__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


‘Zorgpersoneel voor iedereen!’

Colofon Stichting Wemos Ellermanstraat 15-O 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht T +31 020 435 20 50 F +31 020 468 60 08 E info@wemos.nl W www.wemos.nl Het project ‘Health workers for all and all for health workers’ biedt u deze folder aan. De folder is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Europese Unie. Wemos is verantwoordelijk voor de inhoud van deze folder. Deze folder weerspiegelt niet de standpunten van de Europese Unie.

Voldoende zorgpersoneel wereldwijd Samenwerken voor eerlijke werving De vraag die in ons werk centraal staat, is: Hoe werken we gezamenlijk aan eerlijk werven en een gelijke verdeling van zorgpersoneel? Wij roepen overheden en zorgpartijen die betrokken zijn bij het implementeren van zorgpersoneelsbeleid op, om op een duurzame en verantwoorde manier met hun zorgpersoneelsbestand om te gaan. Wij wijzen op de mogelijkheden hiertoe, zoals: • Een goede planning en langetermijnvisie op de gezondheidszorg. • Opleiden van voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel. • Eerlijke en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden in de zorg. • Zorg dragen voor zwakke gezondheidszorg in andere landen. • Waarborgen van rekrutering met gelijke kansen voor alle betrokken partijen.

Onze wereld wordt steeds kleiner. Steeds meer mensen werken een deel van hun leven in een ander land. Dat kan gunstig zijn: ze doen ervaring op, verdienen meer en leveren een unieke bijdrage in hun gastland. Maar het kan ook negatieve gevolgen hebben, voor de individuele werknemer en voor het land van herkomst. Wanneer de broodnodige zorgprofessionals geworven worden uit zwakke zorgstelsels, kan dat die zorgstelsels nog verder verzwakken. En mensen die in een vreemde omgeving gaan werken, kunnen kwetsbaar zijn voor allerlei vormen van uitbuiting. Verantwoord en duurzaam zorgpersoneelsbeleid Wemos pleit voor een duurzaam Nederlands zorgpersoneelsbeleid met een mondiale focus. Wij zijn al 33 jaar dé pleitbezorger voor eerlijke gezondheid en zetten ons al jaren met succes in voor voldoende zorgpersoneel wereldwijd. Vanaf 2013 coördineert Wemos het Europese project ‘Health workers for all and all for health workers’. Samen met organisaties uit acht Europese landen vraagt Wemos aandacht voor de wereldwijde gevolgen van migratie en mobiliteit van zorgpersoneel.

Zo worden we minder afhankelijk van buitenlands zorgpersoneel en trekken we mondiaal en regionaal minder arbeidskrachten weg. Samen kunnen we werken aan een wereld waarin er voor iedereen, overal ter wereld voldoende zorgverleners beschikbaar zijn.

Doet u mee? Er liggen prachtige kansen! Lees in onze informatiebrochure ‘Zorgen voor zorgende handen’ welke acties u vanuit uw sector nog meer kunt nemen.

Zo kunt u bijvoorbeeld: • Het zorgpersoneelsbeleid op nationaal, lokaal en instellingsniveau afstemmen op de toekomstige zorgvraag. • Er zorg voor dragen dat zorgpersoneel de sector niet vroegtijdig verlaat. Een gemotiveerde zorgverlener is van groot belang! • Investeren in goede scholing en training van uw zorgpersoneel. • Eerlijk werven en goede arbeidsomstandigheden in de zorg garanderen, ook voor de buitenlandse zorgverlener.

Waar werkt u?

U kunt de informatiebrochure kosteloos bestellen bij Wemos (zie contactgegevens colofon) of via de volgende link downloaden: bit.do/informatiebrochure.

Nederlandse overheid

Nederlandse parlementariërs p28

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie van Economische Zaken

p23

p25

p25

p26

p25

p24

p24

Nederlandse inspecties

Nederlandse adviserende instellingen

Nederlandse ambassades

Onderwijsinstellingen

Gemeenten

p37

p35

p29

p27

p32

Wervings- en bemiddelingsbureaus p33

Onderzoeksinstituten

Migrantenorganisaties

Maatschappelijke organisaties/non-gouvernementele organisaties

p33

p36

p34

Gezondheidszorginstellingen (publiek/ privaat)

Vakbonden

Medische beroepsorganisaties/verenigingen

p29

p32

p32

Nederlandse zorgverzekeraars en beleggingsmaatschappijen

Werkgeversorganisaties Brancheorganisaties

p36

p31

Sociale partners

Pleitbezorgers MVO (in de zorg)

p26

p38

Zorgpersoneel

Media p37

Wij kunnen allemaal bijdragen aan toegang tot zorgpersoneel wereldwijd!

Profile for Wemos

Informatiefolder Zorgpersoneel Wemos  

Informatiefolder Zorgpersoneel Wemos  

Profile for wemos7
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded