Page 1

OPLEIDINGEN

andr meda Academy Seizoen 2009-2010


E Een globaal overzicht van onderwerpen die v verder nog aan bod komen tijdens deze oplleiding: • Het ontstaan van de typen • De dynamiek van het Enneagram en de complexiteit van de typen • Wat is je missie, wat wil jij bereiken? • Hoe coach je vanuit jouw Enneatype de andere typen? • De drie centra van het Enneagram • Enneagram Coachmodel en Enneagram-oefeningen • Rapport & feedback • EIK Protocol deel 1/2/3: persoonlijk heidstype, onderliggende persoonlijk heidstypen, essentietype, levensdoeltype en opbouw van iemands wezenlijke type

Opleiding Enneagram IntegratieKunde Coach (EIK Coach)

Willem Jan van de Wetering Willem Jan is auteur van talloze boeken op het gebied van het Enneagram en zelfontwikkeling. Hij ontwikkelde Emotionele Psychologie en is docent aan de opleiding Energetic Psychology. Sinds 2000 geeft hij de opleiding tot Enneagram IntegratieKunde Coach.

De opleiding Enneagram IntegratieKunde Coach leidt op tot EIK Coach. Het is een hogere beroepsopleiding die ontwikkeld is en gegeven wordt door Willem Jan van de Wetering. Als EIK Coach begeleid en coach je mensen in hun processen middels het Enneagram. Het Enneagram is een duizenden jaren oud psychologisch model dat snel inzicht geeft in de diepere motivatie voor gedrag. Door conditioneringen en omstandigheden nemen mensen in de loop van hun leven één of meerdere Enneatypen aan. Wanneer het enneatypische gedrag dat iemand vertoont niet overeenkomt met het Enneatype dat iemand in wezen is, kan dat tot problemen leiden (persoonlijk, in relaties, in je werk enzovoort). Het werkelijke zelf is dan verdrongen geraakt en iemand weet niet meer wie hij werkelijk is. Als EIK Coach kun je de Enneatypen die over het wezenlijke Enneatype heen zijn gelegd weghalen, waardoor de cliënt weer toegang krijgt tot zijn ware kracht en potentieel. Vanuit die kracht kunnen problemen worden aangepakt en opgelost. De EIK methode is een zeer effectieve methode om mensen beter in hun vel te laten zitten en wordt veel gebruikt bij psychische problemen, burn-out, relatieproblemen en overspannenheid. T Tijdens deze intensieve opleiding lleer je alles over het Enneagram, de negen Enneatypen inclusief de subtypen, het Enneagram als p procesmodel en het Energetische E Enneagram. Er wordt aandacht b besteed aan specifieke enneatyp pische schaduwkanten en ziekteb beelden en middels een testprottocol leer je anderen te testen en tte begeleiden. We gaan in op de structuren die iemand tot zijn of h haar gedrag brengen en we kijken wat je daaraan kunt doen. Je leert coachen vanuit het Enneagrammodel, je gaat aan de slag met het procesmodel en je leert diverse technieken om blokkades weg te halen. Ook praktijkvorming, empathisch omgaan met cliënten en hoe het Enneagram bij kinderen kan worden ingezet komen aan bod.

• • • • • • • • •

Kernovertuigingen Chakra Balancing De Weg naar Vrijheid Testen met middelen en essences Ziektebeelden bij de typen Schaduwkanten Enneatypen Typeherkenning middels interview Ethiek en omgaan met de cliënt Starten van een eigen coachpraktijk/ business skills, verzekeren, beroepsvereniging en PR.

Na het behalen van je certificaat kun je je als EIK Coach vestigen. EIK is een erkende beroepsopleiding.

Hoofdtrainer: Willem Jan van de Wetering BOEKEN

Willem Jan van de Wetering, Enneagram als weg naar verandering Willem Jan van de Wetering, Hoera ik ben Willem Jan van de Wetering, Emotionele Psychologie, het belangrijkste ben ik

Aantal opleidingsdagen: 20 Data 2010: 6, 7 februari 6, 7 maart 10, 11 april 1, 2 mei 7, 8, 9 mei 5, 6 juni 10 juli 28, 29 augustus 17, 18 september 16, 17 oktober Locatie: Andromeda Academy, Middelie (nabij Edam) Prijs per persoon: € 2.295,- inclusief € 382,39 btw, manual, alle lunches, koffie, thee, coaching. Voor meer info: www.andromedaacademy.nl


Opleiding NLP Master Coach Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is een inspirerend en krachtig model waarmee je kunt ontdekken hoe jij ‘werkelijkheid’ creëert, hoe je in relatie staat tot jezelf en tot anderen en hoe je jouw mogelijkheden en talenten tot ontwikkeling brengt. NLP reikt je een breed scala van concrete technieken aan waarmee je tot uitstekende (zelf)coaching kunt komen.

Tim Koldijk Tim Koldijk is gecertificeerd trainer in Neuro Emotionele Integratie, Humanistic NeuroLinguistic Psychology en Neuro-Linguïstisch Programmeren. Daarnaast onderging hij een jarenlange verdieping in de oosterse benadering tot Zelfrealisatie, met name vanuit Advaita Vedanta, Quantum Psychology en Tantra.

Onze NLP Master Coach opleiding traint je in het coachen van jezelf én anderen. De basis van deze opleiding wordt gevormd door de methode NeuroLinguïstisch Programmeren. Deze basis vullen we aan met technieken voor coaching en met de dimensie van HNLP, Humanistic Neuro-Linguistic Psychology, waardoor de essentie van NLP in een zeer toepasbare vorm tot je komt en je de spirituele verdieping vindt waarnaar je wellicht op zoek bent. In deze opleiding werken we met het Coach Pentagram. Coaching vraagt pg g jp van menselijk j gedrag, intermenselijke relaties en een diepgaand begrijpen g groepsprocessen. Vanuit dit inzicht k kun je blijvend richting geven aan j jouw persoonlijke ontwikkeling en k kun je anderen begeleiden in hun p persoonlijke ontwikkeling. Je pers soonlijkheid als coach staat hierbij c centraal; je moed, je echtheid en je c competentie. Vanuit motivatie van b binnenuit en authenticiteit kom je t inspirerend gedrag. tot

H Handelen: vanuit de vorige drie fasen is er een verschuiving ontstaan in je denk en gedrag, waaruit nieuwe doelen ken en acties voortkomen.

Aantal opleidingsdagen: 23 dagen + 2 avondprogramma’s

D volledige integratie van NLP in deze De coachopleiding brengt met zich mee dat j een aantal vermogens ontwikkelt die je i onze ogen essentieel zijn voor een in goede coach. De NLP Master Coach is een communicatief meesterlijke coach.

Data 2010: 26, 27, 28 februari 26, 27, 28 maart 23, 24, 25 april 14, 15, 16 mei 11, 12, 13 juni 10, 11, 12 september 8, 9, 10 oktober 30, 31 oktober

D NLP Master Coach opleiding is een De N NLP TOTAAL-opleiding van twee jaar i één, die het beste uit de Practitionerin en de Masteropleiding samenbrengt. Locatie: Hotel ConfeD Deze opleiding certificeert je tot inter- rentiecentrum Zonheun vel, Doorn nationaal erkend NLP Practitioner.

Hoofdtrainer: Tim Koldijk Tim trainde duizenden mensen in meerdere landen en leidde veel coaches en therapeuten op in diverse richtingen. Ook begeleidde hij veel mensen individueel. Tim staat voor een dynamische, zeer interactieve, liefdevol confronterende stijl, waarin hij ‘Oost & West’ op een bijzondere manier samenbrengt. BOEKEN

Er is in deze opleiding veel aandacht voor authenticiteit, bewustzijn, flexibiliteit, vitaliteit en vervulling, middels welke je tot een hogere kwaliteit van leven kunt komen. Congruente en open communicatie, emotionele competentie en congruent handelen zijn sleutelbegrippen in deze opleiding. Je ervaart hoe het is om jezelf te zijn én hoe je anderen kunt begeleiden en kunt prikkelen om zichzelf te zijn en het beste uit zichzelf te halen, waardoor zij optimaal kunnen presteren. Ervaringsgericht leren vormt de leidraad binnen deze opleiding. Ervaringsgericht leren kent de volgende fasen: Doen: actieve mentale of fysieke deelname in een ervaringsgericht en uitdagend proces. Reflecteren: stilstaan bij wat je hebt ervaren en gevoeld, wat er precies heeft plaatsgevonden, wat er goed ging en wat je lastig vond. Integreren: de nieuw verworven inzichten integreer je in de verschillende gebieden van jouw leven; je begrijpt de verbanden tussen je overtuigingen en je gedrag en gevoel.

Mabel van den Dungen en Tim Koldijk, Handboek NLP, Word je eigen Mastercoach Robert Dilts, Verander je overtuigingen Robert Dilts, Coachen vanuit een veelzijdig perspectief

Prijs per persoon: € 2.895,- inclusief € 462,23 btw, manual, alle lunches, koffie, thee. Voor meer info: www.andromedaacademy.nl


Opleiding Gezins- en KinderCoach De opleiding Gezins- en KinderCoach is een opleiding voor iedereen die graag met ouders en kinderen wil werken en/of meer inzicht wil krijgen in de drijfveren van het kind van deze tijd.

Sylvia Roosendaal Sylvia Roosendaal ontwikkelde de Gezins- en KinderCoach opleiding en de Reversie-methode®©. Zij is Enneagram IntegratieKunde Coach, gespecialiseerd in kinderen, en heeft een eigen coachingspraktijk.

Deze opleiding is gebaseerd op de Reversie-methode®© die door Sylvia Roosendaal, hoofdtrainer van deze opleiding, ontwikkeld is. De Reversiemethode gaat ervan uit dat de oorzaak van het gedrag of de fysieke klachten van het kind gezocht kunnen worden in de omgeving van het kind, waarbij het Innerlijke Kind van de ouder een grote rol speelt. In de coachingspraktijk wordt er bij deze methode dan ook meer met de ouder dan met het kind gewerkt. In sommige gevallen is het echter noodzakelijk het kind zelf te coachen en in de opleiding wordt dan ook de nodige aandacht besteed aan het testen van kinderen, aan oefeningen voor kinderen en aan de psychologie van het kind. Met deze opleiding krijg je handvatten aangereikt om met kinderen en met de ouders van kinderen te werken én om aan jezelf te werken. Je krijgt inzicht in wat er in de verschillende levensfasen in het kind omgaat, wat per levensfase de behoeften van het kind zijn en welke ontwikkelingen het kind doormaakt. Je leert technieken om als coach met kinderen van verschillende leeftijden te werken en je leert je eigen Innerlijk Kind kennen, om op die wijze de diverse stadia van opgroeien zelf te doorleven, waardoor je een beter contact kunt krijgen met de belevingswereld van het kind. Vanu jouw ervaringen met je eigen uit I Innerlijk Kind creëer je begrip v voor zowel het gedrag van het k kind als het standpunt van de o ouder.

W besteden in deze opleiding specifieke We a aandacht aan onder andere Het Nieuwet tijdskind, gezinssystemen, de 12 kernverl langens die we gedurende onze groei naar v volwassenheid graag allemaal vervuld will zien en de Weg naar Vrijheid. len

Aantal opleidingsdagen: 20 (inclusief 4 dagen basisvaardigheden communicatie en coaching)

B Binnen de opleiding worden zaken vanuit z zowel een reguliere als een antroposofische e een holistische zienswijze belicht. Na het en b behalen van je certificaat kun je je als Gez zinsen KinderCoach vestigen.

Data 2010: 23, 24 januari 20, 21 februari 6, 7 maart (basis communicatie & coaching) 17, 18 april 1, 2 mei (basis communicatie & coaching) 29, 30 mei 19, 20 juni 4, 5 september 2, 3 oktober 23, 24 oktober

Hoofdtrainer: Sylvia Roosendaal Sylvia is trainster binnen de Andromeda Academy opleidingen All in One en Enneagram IntegratieKunde Coach en is moeder van drie opgroeiende kinderen. Ze schreef een aantal succesvolle boeken waaronder Een moeilijk kind of een kind dat het moeilijk heeft en Mam, heb jij dat nou ook? Sylvia is medeauteur van het Andromeda handboek All in One, de tocht naar je diepere zelf. In het najaar van 2008 verschenen van haar hand De kracht van het gezin en Ennea Tiener. BOEKEN

J leert het gedrag van kinderen Je t duiden en te verklaren en je te l leert hoe je effectief hulp kunt b bieden aan ouder en kind. Je k krijgt diverse technieken aanger reikt waarmee je het kind en de o ouders kunt ondersteunen. Sylvia Roosendaal, Een moeilijk kind of een kind dat het moeilijk heeft Sylvia Roosendaal, Mam heb jij dat nou ook Sylvia Roosendaal, Handboek Opvoeden Sylvia Roosendaal, Ennea Tiener Willem Jan en Sylvia Roosendaal, Geborgenheid Willem Jan en Sylvia Roosendaal, Respect Willem Jan en Sylvia Roosendaal, Vertrouwen

Locatie: Andromeda Academy, Middelie (nabij Edam) Prijs per persoon: € 2.295,- inclusief € 366,43 btw, manual, alle lunches, koffie, thee. Indien je al een opleiding Coaching hebt gevolgd, krijg je vrijstelling van de twee modules basisvaardigheden communicatie & coaching. De prijs per persoon is dan: € 1.795,- inclusief € 286,60 btw, manual, alle lunches, koffie, thee. Voor meer info: www.andromedaacademy.nl


Basisopleiding Neuro Emotionele Integratie (NEI® basisopleiding)

Carla Vriend Carla Vriend is NEI trainer. Zij geeft deze opleiding al vele jaren op integere en deskundige wijze. Carla werkt al ruim vijftien jaar met NEItechnieken en heeft hierdoor een brede praktijkervaring.

NEI® staat voor Neuro Emotionele Integratie. In de NEI basisopleiding leer je je emoties nauwkeuriger waar te nemen, te beoordelen, te begrijpen en te uiten. Je krijgt inzicht in het gedrag dat jou belemmert en in de sabotagetechnieken die jij jezelf in de loop der jaren hebt aangeleerd om niet teleurgesteld te worden, geen verdriet te voelen en te vluchten of te overleven. Met NEI krijg je meer inzicht in jezelf, in je levensdoel en in hoe je uiteindelijk succesvoller en zonder of met minder vervelende emoties je leven kunt leven. Je leert hoe je met de NEI-methode onbewuste processen bewust kunt maken, hoe je geblokkeerde emoties kunt opsporen en hoe je deze kunt integreren. De inzichten en de energie die hierdoor vrijkomt kun je aanwenden voor een transformatieproces, zodat je structurele veranderingen kunt doorvoeren en de realisatie van je dromen dichterbij kunt brengen. I deze opleiding leer je de baIn s NEI-technieken en de NEIsis t testprotocollen en wordt er aand dacht besteed aan onder andere h Psychisch Energetisch Gehet h heugen, de relatie tussen emot ties, meridianen en organen, c congruentie versus incongrue entie en sabotagemechanismen. O Ook de neurologische niveaus, d kernbehoeften, schaduwkande ten, heling van het Innerlijk Kind, chakra’s, eigenwaarde en coaching komen aan bod. We gaan tevens in op het gebruik van middelen, op voeding en op vitaliteit, op mannelijke en vrouwelijke energie en op hormonen en relaties. Met de NEI basisopleiding leer je onder andere: • emoties nauwkeurig waar te nemen, te beoordelen en te uiten. • emoties en de kennis die daaruit voortvloeit beter te begrijpen. • inzicht te verkrijgen in belemmerende (gedrags)patronen en sabotages. • te vertrouwen op jezelf en op je intuïtie. • inzicht te verkrijgen in je hoogste doelstellingen en waarden (zelfs diegene die je voor jezelf verborgen hebt gehouden). • inzicht te verkrijgen in je levensdoel en in hoe je uiteindelijk je succes en je vervulling zult definiëren.

NEI brengt je terug naar je werkelijke ik en verbindt je weer met je oerkracht. De NEI basisopleiding is een zelfrealisatieopleiding die je heel veel kennis en ervaringen biedt en uit 16 dagen bestaat. Je leert de basis van NEI en je ontdekt de kracht van NEI in jezelf. Wil je in de toekomst als NEI Coach aan de slag gaan, dan bieden we je de mogelijkheid om na deze basisopleiding de NEI Practi tioneropleiding van 4 modules (8 dagen) te volgen. Je kunt je daarna vestigen als NEI Coach.

Hoofdtrainer: Carla Vriend Carla heeft een coachingspraktijk waarin zij met onder andere NEI-technieken cliënten ondersteunt.

Aantal opleidingsdagen: 16 D Data Basisopleiding NEI 2010: 26, 27, 28 februari 27, 28 maart 23, 24, 25 april 14, 15, 16 mei 11, 12, 13 juni 26, 27 juni Locatie: Andromeda Academy, Middelie (nabij Edam) Prijs per persoon: € 1.895,- inclusief € 302,56 btw, manual, alle lunches, koffie, thee.

BOEKEN Data NEI Practitioneropleiding 2010 (optioneel): 11, 12 september 9, 10 oktober 30, 31 oktober 20, 21 november Willem Jan van de Wetering, Emotionele Psychologie, Het belangrijkste ben ik Roy Martina, Wie ben je echt

Locatie: Andromeda Academy, Middelie (nabij Edam) Prijs per persoon: € 995,- inclusief € 158,87 btw, manual, alle lunches, koffie, thee. Voor meer info: www.andromedaacademy.nl


Peter Toonen Peter Toonen geeft al 15 jaar workshops en opleidingen in het lezen van energie. Hij is specialist op het gebied van Mayakalenders, waar hij een aantal boeken over heeft geschreven. Aantal opleidingsdagen: 12 Data 2009: 24, 25, 26 september 22, 23, 24 oktober 12, 13, 14 november 10, 11, 12 december Locatie: Andromeda Academy, Middelie (nabij Edam) Prijs per persoon: € 1.495,- inclusief € 238,70 btw, manual, alle lunches, koffie, thee.

Opleiding Energetisch Coach

Opleiding Coaching

Ieder mens heeft een energetisch veld dat je kunt waarnemen. Dit veld vertelt je iets over het welzijn van de persoon. Het is niet moeilijk dit te leren waarnemen; het is eerder afleren dan leren. Het is terugkeren naar je hart en leren vertrouwen op de beelden en inzichten van je intuïtie. Door deze waarneming kun je snel een beeld krijgen van waar er in het energieveld verstoringen zijn of waar de energie juist goed doorstroomt. Alleen al door het benoemen hiervan kunnen er helende effecten optreden – fysiek, emotioneel en mentaal.

Coaching is het begeleiden van mensen in hun proces. De opleiding Coaching is een verkorte Coachopleiding voor mensen die al werkzaam zijn in begeleiding of aansturing van anderen en zich verder willen bekwamen in coaching. Deze opleiding is ontstaan uit de vraag: “Wat is nu een goede coach, bestaat er zoiets als een goede coach en welke vaardigheden moet deze coach dan hebben?”

Een Energetisch coach leest de energie van een persoon en benoemt dit. Hij geeft hiermee inzicht, waardoor de energie weer in het hier en nu komt, in overeenstemming met de werkelijke en natuurlijke levensweg en levensstroom van de persoon. In deze opleiding leer je aura- en chakra-energie waar te nemen. De aura is de uitstraling van iemands energie. Hieraan kun je aflezen wat iemands gedachten en gevoelens zijn en hoe iemand in zijn lichaam zit. De chakra’s zijn energiecentra: de kernpunten van je leven, je levenshouding en je levensloop. Er wordt geoefend in praktijksituaties met cliënten die van buiten de opleiding komen om te worden ‘gelezen’. Specifieke thema’s die cursisten tegenkomen in hun praktijksituaties kunnen worden aangedragen voor verdieping (denk bijvoorbeeld aan het lezen van familie-energie, mannelijke en vrouwelijke energie of ‘vorige levens’-energie). Het doel van de opleiding is dat je zelfstandig de energie van cliënten leert lezen. De opleiding Energetisch Coach is een korte maar intensieve opleiding die bestaat uit slechts vier blokken van elk drie dagen (vrijdag t/m zondag). In totaal duurt de opleiding dus twaalf dagen. Hierin is deze opleiding uniek: de meeste van dit soort opleidingen duurden tot nu toe veel langer.

Hoofdtrainer: Peter Toonen Peter schreef het boek Ik zie het, waarin energetisch werken wordt beschreven.

In je rol als coach neem je altijd jezelf mee in het proces van het coachen van de ander. Jouw ontwikkeling is dus mede bepalend voor de bijdrage die je kunt leveren aan de ontwikkeling van de persoon die jij coacht. In deze opleiding is jouw eigen proces dan ook de basis voor het coachen van de ander. Je leert hoe je vanuit verbinding met jezelf de ander kunt coachen op een dusdanige manier dat de ander zich verder ontwikkelt. De opleiding staat in het teken van zelf ervaren en er is veel ruimte voor oefenen met de andere deelnemers. Onderwerpen die in deze opleiding aan bod komen, zijn onder andere: rapport, pacing/leading, veiligheid & vertrouwen, coachvragen, zelfcoaching, feedback, geweldloze communicatie, associëren/dissociëren, luisteren, logische niveaus, taalpatronen herkennen, opbouw coachingsproces, communicatiemodel, vooronderstellingen en provocerend coachen. De opleiding Coaching biedt je veel mogelijkheden om direct met het geleerde aan de slag te gaan. Alle dagen worden afgesloten met een opdracht voor de tussenliggende periode.

Trainers: Pascalle Dubbeling, Willem Jan van de Wetering en Jan van Koert. Pascalle Dubbeling is gecertificeerd NLP trainer en partner in Krijger Consultancy. Willem Jan van de Wetering is auteur van diverse boeken op het gebied van coaching en is trainer en docent aan verschillende opleidingen. Jan van Koert heeft een trainingsbureau en is trainer in geweldloze communicatie en NLP. Hij schreef het boek Wat je vindt mag je houden, een boek over geweldloos communiceren. BOEKEN

BOEKEN

Voor meer info: www.andromedaacademy.nl

Peter Toonen, Ik zie het / energetisch werken Willem Jan van de Wetering, Emotionele Psychologie, het belangrijkste ben ik

Jan van Koert, Wat je vindt mag je houden Willem Jan van de Wetering / Lucas Slager, Coach jezelf Robert Dilts, Coachen vanuit een veelzijdig perspectief

Pascalle Dubbeling, Willen Jan van de Wetering en Jan van Koert Aantal opleidingsdagen: 8 Data 2010: 19, 20 maart 23, 24 april 7, 8 mei 18, 19 juni Locatie: Andromeda Academy, Middelie (nabij Edam) Prijs per persoon: € 950,- inclusief € 151,68 btw, manual, alle lunches, koffie, thee. Voor meer info: www.andromedaacademy.nl


Willem Jan van de Wetering Aantal opleidingsdagen:15 Data 2009/2010: 25, 26, 27 september 10, 11 oktober 6, 7 november 29, 30, 31 januari 26, 27, 28 februari 27, 28 maart Data 2010: 16, 17, 18 april 11, 12, 13 juni 20, 21, 22 augustus 24, 25, 26 september 12, 13, 14 november

NB: Willem Jan van de Wetering ontwikkelde deze opleiding als een vervolg op EIK, NEI, NLP en andere basisopleidingen. Het is een verdiepingsopleiding op HBO-niveau. Je dient een gedegen vooropleiding te hebben gedaan om aan deze opleiding deel te kunnen nemen. Locatie: Andromeda Academy, Middelie (nabij Edam) Prijs per persoon: € 1795,- inclusief € 286,60 btw, manual, alle lunches, koffie, thee.

Opleiding Energetic Psychology

Opleiding Body & Mind Language

Energetic Psychology is een opleiding voor coaches en therapeuten waarin je de diepere achtergronden van energetische psychologie leert kennen, de 21 emotiepunten leert gebruiken, nieuwe tools krijgt aangereikt en ontdekt hoe je vanuit Energetic Psychology op een dieper niveau met de cliënt kunt werken. We gaan aan het werk met de structuur van de informatie in de hersenen en vooral met dat deel waarin wij als coaches en therapeuten werken. We kijken naar de invloeden van emoties op de hersenen en naar de invloed van de hersenen op emoties en we gaan op zoek naar de diepere oorzaak van lichamelijke reacties en klachten. Energetic Psychology gaat uit van het samenspel van lichaam, geest en ziel en kan worden ingezet bij een breed scala van fysieke en emotionele klachten. We hebben een fysiek lichaam, een energetisch lichaam en een esoterisch lichaam. Door in het energetische lichaam te werken, kunnen het fysieke lichaam, het energetische lichaam en de geest en ziel geheeld worden.

Het lichaam is een drager van boodschappen. Veel van deze boodschappen zijn ons onbewust en onbekend. Maar we kunnen deze boodschappen wel oppikken. Ze zijn terug te vinden in de manier waarop iemand ademhaalt, de spanning of de slapte die iemand in zijn lichaam beleeft, remmingen die iemand ervaart bij het aangaan van contact, het deel van het lichaam dat wel of niet wordt bewogen en de klank van iemands stem. Het hele bewegingsapparaat geeft continu weer wat er aan informatie binnen in ons ligt Jos Dolstra opgeslagen. Ons model van de wereld wordt getoond in onze houding en Jos Dolstra is NLP ons bewegingsidioom. Door anders te bewegen, schudden we aan dat model. We ontvangen dan andere impulsen en raken verward, en verwarring Coach en eigenaar van is een seconde verwijderd van inzicht. In beweging durven komen, leidt tot Dansschool Jos Dolstra in IJsselstein. groei. De klem geraakte levenskracht en vitaliteit kunnen weer beschikbaar worden gemaakt door fysiek in beweging te komen. Het uitgangspunt van Aantal deze opleiding is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden opleidingsdagen: zijn. Een verandering binnen de bewegingsmogelijkheden van ons lichaam 8 heeft direct een uitwerking op ons denken en ons voelen. En juist het nonverbale aspect is doorslaggevend binnen onze communicatie.

De opleiding Energetic Psychology is ontwikkeld door Willem Jan van de Wetering. Door de technieken van Energetic Psychology te gebruiken, creëer je een verdieping. Je leert het denken te ontrafelen, de problemen kleiner te maken en in delen aan te pakken en emoties en andere blokkades te zien binnen het geheel van de holistische mens. Het uitgangspunt bij deze methode is dat emoties verkeerde interpretaties zijn van het denken over het gevoel. Die emoties gaan vastzitten in het lichaam. Vervolgens maakt het denken het probleem of de kwaal nog groter. Op meerdere niveaus wordt er zo negativiteit opgewekt. Door het denken los te koppelen van de emotie en de emotie uit het lichaam te halen, kan de mens energetisch geheeld worden, waardoor het lichaam én de geest schoon worden en de ziel haar leerproces kan voortzetten. The Healing Process, een helingsmethode gebaseerd op het Procesmodel, is onderdeel van deze opleiding.

Hoofdtrainer: Willem Jan van de Wetering Willem Jan van de Wetering ontwikkelde de opleiding Energetic Psychology en de opleiding Enneagram IntegratieKunde Coach. Hij geeft veel workshops, zowel in het bedrijfsleven als aan particulieren, en verzorgt de Enneagram trainerstraining. Hij is gastdocent aan de Universiteit van Utrecht en auteur van o.a. het boek Emotionele Psychologie. BOEKEN

De opleiding Body & Mind Language geeft inzicht in het ontstaan van onze levenshouding en gaat in op de samenhang tussen onze levenshouding en onze lichaamshouding. Onze karakterrol wordt niet alleen weergegeven door de mate waarin en de manier waarop we ons emotioneel uiten, maar is ook terug te vinden in onze fysieke expressie en blokkades. We leren deze signalen en de gekozen overlevingsstrategie herkennen, zodat we deze kunnen heroverwegen. Naast een gedegen theorie geven we je vooral veel ERVARINGEN. Juist binnen het ervaren komen we weggedrukte overtuigingen en vooroordelen over onszelf en over anderen tegen. Over iets praten is iets heel anders dan iets aangaan. Door beleving komen we er achter wat IN ons leeft! Wanneer we onszelf in beweging durven zetten, verbreden we onze kijk op de wereld en gaan we nieuwe mogelijkheden aan. We praten dan niet over wie we (denken te) zijn, maar ervaren onszelf. Dit geeft nieuwe inzichten en, van daaruit, nieuwe keuzemogelijkheden. Er wordt gewerkt met lichaamswerk, ademhaling, meditatie, metaforen en visualisaties. Na afloop van de gehele opleiding ontvang je een certificaat.

Willem Jan van de Wetering, Emotionele Psychologie, het belangrijkste ben ik Hans Lemmens, Hoe mensen lichaam zijn Willem Jan en Sylvia Roosendaal, Vertrouwen

Trainer: Jos Dolstra

Data 2009: 3, 4 oktober 24, 25 oktober 14, 15 november 12, 13 december LLocatie: Instituut voor dans en beweging, IJsselstein. Prijs per persoon: € 995,- inclusief € 158,87 btw, alle lunches, koffie, thee. Voor meer info: www.andromedaacademy.nl


Opleiding Teamcoaching Als we spreken over ‘coachen’, dan denken de meeste mensen al snel aan één-op-één coaching. Het coachen van meerdere individuen tegelijk, met elk hun eigen behoeften, leerstijlen, achtergronden, kennis en ervaring, is een uitdaging op zich. Wanneer je een groep of een team coacht, krijg je te maken met groepsprocessen, interactie tussen de verschillende individuen, leiderschapsthema’s en conflicten. Bovendien vraagt het coachen van een groep om een andere coachingsrol dan de rol die je als coach van een individu vervult. De opleiding Teamcoaching is speciaal gericht op het werken met groepen. Dat kan een team of een groep werknemers zijn waaraan jij leiding geeft, of een groep cursisten die jij als trainer of docent begeleidt. Zowel binnen het bedrijfsleven als binnen het onderwijs en jouw privé-omgeving is deze opleiding zeer toepasbaar. We bieden je een inspirerende opleiding boordevol leerervaringen!

Pascalle Dubbeling en Willem Jan van de Wetering Aantal opleidingsdagen: 8 Data 2009/2010: 24 september 2009 8 oktober 2009 22 oktober 2009 5 november 2009 19 november 2009 3 december 2009 7 januari 2010 21 januari 2010 Locatie: Andromeda Academy, Middelie (nabij Edam) Prijs per persoon: € 1495,- inclusief € 238,70 btw, manual, alle lunches, koffie, thee. Voor meer info: www.andromedaacademy.nl

De opleiding bestaat uit 8 intensieve opleidingsdagen. Elke opleidingsdag kent een specifiek thema en wordt afgesloten met een opdracht die je buiten de opleidingsdagen uitvoert in de praktijk. Dag 1 Wat is teamcoaching? Dag 2 Teamfeedback en Rapport Dag 3 Presentatie als Teamcoach en overdracht & tegenoverdracht Dag 4 Groepsprocessen en Teamdynamica Dag 5 Intervisie en de SWOT-methode Dag 6 Conflicthantering en weerstand Dag 7 Coachcommitments Dag 8 Waarden en Logische niveaus We sluiten de training op de laatste dag af met een toetsing, waarna je het certificaat Teamcoach ontvangt. De opleiding Teamcoaching is een zeer gevarieerde opleiding waarin je heel gedegen veel kennis krijgt aangereikt en veel ervaringen opdoet, zodat je vervolgens optimaal met teams aan de slag kunt gaan.

School 4 Life Doen, reflecteren, integreren en handelen! School 4 Life is een traject voor persoonlijke ontwikkeling waarin je nieuwe competenties ontwikkelt op het gebied van communicatie, grenzen en innovaties, nieuwe zienswijzen en inzichten, denken en voelen en nog veel meer. De nadruk ligt op ervaren; direct zelf waarnemen, zelfreflectie en het integreren hiervan in je dagelijkse leven. Je leert nieuwe kennis en inzichten direct toe te passen in je leven.

School 4 Life: compact, resultaatgericht en uitdagend School 4 Life is een compact programma dat resultaatgericht is en je nieuwe dingen laat ervaren, laat zien wat er zoal speelt in jouw leven en oplossingen aanreikt. School 4 Life bestaat uit tien leerzame themadagen in een periode van tien maanden. De eerste vijf themadagen richten zich op het mentale niveau. In de aansluitende vijf themadagen ligt de focus op het gevoel. Deze combinatie zorgt voor balans tussen je denken en je gevoel. Aan het einde van School 4 Life is er sprake van nieuwe inzichten en balans in jezelf. De docenten zijn toptrainers die allen boeken en/of cd’s op hun naam hebben staan. School 4 Life dagen

School 4 Life thema

School 4 Life trainer

Vrijdag 18 september 2009

Jouw levensplan

Willem Jan van de Wetering

Vrijdag 9 oktober 2009

Van baby tot boeddha

John Schrederhof

Vrijdag 30 oktober 2009

Dit is mijn grens!

Gaby Olthuis

Vrijdag 27 november 2009

Geweldloos communiceren

Jan van Koert

Vrijdag 15 januari 2010

De beste stuurlui doen het zo

Derk de Kloet

Vrijdag 19 februari 2010

Meester over je eigen leven

Tim Koldijk

Vrijdag 12 maart 2010

Voelen wat je denkt

Sylvia Roosendaal

Vrijdag 9 april 2010

Ontspannen en loslaten

Ulrike Hartung

Vrijdag 7 mei 2010

Het belangrijkste ben ik

Willem Jan van de Wetering

Vrijdag 18 juni 2010

Kijk je of zie je?

Tim Koldijk

BOEKEN

Trainers: Pascalle Dubbeling en Willem Jan van de Wetering Pascalle Dubbeling is gecertificeerd NLP trainer en partner in Krijger Consultancy. Zij doceerde in de opleiding NLP Master coach en geeft trainingen in het bedrijfsleven. Willem Jan van de Wetering is auteur van diverse boeken op het gebied van coaching en is trainer en docent aan verschillende opleidingen. Hij geeft bedrijfstrainingen, is coach en geeft de opleiding Teamcoaching aan interne teams.

Gaby Olthuis - Dit is mijn grens John Schrederhof - Van Baby tot Boeddha Derk de Kloet - De beste stuurlui doen het zo Ulrike Hartung - Loslaten (CD)

Gaby Olthuis en John Schrederhof Aantal opleidingsdagen: 10 Locatie: Andromeda Academy, Middelie (nabij Edam) Prijs per persoon voor de gehele School 4 Life: € 1.495,- inclusief € 238,70 btw, alle lunches, koffie, thee en het School 4 Life ervaringspakket*) bestaand uit 5 boeken en 5 cd’s ter waarde van € 150,-. De deelnameprijs per persoon per losse dag bedraagt € 150,inclusief btw, lunch, koffie, thee. *) Dit pakket is uitsluitend voor deelnemers die de gehele School 4 Life gaan doen


Master Trainer

Tim Koldijk Data 2009: 3 tot en met 10 juli Data 2010: 2 tot en met 9 juli Locatie: Andromeda Academy, Middelie (nabij Edam) Prijs per persoon: € 1.895,- inclusief € 302,56 btw, alle lunches, koffie, thee.

In deze achtdaagse training word je opgeleid tot trainer. De training is ontstaan uit de vragen die aan Master Trainers werden gesteld: Hoe zijn zij in staat succesvol te zijn? Hoe hebben zij hun vaardigheden ontwikkeld? En hoe weten zij een grote groep zo lang te boeien? Deze vragen liggen aan de basis van deze achtdaagse intensieve training. Trainen en presenteren zijn boeiende, uitdagende en verantwoordelijke aangelegenheden. Voor het geven van presentaties en trainingen heb je, naast de inhoudelijke kennis, technieken nodig. Maar bovenal heb je interesse en aandacht voor de groep nodig. Een Master Trainer werkt vanuit zijn eigen bezieling en weet een groep te boeien, zodat datgene wat hij over wil brengen binnenkomt en ontvangen wordt. In deze achtdaagse training werken we er intensief aan om van jou een Master Trainer te maken. Het Master Trainer programma betekent vooral doen, doen en nog eens doen. Je werkt in kleine groepen en verzorgt veel presentaties over onderwerpen die je zelf kunt inbrengen. Je leert door te doen en je krijgt meer feedback dan je ooit ontvangen hebt!

Trainer: Tim Koldijk

Enneagram Trainer

Willem Jan van de Wetering Data 2009: 22 tot en met 28 juni Data 2010: 2 tot en met 8 juli Locatie: Andromeda Academy, Middelie (nabij Edam) Prijs per persoon: € 1.595,- inclusief € 254,66 btw, alle lunches, koffie, thee.

Het Enneagram is een geweldig instrument voor teambuilding, leiderschap, zelfontwikkeling, inzicht in gedrag, en coaching. Tijdens deze zomeropleiding werk je 7 dagen lang heel intensief met het Enneagram procesmodel en leer je aan de hand daarvan een training op te bouwen, groepen te begeleiden en processen te sturen. Je leert hoe je het model kunt inzetten in trainingen en hoe je de Enneatypen kunt gebruiken. Er wordt ingegaan op de diepere betekenis van het Enneagram, de kracht van het model en de inzetmogelijkheden ervan in diverse toepassingsgebieden. Vanuit de karaktertypologie wordt ingegaan op de negen basistypen en de tientallen subtypen per Enneatype en je leert enneatypisch gedrag en incongruenties te herkennen. Er wordt veel aandacht besteed aan het kosmische model van het Enneagram en aan het daarvan afgeleide procesmodel. De dagen kennen een afwisselend programma. We willen je inhoudelijk veel mee geven, maar willen je ook laten ervaren wat het Enneagram is en wat de toegevoegde waarde ervan kan zijn voor onder andere het terugdringen van ziekteverzuim. We doen veel oefeningen die je in je eigen trainingen kunt gebruiken en je ontwikkelt een visie op de toepassingsmogelijkheden van het Enneagram procesmodel.

Trainer: Willem Jan van de Wetering Kijk voor meer informatie over de Andromeda Academy, de vervolgopleidingen en de workshops die we aanbieden op www.andromeda-academy.nl of bel met 0299 477555. Andromeda Academy, Middelie 1, 1472 GN Middelie

Andromeda Academy opleidingen 2009/2010  
Andromeda Academy opleidingen 2009/2010  

Opleidingencatalogus van de Andromeda Academy met alle opleidingen voor de periode 2009 - 2010

Advertisement