Page 1

Keltenwoud pakket 1: Winddoek met reclametekst Plaats: langs de hoge hekken aan de lange of de korte zijde van alle tennisbanen. Afmetingen: 12 meter breed, 2 meter hoog. Lichtgroen weefsel met zwarte tekst en/of logo. Ontwerp digitaal aan te leveren door de sponsor. Als huurder van een winddoek krijgt u: • naamsvermelding op de sponsorwand in het clubhuis; • naamsvermelding op de sponsorpagina van de Keltenwoud-website met een link naar de website van uw eigen bedrijf; • een uitnodiging voor u met partner voor onze jaarlijkse sponsoravond; • de optie om maximaal 2 tennispassen te kopen voor een gereduceerde prijs; • de optie om losse banen te huren tegen een gereduceerd tarief. Jaarlijks wordt uw reclamedoek gezien door 40.000 bezoekers van Keltenwoud! Tarieven jaarhuur, inclusief productiekosten: a. Banen 1 en 2 (zichtbaar vanaf terras en clubhuis): 3 jaar à € 600 excl. BTW. b. Banen 3 t/m 12: 3 jaar à € 500 excl. BTW of 5 jaar à € 350 excl. BTW. Optie 1: maximaal 2 tennisjaarpassen (niet op naam) of 2 spelersjaarpassen (op naam) voor de buitenbanen à € 150 excl. BTW. Optie 2: Losse baanhuur in de hal voor zover beschikbaar: sponsortarief periode 01-09 tot 31-03: € 15 per uur (ipv € 20); periode 01-04 tot 31-08: € 10 per uur (ipv € 14) Optie 3: Losse baanhuur buiten voor zover beschikbaar: sponsortarief gehele jaar: € 10 per uur (ipv € 15). Combinatie van 2 pakketten: 90% van het totaalbedrag. Combinatie van 3 pakketten: 80% van het totaalbedrag. Combinatie van 4 of meer pakketten: 70% van het totaalbedrag. Wij sluiten een contract met u naar keuze voor 3 of 5 kalenderjaren. Het model hiervoor is bijgevoegd. Een half jaar voor afloop overleggen we met u over verlenging.


Keltenwoud pakket 2: Reclamebord langs buitenbanen Plaats: diverse locaties tegen de hekken rond de tennisbanen. Afmetingen: 244 cm breed, 80 cm hoog. Meerkleurenopdruk op witte kunststof basis. Ontwerp digitaal aan te leveren door de sponsor. Als huurder van een reclamebord krijgt u: • naamsvermelding op de sponsorwand in het clubhuis; • naamsvermelding op de sponsorpagina van de Keltenwoud-website met een link naar de website van uw eigen bedrijf; • een uitnodiging voor u met partner voor onze jaarlijkse sponsoravond; • de optie om maximaal 2 tennispassen te kopen voor een gereduceerde prijs; • de optie om losse banen te huren tegen een gereduceerd tarief. Jaarlijks wordt uw reclamebord gezien door 40.000 bezoekers van Keltenwoud! Tarief jaarhuur gedurende 3 jaar, incl. productiekosten: € 300 excl. BTW. Optie 1: maximaal 2 tennisjaarpassen (niet op naam) of 2 spelersjaarpassen (op naam) voor de buitenbanen à € 150 excl. BTW. Optie 2: Losse baanhuur in de hal voor zover beschikbaar: sponsortarief periode 01-09 tot 31-03: € 15 per uur (ipv € 20); periode 01-04 tot 31-08: € 10 per uur (ipv € 14) Optie 3: Losse baanhuur buiten voor zover beschikbaar: sponsortarief gehele jaar: € 10 per uur (ipv € 15). Combinatie van 2 pakketten: 90% van het totaalbedrag. Combinatie van 3 pakketten: 80% van het totaalbedrag. Combinatie van 4 of meer pakketten: 70% van het totaalbedrag. Wij sluiten een contract met u voor 3 kalenderjaren. Het model hiervoor is bijgevoegd. Een half jaar voor afloop overleggen we met u over verlenging.


Keltenwoud pakket 3: Reclamebord in de tennishal Te plaatsen tegen de zijwanden en de achterwand van de hal. Afmetingen: 244 cm breed, 122 cm hoog. Meerkleurenopdruk op witte kunststof basis. Ontwerp digitaal aan te leveren door de sponsor. Als huurder van een reclamebord krijgt u: • naamsvermelding op de sponsorwand in het clubhuis; • naamsvermelding op de sponsorpagina van de Keltenwoud-website met een link naar de website van uw eigen bedrijf; • een uitnodiging voor u met partner voor onze jaarlijkse sponsoravond; • de optie om maximaal 2 tennispassen te kopen voor een gereduceerde prijs; • de optie om losse banen te huren tegen een gereduceerd tarief. Jaarlijks wordt uw reclamebord gezien door 10.000 bezoekers van onze hal! Tarief jaarhuur incl. productiekosten: a. looptijd 3 jaar à € 600 excl. BTW; b. looptijd 5 jaar à € 400 excl. BTW. Optie 1: maximaal 2 tennisjaarpassen (niet op naam) of 2 spelersjaarpassen (op naam) voor de buitenbanen à € 150 excl. BTW. Optie 2: Losse baanhuur in de hal voor zover beschikbaar: sponsortarief periode 01-09 tot 31-03: € 15 per uur (ipv € 20); periode 01-04 tot 31-08: € 10 per uur (ipv € 14) Optie 3: Losse baanhuur buiten voor zover beschikbaar: sponsortarief gehele jaar: € 10 per uur (ipv € 15). Combinatie van 2 pakketten: 90% van het totaalbedrag. Combinatie van 3 pakketten: 80% van het totaalbedrag. Combinatie van 4 of meer pakketten: 70% van het totaalbedrag. Wij sluiten een contract met u naar keuze voor 3 of 5 kalenderjaren. Het model hiervoor is bijgevoegd. Een half jaar voor afloop overleggen we met u over verlenging.


Keltenwoud pakket 4: Sponsorlidmaatschap Als u zelf graag tennist en u uw zakenrelaties of medewerkers ook eens wilt laten genieten op het fraaie tennispark van Keltenwoud, dan is het sponsorlidmaatschap iets voor u. Dit pakket omvat: • 2 parkjaarpassen (niet op naam) of spelersjaarpassen (op naam) naar keuze; • naamsvermelding op de sponsorwand in het clubhuis; • naamsvermelding op de sponsorpagina van de Keltenwoud-website met een link naar de website van uw eigen bedrijf; • een uitnodiging voor u met partner voor onze jaarlijkse sponsoravond; • de optie om losse banen te huren tegen een gereduceerd tarief. Tarief jaarhuur gedurende 3 jaar: € 700 excl. BTW. Optie 1: Losse baanhuur in de hal voor zover beschikbaar: sponsortarief periode 01-09 tot 31-03: € 15 per uur (ipv € 20); periode 01-04 tot 31-08: € 10 per uur (ipv € 14) Optie 2: Losse baanhuur buiten voor zover beschikbaar: sponsortarief gehele jaar: € 10 per uur (ipv € 15). Combinatie van 2 pakketten: 90% van het totaalbedrag. Combinatie van 3 pakketten: 80% van het totaalbedrag. Combinatie van 4 of meer pakketten: 70% van het totaalbedrag. Wij sluiten een contract met u voor 3 kalenderjaren. Het model hiervoor is bijgevoegd. Een half jaar voor afloop overleggen we met u over verlenging.


Keltenwoud pakket 5: Reclame-uiting op afhangscherm Het hoofdscherm van het afhangsysteem voor de tennisbanen biedt drie opties voor logo’s: • 4 logo’s van 200x100 pixels, alle in één vak te plaatsen; • 2 logo’s van 400x100 pixels, elk over 2 vakken; • 1 logo van 800x100 pixels over de 4 vakken; Daarnaast kan een logo van 200x100 pixels worden geplaatst op elk van de 12 baanschermen die tijdens het afhangen zichtbaar worden. Ontwerp van het logo digitaal aan te leveren door de sponsor. Als huurder van een logovak krijgt u: • naamsvermelding op de sponsorwand in het clubhuis; • naamsvermelding op de sponsorpagina van de Keltenwoud-website met een link naar de website van uw eigen bedrijf; • een uitnodiging voor u met partner voor onze jaarlijkse sponsoravond; Jaarlijks wordt uw bedrijfslogo gezien door 40.000 tennissers! Tarief jaarhuur gedurende 3 jaar, incl. productiekosten, excl. BTW: • logo 200x100 op hoofdscherm in 1 vak: € 600 per jaar; • logo 400x100 op hoofdscherm in 2 vakken: € 1000 per jaar; • logo 800x100 op hoofdscherm in 4 vakken: € 1500 per jaar; • logo 200x100 in 1 vak op baanscherm: € 100 per jaar. Combinatie van 2 pakketten: 90% van het totaalbedrag. Combinatie van 3 pakketten: 80% van het totaalbedrag. Combinatie van 4 of meer pakketten: 70% van het totaalbedrag. Wij sluiten een contract met u voor 3 kalenderjaren. Het model hiervoor is bijgevoegd. Een half jaar voor afloop overleggen we met u over verlenging.


Sponsorovereenkomst (model) Ondergetekenden: Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud Langschoterweg 9 6721 MR BENNEKOM rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………………………………………………. hierna te noemen “Nieuw Keltenwoud” en (naam Sponsor) …………………………………. (adres) …………………………………………….. (postcode en woonplaats) ………………………. rechtsgeldig vertegenwoordigd door …………………………………………………….. hierna te noemen “Sponsor”

zijn het volgende overeengekomen: Nieuw Keltenwoud levert aan sponsor: ………………………………………………………………………………………………….. Sponsor verbindt zich jegens Nieuw Keltenwoud een jaarlijkse financiële bijdrage te verstrekken van € …..…, zegge …………………………… (exclusief BTW) voor de duur van …….. jaar. De contractperiode loopt van ………….. tot en met ………………. De jaarlijkse bijdrage, die op de nota met BTW vermeld wordt, zal door sponsor binnen 30 dagen na ontvangst van de nota worden betaald. Minimaal eenmaal per jaar zal de door Nieuw Keltenwoud aan te wijzen relatiemanager van de sponsorcommissie contact opnemen met sponsor voor overleg en evaluatie. Halverwege het laatste contractjaar zal de relatiemanager met sponsor contact opnemen voor overleg over contractverlenging, eventueel met gewijzigd pakket. Beide partijen hebben het recht deze overeenkomst voor ontbonden te verklaren indien de andere partij niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, zonder dat daarvoor enige nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. Partijen zullen zich onthouden van handelingen en/of gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam van één der partijen in diskrediet kan worden gebracht, ook na beëindiging van deze overeenkomst. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt: Plaats: Bennekom Datum: ……………. Namens Nieuw Keltenwoud Namens Sponsor …………………….. :

………………………. :

…………………………………

…………………………………

Sponsormap Keltenwoud  

Pakketten sponsors

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you