Page 1

Werelds Nalatenschap 2016


Werelds nalatenschap ---

Over de hele wereld is uniek cultureel en natuurlijk erfgoed te vinden wat onvervangbaar is, dat heet werelderfgoed. De regels voor het behoud van werelderfgoed kan in de toekomst alle kanten op. Waar nu de Unesco de touwtjes in handen heeft, is er in de toekomst plaats voor iets anders. De conflicten die tussen Unesco en inwoners van beschermde gebieden ontstaan, zullen alleen maar toenemen. Wat laat men achter voor de toekomst, dat is de vraag. Het is belangrijk dat de nieuwe generatie zich blijft interesseren in wat is geweest. Daarom is het behoud van materiële en immateriële zaken van belang. Oude gebouwen en objecten hebben zorg nodig en de geschiedenis van deze materie gaat boven fantasie. Het verleden zorgt voor verrijking van het heden. Gierigheid naar informatie is gezond. Gedachten van mensen worden hiermee gevoed. Verweven zijn in dromen en denken, maakt creativiteit. Met het eigen denken,

creeërt iedereen een eigen visie. Musea en archieven slaan tegenwoordig ontzettend veel op in depots. Er is een massa aan spullen wat niet eens zichtbaar is voor de buitenwereld. Daarnaast is er zoveel, dat van sommige objecten het belang niet meer wordt ingezien. Een curator van een museum heeft vaak het overzicht over wat er in een depot staat. Een probleem wat ontstaat als de curator weg is, is een totale massa van spullen waarvan de waarde niet goed meer ingezien kan worden. Het orgaan Unesco staat te wankelen, kleine scheurtjes ontstaan in het fundament van het werelderfgoed. Unesco heeft de beste bedoelingen met betrekking tot werelderfgoed, maar kijkt niet verder dan deze materiële of immateriële zaken. Iedereen moet zich aanpassen aan deze beschermde goeden. Waardoor de onenigheid versterkt.


Overvol aan gedachten overloop ik mijzelf Overvol gedachten overloop ik mijzelf flefzaan lejizm jimkikpi opoolorlerveovonneeththccaaddeegg nnaaaa lloovvrreevvO O flezjim ki poolrevo nethcadeg naa lovrevO Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia


Schizofrenia

Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia

Erfgoed is verplettert of verweven in structurele anarchie. Overconstructie en vrije bouw zorgt voor chaos en onsamenhangendheid. De keerzijde is nog onbepaald. Deze bouwobsessie kan voor onweerstaanbare economische groei of stagnering zorgen.

Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia

Keuzes worden niet weloverwogen gemaakt. Doordat men in de war is welke richting juist is voor de samenleving met betrekking tot ons nalatenschap ontstaat een schizofrenie van gedachten. Mensen raken psychotisch geobsedeerd en dit kenmerkt zich in met name kunst en bouwstijlen.

Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia


Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia

Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia

Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia


The mongrel cat came home Holding half a head Proceeded to show it off To all his new found friends

He said I been where I liked I slept with who I like She ate me up for breakfast She screwed me in a vice -----

Radiohead

Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia


Waar ik heen ga is een gedachten, verlaten van macht, leeg van regels, dicht bij mij. Waar ik heen ga is een droom, verlaten van land, leeg in denken, dicht bij mij. nav netalrev ,nethcadeg nee si ag neeh ki raaW ki raaW .jim jib thcid ,sleger nav geel ,thcam ni geel ,dnal nav netalrev ,moord nee si ag neeh .jim jib thcid ,nekned Dreancatcher Dreancatcher Dreancatcher Dreancatcher Dreancatcher Dreancatcher Dreancatcher Dreancatcher Dreancatcher


Dreamcatcher

Dreancatcher Dreancatcher Dreancatcher

Er komt een verzachting van de omstandigheden. De samenleving ziet in dat men cultureel erfgoed moet omarmen. Er ontstaat saamhorigheid. Samen wordt voor een veilige omgeving gezorgd, waar fragiliteit en detail van poÍtisch belang is. Imperfecties in objecten hebben z’n charme, dit gaat samen met de bubbel waarin mensen leven. De emoties vinden haar uiting in proza en kunst. Gevoelens komen creatief naar buiten. Men heeft elkaar als steun en toeverlaat. Dromen is het alledaagse.

Dreancatcher Dreancatcher Dreancatcher Dreancatcher Dreancatcher Dreancatcher


Het leven daarboven is mooi. Kom dichterbij, in mijn wereld vol majesteit.

Dreancatcher Dreancatcher Dreancatcher

Dreancatcher Dreancatcher Dreancatcher

Dreancatcher Dreancatcher Dreancatcher


Dreancatcher Dreancatcher Dreancatcher

Dreancatcher Dreancatcher Dreancatcher

Dreancatcher Dreancatcher Dreancatcher


----------------It’s not perfect, but perfect


Dreancatcher Dreancatcher Dreancatcher

Dreancatcher Dreancatcher Dreancatcher

Dreancatcher Dreancatcher Dreancatcher


Image credits 1 Matt Wisniewski Factory Fifteen Wencke Nilsson 2 Brad Kunkle 3 Wencke Nilsson 4 Lola Dupre Frieke Janssens Factory Fifteen 5 Jared Africa Factory Fifteen 6 Angelo Musco Factory Fifteen 7 Angelo Musco Lisa Klappe Chicharu Shiota Noemie Goudal 8 Jim Kazanjian Schilte Portielje 9 Matt Wisniewski 10 Sophie Delaporte Helen Carnac 11 Tiago Barros 12 Thomas Doyle 13 Noemie Goudal Helen Carnac Mark Reigelma 14 Matt Wisniewski 15 Motoi Yamato


trend concept design graphics: Wencke Nilsson


Werelds Nalatenschap  

Worlds heritage - trendbook about the living situations in 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you