ontvangt u van ons retour. Heeft u te weinig betaald, dan ontvangt u van ons een factuur met het resterende bedrag. Na ieder jaar zal het voorschotbedrag op basis van uw werkelijk verbruik worden bijgesteld. U kunt ook zelf u voorschotbedrag aanpassen op de persoonlijke pagina. Wij brengen de kosten voor onze diensten voorafgaand aan iedere nieuwe maand bij u in rekening. Hiervoor maken wij bij voorkeur gebruik van een automatische incasso. Hieraan zijn voor u geen extra kosten verbonden. Dit geldt ook voor internet bankieren of betalingen via iDEAL op uw persoonlijke pagina. Als u facturen per post wilt ontvangen, dan brengen wij hiervoor een toeslag in rekening. Indien u niet op tijd betaalt, ontvangt u een betalingsherinnering. Volgt er een aanmaning of wordt er een incassoprocedure in gang gezet dan worden er incassokosten in rekening gebracht. U kunt de volledige incassoprocedure nalezen op uw persoonlijke pagina.


Het WKO Systeem in een oogopslag Warmte Koude Opslag (WKO) is een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar alternatief voor traditionele methoden om uw winkel te verwarmen en te koelen. In een ondergrondse energie-installatie wordt warmte en koude opgeslagen die gebruikt wordt voor het verwarmen en koelen van uw woning.

Energiemeter Het energieverbruik wordt gemeten door een individuele energiemeter per woning. De energiemeter bevindt zich aan de afgifteset en registreert de door u gebruikte energie voor ruimteverwarming en tapwater. Het koude verbruik wordt niet per woning geregistreerd en in rekening gebracht op basis van een vaste maandelijkse vergoeding. Vaanster Energie leest de energiemeter(s) direct digitaal en op afstand uit. Zo betaalt u nooit meer dan u werkelijk heeft gebruikt. Zelf kunt u op de display van de meter ook uw verbruiksgegevens aflezen. Energiemeter

Techniekruimte

Techniekruimte In de techniekruimte staan ĂŠĂŠn of meerdere warmtepompen opgesteld waarmee het warme grondwater uit de bodem wordt opgewerkt tot bruikbare warmte voor uw woning. Het principe is vergelijkbaar met de werking van een koelkast, de warmte gaat bij een koelkast verloren maar wordt hier opgeslagen in de warme bron en later gebruikt voor de warmte levering. Als er warmte wordt geproduceerd komt er koude vrij die in de koude bron wordt opgeslagen, deze koude wordt in de zomer gebruikt om te koelen.

Warmtebron


Afgifteset

laag temperatuur ventilatorconvector

Ruimteverwarming In de woning liggen vloerleidingen waardoor water wordt gepompt. Het afgitesysteem in de vloer zorgt ‘s winters voor een aangename verwarming en ’s zomers voor een prettige verkoeling. Het vloerverwarmingssysteem werkt met relatief lage temperaturen, waardoor gewenste temperatuurverschillen langzaam tot stand komen. De ventilatorconvectoren in uw woning regelen de temperatuur en kunnen tevens verwarmen en koelen. Middels de convectoren kan het vertrek sneller sneller op temperatuur worden gebracht. Afgifteset In de woning bevindt zich een afgifteset waarop de collectieve distributieleidingen zijn aangesloten. De afgifteset zorgt voor de distributie van de warmte en koude naar de vloerverwarminginstallatie en de ventilator convectoren in de woning. Per woning kunt u kiezen tussen koelen of verwarmen. Het gelijktijdig koelen of verwarmen is niet mogelijk.

Warme en koude bron De bronnen worden gebruikt voor de opslag van warmte en koude, de opslag vindt plaats in grondwaterlagen op dieptes variĂŤrend van 50 tot 250 meter diepte.

Koude bron


Vragen, storingen en klachten Veelgestelde vragen kunt u vinden op onze website via www.vaanster.nl/ikwordklant/faq. Staat uw vraag hier niet bij of heeft u een opmerking? Dan kunt u deze aan ons stellen door een e-mail te sturen aan klantenservice@vaanster.nl. U kunt uw vragen of opmerkingen ook melden via uw persoonlijke pagina op onze internetsite. Storingen kunnen doorgeven worden via storing@vaanster.nl. U kunt ook bellen met 0900- 8226783 (0900-VAANSTER). Vaanster heeft een klachtenprocedure. Klachten kunnen per post of per e-mail doorgeven worden aan onze afdeling klantenservice (Postbus 114, 3720 AC Bilthoven of klantenservice@vaanster.nl). Vermeldt uw naam, adresgegevens en

altijd

klantnummer. Voor meer informatie over onze klachtenprocedure kijk op

www.vaanster/klachtenprocedure

Persoonlijke pagina Vaanster Energie communiceert digitaal met haar klanten. Dit is een bewuste keuze. Papier wordt gefabriceerd van bomen en is niet milieuvriendelijk. Vaanster Energie houdt hier rekening mee door via internet en e-mail te communiceren. Op deze manier wordt een directe bijdrage geleverd aan een beter milieu. Alle bewoners hebben een beveiligde persoonlijke pagina op de website van Vaanster Energie. Op deze pagina kunt u, wanneer het u uitkomt, alles over WKO en het gebruik van warmte en koude nalezen. Ook kunt u uw factuur betalen, een verhuizing doorgeven, of een rekeningnummer wijzigen. U krijgt van Vaanster een unieke inlogcode toegestuurd. Bent u uw inlogcode vergeten? Klik via mijnvaanster.nl op ‘wachtwoord vergeten’ u ontvangt per e-mail uw nieuwe inlogcode. Op uw persoonlijke pagina vindt u. 1. 2. 3. 4.

Uw persoonlijke gegevens Uw contract Klachten & storingen Brochure

5. 6. 7. 8.

Veel gestelde vragen Facturenoverzicht Persoonlijke gegevens Tips en weetjes

Tot slot Privacy statement Vaanster Energie vindt de bescherming van de gegevens van haar klanten uitermate belangrijk. Wij dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, altijd vertrouwelijk wordt behandeld en dat zo uw privacy gewaarborgd blijft. Uw persoonlijke gegevens worden digitaal en beveiligd opgeslagen. Hierbij zal Vaanster Energie voldoen aan de wettelijke eisen ter zake. De informatie is alleen voor medewerkers van Vaanster Energie beschikbaar.

Verantwoording Deze bewonershandleiding is nauwkeurig en met zorg samengesteld. Desondanks is er een voorbehoud ten aanzien van eventuele wijzigingen in het ontwerp van de woning en eventuele onjuistheden in deze tekst. Vaanster Energie september 2010


Het duurzame en betrouwbare alternatief

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN OP EEN RIJ: Meer comfort Koeling in de woning Geen gas, dus veilig Duurzaam / Milieuvriendelijk Bewezen technologie Duidelijke tarieven

Wilt u meer weten over onze producten of diensten? Ga naar www.vaanster.nl of neem contact op met: Vaanster Energie Tel: 0900 - 82267837 (0900-VAANSTER) Fax: 030 225 56 41 info@vaanster.nl Postbus 114 3720 AC Bilthoven

Vaanster: Bewonershandleiding Vleuterweide  

Gebruikershandleiding Vaanster Energy - Bewoners Vleuterweide

Vaanster: Bewonershandleiding Vleuterweide  

Gebruikershandleiding Vaanster Energy - Bewoners Vleuterweide

Advertisement