Page 1

Workshop provincie Overijssel:

[

Op je sloffen naar je pensioen? Bij ons dus niet!

…neem de regie!

]


Programma Duur workshop: 13.00 – 14.00 uur

ƒ Welkom, intro sprekers & uitleg interactieve deel ƒ Regie op inhoud ƒ Regie op balans werk/privé ƒ Regie op loopbaan ƒ Prijsuitreiking & afsluiting


Welkom Dit kun je verwachten …ervaringsverhalen, nuttige tips en adviezen …na afloop mogelijkheid om vragen te stellen (tussendoor ruimte voor korte vragen)

…tips over hoe provincie Overijssel te ‘volgen’

(zodat je op de hoogte bent zodra we iets te bieden hebben)

…ruimte om je vooroordelen te toetsen (Bij ons dus niet! / Bij ons dus wel!)


Welkom De sprekers… ƒ Herbert Bos programmaleider Ruimte voor de Vecht linkedin.com/in/herbertbos

ƒ Marry Vendrig coördinator Jong Talentprogramma linkedin.com/in/marryvendrig

ƒ Johan Ruijten adviseur GEO-informatie &… deelnemer Jong Talentprogramma


Uitleg interactieve gedeelte

1

Geef je (voor)oordeel: …stem: ‘Bij ons dus niet!’ / ‘Bij ons dus wel!’

2

Wees creatief met je (voor)oordeel: …bedenk drie slogans, eindigend op ‘Bij ons dus niet!’. Gericht op: 1.inhoud, 2.balans werk/privé, 3.loopbaan

en maak kans op één van de drie themaboeken


Deel 1: Regie op‌ inhoud

Vanuit je luie stoel toekijken?

Regie op inhoud. Slide 1/13


Deel 1: Regie op… inhoud

…Bij ons dus niet!

Regie op inhoud. Slide 2/13


Deel 1: Regie op‌ inhoud

1. Wie ben ik? 2. Wat doet de provincie? 3. Zo neem ik regie op inhoud: Gebiedsontwikkeling (Ruimte voor de Vecht)

Regie op inhoud. Slide 3/13


Deel 1: Regie op… inhoud (1)

Å Herbert Bos

Regie op inhoud. Slide 4/13


Deel 1: Regie op… inhoud (2) De provincie: ƒ Middenbestuur ƒ Verantwoordelijkheid ruimte, regionale economie en natuur ƒ Op terreinen: ontwikkelen beleid, Implementatie, vergunnen en handhaven ƒ Integrale implementatie: gebiedsregie ƒ Tweeledig: bestuurlijk en ambtelijk…

Regie op inhoud. Slide 5/13


Deel 1: Regie op… inhoud

Regie op inhoud. Slide 5/…


Deel 1: Regie op… inhoud (3) Ruimte voor de Vecht, gebiedsontwikkeling: ƒ Waterveiligheid ƒ Sociaal economische impuls ƒ Realisatie natuuropgaven

Regie op inhoud. Slide 5/…


Deel 1: Regie op‌ inhoud (3) Samenwerking:

Regie op inhoud. Slide 8/13

Regie:


Deel 1: Regie op… inhoud (3) Gezamenlijke ambitie: ƒ verdere omvorming van de rivier tot een veilige, herstelde en beleefbare rivier ƒ Vechtdal verder ontwikkelen in samenhang en met ruimtelijke kwaliteit (goed wonen, werken, leven en verblijven).

Regie op inhoud. Slide 9/13


Aanleiding

Samenwerkingsproces Startvoorwaarden: - Besef van urgentie - Gezamenlijke ambitie - Afhankelijkheid Tijdens proces:

- openheid - kennis - draagvlak - creativiteit

Succesvoorwaarden: - Openheid, veiligheid - Snelheid - Inhoudelijkheid Regie op inhoud. Slide 10/13

Besluit


Alliantie – management Regisseren Plannen Motiveren Faciliteren Dirigeren Verbinden Gunnen Sturen Beslissen Balanceren Durven Versnellen Vertragen Simplificeren Manipuleren

L E HE

A H

Regie op inhoud. Slide 11/13

N E Tijdens proces: K R - openheid en veiligheid E - kennis verzamelen W - draagvlak creĂŤren D R - creativiteit verzekeren


Deel 1: Regie op… inhoud (3) Zo hou ik regie …projectmatig werken: ƒ aanleiding, urgentie, doel en resultaten ƒ beheersen en faseren ƒ goede rolverdeling tussen OG en ON ƒ heldere afspraken

Regie op inhoud. Slide 12/13


Deel 1: Regie op… inhoud (3) Zo hou ik regie …tot slot: ƒ Vertrouwen bouwen (inspireren, motiveren, verleiden, gunnen) ƒ Versnellen (ontzorgen, faciliteren, sturen, besluiten) ƒ Zorgen voor inhoud (concreet maken, realiseren, uitvoeren, kennis ophalen en verwerken, tonen)

Regie op inhoud. Slide 5/…


Deel 2: Regie op… goede balans werk/privé

Van 9 tot 5 achter hetzelfde stoffige bureau?

Regie op …goede balans werk/privé. Slide 1/7


Deel 2: Regie op… goede balans werk/privé

…Bij ons dus niet!

Regie op …goede balans werk/privé. Slide 2/7


Deel 2: Regie op… goede balans werk/privé …Hoezo? …Hoe dan?

* Verantwoordelijkheid * Plaats- en tijdonafhankelijk werken *

Regie op …goede balans werk/privé. Slide 3/7


Deel 2: Regie op… goede balans werk/privé

The Other Office Life …meer dan een moderne kantoorinrichting

Regie op …goede balans werk/privé. Slide 4/7


Deel 2: Regie op… goede balans werk/privé ƒ Flexibiliteit in werktijden (pilot telewerken) ƒ Ruimte voor zorg & verlof ƒ Vervoers- (en verhuis)regeling

Regie op …goede balans werk/privé. Slide 5/7


Deel 2: Regie op… goede balans werk/privé Amsterdam – Zwolle:

Æ 5 kwartier

Amersfoort – Zwolle:

Æ 35 minuten

Regie op …goede balans werk/privé. Slide 6/7


Deel 2: Regie op… goede balans werk/privé

Houd je resultaat (en de daarvoor  beschikbare tijd) voor ogen!

Regie op …goede balans werk/privé. Slide 7/7


Deel 2: Regie op… je loopbaan

Talent in de ijskast?

Regie op …je loopbaan. Slide 1/5


Deel 2: Regie op… je loopbaan

…Bij ons dus niet!

Regie op …je loopbaan. Slide 2/5


Deel 2: Regie op… je loopbaan Je loopbaan heb je zelf in de hand Tools & instrumenten provincie Overijsesl: ƒ Jong Talentprogramma ƒ Overijssel Academie ƒ Insights Discovery ƒ Interne mobiliteit ƒ Gedeelde arbeidsmarkt Regie op …je loopbaan. Slide 3/5


Deel 2: Regie op… je loopbaan Ruimte voor ondernemen: ƒ Van projectleider, programmaleider en lobbyist tot accountmanager, adviseur en beleidsmedewerker ƒ Van economie, ruimtelijke ordening, natuur en milieu tot openbaar bestuur, juridische zaken en communicatie ƒ Initiatief wordt gewaardeerd!

Regie op …je loopbaan. Slide 4/5


Deel 2: Regie op… je loopbaan

Æ Zoek uit waar je kracht ligt en   blijf daarin investeren Æ Blijf je breed orienteren Æ Stel je open op, niet alleen naar  jezelf maar ook naar je omgeving Æ Neem de regie in eigen handen!

Regie op …je loopbaan. Slide 5/5


Workshop provincie Overijssel:

[

einde workshop

…neem de regie!

]

www.werkenbijprovincieoverijssel.nl

Presentatie Workshop provincie Overijssel - Carrierebeurs Overheid 2010  

Presentatie Workshop provincie Overijssel - Carrierebeurs Overheid 2010