Page 1

AQ Services International Your partner in improvement

boek omlag.indd 3

16-09-2009 09:36:19


We simply help to improve your business


advice

actions

improve

improve

lu nc co

tio

ns

de

advice

ac

conclude

analyse

ment tree theory


The AQ Services Improvement 速 Theory :


analyse Mistery Shopping Brand Analization Data Registration


The AQ Improvement Theory ®

1.

We analyse We bring in our mystery shopper’s to see what’s really happening on your workfloor. We register and analyse how your customers experience your business at a crytical level.


conclude General Report Information Generation General Concensus


The AQ Improvement Theory ÂŽ

2.

We conclude We pinpoint your business’s areas of improvement and organize the gathered data into a general report.


advice

Indeph Report Summary Strategy Porposal Venture/Benefit Overview


The AQ Improvement Theory 速

3.

We advise Based on our general report we advise your organisation on the viable strategies to improve the problems.


actions

Frontline Training & Coaching Motivation Programs Support Services


The AQ Improvement Theory 速

4.

We take action Together with you we undertake action. This is done in the form of crytical advice, reorganisation, training programes, etc.


improve

Transparent Enterprise Structure Qualified & Motivated Staff Increased Financial Turnover


The AQ Improvement Tree Theory 速

5.

We improve Through these five simple steps we help improve your organisation and help your business grow a transparent business structure, motivated staff and an increased financial turnover.


AQ work method

t AQ work method

imp


improve

lu nc co

ac

tio

ns

de

advice

analyse


im

p ro

a d v ic

e

a n a ly

se

se

ac

an aly

ve

ns

ti o

ns

ov e

ac tio

im pr

ac

ve

ti o

ns

co

nc

lu d

e

AQ Improvement tree

im

v ic

ve

ad

p ro

ad

e

vi ce

a ly

lu de

se

co nc

an

e

ns

lu d

nc

co

a c ti o

an al

ys e

ad

v ic

e

an

a ly

lu d e

se

conc

p ro

ac

t io

e

im

ad vic

ti o

ve

ac

an al

im p ro

ov e

im pr

ns

co nc lu d e

ce

ov e

co

nc

lu d

im pr

ns

ad v ic e

an a ly

ude

se

co n cl

im p r ns

ve

tio

p ro

ac

im

co

ns

nc

a c ti o

lud e

e

a n a ly

a c ti o ns

ns

e

ad vic

se

ove

ys e

e

ve

conc

an

aly

lu d e

se

ad v ic e

an a ly

lu d e

se

conc

ve

conc

AQ Improvement tree

an aly se

lude e

co ud

tio

nc lud e advice

vic

ns

ce

ad vi

a d v ic

p ro ad

yse

ac ti o

advi

im

ns

anal

p ro

ove

im

impr

actio

ac ns

e


im

p ro v

a c t io

im

ns

p

ro v e

ad

vic

e

ns

ad

vic

e

a

lude

se

conc

na ly

p

se

lu d e

actio

aly

conc

an

im

e

e

vic

ve

ns

ad

im p ro

se aly an actio

se

p

lude

co

ac

tio

nc lud

an a

ro v e

actio

ns

ad

vic

e

lys

e

a n a ly

im

ro v e

lys

conc

an a

e

ac

im

ve

ns p ro

tio

e ys l a n a

ude l conc ve p ro im

e vic ad

ns actio

g n i t n tr la t p n l l e fu e r em v a o c r p Be m i Q A e th

a d v ic

e ov r p im

nc actio

co

lud

e e ns

c advi

e

ns

e

conc

lude


Ku a l a Lu m p u r

H o n g Ko n g

London

ha Europe Walvis Mosmans tav Hanco Kamper your partner in improvement

AQ Services Europe Saturnustraat 60 U20

Bierkade2516 11 AH Den Haag The Netherlands 2512 AA The Hague T +31 (0)70 331 95 00 F +31 (0)70 331 92 87 E kascha@aq-services.com W www.aq-services.com


The Hague

Ku a l a Lu m p u r

Ku a l a Lu m p u r

H o n g Ko n g

Singapore

H o n g Ko n g

London

The Hague

Singapore

London

Shanghai

Shanghai

The Hague

Singapore

Shanghai

To

To k yo

To k yo

MSPA

AQ your partner in improvement

AQ improvement theory ®

AQ work method

AQ Services is de eerste Nederlandse organisatie, die heeft toe mogen treden tot de internationale bedrijfsorganisatie voor Mystery Shopping, de MSPA. Daarnaast heeft AQ

improve

lu nc co

tio

ns

de

advice

ac

on

analyse

Services een zeer actieve rol gespeeld bij de oprichting van de Europese tak en is AQ Services in de persoon van de heer Harvey Gilbert, Vice President AQ Services International,

Walvis Mosmans

President van de MSPA Europa. Doelstelling van de MSPA is om de branche te versterken en te professionaliseren door kennisoverdracht. Tevens heeft de MSPA kwaliteitsrichtlijnen

tav Hanco Kamper Saturnustraat 60 U20

waar leden zich aan dienen te houden. Meer informatie over de MSPA vindt u op www. mysteryshop.org.

2516 AH Den Haag The Netherlands

DE IMSA Begin september 2003 is de IMSA gelanceerd. De IMSA is een internationale alliantie die is opgericht door zeven Europese marktleiders op het gebied van Mystery Shopping, waaronder AQ Services Benelux. De IMSA biedt wereldwijd kwaliteitsprogramma’s en mystery shopping programma’s aan bij multinationals om zo een zeer hoog kwalitatieve benchmark

Walvis Mosmans

Den Haag, 23 januari 2007

te verkrijgen. De IMSA is tevens het grootste kennisplatform voor mystery shopping. Meer informatie over de IMSA vindt u op www.Theimsa.com.

Betreft: Introductie & Offerte

tav Hanco Kamper

Geachte mevrouw Koperdraat,

WAAROM AQ SERVICES ERVARING AQ Services heeft uitgebreide ervaring in het luxurious goods / electronica en retailseg-

Hartelijk dank voor uw interesse in onze organisatie. Met dit schrijven willen wij u inzicht geven in de werkwijze van AQ Services en hoe wij denken u van dienst te kun-

Saturnustraat 60 U20

ment. Deze ervaring kunnen wij voor u kapitaliseren door u te adviseren & ondersteunen bij

nen zijn. Wij verheugen ons er op gezamenlijk een programma te kunnen ontwikkelen waarmee wij het verschil kunnen maken, en de dienstverlening van uw organisatie

de ontwikkeling van een passend programma, het inzetten van ervaren mystery shoppers en het aanleveren en het optimaal gebruiken van de gegenereerde data.

2516 AH Den Haag The Netherlands

naar een nog hoger plan kunnen tillen.

Een goed uitgevoerd mystery shopping programma heeft een grotere toegevoegde waarde

De eerste doelstelling van het onderzoek zal gaan om een gefundeerde ranking te genereren. aarnaast hoopt AQ services met dit onderzoek te kunnen laten zien wat de mogelijkheden zijn het middel mystery shopping optimaal in te zetten als verbeteringsinstrument. Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u mij te allen tijde bereiken op onderstaand telefoonnummer. Vertrouwende u hierbij een passend voorstel te doen, verblijf ik, Hartelijk dank voor uw interesse in onze organisatie. Met dit schrijven willen wij uw

dan alleen het meten van processen. Bij AQ Services is men er van overtuigd dat haar werkwijze er voor zorgt dat de uitgevoerde mystery shopping programma’s naast een meetinstrument vooral kunnen worden ingezet als verbeteringsinstrument / “motivatietool”. De basisdoelstelling van een AQ programma is: “Het op een verantwoorde en objectieve wijze vaststellen en inzichtelijk maken hoe de medewerkers in de praktijk omgaan met de beoogde werkwijze en de medewerkers te motiveren op de juiste wijze te handelen.” Een goed opgezet mystery shopping programma heeft naast de meting de volgende werking;

De eerste doelstelling van het onderzoek zal gaan om een gefundeerde ranking te genereren. aarnaast hoopt AQ services met dit onderzoek te kunnen laten zien wat de mogelijkheden zijn het middel mystery shopping optimaal in te zetten als verbeteringsinstrument. Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u mij te allen tijde bereiken op onderstaand telefoonnummer. Vertrouwende u hierbij een passend voorstel te doen, verblijf ik,

• Stijging van het serviceniveau • Verbetering verkooptechnieken • Onderstreping van aandacht voor kwaliteit • Uiteindelijk omzetverhoging

Met vriendelijke groet,

Om draagvlak te verwerven bij deelnemers aan het programma is betrouwbaarheid en helderheid van de rapportage van het grootste belang en kunnen deze op elke gewenste wijze worden vorm gegeven en aangeleverd. RESELLERS / DEALERS Om verbeteringen door te voeren bij eigen ondernemers en om een middel als mystery shoppping draagvlak te geven bij alle stakeholders vereist een specifieke aanpak. AQ Services heeft hier uitgebreide ervaring mee en weet als geen ander wat er voor nodig is optimaal rendement uit een dergelijk programma te genereren

Jan-Maarten Rovers AQ Services International

Den Haag, 23 januari 2007 Betreft: Introductie & Offerte

AQ Services Asia, Singapore

Rovers@aq-services.com

15A, Mohammed Sultan Road Singapore 238964

070-3319500

T +65 622 303 35

F +65 622 382 08

E asia@aq-services.com W www.aq-services.com KVK 52452122 BTW NL6296.35.742.B01

Geachte mevrouw Koperdraat, Hartelijk dank voor uw interesse in onze organisatie. Met dit schrijven willen wij u Mr. Thomas Kascha inzicht geven in de werkwijze van AQ Services en hoe wij denken u van dienst te kunmanaging director Europe nen zijn. Wij verheugen ons er op gezamenlijk een programma te kunnen ontwikkelen waarmee wij het verschil kunnen maken, en de dienstverlening van uw organisatie naar een nog hoger plan kunnen tillen. 卡迪爾服務亞洲,新加坡

新加坡爾服務亞 迪爾服務

AQ Services Europe Bierkade 11

2512 AA The Hague

T +31 (0)70 331 95 00

F +31 (0)70 331 92 87

E kascha@aq-services.com W www.aq-services.com

De eerste doelstelling van het onderzoek zal gaan om een gefundeerde ranking te genereren. aarnaast hoopt AQ services met dit onderzoek te kunnen laten zien wat de mogelijkheden zijn het middel mystery shopping optimaal in te zetten als verbeteringsinstrument. Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u mij te allen tijde bereiken op onderyo u r p a r t n e r i n i m p r ove m e n t staand telefoonnummer. Vertrouwende u hierbij een passend voorstel te doen, verblijf ik, Hartelijk dank voor uw interesse in onze organisatie. Met dit schrijven willen wij uw ®

AQ Services Europe, Den Haag Bierkade 11 2512 AA Den Haag Nederland

De eerste doelstelling van het onderzoek zal gaan om een gefundeerde ranking te genereren. aarnaast hoopt AQ services met dit onderzoek te kunnen laten zien wat de mogelijkheden zijn het middel mystery shopping optimaal in te zetten als verbeteringsinstrument. Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u mij te allen tijde bereiken op onderstaand telefoonnummer. Vertrouwende u hierbij een passend voorstel te doen, verblijf ik, Met vriendelijke groet,

AQ Improvement tree


Ku a l a Lu m p u r

H o n g Ko n g

London

Walvis Mosmans tav Hanco Kamper Saturnustraat 60 U20 2516 AH Den Haag The Netherlands


on

The Hague

Ku a l a Lu m p u r

H o n g Ko n g

Singapore

London

The Hague

Shanghai

Singapore

Shanghai

To

To k yo

Walvis Mosmans tav Hanco Kamper Saturnustraat 60 U20 2516 AH Den Haag The Netherlands

Den Haag, 23 januari 2007 Betreft: Introductie & Offerte Geachte mevrouw Koperdraat, Hartelijk dank voor uw interesse in onze organisatie. Met dit schrijven willen wij u inzicht geven in de werkwijze van AQ Services en hoe wij denken u van dienst te kunnen zijn. Wij verheugen ons er op gezamenlijk een programma te kunnen ontwikkelen waarmee wij het verschil kunnen maken, en de dienstverlening van uw organisatie naar een nog hoger plan kunnen tillen. De eerste doelstelling van het onderzoek zal gaan om een gefundeerde ranking te genereren. aarnaast hoopt AQ services met dit onderzoek te kunnen laten zien wat de mogelijkheden zijn het middel mystery shopping optimaal in te zetten als verbeteringsinstrument. Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u mij te allen tijde bereiken op onderstaand telefoonnummer. Vertrouwende u hierbij een passend voorstel te doen, verblijf ik, Hartelijk dank voor uw interesse in onze organisatie. Met dit schrijven willen wij uw De eerste doelstelling van het onderzoek zal gaan om een gefundeerde ranking te genereren. aarnaast hoopt AQ services met dit onderzoek te kunnen laten zien wat de mogelijkheden zijn het middel mystery shopping optimaal in te zetten als verbeteringsinstrument. Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u mij te allen tijde bereiken op onderstaand telefoonnummer. Vertrouwende u hierbij een passend voorstel te doen, verblijf ik, Met vriendelijke groet,


A Q Im p ro v e m e n t tr e e

advice

de lu ns

nc co

actions analyse improve

im

pr

ad

ov

v

e

al

y

im

pr

ad

e

ce

ov

vi

improve

an

se

ac

tio

ns

advice

co

de

al

pr

ad

e

im

ys

e

ce

ov

vi

analyse

lu

an

nc

al

ys

action s an

e

e

e

imp rove

ys

t ac

io

ns

actio ns

adv ice

al

co

l nc

e

ana lyse

ud

conc lude

ys

ac

impro ve n tio s n co cl ud

de

conclu de

al

ov

an

lu

e ic

ov

nc

pr

co

actions

an

ce

analys e advice

analyse

im

ns

conclude

actions

conclud e

ce

tio

vi

ac

ad

pr

tio

im

vi

ac

ad

improve

conclu de

im o pr ve

e

e advice e

ac tio ns


AQ

yo

ur

pa

rtn

er

in

im

pr

ov

em

en

t

AQ services  
AQ services  

Walvis & Mosmans portfolio

Advertisement